Byla 2-147-798/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens (kreditorės) uždarosios akcinės bendrovės „INKOMLITA“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 5 d. nutarties dalies, kuria atmestas suinteresuoto asmens skundas dėl 2017 m. lapkričio 9 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkės klausimu, civilinėje byloje pagal suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „INKOMLITA“ skundą dėl 2017 m. lapkričio 9 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Litrus“ kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkės klausimu, ir atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Litrus“ bankroto administratorės N. M. skundą dėl 2018 m. rugsėjo 5 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Litrus“ kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkės klausimu, pripažinimo negaliojančiais.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Bylos esmė

1.

6Kauno apygardos teismas 2017 m. balandžio 6 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir BUAB arba bendrovė) „Litrus“; bankroto administratore paskyrė N. M.. Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 21 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Litrus“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris patikslintas 2017 m. rugsėjo 14 d. ir 2018 m. spalio 29 d. nutartimis. Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartimi BUAB „Litrus“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

72.

8Suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „INKOMLITA“ skundu prašė pripažinti negaliojančiu 2017 m. lapkričio 9 d. pakartotinio BUAB „Litrus“ kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu. Nurodė, jog kreditorių susirinkimo protokolą gavo tik 2018 m. rugsėjo 7 d. atvykęs į Kauno apygardos teismą susipažinti su BUAB „Litrus“ bankroto byla, todėl nustatyto termino skundui paduoti nepraleido. Ginčijamas nutarimas, kuriuo buvo patvirtintos papildomos lėšos bankroto administratorės atlyginimui – 9 000,00 Eur ir 5 000,00 Eur administravimo išlaidoms, priimtas tik vieno kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus (toliau – ir VSDFV Kauno skyrius balsais (14,26 proc. nuo bendro balsų skaičiaus). Bankroto administratorė, motyvuodama kreditoriams poreikį patvirtinti papildomą sąmatą, nurodė, kad vykdydama bankroto procedūras, išieškojo 300,00 Eur skolą iš debitorės UAB „LitCon“, prisiteisė iš debitorės UAB „Riada“ 8 109,00 Eur skolą, taip pat pateikė ieškinį buvusiam bendrovės vadovui K. Ž. dėl 32 744,73 Eur žalos atlyginimo bei yra tikimybė, kad jis bus patenkintas, todėl visi BUAB „Litrus“ kreditorių reikalavimai bus patenkinti. Suinteresuoto asmens nuomone, tik priėmus ginčijamą nutarimą padidinti bankroto administravimo išlaidas, sekančią dieną, t. y. 2017 m. lapkričio 10 d. teismui buvo pateiktas prašymas dėl taikos sutarties sudarymo su atsakovu K. Ž. dėl 16 500 Eur sumos, t. y. lygiai tokios pat sumos kiek kreditorius VSDFV Kauno skyrius papildomai skyrė bankroto administratorei atlyginimo ir kitų administravimo išlaidų. Šios aplinkybės patvirtina, kad administratorė veikė prieš kreditorių interesus, sąmoningai juos suklaidino, jog pasiekti tik savo asmeninių tikslų.

93.

10Atsakovės BUAB „Litrus“ bankroto administratorė N. M. skundu prašė pripažinti negaliojančiu 2018 m. rugsėjo 5 d. BUAB „Litrus“ kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu, t. y. dėl reikalavimo teisės į priteistą ir likusią neišieškotą 7 238,10 Eur UAB „Riada“ skolą pardavimo tvarkos ir kainos; taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

114.

12Atsakovė BUAB „Litrus“ atsiliepimu prašė atmesti suinteresuoto asmens (kreditorės) UAB „INKOMLITA“ skundą. Nurodė, kad skundas yra pateiktas beveik po metų nuo skundžiamo nutarimo priėmimo dienos. UAB „INKOMLITA“ turėjo būti žinomos visos aplinkybės, susijusios su BUAB „Litrus“ bankroto procesu, šaukiamais kreditorių susirinkimais, priimtais kreditorių nutarimais ir kt. Ši kreditorė buvo kviečiama į visus kreditorių susirinkimus, tačiau juose sąmoningai nedalyvaudavo ir nebalsuodavo. Ginčijamas nutarimas, priimtas dalyvavusių kreditorių balsų dauguma, yra teisėtas ir pagrįstas. Papildomai paaiškino, jog sudarius taikos sutartį su K. Ž. 16 500,00 Eur sumai, BUAB „Litrus“ besąlygiškai gavo ne tik 16 500,00 Eur, bet buvo išieškoti ir delspinigiai, kurie sudarė 1 300,00 Eur. Tuo atveju, jeigu taikos sutartis nebūtų buvusi sudaryta, o bankroto administratorės ieškinys būtų atmestas, tuomet BUAB „Litrus“ nebūtų gavusi jokių lėšų. Net ir ieškinio patenkinimo atveju iš priteistos sumos reikėtų išskaičiuoti bylinėjimosi laikotarpiu patirtas bankroto administravimo išlaidas, kurios dengiamos pirmiau, nei tenkinami kreditorių reikalavimai. Be to neaišku, kiek būtų užtrukęs pats bylinėjimosi procesas ir po to dar kiek užtrukęs galimai priteistos sumos priverstinis išieškojimas. Taikos sutartimi gauta suma iš esmės atitinka visus bankroto byloje patvirtintus kreditorinius reikalavimus, kurie sudaro 17 359,37 Eur. Šiuo atveju jokio veikimo prieš bendrovę ir / arba kreditorių interesus nebuvo. Skundžiamu nutarimu patvirtintos patikslintos lėšos yra skirtos visam bankroto procesui, o ne skirtos papildomai.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Kauno apygardos teismas 2018 m. lapkričio 5 d. nutartimi atmetė atsakovės BUAB „Litrus“ kreditorės UAB „INKOMLITA“ skundą dėl 2017 m. lapkričio 9 d. pakartotinio BUAB „Litrus“ kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkės klausimu ir atsakovės BUAB „Litrus“ bankroto administratorės N. M. skundą dėl 2018 m. rugsėjo 5 d. BUAB „Litrus“ kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkės klausimu; priteisė BUAB „Litrus“ iš UAB „INKOMLITA“ 363,00 Eur bylinėjimosi išlaidas.

16Dėl 2017 m. lapkričio 9 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkės klausimu

176.

18Teismas nustatė, kad kreditorės UAB „INKOMLITA“ reikalavimo teisė BUAB „Litrus“ bankroto byloje patvirtinta Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartimi, o ginčijamas nutarimas priimtas 2017 m. lapkričio 9 d., t. y. praėjus beveik dvejiems mėnesiams nuo UAB „INKOMLITA“ dalyvavimo pradžios minėtame bankroto procese. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad bankroto administratorė dar 2017 m. lapkričio 3 d. elektroniniu paštu informavo bendrovės kreditorius, taip pat ir UAB „INKOMLITA“, apie šaukiamą kreditorių susirinkimą bei pateikė administratorės ataskaitą ir balsavimo biuletenį. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog kreditorė UAB „INKOMLITA“ administratorės elektroninio laiško negavo. Todėl padarė išvadą, kad jau tuomet UAB „INKOMLITA“ buvo žinomas 2017 m. rugsėjo 14 d. susirinkime svarstomų klausimų turinys, nepaisant to, jog kreditorė šiame susirinkime nedalyvavo ir nebalsavo. Be to, 2017 m. lapkričio 9 d. kreditorių susirinkimo protokolas buvo pateiktas bankroto bylą nagrinėjančiam teismui tą pačią dieną. Teismas, atsižvelgęs į bankroto administratorės nuomonę, kad kreditorė pateikė skundą praleidusi terminą, įvertinęs, be kita ko, praleisto termino trukmę (10 mėn.), sprendė, kad kreditorė nesielgė kaip apdairus ir rūpestingas asmuo ir įstatymo nustatytais terminais savo galbūt pažeistų teisių negynė. Pareiškėja, būdama rūpestinga, sąžininga ir apdairi kreditorė, siekdama užtikrinti kuo operatyvesnį bankroto procedūrų ir jų tikslų įgyvendinimą, turėjo pareigą domėtis bankroto proceso eiga – nagrinėjamais jai itin aktualiais klausimais bei priimtais nutarimais, tačiau šios pareigos neįvykdė, o savo teises įgyvendino nerūpestingai. Skunde, išskyrus aplinkybę, kad skundžiamą nutarimą gavo tik 2018 m. rugsėjo 7 d., kitų svarbių termino praleidimo priežasčių nenurodė, atnaujinti termino skundui paduoti neprašė. Todėl šiuo atveju taikytina ieškinio senatis ir pareikštas skundas atmestinas. Kreditorei aplaidžiai įgyvendinant savo teises bankroto procese, iš to kylančios neigiamos teisinės pasekmės tenka jai pačiai. Esant tokioms aplinkybėms, pareikšto reikalavimo turinys bei skunde išdėstyti argumentai dėl nutarimo neteisėtumo neturi teisinės reikšmės. Ieškinio (nagrinėjamu atveju skundo) senaties termino pabaiga iki ieškinio padavimo yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti.

19Dėl 2018 m. rugsėjo 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkės klausimu

20Teismas nustatė, jog byloje ginčo dėl kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos nėra. Taip pat nenustatė aplinkybių, sudarančių pagrindą spręsti apie esminių procedūrinių pažeidimų, galėjusių lemti neteisėto nutarimo priėmimą, egzistavimą. Kreditorių daugumos balsų sprendimas tęsti išieškojimą neprieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, nepažeidžia bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisėtų interesų. Todėl 2018 m. rugsėjo 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu, paliko nepakeistą, o bankroto administratorės skundą atmetė.

21III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

227.

23Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „INKOMLITA“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 5 d. nutartį dalyje, kuria atmestas kreditorės skundas dėl 2017 m. lapkričio 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkės klausimu, pripažinimo negaliojančiu; likusioje dalyje skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:

247.1.

25byloje nėra ginčo, kad apeliantė gavo pranešimą apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, kuriame buvo priimtas ginčijamas nutarimas. 2018 m. rugsėjo 5 d. apeliantė kreipėsi į atsakovės bankroto administratorę dėl 2017 m. lapkričio 9 d. kreditorių susirinkimo protokolo pateikimo, tačiau protokolas nebuvo pateiktas. Taigi, kreditorių susirinkimo protokolo (ginčijamo nutarimo) negavo nei po ginčijamo nutarimo priėmimo, nei paprašius pateikti. Apie ginčijamą nutarimą sužinojo tik 2018 m. rugsėjo 7 d. atvykusi susipažinti su BUAB „Litrus“ bankroto byla. Dėl to terminas skundui paduoti turi būti skaičiuojamas nuo nutrimo gavimo dienos, nes tik tada apeliantė suvokė apie teisių pažeidimą.

267.2.

27Ginčijamu nutarimu, priimtu vienos kreditorės balsais, buvo patvirtintos papildomos administravimo išlaidos. Apeliantės nuomone, bankroto administratorė kreditorius suklaidino, t. y. kreipėsi į kreditorių surinkimą su prašymu patvirtinti padidintą administravimo išlaidų sąmatą ir prašymą grindė pareikštų ieškinių aplinkybėmis (ieškinius patenkinus kreditorių reikalavimai, kurie BUAB „Litrus“ bankroto byloje sudaro 17 359,17 Eur, bus padengti pilnai). Kreditoriams patvirtinus padidintą administravimo išlaidų sąmatą, administratorė, siekdama savo asmeninių tikslų, pasielgė priešingai – 2017 m. lapkričio 10 d., sekančią dieną po ginčijamo 2017 m. lapkričio 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo, sudarė taikos sutartį su atsakovu K. Ž. dėl 16 500,00 Eur sumos. Kadangi ginčijamus nutarimu patvirtinta papildoma administravimo išlaidų sąmata neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, taip pat neatitinka ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalimi įtvirtintų kriterijų, ginčijamas nutarimas naikintinas.

287.3.

29Taip pat skunde yra išdėstyti ir kiti bankroto administratorės nesąžiningi veiksmai. 2017 m. spalio 30 d. dokumentų suarchyvavimo atlikimo sutartis sudaryta su UAB „Bankrotė“, kurios steigėja, akcininkė ir vadovė yra BUAB „Litrus“ bankroto administratorė N. M.; už suteiktas archyvavimo paslaugas UAB „Bankrotė“ sumokėjo BUAB „Litrus“ 1 980,00 Eur.

308.

31Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė BUAB „Litrus“, atstovaujama bankroto administratorės N. M., prašo skundą atmesti ir skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį palikti nepakeistą, taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

328.1.

33ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalimi nustatytas terminas buvo akivaizdžiai praleistas be svarbių priežasčių ir nėra jokio pagrindo jį atnaujinti. Aplinkybės apie šaukiamą kreditorių susirinkimą bei planuojamą dienotvarkę apeliantei buvo žinomos (pranešta 2017 m. lapkričio 3 d. elektroniniu paštu). UAB „INKOMLITA“ buvo kviesta į skundžiamą kreditorių susirinkimą, neatvyko ir nebalsavo; ji žinojo (galėjo ir turėjo žinoti) apie priimtą ginčijamą nutarimą jo priėmimo dieną arba galėjo sužinoti, nes ginčijamas nutarimas buvo pateiktas į BUAB „Litrus“ bankroto bylą. Byloje nėra jokių duomenų, kad kreditorei buvo sudarytos kliūtys teisme susipažinti su bankroto bylos medžiaga. Be to apeliantė neprašė atnaujinti praleisto senaties termino. Ginčijamas nutarimas buvo priimtas dalyvavusių kreditorių balsų dauguma; pagrįstas, teisėtas ir šiai dienai yra vykdomas. Kiti kreditoriai jo neskundė ir jokių reikalavimų dėl priėmimo ar vykdymo nereiškė.

348.2.

35Kitoje civilinėje bylioje sudaryta taikos sutartis nėra susijusi su ginčijamu nutarimu patvirtintu bankroto administratorės atlyginimu ir administravimo išlaidomis. Bankroto administratorė taikos sutartimi siekė, kad kreditorių reikalavimai būtų patenkinti operatyviai ir kiek įmanoma didesne dalimi. Akcentuoja, jog taikos sutartimi gauta suma iš esmės atitinka visus bankroto byloje patvirtintus kreditorinius reikalavimus, todėl šiuo atveju jokio veikimo prieš kreditorių interesus nebuvo, priešingai buvo veikiama tiek įmonės, tiek kreditorių interesais. Taip pat apeliantė klaidina teismą nurodydama, kad buvo patvirtintas papildomas administratoriaus atlyginimas ir papildoma administravimo išlaidų sąmata. Akcentuoja, jog šios sumos yra skirtos visam bankroto procesui, o ne skirtos papildomai; jos yra įtrauktos į 2017 m. lapkričio 9 d. pavedimo sutartį Nr. 02/17.

36Teismas

konstatuoja:

37IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

38Dėl bylos ribų

399.

40Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas savo iniciatyva (lot. k. ex officio) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

41Dėl atskirojo skundo netenkinimo

4210.

43Dėl pakartotinio kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-291/2014). Kitas kreditorių susirinkimo nutarimo naikinimo pagrindas – materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei kreditorių ar / ir pačios bankrutavusios įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012).

4411.

45ĮBĮ 25 straipsnio 2 dalimi nustatyta, jog kreditorių susirinkimus šaukia bankroto administratorius; apie šaukiamą kreditorių susirinkimą administratorius kreditoriams turi raštu pranešti ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo dienos, kartu pateikdamas ir siūlomą kreditorių susirinkimo darbotvarkę. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 2 dalį, jeigu nutarimui priimti susirinkime balsų nepakako, administratorius per 15 dienų sušaukia pakartotinį kreditorių susirinkimą. Jis turi teisę priimti nutarimus tik pagal ankstesniojo susirinkimo darbotvarkę, išskyrus nutarimus dėl įmonės bankroto proceso ne teismo tvarka ir dėl taikos sutarties.

4612.

47Kreditorių susirinkimo nustatyta kreditorių informavimo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą tvarka turi užtikrinti kreditorių teisės gauti informaciją apie šaukiamą kreditorių susirinkimą ir jo darbotvarkę realų įgyvendinimą kreditorių susirinkimo nustatytais būdais. Visų bankrutuojančios įmonės kreditorių lygybės principas įpareigoja bankroto administratorių informuoti kiekvieną kreditorių, kurio finansinį reikalavimą patvirtino teismas įsiteisėjusia nutartimi, apie kreditorių susirinkimo datą, laiką ir vietą, kreditorių susirinkimo darbotvarkę bei nutarimų projektų turinį tam, kad kreditoriai galėtų apsispręsti dėl dalyvavimo susirinkime ir balsavimo, priimant nutarimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-402/2012, 2009 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-314/2009, 2008 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-262/2008 ir kt.).

4813.

49Apie šaukiamą 2017 m. lapkričio 9 d. 10.00 val. antrąjį kreditorių susirinkimą ir 2017 m. lapkričio 9 d. 14.00 val. pakartotinį kreditorių susirinkimą visi kreditoriai buvo informuoti 2017 m. lapkričio 3 d. elektroniniu paštu (t. 1, b. l. 13).

5014.

51Iš 2017 m. lapkričio 3 d. pranešimo nustatyta, kad visi kreditoriai buvo informuoti, jog 2017 m. lapkričio 9 d. 10.00 val. kreditorių susirinkimo nutarimams priimti neužtekus balsų, todėl šaukiamas 2017 m. lapkričio 9 d., 14.00 val. pakartotinis kreditorių susirinkimas, kuriame galios 2017 m. lapkričio 9 d. 10.00 val. susirinkimo darbotvarkė – „Dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos tikslinimo“ (t. 1, b. l. 10). Prie šio pranešimo buvo pridėta (ir kreditoriams su pranešimu išsiųsta) 2017 m. lapkričio 3 d. administratorės veiklos ataskaita, kurioje nurodyta, jog bankroto procese patirta papildomų išlaidų, susijusių su dokumentų ir bylų nagrinėjimu, taip pat už teisinę pagalbą, pagal teisinių paslaugų sutartį; taip pat reikalinga skirti lėšų netvarkingų buhalterinių dokumentų sutvarkymui ir archyvavimui; todėl administratorė prašė patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą – 9 000,00 Eur administratorės atlyginimą ir 5 000,00 Eur administravimo išlaidas. Taigi, dėl darbotvarke svarstytino klausimo „Dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos tikslinimo“, t. y. patirtų papildomų išlaidų, visiems kreditoriams taip pat pranešta.

5215.

53Kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 22 straipsnio 4 dalis). Pirmosios instancijos teismas neatsakė į klausimą kokia yra BUAB „Litrus“ nustatyta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka. Tačiau pažymėtina, jog iš į bylą pateiktų kitų BUAB „Litrus“ kreditorių susirinkimų protokolų, pvz. 2018 m. liepos 24 d. (t. 1, b.l. 22), matyti, kad apie šaukiamus pakartotinius kreditorių susirinkimus visi kreditoriai (atsakovės bankroto byloje patvirtinti iš viso trys kreditoriai) informuoti tuo pačiu pranešimu, kuriuo sušaukiami pirminiai kreditorių susirinkimai. Taip pat akcentuotina, jog apeliantė nekvestionuoja aplinkybės, kad gavo 2017 m. lapkričio 3 d. pranešimą apie šaukiamus 2017 m. lapkričio 9 d. 10.00 val. kreditorių susirinkimą ir 2017 m. lapkričio 9 d., 14.00 val. pakartotinį kreditorių susirinkimą, taip pat jai buvo pateikti administratorės ataskaita bei balsavimo biuletenis. Atskirajame skunde nenurodė konkrečių kreditorių susirinkimo šaukimo tvarkos pažeidimų, susijusių su pakartotinio kreditorių susirinkimo sušaukimu. Dėl to apeliacinės instancijos teismas neturi pagrįsto pagrindo spręsti, kad atsakovės administratorė, sušaukdama 2017 m. lapkričio 9 d., 14.00 val. pakartotinį kreditorių susirinkimą tuo pačiu pranešimu, kuriuo buvo sušauktas pirminis 2017 m. lapkričio 9 d., 10.00 val. kreditorių susirinkimas, pažeidė kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką. Įstatymas nedraudžia iš anksto informuoti apie šaukiamą pakartotinį kreditorių susirinkimą tuo atveju, jei neįvyktų šaukiamas kreditorių susirinkimas. Kaip minėta, ĮBĮ 24 straipsnio 2 dalis įpareigoja bankroto administratorių sušaukti pakartotinį kreditorių susirinkimą per 15 dienų. Šia nuostata įstatymų leidėjas siekia užtikrinti bankroto proceso operatyvumą, todėl administratoriaus siekis kuo greičiau išspręsti tam tikrą klausimą, dėl kurio būtina sušaukti kreditorių susirinkimą, savaime negali būti laikomas nesąžiningu ar neprotingu (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1334-241/2015). Be to, kiekvienas savo interesus ginantis kreditorius turi aktyviai dalyvauti bankroto procese ir pats domėtis jam svarbiais klausimais. Bet kuriuo atveju visą informaciją kreditoriai galėjo sužinoti susisiekę su bankroto administratoriumi.

5416.

55Kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis). Pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 straipsnio 3 dalis). Taigi, pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimui priimti reikalinga balsų dauguma nustatoma laikantis kitokios tvarkos – nustatant balsų daugumą vertinami tik dalyvavusių pakartotiniame kreditorių susirinkime kreditorių reikalavimai.

5617.

57Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartimi patvirtintas patikslintas atsakovės BUAB ,,Litrus“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas: VSDFV Kauno skyrius 2 476,36 Eur (14,265 proc.) , UAB „ADMA“ 657,05 Eur (3,785 proc.) ir UAB ,,INKOMLITA“ 14 225,96 Eur (81,950 proc.). Sušauktam 2017 m. lapkričio 9 d. 10.00 val. BUAB „Litrus“ kreditorių susirinkimo nutarimui priimti nepakako kreditorių balsų, t. y. teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška (3 133,41 Eur arba 18,05 proc.) sudarė mažiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (17 359,37 Eur arba 100 proc.), dėl to administratorius sušaukė 2017 m. lapkričio 9 d. 14.00 val. pakartotinį kreditorių susirinkimą (ĮBĮ 24 straipsnio 1, 2 dalys). Iš 2017 m. lapkričio 9 d., 14 val. kreditorių registravimo sąrašo pakartotiniam susirinkimui nustatyta, jog raštu balsavo du kreditoriai: „už“ VSDFV Kauno skyrius, kurio teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro 14,265 proc. ir „prieš“ UAB „ADMA“, kurios teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro 3,785 proc. 2017 m. lapkričio 9 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokole Nr. 2 nurodyta, kad raštu balsavusių kreditorių teismo patvirtinti finansiniai reikalavimai sudaro 3 133,41 Eur arba 18,05 proc. nuo visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos (VSDFV Kauno skyrius 2 476,36 Eur arba 14,265 proc. + UAB „ADMA“ 657,05 Eur arba 3,785 proc.). Tačiau balsavimo rezultatuose nurodyta, jog „už“ balsavo 2 476,36 Eur arba 79,031 proc. nuo visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių, teismo bankroto procese patvirtintų reikalavimų sumos ir „prieš“ balsavo 657,05 proc. arba 20,969, proc. nuo visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių reikalavimų, teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, „už“ 2017 m. lapkričio 9 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo ginčijamą nutarimą (t. 1, b. l. 5–6) balsavo kreditorius VSDFV Kauno skyrius, kurio teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška (2 476,36 Eur arba 14,265 proc.) sudaro daugiau kaip pusę visų skundžiamajame susirinkime dalyvavusių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (3 133,41 Eur arba 18,05 proc.). Todėl skundžiamas nutarimas laikomas priimtu (ĮBĮ 24 straipsnio 3 dalis).

5818.

59Apibendrinus byloje nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumą, darytina išvada, jog priimant 2017 m. lapkričio 9 d. BUAB „Litrus“ kreditorių susirinkimo nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu, buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos.

6019.

61Dėl termino skundui, dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, paduoti. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Minėtas, ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalimi nustatytas terminas kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti yra ieškinio senaties terminas, todėl jam taikomos visos ieškinio senaties terminams būdingos taisyklės.

6220.

63Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatos, įtvirtinančios kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo terminą, šio termino nesieja su kreditorių susirinkimo nutarimo nuorašo ar kito atitinkamo dokumento gavimu – šio termino pradžia skaičiuojama nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie atitinkamo turinio nutarimo priėmimą, t. y. kai asmuo turi pakankamai informacijos, kad galėtų suvokti savo teisių pažeidimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1280-381/2017; 2018 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-290-823/2018 ir kt.).

6421.

65Teismui priklauso diskrecijos teisė vertinti aplinkybes dėl įstatyme nustatyto termino eigos pradžios momento ir nuspręsti, ar terminas pateikti skundą buvo praleistas, ar yra pagrindas iš esmės spręsti prašymą dėl termino atnaujinimo, ar nėra tokio pagrindo. Ieškinio senaties termino praleidimas gali būti savarankišku pagrindu ieškinio (šiuo atveju skundo) atmetimui, jei jis praleistas be svarbių priežasčių, dėl to neatnaujinamas (CK 1.131 straipsnio 1 ir 2 dalys).

6622.

67UAB „INKOMLITA“ skundą dėl 2017 m. lapkričio 9 d. kreditorių susirinkimo ginčijamo nutarimo pripažinimo negaliojančiu pateikė 2018 m. rugsėjo 24 d., t. y. beveik po metų nuo skundžiamo nutarimo priėmimo. Apeliantė teigia, jog po ginčijamo nutarimo priėmimo 2017 m. lapkričio 9 d. kreditorių susirinkimo protokolas jai nebuvo pateiktas ir apie ginčijamą nutarimą sužinojo (suvokė teisių pažeidimą) tik 2018 m. rugsėjo 7 d. atvykusi susipažinti su BUAB „Litrus“ bankroto byla. Dėl to terminas skundui paduoti turi būti skaičiuojamas nuo ginčijamo nutarimo gavimo dienos, nes tik tada apeliantė suvokė apie teisių pažeidimą. Su šiais teiginiais apeliacinės instancijos teismas nesutinka. Pirma, pagal ĮBĮ 22 straipsnio 4 dalį kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Nagrinėjamu atveju apeliantė nekvestionuoja aplinkybės, kad gavo 2017 m. lapkričio 3 d. pranešimą apie šaukiamą kreditorių susirinkimą ir jai buvo pateikti administratorės ataskaita bei balsavimo biuletenis. Taigi, 2017 m. lapkričio 9 d. 10.00 val. kreditorių susirinkimo darbotvarkė ir 2017 m. lapkričio 9 d. 14.00 val. pakartotinio kreditorių susirinkimo darbotvarkė pagal ankstesniojo susirinkimo darbotvarkę kreditorei UAB „INKOMLITA“ buvo žinoma ir kiti, nei darbotvarkėje „Dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos tikslinimo“ numatyti, klausimai skundžiamojo kreditorių susirinkimo metu nebuvo sprendžiami. Dėl to UAB „INKOMLITA“ galėjo realizuoti savo teisę dalyvauti bendrovės bankroto procese, pasiruošti susirinkimui, apsispręsti dėl dalyvavimo jame būdo ir klausimų, susijusių su administratorės prašymu patvirtinti patikslintą administravimo išlaidų sąmatą. Antra, ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalies nustato, jog tuo atveju, kai bankroto byla iškelta teisme, kreditorių susirinkimo pirmininkas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo dienos kreditorių susirinkimo protokolo kopiją pateikti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Nagrinėjamu atveju 2017 m. lapkričio 9 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolas buvo pateiktas bankroto bylą nagrinėjančiam teismui sekančią dieną. Trečia, ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatytas kreditorių nutarimų apskundimo terminas nėra naikinamasis, todėl gali būti atnaujintas (CK 1.131 straipsnio 2 dalis). Tačiau apeliantė jokių kitų svarbių priežasčių nenurodo, išskyrus, tai, jog apie ginčijamą nutarimą sužinojo tik beveik po metų laiko, kai atvyko į teismą susipažinti su atsakovės bankroto byla. Taip pat neprašo atnaujinti praleistą senaties terminą. Akcentuotina, jog bankroto bylose egzistuoja viešasis interesas ir pirmosios instancijos teismas buvo aktyvus, t. y. nustatė reikšmės bylai turinčias aplinkybes: UAB „INKOMLITA“ apie ginčijamo pakartotinio kreditorių susirinkimo sušaukimą buvo informuota, darbotvarkės klausimą dėl administravimo išlaidų patikslinimo žinojo, pastabų neteikė, susirinkime nedalyvavo bei nebalsavo ir priimtu nutarimu nesidomėjo ilgą laiką, t. y. aplaidžiai įgyvendino savo galimai pažeistas teises. Šios termino praleidimo priežastys nėra svarbios, pateisinamos ir leidžiančios paminėtą terminą atnaujinti.

6823.

69Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad kreditorė turėjo pakankamai informacijos, kad galėtų suvokti savo teisių pažeidimą anksčiau kaip beveik po metų laiko. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog UAB „INKOMLITA“ nesielgė kaip apdairus ir rūpestingas asmuo ir įstatymo nustatytais terminais savo galbūt pažeistų teisių negynė be svarbių priežasčių, atnaujinti termino skundui paduoti neprašė, todėl nėra pagrindo padaryti išvados, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė ieškinio senatį (CK 1.131 straipsnio 1 dalis). Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, jog apeliantei aplaidžiai įgyvendinant savo teises bankroto procese, iš to kylančios neigiamos teisinės pasekmės tenka jai pačiai (CK 1.137 straipsnis).

7024.

71Dėl ginčijamo nutarimo materialinių aspektų (turinio) apeliacinės instancijos teismas nepasisako, kadangi kreditorės UAB „INKOMLITA“ skundas atmestas dėl taikytos ieškinio senaties. Tačiau dėl apeliantės nurodytų teiginių, susijusių su patikslintos 14 000,00 Eur dydžio administravimo išlaidų sąmatos (9 000,00 Eur administratorės atlyginimo + 5 000,00 Eur administravimo išlaidų) bei administratorės galimu nesąžiningumu, pažymėtina, jog ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis numato, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, išsprendęs ginčą, ją patvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Remiantis ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalimi reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą turi teisę kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų šio įstatymo nustatyta tvarka teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos. Taip pat Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Tarnyba) atlieka funkcijas nemokumo – įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių asmenų bankroto, darbuotojų apsaugos, jų darbdaviui tapus nemokiam, – srityje, siekiant, kad, laikantis bankrutuojančių ar bankrutavusių asmenų ir jų kreditorių interesų pusiausvyros principo arba sudarant sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems veiklos, išsaugoti ir plėtoti veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, būtų užtikrintas bankroto arba restruktūrizavimo procesų efektyvumas. Taigi, kreditorei UAB ,,INKOMLITA“ nėra užkirstas kelias inicijuoti kreditorių susirinkimo sušaukimą dėl 9 000,00 Eur administratorės atlyginimo ir 5 000,00 Eur administravimo išlaidų keitimo. Kita vertus, atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog, ginčijant kreditorių susirinkimo nutarimus praėjus ilgam laiko tarpui nuo jų priėmimo, kai kurie nutarimai gali būti jau įvykdyti, asmenys pagal juos gali būti įgiję tam tikras teises ir pareigas ar teisėtus lūkesčius dėl jų įgyvendinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2013).

72Dėl bylos procesinės baigties

7325.

74Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas bei priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

7526.

76Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

77Dėl bylinėjimosi išlaidų

7827.

79Pagal CPK 93 straipsnio 1, 2 dalimis įtvirtintas bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Atskirasis skundas netenkintas, todėl iš apeliantės atsakovės naudai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos.

8028.

81Atsakovė BUAB „Litrus“ prašo priteisti 242,00 Eur bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. Šias išlaidas pagrįsti pateikė rašytinius įrodymus – 2018 m. lapkričio 28 d. sąskaitą faktūrą dėl 242,00 Eur ir 2018 m lapkričio 28 d. „Swedbank“, AB mokėjimo nurodymą dėl 242,00 Eur. Nuo 2015 m. kovo 20 d. galioja Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos). Pagal Rekomendacijų 7 punktą, rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Taigi, preliminari maksimali atlygintina advokato išlaidų suma už atsiliepimą į atskirąjį skundą sudaro 358,08 Eur (Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio (2018-07-01–2018-09-30) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 895,20 Eur ×0,4 koef. Rekomendacijų 8.16 p.).

8229.

83Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, jog atsakovės prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma neviršija rekomenduojamų priteisti užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas (atsiliepimo į atskirąjį skundą paruošimą) maksimalių dydžių bei vadovaudamasis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais sprendžia priteisti atsakovei BUAB „Litrus“ iš apeliantės UAB ,,INKOMLITA“ 242,00 Eur bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidas.

84Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

85Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

86Priteisti bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Litrus“, j. a. k. 302332577, iš uždarosios akcinės bendrovės ,,INKOMLITA“, j. a. k. 141628771, 242,00 Eur (du šimtus keturiasdešimt su eurus) bylinėjimosi išlaidas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Bylos esmė

1.... 6. Kauno apygardos teismas 2017 m. balandžio 6 d. nutartimi iškėlė bankroto... 7. 2.... 8. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „INKOMLITA“ skundu prašė... 9. 3.... 10. Atsakovės BUAB „Litrus“ bankroto administratorė N. M. skundu prašė... 11. 4.... 12. Atsakovė BUAB „Litrus“ atsiliepimu prašė atmesti suinteresuoto asmens... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Kauno apygardos teismas 2018 m. lapkričio 5 d. nutartimi atmetė atsakovės... 16. Dėl 2017 m. lapkričio 9 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo,... 17. 6.... 18. Teismas nustatė, kad kreditorės UAB „INKOMLITA“ reikalavimo teisė BUAB... 19. Dėl 2018 m. rugsėjo 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto pirmuoju... 20. Teismas nustatė, jog byloje ginčo dėl kreditorių dalyvavimo, nustatytos... 21. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 22. 7.... 23. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „INKOMLITA“ prašo... 24. 7.1.... 25. byloje nėra ginčo, kad apeliantė gavo pranešimą apie šaukiamą... 26. 7.2.... 27. Ginčijamu nutarimu, priimtu vienos kreditorės balsais, buvo patvirtintos... 28. 7.3.... 29. Taip pat skunde yra išdėstyti ir kiti bankroto administratorės nesąžiningi... 30. 8.... 31. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė BUAB „Litrus“, atstovaujama... 32. 8.1.... 33. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalimi nustatytas terminas buvo akivaizdžiai praleistas... 34. 8.2.... 35. Kitoje civilinėje bylioje sudaryta taikos sutartis nėra susijusi su... 36. Teismas... 37. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 38. Dėl bylos ribų... 39. 9.... 40. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 41. Dėl atskirojo skundo netenkinimo ... 42. 10.... 43. Dėl pakartotinio kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo,... 44. 11.... 45. ĮBĮ 25 straipsnio 2 dalimi nustatyta, jog kreditorių susirinkimus šaukia... 46. 12.... 47. Kreditorių susirinkimo nustatyta kreditorių informavimo apie šaukiamą... 48. 13.... 49. Apie šaukiamą 2017 m. lapkričio 9 d. 10.00 val. antrąjį kreditorių... 50. 14.... 51. Iš 2017 m. lapkričio 3 d. pranešimo nustatyta, kad visi kreditoriai buvo... 52. 15.... 53. Kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas... 54. 16.... 55. Kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo... 56. 17.... 57. Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartimi patvirtintas... 58. 18.... 59. Apibendrinus byloje nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumą, darytina... 60. 19.... 61. Dėl termino skundui, dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, paduoti. ĮBĮ 24... 62. 20.... 63. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies... 64. 21.... 65. Teismui priklauso diskrecijos teisė vertinti aplinkybes dėl įstatyme... 66. 22.... 67. UAB „INKOMLITA“ skundą dėl 2017 m. lapkričio 9 d. kreditorių... 68. 23.... 69. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad kreditorė turėjo pakankamai... 70. 24.... 71. Dėl ginčijamo nutarimo materialinių aspektų (turinio) apeliacinės... 72. Dėl bylos procesinės baigties... 73. 25.... 74. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės... 75. 26.... 76. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų atskirojo skundo... 77. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 78. 27.... 79. Pagal CPK 93 straipsnio 1, 2 dalimis įtvirtintas bendrąsias bylinėjimosi... 80. 28.... 81. Atsakovė BUAB „Litrus“ prašo priteisti 242,00 Eur bylinėjimosi išlaidas... 82. 29.... 83. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, jog atsakovės prašoma... 84. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 85. Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.... 86. Priteisti bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Litrus“, j. a. k....