Byla A2-1325-730/2017
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovų UAB „Čelta“, A. K. Č., Š. Č., L. M. Č., A. Č., R. Č. ieškinį atsakovams G. T., R. T., A. V., R. Š., BAB „Snoras“, UAB „Verslavitai, UAB DK „PZU Lietuva“, tretieji asmenys Jurbarko rajono 2-ojo notarų biuro notaras A. G., dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Čelta“, atstovaujamos direktoriaus A. K. Č.o, prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovų UAB „Čelta“, A. K. Č., Š. Č., L. M. Č., A. Č., R. Č. ieškinį atsakovams G. T., R. T., A. V., R. Š., BAB „Snoras“, UAB „Verslavitai, UAB DK „PZU Lietuva“, tretieji asmenys Jurbarko rajono 2-ojo notarų biuro notaras A. G., dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo ir

Nustatė

3

 1. Prašymo bei atsiliepimų į pateiktą prašymą argumentai
 1. Ieškovės pateiktu prašymu bei patikslintu prašymu prašoma atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-372-622/2010, kurioje Klaipėdos apygardos teismo 2010-06-29 sprendimu ieškinys atmestas. Lietuvos apeliacinis teismas 2012-11-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-598/2012 apeliacinį skundą atmetė ir Klaipėdos apygardos teismo sprendimą paliko nepakeistą.
 2. Prašymo pagrindu ieškovė nurodė aplinkybes, jog, ieškovės nuomone, yra pagrindas atnaujinti procesą byloje, esant CPK 366 straipsnyje 1 dalies 2 punkte numatytu pagrindu, tai yra dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.
 3. Kaip galima suprasti iš ieškovės prašymo, naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis ieškovė nurodė ir įrodinėjo (18 punktas, 19 punktas) tai, jog Vilniaus apygardos teismas, 2007-02-14 išnagrinėjo civilinę bylą Nr. A2-2028-803/2017, Lietuvos apeliacinis teismas, 2017-05-04 priėmęs nutartį civilinėje byloje Nr. 2-801-178/2017, paliko Vilniaus apygardos teismo nutartį nepakeistą ir šiais teismų procesiniais sprendimais buvo nustatytos aplinkybės, kurios pripažintinos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis šioje byloje. Teismai nustatė šias aplinkybes, kurios turi būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis šioje byloje, jog 2007-05-28 vertinimas, neturėjo įtakos 2008-01-31 vertinimui, tai yra abu vertinimai 2007-05-28 ir 2008-01-31 yra nesusiję. Ši aplinkybė nebuvo žinoma, teismai iki tol laikė, kad abu vertinimai susieti. Apie šias aplinkybes ieškovė sužinojo 2017-05-04.
 4. Ieškovė teigia, jog kredito lėšos galėjo būti išmokėtos tik tuo atveju, jei pareiškėja būtų susipažinusi su 2008-01-31 turto vertinimu, tačiau, ieškovės teigimu, byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, nustatyta, jog ieškovė nežinojo ir nesivadovavo 2008-01-31 turto vertinimo ataskaita, kuri buvo pagrindas išduoti kredito lėšas. Nurodoma, jog paskolos gavėjas būtent vadovaudamasis tuo vertinimu ir nustatyta rinkos verte apsisprendžia, imti ar ne kredito lėšas, todėl teigia, kad 2007‑05‑28 ir 2008-01-31 turto vertinimai negalėjo skirtis. Pažymi, jog, pagal

  42007-05-28 vertinimą, neįrengto turto vertė yra 3 000 000,00 Lt, o 2008-01-31 vertinime nustatyta tokia pati turto vertė, tačiau jau įrengto sklypo.

 5. Ieškovė atkreipia dėmesį, jog 2017-02-14 nutartimi Vilniaus apygardos teismas nustatė, kad preliminari vertė yra kilusi iš 2007-05-28 vertinimo, tačiau šis vertinimas nėra susijęs su 2008‑01‑31 vertinimu, mano, jog tai yra esminė aplinkybė dėl proceso atnaujinimo, kadangi teismai nagrinėdami bylą iki tol laikė abu vertinimus susijusiais.
 6. Taip pat ieškovė teigia, jog kredito lėšos galėjo būti išmokėtos, tačiau UAB „Čelta“ turėjo būti susipažinusi būtent su 2008-01-31 vertinimu, kaip su išsamia turto įvertinimo ataskaita, kurioje būtų nustatyta ne mažesnė kaip 3 000 000,00 Lt rinkos vertė. Mano, jog preliminaraus vertinimo rezultato panaudojimas nereiškia susipažinimo su vertinimu, todėl nurodo, jog paskolos gavėjas vadovaudamasis būtent nustatyta turto verte apsisprendžia, imti ar ne kredito lėšas, ir tai yra pagrindiniai apsisprendimo kriterijai.
 7. Ieškovai A. K. Č., Š. Č., L. M. Č., A. Č., R. Č. atsiliepimu sutinka su pateiktu prašymu dėl proceso atnaujinimo, prašo jį tenkinti ir nurodo, jog bankas dėl vidaus instrukcijų negalėjo suteikti 2 000 000,00 Lt kredito, kadangi turto vertė buvo gerokai padidinta, o to nežinojo UAB „Čelta“. Atsiliepimu taip pat teigiama, jog ir bankas, ir UAB „Čelta“ vadovavosi 2007-05-28 išsamia turto vertinimo ataskaita, kadangi kitą dieną po kredito sutarties sudarymo buvo pasirašyta įkeitimo (hipotekos) sutartis ir nurodyta, jog visos kredito sutarties sąlygos yra išpildytos. Teigia, jog apie 2008-01-31 turto vertinimo ataskaitą buvo sužinota praėjus pusei metų, t. y. 2008 metų lapkričio mėnesį. Mano, jog įrašas kredito sutartyje apie vertę, kuri būtų ne mažesnė, nei nurodyta šio turto preliminarioje vertinimo ataskaitoje, kuria bus išduotos kredito lėšos, atliktas turint tikslą apgauti – suklaidinti dėl rinkos vertės realumo.
 8. Byloje taip pat gauti ieškovų UAB „Čelta“, A. K. Č. ir Š. Č. rašytiniai paaiškinimai, kuriuose iš esmės nurodomos tapačios aplinkybės, nurodytos jų procesiniuose dokumentuose.
 9. Atsakovo G. T. pateiktame atsiliepime į prašymą dėl proceso atnaujinimo atsakovas prašė pareiškėjos UAB „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas G. T. nurodė, jog turto vertinimo skirtingas traktavimas negali būti pagrindas atnaujinti praleistą terminą, kadangi pirkėjas pareiškėjas, sudarydamas pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sandorį, buvo susipažinęs su preliminaria turto vertinimo ataskaita. Teigia, jog pareiškėjas nenurodė teisiškai svarbių procesui atnaujinti aplinkybių, nepateikė naujų įrodymų, kurie galėtų būti įvardijami kaip naujai paaiškėję.
 10. Atsakovė R. T. atsiliepimu į prašymą dėl proceso atnaujinimo taip pat prašo jį atmesti ir nurodo, jog nuo bylos išnagrinėjimo praėjo daugiau kaip 5 metai. Teigia, jog kaip atnaujinimo pagrindą ieškovė nurodo, jog 2017-05-04 sužinojo tai, kad įsigyto turto vertė buvo nustatyta pagal 2007 metais atliktą turto vertinimą, o ne pagal 2008 metų turto vertinimą. Su šia pareiškėjos išvada nesutinka ir teigia, jog turto vertinimas atliekamas pagal esančią nekilnojamojo turto rinką, todėl akivaizdu, jog 2007-05-28 ir 2008-01-31 atlikti turto vertinimai, vertinant tą patį nekilnojamąjį turtą, gali būti skirtingi. Mano, jog preliminaraus turto vertinimo skirtingas traktavimas negali būti pagrindu atnaujinti praleistą terminą, kadangi pareiškėja buvo susipažinusi su preliminaria turto vertinimo ataskaita. Atsakovė R. T. taip pat nurodė, jog dar 2010 metais nagrinėjant civilinę bylą, buvo žinomi 2007-05-28 ir 2008-01-31 turto vertinimai. Teigia, jog pareiškėja su turto vertinimo ataskaitomis buvo susipažinusi, todėl mano, jog pareiškėja nepagrįstai teigia, kad tik 2017-05-04 sužinojo, kad nekilnojamojo turto vertė nustatyta pagal 2007-05-28 atliktą turto vertinimą.
 11. Atsakovė BAB „Snoras“ atsiliepimu prašė atmesti pareiškėjos UAB „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo kaip nepagrįstą; paskirti pareiškėjai 5 792,00 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, iš jos 50 proc. priteisiant BAB banko „Snoras“ naudai; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 12. Atsakovė BAB „Snoras“ nurodė, jog pareiškėja iš esmės analogiškus teiginius nurodė pareiškime dėl proceso atnaujinimo, kuris Klaipėdos apygardos teismo 2017-02-07 nutartimi buvo atmestas. Dėl šios priežasties bankas prašo taikyti CPK 95 straipsnio 2 dalį ir paskirti pareiškėjai baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nesąžiningai pakartotinai pareiškiant prašymą dėl proceso atnaujinimo.
 13. Atsakovė BAB „Snoras“ nurodė, jog pareiškėjos išdėstytos aplinkybės dėl 2007-05-28 ir 2008-01-31 vertinimo ataskaitų negali būti laikomos byloje naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, nes neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nustatytų kriterijų.
 14. Atsakovė BAB „Snoras“ nurodė, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2017-05-04 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-801-178/2017, konstatavo, jog aplinkybės, susijusios su 2007‑05‑28 bei 2008-01-31 ataskaitomis, pareiškėjai buvo žinomos reikalavimų teismui pareiškimo metu ir buvo išnagrinėtos dviejuose ieškovų inicijuotose bylose. Lietuvos apeliacinis teismas, įvertinęs tai, kas nurodyta, sprendė, jog pareiškėjų pareiškime dėl proceso atnaujinimo nurodomos aplinkybės, kad jie buvo supažindinti su banko turėta 2008-01-31 ataskaita ir kad bankas išmokėjo lėšas neva nesilaikydamas savo paties nustatytų kredito išdavimo taisyklių, nesudaro pagrindo manyti, jog turėtų keistis įsiteisėjusiais teismų sprendimais priimta išvada dėl apgaulės nebuvimo.
 15. Atsakovė BAB „Snoras“ nurodė, jog Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2‑795‑516/2017 konstatavo, jog pareiškimas dėl proceso atnaujinimo paremtas ne naujos aplinkybės sužinojimu, o jau žinomų aplinkybių interpretavimu. Nurodė, jog nagrinėjant bylą, kurioje siekiama proceso atnaujinimo, klausimas dėl 2007-05-28 turto vertinimo ataskaitos nebuvo keliamas, teigia, jog buvo ginčijama 2008‑01‑31 ataskaita.
 16. Atsakovė BAB „Snoras“ pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose iš esmės nurodytos tapačios aplinkybės kaip ir atsiliepime.
 17. Atsakovas A. V. atsiliepimu prašo atmesti pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog nei Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. A2-228-803/2017, nei Lietuvos apeliacinio teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-801-178/2017 pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kad 2007‑05‑28 ir 2008-01-31 turto vertinimai nesusiję, nenurodytos. Teigia, jog proceso atnaujinimo pagrindu nurodomos ne naujai paaiškėjusios esminės bylos aplinkybės, o pareiškėjos subjektyvi paminėtų teismo nutarčių išvadose nurodytų aplinkybių interpretacija.
 18. Atsiliepimu BUAB „Taurų spalvos“ prašo pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti, nurodė, jog ieškovė BUAB „Taurų spalvos“ nepalaiko ieškovų prašymo atsakovams bei tretiesiems asmenims dėl proceso atnaujinimo, kadangi BUAB „Taurų spalvos“ bankroto administratorius nebuvo informuotas apie tokį ieškovų ketinimą ir neinformavo bankrutuojančios įmonės kreditorių tuo klausimu.
 19. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys teismo nustatytu terminu atsiliepimų nepateikė.
 1. Teismo nustatytos aplinkybės, motyvai, išaiškinimai ir išvados

5Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

 1. CPK 370 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai teismas nusprendžia prašymą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „Čelta“ prašė esant galimybei bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka
 2. Teismas pažymi, jog ieškovė nenurodė priežasčių, kodėl yra būtinas bylos nagrinėjimas žodinio proceso tvarka. Byloje dalyvaujantys asmenys savo procesiniuose dokumentuose išsamiai ir pakankamai aiškiai išdėstė faktines aplinkybes ir teisinius pagrindus, kuriais grindžia savo reikalavimus, sutikimo, nesutikimo motyvus. Byloje dalyvaujantys asmenys dalyvavo, turėjo galimybę dalyvauti nagrinėjant bylą, kurioje prašoma atnaujinti procesą, pasinaudojo savo teise būti išklausytais. Atsižvelgiant į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, byloje dalyvaujančių asmenų procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes bei argumentus, daroma išvada, jog nėra pagrindo prašymą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Teismo vertinimu, prašymo atnaujinti procesą teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso tvarka.

6Dėl prašymo atnaujinti procesą pagrįstumo

 1. Proceso atnaujinimas yra išimtinė įsiteisėjusių teismų sprendimų ar nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma. Šiuo institutu siekiama, kad visi teismų priimti sprendimai būtų teisėti, tačiau teismų sprendimai tikrinami tik konkrečiais įstatymo numatytais atvejais, tai yra, esant pagrindams, numatytiems CPK 366 straipsnio 1 dalyje. Civilinio proceso įstatyme nustatytos šios išnagrinėtos civilinės bylos proceso atnaujinimo privalomos sąlygos: 1) civilinė byla turi būti užbaigta; 2) pareiškėjas turi būti dalyvaujantis byloje asmuo; 3) turi egzistuoti įstatyme įtvirtintas konkretus proceso atnaujinimo pagrindas; 4) pareiškėjas neturi būti praleidęs CPK 368 straipsnyje nustatyto termino kreiptis su pareiškimu dėl proceso atnaujinimo. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, teismas turi atsisakyti atnaujinti procesą.
 2. Nustatant naujai paaiškėjusias bylos aplinkybes, tokiomis aplinkybėmis pripažintinos tik tokios aplinkybės, kurios yra įrodinėjimo dalykas civilinėje byloje arba tokio dalyko svarbi dalis. Pagrindinis kriterijus, apibūdinantis naujai paaiškėjusią esminę bylos aplinkybę, yra reikalavimas, kad tokia aplinkybė būtų egzistavusi bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu. Esant tokiai aplinkybei, svarbu, kad ji ne tik nebuvo, bet ir negalėjo būti žinoma bylos nagrinėjimo metu asmeniui, kuris remiasi šia aplinkybe prašyme dėl proceso atnaujinimo, t. y. turi būti vertinami ne tik subjektyvūs, bet ir objektyvūs sužinojimo kriterijai. Ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo dėl proceso atnaujinimo pagrindas, o tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai, t. y. didelis konkrečių faktinių duomenų nuo anksčiau turėtų skirtumas, kurį nustačius turėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai.
 3. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, jog procesas gali būti atnaujinamas, jei naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Kasacinis teismas, aiškindamas naujai paaiškėjusių aplinkybių sąvoką, yra ne kartą konstatavęs, kad naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos tik tokios, kurios atitinka šiuos požymius: 1) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2011, 2011 m. liepos 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2011, 2011 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2011 ir kt.). Tuo atveju, jei prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės neatitinka nors vieno iš anksčiau nutartyje įvardytų naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, tokios aplinkybės negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-373/2011). Taigi, pareiškėjas, prašydamas atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, prašyme atnaujinti procesą turi nurodyti naujai paaiškėjusias esmines aplinkybes, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, ir pridėti įrodymus, pagrindžiančius šio proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 straipsnio 2 dalis).
 4. Nagrinėjamu atveju ieškovė prašo atnaujinti bylos procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių ir nurodo, jog esminė aplinkybė, sudaranti prielaidą atnaujinti procesą, yra Vilniaus apygardos teismo 2007-02-14 išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. A2-2028-803/2017 bei Lietuvos apeliacinio teismo 2017-05-04 priimtoje nutartyje civilinėje byloje Nr. 2‑801‑178/2017 nustatytos aplinkybės, jog 2007-05-28 turto vertinimas neturėjo įtakos 2008‑01-31 turto vertinimui (3 punktas). Teismas nesutinka su šiomis ieškovės nurodytomis aplinkybėmis, kadangi susipažinus su Vilniaus apygardos teismo 2017‑02‑14 nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-228-803/2017 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2017‑05-04 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-795-516/2017, matyti, kad tokios ieškovės nurodomos teismų neva padarytos išvados šių teismų procesiniuose dokumentuose nenurodytos. Pažymėtina, jog Vilniaus apygardos teismo 2017-02-14 nutarties motyvuojamojoje dalyje visiškai nėra pasisakoma apie 2008-01-31 turto vertinimą, o Lietuvos apeliacinio teismo 2017-05-04 nutartyje analizuojant abi turto vertinimo ataskaitas (2007-05-28 ir 2008-01-31) buvo padaryta išvada, jog bylos Nr. 2-372-622/2010 (Nr. 2A-598/2012) medžiaga patvirtina, kad jau tos bylos nagrinėjimo metu ieškovai iš esmės žinojo (ir negalėjo nežinoti) visas jų prašyme dėl atnaujinimo ir atskiruosiuose skunduose akcentuojamas bylai reikšmingas faktines aplinkybes.
 5. Be to, ieškovės nurodomas pagrindas atnaujinti procesą nelaikytinas naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis remiantis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme. Kaip jau minėta, naujai paaiškėjusios aplinkybės turi atitikti įstatyme numatytus požymius ( tai yra, 1) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai) ir, jei nurodyti pagrindai neatitinka nors vieno požymio, tai toks pagrindas negali būti pripažintas naujai paaiškėjusiu. Šiuo atveju pažymėtina, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje, kurią yra prašoma atnaujinti, buvo analizuojamos tiek 2007-05-28, tiek 2008-01-31 turto vertinimo ataskaitos, todėl darytina išvada, jog ieškovei šios ataskaitos, su ataskaitomis susijusios aplinkybės jau buvo žinomos bylos nagrinėjimo metu, netapo žinomos įsiteisėjus teismo sprendimui civilinėje byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą. Teismo vertinimu, kitoks ginčo ataskaitų vertinimas ar interpretavimas pasibaigus teismo procesui civilinėje byloje nėra naujai paaiškėjusios aplinkybės ir nesudaro pagrindo atnaujinti procesą civilinėje byloje ieškovės nurodomu pagrindu, todėl laikytina, jog pareiškėjos argumentai dėl proceso atnaujinimo yra nepagrįsti.
 6. Be to, ieškovės nurodyta aplinkybė dėl turto vertinimo ataskaitų sąsajumo neturi esminės reikšmės bylos rezultatui, todėl ji neatitinka dar vieno būtino kriterijaus siekiant proceso atnaujinimo. Pateiktame prašyme ieškovė nurodo, kad ši aplinkybė turi esminę reikšmę paskolos išdavimo teisėtumui, nurodo, jog kredito lėšos galėjo būti išmokėtos, tačiau UAB „Čelta“ turėjo būti susipažinusi būtent su 2008-01-31 vertinimu, kaip su išsamia turto įvertinimo ataskaita, kurioje būtų nustatyta ne mažesnė kaip 3 000 000,00 Lt rinkos vertė. Mano, jog paskolos gavėjas susipažinęs būtent su nustatyta turto verte apsisprendžia, imti ar ne kredito lėšas, ir tai yra pagrindiniai apsisprendimo kriterijai. Šiuo atveju teismas taip pat nesutinka su tokiais ieškovės argumentais. Pažymėtina, jog ieškovė būdama profesionali verslininkė bei sudarydama žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį privalėjo būti rūpestinga ir atidi, todėl kilus klausimų dėl perkamo turto vertės, galėjo pati užsakyti turto vertinimą. Kaip nustatė ir teismas išnagrinėjęs bylą, kad ieškovė kaip protingas ir apdairus pirkėjas, neprieštaravo bei nereiškė pasiūlymų, neatliko jokių aktyvių veiksmų, siekdama įsitikinti dėl siūlomos žemės sklypo kainos objektyvumo, tikrumo bei realumo, nesidomėjo sudaromais sandoriais, buvo nerūpestinga ir neatidi, todėl teigti, jog supažindinus pareiškėją su 2008-01-31 turto vertinimo ataskaita, paskolos pareiškėja nebūtų ėmusi, nėra jokio pagrindo.
 7. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog ieškovės nurodomas pagrindas atnaujinti procesą neatitinka būtinųjų požymių, jog nurodomos aplinkybės pareiškėjai tapo žinomos tik po teismo sprendimo įsiteisėjimo, taip pat nurodomi atnaujinimo pagrindai neturi esminės reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl pareiškėjos pateiktame prašyme nurodomais argumentais teismas neturi pagrindo prašymą tenkinti (CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

7Dėl baudos ieškovei UAB „Čelta“ skyrimo

 1. Atsakovė BAB „Snoras“ atsiliepimu į prašymą dėl proceso atnaujinimo prašė skirti ieškovei UAB „Čelta“ 5 792,00 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, iš jos 50 procentų priteisiant BAB bankas „Snoras“ naudai.
 2. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius.
 3. Pažymėtina, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra viena iš konstitucinių asmens teisių, kuri gali būti ribojama tik išskirtinais atvejais. Šiuo atveju teismas neturi pagrindo teigti, jog pareikštas prašymas yra akivaizdžiai nesąžiningas, paduotas siekiant kitų tikslų, nei apginti ieškovės teises, manant, kad jos yra pažeistos, todėl teismas konstatuoja, jog nenustačius pagrindų skirti baudą, atsakovės prašymas yra atmestinas.

8Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnis). Atsiliepimu į prašymą dėl proceso atnaujinimo atsakovas G. T. prašo priteisti 100,00 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į ieškovės prašymą parengimą ir pateikė pinigų priėmimo kvitą Nr. 713771. Atsakovė R. T. prašo priteisti 100,00 EUR bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į ieškovės prašymą parengimą ir pateikė pinigų priėmimo kvitą Nr. 713770. Atsakovas A. V. prašo priteisti 100,00 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į ieškovės prašymą parengimą ir pateikė pinigų priėmimo kvitą Nr. 858637. Šias bylinėjimosi išlaidas sudaro išlaidos advokatų teisinei pagalbai apmokėti. Atsakovų G. T., R. T., A. V. prašymai priteisti po 100 EUR bylinėjimosi išlaidų tenkintini, kadangi neviršija Rekomendacijose (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 bei Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, nuo 2015 m. kovo 20 d. galiojanti jų redakcija) nustatytų civilinėse bylose priteistino užmokesčio dydžių (822, 8 x 2,5=2057) (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnio 2 dalis).
 2. Atsakovė BAB bankas „Snoras“ prašo iš viso priteisti 1262, 03 EUR bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti, pateikti šias išlaidas pagrindžiantys įrodymai. Atsakovė BAB bankas „Snoras“ prašo priteisti 692, 12 EUR išlaidų už atsiliepimo į ieškovės prašymą parengimą, prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų parengimą iš ieškovės UAB „Čelta“, o už atsiliepimo į 2017-06-22 paaiškinimus (nurodo A. K. Č.) parengimą 569, 91 EUR solidariai iš ieškovų UAB „Čelta“ ir A. K. Č.. Tačiau, teismo vertinimu, 2017-06-22 paaiškinimai yra pateikti ne kaip ieškovo A. K. Č., o kaip UAB „Čelta“, atstovaujamos direktoriaus A. K. Č., be to ieškovas A. K. Č. nėra pateikęs prašymo atnaujinti procesą, todėl teismas sprendžia tik dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš ieškovės UAB „Čelta“. Teismas, įvertinęs prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas argumentus, sprendžia, jog priteistinos iš ieškovės UAB „Čelta“ atsakovės BAB bankas „Snoras“ naudai 1262 EUR bylinėjimosi išlaidų, kadangi neviršija Rekomendacijose nustatytų civilinėse bylose priteistino užmokesčio dydžių (822,8 x 0,4 = 329, 12; 822, 8 x 2,5=2057; 822, 8 x 0,4 = 329, 12) (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnio 2 dalis).
 3. Priteistinos iš ieškovės UAB „Čelta“ valstybei 33, 41 EUR procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 92 straipsnis).

9Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 365–374 straipsniais,

Nutarė

10atmesti ieškovės (pareiškėjos) UAB „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo.

11Netenkinti atsakovės BAB banko „Snoras“ prašymo skirti baudą ieškovei UAB „Čelta“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

12Priteisti iš ieškovės UAB „Čelta“ atsakovams G. T., R. T., A. V. po 100 EUR kiekvienam advokato teisinės pagalbos išlaidų, BAB bankui „Snoras“ – 1262, 03 EUR advokato teisinės pagalbos išlaidų.

13Priteisti iš ieškovės UAB „Čelta“ valstybei 33, 41 EUR procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai