Byla 2K-361/2012
Dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. nuosprendžio, kuriuo A. O. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 300 straipsnio 1 dalį 26 MGL (3380 Lt) dydžio bauda

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Olego Fedosiuko, Dalios Bajerčiūtės ir pranešėjo Viktoro Aiduko, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. O. kasacinį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. nuosprendžio, kuriuo A. O. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 300 straipsnio 1 dalį 26 MGL (3380 Lt) dydžio bauda.

2Skundžiama ir Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutartis, kuria nuteistojo A. O. apeliacinis skundas atmestas.

3Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. Aiduko pranešimą ir susipažinusi su baudžiamąja byla,

Nustatė

4A. O. nuteistas už tai, kad 2011 m. kovo 22 d. surašė apeliacinį skundą dėl administracinės nuobaudos apskundimo motinos J. O. vardu ir, įrašęs jos duomenis – vardą, pavardę, asmens kodą ir gyvenamąją vietą – bei už ją pasirašęs, suklastojo dokumentą bei J. O. parašą ir išsiuntė jį Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

5Kasaciniu skundu nuteistasis A. O. prašo nutraukti baudžiamąją bylą dėl mažareikšmiškumo (BK 37 straipsnis).

6Kasatorius nurodo, kad suklastojo ne dokumentą, o paprastą skundą. Jo manymu, paprastas skundas yra mažareikšmis prašymas. Pasak jo, teismai neteisingai aiškino dokumento sąvoką. Kasatoriaus teigimu, reikia vadovautis enciklopedijoje nurodyta dokumento sąvoką, kad, teisiniai dokumentai yra trys – teismo nutartis, teismo nuosprendis ir sutartis. Skundas nėra dokumentas pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, nes jo kopijos netvirtina notaras, jis neturi jokios teisinės galios. Jei buvo suklastotas dokumentas, tai turėjo nustatyti Vyriausiasis administracinis teismas, tačiau jis to nenustatė. Administracinių teisė pažeidimų kodekse nėra tokio straipsnio, kuriame būtų nurodyta, kad apeliacinis skundas dėl administracinės bylos yra „procesinis dokumentas“.

7Skunde pažymima, kad nors apeliacinės instancijos teismo nutartyje buvo įrašyta, jog skundas nėra dokumentas, tačiau jis vis tiek liko nuteistas už dokumento klastojimą. Kasatorius teigia, kad ši veika mažareikšmė, nes jis dėl to neturėjo jokios turtinės naudos, nekilo jokių sunkių teisinių pasekmių, be to, šis skundas neturi teisinės galios, vadinasi, už jo suklastojimą baudžiamoji atsakomybė nenumatyta.

8Taip pat skunde nurodoma, kad buvo padaryti procesiniai pažeidimai. Visų pirma, kad prokuroras G. Ž., pradėdamas ikiteisminį tyrimą, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pažeidė BPK 3 straipsnio 1 dalies 6 punktą. Antra, kaltinamasis aktas neatitinka BPK 219 straipsnio 3, 4 straipsnių, nes surašytas be teisinių motyvų, nekvalifikuotai, neparašyta, kokie padariniai kilo po to, kai buvo suklastotas skundas, nors apie padarinius būtina parašyti, kaltinamajame akte nenurodyta nusikaltimo padarymo būdas, lengvinančios aplinkybės. Pasak nuteistojo, prokuroras tik konstatavo faktines aplinkybes, tačiau neįrodė, kokios buvo pasekmės po to, kai buvo suklastotas skundas. Baudžiamoji atsakomybė už dokumento klastojimą atsiranda tada, kai po to kyla sunkios pasekmės.

9Taip pats skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas buvo šališkas, nes nutartis tyčia priimta neteisingai.

10Atsiliepimu į nuteistojo A. O. kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė Lina Beinarytė siūlo jį atmesti.

11Atsiliepime nurodoma, kad dokumentu laikomas kiekvienas rašytinis aktas, kuriame įtvirtinta teisinę reikšmę turinti informacija, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės ar pareigos arba teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas. Dokumento klastojimu laikomi tokie veiksmai, kuriais pakeičiamas dokumento tikrumas ir jo turinio teisingumas, tačiau jame nebūtinai visa informacija turi būti melaginga, svarbu, jog šios informacijos dalis neatitinka tikrovės. Kadangi šio nusikaltimo sudėtis formalioji, baigtumui pakanka tik pačios veikos atlikimo. Dėl to, pasak prokurorės, kasatoriaus teiginys, kad skundas nelaikytinas dokumentu, yra nepagrįstas. Apeliacinis skundas yra dokumentas, nes savo forma ir turiniu atitinka dokumento sąvokos reikalavimus. Šioje byloje apeliacinį skundą surašė ir pasirašė ne savo vardu asmuo, neturintis tam leidimo, pažeisdamas nustatytą tvarką, taigi dokumentą suklastojo. Prokurorė teigia, kad dokumentas laikomas suklastotu, kai kaltininkas pakeičia kito asmens surašyto, atspausdinto ar kitaip pagaminto dokumento turinį arba savo vardu surašo, atspausdina ar kitaip pagamina arba tik patvirtina kito asmens surašytą dokumentą, kurio turinyje įtvirtinti objektyviosios tikrovės neatitinkantys duomenys.

12Pasak prokurorės, teismų išvada dėl A. O. kaltės yra pagrįsta. Nuteistasis, surašydamas skundą, siekė, kad būtų panaikinta J. O. paskirta administracinė nuobauda. Surašydamas ir pasirašydamas apeliacinį skundą už motiną, jai nežinant, jis suvokė, jog veikia neteisėtai. Be to, liudytoja J. O. nurodė, kad A. O. nuolat rašo įvairius skundus teismams, taigi jis žinojo, jog apeliaciniame skunde galima rašyti tik savo vardą, pavardę ir patvirtinti skundą tik savo parašu, tačiau sąmoningai pasirinko neteisėtą, pavojingą veikimo būdą. Tai, kad vietoje parašo nuteistasis parašė tik raidę „A“, jo baudžiamosios atsakomybės nepanaikina.

13Prokurorė pažymi, kad priežastys, dėl kurių buvo atlikti klastojimo veiksmai, yra svarbios ne tam, kad būtų konstatuotas klastojimas, o tam, kad būtų teisingai išspręsti bausmės skyrimo ir kiti klausimai. BK 300 straipsnio sudėtis yra formalioji, todėl veikos kvalifikavimui neturi įtakos, ar suklastotas apeliacinis skundas sukėlė kokias nors pasekmes.

14Prokurorės nuomone, nėra pagrindo A.O. veiką pripažinti mažareikšme, nes jis tyčia suklastojo dokumentą – apeliacinį skundą, siekdamas, kad būtų panaikinta J. O. paskirta administracinė nuobauda.

15Prokurorė atsiliepime teigia, kad nepagrįstas kasatoriaus argumentas dėl netinkamo kaltinamojo akto surašymo, nes jis atitinka BPK 219 straipsnyje numatytus reikalavimus, taip pat nepagrįstas ir kasatoriaus teiginys, kad apeliacinės instancijos teismas buvo šališkas. Nuteistojo kasaciniame skunde nenurodytos aplinkybės, kurios keltų abejonių bylą nagrinėjusių teisėjų nešališkumu, byloje tokių duomenų taip pat nėra.

16Nuteistojo A. O. kasacinis skundas atmestas.

17Dėl veikos kvalifikavimo pagal BK 300 straipsnio 1 dalį

18Pagal BK 300 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas suklastojo žinomai netikrą dokumentą ar (ir) žinomai netikrą dokumentą panaudojo. Kasatoriaus pagrindinis skundo argumentas yra tai, kad apeliacinis skundas, jo manymu, nėra dokumentas šio BK straipsnio prasme, todėl jis nuteistas nepagrįstai. Teisėjų kolegija tokį skundo argumentą laiko nepagrįstu, dėl to kasacinis skundas atmestinas.

19Nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnio 1 dalyje, dalykas yra dokumentas. Visų pirma pažymėtina, kad kasatoriaus nurodomi literatūros šaltiniai, kuriais jis aiškina dokumento sąvoką, nėra tinkami aiškinant baudžiamojo įstatymo normos prasmę. Šiuo atveju aiškinant dokumento sąvoką reikia remtis teisės aktais, kurie pateikia dokumento apibrėžtį, ir formuojamais teismų praktikos išaiškinimais dėl BK normos prasmės, nes Baudžiamasis kodeksas neapibrėžia dokumento sąvokos ir neišskiria jo požymių.

20Pagal teismų praktiką dokumentu BK 300 straipsnio 1 dalies prasme, laikytinas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas (kasacinės nutartys Nr. 2K-426/2006, 2K-16/2010, 2K-263/2010, 2K-401/2011, 2K-139/2012). Teismų praktikoje dokumentu laikytinas bet koks rašytinis aktas, kuriuo asmuo liudija faktą, turintį teisinę reikšmę. Rašytinio akto teisinė reikšmė pasireiškia tuo, kad jis suteikia tam tikras teises ir pareigas. Dokumento turinys ir forma turi didelę reikšmę, nes suteikia informaciją, koks asmuo jį sukūrė, kam atsiranda sukurto ir pasirašyto dokumento pagrindu atitinkamos teisės ir pareigos, tačiau, priešingai negu nurodo kasatorius, tai nereiškia, kad nepatvirtinti notaro dokumentai nėra šio nusikaltimo dalykas. Pažymėtina, kad privačių asmenų sukurti dokumentai gali būti šio nusikaltimo dalykas, jei juose įtvirtinta informacija, turinti reikšmės juridinių faktų atsiradimui, pasikeitimui ar pasibaigimui (kasacinė nutartis Nr. 2K-7-200/2008).

21Dokumentas laikomas netikru tada, kai jo turinyje įtvirtinti objektyvios tikrovės neatitinkantys duomenys ir kaltininkas tokį dokumentą surašė, atspausdino ar kitaip pagamino kito asmens vardu. Netikro dokumento pagaminimas – tai visiškai naujo žinomai melagingo dokumento pagaminimas, t. y. kaltininkas neteisėtai visą dokumentą, kuriame įtvirtinta tikrovės neatitinkanti informacija, surašo, atspausdina ar kitokiais būdais sukuria siekdamas išleisti tokį dokumentą į teisinę apyvartą kaip autentišką.

22Pagal bylos duomenis nustatyta, kad A. O. surašė apeliacinį skundą dėl administracinės nuobaudos paskyrimo savo motinos vardu, įrašydamas jos asmens duomenis ir pasirašydamas už ją, ir išsiuntė šį dokumentą teismui. Apeliacinis skundas atitinka visus prieš tai minėtus dokumento požymius, kurie leidžia padaryti išvadą, kad jis yra nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnio 1 dalyje, dalykas. Tai neabejotinai rašytinis aktas, kuriame nurodomos tam tikros aplinkybės ir reiškiamas prašymas teismui nagrinėti bylą apeliacine tvarka, t. y. pagal šiame dokumente įtvirtintą juridinę reikšmę turinčią informaciją atsiranda galimybė inicijuoti bylos nagrinėjimo procesą, o tokį dokumentą išsiuntus teismui ir šiam jį gavus konstatuotina, kad bylos nagrinėjimo procesas prasidėjo, nes dėl šio skundo buvo atlikti atitinkami parengiamieji proceso veiksmai. Pasirašydamas savo motinos vardu be jos sutikimo A. O. savo motinai suteikė proceso šalies teises ir pareigas administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjime. Taigi, priešingai negu teigia kasatorius, šis dokumentas turi teisinę reikšmę, o vien tas faktas, kad dėl tokių nuteistojo veiksmų neatsirado jokių padarinių, nėra baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė, nes BK 300 straipsnio 1 dalies nusikalstamos veikos sudėtis yra formali ir baudžiamosios atsakomybės buvimui nereikalauja padarinių atsiradimo.

23Kasatorius argumentuodamas tuo, kad neatsirado jokių padarinių, prašo bylą nutraukti dėl mažareikšmiškumo. Pagal BK 37 straipsnį padaręs nusikaltimą asmuo gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu dėl padarytos žalos dydžio, nusikaltimo dalyko ar kitų nusikaltimo požymių ypatumų veika pripažįstama mažareikšme. Įstatymas reikalauja sprendžiant atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės klausimą atsižvelgti į padarytos žalos dydį nusikaltimo dalyką ar kitus veikos požymių ypatumus. Veika pripažįstama mažareikšme tuo atveju, kai ji iš esmės nedaro žalos įstatymo saugomoms asmens, visuomenės ar valstybės vertybėms, taip pat kai ji nesudaro galimybės kilti žalai. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl mažareikšmiškumo yra teismo teisė, bet ne pareiga, todėl teismas, įvertinęs aplinkybes, sprendžia dėl šios normos taikymo. Šiuo atveju teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo A. O. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės dėl mažareikšmiškumo. Apeliacinio skundo suklastojimas ir jo pateikimas teismui suklaidino teismą bei apsunkino jo darbą, dėl šių veiksmų buvo pradėtos atitinkamos pasiruošimo teisminiam nagrinėjimui procedūros, kurios vėliau turėjo būti nutrauktos; nusikaltimo dalykas yra svarbus procesinis dokumentas, kurio pagrindu pradedamas bylos nagrinėjimas apeliacine tvarka. Šių nusikalstamos veikos aplinkybių pobūdis negali būti laikytinas mažareikšmiu.

24Teisėjų kolegija konstatuoja, kad A. O. veika pagal nustatytas bylos aplinkybes kvalifikuota teisingai, baudžiamasis įstatymas pritaikytas tinkamai.

25Dėl procesinių pažeidimų

26Kasatorius teigia, kad buvo pažeistas BPK 3 straipsnio 1 dalies 6 punktas, o kaltinamasis aktas neatitinka BPK 219 straipsnio 3, 4 straipsnių reikalavimų.

27Kasatoriaus skundo argumentai dėl procesinių pažeidimų atmestini kaip nepagrįsti.

28Kasatoriaus nurodomam BPK 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtinta nuostata, kad baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas, jei nėra nukentėjusiojo skundo ar jo teisėto atstovo pareiškimo arba prokuroro reikalavimo pradėti procesą tais atvejais, kai procesas gali būti pradėtas tik pagal nukentėjusiojo skundą ar jo teisėto atstovo pareiškimą arba prokuroro reikalavimą. Šios įstatymo nuostatos yra taikytinos tik atskiroms nusikalstamoms veikoms, kurios yra nurodytos BPK 167 straipsnyje. BK 300 straipsnio 1 dalis neįeina į minėtų nusikalstamų veikų sąrašą, todėl ikiteisminio tyrimo pradėjimas nepriklauso tik nuo nukentėjusiojo skundo ar prokuroro reikalavimo. Šiuo atveju ikiteisminis tyrimas pradedamas bendra tvarka, nustatyta BPK 166 straipsnyje. Pagal bylos duomenis ši tvarka nebuvo pažeista.

29Pasak kasatoriaus, kaltinamajame akte nenurodytas nusikaltimo padarymo būdas, padariniai, lengvinančios aplinkybės, o tai vertintina, kaip BPK 219 straipsnio 3, 4 punktų pažeidimas.

30Kaltinamojo akto turinys nustatytas BPK 219 straipsnyje. Šiame straipsnyje išdėstytas kaltinamojo akto rekvizitų sąrašas yra baigtinis ir išsamus. BPK 219 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad kaltinamajame akte nurodomas nusikalstamos veikos aprašymas: padarytos nusikalstamos veikos vieta, laikas, būdai, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės, 4 punkte – kad kaltinamajame akte nurodomi pagrindiniai duomenys, kuriais grindžiamas kaltinimas (kaltinamojo akto surašymo metu galiojusi įstatymo redakcija). Kaltinamasis aktas neatitinka BPK 219 straipsnio 3 punkte nustatytų reikalavimų, kai jame nenurodytos arba neteisingai nurodytos kitos svarbios aplinkybės, turinčios atitikti baudžiamajame įstatyme įtvirtintus nusikalstamos veikos sudėties požymius. Kaltinamajame akte nusikalstamos veikos aplinkybes reikia nurodyti tiek, kiek jos nustatytos ikiteisminio tyrimo medžiaga, nurodant kaltininkui inkriminuojamo nusikaltimo sudėties požymius, nustatytus konkrečiame BK straipsnyje.

31Iš bylos duomenų matyti, kad kaltinamajame akte aprašant inkriminuojamą nusikalstamą veiką buvo nurodytas nusikalstamos veikos laikas, padarymo būdas ir kitos svarbios aplinkybės, visiškai atitinkančios nusikalstamos veikos sudėties požymius. Tai, kad nenurodyti padariniai nereiškia, kad kaltinamasis aktas neatitinka reikalavimų, nes padariniai privalomi nurodyti tik tada, kai to reikalauja pati nusikalstamos veikos sudėtis, kurios padarymu asmuo kaltinamas. Šiuo atveju tai nėra būtinas veikos požymis, todėl ir nebuvo privaloma jį nurodyti. Taip pat konstatuotina, kad kaltinamajame akte aiškiai nurodyti duomenys, kuriais grindžiamas kaltinimas.

32Kasatoriaus argumentas dėl teismo šališkumo nepagrįstas jokiais teisiniais argumentais, todėl yra nenagrinėtinas. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad nėra pagrindo teigti, jog nagrinėjant bylą buvo padaryti BPK pažeidimai.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

34Nuteistojo A. O. kasacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Skundžiama ir Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 3. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. Aiduko pranešimą ir... 4. A. O. nuteistas už tai, kad 2011 m. kovo 22 d. surašė apeliacinį skundą... 5. Kasaciniu skundu nuteistasis A. O. prašo nutraukti baudžiamąją bylą dėl... 6. Kasatorius nurodo, kad suklastojo ne dokumentą, o paprastą skundą. Jo... 7. Skunde pažymima, kad nors apeliacinės instancijos teismo nutartyje buvo... 8. Taip pat skunde nurodoma, kad buvo padaryti procesiniai pažeidimai. Visų... 9. Taip pats skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas buvo... 10. Atsiliepimu į nuteistojo A. O. kasacinį skundą Lietuvos Respublikos... 11. Atsiliepime nurodoma, kad dokumentu laikomas kiekvienas rašytinis aktas,... 12. Pasak prokurorės, teismų išvada dėl A. O. kaltės yra pagrįsta.... 13. Prokurorė pažymi, kad priežastys, dėl kurių buvo atlikti klastojimo... 14. Prokurorės nuomone, nėra pagrindo A.O. veiką pripažinti mažareikšme, nes... 15. Prokurorė atsiliepime teigia, kad nepagrįstas kasatoriaus argumentas dėl... 16. Nuteistojo A. O. kasacinis skundas atmestas.... 17. Dėl veikos kvalifikavimo pagal BK 300 straipsnio 1 dalį ... 18. Pagal BK 300 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas suklastojo žinomai netikrą... 19. Nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnio 1 dalyje, dalykas yra dokumentas. Visų... 20. Pagal teismų praktiką dokumentu BK 300 straipsnio 1 dalies prasme, laikytinas... 21. Dokumentas laikomas netikru tada, kai jo turinyje įtvirtinti objektyvios... 22. Pagal bylos duomenis nustatyta, kad A. O. surašė apeliacinį skundą dėl... 23. Kasatorius argumentuodamas tuo, kad neatsirado jokių padarinių, prašo bylą... 24. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad A. O. veika pagal nustatytas bylos... 25. Dėl procesinių pažeidimų... 26. Kasatorius teigia, kad buvo pažeistas BPK 3 straipsnio 1 dalies 6 punktas, o... 27. Kasatoriaus skundo argumentai dėl procesinių pažeidimų atmestini kaip... 28. Kasatoriaus nurodomam BPK 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtinta nuostata,... 29. Pasak kasatoriaus, kaltinamajame akte nenurodytas nusikaltimo padarymo būdas,... 30. Kaltinamojo akto turinys nustatytas BPK 219 straipsnyje. Šiame straipsnyje... 31. Iš bylos duomenų matyti, kad kaltinamajame akte aprašant inkriminuojamą... 32. Kasatoriaus argumentas dėl teismo šališkumo nepagrįstas jokiais teisiniais... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 34. Nuteistojo A. O. kasacinį skundą atmesti....