Byla 2-2248-571/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja V. G., sekretoriaujant L. S., dalyvaujant trečiojo asmens Daugiabučių namų savininkų bendrijos „Šaltinis“ atstovei D. A., teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo Seesam Insurance AS veikiantį per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą atsakovui Ž. Č., S. B. dėl žalos atlyginimo ir ,

Nustatė

2Ieškovas Seesam Insurance AS veikiantis per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš solidariai iš atsakovų Ž. Č. ir S. B.,86 litus žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidas, kelionės išlaidas.

3Atsakovas Ž. Č. į bylos nagrinėjimą neatvyko, šaukimas įteiktas viešo paskelbimo būdu, kadangi jis išvykęs iš Lietuvos, ką patvirtino parengiamojo posėdžio metu ir ieškovo motina S. B. , ir ieškinyje nurodytu adresu negyvena. Atsakovui Ž. Č. pirminis ieškinys ir jo procesiniai dokumentai buvo įteikti asmeniškai, taip pat buvo įteiktas ir teismo šaukimas į pirmąjį teismo parengiamąjį posėdį. Atsakovas nepranešė teismui apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą, nors įstatymas numato pareigą pranešti, jis pakeitė gyvenamąją vietą, todėl patikslintas ieškinys ir teismo šaukimas buvo įteikti viešo paskelbimo būdu, atsakovo gyvenamąją vietai tapus nežinomai. S. B. apie posėdį pranešta asmeniškai , neatvykimo priežastis nežinoma, prašymų dėl bylos atidėjimo negautas, todėl byla nagrinėtina atsakovams nedalyvaujant.

4Ieškinys tenkintinas.

5Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2011-09-19 buvo užlietas butas, esantis R.Juknevičiaus 90-57,Marijampolė. Butas tuo metu priklausė E. B., kuris buvo sudaręs būsto ir gyventojų turto draudimo sutartį su ieškovu (b.l.14). Name R.Juknevičiaus 90- Marijampolė veikia daugiabučio namų savininkų bendrija „Šilas“, jos pirmininkė D. A.(b.l.23-24).

6Iš atsakovo Ž. Č. atsiliepimo į ieškinį matyti, kad jis yra buto, esančio R.Juknevičiaus 90-60, Marijampolė savininkas, tačiau jis nesutinka su ieškiniu, kadangi bute negyvena jau keleri metai, o važinėja laikiniems darbams į Europos sąjungos šalis. Pagal žodinį susitarimą, bute gyvena jo motina S. B., kuri ir apliejo apačioje esantį butą bei tuo padarė žalą, todėl ji ir turi atlyginti žalą.(b.l.30-31).

7Parengiamųjų teismo posėdžių metu atsakovė S. B. parodė, kad ji su ieškiniu sutinka iš dalies, nes tuo metu kai buvo aplietas apačioje esantis butas ji buvo išvykusi. Apie nutekėjimą jos bute pranešė kaimynė ir ji buvo priversta sugrįžti. Jai sugrįžus pamatė, kad buto tualete, trūkęs buto šalto vandens vamzdis prie vandens skaitiklio ir per jį bėga vanduo. Jos pačios buto grindys buvo visos sulietos, todėl mano, kad vanduo galėjo nutekėti ir į apačioje esantį butą. Ji pati kvietė meistrą ir pakeitė vamzdį bei vandens skaitiklį, už kurį pati sumokėjo. Ji apie šį gedimą bute bendrijos pirmininkės neinformavo. Ji sutinka, kad apliejo apačioje esantį butą, bet mano kad žala per didelė, sutiktų atlyginti 1500 litų. Taip pat ji nurodė, kad tai buvo ne vienetinis atvejis, kad iki šio įvykio buvo trūkęs buto klozetas ir iš jo bėgo vanduo, tai tuomet bendrija tarpininkavo ir padėjo pakeisti klozetą ir bendrija iš savo lėšų sumokėjo, o ji po to per tam tikrą laiko tarpą atsiskaitė su bendrija. Ž. Č. yra jos sūnus, bet buto netvarko, jo neprižiūri, neremontuoja, nes jam tas pats, o be to yra įsitikinęs, kad ji gyvena tai ir turi remontuoti. Atsiliepime į patikslintą ieškinį S. B. nurodo, kad Ž. Č. bute negyvena, o Ž. Č., jos sūnus, leido pagyventi bute. Ji nieko negali pasakyti apie buto apliejimą, nes buvo išvykusi, o kai sugrįžo tai pastebėjo , kad pažeistas kanalizacijos vamzdis, kuris tik praeina per jos butą, o juo naudojasi ir aukščiau esantys butų savininkai, nes jis yra pagrindinis stovas. Pagrindinis stovas priklauso bendrijai, todėl ji ir turi atlyginti žalą. Nurodo, kad nedalyvavo apžiūrint aplietąjį butą, niekur jos parašų nėra, nepasirašė ant jokių aktų, todėl žalą nustatė vienareikšmiškai ieškovas ir ji nesutinka su žalos dydžiu. (b.l.83-84).

8Trečiojo asmens DNSB „Šilas“ atstovė, bendrijos pirmininkė, D. A. , bylos nagrinėjimo metu parodė, kad butas, esantis R.Juknevičiaus 90-60,Marijampolė, nuosavybės teise priklauso atsakovui Ž. Č., o bute gyvena jo motina S. B.. Šio buto santechnika ir vis su tuo susiję mazgai yra labai prasto stovio, surūdiję, visos tarpinės pasenę ir leidžia, vamzdžiai tiesiog suaižėję nuo senumo ir gali trūkti bet kada. Ž. Č. niekada butu nesirūpino, jo neremontavo ir su juo dėl santechnikos remonto neina susitarti. S. B. jau keletą kartų buvo apliejusi žemai esantį butą Nr. 57 ir buvo eilė skundų 2011 metais , 2012metais , 2013 metais. Dėl šio atvejo gali pasakyti tik tiek, kad S. B. buvo išvykusi ir po to parvykus rado sutrūkusį šalto vandens vamzdį prie šalto vandens skaitiklio ir tai buvo trūkęs ne pagrindinis stovas, o vamzdis, kuris eina už skaitiklio ir priklauso jos butui. Visiems bendrijos gyventojams nusibodo buto , esančio po atsakovo Ž. Č. butu, savininkų skundai dėl apliejimo iš Ž. Č. buto, todėl bendrija sutiko suremontuoti kiek galima Ž. Č. buto santechniką už remontą sumokėti, ir po to S. B. sutiko dalimis sumokėti pateiktą sąskaitą, ką ji ir daro. Ž. Č. į susidariusią skolą nereaguoja ir mokėti nesiruošia.

9Įstatymas preziumuojama, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininkas (valdytojas) yra asmuo, viešame registre nurodytas kaip jų savininkas (valdytojas) (CK 6.266 straipsnio 2 dalis). Byloje nekilo ginčo dėl to, kad buvo 2011-09-19 užlietas butas, esantis R.Juknevičiaus 90-57 ir kad šis butas yra po butu Nr. 60, kuriame užliejimo metu gyveno S. B., butas nuosavybės teise , apliejimo metu priklausė Ž. Č..

10Pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės būtent tada, kai žala padaryta dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės, t. y. kad žala atsirado dėl force majeure (nenugalimos jėgos) arba nukentėjusiojo tyčios ar didelio neatsargumo. Tik už tokiu būdu padarytą žalą pastato savininkas (valdytojas) atsako be kaltės. Statinių savininko (valdytojo) deliktinei civilinei atsakomybei atsirasti kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, nenustatinėjama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis, 6.266 straipsnio 1 dalis). Kitais atvejais už žalą, padarytą ne dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, pastatų savininkas (valdytojas) atsako bendraisiais pagrindais, t. y. esant visoms žalą padariusio asmens civilinės atsakomybės sąlygoms: neteisėtiems veiksmams, priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, kaltei (CK 6.246–6.248 straipsniai). Tokios išvados atitinka ir teismų formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. S. v. Tauragės rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-7-365/2005; 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas“ v. UAB „Riviva“, kooperatinė bendrovė „Alytaus prekyba“, bylos Nr. 3K-3-554/2007; 2009 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas“ v. M. K.–Dolkart ir kt., byla Nr. 3K-3-123/2009; 2009 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B.–Wintsch, A. U. Wintsch, R. B. v. A. P., bylos Nr. 3K-3-378/2009; 2010 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vaivorykštė“v. UAB Revinė“, bylos Nr. 3K-7-152/2010).

11Atsakovas Ž. Č. neginčijo, kad jis yra buto, esančio R.Juknevičiaus 90-60 , Marijampolė savininkas. Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių darytina išvada, kad žalos atsiradimą lėmė CK 6.266 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, tai yra buto santechnikos įrengimų netinkama kokybė, susidėvėjimas, buto santechnikos įrengimų netinkamas prižiūrėjimas, jų neremontavimas , todėl ieškovui žala padaryta dėl Ž. Č. – buto savininkui, priklausančiame bute, esančioms netvarkingos buto santechnikos. Šias aplinkybes patvirtina S. B., trečiojo asmens atstovė D. A., iš dalies savo atsiliepimu pripažįsta ir atsakovas Ž. Č., kadangi jis šio fakto neginčijo, o tik nurodė, kad žalą turi atlyginti S. B.. Teismas S. B. atsiliepime į patikslintą ieškinį išdėstytas motyvus dėl žalos atsiradimo vertina kritiškai, kaip norą išvengti žalos atlyginimo, nes tai prieštarauja parengiamojo teismo posėdžio metu S. B. duotiems paaiškinimams, kurie be kita ko, atitiko ir trečiojo asmens D. A. parodymams.

12Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad bute , pagal žodinę sutartį, gyveno S. B., tačiau su ja rašytinė nuomos sutartis sudaryta nebuvo, sutartis nebuvo registruota VĮ „Registrų“ centras, todėl negali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis. (CK6.579 sts.4d.).

13Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką teismai, nagrinėdami reikalavimą atlyginti žalą, privalo nustatyti visus asmenų, sudariusių sąlygas žalai kilti ar prisidėjusių prie žalos atsiradimo ar jos padidėjimo, veiksmus. Jeigu dėl tokių veiksmų pagal įstatymą atsako keli subjektai, tai teismas privalo įtraukti į bylą visus atsakingus asmenis ir spręsti jų atsakomybės klausimus priklausomai nuo atliktų veiksmų ir sukeltų padarinių, nors žalą patyręs asmuo, reikšdamas ieškinio reikalavimą, būtų nurodęs ne visus žalą padariusius ir prie to prisidėjusius asmenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. L., V. L. v. Z. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-764/2003). Bendrasis principas yra tas, kad bendraskolių prievolė yra dalinė, išskyrus įstatymų ar šalių susitarimu nustatytus atvejus (CK 6.5 straipsnis). Šios taisyklės išimtis nustatyta CK 6.6 straipsnio 3 dalyje ir 6.279 straipsnio 1 dalyje – bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai.

14Paprastai solidarioji atsakomybė deliktiniuose santykiuose taikoma tada, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) asmenis sieja bendri veiksmai dėl padarinių; 2) kai asmenis sieja bendri veiksmai neteisėtų veiksmų atžvilgiu, t. y. šiuo atveju solidarioji atsakomybė galima, net jei neteisėtai veikęs asmuo tiesiogiai nepadaro žalos, bet žino apie tiesiogiai žalą padariusio asmens veiksmų neteisėtumą; 3) kai asmenys, nors tiesiogiai ir nepadaro žalos, bet prisideda prie jos kurstymo, inicijavimo ar provokacijos, t. y. kai iš esmės juos sieja bendra kaltė, nesvarbu, tai padaryta tyčia ar dėl neatsargumo; 4) kai asmenų nesieja bendri neteisėti veiksmai ir jie vienas apie kitą nežino, bet padaro žalos, ir neįmanoma nustatyti, kiek vienas ar kitas prisidėjo prie tos žalos atsiradimo, arba žala atsirado tik dėl jų abiejų veiksmų; 5) kai pareiga atlyginti žalą atsiranda skirtingu pagrindu (pvz., sutartinės ir deliktinės atsakomybės pagrindais); 6) kai žalą padaro asmuo, o kitas asmuo yra atsakingas už šio asmens veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. M. Š. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-7-59/2008).

15Deliktinės civilinės atsakomybės viena pagrindinių taisyklių suformuluota CK 6.263 straipsnyje. Jame įtvirtinta kiekvieno asmens pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šios, įstatyme įtvirtintos, rūpestingumo pareigos pažeidimas sukuria įstatyme nustatytą žalos atlyginimo prievolę (CK 6.263 straipsnio 2 dalis). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad neteisėtais veiksmais, dėl kurių atsiranda civilinė atsakomybė, gali būti ne tik tiesiogiai įstatyme ar sutartyje numatytų pareigų nevykdymas ar draudžiamųjų veiksmų atlikimas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas (CK 6.246 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 11d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. K. v. G. R., bylos Nr. 3K-3-215/2012).

16Iš byloje surinktų įrodymų seka, kad bute nuolatinai gyveno ir gyvena S. B., kuri nors ir nesant rašytinės sutarties, tačiau esant žodiniam susitarimui su Ž. Č., praktiškai ir naudojasi buto santechnikos įrenginiais ir ne tik buto savininkas, bet ir ji turi bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, tai yra tinkamai rūpintis naudojamais santechnikos įrenginiais, mazgais, o būtent, suderinus su Ž. Č., juos remontuoti, keisti ir rūpintis, kad nesukeltų tretiems asmenims, kaimynams, nepatogumų ar jie nepatirtų nuostolių.

17Iš trečiojo asmens D. A. parodymų, pačios S. B. paaiškinimų matyti, kad buto santechnikos stovis buvo labai prastas, tai yra sutrūkinėjęs, vamzdynai surūdiję, tarpinės praleisdavo vandenį, o vanduo nuolatinai lašėdavo .

18Byloje, S. B. ir trečiojo asmens D. A. parodymais , nustatyta, , kad atsakovė S. B. ėmėsi priemonių santechnikos gedimams šalinti, atliko santechnikos mazgų remontą, tačiau tai atliko tik dar po kelerių kartų, kai apliejo kaimynų esančius apačioje butą.

19Remiantis išdėstytu darytina išvada, kad atsakovas, kaip gyvenamųjų patalpų savininkas, buvo nepakankamai rūpestingas ir atidus, nes nesiėmė reikiamų priemonių užtikrinti nekilnojamojo turto priežiūrą ir nesirūpino jo tinkama būkle, nes nuomotojas turi nuolat domėtis išnuomotu daiktu ir jo būkle, t. y. tikrinti, ar nuomininkas tinkamai naudojasi daiktu (CK 6.498 straipsnio 5 dalis, 6.587 straipsnio 1 dalis), daryti kapitalinį remontą (CK 6.492 straipsnis) ir kt., t. y. būti aktyvus. Taigi nurodytos teisinės pareigos nevykdymas laikytinas atsakovo neteisėtas neveikimas, lėmęs žalos atsiradimą.

20Iš išdėstyto seka, kad iš dalies žalos atsiradimą lėmė ir buto nuomininkės S. B. – neveikimas, nes ji, kaip buto nuomininkė, taip pat turėjo būti rūpestinga, atidi nuomininkė ir ji taip pat turėjo prižiūrėti, tvarkyti ir remontuoti gyvenamųjų patalpų vidaus santechnikos ir vandens įrengimus. Ji turėjo , jeigu ne remontuoti, tai tink amai pranešti atsakovui Ž. Č. apie , jam priklausančio buto, santechnikos ir vandentiekio būklę, tai yra šiuo klausimu būti aktyvi.

21Taigi byloje nustatytos faktinės aplinkybės leidžia padaryti išvadą, kad žala dėl apačioje esančio buto apliejimo buvo padaryta dėl pastato savininko ir nuomininko neteisėtų veiksmų, t. y. dėl įstatyme ir žodinėje sutartyje įtvirtintos rūpestingumo pareigos pažeidimo, kaip jų abiejų bendro neveikimo padarinys, todėl atsakovas ir trečiasis asmuo pagal CK 6.6 str. 3 d., 6.266 str.1d. ir 6.279 str.1 d. prieš nukentėjusį asmenį atsako solidariai, kaip bendrai žalą padarę asmenys. ( 2012-09-23 Lietuvos aukščiausiojo teismo nutartis Nr. 3K-3-436/2012).

22CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Žala, padaryta asmens turtui, nesant įstatymo išimčių, turi būti atlyginama laikantis visiško nuostolių atlyginimo – restitutio in integrum – principo (CK 6.251 straipsnis), kurio esmė ta, kad žalos atlyginimu turi būti siekiama ją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį.

23Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad buto, esančio R.Juknevičiaus 90-57,Marijampolė, savininkas E. B. 2011 metais buvo sudaręs būsto ir gyventojų turto draudimo sutartį Nr. 220 0017982/2011(b.l.14). 2011-09-20 E. B. informavo ieškovą apie tai, kad jis 2011-09-14 sužinojo, jog kaimynas užliejo jo butą ir yra sugadintas šviestuvas, lubos, grindys(b.l.15). Iš nekilnojamojo turto apžiūros protokolo matyti, kad E. B. butas apžiūrėtas 2011-10-05, kuriame nurodytos įvykio aplinkybės ir priežastys, kad butas buvo aplietas iš viršuje esančio buto, iš kur tekėjo vanduo bei nustatyta, kad remontuojami elementai virtuvės lubos, vonios lubos, koridoriaus sienos, lubos, kambario siena ir lubos (b.l.16). Apžiūros akte įvardintas butas Nr.37, tačiau iš paaiškinamojo akto seka, kad apžiūrėtas buvo butas 57, o 37 įrašytas skaičius tik per klaidą (b.l.11). Buto po apliejimo fotonuotraukomis (b.l.33-55). Iš pateikto išmokos potvarkio seka, kad E. B. padaryta žala dėl buto apliejimo yra 2199,86 litai (b.l.13). Taip pat byloje yra pateiktas atliktų darbų aktas , kur darbai įvertinti 2499, 86 litų sumai, taip pat pateikta lokalinė sąmata 2499, 86 litų sumai (b.l.6-7,8). E. B. buvo išmokėta 2199,86 litai (b.l.88).

24Ieškovas reiškia ieškinį vadovaujantis LR CK 6.1015 str. kai draudikui, išmokėjęs draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens( subrogacijis reikalavimas).

25Atsakovas Ž. Č. ir S. B. atsiliepimuose nurodė, kad žala per didelė, tačiau neteikė teismui jokių įrodymų, remiantis kuo jie grindžia savo išreikštą nuomonę. Atsakovė S. B. atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad ji nesutinka su žalos dydžiu, kadangi ji nedalyvavo apžiūrint butą, nedalyvavo surašant žalos aktą. Iš teismui pateiktų ieškovo nuotraukų matyti kokie apgadinimai ir sužalojimai yra padaryti bute esančiame R.Juknevičiaus 90-57,Marijampolė. Šis atsakovės argumentas atmestinas. Įstatymai nenustato reikalavimų defektiniams aktams ar sąmatoms surašyti, taip pat nėra įtvirtinta pareiga dalyvauti žalą padariusiam asmeniui sugadinimų nustatymo procese. Defektų aktą surašė nepriklausomi draudimo ekspertai, neturintys suinteresuotumo bylos baigtimi, t. y. neturintys tikslo nukentėjusiam asmeniui už kitą asmenį atlyginti didesnę žalos sumą nei realiai padarytoji. Teismas neturi pagrindo netikėti ieškovo pateiktais įrodymais dėl padarytos žalos dydžio , kadangi atsakovai nepateikė ir neteikė teismui jokių įrodymų, kuriais remiantis teismas galėtų abejoti pateiktais ieškovo įrodymais. Atsakovė S. B. taip pat nurodė, kad jos bute buvo trūkęs pagrindinis kanalizacijos vamzdis-stovas, kuris priklauso bendrijai, tačiau teismas nesivadovauja šia atsakovės išdėstyta versija, nes ji nėra niekuo pagrįsta, o be to aukščiau ištirti įrodymai įrodo priešingai. Vien tai, kad atsakovė S. B. pasakė, kad žalos dydis gali būti apie 1500 litų dar nėra pagrindas abejoti ieškovo pateiktais įrodymais.(CPK 176-178 str.). Remiantis išdėstytu teismas traktuoja, kad 2199,86 litų žala yra pagrįsta ir įrodyta , todėl priteistina iš atsakovų solidariai.

26Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2d., 6.210 str.1d. iš atsakovų solidariai priteistina 5 procentai metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

27Ieškinį tenkinus pilnai iš atsakovų solidariai priteistina 54 litai žyminio mokesčio ieškovo naudai ( CPK 88 str., 93 str.). Byloje vyko teismo posėdis 2014-06-16 ir 2014-08-25 , kuomet bylos nagrinėjime dalyvavo ieškovo atstovas , kuris pateikė teismui kvitus dėl patirtų kelionės išlaidų (b.l.57, 89) bendrai 317,53 litų sumai . Teismas traktuoja, kad kelionės išlaidos yra susiję su bylos nagrinėjimu , yra pagrįstos rašytiniais įrodymais, todėl jos solidariai priteistinos iš atsakovų. ( CPK 79 str., 88 str. 1d. 9p., 98 str.).

28Iš atsakovų solidariai priteistina 21,64 litai pašto išlaidų valstybei ( CPK 88 str., 96 str.).

29Vadovaujantis LR CPK 270 str.,

Nutarė

30Ieškinį tenkinti.

31Priteisti iš atsakovų Ž. Č. a.k. ( - ) gyv. Jaunimo 4-33,Marijampolė ir S. B. a.k. ( - ) gyv. R.Juknevičiaus 90-60, Marijampolė solidariai 2199,86 litus ( 637,12 eurų) žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme 2014-04-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo , 317,53 litus ( 91,96 eurus) kelionės išlaidų , 54 litus (15,63 eurus) žyminio mokesčio ieškovo Seesam Insurance AS veikiančio per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą naudai.

32Priteisti iš atsakovų Ž. Č. a.k. ( - ) gyv. Jaunimo 4-33,Marijampolė ir S. B. a.k. ( - ) gyv. R.Juknevičiaus 90-60, Marijampolė solidariai 21,64 litus(6,27 eurus) pašto išlaidų valstybei .

33Sprendimas per 30d gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per šį Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja V. G., sekretoriaujant L. S.,... 2. Ieškovas Seesam Insurance AS veikiantis per Seesam Insurance AS Lietuvos... 3. Atsakovas Ž. Č. į bylos nagrinėjimą neatvyko, šaukimas įteiktas viešo... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2011-09-19 buvo užlietas butas, esantis... 6. Iš atsakovo Ž. Č. atsiliepimo į ieškinį matyti, kad jis yra buto,... 7. Parengiamųjų teismo posėdžių metu atsakovė S. B. parodė, kad ji su... 8. Trečiojo asmens DNSB „Šilas“ atstovė, bendrijos pirmininkė, D. A. ,... 9. Įstatymas preziumuojama, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių... 10. Pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės... 11. Atsakovas Ž. Č. neginčijo, kad jis yra buto, esančio R.Juknevičiaus 90-60... 12. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad bute , pagal žodinę sutartį, gyveno... 13. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką teismai, nagrinėdami reikalavimą... 14. Paprastai solidarioji atsakomybė deliktiniuose santykiuose taikoma tada, kai... 15. Deliktinės civilinės atsakomybės viena pagrindinių taisyklių suformuluota... 16. Iš byloje surinktų įrodymų seka, kad bute nuolatinai gyveno ir gyvena S.... 17. Iš trečiojo asmens D. A. parodymų, pačios S. B. paaiškinimų matyti, kad... 18. Byloje, S. B. ir trečiojo asmens D. A. parodymais , nustatyta, , kad atsakovė... 19. Remiantis išdėstytu darytina išvada, kad atsakovas, kaip gyvenamųjų... 20. Iš išdėstyto seka, kad iš dalies žalos atsiradimą lėmė ir buto... 21. Taigi byloje nustatytos faktinės aplinkybės leidžia padaryti išvadą, kad... 22. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas... 23. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad buto, esančio R.Juknevičiaus... 24. Ieškovas reiškia ieškinį vadovaujantis LR CK 6.1015 str. kai draudikui,... 25. Atsakovas Ž. Č. ir S. B. atsiliepimuose nurodė, kad žala per didelė,... 26. Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2d., 6.210 str.1d. iš atsakovų solidariai... 27. Ieškinį tenkinus pilnai iš atsakovų solidariai priteistina 54 litai... 28. Iš atsakovų solidariai priteistina 21,64 litai pašto išlaidų valstybei (... 29. Vadovaujantis LR CPK 270 str.,... 30. Ieškinį tenkinti.... 31. Priteisti iš atsakovų Ž. Č. a.k. ( - ) gyv. Jaunimo 4-33,Marijampolė ir S.... 32. Priteisti iš atsakovų Ž. Č. a.k. ( - ) gyv. Jaunimo 4-33,Marijampolė ir S.... 33. Sprendimas per 30d gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per šį...