Byla 2S-1098-924/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis R. S., V. R., Swedbank, akcinė bendrovė

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Edvardas Paliokas,

apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. R. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. kovo 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. R. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis R. S., V. R., Swedbank, akcinė bendrovė.

2Teisėjas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas V. R. pateikė skundą dėl antstolio R. S. veiksmų, kuriuo prašė pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais ir panaikinti 2018 m. gruodžio 17 d. antstolio patvarkymą Nr. S-18008192 vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Nurodė, kad, vykdydamas Vilniaus miesto 2-ojo notaro biuro 2015 m. liepos 23 d. išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 1-4305 dėl skolos išieškojimo iš skolininkų V. R. ir V. R. išieškotojos Swedbank, AB, naudai, antstolis areštavo skolininkui V. R. priklausantį nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą ir gyvenamąjį namą su priklausiniais (ūkiniu pastatu, garažu, kiemo aikštele, kanalizacijos šuliniu), esančius ( - ). 2018 m. balandžio 4 d. vykdomojoje byloje buvo atlikta pirmoji ekspertizė areštuoto turto vertei nustatyti, skolininkams nesutinkant su nustatyta 140 000 Eur turto verte, 2018 m. rugpjūčio 2 d. buvo skirta pakartotinė ekspertizė, tačiau nustatyta akivaizdžiai neteisinga turto vertė – 153 000 Eur, t. y. vos 20 proc. aukštesnė, nei nustatyta 2007 m. atliekant masinį skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto vertinimą. Skolininkas V. R. pateikė prieštaravimus dėl nustatytos turto vertės prašydamas skirti dar vieną pakartotinę ekspertizę, tačiau antstolis prieštaravimus atmetė. Nepaisant to, kad šiuo metu teisme vyksta ginčas dėl turto vertės, antstolis 2018 m. gruodžio 17 d. patvarkymu paskelbė antrąsias areštuoto turto varžytynes. UAB „Ober Haus“ turtą įvertino netinkamai, rinkos kainų neatitinkančia verte, analogiškas nekilnojamasis turtas rinkoje yra pardavinėjamas už aukštesnę kainą, šią aplinkybę patvirtina portalo www.aruodas.lt duomenys, be to, aplinkybę, kad turtas įkainotas netinkamai, patvirtina ir paties eksperto UAB „Ober Haus“ viešai skelbiami duomenys apie nekilnojamojo turto kainų tendencijas Lietuvoje. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis matomas nekilnojamojo turto kainų augimas laikotarpiu nuo 2016 m. iki 2018 metų, šios aplinkybės pagrindžia reikalavimą atlikti pakartotinę ekspertizę ir nustatyti realią skolininko turto vertę. Atsižvelgiant į tai, kad turtas yra netinkamai įkainotas ir tai, kad šiuo metu vyksta teisminiai ginčai, antstolis, skolininko nuomone, neturėjo pagrindo priimti skundžiamo patvarkymo ir skelbti antrųjų varžytynių.

72.

8Antstolis R. S. 2019 m. sausio 14 d. patvarkymu pareiškėjo skundą atmetė ir kartu su vykdomąja byla Nr. ( - ) perdavė nagrinėti Kauno apylinkės teismui. Antstolis nurodė, kad abi ekspertizės atliktos individualiai turtui, skolininkui nesutikus su UAB „Ober Haus“ nustatyta turto verte, buvo paskirta pakartotinė ekspertizė, kurią atliko UAB „ideArt“. Pažymėjo, kad turto kaina žymiai nesiskiria – vadovaujantis pirminiu ekspertizės aktu turtas įkainotas 140 000 Eur, pakartotiniu – 153 000 Eur. Skolininkas prieštaravimus dėl turto vertės iš esmės grindžia tik www.aruodas.lt tinklalapio duomenimis, jokių kitų duomenų, leidžiančių abejoti atliktos ekspertizės pagrįstumu, nėra pateikta. Skolininko svarstymai apie nekilnojamojo turto rinkos pokyčius ir netinkamai įvertintą ginčo turtą laikytini nepagrįstais, todėl nesudaro pagrindo skirti trečią ekspertizę. 2018 m. spalio 19 d. buvo paskelbtos skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto pirmosios varžytynės paskelbtos neįvykusiomis, nes varžytynėse nedalyvavo nei vienas dalyvis, ši aplinkybė patvirtina, kad turtas įkainotas ne per maža kaina.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

103.

11Kauno apylinkės teismas 2019 m. kovo 29 d. nutartimi pareiškėjo V. R. skundą dėl antstolio R. S. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ) atmetė.

124.

13Teismas nurodė, kad vykdomojoje byloje nekilnojamojo turto vertė buvo nustatinėjama tris kartus – 2016 m. birželio 24 d., 2018 m. birželio 25 d. turto vertintojas UAB „Ober Haus“ nustatė, kad nekilnojamojo turto rinkos vertė yra 140 000 Eur, UAB „IdeArt“ 2018 m. rugpjūčio 24 d. ekspertizės akte turtas įkainotas 153 000 Eur. Pareiškėjas, prašydamas suteikti galimybę iš naujo įvertinti areštuotą nekilnojamąjį turtą, nenurodo jokių naujų pagrįstų (objektyvių) argumentų bei aplinkybių, susijusių su turto vertės nustatymu. Pareiškėjas jau eilę kartų ginčijo areštuoto nekilnojamojo turto nustatytą įkainojimą, Kauno apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 16 d. nutartimi V. R. skundą dėl antstolio 2018 m. rugsėjo 11 d. patvarkymo, kuriuo atsisakyta skirti pakartotinę ekspertizę ir skirti pakartotinę ekspertizę nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti, atmetė, Kauno apygardos teismas 2019 m. sausio 19 d. nutartimi paliko nepakeistą minėtą nutartį. Be to, vykdomosios bylos duomenimis, 2018 m. spalio 19 d. paskelbtos pirmosios areštuoto turto varžytynės 2018 m. lapkričio 20 d. patvarkymu Nr. S-7738 paskelbtos neįvykusiomis, nes varžytynėse nedalyvavo nei vienas dalyvis.

145.

15Teismas sprendė, kad vien šios aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, jog nėra teisinio pagrindo abejoti 2018 m. rugpjūčio 24 d. atliktos papildomos ekspertizės rezultatais dėl turto vertės ir skirti pakartotinę ekspertizę. Pareiškėjas nesutinka su ekspertų nustatyta turto verte remdamasis vien bendro pobūdžio deklaratyviais teiginiais apie bendrą nekilnojamojo turto rinkos aktyvumo didėjimą, kurie negali būti laikomi motyvuotu prieštaravimu dėl nustatytos turto vertės, sudarančiu pagrindą pakartotinai vertinti turtą.

166.

17Teismas nurodė, kad laikotarpiu nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. spalio mėn. skolininkas nuolat teikė skundus tiek dėl nustatytos turto vertės, tiek dėl antstolio vykdomų varžytynių, teismų procesiniais sprendimais skundai buvo atmesti, todėl laikytina, jog tokie pakartotiniai pareiškėjo prašymai įvertinti nekilnojamąjį turtą rodo skolininko siekį vilkinti skolos išieškojimą vykdymo procese, o ne norą nustatyti tikrąją ginčo turto rinkos vertę. Be to, skolininkas iki varžytynių paskelbimo turi teisę siūlyti pats ar per kitus asmenis areštuoto turto pirkėją, kuris sutiktų sumokėti pareiškėjo (skolininko) pageidaujamą kainą, todėl pareiškėjas galėjo aktyviai naudotis tokia teise ir surasti tokį pirkėją, bet to nepadarė, nors priverstinio išieškojimo procesas tęsiasi nuo 2016 m. vasario 19 d. (CPK 704 straipsnio 1 dalis).

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

197.

20Atskiruoju skundu pareiškėjas V. R. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. kovo 29 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais ir panaikinti 2018 m. gruodžio 17 d. antstolio patvarkymą Nr. S-18008192 (b. l. 46-51). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

217.1.

22Teismas, nepasisakęs dėl esminių skundo aplinkybių, kad antstolis, nesulaukęs ginčo dėl turto vertės teisėtumo išsprendimo, paskelbė antrąsias varžytynes, priėmė neteisėtą ir nemotyvuotą nutartį. Todėl teismo nutartis turi būti panaikinta ir klausimas dėl antstolio veiksmų teisėtumo išnagrinėtas iš esmės.

237.2.

24Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjas nėra pateikęs į bylą įrodymų, patvirtinančių, jog skolininkui V. R. priklausantis turtas vykdomojoje byloje yra įvertintas ir įkainotas netinkamai. Pareiškėjas pateikė visumą įrodymų, patvirtinančių, jog skolininkui priklausantis turtas įvertintas netinkamai, nepagrįstai maža ir rinkos sąlygų neatitinkančia turto verte. Tai patvirtina portalo www.aruodas.lt duomenys, taip pat UAB „Ober-Haus“ viešai skelbiami duomenys apie nekilnojamojo turto kainų tendencijas Lietuvoje.

257.3.

26Teismas nepagrįstai konstatavo, jog atsisakydamas skirti pakartotinę ekspertizę antstolis nepažeidė teisės aktų nuostatų ir užtikrino tinkamą turto įvertinimą vykdomojoje byloje. Esant objektyviems duomenimis, jog skolininkui priklausantis turtas yra įvertintas netinkamai, jokie vykdymo veiksmai negali būti atliekami, kol nebus užtikrintas tinkamas areštuoto turto įvertinimas.

277.4.

28Teismas nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė įpareigoti antstolį skirti pakartotinę ekspertizę. Antstolis, turėdamas pareiškėjo pateiktus duomenis, jog analogiškas turtas laisvoje rinkoje yra vertinamas gerokai didesne verte, turėjo pareigą paskirti pakartotinę ekspertizę areštuoto turto rinkos vertei nustatyti ir užtikrinti tinkamą turto įvertinimą. Atsisakydamas skirti pakartotinę ekspertizę ir siekdamas priverstine tvarka realizuoti skolininkui priklausantį turtą, nesant tinkamo šio turto įvertinimo, antstolis veikė akivaizdžiai neteisėtai.

298.

30Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.

31Teismas

konstatuoja:

32IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados

339.

34Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

3510.

36Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo 2019 m. kovo 29 d. nutarties, kuria teismas netenkino pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

3711.

38Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės bei teisėti interesai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais interesų derinimo bei proporcingumo principais, kurie reiškia tai, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos antstolio pareigos savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus.

3912.

40Iš civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos nustatyta, kad antstolio R. S. kontoroje 2016 m. vasario 19 d. patvarkymu priimtas vykdyti Vilniaus miesto 2-ojo notaro biuro 2015 m. liepos 23 d. išduotas vykdomasis įrašas Nr. ( - ) dėl 180 885,33 Eur skolos ir 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo solidariai iš skolininkų V. R. ir V. R. išieškotojos AB „Swedbank“ naudai (v. b. l. 1, 14). Antstolio 2016 m. kovo 30 d. turto arešto aktu Nr. ( - ) areštuotas skolininkui V. R. priklausantis turtas – žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), garažas, unikalus Nr. ( - ), ir kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ) (v. b. l. 21-22).

4113.

42Antstolio 2018 m. balandžio 4 d. patvarkymu paskirta skolininko aukščiau nurodyto turto vertės nustatymo ekspertizė, kurią pavesta atlikti UAB „Ober-Haus“ (v. b. l. 192). Antstolis 2018 m. liepos 23 d. patvarkymu dėl areštuoto turto įkainojimo, vadovaudamasis UAB „Ober-Haus“ 2018 m. birželio 25 d. ekspertizės aktu Nr. ( - ), ginčo turtą įkainojo 140 000,00 Eur (v. b. l. 232). Skolininkui V. R. pateikus prieštaravimus dėl nustatytos turto vertės, antstolio 2018 m. liepos 26 d. patvarkymu paskirta papildoma ekspertizė turto vertei nustatyti, kurią pavesta atlikti UAB „ideArt“ (v. b. l. 263-266). Antstolis 2018 m. rugsėjo 4 d. patvarkymu dėl areštuoto turto įkainojimo, vadovaudamasis UAB „ideArt“ ekspertizės aktu Nr. ( - ), ginčo turtą įkainojo 153 000,00 Eur (v. b. l. 323).

4314.

44Pareiškėjas, nesutikdamas su nustatyta turto verte, 2018 m. rugsėjo 7 d. pateikė prieštaravimus, prašydamas panaikinti antstolio 2018 m. rugsėjo 4 d. patvarkymą ir skirti pakartotinę ginčo nekilnojamojo turto ekspertizę (v. b. l. 343-345). Antstolis 2018 m. rugsėjo 11 d. patvarkymu atsisakė tenkinti skolininko prieštaravimus ir prašymą dėl pakartotinės ekspertizės nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti skyrimo (v. b. l. 346-348). Pareiškėjas pateikė skundą dėl minėto patvarkymo, kuris antstolio 2018 m. spalio 15 d. patvarkymu netenkintas ir persiųstas nagrinėti teismui. Skundas atmestas Kauno apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-29275-475/2018, kurią Kauno apygardos teismas 2019 m. sausio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-316-555/2019 paliko nepakeistą (v. b. l. 167-172, 186-189).

4515.

46Antstolio 2018 m. spalio 19 d. patvarkymu paskelbtos pirmosios areštuoto turto varžytynės, kurios 2018 m. lapkričio 20 d. patvarkymu paskelbtos neįvykusiomis, nes varžytynėse nedalyvavo nei vienas dalyvis; antstolis 2018 m. lapkričio 20 d. pasiūlė išieškotojai Swedbank, AB, paimti neparduotą iš pirmųjų varžytynių skolininkų turtą už pradinę 122 400 Eur pardavimo kainą (v. b. l. 361, 367-368). Išieškotojai turto neperėmus, antstolio 2018 m. gruodžio 17 d. patvarkymu paskelbtos antrosios skolininkui V. R. priklausančio nekilnojamojo turto varžytynės už pradinę 91 800 Eur kainą. Pareiškėjui pateikus skundą dėl antstolio 2018 m. gruodžio 17 d. patvarkymo su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2SP-3950-962/2019 vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. ( - ) sustabdyti iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų, antstolio 2019 m. sausio 14 d. patvarkymu varžytynės atšauktos (v. b. l. 403). Pareiškėjo skundą dėl antstolio 2018 m. gruodžio 17 d. patvarkymo pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atmetė.

4716.

48Apeliantas atskirąjį skundą iš esmės grindžia argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog atsisakydamas skirti pakartotinę ekspertizę antstolis nepažeidė teisės aktų nuostatų ir užtikrino tinkamą turto įvertinimą vykdomojoje byloje, nes apeliantas pateikė visumą įrodymų, patvirtinančių, jog skolininkui priklausantis turtas įvertintas netinkamai, nepagrįstai maža ir rinkos sąlygų neatitinkančia turto verte, todėl teismas neteisėtai atsisakė įpareigoti antstolį skirti pakartotinę ekspertizę areštuoto turto vertei nustatyti; pirmosios instancijos teismas, nepasisakęs dėl esminių skundo aplinkybių, kad antstolis, nesulaukęs ginčo dėl turto vertės teisėtumo išsprendimo, paskelbė antrąsias varžytynes, priėmė neteisėtą ir nemotyvuotą nutartį. Apeliacinės instancijos teismas su šiais apelianto atskirojo skundo argumentais nesutinka.

49Dėl turto vertės

5017.

51Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014 ir kt.).

5218.

53Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CKP 681 straipsnio 1 dalis). Vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos (CPK 681 straipsnio 2 dalis). Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą (CPK 681 straipsnio 3 dalis). Jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 straipsnio 4 dalis).

5419.

55Kaip nustatyta iš vykdomosios bylos medžiagos bei minėta šios nutarties 13 pastraipoje, antstolis 2018 m. balandžio 4 d. patvarkymu paskyrė ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti, ekspertizę pavedė atlikti UAB „Ober-Haus“, kuri 2018 m. birželio 25 d. ekspertizės aktu Nr. ( - ) ginčo turtą įkainojo 140 000,00 Eur. Skolininkui V. R. pateikus prieštaravimus dėl nustatytos turto vertės, antstolio 2018 m. liepos 26 d. patvarkymu paskirta papildoma ekspertizė turto vertei nustatyti, ekspertizę pavesta atlikti UAB „IdeArt“, kuri 2018 m. rugpjūčio 24 d. ekspertizės aktu Nr. ( - ), ginčo turtą įkainojo 153 000,00 Eur. Kaip teisingai skundžiamoje nutartyje nurodė pirmosios instancijos teismas, pareiškėjas, prašydamas suteikti galimybę iš naujo įvertinti areštuotą nekilnojamąjį turtą, nenurodo jokių naujų pagrįstų (objektyvių) argumentų bei aplinkybių, susijusių su turto vertės nustatymu.

5620.

57Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) nustatyta, kad nekilnojamojo turto, esančio ( - ), vertė ekspertų buvo nustatinėjama tris kartus – 2016 m. birželio 24 d., 2018 m. birželio 25 d. turto vertintojas UAB „Ober Haus“ nustatė, kad nekilnojamojo turto rinkos vertė yra 140 000 Eur, UAB „ideArt“ 2018 m. rugpjūčio 24 d. ekspertizės akte turtas įkainotas 153 000 Eur. Pareiškėjas ne kartą, remdamasis tais pačiais argumentais (interneto portalo www.aruodas.lt duomenimis, UAB „Ober-Haus“ skelbiamais duomenimis apie nekilnojamojo turto kainų tendencijas Lietuvoje), ginčijo ekspertizės aktais nustatytą areštuoto turto vertę, tačiau įsiteisėjusiomis teismų nutartimis pareiškėjo skundai buvo atmesti. Kauno apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-29275-475/2018 taip pat atmetė pareiškėjo V. R. skundą dėl 2018 m. rugsėjo 11 d. patvarkymo, kuriuo atsisakyta tenkinti skolininko prieštaravimus dėl nustatytos turto vertės ir skirti pakartotinę ekspertizę nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti; Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs apelianto atskirąjį skundą, 2019 m. sausio 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-316-555/2019 minėtą Kauno apylinkės teismo nutartį paliko nepakeistą. Taigi, ginčas dėl turto vertės nustatymo ir pakartotinės ekspertizės nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti skyrimo jau yra išnagrinėtas aukščiau minėtoje civilinėje byloje įsiteisėjusia teismo nutartimi. Apeliantas pateiktą skundą dėl antstolio veiksmų šioje byloje vėl grindžia tais pačiais argumentais, kaip ir anksčiau išnagrinėtoje byloje. Apeliacinės instancijos teismas šiuo atveju sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad tiek skolininko V. R. nuolat teikiami skundai dėl antstolio patvarkymų, kuriais nustatoma turto vertė ar skelbiamos turto varžytynės, tiek pakartotiniai pareiškėjo teikiami prašymai įvertinti nekilnojamąjį turtą, grindžiami analogiškais argumentais, kurie teismų ne kartą buvo atmesti, rodo apelianto siekį vilkinti skolos išieškojimą vykdymo procese.

5821.

59Kaip minėta, vadovaujantis CPK 681 straipsnio 4 dalimi, jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė, todėl antstolis, nustatydamas parduodamo varžytynėse turto kainą, pagrįstai vadovavosi UAB „ideArt“ 2018 m. rugpjūčio 24 d. ekspertizės aktu Nr. ( - ). Pagal CPK 718 straipsnį pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų šio kodekso 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos. CPK 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antrosios varžytynės vyksta tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir pirmosios varžytynės su ta išimtimi, kad antrosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro šešiasdešimt procentų šio Kodekso 681 straipsnyje nustatyta tvarka nustatytos turto kainos. Nagrinėjamu atveju, antstolio 2018 m. gruodžio 17 d. patvarkymu antrosiose varžytynėse parduodamo ginčo turto pradinė kaina (91 800 Eur) nustatyta laikantis CPK 722 straipsnio 1 dalies reikalavimo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad pareiškėjo skundas, kuriuo prašoma pripažinti antstolio R. S. veiksmus neteisėtais ir panaikinti antstolio 2018 m. gruodžio 17 d patvarkymą, yra nepagrįstas.

60Dėl kitų skundo argumentų

6122.

62Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apeliantu, jog pirmosios instancijos teimas, nepasisakęs dėl esminių skundo aplinkybių, kad antstolis, nesulaukęs ginčo dėl turto vertės teisėtumo išsprendimo, paskelbė antrąsias varžytynes, priėmė neteisėtą ir nemotyvuotą nutartį. Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties turinio nustatyta, kad teismas dėl minėtų apelianto aplinkybių pasisakė, nurodydamas, jog laikotarpiu nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. spalio mėn. skolininkas V. R. nuolat teikė skundus, tiek dėl nustatytos turto vertės, tiek dėl antstolio vykdomų varžytynių, teismų procesiniais sprendimais skundai buvo atmesti, todėl pirmosios instancijos teismas laikė, jog tokie pakartotiniai pareiškėjo prašymai įvertinti nekilnojamąjį turtą, rodo skolininko siekį vilkinti skolos išieškojimą vykdymo procese, o ne norą nustatyti tikrąją ginčo turto rinkos vertę.

6323.

64Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad antstolis turi pareigą savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas (CPK 634 straipsnio 2 dalis). Ta aplinkybė, jog pareiškėjas V. R. 2018 m. spalio 8 d. pateikė skundą dėl antstolio 2018 m. rugsėjo 11 d. patvarkymo, kuriuo buvo atsisakyta skirti pakartotinę ekspertizę, nereiškia, kad esant neišspręstam ginčui dėl turto vertės, antstolis 2018 m. gruodžio 17 d. patvarkymu negalėjo skelbti antrųjų varžytynių. Vykdymo procesą reglamentuojančiose teisės normose nenustatyta tokio teisinio pagrindo (ginčo dėl turto vertės nustatymo) turto realizavimo veiksmams sustabdyti (CPK 626 straipsnio 2 dalis). Nustatyta, kad pareiškėjas, pateikdamas teismui 2018 m. spalio 8 d. skundą dėl antstolio veiksmų, pateikė ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje iki bus išnagrinėtas jo skundas dėl antstolio veiksmų ir įsiteisės teismo sprendimas dėl ginčo esmės. Kauno apylinkės teismas 2018 m. spalio 30 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. ( - ) atmetė. Be to, ginčijamo patvarkymo priėmimo metu pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų jau buvo atmestas Kauno apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-29275-475/2018, nors nutartis ir nebuvo įsiteisėjusi. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nesant pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, antstoliui nebuvo jokio pagrindo neskelbti varžytynių, todėl antstolio veiksmus, priimant 2018 m. gruodžio 17 d. patvarkymą, nėra pagrindo pripažinti neteisėtais.

6524.

66Teismų praktikoje pripažįstama, kad jeigu teismo procesiniame sprendime nėra atsakyta į kai kuriuos ieškinio, skundo ar kito procesinio dokumento argumentus, tai savaime nesudaro pagrindo konstatuoti, kad toks procesinis sprendimas yra nepagrįstas ar (ir) neteisėtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2014). Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas nutartyje pasisakė dėl esminių bylos aplinkybių, tyrė ir vertino šalių pateiktus įrodymus, teismo nutartį motyvavo, išvadas pagrindė faktinėmis aplinkybėmis ir teisės normomis. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo nutartis atitinka CPK 263 ir 291 straipsnio reikalavimus, todėl atskirojo skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismo nutartis nemotyvuota, atmestinas.

25.

67Apeliacinės instancijos teismo aukščiau nurodytais motyvais atsakyta į esminius atskirojo skundo argumentus. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl teismas dėl jų nepasisako.

6826.

69Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas apelianto skundą dėl antstolio veiksmų, tinkamai įvertino bylos aplinkybes, padarė pagrįstas ir motyvuotas išvadas, todėl keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Todėl atskirasis skundas atmestinas, o Kauno apylinkės teismo 2019 m. kovo 29 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

70Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

71Atskirąjį skundą atmesti.

72Kauno apylinkės teismo 2019 m. kovo 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

73Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Edvardas... 2. Teisėjas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas V. R. pateikė skundą dėl antstolio R. S. veiksmų, kuriuo... 7. 2.... 8. Antstolis R. S. 2019 m. sausio 14 d. patvarkymu pareiškėjo skundą atmetė ir... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Kauno apylinkės teismas 2019 m. kovo 29 d. nutartimi pareiškėjo V. R.... 12. 4.... 13. Teismas nurodė, kad vykdomojoje byloje nekilnojamojo turto vertė buvo... 14. 5.... 15. Teismas sprendė, kad vien šios aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, jog... 16. 6.... 17. Teismas nurodė, kad laikotarpiu nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. spalio... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 19. 7.... 20. Atskiruoju skundu pareiškėjas V. R. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo... 21. 7.1.... 22. Teismas, nepasisakęs dėl esminių skundo aplinkybių, kad antstolis,... 23. 7.2.... 24. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjas nėra pateikęs į bylą... 25. 7.3.... 26. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog atsisakydamas skirti pakartotinę... 27. 7.4.... 28. Teismas nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė įpareigoti antstolį skirti... 29. 8.... 30. Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.... 31. Teismas... 32. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados... 33. 9.... 34. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 35. 10.... 36. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo 2019 m. kovo 29 d.... 37. 11.... 38. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 39. 12.... 40. Iš civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos nustatyta, kad... 41. 13.... 42. Antstolio 2018 m. balandžio 4 d. patvarkymu paskirta skolininko aukščiau... 43. 14.... 44. Pareiškėjas, nesutikdamas su nustatyta turto verte, 2018 m. rugsėjo 7 d.... 45. 15.... 46. Antstolio 2018 m. spalio 19 d. patvarkymu paskelbtos pirmosios areštuoto turto... 47. 16.... 48. Apeliantas atskirąjį skundą iš esmės grindžia argumentais, kad pirmosios... 49. Dėl turto vertės... 50. 17.... 51. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi... 52. 18.... 53. Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis,... 54. 19.... 55. Kaip nustatyta iš vykdomosios bylos medžiagos bei minėta šios nutarties 13... 56. 20.... 57. Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) nustatyta, kad nekilnojamojo turto, esančio (... 58. 21.... 59. Kaip minėta, vadovaujantis CPK 681 straipsnio 4 dalimi, jeigu turto vertę... 60. Dėl kitų skundo argumentų... 61. 22.... 62. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apeliantu, jog... 63. 23.... 64. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad antstolis turi pareigą savo... 65. 24.... 66. Teismų praktikoje pripažįstama, kad jeigu teismo procesiniame sprendime... 67. Apeliacinės instancijos teismo aukščiau nurodytais motyvais atsakyta į... 68. 26.... 69. Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines... 70. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 71. Atskirąjį skundą atmesti.... 72. Kauno apylinkės teismo 2019 m. kovo 29 d. nutartį palikti nepakeistą.... 73. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....