Byla 2S-191-340/2015
Dėl skolos priteisimo ir automobilių grąžinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Discount Car“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 27 d. nutarties, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Baltijos realizacijos centras“ ieškinį atsakovui UAB „Discount Car“ dėl skolos priteisimo ir automobilių grąžinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą per 10 kalendorinių dienų grąžinti ieškovui automobilius VW Passat (5 automobiliai) ir Audi A4 (1 automobilis), priteisti iš atsakovo 15 458,73 Lt pagrindinės skolos, 46 375,98 Lt nuostolių atlyginimo, 8,40 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ir padidėti – nustatyti draudimą atsakovui naudotis toliau automobiliais ir perduoti ieškovui saugoti atsakovo neteisėtai valdomus automobilius, paliekant šį turtą saugoti ieškovui iki kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Ieškovas nurodė, kad atsakovas piktybiškai negrąžina automobilių, jam nepavyksta rasti atsakovo, atsakovas nebendradarbiauja, dėl to yra reali grėsmė ir tikimybė, kad automobilius atsakovas gali paslėpti, perleisti tretiesiems asmenims, gali būti juos perdavęs naudotis tretiesiems asmenims, ar net gali turtą sunaikinti, ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių yra reali grėsmė, kad teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 27 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – areštavo ieškovui UAB „Baltijos realizacijos centras“ priklausančius automobilius Volkswagen Passat (pilka, dyzelinas, ( - ) ( - ), 2009 m.), Volkswagen Passat (pilka, dyzelinas, (duomenys neskelbtini( - ), 2009 m.), Volkswagen Passat (pilka, dyzelinas, ( - ) ( - ), 2009 m.), Volkswagen Passat (pilka, dyzelinas, ( - ) ( - ) 2009 m.), Volkswagen Passat (pilka, dyzelinas, ( - ) ( - ), 2009 m.), ir Audi A4 (pilka, dyzelinas, ( - ) ( - ), 2007 m.), valdomus UAB „Discount Car“; pavedė nutartį vykdyti ieškovo pasirinktam antstoliui; paskyrė ieškovą areštuoto turto saugotoju.

7Teismas nurodė, jog ieškovas reiškia ieškinį dėl pinigų sumos priteisimo ir dėl konkretaus vienašališko sutarties objekto perdavimo ieškovui. Nurodė, jog ginčo automobiliai buvo perduoti atsakovui naudotis pagal pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartis. Pažymėjo, jog iš šių sutarčių 6.1.1 punkto matyti, kad nuosavybės teisės į automobilius atsakovui pereis pilnai atsiskaičius su ieškovu. Teismas sprendė, jog ieškovas tikėtinai pagrindė faktinę aplinkybę, kad šalių sutartis yra nutraukta ir atsakovas nėra pilnai atsiskaitęs už automobilius. Nurodė, jog šiuo metu ginčo automobiliai negrąžinta savininkui, atsakovas naudojasi transporto priemonėmis už jas nemokėdamas, jos dėvisi, krenta jų vertė, todėl yra pagrindas manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, priėmus ieškovui palankų sprendimą, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101.Nurodo, jog yra kreipęsis į ieškovą ir registruotu laišku informavęs, kad nesutinka su vienašališku sutarties nutraukimu, todėl pirmos instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ginčo sutartys yra nutrauktos, kadangi jų nutraukimo klausimas bus sprendžiamas teisminiu keliu. Pažymi, jog ieškinio priėmimo ar bylos nagrinėjimo stadijoje teismas turi nustatyti tik procesinio teisinio pobūdžio faktus, taip pat patikrinti, ar asmuo turi teisę kreiptis į teismą, tačiau priimdamas nutartį šiuo atveju dėl tokio pobūdžio ir apimties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo privalo konstatuoti, ar šią teisę besikreipiantysis su prašymu įgyvendina tinkamai;

112. Teigia, jog ieškovas siekia teismo pagalba pakeisti sutartyse įtvirtintą abipusę šalių valią fiziškai užvaldant automobilius juos parduoti aukštesnėmis kainomis, negu buvo sutarta pasirašius ginčo automobilių pirkimo – pardavimo išmokėtinai sutartis. Teigia, jog ieškovas nenurodė faktinių aplinkybių apie tai, kad slaptai siekė perrašyti nuosavybės teises į minėtus automobilius, nuslepiant tai nuo automobilių teisėto naudotojo pagal sutartis. Taip pat teismas nesidomėjo, kiek civilinių bylų ieškovas jau yra užvedęs dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu kituose šalies miestuose, taip pat nesiaiškino, nors privalėjo, dėl ko taip yra elgiamasi.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmetamas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas, taip pat patikrinimas, ar nėra absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus, taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

15Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.

16Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą (CPK 144 str. 1 d.). Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet susijęs su tam tikrais atsakovo teisių suvaržymais, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas privalo vadovautis teisingumo, proporcingumo principais ir, užtikrindamas šalių interesų pusiausvyrą, įvertinti, ar iš tiesų nagrinėjamu atveju egzistuoja aplinkybės, patvirtinančios grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

17Nagrinėjamu atveju ieškovas, vienašališkai nutraukęs su atsakovu sudarytas šešių transporto priemonių pirkimo – pardavimo išmokėtinai sutartis, pareikštu ieškiniu siekė įpareigoti atsakovą grąžinti jam priklausantį nurodytą turtą, prisiteisti dėl netinkamo sutarčių vykdymo susidariusią skolą bei nuostolių atlyginimą. Ieškovo reikalavimų užtikrinimui pirmosios instancijos teismas tenkino prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, savo procesinį sprendimą motyvuodamas tuo, jog šiuo atveju egzistuoja abi šios procesinės priemonės taikymui būtinos sąlygos – ieškovas tikėtinai pagrindė savo reikalavimus, t.y. jog ginčo sutartys yra nutrauktos dėl atsakovo nevykdomų sutartinių įsipareigojimų, bei nustatyta grėsmė galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui – atsakovas ir toliau naudojasi ginčo automobiliais, dėl ko teismas sprendė, kad ieškovui priklausantis turtas dėvisi, krenta jo vertė.

18Nesutikdamas su skundžiama teismo nutartimi, apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog ginčo automobilių pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartys yra vienašališkai nutrauktos, nes nutraukimo klausimas bus sprendžiamas teisminiu būdu, kadangi jis su vienašališku sutarčių nutraukimu nesutinka. Teigia, jog teismas neturėjo pagrindo priimdamas procesinį sprendimą spręsti dėl ginčo esmės. Apeliacinės instancijos teismas šiuos apelianto argumentus atmeta kaip nepagrįstus. Kaip žinia, sprendžiant ieškinio reikalavimų užtikrinimo klausimą, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, tik preliminariai vertinamas ieškinio reikalavimo pagrįstumas – nustatoma tikimybė, ar gali būti priimtas šaliai palankus sprendimas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindinis tikslas yra ne reikalavimo pagrįstumo nustatymas (tai nustatoma išnagrinėjus ginčą iš esmės), o būsimo, galimai šaliai palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1241/2014; 2014 m. gegužės 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-924/2014; 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2647/2013). Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pagal ieškovo pateiktus įrodymus bei išdėstytas aplinkybes, tik preliminariai vertino ieškovo pareikštus reikalavimus, taigi, priešingai nei teigiama atskirajame skunde, nesprendė ir nevertino pareikšto ieškinio reikalavimų pagrįstumo. Kaip matyti iš kartu su ieškiniu pateiktų dokumentų, ginčo pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartys ieškovo vienašališkai buvo nutrauktos 2014-03-21 dėl atsakovo prisiimtų pagal minėtas sutartis įsipareigojimų netinkamo vykdymo. Ieškovo teisę vienašališkai nutraukti ginčo sutartis numato CK 6.217 str. Kadangi iš ieškovo pateiktų dokumentų matyti, jog atsakovas laiku nemokėjo ginčo sutartyse nustatytų įmokų, tinkamai neįvykdė savo įsipareigojimų, ieškovas turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartis. Tuo tarpu atsakovas turi teisę, pareiškęs priešinius reikalavimus ieškovo atžvilgiu, ginčyti sutarčių vienašališką nutraukimą. Pažymėtina, jog apeliantas nenurodė jokių aplinkybių dėl nepagrįsto vienašališko ginčo sutarčių nutraukimo, taip pat nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių ieškovo nurodytas aplinkybes dėl netinkamai vykdytų sutartinių įsipareigojimų ir pan.

19Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad nagrinėjant ieškovo reikalavimą, kuriuo prašoma išreikalauti iš apelianto neteisėto valdymo ir perduoti turto savininkui kilnojamąjį turtą, gali būti taikomos tokios laikinosios apsaugos priemonės, kai minėti kilnojamieji daiktai perduodami saugoti jo savininkui (CPK 145 str. 1 d. 12 p.). Finansinės nuomos (lizingo) sudarymo atveju išnuomoto daikto savininku išlieka ne jo naudotojas (lizingo gavėjas – apeliantas), o daikto nuomotojas (lizingo davėjas – atsakovas) (CK 6.567 str.). Daikto nuomininkui (lizingo gavėjui – apeliantui) naudojantis išsinuomotu daiktu ir nemokant už jį sutarto dydžio nuomos mokesčio, daikto savininkas patiria nuostolių dėl to, jog už jį negauna nuomos mokesčio ir palūkanų. Verslo tikslais nuomojamas daiktas yra naudojamas versle, jis dėvisi, todėl daikto vertė mažėja. Tai itin aktualu tuomet, kai nuomojamas daiktas dėl naudojimosi juo gali būti sugadintas ar sunaikintas, o daikto savininkas vienašališkai nutraukė sutartį dėl kitos šalies kaltės ir pareiškė reikalavimą dėl daikto grąžinimo iš daikto buvusio nuomininko. Tokiais atvejais, siekiant užtikrinti, kad patenkinus šį reikalavimą, daikto savininkas galėtų susigrąžinti jam nuosavybės teise priklausančius daiktus iš buvusio nuomininko, yra pagrindas atsižvelgti į proporcingumo principą ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigojimą perduoti šiuos daiktus jo savininkui saugoti iki bus priimtas teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-134/2010; 2011 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-149/2011 ir kt.). Tai ir buvo padaryta skundžiama nutartimi.

20Apeliacinės instancijos teismas nevertina ir nepasisako dėl apelianto argumentų dėl ieškovo neteisėtų veiksmų, teismo klaidinimo, kadangi jie nepagrįsti bei neturi teisinės reikšmės sprendžiant klausimą dėl skundžiamo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

21Dėl nurodytų motyvų spręstina, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą per 10... 5. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 27 d. nutartimi ieškovo... 7. Teismas nurodė, jog ieškovas reiškia ieškinį dėl pinigų sumos priteisimo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 10. 1.Nurodo, jog yra kreipęsis į ieškovą ir registruotu laišku informavęs,... 11. 2. Teigia, jog ieškovas siekia teismo pagalba pakeisti sutartyse įtvirtintą... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas atmetamas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 15. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą... 16. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria... 17. Nagrinėjamu atveju ieškovas, vienašališkai nutraukęs su atsakovu sudarytas... 18. Nesutikdamas su skundžiama teismo nutartimi, apeliantas nurodo, kad pirmosios... 19. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas... 20. Apeliacinės instancijos teismas nevertina ir nepasisako dėl apelianto... 21. Dėl nurodytų motyvų spręstina, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartį palikti...