Byla II-303-763/2017
Dėl Vilniaus apskrities VPK Švenčionių r. PK 2017-04-19 nutarimo

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjas Rimvydas Petrauskas, sekretoriaujant Rūtai Lazauskienei, Birutei Godliauskienei , dalyvaujant pareiškėjui E. R., jo atstovei advokatei Aušrai Bračiulienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą pagal E. R. skundą dėl Vilniaus apskrities VPK Švenčionių r. PK 2017-04-19 nutarimo.

2Teismas

Nustatė

3Vilniaus apskrities VPK Švenčionių r. PK pareigūnas 2017-04-19 surašė E. R. nutarimą (ROIK 17067372635) dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, pagal LR ANK 417 straipsnio 8 dalį už KET 9, 119 punktų pažeidimą. Nutarime dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, nurodyta, kad E. R. 2017 m. balandžio 1 d., 21.45 val., krašto kelio Vilnius-Švenčionys-Zarasai 86 kilometre, Naujųjų Zadvarninkų k., Švenčionių r. sav., vairuodamas transporto priemonę AUDI A6, valst. Nr. ( - ), važiavo ne kuo arčiau dešinės važiuojamosios dalies krašto, atsiradus kliūčiai išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą, kur susidūrė su kita transporto priemone. Minėtu policijos institucijos 2017-04-19 nutarimu E. R. paskirta nuobauda – įspėjimas.

4Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo E. R. pateikė skundą dėl minėto nutarimo, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apskrities VPK Švenčionių r. PK 2017-04-19 nutarimą dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, Nr. 92ANH-95888384-17, ir nutraukti administracinio nusižengimo teiseną.

5Vilniaus apskrities VPK Švenčionių r. PK pateikė atsiliepimą į skundą, kur nurodė, kad nutarimas administracinio nusižengimo byloje yra pagrįstas ir teisėtas. Nurodė, kad tiriant eismo įvykio aplinkybes bei prieš surašant nutarimą buvo konsultuotasi su auto techninių ekspertizių centro ekspertu, kuris išreiškė nuomonę, kad sprendžiant iš automobilių išsidėstymo po įvykio bei automobiliams padarytų apgadinimų, yra akivaizdu, kad E. R. vairuojamas automobilis važiavo daug didesniu nei 50 km/val. tame ruože leistinu greičiu. Įvertinus automobilių išsidėstymą po įvykio, preliminariais paskaičiavimais automobilio VW Golf, valst. Nr. ( - ) greitis po susidūrimo buvo 38 km/val., o automobilio AUDI A6, valst. Nr. ( - ), kuris atsitrenkė į jį, greitis susidūrimo metu buvo apie 83 km/val. Todėl darytina prielaida, kad susidūrimo greitis buvo dar didesnis, o eksperto nuomone, kad sprendžiant iš eismo įvykio schemos bei automobilių sugadinimų, matosi kad automobilis AUDI A6 važiavo maždaug viduriu važiuojamosios dalies ir atsiradus kliūčiai įvažiavo į priešpriešinę eismo juostą, kur susidūrė su kita transporto priemone. Nurodė, kad darytina išvada, kad nors pagrindinė eismo įvykio priežastis yra automobilio VW Golf vairuotojo veiksmai, tačiau ir automobilio AUDI vairuotojo E. R. veiksmai taip pet turėjo įtakos eismo įvykio kilimui, kadangi, jei AUDI vairuotojas važiuotų gyvenvietėje leistinu 50 km/val. greičiu ir kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto, automobilių susidūrimas neįvyktų.

6Įgaliotas Vilniaus apskrities VPK Švenčionių r. PK atstovas posėdyje nedalyvauja.

7Skundas tenkintinas.

8Iš 2017-04-19 nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, Nr. 92ANH-95888384-17 administracinio nusižengimo byloje matyti, kad E. R. yra nubaustas pagal LR ANK 417 straipsnio 8 dalį už KET 9, 119 punktų reikalavimų pažeidimą. Nutarime nurodyta, kad E. R. 2017 m. balandžio 1 d., 21.45 val., krašto kelio Vilnius-Švenčionys-Zarasai 86 kilometre, Naujųjų Zadvarninkų k., Švenčionių r. sav., vairuodamas transporto priemonę AUDI A6, valst. Nr. ( - ), važiavo ne kuo arčiau dešinės važiuojamosios dalies krašto, atsiradus kliūčiai išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą, kur susidūrė su kita transporto priemone.

9Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo E. R. teismo posėdyje paaiškino, kad palaiko skunde nurodytus motyvus, prašo nutarimą panaikinti. Nurodė, kad jis vairavo transporto priemonę, jo tėvui G. R. priklausantį automobilį AUDI A6, valst. Nr. ( - ), važiuodamas nuo Švenčionių m. Ignalinos link, gyvenvietėje – Naujųjų Zadvarninkų kaime leistinu 50 km/h greičiu. Važiavo su broliu E. R. ir pussesere M. B. į šeimos sodybą, kuri yra už Zadvarninkų kaimo. Jiems bevažiuojant, iš šalutinio kelio iššoko VW Golf automobilis, jis spėjo pamatyti tik šviesas, nes ten šalia šalutinio kelio yra namas apaugęs krūmais, auga medis. Gal pora metrų galėjo būti iki to automobilio, išvažiavo prieš pat jų automobilį, viskas labai greitai įvyko. Paaiškino, kad staigiai pasuko AUDI vairą į kairę ir paspaudė stabdžius, tikėdamasis, kad pasiseks išvengti susidūrimo, viskas vyko labai greitai, ir tokia buvo jo reakcija į susiklosčiusias aplinkybes. Nurodo, kad važiavo pagrindiniu keliu savo juosta, ir netikėtai supratęs, kad jo važiavimo juostoje iššoko automobilis, tik pasuko vairą į kairę, tačiau neišvažiavo į priešpriešinę juostą, tiesiog nespėjo, o VW automobilis dideliu greičiu pasuko link jo vairuojamo Audi automobilio, ir automobiliai susidūrė, tai yra VW atsitrenkė į jo automobilio dešinį šoną kur sėdėjo brolis. Pamatė automobilį kelių sankryžoje, kuris kirto AUDI važiavimo juostą, tai yra pamatė preiš save šviesas. VW turbūt norėjo sukti į Švenčionių pusę, tačiau nežinantis kur tiksliai norėjo sukti VW automobilis, sprendžia, kad jis ruošėsi važiuoti į Švenčionių pusę iš B. paaiškinime duotų parodymų. VW faktiškai nebuvo išvažiavęs iš šalutinio kelio, kaip ir nurodyta B. byloje, todėl smūgis ir buvo į dešinę Audi automobilio dalį, kur sėdėjo brolis. Paaiškino, kad nesuko vairo į dešinę, nes ten buvo griovys, buvo tamsu, tačiau gerai suprato, kad daugiau transporto priemonių kelyje nėra. Trys metai rugpjūčio 2 d. sueina kaip vairuoja automobilį, neturėjo jokių avarijų. Prašo nutarimą panaikinti, nes nėra padaręs teisės pažeidimo.

10Liudytojas, Vilniaus apskrities VPK Švenčionių r. PK pareigūnas Tomas Petranis, paaiškino, kad tyrė eismo įvykio medžiagą ir surašė nutarimą E. R. atžvilgiu pagal LR ANK 417 str. 8 d, paskirdamas jam įspėjimą. Išvadas, kad R. padarė nusižengimą padarė po to kai buvo surinkta medžiaga dėl įvykio ir ji neoficialiai buvo nusiųsta ekspertui-specialistui pasikonsultuoti, kad jis pasižiūrėtų tą medžiagą. Eksperto, kuris konsultavo, pavardės nežino. Jis pats asmeniškai nesiuntė medžiagos ir asmeniškai nekalbėjo su ekspertu, bet jo kolega Kolesovas, kuris bendravo su ekspertu, parodė autoįvykio schemoje kaip automobiliai važiavo. Vėliau jis pats priėmė nutarimą, atsižvelgdamas į menamo specialisto nuomonę. Jis buvo įvykio vietoje balandžio 1 d. vakare ir gali patvirtinti , kad VW Golf automobilis išvažinėjo iš šalutinio kelio, o R. AUDI važiavo pagrindiniu keliu tiesiai, link Ignalinos. Po įvykio VW Golf automobilis nuo išvažiavimo vietos iš to šalutinio kelio buvo maždaug per dvi mašinas Ignalinos kryptimi,- tikslaus atstumo negali pasakyti.

11AUDI buvo priešingoje juostoje, toliau nuo VW Golf automobilio. Prisimena, kad po susidūrimo VW Golf automobiliui buvo sugadinta priekinė kairė pusė, o AUDI automobilio sugadinimai taip pat buvo priekyje – dešinės pusės šone. Specialistas nurodė, kad AUDI važiavo per dideliu greičiu ir išvažiavo į kairę pusę, jei nebūtų to didesnio greičio, nebūtų tokio smūgio. Specialistas greitį apskaičiavo pagal smūgį, pagal brėžinius – pagal atstumus. Patvirtino, kad surašė administracinio nusižengimo protokolą ir VW Golf vairuotojui A. B., jam buvo nustatytas neblaivumas, ir kurio byloje 2017-04-02 surašė tarnybinį pranešimą, kurio kopija yra ir E. R. byloje. Atsiliepimas į skundą surašytas po pateikto skundo. Nurodo, kad po įvykio tikrai nežinojo kas kaltas. R. kaltę nustatė atsižvelgiant į tai, kad kolegos nusiuntė medžiagą konsultacijai ir tik tada surašė protokolą ir nutarimą. Negalintis paaiškinti, kodėl nebuvo padaryta oficiali ekspertizė ir pateikta išvada byloje. Nurodė, kad pagal kaltinimą 2017-04-19 nutarime, jis visas aplinkybes nurodė tarnybiniame pranešime.

12Liudytojas A. B. teismo posėdyje paaiškino, kad Švenčionių m. Vydžių gatvėje yra pirtis, ten ilsėjosi. Draugui paprašius važiavo jo paimti ir gal po 12 minučių važiavo atgal. Buvo neblaivus, gėrė brendį ir šampaną. Iš pirties vežė gal tris žmones. Važiavo Švenčionių mieste, link Adutiškio gatvės- link „Norfos“ parduotuvės. Iš šalutinio kelio į pagrindinį kažkiek išvažiavo, sustojo pažiūrėjo, atvažiuojantis automobilis buvo dar toli – apie 50-60 metrų atsumu. Toje vietoje yra krūmai, bet jis su automobiliu išlindo kažkiek ant pagrindinio kelio, kad pamatyti mašiną, ir suko į kairę, jo automobilis jau pusę ilgio buvo išvažiavęs į pagrindinį kelią. Nuo smūgio jo automobilis buvo nublokštas taip kaip yra parodyta įvykio schemoje. Kitas automobilis atsitrenkė jau jo juostoje, ir tada VW Golf nuo smūgio apsuko. AUDI atsitrenkė į jo automobilio kairę – į vairuotojo pusę. Patikslino, kad jo paaiškinimas atitinka nuotraukose užfiksuotus automobilių sudaužymus. AUDI išvažiavo į jo eismo juostą ir atsitrenkė į į VW GOLF kairę pusę su savo dešiniąja puse. Teigia, kad AUDI atsitrenkė į jį. Važiavo pirmu bėgiu, greičio iš viso nebuvo, važiavo apie 10 km/h greičiu. Jam pareigūnai sakė, kad buvo ekspertas, ir nuspręsta, kad jo greitis buvo apie 10 km/h , o AUDI-apie 90 km/h. Patikslino, kad surašant protokolą, liudijęs teisme pareigūnas Petranis, jam pasakė, kad ekspertai davė išvadą, kad kaltė -abipusė, kad jis (A.B.) kaltas, kad išgėręs vairavo, o kitas vairuotojas važiavo per dideliu greičiu. Nurodė, kad sutiko su kaltinimu surašytame protokole, prisipažino, kad buvo išgėręs ir, kad iš šalutinio kelio važiuodamas nepraleido automobilio, bet jei Audi nebūtų taip greitai važiavęs, tai gal būtų spėjęs pravažiuoti. Dėl greičio ir ekspertų papasakojo pareigūnas, su kuriuo nėra pažįstamas, jokio intereso jis neturėjo. Priimto teismo nutarimo neskundė, nors ir buvo pripažintas kaltu. Pripažįsta, kad vairavo neblaivus ir, kad išvažiavo, ir nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio.

13Liudytojas E. R. teisme paaiškino, kad važiavo automobiliu AUDI A6 iš Švenčionių į tėvų sodybą. Brolis E. R. vairavo, jis sėdėjo priekyje keleivio pusėje, kartu važiavo ir pusseserė M. B.. Matė įvykį iš šono. Bevažiuojant priešais iššoko automobilis. Brolis, mėgindamas išvengti susidūrimo, pasuko į kairę ir smūgis teko į automobilio dešinės pusės priekį- Golfo vairuotojo pusė atsitrenkė į jų automobilio dešinę keleivio pusę. Iš šalutinio kelio išvažiavusi dalis automobilio GOLF, jis suko į kairę pusę – į Švenčionių pusę. VW Golf suko nemažu greičiu, net nebandydamas stabdyti, ir jo vairuotojo – kairė pusė atsitrenkė į jų automobilio dešinę pusę. Po susidūrimo Golfą atmetė į Ignalinos pusę, o AUDI atmetė į kelio vidurį, tada nuo smūgio atsitrenkė į bordiūrą ir pavažiavo kažkiek į priekį. Nurodė, kad važiavo leistinu greičiu – 50 km/h. Jis vairuoja metus, ir tokioje situacijoje būtų elgesis taip pat, siekiant išvengti susidūrimo. Stabdyti ir mėginti išvengti, būtų pasukęs vairą į kairę. Išvengti susidūrimo nebūtų pavykę, jei būtų pasuktas vairas į dešinę. Toje vietoje matomumas yra nulinis, ten yra krūmai, ir iškart kelias išeina. Broliui nebuvo galimybės išvengti susidūrimo. Jei brolis būtų važiavęs arčiau dešiniojo kelio krašto, pasekmės būtų baisios, nes susidūrimas būtų tiesiai per automobilio centrą. Kitame automobilyje važiavę būtų labai nukentėję. Automobilį pamatė už 6 metrų, jo iš toli nesimatė, jei būtų matomas, tai būtų sustoję. Buvo tamsu- toje vietoje nėra apšvietimo. Po avarijos, nuėjęs prie kito automobilio matė jo vairuotoją gulintį ant durų, be reakcijos, atrodė- be sąmonės. Jis gydėsi pora savaičių, nes įvykio metu patyrė kojos ir rankos, galvos srities sužalojimus, pusseserė buvo susižalojusi nugarą, sunkiai vaikščiojo.

14Liudytoja M. B. teisme paaiškino, kad važiavo su pusbroliais E. ir E. R. iš Maxima parduotuvės į sodybą B. kaime. Važiuojant Zadvarninkų kaime jokių kliūčių nebuvo, kaip staiga iš šalutinio kelio išvažiavo kitas automobilis. Negalinti pasakyti kokiu atstumu pasirodė automobilis. Sėdėjo už vairuotojo ir pamatė priešais atvažiuojančio automobilio lempas, tuomet užsimerkė, įsikibo už sėdynės ir pajuto smūgį. Po susidūrimo, išlipusi iš automobilio, pajuto skausmą dubens srityje ir kojose. Dėl sumušimų tris savaites nėjo į mokyklą. Išlipusi matė, kad ta mašina, kuri važiavo iš šalutinio kelio, už 5 metrų nuo išvažiavimo priekiu stovėjo į Ignalinos pusę, o jų automobilis - prie stotelės bordiūro skersai. Paskui ją, pusbrolį E. ir kitos mašinos vairuotoją išvežė į ligoninę. Iki šiol jaučia skausmą, planuoja vykti konsultuotis pas gydytojus į Vilnių. Mano, kad dėl avarijos kaltas tas kitas vairuotojas, nes,išvažiuodamas iš šalutinio kelio, nepraleido jų važiuojančių pagrindiniu keliu ir buvo neblaivus. Jei pusbrolis nieko nebūtų daręs,tai pasekmės būtų dar skaudesnės.

15Pareiškėjo E. R. atstovė advokatė Aušra Bračiulienė teisme palaikė skundą ir jo motyvus, prašė nutarimą panaikinti ir administracinio nusižengimo teiseną E. R. atžvilgiu nutraukti. E. R. nepadarė KET 9, 119 punktų reikalavimų pažeidimų, nes siekė išvengti susidūrimo su kitu automobiliu ir tokiu būdu palengvinti galimas autoįvykio pasekmes, todėl negali būti nubaustas už kaltinime nurodytus KET pažeidimus. Nurodė, kad ištyrus bylos medžiagą, pačiame nutarime yra neatitikimų ir prieštaravimų, kaltinimas surašytas be jokių įrodymų ir pagrindimo, vien tik remiantis kažkokių policijos pareigūnus konsultuojančių ekspertų konsultacijomis Byloje gauta Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės išvada, kurios rezultatas grindžiamas tikėtinomis prielaidomis dėl eismo įvykio kilimo, negali būti vertinama kaip įrodymas. Be to, Švenčionių rajono apylinkės teismo 2017-05-03 nutarimu administracinio nusižengimo byloje dėl šio autoįvykio A. B. pripažintas kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą LR ANK 423 straipsnio 3 dalyje ir jam skirta nuobauda bauda su teisės vairuoti visų rūšių transporto priemones atėmimu, už tai, kad jis 2017-04-01 nurodytoje įvykio vietoje vairavo transporto priemonę VW Golf, valst. Nr. ( - ) būdamas neblaivus, kai nustatytas 1,42 proc. girtumas, išvažiavo iš šalutinio kelio į pagrindinį kelią, nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančios transporto priemonės ir su pagrindiniu keliu važiuojančia transporto priemone Audi A6, valst. Nr. ( - ) susidūrė, tuo padarydamas administracinį nusižengimą, numatytą LR ANK 423 straipsnio 3 dalyje. Nutarimas nebuvo apskųstas ir yra įsiteisėjęs. Taigi, šiuo nutarimu yra sukurtas precedentas dėl A. B. kaltės autoįvykyje. Bylos nagrinėjimo metu apklausti liudytojai E. R. ir M. B. vienareikšmiškai patvirtino E. R. parodymus, kad jis siekė išvengti susidūrimo, todėl pasuko į kairę, tačiau susidūrimo išvengti nepavyko, ir jei jų mašina būtų važiavusi arčiau dešiniojo kelkraščio, kai kitas vairuotojas staiga išvažiavo iš šalutinio kelio į pagrindinį kelią, pasekmės galėjo būti daug skaudesnės. Institucijos nutarimas priimtas remiantis prielaidomis, kaltė neįrodyta, todėl prašo 2017-04-19 nutarimą panaikinti.

16E. R. atžvilgiu priimtas 2017-04-19 nutarimas naikintinas ir administracinio nusižengimo teiseną nutrauktina.

17LR ANK 641 str. numato, jog teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo, administracinio nusižengimo byloje, patikrina institucijos priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Nutarimas laikomas teisėtu, kai administracinio nusižengimo byla išnagrinėta pilnai ir sprendimas priimtas remiantis byloje ištirtais įrodymais. Be to, nutarimas laikomas pagrįstu, kai išaiškintos visos faktinės aplinkybės, kurių buvimas įstatymo siejamas su administracine atsakomybe. Administracinio nusižengimo byloje įrodymai yra vertinami pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes, turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Vertinant ginčijamo nutarimo pagrįstumą ir teisėtumą, būtina analizuoti, ar institucija tirdama įvykį ir su juo susijusias aplinkybes ėmėsi visų įmanomų priemonių, kad būtų nustatytos eismo įvykio aplinkybės, ar administracinio nusižengimo byloje surinkti visi duomenys, galintys turėti reikšmės įvykio vertinimui ir administracinėn atsakomybėn trauktino asmens nustatymui bei jo veiksmų kvalifikavimui. Teismas, patikrinęs skundžiamą policijos nutarimą, skundo argumentus ir bylos medžiagą, daro išvadą, jog skundžiamas Vilniaus apskrities VPK Švenčionių RPK nutarimas E. R. atžvilgiu buvo priimtas skubotai, kruopščiai neištyrus visų reikšmingų bylos aplinkybių bei pažeidžiant įstatymo numatytus reikalavimus. Vadovaujantis ANK 563, 569, 567 straipsnių nuostatomis, toks sprendimas gali būti priimtas tik pasinaudojus visomis galimybėmis surinkti ir įvertinti reikšmingus bylai duomenis, o šioje byloje nustatyta, kad nutarimas priimtas vadovaujantis tikėtinomis prielaidomis.

18LR ANK 618 str. nurodyta nutarimo administracinio nusižengimo byloje turinys – be kitų reikalavimų, nutarime turi būti išdėstytos ir motyvuotai įvertintos bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės.

19Byloje nėra ginčo, kad 2017-04-01 21.45 val. automobiliai VW Golf, valst. Nr. ( - ) ir AUDI A6, valst. Nr. ( - ), pateko į eismo įvykį, kurio metu abu buvo apgadinti. Dėl eismo įvykio vietos, laiko, automobilių kontakto pobūdžio, pasekmių ginčo byloje nėra. Šias faktines aplinkybes vienodai nurodo tiek pareiškėjas E. R., tiek antrojo automobilio vairuotojas A. B.. Bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad tarp automobilių vairuotojų yra kilęs ginčas, kuris iš jų ir kokius KET pažeidimus padarė, t.y. kurio iš vairuotojų kalti veiksmai lėmė eismo įvykį.

20Iš administracinėn atsakomybėn patraukto asmens ir liudytojų parodymais teisme, 2017-04-01 eismo įvykio vietos schema, 2017-04-02 pareigūno T. Petranio tarnybiniu pranešimu dėl eismo įvykio, 2017-04-02 pareigūno A. R. tarnybiniu pranešimu dėl informacijos, 2017-04-01 E. R. paaiškinimu, A. S. paaiškinimu, 2017-04-03 A. B. paaiškinimu, 2017-04-01 E. R. paaiškinimu, 2017-04-03 A. B. paaiškinimu, transporto priemonės VW Golf, valst. Nr. ( - ) priverstinio nuvežimo aktu, pranešimu dėl A. B. nušalinimo nuo transporto priemonių vairavimo, alkotesterio parodymų duomenimis, teismo posėdžio metu prijungtomis foto nuotraukų kopijomis, apžiūrėtos administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A15.262-665/2017, kurioje priimtas 2017-05-03 nutarimas dėl A. B. pripažinimo kaltu pagal LR ANK 423 str. 3 d., nustatytos tokios eismo įvykio aplinkybės, – E. R. 2017 m. balandžio 1 d., 21.45 val., krašto kelio Vilnius-Švenčionys-Zarasai 86 kilometre, Naujųjų Zadvarninkų k., Švenčionių r. sav., vairavo transporto priemonę AUDI A6, valst. Nr. ( - ), ir priekyje atsiradus kliūčiai – iš šalutinio kelio į pagrindinį kelią, staiga išvažiavus ir sukant į kairę automobiliui VW Golf, valst. Nr. ( - ) vairuojamam A. B., siekdamas išvengti susidūrimo bandė išvažiuoti į priešpriešinę eismo juostą, tačiau transporto priemonės susidūrė. Nelygiareikšmėje kelių sankryžoje su šalutiniu keliu įvyko automobilių susidūrimas – automobilis VW Golf, valst. Nr. ( - ) priekine automobilio dalimi trenkėsi į automobilio AUDI A6, valst. Nr. ( - ), dešinės pusės priekinio sparno sritį, po ko apgadinta variklio dangtis, dešinės pusės priekinis sparnas, bamperis, priekinės grotelės, dešinės pusės priekinis žibintas, dešinės pusės priekinis posūkio žibintas, po susidūrimo automobiliui VW Golf, valst. Nr. ( - ) sugadinta priekinė automobilio dalis, priekinis stiklas, kairės pusės priekinės durelės, kairės pusės šoninis galinis stiklas. Transporto priemonių padėtys (Nr. 1 ir Nr. 2) bei šukių išsidėstymas (Nr. 3) po susidūrimo užfiksuotas eismo įvykio vietos schemoje, iš kurios matyti, kad įvykio vietos schemoje neužfiksuota jokių minėtų automobilių stabdymo ar šoninio slydimo pėdsakų, nusakančių jų susidūrimo vietą kelio pločio ir ilgio atžvilgiu bei važiavimo režimą iki susidūrimo vietos. Abiejų automobilių vairuotojai nurodo skirtingas aplinkybes apie automobilio VW Golf, valst. Nr. ( - ) važiavimo režimą.

21E. R. nubaustas už KET 9, 119 punktų reikalavimų pažeidimą. KET 9 p. nurodo – eismo dalyviai privalo laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai, nesudaryti kliūčių jų eismui, taip pat siekdami išvengti nuostolingų padarinių arba juos sumažinti privalo imtis visų būtinų priemonių, išskyrus tuos atvejus, kai dėl to kiltų pavojus jų pačių, kitų žmonių gyvybei ar sveikatai arba tokios priemonės padarytų dar daugiau žalos palyginti su ta, kurios būtų galima išvengti. KET 119 p. nurodo, kad vairuotojas privalo važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto.

22Iš byloje surinktų įrodymų negalima atkurti transporto priemonių suartėjimo mechanizmo ir nagrinėti abiejų eismo įvykio dalyvių galimybės išvengti susidūrimo jau susidarius šiai situacijai. Tačiau surinktų įrodymų pagrindu negalima teigti, kad E. R. veiksmai buvo pagrindine sąlyga kilti šiam eismo įvykiui. Teismo nuomone, E. R. nepažeidė KET 9, 119 punktų reikalavimų. Pateiktoje bylos medžiagoje negauta duomenų kurioje vietoje konkrečiai įvyko pats susidūrimas, nebuvo užfiksuoti automobilių stabdymo pėdsakai. Skundžiamas nutarimas priimtas visapusiškai neištyrus įvykio aplinkybių, neapklausus visų įvykio liudytojų, nenustatyta automobiliams dėl avarijos padaryta žala, nutarime nenurodyti automobilių savininkai, nukentėję asmenys. Institucija, surašiusi skundžiamą nutarimą, nebandė nustatyti nei automobilio AUDI nei automobilio VW GOLF važiavimo trajektorijos iki eismo įvykio, neišsiaiškino, ar automobilio AUDI kelyje buvo kliūtis, ar techninės sąlygos, kurios sutrukdė šio automobilio vairuotojui išvengti susidūrimo, nors išnagrinėjus bylą nustatyta, kad jis stengėsi sumažinti galimus autoįvykio nuostolius, pamačius priešais iš šalutinio kelio į kairę sukantį automobilį, o sprendimą priėmė remdamasi, kaip nurodo atsiliepime į skundą, menamų ekspertų išvada.

23Bylos nagrinėjimo metu gauta Lietuvos teismo ekspertizės centro 2017-10-02 ekspertizės išvada Nr. 11-1324 (17), kur nurodoma, jog įvykio vietos schemoje neužfiksuota jokių minėtų automobilių stabdymo ar šoninio slydimo pėdsakų, nusakančių jų susidūrimo vietą kelio pločio ir ilgio atžvilgiu bei važiavimo režimą iki susidūrimo vietos, abiejų automobilių vairuotojai nurodo skirtingas aplinkybes apie automobilio VW Golf, valst. Nr. ( - ) važiavimo režimą, todėl išvados rezultatas grindžiamas tikėtinomis prielaidomis dėl eismo įvykio kilimo, tai yra nurodyta, kad: 1. Tikėtina, kad prieš pat susidūrimą automobilis AUDI A6 važiavo apie 70 km/h greičiu; 2. Tikėtina, kad automobilio AUDI A6, vairuotojas E. R. kelio atkarpoje, kurioje leistinas maksimalus judėjimo greitis yra 50 km/h, važiavo apie 70 km/h greičiu, dėl ko neteko techninės galimybės išvengti susidūrimo su iš šalutinio kelio išvažiavusiu automobiliu VW GPLF, kas techniniu požiūriu buvo nepriimtina ir turėjo priežastinį ryšį su šio eismo įvykiu kilimu; 3. Tikėtina, kad automobilio AUDI A6, vairuotojas E. R. buvusioje kelio eismo situacijoje važiuodamas leistinu 50 km/h greičiu ir laiku stabdydamas, kai automobilis VW GOLF išvažiavo į pagrindinį kelią, turėjo techninę galimybę sustoti ir tokiu būdu išvengti susidūrimo su šia transporto priemone. Konstatuotina, kad 2017-10-02 ekspertizės išvada, pagrįsta tikėtinomis prielaidomis, kadangi nebuvo ekspertams pateikta aukščiau minėta ekspertizės akte trūkstama informacija, negali būti neabejotinu įreodymu. Be to, byla teisme nagrinėjama tik nutarime nurodyto kaltinimo E. R. ribose, ir nutarime nėra pareikštas kaltinamas jokių eismo saugumo taisyklių pažeidimu, apart KET 9 ir 119 punktų pažeidimo, tai yra tuo, kad neva būtų viršijęs leistiną greitį. Teismas spręsdamas priimto nutarimo teisėtumo klausimą, negali formuoti naujo kaltinimo ir tuo pačiu jo analizuoti.

24Turėjimas numatyti padarinius reiškia asmens pareigą būti atsargiam vairuojant transporto priemonę, kaip padidinto pavojaus šaltinį. Galėjimas numatyti padarinius reiškia vairuotojo realią galimybę konkrečioje situacijoje suprasti daromos veikos rizikingumą ar pavojingumą bei numatyti eismo įvykį, dėl kurio gali kilti nusikalstami padariniai. Apie tai teismas sprendžia įvertinęs eismo sąlygas konkrečiu atveju, kitų eismo dalyvių veiksmus, taip pat kaltininko asmenines savybes.

25Darytina išvada, kad pastebėjęs kliūtį priekyje, prieš susidūrimą automobilio Audi vairuotojas bandė išvengti susidūrimo, bandė stabdyti, o VW GOLF automobilio vairuotojas, būdamas neblaivus, neatliko jokių veiksmų siekdamas išvengti susidūrimo, nestabdė, o priešingai, kaip ptas paaiškino posėdžio metu, išvažiuodamas iš šalutinio kelio, stengėsi atlikti posūkio į kairę manevrą, pradėjo, tačiau neužbaigė posūkio į kairę manevro, dėl savo veiksmų kaltu prisipažino pilnai, gailėjosi dėl įvykdyto (2017-05-03 nutarimas). Natūralu, kad automobilių susidūrimo metu, jie galėjo nuslysti (būti nublokšti) į priešpriešinę eismo juostą, o šiuo atveju net į priešpriešinės eismo juostos kelkraštį. Tačiau kaip minėta, institucija tyrimo metu nenustatė abiejų susidūrime dalyvavusių automobilių važiavimo trajektorijų iki eismo įvykio, ir šių aplinkybių priimdama nutarimą nesiaiškino. Kiekvienas transporto priemonę vairuojantis asmuo turi būti maksimaliai atsargus, pasirinkti saugų greitį atsižvelgiant į eismo intensyvumą, krovinio ir transporto priemonės ypatumus, jų būklę, kelio ir meteorologines sąlygas, matomumą, kad kiekvienu metu galėtų suvaldyti transporto priemonę. Kita vertus, vairuotojas turi pagrįstą teisę tikėtis, kad kiti eismo dalyviai taip pat nepažeis eismo saugumo reikalavimų ir nekels pavojaus sau ir kitiems. Todėl, vertinant transporto priemonę vairuojančio asmens veiksmus reaguojant į netikėtai kelyje atsiradusią kliūtį, negalima reikalauti, kad vairuotojas visada šias kliūtis numatytų, pvz., kad į kelią netikėtai įvažiuos dviratininkas arba kad ant važiuojamosios kelio dalies tamsiu paros metu gali gulėti žmogus, eiti pėsčiasis nesegėdamas šviesą atspindinčio atšvaito, stovėti tinkamai nepaženklinta traktoriaus priekaba be veikiančių žibintų ir atšvaitų ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-537/2009, 2K-169/2010, 2K-384/2013, 2K-160/2014). Teismų praktikoje yra ir tokių precedentų, kai eismo įvykio kaltininku nebuvo laikomas vairuotojas, kuris, vengdamas susidūrimo su į jo važiavimo juostą išvažiavusiu automobiliu, pasuko į kairę ir priešingoje eismo juostoje susidūrė su grįžtančiu į savo važiuojamąją juostą automobiliu (pvz., kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-52/2010). Tokio pobūdžio bylose sprendžiant eismo įvykio priežasties klausimą turi būti nustatomi ir įvertinami ne tik nesėkmingai bandžiusio išvengti susidūrimo vairuotojo manevras, bet ir jam kliūtį sudariusio vairuotojo veiksmų atitiktis KET reikalavimams, taip pat kiti faktoriai, galėję turėti reikšmės eismo įvykiui.

26Institucija neišsiaiškino, kurio automobilio vairuotojo veiksmai buvo priežastiniame ryšyje su eismo įvykio kilimu. Teismo posėdžių metu nustatyta, kad automobilis Audi važiavo pagrindiniu keliu, ir sankryžoje su šalutiniu keliu į pagrindinį kelią staiga išvažiavo automobilis VW Golf darė manevrą į kairę iš šalutinio kelio, o automobilis AUDI važiavo pagrindiniu keliu tiesiai, be to, tiek pats E. R., tiek liudytojas E. R., liudytoja M. B. parodė, kad Audi automobilio vairuotojas pamatęs iš šalutinio kelio išvažiuojantį dideliu greičiu automobilį, pasuko automobilį į kairę, siekdamas išvengti susidūrimo ir tokiu būdu išvengti skaudžių pasekmių. Kaip minėta, nei automobilių važiavimo trajektorija iki eismo įvykio, nei automobilių susidūrimo vieta nenustatyta. Institucija priimdama skundžiamą nutarimą neišsiaiškino, ar VW GOLF vairuotojo manevravimas išvažiuojant iš šalutinio kelio į pagrindinį, buvo susijęs su AUDI automobilio veiksmais siekiant išvengti susidūrimo ir tokio susidūrimo pasekmių. Tyrimo metu institucija priėmė nutarimą, visiškai jo nesusiejant su kito vairuotojo A. B. išvažiuojančio iš šalutinio kelio į pagrindinį veiksmais, ir ar ši aplinkybė iš esmės galėjo įtakoti važiuojančiojo pagrindiniu keliu AUDI automobilio vairuotojo elgesį ir pareigas. Iš alkotesterio parodymų matyti, kad AUDI vairuotojas buvo blaivus, o VW GOLF vairuotojui nustatytas 1,42 prim. girtumas. E. R. buvo įsitikinęs, kad važiuoja saugiai pagrindiniu keliu ir pagal KET reikalavimus neprivalo praleisti iš šalutinio kelio judančios ir norinčios sukti į kairę transporto priemonės. Jis nurodė, kad per gyvenvietę važiavo vadovaudamasis kelio ženklais – KET taisyklėmis, važiuodamas nematė jokių kliūčių kelyje, kai staiga, kitas automobilis iš šalutinio kelio, atlikdamas manevrą į kairę, sukėlė avarinę situaciją, ir susidūrimo E. R. negalėjo dėl savo žmogiškųjų savybių, vairavimo patirties ir pan.

27Iš Švenčionių rajono apylinkės teismo 2017-05-03 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje nustatyta, kad A. B. pripažintas kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą LR ANK 423 straipsnio 3 dalyje ir jam skirta nuobauda - bauda 1300,00 Eur dydžio su teisės vairuoti visų rūšių transporto priemones atėmimu 4 metams, už tai, kad jis 2017 m. balandžio 1 d., 21.45 val., kelio Vilnius – Švenčionys – Zarasai 86-ame kilometre, Naujųjų Zadvarninkų k., Švenčionių r. sav., vairavo transporto priemonę VW Golf, valst. Nr. ( - ) būdamas neblaivus (nustatyta 1,42 ‰ ), išvažiavo iš šalutinio kelio į pagrindinį kelią, nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančios transporto priemonės ir su pagrindiniu keliu važiuojančia transporto priemone Audi A6, valst. Nr. ( - ) susidūrė, tuo padarydamas administracinį nusižengimą, numatytą LR ANK 423 straipsnio 3 dalyje. Šiuo nutarimu yra sukurtas precedentas dėl A. B. kaltės dėl eismo įvykio, kad vairuotojas A. B., išvažiuodamas iš šalutinio kelio, suko į kairę neįsitikinęs, kad tai daryti yra saugu, nedavė kelio pagrindiniu keliu tiesiai važiavusiam automobiliui AUDI ir su juo susidūrė. Nepriklausomai nuo to ar kelio ruože yra automobilių judėjimas ar jo nėra, išvažiuodamas iš šalutinio kelio, o šiuo atveju ir sukdamas į kairę, vairuotojas turėjo būti įsitikinęs, kad tai daryti saugu.

28Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad E. R. administracinė nuobauda paskirta neteisėtai, todėl naikintina ir administracinio nusižengimo teisena nutrauktina.

29Vadovaudamasis LR ANK 642 str. 1 d. 2 p., teismas

Nutarė

30E. R. skundą patenkinti.

31Panaikinti Vilniaus apskrities VPK Švenčionių r. PK 2017-04-19 nutarimą (ROIK 17067372635), kuriuo E. R. nubaustas pagal LR ANK 417 straipsnio 8 dalį įspėjimu, ir administracinio nusižengimo teiseną nutraukti.

32Nutarimas per 20 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Švenčionių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjas Rimvydas... 2. Teismas... 3. Vilniaus apskrities VPK Švenčionių r. PK pareigūnas 2017-04-19 surašė E.... 4. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo E. R. pateikė skundą dėl... 5. Vilniaus apskrities VPK Švenčionių r. PK pateikė atsiliepimą į skundą,... 6. Įgaliotas Vilniaus apskrities VPK Švenčionių r. PK atstovas posėdyje... 7. Skundas tenkintinas.... 8. Iš 2017-04-19 nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas... 9. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo E. R. teismo posėdyje... 10. Liudytojas, Vilniaus apskrities VPK Švenčionių r. PK pareigūnas Tomas... 11. AUDI buvo priešingoje juostoje, toliau nuo VW Golf automobilio. Prisimena, kad... 12. Liudytojas A. B. teismo posėdyje paaiškino, kad Švenčionių m. Vydžių... 13. Liudytojas E. R. teisme paaiškino, kad važiavo automobiliu AUDI A6 iš... 14. Liudytoja M. B. teisme paaiškino, kad važiavo su pusbroliais E. ir E. R. iš... 15. Pareiškėjo E. R. atstovė advokatė Aušra Bračiulienė teisme palaikė... 16. E. R. atžvilgiu priimtas 2017-04-19 nutarimas naikintinas ir administracinio... 17. LR ANK 641 str. numato, jog teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl ne... 18. LR ANK 618 str. nurodyta nutarimo administracinio nusižengimo byloje turinys... 19. Byloje nėra ginčo, kad 2017-04-01 21.45 val. automobiliai VW Golf, valst. Nr.... 20. Iš administracinėn atsakomybėn patraukto asmens ir liudytojų parodymais... 21. E. R. nubaustas už KET 9, 119 punktų reikalavimų pažeidimą. KET 9 p.... 22. Iš byloje surinktų įrodymų negalima atkurti transporto priemonių... 23. Bylos nagrinėjimo metu gauta Lietuvos teismo ekspertizės centro 2017-10-02... 24. Turėjimas numatyti padarinius reiškia asmens pareigą būti atsargiam... 25. Darytina išvada, kad pastebėjęs kliūtį priekyje, prieš susidūrimą... 26. Institucija neišsiaiškino, kurio automobilio vairuotojo veiksmai buvo... 27. Iš Švenčionių rajono apylinkės teismo 2017-05-03 nutarimo administracinio... 28. Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad E. R. administracinė nuobauda paskirta... 29. Vadovaudamasis LR ANK 642 str. 1 d. 2 p., teismas... 30. E. R. skundą patenkinti.... 31. Panaikinti Vilniaus apskrities VPK Švenčionių r. PK 2017-04-19 nutarimą... 32. Nutarimas per 20 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...