Byla e2-1680-302/2016
Dėl viešojo pirkimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Vytrita“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tetas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 5 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. e2-5127-340/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės UAB „Tetas“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“ ir akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ dėl viešojo pirkimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Vytrita“,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Tetas“ kreipėsi į teismą, prašydama: 1) panaikinti atsakovės 2016-05-12 pranešime nurodytus sprendimus dėl trečiojo asmens UAB „Vytrita“ paskelbimo Pirkimo laimėtoju, galutinių pasiūlymų eilės patvirtinimo ir Pirkimo sutarties su UAB „Vytrita“ sudarymo; 2) pripažinti, kad atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ atsisakymas ieškovei pateikti Pirkimo dalyvių pasiūlymus sudarančią nekonfidencialią informaciją ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus yra neteisėtas; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Be to, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sustabdyti supaprastintų skelbiamų derybų Nr. 172340 procedūras ir uždrausti atsakovei AB „Energijos skirstymo operatorius“ sudaryti Pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta – sustabdyti Pirkimo sutarties vykdymą. Tvirtino, kad, tęsiant viešojo pirkimo procedūras, perkančioji organizacija gali sudaryti galimai neteisėtą Pirkimo sutartį, o tai reiškia, kad ieškovė praras galimybę konkuruoti Pirkime, pats sudaryti Pirkimo sutartį ir įvykdyti darbus. Be to, pažymėjo, kad perkamos paslaugos yra teikiamos ir bus teikiamos iki 2017 m. birželio, todėl viešajam interesui dėl savalaikio paslaugų teikimo jokių grėsmių nėra.

5Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones nesutiko, prašė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovė nepateikė jokių pagrįstų įrodymų, patvirtinančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą ir dėl jų netaikymo galinčią kilti žalą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, tiek abi atsakovės, tiek elektros energijos vartotojų veikla ir teisės bus neproporcingai suvaržytos ir jie galimai patirs finansinius nuostolius, nes atsakovės neteks galimybės užtikrinti ne tik nuolatinių remonto ir techninės priežiūros darbų, tačiau ir avarijų bei gedimų šalinimo Vilkaviškio, Marijampolės ir Alytaus zonose atlikimą.

6Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ taip pat prašė prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinti. Tvirtino, jog ieškinyje nurodyti motyvai nesudaro pagrindo teismui spręsti, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Priešingai, atsakovės teigimu, laikinosios apsaugos priemonės pažeistų tikslą racionaliai panaudoti lėšas bei viešąjį interesą, be to, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo konkrečiu atveju sukeltų didesnę žalą nei jų netaikymas. Taip pat atsakovė pažymėjo, jog ieškinys yra pagrįstas tik prielaidomis ir subjektyviu ieškovės situacijos vertinimu, o ne objektyviais įrodymais ir faktiniais duomenimis.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas, įvertinęs Pirkimo objekto (Remonto ir techninės priežiūros Vilkaviškyje, Alytuje, Marijampolėje darbai) strateginę svarbą valstybei bei tiesioginių atsakovės funkcijų vykdymui, bei tai, kad ieškovė iš esmės neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų, 2016 m. liepos 5 d. nutartimi ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkino. Nors pirmos instancijos teismas ir sutiko, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas sukeltų tam tikras neigiamas finansines pasekmes ieškovei, tačiau pažymėjo, kad ieškovė šias neigiamas finansines pasekmes galėtų pašalinti kitu savo teisių gynimo būdu - ieškiniu dėl žalos atlyginimo. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, didesnę finansinę žalą patirtų perkančioji organizacija, o ne ieškovė.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovė UAB „Tetas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, prie bylos prašo prijungti naujus rašytinius įrodymus.

10Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo nutartimi argumentus:

111. Pirmos instancijos teismas, priimdamas nutartį, neatliko ieškinio prima facie vertinimo, kas ir lėmė iš esmės neteisingą situacijos supratimą ir sprendimo atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones priėmimą. Ieškinys grindžiamas ne tik tuo, kad atsakovė atsisakė supažindinti ieškovę su Pirkimo laimėtojo pasiūlymą sudarančia informacija, tačiau ir tuo, jog trečiasis asmuo iš esmės neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų taip pat, kad jo pasiūlymo kaina yra apskaičiuota nepagrįstai.

122. Įvertinus tai, jog viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos sutrumpintais procesiniais terminais (CPK 4238 str. 4 d.), grėsmės dėl visuomenės interesų neužtikrinimo ir tariamai galimos kilti žalos nėra, kadangi šiuo metu galiojanti sutartis, pagal kurią yra teikiami analogiški ginčo Pirkimu perkamiems techninės priežiūros ir remonto darbai Vilkaviškyje, Alytuje ir Marijampolėje, galioja iki 2017 m. birželio mėn. ir sutarties kaina darbams atlikti dar nėra visiškai išnaudota. Be to, egzistuoja ir kitos analogiškų darbų pirkimo gretimose savivaldybėse sutartys, kuriose numatyta, jog jų pagrindu, užsakovui pareikalaus, darbai galės būti atliekami ir kaimyninėse savivaldybėse. Teismas neįvertino, kad Pirkimo objektas iš esmės yra ilgalaikė 3 metų sutartis dėl einamųjų remonto ir techninės priežiūros darbų elektros linijose ir transformatorinėse, t. y. siekiama sudaryti 3 metų laikotarpio aptarnavimo sutartį, kai su tiekėju atsiskaitoma pagal faktiškai atliktus darbus sutartyje fiksuotais įkainiais, todėl nėra jokios skubos sudaryti ilgalaikę sutartį, kuri, tenkinus ieškinį, turėtų būti naikinama, kai pagal faktinius darbus pagal įkainius vis dar gali būti atsiskaitinėjama pagal dabar galiojančią analogišką paslaugų teikimo sutartį.

133. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių byloje, ieškovės interesų teisminė gynyba iš esmės bus apsunkinta, o teismo sprendimas galimai liks neįgyvendintas. Sudarius ir pradėjus vykdyti sutartį, dalis darbų jau gali būti atlikta ir restitucija tokiu atveju gali tapti neįmanoma. Nesant įrodymų, jog visuomenės interesai dėl laikino konkurso sustabdymo realiai nukentės, laikinosios apsaugos priemonės privalo būti taikomos – juo labiau, kai į bylą pateikiami konkretūs įrodymai, kad viešasis interesas dėl visuomenės poreikių tenkinimo bylos nagrinėjimo laikotarpiu bus užtikrintas ir nenukentės.

14Atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

15Pateikia šiuos esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

161. Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad pirmos instancijos teismas neatliko ieškinio pagrįstumo prima facie vertinimo. Ieškinys yra paremtas daugiau prielaidomis ir ieškovės subjektyviu situacijos vertinimu negu objektyviais įrodymais ir faktiniais duomenimis, dėl ko išsamiai yra pasisakyta atsiliepime į ieškinį.

172. Ieškovė atskirajame skunde klaidina teismą teigdama, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, jokia žala visuomenei nekils. Vykdomu Pirkimu siekiama užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos skirstomojo tinklo veiklą, o, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir laiku neatlikus nurodytų darbų, būtų tikimybė, kad nebus užtikrintas nepertraukiamas ir kokybiškas elektros energijos tiekimas elektros vartotojams. Nors šiuo metu galiojančios sutarties galiojimo terminas yra pakankamai ilgas, tačiau sudarytos sutarties vertės likutis sudaro tik 6,4 proc. Išnaudojus visą sutartyje nustatytą jos vertę, darbai pagal sutartį nebegalės būti atliekami, todėl, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė netektų galimybės užtikrinti ne tik nuotolinių remonto ir techninės priežiūros darbų atlikimo, tačiau ir atlikti neatidėliotinų avarijų bei gedimų šalinimo darbų Vilkaviškio, Marijampolės ir Alytaus zonose bei užtikrinti elektros energijos vartotojų interesų apsaugą, kas tiesiogiai pažeistų viešąjį interesą. Elektros įrenginiai, skirstomieji tinklai yra padidinto pavojaus šaltinis, dėl kurių netinkamo nesavalaikio priežiūros pareigos vykdymo gali kilti grėsmė kitų asmenų sveikatai ir/ar gyvybei.

183. Atmestinas ir ieškovės argumentas, kad, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovės interesų teisminė gynyba iš esmės būtų apsunkinta, o galimai ieškovei palankus teismo sprendimas galimai liktų neįgyvendintas. Ieškovė nepateikė teismui jokių pagrįstų įrodymų, patvirtinančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą ir dėl jų netaikymo galinčią kilti žalą ieškovei ar visuomenei. Jei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas ir sukeltų tam tikras neigiamas finansines pasekmes ieškovei, ieškovė šias neigiamas pasekmes galėtų pašalinti ieškiniu dėl žalos atlyginimo.

194. Atsižvelgiant į Pirkimo objekto svarbą, įvykdžius visas procedūras, su Pirkimo laimėtoju UAB „Vytrita“ jau yra pasirašyta Pirkimo sutartis, kuri jau yra vykdoma.

20Trečiasis asmuo UAB „Vytrita“ atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą taip pat nurodo, kad su skundu nesutinka bei prašo pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

21Pateikia šiuos esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

221. Ieškinio reikalavimai nesudaro pagrindo spręsti, jog gali būti priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas, ir pirmos instancijos teismas tą tinkamai įvertino.

232. Ieškovė neįrodė, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti arba tapti neįmanomas teismo sprendimo įvykdymas. Nei atskirajame skunde, nei prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė nepateikė absoliučiai jokių argumentų, kurie pagrįstų, jog Konkurso sutarties vykdymo sustabdymas yra būtinas siekiant užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą. Sutarties vykdymo sustabdymas yra niekuo nesusijęs su teismo sprendimo įvykdymu, kadangi Pirkimo Sutarties pagrindu šiuo metu yra atliekami atsirandančių elektros tinklų nuolatinių gedimų ir avarinių bei ekstremalių situacijų šalinimo darbai, kurių atlikimas yra būtinas gedimo, avarijos ar ekstremalių situacijų atsiradimo momentu ir negali būti nukeltas į ateitį. Be to, Konkurso sutarties vykdymo sustabdymas tiesiogiai pažeistų perkančiosios organizacijos interesus, kadangi sutartis yra terminuota, o jos vykdymas užtikrintas sutartinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimu.

243. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus bei viešąjį interesą.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

27Dėl rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos

28Ieškovė su atskiruoju skundu pateikė Alytaus regione kitose (gretimose) savivaldybėse sudarytas analogiškų darbų ir paslaugų sutartis (2014 m. liepos 14 d. sutartis Nr. 30100/541282, 2015 m. rugpjūčio 7 d. sutartis Nr. 40400/551179 ir 2015 m. sausio 28 d. sutartis Nr. 40100/550126), kurios, ieškovės teigimu, leidžia, esant poreikiui, darbus atlikti ir gretimose savivaldybėse, o tai patvirtina, kad visuomenės poreikis dėl galimų avarinių gedimų Pirkime nurodytose savivaldybėse šalinimo yra visiškai užtikrintas, todėl nagrinėjamoje byloje sustabdžius Pirkimo procedūras viešasis interesas nenukentės.

29CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

30Įvertinus tai, kad šie įrodymai yra susiję su nagrinėjamu klausimu, bei atsižvelgiant į tai, jog įrodymų prijungimas prie bylos neužvilkins bylos nagrinėjimo, kadangi atsakovė dėl šių įrodymų galėjo pasisakyti atsiliepime į atskirąjį skundą, ką, kaip patvirtina atsiliepimo į atskirąjį skundą turinys, ir padarė, ieškovės su atskiruoju skundu pateikti rašytiniai įrodymai prijungtini prie bylos medžiagos.

31Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/netaikymo

32Nagrinėjamoje byloje ieškovė skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sustabdyti supaprastintų skelbiamų derybų Nr. 172340 procedūras ir uždrausti atsakovei AB „Energijos skirstymo operatorius“ sudaryti Pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta – sustabdyti Pirkimo sutarties vykdymą.

33Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Pagal CPK 4237 straipsnio, reglamentuojančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ypatumus viešųjų pirkimų bylose, 1 dalį teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu, be to, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).

34Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ vykdo supaprastintas skelbiamas derybas „Remonto ir techninės priežiūros Vilkaviškyje, Alytuje, Marijampolėje darbai“. Pirkimo laimėtoju buvo paskelbtas trečiasis asmuo UAB „Vytrita“. 2016-05-11 ieškovė pateikė perkančiajai organizacijai prašymą susipažinti su Pirkimo dalyvių pasiūlymų formomis ir minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijomis, vėliau buvo pateikti prašymai susipažinti su Pirkimo laimėtojo kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais, taip pat prašymas suteikti informaciją, ar įgaliotoji organizacija tikrino Pirkimo laimėtojo teisę verstis imperatyvių teisės normų reguliuojama veikla bei pateikti įrodymus, kad minėtus reikalavimus Pirkimo laimėtojas atitinka. 2016-05-27 ieškovė pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją dėl to, kad perkančioji organizacija nesudaro sąlygų susipažinti su Pirkimo dalyvių, įskaitant Pirkimo laimėtojo, pasiūlymus sudarančia informacija ir tuo riboja pažeistų teisių gynybą bei kad Pirkimo laimėtojas neturi teisės atlikti Pirkimo objektą sudarančių darbų, todėl jo pasiūlymas Pirkime privalo būti atmestas. Atsakovei pretenziją atmetus, ieškovė kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašo: 1) panaikinti atsakovės 2016-05-12 pranešime nurodytus sprendimus dėl trečiojo asmens UAB „Vytrita“ paskelbimo Pirkimo laimėtoju, galutinių pasiūlymų eilės patvirtinimo ir Pirkimo sutarties su UAB „Vytrita“ sudarymo; 2) pripažinti, kad atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ atsisakymas ieškovei pateikti Pirkimo dalyvių pasiūlymus sudarančią nekonfidencialią informaciją ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus yra neteisėtas; 3) taikyti laikinąsias apsaugos priemones - įpareigoti atsakovę UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sustabdyti supaprastintų skelbiamų derybų Nr. 172340 procedūras ir uždrausti atsakovei AB „Energijos skirstymo operatorius“ sudaryti Pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta – sustabdyti Pirkimo sutarties vykdymą. Vilniaus apygardos teismas, įvertinęs Pirkimo objekto reikšmę atsakovei bei jos tiesioginių funkcijų vykdymui, 2016 m. liepos 5 d. nutartimi ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė kaip nepagrįstą. Ieškovė atskiruoju skundu prašo minėtą pirmos instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

35Pastebėtina, kad ieškovė prašė įpareigoti atsakovę UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sustabdyti supaprastintų skelbiamų derybų Nr. 172340 procedūras ir uždrausti atsakovei sudaryti Pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta – sustabdyti Pirkimo sutarties vykdymą. Į bylą pateikta Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita patvirtina, kad 2016-07-11 buvo sudaryta Pirkimo sutartis su laimėtoju UAB „Vytrita“, kas suponuoja išvadą, kad Pirkimo procedūros jau yra pasibaigusios (CPK 4237 2 d. 1 d., VPĮ 7 str.4 d. 1 p.) ir Pirkimo procedūrų sustabdymas jau yra nebeįmanomas. Tai nuosekliai yra pripažįstama ir Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 16d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1922/2011; 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-868/2013; 2014 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1937/2014; 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-354-302/2016 ir kt.). Taigi pirkimo sutarties sudarymas sudaro savarankišką pagrindą atmesti prašymą, kurio dalyką sudaro viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas. Esant nurodytoms aplinkybėms, spręstinas klausimas, ar yra teisinis pagrindas sustabdyti jau sudarytos Pirkimo sutarties vykdymą. Kaip jau ir buvo minėta, teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu yra tikėtinai pagrindžiami ieškinio reikalavimai ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

36Ieškovės teigimu, pirmos instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neatliko ieškinio prima facie vertinimo, kas ir lėmė iš esmės neteisingą situacijos supratimą ir sprendimo atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones priėmimą.

37Pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013 ir kt.). Nors nagrinėjamos bylos atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepasisakė dėl ieškovės ieškinio reikalavimų preliminaraus pagrįstumo, pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje jau buvo ne kartą išaiškinta, kad ne tik detalių motyvų dėl ieškinio prima facie pagrįstumo neaptarimas, bet net nenurodymas nutartyje apie tai, jog teismas preliminariai įvertino ieškinio reikalavimų tikėtiną pagrįstumą, savaime nereiškia, kad teismas tokio vertinimo neatliko arba atliko netinkamai (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010; 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1320/2014). Be to, skirtingai nei supranta ieškovė, ieškinio pagrįstumo nutartyje neaptarimas taip pat nereiškia, kad teismas ieškinį vertino prima facie nepagrįstu. Priešingai, ta aplinkybė, kad teismas, atskirai neaptardamas ieškinio preliminarus pagrįstumo, vertino antrosios sąlygos (grėsmės teismo sprendimo įvykdymui) egzistavimą, leidžia apeliacinės instancijos teismui tikėtinai teigti, jog pirmosios instancijos teismas ieškinį laikė prima facie pagrįstu, nes pirmos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos (preliminaraus ieškinio pagrįstumo) nebuvimas jau pats savaime leidžia teismui netaikyti ieškinio reikalavimų užtikrinimo priemonių, kadangi nesant ieškinio patenkinimo galimybės, nėra ir ieškovėms palankaus sprendimo priėmimo galimybės bei atitinkamai tokio sprendimo neįvykdymo rizikos. Atkreiptinas dėmesys, kad atskirojo skundo argumentai, kad perkančioji organizacija apsunkino jos galimybes ginti savo pažeistas teises, nes neleido susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo duomenimis, be to, pirkimą laimėjęs tiekėjas UAB „Vytrita“ neatitiko kvalifikacinių reikalavimų, yra ne laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, todėl teismas išsamiau dėl šių atskirojo skundo argumentų nepasisako ir jų pagrįstumo nevertina.

38Taip pat ieškovė atskirajame skunde tvirtina, kad šiuo metu galiojanti sutartis, pagal kurią yra teikiami analogiški ginčo Pirkimu perkamiems techninės priežiūros ir remonto darbai Vilkaviškyje, Alytuje ir Marijampolėje, galioja iki 2017 m. birželio mėn. ir sutarties kaina darbams atlikti dar nėra išnaudota, todėl nagrinėjamu atveju nėra jokios grėsmės dėl visuomenės interesų neužtikrinimo ir tariamai galimos kilti žalos. Be to, pažymi, jog Pirkimo objektą sudarančių darbų vykdymą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju užtikrins kitos analogiškų darbų pirkimo gretimose savivaldybėse sutartys.

39Kaip ir pažymėjo pirmosios instancijos teismas, šioje byloje nagrinėjant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą tarpusavyje konkuruoja viešasis interesas, kad viešieji pirkimai būtų vykdomi teisėtai, atsakovo interesas – sudaryti pirkimo sutartį, o taip pat apelianto ekonominis interesas, todėl atskirojo skundo tinkamam išnagrinėjimui būtina nuspręsti, kurioms vertybėms teiktinas prioritetas: siekiui užtikrinti ir apsaugoti apeliantui, kaip viešojo konkurso dalyvio, ekonominį interesą viešajame pirkime, ar viešajam interesui. Pirmosios instancijos teismas prioritetą suteikė pastarajam. Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija nagrinėjamos bylos atveju neturi pagrindo nesutikti.

40Sprendimas atsisakyti taikyti apsaugos priemones arba jas panaikinti viešojo intereso tikslu turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu, t.y. teismas gali nuspręsti netaikyti šių priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Nėra ginčo, kad ginčo Pirkimo objektas (Remonto ir techninės priežiūros Vilkaviškyje, Alytuje, Marijampolėje darbai) yra neabejotinai svarbūs valstybei bei tiesioginių atsakovės funkcijų vykdymui. Elektros įrenginiai, skirstomieji tinklai yra padidinto pavojaus šaltinis, dėl kurių netinkamo nesavalaikio priežiūros pareigos vykdymo gali kilti grėsmė kitų asmenų sveikatai ir/ar gyvybei. Ginčo Pirkimu siekiama užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos skirstomojo tinklo veiklą, o laiku neatlikus nurodytų darbų, atsirastų tikimybė, kad nebus užtikrintas nepertraukiamas ir kokybiškas elektros energijos tiekimas elektros vartotojams. Nors šiuo metu galiojančios 2014-06-09 tarp ieškovės ir AB „Lesto“ sudarytos rangos sutarties Nr. 30100/5411033 dėl remonto ir techninės priežiūros darbų Alytaus regione TEG atlikimo galiojimo terminas yra pakankamai ilgas, tačiau, atsakovės teigimu, sudarytos sutarties vertės likutis sudaro tik 6,4 proc., todėl minėtos sutarties pagrindu iš esmės nebegalimas naujų darbų atlikimas. Ieškovė, nors ir yra minėtos sutarties šalis, tačiau šiuos atsakovės teiginius paneigiančių įrodymų teismui nepateikė (CPK 178 str.). Išnaudojus visą sutartyje nustatytą jos vertę, darbai pagal sutartį nebegalės būti atliekami, todėl, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė netektų galimybės užtikrinti ne tik nuotolinių remonto ir techninės priežiūros darbų atlikimo, tačiau ir atlikti neatidėliotinų avarijų bei gedimų šalinimo darbų Vilkaviškio, Marijampolės ir Alytaus zonose bei užtikrinti elektros energijos vartotojų interesų apsaugą, kas akivaizdu, jog tiesiogiai pažeistų viešąjį interesą.

41Papildomai ieškovė kartu su atskiruoju skundu teismui pateikė gretimose savivaldybėse sudarytas analogiškų darbų ir paslaugų sutartis (2014 m. liepos 14 d. sutartis Nr. 30100/541282, 2015 m. rugpjūčio 7 d. sutartis Nr. 40400/551179 ir 2015 m. sausio 28 d. sutartis Nr. 40100/550126), kurios, ieškovės teigimu, leidžia, esant poreikiui, darbus atlikti ir gretimose savivaldybėse, tame tarpe ir ginčo Pirkime nurodytose. Pastebėtina, kad iš ieškovės pateiktų sutarčių matyti, kad pagal šias sutartis darbai ir paslaugos yra numatytos atlikti Druskininkuose, Lazdijuose, Varėnoje, Kauno regione, Jurbarke bei Šakiuose, t.y. kitose nei ginčo Pirkimo sutartyje nurodytose savivaldybėse. Tikėtina, kad būtent pagal minėtose savivaldybėse esamą darbų poreikį yra nustatytos ir minėtų sutarčių vertės, kurios negali būti viršytos, todėl nors sutartyse ir yra nurodyta, jog užsakovui pareikalavus darbai turės būti atliekami ir besiribojančiose savivaldybėse, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien šis apeliantės nurodytas sutarčių punktas negali būti pakankamas pagrindas išvadai, kad, sustabdžius ginčo Pirkimo sutarties vykdymą, visuomenės poreikis dėl galimų avarinių gedimų Pirkimo sutartyje nurodytose Vilkaviškio, Marijampolės ir Alytaus savivaldybėse bus visiškai užtikrintas.

42Apeliacinės instancijos teismui padarius išvadą, kad nagrinėjamoje situacijoje prioritetas teiktinas viešajam interesui – užtikrinti nuolatinį elektros energijos tinklų remonto ir techninės priežiūros darbus, kuriam dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali atsirasti didesnė žala, pažymėtina, kad ieškovė ieškinio tenkinimo atveju savo privatų interesą viešame pirkime galės apginti pasinaudodamas ir kitu teisių gynimo būdu, o būtent teise reikalauti atlyginti žalą, kurią sukelia pažeidimai viešajame konkurse, jeigu tokie pažeidimai, teismui išnagrinėjus bylą iš esmės, bus nustatyti (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2103/2014; 2015 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1474-370/2015).

43Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešųjų pirkimų bylose, todėl atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo.

44Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, ieškovės atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

45Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

46Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovė UAB „Tetas“ kreipėsi į teismą, prašydama: 1) panaikinti... 4. Be to, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti... 5. Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ su prašymu taikyti... 6. Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ taip pat prašė prašymo... 7. Vilniaus apygardos teismas, įvertinęs Pirkimo objekto (Remonto ir techninės... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovė UAB „Tetas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 10. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo nutartimi... 11. 1. Pirmos instancijos teismas, priimdamas nutartį, neatliko ieškinio prima... 12. 2. Įvertinus tai, jog viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos sutrumpintais... 13. 3. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių byloje, ieškovės interesų... 14. Atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir AB „Energijos skirstymo... 15. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:... 16. 1. Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad pirmos instancijos teismas... 17. 2. Ieškovė atskirajame skunde klaidina teismą teigdama, kad, pritaikius... 18. 3. Atmestinas ir ieškovės argumentas, kad, netaikius laikinųjų apsaugos... 19. 4. Atsižvelgiant į Pirkimo objekto svarbą, įvykdžius visas procedūras, su... 20. Trečiasis asmuo UAB „Vytrita“ atsiliepime į ieškovės atskirąjį... 21. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:... 22. 1. Ieškinio reikalavimai nesudaro pagrindo spręsti, jog gali būti priimtas... 23. 2. Ieškovė neįrodė, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali... 24. 3. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų ekonomiškumo,... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 27. Dėl rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos... 28. Ieškovė su atskiruoju skundu pateikė Alytaus regione kitose (gretimose)... 29. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 30. Įvertinus tai, kad šie įrodymai yra susiję su nagrinėjamu klausimu, bei... 31. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/netaikymo... 32. Nagrinėjamoje byloje ieškovė skundžia pirmosios instancijos teismo 33. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų 34. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“... 35. Pastebėtina, kad ieškovė prašė įpareigoti atsakovę UAB „Verslo... 36. Ieškovės teigimu, pirmos instancijos teismas, priimdamas skundžiamą... 37. Pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną atliekamo... 38. Taip pat ieškovė atskirajame skunde tvirtina, kad šiuo metu galiojanti... 39. Kaip ir pažymėjo pirmosios instancijos teismas, šioje byloje nagrinėjant... 40. Sprendimas atsisakyti taikyti apsaugos... 41. Papildomai ieškovė kartu su atskiruoju skundu teismui pateikė gretimose... 42. Apeliacinės instancijos teismui padarius išvadą, kad nagrinėjamoje... 43. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Pirmosios instancijos teismo... 44. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 45. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337... 46. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 5 d. nutartį palikti nepakeistą....