Byla 2-1716-826/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Jet Sky Baltic“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, trečiasis asmuo UAB „Laivo sandėlis“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą ir prašė įpareigoti atsakovą nutraukti viešojo pirkimo „Valčių su pakabinamais varikliais ir priekabomis transportavimui pirkimas“ (pirkimo Nr.155708) procedūras. Nurodė, kad 2014-09-17 atsakovas paskelbė atvirą konkursą „valčių su pakabinamais varikliais ir priekabomis transportavimui pirkimas“ (pirkimo numeris 155708) (toliau tekste konkursas). 2014-10-22 ieškovas pateikė atsakovui paklausimą dėl konkurso sąlygų paaiškinimo, 2014-10-27 atsakovas paskelbė konkurso sąlygų paaiškinimus. Ieškovas 2014-10-29 raštu pateikė atsakovui pretenziją dėl 2014-10-27 paskelbtų konkurso sąlygų paaiškinimo. 2014-10-30 raštu atsakovas informavo ieškovą, kad pretenzija yra nenagrinėtina, kadangi yra pateikta praleidus 10 dienų terminą pretenzijai pateikti. Ieškovas nurodė, kad pretenziją atsakovui pateikė antrąją dieną po to kai buvo gauti atsakovo paaiškinimai dėl konkurso sąlygų, todėl pretenzijoje išdėstyti reikalavimai turėjo būti nagrinėjami. Nurodė, kad reikalavimai valtims yra pernelyg aukšti, specifiniai, neproporcingi perkamam objektui, ieškovo nuomone valties techninė charakteristika nustatyta pažeidžiant nediskriminavimo reikalavimus pirkimo objektui (Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau tekste VPĮ) 25 str. 8 d.) nes šiuo metu tik vienas gamintojas – SUZUKI gamina visus atsakovo nustatytus reikalavimus atitinkantį variklį. Be to pagal VPĮ 25 str. 8 d. apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje negli būti nurodytas konkretus procesas, todėl nurodytas elektroninis kuro įpurškimas yra konkretus kuro padavimo sistemos procesas. Ieškovės nuomone, reikalavimai perkamam objektui yra ribojantys konkurenciją, neprotingi, nustatyti pažeidžiant VPĮ 25 str. 2, 8 d. nuostatas, neužtikrinant VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo principų laikymosi. Ieškovės nuomone, atskiruose pirkimo dokumentuose yra nurodyti skirtingi terminai: nurodyta, kad sutartiniai įsipareigojimai galios 8 mėn., tuo tarpu tiekėjui prekių pristatymo terminas numatytas 5 mėn., atsakovui atsiskaitymo terminas – 60 dienų, todėl neaišku, kam bus priskirtas likusio 1 mėnesio laikotarpis. Ieškovės nuomone, pirkimo dokumentuose yra pateikti dviprasmiški reikalavimai, nustatyti pažeidžiant VPĮ 24 str. 9 d. nuostatas.

3Atsiliepimu į ieškinį atsakovas prašo ieškinį atmesti, prašė ieškovei skirti baudą už aiškiai nepagrįstą ieškinį bei prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad skelbimas apie vykdomą pirkimą buvo paskelbtas 2014-09-17, buvo nurodyta, kad tiekėjų pasiūlymai konkursui gali būti pateikti iki 2014-10-30, 14.00 val., 2014-10-22 ieškovė pateikė paklausimą dėl konkurso sąlygų, prašydama paaiškinti dėl konkurso sąlygų, tai yra, kokiais kriterijais remiantis buvo nustatyti minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai valtims ir varikliams. Atsakovas 2014-10-27 pranešimu ieškovei paaiškino, kad techninės charakteristikos pirkimo objekto dalims (valtys ir varikliai) buvo nustatytos atsižvelgiant į numatomas perkamoms prekėms vykdyti užduotis ir funkcijas, o bendras sutarties galiojimo terminas, kuriam pateiktinas sutarties įvykdymo užtikrinimas nustatytas atsižvelgiant į galimą maksimalų prekių pristatymo ir apmokėjimo už prekes terminą. 2014-10-29 ieškovė pateikė pretenziją, kuria iš esmės pareikalavo pagrįsti techninių reikalavimų galimą „neatitikimą ieškovės galimoms parduoti prekėms“ taip, kad jos, manytina, atitiktų ieškovės interesą, įvardinti daugiau nei vieną variklio gamintoją, kuris atitinka pirkimo dokumentų sąlygose nustatytus reikalavimus pirkimo objekto daliai bei pakeisti pirkimo dokumentų sąlygas, tai yra, ieškovė pateikė, kuria pareikalavo tikslinti bei pakeisti paskelbtas konkurso sąlygas, kurių tikėtina, ieškovė neatitinka ar neketina laikytis. 2014-10-30 atsakovas ieškovės pretenziją kaip pateiktą praleidus VPĮ nustatytus terminus konkurso sąlygoms ginčyti, paliko nenagrinėtą. 2014-10-30 ieškovė konkurse pateikė pasiūlymą, nepateikdamas kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų. Kadangi konkursas buvo paskelbtas 2014-09-17, pretenzijos dėl konkurso sąlygų galėjo būti reiškiamos ir teikiamos ne vėliau kaip iki 2014-09-27 įskaitytinai (VPĮ 94 str. 1 d. 2 p.), todėl atsakovas pagrįstai atsisakė nagrinėti 2014-10-29 pretenziją. Atsakovo nuomone, ieškovė nesilaikė šios kategorijos byloms nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 4232 str. 1 d., VPĮ 93 str. 3 d.), todėl ieškinys paliktinas nenagrinėtas (CPK 137 str. 2 d. 3 p., 296 str. 1 d. 1 p.). Atsakovas nurodė, kad viešojo pirkimo konkursai organizuojami ne tiekėjų, o visų pirma perkančiosios organizacijos poreikiams, susijusioms su tokios organizacijos tiesiogine veikla, tenkinti, todėl jeigu vienas ar kitas tiekėjas neatitinka konkurso sąlygų kvalifikacinių reikalavimų ar negali pateikti siekimų nupirkti prekių ir paslaugų, nereiškia, kad toks reikalavimas dirbtinai riboja konkurenciją ir yra diskriminacinio pobūdžio. Bet kokie techniniai reikalavimai perkamoms valtims ir jų varikliams yra keliami įvertinant tai, kad valtys su varikliais bus naudojami ilgą laikotarpį, todėl keliami reikalavimai valčių variklių ergonomiškumui, variklių ekonomijai, galiai bei veikimo būdui, suteikiančiam kontroliuoti variklio naudojimo resursus, nelaikytini diskriminaciniais ar pažeidžiančiais lygiateisiškumo, proporcingumo reikalavimams. Vien tai, kad keliamų techninių reikalavimų atitrinkančių prekių neturi galimybės parduoti būtent ieškovė, nereiškia, kad atsakovo reikalavimai prekėms yra pernelyg specifiniai aukšti ir/ar neproporcingi. Paaiškino, kad 8 mėnesių terminas apima ne vien 5 mėnesių tiekėjų įsipareigojimų įvykdymo terminą, tačiau, esant reikalui, papildomu 2 mėnesių terminu pratęstą tiekėjo įsipareigojimų terminą (sutarties projekto 2.1 p.)bei apima perkančiosios organizacijos įsipareigojimų įvykdymo terminą (60 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos, kuri pateikiama tik po to kai visi gavėjai pasirašo prekių priėmimo – perdavimo dokumentus ir jų kopijas pateikia mokėtojui). Atsakovo nuomone, ieškovė formaliai naudojasi procesinėmis teisėmis, stabdant viešojo pirkimo vykdymą, todėl už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirtina CPK 95 str. 2 d. nustatyto dydžio bauda, iki 50 proc. šios baudos skiriant atsakovui.

4Trečiasis asmuo prašo ieškinį palikti nenagrinėtą arba jį atmesti, skirti ieškovei 20000,00 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis iki 50 proc. baudos skiriant trečiajam asmeniui bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teigia, jog ieškovė nesilaikė privalomos išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 4232 str. 1 d.) nes 2014-10-29 pretenzijoje iškeliamos abejonės perkančiosios organizacijos sprendimais, tačiau šių sprendimų galimas neteisėtumas ar nepagrįstumas nėra pagrindžiamas, o ieškinyje keliamas naujas reikalavimas – įpareigoti departamentą pirkimo procedūras nutraukti. Trečiojo asmens nuomone, reikalavimas įpareigoti atsakovą nutraukti pirkimo procedūras yra siejamas su konkurso sąlygų ginčijimu, todėl vadovaujantis VPĮ 94 str. 1 d. 2 p. tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai per 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, tai yra, 2014-09-17. Trečiojo asmens nuomone, ieškovė savo galimai pažeistų teisių gynimo ėmėsi tik 2014-10-29, tai yra, likus tik 1 dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, todėl atsakovas pagrįstai praleidus įstatymo nustatytą terminą atsisakė pretenziją nagrinėti. Nurodo, kad vien ta aplinkybė, kad ieškovė negali perkančiai organizacijai pasiūlyti prekių, atitinkančių perkančiosios organizacijos poreikius, savaime nereiškia, kad perkančioji organizacija nustatė neteisėtus, perteklinius reikalavimus pirkimo objektui. Reikalavimas dėl techninės specifikacijos yra pateisinamas ir negali būti pripažintas diskriminaciniu VPĮ prasme. Sutartinių įsipareigojimų laikotarpis pagrįstai apima ne mažesnį kaip 8 mėnesių laikotarpį, blogiausiu atveju tai turi būti vertinama tiekėjo naudai, tačiau ne kaip pagrindas nutraukti pirkimo procedūras. Ieškovės veiksmai – priešpaskutinę konkurso dieną pareiškiant pretenziją dėl konkurso sąlygų, žinomai nepagrįsto ieškinio pareiškimas dėl tų pačių aplinkinių, dėl kurių pasisakyta įsiteisėjusiais teismų sprendimais, veikiant savanaudiškomis paskatomis, yra pagrindas ieškovei skirti iki 20 000,00 Lt baudą, iki 50 proc. baudos skiriant trečiajam asmeniui.

5Ieškinys atmestinas.

6Akivaizdu, kad esminė aplinkybė, dėl kurios ieškovė šioje byloje prašo nutraukti atsakovo viešojo pirkimo procedūras, yra ta, kad, ieškovės įsitikinimu, reikalavimai perkamam objektui yra ribojantys konkurenciją, neproporcingi, nustatyti pažeidžiant VPĮ 25 str. 2 ir 8 nuostatas, neužtikrinant VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo principų laikymosi.

7Dėl tiekėjo pretenzijos nenagrinėjimo.

8Ginčų, susijusių su viešaisiais pirkimais, nagrinėjimo taisyklės yra įtvirtintos VPĮ V skyriuje. VPĮ93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, VPĮ V skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į teismą. VPĮ93 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausiai turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. Pretenzija perkančiajai organizacijai atviro konkurso (ginčo Konkurso) atveju turi būti pateikta per dešimt dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus (VPĮ 94 str. 1 d. 2 p.), tačiau ne vėliau kaip iki pirkimo sutarties sudarymo (VPĮ 941 str. 1 d.). Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Siekiant viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo, įstatymų leidėjas viešųjų pirkimų procedūroms nustatė itin trumpus terminus, o tai įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimų procedūrų metu elgtis apdairiai bei laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai ir teisių gynybai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012). Kartu tai yra tam tikra civilinių teisinių santykių stabilumo užtikrinimo priemonė, kuri reiškia, kad ginčai dėl viešojo pirkimo procedūrų ir atitinkamai pačios procedūros nesitęs neapibrėžtą laikotarpį.

9Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl to ar ieškovė laiku pateikė pretenziją perkančiajai organizacijai dėl konkurso sąlygų.

10Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad 2014 m. rugsėjo 17 d. atsakovas paskelbė atvirą konkursą „Valčių su pakabinamais varikliais ir priekabomis transportavimui pirkimas“ (Pirkimo numeris – 155708) (b.l. 9 – 43). 2014-10-22 ieškovė pateikė paklausimą dėl konkurso sąlygų paaiškinimo, tai yra, kokiais kriterijais buvo nustatyti minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai valtims ir pakabinamiems varikliams ar perkančioji organizacija įsitikino, kad rinkoje yra pakankamai gamintojų, galinčių pateikti numatomas įsigyti prekes ir būtent tokios techninių parametrų ribų reikšmės yra būtinos (b.l. 44 – 45). 2014-10-27 atsakovė pateikė atsakymą į ieškovės prašymą paaiškinti konkurso sąlygas (b.l. 46 - 47). 2014-10-29 ieškovė pateikė pretenziją atsakovei dėl konkurso sąlygų (b.l. 48 – 50). Atsakovė 2014-10-29 pretenziją paliko nenagrinėtą (b.l. 51).

11Ieškovė kvestionuoja atsakovo 2014 m. spalio 30 d. atsisakymą nagrinėti ieškovo pretenziją dėl viešojo pirkimo „Valčių su pakabinamais varikliais ir priekabomis transportavimui pirkimas“ (pirkimo Nr.155708) sąlygų neteisėtumo kaip pateiktą praleidus numatytą terminą. Atsakovas ginčo konkurso technines sąlygas CVP IS priemonėmis paskelbė 2014 m. rugsėjo 17 d., ieškovė pretenziją pateikė 2014 m. spalio 29 d.

12Ieškovės nuomone, perkančioji organizacija be pagrindo paliko pretenziją nenagrinėtą, nes ieškovė termino nepraleido.

13Kaip žinia, viešųjų pirkimų dalyviai yra profesionalūs viešųjų santykių subjektai, kurie privalo tinkamai ir laiku įgyvendinti teises ir pareigas, jų elgesys privalo atitikti rūpestingo ir atidaus asmens elgesio standartus, todėl tinkamai nepasinaudojus gali tekti neigiami pasyvaus elgesio padariniai. Vertinant šiuo aspektu perkančiosios organizacijos sprendimo, palikti ieškovo 2014 m. birželio 6 d. pretenziją nenagrinėta, teisėtumą ir pagrįstumą, svarbu įvertinti jos pareiškimo aplinkybes. Nors VPĮ tiesiogiai nėra nurodyta, ar pretenzijos pateikimo termino eigos pradžia sietina su subjektyviuoju kriterijumi, tačiau pagal formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką pretenzijos pateikimo termino pradžios dienos nustatymas – fakto klausimas, kurį teismai sprendžia pagal įrodinėjimo procesą reglamentuojančias teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012). Iš sisteminės VPĮ 93 ir 94 straipsnių analizės darytina išvada, kad numatyti pretenzijos pateikimo terminai yra ne tik objektyvaus, bet ir subjektyvaus pobūdžio, nes jo pradžią gali nulemti ne tik pareiga sužinoti, bet ir sužinojimo data, kuri ne visada sutampa su objektyvia galimybe sužinoti (pvz., nuo viešojo pirkimo konkurso paskelbimo) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio mėn. 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Tam, kad subjektas kreiptųsi dėl savo tariamai pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynimo, visų pirma jis turi suvokti, kad jo teisės ir teisėti interesai tariamai buvo pažeisti (subjektyvusis kriterijus), tad ir šiuo atveju, tiekėjas pretenziją perkančiajai organizacijai teiks tik suvokęs, kad teisės ir teisėti interesai yra tariamai pažeisti. Taigi, tiekėjų teisė ginti savo teises viešuosiuose pirkimuose yra ribojama: įstatyme nustatytų terminų; pažeistų teisių gynybos operatyvumo, nulemto bonus pater familias standarto (domėjimosi viešuoju pirkimu); pačių viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1943/2013).

14Teismas pažymi, kad duomenų apie tai, kad po konkurso sąlygų paskelbimo kreipėsi į perkančiąją organizaciją dėl ginčo konkurso sąlygų paaiškinimo ir/ar patikslinimo pagal VPĮ 27 str. 3 d. nuostatas, iki 2014-10-22 byloje nėra.

15Ginčo konkurso sąlygos buvo paskelbtos 2014 m. rugsėjo 17 d., todėl kaip potenciali viešųjų pirkimų dalyvė ieškovė nuo šio momento galėjo ir turėjo domėtis bei įvertinti galimą teisių pažeidimą dėl konkurso sąlygose suformuotų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė ne pirmą kartą dalyvauja tokio pobūdžio viešųjų pirkimo procese, tokie veiksmai neatitinka bonus pater familias standarto ir negali būti pripažinti tinkamais siekiant tinkamai įgyvendinti teisę į tariamai pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynimą. Aplinkybių, patvirtinančių, jog ieškovė negalėjo ir neturėjo galimybės pareikšti perkančiajai organizacijai pretenzijos VPĮ nustatytu terminu, ieškovė nenurodė, teismas ex officio nenustatė.

16Pažymėtina, jog viešojo pirkimo dalyviai viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis apdairiai ir paisyti VPĮ nustatytų terminų, naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkinio subjekto (VPĮ 93 str., 94 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Teisės paduoti pretenziją ribojimai gali būti pagrįsti tik greitų ir pirkimo konkurso nevilkinančių peržiūros procedūros priemonių naudojimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Ieškovei nebuvo jokių objektyvių kliūčių nustatyti galimą teisių pažeidimą – konkurso sąlygų prieštaravimą ar neatitikimą VPĮ nuostatoms ir laiku pateikti pretenziją. Viešųjų pirkimų dalyviams keliami didesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai, ieškovas, kaip ūkio subjektas neabejotinai turintis patirties viešųjų prikimo dalyvavime, siekdamas laiku pareikšti pretenziją atsakovui ir tinkamai įvykdyti ikiteisminę ginčo nagrinėjimo procedūrą, turėjo ir galėjo būti rūpestingesnis ir atidesnis, veikti aktyviau. Teismo vertinimu, perkančioji organizacija pagrįstai pripažino, kad ieškovė pažeidė VPĮ 94 straipsnyje numatytą terminą pretenzijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų pateikti, priimtas sprendimas – pretenziją palikti nenagrinėtą, atitinka VPĮ nuostatas ir teismų praktiką.

17Pažymėtina, kad tokios pat pozicijos analogiškose situacijose laikėsi ir Lietuvos apeliacinis teismas civilinėse bylose 2A-1681/2014, 2A-1705/2014, 2A-1605/2014.

18Dėl diskriminacinės sąlygos

19Ieškovė nurodė, kad pažeidžiant nediskriminavimo reikalavimus pirkimo objektui (VPĮ 25 str. 8 d.) bei atitinkamą viešojo pirkimo principą (VPĮ 3 str. 1 d.), konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje buvo numatyti reikalavimai dėl valties ir variklio techninės charakteristikos. Pažymėjo, jog atsakovo įvardintas technines charakteristikas atitinka valtis Whaly boats ir variklis SUZUKI.

20Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos ir pirkimo sąlygas, turi nepažeisti VPĮ nuostatų, t. y. diskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1d.). VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktuose nurodyta, kad privalomoji pirkimo dokumentų informacija turi apimti bendruosius pirkimo objekto reikalavimus (prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai) ir specialiuosius (techninė specifikacija). Pagal VPĮ 25 str. 1 d. techninėje specifikacijoje nurodomos prekių, paslaugų ar darbų savybės, juos apibūdinantys kriterijai, kurie perkančiajai organizacijai yra būtini objektyviems poreikiams patenkinti. Perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę pasirinkti perkamų paslaugų savybes, tačiau, nustatydama jas apibūdinančius kriterijus, turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (VPĮ 25 str. 2 d.), nepažeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.).

21Iš bylos medžiagos nustatyta, kad konkurso techninėje specifikacijoje (atvirojo konkurso sąlygų 1 priedas) yra išdėstyta valčių su pakabinamais varikliais ir priekabomis charakteristikos, nurodyti reikalavimai įvardinti ne konkrečiu dydžiu, tačiau nurodant minimalų ar maksimalų parametrą. Šioje charakteristikoje nėra įvardytas nei valties pavadinimas, nei variklio modelis (b. l. 28), be to visos sąlygos buvo visiems konkurse dalyvaujantiems asmenims vienodos.

22Nors ieškovė teigia, kad perkamo objekto techninė charakteristika neužtikrina konkurencijos ir diskriminuoja tiekėjus, tačiau iš atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų (b.l. 85 - 114), nustatyta, kad nurodytų techninių charakteristikų prekes gali pateikti ir kiti tiekėjai (pvz. UAB „Balseta“), be to Klaipėdos apygardos teisme jau buvo nagrinėjama civilinė byla 2-126-112/2014 tarp tų pačių šalių dėl to paties pirkimo objektų, įgyvendinant tą patį projektą „Aplinkos monitoringo, avarijų prevencijos ir ūkio subjektų kontrolės stiprinimas“ (projekto Nr.VP3-1.4-AM-07-V-016) ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu (civilinė byla 2-1226-112/2014) buvo konstatuota, kad reikalavimai dėl techninės specifikacijos yra pateisinami ir negali būti pripažįstami diskriminaciniais VPĮ prasme.

23Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad pagal esamą teisinį reglamentavimą perkančiajai organizacijai suteikta diskrecijos teisė spręsti dėl viešojo pirkimo sąlygų, t. y. tiekėjams kvalifikacinių reikalavimų nustatymo, patvirtinančių dokumentų pateikimo ir kt. (VPĮ 24 str. 2 d.), (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-507/2011). Tačiau tokia perkančiosios organizacijos teisė nėra absoliuti, siejama su būtinumu ir pakankamumu užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Kitaip tariant, perkančioji organizacija įgyvendindama minėtą diskrecijos teisę, nurodyti vienas ar kitas pirkimo sąlygas, reikalaujamus dokumentus, turėtų atsižvelgti į jos adekvatumą viešojo pirkimo tikslui bei nesąlygoti situacijų, kurios būtų akivaizdžiai nesąžiningos, neatitinkančios šalių interesų pusiausvyros, sukūrimo tiekėjų atžvilgiu.

24Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tokiu įrodymu gali būti ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifinė paskirtis, arba tai, kad aukštą (kvalifikacinį) reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. gegužės 4 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008).

25Šiuo atveju konkurso sąlygų, kuriose nurodyti techniniai reikalavimai pirkimo objektui įtraukimą į pirkimo dokumentus pagal VPĮ 24 str. 2 d. atsakovas grindžia tuo, kad techniniai reikalavimai perkamoms prekėms – valtims ir jų varikliams yra keliami įvertinant tai, kad valtys su varikliais bus naudojamos ilgą laikotarpį (dėl ko yra aktualu įsigyti nepasensiančias prekes per jų naudojimo ir eksploatavimo laikotarpį) tiesioginių aplinkos apsaugos funkcijų įgyvendinimui, dėl šios priežasties yra keliami reikalavimai valčių ir variklių ergonomiškumui, variklių ekonomijai, galiai bei veikimo būdui, suteikiančiam galimybę kontroliuoti variklių naudojimo resursus.

26Įvertinęs nurodytas nustatytas aplinkybes, atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką ir pateiktus išaiškinimus, teismas sprendžia, jog perkančioji organizacija, nurodydama techninius reikalavimus pirkimo objektui, neperžengė savo diskrecijos ribų šiuo klausimu, nepažeidė diskriminavimo, lygiateisiškumo ir proporcingumo principų (VPĮ 3 str. 1 d., CPK 178 str., 185 str.),

27Dėl sutarties vykdymo termino.

28Ieškovė teigia, kad Konkurso sąlygos neatitinka VPĮ 24 str. 9 d. nuostatų, yra neaiškios, atskiruose pirkimo dokumentuose yra numatyti skirtingi terminai.

29Susipažinus su pateiktos viešojo pirkimo sutarties projektu (b.l. 35), nustatyta, kad šios sutarties 1.2 punkte nurodyta prekių pristatymo terminas - 5 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos, pagal sutarties projekto 2.1 punkto nuostatas, sutartis gali būti pratęsta ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui, sutarties projekto 3.6 punkte nurodyta, kad jeigu lėšos iš Aplinkos projektų valdymo agentūros pagal projekto Nr.VP3-1.4-AM-07-V-01-016 „Aplinkos monitoringo, avarijų prevencijos ir ūkio subjektų kontrolės stiprinimas“ finansavimo ir administravimo sutartį gaunamos vėliau, tai mokėjimą atlieka per 5 darbo dienas po lėšų gavimo dienos, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

30Virš pateikta viešojo pirkimo sutarties projekto analizė leidžia daryti išvadą, kad atsakovo nustatytas 8 mėnesių terminas yra aiškus ir pagrįstas.

31Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovas įstatymo reikalavimų nepažeidė, ieškinys nepagrįstas, dėl to atmestinas (CPK 178 str.).

32Dėl baudos skyrimo ieškovei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

33Atsakovas bei trečiasis asmuo prašo ieškovei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (dėl nepagrįsto ieškinio pateikimą) skirti iki 20 000 Lt baudą, 50 proc. šios sumos skiriant atsakovui ir trečiajam asmeniui. CPK 95 str. 1 d. nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. CPK 95 str. 2 d. nurodyta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti asmeniui iki dvidešimties tūkstančių litų baudą, iki 50 procentų šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Taigi, piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t.y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį numatyta galimybė taikyti teisinę atsakomybę. CPK 7 str. 2 d. įtvirtintas draudimas piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis. Ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, numatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu. Tam tikrais atvejais tai gali būti įvertintas tik kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas. Piktnaudžiavimas procesine teise pasireiškia konkrečios subjektinės teisės įgyvendinimo sąlygų pažeidimu. Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005; 2010 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-94/2010; 2013 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013).

34Atsakovo ir trečiojo asmens nurodyti argumentai, kad ieškovė nesilaikė įstatymo nustatytų terminų pretenzijai pareikšti bei ikiteisminio ginčo nagrinėjimo procedūrų bei, anot atsakovo ir trečiojo asmens, pareiškė akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį savaime negali būti piktnaudžiavimo teise patvirtinimas. Kadangi kiekvienas asmuo pasirenka savo galimai pažeistų teisių ir interesų būdą (CK 1.138 str., CPK 5 str.), o pareikštų reikalavimų pagrįstumas įvertinamas tik teismui išnagrinėjus ginčą ir bylą iš esmės (CPK 265 str., 365 str.). Nagrinėjamu atveju, ieškovė, teikdama ieškinį, realizavo savo teisę, kad būtų apgintos galimai pažeistos jos teisės ar interesai (CPK 5 str.1 d. ). Taigi esant šioms aplinkybėms, negalima teigti, jog ieškovė piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis ir pateikė nepagrįstą ieškinį, todėl prašymas skirti baudą atmestinas.

35Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.

36Atmetus ieškinį, yra pagrindas naikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014-11-25 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 149 str. 2 d.).

37Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

38Atmetus ieškinį, iš ieškovės trečiojo asmens UAB „Laivo sandėlis“ naudai priteistina 1058,75 Lt (306,64 EUR) bylinėjimosi išlaidų.

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniu, teismas

Nutarė

40ieškinį atmesti.

41Iš ieškovės UAB „Jet Sky Baltic“ trečiojo asmens UAB „Laivo sandėlis“ naudai priteisti 1058,75 Lt (306,64 EUR) bylinėjimosi išlaidų.

42Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo

432014 m. lapkričio 25 d. nutartimi.

44Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, rašytinio proceso... 2. ieškovė kreipėsi į teismą ir prašė įpareigoti atsakovą nutraukti... 3. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas prašo ieškinį atmesti, prašė ieškovei... 4. Trečiasis asmuo prašo ieškinį palikti nenagrinėtą arba jį atmesti,... 5. Ieškinys atmestinas.... 6. Akivaizdu, kad esminė aplinkybė, dėl kurios ieškovė šioje byloje prašo... 7. Dėl tiekėjo pretenzijos nenagrinėjimo.... 8. Ginčų, susijusių su viešaisiais pirkimais, nagrinėjimo taisyklės yra... 9. Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl to ar ieškovė laiku... 10. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad 2014 m. rugsėjo 17 d. atsakovas... 11. Ieškovė kvestionuoja atsakovo 2014 m. spalio 30 d. atsisakymą nagrinėti... 12. Ieškovės nuomone, perkančioji organizacija be pagrindo paliko pretenziją... 13. Kaip žinia, viešųjų pirkimų dalyviai yra profesionalūs viešųjų... 14. Teismas pažymi, kad duomenų apie tai, kad po konkurso sąlygų paskelbimo... 15. Ginčo konkurso sąlygos buvo paskelbtos 2014 m. rugsėjo 17 d., todėl kaip... 16. Pažymėtina, jog viešojo pirkimo dalyviai viešojo pirkimo ginčų... 17. Pažymėtina, kad tokios pat pozicijos analogiškose situacijose laikėsi ir... 18. Dėl diskriminacinės sąlygos ... 19. Ieškovė nurodė, kad pažeidžiant nediskriminavimo reikalavimus pirkimo... 20. Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos ir pirkimo... 21. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad konkurso techninėje specifikacijoje... 22. Nors ieškovė teigia, kad perkamo objekto techninė charakteristika... 23. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad pagal esamą teisinį reglamentavimą... 24. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad konkurenciją riboja pernelyg... 25. Šiuo atveju konkurso sąlygų, kuriose nurodyti techniniai reikalavimai... 26. Įvertinęs nurodytas nustatytas aplinkybes, atsižvelgiant į kasacinio teismo... 27. Dėl sutarties vykdymo termino.... 28. Ieškovė teigia, kad Konkurso sąlygos neatitinka VPĮ 24 str. 9 d. nuostatų,... 29. Susipažinus su pateiktos viešojo pirkimo sutarties projektu (b.l. 35),... 30. Virš pateikta viešojo pirkimo sutarties projekto analizė leidžia daryti... 31. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad... 32. Dėl baudos skyrimo ieškovei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.... 33. Atsakovas bei trečiasis asmuo prašo ieškovei už piktnaudžiavimą... 34. Atsakovo ir trečiojo asmens nurodyti argumentai, kad ieškovė nesilaikė... 35. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.... 36. Atmetus ieškinį, yra pagrindas naikinti Klaipėdos apygardos teismo... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 38. Atmetus ieškinį, iš ieškovės trečiojo asmens UAB „Laivo sandėlis“... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270... 40. ieškinį atmesti.... 41. Iš ieškovės UAB „Jet Sky Baltic“ trečiojo asmens UAB „Laivo... 42. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos... 43. 2014 m. lapkričio 25 d. nutartimi.... 44. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...