Byla 1S-269-557/2015
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos 2015 m. balandžio 7 d. nutarties

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Linas Pauliukėnas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs UAB „( - )“ direktoriaus A. B. (A. B.) skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos 2015 m. balandžio 7 d. nutarties,

Nustatė

22013-06-03 Klaipėdos apygardos prokuratūroje pagal UAB „( - )“ direktoriaus A. B. pareiškimą dėl galimai suklastoto 2010-01-14 garantinio rašto Nr. 001, kurį pasirašė UAB „( - )“ logistikos skyriaus vadovas M. K. (M. K.), buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 30-9-00341-13 pagal nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 str. 1 d., požymius.

32013-12-03 Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorė nutraukė ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00341-13, nesant nusikaltimo, numatyto BK 300 str. 1 d., sudėties.

42014-03-27 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą buvo panaikintas ir ikiteisminis tyrimas atnaujintas. Atlikus papildomus procesinius veiksmus, 2014-12-03 Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorės nutarimu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, nesant nusikaltimo ,numatyto BK 300 str. 1 d., sudėties. Šį nutarimą 2015-02-06 UAB „( - )“ direktorius A. B. apskundė aukštesniajam prokurorui.

52015-02-25 Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas priėmė nutarimą atmesti UAB „( - )“ direktoriaus A. B. skundą dėl 2014-12-03 nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 30-9-00341-13. Šį nutarimą A. B. apskundė Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjai.

62015-04-07 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja pareiškėjo UAB „( - )“ direktoriaus A. B. skundą atmetė. Sprendimą motyvavo tuo, kad ikiteisminio tyrimo metu nebuvo gauta duomenų, paneigiančių M. K. duotus parodymus apie tai, kad jis veikė pagal nusistovėjusią darbinę praktiką, t.y. remiantis A. B. žodiniu įgaliojimu, ir tyčios pagaminti netikrą dokumentą neturėjo, todėl nenustačius M. K. tyčios pagaminant 2010-01-14 garantinį raštą pagrindų, tęsti ikiteisminį tyrimą pagal BK 300 str. 1 d. neliko. Pažymėjo, kad M. K. nesuvokė kitų asmenų, kurių atžvilgiu buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis kitoje byloje, nusikalstamų veiksmų, todėl jo veiksmai išrašant garantinį raštą, negali būti laikomi tyčiniais.

7UAB „( - )“ direktorius A. B. skundu prašo panaikinti 2015-04-07 Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartį ir ikiteisminį tyrimą atnaujinti. Nurodo, kad ikiteisminis tyrimas nesant BK 300 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sudėties buvo nutrauktas nepagrįstai ir neteisėtai. Pažymi, jog nutartyje išsamiai išdėstytos BK 300 str. taikymo sąlygos, tačiau ši BK norma šiuo konkrečiu atveju taikyta, nevertinant ikiteisminio tyrimo metu nustatytų faktų. Nutartis iš esmės grindžiama aplinkybe, kad M. K. neigė faktą, kad jis suklastojo garantinį raštą, jis veikė „žodinio“ pareiškėjo administracijos vadovo įgaliojimo pagrindu, pagal nusistovėjusią praktiką, ir šie M. K. parodymai yra nuoseklūs. Tuo tarpu aplinkybė, kad akistatos metu (o taip pat ir viso ikiteisminio tyrimo metu) pareiškėjo administracijos vadovas nurodė, kad joks žodinis įgaliojimas išduoti garantinį raštą niekada nebuvo išduotas, nes apie paslaugų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su konteineriu, teikimą apskritai nebuvo žinoma iki muitinės sprendimo gavimo, reiškia tai, kad kiekvienas liko prie savo parodymų. Teismas pažymėjo, kad priimant galutinį sprendimą byloje buvo vertinami ne tik prieštaringi liudytojų ir įtariamųjų (įtariamojo) parodymai, bet ir kita rašytinė bylos medžiaga, tačiau tokios rašytinės medžiagos nutartyje taip ir nenurodė. Tai yra, nutartimi patvirtintas ikiteisminio tyrimo nutraukimo teisėtumas remiantis faktu, kad įtariamasis asmuo neigė nusikalstamos veikos padarymo faktą. Pareiškėjas pažymi, kad Klaipėdos apygardos teismas, 2014-03-27 nutartimi atnaujindamas ikiteisminį tyrimą nurodė, kad M. K. žinojo, kad UAB „( - )“ jokių paslaugų nei krovinio siuntėjui, nei jo gavėjui neteikia ir neteiks. Ši aplinkybė nutartyje nepagrįstai ignoruota, apsiribojant abstraktaus pobūdžio pasvarstymu, kad ne visada paslaugos buvo teikiamos, prieš tai jau sudarius rašytinę sutartį. Šiuo atveju ikiteisminio tyrimo metu nebuvo paneigta aplinkybė, kad pareiškėjas ne tik nebuvo sudaręs sutarties nei su krovinio gavėju, nei su siuntėju, bet ir nebuvo gavęs jokio užsakymo iš šių asmenų el. paštu ar faksu, negavo jokio įgaliojimo teikti paslaugas, negavo jokių su kroviniu susijusių dokumentų, o tuo tarpu M. K. asmeniškai buvo išduotas įgaliojimas, kuriame nurodyta, kad krovinio siuntėjas OOO „( - )“ įgalioja M. K., asmens kodas (duomenys neskelbtini) atstovauti šios bendrovės interesams atliekant muitinės procedūras ir įforminant dokumentus konteineriui. Be to, M. K. sumokėjo UAB „( - )“ už konteinerį, tačiau M. K. iš UAB „( - )“ neprašė atlyginti jokių išlaidų, jokių dokumentų, patvirtinančių mokėjimą UAB „( - )“ nepateikė, UAB „( - )“ jokios sąskaitos UAB „( - )“ taip pat nepateikė, kas dar kartą patvirtina, kad M. K. veikė asmeniškai, o ne bendrovės vardu, suklastojo ir panaudojo suklastotą dokumentą – 2010-01-14 garantinį raštą dėl konteinerio išvežimo.

8Nepaisant to, kad nutartyje teismas nenurodė argumentų, kodėl sutinka su prokurorų išvadomis ir remiasi išimtinai M. K. parodymais, pareiškėjas toliau pateikia argumentus, jo manymu, patvirtinančius ikiteisminį tyrimą nutraukusių prokurorų argumentų nepagrįstumą. Nustatytos aplinkybės byloje Nr. 1-77-174/2012 patvirtina, kad konteineriu į Klaipėdos jūrų uostą buvo atgabentos kontrabandinės cigaretės. Pareiškėjui akivaizdu, kad šio konteinerio išgabenimui iš Klaipėdos jūrų uosto buvo reikalingas asmuo, galintis išspręsti šią problemą. Prokurorės nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą pateikta išvada, kad „dėl nusistovėjusios UAB „( - )“ darbo praktikos, kada būtent logistikos skyriaus vadovas M. K. išrašydavo garantinius raštus dėl konteinerių grąžinimo, taip pat ne visada paslaugos buvo teikiamos prieš tai jau sudarius rašytinę sutartį, M. K. veiksmai pagaminant UAB „( - )“ 2010-01-14 garantinį raštą Nr. 001 nevertintini kaip tyčia pagaminti netikrą dokumentą bei žinomai netikrą dokumentą panaudoti“, pareiškėjo vertinimu yra ne tik prieštaraujanti nusistovėjusiai darbo praktikai atliekant tokio pobūdžio veiksmus, bet ir elementariai logikai. Visų pirma, nustatytos aplinkybės pareiškėjui leidžia teigti, kad M. K. kaip asmuo (ne kaip UAB „( - )“ darbuotojas) gavo krovinio siuntėjo OOO „( - )“ 2010-01-11 įgaliojimą atstovauti šios bendrovės interesams atliekant muitines procedūras ir įforminant dokumentus, UAB „( - )“ už paskyros-įgaliojimo-leidimo pasiimti jūrinį konteinerį ( - ) iš uosto išdavimą, tranzito procedūros įforminimą apmokėjo J. N., kartu su M. K. atvykęs į UAB „( - )“ ofisą ir grynaisiais pinigais pagal kasos pajamų orderį sumokėjęs 1597,60 Lt. UAB „( - )“ tokios sąskaitos negavo. Apklausta kaip liudytoja A. A. patvirtino, kad UAB „( - )“ gavo 2010-01-11 įgaliojimą, išduotą asmeniškai M. K.. Kokiu pagrindu išdavė Paskyrą-įgaliojimą-leidimą Nr. 001656 UAB „( - )“, negalėjo paaiškinti, nors jokių dokumentų, patvirtinančių UAB „( - )“ teisę pasiimti konteinerį, UAB „( - )“ negavo. Ši liudytoja taip pat nurodė, kad sąskaita UAB „( - )“ už konteinerio saugojimą nebuvo išrašyta. 2010-01-14 UAB „( - )“ kasos pajamų orderio kvitas, serija OS Nr. 00146, patvirtina, kad pinigai už konteinerio saugojimą buvo priimti į UAB „( - )“ kasą, tačiau jokia sąskaita UAB „( - )“ niekada nebuvo išrašyta. Šios aplinkybės, pareiškėjo manymu, leidžia vienareikšmiškai teigti, kad M. K. visus veiksmus atliko asmeniškai, nesant jokio UAB „( - )“ vadovo nurodymo ar jam apie juos žinant.

9Pareiškėjas nurodo, kad analogiškas OOO „( - )“ 2010-01-11 įgaliojimas buvo išduotas ir J. K. (jis buvo sulaikytas Kauno rajone su kontrabandiniu kroviniu) atstovauti krovinio gavėjo interesus atliekant muitinės procedūras ir forminant dokumentus krovinio išvežimui maršrutu Klaipėda-Sovietskas. Dėl šios priežasties pareiškėjas laiko akivaizdžiu, kad kontrabandinio krovinio išgabenimui buvo pasiruošta iš anksto, išduodant 2010 01 11 įgaliojimus M. K. ir vežėjui J. K.. Taip pat akivaizdu, kad nei šio krovinio siuntėjas, nei jo vežėjas nesprendė jokių krovinio ekspedijavimo reikalų nei su UAB „( - )“, nei su jos vadovu A. B., kas neabejotinai leidžia teigti, kad V. K. ir J. N. duoti parodymai juos apklausiant ikiteisminio tyrimo metu yra melagingi ir neatitinkantys faktinių aplinkybių (pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad J. N., kaip asmuo, nuteistas dėl veikų, susijusių su kontrabandinių cigarečių gabenimu konteineryje, yra tiesiogiai suinteresuotas teigti, kad UAB „( - )“ teikė paslaugas, nes priešingu atveju būtent asmenims, neteisėtai gabenusiems cigaretes, teks mokestinės prievolės, nurodytos sprendime). Pareiškėjas pažymi ir tai, kad prokurorė, vertindama šiuos parodymus kaip patvirtinančius J. N. bendravimo su A. B. faktą ir leidimą M. K. veikti UAB „( - )“ vardu, visiškai ignoravo jo paaiškinimą, jog J. N. dėl konteinerio Nr. ( - ) (kuris su kontrabandinėmis cigaretėmis buvo sulaikytas Kauno rajone) pervežimo į Sovietską su A. B. nesitarė. Pareiškėjas kategoriškai neigia tokius M. K. ir J. N. paaiškinimus, teigdamas, kad nei tiesiogiai, nei telefonu nėra bendravęs su J. N. ir jo net iš matymo nepažįsta. Pažymi, kad duodamas tokius parodymus, J. N. vengė akistatos ne tik su šias aplinkybes neigiančiu A. B., bet ir su M. K., tačiau prokurorė, atlikdama atnaujintą ikiteisminį tyrimą, nesiėmė jokių papildomų veiksmų siekiant pašalinti šiuos prieštaravimus. Be to, aplinkybė, ar A. B. telefonu bendravo su V. N., taip pat pastarasis buvo atvykęs į UAB „( - )“ ofisą tuo metu, kai jame buvo A. B., lengvai patikrinama: patikrinus telefonų išklotines bei vaizdo įrašus įėjimo į biurų patalpas, kuriose yra UAB „duomenys neskelbtini“ ofisas. Akistata tarp M. K., J. N. ir A. B. nebuvo atlikta, taigi prieštaravimai nebuvo pašalinti, o prokurorė juos priėmė kaip teisingus ir patikimus, papildomai konstatuodama, kad juos patvirtino ir M. K. žmona G. K.. Nutarime nepateikiamas šios liudytojos apklausos turinys, todėl pareiškėjui yra neaišku, kokius parodymus patvirtino asmuo, niekaip nesusijęs su ikiteisminiame tyrime tiriamomis aplinkybėmis. Taigi pareiškėjas laiko akivaizdžiu, kad ikiteisminio tyrimo metu, pateikiant išvadas dėl galimų nusikalstamų veikų buvimo ar nebuvimo, prokurorė didžiausią dėmesį skyrė apklausiamų (M. K., J. N., G. K.) asmenų manymui, kad nusikalstamos veikos padarytos nebuvo.

10Nurodo, kad aukštesnysis prokuroras, nagrinėdamas pareiškėjo skundą dėl prokurorės nepagrįsto 2014-12-03 nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą, padarė išvadą, kad prokurorė, „priimdama tokį nutarimą, tinkamai įvertino ikiteisminio tyrimo duomenis ir priėmė teisingą sprendimą“. Visų pirma pareiškėjas pažymi, kad ikiteisminį tyrimą atliko prokurorė, o skundus dėl jos priimtų 2013-12-03 ir 2014-12-03 nutarimų nagrinėjo tas pats aukštesnysis prokuroras – Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, kuris, nežiūrint jos padarytų prieštaringų ir skirtingų išvadų, atmetė pareiškėjo skundus. Ši aplinkybė verčia abejoti pareiškėją šių prokurorų objektyvumu atliekant ikiteisminį tyrimą. Aukštesniojo prokuroro nutarimo turinys netenkinti skundo patvirtina, kad turėdamas pareigą patvirtinti prokuroro priimto sprendimo pagrįstumą ar jį panaikinti, aukštesnysis prokuroras privalo išnagrinėti skundo argumentus ir, susipažinęs su ikiteisminio tyrimo duomenimis, juos paneigti savo padarytomis išvadomis. Iš aukštesnio prokuroro nutarimo matyti, kad prokuroras tokią išvadą padarė apsiribodamas tik tuo, kad prokurorė, „priimdama tokį nutarimą, tinkamai įvertino ikiteisminio tyrimo duomenis ir priėmė teisingą sprendimą“. Aukštesnysis prokuroras, savo nutarime apsiribodamas baudžiamosios teisės teorija dėl BK 300 str. numatytos veikos apibūdinimo bei pakartodamas prokurorės nutarimo teiginius, papildomai nurodo, kad įstatymų leidėjas baudžiamąją atsakomybę už disponavimą netikru ar suklastotu dokumentu nustatė dėl galinčių atsirasti žalingų padarinių tokį dokumentą panaudojus apyvartoje. Taigi prokuroras, iš esmės pripažindamas, kad M. K. panaudojo tokį dokumentą apyvartoje (pateikdamas jį UAB „duomenys neskelbtini“), pareiškėjo manymu visiškai ignoravo tą faktinę aplinkybę, jog panaudodamas šį dokumentą apyvartoje, M. K. atliko veiksmus, kurie sukėlė būtent žalingus padarinius - padarė didelę 109.059 Lt (31.585 Eur) žalą bendrovei, 2011-04-06 pareiškėjui buvo įteiktas Klaipėdos teritorinės muitinės 2011-03-22 sprendimas Nr. (LM18) RZ209-102 „Dėl mokestinės prievolės muitinei atsiradimo“. Tai leidžia teigti, kad M. K. veiksmuose galimai yra ne BK 300 str. 1 d., o BK 300 str. 3 d. numatytos nusikalstamos veikos požymiai. Prokurorai savo nutarimuose konstatuoja tą pačią aplinkybę, kad bendrovės praktikoje buvo atvejų, kada M. K. išrašydavo garantinius raštus ir juos pasirašydavo, ir tai nesukeldavo jokių neigiamų padarinių. Toks prokurorų aiškinimas pareiškėjui visiškai nesuprantamas. Visų pirma, pareiškėjas nurodo, kad niekada negabeno ir negabena kontrabandinių krovinių, visais atvejais, kada M. K. buvo suteikiama teisė pasirašyti garantinius raštus, bendrovei buvo žinoma apie konkrečių krovinių gabenimą, visais atvejais pareiškėjas gaudavo dokumentus dėl šių krovinių gabenimo. Konteineriui atvykus į Klaipėdos uostą, muitinei pateikiami krovinio dokumentai – Invoice, Packing List, jūrinis konosamentas, krovinio gavėjo įgaliojimas juridiniam asmeniui (UAB „( - )“ ) atlikti visus reikiamus veiksmus muitinėje.

11Pažymi, kad ikiteisminio tyrimo teisėja nutartyje taip pat nevertino pareiškėjui nuostabą keliančio aukštesniojo prokuroro teiginio, kad dėl M. K. išrašytų garantinių raštų pretenzijų nereiškė nei paslaugas užsakę juridiniai asmenys, nei pareiškėjas, o atitinkamos paslaugos pagal M. K. išrašytus garantinius raštus buvo atliktos ir apmokėtos. Taigi, aukštesnysis prokuroras, preziumuodamas M. K. nekaltumą, pareiškėjo nuomone pats sau prieštarauja, nes šiuo konkrečiu atveju paslaugos pagal M. K. išrašytą garantinį raštą nebuvo nei atliktos, nei už jas buvo apmokėta, nes jokių paslaugų UAB „( - )“ neteikė. Jas teikė fizinis asmuo M. K., garantiniame rašte objektyviai turėdamas teisę savo vardu surašyti, atspausdinti ar kitaip pagaminti tam tikrus dokumentus, neteisėtai savo vardu surašė garantinį raštą jame įtvirtindamas tikrovės neatitinkančią informaciją, siekdamas paleisti tokį dokumentą į teisinę apyvartą kaip tikrą. Tokią nuostatą dėl tyčinio dokumento suklastojimo teisminėje praktikoje yra pateikęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, tačiau Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorai šią nuostatą ignoruoja, atkakliai teigdami, kad M. K. veiksmai pagaminant UAB „( - )“ 2010-01-14 Garantinį raštą Nr. 001 nevertintini kaip tyčia pagaminti netikrą dokumentą bei žinomai netikrą dokumentą panaudoti.

12Be to, pareiškėjas nurodo, kad jis, skųsdamas nutarimą, nurodė, kad ikiteisminis tyrimas nepagrįstai ir neteisėtai nutrauktas ne tik nesant nusikalstamos veikos, nurodytos BK 300 straipsnyje, sudėties, bet ir nesant veikos, numatytos BK 304 str. 1 d., sudėties, tačiau dėl to teismas nutartyje apskritai nepasisakė, t. y. šio klausimo nesprendė ir nutarimo dalies dėl veikos, numatytos BK 304 str. 1 d., teismas nevertino. Vien dėl šios priežasties pareiškėjo manymu nutartis yra naikintina kaip neteisėta.

13Skundas netenkintinas.

14Išnagrinėjęs skundo argumentus ir teismui pateiktą baudžiamosios bylos medžiagą, teismas konstatuoja, kad ikiteisminio tyrimo veiksmų apimtys bei intensyvumas rodo, kad buvo imtasi pakankamų priemonių surinkti tyrimui reikšmingus duomenis bei ištirti pareiškėjo pareiškime nurodytas aplinkybes ir vien tai, kad byloje priimti procesiniai sprendimai netenkina pareiškėjo interesų, nesudaro pagrindo abejoti šių sprendimų pagrįstumu ir teisėtumu. Tiriant baudžiamąją bylą, ikiteisminio tyrimo metu baudžiamojo proceso įstatymo reikalavimai pažeisti nebuvo, tyrimas nutrauktas esant įstatyme numatytam pagrindui, sprendimo motyvai yra aiškūs ir visiškai įtikinami, o pareiškėjo skunde išdėstyti argumentai prokurorų sprendimų pagrįstumo ir ikiteisminio tyrimo teisėjos išvadų nepaneigia.

15Klaipėdos apygardos teismas, 2014-03-27 nutartimi atnaujindamas ikiteisminį tyrimą nurodė, kad siekiant nustatyti tikrąsias garantinio rašto atsiradimo aplinkybės turi būti atliktos akistatos, turinčios pašalinti prieštaravimus tarp pareiškėjo ir M. K. paaiškinimų dėl A. B. žodinio įgaliojimo, garantinio rašto surašymo aplinkybių bei A. B. ir S. N. susitikimo, be to, nurodė, kad reikia surinkti daugiau duomenų pagrindžiančių, M. K. parodymus, jog jis veikė pagal nusistovėjusią praktiką. Aukštesnysis teismas pažymi, kad visos baudžiamajame įstatyme numatytos ikiteisminio tyrimo priemonės ir galimybės tiriant galimą nusikalstamą veiką buvo išnaudotos: surengta akistata tarp M. K. ir A. B. (t. 4, b. l. 20), iš įmonių, su kuriomis dirbo UAB „( - )“, išreikalauti dokumentai, kuriuose matyti, kad M. K. veikė pagal nusistovėjusią praktiką (t. 2, b. l. 186, t. 3, b. l. 39, 45, 156), be to apklausta M. K., kuri patvirtino, kad būdama UAB „( - )“ biure matė, kaip pokalbiui su A. B. atvyko Jurijus, girdėjo kaip jie aptarinėjo konteinerio gabenimo reikalus ir būsimą sutartį (t. 3, b. l. 136), apklaustas J. N., kuris nurodė, kad su gautais dokumentais atvyko į UAB „( - )“ ofisą, jame buvo M. B., M. K. ir kažkokia moteris, jis dokumentus parodė M. B., kuris pasakė M. K. viską sutvarkyti. (t. 4, b. l. 139), apklaustas muitinės pareigūnas R. B. (t. 3, b. l. 127), buvęs UAB „duomenys neskelbtini“ darbuotojas A. Č. (t. 3, b. l. 127), UAB „duomenys neskelbtini“ vadybininkė Ž. L. (t. 3, b. l. 131), buvusi UAB „( - )“ darbuotoja J. S. (t 3, b. l. 133).

16Nors pareiškėjas skunde nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismas, 2014-03-27 nutartimi atnaujindamas ikiteisminį tyrimą nurodė, kad M. K. žinojo, kad UAB „( - )“ jokių paslaugų nei krovinio siuntėjui, nei jo gavėjui neteikia ir neteiks, o ši aplinkybė nutartyje nepagrįstai ignoruota, apsiribojant abstraktaus pobūdžio pasvarstymu, kad ne visada paslaugos buvo teikiamos prieš tai jau sudarius rašytinę sutartį, tačiau iš ikiteisminio tyrimo byloje nr. 30-9-00341-13 esančių dokumentų matyti, kad šis atvejis, kai 2010-01-14 M. K. pagamino garantinį raštą, nebuvo vienintelis. Kad tai buvo nusistovėjusi įmonės praktika, matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagos: UAB „( - )“ Logistikos skyriaus vadovo M. K. pasirašytas ir antspaudu patvirtintas 2008-01-07 Garantinis raštas dėl konteinerių gražinimo bendrovei „duomenys neskelbtini“ (t. 3, b. l. 39), UAB „( - )“ Logistikos skyriaus vadovo M. K. pasirašytas ir antspaudu patvirtintas 2009-08-21 Garantinis raštas bendrovei „UAB duomenys neskelbtini“ (t. 3, b. l. 45), UAB „( - )“ Logistikos skyriaus vadovo M. K. pasirašyta ir antspaudu patvirtinta 2009-01-21 Savarankiško konteinerių pervežimo sutartis su bendrove „duomenys neskelbtini“ (t. 3, b. l. 156), UAB „( - )“ Logistikos skyriaus vadovo M. K. pasirašytas ir antspaudu patvirtintas 2009-02-24 Garantinis raštas bendrovei „UAB duomenys neskelbtini“ (t. 2, b. l. 186). Be to, M. K. išrašius šiuos garantinius raštus ar pasirašius sutartis, UAB „( - )“ gaudavo jiems išrašytas sąskaitas. Tokiu būdu įmonės direktorius A. B., pats būdamas nepasirašęs nei sutarčių, nei garantinių raštų, be abejonės suprato, kad įmonės vardu šiuos dokumentus pasirašinėdavo M. K., ir toleravo tokią praktiką įmonėje, jai neprieštaravo ir taip konkliudentiniais veiksmais patvirtino tokius įmonės veiklos procesus. Nors duodamas parodymus ikiteisminio tyrimo metu A. B. nurodė, kad M. K. visuomet paruoštus garantinius raštus atnešdavo jam pasirašyti, tačiau tuo pačiu nurodo, kad jam nepasirodydavo keista, kodėl kokios nors įmonės nereikalauja garantinių raštų (t. 3, b. l. 80), nors konteinerio paėmimui iš linijos toks raštas yra būtinas. A. B. ikiteisminio tyrimo pareigūnei taip pat nurodė, kad jo įmonėje tikrai nebuvo tokios praktikos, kad garantinius raštus ir sutartis pasirašydavo M. K., tačiau čia pat nurodo, kad nesidomėjo, kokius dokumentus M. K. pristato įmonėms (t. 3, b. l. 80). Visiškai neįtikimi ikiteisminio metu A. B. duoti parodymai, kad M. K. pateikus sąskaitas, jis net neklausdavo, kokių sutarčių pagrindu jos išrašytos, ir apsiribodavo pagalvojimu, kad tai vienkartinė paslauga. Tuo pačiu pažymėtina, kad kaip vieną iš skundo argumentų, jog M. K. suklastojo dokumentą, pareiškėjas nurodo tai, kad UAB „( - )“ ne tik nebuvo sudaręs sutarties nei su krovinio gavėju, nei su siuntėju, tačiau duodamas parodymus ikiteisminio tyrimo pareigūnei pats nurodė, kad jų įmonės praktikoje vienkartinėms sąskaitoms (paslaugoms) sutarties nereikėdavo (t. 3, b. l. 80). Iš aptarto akivaizdu, jog įmonėje garantinius raštus pasirašyti M. K. buvo įprasta praktika, ir nors įmonės lokaliniais teisės aktais tokia tvarka nebuvo įtvirtinta, įmonės direktorius žinojo apie tokį darbuotojo veikimo modelį ir jam neprieštaravo. Kita vertus, akivaizdu, kad nuolatos pasirašinėdamas garantinius raštus, sutartis ir būdamas skatinamas už gerą darbą (t. 4, b. l. 55), M. K. negalėjo suprasti, kad tokie jo veiksmai prieštarauja įmonės interesams ir gali būti laikomi dokumentų klastojimu

17BK 300 str. 1 d. numatyto nusikaltimo dalykas – dokumentas – tai kiekvienas bet kokia forma sudarytas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-426/2006, 2K-16/2010, 2K-263/2010, 2K-401/2011, 2K-113/2012, 2K-139/2012). Dokumento suklastojimas – tai veiksmai, kuriais sukuriamas dokumento netikrumas arba jo turinio neteisingumas. Dokumento turinys ir forma turi didelę reikšmę, nes suteikia informaciją, koks asmuo jį sukūrė, kam atsiranda sukurto ir pasirašyto dokumento pagrindu atitinkamos teisės ir pareigos (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-361/2012). Kvalifikuojant dokumento suklastojimą pagal BK 300 str. 1 d., būtina nustatyti tiesioginę kaltininko tyčią, t. y. kad jis suvokia pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, supranta, jog suklastoja dokumentą, kuris gali sukelti teisines pasekmes, ir nori taip veikti (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-608/2010, 2K-426/2010, 2K-113/2012). Įvertinus ikiteisminio tyrimo metu surinktus ir aukščiau aptartus duomenis, kurie patvirtina, kad UAB „( - )“ buvo nusistovėjusi tokia darbo praktika, kuomet logistikos skyriaus vadovas M. K. išrašydavo garantinius raštus dėl konteinerių grąžinimo, taip pat ne visada paslaugos būdavo teikiamos prieš tai jau sudarius rašytinę sutartį, M. K. veiksmai, pagaminant UAB „( - )“ 2010-01-14 Garantinį raštą Nr. 001 nevertintini kaip tyčia pagaminti netikrą dokumentą bei siekis žinomai netikrą dokumentą panaudoti.

18Pareiškėjas skunde nurodo, jog aplinkybę, kad M. K. veikė ne įmonės vardu ir tyčia norėjo suklastoti dokumentą parodo tai, kad jis sumokėjo UAB „( - )“ už konteinerį, tačiau M. K. iš UAB „( - )“ neprašė atlyginti jokių išlaidų, jokių dokumentų, patvirtinančių mokėjimą, UAB „( - )“ nepateikė, UAB „( - )“ jokios sąskaitos UAB „( - )“ taip pat nepateikė. Iš byloje esančių M. K. parodymų matyti, kad UAB „( - )“ už konteinerį pagal sąskaitas (t. 2, b. l. 147, 148) sumokėjo ne jis, o J. N., kuris kartu su M. K. buvo nuvykęs į UAB „( - )“ tvarkyti konteinerio atsiėmimo dokumentų. M. K. nurodė, kad J. N. už UAB „( - )“ suteiktą paslaugą ir konteinerio prastovą sumokėjo 1600 Lt grynais pinigais į UAB „( - )“ sąskaitą. M. K. nežino, kodėl kvitas buvo išrašytas jo vardu, tačiau jo nepasirašė, sąskaitos nepaėmė, nes ją apmokėjo klientas (t. 4, b. l. 13). Duodama parodymus UAB „( - )“ darbuotoja A. A. parodė, kad grynaisiais pinigais sąskaita apmokama tuomet, kai norima konteinerį išvežti tą pačią dieną (t. 1, b. l. 37). Iš bylos duomenų matyti, kad konteineris buvo išvežtas tą pačią dieną, todėl nepaneigta galimybė, kad klientui (J. N.) pageidaujant konteinerį išsivežti tą pačią dieną, o UAB „( - )“ neturint kasos ir grynųjų pinigų (t. 1, b. l. 81), M. K. priėmė sprendimą apmokėti sąskaitą kliento turimais grynaisiais pinigais. Tai patvirtina ir J. N. duoti parodymai, kuriuose jis nurodo, kad reikėjo mokėti už konteinerio prastovą terminale, ir galėjo būti taip, kad jis padavė pinigus sumokėti UAB „( - )“. Taigi faktas, kad siekiant procesų operatyvumo, UAB „( - )“ sąskaitos buvo apmokėtos grynaisiais pinigais, nesuponuoja išvados, kad M. K. tyčia suklastojo garantinį raštą ir taip veikė, turėdamas tikslą nuslėpti dokumento suklastojimo faktą.

19Nors tikslas ir motyvas nėra būtinieji BK 300 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos požymiai, nagrinėjamu atveju jie padeda nustatyti, ar asmuo turėjo tiesioginę tyčią suklastoti dokumentą. Klaipėdos apygardos teismas išnagrinėjo baudžiamąją bylą dėl kontrabandos gabenimo minimame jūriniame konteineryje ir 2013 m. kovo 20 d. nuosprendžiu (pakeistu Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 3 d. nuosprendžiu) nuteisė asmenis, kurie dalyvavo vykdant šią nusikalstamą veiką. Pažymėtina, kad šioje byloje buvo nustatyta, kad J. N. kreipėsi į UAB „( - )“ darbuotoją M. K., kad šis padėtų įforminti paskyrą ir tranzito dokumentus konteineriui su kroviniu, M. K. šioje byloje buvo apklaustas, tačiau jis nebuvo nuteistas ar kaltinamas dėl dalyvavimo nusikalstamoje veikoje. Iš minimo nuosprendžio matyti, kad M. K., tvarkydamas krovinio dokumentus, atliko sau įprastas darbines funkcijas, savo veiksmais prie nusikalstamos veikos jis neprisidėjo, nesuvokė kitų asmenų daromų nusikalstamų veikų, todėl akivaizdu, jog neturėjo jokio asmeninio suinteresuotumo, veikė darbdavio, o ne savo asmens interesais, todėl ir 2010-01-14 garantinio rašto Nr. 001 išrašymas (kuris, kaip matyti iš aukščiau aptartų pavyzdžių, buvo jo išrašomas ne pirmą kartą) negali būti laikomas kaip M. K. tiesiogine tyčia atliktas dokumento klastojimo veiksmas.

20Pareiškėjas skunde nurodo, kad prokurorai visiškai ignoravo tą faktinę aplinkybę, jog panaudodamas šį dokumentą apyvartoje, M. K. atliko veiksmus, kurie sukėlė būtent žalingus padarinius - padarė didelę 109.059 Lt (31.585 Eur) žalą bendrovei, 2011-04-06 pareiškėjui buvo įteiktas Klaipėdos teritorinės muitinės 2011-03-22 sprendimas Nr. (LM18) RZ209-102 „Dėl mokestinės prievolės muitinei atsiradimo“. Aukštesnysis teismas pažymi, kad 2010-01-14 garantinio rašto Nr. 001 panaudojimas apyvartoje savaime nesukėlė žalingų padarinių – M. K. pasirašytus garantinius raštus įmonė yra išdavusi ne vieną kartą, ir dėl to įmonei žalingi padariniai nekildavo. Garantiniu raštu įsipareigojama konteinerio naudotojui (linijai) grąžinti krovinio gabenimo tarą – jūrinį konteinerį - laiku ir tos pačios būklės, ir jame numatoma suma būsimiems nuostoliams padengti, kurie atsirastų konteinerio negrąžinus. Ikiteisminio tyrimo metu Klaipėdos teritorinėje muitinėje dirbantis R. B. parodė, kad pildant deklaraciją, nėra reikalingas garantinis raštas dėl konteinerių gražinimo, to fakto muitinė nekontroliuoja, šis raštas nėra muitinės dokumentas (t. 3, b. l. 127). Taigi šiuo atveju padariniai – mokestinė prievolė – kilo ne dėl M. K. pasirašyto garantinio rašto, o dėl trečiųjų asmenų vykdomos nusikalstamos veikos – kontrabandos gabenimo konteineryje, kurio bendrijos bendrąją/tranzito procedūrą vykdė UAB „( - )“, ir dėl šios veikos sąlygoto tranzito procedūros neužbaigimo (t. 1, b. l. 12-16).

21Pareiškėjas taip pat nurodo, kad dėl BK 304 str. 1 d., numatytos veikos teismas nutartyje apskritai nepasisakė, t. y. šio klausimo nesprendė ir nutarimo dalies dėl veikos, numatytos BK 304 str. 1 d., nevertino. Pažymėtina, jog šis ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas, atliekamas ir nutrauktas dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 str. 1 d. Dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 304 str. 1 d., ikiteisminis tyrimas nebuvo pradėtas, atliekamas ar nutrauktas. Kadangi dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 304 str. 1 d., byloje nebuvo priimtas procesinis sprendimas, kurį galima skųsti BPK 214 str. nustatyta tvarka, akivaizdu, jog pareiškėjo skundus nagrinėjantiems subjektams nekilo pareiga jų priimamuose procesiniuose sprendimuose aptarinėti skundų argumentus dėl BK 304 str. 1 d. numatytos veikos. BK 304 str. (melagingos informacijos pateikimas siekiant įgyti dokumentą) numatyta, kad tas, kas siekdamas gauti dokumentą ar suklastoto dokumento tikrumo patvirtinimą pateikė įstaigai ar tarnautojui melagingą informaciją, padarė baudžiamąjį nusižengimą. Esminiai šio baudžiamojo nusižengimo objektyvieji požymiai, lemiantys baudžiamąją atsakomybę, yra melagingos, t. y. neatitinkančios tikrovės, klaidinančios informacijos pateikimas tam tikrai įstaigai ar pareigūnui. Subjektyvieji požymiai yra tyčinė kaltė bei tikslas – siekimas gauti dokumentą ar suklastotą dokumentą. Tyčios turinys šiame nusikaltime yra toks: asmuo supranta, kad pateikia melagingą, t. y. neatitinkančią tikrovės informaciją įstaigai ar asmeniui, atsakingam už dokumento išdavimą, ir nori taip veikti. Veikimo tikslas – siekimas gauti dokumentą. Aukščiau išvardintais duomenimis nustačius, kad M. K. veikoje nebuvo tyčios, jis nesuvokė kitų asmenų nusikalstamų veiksmų ir neturėjo tikslo pateikti tikrovės neatitinkančią informaciją įstaigai, matyti, kad jo veiksmuose nėra ir BK 304 str. 1 d. įtvirtinto nusižengimo sudėties subjektyviosios pusės – kaltės, kuri pasireiškia tiesiogine tyčia, požymio, o tuo pačiu ir pagrindo perkvalifikuoti veiką iš BK 300 str. 1 d. į BK 304 str. 1 d.

22Skundą nagrinėjantis teismas, išnagrinėjęs ikiteisminio tyrimo medžiagą, daro išvadą, kad atliekant tyrimą išnaudotos visos įstatyme numatytos galimybės surinkti tyrimui reikšmingus duomenis, atlikti kiti būtini ikiteisminio tyrimo veiksmai, tačiau objektyvių, neabejotinų duomenų, jog buvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, nebuvo gauta.

23Skundžiama ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartis, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo nutarimo, kuriuo pripažintas teisėtu žemesniojo prokuroro nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, yra pagrįsta išsamia tyrimo metu surinktų duomenų analize, joje išdėstytos motyvuotos išvados dėl skunde nurodytų argumentų, todėl ši nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti nutartį nėra teisinio pagrindo. Esant tokioms aplinkybėms, UAB „( - )“ direktoriaus A. B. skundas atmetamas.

24Vadovaudamasis BPK 442 str. 1 d. 1 p., teisėjas

Nutarė

25atmesti A. B. (A. B.) skundą ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos 2015 m. balandžio 7 d. nutartį.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Linas... 2. 2013-06-03 Klaipėdos apygardos prokuratūroje pagal UAB „( - )“... 3. 2013-12-03 Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės... 4. 2014-03-27 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi nutarimas nutraukti... 5. 2015-02-25 Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės... 6. 2015-04-07 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo... 7. UAB „( - )“ direktorius A. B. skundu prašo panaikinti 2015-04-07... 8. Nepaisant to, kad nutartyje teismas nenurodė argumentų, kodėl sutinka su... 9. Pareiškėjas nurodo, kad analogiškas OOO „( - )“ 2010-01-11 įgaliojimas... 10. Nurodo, kad aukštesnysis prokuroras, nagrinėdamas pareiškėjo skundą dėl... 11. Pažymi, kad ikiteisminio tyrimo teisėja nutartyje taip pat nevertino... 12. Be to, pareiškėjas nurodo, kad jis, skųsdamas nutarimą, nurodė, kad... 13. Skundas netenkintinas.... 14. Išnagrinėjęs skundo argumentus ir teismui pateiktą baudžiamosios bylos... 15. Klaipėdos apygardos teismas, 2014-03-27 nutartimi atnaujindamas ikiteisminį... 16. Nors pareiškėjas skunde nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismas, 2014-03-27... 17. BK 300 str. 1 d. numatyto nusikaltimo dalykas – dokumentas – tai kiekvienas... 18. Pareiškėjas skunde nurodo, jog aplinkybę, kad M. K. veikė ne įmonės vardu... 19. Nors tikslas ir motyvas nėra būtinieji BK 300 str. 1 d. numatytos... 20. Pareiškėjas skunde nurodo, kad prokurorai visiškai ignoravo tą faktinę... 21. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad dėl BK 304 str. 1 d., numatytos veikos... 22. Skundą nagrinėjantis teismas, išnagrinėjęs ikiteisminio tyrimo medžiagą,... 23. Skundžiama ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartis, kuria atmestas pareiškėjo... 24. Vadovaudamasis BPK 442 str. 1 d. 1 p., teisėjas... 25. atmesti A. B. (A. B.) skundą ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės... 26. Nutartis neskundžiama....