Byla 2-2858-642/2012
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, sekretoriaujant Jurgitai Paulauskienei, Svajonei Krakienei, dalyvaujant ieškovės atstovui Žilvinui Juškai, atsakovės atstovui Ruslanui Jermolajevui, teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Arx Artis“ patikslintą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Rodata“, trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų A. J. dėl įsiskolinimo priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovė patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti 2009-09-14 UAB „ARX Artis“ ir atsakovės UAB „Rodata“ tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą (įskaitymą) negaliojančiu, priteisti iš atsakovo UAB „Rodata“ 14527,58 Lt skolos, 6 procentų metinių palūkanų bei ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovės nebuvo sudaryta rašytinės rangos sutarties, todėl ieškovės bankroto administratoriaus nuomone, atsakovės pridėtas 2009 m. gegužės mėnesio atliktų darbų aktas Nr. G1-09-04 neįrodo, kad tarp šalių buvo sudaryta rangos sutartis, egzistavo rangos teisiniai santykiai, bei tai, kad atsakovė atliko akte minimus darbus bei akte minima kaina yra teisinga. 2009-09-14 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas negali būti laikomas tinkamu dokumentu, pagrindžiančiu tarp šalių sudarytą įskaitymą, kadangi ieškovė neturi jokių duomenų, kad tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte už atsakovę pasirašiusi UAB „Logistra“ būtų turėjusi sutartį dėl buhalterinių paslaugų teikimo. Nesant UAB „Logistra“ tinkamo įgaliojimo, negali būti konstatuojama, jog ieškovė su įskaitymu sutiko, jį pasirašė ir buvo tinkamai apie tai informuota. Kaip papildoma tai pagrindžianti aplinkybė yra tai, jog šio dokumento nebuvo tarp bankroto administratoriui perduotų visų įmonės dokumentų, jis gautas tik parengiamajame teismo posėdyje.

3Atsakovė pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad su patikslintu ieškiniu nesutinka. Pažymėjo, kad patalpų įrengimo darbai dėl kurių buvo susitarta buvo atlikti. Tai, kad jie buvo atlikti sutartu laiku ir už sutartą kainą įrodo šalių pasirašytas 2009 m. gegužės mėnesį atliktų darbų aktas Nr. G1-09-04 bei 2009-06-01 sąskaita-faktūra serija DEST Nr. 5634. 2009-09-14 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą pasirašė atsakovės direktorius, o iš UAB „Arx artis“ pusės pasirašė UAB „Logistra“, kuri teikė buhalterines paslaugas UAB „Arx artis“ , ir šio fakto BUAB „Arx artis“ bankroto administratorius negali nežinoti. Kadangi 2009-09-14 tarpusavio atsiskaitymų akte nurodyta visa būtina tarpusavio skolų užskaitymui būtina informacija, mano, kad įskaitymas faktiškai buvo atliktas 2009-09-14 pasirašius tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą ir UAB „Rodata“ prievolė sumokėti už gautas prekes pagal 2009-08-31 PVM sąskaitą-faktūrą ARX NZ Nr. 0002, baigėsi. Ieškovės argumentas, kad atsakovė nėra išrašiusi minėtos sąskaitos ieškovei, nes dalyje „sąskaitą išrašė“ pasirašė ne UAB „Rodata“ atstovas, yra nepagrįstas. Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos išaiškinimus PVM sąskaitos-faktūros neprivaloma pasirašyti, sąskaitoje aiškiai nurodytas pardavėjas ir pirkėjas, o sąskaitą išrašė UAB „Rodata“, ši sąskaita perduota tuo metu buvusiai ieškovės direktorei A. B., kuri parašu patvirtino sąskaitos gavimą, tik per klaidą pasirašė ne toje eilutėjė. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas patvirtino atsiliepime nurodytas aplinkybes ir prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad iki banktoro bylos iškėlimo buvo UAB „Arx Artis“ direktoriumi, prieš tai direktoriaus pareigas UAB „Arx Artis“ ėjo jo sutuoktinė A. J..

4Trečiasis asmuo A. J. (B) pateikė atsiliepimą į ieškovės pradinį ieškinį, nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Pažymėjo, kad UAB „Rodata“ 2009 metų balandžio-gegužės mėnesiais vykdė UAB „Arx artis“ nuomojamų patalpų prekybos centre „Herkaus galerija“ įrengimo darbus. Buvo atlikti sienų glaistymo, dažymo, tapetavimo, dekoratyvinio apšvietimo ir interjero įrengimo darbai, kurių bendra kaina 12152 Lt. Už šiuos darbus buvo apmokėta padarant įskaitymą už UAB „Rodata“ pirktus iš UAB „Arx artis“ daiktus: baldus ir kompiuterius, kurių bendra kaina su PVM – 11885,59 Lt.

5Liudytoja A. V. teismo posėdžio metu parodė, kad yra UAB „Talesta“ vadovė, nuomoja įmonėms patalpas. Su UAB „Arx Artis“ buvo sudaryta patalpų nuomos sutartis, kurioje buvo numatyta kokius statybos darbus šalys turi atlikti, kadangi dar buvo vykdomi nuomojamų pastatų statybos darbai. Nuomininkas UAB „Arx Artis“ savo lėšomis turėjo atlikti nuomojamų patalpų vidaus apdailos darbus. UAB „Arx Artis“ vidaus apdailos darbų patys neatliko, pasisamdė generalinio rangovo „NCC Titanas“ darbuotojus, UAB „Talesta“ taip pat samdė šią įmonę statybos darbams atlikti. Buvusi UAB „Arx Artis“ direktorė remonto darbams atlikti pateikė UAB „Talesta“ plyteles, dušo kabiną, klozetą, porą kriauklių, maišytuvą. UAB „Talesta“ generalinis rangovas „NCC Titanas“ sumontavo šituos daiktus pagal 2009-06-01 sąskaitą-faktūrą. Liudytoja nurodė, kad UAB „Rodata“ neatliko jokių darbų ieškovės nuomojamose patalpose. Be generalinio rangovo „NCC Titanas“ žinios jokia kita firma negalėjo įeiti į patalpas adresu H.Manto g. 22, Klaipėda, tuo metu kai vyko statybos. Tarp generalinio rangovo „NCC Titanas“ ir UAB „Rodata“ jokių sutarčių sudaryta nebuvo. Liudytoja pati matė, kaip UAB „Arx Artis“ nuomojamose patalpose dirbo generalinio rangovo „NCC Titanas“ darbuotojai. UAB „Arx Artis“ nuomuotose patalpose liko tokie daiktai kaip plytelės, kriauklės, dušo padėklai, t.y. tai, ką sumontavo „NCC Titanas“.

6Trečiasis asmuo A. J. (B) į bylos nagrinėjimą neatvyko, apie teismo posėdį jai pranešta tinkamai, 2012-04-24 A. J. pateikė prašymą nagrinėti bylą jai nedalyvaujant (b.l. 101), todėl byla, sutinkant ieškovei, nagrinėtina iš esmės, nedalyvaujant atsakovei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 2 dalis).

7Byloje nustatytos aplinkybės

8Byloje esančiais įrodymais, šalių paaiškinimais nustatyta, kad 2009-06-01 tuo metu buvusi UAB „Arx Artis“ direktorė A. J. ilgalaikio turto nurašymo dokumentu Nr. serijos Nr. ARX NZ Nr. 0002 nurašė ieškovei priklausantį įlgalaikį turtą ir išrašė PVM sąskaitą-faktūrą 11885,89 Lt sumai bei perdavė šiuo daiktus atsakovei (b.l. 6, 8). 2009-08-31 dieną ieškovė pardavė daiktus UAB „Rodata“ ir išrašė PVM sąskaitą-faktūrą 2641,69 Lt sumai, serijos Nr. ARX NZ Nr. 0001 (b.l. 7). Kaip ieškinyje nurodė ir teismo posėdžio metu patvirtino ieškovės bankroto administratorius jis nerado jokių kitų įmonės dokumentų, kurie įrodytų, jog nurašyti daiktai po 2009-08-31 būtų buvę įrašyti įmonės apskaitoje. 2007-05-23 UAB „ARX Artis“ su trečiuoju asmeniu A. B. sudarė neterminuotą darbo sutartį, kuria A. B. buvo paskirta UAB „ARX Artis“ direktore (b.l. 11-13). 2010-10-11 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „Arx Artis“ buvo iškelta bankroto byla, UAB „Arx Artis“ administratore paskirta UAB „Divingas“ (b.l. 17, 18). 2011-05-03 UAB „Divingas“ įgaliojo teisininką Žilviną Jušką atstovauti bendrovę bei šios bendrovės administruojamas bankrutuojančias ir bankrutavusias įmones (b.l. 40). 2011-05-18 UAB „Arx Artis“ tuometinis direktorius Ruslanas Jermolavjevas perdavė UAB „Divingas“ atstovams visus įmonės UAB „Arx Artis“ dokumentus (b.l. 15). A. J. ir Ruslanas Jermolajevas yra sutuoktiniai. 2012-03-15 parengiamojo teismo posėdžio metu atsakovės atstovas pateikė į bylą 2009 m. gegužės mėnesio atliktų darbų aktą Nr. G1-09-04, kurioje nurodytas užsakovas UAB „Arx Artis“, o rangovas UAB „Rodata“, nurodomas objekto pavadinimas „Patalpų įrengimas prekybos centre „H. M. galerija“, nurodyta atliktų darbų suma 12152,00 Lt (b.l. 43). Atsakovės atstovas taip pat pateikė 2009-09-14 Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, kurį pasirašė UAB „Rodata“ atstovas Ruslanas Jermolajevas ir UAB „Logistra“ atstovė V. J.. 2009-03-27 tarp UAB „Talesta“ ir UAB „Arx Artis“ buvo sudaryta negyvenamųjų patalpų adresu H.Manto g. 22, Klaipėda, nuomos sutartis Nr. 09/03/27-15 (b.l. 55-85).

9Dėl 2009-09-14 Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto pripažinimo negaliojančiu

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.130 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.131 straipsniu įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą yra pranešama kitai šaliai. Nurodytoje normoje nėra nurodyti visi pareiškimo ar pranešimo kitai šaliai formos ar būdai ir detali tvarka, tačiau nurodytos principinės nuostatos. Jų esmė yra ta, kad prievolės pasibaigimui įskaitymu pakanka vienos šalies valios, apie kurią turi būti informuojama kita šalis. Teismas, svarstydamas, ar šie reikalavimai įvykdyti, turi patikrinti, ar šalis yra padariusi pareiškimą, kad ji įskaito prievolę, ir ar ji apie tai kitą šalį informavo. Pareiškimas apie prievolės įskaitymą ir informavimas gali būti padaromas vienasmenišku aktu ar dokumentu, bet gali būti išreikštas abiejų šalių pasirašytame dokumente. Jeigu prievolės šalys surašo skolų suderinimo ir įskaitymo aktą, kuriame nurodo, kokios sumos yra įskaitomos, tai yra pakankamas pagrindas, kad dvi šalys padarė pareiškimus dėl prievolių įskaitymo (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2004-10-11 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-538/2004). Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje dėl tarpusavio atsiskaitymo aktų reikšmės pasisakyta, jog tokie aktai nėra buhalterinės apskaitos dokumentai, o įrodymai, patvirtinantys, kad šalys buvo susitarusios dėl tokiame akte nustatyto skolos ir reikalavimo dydžio; šalis, nesutinkanti su nurodytu skolos dydžiu, turi teisę teikti savo įrodymus ir tokiu būdu nuginčyti tokiame akte nurodytus skaičiavimus (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2008-12-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-572/2008).

11Byloje pateikta 2009-06-01 PVM sąskaita-faktūra, serija DEST Nr. 5634, kuria atsakovė remiasi darant įskaitymą 2009-09-14 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte. Iš šios sąskaitos-faktūros nustatyta, kad dalyje „sąskaitą išrašė“ pasirašė ne UAB „Rodata“ atstovas, o UAB „ARX Artis“ direktorė A. B. bei Ruslanas Jermolajevas (b.l. 100, 102), todėl esant šiems įrodymams negalima teigti, kad atsakovė išrašė ieškovei PVM sąskaitą-faktūrą dėl suteiktų paslaugų. Juridiniai asmenys įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.81 straipsnio 1 dalis). Kadangi 2009-06-01 PVM sąskaita-faktūra, serija DEST Nr. 5634 nėra pasirašyta UAB „Rodata“ atstovo ir remiantis liudytojos A. V. parodymais, negalima konstatuoti, kad atsakovė suteikė ieškovei rangos paslaugas bei, kad ieškovė turi skolą atsakovei už suteiktas rangos paslaugas. 2011-05-18 UAB „Arx Artis“ tuometinis direktorius Ruslanas Jermolajevas perdavė bankroto administratoriui visus įmonės UAB „Arx Artis“ dokumentus. Bankroto administratorius su 2009 m. gegužės atliktų darbų aktu ir 2009-09-14 Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu susipažino tik 2012-03-15 parengiamojo teismo posėdžio metu. Šių dokumentų UAB „Arx Artis“ buvęs direktorius Ruslanas Jermolajevas bankroto administratoriui neperdavė. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Tiek atsiliepime į ieškinį, tiek teismo posėdžio metu atsakovės atstovas direktorius Ruslanas Jermolajevas nurodė, kad Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą iš UAB „Arx Artis“ pusės pasirašė UAB „Logistra“, kuri teikė buhalterines paslaugas UAB „Arx Artis“. Kadangi tarpusavio atsiskaitymo akte nurodyta visa tarpusavio skolų užskaitymui būtina informacija, įskaitymas faktiškai buvo atliktas 2009-09-14 pasirašius tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą ir UAB „Rodata“ prievolė sumokėti už gautas prekes pagal 2009-08-31 PVM sąskaitą-faktūrą ARX NZ Nr. 0002 baigėsi. Įskaitymui atlikti nebuvo reikalingas kitos šalies sutikimas, kadangi įskaitymui atlikti pakanka vienos šalies valios ir tai ar UAB „Logista“ buvo įgaliota atlikti įskaitymą ar ne neturi jokios teisinės reikšmės. Su šiais atsakovės atstovo teiginiais teismas negali sutikti. Jeigu prievolės šalis (kreditorius) neigia priešpriešinio reikalavimo įskaitymą, teismas privalo išsiaiškinti, ar tam tikras kitos šalies dokumentas laikytinas tinkamu, teisinius padarinius abiem prievolės šalims sukeliančiu pareiškimu apie įskaitymą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.131 straipsnio 1 dalis). Juridinio asmens sandorius sudaro jo organai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.81 straipsnis), todėl dėl priešpriešinio reikalavimo įskaitymo gali nuspręsti tokius įgaliojimus turintys įmonės valdymo organai ar jų įgalioti kiti asmenys. Pareiškimas apie priešpriešinio reikalavimo įskaitymą gali būti padaromas šalies kompetentingo asmens dokumentu, taip pat gali būti išreikštas abiejų šalių pasirašytame dokumente. Toks dokumentas gali būti ir šalių tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas. Jeigu prievolės šalys, t. y. atitinkamus įgalinimus turintys jų atstovai, surašo skolų suderinimo ir įskaitymo aktą, kuriame nurodo, kokios sumos įskaitomos, yra pagrindas pripažinti, kad šalys pagal 6.131 straipsnio 1 dalį padarė pareiškimus dėl prievolių įskaitymo (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2006-11-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2006). Iš byloje esančio 2009-09-14 tarpusavio įskaitymo akto nustatyta, kad jį pasirašė UAB „Rodata“ atstovas direktorius Ruslanas Jermolajevas bei UAB „Logistra“ atstovė V. J.. BUAB „Arx Artis“ bankroto administratorius duomenų apie tai, kad UAB „Logistra“ buvo tinkamai įgaliota atstovauti UAB „Arx Artis“, t.y. ieškovės vardu sudaryti sandorius, neturi, atsakovės atstovas tokių duomenų į bylą taip pat nepateikė, todėl konstatuotina, kad 2009-09-14 Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą UAB „Arx Artis“ vardu pasirašė neįgaliotas asmuo, todėl negalima teigti, jog UAB „Arx Artis“ buvo informuota tinkamai ir sutiko su šiuo įskaitymu. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atsakovo teiginys, kad 2009-09-14 tarpusavio atsiskaitymų akte nurodyta visa būtina tarpusavio skolų užskaitymui būtina informacija, todėl įskaitymas atliktas tinkamai ir UAB „Rodata“ prievolė sumokėti už gautas prekes pagal 2009-08-31 PVM sąskaitą-faktūrą ARX NZ Nr. 0002 baigėsi, atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

12Iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.130 straipsnyje įtvirtintų nuostatų matyti, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012-04-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012, 2010-12-10 nutartis civilinėje byloje bylos Nr. 3K-3-522/2010; 2011-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2011; kt.). Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Ištyręs byloje esančius rašytinius įrodymus ir išklausęs šalių paaiškinimus, teismas konstatuoja, kad atsakovė neįrodė, jog turėjo priešpriešinį vienarūšį reikalavimą ieškovei (t.y., kad atliko rangos darbus ieškovui), kurį būtų galėjusi įskaityti, o 2009-09-14 Tarpusavio įskaitymų suderinimo aktas nėra pasirašytas tinkamo UAB „Arx Artis“ atstovo, todėl atsakovės prievolė ieškovei nėra pasibaigusi įskaitymu. Byloje esančios PVM sąskaitos faktūros serija ARX NZ Nr. 0001 ir serija ARX NZ Nr. 0002 bei šalių paaiškinimai patvirtina, kad sąskaitose nurodyti daiktai buvo perduoti atsakovei, todėl akivaizdu, kad atsakovė savo pareigą laiku atsiskaityti su ieškove pagal jos pateiktas sąskaitas su nurodytomis priskaičiuotomis mokėti sumomis yra neabejotinai pažeidusi. Ieškovė savo prievolę vykdė tinkamai, todėl atsakovė privalėjo įvykdyti savo prievolę, tai yra laiku atsiskaityti už gautas prekes, tačiau savo sutartinių įsipareigojimų laiku nevykdė. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos vykdymo sąlygas, todėl laikoma, kad atsakovė pažeidė prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.205 straipsnis). Esant nurodytoms aplinkybėms, išklausius šalių paaiškinimus, įvertinus byloje surinktus įrodymus, bei vadovaujantis teisingumo, protingumo bei proporcingumo principais, ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.81, 6.38, 6.130 straipsniais).

13Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo visiškai tenkintinas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

14Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškomos iš atsakovės į valstybės biudžetą proporcingai ieškinio reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovės valstybei priteistina 436,00 Lt žyminio mokesčio.

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos valstybei iš atsakovės (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92 straipsnis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 96, 259, 263, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškovės patikslintą ieškinį visiškai tenkinti.

18Pripažinti atsakovės UAB „Rodata“ atstovo Ruslano Jermolajevo ir UAB „Arx Artis“ vardu UAB „Logistra“ atstovės V. J. pasirašytą 2009-09-14 Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą negaliojančiu.

19Priteisti ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Arx Artis“ iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rodata“ 14527,58 Lt skolos, 6 procentų metines palūkanas už priteistą 14527,58 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-01-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Priteisti valstybei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rodata“ 436,00 Lt žyminio mokesčio ir 11,25 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą padavus Klaipėdos miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė,... 2. ieškovė patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti... 3. Atsakovė pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad... 4. Trečiasis asmuo A. J. (B) pateikė atsiliepimą į ieškovės pradinį... 5. Liudytoja A. V. teismo posėdžio metu parodė, kad yra UAB „Talesta“... 6. Trečiasis asmuo A. J. (B) į bylos nagrinėjimą neatvyko, apie teismo... 7. Byloje nustatytos aplinkybės... 8. Byloje esančiais įrodymais, šalių paaiškinimais nustatyta, kad 2009-06-01... 9. Dėl 2009-09-14 Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto pripažinimo... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.130 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad... 11. Byloje pateikta 2009-06-01 PVM sąskaita-faktūra, serija DEST Nr. 5634, kuria... 12. Iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.130 straipsnyje įtvirtintų... 13. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines... 14. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista,... 15. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 96, 259, 263,... 17. ieškovės patikslintą ieškinį visiškai tenkinti.... 18. Pripažinti atsakovės UAB „Rodata“ atstovo Ruslano Jermolajevo ir UAB... 19. Priteisti ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Arx... 20. Priteisti valstybei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rodata“... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...