Byla 2-1241/2014
Dėl be pagrindo įgytų piniginių lėšų grąžinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „PACK KLAIPĖDA“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovo I. M. (I. M.) prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-1258-460/2014 pagal ieškovo I. M. (I. M.) ieškinį atsakovui UAB „PACK KLAIPĖDA“ dėl be pagrindo įgytų piniginių lėšų grąžinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovo priteisti 108 179,82 EUR (373 523,30 Lt) kaip be pagrindo įgytas pinigines lėšas, 27 044,95 EUR (93 380,82 Lt) delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo turtą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. gegužės 5 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ar turtines teise, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, neviršijant pareikšto reikalavimo ribų – 135 224,74 EUR (466 904,12 Lt).

7Teismas, įvertinęs bylos duomenis, ieškovo suformuluoto ieškinio pagrindą, dalyką, pateiktus įrodymus, sprendė, kad ieškovas tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimą.

8Įvertinęs tai, jog nėra duomenų apie atsakovo finansinę padėtį, aplinkybę, jog atsakovas atsisako gera valia atsiskaityti su ieškovu, teismas padarė išvadas, jog atsakovo turtinė ir finansinė padėtis galimai yra sudėtinga, be to, prašomą priteisti sumą laikė didele, todėl pripažino, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui priimto palankaus teismo sprendimo atveju, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas UAB „PACK KLAIPĖDA“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo išnagrinėtas nesant esminę reikšmės turinčio įrodymo – šalių 2006 m. liepos 10 d. pasirašyto susitarimo dėl akcijų pasirašymo sutarčių nutraukimo, kurio 4.2. punkte nurodoma, jog I. M. paprašius 367 337,72 Lt suma turi būti grąžinta ne vėliau kaip per 8 metus nuo susitarimo pasirašymo dienos, t.y. ne vėliau nei iki 2014 m. liepos 11 d. Ieškovas atsakovui nepateikė jokio prašymo ir nesilaikydamas susitarimo pareiškė nepagrįstą ieškinį. Nurodė, jog pakartotinai preliminariai vertinant pareikštus reikalavimus ir atsakovo pateiktus papildomus įrodymus, abejotina, jog gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, dėl ko negali pasunkėti ar tapti negalimas tokio sprendimo įvykdymas;
  2. Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįsta motyvais, kurie nėra paremti jokiais įrodymais. Atsakovas pagal finansinę padėtį yra pajėgus įvykdyti galimai palankų ieškovui teismo sprendimą ir atsiskaityti. Nurodė, jog 367 337,72 Lt suma yra įtraukta į įmonės turto balansą kaip galimos išlaidos. Kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą teikia finansinius duomenis, jog 2013 metais uždirbo 1 474 935 Lt apmokestinamo pelno; įstatinis kapitalas sudaro 8 184 000 Lt; turimo nekilnojamojo turto vertė siekia 21 907 046 Lt, viso ilgalaikio turto turima už 33 881 169 Lt; metinė apyvarta siekia 19 663 494 Lt; įsiskolinimo valstybės biudžetams įmonė neturi. Pažymėjo, jog vertinant atsakovo vykdomos veiklos pobūdį (nepertraukiama gamyba), gaunamą pelną , valdomą turtą, jog nėra jokios grėsmės ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymui;
  3. Ieškovas, teikdamas ieškinį nesant esminės teisinės reikšmės turinčių įrodymų pareikštu nepagrįstu ieškiniu, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.

11Ieškovo I. M. (I. M.) atstovas advokatas P. Žekys atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo priimti naujai pateikiamus įrodymus ir atmesti skundą, Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartį palikti galioti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Atsakovas nepagrįstai remiasi 2006 m. liepos 10 d. susitarimu, kadangi apie tokio dokumento egzistavimą ieškovui nėra žinoma, nes ieškovas 2006 m. liepos 2 d. išvyko iš Palangos, sekantį kartą atvyko 2006 m. liepos 19 d. ir tai patvirtina pateiktos paso lapų kopijos su pasienio kontrolės štampais;
  2. Nors atsakovas teigia, jog yra finansiškai pajėgus, tačiau pateikti dokumentai patvirtina, jog visas materialus turtas yra įkeistas hipoteka, kas apsunkina išieškojimo nukreipimą ir patvirtina realią grėsmę, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Be to, pagal civilinėje byloje Nr. 2-1267-265/2014 pasirašytą taikos sutartį atsakovas iki 2014 m. spalio 31 d. kitam kreditoriui turi grąžinti 151 889,46 EUR įsiskolinimą;
  3. Nurodo, jog ieškovui nebuvo jokio reikalo pasirašinėti minėto susitarimo, kadangi pagal ABĮ 49 straipsnio 7 dalį per nustatytą terminą neįregistravus bendrovės įstatinio kapitalo didinimo, akcininkui įnašai nedelsiant raštišku pareikalavimu turi būti grąžinami be jokių susitarimų. Atsakovas be pagrindo įgytų piniginių lėšų negrąžina devynerius metus, toks elgesys prieštarauja gerai moralei, sąžiningumo principui ir ABĮ nuostatoms;
  4. Atsakovas, teikdamas nepagrįstą skundą dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis dėl taikymo laikinųjų apsaugos priemonių yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atsakovo atskiruoju skundu faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str., 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

14Dėl papildomų įrodymų priėmimo į bylą apeliacinės instancijos teisme

15Pagal CPK 314 straipsnio nuostatas apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Naujų įrodymų priėmimo draudimas nėra absoliutus, tačiau šie įrodymai turi pagrįsti bylos nagrinėjimui reikšmingas aplinkybes.

16Atsakovas su atskirojo skundo argumentams pagrįsti apeliacinės instancijos pateikė naujus įrodymus (2006 m. liepos 10 d. susitarimą dėl akcijų pasirašymo sutarčių nutraukimo, 2013 metų balansą ir pelno-nuostolio ataskaitą, pažymą apie skolą VSDF biudžetui, įstatus). Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs tai, jog prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pirmosios instancijos teisme buvo nagrinėjamas nepranešus atsakovui, nebuvo suteikta galimybė pareikšti atsikirtimus, paaiškinimus ir pateikti įrodymus, taigi įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau, sprendžia, jog yra pagrindas priimti atsakovo pateiktus įrodymus. Vadovaujantis CPK 177 str., 185 str. naujai priimti atsakovo pateikti įrodymai vertintini visumoje su kitais byloje esančiais įrodymais

17Ieškovo atstovas advokatas P. Žekys apeliacinės instancijos teismui pateikė naujus įrodymus – paso lapų ištraukų kopijas. Nurodė, jog pateikimo būtinybė atsirado po to, kai buvo gautas atsiliepimas į atskirąjį skundą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad naujai pateiktas įrodymas galėtų būti reikšmingas sprendžiant kilusį ginčą iš esmės, tuo tarpu sprendžiant prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones prašymo pagrįstumą, nėra teisiškai reikšmingas, todėl naują įrodymą apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti ir jis grąžinamas pateikusiam asmeniui (CPK 314 str.).

18Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

19CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi, įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nustato dvi būtinas sąlygas: 1) ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas; 2) teismo sprendimo, kuris būtų palankus ieškovui, neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika (CPK 144 str. 1 d.). Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos, o esant pritaikytoms laikinosioms apsaugoms priemonėms – jos naikintinos

20Atsakovas teigia, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas pareikšto ieškinio tikėtiną pagrįstumą, neturėjo esminę reikšmę turinčio įrodymo, t.y. šalių 2006 m. liepos 10 d. pasirašyto susitarimo dėl akcijų pasirašymo sutarčių nutraukimo, kurio 4.2. punkte nurodoma, jog I. M. (I. M.) paprašius 367 337,72 Lt suma turi būti grąžinta per ne vėliau kaip 8 metus nuo susitarimo pasirašymo dienos, t.y. ne vėliau nei iki 2014 m. liepos 11 d. Atsakovo nuomone, minėtas susitarimas paneigia ieškovo teisę kreiptis į teismą su ieškiniu. Pažymėtina, jog CPK normos nereikalauja sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą įvertinti ieškinio reikalavimo pagrįstumą. Ar ieškovo materialinis teisinis reikalavimas yra pagrįstas, bus atsakyta tik ištyrus įrodymus, nustačius bylai teisiškai reikšmingas aplinkybes ir jas teisiškai kvalifikavus, t. y. išnagrinėjus bylą iš esmės. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, vertinamas ne reikalavimo pagrįstumas, o tik nustatoma tikimybė, ar gali būti priimtas šaliai palankus sprendimas. Jei preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus, teismas susidaro nuomonę, kad yra reikalavimo tenkinimo tikimybė, tai sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindinis tikslas yra ne reikalavimo pagrįstumo nustatymas (tai nustatoma išnagrinėjus ginčą iš esmės), o būsimo, galimai šaliai palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tik preliminariai vertino ieškovo pareikštus reikalavimus, tačiau iš esmės nesprendė reikalavimų pagrįstumo.

21Kaip jau minėta, antra svarbi aplinkybė sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1385/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1624/2010). Ši prezumpcija (ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką) nėra absoliuti, todėl kiekvienu atveju teismas turi įvertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y., ar konkrečiam atsakovui ieškiniu pareikšto reikalavimo suma yra tikrai didelė. Nagrinėjamu atveju pareikšta ieškinio reikalavimo suma yra 135 224,77 EUR (466 904,12 Lt). Atsakovo su atskiruoju skundo pateikti dokumentai patvirtinta, jog bendrovės turto vertė yra 34 620 246 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 7 744 677 Lt, ilgalaikiai įsipareigojimai – 22 262 079 Lt. Taigi bendrovės įsipareigojimai lyginant su turto verte yra pakankamai dideli. Be to, Informacinės teismų sistemos LITEKO duomenimis atsakovas iki 2014 m. spalio 31d. taikos sutartimi įsipareigojo grąžinti 151 889,46 EUR (524 443,93 Lt) J. R. (civilinė byla Nr. 2-1267-265/2014) (CPK 179 str. 3d.). Nors atsakovas teigia, jog yra mokus (metinė apyvarta siekia 19 663 494 Lt), įsiskolinimo valstybės biudžetams neturi, tačiau palyginus bendrovės įsipareigojimus su turto verte, akivaizdu, jog pareikšta ieškinio suma yra pakankamai didelė, atsakovo pateikti įrodymai ir nustatytos aplinkybės nepaneigė galimos grėsmės ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymui (CPK 178 str.). Pažymėtina, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas turimą turtą nevaržomai gali perleisti tretiesiems asmenims, taip apsunkindamas galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymą. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui priimto galimai palankaus teismo sprendimo atveju, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

22Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

23CPK 95 straipsnio prasme piktnaudžiaujančia procesinėmis teisėmis šalimi yra pripažįstama tokia šalis, kuri nesąžiningai pareiškia nepagrįstą reikalavimą. Nesąžiningai pareikštu nepagrįstu reikalavimu, kuriuo piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis, pripažintinas tik toks reikalavimas, kurį išnagrinėjus teisme galima padaryti išvadą, kad normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrą reikalų padėtį, panašioje situacijoje teisinės padėties negalėtų įvertinti kaip savo materialinės subjektinės teisės ar įstatymo saugomų interesų pažeidimo ar ginčijimo ir reikalauti ginti jo teises teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2010). Ieškovas, teikdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovas – atskirąjį skundą, įgyvendino CPK 42 straipsnyje, 144 straipsnyje įtvirtintą teisę, kurią garantuoja procesinis dispozityvumo principas, pagal kurį šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi šio Kodekso nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 13 straipsnis). Tiek ieškovas, tiek atsakovas kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis nurodo atitinkamai vienas kito reiškiamų procesinių dokumentų nepagrįstumą, tačiau tai savaime negali būti piktnaudžiavimo teise patvirtinimas. Kiekvienas asmuo pasirenka savo galimai pažeistų teisių ir interesų būdą (CK 1.138 str., CPK 5 str.), tuo tarpu pareikštų reikalavimų pagrįstumas įvertinamas tik teismui išnagrinėjus ginčą iš esmės (CPK 265 str.). Nagrinėjamu atveju, ieškovas reikšdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių byloje taikymo, atsakovas skundą dėl nutarties, kuria buvo tenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, realizavo teises, kad būtų apgintos galimai pažeistos jo teisės (CPK 5 str. 1 d., 144 str., 146 str. 3d.). Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad nėra pagrindo pripažinti byloje dalyvaujančius asmenis piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis CPK 95 straipsnio prasme.

24Apeliacinio teismo nuomone, nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tinkamai bei teisingai aiškino ir taikė teisės normas, nenukrypo nuo teismų praktikos. Atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas naikinti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl atskirasis skundas atmestinas ir skundžiama Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 263 str. 1 d., 337 str. 1 p.).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartį nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovo priteisti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. gegužės 5 d. nutartimi tenkino ieškovo... 7. Teismas, įvertinęs bylos duomenis, ieškovo suformuluoto ieškinio pagrindą,... 8. Įvertinęs tai, jog nėra duomenų apie atsakovo finansinę padėtį,... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovas UAB „PACK KLAIPĖDA“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 11. Ieškovo I. M. (I. M.) atstovas advokatas P. Žekys atsiliepimu į atskirąjį... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 14. Dėl papildomų įrodymų priėmimo į bylą apeliacinės instancijos teisme... 15. Pagal CPK 314 straipsnio nuostatas apeliacinės instancijos teismas atsisako... 16. Atsakovas su atskirojo skundo argumentams pagrįsti apeliacinės instancijos... 17. Ieškovo atstovas advokatas P. Žekys apeliacinės instancijos teismui pateikė... 18. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 19. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 20. Atsakovas teigia, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas pareikšto... 21. Kaip jau minėta, antra svarbi aplinkybė sprendžiant klausimą dėl... 22. Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 23. CPK 95 straipsnio prasme piktnaudžiaujančia procesinėmis teisėmis šalimi... 24. Apeliacinio teismo nuomone, nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą daryti... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 26. Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartį...