Byla 2-1559-464/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės bankrutavusios akcinės bendrovės banko SNORAS atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 1 d. nutarties, kuria civilinė byla nutraukta ir iš atsakovės bankrutavusios akcinės bendrovės banko SNORAS priteistos bylinėjimosi išlaidos civilinėje byloje Nr. 2-995-881/2016 pagal ieškovės D. G. ieškinį atsakovei bankrutavusiai akcinės bendrovei bankui SNORAS dėl indėlio sertifikato įsigijimo sutarties pripažinimo negaliojančia bei restitucijos taikymo, trečiasis asmuo – Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė D. G. 2013-12-23 kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 1-3), kuriame prašė pripažinti negaliojančia 2011-08-10 indėlio sertifikato įsigijimo sutartį Nr. S010393, taikyti restituciją ir pripažinti ieškovės sumokėtą 2 316,96 Eur (8 000 Lt) sumą ieškovės lėšomis jos mokėjimo sąskaitoje BAB banke SNORAS, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė 2016-05-30 pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo (b. l. 131), kuriame nurodė, kad BAB bankas SNORAS grąžino į ieškovės sąskaitą 2 316,96 Eur, todėl ieškinio dalyko nebeliko. Pažymėjo, kad dėl atsakovės veiksmų patyrė 289,62 Eur atstovavimo išlaidų, kurių atsakovė nekompensavo.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016-06-01 nutartimi (b. l. 135-136) priėmė ieškinio atsisakymą, civilinę bylą nutraukė ir priteisė ieškovei iš atsakovės BAB banko SNORAS 289,62 Eur bylinėjimosi išlaidų, išmokant jas iš BAB banko SNORAS administravimui skirtų lėšų.
 2. Teismas rėmėsi CPK 94 straipsnio 1 dalimi bei teismų formuojama praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-03-24 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-639-826/2016) ir sprendė, jog yra pagrindas tenkinti prašymą dėl 289,62 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atsakovė BAB bankas SNORAS atskirajame skunde (b. l. 140-143) prašo: 1) panaikinti Vilniaus apygardos teismo2016-06-01 nutarties rezoliucinės dalies trečią pastraipą, kuria ieškovės naudai priteista 289,62 Eur bylinėjimosi išlaidų, išmokant jas iš administravimui skirtų lėšų, ir atmesti ieškovės prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo; 2) Lietuvos apeliaciniam teismui nesutikus atmesti ieškovės prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo, iš šios nutarties rezoliucinės dalies trečios pastraipos pašalinti teiginį, jog ieškovės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos turi būti išmokamos ir BAB banko SNORAS administravimui skirtų lėšų. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Nėra pagrindo pagal CPK 94 straipsnio 1 dalį pripažinti, kad atsakovės procesinis elgesys buvo netinkamas, o bylinėjimosi išlaidos susidarė dėl jos kaltės. Pirmosios instancijos teismas indėlio sertifikato įsigijimo sutarties nepripažino negaliojančia, o ieškinio reikalavimai atsakovės atžvilgiu nebuvo patenkinti. Jei teismas būtų nagrinėjęs bylą iš esmės, jis būtų privalėjęs ieškovės reikalavimų netenkinti, nes tam nebuvo nei faktinio, nei teisinio pagrindo.
  2. Sprendimą dėl draudimo išmokos (ne)mokėjimo priima ir draudimo išmoką išmoka ne indėlių draudimo sistemos dalyvis, o draudimo įmonė, t. y. trečiasis asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“. Po kasacinio teismo išaiškinimų civilinėje byloje Nr. 3K-7-602-684/2015, susijusių su atsakovo išleistais indėlio sertifikatais, būtent VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ priėmė sprendimą išmokėti indėlių draudimo išmokas visiems indėlių sertifikato turėtojams (ne tik ieškovei).
  3. Atsiimdama draudimo išmoką, ieškovė faktiškai pripažino, jog ji sutinka, kad ginčo sutartis galioja ir sukuria jos dalyviams teises ir pareigas. Akivaizdu, kad pareikšdama ieškinį, ieškovė siekė susigrąžinti į indėlio sertifikatą investuotas lėšas per indėlių draudimo institutą, tačiau šiam tikslui ieškovė pasirinko netinkamą teisių gynimo būdą bei pateikė faktiškai nepagrįstą ieškinį. Nėra joki pagrindo spręsti, kad dėl ieškovės klaidingai įsivaizduojamų ir aiškinamų faktinių aplinkybių bei dėl klaidingai suprantamo teisės normų taikymo yra kalta ir visą atsakomybę turi prisiimti būtent atsakovė. Išlaidos susidarė dėl objektyviai neaiškaus ir neišsamaus indėlių ir investicijų draudimo sistemos bei finansinių priemonių rinkos įstatymo reglamentavimo.
  4. Teismas nepagrįstai nurodė priteistas bylinėjimosi išlaidas išmokėti iš administravimo išlaidų, kadangi administravimo išlaidos yra skirtos bankroto administratoriaus darbui bei bankroto procese patirtoms išlaidoms atlyginti. Ieškovės naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos, turi būti išieškomos bendra tvarka, t. y. kaip ketvirtos eilės kreditorių reikalavimas bankroto byloje.
 2. Ieškovė D. G. atsiliepime (b. l. 147-148) prašo atskirojo skundo netenkinti. Atsiliepime nurodomi tokie atsikirtimai:
  1. Ieškovė atsisakė ieškinio, nes BAB bankui SNORAS sumokėjus į ieškovės sąskaitą 2 316,96 Eur, nebeliko ieškinio dalyko.
  2. Teismas aiškiai nurodė teisės normą, bei teismų praktikos išaiškinimą, kuriais remiantis padarė pagrįstą išvadą, kad prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų tenkintinas.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5Dėl šalies bylinėjimosi išlaidų atlyginimo teisinių ir faktinių prielaidų

 1. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, reglamentuoja CPK 94 straipsnis, kurio 1 dalyje numatyta, kad tokiu atveju teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, taip pat įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai ieškovas atsisako ieškinio, taikant CPK 94 straipsnio 1 dalies nuostatas turi būti įvertinamos ieškinio pareiškimo ir vėlesnio atsisakymo nuo jo priežastys: ieškovas ieškinio atsisakė dėl svarbių priežasčių, nenurodydamas priežasčių, ar dėl to, kad atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Jeigu ieškinio pareiškimą nulėmė atsakovo elgesys (atsakovas patenkino reikalavimus tik ieškovui pareiškus ieškinį arba dėl kitų su atsakovo elgesiu susijusių priežasčių ieškovas turėjo pagrindą reikšti reikalavimą teisme), laikytina, kad dėl bylinėjimosi išlaidų atsiradimo kaltas atsakovas, todėl būtent jam tenka bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pareiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-07 nutartis c. b. Nr. 3K-3-464/2013).
 2. Įvertinus nagrinėtam ginčui aktualų teisinį reglamentavimą, pripažintina, kad būtent atsakovė šiuo atveju laikytina atsakinga (kalta) dėl susidariusių bylinėjimosi išlaidų. Atskirojo skundo argumentai, kad ieškovės siekiamas rezultatas buvo įgyvendintas ne apeliantės, o trečiojo asmens veiksmais, kuris po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-11-17 nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-7-602-684/2015 priėmimo išmokėjo indėlių draudimo išmokas visiems apeliantės indėlio sertifikatų turėtojams (ne tik ieškovei), kad ieškovė buvo pasirinkusi netinkamą savo teisių gynybos būdą, nes, priimdama draudimo išmoką, ji faktiškai pripažino sutarties galiojimą, nesuponuoja apeliacinės instancijos vertinimo, kad bylinėjimosi išlaidų paskirstymo šalims klausimas pirmosios instancijos teisme buvo išspręstas neteisingai.
 3. Viena vertus, tokio pobūdžio sutartis, kuri, apeliantei bankrutavus, tapo teisminio nagrinėjimo objektu dėl iš karto netaikytos indėlių draudimo apsaugos, buvo sudaryta būtent apeliantės, o ne trečiojo asmens, ir, labiau tikėtina, apeliantės iniciatyva (siūlymu). Ieškinio dalykas ir jo teisinis pagrindas taip pat buvo suformuluotas atsižvelgiant į pačios apeliantės poziciją nepripažinti ieškovės lėšoms taikytinos draudimo apsaugos, kurią lėmė netinkamas susijusio teisinio reglamentavimo nuostatų suvokimas. Kadangi apeliantei, kaip profesionalei finansinių paslaugų teikimo srityje, keliami aukštesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai, vien formalus byloje pareikšto ieškinio elementų vertinimas, sprendžiant dėl jos pareigos atlyginti bylinėjimosi išlaidas, neatitiktų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijų (CPK 3 str. 1 d., 94 str. 1 d.).
 4. Antra vertus, indėlių draudimo išmokos apskaičiuojamos ir mokamos pagal indėlių draudimo sistemos dalyvio indėlių draudžiamojo įvykio dienos duomenis apie indėlius ir indėlininkus. Indėlių draudimo išmokos sumą pagal indėlių draudimo sistemos dalyvio pateiktus duomenis apskaičiuoja ir indėlių draudimo išmokų išmokėjimą organizuoja draudimo įmonė. Už draudimo įmonei perduotų duomenų tikrumą ir pateikimą laiku atsako indėlių draudimo sistemos dalyvis (Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 6 str. 7 d.). Esant tokiam nustatytam reglamentavimui apeliacinės instancijos teismas prieina prie išvados, jog apeliantės sudaryta indėlio sertifikato įsigijimo sutartis ir paskesnis apeliantės neveikimas, t. y. atitinkamų duomenų nepateikimas draudimo įmonei, ir nulėmė šio konkretaus teisminio ginčo atsiradimą tarp šalių, ieškovei negalint pasinaudoti bankui patikėtų lėšų draudimo institutu banko bankroto atveju. Dėl nurodyto pripažintina, kad būtent apeliantės elgesys turėjo tiesioginės įtakos ieškovės bylinėjimosi išlaidų susidarymui, todėl šios išlaidos ieškovei iš apeliantės buvo priteistos pagrįstai.
 5. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka ir su tokiais atskirojo skundo argumentais, kad bylinėjimosi išlaidos nagrinėjamoje situacijoje susidarė dėl objektyviai neaiškaus ar neišsamaus indėlių bei investicijų draudimo sistemos ir finansinių priemonių rinkos įstatyminio reglamentavimo. Iš esmės analogiškose savo faktinėmis aplinkybėmis bylose teismų jau buvo konstatuota, kad vien aplinkybė, kad ginčo aspektas dėl to, ar indėlių sertifikatams turi būti taikoma indėlių garantijų sistema, teisės požiūriu buvo neaiškus, pati savaime nereiškia, kad turėtų būti ribojama teisėtai teismo procesą iniciavusio ieškovo teisė į jo turėtų bylinėjimosi išlaidų kompensaciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-02-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-12-943/2016; 2016-04-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-728-186/2016; 2016-04-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-806-516/2016; 2016-09-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1197-464/2016).

6Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tvarkos, kai jas atlyginti turintis asmuo bankrutuoja

 1. Stokoja pagrįstumo taip pat tokie atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo priteisti bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės administravimui skirtų lėšų išlaidų. Kasacinės instancijos teismo yra pažymėta ir Lietuvos apeliacinio teismo analogiškose savo faktinėmis aplinkybėmis bylose jau ne kartą aiškinta, kad nustatant, ar išlaidos priskirtinos prie administravimo išlaidų, būtina atsižvelgti į tokių išlaidų paskirtį, teisinę prigimtį, subjektus, kurių naudai tos išlaidos apmokamos, taip pat jų atsiradimo laiką. Tiek įmonės turto gausinimas bankroto proceso metu, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, reiškia reikalavimus skolininkams, tiek įmonės turto išsaugojimas, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, ginasi nuo jai pareikštų kreditorių reikalavimų, yra tiesiogiai susiję su įmonės bankroto proceso administravimu, o iš šios veiklos atsiradusios išlaidos priskirtinos prie įmonės bankroto administravimo išlaidų, kurių sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo jomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 36 str. 2 d., 3 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-15 nutartis c. b. Nr. 3K-3-112/2011;2013-06-28 nutartis c. b. Nr. 3K-3-381/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2016-09-15 nutartys civilinėse bylose Nr. 2-1197-464/2016 ir Nr. 2-1204-464/2016). Nagrinėjamos bylos atveju ieškovės naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos pagal savo teisinę prigimtį atitinka administravimo išlaidų sampratą, todėl pagrįstai buvo priteistos iš administravimui skirtų lėšų.

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

8Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai