Byla 1A-29-1076/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aloyzo Kruopio, Justo Namavičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Lino Šiukštos, sekretoriaujant Daliai Lukoševičienei, Audronei Rasiulienei, dalyvaujant prokurorui Regimantui Žukauskui, nuteistajam P. Z., gynėjui advokatui Algirdui Gurauskui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 26 d. nuosprendžio, kuriuo P. Z. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 24 straipsnio 6 dalį ir 184 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, pagal BK 300 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimu 8 (aštuoniems) mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinus apėmimo būdu, P. Z. paskirta subendrinta 1 (vienerių) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 8 punktu (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. XII-1554 redakcija), laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 (dvejiems) metams, įpareigojant P. Z. per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

3Pagal BK 183 straipsnio 2 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį P. Z. išteisintas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso (toliau – ir BPK) 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

5I. Bylos esmė

61.

7P. Z. buvo kaltinamas pagal BK 183 straipsnio 2 dalį tuo, kad laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2016 m. spalio 31 d., būdamas JAV bendrovės „A“ (duomenys pakeisti) atstovybės, įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), direktoriumi bei vykdydamas kasininko pareigas, turėdamas savo žinioje JAV bendrovės „A“ atstovybės turtą, 2014 m. rugpjūčio 5 d. kasos pajamų orderio kvitu serija SAA Nr. 11153820 priėmė 20 000 Lt (5 792,40 Eur), 2014 m. rugpjūčio 13 d. kasos pajamų orderio kvitu serija SAA Nr. 11153822 priėmė 15 000 Lt (4 344,30 Eur), 2014 m. rugpjūčio 21 d. kasos pajamų orderio kvitu serija SAA Nr. 1153825 priėmė 9 000 Lt (2 606,58 Eur). Taip pat iš JAV bendrovės atstovybės banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB DNB bankas, paėmė 2014 m. vasario 13 d. 12 000 Lt (3 475,44 Eur), 2014 m. vasario 17 d. 17 125,89 Lt (4 960 Eur), 2015 m. balandžio 7 d. 2 820 Eur, 2015 m. rugpjūčio 19 d. 1 490,00 Eur, 2016 m. sausio 7 d. 1 250 Eur, 2016 m. spalio 13 d. 2 440 Eur. Taip iš viso paėmęs 29 178,72 Eur, šių piniginių lėšų panaudojimą bendrovės reikmėms jokiais apskaitos dokumentais nepateisino, pinigų į bendrovės kasą neįnešė, šių piniginių lėšų bendrovės veikloje nepanaudojo, tokiu būdu pasisavino jam patikėtą didelės vertės JAV bendrovei „A“ priklausantį turtą – pinigines lėšas – 29 178,72 Eur, padarydamas JAV bendrovei „A“ 29 178,72 Eur turtinę žalą.

8Apygardos teismas P. Z. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį išteisino, konstatavęs, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Teismas padarė išvadą, kad P. Z. versija, jam neigiant kaltinimą pasisavinus JAV bendrovės „A“ atstovybės pinigines lėšas, nebuvo paneigta bylos duomenimis. Nors P. Z. versijai, kad jam inkriminuojamas kaip pasisavintas pinigines lėšas perdavė JAV bendrovės „A“ direktoriui V. M. (V. M.), pagrįsti rašytinių įrodymų nepateikė, kategoriškai atmesti šią versiją nėra pagrindo. Visos baudžiamajame procese įrodinėjant nusikalstamos veikos požymių buvimą ar nebuvimą kylančios abejonės turi būti vertinamos kaltinamojo naudai, nurodytų abejonių dėl turto pasisavinimo pašalinti nepavyko, taip pat nepavyko nustatyti aplinkybės, kad JAV bendrovei „A“ buvo padaryta 29 178,72 Eur žala.

92.

10P. Z. apygardos teismo nuosprendžiu taip pat buvo išteisintas pagal BK 222 straipsnio 1 dalį dėl apgaulingo dėl apgaulingo JAV bendrovės „A“ atstovybės buhalterinės apskaitos tvarkymo ir nuteistas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 184 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį dėl to, kad, būdamas JAV bendrovės „A“ atstovybės direktoriumi, veikdamas bendrininkų grupe su asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, suklastojo dokumentus, dėl ko buvo padaryta didelės žalos, ir padėjo asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta jam mirus, iššvaistyti didelės vertės svetimą turtą, tačiau ši nuosprendžio dalis apeliacine tvarka neskundžiama.

11II. Apeliacinio skundo argumentai

123.

13Apeliaciniame skunde Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras prašo Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 26 d. nuosprendžio dalį, kuria P. Z. išteisintas pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, panaikinti ir priimti šioje dalyje naują nuosprendį: P. Z. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 183 straipsnio 2 dalyje, ir nuteisti laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2, 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtą bausmę subendrinti su P. Z. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 184 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį paskirtomis bausmėmis ir paskirti subendrintą bausmę laisvės atėmimą 2 (dvejiems) 6 (šešiems) mėnesiams. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 8 punktu (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. XII-1554 redakcija), laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dviejų) metų laikotarpiui, įpareigojant P. Z. per bausmės vykdymo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

143.1.

15Apeliantas teigia, kad teismo išvada, jog P. Z. JAV bendrovės „A“ atstovybei priklausančius 29 178,72 Eur galimai kartu su dokumentais perdavė JAV bendrovės „A“ direktoriui V. M., nepagrįsta. Bylos duomenimis neginčijamai nustatyta, kad P. Z. išgrynino, paėmė ir į bendrovės kasą neįnešė kaltinime nurodytas JAV bendrovei „A“ priklausančias pinigines lėšas. Jokių šių piniginių lėšų panaudojimo įmonės veiklai pagrindžiančių dokumentų P. Z. nepateikė, jo aiškinimas, kad pinigines lėšas kartu su atstovybės dokumentais perdavė JAV bendrovės „A“ direktoriui V. M., laikytina gynybine versija. Ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo V. M., nėra jokių duomenų, kad toks asmuo buvo atvykęs į Lietuvą ar išvykęs iš jos, taip pat, kad toks asmuo būtų deklaravęs pinigines sumas vežant iš Lietuvos į JAV. P. Z. neturi jokių dokumentų, kurie patvirtintų dokumentų ar piniginių lėšų perdavimą V. M., nėra apskritai pateikta jokių duomenų apie P. Z. susitikimą ar bendravimą su tokiu asmeniu. Nors P. Z. ikiteisminio tyrimo laikotarpiu bei bylos nagrinėjimo metu buvo realiai dirbantis JAV bendrovėje „A“, tačiau negalėjo pateikti jokių bendrovės piniginių lėšų panaudojimo įmones reikmėms duomenų, nurodyti V. M. buvimo vietos, jo kontaktinių duomenų ar kokių nors kitų duomenų, pagrindžiančių jo gynybinę versiją. Be to, toks asmuo, kaip V. M., kaip suinteresuotas P. Z. nekaltumu, nebuvo per visą tyrimo bei bylos nagrinėjimo laikotarpį atvykęs į Lietuvą ar kitaip kontaktavęs su pastaruoju, tyrimo įstaiga ar teismu.

163.2.

17Prokuroras pažymi, kad pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo, taip pat Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių nuostatas, už bendrovės dokumentų, kurie patvirtintų piniginių lėšų gavimą, išgryninimą, panaudojimą ar perdavimą, buvo atsakingas JAV bendrovės „A“ atstovybės vadovas P. Z.. Tačiau pastarasis, kaip bendrovės atstovybės direktorius, kurio veiksmai reguliuojami įstatymu, neturėjo ir negalėjo pateikti jokių dokumentų, patvirtinančių pinigų bei dokumentų perdavimą V. M.. Apeliantas, remdamasis kasacinio teismo išaiškinimais, pateiktais nutartyse, kurios priimtos baudžiamosiose bylose Nr. 2K-208/2008, 2K-368/2008, 2K-163/2009, 2K-197/2012, 2K-378-895/2016, teigia, kad ir šiuo atveju nuteistojo parodymai, kad įmonės turtas buvo naudojamas įmonės reikmėms, t. y. perduotas JAV bendrovės „A“ direktoriui V. M., to nepagrindžiant konkrečioms aplinkybėmis ir nesant kitų jo parodymus patvirtinančių įrodymų, savaime nėra pakankamas pagrindas paneigti turto pasisavinimo sudėties požymių buvimą jo padarytoje veikoje. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kaltinamojo teiginiai apie pinigų panaudojimą bendrovės reikmėms turi būti paremti konkrečiomis aplinkybėmis, o ne deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, kurių neįmanoma patikrinti procesinėmis priemonėmis.

184.

19Apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokuroras prašė apeliacinį skundą tenkinti. Nuteistasis ir jo gynėjas prašė prokuroro apeliacinį skundą atmesti.

20III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

215.

22Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro apeliacinis skundas atmetamas.

236.

24Apygardos teismas išteisino P. Z. dėl kaltinimo pagal BK 184 straipsnio 2 dalį argumentuodamas, kad byloje liko nepaneigti P. Z. parodymai, kad pastarasis perdavė pinigus JAV bendrovės „A“ direktoriui V. M.. Prokuratūra laikosi pozicijos, kad šie išteisintojo teiginiai deklaratyvūs, nes nėra jokių perdavimo dokumentų, kaip ir tokį lėšų panaudojimą pagrindžiančių bendrovės apskaitos dokumentų.

257.

26Pagal BK 183 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas pasisavino didelės vertės jam patikėtą ir jo žinioje buvusį turtą ar turtinę teisę. Objektyviai turto pasisavinimas reiškiasi neteisėtu, neatlygintinu, kaltininkui svetimo, jam patikėto ar jo žinioje buvusio turto (turtinės teisės) pavertimu savo turtu (turtine teise), pažeidžiant turto patikėjimo ar perdavimo jo žiniai sąlygas. Šiuo atveju kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą neteisėtai ir neatlygintinai paverčia savo turtu, t. y. ima elgtis su juo kaip su nuosavu, ir taip padaro žalą turto savininkui. Ši nusikalstama veika padaroma esant tiesioginei tyčiai, kuri reiškia, kad kaltininkas, kuriam yra patikėtas (buvęs jo žinioje) svetimas turtas, neteisėtai disponuodamas juo, pavyzdžiui, paimdamas jį iš bendrovės kasos, nori paversti jį savo nuosavu turtu taip siekdamas naudos turto savininko sąskaita (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-84/2012, 2K-P-78/2012, 2K-13-693/2013, 2K-278-699/2016, 2K-150-628/2018, 2K-314-693/2018 ir kt.). Teismų praktikoje taip pat išaiškinta, kad tokio pobūdžio bylose būtina įsitikinti įmonės turto pasisavinimo ir padarytos žalos tikrumu, įvertinti ne vien tik buhalterinės apskaitos dokumentuose esančią informaciją, bet objektyvių aplinkybių visumą, iš kurios galima spręsti, ar įmonė patyrė realios žalos dėl jos vadovo veiksmų, ar jis veikė tyčia, t. y. suprasdamas, kad savinasi įmonės turtą, numatydamas įmonei daromą žalą ir to norėdamas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-78/2012, 2K-144-788/2017 ir kt.).

278.

28Apygardos teismas nustatė, kad P. Z. kasos pajamų orderiais ir iš bendrovės „A“ atstovybės vardu registruotos banko sąskaitos paėmė iš viso 29 178,72 eurų, bet nepagrindė jų panaudojimo bendrovės dokumentais, kaip ir nepateikė dokumentų apie pinigų perdavimą bendrovės „A“ direktoriui V. M.. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija nutarė atlikti įrodymų tyrimą ir per prokuratūrą kreiptis į JAV kompetentingas institucijas dėl teisinės pagalbos išsiaiškinant galimą V. M. buvimo vietą JAV bei galimybę jį apklausti, taip pat išsiaiškinti, ar inkriminuojamu laikotarpiu bendrovė „A“, kuriai pagal kaltinimą P. Z. veiksmais padaryta turtinė žala, egzistavo ar šiuo metu egzistuoja, ir ar turi nuteistajam pretenzijų dėl galimo turto pasisavinimo, nes šios aplinkybės, turinčios esminę reikšmę teisingam bylos išsprendimui, ikiteisminio tyrimo metu, kaip ir bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, iš viso nebuvo tiriamos. 2019 m. spalio 28 d. apeliaciniame teisme buvo gautas 2019 m. rugpjūčio 27 d. JAV Teisingumo Departamento Baudžiamųjų bylų skyriaus raštas, kad apie kompaniją „A“, adresu ( - ), nei Teisingumo Departamento, nei Delavero (Delaware) Įmonių skyriuje nebuvo rasta jokių duomenų. Apie V. M. gyvenamąją vietą JAV jokių įrašų taip pat nebuvo rasta (t. 8, b. l. 88). Taigi nei pačiam Departamentui, nei Delavero valstijos Įmonių skyriui yra nieko nežinoma apie bendrovę „A“, kurios filialui P. Z. Lietuvoje esą atstovavo. Nors byloje yra atstovybės registracijos Lietuvoje dokumentai, tačiau jie negali patikimai bei neabejotinai paneigti šią JAV institucijų suteiktą informaciją. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra pakankamai duomenų, ar minėta bendrovė, kuriai galėjo būti padaryta turtinė žala, egzistavo inkriminuotos veikos padarymo laikotarpiu. Tuo tarpu bendrovės atstovybė pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.56 straipsnio 3 dalį savarankišku juridiniu asmeniu nelaikoma. Todėl byloje nesant duomenų apie P. Z. paimtų piniginių lėšų savininką, taigi kokio asmens atžvilgiu minėtas turtas galėjo būti „svetimas“, teisėjų kolegija vertina, kad P. Z. išteisinimas dėl minėtų priežasčių lieka pagrįstas, nesant pakankamų įrodymų, kad jis padarė nusikaltimą, numatytą BK 183 straipsnio 2 dalyje (BK 2 straipsnio 4 dalis, BPK 44 straipsnio 6 dalis).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Pagal BK 183 straipsnio 2 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį P. Z. išteisintas,... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 5. I. Bylos esmė... 6. 1.... 7. P. Z. buvo kaltinamas pagal BK 183 straipsnio 2 dalį tuo, kad laikotarpiu nuo... 8. Apygardos teismas P. Z. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį išteisino,... 9. 2.... 10. P. Z. apygardos teismo nuosprendžiu taip pat buvo išteisintas pagal BK 222... 11. II. Apeliacinio skundo argumentai... 12. 3.... 13. Apeliaciniame skunde Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo... 14. 3.1.... 15. Apeliantas teigia, kad teismo išvada, jog P. Z. JAV bendrovės „A“... 16. 3.2.... 17. Prokuroras pažymi, kad pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo, taip pat Kasos... 18. 4.... 19. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokuroras prašė apeliacinį... 20. III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 21. 5.... 22. Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus... 23. 6.... 24. Apygardos teismas išteisino P. Z. dėl kaltinimo pagal BK 184 straipsnio 2... 25. 7.... 26. Pagal BK 183 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas pasisavino didelės vertės jam... 27. 8.... 28. Apygardos teismas nustatė, kad P. Z. kasos pajamų orderiais ir iš bendrovės... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 30. Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus...