Byla e2-1474-370/2015
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ATEA“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 12 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje

2Nr. e2-2032-273/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ATEA“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo: individuali įmonė „ADL Security Systems“.

3Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas prašė teismo: 1) pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos supaprastintame atvirame konkurse „Patalpų apsaugos bei gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų pastatuose įrengimo darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 160797) (toliau – Pirkimas) priimtus sprendimus, užfiksuotus atsakovės 2015 m. balandžio 30 d. raštu Nr. 32-14-188, kuriais Pirkimo objekto dalies Nr. 1 laimėtoja paskelbta IĮ „ADL Security Systems“; 2) pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės Pirkime priimtus sprendimus, užfiksuotus atsakovės 2015 m. gegužės 4 d. rašte Nr. 32-2-83, kuriais buvo atsisakyta leisti susipažinti su nekonfidencialia IĮ „ADL Security Systems“ pasiūlymo informacija.

6Pareikštiems reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą sustabdyti Pirkimo Nr. 160797 procedūras ir įpareigoti nesudaryti Pirkimo sutarties, o jei ji sudaryta, sustabdyti jos vykdymą, iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas, 2015 m. birželio 10 d. gavęs atsakovo atskirąjį skundą,

92015 m. birželio 12 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 3 d. nutartį, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nurodė, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar netaikymo, prioritetas turėtų būti teikiamas tai vertybei, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Kauno apygardos teismas nustatė, kad šiuo konkrečiu atveju prioritetas teiktinas viešajam interesui - Pirkimu siekiamoms įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemoms atsakovui priklausančiose švietimo įstaigose, kurios reikalingos dėl vaikų sveikatos ir gyvybės bei švietimo įstaigų patalpų ir jose esančio turto apsaugos užtikrinimo, - kuriam dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali atsirasti didesnė žala, todėl 2015 m. birželio 3 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikinta ir ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

11Atskirajame skunde ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo

122015 m. birželio 12 d. nutartį ir, atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo sutartis dėl I-os Pirkimo objekto dalies su trečiuoju asmeniu jau yra pasirašyta, laikinąsias apsaugos priemones taikyti – įpareigoti atsakovą sustabdyti Pirkimo sutarties vykdymą, iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nenagrinėja ginčo iš esmės, o preliminariai įvertinęs ieškinį ir jo priedus, nustato, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Nagrinėjamoje byloje ieškovas pateikė išsamų ir detalų ieškinį su įrodymais dėl atsakovės priimtų sprendimų nepagrįstumo ir neteisėtumo. Kauno apygardos teismas 2015 m. birželio 3 d. nutartyje konstatavo, kad ieškinys preliminariu vertinimu yra pagrįstas. Atsižvelgiant į tai, laikinosios apsaugos priemonės neabejotinai turi būti taikytos, kad būtų objektyviai įmanoma įvykdyti ieškovui galbūt palankų teismo sprendimą. Kitu atveju teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes pradėjus vykdyti Pirkimo sutartį ir atlikus dalį darbų, šalių grąžinimas į iki pažeidimo buvusią padėtį gali pasidaryti neįmanomas.
 2. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos remiantis viešuoju interesu, kuris, pagal Lietuvos Respublikos teismų praktiką, reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo bei užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų – lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo. Būtent atsisakymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones realiai gali pakenkti viešajam interesui. Viešasis interesas, visų pirma, reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, o ne operatyvų pirkimo įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-06-20 nutartis civilinėje byloje

  13Nr. 2-1761/2011).

 3. Trečiojo asmens kvalifikacijos neatitikimas Pirkimo dokumentų sąlygoms kelia grėsmę darbų kokybei, t. y. darbų netinkamas atlikimas gali sukelti žalą tiek visuomenės socialinei grupei - vaikams ir švietimo įstaigos personalui, jų sveikatai ir turtui, tiek visai visuomenei plačiąja prasme, nes bus nepagrįstai iššvaistytos biudžeto lėšos, negavus planuoto rezultato.
 4. Ieškovas nesutinka su teismo argumentu, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių bus pažeistas viešasis interesas dėl saugių sąlygų vaikams ir mokyklų darbuotojams sudarymo, nes nebus spėta įrengti patalpų apsaugos bei gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų iki mokslo metų pradžios. Ieškovas nurodė, kad Pirkimo sąlygose darbų atlikimo terminas nėra siejamas su mokslo metų pradžia, t. y. Pirkimo sąlygų 6 punktas aiškiai nurodo, kad darbai turi būti užbaigti per 6 mėnesius, su galimybe šį terminą pratęsti 1 mėnesiui, taigi iš viso – 7 mėnesius. Pirkimo sutartis galioja iki 2018 m. kovo 15 d. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, šių duomenų visiškai neįvertino.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Kauno apygardos teismo

152015 m. birželio 12 d. nutartį. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Nesutiktina su ieškovo atskirojo skundo argumentais, jog, ieškovui ieškinyje ginčijant trečiojo asmens kvalifikaciją, teismas neįvertino galimos žalos visuomenei dėl trečiojo asmens nesugebėjimo tinkamai ir laiku atlikti Pirkimo darbus. Pažymima, kad ieškovas pats ne kartą naudojosi trečiojo asmens teikiamomis paslaugomis, todėl iš patirties žino, jog su esamu darbuotojų skaičiumi trečiasis asmuo sėkmingai vykdė pats savo prisiimtus įsipareigojimus ieškovui pagal ieškovo ir trečiojo asmens sudarytas sutartis: 2014-01-30 sutartis Nr. SID-KONT-2014/01/30-01, 2014-06-05 sutartis Nr. SID-KONT-2014/06/13-01. Be to, atsakovas tinkamai laikėsi VPĮ 32 straipsnyje nustatyto reikalavimo ir įsitikino trečiojo asmens, vykdysiančio Pirkimo sutartį, tinkama ir pakankama kvalifikacija darbams atlikti, pagal perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.
 2. Nesutiktina su ieškovo argumentu, jog nagrinėjamoje byloje ieškovas pateikė išsamų ir detalų ieškinį, pagrįstą ne tik rašytiniais įrodymais, bet ir teismų praktika, todėl laikinosios apsaugos priemonės neabejotinai turi būti taikytos, kad būtų objektyviai įmanoma įvykdyti ieškovui galbūt palankų teismo sprendimą. Ieškovo ieškinio argumentai yra deklaratyvaus pobūdžio, paremti nutartimis, kurių konstatuotos aplinkybės skiriasi nuo tarp ieškovo ir atsakovo kilusio ginčo faktinių aplinkybių.
 3. Teismas, ginčijama nutartimi panaikindamas taikytas laikinąsias apsaugos priemones, atsižvelgė į vykdyto pirkimo specifiką, neignoravo faktinės aplinkybės, jog minėtų darbų atlikimas yra sietinas su mokslo metų pradžia, o taikius laikinąsias apsaugos priemones, šių darbų atlikimas nusikeltų neapibrėžtam terminui. Teismas tinkamai atsižvelgė į formuojamą praktiką tokio pobūdžio bylose, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, visų pirma turi būti užtikrinta viešojo intereso apsauga ir tik po to siekiama ūkio subjektų tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo. Pažymėtina, kad Pirkimo darbų pobūdis yra ypatingos svarbos viešojo intereso atžvilgiu, t. y. susijęs su patalpose esančių žmonių sveikatos ir net gyvybės išsaugojimu. Dėl laiku neaptikto gaisro ir signalizavimo sistemos apie jį nebuvimo, gali nukentėti ne tik nekilnojamasis turtas, bet ir tuose pastatuose esančių žmonių sveikata ir net gyvybė, todėl, priešingai nei nurodo ieškovas, Pirkimas privalo būti įvykdomas kuo trumpesniais terminais.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo IĮ „ADL Security Systems“ prašo atmesti ieškovo atskirąjį skundą ir Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Tai, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. birželio 3 d. nutartyje konstatavo, jog ieškovo ieškinys preliminariu vertinimu yra pagrįstas, neturi jokios prejudicinės galios. Teismas tokį vertinimą padarė atsižvelgiant vien tik į ieškovo ieškinyje nurodytas aplinkybes ir motyvus. Pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priėmė susidaręs tikslesnį ir visapusiškesnį situacijos vaizdą, t. y. gavęs atsakovo bei trečiojo asmens atsiliepimus į ieškovo pareikštą ieškinį su dokumentais, taip pat atsakovo atskirąjį skundą dėl 2015 m. birželio 3 d. nutarties. Galbūt tai lėmė objektyvesnį vertinimą dėl potencialaus ieškovo ieškinio pagrįstumo.
 2. Atsakovo organizuotas Pirkimas tiesiogiai susijęs su viešuoju interesu turėti saugią ir sveiką aplinką. Sustabdžius pirkimo sutarties vykdymą, iškiltų grėsmė visuomenės dalies – moksleivių, personalo ir kitų asmenų, besilankančių švietimo įstaigose, - sveikatai ir saugumui, taip pat valstybei priklausančiam turtui.
 3. Nesutiktina su atskirojo skundo argumentu, jog Pirkimo sutarties vykdymas, trečiajam asmeniui atliekant darbus, kelia grėsmę darbų kokybei. Trečiasis asmuo pažymėjo, jog jau ne vienerius metus dirba gaisro aptikimo, signalizavimo sistemų bei analogiškus darbus, jo paslaugomis naudojosi ir ieškovas, o nei sutarčių, nei jų vykdymo metu ieškovui abejonių dėl trečiojo asmens kvalifikacijos nekilo.
 4. Nesutiktina su ieškovo argumentu, jog nėra jokios skubos greičiau vykdyti darbus. Tik laikotarpiu nuo birželio pabaigos iki rugsėjo 1 d. galima netrukdomai pasirinktu paros metu, pasirinktinomis dienomis vykdyti Pirkime nurodytus darbus. Moksleiviams grįžus iš atostogų, darbai švietimo įstaigose gali būti vykdomi tik tuomet, kai nevyksta pamokos, suderinus su konkrečios mokyklos vadovybe.
 5. Ieškovas nepagrindė ir neįrodė, jog Pirkimo sutarties vykdymas privalo būti sustabdytas tiek dėl ieškovo interesų, tiek dėl viešojo intereso.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Iš bylos faktinių aplinkybių matyti, kad atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija 2015-03-06 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) paskelbė supaprastintą atvirąjį konkursą „Patalpų apsaugos bei gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų pastatuose įrengimo darbų pirkimas“ (toliau – Pirkimas), kuriame dalyvauja ir ieškovas. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2015 m. kovo 4 d. protokolu Nr. 32-16-12 patvirtintuose Patalpų apsaugos bei gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų pastatuose įrengimo darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso dokumentuose, vykdant pirkimą CVP IS priemonėmis, (toliau – Pirkimo dokumentai) nurodyta, kad Pirkimo objektas skirstomas į 2 dalis: I pirkimo dalis – Patalpų apsaugos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įrengimo darbų pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų pastatuose (Žaliakalnio progimnazija, Stasio Lozoraičio vidurinė mokykla, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokykla, Antano Martinaičio dailės mokykla, Suaugusių mokymo centras); II pirkimo dalis - Patalpų apsaugos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įrengimo darbų pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigos pastate (KTU Vaižganto progimnazija). Perkančioji organizacija 2015-04-30 raštu Nr. 32-14-188 informavo ieškovą, kad Viešojo pirkimo komisijos 2015-04-29 posėdyje nutarta I-oje Pirkimo dalyje sudaryti pasiūlymų eilę, 1-ąją vietą skiriant trečiajam asmeniui IĮ „ADL Security Systems“, 2-ąją vietą skiriant ieškovo pasiūlymui. Ieškovas, susipažinęs su perkančiosios organizacijos pateikta trečiojo asmens pasiūlymo medžiaga, išskyrus tą, kuri buvo nurodyta kaip konfidenciali, 2015-05-11 atsakovui pateikė pretenziją Nr. S15/05.021 dėl 2015-04-30 sprendimo panaikinimo, kuriuo I-oje pirkimo objekto dalyje Pirkimą laimėjusiu teikėju pripažintas trečiasis asmuo, taip pat dėl

192015-05-04 sprendimo panaikinimo, kuriuo perkančioji organizacija nesuteikė galimybės ieškovui susipažinti su likusia nekonfidencialia trečiojo asmens pasiūlymo informacija. 2015-05-13 raštu Nr. 32-14-211 ieškovo pretenzija atmesta. Ieškovas 2015-05-19 raštu Nr. S15-05.044 pateikė pakartotinę pretenziją, kurios atsakovas nenagrinėjo. Atsižvelgiant į tai, ieškovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 94 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Kauno apygardos teismui pateikė ieškinį, prašydamas: 1) pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės Pirkime priimtus sprendimus, užfiksuotus atsakovės 2015 m. balandžio 30 d. raštu Nr. 32-14-188, kuriais Pirkimo objekto dalies Nr. 1 laimėtoja paskelbta IĮ „ADL Security Systems“; 2) pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės Pirkime priimtus sprendimus, užfiksuotus atsakovės 2015 m. gegužės 4 d. rašte

20Nr. 32-2-83, kuriais buvo atsisakyta leisti susipažinti su nekonfidencialia IĮ „ADL Security Systems“ pasiūlymo informacija. Pareikštiems reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą sustabdyti Pirkimo Nr. 160797 procedūras ir įpareigoti nesudaryti Pirkimo sutarties, o jei ji sudaryta, sustabdyti jos vykdymą, iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje. Kauno apygardos teismas, nagrinėjamu atveju prioritetą teikdamas viešajam interesui - Pirkimu siekiamoms įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemoms atsakovui priklausančiose švietimo įstaigose, kurios reikalingos dėl vaikų sveikatos ir gyvybės bei švietimo įstaigų patalpų ir jose esančio turto apsaugos užtikrinimo,

212015 m. birželio 10 d. gavęs atsakovo atskirąjį skundą, 2015 m. birželio 12 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 3 d. nutartį, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskiruoju skundu, atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo sutartis su trečiuoju asmeniu jau sudaryta, ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartį ir laikinąsias apsaugos priemones taikyti – įpareigoti atsakovą sustabdyti Pirkimo sutarties vykdymą, iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje. Taigi, nagrinėjamoje byloje apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsakovo skelbtame Pirkime, teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas.

22Bendroji proceso teisės norma numato, jog nustačius, kad ieškinys yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, yra sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas (CPK 144 str. 1 d.). CPK 4237 straipsnyje nustatytos specialiosios taisyklės, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo procedūrai būdingas laikinąsias apsaugos priemones, viena jų yra su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas (CPK 4237 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Pažymėtina, kad ieškovas ieškiniu prašė taikyti kelias laikinąsias apsaugos priemones - įpareigoti atsakovą sustabdyti Pirkimo Nr. 160797 procedūras (CPK 4237 straipsnio 1 dalies 1 punktas) ir įpareigoti nesudaryti Pirkimo sutarties (CPK 4237 straipsnio 1 dalies 2 punktas), o jei ji sudaryta, sustabdyti jos vykdymą, iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje (CPK 4237 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Paaiškėjus, jog atsakovas su trečiuoju asmeniu jau sudarė Pirkimo sutartį, ieškovas atskiruoju skundu prašo taikyti tik CPK 4237 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtintą laikinąją apsaugos priemonę.

23Remiantis CPK 4237 straipsnio 1 dalimi, teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgdamas į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos. Iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje ir CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų teisinių nuostatų sisteminės, loginės ir lingvistinės analizės darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, kaip ir kitų kategorijų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galbūt patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, ir tik nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas (Lietuvos apeliacinio teismo

242014-10-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1937/2014, 2014-01-23 nutartis civilinėje byloje

25Nr. 2-222/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje

26Nr. 2-1907/2014).

27Ieškovas atskirajame skunde nurodo, kad Kauno apygardos teismui pateikė išsamų ir detalų ieškinį su visais jam prieinamais įrodymais dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų nepagrįstumo ir neteisėtumo. Pats teismas 2015 m. birželio 3 d. nutartyje konstatavo, kad ieškinys preliminariu vertinimu yra pagrįstas. Dėl to laikinosios apsaugos priemonės neabejotinai turi būti taikytos, kad būtų objektyviai įmanoma įvykdyti ieškovui galbūt palankų teismo sprendimą. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiais ieškovo argumentais. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje 2015 m. birželio 3 d. nutartį, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikino, ir ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetė CPK 4237 straipsnio 1 dalies, o ne CPK 144 straipsnio 1 dalies pagrindu, t. y. Kauno apygardos teismas 2015 m. birželio 12 d. nutartimi atsisakydamas taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones rėmėsi antrąja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga viešųjų pirkimų bylose – vertino, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeis Pirkimu siekiamą įgyvendinti viešąjį interesą ir sukels daugiau žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovo atskirojo skundo argumentai, susiję su preliminariu ieškinio pagrįstumu, nelaikytini pagrindu siekiant panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartį ir tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

28Minėta, kad viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 straipsnio 1 dalis). Ieškovas atskirajame skunde neginčija viešojo intereso svarbos, tačiau nurodo, kad būtent dėl viešojo intereso ir turi būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės, t. y. nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos teismų praktiką viešasis interesas pirmiausia reikalauja stabdyti viešųjų pirkimų procedūras, o ne jas tęsti. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia ieškovo pozicija. Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų reikalingų visuomenei įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).

29Kauno apygardos teismas, 2015 m. birželio 12 d. nutartimi atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sprendė, jog nagrinėjamoje situacijoje prioritetas teiktinas Pirkimu siekiamoms įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemoms atsakovui priklausančiose švietimo įstaigose, kurios reikalingos dėl vaikų sveikatos ir gyvybės bei švietimo įstaigų patalpų ir jose esančio turto apsaugos užtikrinimo. Taip pat nurodė, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo minėtai vertybei gali atsirasti didesnė žala. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu nėra pagrindo nesutikti su tokia pirmosios instancijos teismo išvada.

30Iš faktinių bylos aplinkybių ir byloje esančių įrodymų matyti, kad Pirkimu siekiama įrengti Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų valdomuose pastatuose gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas. Pirkimo pobūdis rodo, jog jis yra susijęs su viešuoju interesu - vaikų sveikatos ir gyvybės bei švietimo įstaigų patalpų ir jose esančio turto apsaugos užtikrinimu. Iš Pildomos viešojo pirkimo procedūros ataskaitos matyti, kad atsakovas su trečiuoju asmeniu Pirkimo sutartį sudarė 2015-05-29. Pirkimo dokumentų 6 punkte nustatyta, kad darbus pradėti rangovas turi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po sutarties įsigaliojimo, juos atlikti laikantis Sutarties sąlygų ir užbaigti juos per 6 mėnesius. Šis terminas gali būti pratęstas tik dėl nuo rangovo nepriklausančių aplinkybių raštišku šalių susitarimu, bet ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui. Taigi, Pirkimo darbai turi būti atlikti ne ilgiau nei per 7 mėnesius, t. y. darbai turi būti baigti ne vėliau nei

312015 m. gruodžio mėn. pradžioje. Nors CPK XXI1 skyriuje nustatyti trumpesni viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminai pirmojoje ir apeliacinėje instancijose, tačiau atsižvelgiant į Pirkimo tikslą (vaikų sveikatos ir gyvybės bei švietimo patalpų ir jose esančio turto apsaugos užtikrinimas), jo vykdymo vietą (švietimo įstaigos, kuriose mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d.) bei tai, kad Teismų informacinės sistemos „Liteko” duomenimis bylos nagrinėjimo iš esmės posėdis paskirtas

322015 m. rugpjūčio 20 d., darytina išvada, kad šiuo atveju prioritetiniu laikytinas Pirkimo tikslo įgyvendinimas būtų nukeliamas, dėl to prasidėjus mokslo metams vis dar nebūtų pradėtas įgyvendinti vaikų sveikatos ir gyvybės bei švietimo įstaigų saugumo užtikrinimas, o kartu kiltų grėsmė, jog Pirkimas nebūtų laiku (iki 2015 m. gruodžio mėn. pradžios) ir tinkamai įgyvendintas. Pažymėtina, kad nors Pirkimo darbų atlikimo maksimalus terminas yra 7 mėnesiai, tačiau atsižvelgiant į tai, kad darbai bus vykdomi švietimo įstaigose, o jų tikslas pirmiausia susijęs su vaikų (moksleivių) saugumo užtikrinimu, ieškovo atskirojo skundo argumentai, jog nėra jokios skubos greičiau vykdyti Pirkimo darbus, laikytini nepagrįstais. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamoje situacijoje gali sukelti didesnę žalą, nes Pirkimo darbų atlikimo terminai, sustabdžius Pirkimo sutarties vykdymą, atitinkamai nusikeltų tokiam laikotarpiui, kuriam jų vykdymas būtų atidėtas, kartu nukeliant vaikų bei turto saugumo įgyvendinimą, kuris šiuo atveju laikytinas prioritetine vertybe. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos faktines aplinkybes, t. y. Pirkimo specifiką bei juo siekiamą įgyvendinti tikslą, ir pagrįstai skundžiama nutartimi atsisakė tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

33Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teisiškai nereikšmingais laikytini ir ieškovo atskirajame skunde nurodyti argumentai, susiję su trečiojo asmens kvalifikacijos neatitikimu Pirkimo dokumentams. Pažymėtina, kad šie teiginiai reikšmingi sprendžiant ieškinio pagrįstumo klausimą ir ginčijant perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus, tačiau nelaikytini argumentais, patvirtinančiais, jog trečiasis asmuo netinkamai atliks darbus ir dėl to kils žala tiek visuomenės socialinei grupei – vaikams ir švietimo įstaigos personalui, jų sveikatai, gyvybei ir turtui, tiek visai visuomenei plačiąja prasme, nes bus nepagrįstai iššvaistytos biudžeto lėšos, negavus planuoto rezultato. Byloje nėra duomenų, kad nesustabdžius Pirkimo sutarties vykdymo ir trečiajam asmeniui atliekant darbus atsiras žala, todėl šis ieškovo argumentas įtakos sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą neturi.

34Apeliacinės instancijos teismui padarius išvadą, kad nagrinėjamoje situacijoje prioritetas teiktinas viešajam interesui - Pirkimu siekiamoms įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemoms atsakovui priklausančiose švietimo įstaigose, kurios reikalingos dėl vaikų sveikatos ir gyvybės bei švietimo įstaigų patalpų ir jose esančio turto apsaugos užtikrinimo-, kuriam dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali atsirasti didesnė žala, pažymėtina, kad ieškovas savo privatų interesą viešame pirkime galėtų apginti pasinaudodamas ir kitu teisių gynimo būdu, o būtent teise reikalauti atlyginti žalą, kurią sukelia pažeidimai viešajame konkurse, jeigu tokie pažeidimai, teismui išnagrinėjus bylą iš esmės, bus nustatyti. Taigi, ieškovo ekonominis interesas gali būti apgintas ir netaikius byloje laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo

352014 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2103/2014).

36Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais,

Nutarė

38Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Nr. e2-2032-273/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ATEA“... 3. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas prašė teismo: 1) pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės... 6. Pareikštiems reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas, 2015 m. birželio 10 d. gavęs atsakovo atskirąjį... 9. 2015 m. birželio 12 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2015 m.... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atskirajame skunde ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 12. 2015 m. birželio 12 d. nutartį ir, atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo... 13. Nr. 2-1761/2011).
 • Trečiojo asmens kvalifikacijos neatitikimas Pirkimo... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas Kauno miesto savivaldybės... 15. 2015 m. birželio 12 d. nutartį. Atsiliepimas į atskirąjį skundą... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo IĮ „ADL Security... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. Iš bylos faktinių aplinkybių matyti, kad atsakovas Kauno miesto... 19. 2015-05-04 sprendimo panaikinimo, kuriuo perkančioji organizacija nesuteikė... 20. Nr. 32-2-83, kuriais buvo atsisakyta leisti susipažinti su nekonfidencialia... 21. 2015 m. birželio 10 d. gavęs atsakovo atskirąjį skundą, 2015 m. birželio... 22. Bendroji proceso teisės norma numato, jog nustačius, kad ieškinys yra... 23. Remiantis CPK 4237 straipsnio 1 dalimi, teismas laikinąsias apsaugos priemones... 24. 2014-10-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1937/2014, 2014-01-23 nutartis... 25. Nr. 2-222/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis... 26. Nr. 2-1907/2014).... 27. Ieškovas atskirajame skunde nurodo, kad Kauno apygardos teismui pateikė... 28. Minėta, kad viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl... 29. Kauno apygardos teismas, 2015 m. birželio 12 d. nutartimi atsisakydamas... 30. Iš faktinių bylos aplinkybių ir byloje esančių įrodymų matyti, kad... 31. 2015 m. gruodžio mėn. pradžioje. Nors CPK XXI1 skyriuje nustatyti trumpesni... 32. 2015 m. rugpjūčio 20 d., darytina išvada, kad šiuo atveju prioritetiniu... 33. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjant laikinųjų apsaugos... 34. Apeliacinės instancijos teismui padarius išvadą, kad nagrinėjamoje... 35. 2014 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2103/2014).... 36. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 38. Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartį palikti nepakeistą....