Byla 2-889/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo AB „Mažeikių nafta“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 15 d. nutarties, kuria patenkintas iš dalies ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-690-40/2008 pagal ieškovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ ieškinį atsakovui AB „Mažeikių nafta“ dėl įsiskolinimo ir delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB „Mažeikių nafta“ dėl 8 347 276,86 Lt įsiskolinimo už suteiktas krovinių vežimo paslaugas bei delspinigių priteisimo. Šio ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui AB „Mažeikių nafta“ priklausančias pinigines lėšas.

4Atsakovas AB „Mažeikių nafta“ atsiliepime į ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones prašė atsisakyti priimti ieškinį, o jeigu jis priimtas – civilinę bylą nutraukti bei netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Nurodė, kad AB „Mažeikių nafta“ turi vertingo nekilnojamojo turto, kurio pilnai pakaktų užtikrinti ir įvykdyti ieškovui galimai palankų teismo sprendimą. Todėl nėra poreikio taikyti piniginio lėšų arešto. Vien didelė ieškinio suma nėra aplinkybė, dėl kurios visais atvejais reikėtų taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas turi pakankamai turto ir pajamų, todėl nėra pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Taip pat nurodė, kad jeigu teismas nuspręstų taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtina užtikrinti galimus nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pagal CK 6.249 str. negautos pajamos laikomos nuostoliais, todėl ieškovas įpareigotinas juos užtikrinti

5Šiaulių apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino iš dalies, teismas areštavo AB „Mažeikių nafta“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą už 8 347 276,86 Lt sumą. Teismas nutartyje nurodė, kad ieškinio suma yra didelė – 8 347 276,86 Lt. Tai leidžia daryti išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali kilti reali grėsmė sprendimo įvykdymui. Teismas taip pat nurodė, kad piniginių lėšų areštas yra kraštutinė priemonė, kuomet atsakovas neturi jokio kito turto ir taikytina tuomet, kai negalima taikyti kitų CPK 145 str. nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių. Teismas atsižvelgė į šalių interesų pusiausvyros principą, į tai, kad atsakovas turi pakankamai kilnojamojo bei nekilnojamojo turto, vykdo ūkinę-komercinę veiklą stabiliai ir pelningai, todėl sprendė, kad ieškovo reikalavimams užtikrinti ieškinio ribose turi būti areštuojamas atsakovo kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas. Teismas atmetė atsakovo prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, nes pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (kilnojamojo ir nekilnojamojo turto areštas) neapribojo AB „Mažeikių naftos“ veiklos.

6Atsakovas AB „Mažeikių nafta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Jeigu teismas nuspręstų nepanaikinti laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas prašo įpareigoti ieškovą užtikrinti galimų nuostolių dėl jų pritaikymo atlyginimo užtikrinimą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad 8 347 276,86 Lt suma AB „Mažeikių nafta“ yra didelė ir tai savaime suponuoja galinčią kilti grėsmę teismo sprendimo įvykdymui. Reikalavimo sumos dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į atsakovo finansinius rodiklius, valdomą nuosavybę. Atsakovas kartu su atsiliepimu į ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikė jam priklausančio nekilnojamojo turto sąrašą, iš kurio akivaizdu, kad AB „Mažeikių nafta“ valdo labai daug nekilnojamojo turto. Pagal atsakovo 2007 m. finansinės atskaitomybės duomenis jam priklausančio ilgalaikio turto vertė yra didesnė nei 2,44 milijardo Lt. Ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad atsakovas šį turtą siektų realizuoti, perleisti tretiesiems asmenims. AB „Mažeikių nafta“ yra didelė ir pelningai veikianti įmonė, todėl 8 mln. suma tokiai įmonei negali būti laikoma didelė. AB „Mažeikių nafta“ 2007 m. gavo daugiau kaip 8,8 milijardo pajamų, 2007 metais jos pelnas buvo 99 401 000 Lt, 2008 m. I pusmetį AB „Mažeikių nafta“ dirbo dar pelningiau – jos pelnas buvo 280 400 000 Lt .
  2. Skundžiama nutartimi teismas areštavo atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, tačiau teismas neatsižvelgė į tai, kad piniginės lėšos taip pat yra juridinio asmens turtas, todėl, leisdamas areštuoti ir kilnojamąjį turtą, teismas de facto areštavo ir pinigines lėšas.
  3. Teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones per didelei sumai. AB „Mažeikių nafta“ vykdo savo įsipareigojimus ir šio skundo pateikimo dieną ieškovui yra sumokėjęs 3 446 711,4 Lt.
  4. Ginčas tarp ieškovo ir atsakovo dėl mokėjimų už paslaugas dydžio ir tvarkos nėra pasibaigęs, todėl be šios bylos, AB „Lietuvos geležinkeliai“ gali kreiptis į teismą su kitais ieškiniais. Kadangi skundžiama nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, kyla grėsmė, kad kol ji nebus panaikinta, remiantis ja ir kitose civilinėse bylose teismas priiminės neteisėtas ir nepagrįstas nutartis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimais.
  5. Teismas neužtikrino informacijos, kuri buvo, yra ir turi būti konfidenciali, išsaugojimo. AB „Mažeikių nafta“ prašė bylą nagrinėti uždarame teismo posėdyje ir bylos medžiagą pripažinti nevieša. Teismas skundžiamoje nutartyje šio prašymo net nesvarstė. Konfidencialios informacijos skleidimas gali sukelti žalos AB „Mažeikių nafta“ ir ji bus priversta kreiptis į teismą dėl valstybės institucijų neveikimu jai sukeltos žalos atlyginimo.
  6. Teismas nemotyvuotai ir nepagrįstai atmetė atsakovo prašymą taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Pritaikytas nekilnojamojo turto areštas reiškia ir piniginių lėšų areštą, o tai tiesiogiai suvaržys „Mažeikių naftos“ veiklą. Net ir neapribojus AB „Mažeikių nafta“ veiklos, ji vis tiek gali patirti nuostolių, o norint taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, nėra pareigos nustatinėti, kokio dydžio jie bus ir kaip atsiras. Atsakovo prašymo netenkinimas pažeidžia šalių lygiateisiškumo ir interesų pusiausvyros principus.

7Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą nutartį nepakeistą. Nurodo, kad teismas teisingai nurodė, kad ieškiniu reikalaujamos sumos dydis leidžia daryti išvadą, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali kilti reali grėsmė sprendimo įvykdymui. Tokia teismo išvada atitinka teismų praktiką civilinėse bylose taikant laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas teismui 2008 m. spalio 6 d. pateikė pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo ir 2008 m. spalio 6 d. patikslintą ieškinį dėl įsiskolinimo ir palūkanų priteisimo, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 23 499 205,05 Lt sumą. Taigi akivaizdu, kad ieškinio suma šioje byloje yra objektyviai didelė ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsižvelgiant į tai, kad kaip nurodo pats atsakovas, jis turi pakankamai nekilnojamojo turto, kurį būtų galima areštuoti ieškinio ribose antstoliui vykdant teismo nutartį, atsakovo teoriniai argumentai, kad teismas de facto areštavo ir atsakovo pinigines lėšas, atmestini kaip nepagrįsti. Taip pat atmestini kaip nepagrįsti atsakovo argumentai, kad proporcingai atliktų mokėjimų sumai turi būti sumažinta pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimtis, kadangi ieškovas yra pateikęs patikslintą ieškinį šioje byloje dėl 23 499,205,05 Lt priteisimo, taigi akivaizdu, kad laikinųjų apsaugos priemonių apimtis turėtų būti ne mažinama, o didinama. Teismas pagrįstai atmetė atsakovo prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, nes teismas nutartimi nurodė pirmiausia areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, o atsakovui turint pakankamai nekilnojamojo turto, piniginių lėšų areštas negali būti taikomas. Nekilnojamojo turto areštas nevaržo atsakovo ūkinės-komercinės veiklos, o tuo atveju, jeigu konkretaus nekilnojamojo turto areštas suvaržytų atsakovo teises, jis turi teisę naudotis CPK 146 str. numatyta galimybe kreiptis į teismą dėl vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo kita.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (329 str., 338 str.).

10Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismų praktikoje suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-307/2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007, Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-717/2007 ir kt.). Tačiau pažymėtina ir ta aplinkybė, kad vien didelė ieškinio suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtina įvertinti taip pat ir kitas bylos aplinkybes, svarbias šio klausimo sprendimui, tai yra, ar ieškinio dydis, lyginant jį su bendrovės turimu turtu, ūkine veikla, gaunamu pelnu ir apyvarta, o taip pat bendrovės autoritetu ir vardu versle, duoda pagrindą išvadai, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasiradyti nebeįmanomu (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-320/2006, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-82/2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-108/2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-526/2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-787/2008 ir kt.). Taigi, kai yra įrodymų, jog ieškinio suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį nėra didelė, tai yra, kai atsakovas paneigia objektyvios grėsmės (pvz., dėl didelės ieškinio sumos) būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

11Kaip matyti iš byloje esančių atsakovo AB „Mažeikių nafta“ 2007 metų finansinės atskaitomybės duomenų, AB „Mažeikių nafta“ priklausančio ilgalaikio turto vertė yra didesnė nei 2,44 milijardo Lt (b. l. 50). Pagal 2007 metų konsoliduotos finansinės atskaitomybės pelno (nuostolių) ataskaitą, 2007 metais AB „Mažeikių nafta“ pelnas buvo 99 401 000 Lt (b. l. 51). 2008 metų pirmojo pusmečio įmonės pelnas – 280 400 000 Lt. Vertinant šiuos duomenis, akivaizdu, kad atsakovo finansinė padėtis yra labai gera, ieškinys pareikštas ekonomiškai stipriam juridiniam asmeniui, kurio turimo turto vertė žymiai viršija jam pareikštų reikalavimų sumą. Nurodytos aplinkybės teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą, jog nėra pagrindo objektyvaus pobūdžio prielaidoms, kad egzistuoja grėsmė būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui, net ir atsižvelgiant į pareikštų reikalavimų sumą. Be to, byloje nėra įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, kad atsakovas AB „Mažeikių nafta“ mėgintų savo turtą realizuoti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip bandytų sumenkinti savo turtinę padėtį, siekdamas išvengti prievolių, galinčių atsirasti galimo ieškinio patenkinimo šiam atsakovui atveju. Priešingai, atsakovas kartu su atskiruoju skundu pateikė įrodymus apie dalies savo sutartinių įsipareigojimų ieškovui įvykdymą (b. l. 108-117). Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą nepaneigė, kad atsakovas dalį įsiskolinimo padengė, nurodydamas, kad teismui yra pateiktas patikslintas ieškinys dėl 23 milijonų Lt priteisimo. Kolegija pažymi, kad pateiktoje bylos medžiagoje nėra duomenų apie patikslintą ieškinį. Be to, kolegija nagrinėja skundžiamos nutarties pagrįstumą ir teisėtumą, kuri buvo priimta siekiant užtikrinti 8 mln. Lt dydžio ieškinį.

12Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pakankamo teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui AB „Mažeikių nafta“. Todėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui AB „Mažeikių nafta“ atmestinas. Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės ekonominės padėties pablogėjimas, finansinė krizė nėra momentinis reiškinys. Todėl ieškovas, turėdamas duomenų apie neigiamus atsakovo finansinės padėties pokyčius, gali bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje kreiptis į teismą, kurio žinioje yra byla, su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymu (CPK 144 str. 3 d. ).

13Aukščiau nurodytais argumentais panaikinus pirmosios instancijos teismo nutartį, teisėjų kolegija nebepasisako dėl atsakovo atskirajame skunde išdėstyto prašymo taikyti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, nes šis prašymas, nelikus laikinųjų apsaugos priemonių, tampa teisiškai nereikšmingas.

14Apeliantas skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas neužtikrino informacijos, kuri yra konfidenciali, išsaugojimo, nes bylą jis prašė nagrinėti uždarame teismo posėdyje ir bylos medžiagą pripažinti nevieša. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, teismas šio atsakovo prašymo nesprendė, nurodydamas, kad šioje nutartyje šis klausimas nespręstinas, tai nėra susiję su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimu. Pateiktoje bylos medžiagoje nėra duomenų, ar šis klausimas nebuvo išspręstas vėliau. Todėl kolegija neturi pagrindo pasisakyti dėl šio argumento.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

16Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui AB „Mažeikių nafta“ atmesti.

17Nutarties nuorašą siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai