Byla 2-2191-302/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės UAB „Dusmenėliai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 21 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-6248-590/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dusmenėliai“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys UAB „Statpromas“ ir UAB „Statybų kodas“,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pagrįstumo.
 2. Ieškovė UAB „Dusmenėliai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti atsakovės viešųjų pirkimų komisijos 2016 m. rugsėjo 12 d. rašte Nr. SR-4819 „Dėl pasiūlymų eilės (pirkimo Nr. 177471)“ nurodytus sprendimus: 1) dėl supaprastinto atviro konkurso „VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Chirurginio C korpuso 1 a. darbams pirkti“ (toliau – Pirkimas, Konkursas) pasiūlymų eilės sudarymo; 2) dėl Konkurso laimėtojo UAB „Statpromas“ paskelbimo; 3) dėl UAB „Statpromas“ ir UAB „Statybų kodas“ įtraukimo į supaprastinto atviro konkurso „VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Chirurginio C korpuso 1 a. darbams pirkti“ pasiūlymų eilę, be to, prašė panaikinti atsakovės viešųjų pirkimų komisijos 2016 m. spalio 5 d. rašte Nr. SR-5422 nurodytą sprendimą atmesti ieškovės pretenziją ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 3. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - įpareigoti atsakovę nesudaryti viešųjų pirkimų supaprastinto atviro konkurso „VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Chirurginio C korpuso 1 a. remonto darbams pirkti“ viešojo pirkimo sutarties. Nurodė, kad, sudarius Pirkimo sutartį su Konkurso sąlygas neatitinkančiu tiekėju, nebus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas, būsima sutartis liks iki galo neįvykdyta arba nutraukta, neracionaliai bus panaudotos Pirkimui skirtos lėšos. Ieškovės teigimu, nagrinėjamu atveju didesnį viešąjį interesą turi ne Pirkimo objekto (sutarties) užbaigimo greitumas, o remonto ilgalaikės pasekmės - perkamų darbų kokybė ir darbų atitiktis imperatyviųjų teisės normų nuostatoms. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir teismui patenkinus ieškinį, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas, kadangi, sudarius Pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Statpromas“, bylos šalių grąžinimas į iki pažeidimo buvusią padėtį gali būti labai apsunkintas arba net neįmanomas, dėl ko nukentės tiek ieškovės, tiek visuomenės interesai. Ieškovės teigimu, jokie šios civilinės bylos rašytiniai įrodymai nepatvirtina to, kad egzistuoja būtinybė ginčo Pirkimą skubiai užbaigti.
 4. Atsakovė VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos prašė ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Nurodė, kad perkančioji organizacija įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 29 d. įsakymą dėl „Investicinių lėšų, skirtų VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimo investicijų projektui 2016 metais, panaudojimo“, kurio 2016 m. etapo įgyvendinimo terminas yra 2016 m. gruodžio 1 d. Atsakovės teigimu, jei būtų uždrausta sudaryti sutartį, tikėtina, jog perkančiajai organizacijai nepavyktų įgyvendinti Projekto nustatytais terminais, o tokių pasekmių kaina yra itin didelė – finansavimo praradimas. Taip pat nurodė, kad Chirurginio C korpuso patalpos, kurių remonto darbai perkami, neremontuotos daugiau nei 30 metų. Palatos, procedūriniai kabinetai, koridoriai, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynai, apšvietimas yra avarinės būklės. Norint į jas įkelti širdies chirurgijos postus, būtinas remontas, todėl egzistuoja objektyvus poreikis šias patalpas eksploatuoti kaip galima greičiau, nes lovų, kuriose būtų gydomi žmonės po širdies operacijų, trūksta. Be to, atsakovė nurodė, kad ieškovė neturi faktinio suinteresuotumo ginčyti atsakovės sprendimus, nes jos pateikto pasiūlymo kaina perkančiajai organizacijai yra nepriimtina.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 21 d. nutartimi ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkino.
 2. Vertindamas, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju turi būti atsižvelgta į tai, jog atsakovė vykdo Pirkimą, kurio rezultatas – Santariškių klinikų Chirurginio C korpuso 1 aukšto remontas. Atsižvelgdamas į tai, kad chirurginio C korpuso patalpos, kurių remonto darbai perkami, neremontuotos daugiau nei 30 metų, palatos, procedūriniai kabinetai, koridoriai, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynai, apšvietimas, yra avarinės būklės, kas suponuoja išvadą, kad egzistuoja objektyvus poreikis šias patalpas eksploatuoti kaip galima greičiau, teismas sprendė, kad visuomenės interesas tam tikru pirkimo objektu ir jo teikiama nauda nagrinėjamu atveju yra svarbesnis.
 3. Teismas nustatė, kad perkančioji organizacija įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 29 d. įsakymą dėl „Investicinių lėšų, skirtų VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimo investicijų projektui 2016 metais, panaudojimo“, kurio 2016 metų etapo įgyvendinimo terminas yra 2016 m. gruodžio 1 d., o perkančiajai organizacijai neįgyvendinus Įsakymo jame nustatytais terminais, perkamų darbų finansavimas, paskirtas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos ir įtvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos plane (350 000 Eur), bus prarastas. Įvertinęs minėtą aplinkybę, teismas sprendė, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudus perkančiajai organizacijai sudaryti viešojo pirkimo sutartį, galinti atsirasti žala būtų didesnė nei jų teikiama nauda, kadangi būtų prarastas perkamų statybos darbų finansavimas, todėl pacientai ir toliau būtų gydomi nepalankiomis sąlygomis.
 4. Teismas pažymėjo ir tai, kad Pirkimui yra skirta ribota lėšų suma (350 000 Eur), o ieškovės pasiūlyta kaina yra 367 411,21 Eur, todėl net ir tenkinus ieškinį, ieškovės siekis Pirkimo pagrindu sudaryti sutartį nebūtų įgyvendintas, nes jo pasiūlymas būtų atmestas dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos (VPĮ 39 str. 2 d. 3 p.).
 5. Teismas taip pat sprendė, kad, atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nebus suvaržyti ieškovės interesai bei apribotos galimybės apginti savo teises, nes jam palankaus teismo sprendimo atveju pastarasis įgytų teisę reikalauti žalos, atsiradusios (jeigu ji atsirastų) dėl padarytų pažeidimų, atlyginimo. Ieškovės argumentą, jog laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas apsunkins jos pažeistų teisių gynybą, teismas vertino kaip nepagrįstą.

4III. Atskirojo skundo argumentai

5

 1. Ieškovė UAB „Dusmenėliai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 21 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. įpareigoti atsakovę nesudaryti Pirkimo sutarties arba sustabdyti Sutarties vykdymą, jeigu Pirkimo sutartis jau yra sudarytam, ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Ieškovė aiškiai suformulavo ieškinio dalyką ir pagrindą bei materialiuosius ir procesinius reikalavimus. Ieškinys yra priimtas, tarp bylos šalių nėra ginčo, kad ieškovė tinkamai atliko ikiteisminio ginčo nagrinėjimo ne teisme procedūrą. Esant nurodytoms aplinkybėms, nėra jokio pagrindo ieškinį vertinti kaip prima facie nepagrįstą. Be to, ir pirmos instancijos teismas nenustatė jokių aplinkybių, dėl kurių ieškinys negalėtų būti tenkinamas.
  2. Vien tai, kad ginčo Pirkimas yra susijęs su viešųjų paslaugų, svarbių visam Vilniaus miestui ir jo gyventojams, teikimu, savaime nereiškia, kad atsakovės interesas turėtų būti vertinamas kaip svarbesnis. Iš pačios perkančiosios organizacijos pateiktos informacijos ir Pirkimo sąlygų 1 punkto matyti, kad atsakovė apie poreikį pirkti Pirkimo objektą sužinojo 2016 m. birželio 6 d., todėl darytina išvada, kad pati perkančioji organizacija yra kalta, kadangi laiku nesuskubo atlikti viešojo pirkimo procedūrų, nors žinojo, kad viešuosiuose pirkimuose dalyviai turi atitinkamas teises skundžiant galimai neteisėtus perkančiųjų organizacijų sprendimus ir dėl tokių skundų teikimo gali būti stabdomos viešųjų pirkimų procedūros. Be to, į bylą nebuvo pateikta jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių atsakovės teiginį, kad jeigu Projektas nebus įgyvendintas iki 2016 m. gruodžio 1 d., tai perkamų darbų finansavimas bus prarastas. Perkančioji organizacija yra nuolat finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, todėl 2016 metais neužbaigti darbai galės būti finansuojami iš 2017 metų biudžeto.
  3. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, nukentės ieškovės teisėti interesai, susiję su sąžiningu dalyvavimu Konkurse, be to, bus iš esmės pažeistas ir viešasis interesas, kadangi Konkurso laimėtoju paskelbto trečiojo asmens UAB „Statpromas“ kvalifikacija akivaizdžiai neatitinka Konkurso sąlygų 15.4 punkte nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Sudarius sutartį su Konkurso sąlygas neatitinkančiu tiekėju, nebus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas, būsima sutartis liks iki galo neįvykdyta arba bus nutraukta, bus neracionaliai panaudotos lėšos. Sutiktina, kad Pirkimo objektas yra susijęs su viešuoju interesu, tačiau akivaizdžiai didesnis interesas yra ne Pirkimo procedūrų greitas užbaigimas, o remonto ilgalaikės pasekmės – perkamų darbų kokybė.
  4. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir teismui patenkinus ieškinį, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas, kadangi, sudarius Pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Statpromas“, bylos šalių grąžinimas į iki pažeidimo buvusią padėtį bus labai apsunkintas arba net neįmanomas, dėl ko nukentės tiek ieškovės, tiek visuomenės interesai.
  5. Naujausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra akcentuojama būtent viešojo intereso apsauga, susijusi su viešojo pirkimo procedūrų teisėtumu, tam, kad būtų užtikrintas tinkamo, kvalifikuoto tiekėjo, gebančio įgyvendinti visuotinai reikšmingo objekto statybą, parinkimas, racionalus pirkimui skirtų lėšų panaudojimas bei viešųjų pirkimų principų laikymasis (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1912-180/2016).
  6. Perkančioji organizacija neturėtų jokio teisinio pagrindo atmesti ieškovės pasiūlymą dėl neva per didelės kainos. Viešųjų pirkimų plane yra nurodyta, kad Pirkimo vertė yra 350 000 Eur be PVM. Ieškovės pateikto pasiūlymo kaina be PVM yra 303 645,63 Eur be PVM, kas reiškia, jog ieškovės pasiūlyta kaina yra akivaizdžiai mažesnė nei Pirkimui numatyta maksimali kaina, todėl atmestinas kaip nepagrįstas pirmos instancijos teismo argumentas, kad, net ir tenkinus ieškinį, ieškovės siekis sudaryti Pirkimo sutartį būtų neįgyvendintas dėl perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

6IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7Atskirasis skundas netenkinamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

8Dėl skundo argumentų

 1. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomos sąlygos. Pirma, ieškinys turi būti tikėtinai pagrįstas. Šio išankstinio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-652/2010, 2010 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-535/2010; 2013 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-363-2013 ir kt.). Tai nėra ieškiniu pareikštų materialiųjų reikalavimų pagrįstumo vertinimas, kuris atliekamas bylos nagrinėjimo iš esmės metu, ir neturi jokios prejudicinės galios bylos sprendimui. Į klausimą, ar ieškovo materialinis teisinis reikalavimas yra pagrįstas, atsakoma tik bylos nagrinėjimo iš esmės metu, ištyrus įrodymus, nustačius bylai teisiškai reikšmingas aplinkybes ir jas teisiškai kvalifikavus. Antra, teismas turi konstatuoti, kad nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Nesant bent vienos iš paminėtų sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo.
 2. Viešųjų pirkimų byloje, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, privalu remtis ne tik CPK 144 straipsniu, bet ir CPK 4237straipsnyje įtvirtintomis specialiosiomis nuostatomis, kad teismas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių priima vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-164/2014).
 3. Taigi net esant nustatytoms CPK 144 straipsnio 1 dalyje nurodytoms sąlygoms, laikinosios apsaugos priemonės viešųjų pirkimų bylose gali būti netaikomos tuo atveju, jei jų pritaikymas sukeltų atsakovei ar visuomenei didesnes neigiamas pasekmes nei teikiama jų (taikymo atveju) nauda ieškovei.
 4. Nagrinėjamu atveju atsakovė supaprastinto atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Chirurginio C korpuso 1 a. darbams pirkti“, kurio rezultatas – Santariškių klinikų Chirurginio C korpuso 1 aukšto remonto darbai (pirkimo Nr. pirkimo Nr. 177471). Kaip patvirtinta į bylą pateikti duomenys, perkančioji organizacija įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 29 d. įsakymą dėl „Investicinių lėšų, skirtų VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimo investicijų projektui 2016 metais, panaudojimo“, kurio 2016 m. etapo įgyvendinimo terminas 2016 m. gruodžio 1 d. Tarp šalių kilus ginčui, ar tretieji asmenys UAB „Statpromas“ ir UAB „Statybų kodas“ atitinka Konkurso sąlygų 15.4 punkte įtvirtintą minimalų kvalifikacijos reikalavimą, ieškovė UAB „Dusmenėliai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo panaikinti atsakovės viešųjų pirkimų komisijos 2016 m. rugsėjo 12 d. rašte Nr. SR-4819 „Dėl pasiūlymų eilės (pirkimo Nr. 177471)“ nurodytus sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo, dėl Konkurso laimėtojo UAB „Statpromas“ paskelbimo bei dėl UAB „Statpromas“ ir UAB „Statybų kodas“ įtraukimo į supaprastinto atviro konkurso „VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Chirurginio C korpuso 1 a. darbams pirkti“ pasiūlymų eilę, be to, prašo panaikinti atsakovės viešųjų pirkimų komisijos 2016 m. spalio 5 d. rašte Nr. SR-5422 nurodytą sprendimą atmesti ieškovės pretenziją. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemonės - įpareigoti atsakovę nesudaryti Pirkimo sutarties. Įvertinęs Pirkimo objektą ir tai, kad sustabdžius Pirkimo procedūras atsakovė prarastų Pirkimui skirtą finansavimą, pirmos instancijos teismas ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė kaip nepagrįstą. Duomenų, kad Pirkimo sutartis būtų sudaryta byloje nėra.
 5. Pažymėtina, kad visos aplinkybės dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo ir ieškovės suinteresuotumo ginčyti atsakovės sprendimus bus įvertinos bylą nagrinėjant iš esmės. Kadangi nutartis, kuria atmestas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nebuvo grindžiama tuo argumentu, kad ieškinys prima facie yra nepagrįstas, tai šiuo aspektu apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisakys.
 6. Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad skundas yra iš esmės grindžiamas aiškinant dviejų viešųjų interesų santykį bei vyraujančio intereso tinkamą parinkimą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju.
 7. Kaip žinoma, viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – kuo skubesnis konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas.
 8. Nėra ginčo, kad Pirkimo objektas (chirurginio C korpuso patalpų remonto darbai) yra svarbus visuomenei ir tinkamam atsakovės, kuri yra viena iš didžiausių Lietuvos ligoninių, teikianti aukščiausio lygio specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, funkcijų vykdymui. Nagrinėjamu atveju, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, akivaizdu, kad siekiamų įsigyti remonto darbų atlikimas užsitęstų. Perkančioji organizacija nurodo, kad chirurginio C korpuso patalpos, kurių remonto darbai perkami, yra neremontuotos daugiau nei 30 metų, palatos, procedūriniai kabinetai, koridoriai, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynai, apšvietimas, yra avarinės būklės, be to, atsakovė akcentuoja ir tai, kad egzistuoja objektyvus poreikis šias patalpas eksploatuoti kaip galima greičiau, kadangi lovų, kuriose būtų gydomi žmonės po širdies operacijų, nuolat trūksta. Apeliantei šių teiginių nepaneigus, teismas neturi jokio objektyvaus pagrindo jais netikėti ir nesiremti, darydamas išvadą dėl to, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja objektyvus poreikis užtikrinti operatyvų Pirkimo procedūrų vykdymą ir pabaigimą, kuriam turėtų būti teikiamas prioritetas.
 9. Apeliantė tvirtina, kad naujausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra akcentuojama būtent viešojo intereso apsauga, susijusi su viešojo pirkimo procedūrų teisėtumu, tačiau su šia apeliantės pozicija negalima sutikti, kadangi tai, kam suteikti prioritetą, t. y. viešojo pirkimo procedūrų teisėtumui ar operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju, įvertinant pirkimo objekto svarbą ir kitas nagrinėjamam ginčui svarbias aplinkybes.
 10. Argumentai, susiję su Pirkimui skirto finansavimo netekimu, jeigu iki 2016 m. gruodžio 1 d. nebus pateikta paraiška, atskirąjį skundą nagrinėjant 2016 m. gruodžio 7 d., tampa nereikšmingi, todėl dėl jų atskirai nepasisakoma.
 11. Apeliacinės instancijos teismui padarius išvadą, kad nagrinėjamoje situacijoje prioritetas teiktinas viešajam interesui – užtikrinti atsakovės tinkamą paslaugų teikimą pacientams, kuriam dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali atsirasti didesnė žala, pažymėtina, kad ieškovė ieškinio tenkinimo atveju savo privatų interesą viešame pirkime galės apginti pasinaudodamas ir kitu teisių gynimo būdu, o būtent teise reikalauti atlyginti žalą, kurią sukelia pažeidimai viešajame konkurse, jeigu tokie pažeidimai, teismui išnagrinėjus bylą iš esmės, bus nustatyti (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2103/2014; 2015 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1474-370/2015).
 12. Nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių neturi res judicata galios ir pasikeitus aplinkybėms, kurios gali būti reikšmingos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimui išspręsti, ieškovė vėl galės kreiptis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pakartotinai, nurodydama naujas aplinkybes, sudarančias pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

9Dėl bylos procesinės baigties

 1. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešųjų pirkimų bylose, todėl ieškovės atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas, o Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 21 d. nutartis paliktina nepakeista.

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

11Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai