Byla 2-1414/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Grafko“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 8 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. L2-934-372/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Grafko“ ieškinį dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Kreditorius UAB „Grafko“ pateikė teismui pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo ir kartu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones skolininko UAB „Vėtrūna“ turtui. Kreditorius taip pat prašė areštuoti skolininko neįkeistą ar kitaip neapsunkintą turtą ir pinigines lėšas visai reikalavimo sumai (118815,95 Lt), nurodydamas, kad skolos suma yra didelė, o skolininkas ilgą laiką piktybiškai vengia vykdyti savo įsipareigojimus.

4Šiaulių apygardos teismas 2010 m. gegužės 18 d. nutartimi kreditoriaus UAB „Grafko“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir areštavo UAB „Vėtrūna“ priklausantį neįkeistą ar kitaip neapsunkintą nekilnojamąjį turtą už 118 815,95 Lt. Neužtekus šio turto, areštavo UAB „Vėtrūna“ priklausančias lėšas, esančias bankuose ir kitose finansinėse institucijose. Tuo pačiu teismas leido iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su kreditoriumi UAB „Grafko“.

5Skolininkas UAB „Vėtrūna“ dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės 18 d. nutarties pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė skundžiamą nutartį panaikinti ir kreditoriaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodė, kad teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, nes skolininko UAB „Vėtrūna“ finansinė padėtis yra labai gera ir tai objektyviai sumažina teismo sprendimo neįvykdymo riziką kreditoriaus reikalavimo patenkinimo atveju. Be to, skolininko manymu, byloje nėra prielaidų spręsti, kad teismo įsakymo įvykdymas pasunkės arba pasidarys neįmanomu neareštuojant skolininko turto. Tuo pačiu skolininkas nurodė, kad laikinąsias apsaugos priemones teismas pritaikė neišklausęs skolininko pozicijos.

6Šiaulių apygardos teismas, sutikdamas su skolininko UAB „Vėtrūna“ atskirajame skunde išdėstytais motyvais ir siekdamas išsiaiškinti tikrąsias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo aplinkybes, 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi panaikino Šiaulių apygardos 2010 m. gegužės 18 d. nutartį ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskyrė nagrinėti iš naujo viešame teismo posėdyje dalyvaujant šalims.

7Šiaulių apygardos teismas 2010 m. birželio 8 d. nutartimi kreditoriaus UAB „Grafko“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininko UAB „Vėtrūna“ atžvilgiu atmetė. Teismas nustatė, kad iš skolininko UAB „Vėtrūna“ pateiktų duomenų apie nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą matyti, jog skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto vertė sudaro apie 4 110 000 Lt (b. l. 42 – 89). Skolininkas nuo 1995 m. sėkmingai vykdo ūkinę – komercinę veiklą, yra viena didžiausių statybų ir nekilnojamojo turto valdymo paslaugas teikiančių bendrovių Lietuvoje. Visos šios aplinkybės suponuoja išvadą, kad įmonė stabiliai dirba ir slėpti turto neketina. Pirmosios instancijos teismo nuomone, tai rodo, kad nėra realaus pagrindo manyti, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių dėl pareikšto reikalavimo 118 815,95 Lt sumai skolininko UAB „Vėtrūna“ atžvilgiu, bus apsunkintas būsimo sprendimo įvykdymas (CPK 144 str.). Be to, teismas įvertino ir šalių interesų pusiausvyros balanso kriterijų bei padarė išvadą, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, galintys atsirasti nuostoliai gali būti didesni nei netaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Tuo tarpu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės gali pažeisti skolininko UAB „Vėtrūna“ ūkinę veiklą bei nepagrįstai varžyti jos interesus.

8Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Grafko“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 8 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti atsakovo neįkeisto ar kitaip neapsunkinto turto ir piniginių lėšų areštą 118 815,95 Lt sumai. Nurodo šiuos argumentus:

91. Ginčo suma (118 815,95 Lt) yra labai didelė, todėl neabejotinai gali lemti sprendimo neįvykdymo riziką. Atitinkamai, nors atsakovas pateikė duomenis apie jo nuosavybės teise valdomą turtą, kurio vertė 4 110 000 Lt, tačiau nepateikė jokių duomenų apie savo įsipareigojimus. Iš atsakovo pateiktų nekilnojamojo turto išrašų matyti, kad didžioji dalis atsakovo nekilnojamojo turto yra įkeista arba areštuota, o jokių duomenų apie įkeitimo bei arešto mąstą ir apie turimų įsipareigojimų apimtį atsakovas teismui nepateikė. Tokiu būdu atsakovas neįrodė, jog ieškinio suma jam nėra didelė.

102. Atsakovas taip pat nepateikė teismui jokių įrodymų, kad jis nuo 1995 metų sėkmingai vykdo ūkinę – komercinę veiklą, yra viena didžiausių statybų ir nekilnojamojo turto valdymo paslaugas teikiančių bendrovių Lietuvoje, todėl teismas nepagrįstai rėmėsi šia aplinkybe spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

113. UAB „Vėtrūna“ teismui nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių nuostolių, kurie gali atsirasti pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, dydį, todėl teismas nepagrįstai konstatavo, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones galintys atsirasti nuostoliai gali būti didesni nei netaikius laikinųjų apsaugos priemonių.

124. Atsakovas piktybiškai vengia atsiskaityti su ieškovu ir nesumoka netgi tos skolos dalies, dėl kurios nėra ginčo, todėl tai, ieškovo nuomone, kelia abejonių dėl atsakovo mokumo ir tokie atsakovo veiksmai turėtų būti vertinami sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Vėtrūna“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra teismo teisė, o ne pareiga ir būtent tas asmuo, kuris reikalauja taikyti laikinąsias apsaugos priemones, privalo įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Tuo tarpu ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindžiamas vien prielaidomis, nepateikiant jokių įrodymų dėl grėsmės teismo sprendimo vykdymui. Atitinkamai nesutikimas atsiskaityti su ieškovu nereiškia neatsiskaitymo piktybiškumo, nes tarp šalių vyksta teisinis ginčas. Tai, kad UAB „Vėtrūna“ nuo 1995 metų sėkmingai vykdo ūkinę – komercinę veiklą, yra viena didžiausių statybos ir nekilnojamojo turto valdymo paslaugas teikiančių bendrovių Lietuvoje, patvirtina žiniasklaidoje paskelbta informacija apie atsakovą ir jo vystomus nekilnojamojo turto projektus („Žalgirio“ arenos statyba Kaune, universalios pramogų ir sporto arenos statyba Klaipėdoje, su Ignalinos atominės elektrinės uždarymu susijusių darbų vykdymas ir kt.), o ieškovas tai tikrai žino ir šios aplinkybės vertintinos kaip nustatytos ir neįrodinėtinos (CPK 182 str. 1 p.). Ieškovo reikalavimo suma (118 815,95 Lt) nelaikytina didele, nes vien atsakovui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertė sudaro apie 4 110 000,00 Lt, o tai beveik 35 kartus daugiau už ieškovo reikalavimų dydį. Be to, laikinosiomis apsaugos priemonėmis kitos šalies interesai neturėtų būti varžomi labiau nei to reikia teisėtų tikslų pasiekimui, o nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra netikslingas ir perteklinis.

14Atskirasis skundas netenkinamas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

16Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio teismo sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą, o laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet kurioje proceso stadijoje. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad, jų nesiėmus, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

17Atskirajame skunde ieškovas nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių UAB „Vetrūna“ atžvilgiu taikymo būtinybę nagrinėjamu atveju lemia didelė ginčo suma, tačiau pažymėtina, kad vien didelė ieškinio suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes būtina įvertinti taip pat ir kitas bylos aplinkybes, svarbias šio klausimo sprendimui, tai yra, ar ieškinio dydis, lyginant jį su bendrovės turimu turtu, ūkine veikla, gaunamu pelnu ir apyvarta, o taip pat bendrovės autoritetu ir vardu versle, duoda pagrindą išvadai, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasiradyti nebeįmanomu (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2-320/2006, Nr. 2-82/2008, Nr. 2-108/2008, Nr. 2-526/2008, Nr. 2-787/2008. Nr. 2-889/2008 ir kt.). Atitinkamai iš atsakovo pateiktų duomenų (b. l. 73 – 85) aišku, kad atsakovas įgyvendina kelis vienus didžiausių šiuo metu vystomų nekilnojamo turto statybos projektus (Kauno „Žalgirio“ arenos, universalios pramogų ir sporto arenos Klaipėdoje ir kt.), o iš VĮ Registrų centrui pateikto 2009 metų balanso (b. l. 93 – 95) duomenų aišku, kad, nors atsakovas, vykdantis stambius nekilnojamojo turto projektus, turi daug įsipareigojimų, tačiau jo turto vertė sudaro net 181 969 288 Lt, o iš pelno (nuostolių) ataskaitos už 2009 metus (b. l. 96) aišku, kad UAB „Vetrūna“ dirba pelningai ir 2009 metais gavo 7 149 305 Lt pelno. Tokiu būdu, nors ieškovas yra teisus nurodydamas, jog dauguma atsakovui nuosavybės teise priklausančio turto, apie kurį duomenis pateikė pats atsakovas (b. l. 10 – 57) yra įkeista, tačiau nagrinėjamu atveju tai laikytina normalia komercine ūkine praktika, siekiant vystyti stambius nekilnojamojo turto projektus ir savaime nerodo sunkios atsakovo finansinės būklės bei grėsmės teismo sprendimo, jeigu jis būtų palankus ieškovui, įvykdymui. Tuo tarpu, atsižvelgiant į atsakovo vykdomos veikos mąstus bei pelną teigti, jog 118 815,95 Lt reikalavimo suma atsakovui yra labai didelė ir preziumuoja būsimo teismo sprendimo neįvykdymo ar vykdymo apsunkinimo riziką (CPK 144 str. 1 d.), nėra pagrindo.

18Ieškovas nurodo, kad atsakovas piktybiškai vengia atsiskaityti su ieškovu ir nesumoka netgi tos skolos dalies, dėl kurios nėra ginčo ir tai neva leidžia abejoti atsakovo mokumu. Tačiau pažymėtina, kad vykstant ginčui dėl skolos, pastarosios nesumokėjimas negali būti vertinamas kaip pagrindžiantis atsakovo nemokumą, o teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, ieškinio pagrįstumo apskritai nevertina.

19Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas UAB „Grafko“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Grafko“ atžvilgiu, taip pat konstatavo, kad UAB „Vėtrūna“ nuo 1995 metų sėkmingai vykdo ūkinę – komercinę veiklą, yra viena didžiausių statybų ir nekilnojamojo turto valdymo paslaugas teikiančių bendrovių Lietuvoje, o pritaikius laikinąsias apsaugos priemones galintys atsirasti nuostoliai gali būti didesni nei jų netaikius. Tuo tarpu apeliantas nurodo, kad atsakovas nepateikė duomenų nei apie sėkmingą veiklą nuo 1995 metų, nei apie galimus nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Tačiau pažymėtina, kad viena pagrindinių duomenų pateikimo VĮ Registrų centui paskirčių civilinio proceso prasme yra duomenų išviešinimas, todėl, nors įrodinėjimo pareiga tenka šalims (CPK 178 str.), tačiau teismas turi teisę patikrinti šalių nurodomas aplinkybes (b. l. 6) remdamasis viešam registrui pateiktais duomenimis, iš kurių nagrinėjamu atveju matyti, kad UAB „Vėtrūna“ įregistruota nuo 1995 m. kovo 10 d. (b. l. 97). Atitinkamai veiklos sėkmingumą patvirtina jau minėta 2009 metų pelno (nuostolių) ataskaita (b. l. 96). Atitinkamai, nors atsakovas ir nepateikė jokių konkrečių duomenų apie objektyviai tikėtiną nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dydį, tačiau tai nepaneigia teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo, nes laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet susijęs su priešingos šalies interesų suvaržymu, o sprendžiant dėl jų taikymo privalo būti atsižvelgta į šalių interesų pusiausvyros ir ekonomiškumo principus (CPK 145 str. 2 d.).

20Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos nuomone, UAB „Grafko“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Vėtrūna“ atžvilgiu atmestas teisėtai ir pagrįstai, o naikinti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 8 d. nutartį dėl atskirajame skunde išdėstytų argumentų nėra pagrindo.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Palikti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 8 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Kreditorius UAB „Grafko“ pateikė teismui pareiškimą dėl teismo įsakymo... 4. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. gegužės 18 d. nutartimi kreditoriaus UAB... 5. Skolininkas UAB „Vėtrūna“ dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m.... 6. Šiaulių apygardos teismas, sutikdamas su skolininko UAB „Vėtrūna“... 7. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. birželio 8 d. nutartimi kreditoriaus UAB... 8. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Grafko“ prašo Šiaulių apygardos teismo... 9. 1. Ginčo suma (118 815,95 Lt) yra labai didelė, todėl neabejotinai gali... 10. 2. Atsakovas taip pat nepateikė teismui jokių įrodymų, kad jis nuo 1995... 11. 3. UAB „Vėtrūna“ teismui nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių... 12. 4. Atsakovas piktybiškai vengia atsiskaityti su ieškovu ir nesumoka netgi tos... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Vėtrūna“ prašo... 14. Atskirasis skundas netenkinamas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teismas dalyvaujančių... 17. Atskirajame skunde ieškovas nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių UAB... 18. Ieškovas nurodo, kad atsakovas piktybiškai vengia atsiskaityti su ieškovu ir... 19. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas UAB „Grafko“ prašymą dėl... 20. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Palikti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 8 d. nutartį nepakeistą....