Byla 2A-329-124/2014
Dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, baudos ir negautų pajamų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laisvės Aleknavičienės (pirmininkė ir pranešėja), Danutės Matiukienės, Vilijos Valantienės, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Euraz LT“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-479-362/2013 pagal ieškovo UAB „Euraz LT“ ieškinį atsakovei R. V. dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, baudos ir negautų pajamų priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas ieškiniu (1–3 b. l.), patikslintu ieškiniu (82–85, 118–123 b. l.) kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti 2012-02-15 pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 1 nutraukimą neteisėtu, priteisti iš atsakovės ieškovo naudai 25 000 Lt nuostolių (įskaitant 10 000 Lt sutartinių netesybų) ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodė, kad UAB „Euraz LT“ (ankstesnis pavadinimas – UAB „Alanko“) ir R. V. 2012-02-15 sudarė pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 1, kuria susitarė, jog UAB „Alanko“ perka, o R. V. parduoda 1 399 m3 nenukirsto miško už 73 100 Lt. Iki sutarties sudarymo žodžiu sutarta, kad pirkėjas pasirūpina dokumentais, reikalingais miško kirtimo darbams atlikti (brėžiniais, miškotvarkos projektu). Atsiskaitymas pagal pirkimo - pardavimo sutartį numatytas keliais etapais: 1) 20 000 Lt avansas sumokamas per 15 dienų nuo sutarties pasirašymo, tačiau šis sutarties punktas įsigalioja tik pardavėjui išėmus ir pateikus pirkėjui miško kirtimo leidimą, 2) likusi suma sumokama per 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo. Atsakovė leidimą išimti ir pateikti pirkėjui įsipareigojo iki 2012-02-21. Ši sąlyga tikslinant sutartį buvo įrašyta ranka; papildymas pasirašytas abiejų sutarties šalių.

52012 m. liepos mėnesį iš pardavėjos R. V. gautas pranešimas dėl 2012-02-15 pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimo.

6Atsakovė nei sutarties sudarymo dieną, nei iki sutartyje nurodytos datos 2012-02-21 nepateikė leidimo miškui kirsti, nėjo į derybas dėl kitokio termino nustatymo, ignoravo ieškovo siųstą raštą-siūlymą vykdyti sutartį. Kadangi atsakovė neperdavė leidimo, pirkėjui neatsirado pareigos atlikti avansinį mokėjimą, o nesant pradinių veiksmų ir pirminio mokėjimo, nėra pagrindo vykdyti galutinį atsiskaitymą - pardavėjai neišėmus ir neperdavus leidimo, pirkėjui neatsirado pareigos atlikti kokius nors mokėjimus. Ieškovas negalėjo vykdyti savo pareigų pagal sutartį tik todėl, kad pati atsakovė neatliko įsipareigojimų pagal sutartį. Be to, atsakovė neturėjo teisės vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti tarp šalių sudarytos sutarties, nes prieš tai būtų turėjusi pareigą ieškovui nustatyti papildomą terminą prievolės įvykdymui. Atsakovė šiurkščiai pažeidė sutartį, neįvykdė sutartyje numatytų pareigų, todėl 2012-02-15 sutarties 7 p. pagrindu ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 10 000 Lt bauda. Ieškovas, pardavęs medieną, tikėjosi gauti apie 25 000 Lt pelno. Ši suma buvo realiai tikėtinas gauti grynasis pelnas, todėl laikytina ieškovo nuostoliais - negautomis pajamomis. Atsakovės elgesys sąlygojo ne tik sutarties vykdymo negalimumą ir netesybų reikalavimo pagrindo atsiradimą, bet ir lėmė papildomų nuostolių ieškovui atsiradimą. Subendrinus šiuos dydžius, ieškovas neabejotinai turi teisę į 25 000 Lt nuostolių atlyginimą.

7Atsiliepime į ieškinį atsakovė R. V. (29– 31 b. l.) prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovė nurodė, kad ieškovo nurodytos faktinės aplinkybės neatitinka tiesos - už miškotvarkos projekto parengimą paties ieškovo prašymu atsakovė sumokėjo ieškovo UAB „Alanko“ direktorei A. G. – M. - 1500 Lt, o 2013-03-13 išėmė du leidimus miškui kirsti, kertamo miško brėžiniai padaryti 2012-02-11 ir 2012-02-12, dar iki sutarties pasirašymo. Miško kirtimo leidimai ieškovui nebuvo perduoti, kadangi ieškovas neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų ir per 15 dienų nuo sutarties pasirašymo nesumokėjo 20 000 Lt avanso. Iškilo grėsmė, kad ieškovas gavęs leidimus miškui kirsti, iškirs mišką ir su atsakove neatsiskaitys. Ši išvada yra pagrįsta, nes ieškovas teismui pateikė suklastotą 2012-02-15 pirkimo - pardavimo sutartį Nr. l. Atsakovė nesitarė su ieškovu dėl sutarties 5 p. pakeitimo „kad sutarties 5 punktas įsigalioja pardavėjui išėmus ir pateikus pirkėjui kirtimo leidimą iki 2012-02-21“. Atsakovės sutarties egzemplioriuje buvo padarytas tik vienas pataisymas - vietoj kvadratinių metrų ištaisyta į kubinius metrus ir prie šio taisymo atsakovė asmeniškai pasirašė. Dėl sutarties netinkamo vykdymo yra kaltas pats ieškovas, nes jis per sutartyje numatytą terminą nesumokėjo šalių sutartos kainos už perkamą nenukirstą mišką.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 13 d. sprendimu (1 t., 245–247 b. l.) ieškinį atmetė, priteisė atsakovei R. V. iš ieškovo 1452 Lt bylinėjimosi išlaidų.

11Teismas nurodė, kad ieškovo pateiktoje pirkimo pardavimo sutartyje yra atlikti du pataisymai. Vienas pataisymas yra susijęs su pačios sutarties sąlygomis, jis keičia apmokėjimo sąlygas, antras pataisymas yra susijęs su pačios sutarties tekstu, ir taiso esančią sutartyje klaidą. Jei klaidos ištaisymas atitinka įstatymo reikalavimus, kai klaida yra ištaisoma, klaida ištaisyta dokumento tekste, dokumento apačioje įrašyta, kas yra ištaisyta, bei padarytas prierašas „taisymu tikėti“, abi šalys pasirašė, ir pasirašė ant abiems šalims tenkančių sutarties egzempliorių, tai sutarties pakeitimas atliktas, nesilaikant įstatymų reikalavimų. Sutarties pakeitimui ar papildymui taikomi tokie patys reikalavimai, kaip ir pačiai sutarčiai, t.y., turi būti sudaryta rašytine tvarka, šalių pasirašyta, toks sudarymas neturi sukelti abejonių. Šalims pasirašant du sutarties egzempliorius, tiek pat turi būti pasirašoma ir sutarties pakeitimų egzempliorių. Pateiktas tik vienas sutarties egzempliorius, po sutarties sąlygų pakeitimais nėra aiškiai tai patvirtinančių parašų, esantys parašai tenka ne sutarties sąlygų pakeitimui, o jos taisymui, tad negali būti laikomi kaip patvirtinantys sutarties sąlygų pakeitimą. Ieškovui, kaip juridiniam asmeniui, taikomi padidinti kruopštumo reikalavimai, ruošiant sutartis. Būtent ieškovas pasiūlė sutarties sąlygas, tiek jų pakeitimus, todėl, būtent, jam tenka pareiga įrodyti, jog sutarties sąlygos ir jų pakeitimas buvo tinkamai aptarti, šalių suprasti ir pasirašyti.

12Teismas nurodė, jog pakeitimai sutartyje sudaryti vėliau, sutarties papildymas tinkamai neaptartas, pati sutartis ir jos pakeitimai sudaryti ieškovo iniciatyva, todėl turi būti aiškinami ją pasiūliusios šalies nenaudai ir ją priėmusios šalies naudai, laikė, jog išlyga dėl avanso sumokėjimo yra negaliojanti. Nė vienas ieškovo įsipareigojimas nebuvo įvykdytas, nesumokėtas avansas bei neatliktas galutinis atsiskaitymas, todėl tokį sutarties pažeidimą teismas laikė esminiu. Teismas nurodė, kita sutarties šalis turėjo teisę ją vienašališkai nutraukti, kas ir buvo padaryta.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

14Ieškovas UAB „Euraz LT“ apeliaciniu skundu (2 t., 6–9 b. l.) prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patikslintą ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Sutarties pakeitimai padaryti tiek ant ieškovo, tiek ant atsakovės egzemplioriaus, tačiau pastaroji teismui savo originalaus sutarties egzemplioriaus nepateikė. Specialistas ikiteisminio tyrimo metu nustatė, kad atsakovės pateikta sutartis yra pirminės sutarties su pataisymu iš m2 į m3 kopija, kas reiškia, kad darant kopiją, sutartis galėjo būti modifikuota, pavyzdžiui, kopijuojant uždengiant sutarties 5 p. pataisymą. Ikiteisminio tyrimo metu ne tik atlikta šalių pateiktų sutarčių analizė, iš kurios daroma išvada, kad nėra pagrindo teigti, jog ieškovo pateikta sutartis yra suklastota bet ir apklausti ieškovo atstovai A. K., A, K., atsakovė R. V., liudytojai S. S. ir R. A.. Teismas ignoravo ikiteisminio tyrimo metu specialisto atliktus sutarčių vertinimus, kuriuose atsakovės pateiktas dokumentas įvardijamas kaip kopija, kas reiškia, kad toks įrodymas neatitinka patikimumo reikalavimo ir teismo turėjo būti vertinamas kritiškai. Teismas atmetė specialisto išvadą, tačiau tinkamai tai nemotyvavo.

162. Ikiteisminio tyrimo metu nustatytos aplinkybės yra užfiksuotos civilinėje byloje esančiuose dokumentuose (2013-09-10 nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 40-1-00319-12, 2013-03-07 nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 40-1-00319-12 ir kt.), kurie laikytini rašytiniais įrodymais, turėjo būti teismo vertinami kartu su kita byloje esančia medžiaga, nes, visi įrodymai teismui yra vienodai reikšmingi.

173. Teismas ginčijamame sprendime konstatavo, kad po pirmuoju įrašu nepasirašė nė viena iš šalių, o pasirašyta tik po įrašo dėl mato vieneto pakeitimo. Kuo remiantis daroma tokia išvada ir konstatuojama, kad sutarties 5 p. pakeitimas netinkamai įformintas, teismo sprendime nedetalizuojama. Taip pat nepateikiami argumentai, kad esant rašytinei sutarčiai, liudytojų parodymais negalima remtis.

184. Teismo sprendime nepagrįstai teigiama, jog sutarties sudarymą bei pakeitimus inicijavo ieškovas, todėl sutarties sąlygos aiškintinos jo nenaudai. Byloje esančiuose dokumentuose užfiksuota, jog sutartį šalys pasirašė bendru sutarimu, o pakeitimus iniciavo ne ieškovas ar jo atstovai, o pati atsakovė. Šias aplinkybes patvirtina ne tik ieškovo atstovų liudijimai ikiteisminiame tyrime ir teisme, bet ir apklausti liudytojai S. S. ir R. A..

195. Teismas faktines bylos aplinkybes konstatavo remdamasis prielaidomis, o ne bylos medžiaga, joje esančiais įrodymais, teismas netinkamai konstatavo faktines bylos aplinkybes, netinkamai pritaikė teisės normas, neteisingai išaiškino sutartį bei joje numatytas šalių teises ir pareigas bei jų apimtį.

206. Teismas pažeidė šalių lygiateisiškumo bei rungimosi principus, nes teismas nusprendė bylą nagrinėti iš esmės, nedalyvaujant ieškovo atstovei A. K., kurios dalyvavimą teismas buvo pripažinęs būtinu, o taip pat nesustabdžius civilinės bylos, nors ikiteisminiame tyrime buvo atnaujintas tyrimas.

21Atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t., 13–17 b. l.) atsakovė R. V. prašo Šiaulių apylinkės teismo 2013-12-13 sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti, priteisti 726 Lt bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė, kad 2012-02-15 su UAB „Alanko“ atstovu A. Ž. pasirašė pirkimo - pardavimo sutartį dėl miško pardavimo, sutarties tekstą ruošė A. Ž.. Sutarė, kad ieškovas iš atsakovės nupirks mišką ir per 15 dienų po sutarties pasirašymo sumokės 20 000 Lt avansą. Tokia sutarties sąlyga, nurodyta sutarties 5p., tenkino atsakovę ir jai nebuvo jokio reikalo keisti šios sutarties sąlygos. Priešingai, perdavus ieškovui miško kirtimo leidimą, ieškovas nebūtų suinteresuotas sumokėti 20 000 Lt avansą, o tuo labiau ir likusių pinigų. Tą pačią dieną pastebėjo, kad pirkimo-pardavimo sutarties l p. yra padaryta rašybos klaida, vietoj kubinių metrų įrašyti kvadratiniai metrai ir grįžusi pas ieškovą paprašė pataisyti kvadratinius metrus į kubinius metrus. Tokį pataisymą savo ranka padarė direktorė A. G. – M. ir prie šio pataisymo atsakovė pasirašė, daugiau jokių prierašų, pataisymų nebuvo padaryta. Antras sutarties taisymas dėl 5 sutarties punkto pakeitimo akivaizdžiai buvo padarytas vėliau ir prie jo nėra jos parašo. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovė neketino perduoti ieškovui miško, nes neišėmė miško kirtimo leidimo. Miško kirtimo leidimas buvo išimtas 2012-03-13, bet ieškovui nebuvo perduotas, nes ieškovas nesumokėjo 20 000 Lt avanso. Kadangi nėra atsakovės kaltų veiksmų, negali būti tenkinamas ir ieškovo reikalavimas dėl negautų pajamų - 25 000 Lt priteisimo. Be to, ieškovas negautų pajamų neįrodė ir nepagrindė.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

23teisiniai argumentai ir išvados

24Apeliacinis skundas netenkintinas.

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 338, 320 str. 1 d.), t.y. apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, jeigu nenustato LR CPK 329 str. 2 ir 3 dalyse numatytų nutarties negaliojimo pagrindų. Apskųstos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik pagal apeliacinio skundo argumentus, neišplečiant skundo argumentų sąrašo, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Ši byla nagrinėjama ieškovo UAB „Euraz LT“ apeliacinio skundo ribose. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.).

26Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią; sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 str.).

27Byloje nustatyta, kad 2012 02 15 tarp ieškovo UAB „Euraz LT“(buvęs pavadinimas UAB „Alanko“ ir atsakovės R. V. buvo sudaryta pirkimo pardavimo sutartis dėl nenukirsto miško pirkimo, kuria atsakovė įsipareigojo parduoti atsakovui 1399 m 3 nenukirsto miško už 73100 Lt( 1t., 81 b. l.). Ieškovas 5 sutarties punktu įsipareigojo per 15 dienų nuo sutarties pasirašymo sumokėti 20 000 Lt avansą, o 6 punktu šalys numatė ieškovo pareigą atsiskaityti su atsakove dalimis per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Šalys 7 sutarties punktu numatė atsakomybę už sutarties nevykdymą, kaltajai šaliai sumokant 10 000 Lt netesybų nukentėjusios sutarties pusės naudai. Ieškovo teismui pateiktoje sutarties egzemplioriuje po sutarties šalių parašu ir įmonės antspaudo yra padaryti du prierašai apie tai, kad sutarties 5 punktas įsigalioja pardavėjai išėmus ir pateikus pirkėjui miško kirtimo leidimą iki 2012-02-21, taip pat nurodyta “Taisyta“m 3“taisymu tikėti, ties kuriuo yra abiejų šalių parašai(1 t., 81 b. l.), nurodyta data 2012-02-15.Šis sutarties egzempliorius yra pateiktas ieškovo, po kurios tekstu yra ranka daryti papildomi įrašai, dėl sutarties sąlygų keitimo ir pataisymo sutarties tekste, atsakovė pateikė analogišką sutartį, kurioje nėra įrašyta sutarties sąlygų keitimo, yra aptarti tik pataisymai sutarties tekste dėl ištaisymo į „m 3“ (1 t., 33 b.l.).Šiame egzemplioriuje nėra nurodyta taisymo data.Šis pataisymas pasirašytas abiejų šalių.

28Pirmosios instancijos teismas rėmėsi šalių pasirašyta pirminės redakcijos sutartimi(1t., 33 b.l.), nepripažino sutarties 5 punkto pakeitimų, nes šie neatitinka sutarties sąlygų reikalavimų, todėl nepatvirtina sutarties pakeitimų, su kuo nesutinka apeliantas. Priimdamas sprendimą teismas sprendė, kad ieškovas iš esmės pažeidė sutartį, laiku neatsiskaitydamas su atsakove, todėl pripažino atsakovės teisę nutraukti sutartį dėl esminio pažeidimo ir neesant atsakovės neteisėtų veiksmų, kaltės, netaikė civilinės atsakomybės. Sutiktina su apeliantu, kad lemiamos reikšmės tinkamam bylos išsprendimui turėjo tai, kaip bus vertinama 2012-02-15 sutartis bei joje esantys pataisymai, pakeitimai, apibrėžiantys sutarties šalių teises ir pareigas, jų apimtį. Apeliantas mano, kad teismas netinkamai vertino įrodymus, nevertino ikiteisminio tyrimo metu surinktos medžiagos įrodymų, kur ieškovai nurodė, kad įrašai buvo padaryti du ir jie padaryti atsakovės iniciatyva tiek ieškovo, tiek atsakovės sutarčių egzemplioriuose, tačiau ši pateikė tik vieną iš turimų sutarčių kopiją, ką nustatė specialistas, todėl ši kopija galėjo būti modifikuota, kopijuojant uždengiant sutarties 5p.pataisymą. Atsakovė, kaip ir teisminio nagrinėjimo metu kategoriškai nesutiko, kad jos valia buvo atliktas sutarties pakeitimas ir sutinka su tuo, kad jos prašymu buvo ištaisyta tekste klaida „m“ ir ji pasirašė tik dėl to, kad šiuo taisymu tikėti.

29Civilinis procesas yra pagrįstas rungimosi principu (CPK12 str.), kuris numato kiekvienos šalies pareigą įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiamasi savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu. Apeliantas, teigdamas, kad atsakovė pateikė suklastotą sutarties egzempliorių, turėjo pateikti įrodymus apie tai, tačiau tokių įrodymų byloje nėra pateikta. Nors ikiteisminio tyrimo medžiagoje specialisto išvadoje yra nurodyta, kad atsakovė pateikė sutarties kopiją, kurią įvardina sutartis Nr. 1, tačiau joje uždėtas originalus įmonės antspaudas. Šioje atsakovės sutartyje yra tik atžyma apie klaidos ištaisymą, bet nėra įrašo apie sutarties 5 punkto pakeitimą, jis yra abiejų šalių pasirašytas. Nors apeliantas skunde nurodo, kad šį antspaudą atsakovė galėjo užsidėti be jo žinios, tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, kad šis sutarties egzempliorius yra suklastotas, atliktas uždengiant dalį teksto, kopijuojant sutarties blanką. Apeliantas remiasi tik savo pamąstymais. Be to 2013-03-07 Šiaulių apygardos prokuroro nutarime fiksuojama, kad R. V. pateikė 2012-02-15 pirkimo-pardavimo sutarties su pataisymu „Taisyta“ „m 3 „taisymu tikėti originalą, o ne kopiją, kaip nurodo apeliantas skunde(1t.,212 b.l.).

30Apeliantas nurodo, jog teismas neteisingai aiškino sutartį. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatyminės sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos CK 6.193–6.195 straipsniuose, jų aiškinimo ir taikymo praktika yra suformuota kasacinio teismo nutartyse. Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose ir suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Bivainis“ v. A. A. B. firma „Arum“, bylos Nr. 3K-3-406/2005; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2010 m. liepos 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Fegda“ v. UAB „Via Baltika Logistika“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-349/2010; kt.). Kasacinio teismo pabrėžta tai, kad, taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. AB Ageratec, bylos Nr. 3K-3-128/2010; kt.). Iš nurodytų sutarčių aiškinimo taisyklių matyti, kad pirmiausia yra įtvirtintas subjektyvaus sutarties aiškinimo metodas, įpareigojantis aiškintis tikruosius šalių ketinimus, o ne vien remtis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (objektyvaus sutarties aiškinimo metodas). Tai tiesiogiai susiję su tuo, kad kiekviena sutartis privalo būti aiškinama sąžiningai. Šie esminiai sutarčių aiškinimo principai (t. y. nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai) lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, bet ir įvertinti sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos ir Vokietijos UAB „Autopunktas“ v. UAB „Daivera“, bylos Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Šiaulių miesto savivaldybė v. UAB „Artapolas“, bylos Nr. 3K-3-323/2010; 2012 m. liepos 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Europa Bauchemie“ v. UAB „Via sportas“, bylos Nr. 3K-3-383/2012; kt.).

31Apeliantas tvirtina, kad šalių sudaryta sutartis buvo pakeista šalių bendru susitarimu, padarant įrašą sutartyje, kurį pasirašė atsakovė, o antrą kartą jai atėjus dėl klaidos ištaisymo, pakeitimą pasirašė ir atsakovė. Šalių sudarytoje rašytinėje sutartyje nebuvo numatyta, kokia forma gali būti pakeista ši sutartis, taip pat šalys nenurodė, kiek sutarties egzempliorių sudarė, ar jose yra atlikti tie patys pataisymai. CK 6.223 straipsnyje numatyta, kad sutartis gali būti keičiama šalių susitarimu arba vienos šalies prašymu teismine tvarka. Kai šalys savo susitarimu (gera valia) nesusitaria dėl esamos sudarytos sutarties pakeitimo, suinteresuota sutarties pakeitimu šalis turi teisę, jos manymu, ginčijamos sutarties sąlygų pažeidžiamas savo teises ginti pateikdama ieškinį teisme ir prašydama pakeisti susiformavusį teisinį santykį (CK 1.138 str. 5 punktas). Vienašalis sutarties pakeitimas reiškia intervenciją į sutartinius santykius, todėl ši įstatyme įtvirtinta vienos šalies teisė turi būti įgyvendinama laikantis teisės normose nustatytų sąlygų ir tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-306/2012).

32Ieškovas UAB „Euraz LT“ byloje teigia, kad 2012 m. vasario 15 d. tarp šalių sudaryta sutartis Nr. 1 buvo pakeista šalių susitarimu. Atsakovė R. V. nurodo, kad jokio susitarimo pakeisti sutartį nebuvo. CPK 178 str. numato ginčo šalių įrodinėjimo pareigą. Šioje byloje įrodyti, kad sutartis buvo pakeista šalių susitarimu, tenka ieškovui, kadangi atsakovė neigia buvus tokį susitarimą. Nors ieškovo pateiktoje sutartyje yra atlikti įrašai apie sutarties 5 punkto pakeitimą, kurie apsprendė šalių pareigas, tačiau teisėjų kolegija sutinka, kad konkrečių rašytinių įrodymų dėl Sutarties pakeitimo byloje nėra surinkta. Sutiktina su teismo išvada, kad atsižvelgiant į tai, jog atsakovės pateiktoje sutartyje, neesant įrašytos datos, kuri yra nurodyta ieškovų pateiktoje sutartyje, teismas pagrįstai sprendė, kad buvo pasirašoma atskirai ant abiejų sutarčių, t.y. ieškovo bei atsakovės turimos sutarties. Įvertinus tai, kad ieškovė teigia, jog pirmiausia buvo daromas įrašas dėl sutarties 5 punkto pakeitimo, todėl jis turėjo būti ir atsakovės turimoje sutartyje.

33Apeliantas nesutinka su teismo išvadomis, kad šie pataisymai buvo atlikti atsakovės iniciatyva. Aiškinant sutartį ir vertinant įrodymus, taip pat remiamasi ir logika. Logiška, kad sudarant sutartį ir 4-me sutarties punkte nenumačius leidimo kirsti mišką pateikimo laiko, jo nepateikus sutarties sudarymo metu ir numačius sankcijas už sutarties netinkamą vykdymą, esant sutarties 5-me punkte ieškovo pareigai per trumpą laiką sumokėti didelės sumos avansą, 5 sutarties punkto pakeitimas, koks jis yra vėliau įrašytas, yra naudingas ieškovui. Be to atsakovė nuosekliai teigia, jog ji nepasitikėjo ieškovo atstovu, įmone, žinojo apie įsiskolinimus, abejojo jo mokumu, todėl sutartyje ir numatė didelę išankstinio apmokėjimo sumą. Be to logiškas atsakovės aiškinimas, jog pakeitus sutarties sąlygas, priešingai, jai iškiltų grėsmė, kad pirkėjui pirmiau perdavus miško kirtimo leidimą, pirkėjui nebebūtų intereso sumokėti jai avansą, šis turėtų galimybę iškirsti mišką, nesumokėjęs avanso, o vėliau dėl nemokumo galėjo kilti grėsmė dėl apmokėjimo už iškirstą mišką. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsižvelgiant į prieštaringus šalių aiškinimus, teismas teisingai nustatė, jog prierašas dėl šio punkto pakeitimo galėjo atsirasti tik ieškovo iniciatyva, kas jam buvo naudinga. Pažymėtina ir tai, kad pakeitus šią sutarties sąlygą ir numačius vėlesnį sutarties 5 punkto įsigaliojimo terminą, nebetenka teisinės prasmės ir 5 sutarties sąlygoje numatytas avanso sumokėjimo terminas. Todėl sutiktina su teismo išvada, kad tokiu atveju, kai sutarties sudarymas bei pakeitimai sudaryti ieškovo iniciatyva, tai aiškintina ieškovo nenaudai. Teismas nelaikė šios išlygos dėl avanso galiojančia, atsižvelgiant į byloje pateiktus įrodymus. Šalių paaiškinimai dėl sutarties pakeitimo yra prieštaringi. Sutarties pakeitimui galioja tie patys reikalavimai, kaip ir sutarčiai, jie neturi kelti abejonių, visi sutarties neaiškumai yra vertintini ieškovo nenaudai, kaip pakeitimus pasiūliusiai šaliai. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas teisminio proceso metu nebuvo nuoseklus. Pateikiant pirmąjį ieškinį, ieškovas nurodė, kad sutarties pakeitimo sąlygą savo ranka įrašė pati pardavėja, pasirašė abi šalys(1t.,1 b. l.).Atsiliepime į ieškinį, atsakovei nesutikus su šia aplinkybe, bei teisminio nagrinėjimo metu ieškovo atstovas jau teigė, kad sutarties pakeitimo sąlygą įrašė ieškovo atstovė, ją pasirašė tik atsakovė, o įrašius sutarties pataisymą dėl kubinių metrų, tik tada pasirašė ieškovo atstovė. Tuo tarpu atsakovė pateikė įrodymus-sutarties nuorašą, kad abiejų šalių parašai yra ties įrašu;“taisymu tikėti“, kategoriškai neigia buvus susitarimą dėl sutarties keitimo bei pakeitus sutarties 5punktą.. Apeliantas teigia, kad teismas nevertino ikiteisminiame tyrime apklaustų liudytojų S. S., R. A., A. K. duotų parodymų apie sutarties pasirašymo aplinkybes. Teismas sprendime pasisakė dėl liudytojų, vertindamas juos suinteresuotais asmenimis. Iš išdėstytų ikiteisminio tyrimo procesiniuose dokumentuose šių liudytojų apklausų santraukos matyti, kad jie tik buvo toje pačioje patalpoje, bet nematė, koks dokumentas buvo taisomas ir kas jame buvo taisoma, todėl šie įrodymai nėra informatyvūs. Teisme jie nebuvo apklausti, nes ieškovas neužtikrino jų atvykimo. A. K. yra betarpiškai suinteresuotas bylos baigtimi, todėl jo parodymai vertintini kaip subjektyvūs.

34Teismas vertino, kad yra pateiktas tik vienas sutarties egzempliorius su įrašu apie sutarties pakeitimą, kuriame nėra aiškiai patvirtinančių atsakovės parašų po sutarties pakeitimu, šiuos parašus laikė priskirtinais ne sutarties sąlygų pakeitimui, o jos pataisymui, todėl teisėjų kolegija (CPK 178 str.)sutinka su teismo išvada, byloje pateikti įrodymai nepatvirtina sutarties pakeitimo, atmeta apelianto argumentus dėl netinkamo faktinių aplinkybių konstatavimo, bei netinkamo teisės normų taikymo. Atsižvelgtina ir į tai, kad atsakovė, o ne ieškovas pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sutarties teksto klastojimo. Ieškovas yra juridinis asmuo, užsiimantis verslu, sutarties ir, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, jam yra keliami didesni reikalavimai. Ieškovo įmonė įsteigta 2008, turi didelę ūkinę-gamybinę patirtį. Viena iš įmonės vadovų funkcijų yra sutarčių sudarymas, todėl pripažintina, kad įmonė turėjo reikiamos patirties tinkamai įforminti sutartinius santykius.

35Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas UAB „Euraz Lt“ nepateikė nuoseklių įrodymų, kaip, kada, kieno iniciatyva ir dėl kokių priežasčių buvo susitarta pakeisti 2012 m. vasario 15 d. sudarytą Sutartį Nr. 1204

36Teismui nepripažinus sutarties sąlygų pakeitimo, sutiktina su teismo išvadomis, kad sutartis buvo nutraukta dėl esminių sutarties sąlygų pažeidimų. ieškovei neįvykdžius sutarties sąlygų dėl avanso bei likusios sumos sumokėjimo. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė rengėsi įvykdyti sutartį, nes apmokėjo ieškovui už atliktą projektą,(1t., 38 b. l.),2012-03-13 išėmė leidimą miško kirtimui(1t.,34,37 b. l.).Kadangi šis leidimas galioja konkretų ir trumpą terminą, negavus iš ieškovės avanso ir esant duomenims apie ieškovės nemokumą (LITEKO sistema patvirtina, kad atskirų kreditorių pareiškimu buvo reiškiami ieškiniai dėl bankroto bylos kėlimo šiai įmonei) toks sutarties pažeidimas vertintinas kaip esminis(CK 6.217 str.).Nenustačius atsakovės kaltų veiksmų dėl sutarties nevykdymo, jai neatsiranda ir pareiga atlyginti ieškovei jos negautas pajamas( CK6.246, 6.248str.).Negautos pajamos yra suprantamos, kaip grynasis įmonės pelnas, kuris turi būti įrodomas. Negautos pajamos kaip netiesioginiai nuostoliai atlyginami tik nustačius jų buvimo realumą, t.y. atsižvelgiant į realias galimybes gauti tokių pajamų, pajamos turi būti realios, atsižvelgiant į ankstesnes jo pajamas, pasiruošimą ir priemones, kurių ėmėsi siekdamas šių pajamų. Nuostolių buvimas yra nepreziumuojamas, juos turi įrodyti ieškovas. Nuostolių kaip piniginės žalos išraiška turi būti atlyginama tiek, kiek ieškovas prarado, nes toks atlyginimas atitiktų žalos kompensavimą funkciją. Ieškovas prašydamas priteisti nuostolius, konkrečių nuostolių dydžio ir neįrodinėjo.

37Apeliantas nurodo ir procesinius pažeidimus, jo manymu pažeidusius šalių lygiateisiškumą bei rungimosi principus, nes teismas pripažinęs ieškovės atstovės A. K. dalyvavimą teismo procese būtinu, nagrinėjo bylą, šiai nedalyvaujant posėdyje dėl ligos. Teismo pozicija dėl tam tikro asmens būtino dalyvavimo bylos nagrinėjime gali keistis, atsižvelgiant į pakitusias bylos nagrinėjimo metu aplinkybes. Atstovės A. K. dalyvavimą būtinu teismas pripažino 2012-08-22 parengiamojo posėdžio metu protokoline nutartimi(1t.,88-89 b. l.).Po šio posėdžio dar vyko 6 teismo posėdžiai. Teismui buvo pateiktai nauji procesiniai dokumentai, t.y.2 patikslinti ieškiniai, buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal atsakovės R. V. pareiškimą, byla buvo sustabdyta. 2013-03-25 nutartimi teismui atnaujinus bylos nagrinėjimą (1t., 164 b. l.), teismas nebenumatė A. K. dalyvavimą būtinu.2013-12-09 teismo posėdyje nedalyvavo ieškovo įmonės darbuotojai, tame tarpe ir R. K., kuri nepateikė jokio įrodymo dėl negalėjimo dalyvauti teismo posėdyje dėl ligos,, byla buvo vedama per kitą šalių atstovą-profesionalą-teisininką advokatą G.Žičkų.(1t., 241b.l.).Kadangi sutarties šalis buvo įmonė, o ne fizinis asmuo A. K., visi jos paaiškinimai buvo išdėstyti procesiniuose dokumentuose, ikiteisminio tyrimo medžiagoje. Todėl nelaikytina, kad teismas pažeidė lygiateisiškumo ir rungtyniškumo principus. Apeliantas ir nenurodė, kodėl šio asmens dalyvavimas teismo posėdyje buvo būtinas, juolab, kad teismas, neesant tam pareigos, skirdavo teismo posėdžius, atsižvelgiant į atstovės A. K. užimtumą, sudarydavo galimybes jai dalyvauti teismo posėdyje..

38Taip pat apeliantas mano, kad teismas nepagrįstai pakartotinai nesustabdė bylos nagrinėjimo, nes jame buvo atnaujintas ikiteisminis tyrimas. Bylos nagrinėjimas yra sustabdomas tik įstatymo numatytais atvejais (CPK 163 str.).Atsižvelgiant į civilinio proceso ekonomiškumo,.koncentruotumo principus,.ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimas nėra pagrindas stabdyti bylos nagrinėjimą, .šia linkme yra formuojama nuosekli kasacinio teismo praktika. Apeliantas ir nenurodė, kokių procesinių veiksmų negalėjo atlikti teismas, kurie buvo atliekami ikiteisminiame tyrime, dėl ko teismas privalėjo sustabdyti bylos nagrinėjimą.

39Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos padarytomis išvadomis, įrodymų vertinimu, sprendžia, kad teismas priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą, kurio nėra pagrindo keisti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais, todėl atmeta apeliacinį skundą.

40Atmetus apeliacinį skundą, iš ieškovės atsakovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, sumokėtos advokatui už atsiliepimo į apeliacinį skundą paruošimą-726 Lt (CPK 93 str.,1 d.)(2 t.,22-23 b. l.).

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 d. 1 punktu ,

Nutarė

422013 m. gruodžio 13 d. Šiaulių apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą.

43Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės UAB „Euraz. Lt“(į.k. 301532952) R. V.( a.k. ( - ) 726 Lt (septynis šimtus dvidešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas ieškiniu (1–3 b. l.), patikslintu ieškiniu (82–85, 118–123 b.... 4. Ieškovas nurodė, kad UAB „Euraz LT“ (ankstesnis pavadinimas – UAB... 5. 2012 m. liepos mėnesį iš pardavėjos R. V. gautas pranešimas dėl... 6. Atsakovė nei sutarties sudarymo dieną, nei iki sutartyje nurodytos datos... 7. Atsiliepime į ieškinį atsakovė R. V. (29– 31 b. l.) prašė ieškinį... 8. Atsakovė nurodė, kad ieškovo nurodytos faktinės aplinkybės neatitinka... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 13 d. sprendimu (1 t., 245–247... 11. Teismas nurodė, kad ieškovo pateiktoje pirkimo pardavimo sutartyje yra... 12. Teismas nurodė, jog pakeitimai sutartyje sudaryti vėliau, sutarties... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 14. Ieškovas UAB „Euraz LT“ apeliaciniu skundu (2 t., 6–9 b. l.) prašo... 15. 1. Sutarties pakeitimai padaryti tiek ant ieškovo, tiek ant atsakovės... 16. 2. Ikiteisminio tyrimo metu nustatytos aplinkybės yra užfiksuotos civilinėje... 17. 3. Teismas ginčijamame sprendime konstatavo, kad po pirmuoju įrašu... 18. 4. Teismo sprendime nepagrįstai teigiama, jog sutarties sudarymą bei... 19. 5. Teismas faktines bylos aplinkybes konstatavo remdamasis prielaidomis, o ne... 20. 6. Teismas pažeidė šalių lygiateisiškumo bei rungimosi principus, nes... 21. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t., 13–17 b. l.) atsakovė R. V. prašo... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 23. teisiniai argumentai ir išvados... 24. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 26. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią;... 27. Byloje nustatyta, kad 2012 02 15 tarp ieškovo UAB „Euraz LT“(buvęs... 28. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi šalių pasirašyta pirminės redakcijos... 29. Civilinis procesas yra pagrįstas rungimosi principu (CPK12 str.), kuris numato... 30. Apeliantas nurodo, jog teismas neteisingai aiškino sutartį. Teisėjų... 31. Apeliantas tvirtina, kad šalių sudaryta sutartis buvo pakeista šalių bendru... 32. Ieškovas UAB „Euraz LT“ byloje teigia, kad 2012 m. vasario 15 d. tarp... 33. Apeliantas nesutinka su teismo išvadomis, kad šie pataisymai buvo atlikti... 34. Teismas vertino, kad yra pateiktas tik vienas sutarties egzempliorius su... 35. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas UAB „Euraz Lt“ nepateikė... 36. Teismui nepripažinus sutarties sąlygų pakeitimo, sutiktina su teismo... 37. Apeliantas nurodo ir procesinius pažeidimus, jo manymu pažeidusius šalių... 38. Taip pat apeliantas mano, kad teismas nepagrįstai pakartotinai nesustabdė... 39. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos padarytomis išvadomis,... 40. Atmetus apeliacinį skundą, iš ieškovės atsakovei priteistinos... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 42. 2013 m. gruodžio 13 d. Šiaulių apylinkės teismo sprendimą palikti... 43. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės UAB „Euraz. Lt“(į.k....