Byla 2A-2171/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kelprojektas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4033-881/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kelprojektas“ ieškinį atsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, dalyvaujant trečiajam asmeniui savivaldybės įmonei „VILNIAUS PLANAS“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Kelprojektas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, kuriuo prašė panaikinti atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos sprendimus, nurodytus 2013 m. vasario 21 d. rašte Nr. (11.7) 20-1034 ,,Dėl kvalifikacinių duomenų įvertinimo ir procedūros rezultatų“, 2013 m. kovo 13 d. rašte Nr. (11.7) 2-1474 ,,Dėl pretenzijos“ ir 2013 m. balandžio 2 d. rašte Nr. (11.14) 2-1898 ,,Dėl prašymo“, bei pripažinti UAB ,,Kelprojektas“ 2012 m. rugsėjo 13 d. pasiūlymą laimėtoju viešajame pirkime ,,Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelis ruožo nuo 0,00 iki 22,28 km rekonstravimo projekto parengimas“ (pirkimo Nr. 124113).

5Ieškinyje nurodė, kad 2013 m. rugsėjo 13 d. ieškovas UAB „Kelprojektas“, pasitelkęs subtiekėju trečiąjį asmenį SĮ „VILNIAUS PLANAS“, pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovo atviro konkurso būdu vykdomame viešajame pirkime „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelis ruožo nuo 0,00 iki 22,80 km rekonstravimo projekto parengimas“. 2012 m. rugsėjo 14 d. atsakovo viešojo pirkimo komisijos posėdžio metu buvo atlikta vokų su pirkimo dalyvių pateiktais pasiūlymais atplėšimo procedūra, kurios metu buvo nustatyta, jog pasiūlymus pateikė 4 tiekėjai – UAB ,,Kelprojektas“, URS INFRASTRUCTURE & ENVIRONMENT UK LIMITED, ūkio subjektų grupė UAB Tiltų ekspertų centras ir AB ,,PANEVĖŽIO KELIAI“ bei ūkio subjektų grupė UAB ,,Hidrostatybos projektai“, UAB ,,Geokada“ ir SĮ ,,VILNIAUS PLANAS“.

6Po vokų su pasiūlymais atplėšimo ieškovui buvo leista susipažinti su kitų dalyvių pirkime pateiktais pasiūlymais, tačiau kadangi UAB ,,Hidrostatybos projektai“ pasiūlymo didžioji dalis buvo konfidenciali, įskaitant 2012 m. rugsėjo 13 d. jungtinės veiklos sutarties (toliau – jungtinės veiklos sutartis) kopiją, todėl ieškovui nebuvo sudaryta galimybė įvertinti kokiu pagrindu SĮ „VILNIAUS PLANAS“, su kuriuo buvo susitarta pirkime teikti pasiūlymą tik kartu, įvardintas tiekėju kitame pasiūlyme.

72012 m. rugsėjo 26 d. raštu Nr. 559 SĮ ,,VILNIAUS PLANAS“ informavo atsakovo perkančiąją organizaciją, kad jungtinės veiklos sutartis SĮ ,,VILNIAUS PLANAS“ vardu nebuvo sudaryta ir nebuvo pasirašyti jokie dokumentai dėl pasiūlymo teikimo viešajame pirkime kartu su UAB ,,Hidrostatybos projektai“, taip pat patvirtino, jog viešajame pirkime dalyvavo tik kaip ieškovo UAB „Kelprojektas“ subrangovas bei prašė pasiūlymą, kuriame SĮ ,,VILNIAUS PLANAS“ dalyvauja viešajame pirkime kartu su UAB ,,Hidrostatybos projektai“ vertinti kaip nepateiktą. UAB ,,Hidrostatybos projektai“ 2012 m. spalio 15 d. raštu atsakovo perkančiajai organizacijai prašė UAB ,,Hidrostatybos projektai“, UAB ,,Geokada“ ir SĮ ,,VILNIAUS PLANAS“ vardu pateiktą pasiūlymą laikyti negaliojančiu.

82013 m. vasario 21 d. raštu Nr. (11.7) 2-1034 ,,Dėl kvalifikacinių duomenų įvertinimo ir procedūros rezultatų“ atsakovo viešojo pirkimo komisija atmetė ieškovo UAB „ Kelprojektas“ pasiūlymą kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacijos 29 punkto reikalavimų, kadangi SĮ „VILNIAUS PLANAS“ ieškovo pasiūlyme dalyvauja kaip subteikėjas, o kitame pasiūlyme kaip tiekėjo ūkio subjektų grupės partneris. Taip pat šiuo raštu atsakovo perkančioji organizacija informavo ieškovą apie visų kitų pirkimo dalyvių pasiūlymų atmetimą bei atsisakymą šiam pirkimui sudaryti pirkimo sutartį. Ieškovas dėl atsakovo perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti jo pasiūlymą pateikė pretenziją, kuria prašė panaikinti atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2013 m. vasario 21 d. sprendimą, leisti nedelsiant susipažinti su kitų konkurso dalyvių pasiūlymais tam, kad galėtų tinkamai įvertinti perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų pagrįstumą ir teisėtumą. Perkančioji organizacija 2013 m. kovo 13 d. raštu Nr. (11.7) 2-1474 ieškovo pretenziją atmetė, o 2013 m. kovo 26 d. raštu Nr. (11.7) 2-1755 informavo ieškovą, kad leidžia susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymų paaiškinimais. Susipažinęs su kitų pirkimo dalyvių pasiūlymų paaiškinimais ir gavęs eksperto išvadą dėl jungtinės veiklos sutarties sudarymo fakto, ieškovas 2013 m. kovo 28 d. pateikė atsakovo viešojo pirkimo komisijai pretenziją dėl perkančiosios organizacijos 2013 m. kovo 13 d. ir atitinkamai 2013 m. vasario 21 d. sprendimų peržiūrėjimo, panaikinimo ir ieškovo pasiūlymo pripažinimo laimėtoju, kurią atsakovo viešojo pirkimo komisija 2013 m. balandžio 2 d. raštu Nr. (11.14) 2-1898 atmetė.

9Nurodo, kad kilus abejonėms dėl UAB ,,Hidrostatybos projektai“, SĮ ,,VILNIAUS PLANAS“ ir UAB „Geokada“ sudarytos jungtinės veiklos sutarties, atsakovo viešojo pirkimo komisija turėjo pakankamai kompetencijos atitinkamoms aplinkybėms įvertinti ir konstatuoti, kad UAB ,,Hidrostatybos projektai“, SĮ ,,VILNIAUS PLANAS“ ir UAB „Geokada“ pasiūlymas pateiktas nebuvo, o dokumentas, kuriame būtų teisėtai išreikšta SĮ ,,VILNIAUS PLANAS“ valia pirkime dalyvauti kartu su UAB ,,Hidrostatybos projektai“, neegzistuoja. Atsakovo sprendimas atmesti ieškovo, kuris atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus, pasiūlymą formaliu pagrindu, kad neva UAB ,,Hidrostatybos projektai“ tariamai pasitelkė ieškovo UAB „Kelprojektas“ subrangovą SĮ ,,VILNIAUS PLANAS“ kaip jungtinės veiklos partnerį, nesant kitų VPĮ ar pirkimo sąlygose nustatytų pažeidimų, prieštarauja VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintam viešųjų pirkimų tikslui – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti reikalingus darbus racionaliai naudojant pirkimui skirtas lėšas. Taip pat atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą prieštarauja VPĮ 28 straipsnio 9 dalies nuostatoms, kurios nedraudžia tam pačiam ūkio subjektui būti tiekėju pagal jungtinės veiklos sutartį su vienu tiekėju ir tuo pačiu būti subrangovu pagal kito tiekėjo pasiūlymą. Ieškovo manymu, jis nepraleido ieškinio senaties termino, nes ieškinio senaties terminas jam turėtų būti skaičiuojamas nuo 2013 m. balandžio 2 d. sprendimo išsiuntimo ieškovui dienos, nes tik po to, kai 2013 m. kovo 27 d. ieškovui buvo leista susipažinti su pirkimo dalyvių pasiūlymų paaiškinimais, ieškovas galėjo pateikti išsamią 2013 m. kovo 28 d. pretenziją.

10Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais nesutiko. Atsakovas nurodė, kad vadovaujantis VPĮ 28 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir atsižvelgiant į tai, kad pirkime neribojama paslaugų subteikimo apimtis, siekiant, kad ūkio subjektai nekonkuruotų patys su savimi skirtinguose šio pirkimo pasiūlymuose, atviro konkurso sąlygų 29 punkte nustatė, kad bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas pasiūlymą kaip atskiras tiekėjas ar ūkio subjektų grupės partneris (jungtinės veiklos sutarties šalis), kitame pasiūlyme nebegali būti subrangovas/subteikėjas. Susipažinusi su pasiūlymais atsakovo viešojo pirkimo komisija nustatė, kad viename pasiūlyme SĮ ,,VILNIAUS PLANAS“ yra tiekėjo ūkio subjektų grupės partneris, o kitame pasiūlyme - nurodytas kaip subtiekėjas. Paaiškėjus šiam faktui, jau po vokų atplėšimo su pasiūlymais, atsakovo viešojo pirkimo komisija gavo UAB ,,Hidrostatybos projektai“ pranešimą apie tai, kad dėl nenumatytų aplinkybių ji pasitraukia iš jungtinės veiklos su SĮ ,,VILNIAUS PLANAS“ ir UAB „Geokada“, todėl prašo UAB ,,Hidrostatybos projektai“ kartu su UAB ,,Geokada“ ir SĮ ,,VILNIAUS PLANAS“ pasiūlymą laikyti negaliojančiu. Ieškovo pasiūlymą taip pat įvertino Viešųjų pirkimų tarnyba, kurios manymu UAB „Kelprojektas“ pasiūlymas neatitinka viešojo pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, todėl turėjo būti atmestas. Atsakovo teigimu, dėl galimai suklastotų dokumentų ir patirtų nuostolių (negautų pajamų) UAB „Kelprojektas“ savo pažeistas teises gali ginti civiline tvarka reikalaujant atlyginti patirtą žalą (negautą pelną) iš viešam pirkimui galimai suklastotus dokumentus pateikusių asmenų. Atmesdama ieškovo pasiūlymą atsakovo viešojo pirkimo komisija nepažeidė VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto pirkimų tikslo, taip pat laikėsi šiame straipsnyje numatytų principų – lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo. Atsakovo nuomone, ieškovas praleido ieškinio senaties terminą, nes 2013 m. kovo 28 d. pretenziją ieškovas buvo pateikęs pakartotinai, po to, kai atsakovas 2013 m. kovo 13 d. sprendimu atmetė ieškovo 2013 m. kovo 5 d. pretenziją.

11Trečiasis asmuo SĮ „VILNIAUS PLANAS“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

13Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 17 d. sprendimu ieškinį atmetė.

14Teismas, remdamasis bylos medžiaga ir vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies nuostatomis, sprendė, jog perkančioji organizacija, atmesdama ieškovo pasiūlymą, nepažeidė viešųjų pirkimų tvarkos bei Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų, kadangi VPĮ 39 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta viena iš imperatyviųjų įstatymo normų – pareiga perkančiajai organizacijai atmesti viešojo pirkimo dalyvio pasiūlymą, neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

15Remdamasis pirkimo sąlygų 29 punkto nuostatomis teismas padarė išvadą, jog nors vėliau paaiškėjo, kad vienas iš konkurso dalyvių UAB ,,Hidrostatybos projektai“ pareiškė, jog dėl nenumatytų aplinkybių pasitraukia iš jungtinės veiklos, kur ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB ,,Hidrostatybos projektai“, SĮ ,,VILNIAUS PLANAS“ ir UAB ,,Geokada“, ir prašo jų pasiūlymą laikyti negaliojančiu, tačiau tiekėjo teikiamas pasiūlymas pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, kuomet buvo draudžiama teikti pasiūlymą kaip atskiram teikėjui ar ūkio subjektų grupės partneriui (jungtinės veiklos sutarties šaliai), o kartu dalyvauti kitame pasiūlyme kaip subrangovui/subtiekėjui, turėjo atitikti vokų su pasiūlymais atplėšimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2007; 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje nr. 3K-3-25/2009).

16Teismas atmetė ieškovo argumentus, jog perkančioji organizacija neturėjo teisės atmesti ieškovo pasiūlymo, kadangi turėjo SĮ ,,VILNIAUS PLANAS“ ir UAB ,,Hidrostatybos projektai“ pranešimus apie tai, kad SĮ ,,VILNIAUS PLANAS“ pirkime dalyvauja tik kaip ieškovo subrangovas, todėl UAB ,,Hidroprojektai“, UAB ,,Geokada“ ir SĮ ,,VILNIAUS PLANAS“ pateiktas pasiūlymas laikytinas negaliojančiu, motyvuodamas tuo, kad visi šie dokumentai buvo surašyti jau po vokų atplėšimo procedūros, t. y. paaiškėjus pasiūlymų kainoms ir galimiems pirkimo laimėtojams. Teismas sprendė, jog priešingas perkančiajai organizacijai pateiktų pirkimo dokumentų vertinimas pažeistų vieną iš pagrindinių viešųjų principų – dalyvių lygiateisiškumo – principą, nes sudarytų vienam iš pirkimo dalyvių prioritetą prieš kitus dalyvius, t. y. sudarytų galimybę jau po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir vokų atplėšimo procedūros galimybę patikslinti ar pakeisti pirkimo dokumentus.

17Nenustatęs perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų ar Viešųjų pirkimų įstatymų nuostatų pažeidimų, vertinant ir atmetant ieškovo pasiūlymą, teismas atskirai nepasisakė dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo pradžios nagrinėjamoje byloje.

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

19Ieškovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo panaikinti atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos sprendimus, nurodytus 2013 m. vasario 21 d. rašte Nr. (11.7) 20-1034 ,,Dėl kvalifikacinių duomenų įvertinimo ir procedūros rezultatų“, 2013 m. kovo 13 d. rašte Nr. (11.7) 2-1474 ,,Dėl pretenzijos“, 2013 m. balandžio 2 d. rašte Nr. (11.14) 2-1898 ,,Dėl prašymo“, bei pripažinti UAB ,,Kelprojektas“ 2012 m. rugsėjo 13 d. pasiūlymą laimėtoju viešajame pirkime ,,Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelis ruožo nuo 0,00 iki 22,28 km rekonstravimo projekto parengimas“ (pirkimo Nr. 124113), priteisti iš atsakovo visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

20Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

211) Pirmosios instancijos teismas visiškai neįvertino ir nepasisakė dėl jungtinės veiklos sutarties nesudarymo fakto bei šį faktą patvirtinančių kitų įrodymų, ko pasėkoje padarė klaidingą išvadą dėl pirkimo sąlygų 29 punkto reikalavimų pažeidimo. Apelianto teigimu, tinkamai neįvertinusi jungtinės veiklos sutarties nesudarymo fakto atsakovo viešojo pirkimo komisija pažeidė VPĮ 32 – 39 straipsnių nuostatas, kurios perkančiosios organizacijos kompetencijai priskiria tiekėjų kvalifikacijos tikrinimą ir pasiūlymų vertinimą (CPK 265 str. 1 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-240/2013);

222) Taip pat pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl į bylą pateiktų 2013 m. kovo 1 d. antstolio A. N. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo ir 2013 m. kovo 23 d. tarptautinio eksperto N. K. išvados Nr. 04/13, patvirtinančių, kad nuo UAB ,,Hidrostatybos projektai“ atsakovo perkančiai organizacijai buvo pateikta kopija nesudarytos jungtinės veiklos sutarties, kuri negalėjo būti perkančiosios organizacijos įvertinta kaip neva patvirtinanti SĮ „VILNIAUS PLANAS“ pasiūlymo pateikimą;

233) Pirmosios instancijos teismas nemotyvuotai, neįvertinęs kitų byloje esančių įrodymų, atmetė SĮ ,,VILNIAUS PLANAS“ ir UAB ,,Hidroprojektai“ rašytinius paaiškinimus dėl jungtinės veiklos sutarties nesudarymo ir SĮ ,,VILNIAUS PLANAS“ dalyvavimo pirkime tik kaip UAB ,,Kelprojektas“ subrangovas, bei visiškai nepagrįstai sprendė, kad SĮ ,,VILNIAUS PLANAS“ ir UAB ,,Hidroprojektai“ paaiškinimai buvo surašyti ir pateikti po vokų atplėšimo. Apelianto teigimu, teismas neatsižvelgė į tai, kad iki vokų atplėšimo ieškovas ir SĮ ,,VILNIAUS PLANAS“ nežinojo apie tai, kad SĮ ,,VILNIAUS PLANAS“ teikė pasiūlymą kartu su UAB ,,Hidroprojektai“ ir UAB „Geokada“;

244) Pirmosios instancijos teismo skundžiamame sprendime išdėstyti motyvai dėl paaiškinimų, pateiktų po vokų atplėšimo, nereikšmingumo prieštarauja VPĮ 31, 32 ir 39 straipsnių nuostatoms, kadangi visi klausimai dėl pasiūlymų esmės yra sprendžiami po vokų atplėšimo, o vokų atplėšimo metu be jokio vertinimo užfiksuotos aplinkybės gali būti vėliau paneigiamos, jeigu paaiškėja faktai dėl valios neišreiškimo, įgaliojimų nesuteikimo ar panašiai;

255) Pirmosios instancijos teismas, motyvuodamas lygiateisiškumo principu, paneigė pasiūlymo tinkamą vertinimą, t. y. pačią lygiateisiškumo principo esmę, kuri yra tinkamas, objektyvus, nediskriminacinis pasiūlymų vertinimas (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1996 m. balandžio 25 d. Sprendimas Komisija prieš Belgiją, C-87/94, Rink. P. I-2043, Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2004 m. gruodžio 14 d. Sprendimas A. A., C-434/02, Rink. 2004, p. 11826, Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2002 m. kovo 19 d. Sprendimas Komisija prieš Italiją, C-224/00, Rink. 2002, p. I-2965, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009, 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005);

266) Pirmosios instancijos teismo pozicija, pateisinanti atsakovo veiksmus, kuriais siekiama sudaryti sutartį su antroje vietoje esančiu tiekėju, pateikusiu net 84 429,75 Lt didesnės kainos pasiūlymą už ieškovą, nėra suderinama su įstatymų leidėjo nustatytu siekiu valstybines lėšas naudoti racionaliai (VPĮ 3 str. 2 d.);

277) Pirmosios instancijos teismas formaliai vertindamas atsakovo perkančiosios organizacijos veiksmus ir formaliai vykdydamas teisingumą prieštarauja Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų praktikai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010, 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010);

288) Sutikdamas su atsakovo viešojo pirkimo komisijos išvada atmesti ieškovo UAB ,,Kelprojektas“ pasiūlymą, pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybių, kad SĮ „VILNIAUS PLANAS“ žymiai didesnę finansinę naudą atneštų projekto vykdymas pagal tariamai sudarytą jungtinės veiklos sutartį, o ieškovas UAB ,,Kelprojektas“ galėtų sėkmingai įvykdyti sutartį pagal pirkimo sąlygas nepriklausomai nuo subteikėjo SĮ „VILNIAUS PLANAS“ indėlio, kadangi subteikėjo indėlis sudaro vos 2,7 procentų viso pasiūlymo kainos.

29Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos atsiliepimu nesutiko su apeliaciniu skundu bei prašė UAB „Kelprojektas“ apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 17 d. sprendimą.

30Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

311) Apelianto argumentai, jog pirmosios instancijos teismas neįvertino daugelio bylos išnagrinėjimui reikšmingų faktų, ko pasėkoje bylą išnagrinėjo formaliai, yra nepagrįsti, kadangi pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, vadovavosi VPĮ nuostatomis, įpareigojančiomis perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų;

322) Apelianto samprotavimai, kad pirmosios instancijos teismas sprendimą priėmė neįvertinęs į bylą pateiktų įrodymų – antstolio užfiksuotų faktų ir eksperto išvados, taip pat yra nepagrįsti, nes tokiu būdu apeliantas siekia išplėsti perkančiosios organizacijos įgaliojimų ribas vertinti ne tik pasiūlymų atitiktį pirkimo sąlygoms ir imperatyvioms teisės normoms, bet ir galimybę įvertinti tikrąją tiekėjų valią dalyvauti pirkime. Atsakovo teigimu, esant kito asmens tyčiai, galimai suklastoti ar tiesiog nesuderinus pozicijos pateikti bendrą pasiūlymą viešajame pirkime, atsakovu turėtų būti ne perkančioji organizacija, o asmuo, kuris galimai veikė nesąžiningai ir dėl kurio veiksmų galimai kilo žala (nuostoliai);

333) Pažymi, kad nors pirmosios instancijos teismas ir nepasisakė dėl ieškinio senaties termino taikymo ginčo atveju, kadangi ieškinys buvo atmestas kitais pagrindais, tačiau nagrinėjamu atveju ieškovas, pareiškęs ieškinį 2013 m. balandžio 8 d., pažeidė pirkimo sąlygų 64 punkte nustatytą terminą, todėl teismas, remdamasis CK 1.125 straipsnio 2 dalimi, 1.126 straipsnio 2 dalimi, turėtų taikyti ieškinio senatį, kuri yra savarankiškas pagrindas ieškiniui netenkinti (CK 1.131 str. 1 d.).

34Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų SĮ „VILNIAUS PLANAS“ atsiliepimu pareiškė, kad UAB „Kelprojektas“ apeliacinio skundo argumentai, susiję su SĮ „VILNIAUS PLANAS“, yra pagrįsti. SĮ „VILNIAUS PLANAS“ įsitikinimu pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė esmines bylos aplinkybes, susijusias su jungtinės veiklos sutarties sudarymu ir SĮ „VILNIAUS PLANAS“ dalyvavimu pirkime.

35IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

36Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 17 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

37Dėl bylos nagrinėjimo ribų

38Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

39Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kelprojektas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 17 d. sprendimo, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų, nėra.

40Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą

41Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnio nuostatos numato, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima į byla nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina ar paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 str.).

42Apeliaciniu skundu ir 2013 d. rugsėjo 9 d. prašymu apeliantas prašė apklausti liudytoju buvusį SĮ „VILNIAUS PLANAS“ direktoriaus pavaduotoją M. P.. Prašymą dėl liudytojo apklausos apeliantas motyvavo tuo, kad buvusio SĮ „VILNIAUS PLANAS“ direktoriaus pavaduotojo M. P. paaiškinimai sudarytų sąlygas apeliacinės instancijos teismui visapusiškai įvertinti svarbius bylai faktus, susijusius su jungtinės veiklos sutarties sudarymu, kurių iš esmės pirmosios instancijos teismas iš viso nevertino.

43Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nepareikštas ieškinio reikalavimas dėl jungtinės veiklos sutarties negaliojimo. Į bylą pateikti minėtos sutarties šalių SĮ „VILNIAUS PLANAS“ ir UAB ,,Hidroprojektai“ paaiškinimai, kiti įrodymai. Teisėjų kolegijos vertinimu, į bylą pateikta pakankamai duomenų dėl bylai reikšmingų aplinkybių nustatymo ir nėra pagrindo liudytoju apklausti buvusį SĮ „VILNIAUS PLANAS“ direktoriaus pavaduotoją M. P..

44Apeliacinės instancijos teismui pakanka byloje esančių duomenų įvertinti pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar skundžiamu sprendimu byla išspręsta teisingai.

452013 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas ieškovo UAB „Kelprojektas“ prašymas priimti į bylą papildomą rašytinį įrodymą - M. P. rašytinius paaiškinimus.

46Teisėjų kolegija pažymi, kad į bylą pateikti trečiojo asmens SĮ „VILNIAUS PLANAS“ paaiškinimai dėl jungtinės veiklos sutarties. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo prašymas dėl minėto papildomo rašytinio įrodymo priėmimo į bylą tenkintinas, buvusio SĮ „VILNIAUS PLANAS“ direktoriaus pavaduotojo M. P. rašytiniai paaiškinimai priimtini į bylą.

47Dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

48Apeliaciniame skunde ir prašyme dėl naujų įrodymų priėmimo ieškovas pareiškė prašymą dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo žodinio proceso tvarka. Prašymą motyvavo tuo, kad pirmosios instancijos teismas visiškai neįvertino bei nepasisakė skundžiamame sprendime dėl esminių faktinių bylos aplinkybių; apeliacinio skundo nagrinėjimo metu būtina apklausti liudytoju buvusį SĮ „VILNIAUS PLANAS“ direktoriaus pavaduotoją M. P., kuris gali patvirtinti aplinkybes dėl SĮ „VILNIAUS PLANAS“ dalyvavimo pirkime, jungtinės veiklos sutarties nesudarymo ir kitas; atsakovo perkančiosios organizacijos pozicija procesiniuose dokumentuose dėstoma formaliai ir lakoniškai, tikrosios apskustų sprendimų priėmimo aplinkybės ir priežastys pirmosios instancijos teismo nebuvo išaiškintos.

49Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad byloje pateikta pakankamai įrodymų turinčioms reikšmės bylos aplinkybėms nustatyti ir bylą išnagrinėti. Byloje nėra pareikštas ieškinio reikalavimas dėl UAB ,,Hidrostatybos projektai“, SĮ ,,VILNIAUS PLANAS“ ir UAB „Geokada“ jungtinės veiklos sutarties negaliojimo, į bylą pateikti šios sutarties šalių SĮ „VILNIAUS PLANAS“ ir UAB ,,Hidroprojektai“ paaiškinimai, todėl nėra pagrindo apklausti liudytoju buvusį SĮ „VILNIAUS PLANAS“ direktoriaus pavaduotoją M. P., nagrinėti apeliacinį skundą žodinio proceso tvarka.

50Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK XXI1 skyriaus normos reglamentuoja viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumus. CPK 4231 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka. Ši taisyklė taikytina nagrinėjant šios kategorijos bylas tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teisme. Šių bylų nagrinėjimas žodinio proceso tvarka galimas tik išimtiniais atvejais, kada teismas įsitikina, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Pažymėtina ir tai, kad prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka apeliacinės instancijos teismui nėra privalomas ir jo nesaisto (CPK 4231 str. 4 d., 322 str.).

51Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju apeliaciniame skunde ir prašyme išdėstyti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka motyvai nesudaro pagrindo teigti, kad šioje byloje egzistuoja išimtinis ar ypatingas (kraštutinis) atvejis, lemiantis būtinumą bylą nagrinėti žodinio proceso būdu. Atsižvelgiant į civilinio proceso įstatyme įtvirtintą bendrąją bylų pagal apeliacinius skundus nagrinėjimo apeliacine tvarka taisyklę, taip pat įvertinus šios konkrečios bylos aplinkybes, pateiktų procesinių dokumentų turinį ir bylos medžiagą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra būtinas žodinis apeliacinio skundo nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismui pakanka byloje esančių duomenų, kad būtų galima įvertinti pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar skundžiamu sprendimu byla išspręsta teisingai.

52Dėl faktinių bylos aplinkybių

53Bylos medžiaga patvirtina, kad Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos sudaryta viešojo pirkimo komisija Centrinės pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelis ruožo nuo 0,00 iki 22,28 km rekonstravimo projekto parengimas“ , kuris buvo paskelbtas 2012 m. liepos 2 d. CVP IS. Kartu su skelbimu apie pirkimą buvo paskelbtos Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelis ruožo nuo 0,00 iki 22,28 km rekonstravimo projekto parengimo viešojo pirkimo atviro konkurso būdu sąlygos (toliau – Sąlygos).

54Pasiūlymus dalyvauti konkurse pateikė keturi teikėjai, tarp jų ieškovas UAB ,,Kelprojektas“, pasitelkęs subteikėju SĮ „VILNIAUS PLANAS“, su pasiūlymo kaina 1 733 647,84 Lt, ir ūkio subjektų grupė, susidedanti iš UAB ,,Hidrostatybos projektai“, SĮ „VILNIAUS PLANAS“ ir UAB „Geokada“, pasitelkusi subteikėju UAB „Geopra“, su pasiūlymo kaina 1 190 000 Lt. UAB „Kelprojektas“ kartu su pasiūlymu pateikė 2012 m. rugsėjo 5 d. ketinimų protokolą, patvirtinantį, kad UAB „Kelprojektas“ ir SĮ „VILNIAUS PLANAS“ susitarė, jog UAB „Kelprojektas“ pasirašius paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, SĮ „VILNIAUS PLANAS“ atliks elektrotechnikos iki 10 kV elektroninių ryšių (telekomunikacijų) projektavimo darbus. Teikėjas UAB ,,Hidrostatybos projektai“ kartu su pasiūlymu pateikė 2012 m. rugsėjo 13 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. 09-13/12, pagal kurią UAB ,,Hidrostatybos projektai“, SĮ „VILNIAUS PLANAS“ ir UAB „Geokada“ susitarė sujungti potencialą ir kartu dalyvauti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos rengiamame atvirame konkurse „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelis ruožo nuo 0,00 iki 22,28 km rekonstravimo projekto parengimas“ pateikdami vieną bendrą pasiūlymą. Jungtinės veiklos sutartį pasirašė UAB ,,Hidrostatybos projektai“ įgaliotas atstovas M. B., SĮ „VILNIAUS PLANAS“ direktoriaus pavaduotojas M. P. ir UAB „Geokada“ direktorius D. G..

552012 m. rugsėjo 18 d. UAB ,,Kelprojektas“ kreipėsi į atsakovo viešojo pirkimo komisiją su prašymu susipažinti su kitų pasiūlymus pateikusių tiekėjų (dalyvių) pateiktais pasiūlymais. 2012 m. rugsėjo 21 d. atsakovo viešojo pirkimo komisija informavo ieškovą, kad jis gali susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais pateikta informacija, duomenimis ir dokumentais, kurie dalyvių nėra nurodyti kaip konfidencialūs.

562013 m. sausio 25 d. UAB „Kelprojektas“ kreipėsi į atsakovo viešojo pirkimo komisiją su prašymu suteikti informaciją apie pirkimo procedūrų eigą ir stadiją bei informuoti, kada planuojama sudaryti pasiūlymo eilę ir paskelbti pirkimo rezultatus. 2013 m. vasario 5 d. atsakovo viešojo pirkimo komisija informavo ieškovą, kad vyksta ekspertinis vertinimas ir tikrinimas, bei tik gavus eksperto pasiūlymų vertinimus, bus priimtas galutinis sprendimas ir nustatyta dalyvių pasiūlymų eilė pirkimui.

572013 m. vasario 19 UAB „Kelprojektas“ kreipėsi į atsakovo viešojo pirkimo komisiją su prašymu atmesti UAB „Tiltų ekspertų centras“ ir AB „Panevėžio keliai“ pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų.

582013 m. vasario 21 d. atsakovo viešojo pirkimo komisija informavo UAB „Kelprojektas“, kad šio teikėjo duomenys visiškai tenkina pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, tačiau vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir pirkimo dokumentų 47.3 punktu UAB „Kelprojektas“ pasiūlymas atmetamas ir toliau nenagrinėjamas, nes jis netenkina pirkimo dokumentų 29 punkto reikalavimo. Taip pat atsakovo viešojo pirkimo komisija informavo ieškovą, kad šiam pirkimui pirkimo sutartis nebus sudaroma, nes visų kitų dalyvių pasiūlymai atmesti dėl kitų priežasčių.

592013 m. vasario 25 d. ieškovas UAB „Kelprojektas“ kreipėsi į atsakovo viešojo pirkimo komisiją su prašymu leisti susipažinti su kitų dalyvių pateiktais pasiūlymų paaiškinimais. 2013 m. vasario 28 d. raštu atsakovo viešojo pirkimo komisija informavo ieškovą, kad vadovaujantis VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 2 punktu, viešasis pirkimas „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelis ruožo nuo 0,00 iki 22,28 km rekonstravimo projekto parengimas“ pasibaigė, nes visų dalyvių pasiūlymai buvo atmesti; susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais ieškovui jau buvo suteikta galimybė; dėl ieškovo prašymo susipažinti su kitų dalyvių pateiktais pasiūlymų paaiškinimais jau po susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais procedūros kreiptasi į Viešųjų pirkimų tarnybą.

602013 m. kovo 5 d. ieškovas UAB „Kelprojektas“ pateikė atsakovo viešojo pirkimo komisijai pretenziją dėl 2013 m. vasario 21 d. sprendimo atmesti UAB „Kelprojektas“ pasiūlymą, prašydamas nedelsiant sustabdyti viešojo pirkimo „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelis ruožo nuo 0,00 iki 22,28 km rekonstravimo projekto parengimas“ procedūrą, nedelsiant, ne vėliau kaip iki 2012 m. kovo 7 d. sudaryti galimybę susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymų paaiškinimais viešajame pirkime „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelis ruožo nuo 0,00 iki 22,28 km rekonstravimo projekto parengimas“, panaikinti 2013 m. vasario 21 d. rašte Nr. (11.7) 20-1034 ,,Dėl kvalifikacinių duomenų įvertinimo ir procedūros rezultatų“ nurodytą sprendimą ir pripažinti, kad dalyvio UAB „Kelprojektas“ pasiūlymas atitinka viešojo pirkimo reikalavimus, UAB „Kelprojektas“ pasiūlymą paskelbti laimėtoju bei pasiūlyti UAB „Kelprojektas“ sudaryti pirkimo sutartį. Kartu su pretenzija UAB „Kelprojektas“ pateikė 2013 m. kovo 1 d. antstolio A. N. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 157-13-28, kuriame antstolis nustatė, kad vizualiai apžiūrint 2012 m. rugsėjo 13 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. 09-13/12 nustatyta, kad parašai pirmuosiuose trijuose lapuose apačioje, atitinkantys to paties asmens parašus ketvirtajame lape yra vienodos spalvos; parašas ties M. B. parašu ketvirtame sutarties lape, yra šviesesnio atspalvio nei pirmuose trijuose sutarties lapuose apačioje, kur nėra parašo, padėto ties M. P. vardu ir pavarde ketvirtajame sutarties lape. 2013 m. kovo 7 d. pranešimu atsakovo viešojo pirkimo komisija informavo ieškovą, kad kreipsis į Viešųjų pirkimų komisiją dėl viešojo pirkimo vykdymo neskelbiamų derybų būdu. 2013 m. kovo 13 d. raštu Nr. (11.7) 2-1474 atsakovo viešojo pirkimo komisija informavo ieškovą, kad nutarė atmesti UAB „Kelprojektas“ 2013 m. kovo 5 d. pretenziją kaip nepagrįstą. Atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos 2013 m. kovo 25 d. išaiškinimą, 2013 m. kovo 26 d. raštu atsakovo viešojo pirkimo komisija informavo ieškovą, jog UAB „Kelprojektas“ gali susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymų paaiškinimais, išskyrus tą informacija, kurią dalyvis nurodė kaip konfidencialią. 2013 m. kovo 28 d. ieškovas UAB „Kelprojektas“ pateikė atsakovo viešojo pirkimo komisijai prašymą dėl 2013 m. vasario 21 d. sprendimo atmesti dalyvio UAB „Kelprojektas“ pasiūlymą viešajame pirkime ,,Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelis ruožo nuo 0,00 iki 22,28 km rekonstravimo projekto parengimas“ bei sprendimo atmesti dalyvio UAB „Kelprojektas“ 2013 m. kovo 5 d. pretenziją peržiūrėjimo. Atsakydama į 2013 m. kovo 28 d. ieškovo UAB „Kelprojektas“ prašymą, atsakovo viešojo pirkimo komisija 2013 m. balandžio 2 d. raštu informavo ieškovą, kad neturi įgaliojimų ir yra nekompetentinga spręsti dokumento sufalsifikavimo fakto, tokias funkcijas atlieka ikiteisminio tyrimo institucijos, o sprendimus priima teismai.

61Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2013 m. balandžio 2 d. rašte nurodyta informacija, 2013 m. balandžio 8 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimų, kuriais UAB „Kelprojektas“ pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis pirkimo Sąlygų 29 punkto reikalavimų; pirkimo konkursas paskelbtas pasibaigusiu; atmesta UAB „Kelprojektas“ pretenzija, panaikinimo.

62Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešojo pirkimo teisinių santykių. Nagrinėjamu atveju byloje sprendžiamas klausimas dėl ieškovo UAB „Kelprojektas“, kurio pasiūlymas buvo atmestas, atitikties konkurso sąlygų reikalavimams ir perkančiosios organizacijos veiksmų šiuo aspektu teisėtumo ir pagrįstumo. Taip pat keliamas klausimas ar ieškovas UAB „Kelprojektas“ tinkamai naudojosi jam suteiktomis teisėmis ir pareigomis bei laiku kreipėsi į atsakovo viešojo pirkimo komisiją su pretenzijomis dėl viešojo pirkimo metu priimtų sprendimų.

63Dėl viešųjų pirkimų

64Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. T. B. teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

65Dėl ieškinio senaties

66Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad įstatymuose, kituose teisės aktuose, sutartyse arba neteisminių institucijų nustatyti laikotarpiai veiksmams atlikti įvairiose neteisminėse institucijose vykstančiose procedūrose laikytini procedūriniais terminais; nuo ieškinio senaties terminų ir procesinių terminų procedūrinius terminus galima atskirti pagal tai, kad procedūrinis terminas tiesiogiai susijęs tik su tam tikrų veiksmų atlikimu neteisminėse procedūrose ir nepanaikina asmens teisės į valstybės prievarta užtikrinamą jo pažeistų teisių gynybą teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-539/2008).

67Pagal CPK 4232 straipsnio 1 dalį tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos privalomos išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Privalomo ikiteisminio ginčų sprendimo nagrinėjimo tvarka yra nustatyta VPĮ 94 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalies 1 punktą tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.

68Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nenustatęs perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų ar VPĮ nuostatų pažeidimų, vertinant ir atmetant ieškovo pasiūlymą, nepasisakė dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo pradžios nagrinėjamoje byloje. Kadangi atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas kelia klausimą dėl ieškinio senaties taikymo ieškovo reikalavimams, todėl apeliacinis teismas plačiau pasisako šiuo klausimu.

69Pagal įstatymą termino pradžiai nustatyti kartu turi būti taikomi subjektyvusis ir objektyvusis kriterijai. Termino skaičiavimas nuo tiekėjo sužinojimo apie teisėtų interesų pažeidimą reiškia subjektyviojo kriterijaus taikymą ir bendrąja prasme tai būtų momentas, kada tiekėjas faktiškai suvokė įvykusį interesų pažeidimo faktą. O termino pradžios susiejimas su diena, kurią tiekėjas turėjo sužinoti apie interesų pažeidimą, reiškia objektyviojo kriterijaus taikymą, šiuo atveju nustatant termino pradžios momentą taikytinas bendrasis bonus pater familias elgesio standartas, termino pradžia laikomas momentas, kada įvykusį tariamo pažeidimo faktą adekvačioje situacijoje būtų suvokęs protingas (apdairus, rūpestingas, atidus) asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkinio subjekto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011). Taigi, vertinant termino pretenzijai pateikti skaičiavimo pradžią, būtina atsižvelgti ne tik į tiekėjo interesų pažeidimo paaiškėjimo momentą, bet ir į veiksmus, kurių šalys ėmėsi, kad šios aplinkybės paaiškėtų.

70Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmą kartą su viešojo pirkimo dalyvių pasiūlymais, išskyrus konfidencialią informaciją, ieškovui buvo leista susipažinti 2012 m. rugsėjo 21 d. Pretenziją dėl atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo atmesti jo pasiūlymą, ieškovas pateikė 2013 m. kovo 5 d., t. y. nepraleisdamas VPĮ 94 straipsnyje nustatyto termino. Po 2013 m. kovo 5 d. pretenzijos išnagrinėjimo, ieškovas kreipėsi į atsakovo viešojo pirkimo komisiją su prašymu dėl susipažinimo su kitų viešojo pirkimo dalyvių pasiūlymų paaiškinimais, tačiau leista susipažinti su prašoma informacija ieškovui buvo tik 2013 m. kovo 25 d., kai buvo gautas Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimas. Susipažinęs su viešojo pirkimo dalyvių paaiškinimais, ieškovas 2013 m. kovo 28 d. kreipėsi su prašymu dėl 2013 m. vasario 21 d. sprendimo atmesti UAB „Kelprojektas“ pasiūlymą bei sprendimo atmesti dalyvio UAB „Kelprojektas“ 2013 m. kovo 5 d. pretenziją peržiūrėjimo. Įvertinusi nustatytas aplinkybes apeliacinio teismo kolegija konstatuoja, jog pirminės pretenzijos pateikimo metu perkančioji organizacija nesuteikė galimybės ieškovui susipažinti su viešojo pirkimo tiekėjų pasiūlymais visa galima susipažinti apimtimi, todėl aplinkybės, kuriomis jis grindė 2013 m. kovo 28 d. pretenziją, jam nebuvo žinomos 2013 m. kovo 5 d. pretenzijos pateikimo metu. Todėl ieškinio senaties terminas apeliantui turėtų būti skaičiuojamas nuo 2013 m. kovo 25 d., kai ieškovui „Kelprojektas“ buvo suteikta galimybė susipažinti su kitų viešojo pirkimo dalyvių pasiūlymų paaiškinimais, išskyrus konfidencialią informaciją. Su ieškiniu dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos priimtų sprendimų ieškovas kreipėsi 2013 m. balandžio 8 d., todėl tvirtinti, kad apeliantas nesilaikė privalomos ikiteisminio ginčo nagrinėjimo stadijos, nėra pagrindo. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad kitoks nustatytų aplinkybių vertinimas užkirstų apeliantui teisę į teisminę gynybą, nuo kurios realizavimo priklauso pirkimo procedūrų skaidrumo patikra, taip pat neatitiktų viešojo pirkimo peržiūros procedūrų veiksmingumo principo. Priešinga išvada reikštų, kad ne tik neužtikrinamas Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio 1 dalies tinkamas taikymas, bet ir nesudaromos sąlygos patikrinti skaidrumo kaip vieno iš pamatinių viešųjų pirkimų principo veikimo.

71Dėl UAB „Kelprojektas“ pateikto pasiūlymo vertinimo pagal konkurso Sąlygas

72Apeliaciniu skundu ieškovas nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad atsakovo viešojo pirkimo komisija pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį viešojo pirkimo sąlygų 29 punkte numatyto reikalavimo. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neįvertino jungtinės veiklos sutarties nesudarymo fakto bei šį faktą patvirtinančių kitų įrodymų, taip pat nepasisakė dėl į bylą pateiktų 2013 m. kovo 1 d. antstolio A. N. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo ir 2013 m. kovo 23 d. tarptautinio eksperto N. K. išvados Nr. 04/13, ko pasėkoje padarė klaidingą išvadą dėl pirkimo sąlygų 29 punkto reikalavimų pažeidimo. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiais ieškovo UAB „Kelprojektas“ argumentais.

73Apeliacinis teismas pažymi, kad pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalį perkančiosios organizacijos turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Šią pareigą perkančioji organizacija įgyvendina pagal tiekėjų kokybinės atrankos kriterijus, kurie įtvirtinti VPĮ 33-37straipsniuose: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, teisė verstis ūkine veikla, ekonominis ir finansinis bei techninis pajėgumai, sąlygos, draudžiančios ar ribojančio dalyvavimą konkurse. Tai objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįsti reikalavimai, skirti sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę patekti tiems tiekėjams, kurie reikalingos kompetencijos neturi. Tiekėjų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pasiūlymai negali būti toliau vertinami ar kitaip į juos atsižvelgiama, net jei paaiškėtų, kad tokių tiekėjų siūloma kaina mažesnė už laimėjusiojo ar net mažiausia.

74Nagrinėjamu atveju atsakovo Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelis ruožo nuo 0,00 iki 22,28 km rekonstravimo projekto parengimo viešojo pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų 16 punkte numatyta, kad viešojo pirkimo metu tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais, taip pat ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių ar kitų ūkio subjektų pajėgumais. Remiantis pirkimo Sąlygų 19 punktu pasiūlymą gali teikti ūkio subjektų grupė, kuri teikiant bendrą pasiūlymą privalo pateikti jungtinės veiklos sutartį. Pirkimo Sąlygų V skyriaus 29 punkte atsakovo perkančioji organizacija numatė reikalavimą, kad tiekėjas (fizinis ar juridinis asmuo) gali pateikti perkančiajai organizacijai tik vieną pasiūlymą, nepriklausomai nuo to, ar teikiant pasiūlymą jis bus atskiras tiekėjas, ar ūkio subjektų grupės partneris (jungtinės veiklos sutarties šalis); bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas pasiūlymą kaip atskiras teikėjas ar ūkio subjektų grupės partneris (jungtinės veiklos sutarties šalis), kitame pasiūlyme nebegali būti subrangovas/subteikėjas. Įvertinus šias pirkimo dokumentų sąlygas, apeliacinės instancijos teismas daro išvada, jog tiekėjų pasiūlymuose nurodyta informacija apie ūkio subjektų grupę ar subrangovus yra sudedamoji konkursinio pasiūlymo dalis, kuri suėjus pasiūlymų pateikimo terminui negali būti keičiama (VPĮ 24 str. 5 d.). Kaip matyti iš bylos medžiagos, iki vokų su pasiūlymais atidarymo viešajame pirkime dalyvaujantys tiekėjai gan aktyviai ir ilgą laiką kreipėsi į atsakovo viešojo pirkimo komisiją su prašymais dėl viešojo pirkimo Sąlygų 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 14, 14.2, 17, 27 punktų išaiškinimo, tačiau tarp gautų prašymų jokių klausimų dėl viešojo pirkimo Sąlygų 29 punkte numatyto reikalavimo išaiškinimo keliama nebuvo. Kadangi niekam iš pasiūlymus pateikusių teikėjų nekilo abejonių dėl pirkimo Sąlygų 29 punkto teisėtumo ar pagrįstumo, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nekonstatuoja pagrindo šios pirkimo sąlygos teisėtumą vertinti ex officio viešojo intereso apsaugos tikslu. Teisėjų kolegija, vertindama byloje nustatytas ir nenuginčytas aplinkybes, konstatuoja, kad ginčijama pirkimo sąlyga buvo taikoma visiems pirkimo dalyviams, byloje nenustatyta, kad kitiems dalyviams būtų taikomos kokios nors išimtys, ar kad ieškovui būtų sudarytos nepalankesnės sąlygos įgyvendinti 29 punkto reikalavimus. Todėl ginčo atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovas pirkimo dalyviams, tarp jų ir ieškovui, netinkamai pritaikė pirkimo Sąlygų 29 punktą.

75Atsakovo viešojo pirkimo Sąlygų 38 punkte buvo numatyta galimybė viešojo pirkimo dalyviams pakeisti ar atšaukti pateiktą pasiūlymą, kol nepasibaigė pasiūlymų priėmimo terminas. Analogiška nuostata įtvirtinta ir VPĮ 29 straipsnio 4 dalyje, kurioje nurodyta, jog kol nesuėjo pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą; toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gavo prieš pasiūlymų pateikimo terminą.

76Bylos duomenys patvirtina, kad vokų su pasiūlymais atplėšimo metu (2012 m. rugsėjo 14 d.) atsakovo viešojo pirkimo komisija susipažinusi su pateiktais pasiūlymais, nustatė, kad viename pasiūlyme SĮ „VILNIAUS PLANAS“ yra tiekėjo ūkio subjektų grupės partneris, o kitame pasiūlyme – nurodytas kaip subrangovas. Tik paaiškėjus šiam faktui, atsakovo viešojo pirkimo komisija 2012 m. rugsėjo 26 d. gavo SĮ „VILNIAUS PLANAS“ prašymą dėl pasiūlymo, kuriame SĮ „VILNIAUS PLANAS“ dalyvauja konkurse kartu su UAB ,,Hidrostatybos projektai“, pripažinimo nepagrįstu. Šiame prašyme SĮ „VILNIAUS PLANAS“ nurodė, kad SĮ „VILNIAUS PLANAS“ vardu nebuvo sudaryta jokia jungtinės veiklos ar kitokio pobūdžio sutartis ir (ar) pasirašyti bet kokie kiti dokumentai dėl pasiūlymo teikimo konkurse kartu su UAB ,,Hidrostatybos projektai“, taip pat jog konkurse SĮ „VILNIAUS PLANAS“ dalyvauja tik kaip UAB ,,Kelprojektas“ subrangovas, o duomenys dėl SĮ „VILNIAUS PLANAS“ dalyvavimo konkurse kartu su UAB ,,Hidrostatybos projektai“ buvo pateikti per klaidą, nes SĮ „VILNIAUS PLANAS“ vardu yra sudarytos sutartys su UAB ,,Hidrostatybos projektai“ dėl dalyvavimo kituose konkursuose. Kaip matyti iš ieškovo UAB „Kelprojektas“ pasiūlymo, jame apeliantas nurodė vienintelį subteikėją SĮ „VILNIAUS PLANAS“. Pasiūlyme apeliantas nurodė, jog šis subteikėjas atliks elektrotechnikos iki 10 kV elektroninių ryšių (telekomunikacijų) projektavimo darbus (2,7 proc. sutarties dalis). Jokių duomenų apie tai, jog subteikėjas SĮ „VILNIAUS PLANAS“ dalyvauja viešajame pirkime keliuose pasiūlymuose, apelianto pasiūlyme nurodyta nebuvo. Apie tai, kad SĮ „VILNIAUS PLANAS“ dalyvauja viešajame pirkime keliuose pasiūlymuose paaiškėjo tik vokų su pasiūlymais atplėšimo metu, tai yra jau pasibaigus galutiniam pasiūlymų pateikimo terminui. SĮ „VILNIAUS PLANAS“ pasiūlymą, kuriame jis dalyvauja kaip ūkio subjekto grupės narys atsiėmė pasibaigus galutiniam konkursinių pasiūlymų pateikimo terminui, kai buvo atplėšti vokai su pasiūlymais. Esant tokioms aplinkybėms, atsižvelgiant į aukščiau minėtas konkurso sąlygas, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija pagrįstai atmetė UAB „Kelprojektas“ pasiūlymą kaip neatitinkantį viešojo pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai pažeistų skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaikytų pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio 9 d. Sprendimas, Komisija /CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rink. 2004, p. 1-3801).

77Šios išvados nepaneigia apelianto argumentai, jog viešojo pirkimo komisija visiškai neįvertino ginčo jungtinės veiklos sutarties sudarymo fakto atsižvelgdama į pateiktus dokumentus, t. y. 2013 m. kovo 1 d. antstolio A. N. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo ir 2013 m. kovo 23 d. tarptautinio eksperto N. K. išvados Nr. 04/13 duomenis. Taip pat šios išvados nepaneigia jungtinės veiklos sutartį SĮ „VILNIAUS PLANAS“ vardu pasirašiusio buvusio SĮ „VILNIAUS PLANAS“ direktoriaus pavaduotojo M. P. paaiškinimai, jog jungtinės veiklos sutartį jis nebuvo pasirašęs.

78Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK 635 straipsnio nuostatas antstolio surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas laikomas oficialiuoju rašytiniu įrodymu ir turi didesnę įrodomąją galią tada, kai jis surašytas vykdant teismo pavedimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2006; 2009 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-240/2009). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad rašytinis įrodymas gali būti teismo pripažintas oficialiuoju (prima facie) tik esant tokioms sąlygoms: 1) jis turi būti išduotas valstybės ar savivaldybės institucijos ar kitų įstatyme išvardytų subjektų; 2) įstatyme nurodyti subjektai, išduodami oficialųjį dokumentą, neviršijo savo kompetencijos; 3) dokumentas atitinka teisės aktų nustatytus jo formos ir turinio reikalavimus; 4) jame pateikta informacija yra pakankama nustatyti įrodinėjimo dalyką sudarančias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2006). Nagrinėjamu atveju viešojo pirkimo metu SĮ „VILNIAUS PLANAS“ neginčijo 2012 m. rugsėjo 13 d. jungtinės veiklos sutarties sudarymo fakto bei iš pradžių laikėsi pozicijos, kad ši sutartis atsakovo viešojo pirkimo komisijai buvo pateikta per klaidą, kadangi SĮ „VILNIAUS PLANAS“ vardu yra sudarytos sutartys su UAB ,,Hidrostatybos projektai“ dėl dalyvavimo kituose konkursuose. Tačiau paskui SĮ „VILNIAUS PLANAS“ pakeitė savo nuomonę dėl jungtinės veiklos sutarties pateikimo perkančiajai organizacijai aplinkybių bei aiškino, kad pasiūlymus pateikę UAB ,,Hidrostatybos projektai“ atstovai suklydo kopijuodami dokumentus arba sąmoningai veikė nusikalstamai. Tuo tarpu UAB ,,Hidrostatybos projektai“ buvo visiškai priešingos nuomonės bei tvirtino, kad SĮ „VILNIAUS PLANAS“ vardu pasirašęs jungtinės veiklos sutartį direktoriaus pavaduotojas M. P. galimai nesuderino savo veiksmų su bendrove, ko pasėkoje ši sutartis buvo pateikta perkančiajai organizacijai. UAB ,,Hidrostatybos projektai“ nesutiko su SĮ „VILNIAUS PLANAS“ prielaidomis dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos. Įvertinus jungtinės veiklos sutarties šalių SĮ „VILNIAUS PLANAS“ ir UAB ,,Hidrostatybos projektai“ paaiškinimus, konstatuotina, kad jų paaiškinimai dėl jungtinės veiklos sutarties sudarymo ir šios sutarties pateikimo perkančiajai organizacijai aplinkybių nebuvo nuoseklūs, skiriasi ir yra prieštaringi. Teisėjų kolegija pažymi, kad jungtinės veiklos sutarties šalys, kiti suinteresuoti asmenys įstatymo nustatyta tvarka nepareiškė reikalavimų dėl jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia, nuginčijimo ar suklastojimo. Todėl esant tokioms aplinkybėms 2013 m. kovo 1 d. antstolio A. N. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuoti tam tikri faktai, nustatyti vizualiai apžiūrėjus 2012 m. rugsėjo 13 d. jungtinės veiklos sutarties kopiją, aiškiai nepatvirtina 2012 m. rugsėjo 13 d. jungtinės veiklos sutarties nesudarymo fakto. 2013 m. kovo 23 d. tarptautinio eksperto N. K. išvados Nr. 04/13 duomenys taip pat negali būti pakankamas įrodymas, patvirtinantis apelianto argumentus dėl jungtinės veiklos sutarties nesudarymo, kadangi ekspertizė atlikta teismo nepaskirto ekspertu asmens ir savo turiniu neatitinka CPK 216 straipsnio reikalavimų.

79Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog nepareiškus įstatymo nustatyta tvarka reikalavimų dėl jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia, nuginčijimo ar suklastojimo perkančioji organizacija negalėjo pati konstatuoti jungtinės veiklos sutarties negaliojimo fakto, o buvusio SĮ „VILNIAUS PLANAS“ direktoriaus pavaduotojo M. P. paaiškinimai, esant įstatymo nustatyta tvarka nenuginčytai jungtinės veiklos sutarčiai, nepatvirtina jungtinės veiklos sutarties negaliojimo.

80Kadangi apeliantas nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų, paneigiančių atsakovo viešojo pirkimo komisijos išvados, jog jis neįvykdė Sąlygų 29 punkte numatytų reikalavimų, todėl teismas teisingai sprendė, kad atsakovas turėjo pagrindą nepatenkinti ieškovo pretenzijos, o apeliacinio skundo teiginiai, tarp jų teiginiai, susiję su pasiūlytos kainos dydžiu, neduoda pagrindo kitaip vertinti skundžiamo teismo sprendimo išvadų (CPK 185 str., VPĮ 32 str. 6 d., 39 str. 2 d.).

81Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

82Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padarytomis išvadomis bei nurodo, jog kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

83Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo

84Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad visų bylos faktinių aplinkybių visetas, priešingai nei teigia apeliantas, neleidžia daryti išvados, kad atsakovo pirkimo dokumentai pažeidžia specialiųjų teisės aktų imperatyviąsias nuostatas, viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo, sąžiningos konkurencijos bei racionalaus valstybės lėšų panaudojimo principus bei kad atsakovas vykdydamas viešąjį pirkimą pažeidė teisės normas; neteisingai nepripažino ieškovo pasiūlymo laimėjusiu.

85Dėl to, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, kad ieškovo ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti.

86Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, todėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 17 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

87Dėl bylinėjimosi išlaidų

88Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas ieškovui nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.).

89Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

90Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Kelprojektas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 5. Ieškinyje nurodė, kad 2013 m. rugsėjo 13 d. ieškovas UAB... 6. Po vokų su pasiūlymais atplėšimo ieškovui buvo leista susipažinti su... 7. 2012 m. rugsėjo 26 d. raštu Nr. 559 SĮ ,,VILNIAUS PLANAS“ informavo... 8. 2013 m. vasario 21 d. raštu Nr. (11.7) 2-1034 ,,Dėl kvalifikacinių duomenų... 9. Nurodo, kad kilus abejonėms dėl UAB ,,Hidrostatybos projektai“, SĮ... 10. Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos... 11. Trečiasis asmuo SĮ „VILNIAUS PLANAS“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 17 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 14. Teismas, remdamasis bylos medžiaga ir vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 2... 15. Remdamasis pirkimo sąlygų 29 punkto nuostatomis teismas padarė išvadą, jog... 16. Teismas atmetė ieškovo argumentus, jog perkančioji organizacija neturėjo... 17. Nenustatęs perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų ar Viešųjų... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 19. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 17... 20. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 21. 1) Pirmosios instancijos teismas visiškai neįvertino ir nepasisakė dėl... 22. 2) Taip pat pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl į bylą pateiktų... 23. 3) Pirmosios instancijos teismas nemotyvuotai, neįvertinęs kitų byloje... 24. 4) Pirmosios instancijos teismo skundžiamame sprendime išdėstyti motyvai... 25. 5) Pirmosios instancijos teismas, motyvuodamas lygiateisiškumo principu,... 26. 6) Pirmosios instancijos teismo pozicija, pateisinanti atsakovo veiksmus,... 27. 7) Pirmosios instancijos teismas formaliai vertindamas atsakovo perkančiosios... 28. 8) Sutikdamas su atsakovo viešojo pirkimo komisijos išvada atmesti ieškovo... 29. Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos... 30. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:... 31. 1) Apelianto argumentai, jog pirmosios instancijos teismas neįvertino daugelio... 32. 2) Apelianto samprotavimai, kad pirmosios instancijos teismas sprendimą... 33. 3) Pažymi, kad nors pirmosios instancijos teismas ir nepasisakė dėl... 34. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų SĮ „VILNIAUS... 35. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 36. Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 17 d.... 37. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 38. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 39. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 40. Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą... 41. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnio nuostatos numato, jog... 42. Apeliaciniu skundu ir 2013 d. rugsėjo 9 d. prašymu apeliantas prašė... 43. Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nepareikštas ieškinio reikalavimas... 44. Apeliacinės instancijos teismui pakanka byloje esančių duomenų įvertinti... 45. 2013 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas ieškovo UAB... 46. Teisėjų kolegija pažymi, kad į bylą pateikti trečiojo asmens SĮ... 47. Dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 48. Apeliaciniame skunde ir prašyme dėl naujų įrodymų priėmimo ieškovas... 49. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad byloje pateikta... 50. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK XXI1 skyriaus normos reglamentuoja... 51. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju... 52. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 53. Bylos medžiaga patvirtina, kad Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie... 54. Pasiūlymus dalyvauti konkurse pateikė keturi teikėjai, tarp jų ieškovas... 55. 2012 m. rugsėjo 18 d. UAB ,,Kelprojektas“ kreipėsi į atsakovo viešojo... 56. 2013 m. sausio 25 d. UAB „Kelprojektas“ kreipėsi į atsakovo viešojo... 57. 2013 m. vasario 19 UAB „Kelprojektas“ kreipėsi į atsakovo viešojo... 58. 2013 m. vasario 21 d. atsakovo viešojo pirkimo komisija informavo UAB... 59. 2013 m. vasario 25 d. ieškovas UAB „Kelprojektas“ kreipėsi į atsakovo... 60. 2013 m. kovo 5 d. ieškovas UAB „Kelprojektas“ pateikė atsakovo viešojo... 61. Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2013 m.... 62. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešojo pirkimo teisinių santykių.... 63. Dėl viešųjų pirkimų ... 64. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 65. Dėl ieškinio senaties... 66. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad įstatymuose, kituose teisės aktuose,... 67. Pagal CPK 4232 straipsnio 1 dalį tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą,... 68. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nenustatęs perkančiosios... 69. Pagal įstatymą termino pradžiai nustatyti kartu turi būti taikomi... 70. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmą kartą su viešojo pirkimo dalyvių... 71. Dėl UAB „Kelprojektas“ pateikto pasiūlymo vertinimo pagal konkurso... 72. Apeliaciniu skundu ieškovas nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada,... 73. Apeliacinis teismas pažymi, kad pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalį... 74. Nagrinėjamu atveju atsakovo Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17... 75. Atsakovo viešojo pirkimo Sąlygų 38 punkte buvo numatyta galimybė viešojo... 76. Bylos duomenys patvirtina, kad vokų su pasiūlymais atplėšimo metu (2012 m.... 77. Šios išvados nepaneigia apelianto argumentai, jog viešojo pirkimo komisija... 78. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK 635 straipsnio... 79. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 80. Kadangi apeliantas nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės... 81. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 82. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime... 83. Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo... 84. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad visų bylos faktinių... 85. Dėl to, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai... 86. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 87. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 88. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 89. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 90. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 17 d. sprendimą palikti nepakeistą....