Byla 2-364-358/2012
Dėl žemės sklypų kadastro duomenų panaikinimo ir sklypų ribos nustatymo

1Kauno rajono apylinkės teismo teisėja Audronė Levinskienė, sekretoriaujant Danguolei Petruševičienei, dalyvaujant ieškovei R. Š., jos atstovui advokatui Sauliui Dambrauskui, atsakovui G. M., atsakovų atstovui advokatui Kęstučiui Jonaičiui, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos Žemės ūkio ministerijos atstovei Neringai Pėtnyčytei, atsakovo UAB „( - )“ atstovui advokatui A. G., viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. Š. ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, G. M., E. M., J. V. M., atsakovei UAB ,,( - )“, atsakovei UAB ,,( - )“, trečiajam asmeniui VĮ Registrų centrui dėl žemės sklypų kadastro duomenų panaikinimo ir sklypų ribos nustatymo

Nustatė

2Ieškovė prašo panaikinti atsakovams G. M. ir E. M. nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų - žemės sklypų, esančių ( - ). (unikalus Nr. ( - ) ir unikalus Nr.(duomenys neskelbiami), nustatant šių žemės sklypų (unikalus Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - ) ir žemės sklypo, esančio( - ) (unikalus Nr. ( - ), tarpusavio ribą pagal ieškovės pateiktą (I. Į. JNFOTOPA" 2011-11-11 parengtą) kadastrinių matavimų žemės sklypo unikalus Nr. 5217/0013:12) ribų planą M 1: 2000;

3panaikinti Kauno apskrities viršininko 2004-11-11 įsakymą Nr. 02-05-9747 „Dėl žemės sklypo (registro Nr. 52/4251) kadastro duomenų patikslinimo (Kauno r.)" (kuriuo buvo patikslinti tuo metu J. V. Mickevičiui priklausančio žemės sklypo (registro Nr. 52/4251) kadastro duomenys);

4panaikinti Kauno apskrities viršininko 2004-11-09 įsakymą Nr. 02-05-9637 „Dėl žemės sklypo (registro Nr. 52/4254) kadastro duomenų patikslinimo (Kauno r.)"(kuriuo buvo patikslinti tuo metu E. M. priklausančio žemės sklypo (registro Nr. 52/4251) kadastro duomenys);

5panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2012-03-06 įsakymą „Dėl žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo ir paskirties pakeitimo" Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-602 dalyje dėl žemės sklypų esančių( - ) kadastro duomenų patvirtinimo (šio įsakymo 1 priedo 12 ir 13 punktai);

6pripažinti negaliojančiais UAB „Geometrą" matininko (geodezininko) Lino Serutkevičiaus parengtus 2003-10-20 žemės sklypo, esančio( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), ribų paženklinimo-parodymo aktą bei 2003-10-20 žemės sklypo, esančio( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), ribų paženklinimo-parodymo aktą,

7UAB „Geomatininkų grupė" matininko (geodezininko) K. B. parengtus 2011-12-22 žemės sklypo, esančio( - ), pagal detalų planą skl. Nr. 12, ( - ), P=3651, ribų paženklinimo-parodymo aktą bei 2011-12-22 žemės sklypo, esančio( - ), pagal detalų planą skl. Nr. 13, ( - ), ribų paženklinimo-parodymo aktą, dalyse dėl žemės sklypų (unikalus Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - ) ir žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ) tarpusavio ribos paženklinimo (suformavimo).

8Ieškovė ir jos atstovas paaiškino, kad atsakovu G. M. ir E. M. 2003 metais atlikti kadastriniai matavimai neatitinka nuosavybes teisiu atkūrimo metu nustatytos ribos, t. y. sklypus skirianti riba turi eiti upelio vagos viduriu. Pagal atsakovu kadastrinius duomenis, riba turi griežtas ribas, nors upelio vaga vingiuota. Esant šiems neatitikimams, jos žemės sklypo plotas sumažėja. Tačiau ieškovei svarbu yra ne ploto sumažėjimas, bet teisingos ribos nustatymas. Mano, kad ieškove ieškinio senaties nepažeidė, nes tik bylos nagrinėjimo metu ji sužinojo apie priimtus administracinius aktus, kuriuos skundžia. Prašo ieškinį patenkinti visiškai.

9Atsakovas G. M. ir atsakovu G. M., E. M., UAB „Geomatininku grupe“ atstovas paaiškino, kad ieškinys yra nepagristas ir neįrodytas, todėl atmestinas. Ieškovė neįrodė aplinkybės, kad atsakovų 2003 metais atlikti kadastriniai matavimai yra netikslus, o ieškovės pateikti kadastriniai matavimai yra tinkami. Registrų centro 2012-01-20 rašte nurodyta, kad upelio vaga sutampa su 2003 m. spalio 20 d. ir 2011-12-20 atliktais kadastriniai matavimais. Registrų centras taip pat pažymi kad ortofotografinio žemėlapio duomenys, kurie šiuo metu yra naudojami yra 2005 m. 2005 m. aero nuotraukų duomenys patvirtina, kad ne tik 2003 m. atliekant žemės sklypo geodezinius matavimus, bet ir 2005 m. aero nuotraukų sudarymo momentu upelio vagos tekėjimas ir išdėstymas nekito ir vadinasi buvo identiškas. Be to, prašo ieškovės reikalavimams dėl administraciniu aktu panaikinimo taikyti vieno mėnesio senaties terminą. Ieškovė pripažino, kad dar 2007 metais žinojo apie žemės ploto trūkumą, kreipėsi į seimo narį, tačiau negynė savo teisių įstatymo nustatyta tvarka.

10Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė paaiškino, kad nenuginčijus atsakovu detaliojo plano, ieškinio patenkinimas ieškovei nesukels teisiniu pasekmių, t. y. administracine tvarka nebus galima pakeisti detaliojo plano sprendiniu. Be to, sklypų Nr.11 ir 12 kadastriniai matavimai atlikti leistinos paklaidos ribose. Ieškovei trūkstamo žemės sklypo plotas gali būti kompensuojamas vyriausybės nustatyta tvarka. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemes ūkio ministerijos priimti administraciniai aktai atsakovų atžvilgiu atitinka įstatymo reikalavimus, nepažeidžia ieškovės teisių, todėl prašo ieškinį atmesti.

11Atsakovo UAB „Geomatininkų grupė“ atstovas su ieškiniu nesutiko ir prašo jį atmesti. Paaiškino, kad jis pats atliko matavimus po detalaus plano, ribų, kurios įregistruotos Registrų centre, nekeitė. Darbo pagrindas buvo įregistruotas detalusis planas. Matavimus atliko 2011 12 22. Upelio vagos dėl klimatinių sąlygų netikrino, tačiau rėmėsi patvirtintais kadastro duomenimis. Buvo kalami riboženkliai ant upelio šlaito. Įrašas „geodeziškai pamatuotos, koordinatės susietos“ sklypo ribos Nr.12 atsirado todėl, kad matuojamo sklypo riba registruota Registrų centre, tai R. Š. riba yra lygiai ta pati, sutapatinta. Ta riba yra preliminari, bet ji registruota Registrų centre, todėl ir G. M. riba yra lygiai ta pati ir sutampa. Tuo pagrindu buvo įrašyta, kad „riba yra įregistruota ir koordinatės yra susietos“. Prašo ieškinį atmesti.

12Atsakovo UAB ,,Geometra“ atstovas paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad 2003 m. buvo atlikti dviejų sklypų, kurių kadastriniai numeriai: 5217-0013:10 ir Nr.5217-0013:11 kadastriniai matavimai. Tuo metu, kai buvo atlikti matavimai, sklypų ribos, skiriančios ieškovės sklypą, buvo nustatytos ir koordinuotos, pažymėtos pagal buvusio upelio vidurį ir tai atitinkamai matyti ir planuose, t.y. pažymėta. Vėliau, tais pačiais metais ir ieškovė UAB „Geometroje“ buvo užsakiusi jai priklausančio sklypo matavimus. Tuos matavimus taip pat atliko „Geometra“, tačiau atliko kitas darbuotojas, o ne tas pats, kuris atlikinėjo atsakovams matavimus. Jis taip pat nuvažiavo į vietą, atliko matavimus ir irgi tuo metu, kai buvo parengtas ieškovei priklausančio sklypo planas tos ribos sutapo su upelio vaga. Tokiu būdu, du matininkai skirtingu laiku matavo ir riba sutapo su upelio vagos viduriu. „Geometra“ atliko matavimus pagal preliminarius duomenis, t.y. pagal preliminarius dokumentus, kurie buvo parengti anksčiau ir buvo nustatytas žemės ploto trūkumas. Tas ploto trūkumas galėjo būti kompensuojamas, patraukiant ribą link Neries, kur buvo laisva žemė, tai ir buvo siūloma tai padaryti, ką šiuo atveju padarė „Infotopas“.

13Ieškinys nepagristas ir neįrodytas, todėl atmestinas.

14Byloje nustatyta, kad ieškovei nuosavybes teise priklauso žemės sklypas, esantis( - ), kurio unikalus Nr. ( - ); žemės sklypo, esančio( - ), kurio unikalus Nr. ( - ) savininkai yra atsakovai G. M. ir E. M.; žemės sklypo, esančio( - ), kurio unikalus Nr. ( - ) savininkas yra atsakovas G. M.. Nustatyta , kad ieškovei priklausančio žemes sklypo ir atsakovams priklausančiu žemės sklypų skiriamoji riba nuosavybės teisių atkūrimo procese pažymėta natūralaus objekto upelio Veiseistes vaga.

152003 metais UAB „Geometra“ atliko atsakovams G. M. ir E. M. priklausančiu žemės sklypu, besiribojančiu su ieškovei priklausančiu žemės sklypu, kadastrinius matavimus. Šių kadastrinių matavimų pagrindu buvo priimti ginčijami administraciniai aktai. 2011 metais UAB „Geomatininku grupė“ pagal atsakovų užsakymą atliko ginčijamų žemės sklypų kadastrinius matavimus dėl detaliojo plano sprendinių. Ginčo esmė 2003 metais atsakovams priklausančiu žemės sklypų kadastrinių matavimu metu nustatytos ginčo ribos teisėtumas.

16Teismas pažymi, kad ieškove, gindama savo teises, pateikia prieštaringus paaiškinimus. Teismo posėdžio metu paaiškino, kad “ ieškinys yra pateiktas ne dėl skundžiamo ploto, o dėl sklypo ribos“. Ieškovės atstovas mano, kad upelio vagos pakeitimas /perkasimas pagal kadastrinius duomenis/ turi būti ginamas ir kaip viešasis interesas. Tačiau ieškinyje ieškovė žemes sklypo ploto trūkumą įvardija kaip jos teisių pažeidimą, dėl to kreipėsi į institucijas bei seimo narį. Ieškovė teismo posėdyje pripažino aplinkybę, kad apie žemės sklypo ploto trūkumą ji žinojo jau 2004 metais. Ieškovė teismo proceso metu naudojosi kvalifikuota advokato pagalba.

17Byloje nekyla ginčas dėl to, kad ginčo riba, skirianti šalims priklausančius žemės sklypus, yra natūralus objektas – upelis. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 04 15 nutarimu Nr.534 Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo , turto kadastro nuostatų / akto redakcija, galiojusi nuo 2003 04 01 iki 2004 06 13/ 33.2 straipsnyje nurodyta, kad „formuojamo žemės sklypo ribos tarp ribų posūkio taškų turi sudaryti uždarą kontūrą. Keli žemės sklypai, kuriuos skiria kiti nekilnojamojo turto objektai (magistraliniai ir krašto keliai, gatvės, geležinkeliai, neprivatizuojami hidrografiniai objektai ir kiti), formuojami kaip atskiri žemės sklypai „. Turto kadastro nuostatų 2008 11 19 redakcijos 32.1.1.7.straipsnyje nurodyta „ jeigu ženklinamo žemės sklypo riba nustatoma hidrografinio objekto (upelis, melioracijos griovys ar panašiai) viduriu, šią bendrą ribą turinčio (-ių) kitų žemės sklypo (-ų) savininkai dalyvauti ženklinant žemės sklypą nekviečiami „. Kaip matyti iš 2003 10 20 UAB „Geometra“ atlikto žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akto / prijungta G. M. žemės sklypo tvarkymo bylos 165 lapas/ , nustatant žemės sklypo ribas, akto 4 punkte apie gretimo žemės sklypo savininkus įrašyta „Š. R. koordinatės suderintos“. Todėl nepagrįstas ieškovės ieškinio argumentas, kad šiame akte suklastotas jos parašas / jokio parašo nėra/ bei nėra įstatymo reikalavimo, esant skiriamajam hidrografiniam objektui, kviesti gretimo žemės sklypo savininkus ar naudotojus. Byloje nustatyta, kad atsakovas G. M. 2012 02 24 nutarimu nubaustas pagal Lietuvos Respublikos ATPK 51 13 str.3d.,55 str.1d. /prijungta administracinio teisės pažeidimo byla II-11-540/2012/. Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad atsakovas G. M. 2011 metų lapkričio mėnesį ties jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo riba pakeitė upelio natūralią vagą, t.y. vingiai ištiesinti, padaryti nenatūralūs, staigūs posūkiai /adm. bylos lapai 2-3;6/. Šia aplinkybe ieškovė taip pat grindžia ieškinio reikalavimus, nes dėl šių atsakovo veiksmų jai priklausančio žemės sklypo plotas sumažėjo 232 kv.m./t.1., b.l.10/. Šis faktas pripažintas teismo procesiniu sprendimu, todėl neginčytinas /administracinio teisės pažeidimo bylos lapai 63,82/. Tačiau šis juridinis faktas neįrodo aplinkybės, kad atsakovams G. M. ir E. M. nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų - žemės sklypų, esančių( - ). (unikalus Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - ) 2003 metais atlikti kadastro matavimai buvo niekiniai, t.y. ginčo riba buvo nustatyta netiksliai. Pažymėtina, kad atsakovas G. M. buvo nubaustas dėl to, kad pažeidė vyriausybės nutarimo dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų punktus, kurie draudžia reguliuoti natūralias upes, keisti jų vagą. Tačiau nekilnojamojo turto objektų – žemės sklypų, statinių ir kito nekilnojamojo turto kadastro tvarkymo principus bei duomenų apie nekilnojamąjį turtą įrašymo į nekilnojamojo turto kadastro duomenų bazes tvarką, nustato Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas. Šio įstatymo 2 straipsnyje nurodyta, kad formuojant nekilnojamojo turto objektus taikomos šio įstatymo, Žemės įstatymo, Miškų įstatymo, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo, Statybos įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo, Saugomų teritorijų įstatymo bei kitų teisės norminių aktų nuostatos, o įrašant nekilnojamojo turto objektų duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą taikomos Nekilnojamojo turto registro įstatymo ir šio įstatymo nuostatos. Nekilnojamojo turto kadastro duomenų tvarkymą (naudojimą) reglamentuoja Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, parengti pagal Vyriausybės patvirtintus Valstybės registrų tipinius nuostatus. Byloje pateikta UAB „ Geometra“ paaiškinimas dėl žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ) atliktų matavimų. Šiame rašte konstatuota, kad žemės sklypo riba tarp taškų 9-20 suformuota upelio Veiseistės vagos viduriu, buvusiu 2003 10 20 /t.1., b.l.60/. Žemės sklypo plane akivaizdžiai matyti, kad sklypo riba tarp taškų 9-20 suformuota, bet įvardinta griovio viduriu /b.l.166, G. M. prijungta žemės tvarkymo byla/. Todėl teismas konstatuoja, kad atsakovo G. M. 2011 metais padaryti teisės pažeidimai neįtakojo 2003 metais atliktų kadastrinių matavimų teisėtumo.

18Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011). Teismas konstatuoja, kad ieškove neįrodė tų aplinkybių, kuriomis grindžia savo ieškinio reikalavimą dėl 2003 metais atliktų kadastrinių matavimų teisėtumo. Todėl ieškinys šioje dalyje atmestinas. Nepatenkinus šio reikalavimo, atmestini ir kiti ieškovės reikalavimai. Atsakovų 2003 metais atlikti kadastriniai matavimai buvo pagrindas priimti ginčijamus administracinius aktus.

19Atmestinas ieškovės reikalavimas panaikinti UAB „Geomatininkų grupė" matininko (geodezininko) K. B. parengtus 2011-12-22 žemės sklypo, esančio( - ), pagal detalų planą skl. Nr. 12, ( - ), P=3651, ribų paženklinimo-parodymo aktą bei 2011-12-22 žemės sklypo, esančio( - ), pagal detalų planą skl. Nr. 13, ( - ), ribų paženklinimo-parodymo aktą, dalyse dėl žemės sklypų (unikalus Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - ) ir žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ) tarpusavio ribos paženklinimo (suformavimo). Byloje nustatyta, kad šie žemės sklypų ribų paženklinimo-parodymo aktai buvo siejami su riba, kuri įregistruota viešajame registre. Atmetus ieškinį dėl 2003 metų kadastrinių matavimų, negali būti tenkinamas ir šis reikalavimas.

20Atsakovai bei jų atstovas prašo ieškinio reikalavimams dėl administracinių aktų panaikinimo taikyti 1 mėnesio senaties terminą. Ieškovė bei jos atstovas paaiškino, kad skundžiami administraciniai aktai niekada nebuvo ieškovei įteikti. Apie juos sužinojo tik teismo proceso metu, todėl buvo tikslinamas ieškinys.

21Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi nuostatos, kad tais atvejais, kai civilinėje byloje nagrinėjami savarankiški reikalavimai, kurių vieni yra civilinio teisinio, kiti – administracinio teisinio pobūdžio, jiems atitinkamai turi būti taikomi ieškinio senaties terminai ir administracinių bylų teisenos terminai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Giora“ ir kt. v. R. V. ir kt., bylos Nr. 3K-3-588/2008; 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras“ v. Kauno miesto savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-533/2009; 2010 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. T. v. Kauno miesto savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-298/2010; kt.). Ieškovė paduotame ieškinyje suformulavo tiek civilinio, tiek administracinio teisinio pobūdžio reikalavimus, todėl reikalavimams panaikinti administracinius aktus taikytinas LR Administracinių bylų teisenos įstatyme numatytas senaties terminas. Aiškinantis su ieškinio senatimi susijusias aplinkybes yra svarbu nustatyti administracinių aktų apskundimo termino eigos pradžią, o konstatavus termino praleidimą – jo praleidimo priežastis ir būtinumą jį atnaujinti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad ieškinio senaties termino taikymas, praleisto termino atnaujinimas ar netaikymas yra susijęs su teisingumo principu. Bylą nagrinėjantis teismas, taikydamas atitinkamas ieškinio senatį reglamentuojančias materialiosios teisės normas, to negali daryti mechaniškai, nes tai būtų nesuderinama su teismo pareiga vykdyti teisingumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 15 d., nutartis, priimta civilinėje byloje R. K. L. v. V. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-265/2009).

22Teismas konstatuoja, kad ieškovė nepraleido LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatyto termino, t.y. paduoti skundą per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad ieškovei administraciniai aktai būtų tinkamai įteikti. Ieškovė ieškinį pateikė 2011 11 28, kuriuo prašė panaikinti kadastrinius duomenis /t.1., b.l.1-3/. 2012 01 09 atsakovai atsiliepime nurodo ginčijamus administracinius aktus /t.1., b.l.26-30;45-62/, tačiau nepateikiami.2012 03 01 teismo posėdžio metu priimta nutartis išreikalauti ginčijamus administracinius aktus /t.1., b.l.93/.2012 03 16,2012 03 20 byloje pateikiami administraciniai aktai, ieškovė patikslintą ieškinį dėl šių aktų pripažinimo negaliojančiais pateikė 2012 04 11 /t.1.,b.l.102-106/. Akivaizdu, jog vieno mėnesio terminas nepraleistas.

23Atmetus ieškinį, panaikintinos laikinosios apsaugos priemonės, paskirtos Kauno rajono apylinkės teismo 2012 05 15 nutartimi /t.1., b.l.161-163,165/.

24Sutinkamai su civilinio proceso kodekso 98 straipsniu, iš ieškovės priteistinos išlaidos už advokato pagalbą. Kaip matyti iš advokato pateiktos detalizuotos pažymos /t.2., b.l.161-166/, atsakovai UAB „Geomatininkų grupė“ ir G. M. patyrė išlaidų. Išlaidos atsakovui UAB „Geomatininkų grupė“, vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijais mažintinos iki 1000 litų. Advokatas kartu atstovavo abu atsakovus, ieškinio dalykas ir pagrindas, jų analizė, pateiktų įrodymas vertinimas iš esmės sutapo su atsakovams G. M.,E. M. pareikštais reikalavimais ir iš esmės sietinas su reikalavimu, kuris pateiktas atsakovui UAB „Geomatininkų grupė“. Sutinkamai su civilinio proceso kodekso 96 straipsniu, iš ieškovės priteistinos išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu 209.23 Lt.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 – 265 straipsniu teismas

Nutarė

26Ieškinį atmesti.

27Laikinąsias apsaugos priemones, paskirtas Kauno rajono apylinkės teismo 2012 05 15 nutartimi, panaikinti.

28Priteisti iš R. Š. a.k( - ) UAB „Geomatinnkų grupė“ 1000 /vieną tūkstantį/litų, G. M. a.k( - ) 4910 /keturis tūkstančius devynis šimtus dešimt/ litų už advokato pagalbą bei 209.23 /du šimtus devynis litus 23 ct/ valstybei už procesinių dokumentų įteikimą.

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno rajono apylinkės teismo teisėja Audronė Levinskienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovė prašo panaikinti atsakovams G. M. ir E. M. nuosavybės teise... 3. panaikinti Kauno apskrities viršininko 2004-11-11 įsakymą Nr. 02-05-9747... 4. panaikinti Kauno apskrities viršininko 2004-11-09 įsakymą Nr. 02-05-9637... 5. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kauno... 6. pripažinti negaliojančiais UAB „Geometrą" matininko (geodezininko) Lino... 7. UAB „Geomatininkų grupė" matininko (geodezininko) K. B. parengtus... 8. Ieškovė ir jos atstovas paaiškino, kad atsakovu G. M. ir E. M. 2003 metais... 9. Atsakovas G. M. ir atsakovu G. M., E. M., UAB „Geomatininku grupe“ atstovas... 10. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 11. Atsakovo UAB „Geomatininkų grupė“ atstovas su ieškiniu nesutiko ir... 12. Atsakovo UAB ,,Geometra“ atstovas paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka ir... 13. Ieškinys nepagristas ir neįrodytas, todėl atmestinas.... 14. Byloje nustatyta, kad ieškovei nuosavybes teise priklauso žemės sklypas,... 15. 2003 metais UAB „Geometra“ atliko atsakovams G. M. ir E. M. priklausančiu... 16. Teismas pažymi, kad ieškove, gindama savo teises, pateikia prieštaringus... 17. Byloje nekyla ginčas dėl to, kad ginčo riba, skirianti šalims... 18. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas... 19. Atmestinas ieškovės reikalavimas panaikinti UAB „Geomatininkų grupė"... 20. Atsakovai bei jų atstovas prašo ieškinio reikalavimams dėl administracinių... 21. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi nuostatos, kad tais atvejais,... 22. Teismas konstatuoja, kad ieškovė nepraleido LR Administracinių bylų... 23. Atmetus ieškinį, panaikintinos laikinosios apsaugos priemonės, paskirtos... 24. Sutinkamai su civilinio proceso kodekso 98 straipsniu, iš ieškovės... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 26. Ieškinį atmesti.... 27. Laikinąsias apsaugos priemones, paskirtas Kauno rajono apylinkės teismo 2012... 28. Priteisti iš R. Š. a.k( - ) UAB „Geomatinnkų grupė“ 1000 /vieną... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...