Byla e2A-317-210/2017
Dėl sutarties nutraukimo mokesčio priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Danutės Burbulienės, Vytauto Kursevičiaus (pirmininko ir pranešėjo), Birutės Simonaitienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Vigidas Pack“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 16 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-9379-841/2016 pagal ieškovės UAB „Elektrum Lietuva“ ieškinį atsakovei UAB „Vigidas Pack“ dėl sutarties nutraukimo mokesčio priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Ieškovė UAB „Elektrum Lietuva“ ieškiniu kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Vigidas Pack“ 13011,95 Eur sutarties nutraukimo mokestį, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014-04-29 šalys pasirašė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį laikotarpiui nuo 2014-06-01 iki 2018-05-31, kuria ieškovė įsipareigojo parduoti, o atsakovė pirkti sutartyje nustatyta kaina numatytą terminą elektros energiją ir už ją sumokėti, tačiau 2015-12-16 atsakovė pranešė, kad nuo 2016-01-31 sutartį nutraukia. Ieškovė pateikė atsakovei sąskaitą dėl 13011,95 Eur sutarties nutraukimo mokesčio sumokėjimo, tačiau atsakovė reikalaujamos sumos nesumokėjo. Ieškovė prašė atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, kadangi į teismą kreipėsi tik po to, kai įsitikino, jog derybomis nepavyks išspręsti tarp šalių kilusio ginčo.

62. Atsakovė UAB „Vigidas Pack“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad sutartimi įsipareigojo atlyginti tiesioginius nuostolius, kurių dydį turi pareigą įrodyti ieškovė, tačiau ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad dėl pirmalaikio sutarties nutraukimo ji patyrė kokius nors nuostolius. Be to, ieškinys pareikštas praleidus reikalavimams dėl netesybų CK nustatytą sutrumpintą 6 mėnesių ieškininės senaties terminą.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

83. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 16 d. sprendimu atnaujino praleistą ieškinio senaties terminą. Ieškinį tenkino visiškai. Priteisti iš atsakovės UAB „Vigidas Pack“ ieškovei UAB „Elektrum Lietuva“ 13011,95 Eur sutarties nutraukimo mokestį, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 13011,95 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-09-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 293 Eur žyminį mokestį ir 907,50 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

94. Teismo įvertintos aplinkybės sudarė pagrindą išvadai, jog ieškovė, tikėdamasi atsakovės bendradarbiavimo, neskubėjo naudotis kitais įstatyme įtvirtintais savo teisių gynimo būdais ir tai padarė tik galutinai įsitikinusi, kad bendradarbiavimo būdu nepavyks rasti abi šalis tenkinančio sprendimo. Teismo nuomone, nustatytos aplinkybės: šalių aktyvus susirašinėjimas, ieškovės siekis įtikinti atsakovę reikalavimo pagrįstumu ir aktyvūs veiksmai siekiant gauti iš atsakovės sutarties nutraukimo mokestį, leido padaryti išvadą, kad ieškovė įstatymo nustatytu šešių mėnesių terminu nesikreipė į teismą dėl priežasčių, kurias teismas pripažino svarbiomis, pažeistoji ieškovės teisė turi būti ginama, todėl praleistą ieškinio senaties terminą atnaujino.

105. Iš byloje esančių įrodymų teismas pripažino, kad ieškovė sutarties nutraukimo mokesčiu siekė užtikrinti atsakovės prievolės – pirkti elektros energiją iš ieškovės per visą sutarties laikotarpį – laikymąsi, todėl teismas šį mokestį laikė netesybomis, kurios yra prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė ir civilinės atsakomybės forma. Atsakovė pasinaudojo šalių sutartyje numatyta teise nutraukti sutartį prieš terminą, todėl turi pareigą sumokėti sutartyje nustatytą terminuotos sutarties nutraukimo prieš terminą mokestį, todėl teismas jį priteisė ieškovei.

116. Taip pat teismas ieškovei iš atsakovės priteisė 6 procentų dydžio metines palūkanos už priteistą 13011,95 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-09-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

137. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Vigidas Pack“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

147.1. Apeliantės vertinimu, teismas senaties terminą atnaujino neteisingai aiškindamas ir taikydamas ieškinio senaties atnaujinimo pagrindus reglamentuojančias teisės normas, o taip pat reikšmingai nukrypdamas nuo suformuotos teismų praktikos ieškininės senaties termino atnaujinimo klausimu. Teismo nurodytos aplinkybės dėl ieškovės lūkesčio įtikinti atsakovę sumokėti sutarties nutraukimo mokestį ir teismo įvertintas „aktyvus“ šalių susirašinėjimas, jokiu būdu negali būti laikomi svarbiomis priežastimis termino atnaujinimui. Todėl šios aplinkybės ne tik netrukdė ieškovei kreiptis į teismą, bet ir visiškai priklausė nuo ieškovės subjektyvios valios. Apeliantės nuomone, ieškinio senaties termino praleidimą lėmė ne kas kita, kaip tik pačios ieškovės lengvabūdiškumas, nerūpestingas požiūris į susidariusią situaciją ir nepateisinamas delsimas.

157.2. Teismo skundžiamame sprendime nėra atsakovės atsikirtimų į ieškovės argumentus analizės ir vertinimo. Apeliantės vertinimu, spręsdamas sutarties nutraukimo mokesčio priteisimo klausimą teismas privalėjo vadovautis sutarties 4.2. punkto sąlyga, apribojančią atsakovės atsakomybę ieškovės patirtų tiesioginių nuostolių dydžiu. Tik nustačius, kad ieškovė yra patyrusi tiesioginių nuostolių ir kad pagal sutarties 6.6.punkte bei sutartis I dalyje nustatytas taisykles ir formulę apskaičiuotas sutarties nutraukimo mokestis atitinka tiesioginių ieškovės nuostolių dydį, ieškinys galėtų būti tenkinamas.

168. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Elektrum Lietuva“ prašo apeliantės apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

178. 1. Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad teismas ieškinio senaties terminą atnaujino neteisingai aiškindamas ir taikydamas ieškininės senaties atnaujinimo pagrindus reglamentuojančias teisės normas, o taip pat reikšmingai nukrypdamas nuo suformuotos teismų praktikos ieškininės senaties termino atnaujinimo klausimu.

188.2. Šalys sudarytos sutarties 4.2 punkte yra sutarusios dėl pareigos atlyginti viena kitai tiesioginius nuostolius, tačiau ši sutarties sąlyga nepaneigia galimybės sutartyje numatyti netesybas – sutarties nutraukimo mokestį. Ieškovė ieškiniu nereiškė reikalavimo priteisti iš atsakovės nuostolius, reikalavimas byloje pareikštas dėl sutarties nutraukimo mokesčio, t. y. netesybų, priteisimo. Netesybos yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių dydžio ar realumo kreditoriui pareiškus reikalavimą jas atlyginti nereikia įrodinėti, todėl teisėta ir pagrįsta teismo išvada, kad atsakovė pasinaudojo šalių sutartyje numatyta teise nutraukti sutartį prieš terminą, ir atsakovė turi pareigą sumokėti sutartyje nustatytą terminuotos sutarties nutraukimo prieš terminą mokestį (CK 6.71 str. 1 d.).

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

219. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl atnaujinto ieškinio senaties termino pagrįstumo ir atsakovės pareigos mokėti sutarties nutraukimo mokestį.

22Dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo

2310. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentu, kad teismas atnaujindamas ieškinio senaties terminą neteisingai aiškino ir taikė ieškininės senaties atnaujinimo pagrindus reglamentuojančias teisės normas, o taip pat nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos šiuo klausimu.

2411. Jei ginčo šalis reikalauja taikyti ieškinio senatį (CK 1.126 straipsnio 2 dalis), ieškinio reikalavimus teismas nagrinėja iš esmės nustatęs, ar šis terminas nepraleistas arba, jei praleistas, ar nėra pagrindo jį atnaujinti. CK 125 straipsnio 5 dalies 1 punktas numato sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties termino taikymą ieškiniams dėl netesybų. Bendroji taisyklė, reglamentuojanti ieškinio senaties termino pradžią, įtvirtinta CK 1.127 straipsnio 1 dalyje, kur nustatyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos; teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Pagal CK 1.131 straipsnio 2 dalį, jeigu teismas pripažįsta, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas.

2512. Nagrinėjamoje byloje atsakovė reikalavo taikyti ieškinio senatį nurodydama, kad reikalavimas dėl netesybų pareikštas praleidus CK nustatytą sutrumpintą 6 mėnesių ieškininės senaties terminą. Pirmosios instancijos teismas ieškininės senaties termino eigos pradžia laikė 2015-12-16, kuomet ieškovė gavo atsakovės pranešimą apie elektros energijos pirkimo pardavimo sutarties nutraukimą nuo 2016-01-31, ieškinio senaties terminas pasibaigė 2016-06-16, ieškovė ieškinį teismui dėl sutarties nutraukimo mokesčio priteisimo pateikė 2016-09-08. Apeliantė iš esmės neginčija ieškinio senaties termino pradžios, tačiau nesutinka su teismo nustatytomis priežastimis, leidusiomis teismui pripažinti jas svarbiomis ir atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą.

2613. Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad, siekiant sudaryti sąlygas sukurti stabilius civilinius teisinius santykius, ieškinio senatį reikia taikyti ne mechaniškai, nes tai nesuderinama su teismo pareiga vykdyti teisingumą, o atsižvelgiant į įvairias aplinkybes – šalių elgesį, jų aktyvumą, jų ginamos vertybės svarbą, lyginant ją su būtinybe remtis ieškinio senaties instituto normomis (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr.3K-3-265/2009; 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-393/2012; 2013 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2013).

2714. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju apeliantė nepaneigė byloje esančių įrodymų, kurie patvirtina tarp šalių vykusių derybų faktą (79–81 b. l.). Teismo vertinimu, tokio šalių bendradarbiavimo negalima pripažinti pasyviu. Nors apeliantė apeliuoja į ieškovės reakciją teikiant atsakymus, atkreiptinas dėmesys į tai, kad tiek šalių derybos, tiek ieškovės pareikštas reikalavimas yra dėl to paties dalyko – sutarties nutraukimo mokesčio. Aplinkybė, jog susirašinėjimas vyko mėnesio–dviejų intervalu, nepatvirtina ieškovės pasyvumo, atsižvelgiant ir į tai, kad abi šalys pasirinko tokį ginčo aiškinimosi būdą. Teisėjų kolegija, pakartotinai įvertinusi bylos duomenis, reikšmingus ieškinio senaties terminui atnaujinti, neturi pagrindo nepritarti pirmosios instancijos teismo išvadai, kad ieškovė, tikėdamasi atsakovės bendradarbiavimo, neskubėjo naudotis kitais įstatyme įtvirtintais savo teisių gynimo būdais ir tai padarė tik galutinai įsitikinusi, kad bendradarbiavimo būdu nepavyks rasti abi šalis tenkinančio sprendimo. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovės nurodytos ieškinio senaties termino praleidimo priežastys pagrįstai teismo pripažintos svarbiomis ir sudarančiomis pagrindą jį atnaujinti. Teismas, turėdamas diskreciją spręsti senaties termino atnaujinimo klausimą, ieškinio senaties atnaujinimo pagrindus reglamentuojančias teisės normas taikė tinkamai ir nuo suformuotos teismų praktikos šiuo klausimu nenukrypo.

28Dėl sutarties nutraukimo mokesčio

2915. Teisėjų kolegija atmeta kaip teisiškai nepagrįstą apeliantės argumentą, kad skundžiamame sprendime nėra aptarti atsakovės atsikirtimai į ieškovės argumentus. Pagal kasacinio teismo praktiką teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

3016. Apeliantė įsitikusi, kad spręsdamas sutarties nutraukimo mokesčio priteisimo klausimą teismas privalėjo vadovautis sutarties 4.2 punkto sąlyga, apribojančią atsakovės atsakomybę ieškovės patirtų tiesioginių nuostolių dydžiu. Tik nustačius, kad ieškovė yra patyrusi tiesioginių nuostolių ir kad pagal sutarties 6.6 punkte bei sutarties I dalyje nustatytas taisykles ir formulę apskaičiuotas sutarties nutraukimo mokestis atitinka tiesioginių ieškovo nuostolių dydį, ieškinys galėjo būti tenkinamas. Su tokia apeliantės dėstoma pozicija teisėjų kolegija nesutinka.

3117. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2012 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3k-3-303/2012 ir kt.). Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, jog šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro netesybų dydžio, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kadangi sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, tai teismas, įgyvendindamas suteiktus įgalinimus mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-7-409/2010, Nr. 3K-3-100-686/2016).

3218. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Šalių sudarytos elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties 6.4, 6.6. punktuose numatyta, kad atsakovė (klientas) turi teisę nutraukti sutartį bet kuriuo metu, įspėjusi apie tai ieškovę (tiekėją) ne vėliau kaip prieš 35 kalendorines dienas; nutraukusi sutartį atsakovė (klientas) įsipareigoja mokėti sutarties nutraukimo mokestį. Šiuo atveju, atsakovė vienašališkai anksčiau šalių sutarto termino nutraukė terminuotą elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, kartu atsisakydama mokėti sutartyje šalių numatytą išankstinį sutarties nutraukimo mokestį. Šalių sudarytos sutarties 4.2 punkte numatyta pareiga atlyginti viena kitai tiesioginius nuostolius, tačiau teismo vertinimu ši sutarties dalis neapriboja ir nevaržo šalims susitarti ir dėl kitų ar kitokių netesybų. Sutarties sąlyga dėl įsipareigojimo atlyginti netiesioginius nuostolius nepaneigia galimybės sutartyje numatyti ir kitas netesybas – sutarties nutraukimo mokestį. Sutarties nutraukimo mokesčiu buvo užtikrintas atsakovės prievolės – pirkti elektros energiją iš ieškovės per visą sutarties laikotarpį – laikymasis, todėl šis mokestis laikytinas netesybomis, kurios yra prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė ir civilinės atsakomybės forma (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Ieškovė ieškiniu nereiškė reikalavimo priteisti iš atsakovės nuostolius, reikalavimas byloje pareikštas dėl sutarties nutraukimo mokesčio, t. y. netesybų, priteisimo. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė ginčytų ginčo sutarties sąlygų teisėtumą. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjas įtvirtino teisę teismui mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Sprendžiant dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, jog netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje ir teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-7-409/2010, Nr. 3K-3-100-686/2016).

3319. Pažymėtina ir tai, kad Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6. 189 straipsnio 1 dalis). Prievolės ir sutartys turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis). Tinkamas sutarties vykdymas reiškia, kad iš sutarties atsirandanti prievolė turi būti įvykdyta laiku, laikantis sutarties ir civilinės teisės principų reikalavimų. Atsakovė pasinaudojo šalių sutartyje numatyta teise nutraukti sutartį prieš terminą, todėl turi mokėti iš sutartyje nustatytą terminuotos sutarties nutraukimo prieš terminą mokestį (CK 6.71 str. 1d.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog, sutartyje nustatytos netesybos (sutarties nutraukimo mokestis) atlieka ne baudinę, bet kompensuojamąją funkciją, o atsakovei nutraukus elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, jai atsirado sutartyje numatyta pareiga sumokėti sutarties nutraukimo mokestį.

3420. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą teismo sprendimą tinkamai taikė materialines ir procesinės teisės normas, todėl teismo sprendimo naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo. Apeliacinis skundas netenkinamas, teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

35Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje

3621. Iš apeliantės ieškovė prašo priteisti 544,50 Eur už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus. Teismas, atsižvelgdamas į byloje suteiktų teisinių paslaugų kiekį, bylos aplinkybes, į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtinta Rekomendacijų redakcija, galiojanti nuo 2015-03-20) nuostatas, sprendžia, kad prašoma priteisti 544,50 Eur suma yra pagrįsta, todėl, atmetus atsakovės apeliacinį skundą, nurodyto dydžio bylinėjimosi išlaidų suma priteistina iš apeliantės ieškovės naudai (CPK 98 str. 1 d.).

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

38Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

39Priteisti iš atsakovės UAB „Vigidas Pack“, įmonės kodas 301150244, ieškovei UAB „Elektrum Lietuva“, įmonės kodas 301506046, 544,50 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt keturis eurus 50 euro ct) bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Ieškovė UAB „Elektrum Lietuva“ ieškiniu kreipėsi į teismą... 6. 2. Atsakovė UAB „Vigidas Pack“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. 3. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 16 d. sprendimu atnaujino... 9. 4. Teismo įvertintos aplinkybės sudarė pagrindą išvadai, jog ieškovė,... 10. 5. Iš byloje esančių įrodymų teismas pripažino, kad ieškovė sutarties... 11. 6. Taip pat teismas ieškovei iš atsakovės priteisė 6 procentų dydžio... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. 7. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Vigidas Pack“ prašo panaikinti... 14. 7.1. Apeliantės vertinimu, teismas senaties terminą atnaujino neteisingai... 15. 7.2. Teismo skundžiamame sprendime nėra atsakovės atsikirtimų į ieškovės... 16. 8. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Elektrum Lietuva“... 17. 8. 1. Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad teismas ieškinio... 18. 8.2. Šalys sudarytos sutarties 4.2 punkte yra sutarusios dėl pareigos... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. 9. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl atnaujinto ieškinio senaties... 22. Dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo... 23. 10. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentu, kad teismas atnaujindamas... 24. 11. Jei ginčo šalis reikalauja taikyti ieškinio senatį (CK 1.126 straipsnio... 25. 12. Nagrinėjamoje byloje atsakovė reikalavo taikyti ieškinio senatį... 26. 13. Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad, siekiant sudaryti sąlygas... 27. 14. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju apeliantė nepaneigė byloje... 28. Dėl sutarties nutraukimo mokesčio... 29. 15. Teisėjų kolegija atmeta kaip teisiškai nepagrįstą apeliantės... 30. 16. Apeliantė įsitikusi, kad spręsdamas sutarties nutraukimo mokesčio... 31. 17. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šalių sutartimi sulygtos... 32. 18. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti... 33. 19. Pažymėtina ir tai, kad Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos... 34. 20. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje... 36. 21. Iš apeliantės ieškovė prašo priteisti 544,50 Eur už atsiliepimo į... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 38. Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 16 d. sprendimą palikti... 39. Priteisti iš atsakovės UAB „Vigidas Pack“, įmonės kodas 301150244,...