Byla 2-2180/2013
Dėl viešojo pirkimo rezultatų pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Callida“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 30 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-5050-881/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Callida“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys“ dėl viešojo pirkimo rezultatų pripažinimo negaliojančiais.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Callida“ kreipėsi į teismas su ieškiniu atsakovui UAB „Vilniaus vandenys“, prašydamas pripažinti negaliojančiais atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ 2013 m. liepos 3 d. raštu Nr. 6-4871 (1.20-04 ir 2013 m. liepos 9 d. raštu Nr. 6-5293 (1.20-04) priimtus sprendimus vykdant viešąjį pirkimą „Metalo prekių pirkimas“ (Nr. 136338). Nurodė, kad atsakovas (perkančioji organizacija) vykdomo atviro konkurso metu „Metalo prekių pirkimas“ (Nr. 136338) nepaaiškino visų prašomų paaiškinti sąlygų, dėl ko ieškovas UAB „Callida“ ir tiekėjas UAB „Lukomas“, turintis prašomą informaciją (atsižvelgiant į tai, kad keletą metų iš eilės būtent jis buvo vienintelis tokio pobūdžio atsakovo vykdytų metalo pirkimo konkursų dalyvis bei laimėtojas), atsidūrė nelygiavertėje padėtyje. Be to, metalo prekių pirkimo supaprastinto atviro konkurso metu perkančioji organizacija nepašalino konkurenciją ribojančių sąlygų.

5Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas UAB „Callida“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui sudaryti metalų pirkimo sutartį dėl visų trijų pirkimo dalių su UAB „Lukomas“ iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Nurodė, kad atsakovui sudarius viešojo pirkimo sutartį, teismo sprendimo įvykdymas gali tapti neįmanomas.

6Atsiliepimu į ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ ginčijo šio prašymo pagrįstumą ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad preliminariai įvertinus ieškovo pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, tampa akivaizdu, jog ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, todėl tokio sprendimo įvykdymas negalėtų nei pasunkėti, nei tapti negalimas, o tai sudaro pakankamą pagrindą atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų ekonomiškumo, efektyvumo, teisingumo, proporcingumo, šalių interesų pusiausvyros principus bei viešąjį interesą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 30 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB „Callida“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nustatė, kad atsakovo vykdomo supaprastinto atviro konkurso pirkimo objektas yra metalo prekių pirkimas. Pirkimas skirstomas į tris dalis: gaminių iš plieno ir ketaus pirkimas, gaminių iš nerūdijančio plieno pirkimas ir plieninių bei cinkuotų vamzdžių pirkimas. Prekių apimtys ir savybės yra nurodytos konkurso sąlygų 1 priede esančioje pasiūlymo formoje, tačiau perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti iš konkurso nugalėtojų tokį kiekį, koks nurodytas konkurso sąlygų 1 priede pateiktoje lentelėje – kiekis gali tiek didėti, tiek mažėti. Numatyta sutarties trukmė – 1 metai, tačiau ji gali būti pratęsta ne daugiau kaip du kartus kaskart vieneriems metams. Teismas, nustatęs, kad prekės yra perkamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį, o pats prekių pirkimas yra tęstinio pobūdžio, sprendė, jog net ir tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu atsakovas sudarytų pirkimo sutartį, o teismas priimtų ieškovui palankų sprendimą, poreikis įsigyti atitinkamas prekes nebus išnykęs ir ieškovas turės galimybę varžytis dėl pirkimo sutarties sudarymo.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Ieškovas UAB „Callida“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 30 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – uždrausti UAB „Vilniaus vandenys“ sudaryti metalų pirkimo sutartį dėl visų trijų pirkimo dalių su UAB „Lukomas“ vadovaujantis viešojo pirkimo „Metalo prekių pirkimas“ (Nr. 136338) rezultatais iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas netinkamai įvertino prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo buvimą, kurį sudaro ieškovo argumentai dėl esminių VPĮ principų pažeidimo vykdant viešojo pirkimo procedūrą bei teismo sprendimo įvykdymo negalimumo ieškinio tenkinimo atveju.
  2. Bylos nagrinėjimo metu atsakovui sudarius pirkimo sutartį, ieškovui tektų tikslinti ieškinį, pareiškiant reikalavimą dėl šios sutarties pripažinimo negaliojančia. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, teismas užkirstų kelią perkančiajai organizacijai sudaryti pirkimo sutartį akivaizdžiai neteisėtame viešajame pirkime. Vykdydama viešąjį pirkimą, perkančioji organizacija pažeidinėjo VPĮ įtvirtintus principus, protegavo vieną iš tiekėjų – UAB „Lukomas“, dėl ko perkančiajai organizacijai galėjo būti padaryta žala. Todėl nagrinėjamoje situacijoje būtina atsižvelgti, kad tuo pačiu turi būti ginamas ir viešasis interesas.
  3. Dėl atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ vykdomo viešojo pirkimo teisinio įvertinimo ieškovas kreipėsi į prokuratūrą, prašydamas ištirti atsakovo bei nuolatinio atsakovo vykdomų metalų prekių/vamzdžių pirkimų laimėtojo UAB „Lukomas“ galimai nusistovėjusius korupcinius ryšius.

11Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

  1. Nurodo, jog teismo išvados dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo nebuvimo yra teisėtos ir pagrįstos. Vykdomo viešojo pirkimo objektas yra dalomas, o prekės perkamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį, ne visos iš karto (pirkimo sąlygų 2.3 p.) – perkamų prekių kiekis gali tiek didėti, tiek mažėti; viešojo pirkimo sutarties trukmė – 1 metai, sutartis gali būti pratęsta ne daugiau kaip 2 kartus kaskart vieneriems metams (pirkimo sąlygų 2.5 p.).
  2. Egzistuojanti ieškinio tikslinimo galimybė nesudaro pagrindo teismui stabdyti viešojo pirkimo procedūrą. Be to, atsižvelgiant į CPK 4238 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą teismo teisę viršyti pareikštus reikalavimus, ieškovas neprivalo tikslinti ieškinio reikalavimų.
  3. Atlikus preliminarų ieškovo UAB „Callida“ ieškinio pagrįstumo vertinimą, akivaizdu, jog nėra būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikos, kadangi nėra tikimybės, jog bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Ieškovas neturi teisės ginčyti viešojo pirkimo procedūrų dėl praleistų ieškinio senaties terminų, kadangi pirkimo sąlygų teisėtumo kvestionavimas nėra galimas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje kai tiekėjas šių sąlygų neginčijo iš karto.
  4. Apelianto argumentas, jog viešojo pirkimo užbaigimas pirkimo sutarties sudarymu sąlygos žalos perkančiajai organizacijai atsiradimą, nėra pagrįstas, kadangi prekės bus perkamos už mažiausią pasiūlytą kainą.
  5. Metalo prekių įsigijimas būtinas tvarkant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, siekiant užtikrinti nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą vartotojams bei siekiant tinkamai įgyvendinti savo pareigas. Todėl metalo prekių įsigijimas užtikrina viešojo intereso, susijusio su kokybišku geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų šalinimu, apsaugą, dėl ko laikinųjų apsaugos priemonių taikymas padarytų didesnę žalą ir neigiamą įtaką atitinkamos vietovės gyventojams, lyginant su ieškovo teisių gynyba.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Byloje nagrinėjamas nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo klausimas.

14Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai (lot. prima facie) pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal minėto straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas.

15Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005).

16Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis, 95 straipsnio 5 dalis) ir užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1682/2012). Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali ženkliai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala, kas reiškia, jog tokiu atveju turi būti toliau vykdomos pirkimo procedūros, įskaitant ir pirkimo sutarties pasirašymą su pirkimo laimėtoju bei vykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012, 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2113/2012).

17Būtent viešasis interesas nagrinėjamoje byloje ir reikalauja išsiaiškinti, kuri teisinė vertybė turi būti ginama prioritetiškai: ar ieškovo nurodomas viešasis interesas užtikrinti vienodas konkurencines sąlygas vykdant viešųjų pirkimų procedūras, susijęs su paties ieškovo, kaip byloje dalyvaujančio asmens ir viešojo pirkimo dalyvio siekiu laimėti viešąjį pirkimą ir sudaryti ilgalaikę sutartį su pirkimo organizatoriumi, ar viešasis interesas operatyviai įvykdyti atsakovo vykdomo viešojo pirkimo Nr. 136338 „Metalo prekių pirkimas“ procedūras.

18Bylos duomenimis, atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ viešajame pirkime Nr. 136338 „Metalo prekių pirkimas“ savo pasiūlymą pateikęs ieškovas teisme ginčija atsakovo priimtą sprendimą ir prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

19Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į viešojo pirkimo objektą, prioritetiškai turėtų būti ginama teisinė vertybė operatyviai įvykdyti viešąjį pirkimą, kadangi pirkimo objektas susijęs su poreikiu užtikrinti tinkamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą bei užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą apie 589,9 tūkst. vartotojų. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimas Nr. 126 „Dėl viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ ir Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-629 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ nustato atsakovui pareigas nustatyta tvarka eksploatuoti ir prižiūrėti valdomą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, laikytis aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų bei numato atsakomybę už netinkamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto techninę būklę ir jo priežiūros organizavimą.

20Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad viešojo intereso, susijusio su kokybišku geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų šalinimu, apsaugai turi būti teikiamas prioritetas. Be to, byloje ginčijamo pirkimo objektas yra tęstinis ir dalomas, t. y. pirkimas skirstomas į tris dalis: 1) gaminių iš plieno ir ketaus pirkimas, 2) gaminių iš nerūdijančio plieno pirkimas, 3) plieninių ir cinkuotų vamzdžių pirkimas. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti iš šio konkurso nugalėtojų būtent tokį kiekį, koks yra nurodytas pirkimo sąlygų 1 priede, perkamas prekių kiekis gali kisti – tiek didėti, tiek mažėti. Numatyta sutarties trukmė – vieneri metai su galimybe sutartį pratęsti ne daugiau kaip 2 kartus kaskart vieneriems metams, tačiau bendra sutarties trukmė negali būti ilgesnė kaip treji metai (pirkimo sąlygų 2.2, 2.3, 2.5 punktai). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, tais atvejais, kai prekė ar paslauga, kurią perkančioji organizacija ginčijamu viešuoju konkursu siekė įsigyti (ir įsigijo), iš esmės – tęstinė ir daloma, nustačius perkančiosios organizacijos pažeidimų, susijusių su vieno tiekėjo išrinkimu laimėtoju, faktą, įmanomas jo pakeitimas kitu, nesudarant grėsmės viešajam interesui, teikiamos paslaugos kokybei ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Taigi, šiuo atveju, įvertinus su viešuoju interesu susijusių teisinių vertybių apsaugos prioritetą ir realias ieškovo galimybes jam palankaus teismo sprendimo atveju sudaryti sutartį dėl metalo prekių pirkimo su atsakovu, yra pagrindas daryti išvadą, jog ieškovas neįrodė būsimo teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės ir būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui UAB „Vilniaus vandenys“ sudaryti metalų pirkimo sutartį dėl visų trijų pirkimo dalių su UAB „Lukomas“ iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Atsižvelgiant į visuomenės, o taip pat ir į atsakovo interesus, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 straipsnio 1 dalis).

21Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

22Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes, teisingai taikė proceso teisės normas, ir pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 185 str., 337 str. 1 d. 1 p.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Callida“ kreipėsi į teismas su ieškiniu atsakovui UAB... 5. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas UAB „Callida“... 6. Atsiliepimu į ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 30 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Ieškovas UAB „Callida“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 11. Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Byloje nagrinėjamas nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino... 14. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 15. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad viešųjų pirkimų... 16. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant... 17. Būtent viešasis interesas nagrinėjamoje byloje ir reikalauja išsiaiškinti,... 18. Bylos duomenimis, atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ viešajame pirkime Nr.... 19. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į... 20. Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad... 21. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi teisinės... 22. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 24. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 30 d. nutartį palikti nepakeistą....