Byla 2K-440/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Olego Fedosiuko, Albino Sirvydžio ir pranešėjo Tomo Šeškausko,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo I. B. kasacinį skundą dėl Zarasų rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 29 d. nuosprendžio, kuriuo I. B. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 4 dalį viešaisiais darbais trims mėnesiams, įpareigojant nuteistąjį neatlygintinai dirbti po 20 valandų per mėnesį visuomenės labui.

3Taip pat skundžiama Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 27 d. nutartis, kuria nuteistojo I. B. apeliacinis skundas atmestas.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo T. Šeškausko pranešimą,

Nustatė

5I. B. nuteistas už tai, kad 2008 m. rugsėjo mėnesio pabaigoje, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, Zarasų r., Suvieko sen., Kamariškių k., iš žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), priklausančio V. J. B., pagrobė 0,172 m3 ąžuolinės malkinės medienos 14,62 Lt vertės (vieno m3 vidutinė rinkos kaina 85,00 Lt), 0,171 m3 drebulinės malkinės medienos 11,11 Lt vertės (vieno m3 vidutinė rinkos kaina 65,00 Lt), 1,262 m3 padarinės drebulinės medienos 189,30 Lt vertės (vieno m3 vidutinė rinkos kaina 150,00 Lt), iš viso padarydamas nukentėjusiajam V. J. B. 215,03 Lt turtinę žalą.

6Nuteistasis I. B. kasaciniu skundu prašo teismų sprendimus panaikinti ir bylą prieš jį nutraukti arba panaikinti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 27 d. nutartį ir bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Kasatorius teigia, kad teismų sprendimai naikintini pagal BPK 443 straipsnį dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, nurodytų BPK 444 straipsnio 1 dalies 3 punkte. Nuteistasis nebuvo supažindintas su ikiteisminio tyrimo medžiaga, supažindinimo su byla metu nedalyvavo nei gynėjas, nei vertėjas, o šio procesinio veiksmo protokolas buvo suklastotas. Nuteistasis skunde išdėsto argumentus apie tai, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo klastojami dokumentai, o teisme jo byla nagrinėjama tendencingai, keršijant jam už parašytus skundus dėl netinkamo teisėsaugos pareigūnų darbo. Teismai pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus: vertino bylos įrodymus iškraipydami prasmę ir nesusiedami jų tarpusavyje, atmesdami įrodymus nenurodė motyvų. Nors I. B. buvo įsitikinęs, kad medieną jis paėmė nuo valstybinės, o ne V. J. B. priklausančios žemės, tačiau teismas nesiaiškino medienos paėmimo vietos bei nepaisė prašymo atlikti tyrimą dėl žemės sklypo ribų klastojimo. Be to, nebuvo įvertinti nuteistojo argumentai apie medienos menkavertiškumą, todėl kasatorius reikalauja, kad būtų padaryta šios medienos ekspertizė jos vertei nustatyti. Teismas savo išvadas apie medienos vertę grindė vien tik nukentėjusiojo parodymais, tačiau neanalizavo prieštaravimų dėl jos kokybės ir kainos, neįvertino liudytojų P. T. ir J. T. parodymų bei jų neįrašė į teismo posėdžio protokolą, su kuriuo nuteistasis nebuvo supažindintas. Nuteistasis taip pat nebuvo supažindintas su pažyma apie vidutinę medienos rinkos kainą, sklypo planu. Nuteistasis teigia, kad pirmosios instancijos teisme jo gynėjas netinkamai atliko pareigas, neišaiškino savo ginamajam jo procesinių teisių ir tyčia jį klaidino. Nuteistojo manymu, jo padaryta veika kvalifikuotina tik kaip neteisėtas radinio pasisavinimas, neužtraukiantis baudžiamosios atsakomybės.

7Atsiliepimu į nuteistojo I. B. kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Valstybinio kaltinimo skyriaus prokurorė prašo kasacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad nuteistojo kasacinio skundo argumentai, savaip interpretuojant įrodymus ir ginčijant teismo nustatytas bei I. B. inkriminuotas faktines aplinkybes, nėra kasacinės bylos nagrinėjimo dalykas pagal BPK 376 straipsnio 1 dalį. Atmestini skundo teiginiai apie tai, kad nuteistojo padaryti veiksmai paimant menkavertę medieną iš valstybei priklausančio sklypo yra nenusikalstami. Byloje įrodyta, kad I. B. pasisavino svetimą, J. V. B. priklausantį turtą – medieną, taip pat tinkamai nustatyta jos vertė. Teismų išvados dėl nuteistojo kaltės pagrįstos įrodymų visetu, o ne vien nukentėjusiojo parodymais. Taip pat atmestini skundo prieštaringi ir nepagrįsti argumentai apie padarytus esminius baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimus. Iš įrašų bylos dokumentuose matyti, kad nebuvo pažeistos ar kitaip suvaržytos įtariamojo teisės, o pretenzijų jį gynusiam advokatui I. B. iki kasacinės bylos nagrinėjimo teisme nebuvo pareiškęs. Teismai nepažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatų: apklausė ne tik kaltinamąjį ir nukentėjusįjį, bet ir kasatoriaus nurodytus liudytojus, specialistą, ištyrė rašytinę medžiagą, nuosprendį pagrindė teisme ištirtais įrodymais, tinkamai perteikė apklaustų asmenų parodymus. Prokurorė pažymi, kad nors pirmosios instancijos teismas nuosprendyje neišdėstė BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų išvadų ir motyvų, tačiau šį trūkumą ištaisė apeliacinės instancijos teismas, išsamiai ir nešališkai, nepažeisdamas BPK 320 straipsnio 3 dalies, 332 straipsnio 5 dalies nuostatų, išnagrinėjęs bylą pagal I. B. apeliacinį skundą. Apygardos teismas pagrįstai neatliko įrodymų tyrimo, nes to neprašė nei nuteistasis, nei jo gynėjas, ir nė vienas proceso dalyvis nenurodė teismui jokių byloje nepašalintų prieštaravimų ar pirmosios instancijos teisme neišsamiai ištirtų arba nenustatytų aplinkybių (BPK 324 straipsnio 6 dalis).

8Nuteistojo I. B. kasacinis skundas atmestinas.

9Dėl kasacinio skundo nenagrinėtinų argumentų

10Kolegija atkreipia dėmesį, kad, nagrinėdamas bylą, kasacinės instancijos teismas patikrina priimtus nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių yra paduotas skundas, teisės taikymo aspektu (BPK 376 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia ir tai, kad šis teismas tikrina baudžiamojo įstatymo taikymą remdamasis teismų sprendimuose nustatytomis veikos aplinkybėmis, o pats šių aplinkybių nenustato, iš naujo nevertina byloje surinktų įrodymų. Teisiamajame posėdyje išnagrinėtų ir nuosprendyje įvertintų įrodymų pagrindu teismas daro išvadas, tarp jų ir apie įrodyta pripažintos nusikalstamos veikos aplinkybes. Todėl įrodymų vertinimo teisingumas (neteisingumas) yra susijęs su nuosprendyje išdėstytų teismo išvadų atitikimu (neatitikimu) bylos aplinkybėms ir yra apeliacinės instancijos teismo nagrinėjimo dalykas. Dėl to kasatoriaus teiginiai, kad teismai neišsiaiškino, iš kur tiksliai išvežta mediena, kas yra tikrasis pagrobtos medienos savininkas, kokia yra medienos vertė, prašymas skirti naują ekspertizę medienos vertei nustatyti, prašymai vertinti iš naujo liudytojų P. T. ir J. T. parodymus, net ir neužrašytus protokole, įvertinti naujas aplinkybes, kad I. B. privalėjo paimti nugraužtus bebrų medžius, nes sutartimi buvo įsipareigojęs valyti nuomojamo ežero pakrantę, teiginiai, kad teismai neteisingai vertino įrodymus, nes turėtų juos vertinti atsižvelgdami į nuteistojo parodymus, nėra bylos nagrinėjimo kasacine tvarka dalykas.

11Kolegija pažymi, kad kasatorius apeliacine tvarka skundė pirmosios instancijos teismo išvadų atitikimą faktinėms bylos aplinkybėms, tačiau apeliacinės instancijos teisme įrodymų tyrimo atlikti neprašė. Apeliacinės instancijos teismas dėl I. B. skunde ginčijamų faktinių aplinkybių pateikė motyvuotas išvadas, kurioms esant teismuose galutinai buvo išspręstas klausimas dėl byloje įrodytomis pripažintų nusikalstamos veikos aplinkybių nustatymo.

12Taip pat pabrėžtina, kad nagrinėjant baudžiamąją bylą kasacine tvarka BPK 444 straipsnyje nurodytos aplinkybės šioje proceso stadijoje nenustatinėjamos, ir kasacinės instancijos teismas nesprendžia skunde prašomų išspręsti baudžiamosios bylos atnaujinimo klausimų dėl to, kad, kasatoriaus manymu, yra atsiradusios naujai paaiškėjusios aplinkybės.

13Dėl veikos kvalifikavimo pagal BK 178 straipsnio 4 dalį

14I. B. skunde nurodo, kad jam buvo netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas, nes jo veika, paimant žemės sklype esančius bebrų nugraužtus medžius, nėra nusikalstama ir prilygintina neteisėtam radinio pasisavinimui. Tokie kasatoriaus argumentai nepagrįsti.

15Turto pagrobimas – tai tyčinis neteisėtas neatlygintinis svetimo kilnojamojo (judamojo) turto užvaldymas pasisavinimo tikslu. Grobdamas svetimą turtą kaltininkas gauna turtinę naudą, padaro žalą turto savininkui ir tai darydamas suvokia, kad veikia be turto savininko sutikimo, numato nusikalstamos veikos padarinius, jų nori ir siekia. Nuteistajam inkriminuota BK 178 straipsnio 4 dalyje numatyta nedidelės vertės svetimo turto vagystė atitinka visus šios nusikalstamos veikos požymius. Teismai byloje nustatė, kad I. B. paėmė medieną iš ne jam priklausančio sklypo ir vieną jos dalį traktoriumi nutempė J. T. bei P. T. lentoms supjauti, o kitą dalį atsivežė pas save į kiemą. Iš bylos aplinkybių matyti, kad kaltininkas veikė sąmoningai, suprato, kad be turto savininko sutikimo paima svetimus daiktus, kurie turi materialią vertę, gali būti panaudoti ūkinėje veikloje, ir juos užvaldė.

16Tai, kad kaltininkas teigia nežinojęs, jog žemės sklypas priklauso V. J. B., ir galvojęs, kad valstybei priklausančiame sklype rastų medžių pasisavinimas yra ne tik nebaudžiamas, bet vertintinas kaip miško tvarkymas, nėra aplinkybės, rodančios, kad nėra nedidelės vertės svetimo turto vagystės sudėties. Suklydimas dėl medienos savininko, baudžiamojo įstatymo nežinojimas nuo baudžiamosios atsakomybės neatleidžia (BK 2 straipsnio 2 dalis).

17Nuteistasis nurodo, kad jo veiksmus reikėtų kvalifikuoti kaip neteisėtą radinio pasisavinimą, už kurį baudžiamoji atsakomybė nenumatyta, tačiau pagal nustatytas bylos aplinkybes svetimame žemės sklype gulintys 1,63 m3 medienos, kurios dalį supjovus buvo pagaminta net keturiolika 3 centimetrų storio lentų, kurių ilgis 6 metrai, akivaizdžiai neatitinka CK 4.62 straipsnio 1 dalyje apibrėžto radinio (pamesto daikto, kurio savininkas nežinomas) sąvokos. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad I. B. tiesiogine tyčia pagrobė nedidelės vertės svetimą turtą, teisingai nuteistojo padarytiems veiksmams pritaikė baudžiamąjį įstatymą – BK 178 straipsnio 4 dalį.

18Dėl skunde nurodytų baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų

19Kasatorius skunde nurodo, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo padaryti baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai: klastojami procesiniai dokumentai, jis nebuvo supažindintas su ikiteisminio tyrimo medžiaga, pažeistos jo procesinės teisės į gynybą.

20Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ikiteisminio tyrimo metu I. B. buvo užtikrinta teisė į gynybą nuo pat pranešimo apie įtarimą momento. Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atlikusi tyrėja 2008 m. spalio 9 d. priėmė nutarimą dėl būtinojo gynėjo dalyvavimo, konstatuodama, kad įtariamajam I. B. yra būtinas gynėjo dalyvavimas ikiteisminio tyrimo procese nuo pirmos apklausos, nes jis nepakankamai gerai moka proceso kalbą. BPK 51 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu jam buvo paskirtas gynėjas advokatas J. B. Bylos dokumentuose – pranešime apie įtarimą, įtariamojo apklausos protokole ir paskelbimo įtariamajam apie galimybę kreiptis į teisėją dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu protokole – šalia įtariamojo yra ir šio gynėjo bei vertėjo J. K. parašai, liudijantys apie jų dalyvavimą proceso veiksmuose. Tas pats gynėjas dalyvavo ir pirmosios instancijos teismo posėdyje nagrinėjant I. B. baudžiamąją bylą pagal jo pateiktą prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme bei peržiūrėti Zarasų rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 14 d. baudžiamąjį įsakymą. Nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme I. B. nepareiškė jokių pretenzijų dėl jam paskirto advokato J. B. neva netinkamai atliekamų pareigų, taip pat nepasinaudojo jam išaiškinta nušalinimo teise, todėl nuteistojo argumentai dėl netinkamos gynybos niekuo nepagrįsti.

21Dėl skunde esančių argumentų apie tai, kad I. B. nebuvo supažindintas su ikiteisminio tyrimo medžiaga, atsakytina, kad ikiteisminio tyrimo procesas I. B. baudžiamojoje byloje pačiam kaltinamajam sutikus buvo užbaigtas baudžiamuoju įsakymu, t. y. tokia BPK 418-425 straipsniuose nustatyto proceso tvarka, kuri nenumato įtariamojo supažindinimo su ikiteisminio tyrimo medžiaga prieš perduodant bylą teismui, kaip tai numato BPK 218 straipsnis, reglamentuojantis ikiteisminio tyrimo pabaigą kaltinamojo akto surašymu. Todėl nepateikus ikiteisminio tyrimo medžiagos I. B. susipažinti, baudžiamojo proceso normos nebuvo pažeistos. Pažymėtina, kad pranešant I. B. apie įtarimą, jam buvo tinkamai išaiškintos įtariamojo teisės, išvardytos BPK 21 straipsnio 4 dalyje, todėl jis galėjo pateikti prašymą susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga. Vykstant bylos nagrinėjimui teisme pagal BPK V dalyje nustatytas taisykles, tokią teisę garantavo BPK 237 straipsnio normos, tačiau jei I. B. nepareiškė prašymų, neparodė iniciatyvos pasinaudoti įstatymo suteikta teise susipažinti su bylos medžiaga, teismas neturėjo pareigos pasiūlyti jam susipažinti su baudžiamąja byla.

22Atmestini ir kasatoriaus teiginiai dėl bylos dokumentų klastojimo, šališko (tendencingo) bylos nagrinėjimo, nes duomenų apie tokio pobūdžio pažeidimus byloje nenustatyta. Kasatoriaus nurodyto suklastoto įtariamojo supažindinimo su ikiteisminio tyrimo medžiaga protokolo byloje visai nėra dėl ikiteisminio tyrimo užbaigimo baudžiamuoju įsakymu proceso ypatumo.

23I. B. teigia, kad teismai pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytas įrodymų vertinimo taisykles, nes bylą išnagrinėjo neišsamiai, jo kaltė grindžiama vien tik nukentėjusiojo parodymais, liudytojų parodymai teismo įvertinti iškraipant jų prasmę, nenurodyti motyvai, kodėl jo parodymai atmetami. Atsakydama į tokius teiginius kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nuosprendyje nurodė įrodymus, kuriais vadovaujantis pripažįsta I. B. kaltu: paties nuteistojo, nukentėjusiojo V. J. B., liudytojų J. T., P. T., specialisto - urėdijos inžinieriaus G. T. parodymus ir kitus bylos duomenis. Kasatorius skunde teisingai pastebėjo, kad šis teismas nuosprendyje nepateikė išsamios įrodymų analizės ir motyvuotų išvadų dėl įrodymų vertinimo, kaip reikalaujama BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkte, tačiau tai nelaikytina esminiu baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu, suvaržiusiu įstatymų garantuotas I. B. teises ar sukliudžiusiu priimti teisingą nuosprendį, nes šį apkaltinamojo nuosprendžio trūkumą ištaisė apygardos teismas, pagal BPK 320, 324 straipsnių taisykles išnagrinėjęs nuteistojo apeliacinį skundą ir nutartyje išdėstęs išsamius argumentus dėl bylos įrodymų – kiekvieno atskirai ir jų viseto – vertinimo. Taigi darytina bendra išvada, kad ši baudžiamoji byla išnagrinėta nepažeidžiant BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatų, t. y. įrodymai įvertinti pagal teismo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu bei vadovaujantis įstatymu.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

25Nuteistojo I. B. kasacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Taip pat skundžiama Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 4. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo T. Šeškausko pranešimą,... 5. I. B. nuteistas už tai, kad 2008 m. rugsėjo mėnesio pabaigoje, ikiteisminio... 6. Nuteistasis I. B. kasaciniu skundu prašo teismų sprendimus panaikinti ir... 7. Atsiliepimu į nuteistojo I. B. kasacinį skundą Lietuvos Respublikos... 8. Nuteistojo I. B. kasacinis skundas atmestinas.... 9. Dėl kasacinio skundo nenagrinėtinų argumentų... 10. Kolegija atkreipia dėmesį, kad, nagrinėdamas bylą, kasacinės instancijos... 11. Kolegija pažymi, kad kasatorius apeliacine tvarka skundė pirmosios... 12. Taip pat pabrėžtina, kad nagrinėjant baudžiamąją bylą kasacine tvarka... 13. Dėl veikos kvalifikavimo pagal BK 178 straipsnio 4 dalį... 14. I. B. skunde nurodo, kad jam buvo netinkamai pritaikytas baudžiamasis... 15. Turto pagrobimas – tai tyčinis neteisėtas neatlygintinis svetimo... 16. Tai, kad kaltininkas teigia nežinojęs, jog žemės sklypas priklauso V. J.... 17. Nuteistasis nurodo, kad jo veiksmus reikėtų kvalifikuoti kaip neteisėtą... 18. Dėl skunde nurodytų baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų... 19. Kasatorius skunde nurodo, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo padaryti... 20. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ikiteisminio tyrimo metu I. B. buvo... 21. Dėl skunde esančių argumentų apie tai, kad I. B. nebuvo supažindintas su... 22. Atmestini ir kasatoriaus teiginiai dėl bylos dokumentų klastojimo, šališko... 23. I. B. teigia, kad teismai pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytas... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 25. Nuteistojo I. B. kasacinį skundą atmesti....