Byla 1-78-574/2018

1Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jurgita Mačionytė, sekretoriaujant Agnei Strunkytei, Renatai Novickienei, Irmai Greičiuvienei, dalyvaujant prokurorei Teresai Harnikienei, kaltinamiesiems M. M., L. L., gynėjams adv. Kęstučiui Stasiuliui, Sergėjui Milovui viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2M. M., a.k. ( - ) , gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, gyv. ( - ), dirbantis įmonėje „duomenys neskelbtini“, anksčiau teistas:

  • 2014 m. kovo 10 d. Trakų raj. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 284 str. 1 d. – 1 metams laisvės apribojimo, įpareigojant neatlygintinai išdirbti 100 valandų per 5 mėnesius sveikatos ir priežiūros globos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. BK 641 str. pagrindu paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė – 9 mėn. laisvės apribojimo, įpareigojant neatlygintinai išdirbti 100 valandų per 5 mėn. sveikatos ir priežiūros globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 9 d. nuosprendžiu apylinkės teismo nuosprendis pakeistas ir pagal BK 284 str. 1 d. paskirta 45 (5850 Lt) bauda. BK 641 str. 1 d. pagrindu paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė – 30 MGL (3900 Lt) bauda.

3kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 181 str. 1 d., 181 str. 2 d., 146 str. 1 d., 180 str. 1 d., padarymu;

4L. R., a.k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, gyv. ( - ), dirba UAB „duomenys neskelbtini“, anksčiau neteistas,

5kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų BK 181 str. 1 d., 181 str. 2 d., 146 str. 1 d., 180 str. 1 d., padarymu.

6Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

7M. M. ir L. L. veikdami bendrininkų grupe, prievartavo turtą, grasinant panaudoti bei panaudojant fizinį smurtą bei atimant asmeniui laisvę, t.y.:

8jie, 2016 m. gruodžio mėn., tiksliau ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku ir vietoje, veikdami bendrininkų grupėje, Vievyje, grasindami panaudoti fizinį smurtą – sumušti, neturėdami teisėto pagrindo, atvirai, savo naudai reikalavo iš M. K. 300 eurų, kuriuos pastarasis turėjo atiduoti iki 2017 m. sausio 20 d., o jei iki nustatyto laiko neatiduos pinigų, suma padidės iki 1 000 eurų;

9tęsdami nusikalstamą veiką, M. M. ir L. R., 2017 m. sausio 26 d., apie 18.00 val., netoli „Maxima“, esančios Kauno g. 22, Vievyje, neturėdami teisėto pagrindo, atvirai, savo naudai, reikalaudami iš nukentėjusiojo M. K. 1 000 eurų, panaudojo nukentėjusiojo atžvilgiu fizinį smurtą, kuris pasireiškė tuo, kad L. R. sudavė nukentėjusiajam du smūgius rankomis į dešinės pusės šoną, po to jėga įsodinus nukentėjusįjį M. K. į M. M. vairuojamą automobilį „Audi A8“, valstybinis numeris ( - ) taip atimdami nukentėjusiojo laisvę, automobilyje L. R. tris kartus sudavė nukentėjusiajam į galvos sritį, tokiu būdu atimdamas galimybę nukentėjusiajam priešintis, prievarta nuvežė į ( - ) prie užtvankos, kur, pargriovus nukentėjusįjį ant žemės, M. M. kojomis sudavė ne mažiau kaip 5 smūgius M. K. į įvairias kūno vietas, tuo padarydami M. K. dešinės pusės krūtinės šonkaulių lanko srities ir pilvo sumušimus, pasireiškusius skausmingumu čiuopiant, t.y. nežymų sveikatos sutrikdymą, neteisėtai atimdami nukentėjusiojo M. K. laisvę, laikydami prieš jo valią automobilyje „Audi A8“, valstybinis numeris ( - ) ne mažiau kaip 30 minučių, kuriame L. R. numovė M. K. nuo rankos auksinį žiedą – 250 eurų vertės, kurį iš karto perdavė M. M., L. R. paėmė iš nukentėjusiojo mobiliojo ryšio telefoną „Myphone fun5“ – 80 eurų vertės, kaip užstatą, iki bus sumokėti pinigai bei nuvežus prie AB „DNB“ banko bankomato „( - ) ( - ), privertė nukentėjusįjį M. K. nuimti nuo sąskaitos 50 eurų ir jiems perduoti.

10M. M. ir L. R. kaltinami tuo, kad jie, panaudodami fizinį smurtą pagrobė svetimą turtą, t.y.:

11jie, 2017 m. sausio 26 d., apie 18.00 val., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su L. R., netoli „Maxima“, esančios Kauno g. 22, Vievyje, prievartaudami nukentėjusiojo M. K. turtą – 1 000 Eur, panaudodami fizinį smurtą, pasireiškusį nežymiu sveikatos sutrikdymu, ir atimdami galimybę priešintis, jėga įsodinus nukentėjusįjį M. K. į M. M. vairuojamą automobilį „Audi A8“, valstybinis numeris ( - ) automobilyje L. R. numovė M. K. nuo rankos auksinį žiedą – 250 eurų vertės, kurį iš karto perdavė M. M., L. R. atėmė iš nukentėjusiojo mobiliojo ryšio telefoną „Myphone fun5“ – 80 eurų vertės, bei nuvežus prie AB „DNB“ banko bankomato „( - ) Elektrėnų sav., Vievyje, Kauno g. 22, privertė nukentėjusįjį M. K. nuimti 50 eurų, tokiu būdu panaudodamas fizinį smurtą, pagrobė svetimą, nukentėjusiajam M. K. priklausantį turtą.

12Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis M. M. kaltu prisipažino iš dalies, t.y. dėl fizinio smurto panaudojimo prieš nukentėjusįjį. Parodė, kad bandė atsiimti savo skolą. Viskas prasidėjo nuo to, kad R. F. paprašė paskolinti pinigų, sakė važiuos į Vokietiją dirbti. Jis jam paskolino 300 eurų. F. išvažiavo į Vokietiją. Jam paskambino, kad F. kažkas atsitiko, pametė pasą, paprašė pervesti dar 100 eurų. Jis jam pervedė 100 eurų. Kai F. grįžo, „užbaliavojo“ su K.. Po to pasiskundė jam, kad K. pavogė visus kvepalus ir kolonėlę, kad jis neturi iš ko jam grąžinti pinigų. Jis su L. nuvažiavo pas K. ir paprašė, kad šis atiduotų kvepalus ir kolonėlę. Jis iš pradžių neigė, kad pavogė kvepalus, bet pas jį buvo kuprinė ir dar vienas kvepalų buteliukas. Suprato, kad jis iš tikrųjų pavogė. Paprašė grąžinti tuos 400 eurų, kuriuos jam buvo skolingas R. F.. Kada K. slapstėsi ir nesirodė. L. vieną kartą K. paskambino. Šis L. iškeikė visokiais žodžiais. Tada susitiko su K. prie „Maximos“, važinėjosi po Vievį, nuvažiavo išsiaiškinti, kuris meluoja. K. prisipažino, kad pavogė, sakė, kad grąžins. Išlipus iš automobilio pasitarti su L., išlipo ir K. ir išsitraukė baltą peiliuką. Jis iš K. jį atėmė ir sudavė 5 ar 6 smūgius. Tada jie atsisėdo į automobilį, grįžo į Vievį. L. paklausė K., ar gali duoti ką nors kaip užstatą, kad grąžins pinigus. K. nusimovė žiedą, nuėjo namo, atsinešė kažkokį telefoną ir pasakė, kad grąžins skolą, kai gaus algą. Dar buvo nuvažiavę prie bankomato, K. padavė 50 eurų. Tai, kad jie prašė iš K. 1000 ar 2000, yra išgalvota. Taip pat parodė, kad F. jam buvo skolingas 4000 eurų. K. grąžino R. vieną buteliuką kvepalų ir kuprinę. Pabaigoj K. prisipažino, kad pavogė kvepalus. Ikiteisminio tyrimo metu jis nedavė parodymų, nes sakė, kad teisme duos visus parodymus. Paminėjo, kad rankomis K. sudavė 5 ar 6 smūgius į nugarą. Jis vienas mušė K., R. nemušė, stovėjo šone. K. su R. automobilyje buvo susistumdę, kai jis vairavo, todėl tiksliai nematė, girdėjo, kad rėkė vienas ant kito. Parodė, kad ikiteisminio tyrimo metu nenorėjo sakyti, kad skolino pinigus F., nes norėjo apginti F.. M. K. mušė gindamasis, nes šis turėjo peiliuką. Galvojo, puls ar nepuls. Jau vieną žmogų buvo papjovęs. Jis nežino, kodėl K. iššoko su peiliuku, iki tol nebuvo muštas, tik mašinoje apsistumdė. K. 50 eurų, kuriuos nuėmė bankomate, atidavė jam, telefoną L., žiedą padavė L., bet jie paskui jį atidavė R. F.. Nei K., nei F. nebuvo skolingi R.. Taip pat parodė, kad F. yra jo pusbrolis, jie bendrauja. Jis norėjo padėti pusbroliui tiek pagal jo prašymą, tiek, kad F. grąžintų jam skolą. Jis negrasino K. sulaužyti jam kojas. Jis paprašė K., kad grąžintų pinigus pusbroliui F. už pavogtus kvepalus ir pasakė, kad pinigus atiduos iki sausio 20d. Neatsimena, ar spyrė K.. Jo tėvai sumokėjo K. 1 000 eurų ir K. nebereiškia pretenzijų. F. nebuvo skolingas už narkotikus, tyrėja neklausė jo, ar F. buvo skolingas jam už dar ką nors, be narkotikų. K. yra žymiai aukštesnis už F., K. ne kartą buvo sumušęs F.. K. turėjo 10-15 cm ilgio peiliuką, anksčiau K. buvo sužalojęs žmogų iš Elektrėnų. Nelauks kol jį papjaus. Jis atėmė peiliuką iš K. ir iš karto išmetė prie budelės, prie užtvankos. Sakė pareigūnams nuvažiuoti pažiūrėti, bet šie sakė, kad nieko nerado. Iki tada, kai F. su K. važiavo į Vokietiją jie bendrų reikalų neturėjo.

13Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas įtariamuoju M. M. parodė, kad dėl pareikšto įtarimo prisipažįsta iš dalies. 2016 m. gruodžio mėnesį, M. K. iš R. F. pavogė garso kolonėlę ir šešis buteliukus kvepalų bent jai taip jam pasakė pats R.. R. paprašė jo ir L. R. padėti atsiimti daiktus. M. pastoviai žadėjo grąžinti pinigus, tačiau taip ir negrąžino. 2017 m. sausio mėn., jie susitarė susitikti su M., tačiau jis jiems nekėlė telefono, tai jie jį sutiko Vievyje prie "Maximos". L. paprašė L. atsisėsti į automobilį. M. įsėdo, automobilyje M. su L. apsistumdė ir L. M. sudavė. Važiavo jo automobiliu, kurį jis vairavo. Nuvažiavo į ( - ). Sustojo aikštelėje. Tada jie aiškinosi ar M. pavogė tuos daiktus ar R. meluoja. M. jiems sakė, kad nieko nevogė, tačiau M. pasakė, kad buvo paėmęs kuprinę. L. M. liepė palikti užstatą ir M. paliko kažkokį telefoną bei žiedą ir žadėjo kito mėnesio 10 d. grąžinti 400 eurų. Kažkurio metu, jis su Luku buvo išlipę iš automobilio pasikalbėti. Iš automobilio išlipo M., kuris rankoje laikė kažkokį peiliuką. Jis pamatęs tą peilį, griebė jam iš rankų ir numetė peilį ant žemės, o po to iš kojos įspyrė M. į šlaunį ir tris kartus ranka trenkė į nugarą. L. lauke M. nemušė. M. daugiau nemušė ir niekas daugiau negrasino. M. pasakė, kad šiuo metu gali grąžinti 50 eurų, todėl jie iš Pilypiškių nuvažiavo į Vievį. Jis juos nuvežė iki bankomato. M. kartu su R. nuėjo prie bankomato ir M. nuėmęs 50 eurų atidavė juos R.i, tada jie nuvažiavo pas M. į namus. M. kaip užstatą atidavė kažkokį telefoną ir žiedą. Pažadėjo bent dalį žalos grąžinti 10 d. Su M. daugiau nebendravo. 2017-02-13, ryte, jam paskambino L. ir pasakė, kad skambino M. ir žadėjo grąžinti pinigus. Jis sutiko važiuoti kartu su L. Prieš tai dar L. liepė paimti R., tačiau R. neišleido. Jis pasiskolino automobilį ir privažiavo prie "Maxima" . Matė kaip L. kalbėjosi su M., tada jis priėjo prie jų ir pasisveikino. M. jų paklausė, kur jo telefonas ir žiedas. L. jam pasakė, kad telefonas jas jį, o žiedas pas R.. Tada M. nuėjo prie bankomato ar taip kažkur už "Maximos". Po kurio laiko grįžo ir jam padavė pinigus. J. M. padavė 150 eurų. M. jam padavė pinigus, nes L. tuo metu buvo automobilyje. L. atidavė M. mobilaus ryšio telefoną. M. žadėjo grąžinti likusius pinigus kai jam grąžins žiedą. Kai jam padavė pinigus, juos sulaikė policijos pareigūnai. Tuo metu, kai jie buvo Pilypiškėse iš anksto nieko nesitarė. Jie važinėjo po Vievį ir sustojo Pilypiškėse. Jokio išankstinio susitarimo nebuvo, su L. ir R. nieko nesitarė. Prisipažįsta tik dėl to, kad sudavė M.. Mano, kad M. juos apšmeižė tikslu negrąžinti pinigų už pavogtus daiktus. Jis tyčia sukūrė tokią istoriją norėdamas jiems pakenkti ir kad negrąžinti R.i skolos. Dėl to, kad sudavė M. labai gailisi, tačiau smūgius sudavė gindamasis nuo jo. Jie tikrai M. per prievartą nekišo į automobilį, reikalavo gražinti pavogtus daiktus arba grąžinti pinigus už pavogtus daiktus ( t. 2, b. l. 123-126).

14Ikiteisminio tyrimo metu papildomai apklaustas įtariamasis M. M. parodė, kad M. K. jam buvo skolingas atsakė, kad jam jis nebuvo skolingas. M. K. buvo skolingas R.i 400 eurų. Tai buvo skola už kvepalus ir kolonėlę. Apie šią skolą jam papasakojo R., regis, 2017 m. sausio pr., apie Naujuosius, gali būti ir gruodžio pabaigoje R. jam nepasakojo, iš kur pastarasis gavo kvepalus ir kolonėlę, minėjo 4-5 buteliukus kvepalų, o kolonėlė belaidė. R. pasakojo, kad M. K. grąžino jam tuščią kuprinę, kurioje prieš tai jis laikė tuos kvepalus ir kolonėlę. Taip pat R. jam irgi nebuvo skolingas. Jis neduodavo R. F. narkotinių medžiagų. Jis pats narkotinių medžiagų nevartoja. Jam žinoma, kad R. F. rūkydavo narkotines medžiagas. Jam žinoma, kad 2016 m. gruodžio mėn. R. vyko į Vokietiją, bet nežino jo kelionės tikslo. Apie tai, kad R. V., jam pranešė močiutė, per paštą R.i į Vokietiją siuntė 100 eurų. R. iš Vokietijos grįžo prieš Naujuosius, ar po jų. Kiek žino, R. V. buvo pametęs pasą, kreipėsi į ambasadą. Kad R. jau grįžęs, pamatė atvykęs į kaimą pas močiutę, kur R. gyvena. Vėliau sužinojo, kad su R. į Vokietiją buvo išvykęs ir nukentėjusysis M. K.. Jis M. K. nepažinojo. Apie jį sužinojo tik tada, kai R. papasakojo, kad M. K. iš jo pavogė kvepalus ir kolonėlę. R. konkrečiai jo prašė pagalbos atgauti kvepalus ir kolonėlę, kad nuvažiuotų ir pakalbėtų su M. K.. Nuvažiavo prie M. K. namų dėl to pasikalbėti, buvo jis, L. ir R.. Su M. K. kalbėjosi, pastarojo namų kieme. M. K. kvepalų ir kolonėlės vagystę neigė. Iš pradžių neigė, nedarant jam jokios fizinės žalos. M. K. pasakė, kad pinigus grąžins, kai gaus algą, regis 10 -tą dieną. R. tuos daiktus įvertino 400 eurų, todėl minėto susitikimo metu ir buvo kalbama apie šią sumą. Grasinimų M. K. pradžioje nebuvo. Skolos M. K. neatidavė. M. K. žiedą nusimovė prie savo namų, po to, kai grįžo iš Pilypiškių. Nusimovė dėl to, kad L. liepė palikti jį kaip užstatą, kad R. bus grąžinta. Taip pat M. v. iš namų atnešė telefoną, kurį paėmė L.. Telefonas buvo taip pat kaip užstatas. Daugiau jokių daiktų iš namų M. K. neatnešė. 50 eurų M. K. nuėmė, kai atvykome iš Pilypiškių. 50 eurų pasiėmė R.. Patikslina, kad M. K., nusimovęs žiedą, padavė jį L. L. žiedą perdavė man, o jis jį perdavė R., kad grąžintų M. K.. Kiek žino, žiedas nebuvo grąžintas, nes kitą dieną po įvykio skambino R. pasiteirauti, ar jis perdavė žiedą M. K.. R. telefonu neatsiliepė. Po keturių dienų R. sutiko kaime ir jis pasakė, kad žiedą pametė. Jis norėjo, kad žiedas būtų grąžintas M. K.. R. papasakojo, kad kuprinę su kvepalais ir kolonėlę paliko pas M. K. namuose, kai šventė (baliavojo) kartu. O grįžęs kitą dieną pas M. K. rado tuščią kuprinę. Nori paminėti, kad M. K. atlygino 1000 eurų turtinės ir neturtinės žalos. M. K. dėl šio įvykio pretenzijų neturi. Žalą atlygino, kuri atsirado dėl M. K. padaryto sumušimo bei žiedo, telefono. R. bandė padėti atgauti skolą dėl to, kad jis yra jo pusbrolis. Pinigus jis nuolat ima iš močiutės, būtų atgavęs pinigus, turėtų savų, nereikėtų skolintis iš močiutės. Tiek jis, tiek L., tiek R. yra pažįstami nuo mažų dienų. L. su R. nėra artimi draugai. L. padėjo daugiau dėl jo, o ne dėl R. ( t. 2 b. l. 130-132).

152017-09-01 apklaustas įtariamuoju M. M. parodė, kad jis nebuvo atėmęs M. K. laisvės. Nukentėjusysis pats įlipo į jo automobilį ir galėjo bet kada iš jo išlipti, durys automobilio nebuvo užrakintos. Išsamesnius parodymus duos teisme (t. 2 b. l. 146).

16Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis L. R. kaltu prisipažino iš dalies, pripažindamas, kad sudavė M. K. tris smūgius, padėdamas M. M. atgauti skolą. Iki sausio 26 d. apskritai jokių reikalų su M. K. neturėjo. 2016 m. gruodžio mėnesį matė jį tik vieną kartą, kai M. paprašė jo pavežti jo pusbrolį F. iki Kauno ir perduoti 300 eurų, ką jis ir padarė. Tada jo mašiną vairavo A. K., jį vežė iki draugės. Jis net nežinojo, kad kartu važiuos ir M. K.. Kai jie paėmė R., šis pasakė, kad dar reikia paimti jo draugą. Dėl antro epizodo prisipažįsta iš dalies, nes sudavė M. K. kelis kartus, tačiau smurtas buvo ne tam, kad prievartauti 1 000 eurų. Jokios pinigų sumos jis iš M. K. neprievartavo. Tam neturėjo nei pagrindo, nei motyvo. Smurtą naudojo tik tam, kad priversti M. K. atsiskaityti su F. už pavogtus daiktus. M. K. pavogė kvepalus (neatsimena kiek buteliukų) ir nešiojamą kolonėlę. Taip elgėsi, nes M. M. paprašė jo pagalbos. Dėl savo veiksmų labai gailisi, su K. yra susitaikęs ir atlyginęs žalą. Taip pat yra kaltinamas neteisėtai atėmęs laisvę K.. Nėra teisininkas, todėl negali nuspręsti, ar galima taip traktuoti. Mašinoje jis K. nelaikė. Prie „Maximos“ jie stovėjo nuo 5 iki 10 minučių, mašina buvo atrakinta, jis bet kada galėjo išlipti ir išeiti. Juolab, kad paskui jie nuvežė K. prie namų, paleido, K. kaip draugas išėjo, rūkė cigaretę, šnekėjo, atnešė telefoną. Viskas prasidėjo nuo tos skolos. M. atvažiavo pas jį su F.. F. sakė, kad pavogė iš jo kvepalus, prašė padėti. Kadangi K. gyvena netoli, jis gerai jį pažįsta. Pasisiūlė padėti, gražiuoju išspręsti viską. Iš pradžių taip ir buvo, K. sakė, kad atiduos pinigus, paskui susitiko prie „Maximos“ aikštelės. Jis sedėjo mašinoje, nes buvo šalta. Jis pasiūlė sėstis į mašiną K., šis atsisakė, bet jam ir Mariui liepus – atsisėdo į galą, kur jie šnekėjosi. K. jį išvadino įvairias žodžiais, tada jis sudavė K. į kairę ranką ir vieną kartą į kairį šoną. Sudavė 3-4 smūgius, nepamena delnu ar kumščiu. Į veido sritį netrenkė. Yra su K. susitaikęs, šis jam atleido. Jis nesupranta, kodėl K. vėliau davė kitokius parodymus. M. M. su K. susimušė nuvažiavus į Pilypiškių kaimą, jis tai matė, bet stovėjo toliau. Matė, kad rankomis į šonus M. trenkė nukentėjusiajam. Tada atsisėdo į mašiną ir važiavo link Vievio. Žiedą K. pats pasiūlė paimti kaip užstatą, jis neliepė žiedo nusiimti ir pats nenuėmė. K. nusiėmė pats ir padavė Mariui. Jis buvo mašinoje, kai važiavo link bankomato. Neatsimena tiksliai, kada K. nusiėmė žiedą. Tačiau važiuojant atgal pro „Maximą“, šis pasakė, kad dar turi 50 eurų. Tuos 50 eurų atidavė F., o jis sėdėjo mašinoje. Vėliau tuos 50 eurų perdavė M. M.. Tada nuvažiavo prie K. namų, kur šis jam atnešė telefoną, kurį pasiėmė, bet nenaudojo. Po suėmimo atidavė telefoną. Dėl trečio epizodo pripažįsta iš dalies, kad panaudojo fizinį smurtą prieš jį. Smurtas buvo naudojamas ne tam, kad apiplėšti K.. Jis norėjo priversti K. atsiskaityti už pavogtus daiktus. Žiedas su telefonu buvo paimti kaip užstatas. Šie daiktai būtų buvę jam grąžinti, kai šis būtų atidavęs skolą. Taip pat parodė, kad F. prašė jo asmeniškai padėti atgauti skolą iš K., kai buvo mašinoje. Jo vaidmuo buvo padėti atgauti skolą, pašnekant su K.. Kiek girdėjo skola buvo 300 eurų. Jis neėmė tų 50 eurų, kurie buvo nuimti nuo bankomato. Nežino, kodėl K. padavė telefoną jam. Kadangi padavė, tai paėmė kaip skolą palaikyti. Grąžino telefoną ne ta pačią dieną. Kaskart susitinkant su K., pasiimdavo ir F., šis buvo kaip pagrindinis veikėjas. K. yra stambus, aukštesnis už jį. Nėra turtingas ir neturi gero darbo, visą gyvenimą vagis. Nežinojo apie M. ir F. giminystės ryšius, M. pasakojo, kad pinigus traukia iš močiutės. Žino, kad nukentėjusysis buvo kažką „papjovęs“. Nematė, kaip nukentėjusysis išsitraukė peiliuką, bet matė, kad M.trenkdamas jam per ranką, kažką numetė. Nematė ir kaip nukentėjusysis K. šoko ant M. su peiliu, nes stovėjo atokiau ir buvo sutemę.

17Ikiteisminio tyrimo metu įtariamuoju apklaustas L. R. parodė, kad M. M. yra jo draugas nuo vaikystės. R. F. yra M. M. pusbrolis, bendrauja mažai. Su M. K. jokių tarpusavio santykių nėra, nes jis vagis ir narkomanas, gyvena kaimynystėje, tačiau nebendrauja. Vaikystėje turėjo konfliktą, o pastaruoju metu jokių konfliktų neturi. Iš M. K. nieko nesa pirkęs. Jokio telefono jis jam nepardavė. 2017-01-26 susitiko su M. M. ir R. F. Vievyje, aikštelėje prie „duomenys neskelbtini“. M. M. buvo atvažiavęs su savo automobiliu "Audi A". Automobilyje buvęs R. F. skundėsi, kad M. K. pavogė iš jo kvepalus ir kolonėlę. M. M. klausė, ar žino, kur jis gyvena. R. F. įvertino tuos daiktus 350 eurų, o gal M. M. įvertino, nepamena tiksliai. Kažkuris ar M. M., ar R. F. skambino telefonu M. K.. Pokalbio turinio negirdėjo. M. M. vairuojamu automobiliu nuvyko prie Vievio turgaus ir šalia esančio prekybos centro "Maxima" pastebėjo M. K.. Jis sėdėjo automobilio gale. M. K. pakvietė prie automobilio, kalbėjosi apie daiktus, kuriuos pavogė iš R. F.. Kvietė sėstis į automobilį ir ten pasikalbėti, nes lauke buvo šalta. M. K. spyriojosi. M. K., kartu su M. M. stumtelėjo, jokių smūgių M. K. nebuvo suduota ir pargriuvęs pastarasis nebuvo. M. K. buvo stumteltas į automobilį, nes automobilio durelės buvo pravertos. M. K. stumtelėjo, nes pastarasis "šokinėjo". Kodėl M. M. važiavo į Pilypiškių kaimą, jis nežino, nes ne jis vairavo. Jie su M. K. sėdėjo automobilio gale. Bevažiuojant, jis sudavė M. K. du smūgius į kairę ranką ir šoną. Sudavė, nes M. K. jį vadino įžeidžiančiais žodžiais. Bevažiuodami, M. K. aiškinosi su R. F. ir M. M. dėl pavogtų kvepalų ir kolonėlės. Nuvažiavus į Pilypiškių kaimą, jis išlipo iš automobilio ir nuėjo atlikti gamtinių reikalų, iš automobilio išlipo ir M. K. su M. M.. Tarp jų įvyko susistumdymas, M. K. "šoko" ant M. M., tačiau šis atstūmė pastarąjį ir M. K. pargriuvo, M. M. sudavė pastarajam į į šonkaulius. Jis stovėjo šone ir iš jų juokėsi. R. F. iš automobilio nebuvo išlipęs. Kai važiavo atgal, M. K. jausdamasis skolingas pasakė, kad už skolą - dėl kvepalų ir kolonėlės vagystės R. F. atiduos telefoną, kurį neseniai buvo pasiėmęs iš salono. Kalbos apie telefono vertę nebuvo. Bevažiuojant išėjo kalba apie žiedą, kurį turėjo M. K., kad galėtų dar ir žiedą atiduoti. Konkrečiai kuris pasakė apie žiedą, neatsimena. Žiedą, aukso spalvos, M. K. nusimovė pats nuo piršto ir padavė jį į priekį, jam regis, žiedą M. M. pasidėjo automobilyje. M. K., M. M. nuvežė namo, gyvena daugiabutyje, ( - ). Išlipdamas, M. K. pasakė, kad turi nenaudojamą telefoną, kurį neseniai buvo pasiėmęs iš salono ir gali jį atiduoti. M. K. jautėsi skolingas. Niekas nereikalavo atnešti jokio telefono. M. K. iš namų atnešė pigų telefoną" Myphone Fun 5". Kuriam iš jų automobilyje buvo paduotas mobilaus ryšio telefonas, jis nepamena. Telefoną pasiėmė jis, nors jam M. K. nebuvo skolingas. Telefoną M. K. grąžino 2017-02-13, prie prekybos centro "Maxima". Telefoną M. K. atnešė pats, geranoriškai ir nieko neverčiamas. Dar prieš tai, klausiamas, ar turi pinigų grąžinti skolą, M. K. pasakė, kad sąskaitoje turi 50 eurų. Nuimti šiuos pinigus bankomate, pasiūlė pats nukentėjusysis, todėl ir buvo nuvežtas prie bankomato. Nuėmęs 50 eurų, atidavė juos R. F.. Jokios asmens tapatybės kortelės, jis pas M. K. nematė. M. K. ir R. F. susitarė, kai tuomet, kai M. K. atneš R. F. 300 eurų, M. K. bus grąžinti daiktai - žiedas ir telefonas. M. M., M. K. žiedą perdavė R. F., o šis turėjo perduoti M. K. broliui, bet žiedas, kiek žino, kažkur pasimetė. 2017-02-13 M. K. jį telefonu informavo, kad turi 300 eurų ir pasiūlė susitikti prie "Maximos" parduotuvės. Jis nežino kodėl M. K. jam dėl to rašė, nes jam pastarasis neskolingas. Jis jam pranešė žinute, kad rašytų "duomenys neskelbtini", t.y. M. M. ir su juo susitiktų. Jis M. K. parašė žinutę, kad yra išvažiavęs, nes nenorėjo su juo susitikti. Tuomet prisiminė, kad turi M. K. telefoną "Myphone Fun 5", kurį nutarė grąžinti. Automobiliu atvažiavo iki prekybos centro "Maxima", kur ir turėjo susitikti su M. K.. Čia susitiko su M. K., jis paklausė, kodėl pastarasis ant jo parašė pareiškimą, tačiau M. K. tai paneigė. M. K. grąžino telefoną, nes pastarasis jam neskolingas ir jis telefonu nesinaudojo. Tuomet atvažiavo M. M., kuris M. K. pasakė, kad R. F. pametė jos auksinį žiedą. M. M. sakė, kad močiutė neišleido iš namų. M. K. padavė M. M. pinigus, kokią sumą nematė. Tuomet buvo sulaikytas. Savo kaltę pripažįsta iš dalies, t. y. dėl to, kad sudavė V. K. du smūgius, kai buvo automobilyje, kad stumtelėjo M. K. į automobilį ir kad turėjo M. K. telefoną, kurį M. K. pats atidavė. Pinigų iš M. K. nereikalavo. Visas ginčas buvo dėl M. K. ir R. F. reikalų - dėl kvepalų ir kolonėlės (t. 3, b. l. 40-43).

18Ikiteisminio tyrimo metu papildomai apklaustas įtariamuoju L. R. parodė, kad jam M. K. skolingas nebuvo. Žiedo jis neėmė. M. K. pats nusiėmė žiedą ir padėjo jį Mariaus mašinoje. M. K. žiedą nusiėmė už skolą kaip užstatą. 50 eurų M. K. atidavė R. F., o telefoną paėmė šiaip, M. K. pats jį atnešė. R. F.jam irgi nebuvo skolingas, M. K. buvo skolingas tik savo pusbroliui M. Jis neturėjo narkotinių medžiagų. R. F. jam jokios skolos neturėjo. Jam yra žinoma, kad R. F. vyko į Vokietiją vogti kvepalų. Papildomai nurodo, kiek jam yra žinoma, žiedą apie kurį buvo kalbama, iš M. M. mašinos paėmė R. F. ir kažkur pardavė, o už gautus pinigus kartu su M. K. jaunesniu broliu vartojo alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas. M. K. namuose, galimai, prie jų prisijungė ir iš ligoninės paleistas nukentėjusysis M. K.. Taip pat nori paminėti, kad 2017-01-26 vakare, kai atvežė M. K. prie namų, M. K. iš namų atnešė telefoną, kurį paėmė, ir stiklainiuką, kuriame buvo "gaidys" akmenukas, jį paėmė R. F.(t. 3, b. l. 49-50).

19Ikiteisminio tyrimo metu papildomai apklaustas įtariamasis L. R. nurodė, kad R. F. buvo skolingas M. M. 300 eurų. Tuos pinigus M. M. prašymu perdavė R. F. 2016 m. gruodžio pabaigoje arba 2017 m. pradžioje, tiksliai nepamena. M. M. paprašė pavežti R. F. ir M. K. į Kauną, tada ir perdavė R. F. 300 eurų. Jis nematė, ar šiuos pinigus R. F. pasidalijo su M. K., bet suprato, kad tuos 300 eurų R. F. skolinosi ne tik sau, bet ir M. K.. Mašiną vairavo jo draugas A. K.. R. F. ir M. K. paleido prie Kauno "Akropolio". Jam nebuvo skolingas nei R. F., nei M. K.. Apie tai, kad M. K. ir R. F. važinėja vogti į Vokietiją žinojo, nes visas Vievis apie tai žinojo. Jis pats su jų išvykimu į Vokietiją nesusijęs. Narkotinių medžiagų nei M. K., nei koks kitas asmuo iš jo negaudavo, nepirkdavo. Narkotinių medžiagų jis nepardavinėjo ir apskritai tokiais dalykais neužsiima. 2017-01-26 M. M. atvyko pas jį su mašina, tada susitiko su R. F.. R. F. pasiskundė, kad M. K. iš jo pavogė kvepalus ir kolonėlę, prašė pusbrolio M. M. padėti atgauti daiktus. M. K.jie sutiko Vievyje, prie "Maximos". M. K. buvo reiškiamos pretenzijos dėl kvepalų ir kolonėlės vagystės, taip pat dėl 300 eurų, kuriuos paėmė R. F.. M. K. pasakė, kad 300 eurų grąžins per mėnesį. Pats atidavė žiedą, telefoną. Žiedas, telefonas buvo paimti kaip užstatas, kol bus grąžinti pinigai už kvepalus ir kolonėlę. M. K. mušė padėdamas M. M.. Įtarimo dalies dėl 1000 eurų prievartavimo iš nukentėjusiojo nelabai supranta, nes 2017-01-10 su M. K. nebuvo susitikęs, pinigų nereikalavo ir neturėjo pagrindo reikalauti tų pinigų. Papildomai nurodo, kad 2017-03-02 jis ir M. M. pasirašė susitarimą dėl žalos atlyginimo ir bylos nutraukimo su nukentėjusiuoju M. K., jam buvo atlyginta bet kokia su įtarime nurodytu įvykiu susijusi žala, nukentėjusysis jam atleido ir patvirtino, kad jokių pretenzijų nereiškia ir ateityje nereikš. Šio susitarimo originalas yra pas M. M. advokatą, jis jo prie savęs neturi, todėl šiuo metu pateikti negali. Taip pat nori papildyti, kad įtarime nurodytą telefoną iš M. K. paėmė ne sau, M. K. jį jam padavė kaip užstatą už skolą M. M. ir R. F.. Telefoną 2017-02-13 grąžino M. K.. Jokios tyčios apiplėšti arba prievartauti turtą iš M. K.jis neturėjo ir to nedarė. Dėl fizinio smurto, pavartoto prieš nukentėjusįjį, labai gailisi ( t. 3, b. l. 55).

20M. M. ir L. R. kaltė įrodyta iš dalie jų pačių parodymais, nukentėjusiojo, liudytojų parodymais, bei kitais byloje surinktais ir teisiamajame posėdyje išnagrinėtais įrodymais.

21 Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis M. K. apklaustas pas ikiteisminio tyrimo teisėją, dalyvaujant kaltinamiesiems M. M., L. L. bei M. M. gynėjui adv. padėjėjui R. Ž., parodė, kad pažįsta abu įtariamuosius. Viename mieste gyvena, Vievyje. Jis gyvena ( - ). Buvo susipykę su jais ir dabar santykiai nekokie. Niekada nebuvo gerų santykių, bendravo ir tiek, susitikdavo. Jie su R. F. imdavo pas L. R. narkotines medžiaga parūkyti. Tai buvo pernai lapkričio mėnesį. Tokie tik santykiai ir būdavo. Būdavo, kad ir pirkdavo, bet būdavo, kad ir į skolą duodavo. Datos nepasakys, bet tai prasidėjo lapkričio mėnesį. Per R. F. su R. susipažino. Paimdavo narkotinių medžiagų, visą laiką duodavo į skolą. L. R. nieko dėl to nesakydavo. Tai galėjo būti ir 10 kartų. Tai tęsėsi nuo lapkričio mėnesio iki gruodžio. Narkotinės medžiagos buvo žolė. Po to pasakė, kad yra skolingas tiek jis, tiek R.. Pradžioje neprašydavo pinigų, o paskui sakė, kad skola iki 300 Eurų. Po to sakė, kad atidavinėti skolą, sakė, kad neturi pinigų. Pasakė, kad sugalvos, kaip atidirbs. Pasakė, kad su R. važiuos į užsienį atidirbti, kad Vievis mažas kaimas ir niekur nepasislėps. Sakė, kad važiuos į Vokietiją vogti iš mašinų. Paaiškino ką vogti. Darė spaudimą. Sakė, kad gaus "malkų", nepasislėps, nes Vievis mažas. Jis nenorėjo, kad eitų tėvams sakyti. Skola susidarė dėl žolės. Sakė rinktis - ar gauti "malkų", ar su draugu važiuoti į užsienį. Sutiko važiuoti į užsienį, nes darė spaudimą. Vertė važiuoti. Sakė. kad duos pinigų. Liepė nuvažiuoti atidirbinėti į užsienį, vogti iš mašinų "BMW". Buvo paaiškinta ką vogti - vairai, spidometrai, kompiuteriai, dėžės nuo kompiuterių. Buvo įrankiai mušti langams - specialus plaktukas, daug kas buvo, kas reikalinga tiems dalykams atlikti. Visi įrankiai reikiami buvo. Davė 200 Eurų, tie pinigai buvo skirti nuvažiuoti į Berlyną, išsinuomoti viešbutį, paaiškino, kaip ką padaryti, kaip susirasti viešbutį. Puslapį galima išsiversti. Reikėjo parašyti ..hotel", paskui išsiverti puslapį, surasti viešbutį, ten rašo kiek kainuoja, kuriam laikui. Nuvažiavę į Vokietiją, išsinuomojo taksi ir nuvažiavo į viešbutį. Į stotį iš Vievio iki Kauno nuvežė R. su draugu. Tą draugą nelabai pažįsta, tik iš matymo, jis, atrodo, iš Elektrėnų. Jie išsinuomojo tą viešbutį 2 dienom ir jame apsigyveno. Dvi dienas ten prabuvo, jis išvažiavo namo, nieko nepranešęs, galvojo, kad Vievyje pasislėps. Grįžo į namus. Su R. bendravo iš Lietuvos, sakė, kad pasimetė, pametė pasą, kad nori grįžti. Jis spėjo grįžti ant švenčių. Jis slėpėsi, grįžo R.. R. grįžo prieš Naujuosius. Po to buvo kitas susitikimas, kai paskambino L. R. ir pasakė, kad išeitų pašnekėti. Tai buvo sausio 10 d. Jį pasiėmė nuo namų L. R. su M. ir pradėjo reikšti pretenzijas, kad nepranešė, kad jie į minusą įėjo. Pasakė, kad 20 dieną būtų pinigai. Pradžioje sakė, kad 300 EUR, o paskui jau 1000 EUR. Atėjo 20 diena, kai turėjo atiduoti tuos pinigus. Jis nepasidavė, pradėjo slapstytis, jie jį pasigavo 26 dieną. Jis ėjo iš darbo. Jis dirba "duomenys neskelbtini" sandėliuose. Tai buvo jau vakare, buvo tamsu. Pamatė, kad jo laukė už tilto. Jie stovėjo. Matė, kad eina link jo, jis apsisuko ir nuėjo į "Maxima". Pamatė, kad ir jie jau ir prie "Maxima". Sėdėjo ir galvojo ką daryti. Paskui atėjo R. F. ir pasakė, kad išeitų, jam nieko nebus jie tik pasikalbėti nori. Išėjo, priėjo R., pasakė važiuoti pasišnekėti. Mašina stovėjo šalia. Jis sakė, kad neis. R. liepė eiti pašnekėti, kur nėra žmonių. Jie nuėjo į Vievio turgaus aikštelę, F. su M. privažiavo su mašina. Išlipo M. R. stovėjo šone, iš galo sudavė, sudavė ne vieną kartą, jis susirietė. Griebė abu R. su M. ir metė į mašiną, šalia atsisėdo R., dar jis gavo porą smūgį. Galvą užsidengęs sėdėjo. Jį nuvežė į Pilypiškes prie užtvankos, dar mašinoje pašnekėjo apie skolas. R. su M. išlipo pasišnekėti, o jis su R. sėdėjo mašinoje. Paskui liepė išlipti ir pasakė, jog jei neatiduos sutartą dieną pinigų, tai laužys. Jie jį rankomis pargriovė ant žemės. Jis galvą užsidengė, į galvą smūgių nebuvo. Mušė per šonus, spardė kojomis. Smūgių buvo normaliai iš abiejų pusių, sustojo, kai pamatė, kad jis oro negali įkvėpti. Jie pasakė todėl, kad neatidavė, tai dabar turi atkentėti. Paskui paklausė ar turi pinigų. Jis atsakė, kad turi bankomate 50 EUR. L. R. numovė žiedą nuo jo piršto, paėmė telefoną. Viską pasiėmė. Liepė važiuoti į bankomatą nuimti pinigus. Nuvažiavo prie "Maxima", prie bankomato. Kartu pasiuntė F. pasižiūrėti ar nemeluoja. Jis padavė R. 50 EUR. L. pasakė, kad kitas susitikimas bus vasario 10 d., kai gaus algą. Pasakė, kad skola jau bus 1000 EUR. Telefonas buvo su juo. Pasakė, kai bus visi pinigai, tada atgaus telefoną, žiedą ir gal vėl tada atgaus pasitikėjimą ir vėl bedraus. Jis tą pačią dieną nuvažiavo į ligoninę, padarė tyrimą, buvo stiprus sumušimas. Pasakė, kad per naktį reikės pragulėti, nes kažkas buvo neaišku. Pragulėjo, o paskui paleido kitą dieną. Daugiau susitikę nebuvo, tik kai juos suėmė. R. F. dėl kvepalų pretenzijų nekėlė, jo nekaltino, nesakė, kad kaltina, tik sakė, kad trūksta. F. jam pretenzijų neturėjo, tarp jų su F. konfliktų nebuvo. Tik, kai važiavo nusiimti pinigų, tai R. su M. sakė, kad jis iš F. pavogė kvepalus. Jis atsakė, kad kas buvo viską atidavė. F. tai patvirtino, pritarė jiems, kad jis net kuprinės jam neatidavė. Kai mušė R. nesipriešino. Eidamas iš darbo nešėsi tik maisto dėžutę ir maišelį. Maisto dėžutėje nieko nebuvo. Darbe yra visi įrankiai, jokių įrankių maišelyje nebuvo. Kai nuvežė į Pilypiškes, liepė lipti ir jis išlipo, jis tik gynėsi, užsidengė galvą, jokio įrankio su savimi neturėjo. Kai važiavo į Vokietiją, darbą turėjo, bet buvo pasiėmęs savaitę atostogų, vėliau – nedarbingumo pažymėjimą, kad galėtų pasislėpti, kad nematytų, jog grįžo. Telefonas iš jo buvo atimtas, atiminėjo R.. Jį paleido prie namų ir jis nuėjo namo. Iš namų nieko neatnešė. Pasakė, kad susitiks kitą kartą. Per abu šonus mušė. tai nesusiskaičiavo kiek buvo, bet daug smūgių, nustojo, kai jam pradėjo trūkti oro. Mašinoje jį mušė R., o M. vairavo. Jis visą laiką galvą rankomis dengėsi. Pilypiškėse mušė abu. Jį iš abiejų pusių spardė, tiek jautė. Į ligoninę kreipėsi po sumušimo tą patį vakarą, kreipėsi į Elektrėnų ligoninę. Jis išsikvietė greitąją ir jį paėmė iš namų. Pažymos dėl sužalojimų nedavė, neprašė. Dėl sumušimo atleidžia R. ir M., jam atlygino žalą turtinę ir moralinę. Sumokėjo pinigus. Kojomis spardė abu prie ežero. Spardė į kojas ir į šonus. Jis viską paaiškino, kaip jie susipažino. Susitikdavo prie Keldos, susiskambindavo. Jis turėjo R. telefono numerį. Jis jam buvo davęs savo telefono numerį, kai susitikę buvo prie "IKI", tai buvo pernai (t. 1 b. l. 83-86).

22Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas 2017-01-31, nukentėjusysis M. K. parodė, kad 2017-01-26, apie 18.30 val., Elektrėnų sav., Vievyje, prie prekybos centro "MAXIMA" sutiko pažįstamus – L. R., M. M. bei R. F., visi jie Vievio gyventojai. Pradžioje jį užkalbino L. R., kuris domėjosi, kada jis jam atiduos skolą. Jis jam buvo skolingas už tai, kad prieš porą mėnesių jam pardavė sugedusį telefoną. Tačiau, kad telefonas buvo sugedęs, jis pats parduodamas nežinojo. Tą telefoną jis jam pardavė už 50 eurų, todėl L. R. teigė, kad jam jis skolingas 50 eurų, tačiau to telefono jam negražino. Jiems bekalbant, L. R. pasiūlė nueiti atokiau pasikalbėti. Jie nuėjo į aikštelę prie turgaus, prie jų automobiliu "AUDI A8", kurią vairavo M. M., privažiavo ir M. M. su R. F.. Ten besikalbant jie pasiūlė jam sėstis į jų mašiną, bet jam atsisakius, L. R. jam sudavė keletą smūgių į galvą ir į šoną, jis pargriuvo, tada jie jį jėga įmetė į mašiną, nuvežė į laukymę Pilypiškių kaimo ribose, išlipus iš mašinos, L. R. su M. M. pradėjo jį mušti į įvairias kūno vietas, sudavė ne mažiau 10 smūgių. Po to vėl jų automobiliu važiavo link Vievio, jie pradėjo jo klausinėti, kokių vertingų daiktų turi namuose, pakeliui L. R. numovė jam nuo piršto vestuvinį auksinį žiedą, 250 eurų vertės, taip pat atėmė mobilaus ryšio telefoną "Myphone Fun5", 80 eurų vertės. Bevažiuojant L. R. jam dar pradėjo priekaištauti, kad jis visiems pasakojo apie tai, kad L. R. prekiauja narkotinėmis medžiagomis - kanapėmis. Jis pats ne kartą iš L. R. yra pirkęs narkotines medžiagas - susmulkintų kanapių, paskutinį kartą pirko maždaug prieš pusantro mėnesio. Iš Pilypiškių nuvežė jį prie "MAXIMA" esančio bankomato, kur liepė išsigryninti ir jiems atiduoti 50 eurų. Iki bankomato jį lydėjo R. F., be to, kad nepabėgtų, jie iš jo dar buvo paėmę asmens tapatybės kortelę, bet po to ją gražino. Tada L. R. toliau grasindamas fiziniu susidorojimu pasakė, kad jis jam skolingas dar 300 eurų, kuriuos turės jam duoti 2017-02-10, kai gaus atlyginimą, tada žadėjo grąžinti žiedą ir telefoną, o jei nepaduos pinigų, grasino fiziniu susidorojimu. Iš karto po šio įvykio jis kreipėsi į Elektrėnų ligoninę, kur jam buvo nustatyta šonkaulių bei kepenų sumušimai ( t. 1 b. l. 26 - 27).

23Ikiteisminio tyrimo metu 2017-02-17 papildomai apklaustas nukentėjusysis M. K. parodė, kad R. F. pažįsta apie 6 metus, dar kol buvo jaunesni kartu pažaisdavo krepšinį, vėliau - kartu pagerdavo, būdavo bendrose kompanijose. Maždaug 2016 m. lapkričio mėnesį per "pieną", t. y. M. M., susipažino su L. R.. L. R. gyvena Vievyje, jo kaimynystėje, tačiau iš vaikystės nesa bendravę ir jokių reikalų neturėjo. M. M. yra R. F. pusbrolis. Su L. daugiau susipažino, kai pirko iš jo parūkyti "žolės" maždaug prieš porą mėnesių. L. numerį jam davė R. F., nes kiek suprato, jie bendravo. Žinutėje susitardavo, kur susitinka ir L. atvažiuodavo. Buvo susitikę kokius 3 kartus ir susitikdavo visada prie Keldos pastato Vievyje. Už 1 gramą "žolės" L. mokėjo po 12 eurų. Viename iš tokių susitikimų L. užsiminė, kad galima vykti į užsienį padirbėti. Kalbėjo apie Vokietiją. L. sakė, kad reikės vogti, tvirtino, kad viską duos - pinigus, įrankius, kad išmokys kaip ir ką vogti. Jei važiuos, tai bus kažkoks žmogus, kuris apmokys. Turėjo būti vagystės iš mašinų. Į kokį miestą reiks vykti, nesakė. Savo telefone L. rodė automobilių vairų, automobilių kompiuterių nuotraukas, sakė, kad reikės vogti tokius daiktus. Jis atsisakė tokio L. pasiūlymo, nes buvo girdėjęs iš kitų, kurie važiavo, kad L. juos apgaudavo, kad nesumokėdavo pinigų. Kadangi bendravo su R., pastarasis sakė, kad važiuos į Vokietiją, siūlė ir jam, kad kartu ten būtų lengviau. Į Vokietiją R. F. buvo išvažiavęs vieną kartą, bent tiek žino. Kuriuo laiku, nežino, neatsimena, 2016 m. žiemą. Jis su juo nevažiavo. Tačiau L. vis klausinėjo, ar jis važiuos, kadangi atsisakė, L. sakė, kad ras žmogų, kuris važiuos vietoje jo, tačiau tas asmuo be paso. L. prašė jo, kad duotų savo pasą. Aiškino, kad į Vokietiją reiks vykti ne lėktuvu, o autobusu "Ecolines" ar "Eurolines", sakė, kad autobuse tikrina dokumentą, bet neįdėmiai ir niekas nepastebės, kad asmuo važiuoja su svetimu pasu. Iš R. žino, kad L. duoda pinigų, o bilietą reikia nusipirkti pačiam autobuse, taip pat duoda pinigų pragyvenimui. Jis atsisakė duoti savo asmens tapatybės kortelę, tačiau L. sakė, kad skolingas neliks, pastarasis jį įkalbėjo, sakė, kad nieko blogo nenutiks, todėl jis jam savo asmens tapatybės kortelę davė. Už tai, kad davė L. savo asmens tapatybės kortelę, iš L. nieko negavo. Datos, kada perdavė savo asmens dokumentą, neatsimena, 2016 m. žiemą. Savo asmens tapatybės kortelę atgavo maždaug po savaitės, ją grąžino L.. Pasakė, kad daugiau neduos. Po to dar buvo susitikę kelis kartus, L. vėl siūlė vykti į Vokietiją, bet atsisakė. Vieno iš tokių susitikimų metu, jis L. pardavė telefoną Huawei, kurį buvo pasiėmęs 2016 m. išsimokėtinai Omnitel salone Elektrėnuose. Kadangi nesinaudojo šiuo telefonu, pasiūlė L., kuris sutiko ir už 50 eurų pardavė. Kad telefonas neveikiantis, nežinojo, o L. pirkimo metu jo nepatikrino. Po kurio laiko susitikus, 2017-01-10 L. pasakė, kad aš "pjaunu grybą", kad ėmė šnekėti žmonėms, kad su juo, t.y. L., bendrauja, kad per jį galima išvažiuoti į užsienį, sakė, kad labai daug šneku ir dar įkišo pastarajam blogą telefoną. Kad jis pasitaisytų ir mažiau kalbėtų, turi L. susimokėti, L. pasakė, kad jis jam turi susimokėti 300 eurų, kad nekartotų savo klaidų. L. davė terminą iki 2017-01-20, liepė paskambinti tą dieną. Nes kitu atveju, jei nesumokėsiu, sulaužys kojas. Už nieką L. jis neskolingas, todėl jis jam neskambino. 2017-01-22 jam telefonu paskambino L. ir paklausė, kaip ten su tais pinigais, jis pasakė, kad neskolingas ir mokėti neketina, nes jokios skolos nėra. L. pasakė, kad "dar pažiūrėsim". Regis sausio 25 d. susitiko su R. F., kuris buvo su savo panele, nuėjo pas jį namo. R. F. pasakojo, kad buvo Vokietijoje, pasakojo, kad L. jam užkabino kažkokią skolą. Jis pasakė, kad L. ir jam užkabinęs skolą, bet mokėti neketina, nes nėra už ką. R. F. minėjo, kad dėl savo skolos nurašymo bandys derinti su pusbroliu "duomenys neskelbtini". 2017-01-26 iš darbo ėjo namo pro metalinį tiltą, dirba Vievyje, ( - ), grafikas maždaug iki 18 val., priklauso, kiek būna darbo. Ėjo apie 18 val., užlipęs ant tilto pamatė, kad link jo ateina M. M.. Jį pamatęs iškart apsisuko atgal ir keliu, šalia autostrados nuskubėjo link "Maxima". Jis suprato, kad viskas dėl pinigų, kuriuos jis yra neva skolingas. Nuėjo į "Maxima" ir sėdėjo, pro langą pamatė, kad prie "Maxima", priešais įėjimą atvažiavo M. M. mašina Audi A8. Į "Maxima" užėjo R. F., kuris išlipo iš M. M. mašinos. Parduotuvėje priėjo prie jo ir pasiūlė išeiti į lauką pašnekėti, sakė, kad nieko nebus. Jam išėjus į lauką, iš mašinos išlipo L., klausė, ko jis slapstosi, sakė, šokam į mašiną ir pakalbės. Atsisakė, todėl L. pasiūlė nueiti atokiau pakalbėti ir dviese nuėjo prie turgaus. Su mašina čia privažiavo ir M. M. su R. F.. L. pasakė, kad jie tarėsi, ir kad sausio 20 jau praėjo, o skola iki šiol negrąžinta. Pinigų jis neturėjo. "duomenys neskelbtini" jam sakė džiaugtis, kad eidamas per tiltą "kulkos" negavo. Aikštelėje stovėjo prie galinių mašinos durelių, L. su M. liepė lipti jam į mašiną. L. stovėjo jam už nugaros ir sudavė į galvą, ir šonus keletą smūgių. Dureles atidarė R. F. ir jį į mašiną įstūmė M. M. su L. L. liepė padėti savo telefoną, su savim jis tuo metu turėjo telefoną "My phone Fun5". Automobilio gale, su juo atsisėdo L.. Liepė važiuoti pašnekėti, L. sakė, kad jam atsibodo jį gaudyti. M. M. nuvažiavo į Pilypiškes, prie užtvankos. L. sakė, kad reikia jį išvežti į užsienį, kad skolą atidirbtų. Pilypiškėse pasiūlė išlipti į lauką. M. su Luku išlipo pirmi, o jis dar sėdėjo, po to liepė lipti ir jam. Priminė, kad jei nebus grąžinta skola lūš kojos, tai dabar taip ir bus. Stovint prie mašinos, M. su L. ėmė jam spardyti į kojas, į šonus. Užsidengė rankomis galvą. Kadangi ėmė trūkti oro, jie nustojo ir įsodino atgal į mašiną. L. klausė, ar turi pinigų, jie abu su M. jam darė dėl tų pinigų spaudimą, sakė, kad pinigų reikia šiandien, kad vėluoja atiduoti skolą, nes sausio 20 jau praėjo. Pinigams paprašė bent porą mėnesių, nes pinigų neturėjo. Klausė, ar turi nors kiek pinigų. Pasakė, kad banko kortelėje turi 50 eurų. Bevažiuojant link bankomato Vievyje, L. liepė atiduoti žiedą, kad nedingtų, neva atiduos skolą, o žiedą grąžins. L. numovė jam nuo piršto žiedą, kurį padavė "duomenys neskelbtini", o pastarasis tą žiedą pasidėjo mašinoje. Privežė jį prie bankomato "SEB" Vievyje, prie "Maxima", ir R. F. liepė eiti kartu su juo, kad neapgautų, liepė R. F. pažiūrėti, koks sąskaitos likutis. Nuėmęs 50 eurų, grįžo į mašiną ir atidavė juos L.. L. davė terminą iki 2017-02-10 grąžinti skolą - 300 eurų. Sakė, galėtų jam pakabinti 2000 štukų eurą, kad bėgiojo nuo jo, bet tiek to, paliks 300. "duomenys neskelbtini" brolis dirba su juo viename darbe, todėl žino, kada gauna algą. L. pasakė, kad algą gauna 10 dieną, todėl susitiks vasario 10 d. L. sakė jam paskambinti vasario 10 d., kai bus pinigai ir liepė nedingti. Pinigų vasario 10 d. negrąžino, bet L.paskambino, kad namie nelaimė, tėvas mirė ir pinigų atnešti negali, pažadėjo, kad pinigus perduos pirmadienį, vasario 13 d. L. pasakė, kad nelaimė yra nelaimė ir kad paskambintų pirmadienį. Pirmadienį L. paskambino, bet pastarasis neatsiliepė, parašė jam žinutę, kad rašytų. Jis jam 2017-02-13, 13.40 val., parašė, ar gali susitikti su juo po valandos prie "Maxima" Vievyje. O L. atrašė, kad nežino, ar grįš ir kad susitiktų su "duomenys neskelbtini", bei paprašė, kad jis parašytų "pienui" ir kad paimtų jo daiktus - žiedą ir telefoną. "duomenys neskelbtini" jam nieko nerašė. 14.40 val. L. jam paskambino ir pasakė, kad jau prie "Maxima", jis nusileido nuo tilto ir priėjo prie jo mašinos, L. išlipo iš mašinos ir siūlė važiuoti pašnekėti kitur. Jis atsisakė. Tada atvažiavo "duomenys neskelbtini" su kita mašina. L. sakė girdėjęs, kad jis bendrauja su pareigūnais, bet jis pasakė, kad pareiškimo nerašė. Klausė, kur jo daiktai, L. atidarė savo mašinos dureles ir iš mašinos pasiėmė savo telefoną "My phone Fun5". Žiedo neturėjo, sakė, kad perdavė R. F., o pastarasis žiedą kažkur pametė iki jo taip ir neatnešęs. Tada jis pasakė, kad visų pinigų neduos, nes nėra žiedo, todėl duos tik dalį pinigų. 150 eurų padavė ar L., ar Mariui, iš streso neatsimena. Tuomet L.ir M. sulaikė. Apie R. F. priklausančių kvepalų ir kolonėlės vagystę gali paaiškinti, kad maždaug prieš porą mėnesių kartu su R. F. dviese gėrė netoli jo namų Vievyje. R. F. turėjo su savimi kuprinę, kurioje rodė turintis kvepalų, matė, kad buvo trys buteliukai. R. F. sakė, kad prisivogė jų Vokietijoje. Sakė, kad porą buteliukų padovanos draugei, o kitus kam nors pasiūlys. Daugiau nesakė, ką turi kuprinėje. Begeriant, R. F. pasakė, kad išeina ir tuoj grįš, tačiau negrįžo, o kuprinę paliko. Jo kuprinę pasiėmė su savim namo, o kitą dieną R. F. atėjo pas jį su panele ir jis jam viską grąžino. Atidaręs kuprinę, R. F. pasakė, kad trūksta kvepalų, klausė, kur jie dingo, gal girtas kur išbarstė. Sakė, kad nėra ir kolonėlės. Apie tai jam priminė ir L. 2017-01-26, pastarasis pasakė, kad jis skolingas ir R. F. už kvepalus ir kolonėlę, kad skolingas gal 100 eurų ir kas jis per žmogus, kad iš pažįstamų vagia. Sakė, kad dar ir už tai gali duoti "malkų". R. F. sakė, kad viską pastarajam grąžino, kad viską pats pasiėmė, bet R. F. taip pat ėmė tvirtinti, kad pavogė. Tačiau jis iš jo nieko nepavogė ( t. 1 b. l. 59-60).

242017-02-24 papildomos apklausos metu M. K. parodė, jog nori papildyti savo parodymus, kuriuos davė ankstesnių apklausų metu ir prisipažino, kad iš baimės nutylėjo keletą svarbių aplinkybių. 2016 m. gruodį buvo išvykęs į Berlyną L. R. paliepimu, už kažkokias skolas, kurioms nebuvo jokio pagrindo, kurias neva turėjo atidirbti. Iš jo L. reikalavo 300 eurų ir tas reikalavimas buvo išreikštas dar iki jo išvykimo į Berlyną. 2016 m. gruodį, tiksliai dienos nepamena, už 50 eurų pardavė L. tik savo telefoną Huawei, kuris buvo neveikiantis, nors jis to nežinojo. L. siūlė sugrąžinti 50 eurų, L. sutiko, tačiau jis negrąžino, nes neturėjo iš ko. L. minėjo, kad 50 eurų jam ne pinigai. Iš L. dėl nebūtos skolos jautė nuolatinį spaudimą, M. M. tylesnis, tačiau pastarasis taip pat palaikė L. poziciją. Vieno iš susitikimų su L. metu, 2016 m. gruodį, L. jam vėl aiškino, kad jis yra skolingas 300 eurų ir kad pasitaisytų turi vykti į Vokietiją atidirbti. Šias aplinkybes pareiškimo priėmimo metu nutylėjo, nurodė, kad yra sumuštas dėl parduoto sugedusio telefono ir tikėjo, kad policija jį apsaugos nuo nuolatinio spaudimo, kurį darė L.. Jis neturėjo kur dėtis, suprato, kad išvykti į Vokietiją privalo, nes 300 eurų iš jo reikalaus ir toliau. Jis dirba oficialiai "duomenys neskelbtini", Vievyje, ( - ) esančioje įmonėje, prekių krovėju - surinkėju. Kelionės į Vokietiją tikslas - vykdyti vagystes iš "BMW" automobilių. Vogtas detales turėjo parvežti ir perduoti L.. Kiek L. jam pasakojo, jis turi uždarą grupę "Facebook", kur pardavinėja tas detales. Ar tai tiesa, nežino. L. jam tik rodė automobilių detalių nuotraukas savo telefone. L. minėjo, kad kelionės trukmė priklausys nuo jo, gali grįžti ir po kelių dienų, gali ir ilgiau užtrukti. Sakė, jei privogs normaliai, skolą nurašys ir dar jam gali duoti pinigų. Minėtu laiku darbovietėje jam buvo suteiktos atostogos, o grįžęs paėmė nedarbingumą dėl ligos. Išvyko iš Kauno su autobusu "Ecolines" arba "Eurolines", tiksliai nepamena. Konkrečios išvykimo datos nepamena, tačiau iš Berlyno į Kauną grįžo 2016-12-21. Pinigų bilietui jam davė L. R., davė 200 eurų. Kartu išvyko ir R. F., jis taip pat iš L. gavo 200 eurų. Iki Kauno juos nuvežė A., kurio pavardės neatsimena, kuris vairavo L. automobilį, o L. sėdėjo šalia. Kokiomis aplinkybėmis į Vokietiją išvažiavo ir R., jis nežino. Kad važiuos ir R., sužinojo iki kelionės likus 2-3 dienoms. Autobuso bilietas kainavo apie 40 eurų. Berlyno autobusų stotyje juos turėjo pasitikti Stončius, tačiau nepasitiko. Prieš tai L. paaiškino, kad mieste turi susirasti interneto kavinę, ją rado. Prisijungus prie interneto paieškoje įvedė žodžius "hotel in Berlin". Pasirinkus viešbutį, iki jo su R. nuvyko taksi, koks viešbučio pavadinimas, nepamena. Jis sumokėjo už viešbučio kambarį. L. skambino, klausinėjo, kaip reikalai, tvirtino, kad reikalai juda, kad viskas gerai, nors nieko nedarė, nevogė. Po dviejų dienų nutarė grįžti namo, nes vogti nenorėjo, bijojo, kad išvyks namo pasakė tik R.i, o L. telefonu neinformavo. Grįždamas namo sulaužė savo telefono SIM kortelę, kad su juo negalėtų susisiekti. Grįžęs paėmė nedarbingumą savaitei ir sėdėjo namuose. Jo niekas nerado iki to laiko, kol grįžo R., kuris grįžo gal kokia savaite vėliau. R. buvo pas jį atėjęs į namus, kai sugrįžo, tai buvo tas momentas, kai R. atsivežė vogtų kvepalų ir kolonėlę. Praėjus kiek laiko, tai galėjo būti 2017-01-10, sutiko L. su M., L. aiškino, kad dabar jis prisidarė sau dar daugiau problemų, kad nieko neatvežė, nors jam tai ne problema, nes yra žmonės, kurie jam atveža, bet jis jam skolingas 300 eurų ir vis tiek turės juos atiduoti ir tada davė terminą šiai skolai grąžinti iki 2017-01-20 (t. 1 b. l. 75-77).

25 2017-08-30 papildomai apklaustas nukentėjusysis M. K. parodė, kad norėtų patvirtinti ankščiau duotus parodymus ir juos papildyti dėl to, kad nuo 2016 m. gruodžio mėnesio iš jo M. M. ir L. R. reikalavo 300 eurų, kuriuos jis neva buvo jiems skolingas. L. R. sakė, kad ši skola atsirado dėl to, kad jis labai daug kalba, kad daug pasakoja draugams apie jų veiklą. L. R. jam sakė, kad 300 eurų skola gali tapti 1000 eurų ir 2000 eurų. Jie jam grasino, sakė, kad jei neatiduos skolos, tai jie jam sulaužys kojas. L. R. sakė, kad jei jis nuo jų slėpsis tai gali ir didesnę skolą padaryti, po to jau reikalaus 1000 eurų, o ne 300 eurų. Jis jų bijojo. L. R. jam pasakė, kad 1000 eurų jis turi sumokėti iki 2017-01-20. Jis jiems aiškino, kad tokių pinigų neturi ir žadėjo sumokėti 300 eurų. L. R. pasakė, kad pradžiai užteks ir 300 eurų, nes žino, kad jis pinigų neturi. Iki nustatyto laiko, jis jiems nesumokėjo ir tų 300 eurų, kurių iš jo reikalavo. Jis jiems buvo sakęs, kad jiems pinigų nemokės, nes nėra jiems skolingas. Jis žinojo, kad jie jo ieško, jam apie tai sakė jo pažįstami. 2017-01-26, apie 18 val., buvo jau tamsu, baigęs darbą, jis ėjo namo. Eidamas, ant tilto, kuris yra virš autostrados, pamatė link jo einantį M. M., tada jis apsisuko ir nuėjo į kitą pusę. Jis nuėjo lik "Maxima" parduotuvės, esančios Kauno g. 22, Vievyje. M. M. prie parduotuvės "Maxima" privažiavo automobiliu "Audi A8", valstybinių numerių nepamena. Iš autmobilio išlipo R. F. ir priėjo prie jo. Jis tuo metu buvo "Maxima" viduje. R. F. jam pasakė, kad reikia išeiti, nes su juo nori pasikalbėti L. R. ir M. M.. Jis jau žinojo, kad kalba bus apie skolą. Jis išėjo į lauką L. R. jam pasakė, kad eiti atokiau pasikalbėti. Jie nuėjo iki turgaus aikštelės, kuri yra šalia "Maxima" parduotuvės, o M. M. privažiavo prie jų. L. R. pradėjo dairytis į šonus ir atsistojo jam už nugaros, arčiau dešinės pusės. M. M. taip pat išlipo iš automobilio ir priėjo prie jo. Jie visi stovėjo šalia automobilio. L. R. jam priminė skolą, sakė, kad nuo jų nepasislėps, ir jie žino, kad jis dirba. Tuo metu pajuto du smūgius į šoną, lyg iš dešinės pusės. Smūgius sudavė jam L. R. ranka, greičiausiai kumščiu. Jis pajuto fizinį skausmą. Po suduotų smūgių, jis susirietė. Tuo metu prie jo priėjo M. M. ir L. R., kurie sugriebę jį už rankų ir stūmė per prievartą į automobilio saloną. L. R. kartu su M. M. jį stūmė į automobilio vidų. Jis priešinosi, nenorėjo lipti į automobilį. Jį pasodino ant galinės automobilio "Audi A8", kurį vairavo M. M., sėdynės ir šalia jo atsisėdo L. R., kuris jam dar du ar tris kartus rankomis sudavė į galvos sritį. Galvą jis buvo užsidengęs rankomis, saugojosi nuo smūgių. R. F. sėdėjo priekyje, šalia M. M.. L. R. jam pasakė, kad gali atsidengti veidą, kad daugiau nemuš. L. R. jam pasakė, kad dabar jis yra pas jį automobilyje, kad niekur nepabėgs. Liepė jam skambinti draugams ir artimiesiems, kurie paskolintų jam pinigų, nes pinigų pastarajam dabar reikia. Jis niekam neskambino. Jis jautė psichologinį spaudimą. Reikalavo pradžiai tų 300 eurų, bet sakė sumą gali ir kilti. Jie jį nuvežė į Pilypiškių kaimą, Vievio sen., Elektrėnų sav., prie užtvankos. Sustojus automobiliui, iš automobilio išlipo M. M. ir L. R., kurie pasikalbėjo ir liepė jam išlipti iš automobilio. Apie ką jie kalbėjo, jis negirdėjo, nes automobilio durys buvo uždarytos. L. R. atidarė automobilio duris ir liepė jam išlipti iš automobilio. Jis išlipo iš automobilio. Jie pradėjo kalbėti apie tai, kad jam žadėjo sulaužyti kojas, jei jis jiems neatiduos skolos. Jie stovėjo priešais jį, kai abu griebė už rankų, vienas už vienos, o kitas už kitos ir pargriovė ant žemės. Jis suklupo ir užsidengė galvą, tada pajuto smūgius iš abiejų pusių tiek į šonus, tiek į kojas. M. M. stovėjo jam iš dešinės, o L. R. - iš kairės. Jie abu jį spardė. Sudavė nemažiau 10 smūgių į įvairias kūno vietas, daugiausiai buvo suduota į šonus ir kojas. Kai jam pasidarė sunku kvėpuoti, jie nustojo jį spardyti. Atrodo L. R., jam padėjo atsistoti. Jam L. R. liepė atsisėsti į automobilį, o kai atsisėdo į automobilį, L. R.pasakė, kad pastarajam dabar reikia pinigų ir jam liepė galvoti, ką daryti, kad atiduoti skolą. Jis sėdėjo šalia jo, nuo jo rankos numovė vestuvinį žiedą - 250 eurų vertės ir padavė M. M.. Po to jis iš jo paėmė mobilaus ryšio telefoną „Myphone Fun5“ - 80 eurų vertės. Jis jo dar klausė, kiek jis turi pinigų banko sąskaitoje, jis jam pasakė, kad turi 50 eurų sąskaitoje. Tada L. R. nurodė M. M. važiuoti iki "SEB" bankomato, kuris buvo prie "Maxima" parduotuvės. Jis sakė, kad su juo turės eiti R. F. ir pažiūrėti, kiek pas jį sąskaitoje yra pinigų. Jie nuvažiavo iki "Maxima" parduotuvės ir jis su R. F. nuėjo iki bankomato ir nuėmė nuo savo sąskaitos 50 eurų, kuriuos padavė L. R.. R. R. jam pasakė, kad jo daiktus grąžins 2017-02-10, kai jis jam atveš 300 eurų, kuriuos neva buvo skolingas. L. R. jam sakė, kad jis jiems visus pinigus atidavinės iš atlyginimo. Jis jiems sakė, kad neturės tų pinigų ir tada L. R. pasakė, kad jo skola 1000 eurų, kuriuos turės atidavinėti dalimis. Jis žinojo, kad jei jis nesumokės pinigų, kurių jie iš jo reikalavo, tai vėl gali jį sumušti. Jie dar pasakė, kad jei nenori gražiuoju, tai bus blogiau ir nurodė terminą - pinigus sumokėti iki 2017-02-10. Automobilyje per prievartą jie jį laikė apie 30 min., jis negalėjo nuo jų pabėgti. Jis M. M. ir L. R. bijojo, galvojo, kad jie vėl jį gali sumušti, jis 2017-02-13 prie parduotuvės "Maxima", sutartu laiku, nuvežė 300 eurų. Kadangi jie buvo praradę jo žiedą, jis jiems pasakė, kad sumokės tik dalį pinigų ir jie pasiėmė 150 eurų. Šiuo metu jis su jais pasirašęs susitaikymą, kurį prašė pasirašyti jų advokatai. Jis girdėjo kalbas Vievyje, kad kai baigsis šis teismas jam gali būt blogai (t. 1 b. l. 111-113).

26Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas R. F. parodė, kad kaltinamuosius pažįsta. M. jo pirmos eilės pusbrolis, R. tik pažįstamas. Nėra susipykę, santykiai normalūs. K. pažįsta jau labai seniai, dabar su juo nebendrauja, anksčiau buvo draugai prieš bylą, po įvykių nebendravo. Taip pat parodė, kad būdamas pataisos namuose Pravieniškėse su K. šnekėdavosi, ką veiksi išėję ir sakė, kad važiuos į Vokietiją. Sakė, kad ten ką nors vogs ir veš į Lietuvą. Jis pirmas išėjo į laisvę, su K. susitiko laisvėje. Nerado jokio darbo ir nusprendė važiuoti į Vokietiją. Paprašė, kad M. paskolintų 300 eurų. Paskui K. pasakė, kad nori važiuoti kartu. R. vežė jį iki Kauno ir perdavė jam pinigus iš Mariaus. Nuvežė juos į Kauną, kur jie su K. išvažiavo į Vokietiją. Apsigyveno viešbutyje, kol vieną dieną pasakęs, kad išeina į parduotuvę pabėgo į Lietuvą. Jis ten liko vienas. Prabuvo savaitę, neturėjo pinigų, tai paprašė Mariaus, kad pervestų. Jis jam pervedė 100 eurų. Pametė asmens dokumentą, tai ėjo į Lietuvos ambasadą, kad padarytų naują. Jam padarė naują dokumentą ir jis grįžo į Lietuvą. Susitiko su K., buvo atsivežęs kvepalų. Jie prisigėrė ir jis pas K. paliko kuprinę, paskui atėjo jos pasiimti, bet ji buvo tuščia ir jis suprato, kad K. jį apvogė. Susitiko su M. ir paprašė, kad šis padėtų jam atsiimti daiktus, nes jis buvo skolingas M. Jie važinėjo ir pamatė K., kuris juos pamatęs pabėgo į „Maximą“. Jie jį įsisodino į mašiną ir kalbėjosi, bet šis neigė vogęs daiktus. Nuvažiavo už Vievio ir klausė, kada atiduos skolą. M. su L. išlipo į lauką su K. pasišnekėti, o jis liko mašinoje. K. pats nusimovė žiedą ir padėjo. Iš pradžių, kai jį sulaikė ir uždarė į laikiną sulaikymą ir paskui suėmė, prieš vežant į teismą nuvežė į prokuratūrą, kur jam davė pasiskaityti nukentėjusiojo parodymus ir sakė, kad viskas sutaptų. Ir jis davė panašius parodymus, nes jį nekaltai pasodino į Lukiškes. Per akistata tyrėja pasakė, kad jei jis nešnekės kaip per parodymus, tai jį vėl į Lukiškes pasodins. Jo parodymai neteisingi, nes jam darė spaudimą. Jį vežė į Trakus konvojus į teismą ir nuvežė į prokuratūrą, kur liepė šnekėti kaip nukentėjusiojo parodymai, kitaip pasodins į Lukiškes. Prokuroras buvo tas pats, kaip byloje Trakuose. Jam nebuvo iš ko rinktis, bet dabar tiksliai viską pasako kaip yra. Kiek žino, K. daug pripasakojo, ko nebuvo. Patikslino, kad visi parodymai buvo neteisingi, nes prokuroras pasakė, ką šnekėti. Jis pasiskolino iš Mariaus 300 eurų ir jie patys nuvažiavo į Vokietiją. Nepamena, ar R. davė pinigų M.. Tik jam vienam davė 300 eurų. Tiesa, kad į Vokietiją vyko su BMW. Netiesa, kad pinigus paėmė ir K.. Tiesa, kad važiavo autobusu į Berlyną, bet netiesa, kad R. į mašiną įdėjo lagaminus. Netiesa, kad R. rodė, ką reiks vogti. Jis pats tai sugalvojo. Paskutinį kartą jį apklausinėjant pirmą nuvežė pas prokurorą, paskui į teismą. Jį apklausinėjo tik tyrėja. V. K. paskambino draugė ir jis dingo. Papasakojo M. apie dingusius kvepalus ir paprašė, kad šis padėtų atgauti ir sakė, kad galės pasiimti už skolą. Nebuvo taip, kad R. „užkabino“ 1 000 eurų skolą. Jie pamatė K. einantį iš darbo, bet šis juos pamatęs pabėgo. Jie jo nesivijo, tiesiog pamatę kur jis nubėgo nuvažiavo ten. Jie kalbėjosi prie kebabinės. R. kalbėjosi, o jie su M. privažiavo. K. pradėjo ginčytis su M. ir R. R. įsodino K. į mašiną, tikriausiai prievarta įstūmė, nes šis nesėdo. Šalia K. atsisėdo R.. Vyko pokalbis dėl daiktų, K. sakė neturintis daiktų. Jis nematė, kad K. muštų. Nebuvo taip, kad R. užkabintų 1 000 eurų skolos. Jie važiavo į Alesninkus, bet nebuvo kalbos apie skolą. Pokalbis buvo apie daiktus – kvepalus ir kolonėlę. Jis sedėjo mašinoje ir nieko nematė. Nematė, ar M.turėjo tazerį, nežino, kas tai per daiktas. Neatsimena, ar buvo K. už šono susiėmęs. K. pats nusimovė žiedą ir padėjo, nes neturėjo ką daugiau duoti už jo daiktus. Padėjo mašinoje, bet vėliau kažkur pametė. K. dar sakė, kad turi 50 eurų kortelėje. Nepamena, kam K. nuėmęs 50 eurų juos davė, bet ne jam. Jis buvo skolingas Mariui 300 eurų. Tikriausiai Mariui atidavė 50 eurų, bet nematė. Nebuvo taip, kad jam būtų kas nors liepę įrašyti pokalbį, kad nieko K. nepadarė. M. jam negrasino. Jis dar pridėjo apie močiutę, nes prokuroras sakė, kad būtų įtikinamai. Viskas buvo dėl kvepalų ir kolonėlės. Jį nekaltai pasodino pasėdėti Lukiškėse. Prokuroras liepė kalbėti. Netiesa, kad ne savo noru išvyko į Vokietiją. Jam prieš teismą vieną kartą darė spaudimą prokuroras, sakė, kad viskas būtų pagal nukentėjusįjį, kitaip jo nepaleis. Tyrėja K. šnekėjo tą patį, kai buvo pas jį atvažiavusi. Nepamena apklausos pas teisėją. Nesakė gynėjai, kad jam daro spaudimą. Jis policijos komisariate buvo du kartus, vieną kartą prieš teismą, kitą kartą po, bet tiksliai nepamena. Jį apklausė ir davė pasirašyti. Tyrėja pasakė, kad jei jis pasakys kaip prieš tai – jį paleis, o jei parodymuose ką nors pakeis, jį uždarys į Lukiškes. Jį apklausinėjo tik K.Nepamena, kiek laiko vyko apklausa, gal apie porą valandų. Gali būti, kad vieną valandą. Jis daug aplinkybių išgalvojo, jam prokuroras vėliau liepė laikytis pirminių savo parodymų. Pasakė, kad viskas sutaptų su K. parodymais. Niekas jo neperspėjo dėl melagingų parodymų, tik vėliau davė kažką pasirašyti. Jis niekur nesiskundė, nenorėjo. K. jam buvo skolingas už kvepalus ir kolonėlę, o M. ir R. jis nebuvo skolingas. Apibūdino, kad netoli teismo yra prokuroro kabinetas antrame aukšte. Atėjus į kabinetą yra stalas ir už sienos dar vienas kabinetas, yra durys pereiti į kitą kabinetą. Prokuroras klausinėjo jį, buvo pasiruošęs. Jis uždavinėjo klausimus savo kabinete ir pasakė, kad gerai pagalvotų ką atsakyti. Tą pačią dieną buvo apklausa ir teisme. Pasibaigus akistatai jam davė pasirašyti ir paleido. Jį tą dieną atvežė iš Lukiškių, per akistatą dar buvo su antrankiais. Tyrėjas E. M. jo neapklausinėjo, jį apklausinėjo tik tyrėja K.. Advokatė apklausoje nedalyvavo (t. 4, b.l. 80-83)..

27Ikiteisminio tyrimo metu 2017-03-13 liudytojas R. F. parodė, kad M. M. yra jo pusbrolis. L. R. pažįsta per savo pusbrolį. M. K. jam pažįstamas apie 6 metus, tarpusavio santykiai normalūs. Jo pusbrolis M. M. pasiūlė važiuoti į Vokietiją, tai buvo prieš Naujus metus, gruodžio mėnesį. M. M. dažnai atvažiuoja pas jį į namus. Jis gyvena su močiute ( - ) M. M. atvažiavo ir pasiūlė važiuoti į Vokietiją vogti iš mašinų televizorių. Pirmą kartą važiuoti atsisakė. Tada M. M.atvažiavo antrą kartą, sakė, kad yra jam padėjęs, buvo davęs žolės parūkyti. Paskui buvo atvažiavęs su L. R., o dar prieš tai M. buvo atvažiavęs 3-4 kartus. Atvažiuodavo abu, paduodavo, dažniausiai L. R., būdavo žolė - marihuana. Atveždavo kaip draugui, nemokamai duodavo, paskui pradėjo prikaišioti. Buvo 3-4 kartus tokių atvejų, kai davė žolės. Teikdavo ir M. M., ir L. R., būdavo 1 gr., 2 gr. Žolę suvartodavo jis pats. Paskui pats jau prašė jų, kad atvežtų, mokėti nereikėdavo. Nieko nesakė, kas už tai. Kadangi M. M. yra jo pusbrolis, tai duodavo. Iš pradžių žolė jam buvo nemokamai, o po to pasiūlė vykti į Vokietiją vogti. Pas jį į kaimą buvo atvažiavęs M. M. ir pasiūlė vykti į Vokietiją, nes vis tiek nedirba, nieko neveikia. Iš pradžių M. M. pasiūlė vykti į Vokietiją draugiškai, apie jokias skolas iš pradžių nebuvo kalbos. Jis suprato, kad Vokietijoje reikės ne dirbti, o vogti. Jis atsisakė. Kitą kartą M. M. vėl atvyko. Sakė važiuoti, nes jie jam padeda ir klausė, ar nesijaučia jiems skolingas už žolę, kad jie jam padėjo, kai jam reikėjo. Jis atsakė, jog gi duodavo nemokamai, bet M. M. pasakė, kad nemokamai nieko nebūna. Jie sakė, kad ir sau galės užsidirbti, o už suteiktas narkotines medžiagas jis turės atidirbti Vokietijoje. Tą sakė ir M. M., ir L. R.. Sakė, kad Vokietijoje turės vogti televizorius, spidometrus, vairus iš "BMW" markės automobilių, mieste Berlyne. Vokietijoje turėjo sutikti G. S., bet pastarasis nesutiko. Jis jį pažinojo. Važiavimui į Vokietiją R. davė pinigų, jam 200 eurų ir M.K. - 200 eurų. Sužinojo, kad kartu turės važiuoti ir M. K., kurį jis pažįsta. M. K. L. R. davė 200 eurų. Pinigai buvo kelionei ir viešbučiui. Į Vokietiją važiavo 2016 m. gruodį. Išvyko autobusu nuo Kauno "Akropolio", pinigų autobuso bilietui davė L. R.. Davė jam 200 eurų ir M. 200 eurų. Iki Kauno vyko su L. R. "BMW", vairavo A. K., kartu vyko R., gale sėdėjo jis su M. K.. Pinigus L. R. jiems davė Kaune prie kebabinės. Matė, kad pinigus paėmė ir M. K.. Dar iki išvykimo, Kaune sustojo Kauno pradžioje prie parduotuvės "Kubas", kur nuėjęs į kažkokį daugiabutį L. R. atnešė lagaminus, vieną rožinį lagaminą padavė jam į galą, o kitą lagaminą įdėjo į bagažinę. Autobuso aikštelė prie "Akropolio", tai buvo "Ecolines" autobusas. Bilietą į Berlyną pirko iš autobuso palydovės, užrašė duomenis, pasą žiūrėjo. M. K. irgi pirko bilietą. Su K. autobuse sėdėjo atskirai, kur pasodino. Dokumentai, pasai buvo su jais. Kelionės truko 16 valandų, jis miegojo. Berlyne su Mindaugu nuėjo į kompiuterinę, kur užsirezervavo viešbučio kambarį, kuris buvo tiesiai einant nuo autobusų stoties. Viešbutis vadinosi "Hotel pension Kortina IV". Iš pradžių rezervavo 2 dienom. Jis vokiečių kalbos nemoka. Nuėjus į viešbutį, abu su Mindaugu padavė pasus ir rusų kalba susišnekėjo su administratore ir gavo kambarį. Prieš tai L. R. rodė ant savo mašinos ir telefone, kaip reikės vogti, kaip išsiardo mašiną, nes L. R. mašina buvo tinkama. Jo tokia pati mašina, būtent iš kokios reikėjo vogti. Jo mašina 3 klasės "BMW". Telefone parodė nuotraukas, kokie daiktai būna dažniausiai - televizoriai, vairai, spidometrai. Televizorius būna ant panelės, o dar po apačia būna mazgai. Parodė ant savo mašinos, kaip vairą reikia išimti, tai šone įsikiša du strypai, atsilaisvina saugos pagalvės ir 16 raktu nusiima vairas, išardyti trunka 5 minutes. Sutiko į kelionę dėl to, kad buvo skolingas už žolę. Pradžioje M. M. ir L. R. nebijojo. Pradžioje jie jam neįvardijo, kokią sumą jis jiems skolingas. Mašinai atidaryti davė specialų langų mušiklį, kurį įspaudi į langą ir be garso langas sutrupa, tada iš vidaus reikia patraukti už rankenėlės ir atsidaro durelės. Įrankiai buvo nupirkti ir sudėti į penalus. Vokietijoje M. K. rezervavo viešbutį 2 parom, o paskui jis prasitęsė 1 parai, nes K. išvažiavo. Vokietijoje viešbutyje su M. K. pradėjo gerti. Jis bijojo vogti, nes galvojo, kad pagaus ir reikės sėdėti. K. paskambino draugė R., liepė grįžti, nes per šventes nenorėjo būti viena. K. nieko nesakęs dingo. Jis pradžioje jam sakė pabūti, ir tada grįš kartu. Paskui M. K. išvyko. Jis pasiklydo, pametė dokumentus, ėjo į ambasadą dokumentų darytis. Suprato, kad be M. K. negalės įvykdyti M. M. ir L. R. sumanymų. Pratęsė viešbutį vienai parai, važiavo metro, užmigo, pasiklydo, neturėjo pinigų ir nenorėjo jiems skambinti ir jų prašyti, kad pervestų pinigų. Metro prisigėrė ir pametė dokumentus, nes jie buvo galinėje kelnių kišenėje. Kad neturi dokumentų pamatė tuo metu, kai ėjo gatve Berlyne ir apsižiūrėjo. Nusigavo iki Berlyno centro su tuo pačiu metro. Sutiko rusą, jo nepažinojo, su juo pasikalbėjo ir jis pasakė, kad iš stoties važinėja lietuviai, gal sutiks. Jis nuėjo į stotį, sutiko lietuvį, pasišnekėjo, pasakė, kad reikia į ambasadą. Nuėjo į ambasadą, padarė laikiną dokumentą, kad galėtų parvažiuoti namo. Iš ambasados paskambino močiutei, pasakė, kad iš Berlyno reikia parvažiuoti, kad reikia pinigų. Ji paskambino pusbroliui A. S., kuris jam internetu užsakė bilietą. Pasakė, kad autobusas bus 2 val. Nuvažiavo iki stoties, parodė pasą, kad yra bilietas užsakytas. Parvažiavo į Kauną. Vokietijoje pavogė iš parduotuvės 4 buteliukus kvepalų ir muzikos kolonėlę. Kvepalai buvo "Bruno banane" ir "Playboy", norėjo parvežti draugei. Tai buvo moteriški kvepalai. Jam ten baigėsi sąskaita telefone, tai nei jis jiems galėjo paskambinti, nei jie jam. Grįžo į Lietuvą prieš Kalėdas. Grįžęs nuėjo pas M. K., prie jo namų lauke gėrė alkoholį. Su savim turėjo Vokietijoje privogtų kvepalų ir kolonėlę JBL (muzikai klausyti). Labai prisigėrė, neatsimena, kaip namo parsirado. Sekančią dieną nuėjo pas M. K., parodė tuščią kuprinę, kai paklausė, kur daiktai, pasakė, kad girtas išmėtė. Apie prarastus kvepalus ir kolonėlę papasakojo draugei, o vėliau - M. M. ir L. R.. Klausė, ką gero atsivežė, sakė, kad nieko. Dėl šių daiktų M. jokių pretenzijų nereiškia. M. K. sakė, kad nori būti namuose su šeima. Per tą laiką, kol jo nebuvo, sakė, kad buvo atvykę L. R. su M. M. ir "užkabino" skolą 1000 eurų. L. R. užkabino. Sakė, kad buvo atvažiavęs L. R. su M. M.ir nustatė 1000 eurų skolos už tai, kad pridarė "minuso", kad už svetimus pinigus išvažiavo, kad Vokietijoje neįvykdė vagysčių. Vėl pastarajam siūlė važiuoti į Vokietiją, vėl vogti tų detalių. Jis su L. R. ir M. M. pirmą kartą pasimatė, kai M. atvažiavo pas jį į namus. Jis atvažiavo vienas. Buvo močiutė, tai nelabai šnekėjo, nes nenorėjo, kad močiutė sužinotų. Pradžioje skolos "neuždėjo", o paskui, kai buvo pas draugę, paskambino ir pasakė, kad išeitų. Tai buvo po kelių dienų. M. M. skambino ir anksčiau, bet jis neatsiliepdavo. Jis buvo pas draugę R. S.. M. paskambino ir pasakė išeiti į kiemą. Jie buvo dviese su L. R.. Jis išėjo, atsisėdo į mašiną. Pasakė, kad vėl teks važiuoti į Vokietiją. Sakė, kad būtų panaudoję smurtą, bet kadangi yra M. M. pusbrolis, tai nieko nedarys. L. R. pasakė, kad jis skolingas 300 eurų jiems, nes jie pirko įrankius, davė 200 eurų. Ir todėl dar turės važiuoti į Vokietiją atidirbti. Jis atsakė, kad nevažiuos. M. M. paskambino savo broliui, nes jis dirbo netoli nuo M. K. darbovietės. Brolis pasakė, kada M. K. baigs darbą. Jie nuvažiavo prie metalinio tilto, pamatė M. K., M. M. išlipo iš mašinos, o L. R. pasislėpė. M. K. pamatė M. M. ir pabėgo atgal, padarydamas ratą, peršoko per autostradą į kitą pusę. Jis visą laiką sėdėjo mašinoje. M. M. buvo užlipęs ant tilto. Paskui nuvažiavo į kitą autostrados pusę, L. R. vijosi M. K., bet nespėjo, nes M. K. nubėgo į "Maxima". M. K. sėdėjo ant suoliuko. Jie privažiavo prie "Maxima", jam liepė nueiti pakviesti M. K.. Jis nuėjo ir pasakė, kad jie jį kviečia, kad nieko nebus. M. K. neišėjo. Jis grįžo. Jie sėdėjo mašinoje, aikštelėje. M. K. nematė mašinos, išlindo iš "Maxima", prie jo priėjo L. R., jie šnekėjosi, nuėjo link kebabinės. Nuėjo toliau, pasislėpė nuo žmonių. Jis su M. M. privažiavo. M. M. išlipo, jie šnekėjosi. M. K. pasakė, kad jokių pinigų neduos. L. R. per prievartą įgrūdo M. K. į mašiną M. K. niekas nemušė, tik įgrūdo ant užpakalinės sėdynės. Jis sėdėjo priekyje. Šalia M. K. atsisėdo L. R.. Kai įgrūdo į mašiną, jie važinėjo po miestą. L. R. klausinėjo M. K., kada jis atiduos pinigus. M. K. sakė, kad neturi pinigų. L. R. mušė M. K.. L. R. sakė, kad 1000 eurų užkabinta už tai, kad turėjo pavogti detales. M. K. atsikalbinėjo, kad neturi pinigų, tada L. R.liepė vėl važiuoti dirbti. M. K. sakė, kad turi darbą, kad negali išvažiuoti, kad turį lygtinumą. Nuvežė prie užtvankos. L. R.liepė M. K. eiti į lauką, o jis sėdėjo mašinoje, todėl ką darė M. K., nematė, girdėjo, kad rėkauja jie. M. M. rankose turėjo tazerį. Buvo paėmęs iš mašinos, kai išlipo. Lauke pabuvo apie 15 min. Paskui grįžo į mašiną, M. K. atsisėdo vos gyvas, už šono susiėmęs. Ant veido nieko nesimatė, nes per veidą nedaužė. L. R. atsisėdo šalia ir vėl pradėjo sakyti, kad turės atidirbti - vogti detales. Paskui jis pasakė savo tėvui, kad jį siunčia į Vokietiją. Mašinoje L. R. M. K. numovė žiedą, sakė, kad paims kaip užstatą, kai grįš iš Vokietijos, tada ir grąžins. Numovė, M. K. pats nedavė. M. K. pasakė, kad namuose dar turi telefoną ir ant kortelės 50 eurų. Važiavo iki "Maxima", jam M. M. liepė eiti su M. K. prie bankomato, pabūti su juo. Nuėjo prie bankomato, jis stovėjo, laukė, kol nusiims pinigus. Nusiėmė, grįžo į mašiną, padavė pinigus R.. Padavė 50 eurų. Po to nuvažiavo iki M. K. namų paimti telefono, nuėjo, paėmė iš namų telefoną ir atidavė L. R.. Telefonas buvo liečiamas, didelis. Jie su L. R. ir M. M. nuvažiavo iki L. R. namų. L. R. jam davė savo telefoną ir paliepė nueiti pas M. K., įrašyti pokalbį, kad jie jam nieko nepadarė. Jis paėmė telefoną, bet nieko neįrašinėjo. Nuėjo, pasišnekėjo su M. broliu. M. išvežė policija su greitąja. Jis ėjo pasikalbėti su M. broliu, ar nieko neatsitiko. Brolis sakė, kad M. pradėjo skaudėti šonkaulius ir išsivežė policija ir greitoji. Grįžo iki L. R. namų, bet jų jau nebuvo. Po to nuėjo pas savo draugę. Jam pasakė, kad jei kažkam pasakys, tai bus kaip Mindei. Taip sakė M. M.. Pas M. K. jis buvo nuėjęs su drauge. M. dėdė turėjo kolonėlę ir jis suprato, kad tai ta pati kolonėlė, suprato, kad ir kvepalai bus pas jį, todėl ir pagalvojo, kad M. pavogė jo daiktus. Viskas buvo dėl kelionės į Vokietiją, o ne dėl jo kvepalų ir kolonėlės. Jei būtų prašęs padėti, tai jie nieko nebūtų darę. Jie važiavo dėl savo reikalų. Vokietijoje turėjo sutikti G. S., bet jis nesutiko, nes jį pasodino. Taip sakė L. R.. G. S. ten tuo pačiu užsiiminėjo, dėl to dabar ir atsisėdo (t. 2, b. l. 95-96).

28Teisiamojo posėdžio metu liudytojas A. K. parodė, kad L. L. yra jo draugas. Pažįsta M. K. ir R. F.. 2016 m. gruodžio mėn. tikslaus laiko neprisimena, jam paskambino L. R., buvo suplanavę važiuoti pas jo draugę į Kauną. L. tuo metu neturėjo vairuotojo pažymėjimo, todėl paprašė pavairuoti jo automobilį BMW330“. Atvažiavęs pas L., įsėdo į automobilį ir turėjo važiuoti į Kauną. Prie L. automobilio privažiavo M. M., jie kažką kalbėjo, L. atsisėdo į automobilį. Ten M. L. kažką perdavė, nematė ką. Važiuodami Vievyje, kažkurioje vietoje, gal prie kioskelių, paėmė R. F. ir važiavo į Kauną. Kaune prie „Akropolio“ ar prie „Megos“ prekybos centro R. paleido, tiksliai neprisimena, prie degalinės „123“. Po to važiavo pas L. draugę. R. su savimi turėjo kuprinę ar lagaminėlį. Važiuojant į Kauną, nebuvo kalbos kur R. važiuoja, ir jis nežinojo kus R. važiuoja. Vėliau sužinojo, kad į Vokietiją ir kurį laiką negrįžo. Iš kalbų girdėjo, kad jis išvyko vogti kvepalų, bet tiksliai nežino. Kai važiavo automobilyje, L. R. F. perdavė pinigus, lyg 300 Eur, už ką, nežino. R.i grįžus iš Vokietijos, jį kelis kartus matė mieste, tačiau nekalbėjo.

29Dieną, kai juos sulaikė prie „Maximos“, L. jam paskambino ir paprašė pavairuoti automobilį. Pasakė, kad reikia su kažkuo pakalbėti, su kuo ir dėl ko nesakė. Vežė Luką į Vievį, prie parduotuvės „Maxima“. Nuvažiavo prie parduotuvės, ten atvažiavo M. M., atėjo K.. Po to iš kalbų girdėjo, kad konfliktas įvyko dėl to, kad M. K. pavogė iš R.kažkokius kvepalus. Taip pat girdėjo, kad M. M. sumušė K.dėl skolos. Jis pats vyko į Vokietiją dėl darbo. Dėl kalbų nemokėjimo ten dirbo trumpai. Pasibaigus pinigams, paprašė L. L. paskolinti ir jis atsiuntė. Jis negirdėjo, kad kaltinamieji grasintų K., taip pat nematė, kad jie K. muštų. Atvykus policijai, jis taip pat buvo sulaikytas. Kaip suprato, L. perdavė F. 300 Eur, kuriuos M. perdavė L., kai jie buvo kieme (t. 4, b.l. 87-90).

30Apklaustas teisiamajame posėdyje papildomai, liudytojas A. K. parodė, kad jis padarė R. F. pasakojimo apie tai kaip su juo buvo elgiamasi, kai jis buvo sulaikytas, garso įrašą. Iš pažįstamų nugirdo, kad R. F. Vievio mietelyje kalba kaip jam liepė meluoti prokurorui, teisėjui, todėl sugalvojo nuvažiuoti pas R. ir viską įrašyti tam, kad padėtų draugui įrodyti nekaltumą. Jis nuvažiavo pas R. F. į namus. Tai buvo tuomet, kad L. ir M. buvo sulaikyti, o R. buvo ką tik paleistas. Įraše girdėti kaip kalbasi su Raimondo tėčiu ir seneliu, jie skambina R.i paklausti kur jis yra, o po to pasako kur gali jį rasti. Tuomet jis iš Raimondo tėvų namų nuvažiavo prie geležinkelio stoties, Vievyje. Ten ir kalbėjosi, viskas buvo įrašyta. Telefoną, kuriuo įrašinėjo, pasiskolino iš draugo J. J.. R. F. nesakė, kad įrašinės. Nuvažiavęs pas R. jo paklausė kaip viskas buvo. Telefonas buvo paslėptas automobilyje. Ikiteisminio tyrimo metu šio įrašo nepateikė, kadangi bijojo, kad jis dings (t. 4, b.l. 138-139).

31Teisiamojo posėdžio metu liudytojas A. S. parodė, M. M. ir R. F. yra jo pusbrolis, kaltinamąjį L. L. pažįsta iš matymo. 2016 m. gruodžio mėn. jam paskambino močiutė A. S. ir paprašė, kad R. jis nupirktų bilietą, kad galėtų grįžti iš Vokietijos, kadangi neturi interneto. Jis bilietą nupirko internetu. Sakė, kad bilietą perduos per ambasadą. Bilietą pirko „Ecolines“. Nežino ką Raimundas veikė Vokietijoje, su pusbroliu labai retai matydavosi, nežinojo ką jis veikia, žino, kad atlikinėjo bausmę pataisos namuose (t. 4, b.l. 87-90).

32Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas E. M. parodė, kad dirba Elektrėnų policijos komisariato veiklos skyriaus vyresniuoju tyrėju, ten pat dirbo ir 2017 m. sausio mėn. Byloje atliko ikiteisminį tyrimą. Buvo gautas nukentėjusiojo M. K. pareiškimas, kad jį trys pažįstami asmenys Vievyje įsisodino į automobilį prieš jo valią, nuvežė į atokią vietą už Vievio, sumušė, kelionės metu atėmė asmeninius daiktus, pareikalavo, kad jis iki tam tikros datos sumokėtų 300 Eur, kaip nuobaudą už tai, kad K. R. neva pardavė sugedusį telefoną. Tokia buvo pradinė informacija. Protokolą-pareiškimą rašė jis iš nukentėjusiojo žodžių. Po to buvo sankcionuoti slapti proceso veiksmai. Tam, kad galima būtų įrodyti nusikalstamus veiksmus, turėjo būti perduoti pinigai, K. neturėjo reikalaujamos pinigų sumos, todėl parašė prašymą, kad pinigai būtų jam būtų skirti institucijos. Dalis tų pinigų buvo perduota kaltinamiesiems. Po kaltinamųjų sulaikymo, tyrimą toliau atliko kitas tyrėjas. Gali būti, kad po to jis kai kuriuos veiksmus atlikinėjo. T. 2, b.l. 95-96 užfiksuotą R. F. apklausą atlikinėjo jis. K. apklausos metu minėjo, kad iš R. galėtų gauti narkotikų. Tuomet šios aplinkybės nebuvo tiriamos. Girdėjo, kad vėlesnėse apklausose nukentėjusysis davė parodymus, kad buvo verčiamas važiuoti į Vokietiją vogti, bet pirminės apklausos metu tokių parodymų nebuvo. Slaptų proceso veiksmų atlikimo metu nebuvo gauta duomenų, kad kaltinamieji prekiauja narkotikais ar verčiasi vagystėmis iš automobilių (t. 4, b.l. 107-111).

33Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas M. J. parodė, kad dalyvavo ikiteisminiame tyrime šioje byloje kaip prokuroras. Buvo įtariami R. ir M. dėl to, kad atliko neteisėtus veiksmus K. ir F. atžvilgiu, iš kurių vienas tyrimo pradžioje buvo įtariamasis, vėliau jo atžvilgiu tyrimas buvo nutrauktas ir jis byloje tapo liudytoju. Tiek su kaltinamaisiais, tiek su nukentėjusiuoju ir liudytoju jam teko bendrauti pas ikiteisminio tyrimo teisėją. Su kaltinamaisiais jam papildomai teko bendrauti pas ikiteisminio tyrimo teisėją sprendžiant klausimus dėl kardomųjų priemonių. Tyrimas buvo perduotas Vilniaus apygardos prokuratūrai pagal nusikaltimo sunkumą. Atsirado pagrindas inkriminuoti nusikalstamą veiką, kuri priskiriama prie sunkių nusikaltimų. Pagal jų vidinį pasiskirstymą šiuos ikiteisminius tyrimus organizuoja ir jiems vadovauja specializuoti poskyriai, šiuo atveju Vilniaus apygardos prokuratūra. Todėl bylą perėmė Vilniaus apygardos prokuratūra. Nei K., nei F. nebuvo atvežti pas jį į kabinetą prieš apklausą pas ikiteisminio tyrimo teisėją. Su R. F. bendravo apklausinėjant pas ikiteisminio tyrimo teisėją. Pas ikiteisminio tyrimo teisėją apklausos buvo smulkios, išsamios, buvo užduodami patikslinamieji klausimai, šalinami prieštaravimai. Pats norėdamas patikrinti parodymų patikimumą, užklausinėjo Vokietijos ambasadą ar atstovybę, kadangi F. arba K. parodymuose buvo nurodęs, jog buvo pametęs dokumentus ar buvo pavogti. Jau ikiteisminio tyrimo metu buvo aišku, kad ateityje gali būti daromas spaudimas iš kaltinamųjų pusės. Dėl to jie ir buvo apklausti pas ikiteisminio tyrimo teisėją. Jis, dirbdamas Trakuose, buvo atsakingas už Trakų, Švenčionių, Šalčininkų, Vilniaus rajono teritorijose nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu narkotinėmis medžiagomis. Iš asmenų parodymų bei operatyvinės informacijos išplaukė, kad šie kaltinamieji buvo susiję su neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis, tačiau šioje byloje duomenų įtarimų pareiškimui nepakako. Šie asmenys buvo žinomi Vievio mieste ir kadangi turėjo tam tikrą autoritetą asmenų, kurie gali nusikalsti, tarpe. Todėl buvo manoma, kad jų atžvilgiu gali būti daromas spaudimas, kad jie pakeistų parodymus. Paprastai tokio pobūdžio bylose parodymai būna keičiami. Jokio spaudimo ar kitokių neteisėtų veiksmų iš jo pusės nebuvo tuo labiau, kad dalyvavo gynėja. Tuo metu jie turėjo operatyvinę informaciją, kad kaltinamieji disponuoja narkotinėmis medžiagomis, tačiau pagrindo įtarimams pareikšti nepakako. Tačiau, kaip suprato iš spaudos, vėliau tie duomenys buvo realizuoti kitoje baudžiamojoje byloje. Prieš apklausą R. F. nebuvo daromas spaudimas bei nebuvo rodomi M. K. parodymai. Jei neklysta tarp F. ir K. netgi buvo atlikta akistata. Jis nežino, bet mano, kad tyrėja pasinaudojo F. apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją protokolu, surašant 2017-03-13 liudytojo apklausos protokolą. Tačiau tai nereiškia, kad tos aplinkybės yra išgalvotos. Jo darbo kabinetas Trakų prokuratūroje, kai kontroliavo šios bylos ikiteisminį tyrimą, buvo 6 m² ploto, prieš įėjimo duris stovėjo stalas, langai prieš įėjimo duris ir prie durų stovėjo sekcija, pakaba, paveikslai. Kompiuteris stovėjo ant stalo. Jo kabinetas buvo sujungtas su patalpa, kurioje yra tualetas, praustuvas. Ši patalpa sujungta su vyriausiojo prokuroro kabinetu. Galima matyti kitą tarnybinį kabinetą, kai yra atidarytos abiejų tarnybinių kabinėtų durys į minėtą poilsio kambarį, jeigu stovi prie lango už jo nugaros. Bet kai durys atidarytos, viskas matosi iš kiemo (t. 4, b.l. 141-147).

34Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja tyrėja D. K. parodė, kad R. F. po sulaikymo buvo įtariamasis. Ji atliko jo apklausą 2017 m. vasario 14 d. areštinėje bei akistatas su M. bei R.. Tuo metu įtariamojo F. parodymai buvo surašyti iš jo žodžių. Aplinkybės protokole nurodytos apklausiamo asmens, joks spaudimas nebuvo daromas. Apklausdama ji aplinkybių nežinojo. Pradžioje tyrimą atliko M., ji perėmė bylą, kai reiškė įtarimus. Buvo susipažinusi su pirminiu nukentėjusiojo pareiškimu bei pirmine jo apklausa. Akistata tarp K. ir F. buvo atliekama prokuroro nurodymu, kadangi buvo prieštaravimų. Aiškesnę situaciją papasakojo F. apklausos įtariamuoju metu. Reikėjo išsiaiškinti ar jie kartu buvo išvykę į Vokietiją. Apklausos pradžioje F. papasakojo apie įtarimo esmę, po to papasakojo viską, kas jam žinoma. F. parodymai skyrėsi nuo K. parodymų. Pradžioje nukentėjusysis neigė F. nurodytas aplinkybes, vėliau išsiaiškino, kad jis buvo išvykęs kartu į Vokietiją, nebuvo darbe pagal darbo grafiką, tai patvirtino bilietai, pusbrolis, kuris apmokėjo kelionę, kadangi buvo pamestas pasas, iš ambasados buvo gauta informacija, kad asmuo kreipėsi. K. nurodė, kad jis bijojo, todėl davė tokius pirminius parodymus. Kuomet F. vežė į teismą apklausai, nedalyvavo. Pirminės F. apklausos metu gynėjas nedalyvavo, vėliau neatsimena, akistatos metu, atrodo, taip pat nedalyvavo. F. savo ranka parašė, kad protokolą perskaitė. Pirminė F. apklausa vyko areštinėje. Gynėjas nedalyvavo, kadangi F. nepageidavo. K. parodymai tapo vis panašesni į F., kadangi buvo surinkta duomenų, kurie patvirtino F. parodymus. Pateikus klausimą nukentėjusiajam, jis patvirtino, kad taip ir buvo. R. atžvilgiu psichologinis smurtas nebuvo naudojamas, nebuvo siūloma duoti parodymų prieš M. K. sakė, kad pradžioje nepatvirtino važiavęs į Vokietiją, kadangi bijojo įtariamųjų, taip pat, kad yra skolingas už bilietus, nes pabėgo iš Vokietijos (t. 117-121).

35Teisiamojo posėdžio metu liudytojas M. V. parodė, kad kaltinamieji yra jo draugai, K. taip pat draugas. Su K. buvo susitikę prieš savaitę, gal daugiau (apklausa 2018 m. balandžio 5 d.), buvo stadione Vievyje, vėliau pas draugą. K. pasakė, kad jis nenori važiuoti į teismą. Tą pačią dieną jis išvažiavo į Vokietiją. Jis žino, kad vyksta teismo posėdžiai. Vasarą, po tų įvykių jis buvo susitikęs K., jis sakė, kad turėjo lygtinumą ir, kad neuždarytų į kalėjimą, policijos pareigūnai pradėjo jį spausti, liepdami duoti parodymus prieš M. M. ir L. R., kad jie kažkur kažką vežė dėl skolų. K. sakė, kad buvo skolingas R. F. už kvepalus ar už kažką, nežino. Nesakė, kad buvo mušamas Šiuo metu K. dirba Vokietijoje, gyvena su mama, adreso nežino (t. 4, b.l. 1017-121).

36Teisiamojo posėdžio metu liudytojas R. S. parodė, kad jis yra M. M. dėdė. L. R. pažįsta iš matymo. R. F. yra jo sūnus. M. K. pažįsta, yra bendravę. Sūnus R. F. jam pasakojo, kad prašė M., kad padėtų atsiimti iš K. pavogtus daiktus ir jis buvo sulaikytas kaip kaltinamasis. Grįžęs iš sulaikymo, pasakojo, kad buvo vežamas pas prokurorą, kur buvo prašoma, kad jis kalbėtų prieš M.. Sakė, kad pas prokurorą kabinete buvo mokomas kaip kalbėti. Sūnui sakė, kad nepaleis iš arešto, jei nekalbės kas reikalinga pareigūnams. Todėl jis M. apkalbėjo, kad buvo siunčiamas į Vokietiją, kad prieš jį įvykdė plėšimą. Dėl kvepalų sūnus pasakė, kad pas K. paliko krepšį, kuriame buvo kvepalai, kai pas jį išgėrinėjo. Ten nakvojo, o atsikėlęs, nerado daiktų. Tuomet sūnus paprašė Mariaus padėti atsiimti tuos daiktus. Iš kur sūnus tuos daiktus turėjo, nežino. Sūnus sakė, kad K. savaitei buvo grįžęs su motina, kai vyko paskutinis teismo posėdis. Buvo pas juos nuėjęs paprašyti, kad atvyktų į teismą, tačiau niekas neatidarė durų. Po įvykių K. pareikalavo po 1000 Eur iš kiekvieno, t.y. jo sūnaus, M. M. ir L. R.. M. M. tėvas davė jam 1000 Eur. M. tuo metu buvo suimtas (t. 4, b.l. 117-121).

37Teisiamojo posėdžio metu liudytojas A. R. parodė, kad tuomet, kai jo brolis L. R. buvo sulaikytas, K. buvo atėjęs pas jų motiną, pasakė, kad nori taikytis. K. jam sakė, kad gailisi, jog parašė pareiškimą. Tą dieną, kai buvo apsirašytas kaltinamųjų ir K. susitaikymas, K. jam papasakojo, kad pas jį į ligoninę buvo atėję 4 pareigūnai, ragino parašyti pareiškimą su ta mintimi, kad K. iš kaltinamųjų galės gauti pinigų. Iki tol K. nepažinojo. Dar pasakojo, kad jį vežė pas Trakų prokurorą apklausai, kad jam ten pateikė F. parodymus ir liepė išmokti, kad jų parodymai būtų panašūs. Po to K. pasakė, kad gailisi, jei būtų žinojęs, kad viskas pakryps tokia linkme, nebūtų rašęs jokio pareiškimo, bet policija jį privertė ir norėjo pinigų už padarytą žalą. Gavęs pinigus, K. kaltinamiesiems atleido ir nurodė, kad priekaištų daugiau niekam neturi. K. matė praėjusią savaitę prie parduotuvės „Maxima“, Vievyje (apklausa 2018 m. kovo 20 d.) (t., 4, b.l. 107-111).

38Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja A. S. parodė, kad R. F. yra jos anūkas, 2016-m. liepos pabaigoje - rugpjūčio pradžioje, R. F. grįžo iš įkalinimo įstaigos Praveniškėse, kur atliko laisvės atėmimo bausmę. Nuo to laiko gyveno su ja. Jai išaiškinta teisė, kad ji gali neduoti parodymus prieš savo anūką arba atsakyti į kai kuriuos pateiktus klausimus, tačiau parodymus duoti sutinku. M. M. taip pat jos anūkas, jis gyvena kitu adresu, užsuka pas ją retai. Jai atrodo, kad R. su M. nebendrauja arba bendrauja labai mažai, nes tarp jų nemažas amžiaus skirtumas. Įprastai R. nakvoja namuose, buvo gal kokį kitą kartą namo keturias paras negrįžęs, minėjo, kad buvo pas savo draugę R.. R. uždaro būdo, jai nieko nepasakoja, apie tai, kad jis buvo išvykęs į Vokietiją ar kokią kitą šalį ji negirdėjo, nieko nežino. Kaip jai atrodo, su M. jis mažai bendrauja, dėl jų bendravimo tarpusavio, ji M. jokių priekaištų niekada nėra išreiškusi (t. 1, b. l. 115).

39Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja R. Š. parodė, kad R. F. yra jos draugas, tarpusavio santykiai yra artimi, bendrauja šiek tiek daugiau nei tris mėnesius. Žino, kad jis gyvena ( - ) su savo močiute ir tėvu, R. 2016-07-01 grįžo iš kalėjimo. R. darbo neturi. 2016 m. gruodžio mėnesį, datos tiksliai negali pasakyti, maždaug gruodžio viduryje ar antroje mėnesio pusėje, R. minėjo, kad turi vykti į Vokietiją darbo reikalais. Sakė, kad važiuos autobusu ir kad važiuos kartu dar keletas asmenų, kurių vardų neminėjo. Konkrečiai dėl kokių darbinių reikalų, R. jai nieko neaiškino. Kadangi nenorėjo, kad jis išvyktų, jie susipyko ir keletą dienų nesimatė. Naujuosius metus sutiko kartu. Kai susitaikė, ji suprato, kad jis buvo išvykęs, bet nieko jai nepasakojo, o ji ir neklausinėjo. M. M. jai pažįstamas, R. sakė, kad jie pusbroliai, bet nematė, kad jie bendrautų, kartą tik kai buvo pas R. namuose, M. buvo atvykęs, bet pakalbėjo su močiute ir išvažiavo (t. 1, b. l. 120).

40Nukentėjusiojo M. K. 2017-01-31 protokole-pareiškime nurodyta, kad jis 2017-01-26, apie 18.30 val., Elektrėnų sav., Vievyje, prie prekybos centro "MAXIMA" sutiko pažįstamus - L. L., M. M. bei R. F., visi Vievio gyventojai. Pradžioje jį užkalbino L. R., kuris domėjosi, kada jis jam atiduos skolą. Jis jam nebuvo skolingas už tai, skola neva už tai, kad prieš porą mėnesių yra jam pardavęs sugedusį telefoną. Tačiau, kad telefonas buvo sugedęs, jis pats parduodamas nežinojo. Tą telefoną jis jam pardavė už 50 eurų, todėl teigė, kad jam yra skolingas 50 eurų. Jiems bekalbant, L. R. pasiūlė nueiti atokiau pasikalbėti. Jie nuėjo į aikštelę, prie turgaus, prie jų automobiliu "AUDI A8", kurią vairavo M. M., privažiavo ir M. M. su R. F.. Ten besikalbant jie pasiūlė jam sėstis į jų mašiną, bet jam atsisakius, L. R. jam sudavė keletą smūgių į galvą ir į šoną, jis pargriuvo, tada jie jį jėga įmetė į mašiną, nuvežė į laukymę Pilypiškių kaimo ribose, o išlipus iš mašinos, L. L. su M. M. pradėjo jį mušti į įvairias kūno vietas, sudavė ne mažiau 10 smūgių. Po to vėl jų automobiliu važiavo link Vievio, pakeliui L. R. numovė jam nuo piršto vestuvinį, auksinį žiedą, 250 eurų vertės, taip pat atėmė mobilaus ryšio telefoną "Myphone Fun5", 80 eurų vertės. Nuvežė jį į "MAXIMA" esantį bankomatą, kur liepė išgryninti ir jiems atiduoti 50 eurų. Tada L. R. toliau grasindamas fiziniu susidorojimu pasakė, kad jis jam skolingas dar 300 eurų, kuriuos turės jam duoti 2017-02-10, kai gaus atlyginimą, tada žadėjo grąžinti žiedą ir telefoną, o jei neperduos pinigų, grasino fiziniu susidorojimu. Jam dėl šio įvykio padaryta 380 eurų turtinė žala. Prašo pradėti ikiteisminį tyrimą bei kaltus asmenis patraukti atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka (t. 1, b. l. 18).

41Iš 2017-03-29 specialisto išvados matyti, kad nukentėjusysis M. K., gim. ( - ) patyrė dešinės pusės krūtinės šonkaulių lanko srityje ir pilvo sumušimus, pasireiškusius skausmingumu čiuopiant. Sužalojimai galėjo būti padaryti aplinkybėse nurodytu metu dviem trauminiais poveikiais kietais, bukais riboto paviršiaus daiktais. Sužalojimai atitinka nežymų sveikatos sutrikdymo mastą (t. 1, b. l. 92).

42Iš 2017-01-31 prašymo matyti, kad nukentėjusysis M. K. prašo suteikti jam 300 Eur, kurios iš jo reikalauja pareiškime nurodyti asmenys, kadangi pats tokios sumos neturi (t. 1, b. l. 29). 300 Eur M. K. buvo išduoti (t. 1, b. l. 30.

43Iš 2017-02-10 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti pinigai - šešios kupiūros po 50 eurų: Nr. X91728828308, Nr. V53619508552, Nr. S58123448971, Nr. X75385152776, Nr. ( - ) Nr. X75300832316 (t. 1, b. l. 31-36).

44Iš 2017-04-06 AB "SEB" banko atsakymo ir M. K. sąskaitos išklotinės, matyti, kad 2017-01-26 20:02:22 bankomate ( - ) Kauno g. 22, Vievyje, buvo atliktas grynųjų pinigų 50 EUR išmokėjimas (t. 1, b. l. 64-65).

452017-02-13 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, jog M. K. pateikė mobilaus ryšio telefoną "Myphone Fun 5", IMEI Nr.1 ( - ), IMEI Nr.2 ( - ) bei pinigus - 150 EUR (trys kupiūros po 50 EUR Nr. X91728828308, Nr. V53619508552, Nr. S58123448971) (t.1 b. l.38-43).

46Iš 2017-02-13 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti mobilaus ryšio telefonas "Myphone Fun 5", IMEI Nr.1 ( - ), IMEI Nr.2 ( - ) bei pinigai - 150 EUR (trys kupiūros po 50 EUR Nr. X91728828308, Nr. V53619508552, Nr. S58123448971) (t. 1, b.l. 44-52).

47Iš pakvitavimo matyti, kad 2017-02-13 mobilaus ryšio telefonas "Myphone Fun 5", IMEI Nr.1( - ), IMEI Nr.2 ( - ) grąžintas M. K. (t.1 b. l. 53).

48Iš kratos protokolo matyti, kad 2017-02-03 asmens kratos metu pas įtariamąjį M. M. buvo rasta ir paimta 150 EUR (trys kupiūros po 50 EUR: Nr. X75385152776, Nr. ( - ) Nr. X75300832316), kurie buvo išduoti M. K. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Elektrėnų policijos komisariate jam prašant (t. 2 b. l. 113).

49Iš susitarimo dėl žalos atlyginimo ir bylos nutraukimo matyti, kad 2017 m. kovo 2 d. kaltinamieji ir nukentėjusysis M. K. sudarė susitarimą, kad šalys konstatuoja, kad kaltinamieji 2017 m. sausio 26 d. apie 18.30 val. prie turgaus aikštės, esančios Ežero g., Vievyje, Elektrėnų sav., priekaištaudami dėl R. F. negrąžintos skolos, panaudojo M. K. atžvilgiu fizinį smurtą, po ko kaip užstatą paėmė jo žiedą – 250 Eur vertės. Taip pat minėti asmenys paėmė nukentėjusiajam priklausantį telefoną „Myphone Fu5“ – 80 Eur vertės bei 50 Eur. Šalys susitarė, kad nukentėjusiajam atlygina turtinę ir neturtinę žalą – 1000 Eur. Nukentėjusysis M. K. patvirtina, kad po šios sumos gavimo jokių pretenzijų dėl nusikalstama veika padarytos žalos neturi ir ateityje neturės, civilinio ieškinio atsisako ir prašo baudžiamąją bylą nutraukti, po žalos atlyginimo, M. M. ir L. R. atleidžia ir su jais susitaiko (t. 2, b.l. 181-182).

50Dėl įrodymų vertinimo ir veikos kvalifikavimo

51Nukentėjusysis M. K., apklaustas pas ikiteisminio tyrimo teisėją, dalyvaujant kaltinamiesiems M. M. ir L. R. bei vieno iš kaltinamųjų gynėjui, parodė, kad jie su R. F. imdavo pas L. R. narkotines medžiaga parūkyti. Tai buvo pernai lapkričio mėnesį. Tokie tik santykiai ir būdavo. Būdavo, kad ir pirkdavo, bet būdavo, kad ir į skolą duodavo. Datos nepasakys, bet tai prasidėjo lapkričio mėnesį. Per R. F. su R. susipažino. Paimdavo narkotinių medžiagų, visą laiką duodavo į skolą. L. R. nieko dėl to nesakydavo. Tai galėjo būti ir 10 kartų. Tai tęsėsi nuo lapkričio mėnesio iki gruodžio. Narkotinės medžiagos buvo žolė. Po to pasakė, kad yra skolingas tiek jis, tiek R.. Pradžioje neprašydavo pinigų, o paskui sakė, kad skola iki 300 Eurų. Po to sakė, kad atidavinėti skolą, sakė, kad neturi pinigų. Pasakė, kad sugalvos, kaip atidirbs. Pasakė, kad su R. važiuos į užsienį atidirbti, kad Vievis mažas kaimas ir niekur nepasislėps. Sakė, kad važiuos į Vokietiją vogti iš mašinų. Paaiškino ką vogti. Darė spaudimą. Sakė, kad gaus "malkų", nepasislėps, nes Vievis mažas. Skola susidarė dėl „žolės“. Sakė rinktis - ar gauti "malkų", ar su draugu važiuoti į užsienį. Sutiko važiuoti į užsienį, nes darė spaudimą. Vertė važiuoti. Sakė, kad duos pinigų. Liepė nuvažiuoti atidirbinėti į užsienį, vogti iš mašinų "BMW". Buvo paaiškinta ką vogti - vairai, spidometrai, kompiuteriai, dėžės nuo kompiuterių. Buvo įrankiai mušti langams - specialus plaktukas, daug kas buvo, kas reikalinga tiems dalykams atlikti. Visi įrankiai reikiami buvo. Davė 200 Eurų, tie pinigai buvo skirti nuvažiuoti į Berlyną, išsinuomoti viešbutį, paaiškino, kaip ką padaryti, kaip susirasti viešbutį. Puslapį galima išsiversti. Reikėjo parašyti „hotel", paskui išsiverti puslapį, surasti viešbutį, ten rašo kiek kainuoja, kuriam laikui. Nuvažiavę į Vokietiją, išsinuomojo taksi ir nuvažiavo į viešbutį. Į stotį iš Vievio iki Kauno nuvežė R. su draugu. Tą draugą nelabai pažįsta, tik iš matymo, jis, atrodo, iš Elektrėnų. Jie išsinuomojo viešbutį 2 dienom ir jame apsigyveno. Dvi dienas ten prabuvo, jis išvažiavo namo, nieko nepranešęs, galvojo, kad Vievyje pasislėps. Grįžo į namus. Su R. bendravo iš Lietuvos, sakė, kad pasimetė, pametė pasą, kad nori grįžti. Jis spėjo grįžti ant švenčių. Jis slėpėsi, grįžo R.. R. grįžo prieš Naujuosius. Po to buvo kitas susitikimas, kai paskambino L. R. ir pasakė, kad išeitų pašnekėti. Tai buvo sausio 10 d. Jį pasiėmė nuo namų L. R. su M. ir pradėjo reikšti pretenzijas, kad nepranešė, kad jie į minusą įėjo. Pasakė, kad 20 dieną būtų pinigai. Pradžioje sakė, kad 300 Eur, o paskui jau 1000 Eur. Atėjo 20 diena, kai turėjo atiduoti tuos pinigus. Jis nepasidavė, pradėjo slapstytis, jie jį pasigavo 26 dieną. Jis ėjo iš darbo. Jis dirba "duomenys neskelbtini" sandėliuose. Tai buvo jau vakare, buvo tamsu. Pamatė, kad jo laukė už tilto. Jie stovėjo. Matė, kad eina link jo, jis apsisuko ir nuėjo į "Maxima". Pamatė, kad ir jie jau ir prie "Maxima". Sėdėjo ir galvojo ką daryti. Paskui atėjo R. F. ir pasakė, kad išeitų, jam nieko nebus jie tik pasikalbėti nori. Išėjo, priėjo R., pasakė važiuoti pasišnekėti. Mašina stovėjo šalia. Jis sakė, kad neis. R. liepė eiti pašnekėti, kur nėra žmonių. Jie nuėjo į Vievio turgaus aikštelę, F. su M. privažiavo su mašina. Išlipo M.. R. stovėjo šone, iš galo sudavė, sudavė ne vieną kartą, jis susirietė. Griebė abu R. su M. ir metė į mašiną, šalia atsisėdo R., dar jis gavo porą smūgį. Galvą užsidengęs sėdėjo. Jį nuvežė į Pilypiškes prie užtvankos, dar mašinoje pašnekėjo apie skolas. R. su M. išlipo pasišnekėti, o jis su R. sėdėjo mašinoje. Paskui liepė išlipti ir pasakė, jog jei neatiduos sutartą dieną pinigų, tai laužys. Jie jį rankomis pargriovė ant žemės. Jis galvą užsidengė, į galvą smūgių nebuvo. Mušė per šonus, spardė kojomis. Smūgiai buvo iš abiejų pusių, sustojo, kai pamatė, kad jis oro negali įkvėpti. Paskui paklausė ar turi pinigų. Jis atsakė, kad turi bankomate 50 Eur. L. R. numovė žiedą nuo jo piršto, paėmė telefoną. Liepė važiuoti į bankomatą nuimti pinigus. Nuvažiavo prie "Maxima", prie bankomato. Kartu pasiuntė F. pasižiūrėti ar nemeluoja. Jis padavė R. 50 Eur. L. pasakė, kad kitas susitikimas bus vasario 10 d., kai gaus algą. Pasakė, kad skola jau bus 1000 EUR. Telefonas buvo su juo. Pasakė, kai bus visi pinigai, tada atgaus telefoną, žiedą ir gal vėl tada atgaus pasitikėjimą ir vėl bedraus. R. F. dėl kvepalų pretenzijų nekėlė, jo nekaltino, nesakė, kad kaltina, tik sakė, kad trūksta. F. jam pretenzijų neturėjo, tarp jų su F. konfliktų nebuvo. Tik, kai važiavo nusiimti pinigų, tai R. su M. sakė, kad jis iš F. pavogė kvepalus. Jis atsakė, kad kas buvo viską atidavė. F. tai patvirtino, pritarė jiems, kad jis net kuprinės jam neatidavė. Kai mušė R. nesipriešino. Eidamas iš darbo nešėsi tik maisto dėžutę ir maišelį. Maisto dėžutėje nieko nebuvo. Darbe yra visi įrankiai, jokių įrankių maišelyje nebuvo. Kai nuvežė į Pilypiškes, liepė lipti ir jis išlipo, jis tik gynėsi, užsidengė galvą, jokio įrankio su savimi neturėjo. Kai važiavo į Vokietiją, darbą turėjo, bet buvo pasiėmęs savaitę atostogų, vėliau – nedarbingumo pažymėjimą, kad galėtų pasislėpti, kad nematytų, jog grįžo. Telefonas iš jo buvo atimtas, atiminėjo R.. Mašinoje jį mušė R., o M. vairavo. Jis visą laiką galvą rankomis dengėsi. Pilypiškėse mušė abu. Jį iš abiejų pusių spardė, tiek jautė. Dėl sumušimo atleidžia R. ir M., jam atlygino žalą turtinę ir moralinę. Sumokėjo pinigus. Kojomis spardė abu prie ežero. Spardė į kojas ir į šonus (t. 1 b. l. 83-86).

52Nors nukentėjusiojo parodymai jį apklausiant ikiteisminio tyrimo metu tiek apklausiant ikiteisminio tyrimo pareigūnų, tiek pas ikiteisminio tyrimo teisėją, dėl kai kurių faktinių aplinkybių yra ne visiškai sutampantys, yra kai kurių neatitikimų, tačiau jais netikėti visa apimtimi, nėra jokio pagrindo. Teismas remiasi tais nukentėjusiojo parodymais, kuriuos patvirtina kiti byloje surinkti įrodymai ir dėl kurių teismui nekyla abejonių jų patikimumu. Be to, neesminiai parodymų nesutapimai tik patvirtina, kad asmuo atpasakoja įvykius taip, kaip juos prisimena, todėl natūralu, kad dėl tam tikrų neesminių įvykio aplinkybių gali sąžiningai klysti. Kaip matyti iš nukentėjusiojo parodymų, dėl esminių faktinių bylos aplinkybių jo parodymai nėra prieštaringi (t. 1, b.l. 26-27, 59-60, 75-77, 111-113).

53Netikėti nukentėjusiojo M. K. parodymais, ta apimtimi, kuriuos patvirtina kiti įrodymai, taip pat ir ikiteisminio tyrimo metu duotais liudytojo R. F. parodymais nėra jokio pagrindo. Byloje nėra jokių duomenų, kad nukentėjusysis siekė kaltinamuosius apkalbėti ir turėtų tam pagrindą. Kaltinamieji teigia, kad nukentėjusysis juos apkalbėjo įtakotas ikiteisminio tyrimo pareigūnų, tačiau jokios byloje esančios aplinkybės, išskyrus kaltinamųjų teiginius, neduoda pagrindo išvadai, kad M. K. juos apkalba. Be to, M. K. parodymus patvirtina ir liudytojo R. F. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, taip pat byloje surinkti įrodymai dėl nukentėjusiojo ir liudytojo išvykimo į Vokietiją, taip pat aplinkybės dėl nukentėjusiojo bei liudytojo R. F. parodymų prieštaravimų šalinimo ikiteisminio tyrimo metu, taip pat kaltinamųjų gynybos pozicijos bei jų parodymų, akistatų su tiek su kaltinamaisiais. Nukentėjusysis buvo apklaustas iš karto po įvykio, dėl esminių įvykio aplinkybių jo parodymai nesikeitė. Priešingai, nukentėjusysis pirminėse apklausose nenurodė aplinkybių apie išvykimą į Vokietiją, net akistatos su R. F. metu, po to kai R. F. šias aplinkybes nurodė, nukentėjusysis toliau jas neigė. Tik vėliau, ikiteisminio tyrimo metu gavus kitų duomenų apie jų išvykimą į Vokietiją, apie šias aplinkybes davė parodymus. Taip pat nukentėjusysis nurodė priežastis dėl ko apie tai nepasakojo ankstesnių apklausų metu, t.y., kad bijojo kaltinamųjų.

54Vertinant nukentėjusiojo parodymus, matyti, kad jie skiriasi dėl tariamos skolos atsiradimo aplinkybių. Tiek protokole-pareiškime, tiek pirminiuose parodymuose nukentėjusysis teigė, kad pinigų kaltinamieji reikalavo už neva L. R. parduotą neveikiantį telefoną (kaltinamasis L. R. šių aplinkybių nepatvirtino, kad būtų pirkęs iš nukentėjusiojo neveikiantį telefoną).

55Pagal teismų praktiką, ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui duoti parodymai yra duomenys, kurie gali būti reikšmingi, teismui tikrinant ir vertinant teisiamajame posėdyje duotus kaltinamųjų, nukentėjusiųjų, liudytojų parodymus bei kitus įrodymus bendrame bylos duomenų kontekste. Šie duomenys gali turėti reikšmės teismo vidiniam įsitikinimui vertinant įrodymus, pagal BPK 20 str. 5 d. nustatytas taisykles (Kasacinės nutartys Nr. 2K-192/2008, Nr. 2K-206/2008, Nr. 2K-200/2009). Kai ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų asmenys nepatvirtina teisme, tačiau jie atitinka kitus byloje surinktus bei teismo patikrintus įrodymus ir tų įrodymų pakanka išvadai apie inkriminuojamos nusikalstamos veikos buvimą ar nebuvimą, šią veiką padariusio asmens kaltumą ar nekaltumą bei kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti, šie parodymai išlieka svarbus teismo vidinį įsitikinimą formuojantis veiksnys (Kasacinė nutartis Nr. 2K-287/2013).

562017 m. vasario 14 d. apklaustas įtariamuoju, R. F. parodė, kad M. K. yra jo draugas, gerai sutaria. M.M. M. yra jo pusbrolis, gerai sutarė iki to laiko, kol išvilko į Vokietiją, nes jis jį vertė. <..> L. su M. pardavinėdavo narkotines medžiagas – kanapes, jas ne tik pirko, bet ir gaudavo neatlygintinai tiek iš L., tiek iš M. <..> M. jam pasiūlė vykti į Vokietiją vykdyti vagysčių – vogti iš BMW automobilių multimediją, vairus, spidometrus. <..> jam atsisakius vykti į Vokietiją, M. su L. jam užsiminė, kad jis jiems skolingas už „žolę“, kurią gaudavo nemokamai. Ir kad privalo vykti į Vokietiją ir ten atidirbti. <..> Tai buvo gruodžio antra pusė, kartu važiavo ir K.. <..> 2017 m. sausio 26 d. L. su M. atvažiavo prie jo draugės namų, kuriuose jis tuo metu buvo ir pakvietė pakalbėti. Jam išėjus, M. automobiliu Audi A8 nuvažiavo prie metalinio tilto Vievyje, kur laukė K.. <..> pamatęs juos, M. K. pasislėpė parduotuvėje, L. nuėjo su juo pakalbėti. K. išėjo į lauką, jie automobiliu prie K. privažiavo. M. išlipo iš automobilio, o jam liepė sėdėti. Po to L. pravėrėautomobilio dureles, o M. įstūmėm.K. į automobilio galą. Į galą atsisėdo ir L.. Ir M. ir L. klausinėjo kada bus „babkės“, kad skolingas. L. sudavė jam kumščiais į šonus. K. pasakė,, kad pinigų neturi, mažai uždirba, kad turi 50 Eur, gali duotio 40 Eur. Tuomet nuvažiavo prie užtvarkos, kur kalba nuvo apie tą patį, kad jis turi važiuoti į Vokietiją ir atidirbti 1000 Eurskolą. K. atsisakius, jį išlaipino iš mašinos. Išlipo L.. Ką jie darė, mnematė, bet mašina judėjo, tai suprato, kad K. muša, gal pastūmė į mašiną. Tuomet iš automobilio išlipo M.. Nematė, bet mano, kad ir jis K. mušė. Išlipdamas iš automobilio ir automobilio dėtuvės paėmė elektrošoką. <..> grįgus visiems į automobilį, L. paklausė k. ką jis turi, jis atsakė, kad telefoną, bet jis pigus. Tuomet L. pamatė žiedą ir paklausė koks čia žiedas. K. pasakė, kad auksinis, vestuvinis. L. pasakė jam atiduoti žiedą, kad kai atiduos skolą, žiedą grąžins.Kadangi K. nesutiko nusimauti žiedo, pats L. jį nuėmė. Numovęs žiedą, L. padavė jį Mi. Nuvežus K. namo, jis atvešė telefoną ir padavė jį m. L. liepė važiuoti nuimti bankomate 50 Eurų. K. nuėmė bankomate 50 Eur ir atidavė juos L.. <..> tą pačią dieną vėliau sužinojo, kad pas K. atvyko greitojo ir policija., L. pas jį atvažiavo, padavė auksinį žiedą ir gerą saują „žolės“. Liepė eiti pas K. namo, grąžinti jam žiedą, o po vonia paslėpti tą saują „žolės“ , kad jie įskųstų policijai K.. Su tokiu pasiūlymu jis nesutiko, neėmė nei žolės, nei K. žiedo. <..> K. nepardavė L. jokio sugedusio telefono, policijai k. dėl to pamelavo, pasakė taip iš baimės. Viskas dėl tariamų skolų, neva, kad išvykęs į Vokietiją M. K. pridarė L. ir M.nuostolių, nes nieko ten nepavogė. Susipažinęs su protokolu, R. F. prirašė, kad K. buvo iš jo pavogęs kvepalus ir kolonėlę rudenį 2016. Kokia daiktų vertė, nežino, Po to jis sakė, kad už daiktus duos 100 Eur, bet neatidavė. 2016 m. sausio 26 d. jam pretenzijų nereiškė (t. 2, b.l. 60-62). Apklaustas įtariamuoju pas ikiteisminio tyrimo teisėją 2017 m. kovo 6 d., R. F., dalyvaujant gynėjai, davė iš esmės tokius pačius parodymus.

572017 m. vasario 22 d. tarp nukentėjusiojo M. K. ir tuo metu įtariamojo R. F.. Akistatos metu R. F. patvirtino savo parodymus (t. 1, b.l. 70-72). Kaip matyti iš R. F. parodymų bei akistatos protokolo, jis ne tik patvirtino nukentėjusiojo duotus parodymus, tačiau nurodė ir kitas aplinkybes, apie kurias nei ikiteisminio tyrimo pareigūnai, nei prokuroras negalėjo žinoti, šių aplinkybių, t.y. dėl narkotinių medžiagų gavimo iš L. R. bei vykimo į Vokietiją vagysčių tikslu, nepatvirtino net nukentėjusysis M. K. (t. 1, b.l. 70-72). Tik vėliau, byloje gavus papildomus duomenis, kad M. K. kartu su R. F. buvo išvykę į Vokietiją, nukentėjusysis davė apie tai parodymus, nurodydamas, kad šių aplinkybių nenurodė, kadangi bijojo kaltinamųjų.

582017 m. vasario 22 d. akistatos su nukentėjusiuoju M. K. metu, R. F. nurodė, kad M. K. pažįsta apie 6 metus, tarpusavio santykiai normalūs. M. K. taip pat nurodė, kad su R. F. tarpusavio santykiai normalūs, jokių konfliktų nėra turėję (t. 1, b.l. 70-72).

592017 m. kovo 13 d., tiek akistatos su M. M. metu, tiek ir su L. R., R. F., patvirtino savo parodymus nurodė, kad M. K. dėl kvepalų ir kolonėlės pretenzijų nereiškė, taip pat nurodė, kad <...> jis 2017 m. sausio 26 d. M. K. dėl kvepalų ir kolonėlės vagystės pretenzijų nereiškė, tik M. ir R. jo paklausė kodėl iš draugo pavogė kvepalus. Jie K. mušė dėl savo reikalų, t.y. dėl skolos, kad jis nuvažiavo į Vokietiją, ten nieko nepadarė, detalių nepavogė ir pridarė jiems „minuso“. <...> K. buvo mušamas ne dėl kvepalų ir kolonėlės <...>. J. K. pinigų nedavė, K. jam nebuvo skolingas ir jis K. pretenzijų nereiškė (t. 2, b.l. 99-100). M. K. buvo jį apvogęs. Apie tai jis pasakė M. M., kai grįžo iš Vokietijos. Nei M., nei R. pagalbos atgauti daiktus neprašė.

60Bylą nagrinėjant teisme, apklausti ikiteisminiame tyrime dalyvavę prokuroras M. J. bei tyrėjai D. K. bei E. M.. Byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad nukentėjusiojo M. K. ir liudytojo R. F. parodymai ikiteisminio tyrimo metu buvo gauti neteisėtai ar kad bylą tiriantys pareigūnai būtų suinteresuoti nagrinėjamos bylos baigtimi. Liudytoja D. K. parodė, kad apklausos pradžioje R. F. papasakojo apie įtarimo esmę, po to papasakojo viską, kas jam žinoma. R. F. parodymai skyrėsi nuo K. parodymų. Pradžioje nukentėjusysis neigė R. F. nurodytas aplinkybes, vėliau išsiaiškino, kad jis buvo išvykęs kartu į Vokietiją, nebuvo darbe pagal darbo grafiką, tai patvirtino bilietai, pusbrolis, kuris apmokėjo kelionę, kadangi buvo pamestas pasas, iš ambasados buvo gauta informacija, kad asmuo kreipėsi. M. K. nurodė, kad jis bijojo, todėl nenurodė aplinkybių, kurias pirmasis nurodė būtent R. F.. Tai dar kartą paneigia R. F. versiją, kad pareigūnai jam darė poveikį ir, liepę susipažinti su nukentėjusiojo parodymais, duoti tokius, kaip ir nukentėjusysis, parodymus.

61Gynybos prašymu apklausti liudytojai – kaltinamųjų draugas R. S., teisiamajame posėdyje parodymus iš esmės pakeitusio liudytojo R. F. tėvas - M. V. bei kaltinamojo L. R. brolis A. R.. M. V. nurodė, kad po įvykių, vasarą, buvo susitikęs M. K., kuris jam apsakė, kad pareigūnai jį vertė duoti parodymus prieš M. M. ir L. R., kadangi buvo lygtinai nuteistas ir galėjo būti uždarytas į kalėjimą. R. S. parodė, kad jo sūnus R. F. jam pasakojo, kad pas prokurorą kabinete buvo mokomas kokius parodymus duoti, jam buvo pasakyta, kad nepaleis iš suėmimo, jie nekalbės kas reikalinga, todėl jo sūnus R. F. M. M. apkalbėjo. Liudytojas A. R. parodė, kad nukentėjusysis M. K. jam sakė, kad gailisi, kad parašė pareiškimą, pasakojo, kad pas jį į ligoninę buvo atvykę pareigūnai, kurie ragino parašyti pareiškimą, kad jam davė R. F. parodymus ir liepė išmokti. Minėtų liudytojų parodymai vertintini kaip siekis patvirtinti kaltinamųjų gyvybines versijas, siekiant sušvelninti jų teisinę padėtį. Kai jau minėta, iš aukščiau aptartų įvairiu metu duotų tiek nukentėjusiojo M. K., tiek liudytojo R. F. parodymų, taip pat kitų byloje esančių duomenų nėra pagrindo teigti, kad nukentėjusiojo ir liudytojo parodymai yra ikiteisminį tyrimą atlikusių pareigūnų išgalvotos netikros faktinės aplinkybės.

62Gynybos pateiktas garso įrašas, padarytas liudytojo A. K., kuriame įrašytas liudytojo R. F. pasakojimas apie ikiteisminio tyrimo metu su juo atliktus ikiteisminio tyrimo veiksmus, jų vertinimas, nurodomos aplinkybės apie pareigūnus, atliekančius ikiteisminį tyrimą, jų apibūdinimai, elgesys niekaip nepatvirtina liudytojo R. F. teiginių, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnai ar prokuroras liepė susipažinti su nukentėjusiojo parodymais, juos atsiminti ir duoti tokius pačius parodymus, kaip ir M. K.. Be to, kaip jau minėta, M. K. ir R. F. pirminiai parodymai skyrėsi ir išsamesnius parodymus M. K. davė būtent po R. F. apklausos, paaiškėjus daugiau tyrimui reikšmingų aplinkybių.

63Teisiamojo posėdžio metu liudytojo R. F. teismui nurodyti argumentai dėl parodymų pakeitimo laikytini neįtikinamais ir vertintini kaip siekis padėti kaltinamiesiems patvirtinti jų nurodomas įvykio aplinkybes.

64Kaltinamieji tvirtina, kad jie turėjo teisę reikalauti, kad nukentėjusysis sumokėtų skolą R. F. už pavogtus kvepalus bei kolonėlę, tačiau tokių kaltinamųjų nurodytų aplinkybių nepatvirtina išnagrinėti įrodymai. Todėl kvalifikuoti kaltinamųjų veiką pagal BK 294 str. 1 d. nėra jokio pagrindo.

65Kaltinamųjų versija, kad jie M. K. reikalavo grąžinti skolą R. F. dėl pavogtų kvepalų ir kolonėlės, vertintina kaip gynybos versija, siekiant sušvelninti savo teisinę padėtį. Nukentėjusysis M. K. tiek pareiškime, tiek pirminėje apklausoje nurodė, kad kaltinamieji iš jo reikalavo pinigų neva už sugedusį L. R. parduotą telefoną už 50 Eur, tačiau ir pats L. R. šių aplinkybių nepatvirtino. Taip pat nurodė, kad skola galėjo atsirasti dėl to, kad pas M. M. ar L. R. imdavo narkotines medžiagas, už kurias nemokėdavo, ir už kurias turėjo atidirbti Vokietijoje, vagiant automobilių BMW detales. Nukentėjusysis nurodė, kad nenorėjo pareigūnams sakyti apie narkotines medžiagas, todėl, kad bijojo kaltinamųjų, Taip pat vėlesnėje apklausoje nukentėjusysis M. K. parodė, kad pradžioje apie tai, kad važiavo į Vokietiją nesakė, kadangi buvo atvažiavę keli žmonės nuo L. R. ir jam liepė apie Vokietiją nepasakoti. Apie Vokietiją davė papildomus parodymus po akistatos su R. F., kuris ir pasakė apie narkotines medžiagas ir išvykimą į Vokietiją. M. K. nurodė, kad 50 Eur, paimtus iš bankomato, pasiėmė ne R. F., o L. R..

66Iš bylos duomenų matyti, kad kaltinamojo M. M. atžvilgiu vyksta ikiteisminis tyrimas, kuriame jis kaltinamas disponavęs narkotinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti. Nors dėl šio kaltinimo nėra priimto įsiteisėjusio teismo galutinio sprendimo dėl kaltės, tačiau ši aplinkybė svarbi teismo vidiniam įsitikinimui vertinant tiek nukentėjusiojo, tiek liudytojo R. F. parodymus jų patikimumo aspektu.

67Tokiu būdu, byloje nustatyta, kad kaltinamieji M. M. ir L. L. neturėjo teisėto pagrindo reikalauti M. K. mokėti jiems pinigus. Priešingai nei tvirtina kaltinamieji, jų keliamos turtinės pretenzijos nuketėjusiajam, nebuvo susijusios ir su R. F. teisių įgyvendinimu.

68Esant turto prievartavimui, nukentėjusysis verčiamas suteikti neteisėtą turtinę naudą kaltininkui, kurio turtinės pretenzijos nepagrįstos jokia teise – reikalavimas perduoti turtą neturi jokio pagrindo. Būtent juridinio pagrindo nebuvimas yra lemiamas turto prievartavimo objektyvusis požymis. BK 181 str. numatytas turto prievartavimas yra formalios sudėties nusikaltimas. Jis laikomas baigtu nuo to momento, kai grasinant, šantažuojant ar pavartojant kitokią prievartą pateikiamas reikalavimas perduoti turtą, teisę į turtą arba atlikti konkrečius turtinio pobūdžio veiksmus ar nuo jų susilaikyti. Tai reiškia, kad nusikalstama veika yra baigta, kai nukentėjusiajam pareiškiamos neteisėtos turtinės pretenzijos su grasinimo turiniu ar pavartojant fizinį smurtą.

69Teismo medicinos specialisto išvadoje konstatuota, kad M. K. galėjo būti sužalotas nurodytomis aplinkybėmis ir laiku. Nukentėjusiųjų nurodytas aplinkybes patvirtina ir specialistų išvados dėl sužalojimų pobūdžio. Iš specialisto išvadų matyt, kad nukentėjusiajam buvo padaryti sumušimai dešinės pusės krūtinės šonkaulių lanko srityje bei pilvo sumušimai. Kaltinamieji pripažįsta, kad sudavė nukentėjusiajam smūgius – M. M. nurodė, kad rankomis sudavė nukentėjusiajam 5 ar 6 smūgius į nugarą, L. R. nurodė, kad sudavė du kartus į ranką ir 1 kartą į kairį šoną.

70Kvalifikuojant nusikalstamą veiką kaip turto prievartavimą pagal BK 181 str., neturi reikšmės ar kaltininko nukentėjusiajam išsakytas neteisėtas reikalavimas galės būti realiai įvykdytas, ar ne. Svarbiausia, kad toks reikalavimas yra neteisėtas, o grasinimas realus ir nuteistasis tai suvokia. Nagrinėjamoje byloje, kaltinamųjų veiksmai pasireiškė kaip tyčinis pavojingas poveikis kito asmens psichikai bauginant, kad dėl grasinančiojo tolesnių veiksmų atsiras tam tikros neigiamos pasekmės. Šie kaltinamųjų veiksmai vertintini kaip psichinė prievarta, nes taip buvo sukurta situacija, kuri nukentėjusiajam kėlė nerimą, vertė bijoti, kad neįvykdžius jo reikalavimo atsiras žalingos pasekmės. Nustatyta, nukentėjusysis turėjo pagrindą suprasti ir suprato šiuos grasinimus kaip realius, be to, nukentėjusiojo atžvilgiu buvo panaudotas ir fizinis smurtas, ko neneigia ir patys kaltinamieji.

71Pagal teisės doktriną, laisvės atėmimas kaip turto prievartavimą kvalifikuojantis požymis taikomas tada, kai tai sudaro sąlygas efektyviau bauginti nukentėjusįjį arba kitaip palengvina kaltininko siekiamų tikslų įgyvendinimą. Šis požymis apima: 1) žmogaus pagrobimą, tai yra perkėlimą prieš jo valią iš jo buvimo vietos į kitą vietą ir laikymą toje vietoje; 2) žmogaus laisvės apribojimą, tai yra sulaikymą jo buvimo vietoje ir jo judėjimo arba judesių laisvės suvaržymą.

72Baudžiamojoje teisėje galioja taisyklė, kad sunkesnis kvalifikacinis požymis apima lengvesnį kvalifikacinį požymį. Konkuruojant kelioms straipsnio dalims, numatančioms kvalifikuotas sudėtis, parenkama ta dalis, kuri numato sunkiausią požymį iš visų toje veikoje esančių sunkinančių aplinkybių. Jeigu nusikalstama veika atitinka kelias BK straipsnio dalis, nustatančias skirtingas sankcijas, veika kvalifikuojama pagal tą straipsnio dalį, kuri numato griežčiausią sankciją. Vadovaujamasi tokia logika: griežtesnė norma apima ir švelnesnės normos požymius, kurių atskirai kvalifikuoti nereikia, išskyrus realios sutapties atvejus. Nagrinėjamu atveju, kaltinamieji viena ir ta pačia veika pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą realizavo BK 181 straipsnio 2 dalyje numatytus turto prievartavimo kvalifikuojančius požymius (fizinio smurto panaudojimas, asmens laisvės atėmimas), todėl M. M. ir L. R. nusikalstama veika kvalifikuotina tik pagal BK 181 str. 2 d., numatančią sunkiausią požymį iš visų toje veikoje esančių sunkinančių aplinkybių ir atskira nusikalstama veika pagal BK 146 straipsnio 2 dalį nekvalifikuotina.

73BK 181 str. 2 d. prasme nėra būtina nustatyti, kad nukentėjusiajam būtų visiškai apribota laisvė. Laisvės atėmimas kaip turto prievartavimą kvalifikuojantis požymis taikytinas tada, kai laisvės atėmimas sudaro sąlygas efektyviau bauginti nukentėjusįjį arba kitaip palengvina kaltininko siekiamų tikslų įgyvendinimą. Kita vertus, psichinė prievarta – tai bauginimo procesas, nukreiptas sukelti aukai baimę ir palaužti jos valią.

74Byloje nustatyta, kad nukentėjusysis buvo jėga įsodintas į automobilį, vežiojamas ir jame laikomas prieš jo valią apie 30 min. Abu kaltinamieji darė nukentėjusiajam psichologinį poveikį, apribojo jo laisvę bei vartojo fizinį smurtą.

75Kasacinio teismo nutartimis formuojama praktika, kad bendrininkų susitarimas gali būti išreikštas bet kokia forma – žodžiu, raštu ar konkliudentiniais veiksmais (gestais, mimika ir t. t.), todėl įrodinėjant susitarimo buvimą nėra būtina nustatyti, kad visi bendrininkai buvo išsamiai aptarę nusikalstamos veikos detales (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-245/2006, 2K-275/2007, 2K-229/2008, 2K-P-218/2009). Susitarimas padaryti nusikalstamą veiką gali įvykti bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje iki bus pasiektas nusikalstamas rezultatas ir gali būti išreikštas bet kokia forma – tiek žodžiu, tiek ir konkliudentiniais veiksmais, be to, nusikaltimo darymo metu bendrininkai turi galimybę koreguoti susitarimo ribas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-218/2009, 2K-214/2011, 2K-630/2011). Konstatuojant susitarimo buvimą, nėra būtina nustatyti, kad visi bendrininkai buvo išsamiai aptarę nusikalstamos veikos detales (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-339/2010, 2K-10/2012). Esant susitarimui ir bendrai tyčiai, visi bendrininkai nepriklausomai nuo to, kokius konkrečiai veiksmus jie atliko realizuodami nusikalstamą sumanymą, atsako už tą pačią nusikalstamą veiką (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-211/2008, 2K-197/2009, 2K-295/2012, 2K-254/2013).

76Kaltinamieji M. M. ir L. R. veikė sutartinai, kartu siekė bendro rezultato, žinojo bei suprato savo vaidmenį. Kaip jau minėta, tai, kad tarp bendrininkų nebuvo išankstinio išsamaus susitarimo dėl nusikalstamos veikos detalių, nėra teisiškai reikšminga aplinkybė. Visi kaltinamieji savo elgesiu pritarė vienas kito veiksmams, visi bendrai tęsė savo nusikalstamą veiką nepaisant to, kokius veiksmus pasirinko atlikti kiekvienas bendrininkas.

77Kaltinamieji M. M. ir L. R. atliko tokius pačius veiksmus, t.y. dalyvavo reikalaujant M. K. sumokėti tariamą skolą, vartojo psichologinį smurtą, leisdami suprasti, kad jam nesutikus apmokėti, jo atžvilgiu bus panaudotas fizinis smurtas. Nukentėjusiajam sutikus sumokėti, kaip užstatą paėmė nukentėjusiajam priklausiusius daiktus – žiedą bei telefoną bei privertė paimti iš bankomato sąskaitoje turimus 50 Eur ir perduoti kaltinamiesiems.

78Toks elgesys visiems kaltinamiesiems buvo priimtinas, bendrais veiksmais pritariant bei aktyviais veiksmais dalyvavo nusikaltimo padaryme. Atsižvelgęs į tai teismas konstatuoja, jog kaltinamieji veikė bendrininkų grupe, kaip bendravykdytojai, nes kartu atliko nusikalstamus veiksmus nukentėjusiųjų atžvilgiu, pritarė vienas kito atliekamiems neteisėtiems veiksmams, siekdami reikalavimo patenkinimo. Bendravykdytojas yra ne tik tas asmuo, kuris pats realizuoja visus nusikalstamos veikos sudėties objektyviuosius požymius, bet ir tas, kuris realizuoja dalį jų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-211/2008, 2K-197/2009, 2K-79/2012, 2K-295/2012, 2K-254/2013).

79Taigi apibendrinus darytina išvada, kad surinktų ir teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visuma patvirtina, jog kaltinamieji, veikdami bendrininkų grupe, savo naudai, grasindami fiziniu smurtu, pavartodami prieš nukentėjusįjį M. K. fizinį smurtą, padarydami nukentėjusiajam M. K. nežymų sveikatos sutrikdymą, grasinimus fiziniu smurtu ir atimdami jam laisvę, vertė perduoti turtą, kaip užstatą, kad pinigai bus sumokėti, paimdami nukentėjusiojo mobilaus ryšio telefoną bei auksinį žiedą. Kaltinamųjų veika atitinka nusikaltimo, numatyto BK 181 str. 2 d., sudėtį ir pagal BK 181 str. 2 d. kvalifikuota teisingai.

80Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, tęstine nusikalstama veika laikoma tokia veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieno sumanymo (vieningos tyčios). Tęstiniu nusikaltimu pripažįstami keli tapatūs laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolę veiksmai, padaryti analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, įgyvendinant vieną sumanymą dėl to paties dalyko (pavyzdžiui, grobiant turtą iš to paties šaltinio, padarant žalą tam pačiam savininkui ir t. t.). Tęstinio nusikaltimo ypatumas tas, kad jis daromas ne ištisai, o susideda iš atskirų veiksmų, kurie esant kitoms aplinkybėms galėtų būti vertinami kaip savarankiškos nusikalstamos veikos, tačiau dėl anksčiau minėtų požymių sudaro vieno to paties savarankiško nusikaltimo atskiras sudėtines dalis. Taigi tęstinės nusikalstamos veikos esminė aplinkybė yra ta, kad atskirais nusikalstamos veikos epizodais įgyvendinamas vienas kaltininko sumanymas, tęstinę veiką sudarantys nusikalstami veiksmai pažeidžia tą patį nusikalstamos veikos objektą ir kvalifikuojami pagal vieną ir tą patį BK specialiosios dalies straipsnį (Nr. 2K-307/2007, Nr. 2K-743/2007, Nr. 2K-P- 412/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, ir kt.). Tęstinės veikos sampratai neprieštarauja ir tokie atvejai, kai pasikartojantys veiksmai nėra visiškai tapatūs ar vienarūšiai, tačiau jais įgyvendinamas tas pats veikos požymis (kasacinės nutartys Nr. 2K-84/2011, 2K-269/2011) arba alternatyvūs veikos požymiai (kasacinės nutartys 2K-124/2007; 2K-322/2008). Taigi veiksmai, kuriais įgyvendinami alternatyvūs veikos požymiai, paprastai pripažįstami tęstine nusikalstama veika, jei juos jungia vieninga kaltininko tyčia ir jie yra padaryti dėl to paties nusikalstamos veikos dalyko. Tęstinės nusikalstamos veikos ypatumas yra tas, kad ji daroma ne ištisai, o susideda iš atskirų veikų, kurios, esant kitoms aplinkybėms, galėtų būti kvalifikuojamos atskirai, tačiau dėl anksčiau minėtų požymių sudaro vienos tos pačios savarankiškos nusikalstamos veikos atskiras sudėtines dalis (epizodus).

81Iš byloje ištirtų įrodymų viseto darytina išvada, jog M. M. ir L. R. veikė turėdami vieningą nusikalstamą sumanymą, t.y. vieningą sumanymą dėl piniginių lėšų perdavimo. Kaltinamieji vertė perduoti pinigus tą patį asmenį, veikos buvo atliktos trumpu laikotarpiu Tokiu būdu teismas konstatuoja, kad toks minėtų nusikalstamų veikų, kaip atskirų nusikaltimų, kvalifikavimas yra neteisingas, nes bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamieji prievartavo nukentėjusįjį perduoti turtą, turėdami vieningą tyčią. Esant šiai nustatytai aplinkybei, šioje kaltinimo dalyje M. M. ir L. R. veika kvalifikuotina kaip viena tęstinė nusikalstama veika pagal BK 181 str. 2 d.

82 Dėl kaltinimo pagal BK 180 str. 1 d.

83M. M. ir L. R. kaltinami tuo, kad, panaudodamas fizinį smurtą, pagrobė svetimą turtą, t.y., kad jie, 2017 m. sausio 26 d., apie 18.00 val., veikdamas bendrininkų grupėje, netoli „Maxima“, esančios Kauno g. 22, Vievyje, prievartaudami nukentėjusiojo M. K. turtą – 1 000 Eur, panaudodami fizinį smurtą, pasireiškusį nežymiu sveikatos sutrikdymu ir atimdami galimybę priešintis, jėga įsodinus nukentėjusįjį M. K. į jo vairuojamą automobilį „Audi A8“, valstybinis numeris ( - ) automobilyje L. R. numovė M. K. nuo rankos auksinį žiedą – 250 eurų vertės, kurį iš karto perdavė M. M., L. R. atėmė iš nukentėjusiojo mobiliojo ryšio telefoną „Myphone fun5“ – 80 eurų vertės, bei nuvežus prie AB „DNB“ banko bankomato „( - ) Elektrėnų sav., Vievyje, Kauno g. 22, privertė nukentėjusįjį M. K. nuimti 50 eurų, tokiu būdu panaudodamas fizinį smurtą, pagrobė svetimą, nukentėjusiajam M. K. priklausantį turtą.

84BK 180 str. 1 d. nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis, pagrobė svetimą turtą. Turto pagrobimas apibrėžiamas kaip tyčinis neteisėtas, neatlygintinis svetimo turto paėmimas ir pasisavinimas, taip padarant nukentėjusiajam turtinę žalą. Teismų praktikoje taip pat pabrėžiama, kad svetimo turto užvaldymas padaromas pasisavinimo tikslu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-326/2010, 2K-440/2009, 2K-228/2013, 2K-517-303/2015). Jeigu kaltininkas akivaizdžiai nori pasinaudoti daiktu tik laikinai, turi tikslą vėliau jį grąžinti arba kitaip nesiekia jo pasisavinti, tokia veika nesudaro visų šio nusikaltimo sudėties požymių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-122/2012, 2K-108/2013, 2K-63-648/2016).

85Byloje nustatyta, kad tyčia nebuvo nukreipta į negrįžtamą svetimo turto užvaldymą ir atitinkamos žalos nukentėjusiajam M. K. padarymą. Tokia išvada daroma įvertinus kaltinamųjų, nukentėjusiojo bei liudytojo R. F. parodymus, kad žiedas ir telefonas iš nukentėjusiojo buvo paimti ne tikslu pasisavinti, o kaip užstatas, kad nukentėjusysis M. K. sumokės reikalaujamą pinigų sumą. Tai patvirtina ir aplinkybė, kad M. M. ir L. R. sprendžia kaip pasakyti, kad M. K. negali pasakyti kur yra žiedas, kadangi jį prarado. Kalba, kad nereikia imti tuomet tų pinigų, kadangi žiedo nebėra (t. 1, b.l. 176-179, 180-182). Taip pat kaip plėšimo nėra pagrindo vertinti ir 50 Eur perdavimą kaltinamiesiems, kadangi kaltinamieji, reikalavo nukentėjusiojo perduoti pinigus prievartaudami turtą ir dalis, t.y. 50 Eur jiems buvo perduota.

86Nuosprendis negali būti grindžiamas abejotinais įrodymais ir spėjimais, o abejonės turi būti vertinamos kaltinamųjų naudai, todėl teismas sprendžia, jog kaltinimas dalyje dėl kaltinamiesiems inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo, nepasitvirtino. Todėl kaltinamieji M. M. ir L. R. pagal LR BK 180 str. 1 d. išteisinti, nes nepadaryta veika turinti nusikaltimo požymių.

87Dėl kaltinamiesiems skirtinų bausmių

88Pagal BK 54 str. 1, 2 dalis, teismas, skirdamas bausmes kaltinamiesiems, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

89Skiriant bausmę kaltinamajam M. M., atsižvelgiama į tai, kad jis padarė sunkų nusikaltimą, anksčiau buvo teistas (t. 1, b.l. 159), baustas administracine tvarka (t. 1, b.l. 100), dirba. M. M. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis savo noru atlygino nukentėjusiajam padarytą žalą (BK 59 str. 1 d. 3 p.). Atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina tai, kad nusikalstamą veiką padarė veikdama bendrininkų grupe (BK 60 str. 1 d. 1 p.).

90BK 61 str. 2 d. dispozicija neriboja teismo teisės pasirinkti BK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatytą bausmės rūšį ar nustatyti jos dydį, tačiau reikalauja motyvuoti atitinkamą sprendimą ir nurodo, jog bausmės dydis turi būti skaičiuojamas nuo jos vidurkio. Tai nereiškia reikalavimo, esant atsakomybę sunkinančiai aplinkybei ir nesant atsakomybę lengvinančios aplinkybės, skirti didesnę, negu taikomo BK straipsnio sankcijoje numatytos tam tikros bausmės rūšies vidurkis, bausmę. pagal teisminėje praktikoje suformuotas nuostatas, tokia įstatymo traktuotė nėra tiksli, nes perkelia akcentą nuo bausmės dydžio apskaičiavimo metodo į patį bausmės dydį. Įstatymo tekstas įsakmiai nereikalauja skirti tik tokios bausmės, kuri yra didesnė, negu sankcijoje numatytas jos vidurkis. Tai matyti ir iš sisteminio BK normų aiškinimo.

91Tokiu būdu, įvertinus visas padaryto nusikaltimo aplinkybes, jų pavojingumo visuomenei laipsnį, kaltinamojo asmenybę, jo vaidmenį padarant nusikalstamą veiką, pastarojo atsakomybę lengvinančią bei sunkinančią aplinkybes, M. M. skirtina laisvės atėmimo bausmė, savo dydžiu mažesnė nei BK 181 str. 2 d. sankcijoje numatytas laisvės atėmimo bausmės vidurkis.

92Pagal nusikalstamos veikos padarymo metu galiojusias BK 75 str. 1 d. (2015 m. kovo 19 d. įstatymo Nr. XII-1554 redakcija) nuostatas asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienų iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

93Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus kaltinamosios asmenybę charakterizuojančius duomenis, teismas sprendžia, kad BK 41 str. numatyti bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo, pritaikius M. M. atžvilgiu BK 75 str. nuostatas. Atidedant paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, paskirtinos baudžiamojo poveikio priemonės. Teismas sprendžia, kad bausmės tikslams pasiekti kaltinamajai skirtinos baudžiamojo poveikio priemonės ir pareigos, numatytos BK 75 str. 2 d. 8 p., 70 str.

94Teismo nuomone, atidėjus bausmės vykdymą, kaltinamoji bus pakankamai nubaustas, jai paskirti įpareigojimai, jų teisių ir pareigų išaiškinimas dėl atsakomybės pažeidus bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas, apribos galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paskirtos bausmės tikslai, įtvirtinti BK 41 str. 2 d., bus pasiekti ir be realaus bausmės atlikimo.

95Į bausmės atlikimo laiką M. M. įskaitytinas laikas, išbūtas esant laikinam bei suimtam nuo 2017 m. vasario 13 d. iki 2017 m. balandžio 5 d.

96Skiriant bausmę kaltinamajam L. R., atsižvelgiama į tai, kad jis padarė sunkų nusikaltimą, anksčiau neteistas, dirba, darbovietėje charakterizuojamas teigiamai. L. R. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis savo noru atlygino nukentėjusiajam padarytą žalą (BK 59 str. 1 d. 3 p.). Atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina tai, kad nusikalstamą veiką padarė veikdama bendrininkų grupe (BK 60 str. 1 d. 1 p.).

97Įvertinus visas padaryto nusikaltimo aplinkybes, jų pavojingumo visuomenei laipsnį, kaltinamojo asmenybę, jo vaidmenį padarant nusikalstamą veiką, pastarojo atsakomybę lengvinančią bei sunkinančią aplinkybes, L. R. skirtina laisvės atėmimo bausmė, artimesnė BK 181 str. 2 d. numatytam laisvės atėmimo bausmės minimumui.

98Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus kaltinamojo asmenybę charakterizuojančius duomenis, teismas sprendžia, kad BK 41 str. numatyti bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo, pritaikius L. R. atžvilgiu BK 75 str. nuostatas. Atidedant paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, paskirtinos baudžiamojo poveikio priemonės. Teismas sprendžia, kad bausmės tikslams pasiekti kaltinamajai skirtinos baudžiamojo poveikio priemonės ir pareigos, numatytos BK 75 str. 2 d. 8 p., 70 str.

99Teismo nuomone, atidėjus bausmės vykdymą, kaltinamasis bus pakankamai nubaustas, jam paskirti įpareigojimai, jų teisių ir pareigų išaiškinimas dėl atsakomybės pažeidus bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas, apribos galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paskirtos bausmės tikslai, įtvirtinti BK 41 str. 2 d., bus pasiekti ir be realaus bausmės atlikimo.

100Į bausmės atlikimo laiką M. M. ir L. R. įskaitytinas laiką, išbūtą laikinai sulaikytu bei suimtu nuo 2017 m. vasario 13 d. iki 2017 m. kovo 29 d. (BK 66 str. 1, 2 d.).

101Kaltinamiesiems M. M. ir L. R. paskirtos kardomosios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti bei dokumento paėmimas. Kardomųjų priemonių paskyrimo pagrindai nėra išnykę, todėl paliktinos nepakeistos iki nuosprendžio pradėjimo vykdyti dienos, po to jos naikintinos.

102Dėl civilinio ieškinio

103Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius civiliniu ieškiniu prašo priteisti iš kaltų asmenų žalą – 26,27 Eur, patirtą dėl laikino nedarbingumo nukentėjusiajam M. K. išmokėtą ligos išmoką.

104Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus kartu su ieškiniu pateikti rašytiniai įrodymai (t. 1, b.l. 99-10, 101, 102, 103) patvirtina ieškinio dėl turtinės žalos pagrįstumą. Iš nedarbingumo pažymėjimo matyti, kad M. K. nuo 2017 m. sausio 27 d. iki 2017 m. sausio 30 d. buvo nedarbingas, jam buvo išmokėta 26,27 Eur dydžio ligos išmoka. Byloje nustatyta, kad sveikatos sužalojimus nukentėjusiajam padarė kaltinamieji marius M. ir L. R., todėl iš jų priteistina ieškovo prašoma suma, išmokėta nukentėjusiajam (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.247 str., 249 str. 1 d.).

105Dėl daiktų turinčių reikšmės nusikalstamoms veikoms tirti ir nagrinėti

106Šešios penkiasdešimties eurų nominalo kupiūros perduotos saugojimui į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriaus Materialinio aprūpinimo poskyrio saugyklą. (t. 1 b. l. 54-55), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintinos Vilniaus apskrities Vyriausiajam policijos komisariatui.

107Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 297, 303-309 straipsniais,

Nutarė

108M. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 181 str. 2 d. ir paskirti jai 2 (dveji) metų laisvės atėmimo bausmę.

109Vadovaujantis BK 75 str. 1 d, 2 d. 8 p., 70 str., paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dveji) metams, paskiriant baudžiamojo poveikio priemones:

110- neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo;

111- per vienerius metus atlikti 50 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose.

112M. M. pagal BK 180 str. 1 d. išteisinti, nes nepadaryta veika turinti nusikaltimo požymių.

113Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio pradėjimo vykdyti dienos.

114Į M. M. paskirtos bausmės laiką įskaityti jos laikinajame sulaikyme išbūtą laiką 2017 m. spalio 13 d. iki 2017 m. kovo 29 d.

115M. M. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti bei dokumento – paso paėmimą iki nuosprendžio pradėjimo vykdyti dienos palikti nepakeistą, po to jas panaikinti.

116L. R. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 181 str. 2 d., ir jam paskirti 1 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

117Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 8 p., 70 str., paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dveji) metams, paskiriant baudžiamojo poveikio priemones:

  • neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo;
  • per vienerius metus atlikti 30 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose.

118L. R. pagal BK 180 str. 1 d. išteisinti, nes nepadaryta veika turinti nusikaltimo požymių.

119Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio pradėjimo vykdyti dienos.

120Į L. R. paskirtos bausmės laiką įskaityti jo laikinajame sulaikymą bei suėmime išbūtą laiką nuo 2017 m. vasario 13 d. iki 2017 m. balandžio 5 d.

121Paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti bei dokumento - paso paėmimą iki nuosprendžio pradėjimo vykdyti dienos palikti nepakeistą, po to jas panaikinti.

122Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti visiškai. Priteisti iš M. M. ir L. R. solidariai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui (gavėjo kodas 191630223, atsiskaitomoji sąskaita ( - ), AB SEB, bankas, įmokos kodas 282) 26,27 Eur (dvidešimt šeši Eur, 27 ct) turtinei žalai atlyginti.

123Šešias penkiasdešimties eurų nominalo kupiūras, perduotas saugojimui į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriaus Materialinio aprūpinimo poskyrio saugyklą (t. 1 b. l. 54-55), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti Vilniaus apskrities Vyriausiajam policijos komisariatui.

124Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą parduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jurgita... 2. M. M., a.k. ( - ) , gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, gyv. ( -... 3. kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 4. L. R., a.k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, gyv. ( -... 5. kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų BK 181 str. 1 d., 181 str. 2 d., 146... 6. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 7. M. M. ir L. L. veikdami bendrininkų grupe, prievartavo turtą, grasinant... 8. jie, 2016 m. gruodžio mėn., tiksliau ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku ir... 9. tęsdami nusikalstamą veiką, M. M. ir L. R., 2017 m. sausio 26 d., apie 18.00... 10. M. M. ir L. R. kaltinami tuo, kad jie, panaudodami fizinį smurtą pagrobė... 11. jie, 2017 m. sausio 26 d., apie 18.00 val., veikdamas bendrininkų grupėje... 12. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis M. M. kaltu prisipažino iš dalies,... 13. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas įtariamuoju M. M. parodė, kad dėl... 14. Ikiteisminio tyrimo metu papildomai apklaustas įtariamasis M. M. parodė, kad... 15. 2017-09-01 apklaustas įtariamuoju M. M. parodė, kad jis nebuvo atėmęs M. K.... 16. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis L. R. kaltu prisipažino iš dalies,... 17. Ikiteisminio tyrimo metu įtariamuoju apklaustas L. R. parodė, kad M. M. yra... 18. Ikiteisminio tyrimo metu papildomai apklaustas įtariamuoju L. R. parodė, kad... 19. Ikiteisminio tyrimo metu papildomai apklaustas įtariamasis L. R. nurodė, kad... 20. M. M. ir L. R. kaltė įrodyta iš dalie jų pačių parodymais,... 21. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis M. K. apklaustas pas ikiteisminio... 22. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas 2017-01-31, nukentėjusysis M. K.... 23. Ikiteisminio tyrimo metu 2017-02-17 papildomai apklaustas nukentėjusysis M. K.... 24. 2017-02-24 papildomos apklausos metu M. K. parodė, jog nori papildyti... 25. 2017-08-30 papildomai apklaustas nukentėjusysis M. K. parodė, kad norėtų... 26. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas R. F. parodė, kad... 27. Ikiteisminio tyrimo metu 2017-03-13 liudytojas R. F. parodė, kad M. M.... 28. Teisiamojo posėdžio metu liudytojas A. K. parodė, kad L. L. yra jo draugas.... 29. Dieną, kai juos sulaikė prie „Maximos“, L. jam paskambino ir paprašė... 30. Apklaustas teisiamajame posėdyje papildomai, liudytojas A. K. parodė,... 31. Teisiamojo posėdžio metu liudytojas A. S. parodė, M. M. ir R. F. yra jo... 32. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas E. M. parodė, kad dirba... 33. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas M. J. parodė, kad... 34. Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja tyrėja D. K. parodė, kad R. F.... 35. Teisiamojo posėdžio metu liudytojas M. V. parodė, kad kaltinamieji yra jo... 36. Teisiamojo posėdžio metu liudytojas R. S. parodė, kad jis yra M. M. dėdė.... 37. Teisiamojo posėdžio metu liudytojas A. R. parodė, kad tuomet, kai jo... 38. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja A. S. parodė, kad R. F. yra... 39. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja R. Š. parodė, kad R. F. yra jos draugas,... 40. Nukentėjusiojo M. K. 2017-01-31 protokole-pareiškime nurodyta, kad jis... 41. Iš 2017-03-29 specialisto išvados matyti, kad nukentėjusysis M. K., gim. ( -... 42. Iš 2017-01-31 prašymo matyti, kad nukentėjusysis M. K. prašo suteikti jam... 43. Iš 2017-02-10 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti pinigai -... 44. Iš 2017-04-06 AB "SEB" banko atsakymo ir M. K. sąskaitos išklotinės,... 45. 2017-02-13 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota,... 46. Iš 2017-02-13 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti mobilaus... 47. Iš pakvitavimo matyti, kad 2017-02-13 mobilaus ryšio telefonas "Myphone Fun... 48. Iš kratos protokolo matyti, kad 2017-02-03 asmens kratos metu pas... 49. Iš susitarimo dėl žalos atlyginimo ir bylos nutraukimo matyti, kad 2017 m.... 50. Dėl įrodymų vertinimo ir veikos kvalifikavimo... 51. Nukentėjusysis M. K., apklaustas pas ikiteisminio tyrimo teisėją,... 52. Nors nukentėjusiojo parodymai jį apklausiant ikiteisminio tyrimo metu tiek... 53. Netikėti nukentėjusiojo M. K. parodymais, ta apimtimi, kuriuos patvirtina... 54. Vertinant nukentėjusiojo parodymus, matyti, kad jie skiriasi dėl tariamos... 55. Pagal teismų praktiką, ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui duoti... 56. 2017 m. vasario 14 d. apklaustas įtariamuoju, R. F. parodė, kad M. K. yra jo... 57. 2017 m. vasario 22 d. tarp nukentėjusiojo M. K. ir tuo metu įtariamojo R. F..... 58. 2017 m. vasario 22 d. akistatos su nukentėjusiuoju M. K. metu, R. F. nurodė,... 59. 2017 m. kovo 13 d., tiek akistatos su M. M. metu, tiek ir su L. R., R. F.,... 60. Bylą nagrinėjant teisme, apklausti ikiteisminiame tyrime dalyvavę prokuroras... 61. Gynybos prašymu apklausti liudytojai – kaltinamųjų draugas R. S.,... 62. Gynybos pateiktas garso įrašas, padarytas liudytojo A. K., kuriame įrašytas... 63. Teisiamojo posėdžio metu liudytojo R. F. teismui nurodyti argumentai dėl... 64. Kaltinamieji tvirtina, kad jie turėjo teisę reikalauti, kad nukentėjusysis... 65. Kaltinamųjų versija, kad jie M. K. reikalavo grąžinti skolą R. F. dėl... 66. Iš bylos duomenų matyti, kad kaltinamojo M. M. atžvilgiu vyksta ikiteisminis... 67. Tokiu būdu, byloje nustatyta, kad kaltinamieji M. M. ir L. L. neturėjo... 68. Esant turto prievartavimui, nukentėjusysis verčiamas suteikti neteisėtą... 69. Teismo medicinos specialisto išvadoje konstatuota, kad M. K. galėjo būti... 70. Kvalifikuojant nusikalstamą veiką kaip turto prievartavimą pagal BK 181... 71. Pagal teisės doktriną, laisvės atėmimas kaip turto prievartavimą... 72. Baudžiamojoje teisėje galioja taisyklė, kad sunkesnis kvalifikacinis... 73. BK 181 str. 2 d. prasme nėra būtina nustatyti, kad nukentėjusiajam būtų... 74. Byloje nustatyta, kad nukentėjusysis buvo jėga įsodintas į automobilį,... 75. Kasacinio teismo nutartimis formuojama praktika, kad bendrininkų susitarimas... 76. Kaltinamieji M. M. ir L. R. veikė sutartinai, kartu siekė bendro rezultato,... 77. Kaltinamieji M. M. ir L. R. atliko tokius pačius veiksmus, t.y. dalyvavo... 78. Toks elgesys visiems kaltinamiesiems buvo priimtinas, bendrais veiksmais... 79. Taigi apibendrinus darytina išvada, kad surinktų ir teisiamajame posėdyje... 80. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, tęstine... 81. Iš byloje ištirtų įrodymų viseto darytina išvada, jog M. M. ir L. R.... 82. Dėl kaltinimo pagal BK 180 str. 1 d.... 83. M. M. ir L. R. kaltinami tuo, kad, panaudodamas fizinį smurtą, pagrobė... 84. BK 180 str. 1 d. nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas panaudodamas... 85. Byloje nustatyta, kad tyčia nebuvo nukreipta į negrįžtamą svetimo turto... 86. Nuosprendis negali būti grindžiamas abejotinais įrodymais ir spėjimais, o... 87. Dėl kaltinamiesiems skirtinų bausmių... 88. Pagal BK 54 str. 1, 2 dalis, teismas, skirdamas bausmes kaltinamiesiems,... 89. Skiriant bausmę kaltinamajam M. M., atsižvelgiama į tai, kad jis padarė... 90. BK 61 str. 2 d. dispozicija neriboja teismo teisės pasirinkti BK specialiosios... 91. Tokiu būdu, įvertinus visas padaryto nusikaltimo aplinkybes, jų pavojingumo... 92. Pagal nusikalstamos veikos padarymo metu galiojusias BK 75 str. 1 d. (2015 m.... 93. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus kaltinamosios asmenybę... 94. Teismo nuomone, atidėjus bausmės vykdymą, kaltinamoji bus pakankamai... 95. Į bausmės atlikimo laiką M. M. įskaitytinas laikas, išbūtas esant... 96. Skiriant bausmę kaltinamajam L. R., atsižvelgiama į tai, kad jis padarė... 97. Įvertinus visas padaryto nusikaltimo aplinkybes, jų pavojingumo visuomenei... 98. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus kaltinamojo asmenybę... 99. Teismo nuomone, atidėjus bausmės vykdymą, kaltinamasis bus pakankamai... 100. Į bausmės atlikimo laiką M. M. ir L. R. įskaitytinas laiką, išbūtą... 101. Kaltinamiesiems M. M. ir L. R. paskirtos kardomosios priemonės – rašytiniai... 102. Dėl civilinio ieškinio... 103. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius civiliniu... 104. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus kartu su... 105. Dėl daiktų turinčių reikšmės nusikalstamoms veikoms tirti ir nagrinėti... 106. Šešios penkiasdešimties eurų nominalo kupiūros perduotos saugojimui į... 107. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 297,... 108. M. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 181 str. 2... 109. Vadovaujantis BK 75 str. 1 d, 2 d. 8 p., 70 str., paskirtos laisvės atėmimo... 110. - neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo... 111. - per vienerius metus atlikti 50 valandų nemokamų darbų sveikatos... 112. M. M. pagal BK 180 str. 1 d. išteisinti, nes nepadaryta veika turinti... 113. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio pradėjimo vykdyti dienos.... 114. Į M. M. paskirtos bausmės laiką įskaityti jos laikinajame sulaikyme... 115. M. M. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą... 116. L. R. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 181 str. 2... 117. Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 8 p., 70 str., paskirtos laisvės atėmimo... 118. L. R. pagal BK 180 str. 1 d. išteisinti, nes nepadaryta veika turinti... 119. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio pradėjimo vykdyti dienos.... 120. Į L. R. paskirtos bausmės laiką įskaityti jo laikinajame sulaikymą bei... 121. Paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti bei... 122. Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti visiškai.... 123. Šešias penkiasdešimties eurų nominalo kupiūras, perduotas saugojimui į... 124. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...