Byla 1-293-270/2018

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Olegas Zaicevas, sekretoriaujant Rūtai Purickaitei, dalyvaujant prokurorėms Aušrai Balžekaitei, R. B., kaltinamajam S. M., kaltinamojo gynėjui advokatui Linui Belevičiui, civilinio ieškovo UAB „P. B.“ atstovui advokatui Vytui Ramanauskui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje S. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublios pilietis, vedęs, gyvenantis ( - ), Vilniuje, aukštojo išsilavinimo, dirbantis UAB ( - ) direktoriumi, neteistas,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau –BK) 183 straipsnio 1 dalį (3 nusikalstamos veikos), 184 straipsnio 1 dalį (3 nusikalstamos veikos), 222 straipsnio 1 dalį (5 nusikalstamos veikos), 300 straipsnio 1 dalį,

4Teismas , išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5S. M. pasisavino jam patikėtą svetimą turtą, o būtent:

6jis, nuo 2005-04-19 iki 2010-12-31, būdamas UAB „P. B.“ (reg. ( - )), direktoriumi, ir užimamų pareigų pagrindu atsakingas už jam patikėtą ir jo žinioje buvusį UAB „P. B.“ turtą, tyčia, turėdamas tikslą pasisavinti jam patikėtą ir jo žinioje buvusį UAB „P. B.“ turtą, pagal 2008-07-30 sąskaitą Nr. VIN1009083 iš bendrovės sąskaitos apmokėjęs krosnelės “Vienybė PK-1“ įsigijimą už 1570 Lt ir įtraukęs šią sumą į bendrovės išlaidas, bet panaudojimo apskaitos dokumentais nepagrindė, ir tokiu būdu pinigus pasisavino.

7Šiais savo veiksmais S. M. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 183 str. 1 d.

8Taip pat, jis iššvaistė jo žinioje buvusį svetimą turtą. Nuo 2005-04-19 iki 2010-12-31, būdamas UAB “P. B.” direktoriumi, ir užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas UAB “P. B.” turtą, 2009-10-17 pardavė automobilį “Peugeot 607”, valst. Nr. ( - ) kurio vertė 25257 Lt ir kuris pasibaigus išperkamosios nuomos sutarčiai turėjo pereiti UAB „P. B.“ nuosavybėn, savo žmonai R. M. už 500 Lt, ir tokiu būdu iššvaistė UAB “P. B.” turtą, tuo padarydamas bendrovei 24757 Lt turtinę žalą.

9Šiais savo veiksmais S. M. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 184 straipsnio 1 dalyje.

10Taip pat iššvaistė jo žinioje buvusį svetimą turtą. Nuo 2005-04-19 iki 2010-12-31, būdamas UAB “P. B.” direktoriumi, ir užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas UAB “P. B.” turtą, 2010-05-06 pardavė UAB “P. B.” priklausantį automobilį Opel Astrą, valst. Nr. ( - ) kurio vertė 3452,8 Lt, savo motinai- V. M. už 1 Lt, tokiu būdu iššvaistė UAB „P. B.“ turtą, tuo padarydamas bendrovei 3451,8 Lt turtinę žalą.

11Šiais savo veiksmais S. M. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 184 straipsnio 1 dalyje.

12S. M. taip pat buvo kaltinamas tuo, kad :

13pasisavino jam patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą turtą, o būtent: jis, nuo 2005-04-19 iki 2010-12-31, būdamas UAB „P. B.“ (reg. ( - )) direktoriumi, ir užimamų pareigų pagrindu atsakingas už jam patikėtą ir jo žinioje buvusį UAB „P. B.“ turtą, tyčia, turėdamas tikslą pasisavinti jam patikėtą ir jo žinioje buvusį UAB „P. B.“ turtą, 2007 m. vasario mėnesį, iš bendrovės kasos gavo 6800 Lt, kurių panaudojimo apskaitos dokumentais nepagrindė, į bendrovės kasą neįnešė ir neįtraukė į apskaitą, ir tokiu būdu juos pasisavino bei padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 183 straipsnio 1 dalyje;

14pasisavino jam patikėta svetimą turtą, o būtent: jis, nuo 2005-04-19 iki 2010-12-31, būdamas UAB „P. B.“, ( - )), direktoriumi, ir užimamų pareigų pagrindu atsakingas už jam patikėtą ir jo žinioje buvusį UAB „P. B.“ turtą, tyčia, turėdamas tikslą pasisavinti jam patikėtą ir jo žinioje buvusį UAB „P. B.“ turtą, pagal kasos išlaidų orderius ir panaudodamas UAB “P. B.” bankų sąskaitose esančias lėšas įsigijo ir į bendrovės balansą įrašė, bet bendrovei po atleidimo iš UAB „P. B.“ direktoriaus pareigų neperdavė: 2005-12-30 UAB „P. B.“ iš UAB „SLV“ pirkto personalinio kompiuterio, kurio likutinė vertė 1 Lt, bei programinės įrangos „Windows XP“, 2006-11-28 įsigyto televizoriaus „Samsung“, kurio likutinė vertė 1 Lt, 2007-11-20 įsigyto fotoaparato „Pentax“, kurio likutinė vertė 406,68 Lt, 2007-12-28 įsigyto kavos aparato, kurio likutinė vertė 408,4 Lt, 2010-09-15 įsigyto dviračio, kurio likutinė vertė 695,8 Lt, 2010-09-15 įsigytos navigacijos sistemos, kurios likutinė vertė 635,05 Lt, tokiu būdu pasisavino UAB „P. B.“ turtą, kurio vertė 2147, 93 Lt. ir šiais veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 183 straipsnio 1 dalyje;

15apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies negalima nustatyti UAB „P. B.“ turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, o būtent: jis, nuo 2005-04-19 iki 2010-12-31, būdamas UAB „P. B.“ (( - )) direktoriumi, ir užimamų pareigų pagrindu atsakingas už jam patikėtą ir jo žinioje buvusį UAB „P. B.“ turtą, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ( Nr. IX-574) 21 str. 1 d., būdamas atsakingas už apskaitos organizavimą, pažeisdamas to paties įstatymo 6 str. 2 d., kuri numato, kad „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 str. 4 d., kuri numato, kad „Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti“, 16 str. 1 d., kuri numato, kad „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registre“, tyčia , turėdamas tikslą pasisavinti jam patikėtą ir jo žinioje buvusį UAB „P. B.“ turtą, 2005 m. rugpjūčio mėn. per du kartus išmokėjo 2 200 Lt sumą G. M., išmokėjimo pagrįstumui patvirtinti pateikiant ,,Atliktų statybinių darbų aktą“ 3 145 Lt sumai ir G. M., dirbančio pagal verslo liudijimą, vardu išrašytus du prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus, tačiau šių sumų išmokėjimo neįregistravo tvarkomuose suvestiniuose registruose, neapskaitė išmokėtos sumos nei bendrovės sąnaudose, nei „nebaigtos statybos“ buhalterinėje sąskaitoje, todėl iš dalies negalima nustatyti 2005 m. UAB ,,P. B.“ turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros ir šiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje;

16apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies negalima nustatyti UAB „P. B.“ turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, tai yra: jis, nuo 2005-04-19 iki 2010-12-31, būdamas UAB „P. B.“ (( - )) direktoriumi, ir užimamų pareigų pagrindu atsakingas už jam patikėtą ir jo žinioje buvusį UAB „P. B.“ turtą, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 21 str. 1 d., būdamas atsakingas už apskaitos organizavimą, pažeisdamas to paties įstatymo 6 str. 2 d., kuri numato, kad „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 str. 4 d., kuri numato, kad „Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti“, 16 str. 1 d., kuri numato, kad „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registre“, tyčia , turėdamas tikslą pasisavinti jam patikėtą ir jo žinioje buvusį UAB „P. B.“ turtą, 2007 m. vasario mėn. registre ,,Atskaitingi asmenys“ „S. M. išlaidose“ du kartus įvertino tą patį mokėjimą 6 800 Lt sumai, tuo padidindamas UAB „P. B.“ įsiskolinimą jam ir tvarkomoje apskaitoje įregistravo neįvykusią 6 800 Lt išmokėjimo R. S. ūkinę operaciją, todėl iš dalies negalima nustatyti 2007 m. UAB ,,P. B.“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros ir šiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje;

17apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies negalima nustatyti UAB „P. B.“ turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, tai yra: jis, nuo 2005-04-19 iki 2010-12-31, būdamas UAB „P. B.“ (( - )) direktoriumi, ir užimamų pareigų pagrindu atsakingas už jam patikėtą ir jo žinioje buvusį UAB „P. B.“ turtą, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 21 str. 1 d., būdamas atsakingas už apskaitos organizavimą, pažeisdamas to paties įstatymo 6 str. 2 d., kuri numato, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 str. 4 d., kuri numato, kad „apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti“, 16 str. 1 d., kuri numato, kad „ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registre“, tyčia , turėdamas tikslą pasisavinti jam patikėtą ir jo žinioje buvusį UAB „P. B.“ turtą, 2008 m. liepos mėn. išlaidose nurodė 1 570 Lt sumą ,,krosnelė“, bet apskaitai nepateikė šios prekės įsigijimo dokumento, todėl iš dalies negalima nustatyti 2008 m. UAB ,,P. B.“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros ir šiais savo veiksmais S. M. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 222 straispnio 1 dalyje;

18apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies negalima nustatyti UAB „P. B.“ turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, tai yra: jis, nuo 2005-04-19 iki 2010-12-31, būdamas UAB „P. B.“ (( - )) direktoriumi ir užimamų pareigų pagrindu atsakingas už jam patikėtą ir jo žinioje buvusį UAB „P. B.“ turtą, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 21 str. 1 d., būdamas atsakingas už apskaitos organizavimą, pažeisdamas to paties įstatymo 6 str. 2 d., kuri numato, kad „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 str. 4 d., kuri numato, kad „apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti“, 16 str. 1 d., kuri numato, kad „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registre“, tyčia , turėdamas tikslą pasisavinti jam patikėtą ir jo žinioje buvusį UAB „P. B.“ turtą, 2009 m. suvestiniuose registruose ,,Sąskaita 256 Atskaitingi asmenys“, dokumentais nepagrindė savo išlaidų: 2009 m. vasario mėn.- 4 167,88 Lt sumai, o būtent: 3 405 Lt ,,apmokėjimas importo PVM“, 362,54 Lt ,,apmokėjimas“ ir 400,34 Lt ,,viešbutis“; 2009 m. birželio mėn. - 160 Lt sumos (,,vertimas“); 2009 m. rugpjūčio mėn.-1 464,43 Lt sumai, o būtent: 1 200 Lt ,,sistemos aptarnavimas“, 264,43 Lt ,,grąžinimas“; 2009 m. rugsėjo mėn.-1 200 Lt sumai (,,sistemos aptarnavimas“), iš viso 2009 m. dokumentais nepateisino savo išlaidų 6 992,31 Lt sumai, todėl iš dalies negalima nustatyti 2009 m. UAB ,,P. B.“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros ir šiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje;

19apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies negalima nustatyti UAB „P. B.“ turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, tai yra: jis, nuo 2005-04-19 iki 2010-12-31, būdamas UAB „P. B.“ (( - )) direktoriumi ir užimamų pareigų pagrindu atsakingas už jam patikėtą ir jo žinioje buvusį UAB „P. B.“ turtą, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 21 str. 1 d., būdamas atsakingas už apskaitos organizavimą, pažeisdamas to paties įstatymo 6 str. 2 d., kuri numato, kad „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 str. 4 d., kuri numato, kad „Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti“, 16 str. 1 d., kuri numato, kad „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registre“, tyčia , turėdamas tikslą iššvaistyti jam patikėtą ir jo žinioje buvusį UAB „P. B.“ turtą, pagal 2009-10-17 Pirkimo-pardavimo sutartį Nr.01.1017, pardavė Bendrovės automobilį “Peugeot 607”, valst. Nr. ( - ) savo žmonai R. M., tačiau pardavimo operacijos neregistravo tvarkomoje apskaitoje bei apskaitai nepateikė šios prekės įsigijimo dokumento, todėl iš dalies negalima nustatyti UAB ,,P. B.“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros ir šiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje;

20iššvaistė jo žinioje buvusį svetimą turtą, tai yra: jis, nuo 2005-04-19 iki 2010-12-31, būdamas UAB “P. B.” direktoriumi, ir užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas UAB “P. B.” turtą, pardavė pagal 2010-12-09 sąskaitą-faktūrą PRB Nr. 296 UAB „SLV“ aukšto slėgio dažymo pompą 40:110 su H.P. filtru už 5615,08 Lt (su PVM), kurios įsigijimo vertė su 60 procentų nuolaida 5615,08 Lt (su PVM), ir kurią 2010-11-14 savo pranešime policijai apie vagystę iš UAB „P. B.“ nuomojamo garažo Oslo g. 2, Vilniuje, nurodė kaip pagrobtą, tokiu būdu iššvaistė jam nepriklausantį UAB „P. B.“ turtą, tuo padarydamas bendrovei 5615,08 Lt turtinę žalą ir šiais savo veiksmais S. M. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 184 straipsnio 1 dalyje;

21realizavo netikrą dokumentą, tai yra: jis, būdamas UAB „P. B.“ direktoriumi, 2008 metais, tiksliau tyrimo nenustatytu laiku, adresu ( - ), pateikė UAB „P. B.“ buhalteriją tvarkančiai UAB „P. N.“ 2008-09-30 prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą serija A Nr. 3310351, kuriame nurodoma, kad 18 540 Lt buvo sumokėta už plytelių klijavimą, dekoro uždėjimą ir laiptų statybą R. L., su suklastotu R. L. parašu, t. y. realizavo suklastotą dokumentą ir šiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje.

22Kaltinamasis S. M. apklaustas teismo posėdyje parodė, kad savo kaltę pripažįsta dalinai, visiškai sutinka su parodymais duotais teisme 2014-01-30 dienos posėdyje, papildyti jų negali.

23Apklausiamas 2014-01-30 teismo posėdyje jis parodė, kad bendrovės UAB „P. B.“ direktoriaus pareigose dirbo nuo 2005-04-19 iki 2010-12-31. Pagal darbo sutartį darbdavys įsipareigojo jam mokėti 4600 Lt atlyginimą ir 10 proc. priemoką nuo pelno. Nuo 2009-08-01 dėl ekonominės krizės jo atlyginimas buvo sumažintas iki 3279 Lt ir paskirta 20 proc. priemoka nuo pelno.

24Įmonės buhalteriją tvarkė buhalterinė įmonė UAB ( - ) Jis kaip įmonės direktorius, buhalterinei įmonei pateikdavo dokumentus, o buhalterinė įmonė buvo atsakinga už teisingą tų dokumentų įvedimą į apskaitą. Šia įmone jis pasitikėjo.

25Su vieninteliu įmonės akcininku C. K. palaikė pastovų ryšį, nuolat siųsdavo savo veiklos ataskaitas, informuodavo apie visus, su įmone susijusius, veiksmus. Taip pat teikdavo detalias finansines ataskaitas ir banko sąskaitų išrašus, iš kurių matydavosi visos pirkimo ir pardavimo operacijos. C. K. aktyviai dalyvavo įmonės valdyme, pastoviai duodavo nurodymus, kaip ką kada daryti, kokius veiksmus atlikti. Su C. K. vyko pastovus susirašinėjimas elektroniniais laiškais, su juo buvo konsultuojamasi dėl reikalingų atlikti veiksmų. C. K. dažnai lankydavosi Lietuvoje, susipažindavo su įmonės buhalterija, su visa dokumentacija, griežtai kontroliavo piniginius srautus ir bet kokius pirkinius.

262006 m. apie birželį su akcininku prasidėjo kalba, kad reikalinga įsigyti automobilį, nes įmonėje tuo metu buvo tik krovininis automobilis, o reikėjo daug važinėti pas klientus, tiekėjus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Su krovinine mašina tai daryti buvo nepatogu. Kadangi automobilis buvo reikalingas ir jam asmeniškai, su C. K. buvo sutarta, kad įmonė savo vardu lizingu įsigys automobilį „Peugeot 607“ ir mokės bankui įmokas, o iš jo atlyginimo bus išskaičiuota dalis tų įmokų. Tokiu būdu tą automobilį jis kaip ir išpirkinėjo. To automobilio vertė pilnai buvo išskaičiuota iš jo atlyginimo.

272010 m. liepos pabaigoje įmonėje buvo pati krizė. Tuomet su akcininku buvo sprendžiama kaip pagerinti situaciją. Tuo metu jis buvo vienintelis darbuotojas bendrovėje ir bendrovė išlaidas turėjo tik jo atlyginimui, neskaitant įmokų už turimą namą Vydmantuose. Jis pasiūlė, kad gali įkurti savo įmonę, prekiauti savo įmonės vardu, pirkti prekes iš akcininko įmonės tiesiai iš Vokietijos, o UAB „P. B.“ jau akcininko valia, ką jis su ta įmone darys. Akcininkas su tuo sutiko, buvo sutarta, kad jis taps jo distributoriumi Lietuvoje ar Latvijoje, Estijoje.

282010 m. lapkričio mėnesį jis įsteigė bendrovę UAB ( - )“. Pradžioje buvo vykdoma šiek tiek kitokia veikla, buvo prekiaujama laminuota grindų danga, durimis. Klaipėdoje buvo atidaryta parduotuvė. Bet jau 2010 metų pabaigoje prasidėjo prekyba dažymo įranga. Akcininkas neprieštaravo tokiems jo veiksmams. Jie buvo susitarę, kad iš UAB „P. B.“ direktoriaus pareigų jis išeis savo noru. 2010-12-31 jis parašė pareiškimą ir buvo atleistas. Iki to momento santykiai su C. K. buvo normalūs, netgi draugiški. Tuo metu dėl sunkmečio buvo susikaupusi nemaža dalis jam neišmokėto darbo užmokesčio . Jam pasakius, kad jis norėtų atgauti tuos pinigus prasidėjo konfliktas. Jis kreipėsi į teismą, dėl neišmokėto darbo užmokesčio, o C. K. jo atžvilgiu pradėjo negražius veiksmus, grasino, kad jis pasistengs, kad nei vienas tiekėjas su juo nebendrautų ir tą darė. Jis važinėjo pas klientus Lietuvoje ir jį šmeižė, sakė, kad jis prekiauja vogtais daiktais, kad įmonės iš manęs nepirktų, nes esu nepatikimas. Į prokuratūrą C. K. kreipėsi iš keršto.

29Dėl 6800 Lt pasisavinimo kaltinamasis parodė, kad kadangi ne visur atsiskaitymai už prekes ir paslaugas buvo įmanomi pavedimu, reikėdavo grynųjų pinigų. Jis kaip įmonės vadovas grynus pinigus nuimdavo iš banko sąskaitos ir jie patekdavo į avansinę apyskaitą, kurią vedė buhalterinė įmonė. Byloje yra pateikti avansinės apyskaitos išrašai, kurių labai puikiai matosi, kad už 6800 Lt, kurių pasisavinimu jis yra kaltinamas, yra atlikti statybiniai darbai name Vidamantuose. Yra Darbų atlikimo aktas ir pinigų išdavimo čekis, tiesiog pinigų išdavimo čekis buvo du kartus klaidingai įvestas į buhalteriją. Tą padarė UAB ( - ) buhalterė. Šioje vietoje jo tyčinių veiksmų nėra, mano, kad tai yra techninė klaida, kurią pastebėjo tik pateikus jam įtarimą. Didžioji dalis dokumentų buvo pateikiami fiziškai, o sąskaitos už komunikacijas, sąskaitos iš kai kurių tiekėjų, buvo pristatomos elektroniniu paštu.

30Dažniausiai jis fiziškai pateikdavau dokumentus buhalterinei įmonei. Procese, kai buhalterė suvesdavo dokumentus į avansinę apyskaitą jis nedalyvaudavo.

31Dėl sumokėtų lėšų už krosnelę „Vienybė“ pasisavinimo kaltinamasis parodė, kad įmonėje buvo tokie atvejai, kai akcininkas paskatinimą, skirdavo daiktais, kadangi buvo krizė. Forminant kaip premiją grynaisiais pinigais, reikia mokėti didesnius mokesčius,o daiktais paskatinti akcininkui naudinga, jis žmogų paskatinai taip pat, bet jam patogesniu būdu. Tokiu būdu jis taupė įmonės ir savo asmeninius pinigus. Jis yra gavęs kompiuterį, televizorių, taip pat krosnelę „Vienybę PK1“. Tai šildymo krosnelė, kuri buvo nupirkta už įmonės lėšas. Jis pats nurodydavo kokio daikto jam reikia. Jis pripažįsta kaltę, kad krosnelės skyrimas jam buvo buhalteriškai netinkamai įformintas. Jis jos nepasisavino, ji buvo skirta kaip priedas prie atlyginimo. Tačiau jis nepripažįsta kaltės dėl apgaulingos apskaitos, susijusios su šia krosnele. Krosnelės įsigijimo dokumentai buvo ir buvo pateikti į bylą. Avansinėje apyskaitoje yra 2008-07-30 d. operacija, jos Nr. 2803, įrašyta suma 1570 Lt, dokumento Nr. VIN 1009083, turinys „krosnelė“. Tai PVM sąskaita-faktūra, išduota AB „Vienybė“, kurios numeris sutampa su avansinėje apyskaitoje padarytu įrašu. Specialisto išvadoje matomai padaryta klaida, nurodant, kad nėra šio dokumento buhalterinėje apskaitoje, nes jis yra.

32Dėl už įmonės lėšas įsigytų daiktų kaltinamasis parodė, kad nuo 2009 m. pabaigos įmonė nuomojo biuro patalpas ( - ). Atėjus ekonominiam sunkmečiui, mažinant išlaidas, bendru sutarimu su akcininku, buvo nutarta biuro atsisakyti ir veikla buvo vykdoma iš namų, adresu ( - ). Praktiškai visus daiktus, kurie buvo biure ir buvo reikalingi darbui, jis atsigabeno pas save ir naudojo darbo tikslais. Fotoaparatas buvo naudojamas, nes pas klientus sugedus įrangai, ją fotografuodavo ir nuotraukas siųsdavo akcininkui, tai buvo reikalinga spręsti remonto problemoms. Dviratį naudojo, kai nereikėdavo važiuoti automobiliu, nuvažiuoti iš punkto A į punktą B. Navigacija buvo reikalinga įmonės reikmėms. Kompiuteris savaime aišku, kad buvo naudojamas įmonės reikmėms. Dėl televizoriaus kaltės nepripažįsta, nes jo pas jį nebuvo. Televizorius yra arba įmonei priklausančiame name Vydmantuose arba pas akcininką. Visus daiktus jis geranoriškai parodė policijai kratos metu. Kai kurie daiktai buvo iš jo paimti, kai kurie palikti jam saugoti. 2010 m. gruodžio pabaigoje išeinant iš darbo, jis turėtus daiktus nuvežė į Vydmantus, atidavė akcininkui. Tai parodo daiktų priėmimo-perdavimo aktai, kurie yra byloje. Šių minėtų daiktų nespėjo perduoti, nes paskutinis jų susitikimas buvo 2011 m. sausio 11 d., kada vežė buhalterinius dokumentus ir šitie daiktai tiesiog nebetilpo. Po sausio mėnesio visi kontaktai su akcininku buvo nutraukti, jam nepavyko akcininkui prisiskambinti, į jo laiškus jis neatsakinėjo. Jei jam būtų buvus suteikta galimybę daiktus grąžinti, jis juos tikrai būtų grąžinęs.

33Dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo ir lėšų išmokėjimo G. M. kaltinamasis parodė, kad G. M. yra atlikęs statybinius darbus įmonės name Vydmantuose. 2005-08-09 buvo išrašytas darbų įmonei atlikimo aktas 3145 Lt sumai. Pagal aktą turėjo būti sumokėti pinigai už darbus, kas ir buvo padaryta. 2005-08-26 remiantis prekių pasaugų pirkimo-pardavimo kvitu Nr. 5846901, pagal kasos išlaidų orderį Nr. 31 išmokėta suma 1700 Lt. 2005-08-31 pagal kasos išlaidų orderį Nr. KIO 33 išmokėta 500 Lt remiantis G. M. išrašytu kvitu Nr. 5846902. Yra G. M. patento šaknelės šioms sumoms, kurios patvirtina, kad jis gavo šiuos pinigus. Šie daiktai yra pateikti buhalterijai ir įtraukti į kasos knygą ir į pinigų mokėjimo žurnalą. Yra tai patvirtinančios kasos knygų kopijos. Tuo metu buhalterinę apskaitą vedė buhalterė J. D.. Jis įsitikinęs, kad ji atliko visus priklausančius veiksmus ir tuos dokumentus įformino buhalterijoje kaip priklauso. Nurodymų J. D. specialiai iškreipti buhalterinę apskaitą, kažkokius nebūtus duomenis įvesti, jis nedavė. J. D. jau dirbo įmonėje buhaltere, kai jis įsidarbino. Dėl šio kaltinimo kaltės nepripažįsta.

34G. M. ir UAB „P. B.“ pasirašytas atliktų statybinių darbų aktas patvirtina, kad yra atlikti darbai – sienų ir lubų špakliavimas, kampukų ir plytelių klijavimas, nurodyti atlikti papildomi darbai ir nurodyta suma, už kurią jie atlikti. Suma darbų akte 3145 Lt, išmokėta pagal šias sąskaitas buvo mažiau - 2200 Lt. Jo nuomone šie pinigai yra įforminti. Ekspertės minimų papildomų suvestinių registrų jis nežino.

35Dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo ir lėšų išmokėjimo R. S. kaltinamasis parodė, kad kaltės nepripažįsta, nes yra kaltinamas, kad nepateikė krosnelės įsigijimo dokumentų, tačiau krosnelės įsigijimo sąskaita-faktūra yra pateiktra.

36Dėl apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo susijusio su išlaidomis viešbučiui, vertimui, PVM , kuomet buvo išmokėti pinigai, tačiau dokumentai buhalterijai nepateikti, kaltinamasis parodė, kad susipažįstant su byla, tarp „P. B.“ pateiktos buhalterijos policijai, jis visus tuos dokumentus rado. Yra 2009-06-25 L. D. išrašytas paslaugų pirkimo kvitas Nr. 6617866 už vertimo paslaugas. Buvo masė dokumentų gaunamų - produktų aprašymai vokiečių kalba. Pagal Lietuvos įstatymus, parduodamas prekes, privalai duoti prekių aprašymą. Taip pat ruošiantis parodoms reikėdavo versti daug dokumentų, įvairiausių brošiūrų ir t.t.

37Įmonė importavo prekes ir jis grynais pinigais mokėjo importo PVM mokestį. Buhalterijoje yra dokumentas Nr. 2840241D 3405 Lt sumai ir yra Muitinės departamento kvitas Nr. 2840241, pagal kurį reikėjo mokėti pinigus. Yra pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas 2009-02-03 „Medicinos banko“ kvitas, kuriame pažymima, jog į banką buvo įnešta 3430 Lt, t.y. PVM suma ir banko aptarnavimo mokestis.

38Taip pat yra lenkiškas dokumentas faktūra Nr. 381/1/09, kuomet komandiruotės metu gyveno Lenkijos viešbutyje ir pristatė buhalterijai šitą dokumentą.

39Kas liečia 362,54 Lt sumą, tai jis jos paaiškinti negali, tačiau avansinės apyskaitos išraše už minėtą laikotarpį 2009 m. vasarį nurodytas dokumento numeris šiai sumai, kas rodo, kad dokumentas pateiktas buvo, nes buhalterė fiziškai dokumentus suvedinėja į avansinę apyskaitą. Iš atminties ji negali prisiminti už ką buvo mokama, bet toks dokumentas turi būti.

40Taip pat buhalterijoje buvo rasti 2009-08-31 dokumentas Nr. A4479174, 1200 Lt sumai ir 2009-09-30 dokumentas Nr. A4479175, 1200 Lt sumai. Visi šie dokumentai buvo rasti tarp dokumentų, kurie buvo pas ikiteisminio tyrimo pareigūną.

41Nepamena 2009-08-12 264,43 Lt grąžinimo, kuris yra įtrauktas į avansinę apyskaitą, bet jis yra įtrauktas į buhalterinę apyskaitą, vadinasi toks dokumentas buvo. Galbūt „P. B.“ pateikdami nepateikė jo, bet jis įtrauktas, vadinasi jis buvo. Šitą kaltinimą jis vertina kaip ekspertizę atlikusio asmens klaidą. Tie dokumentai yra, o ekspertizėje ir kaltinamajame akte rašoma, kad jų nėra. Savo kaltės nepripažįsta.

42Dėl kaltinimų susijusių su automobiliu „Peugeot 607“ valstybinis Nr. ( - ) kaltinamasis parodė, kad kaltinimą pripažįsta iš dalies. Automobilis Peugeot 607 buvo pirktas susitarus su akcininku, kad to automobilio vertė bus išskaičiuota iš atlyginimo. Ji ir buvo išskaičiuota. Jis yra pilnai sumokėjęs už automobilį, tačiau parduodamas jį žmonai, neteisingai įformino ūkinę operaciją. Dėl neapsižiūrėjimo galbūt kažko nepateikė apskaitai. Jei buhalterė teigia, kad dokumentai nebuvo pateikti, vadinasi jis jų nepateikė ir tai jo kaltė. C. K. patvirtino apie susitarimą dėl automobilio. Paskutinės išskaitos už automobilį buvo padarytos 2007 m. pabaigoje, nes jis norėjo kuo greičiau atsiskaityti. Pardavė automobilį 2009 m. birželio mėn. Jis priklausė bankui, nes tai buvo lizinginė mašina. Įmonė iš jo išskaičiavo iš atlyginimo, o bankui įmokas įmonė dar mokėjo iki 2009 m , nes sutartis buvo sudaryta ketveriems metams. Likutinę vertę skaičiuojasi pati bendrovė. Buhalterinė likutinė vertė buvo tokia, kokia parašyta kaltinime, bet jis su ja nesutinka, nes buhalterinė vertė nėra reali automobilio vertė. Reikėtų žiūrėti rinkos kainą.

43Dėl turto išvaistymo, tai yra aukšto slėgio įrenginio pardavimo, kaltinamasis parodė, kad su kaltinimu nesutinka ir kaltės nepripažįsta. Kaltinime minimas dažymo įrenginys buvo nupirktas UAB „P. B.“ iš akcininko įmonės „P. L.“ iš Vokietijos už 5615,08 Lt sumą. Parduotas buvo 2010-12-09 įmonei UAB „SLV“ pagal sąskaitą-faktūrą ( - ) už lygiai tą pačią 5615,08 Lt kainą. Už kiek įmonė pirko, tai už tiek ir pardavė. Šiuo sandoriu jokios žalos įmonei nebuvo padaryta. Tai, kas rašoma kaltinime, apie kažkokią mistinę 60 proc. nuolaidą, tai šioje vietoje yra nieko kito, kaip tik tai marketingo veiksmas. Įrenginys buvo nupirktas už realią kainą 5615,08 Lt ir parduota už tą pačią kainą. Sutinka, kad įmonė negavo pelno, tačiau įmonei tai dienai reikėjo pinigų, įmonės apyvarta buvo labai bloga, dėl to ir reikėjo tą siurblį parduoti, nes reikėjo piniginių lėšų. Reikėjo mokėti už namo išlaikymą, už dujas, už elektrą, dalį atlyginimo reikėjo išsimokėti. Tai buvo viena iš prekių, kuriai atsirado pirkėjas ir įrenginys buvo parduotas. Tuo veiksmu žalos įmonei nebuvo padaryta.Ta 5615,08 Lt suma buvo gauta bankiniu pavedimu.

44Dėl turto išvaistymo, susijusio su automobiliu „Opel Astra“, kaltinamasis parodė, kad šis automobilis buvo naudojamas ilgą laiką akcininko Vokietijoje. Tai 1996 m. gamybos automobilis. Kadangi jis nebebuvo tinkamas jam naudoti, tai akcininkas automobilį liepė pervaryti į Lietuvą. Jis pats (kaltinamasis) asmeniškai automobilį parvarė ir užregistravo įmonės vardu. Po kurio laiko jis tapo netinkamas važinėti, be to Lietuvoje prasidėjo kalbos apie automobilių apmokestinimą. Akcininkas automobilį liepė parduoti. Pradžioje jis nurodė minimalią 1000 eurų kainą. Patalpinus skelbimą apie pardavimą , per pusę metų klientų automobiliui neatsirado. Tuomet kaina buvo sumažinta iki 2000 Lt, tačiau pirkėjų taip pat neatsirado. Byloje dėl kažkokių keistų aplinkybių, yra tik vienas laiškas, kur akcininkas nurodo už 1000 eurų parduoti, antro laiško kažkodėl nėra. Paskui jis nurodė automobilį parduoti už bet kiek. Kadangi jis turi senyvo amžiaus mamą, kuriai ypatingo automobilio nereikia, jis jį jai ir pardavė. Šioje vietoje kaltę pripažįsta iš dalies, nes vėlgi netinkamai įformino pardavimą, ne taip kaip buhalteriškai teisingai reikėjo. Įmonei žalos nepadarė, nes įmonė kaip tik išvengė ateityje papildomų nuostolių, susijusių su to automobilio remontu, draudimu ir t.t. Jis mano, kad automobilio vertė yra mažesnė, nei nurodyta kaltinime, kadangi net už 2000 Lt automobilio parduoti nepavyko.

45Dėl netikro dokumento realizavimo kaltinamasis parodė, kad kaip jau buvo minėta Vydmantuose vyko bendrovei priklausančio namo statybos. Namas buvo įrenginėjamas tiek iš lauko, tiek iš vidaus. Dirbo daug statybininkų, buvo daug dokumentų. Šiuo konkrečiu atveju M. L. atliko laiptų įrengimą ir apačioje baseino patalpoje sieną darė, duris įstatinėjo ,viso darbų už 18 500 Lt. Kvitą išrašė L., kaip ir kada jį išrašė, jis nematė, jam pateikė jau užpildytą. Tas kvitas buvo pateiktas buhalterijai. Nemano, kad čia ne L. parašas, nes žinant statybininkus ir matant kaip ir kokiame stovyje jie dirbo, tai galėjo būti pasirašyta neblaivaus žmogaus, Jam abejonių dėl dokumento tikrumo nekilo. Negali atsakyti ar rašytinė sutartis dėl rangos darbų buvo, nes ne su visais buvo sudaromos sutartys. Savo kaltės nepripažįsta.

46Teisme apklaustas civilinis ieškovas C. K. parodė , kad įdarbino S. M. kaip jo bendrovės UAB „P. B.“ direktorių ir įgaliojo jį rūpintis bendrove, bendrovės pastatais, veikti jį Baltijos šalyse. UAB „P. B.“ veikė kaip dileris jo Vokietijos kompanijai. S. M. buvo atsakingas už savo rinką ir pateikdavo jam pardavimo rezultatus. Nutraukus su juo kontraktą ryšių nepalaiko.

47S. M. funkcijos buvo pilnai valdyti bendrovę. BendrovėVokietijoje gamina dažymo įrangą. S. M. darbas buvo parduoti tą įrangą. Lietuvoje jis apsilankydavo kartą ar du per metus parodų ar atostogų metu. Kasdieninę įmonės veiklą vykdė S. M.. Jis privalėjo siųsti ataskaitas kas mėnesį apie pardavimus. Jose būdavo paminėti pardavimai, sąnaudos ir pelnas, taip pat atlyginimų išmokėjimai ir mokesčiai. Paskutiniu jų bendravimo metu jis tų ataskaitų pradėjo laiku negauti, todėl S. M. pradėjo spausti, kad jis pateiktų informaciją apie verslą. Finansiškai jis buvo susijęs tik su statomo namo Vydmantuose sąnaudomis. S. M. turėjo informuoti kaip vyksta statybos, jis prašydavo gauti pasiūlymus iš vietinių teikėjų ir tuomet spręsdavo dėl tolimesnės statybos. S. M. sprendė kokius darbuotojus parinkti, kur pirkti medžiagas, o mėnesio gale ataskaitoje tai atsispindėdavo vienoje eilutėje, kaip išlaidos statyboms, bet jos nebuvo nedetalizuojamos. Kai S. M. ką nors samdydavo, jis pasakydavo, kiek kainuos, bet po to jau tą veiklą S. M. atlikdavo pats. Jis tik matydavo mėnesinėje ataskaitoje atlyginimus darbuotojams ir mokesčius taikomus tam uždarbiai.

48Tarp jų su S. M. nebuvo susitarimo, kokiomis apimtimis ir kokiais kiekiais jis gali naudoti įmonės lėšas, jo darbas buvo gauti pelną ir palaikyti žemas išlaidas , jam buvo nustatytas atlyginimas. Paprastai bendrovė neturėtų patirti tokių sąnaudų, kadangi viskas ką ji turėjo, tai buvo pastatai, atlyginimas ir automobilis. Tai buvo labai maža kompanija, kartais vienas, kartais du darbuotojai, todėl sąnaudas buvo galima labai nesudėtingai numatyti.

49S. M. turėjo labai didelį atlyginimą, todėl kitas išlaidas jis aiškino išlaidomis namui. Paklausus kodėl tokios didelės sąnaudos, jis atsakydavo, kad tai išlaidos namui. Visos sąskaitas ir čekius jis pamatė tik tyrimo metu.

50Kompanija kiekvienais metais prarasdavo dalį lėšų ir negaudavo pelno. 2010 m. vasarą su S. M. įvyko pokalbis, kad jis taptų dileriu ir nebebūtų jo darbuotoju. 2010 m. gruodžio 15 d. buvo nuspręsta , kad S. M. palieka bendrovę. Buvo pradėta tirti visus jo elektroninius laiškus, kadangi buvo nuojauta, kad kažkas yra blogai su bendrove Lietuvoje. Buvo surastas užsakymas iš UAB „E. B.“. Ši kompanija buvo pateikusi užsakymą bendrovei, bet S. M. nepersiuntė užsakymo, jį užblokavo tam, kad gautų pelną savo kompanijai. Kaltinamasis informavo, kad įsteigė savo įmonę UAB „Protechnikus“ lapkričio gale. Su S. M. buvo nutarta nebendrauti, paaiškėjus, kad jis apgaudinėja. Gavus iš Lietuvos buhalterinės apskaitos dokumentus, jie buvo ištirti Vokietijoje . Jie buvo vedami labai prastai. Tai kas buvo rasta juos šokiravo. Visi baldai name, esančiame Vydmantuose, buvo apmokėti jo paties asmenine kredito kortele iš Vokietijos. S. M. kiekvieną kartą gavęs asmenine kredito kortele apmokėtą sąskaitą įtraukdavo ją į savo avansinę apyskaitą ir pasiimdavo pinigus iš bendrovės. Taip pat jis yra apmokėjęs skrydžius panaudodamas bendrovės pinigus ir pasiėmęs tokią pačią dalį lėšų iš bendrovės Panašių atvejų buvo daug.

51Pradžioje buvo sutarta, kad S. M. atlyginimas bus 4000-5000 Lt, po kelių metų jis buvo sumažintas iki 3000 Lt plius priedas, atsižvelgiant į bendrovės pelną, bet bendrovė niekada neturėjo pelno, todėl nebuvo už ką mokėti to priedo. Visose ataskaitose buvo nurodyta atlyginimo suma 3000 Lt plius priedai. Tik iš finansinių dokumentų sužinojo, kad S. M. mokėjo sau mažesnį atlyginimą. Apie tai, kad būtų galima pasiimti ką nors daiktais, kaip priedą, procentą nuo pelno, kalbos nebuvo. S. M. jis asmeniškai yra padovanojęs televizorių ir savo asmeninį kompiuterį.

52Jis nežino kokius daiktus įgijo S. M. įmonės poreikiams. Leidimo S. M. įsigyti kamerai, televizoriui jis nedavė.

53Prieš ateinant dirbti S. M. įmonė turėjo automobilį „Ford Turneo“. Šis automobilis naudojamas iki šiol, tuo metu jis buvo tikrai geros būklės. S. M. paprašė nupirkti jam „Peugeot 607“. Jis sutiko su sąlygomis, kad jis pats turėjo užsimokėti visas išlaidas tai mašinai iš savo atlyginimo, t.y. ta suma turėtų būti sumažintas jo atlyginimas. Pradėjus tikrinti sąskaitas paaiškėjo, kad ta mašina vis dar buvo įregistruota įmonės vardu, o tai reiškė, kad įmonė mokėjo visas papildomas išlaidas už tą mašiną - už kurą, remontą ir t.t. S. M. mašina buvo tik jo asmeniškai naudojama, ji tikrai nebuvo naudojama įmonės reikmėms. Oficialiai dokumentuose, kuriuos pateikė S. M. nuskaitymai iš jo atlyginimo buvo, tačiau ar realiai buvo nuskaityta neaišku.

54Apie tai, kad namui Vydmantuose buvo nupirkta krosnelė jam nežinoma. Sąskaitose buvo užfiksuotos dvi krosnelės ir metaliniai laipteliai, kurių name nėra.

55Nebuvo taip, kad S. M. negalėtų grąžinti kompanijai daiktų, kai su juo buvo nutrauktas kontraktas. Buvo išsiųstas sunkvežimis iš Vydmantų į Vilnių, kad jis galėtų perduoti visus daiktus. Buvo paimti visi daiktai, ką jis buvo davęs, ir sunkvežimyje buvo likę vietos. Buvo nežinoma kokie daiktai egzistuoja, todėl ir nebuvo prašyta atiduoti konkrečius daiktus.

56Įmonė paprastai siuntėsi prekes Europos viduje, S. M. turėjo pirktis prekes iš UAB „Proteus“ Vokietijoje, tad jokio PVM nebuvo. Jeigu jis mokėjo PVM, vadinasi, kažką importavo iš už Europos Sąjungos ribų , tačiau viskas, ką jis turėjo gauti, turėjo gauti Vokietijoje.

57Apie vagystę iš garažo Vilniuje, S. M. jį informavo tik po 10 dienų, po policijos ataskaitos gavimo. Tarp pavogtų daiktų buvo paminėta viena dažymo pompa, S. M. buvo apie tai užsiminęs.

58S. M. buvo informuotas, kad yra įmonės mašina Vokietijoje, kurią jis (C. K.) nori atvaryti į Lietuvą ir tuomet parduoti įmonės automobilį. S. M. įdėjo skelbimą į internetą dėl pardavimo nurodydamas 4500 Lt kainą. Jam žinoma, kad buvo pirkėjas už 3000 Lt, tačiau S. M. už tokią kainą parduoti atsisakė. Vėliau jis (C. K.) sutiko parduoti tą mašiną už minimalią 1000 eurų kainą. S. M. pranešė, kad automobilis parduotas, bet už kokią kainą ir kas ją nupirko sužinojo tik iš buhalterinių dokumentų.

59Kompanija UAB „P. B.“ turėjo 1 nešiojamą ir vieną stacionarų kompiuterį Vydmantuose, jokios programinės įrangos neturėjo. S. M. neinformavo, kad buvo sutartis su kompiuterine bendrove, tik buvo rastos sąskaitos, kuriose nurodyta suma, mokama kas mėnesį, palyginus su kompiuterių verte, buvo nepriimtina, kadangi už tokius pinigus būtų galima kas mėnesį pirkti naują kompiuterį.

60Namo apšiltinimas buvo padarytas vienos įmonės iš Kretingos, S. M. atsiuntė kainas jie sutiko ir tai buvo padaryta vienos kompanijos maždaug per savaitę. Jiems atrodė keista, kad ataskaitose buvo minėtos skirtingos įmonės, kurios atliko namo apšiltinimo darbus. Mes paskambinome įmonei iš Kretingos ir paklausėme, ar jie ką nors žino apie antrą įmonę, kuri tariamai atliko namo šiltinimo darbus. Jie labai aiškiai pasakė, kad tik jie vieni darė tuos darbus, nebuvo jokios antros įmonės. Apie skardinimo darbus jam nėra žinoma.

61Dėl visko kas buvo susiję su namu, S. M. pareiga buvo siųsti pasiūlymus, o jis spręsdavo leisti pinigus ar ne.

62Jis neatsimena tokio atvejo, kad S. M. būtų sumokėjęs 6800 Lt sumą kaip priedą. M buvo nepatenkintas savo atlyginimu, tuomet jie sutarė , kad jis išmoką jam vienkartinį “bonusą“ ir viskas, tačiau neatsimena ar ta suma buvo 6800 Lt.

63Teisme apklaustas liudytojas R. L. parodė, kad su S. M. susipažino per draugus. Pokalbio metu jis užsiminė, kad reiktų padaryti darbų statomame name prie Palangos. Tame name klojo plyteles, montavo gipso plokštes, dažė laiptų turėklus, perdažinėjo kambarius antrame aukšte. Dirbo apie 6 asmenys. Pinigai buvo pervesti į sąskaitą sumos neatsimena, bet galėjo būti 18 500 Lt. Visa suma buvo pervesta iš karto, pasirašė čekių knygelėje.

64Ant pinigų – paslaugų pardavimo kvito ( bl. 77, t. 2), kuriame išvardinti darbai, t.y. laiptai, dekoro uždėjimas aplink laiptus ir įvažiavimas į garažą, sienos dekoras, laiptų statyba (juos reikėjo palyginti, trūko dviejų pakopų į apačią, juos statėme), yra jo parašas, dokumentą užpildė taip pat jis. Medžiagas jie pirko patys. Dokumentus, t.y. sąskaitas – faktūras už pirktas medžiagas atiduodavo S. M.. Kartais statybines medžiagas atveždavo ir S. M.. Sąskaitos - faktūros būdavo išrašomos UAB „P. B.“ vardu. Medžiagoms pirkti pinigų duodavo S. M..

65Neatsimena ar teko pirkti cemento, cemento reikėjo laiptų lyginimui, Jo reikėjo nemažai, tikslaus kiekio neatsimena,gal 8 maišų. Galėjo būti, kad cementą pirko S. M..

66Darbų priėmimo aktai buvo pasirašyti padarius darbus.

67Perskaičius liudytojo parodymus, duotus tyrimo metu (t. 2, bl. 41), liudytojas juos patvirtino, tik patikslino, kad darbų buvo atlikta daugiau nei nurodyta jo apklausoje.

68Teisme apklaustas liudytojas V. T. parodė, kad pažįsta C. K. ir S. M.. Su C. K. susipažino parodoje „Litexpo“ rūmuose, kaip susipažino su S. M. nepamena. Jam buvo reikalinga konsultacija dėl turimos linijos našumo padidinimo. Konsultavo S. M. ir pasiūlė pirkti įrangą. Po to iš S. M. dar pirko dažymo pistoletą, purkštukus, remontinę medžiagą. Jis nežino kam buvo užsakymas padarytas UAB „P. B.“ ar UAB „P“, jiems nebuvo svarbu iš kokios įmonės įsigyti reikiamą įrangą. Kiek sumokėjo nepamena.

69Teisme apklaustas liudytojas V. P. parodė, kad su S. M. turėjo reikalų tvarkydamas jo įmonės kompiuterius, teikė kompiuterio sistemų aptarnavimo paslaugas. Taip pat yra pirkęs iš jo įmonės pompą. Pompa telpanti į mašina, ant ratų , kainavo apie kelis tūkstančius litų. Atsiskaitė pavedimu.

70Gali būti, kad išrašydavo S. M. kas mėnesį 1200 Lt sąskaitą pagal sutartį.

71Teisme apklausta liudytoja L. G. parodė, kad tvarkė įmonės UAB „P. B.“ buhalterinę apskaitą nuo 2006 metų. Direktorius S. M. pateikdavo pirminius buhalterinius dokumentus, kuriuos apdorojus pateikdavo Sodrai, mokesčių inspekcijai. Už visų dokumentų teisėtumą, teisingumą buvo atsakingas direktorius. Jeigu kažkokie dokumentai būdavo neaiškūs, įtartini ar keliantys klausimų ji dar kartą direktoriaus pasiklausdavo ir įtraukdavo į buhalterinę apskaitą. Kartais pasitaikydavo atvejų, kad S. M. nepateikdavo dokumentų, susijusių su išlaidomis, sakydavo, kad pateiks vėliau, nes jis ateidavo vieną kartą per mėnesį, kadangi buvo nustatyta tam tikra data, kada jis turi pristatyti dokumentus. Kartais matydavo, kad buvo apmokėjimas, tačiau nėra sąskaitos, klausdavo direktoriaus, o jeigu jokių įtarimų, kad trūksta sąskaitų nebūdavo, tai juo pasitikėdavo kad jis pateikė visus reikalingus dokumentus.

72Automobilis „Opel Astra“ buvo įmonės automobilis ir jis buvo parduotas, datos neatsimena. Jie atkreipė dėmesį, kad automobilio „Opel Astra“ pardavimo metu vertė buvo 1 Lt, bet manė, kad tai buvo jo likutinė vertė pagal ilgalaikio turto kortelę. Automobilis dėvisi ir pagal nusidėvėjimo normatyvus, galėjo tiek kainuoti.

73Kiek S. M. pristatydavo dokumentų dėl automobilio išlaidų, tiek ir įtraukdavo į apskaitą. Kad tokie dokumentai būtų visiškai nepristatomi, gerai neprisimena, bet mano, kad tokių atvejų nebūdavo.

74UAB „P. B.“ paslaugas teikė iki kol buvo nutraukta sutartis. Sutartis buvo pasirašyta su įmone UAB „P. N.“, ji tvarkė tik pirminius dokumentus. Visos ataskaitos buvo formuojamos buhalterinės programos pagrindu. S. M. prieigos prie šios programos neturėjo ir jos duomenų koreguoti neturėjo galimybės.

75S. M. neprašė įvesti neteisingų duomenų į ūkinių operacijų žurnalą, ji suvesdavo tai, kas buvo pateikiama. Kažkokių prašymų kažką kitaip įvesti nebuvo.

76S. M. paprašius jam pateikdavo ataskaitas ištrauktas iš buhalterinės apskaitos programos elektroniniu būdu.

77Ji negali paaiškinti kodėl ūkinių operacijų žurnale 2007-02-28 yra įregistruotos dvi operacijos tai pačiai sumai 6800 Lt, grafoje „dokumento Nr.“ yra įvestas tas pats dokumento numeris, t.y. 8038755, grafoje „turinys, kontrahentas“ – tas pats tekstas „statybos darbai“. Gal tai techninė klaida, kuri vėliau turėjo būti pataisyta, koreguota, nes darant metinį balansą sutikrinama. Būna atvejų, kad kartais įvedama saskaitą du kartus, bet metų pabaigoje, tai turėjo būti sutvarkyta. S. M. elgesys negalėjo turėti įtakos techninės klaidos padarymui.

78Jeigu ūkinių operacijų žurnale 2008-07-30 d., operacijos Nr. 2803, suma 1570 Lt, dokumento Nr. VIN1009083, grafoje „turinys, kontrahentas“ įrašyta - „krosnelė“, tai vadinasi buvo dokumentas, nes visi duomenys įrašyti. Sulyginusi duomenis ūkinių operacijų žurnale su byloje esančia 2008-07-30 PVM sąskaita - faktūra serija VIN1009083, išrašyta UAB „Vienybė“ matyti, kad būtent ši sąskaita įrašyta į ūkinių operacijų apskaitos žurnalą.

79Jeigu ūkinių operacijų žurnale 2009-02-03 d., operacijos Nr. 3766, suma 3405 Lt, dokumento Nr. 2840241D, grafoje „turinys, kontrahentas“ įrašyta - „apmokėjimas importo PVM“, tai vadinasi buvo dokumentas, nes visi duomenys įrašyti. Sulyginusi duomenis ūkinių operacijų žurnale su byloje esančiu Muitinės departamento kvitu Nr. 2840241D 3405 Lt sumai bei AB „Medicinos banko“ 2009-02-03 kvitu, matyti, kad būtent šie dokumentai įrašyti į ūkinių operacijų apskaitos žurnalą.

80Jeigu ūkinių operacijų žurnale 2009-02-13 d., operacijos Nr. 3961, suma 400,34 Lt, dokumento Nr. 381/1/09, grafoje „turinys, kontrahentas“ įrašyta - „viešbutis“, tai vadinasi buvo dokumentas, nes visi duomenys įrašyti. Sulyginusi duomenis ūkinių operacijų žurnale su byloje esančia lenkiška 2009-02-13 sąskaita – faktūra Nr. 381/1/09, išrašyta Hotel Hetmanski, patvirtino, kad būtent šis dokumentas yra įrašytas į ūkinių operacijų apskaitos žurnalą. Kadangi buhalterija vedama litais, tai sąskaitoje nurodyta sumai zlotais buvo pagal tos dienos galiojantį valiutos kursą paversta litais.

81Kadangi ūkinių operacijų žurnale 2009-06-25 d., operacijos Nr. 4550, suma 160 Lt, dokumento Nr. 6617866, grafoje „turinys, kontrahentas“ įrašyta - „vertimas“, surašyti visi duomenys, vadinasi dokumentas buvo pateiktas. Sulyginusi duomenis ūkinių operacijų žurnale su byloje esančiu 2009-06-25 kvitu Nr. 6617866, kuriame įrašyta paslauga „vertimas žodžiu“, patvirtino, kad būtent ši operacija įtraukta į apskaitą.

82Kadangi ūkinių operacijų žurnale 2009-08-31 d., operacijos Nr. 4918, suma 1200 Lt, dokumento Nr. A4479174, grafoje „turinys, kontrahentas“ įrašyta - „sistemos aptarnavimas“ ir ūkinių operacijų žurnale 2009-09-30 d., operacijos Nr. 4919, suma 1200 Lt, dokumento Nr. A4479175, grafoje „turinys, kontrahentas“ įrašyta - „sistemos aptarnavimas“, surašyti visi duomenys, vadinasi dokumentai buvo pateikti. Sulyginusi duomenis ūkinių operacijų žurnale su byloje esančiu 2009-08-31 ir 2009-09-30 kvitais, patvirtino, kad šie dokumentai buvo įtraukti į apskaitą.

83Tvarkydama buhalterinę apskaitą, dokumentų turinio ji netikrindavo, kadangi už dokumentų turinį atsako pats direktorius.

84Ji negali pasakyti, ar buvo atvejų, kai kartojosi paslaugos, o sąskaitų numeriai skyrėsi, jeigu tie dokumentai nekėlė kokių nors įtarimų, tai jie buvo įtraukti į apskaitą.

85Jeigu sąskaitos numeris kartojasi, tai jis du kartus į apskaitą nebus įtraukta. Pasitaikius klaidų, metų gale jos būdavo ištaisomos.

86Jeigu sąskaitoje nurodyta įmonėje nedirbančio asmens pavardė, tokios sąskaitos į apskaitą neįtrauktų. Jeigu direktorius teigia, kad tai teisinga sąskaita, tuomet ji įtraukiama į apskaitą.

87Jeigu matydavo, kad buvo pirkinys, bet dokumentas nebūdavo pateiktas, tai tas išlaidas traktuodavo, kaip direktoriaus išlaidas. Jeigu pirkinys būdavo apmokamos ne įmonės kortele, tokias sąskaitas, jeigu direktorius sakydavo, kad ta sąskaita reikalinga, į apskaitą įtraukdavo, bet buhalteriškai skaitydavosi, kad tuos pinigus išleido direktorius.

88Nepamena, kad būtų buvęs direktoriaus nurodymas išskaičiuoti iš jo atlyginimo kokias nors sumas, susijusias su automobilio „Peugeot 607“ įsigijimu. Kiek atsimena direktorius atlyginimo nesimokėjo, todėl, ką jis pasiimdavo grynais, jie užskaitydavo kaip jo atlyginimą. Jokių dokumentų, kad jo atlyginimas būtų jam mokamas mažesnis, pateikta nebuvo.

89Į buhalterinės apskaitos programą buvo vedama tik tai, kas buvo pateikta, t.y. buhalteriniai dokumentai. Jokių kitų papildomų dalykų traukti į apskaitą negalima ir to daryti S. M. neprašė.

90Visi buhalterijoje esantys dokumentai tyrimo metu buvo perduoti tyrimo organams.

91Perskaičius liudytojos parodymus tyrimo metu (t. 2, b. l. 29-30), liudytoja juos patvirtino, pažymėjo, kad jei pirkimas būdavo iš įmonės kortelės ir jei direktorius sakydavo, kad dokumentus pateiks vėliau, tačiau jų nesulaukdavo, tai šias išlaidas traktuodavo kaip direktoriui išmokėtus grynuosius pinigus. Tai yra ta suma skaitydavosi kaip atskaitingo asmens, tai yra S. M., skola. Išeidamas iš darbo direktorius privalėjo grąžinti įmonei šiuos pinigus arba pateikti jų išleidimą patvirtinančius dokumentus. Jeigu avansinėje apyskaitoje buvo nuliai, tai reiškia, kad jis apmokėjo iš savo grynųjų pinigų ir įmonei nebuvo skolingas.

92Teismo posėdyje apklausta liudytoja R. K. parodė, kad su S. M. susipažino 2004-2005 metais, kai jis pradėjo dirbti jos buvusio vyro C. K. įmonėje. Jai žinoma, kad iš jos buvusio vyro įmonės buvo pasisavinta daug lėšų, daug daiktų, pirkta įmonei statybinių medžiagų, kurios buvo skirtos ne įmonei. Tuo metu, kai S. M. pradėjo dirbti, ji pati prižiūrėjo namo statybas, pirko visas statybines medžiagas, išrinko plyteles, pirko tapetus, laminatą, todėl labai gerai žino, kokios medžiagos buvo skirtos namui. Vėliau, kai dauguma darbų buvo pabaigta, t.y. 2005-2006 metais, dažnai į Lietuvą neparvažiuodavo, nuo tada visus reikalus perėmė S. M.. Jo pagrindinis darbas buvo rūpintis įmonės veikla, perparduoti dažymo įrangą. Pagrindiniai kaltinimai S. M. susiję su statybinėmis medžiagomis. Kai S. M. jau nebedirbo įmonėje, ji peržiūrėjo visus buhalterinius dokumentus. Pagal tai, kokios buvo pirktos statybinės medžiagos įmonės vardu, tai būtų galima pastatyti dar 5 namus. Ji padarė suvestinę, koks statybininkais, kokiais metais ką darė. 2005-2006 metais buvo įrengtos visos vonios su dušais ir klozetais. Visus santechninius darbus atliko V. S.. Kazimieras – elektrikas - atliko visus elektros instaliacijos darbus, pats pasirūpino visomis reikalingomis medžiagomis. Visus įmonės pastate įrengtus šviestuvus nupirko ji. Darbininkai E. B., E. T. ir G. M. atliko vidaus apdailos darbus – klojo laminatą, klijavo plyteles ir tapetus. UAB „Ringesta“ atliko namo lauko sienų šiltinimą. S. M. teigė, kad šiltinimo darbus atliko ir A. S. įmonė, tačiau UAB „Ringesta" patikino, kad tik jie vieni atliko šiltinimo darbus, jokios kitos firmos nebuvo. 2007 vasario ir kovo mėnesiais buvo įnešama vonia į rūsį. Tam padaryti buvo reikalinga išardyti dalį rūsio sienos ir po įnešimo atstatyti. Po vonios įnešimo buvo toliau išklojamos plytelės. 2007 rugpjūtį buvo išvežtos šiukšlės iš rūsio. Ji pati išvalė rūsį, pririnkau pilną konteinerį statybinių šiukšlių ir nuo tos dienos nebebuvo daromi jokie vidaus statybiniai darbai, gal tik prikaltos kelios gipso kartono plokštė baseinui atitverti. Užuolaidas, dažus, tapetus, laminatą ji parūpino pati. Buhalterijoje rado sąskaitų, kad buvo pirktos gyvos gėlės, tačiau gyvų gėlių ji nebuvo pirkusi. Kiek jai yra žinoma, S. M. turi restoraną Palangoje, matyt, ten tos gėlės ir nukeliavo. Visi baldai namui buvo pirkti Klaipėdoje, išskyrus virtuvinius, jie buvo daromi pagal užsakymą Klaipėdoje. Televizorius ir namų kinas trečiame aukšte buvo pirkti 2007 metais, visi kiti televizoriai buvo pirkti iš Š. T. televizorių gamyklos. Telefonus ir kompiuterius į namą iš Vokietijos atvežė C. K.. S. M. ir po statybos darbų pabaigimo pirko iš bendrovės lėšų statybines medžiagas ir įrangą - unitazą su dangčiu, profilių, glaistų, gipso kartono plokščių, klijų plytelėms, tačiau tokių statybinių medžiagų įmonei nebereikėjo, nes visi namo statybos ir remonto darbai Vidmantuose buvo atlikti anksčiau. S. M. iš įmonės lėšų pirko Vilniuje parketlentes, bet tokių parketlenčių pastate niekada nebuvo išklota. Taip pat jis iš įmonės lėšų pirko mūro mišinius, 2006 birželio mėnesį Vilniuje, bet jie tuo laiku taip pat nebuvo reikalingi pastatui. S. M. iš įmonės lėšų 2007-02-01 pirko dušo kabiną, bet ji tikrai pastatyta ne Vidmantuose. Tuo laikotarpiu visi dušai namuose jau buvo sumontuoti, išskyrus rūsį, tačiau iki šios dienos ten nėra pastatyta duso kabinos. S. M. įsirengė sau SPA vonią Vilniuje, kurios remontą apmokėjo įmonės lėšomis. Taip pat S. M. pirko ir daugelį kitų statybinių medžiagų, kurios buvo pirktos Utenoje arba Vilniuje, tačiau namui Vidmantuose jau nebebuvo nebereikalingos. S. M. pirko iš „Utenos betonas" betoną įmonės lėšomis. Paskambinus į šitą įmonę, jie negalėjo pasakyti tikslaus adreso, kur prieš 3 metus vežė betoną, bet užtikrino, kad tikrai ne Vidmantus. S. M. dar pirko iš įmonės lėšų pirties krosnelę, nors įmonė tuo metu dar pirties nestatė, pirtis namo rūsyje pastatyta 2009 lapkričio mėnesį, ten nupirkta kita krosnelė. Taip pat peržiūrėdama įmonės buhalteriją, rado labai daug sąskaitų ir čekių, iš kurių matyti, kad S. M. iš įmonės lėšų pirko daiktus, kurių įmonės patalpose niekada nebuvo ar tie daiktai nebuvo gražinti – tai gręžtuvas už 946,90 LT (2005-05-23), metalines spintos (2005-08-04), kavos aparatas, stalas (2005-08-31), keturių dalių kopėčios 2 vienetai už 1,699,20 LT (2005-10-29), plazminis televizorius, odine sofa, fotokamera. Jis taip pat darė labai daug privačių pirkimų iš įmonės lėšų, apmokėdamas įmonės kortelė už maisto prekes, restorano paslaugas, drabužius, sveikatos draudimą, žaislus vaikams. Taip pat S. M. buvo sudaręs net 6 mobiliųjų telefonų sutartis vienu laikotarpiu, nors įmonėje visada buvo tik l ar 2 darbuotojai, kuriems reikalingas mobilusis telefonas. Tiek mobiliųjų telefonų įmonei niekada nereikėjo. S. M. naudodavo įmonės automobilį Ford Turneo privatiems reikalams, važinėjo įmonės lėšomis j Uteną, Palangą, Klaipėdą. Taip pat jis įmonės lėšomis apdraudė savo automobilį „Peugeot 607“, apmokėjo įmonės lėšomis šio automobilio salono valymą. Jis įmonės lėšomis apmokėjo už kurą ir darė remontą automobiliui BMW, kuris net nepriklausė įmonei. S. M. keliones, kurios būdavo privačios, įformindavo kaip komandiruotes, taip iš įmonės sąskaitos apmokėdamas ne tik pačią kelionę, bet ir apmokėdavo viešbučių, kuro ir kitas išlaidas. Vasaromis namas buvo nuomojamas svečiams iš Vokietijos. Vokietijoje iš jų buvo paimamas išankstinis apmokėjimas ir už tuos pinigus sumokamos išlaidos namo reklamai. S. M. buvo pavesta paimti iš svečių kitą dalį pinigų ir parašyti jiems už tai sąskaitas, tačiau peržiūrėję buhalteriją, nebuvo rasta viena sąskaita ir nebuvo įnešimų į įmonę grynais ar pavedimu. Taip pat, S. M. įmonės lėšomis darė privačius pirkinius kasdieniniams jo poreikiams arba statybinėms medžiagoms, bet nesumokėdavo laiku įmonės sąskaitų tiekėjams, įmonės namo priežiūrai, įmonės kreditų, todėl kaupėsi delspinigiai, kurie būdavo sumokami iš įmonės lėšų.

93Automobilis „Peugeot 607“ nebuvo naudojamas įmonės reikmėms, tai buvo S. M. asmeninis automobilis.

94Automobilis „Opel Astra“ buvo atvežtas iš Vokietijos. Vyras norėjo parduoti jį už 1000 litų tačiau S. M. jo nepardavė, o paskui tą automobilį pardavė savo motinai už 1 Lt. Šis automobilis nenaujas, tačiau buvo naudojamas, turėjo galiojančią tech. apžiūrą.

95Vyras S. M. nėra leidęs įsigyti daiktų iš įmonės sąskaitų.

96Name yra pirtelė, tačiau krosnelės „ Vienybė“ joje nėra. Jai žinoma, kad tokia krosnelė yra pastatyta S. M. pirtyje.

97Jai žinoma, kad C. K. S. M. dovanojo kažkokį mažą kompiuterį ir televizorių per Kalėdas.

98Teismo posėdyje apklausta liudytoja AVPK NNTS vyr. tyrėj D. P. parodė, kad atliko S. M. bylos tyrimą. Apie tai, kad kaltinamasis nurodo, kad pirminės apskaitos dokumentai buvo ir yra ikiteisminio tyrimo pareigūnų turimoje medžiagoje gali pasakyti, kad visi paimti buhalteriniai dokumentai buvo sunumeruoti ir su apyrašu pateikti revizorei. S. M. pateikti įtarimai buvo pareikšti remiantis duota specialisto išvada. Tyrimą atliko specialistė turinti ekonominį išsilavinimą. Ji pati kaip teisininkė galėjo vertinti tik tuos epizodus, kurie susiję su kratos metu pas S. M. rastais daiktais. Ji pati paimtų buhalterinių dokumentų fiziškai neperžiūrėjo.

99Teismo posėdyje apklausta liudytoja V. I. parodė, kad S. M. matė vienintelį kartą 2011-01-11, kai jis atvežė dokumentus. Tuo metu ji turėjo savo įmonę, kuri teikė apskaitos paslaugas ir buvo atvykusi į Vidmantus į UAB “P. B.“ patalpas vertinti dokumentų. Pradėjus žiūrėti dokumentus buvo pastebėta, kad nėra jokių analitinių ataskaitų, dokumentai yra tik susegti, toks susegimas nėra apskaita. Bevartant tuos dokumentus visiškai atsitiktinai ji atvertė įsakymą, kur minima jog yra priskaičiuota darbo užmokesčio dalis už sumažintą uždarbį. Parodžius tai Carstenui, jis buvo nustebęs. Atsižvelgiant į tai, kad dokumentai, kuriuos M. atsivežė buvo nenumeruoti, analitinių ataskaitų juose nebuvo, atsižvelgiant į tai, kad ten buvo dokumentų apie kuriuos akcininkas iš vis nieko nežinojo, ji atsisakė pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą ir pareikalavo, kad dokumentai būtų sunumeruoti ir normaliai priduoti priėmimo-perdavimo aktu.

100Iki jos buhalterinę apskaitą tvarkė UAB“P. N.“. Taip pat jai didelių įtarimų kilo dėl to, kad iš banko išrašų buvo matyti, kad buvo pirkti kvepalai, apmokėtos kavinių, kino teatrų, knygynų paslaugos. Tai nėra būdinga įmonės veiklai. Išlaidų, kurios buvo panaudotos asmeniniams poreikiams tenkinti, negalima traukti į bendrovės apskaitą jei jos nesusijusios su įmonės veikla. Taip pat ir kasos dokumentai nebuvo nuoseklūs, jie buvo padriki. Nuo 2011 m. sausio 1 d. visa apskaita jau buvo pas ją. Ji gaudavo visus dokumentus dėl skolų, kuriuose taip pat buvo neatitikimų, nebuvo daugelio sąskaitų. Vėliau UAB “P. N.“ pateikė likučius. Didelį rūpestį sukėlė Č. statybos remonto darbų įmonė. Šiai įmonei buvo sumokėtas 132000 Lt avansas, tačiau dokumentų pagrindžiančių tokias sąnaudas nebuvo. 2011-02-07 buvo gautas antstolio Zenkevičiaus patvarkymas civilinėje byloje, kurioje M. kreipėsi dėl neišmokėto darbo užmokesčio. Prie vykdomojo rašto buvo pridėtas turto aprašas. Ilgalaikio turto suvestinėje, kurią perdavė UAB „Proximum“ buvo automobilis „Peugeot 607“, o turto apraše jo nebuvo. Užsakius VĮ Regitra duomenis paaiškėjo, kad šis automobilis parduotas 2009-10-17 M. už 500 Eur.

101Liudytojas A. S. apklausiamas teismo posėdyje patvirtino savo parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu , t 2, b.l. 44-45, 46, kuriuose parodė, kad jis yra skardininkas, dažniausiai dirba pagal patentą . S. M., taip pat ir V. P jam pažįstami nuo vaikystės, kadangi jie visi kilę iš Utenos. S. M. kartais susitinka išgerti alaus, santykiai normalūs. S. M. buvo jį pasamdęs atlikti darbus, name, prie Palangos, tai galėjo būti pavasarį ar rudenį. Dirbo apie tris savaites, pinigus grynais sumokėjo M., kiek pamena užsakovas buvo UAB P. Jis atliko stogo šlaitų skardinimo darbus, apšiltinimo vata darbus, skardinant reikėjo išardyti dalį apdailos,, po to vėl sukalti, taip pat atliko dviejų balkonįų skardinimo darbus, įrengė hidroizoliacinę dangą. Struktūrinio tinko netinkavo, betonavimo darbų taip pat neatliko. Kodėl šie darbai įtraukti į jo darbų aktą paaiškinti negali. Už atliktus darbus M sumokėjo 15000 Lt per du kartus. Darbų aktą jis pasirašė, išrašė prekių pirkimo pardavimo kvitus. S. M. jo prašė kvituose parašyti didesnę sumą, nei reali. Tai jis paaiškino tuo, kad reikės atlikti dar darbus ir nebus kam pasirašyti kvitus. Kas tuos kitus darbus atliko ir kokius jis nežino. Daugiau jis pas S. M. nedirbo, tačiau M galėjo iš jo pirkti skardą.

102Apklaustas papildomai liudytojas tyrimo metu parodė, kad pagal prekių (paslaugų) pirkimo- pardavimo knygelę nustatė, kad UAB „ P. B.“ buvo išrašyti du kvitai 2005-12-01 19 248 Lt ir be datos 7390 Lt sumai sumos, kurios buvo pervedamos į jo sąskaitą po 2005 metų, tai buvo S. M. skola už jo atliktus darbus name prie Palangos , dėl kurių jis išrašė kvitus. Tuomet S. M. neturėjo pinigų, dalį sumokėjo jam grynais, o vėliau išmokėjo dalimis, per banką.

103Atsakydamas į klausimus teisiamojo posėdžio metu liudytojas parodė, kad už atliktus darbus name jam nebuvo permokėta, jis pateikė darbų sąmatą ir buvo aptarta dėl atlygio. Tinkuoti galbūt kažką ir galėjo, taip pat atliko balkono betonavimą, kuomet ant hidroizoliacinio sluoksnio dedamas betonas, tačiau kitokių betonavimo darbų tikrai neatliko. Jis atliko visus darbus, nurodytus 2005-10-17 darbų akte.

104Teismo posėdyje apklausta liudytoja J. D. parodė, kad nuo 2003 m. UAB "P. B." buhaltere dirbo nuo 2003 metų iki 2006-11-15. S. M. buvo bendrovės direktorius, santykiai buvo darbiniai, konfliktų nebuvo. Iš darbo ji buvo atleista už tariamas pravaikštas, nors su S. M. buvo susitarta, kad jai reikia išeiti iš darbo, nes bus įdarbinta kita buhalterė. Vėliau sužinojo, kad ją atleido kitu pagrindu ir ji negavo išeitinės pašalpos. Dėl to kilo konfliktinė situacija, teko bylinėtis teisme ir teismas patenkino jos ieškinį bei priteisė sumą už priverstines pravaikštas. Kai darbo vieta buvo Vidmantuose, įmonė turėjo vieną kompiuterį su kuriuo ji ir dirbo. Kas užsiėmė kompiuterio priežiūra ji nežino. Su kompiuteriu aš dirbau, o kas prižiūrėjo, nežinau, ar buvo kompiuterio priežiūra, nežinau. Bendrovė turėjo įsigijusi automobilius, arjie buvo būtini bendrovei ji pasakyti negali. Bendrovė prekiavo dažymo įranga, detalėmis. Buvo prekiaujame ne tik Lietuvoje, buvo vežamos detalės iš užsienio. Įmonė samdė darbuotojus atlikti Vidmantų name statybos darbus. Žmonės dirbo pagal individualią veiklą ir firmos buvo samdomos, buvo išrašomos kažkokios sąskaitos. Ji matė, kad buvo įrengiamas namas, perkami baldai, plytelės ir kita. M atnešdavo sąskaitas ir ji įtraukdavo jas į buhalterinę apskaitą, ar jis atliko pirkimus už savo asmenines lėšas ji neatsimena. Neatsimena ar akcininkui buvo pateikiamos finansinės ataskaitos, taip pat neatsimena ar įmonė turėjo didelį įsiskolinimą.

105Atvejų, kad S. M. prašytų neįtraukti į suvestinius dokumentus jo pateiktų pirminių dokumentų bei neišmokėtų pinigų, nebuvo . M prisimena, jisai atliko paslaugas, klojo plyteles, sienas lygino, buvo mokėtos jam lėšos iš bendrovės pinigų. Viskas kas buvo sumokėta, viskas buvo įtraukta į sąnaudas, buvo darbų atlikimo aktai ir pagal tuos aktus buvo išmokėta. Visos buhalterinės knygos buvo sunumeruotos, tvarkingos ir visi dokumentai buvo perduoti.

106Liudytoja patvirtino savo parodymus ikiteisminio tyrimo metu ( b.l. 35-37, 2 t.) kuriuose parodė , kad paskutinis jai išmokėtas darbo užmokestis sudarė 1100 Lt , kurį gaudavo per banką. Nei 2005 m. , nei 2006 m. sausio mėnesį ji jokių pinigų negavo, kas juos gavo ir kur išleido ji nežino.

107Iš 2012-02-29 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos specialisto išvados Nr. 5-1/36 dėl UAB P. B. ūkinės finansinės veiklos tyrimo nustatyta, kad tyrimui Bendrovė pateikė suvestinį registrą „Sąnaudų iššifravimas“, sudarytą 2005-11-30 dienai. Suvestiniame registre nurodytos prekių pardavimo pajamos už 2005 m. sausio mėn. - 450 Lt, už vasario mėn. 2 792,38 Lt ir už kovo mėn. 19 106,45 Lt. Tyrimui nepateikti šias sumas pateisinantys dokumentai: PVM sąskaitos faktūros ar kiti pardavimo ar pinigų gavimo dokumentai.

1082005 m. vasario mėn. PVM deklaracijoje deklaruota 2792 Lt PVM apmokestinamųjų tiekimų ir 503 Lt nuo jų paskaičiuoto PVM. Vasario mėn. UAB „Seigas“ per Bendrovės kasą sumokėjo 3000 Lt, nurodant, kad mokama pagal PVM sąskaitą faktūrą PRB Nr.007, bet tyrimui nepateikta tokia sąskaita. Pagal tvarkomą apskaitą negalima nustatyti ar deklaruota ši sąskaita, nes deklaruota bendra sąskaitos suma 3 295 Lt (2792 Lt+503 Lt), o apmokėta 3000 Lt.

1092005 m. kovo mėn. PVM deklaracijoje deklaruota 19 106 Lt PVM apmokestinamųjų tiekimų ir 3 439 Lt nuo jų paskaičiuoto PVM. Tyrimui nepateikti šias sumas pateisinantys dokumentai: PVM sąskaitos faktūros ar kiti pardavimo ar pinigų gavimo dokumentai. Išrašomi PVM sąskaitų registre nurodyta išrašytos trys sąskaitos 19 106 Lt sumai plius 3439 Lt PVM, be tyrimui sąskaitos nepateiktos.

1102005 m. buvo neregistruota 22 348,83 Lt pajamų suma, negalima nustatyti kam buvo išrašytos sausio-vasario mėn. pardavimų sąskaitos, kas buvo parduota ir kaip jos buvo apmokėtos; negalima nustatyti, kas buvo parduota kovo mėnesį ir kaip buvo apmokėta.

111Bendrovė 2006-06-27 iš UAB Hansa Lizingas įsigijo naudotą automobilį ( - ) už 43 300 Lt. Šis automobilis apskaitoje registruotas kaip ilgalaikis turtas ir įvestas į eksploataciją 2006-06-30. Šis automobilis iki tiriamojo laikotarpio pabaigos buvo naudojamas bendrovėje, pardavimas apskaitoje neregistruotas, pinigai neįnešti nei į kasą, nei banko sąskaitą.

112Pagal 2009-10-17 Pirkimo-pardavimo sutartį Nr.01.1017, direktorius S. M., atstovaudamas Bendrovę pardavė automobilį savo žmonai R. M.. Ši pardavimo operacija neregistruota tvarkomoje tyrimui pateiktoje buhalterinėje apskaitoje ir pagal tyrimui pateiktus duomenis neaišku ar automobilis buvo parduotas ir pardavimo operacija neregistruota tvarkomoje apskaitoje, ar automobilis neparduotas ir neįvykusiai ūkinei operacijai surašyta sutartis

113Dėl UAB „P. B.“ tvarkomos apskaitos iš dalies negalima bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

114Tyrimui Bendrovė pateikė suvestinį registrą „Sąnaudų iššifravimas“, sudarytą 2005-11-30 dienai. Suvestiniame registre nurodytos prekių pardavimo pajamos už 2005 m. sausio mėn. - 450 Lt, už vasario mėn. 2 792,38 Lt ir už kovo mėn. 19 106,45 Lt. Tyrimui nepateikti šias sumas pateisinantys dokumentai: PVM sąskaitos faktūros ar kiti pardavimo ar pinigų gavimo dokumentai. Pagal tyrimui pateiktą tvarkomą apskaitą negalima nustatyti ar pardavimo dokumentai nebuvo surašyti, ar surašyti bet neišsaugoti.

115Tolimesnio ikiteisminio tyrimo metu nustačius, kad dokumentai nebuvo surašyti būtų pažeista 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 str. 1 d., kurioje nurodyta, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais (to paties įstatymo paaiškinta, kad apskaitos dokumentas, tai toks popierinis ar elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą), dokumentai turi būti surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, 16 str. 3 d., kur sakoma, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus, nes pagal tyrimui pateiktą tvarkomą apskaitą negalima nustatyti kam buvo išrašytos sausio-vasario mėn. pardavimų sąskaitos, kas buvo parduota ir kaip jos buvo apmokėtos; negalima nustatyt, kas buvo parduota kovo mėn. ir kaip buvo apmokėta, todėl pagal patikrinimui pateiktą Bendrovėje tvarkomą buhalterinę apskaitą, iš dalies negalima nustatyti UAB „P. B.“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

116Nustačius, kad dokumentai buvo surašyti, bet neišsaugoti būtų pažeista 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX- 574 19 str. 1 d., kur sakoma, kad apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą, 2 d., kur sakoma, kad patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų. Dėl to, kad neišsaugoti ir tyrimui nepateikti registruotas pardavimo operacijas patvirtinantys dokumentai iš dalies negalima nustatyti UAB „P. B.“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, (specialisto išvados 5.2. p).

1172005 m. rugpjūčio mėn. pateiktais duomenimis per du kartus buvo išmokėta 2 200 Lt G. M.. Išmokėjimo pagrįstumui patvirtinti pateiktas „Atliktų statybinių darbų aktas“ 3 145 Lt sumai ir G. M., dirbančio pagal verslo liudijimą, vardu išrašyti du prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitai. Šių sumų išmokėjimas registruotas bendrovės tvarkomoje kasos knygoje, bet neregistruotas tvarkomuose suvestiniuose registruose. Suvestiniuose registruose neregistruota nei išmokėjimas, nei kokiai išlaidų sąskaitai jis priskiriamas, ši suma neapskaityta nei bendrovės sąnaudose, nei nebaigtos statybos buhalterinėje sąskaitoje, tuo pažeista 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., kur sakoma, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu, 12 str. 4 d., kur sakoma, kad apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, 16 str. 3 d., kur sakoma, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus, nes tyrimui pateiktoje tvarkomoje apskaitoje neregistruotas 3 145 Lt Bendrovės įsipareigojimas pagal „Atliktų statybinių darbų aktą“, negalima nustatyti ar tai nebaigtos statybos (buh. sąskaita Nr.125) dalis ar bendrovės sąnaudos (buh. sąskaita Nr.600), todėl pagal patikrinimui pateiktą Bendrovėje tvarkomą buhalterinę apskaitą, iš dalies negalima nustatyti UAB „P. B.“ turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

1182007 m. S. M. bendrovės reikmėms panaudojo 66 522,1 Lt. Ne visos išlaidos iš avansinių mokėjimų pateisintos dokumentais.

1192007 m. vasario mėn. registre „Atskaitingi asmenys4 S. M. išlaidose du kartus įvertintas tas pats mokėjimas 6 800 Lt sumai, 6 800 Lt suma padidinant Bendrovės įsiskolinimą S. M.. T. B. pažeista 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., kur sakoma, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d., kur sakoma, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais (to paties įstatymo paaiškinta, kad apskaitos dokumentas, tai toks popierinis ar elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą), 16 str. 3 d., kur sakoma, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus, nes tvarkomoje apskaitoje įregistruota neįvykusi 6 800 Lt išmokėjimo R. S. ūkinė operacija, pagal tyrimui pateiktą tvarkomą apskaitą negalima nustatyti kam buvo panaudota 6 800 Lt suma, todėl pagal patikrinimui pateiktą Bendrovėje tvarkomą buhalterinę apskaitą, iš dalies negalima nustatyti UAB „P. B.“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

1202008 m. bendrovėje buvo vienas atsiskaitytinas asmuo - S. M.. Metų pradžioje Bendrovės įsiskolinimas S. M. buvo (-33 002,64 Lt). Pagal tyrimui pateiktus registrus per 2008 m. S. M. Bendrovės reikmėms panaudojo 70 618,65 Lt, iš jų 15 994,35 Lt įnešė atgal į Bendrovės kasą, kita 54 624,3 (70 618,65 Lt -15 994,35 Lt) buvo panaudota pirkiniams, komandiruotėms apmokėti. 2008-12-31 Bendrovė, pagal tvarkomą registrą buvo skolinga S. M. (-22451,45 Lt).

121Pagal pateiktus dokumentus Bendrovės įsiskolinimas S. M. 2008-12-31 buvo ne (- 22451,45 Lt), o (-22 677,65 Lt), nes likutis (-35 231,03 L) buvęs 2008-02-28 buvo neteisingai atkeltas į 2008-03-01, sumažinant jį 1 796,2 Lt - (-33434,83 Lt). Tyrimui nepateikti dokumentai dėl šios sumos sumažinimo, o taip pat liepos mėn. išlaidose nurodyta 1 570 Lt suma „krosnelė“, bet tyrimui nepateiktas šios prekės įsigijimo dokumentas, dėl to Bendrovėje tvarkant buhalterinę apskaitą buvo pažeista 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., kur sakoma, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d., kur sakoma, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais (to paties įstatymo paaiškinta, kad apskaitos dokumentas, tai toks popierinis ar elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą), dokumentai turi būti surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, 16 str. 3 d., kur sakoma, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus nes apskaitoje įregistruota Bendrovės įsiskolinimo S. M. sumažinimo operacija nesurašytas joks dokumentas pateisinantis 2008 m. kovo mėn. 1 796,2 Lt Bendrovės įsiskolinimo S. M. sumažėjimą, nes 2008 m. liepos mėn. apskaitoje registruota S. M. apmokėta 1 570 Lt suma už krosnelę, bet tyrimui nepateiktas joks sumokėjimą pateisinantis dokumentas, todėl pagal patikrinimui pateiktą Bendrovėje tvarkomą buhalterinę apskaitą, iš dalies negalima nustatyt: UAB „P. B.“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo struktūros.

122Bendrovė 2006-06-27 iš UAB Hansa Lizingas įsigiję naudotą automobilį ( - ) už 43 300 Lt. Sis automobilis apskaitoje registruotas kaip ilgalaikis turtas ir įvestas į eksploataciją 2006-06-30, nustatant 360,8 Lt nusidėvėjimą per mėnesį. Pateiktoje nusidėvėjimo ataskaitoje už laikotarpį 2006-10-01 - 2006-12-31, nusidėvėjimas pradėtas skaičiuoti nuo 2006 m. lapkričio mėn., įsigijimo data nurodyta 2006-10-27 (vietoj 2006-06-27), naudojimo laikas 9 metai, likvidacinė vertė 1 Lt. Pateiktų banko sąskaitų išrašų duomenimis per laikotarpį nuo 2006 m. birželio mėn. iki 2009 m. liepos mėn. Bendrovė už šį automobilį sumokėjo iš viso 48 530,38 Lt. Pagal bendrovėje tvarkomą apskaitą šis automobilis iki tiriamojo laikotarpio pabaigos buvo naudojamas bendrovėje, pardavimas apskaitoje neregistruotas. Iki tiriamojo laikotarpio pabaigos buvo jam buvo skaičiuojamas nusidėvėjimas, t.y. tyrimui pateiktose nusidėvėjimo ataskaitose 2010-12-31 likutinė automobilio vertė nurodyta 25 257 Lt, paskaičiuota nusidėvėjimo iš viso 18 043 Lt nusidėvėjimo.

123Ikiteisminio tyrimo metu Vj „Regitra“ 2011-03-05 pateiktais duomenimis automobilio ( - ) nėra tarp UAB „P. B.“ vardu registruotų automobilių.

124Pagal 2009-10-17 Pirkimo-pardavimo sutartį Nr.01.1017, direktorius S. M., atstovaudamas Bendrovę pardavė automobilį savo žmonai (S. M. apklausa) R. M.. Ši pardavimo operacija neregistruota tvarkomoje tyrimui pateiktoje buhalterinėje apskaitoje ir pagal tyrimui pateiktus duomenis neaišku ar automobilis buvo parduotas ir pardavimo operacija neregistruota tvarkomoje apskaitoje, ar automobilis neparduotas ir neįvykusiai ūkinei operacijai surašyta sutartis.

125Tolimesnio ikiteisminio tyrimo metu nustačius, kad automobilis buvo parduotas ir pardavimo operacija neregistruota tvarkomoje apskaitoje būtų pažeista 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., kur sakoma, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu, 12 str. 4 d., kur sakoma, kad apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, 16 str. 3 d., kur sakoma, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus, nes tyrimui pateiktoje tvarkomoje apskaitoje neregistruotas automobilio pardavimas ir todėl pagal patikrinimui pateiktą Bendrovėje tvarkomą buhalterinę apskaitą, iš dalies negalima nustatyti UAB „P. B.“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

126Tolimesnio ikiteisminio tyrimo metu nustačius, kad automobilis neparduotas ir neįvykusiai ūkinei operacijai surašyta sutartis, būtų pažeista 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 str. 1 d., kur sakoma, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais (to paties įstatymo paaiškinta, kad apskaitos dokumentas, tai toks popierinis ar elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą), dokumentai turi būti surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.

1272009 m. suvestiniuose registruose „Sąskaita 256 Atskaitingi asmenys“, registruojant S. M. išlaidas nustatyti neatitikimai.

1282009 m. vasario mėn. dokumentais nepagrįstos 4 167,88 Lt išlaidos, o būtent: 3 405 Lt „apmokėjimas importo PVM“, 362,54 Lt „apmokėjimas“ ir 400,34 Lt „viešbutis“. Pagal pateiktus dokumentus neaišku ar tokių mokėjimų nebuvo ar neišsaugoti mokėjimo dokumentai.

1292009 m. birželio mėn. dokumentais nepagrįstos 160 Lt išlaidos „vertimas“. Pagal pateiktu; dokumentus neaišku ar tokio mokėjimo nebuvo ar neišsaugoti mokėjimo dokumentai.

1302009 m. rugpjūčio mėn. dokumentais nepagrįstos 1 464,43 Lt išlaidos, o būtent: 1 200 L „sistemos aptarnavimas“, 264,43 Lt „grąžinimas“. Pagal pateiktus dokumentus neaišku ar tokiu mokėjimų nebuvo ar neišsaugoti mokėjimo dokumentai.

1312009 m. rugsėjo mėn. (77 priedas, 22 lapai, 16-as lapas) dokumentais nepagrįstos 1 200 L išlaidos „sistemos aptarnavimas“. Pagal pateiktus dokumentus neaišku ar tokio mokėjimo nebuvo ar neišsaugoti mokėjimo dokumentai.

132Iš viso 2009 m. dokumentais nepateisinta 6 992,31 Lt S. M. išlaidų suma.

133Tolimesnio ikiteisminio tyrimo metu nustačius, kad apmokėjimo dokumentų nebuvo, būti pažeista 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., kui sakoma, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius susijusius si turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d., kur sakoma, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais (to paties įstatymo paaiškinta, kad apskaitos dokumentas, tai toks popierinis ar elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą), 16 str. 3 d., kur sakoma, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus, nes apskaitoje registruotos ūkinės operacijos nepagrįstos dokumentais, neaišku kur buvo panaudoti iš avansinės išlaiduoti pinigai, todėl pagal patikrinimui pateiktą Bendrovėje tvarkomą buhalterinę apskaitą, iš dalies negalima nustatyti UAB „P. B.“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo,įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

134Tolimesnio ikiteisminio tyrimo metu nustačius, kad dokumentai buvo gauti, bet neišsaugoti būtų pažeista 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 str. 1 d., kur sakoma, kad apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą, 2 d., kur sakoma, kad patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų. Dėl to, kad neišsaugoti ir tyrimui nepateikti registruotas išlaidų operacijas patvirtinantys dokumentai iš dalies negalima nustatyti UAB „P“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros (specialisto išvados 9.4.1. p).

135Tvarkant UAB „P“ buhalterinę apskaitą buvo atvejų, kai buvo nesilaikoma norminių aktų reikalavimų.

136Už laikotarpį nuo 2005-01-01 iki 2005-08-01 tyrimui pateikti tik pirminiai buhalterinės apskaitos dokumentai, nepateikti jokie suvestiniai registrai. Pagal tyrimui pateiktą tvarkomą apskaitą negalima nustatyti ar registrai „Pardavimų skolon žurnalas“ ar kitokie, kuriuose būtų registruojamos ūkinės operacijos už 2005 m. sausio-liepos mėn. laikotarpį nebuvo tvarkomi, ar jie neišsaugoti.

137Tolimesnio ikiteisminio tyrimo metu nustačius, kad registrai nebuvo tvarkomi būtų pažeista: 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 str. 4 d„ kur sakoma, kad apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, 16 str. ld„ kur sakoma, kad ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose, nes tyrimui pateiktų pirminių pardavimo dokumentų duomenys nebuvo registruoti registruose.

138Tolimesnio ikiteisminio tyrimo metu nustačius, kad registrai buvo tvarkomi, bet neišsaugoti būtų pažeista: 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 str. 1 d., kur sakoma, kad apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą, 2 d., kur sakoma, kad patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų.

1392005

140m. rugpjūčio mėn. pateiktais duomenimis per du kartus buvo išmokėta 2 200 L G. M.. Šių sumų išmokėjimas registruotas bendrovės tvarkomoje kasos knygoje, bet neregistruotas tvarkomuose suvestiniuose registruose, tuo pažeista 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LF Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., kur sakoma, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu, 12 str. 4 d., kur sakoma, kad apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, 16 str. 3 d., kur sakoma, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitas.

1412007

142m. vasario mėn. registre „Atskaitingi asmenys“ S. M. išlaidose du kartus įvertintas tas pats mokėjimas 6 800 Lt sumai, 6 800 Lt suma padidinant Bendrovės įsiskolinimą S. M.. T. B. pažeista 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., kur sakoma, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d., kur sakoma, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais (to paties įstatymo paaiškinta, kad apskaitos dokumentas, tai toks popierinis ar elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą), 16 str. 3 d., kur sakoma, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus, nes tvarkomoje apskaitoje įregistruota neįvykusi 6 800 Lt išmokėjimo R. S. ūkinė operacija.

143Ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis nustatyta, kad „S. M. savo šeimai pirko bilietus skrydžiui į Vokietiją už 2 595 Lt“. 2007 m. gruodžio mėn. registre „Atskaitingi asmenys“ S. M. išlaidose įvertintos 3 813,71 Lt (1545,6+2268,11) išlaidos „komandiruotė“ ir 2 595 Lt „bilietai“.

1442 595 Lt išlaidos registre įvardintos „ABVN000015211 bilietai“, apmokėta iš kortelės sąskaitos. Šie bilietai neapskaityti komandiruotės išlaidų paskaičiavimo dokumentuose ir neaišku kam jie buvo panaudoti.

145LR pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 21 str. sakoma, kad Komandiruote laikomas vieneto vadovo arba jo įgalioto asmens įsakymu (sprendimu) įformintas darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijas, tarnybinį pavedimą ar kelti.

1462008-12-31 Bendrovė, pagal tvarkomą registrą buvo skolinga S. M. (-22451,45 Lt) (21 lentelė). Pagal pateiktus dokumentus Bendrovės įsiskolinimas S. M. 2008-12-31 buvo ne (-22451,45 Lt), o (-22 677,65 Lt). Tyrimui nepateikti dokumentai dėl šios sumos sumažinimo ir liepos mėn. išlaidose nurodyta 1 570 Lt suma „krosnelė“, bet tyrimui nepateiktas šios prekės įsigijimo dokumentas, tuo Bendrovėje tvarkant buhalterinę apskaitą pažeista 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., kur sakoma, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d., kur sakoma, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais (to paties įstatymo paaiškinta, kad apskaitos dokumentas, tai toks popierinis ar elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą), dokumentai turi būti surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, 16 str. 3 d., kur sakoma, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus (specialisto išvados 8.4. p ir 8.4.1. p).

147Pagal tyrimui pateiktus dokumentus Bendrovė 2006-06-27 pagal PVM sąskaitą faktūrą LS Nr. 0000966803 iš UAB Hansa Lizingas įsigijo naudotą automobilį ( - ) už 43 300 Lt. Pagal bendrovėje tvarkomą apskaitą šis automobilis iki tiriamojo laikotarpio pabaigos buvo naudojamas bendrovėje, pardavimas apskaitoje neregistruotas. Ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis šis automobilis nepriklauso bendrovei. Pagal 2009-10-17 Pirkimo-pardavimo sutartį Nr.01.1017, direktorius S. M., atstovaudamas Bendrovę pardavė automobilį savo žmonai (S. M. apklausa) R. M.. Ši pardavimo operacija neregistruota tvarkomoje tyrimui pateiktoje buhalterinėje apskaitoje ir pagal tyrimui pateiktus duomenis neaiški ar automobilis buvo parduotas ir pardavimo operacija neregistruota tvarkomoje apskaitoje, ai automobilis neparduotas ir neįvykusiai ūkinei operacijai surašyta sutartis.

148Tolimesnio ikiteisminio tyrimo metu nustačius, kad automobilis buvo parduotas ii pardavimo operacija neregistruota tvarkomoje apskaitoje būtų pažeista 2001 m. lapkričio mėn. 6 d, LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., kur sakoma, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu, 12 str. 4 d., kur sakoma, kad apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, 16 str. 3 d., kur sakoma, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus

149Tolimesnio ikiteisminio tyrimo metu nustačius, kad automobilis neparduotas ir neįvykusiai ūkinei operacijai surašyta sutartis, būtų pažeista 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 str. 1 d., kur sakoma, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais (to paties įstatymo paaiškinta, kad apskaitos dokumentas, tai toks popierinis ar elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą), dokumentai turi būti surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus (specialisto išvados 9.1.1 p).

1502009 m. suvestiniuose registruose „Sąskaita 256 Atskaitingi asmenys“, registruojant S. M. išlaidas nustatyti neatitikimai, t.y. dokumentais nepateisinta 6 992,31 Lt S. M. išlaidų suma.

151Tolimesnio ikiteisminio tyrimo metu nustačius, kad apmokėjimo dokumentų nebuvo, būtų pažeista 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., kur sakoma, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d., kur sakoma, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais (to paties įstatymo paaiškinta, kad apskaitos dokumentas, tai toks popierinis ar elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą), 16 str. 3 d., kur sakoma, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus.

152Tolimesnio ikiteisminio tyrimo metu nustačius, kad dokumentai buvo gauti, bet neišsaugoti būtų pažeista 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 str. 1 d., kur sakoma, kad apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą, 2 d., kur sakoma, kad patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų.

153Pagal tyrimui pateiktus dokumentus Bendrovė 2010-05-06 pagal PVM sąskaitą faktūrą PRB Nr.277 ir Pirkimo-pardavimo sutartį Nr.01.1018 pardavė naudotą automobilį Opel A. V. M. už 1 Lt. Pinigai-1 Lt sumokėti į Bendrovės kasą. Automobilis buvo įsigytas 2006 metais už 7 000 Lt. 2010-05-31 jo likutinė vertė buvo 4 606,7 Lt.

154Automobilio pirkimas-pardavimas vyko tarp susijusių asmenų (S. M. apklausa), V. M. S. M. motina.2001-12-20 LR Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2 str. 8 d. nurodyta, kad asocijuoti asmenys - tai asmenys (vienetai arba fiziniai asmenys), kai jie atitinka bent vieną iš šių kriterijų: yra susiję asmenys; gali vienas kitam daryti įtaką, dėl kurios tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų sąlygos būtų kitokios negu tuo atveju, jeigu kiekvienas šių asmenų siektų sau maksimalios ekonominės naudos; 2 str. 33 d. nurodyta, kad asmenys laikomi susijusiais, jei bet kurią ataskaitinio mokestinio laikotarpio arba mokestinio laikotarpio, buvusio prieš ataskaitinį mokestinį laikotarpį, dieną atitinka bent vieną iš šių kriterijų - jie yra vienetas ir jo dalyviai; vienetas ir jo valdymo organų nariai; vienetas ir jo dalyvių arba valdymo organų narių sutuoktiniai, sužadėtiniai, sugyventiniai, kiti fiziniai asmenys, susiję su šio vieneto dalyviais arba valdymo organų nariais giminystės ryšiais; vienetas ir kito vieneto dalyvių arba valdymo organi narių sutuoktiniai, sužadėtiniai, sugyventiniai, kiti fiziniai asmenys, susiję su kito vieneto dalyviais arba valdymo organų nariais giminystės ryšiais; 40 str. nurodyta, kad vienetai, šio įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuodami apmokestinamąjį pelną, pajamomis iš bet kokio sandorio arba bei kokios ūkinės operacijos turi pripažinti sumą, atitinkančią tokio sandorio arba tokios ūkinės operacijos tikrąją rinkos kainą, o leidžiamais atskaitymais arba ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais turi pripažinti bet kokio sandorio arba bet kokios ūkinės operacijos sąnaudų sumą, atitinkančią tokio sandorio arba tokios ūkinės operacijos tikrąją rinkos kainą. LR Finansų ministro 2004-04-09 įsakymu Nr. 1K-123 patvirtintose taisyklėse dėl asocijuotų (susijusių) asmenų sandorių kainodaros nurodyta, kad mokesčių mokėtojas turi pagrįsti, ar nustatyta sandorių tarp susijusių asmenų kaina atitinka rinkos kainą, o mokesčių administratorius skaičiuojant mokesčius turi teisę koreguoti sandorių tarp susijusių asmenų kainodaros taikymo.

155Bendrovės direktoriaus S. M. darbo sutartyje (10 priedas, 4 lapai) pagrindinio akcininko vardu nuo 2007 m. kovo mėn. 1 d. nustatytas 5 449 Lt atlyginimas, nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. nustatytas 3 279 Lt atlyginimas. Tyrimui pateiktas 2008-01-02 Bendrovės direktoriaus įsakymas, kuriuo įsakoma nuo 2008 m. sausio mėn. S. M. skaičiuoti 1041 Lt mėnesinį darbo užmokestį. Šis 1041 Lt mėnesinis darbo užmokestis S. M. buvo skaičiuojamas iki 2010 m. gruodžio mėn.

1562002-06-04 LR Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu Nr. IX- 926 patvirtinto LR Darbo kodekso 93 str. nurodyta, kad darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį. Darbo užmokestis buvo sumažintas iki 1041 Lt be darbdavio žinios, (specialisto išvados 16 p.).

157Per 2005 m. S. M. bendrovės išlaidoms gavo iš kasos 18 733 Lt, turėjo 18 304,89 Lt dokumentais pateisintų išlaidų ir S. M. įsiskolinimas bendrovei metų pabaigai buvo 428,11 Lt (18 733 Lt-18 304,89 Lt). Detalūs duomenys pagal atsiskaitytinus asmenis pateikti 35 priede esančioje lentelėje. Visos išlaidos iš avansinių pateisintos.

1582006-01-01 pas atsiskaitytiną asmenį S. M. buvo 428,11 Lt Bendrovės lėšų. Per metus avansinėse apskaityta gauta 54 839,08 Lt suma, t.sk. 247,83 Lt grynaisiais iš Bendrovės kasos, 4 708 Lt iš Hasabank (39 priedas) ir 49 883,25 Lt panaudota iš Kortelės sąskaitos (12 lentelė). S. M. per 2006 metus išleido 101 403,58 Lt, iš jų 53 539,26 Lt grąžino į kasą kaip nepanaudotą avansą ir metų pabaigai bendrovės įsiskolinimas S. M. buvo (-46 136, 23 Lt). Visos išlaidos iš avansinių pateisintos dokumentais.

1592006

160m. iš SEB Vilniaus banko sąskaitos litais per 2007 metus buvo išmokėta 8 665 Lt S. M., kaip atsiskaitytinam asmeniui. Ši suma įvertinta S. M. avanso apyskaitose už 2007

161m. 8 930 Lt pervesta į kortelės sąskaitą, 14 500 Lt išimta čekiu ir apskaityta S. M. atsiskaitytino asmens registre. Visos šios sumos įvertintos tvarkomoje buhalterinėje apskaitoje. Suvestiniai duomenys pagal mėnesius pateikti 44 priede esančioje lentelėje,

162Iš AB Hansabank banko sąskaitos eurais per 2007 metus buvo išmokėta 4 557,7 Lt į kortelės sąskaitą. Ši suma įvertinta tvarkomoje buhalterinėje apskaitoje. Suvestiniai duomenys pagal mėnesius pateikti 45 priede.

163Iš AB Hansabank banko sąskaitos litais per 2007 metus buvo išmokėta 6 860 Lt S. M., kaip atsiskaitytinam asmeniui. Ši suma įvertinta S. M. avanso apyskaitose už 2007 m. ir 34 864,36 Lt pervesta į kortelės sąskaitą. Visos šios sumos įvertintos tvarkomoje buhalterinėje apskaitoje. Suvestiniai duomenys pagal mėnesius pateikti 46 priede esančioje lentelėje.

164Į kortelės sąskaitą, esančią AB Swedbank banke iš Bendrovės sąskaitų buvo pervesta 48 352,06 Lt. Iš kortelės sąskaitos buvo atliekami mokėjimai, perkami pirkiniai, išimami grynieji pinigai. Visos sumos, panaudotos iš kortelės ar bendrovės reikmėms, ar S. M. asmeniniams poreikiams buvo apskaitytos S. M. atsiskaitytino asmens registre. Pagal pateiktus registrus S. M. bendrovės reikmėms panaudojo 66 522,1 Lt, iš viso panaudojo 79 655,69 Lt bendrovės lėšų. Visų 2007 metų bėgyje, pagal pateiktus registrus Bendrovė buvo skolinga S. M.. S. M. iš kortelės išimti grynieji ir pirkiniai 13 133,6 Lt sumai mažinę Bendrovės įsiskolinimą jam. 2007-12-31 Bendrovė buvo skolinga S. M. (-33 002,64 Lt) (- 46 136,23) +79 655,69 Lt - 66 522,1 Lt).

165Atlikus išlaidų pirminių dokumentų tyrimą nustatyta, kad per 2007 m., pagal pateiktus dokumentus, neteisėtai S. M., kaip atsiskaitytino asmens, nurodyta bendrovės reikmėms panaudota 9 395 Lt suma, tai 2007 m. vasario mėn. registre „Atskaitingi asmenys” S. M. išlaidose du kartus įvertintas tas pats mokėjimas 6 800 Lt sumai (specialisto išvados 7.3.1 p.) ir 2 595 Lt išlaidos registre įvardintos „ABVN000015211 bilietai“, apmokėta iš kortelės sąskaitos. Šie bilietai neapskaityti komandiruotės išlaidų paskaičiavimo dokumentuose ir neaišku kam jie buvo panaudoti, ar pagal pateiktus komandiruočių įsakymus ar kitur (specialisto išvados 7.3.2 p.).

1662008

167m. iš AB Hansabank sąskaitos litais išmokėta 5 500 Lt S. M., kaip atsiskaitytinam asmeniui, 49 730 Lt pervesta į kortelės sąskaitą (58 priedas, 1 lapas).

1682007

169m. iš AB SEB sąskaitos litais per 2008 metus 23 350 Lt pervesta į kortelės sąskaitą ir 1 000 Lt išimta čekiu (60 priedas, 1 lapas) (specialisto išvados 8.2 p.).

170Per 2008 metus 15 994,35 Lt į kasą kaip nepanaudotą avansą įnešė S. M. (specialisto išvados 8.3 p.).

171Metų pradžioje Bendrovės įsiskolinimas S. M. buvo (-33 002,64 Lt). Pagal tyrimui pateiktus dokumentus metų bėgyje S. M., kaip atsiskaitytinam asmeniui iš sąskaitos AB Swedbank banke buvo išmokėta 5 500 Lt ir iš sąskaitos SEB Vilniaus banke išimta čekiu 1 000 Lt. Kitas sumas S. M. naudojo iš kortelės sąskaitos. Į kortelės sąskaitą, esančią AB Swedbank banke iš Bendrovės sąskaitų per 2008 metus buvo pervesta 73 080 Lt. Iš kortelės sąskaitos buvo atliekami mokėjimai, perkami pirkiniai, išimami grynieji pinigai. Pateiktame tyrimui askaitingo asmens S. M. registre išimti grynieji ir visi pirkiniai apskaityti, kaip jam išmokėtos sumos. Iš viso per 2008 m. S. M. išėmė grynais ar išleido Bendrovės ir savo asmeniniams pirkiniams 79523,64 Lt (5 000 Lt + 1000 Lt + 73 523,64 Lt). Pagal pateiktus registrus S. M. Bendrovės reikmėms panaudojo 70 618,65 Lt, iš jų 15 994,35 Lt įnešė atgal į Bendrovės kasą, kita 54 624,3 (70 618,65 Lt -15 994,35 Lt) buvo panaudota pirkiniams, komandiruotėms apmokėti. 2008-12-31 Bendrovė, pagal tvarkomą registrą buvo skolinga S. M. (-22 451,45 Lt), t.y. 10 551,19 Lt sumažino Bendrovės įsiskolinimą S. M..

172Atlikus išlaidų pirminių dokumentų tyrimą nustatyta, kad Bendrovės įsiskolinimas S. M. 2008-12-31 buvo ne (-22 451,45 Lt), o (-22 677,65 Lt), t.y. 226,2 Lt didesnis. Likutis (- 35 231,03 L) buvęs 2008-02-28 neteisingai atkeltas į 2008-03-01, sumažinant jį 1 796,2 Lt - (- 33434,83 Lt). Tyrimui nepateikti dokumentai dėl šios sumos sumažinimo. Liepos mėn. išlaidose nurodyta 1 570 Lt suma „krosnelė“, bet tyrimui nepateiktas šios prekės įsigijimo dokumentas.

1732008

174metais iš AB Hansabank sąskaitos litais išmokėta 7 000 Lt S. M., kaip atsiskaitytinam asmeniui ir 43 755 Lt pervesta į kortelės sąskaitą.

1752009

176metais iš AB SEB sąskaitos litais išmokėta 13 022,26 Lt atsiskaitytinam asmeniui S. M., 8 480 Lt pervesta į kortelės sąskaitą ir 2 200 Lt išimta čekiu.

177Metų pradžioje Bendrovės įsiskolinimas S. M. buvo (-22 451,45 Lt). Pagal tyrimui pateiktus dokumentus metų bėgyje S. M., kaip atsiskaitytinam asmeniui iš sąskaitos AB Svvedbank banke buvo išmokėta 7 000 Lt ir iš sąskaitos SEB Vilniaus banke išimta čekiu 2 200 Lt ir išmokėta 13 022,26 Lt, kaip atsiskaitytinam asmeniui. Kitas sumas S. M. naudojo iš kortelės sąskaitos, j kortelės sąskaitą, esančią AB Swedbank banke iš Bendrovės sąskaitų per 2009 metus buvo pervesta 52 235 Lt. Iš kortelės sąskaitos buvo atliekami mokėjimai, perkami pirkiniai, išimami grynieji pinigai. Pateiktame tyrimui atskaitingo asmens S. M. registre išimti grynieji ir visi pirkiniai apskaityti, kaip jam išmokėtos sumos. Iš viso per 2009 m. S. M. išėmė grynais ar išleido Bendrovės ir savo asmeniniams pirkiniams 80 661,41 Lt. Pagal pateiktus dokumentus S. M. Bendrovės reikmėms panaudojo 53 805,37 Lt, t.y. S. M. savo reikmėms panaudojo 26 856,04 Lt iš bendrovės gautų pinigų ir 2009-12-31 pagal tvarkomą registrą S. M. buvo skolingas Bendrovei 4 404,59 Lt. Detalūs registro duomenys pateikiami 26 lentelėje (specialisto išvados 9.4 p.).

178Atlikus išlaidų pirminių dokumentų tyrimą nustatyta, kad 2009 m. suvestiniuose registruose „Sąskaita 256 Atskaitingi asmenys“, registruojant S. M. išlaidas dokumentais nepateisinta 6 992.31

179Lt S. M. išlaidų suma (specialisto išvados 9.4.1. p.).

1802010

181m. iš AB Swedbank sąskaitos eurais 500 EUR (1726,4 Lt) pervesta į Swedbank esančią kortelės sąskaitą.

182Iš AB Swedbank sąskaitos litais per 2010 metus išmokėta 1 500 Lt S. M., kaip atsiskaitytinam asmeniui ir 32 843,35 Lt pervesta į kortelės sąskaitą

183Iš AB SEB banko sąskaitos eurais per 2010 m. išmokėta 1145,26 EUR (3 954,35 Lt) S. M., kaip atsiskaitytinam asmeniui.

184Iš AB SEB sąskaitos litais per 2010 metus išmokėta 10 450 Lt atsiskaitytinam asmeniui S. M. ir 13476 Lt pervesta į kortelės sąskaitą.

185Per 2010 metus į Bendrovės kasą 14 851,92 Lt kaip nepanaudotą avansą įnešė S. M..

1862009

187metų pradžioje pas S. M. buvo 4 404,59 Lt Bendrovės pinigų. Pagal tyrimui pateiktus dokumentus metų bėgyje S. M., kaip atsiskaitytinam asmeniui iš sąskaitos AB Swedbank banke litais buvo išmokėta 1 500 Lt, iš sąskaitos SEB Vilniaus banke litais išmokėta 10 450 Lt ir iš sąskaitos eurais išmokėtai 1145,26 EUR (3 954,35Lt), kaip atsiskaitytinam asmeniui. Kitas sumas S. M. naudojo iš kortelės sąskaitos. Į kortelės sąskaitą, esančią AB Swedbank banke iš Bendrovės sąskaitų per 2010 metus buvo pervesta 48 045,75 Lt. Iš kortelės sąskaitos buvo atliekami mokėjimai, perkami pirkiniai, išimami grynieji pinigai. Pateiktame tyrimui askaitingo asmens S. M. registre išimti grynieji ir visi pirkiniai apskaityti, kaip jam išmokėtos sumos. Iš viso per 2009 m. S. M. išėmė grynais ar išleido Bendrovės ir savo asmeniniams pirkiniams 58 515,62 Lt. Pagal pateiktus dokumentus S. M. Bendrovės reikmėms panaudojo 62 779,38 Lt, iš jų 14 851,92 Lt gruodžio mėn. įnešė į kasą. 2010-12-31 pagal tvarkomą registrą S. M. buvo neskolingas Bendrovei.

188Iš viso atlikus išlaidų pirminių dokumentų tyrimą nustatyta, kad tiriamuoju laikotarpi S. M. darydamas išlaidas kaip atsiskaitytinas bendrovės asmuo neteisėtai panaudojo 16 161.31

189Lt bendrovės lėšų (9 395 Lt + 6 992,31 Lt -226,2 Lt).

190Iš viso tiriamuoju laikotarpiu iš bendrovės sąskaitų į mokėjimo kortelės sąskaitą buvo pervesta 271 596,06 Lt. Kortelės sąskaita naudojosi S. M.. Iš kortelės sąskaitos buvo atliekami mokėjimai, perkami pirkiniai, išimami grynieji pinigai. Visos sumos, panaudotos iš kortelės ar bendrovės reikmėms, ar S. M. asmeniniams poreikiams buvo apskaitytos S. M. atsiskaitytino asmens registre. 2006-12-31 pateiktų registrų duomenimis Bendrovė buvo skolinga S. M. (-46 136, 23 Lt). Laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2010-12-31 S. M. iš kortelės sąskaitos savo reikmėms išleido 46 277,03 Lt, t.y. panaikino Bendrovės įsiskolinimą jam. (Skirtumas 140,8 Lt susidarė per 4 metus (2007-2010) registruojant dokumentus registruose) ( t. 4, b. 1. 119-167).

191Teisminio nagrinėjimo metu S. M. pateikus papildomus dokumentus byloje, 2014-08-20, buvo atliktas papildomas specialisto tyrimas Nr. 5-2/125, kurio metu nustatyta, kad 2012-02-29 specialisto išvadoje Nr. 5-1/36 pasikeitė 8.4.1 ir 9.4.1 punktai bei atsakymai į klausimus 4.4.,4.6., 5.5., 5.7., 9.4., 9.5., 9.6. punktai. Tai yra:

1928.4. Pagal tyrimui pateiktas avanso apyskaitas bendrovėje 2008 m. buvo vienas atsiskaitytinas asmuo - S. M.. Metų pradžioje bendrovės įsiskolinimas J. D. buvo( -517.8 Lt), nors pagal darbo sutartį (2012-02-29 specialisto išvados Nr.5-1/36 12 priedas, 2 lapai) J. D. iš darbo atleista 2006-11-30. Atsiskaitymo su J. D. pagal pateiktus dokumentus nebuvo. Pas atsiskaitytinus asmenis T. Ž. buvo 921,15 Lt, S. B. - 1 200 Lt. 2 008 m. sausio mėn. S. B., kaip atsiskaitytinam asmeniui išmokėta 150 Lt (2012-02-29 srecialisto išvados Nr.5-1/36 61 priedas, 1 lapas). S. B. įsiskolinimas Bendrovei nesikeitė visus 2008 metus ir 2008-12-31 buvo 1350 Lt.

193Metų pradžioje Bendrovės įsiskolinimas S. M. buvo (-33 002,64 Lt). Pagal tyrimui pateiktus dokumentus metų bėgyje S. M., kaip atsiskaitytinam asmeniui iš sąskaitos AB Swedbank banke buvo išmokėta 5 500 Lt ir iš sąskaitos SEB Vilniaus banke išimta čekiu 1 000 Lt. Kitas sumas S. M. naudojo iš kortelės sąskaitos. Į kortelės sąskaitą, esančią AB Swedbank banke iš Bendrovės sąskaitų per 2008 metus buvo pervesta 73 080 Lt. Iš kortelės sąskaitos buvo atliekami mokėjimai, perkami pirkiniai, išimami grynieji pinigai. Pateiktame tyrimui askaitingo asmens S. M. registre išimti grynieji ir visi pirkiniai apskaityti, kaip jam išmokėtos sumos. Iš viso per 2008 m. S. M. išėmė grynais ar išleido Bendrovės ir savo asmeniniams pirkiniams 79 523,64 Lt (5 000 Lt + 1000 Lt + 73 523,64 Lt). Pagal pateiktus registrus S. M. Bendrovės reikmėms panaudojo 70 618.65 Lt, iš jų 15 994,35 Lt įnešė atgal į Bendrovės kasą kita 54 624,3 (70 618,65 Lt -15 994,35 Lt) buvo panaudota pirkiniams, komandiruotėms apmokėti. 2008-12-31 Bendrovė, pagal tvarkomą registrą buvo skolinga S. M. (-22451,45 Lt).

1948.4.1. Pagal pateiktus dokumentus Bendrovės įsiskolinimas S. M. 2008-12-31 buvo ne (-22 451,45 Lt), o (-24 247,65 Lt), nes likutis (-35 231,03 Lt) buvęs 2008-02-28 neteisingai atkeltas į 2008-03-01, sumažinant jį 1 796,2 Lt (35 231,03 Lt - 33 434,83 Lt) (2012-02-29 specialisto išvados Nr.5-1/36 21 lentelės 5-6 eilutės). Tyrimui nepateikti dokumentai dėl 1 796,2 Lt Bendrovės skolos sumos sumažinimo. T. B. tvarkant buhalterinę apskaitą pažeista 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., kur sakoma, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d., kur sakoma, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, dokumentai turi būti surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, 16 str. 3 d., kur sakoma, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus, nes apskaitoje įregistruota Bendrovės įsiskolinimo S. M. sumažinimo operacija, nesurašytas joks dokumentas pateisinantis 2008 m. kovo mėn. 1 796,2 Lt Bendrovės įsiskolinimo S. M. sumažėjimą todėl pagal patikrinimui pateiktą Bendrovėje tvarkomą buhalterinę apskaitą iš dalies negalima nustatyti UAB “P. B.“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros“.

1959.4.1. 2009 m. suvestiniuose registruose „Sąskaita 256 Atskaitingi asmenys“, registruojant S. M. išlaidas nustatyti neatitikimai:

1962009 m. vasario mėn. (2012-02-29 specialisto išvados Nr.5-1/36 77 priedas, 22 lapai, 3-as lapas) dokumentais nepagrįsta 286,53 Lt išlaidų suma, nes registre nurodyta išlaidų suma 400,34 Lt, įvardijant ją, kaip „viešbutis“ pagal sąskaitą 381/1/09, o pateikta sąskaita Nr. 381/1/09 (1 priedas) 150 zl., arba 113,81 Lt sumai (150x0,75876 (Lenkijos zloto kursas 2009-02-13)). Dokumentas skirtumui 286,53 Lt (400,34 Lt-113,81 Lt) nepateiktas.

197Tuo bendrovėje pažeista 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., kur sakoma, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d., kur sakoma, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais (to paties įstatymo paaiškinta, kad apskaitos dokumentas, tai toks popierinis ar elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą), 16 str. 3 d., kur sakoma, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus, nes apskaitoje registruota atsiskaitytino asmens pinigų panaudojimo ūkinė operacija nepagrįsta dokumentais, neaišku kur buvo panaudota iš avansinių išlaiduota 286,53 Lt suma, todėl pagal patikrinimui pateiktą Bendrovėje tvarkomą buhalterinę apskaitą, iš dalies negalima nustatyti UAB „P. B.“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros“.

198Specialistė išvadoje nurodė, kad atsakymus į 2011-11-09 užduotyje pateiktų klausimų punktus skaityti sekančiai:

199„4. Ar dėl UAB „P. B.“ tvarkomos apskaitos negalima visiškai ar iš dalies nustatyti bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros?

200Dėl UAB „P. B.“ tvarkomos apskaitos iš dalies negalima bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ir struktūros, nes:«...»

2014.4.

202Pagal tyrimui pateiktas avanso apyskaitas bendrovėje 2008 m. buvo vienas atsiskaitytinas asmuo - S. M.. Metų pradžioje Bendrovės įsiskolinimas S. M. buvo (-33 002,64 Lt). Pagal tyrimui pateiktus registrus per 2008 m. S. M. Bendrovės reikmėms panaudojo 70 618,65 Lt, iš jų 15 994,35 Lt įnešė atgal į Bendrovės kasą kita 54 624,3 (70 618,65 Lt -15 994,35 Lt) buvo panaudota pirkiniams, komandiruotėms apmokėti. 2008-12-31 Bendrovė, pagal tvarkomą registrą buvo skolinga S. M. (-22451,45 Lt) (2012-02-29 specialisto išvados Nr.5-1/36 21 lentelė).

203Pagal pateiktus dokumentus Bendrovės įsiskolinimas S. M. 2008-12-31 buvo ne (-22451,45 Lt), o (-24 247,65 Lt), nes likutis (-35 231,03 Lt) buvęs 2008-02-28 neteisingai atkeltas į 2008-03-01, sumažinant jį 1 796,2 Lt (35 231,03 Lt - 33 434.83 Lt) (2012-02-29 specialisto išvados Nr.5-1/36 21 lentelės 5-6 eilutės). Tyrimui nepateikti dokumentai dėl 1 796,2 Lt bendrovės skolos sumos sumažinimo. T. B. tvarkant buhalterinę apskaitą pažeista 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., kur sakoma, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d., kur sakoma, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais (to paties įstatymo paaiškinta, kad apskaitos dokumentas, tai toks popierinis ar elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą), dokumentai turi būti surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, 16 str. 3 d., kur sakoma, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus, nes apskaitoje įregistruota Bendrovės įsiskolinimo S. M. sumažinimo operacija, nesurašytas joks dokumentas pateisinantis 2008 m. kovo mėn. 1 796,2 Lt Bendrovės įsiskolinimo S. M. sumažėjimą todėl pagal patikrinimui pateiktą Bendrovėje tvarkomą buhalterinę apskaitą iš dalies negalima nustatyti UAB ..P. B.“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros (specialisto išvados 8.4. p ir 8.4.1. p)“

2044.6. 2009 m. suvestiniuose registruose „Sąskaita 256 Atskaitingi asmenys“, registruojant S. M. išlaidas nustatyti neatitikimai:

205- 2009 m. vasario mėn. dokumentais nepagrįsta 286,53 Lt (400,34 Lt-113,81 Lt) išlaidos, nes registre nurodyta išlaidų suma 400,34 Lt, įvardijant ją, kaip „viešbutis“ pagal sąskaitą 381/1/09, o pateikta sąskaita Nr. 381/1/09 150 zl., arba 113,81 Lt sumai (150x0,75876 (Lenkijos zloto kursas 2009-02-13)). Dokumentas skirtumui 286,53 Lt nepateiktas.

206Tuo bendrovėje pažeista 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., kur sakoma, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d., kur sakoma, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais (to paties įstatymo paaiškinta, kad apskaitos dokumentas, tai toks popierinis ar elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą), 16 str. 3 d., kur sakoma, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus, nes apskaitoje registruota atsiskaitytino asmens pinigų panaudojimo ūkinė operacija nepagrįsta dokumentais, neaišku kur buvo panaudota iš avansinių išlaiduota 286,53 Lt suma, todėl pagal patikrinimui pateiktą Bendrovėje tvarkomą buhalterinę apskaitą, iš dalies negalima nustatyti UAB „P. B.“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros“ (specialisto išvados 9.4.1. p).

2075. Ar buvo laikomasi norminių aktų reikalavimų tvarkant UAB „P. B.“ apskaitą, jei ne, tai kokių norminių aktų buvo nesilaikyta ir kas už tai atsakingas?

208Tvarkant UAB „Proteus balticus“ buhalterinę apskaitą buvo atvejų, kai buvo nesilaikoma norminių aktų reikalavimų, o būtent: «...»

2095.5.

2102008-12-31 Bendrovė, pagal tvarkomą registrą buvo skolinga S. M. (-22 451,45 Lt) (2012-02-29 specialisto išvados Nr.5-1/36 21 lentelė). Pagal pateiktus dokumentus Bendrovės įsiskolinimas S. M. 2008-12-31 buvo ne (-22 451,45 Lt), o (-24 247,65 Lt), nes likutis (-35 231,03 L) buvęs 2008-02-28 neteisingai atkeltas į 2008-03-01, sumažinant jį 1 796,2 Lt (35 231,03 Lt - 33 434,83 Lt) (2012-02-29 specialisto išvados Nr.5-1/36 21 lentelės 5-6 eilutės). Tyrimui nepateikti dokumentai dėl 1 796,2 Lt bendrovės skolos sumos sumažinimo, tuo Bendrovėje tvarkant buhalterinę apskaitą pažeista 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., kur sakoma, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d., kur sakoma, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais (to paties įstatymo paaiškinta, kad apskaitos dokumentas, tai toks popierinis ar elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą), dokumentai turi būti surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, 16 str. 3 d., kur sakoma, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus (specialisto išvados 8.4. p ir 8.4.1. p)“.

2115.7. 2009 m. suvestiniuose registruose „Sąskaita 256 Atskaitingi asmenys“, registruojant S. M. išlaidas nustatyti neatitikimai, t.y. dokumentais nepateisinta 286,53 Lt suma įvardinta, kaip „viešbutis“pagal sąskaitą 381/1/09.

212Tuo bendrovėje pažeista 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., kur sakoma, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu, 12 str.1 d., kur sakoma, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais (to paties įstatymo paaiškinta, kad apskaitos dokumentas, tai toks popierinis ar elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą), 16 str. 3 d., kur sakoma, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus, nes apskaitoje registruota atsiskaitytino asmens pinigų panaudojimo ūkinė operacija nepagrįsta dokumentais, neaišku kur buvo panaudota iš avansinių išlaiduota 286,53 Lt suma, todėl pagal patikrinimui pateiktą Bendrovėje tvarkomą buhalterinę apskaitą, iš dalies negalima nustatyti UAB „P. B.“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros (specialisto išvados 9.4.1. p).

2139. Kokios sumos ir lėšos UAB „P. B.“ direktoriaus S.M. buvo panaudotos iš bendrovės sąskaitos?

214«...»

2159.4. 2008 m. iš AB Hansabank sąskaitos litais išmokėta 5 500 Lt S. M., kaip atsiskaitytinam asmeniui, 49 730 Lt pervesta į kortelės sąskaitą (2012-02-29 specialisto išvados Nr.5-1/36 58 priedas, 1 lapas).

2162008

217m. iš AB SEB sąskaitos litais per 2008 metus 23 350 Lt pervesta į kortelės sąskaitą ir 1 000 Lt išimta čekiu (2012-02-29 specialisto išvados Nr.5-1/36 60 priedas, 1 lapas) (2012-02-29 specialisto išvados Nr.5-1/36 8.2 p.).

218Per 2008 metus 15 994,35 Lt į kasą kaip nepanaudotą avansą įnešė S. M. (2012- 02-29 specialisto išvados Nr.5-1/36 8.3 p.).

219Metų pradžioje Bendrovės įsiskolinimas S. M. buvo (-33 002,64 Lt). Pagal tyrimui pateiktus dokumentus metų bėgyje S. M., kaip atsiskaitytinam asmeniui iš sąskaitos AB Swedbank banke buvo išmokėta 5 500 Lt ir iš sąskaitos SEB Vilniaus banke išimta čekiu 1 000 Lt. Kitas sumas S. M. naudojo iš kortelės sąskaitos. Į kortelės sąskaitą, esančią AB Swedbank banke iš Bendrovės sąskaitų per 2008 metus buvo pervesta 73 080 Lt. Iš kortelės sąskaitos buvo atliekami mokėjimai, perkami pirkiniai, išimami grynieji pinigai. Pateiktame tyrimui askaitingo asmens S. M. registre išimti grynieji ir visi pirkiniai apskaityti, kaip jam išmokėtos sumos. Iš viso per 2008 m. S. M. išėmė grynais ar išleido Bendrovės ir savo asmeniniams pirkiniams ”9523,64 Lt (5 000 Lt + 1000 Lt + 73 523,64 Lt). Pagal pateiktus registrus S. M. Bendrovės reikmėms panaudojo 70 618,65 Lt, iš jų 15 994,35 Lt įnešė atgal į Bendrovės kasą kita 54 624,3 (70 618,65 Lt -15 994,35 Lt) buvo panaudota pirkiniams, komandiruotėms apmokėti. 2008-12-31 Bendrovė, pagal tvarkomą registrą buvo skolinga S. M. (-22 451,45 Lt), t.y. 10 551,19 Lt sumažino Bendrovės įsiskolinimą S. M. (2012-02-29 specialisto išvados Nr.5-1/36 8.4 p.).

220Atlikus išlaidų pirminių dokumentų tyrimą nustatyta, kad Bendrovės įsiskolinimas S. M. 2008-12-31 buvo ne (-22 451,45 Lt), o (-24 247,65 Lt), nes likutis (-35 231,03 L) buvęs 2008-02-28 neteisingai atkeltas į 2008-03-01, sumažinant jį 1 796,2 Lt (35 231,03 Lt - 33 434,83 Lt) (2012-02-29 specialisto išvados Nr.5-1/36 21 lentelės 5-6 eilutės). Tyrimui nepateikti dokumentai dėl 1 796,2 Lt bendrovės skolos sumos sumažinimo (specialisto išvados 8.4.1 p.).

2219.5.

2222009 metais iš AB Hansabank sąskaitos litais išmokėta 7 000 Lt S. M., kaip atsisakitytinam asmeniui ir 43 755 Lt pervesta į kortelės sąskaitą.

2232009

224metais iš AB SEB sąskaitos litais išmokėta 13 022,26 Lt atsiskaitytinam asmeniui S. M., 8 480 Lt pervesta į kortelės sąskaitą ir 2 200 Lt išimta čekiu. (2012-02-29 specialisto išvados Nr.5-1/36 9.2 p.).

225Metų pradžioje Bendrovės įsiskolinimas S. M. buvo (-22 451,45 Lt). Pagal tyrimui rr.eiktus dokumentus metų bėgyje S. M., kaip atsiskaitytinam asmeniui iš sąskaitos AB >\vedbank banke buvo išmokėta 7 000 Lt ir iš sąskaitos SEB Vilniaus banke išimta čekiu 2 200 Lt ir išmokėta 13 022,26 Lt, kaip atsiskaitytinam asmeniui. Kitas sumas S. M. naudojo iš kortelės sąskaitos. Į kortelės sąskaitą esančią AB Swedbank banke iš Bendrovės sąskaitų per 2009 metus buvo pervesta 52 235 Lt. Iš kortelės sąskaitos buvo atliekami mokėjimai, perkami pirkiniai, Šimam i grynieji pinigai. Pateiktame tyrimui askaitingo asmens S. M. registre išimti grynieji - visi pirkiniai apskaityti, kaip jam išmokėtos sumos. Iš viso per 2009 m. S. M. išėmė grynais ar išleido Bendrovės ir savo asmeniniams pirkiniams 80 661,41 Lt. Pagal pateiktus dokumentus S. M. Bendrovės reikmėms panaudojo 53 805,37 Lt, t.y. S. M. savo reikmėms panaudojo 26 856,04 Lt iš bendrovės gautų pinigų ir 2009-12-31 pagal tvarkomą registrą S. M. buvo skolingas Bendrovei 4 404,59 Lt. Detalūs registro duomenys pateikiami 26 lentelėje (specialisto išvados 9.4 p.).

226i

227Atlikus išlaidų pirminių dokumentų tyrimą nustatyta, kad 2009 m. suvestiniuose registruose „Sąskaita 256 Atskaitingi asmenys“, registruojant S. M. išlaidas dokumentais nepateisinta ir neaišku kur buvo panaudota iš avansinių išlaiduota 286,53 Lt S. M. išlaidų suma (specialisto išvados 9.4.1. p.).

2289.6.

2292010 m. iš AB Swedbank sąskaitos eurais 500 EUR (1726,4 Lt) pervesta į Swedbanke esančią kortelės sąskaitą.

230Iš AB Swedbank sąskaitos litais per 2010 metus išmokėta 1 500 Lt S. M., kaip atsiskaitytinam asmeniui ir 32 843,35 Lt pervesta į kortelės sąskaitą

231Iš AB SEB banko sąskaitos eurais per 2010 m. išmokėta 1145,26 EUR (3 954,35 Lt) S. M., kaip atsiskaitytinam asmeniui.

232Iš AB SEB sąskaitos litais per 2010 metus išmokėta 10 450 Lt atsiskaitytinam asmeniui S. M. ir 13476 Lt pervesta į kortelės sąskaitą (2012-02-29 specialisto išvados Nr.5-1/36 10.2. p.).

233Per 2010 metus į Bendrovės kasą 14 851,92 Lt kaip nepanaudotą avansą įnešė S. M. (2012-02-29 specialisto išvados Nr.5-1/36 10.3. p.).

2342010 metų pradžioje pas S. M. buvo 4 404,59 Lt Bendrovės pinigų. Pagal tyrimui pateiktus dokumentus metų bėgyje S. M., kaip atsiskaitytinam asmeniui iš sąskaitos AB Swedbank banke litais buvo išmokėta 1 500 Lt, iš sąskaitos SEB Vilniaus banke litais išmokėta 10 450 Lt ir iš sąskaitos eurais išmokėta 1 1145,26 EUR (3 954,35Lt), kaip atsiskaitytinam asmeniui. Kitas sumas S. M. naudojo iš kortelės sąskaitos. Į kortelės sąskaitą, esančią AB Swedbank banke iš Bendrovės sąskaitų per 2010 metus buvo pervesta 48 045,75 Lt. Iš kortelės sąskaitos buvo atliekami mokėjimai, perkami pirkiniai, išimami grynieji pinigai. Pateiktame tyrimui askaitingo asmens S. M. registre išimti grynieji ir visi pirkiniai apskaityti, kaip jam išmokėtos sumos. Iš viso per 2009 m. S. M. išėmė grynais ar išleido Bendrovės ir savo asmeniniams pirkiniams 58 515,62 Lt. Pagal pateiktus dokumentus S. M. Bendrovės reikmėms panaudojo 62 779,38 Lt. iš jų 14 851,92 Lt gruodžio mėn. įnešė į kasą (2012-02-29 specialisto išvados Nr.5-1/36 30 lentelė). 2010-12-31 pagal tvarkomą registrą S. M. buvo neskolingas Bendrovei (2012-02- 29 specialisto išvados Nr.5-1/36 10.4. p.).

235Iš viso atlikus išlaidų pirminių dokumentų tyrimą nustatyta, kad tiriamuoju laikotarpiu Bendrovės apskaitoje registruota atsiskaitytino asmens S. M. neteisėtai panaudota 7 885,33 Lt suma: (9 395 Lt -1796,2 Lt+286,53 Lt)“.

236Į užduotyje pateiktus klausimus specialistė atsakė:

2372009 m. dokumentais nepateisinta 286,53 Lt S. M. išlaidų, nes registre nurodyta išlaidų suma 400,34 Lt, įvardijant ją, kaip „viešbutis“ pagal sąskaitą 381/1/09, o pateikta sąskaita Nr. 381/1/09 (priedas) 150 zl., arba 113,81 Lt sumai (150x0,75876 (Lenkijos zloto kursas 2009-02-13)). Dokumentas skirtumui 286,53 Lt (400,34 Lt-113,81 Lt) nepateiktas (specialisto išvados 9.4.1. p. ir atsakymų į klausimus 4.6. p.).

238Bendrovės įsiskolinimas S. M. 2008-12-31 buvo ne registre „Sąskaita 256 Atskaitingi asmenys“ nurodyta (-22 451,45 Lt) suma, o (-24 247,65 Lt) suma, nes likutis (-35 231,03 Lt) įrašytas 2008-02-28 neteisingai atkeltas į 2008-03-01 (-33 434,83 Lt), sumažinant jį 1 796,2 Lt (35 231,03 Lt - 33 434,83 Lt) (2012-02-29 specialisto išvados Nr.5-1/36 21 lentelės 5-6 eilutės). Tyrimui nepateikti dokumentai dėl 1 796,2 Lt bendrovės skolos sumos sumažinimo (specialisto išvados 8.4.1 p.)“. T.y. Bendrovės įsiskolinimas S. M. 2008-12-31 buvo 24 247,65 Lt, arba 1 796,2 Lt didesnis, negu nurodyta registre.

239Teismo posėdyje apklausta ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialistė I. Š. patvirtino savo išvadą ir papildomai parodė, kad Buhalterinę apskaitą bendrovėje tvarkė samdyta buhalterinė įmonė. Paprastai buhalterija yra tvarkoma pagal pateikiamus dokumentus. Jei įmonei dokumentai nepateikiami už tai atsako įmonės vadovas. 6 800 Lt suma buhalterijoje buvo apskaityta neteisėtai, kadangi S. M. avansinėje apyskaitoje ji įrašyta pagal vieną ir tą patį dokumentą. tirdama bendrovės dokumentus, ji atkreipė dėmesį į daugelį sąskaitų: kompiuterio aptarnavimo, statybos, tačiau jų pagrįstumą turėtų patikrinti tos srities specialistai, kadangi ji neturi teisės spręsti ar jose nurodytos kainos yra pagrįstos.

240Apie darbo užmokestį ji pasisakė pirmoje išvadoje, kad S. M., be darbdavio žinios, sumažino sau darbo užmokestį nuo 5000 iki 1000 ir kažkokiu tai laikotarpiu sau neskaičiavo atlyginimo. Visi veiksmai, ūkinės operacijos, ūkiniai įvykiai bendrovėje turi vykti pagal vadovo įsakymą. Tuo metu įsakymas buvo S. M. priskaičiuoti ir išmokėti 5000, todėl jisai neturėjo teisės be darbdavio žinios sumažinti savo atlyginimo.

241Paskyrus byloje ekonominę ekspertizę 2016-03-29 buvo gautas ekspertizės aktas Nr. 2016/03, kuriame ekspertė L. R. į jai pateiktus klausimus atsakė sekančiai:

2421. Ar S. M., kaip atskaitingo asmens, išlaidos, kurios UAB „P. B.“buhalterinėje apskaitoje fiksuojamos kaip bendrovės įsiskolinimas S. M., per laikotarpį nuo 2005-04-19 iki 2010-12-31 buvo pagrįstos ir reikalingos UAB „P. B.“ faktiškai vykdytai ekonominei veiklai? Jei buvo nepagrįstų išlaidų, ar dėl to buvo padaryta turtinė žala UAB „P. B.“? Jei taip, tai kokio dydžio?

2431.1

244Dėl AB Bankas Hansabankas kredito suteikiamo aplinkybių

245UAB “P. B.“ direktorius S. M. 2009-03-14 d. kreipėsi į Swedbank AB dėl kredito sutarties Nr.04-047792-IN grąžinimo grafiko (Priedas BĮ) ir bankas susitarimu Nr. 04-047792-IN-2 dėl sąlygų pakeitimo 2009-03-25 d. likusiai 63507.80 eurų sumai prie 5.709 proc. metinių palūkanų normos pakeitė kredito grąžinimo grafiką nuo 2009-03-31 iki 2010-03-31 d. kas mėnesį grąžinant po 500.00 eurų sumą, o nuo 2010-04-30 iki 2012-07-31 po 1925.00 eurus kas mėn. Kredito grąžinimo grafikas pakeistas be akcininko sutikimo (Priedas B2). Jame akcininkas teigia, kad jis neturi jokių banko dokumentų ir jokių sprendimų nepriėmė dėl paskolos suteikimo. Pats akcininkas per 2005-2010 m laikotarpį paskolino asmeniškai 345 286.85 Lt ir jo įmonė P. L. 456 347.05 Lt.

246Prie Swedbank AB dokumentų pateiktų teismo ekspertui nebuvo pridėta informacija apie akcininko sutikimą prašyti banko paskolos, keisti kredito sutarties sąlygas dėl padilintos sumos ir dėl kredito sumos sumažinimo metams.

247Iš pateiktos informacijos, kuri aukščiau buvo išdėstyta galima daryti apibendrinančią išvadą, kad UAB „P. B.“ direktorius S. M. nurodė bankui 995 tūkst. litų , investicinio projekto sumą, planuodamas nuo 2005-09-14 d. savo (įmonės) indėlį tik 25 tūkst. litų sumą. (Žiūr. Priedas B5).

248Kaip paminėta lentelė Nr. F2 Ilgalaikio turto struktūra „nebaigta statyba“ 2005 m sudarė įmonės apskaitoje 717079 Lt; 2006 m. -783792 Lt suma, o lentelė Nr. F3 2005 m pradžiai „nebaigta statyba“ buvo užfiksuota 223586 Lt suma. Bankui prašant kredito, didinant jo apimtį ir keičiant gražinimo terminą, įmonės direktorius pateikė banko darbuotojui apskaitos duomenų neatitinkančią informaciją ir galimai siekdamas gauti banko kredito padidintą 80 557.00 eurų sumą, kredito grąžinimo termino pratęsimą be akcininko pritarimo.

249Bankas suteikė papildomą kreditą 80 557.00 eurų, kai tuo tarpu pats akcininkas skolino pinigus UAB „P. B.“ apyvartinėms lėšoms.

250Dėl banko paskolos padidinimo iki 80 557.00 eurų suma be akcininko sutikimo, direktorius, S. M. padidino įmonės įsipareigojimus ir nesilaikė įmonės įstatuose 9.6 punkte numatytus reikalavimus, kuomet reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo.

2511.2

252Dėl antstolės N. V. vykdomojo dokumento 2007-12-28 Nr.0073/07/01441 skolos S. M. padidintų įsipareigojimų įmonei

253Buvo kreiptasi į antstolę N. V. raštu Nr. 16/0114 2016-01-14 d. ir gautas atsakymas į ekspertės pasiųstą raštą Nr. 3.5-674 Nr. ( - ) 2016-01-18 d. (Priedas A2). Šiame rašte teigiama, kad išieškota AB DnB banko naudai 2083.78 eurų suma ir išieškojimo išlaidos- 439.51 euro suma, bendra suma nuo 2008-01-02 d. iki 2015-09-14 d. išieškota iš S. M. 2523.29 eurų suma.

254Dėl S. M. vykdomo rašto skolos kreiptasi į UAB „P. B. įgaliotą asmenį V. I. ir gautas pranešimas 2016-01-20 d. kuriame rašoma, nors antstolė N. V. ir išskaičiavo iš S. M. 4135.05 Lt sumą, bet UAB „P. B.“ skola įmonės apskaitoje išaugo iki 52063.25 Lt sumos. (Priedas A3). Įmonės apskaitos dokumente UAB P. B. sąskaitų likučiai 2011-01-01 d. sąskaitoje 4712 „mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus“ kredite nurodyta suma 52063.25 Lt. (Priedas A4) Iš pateiktos informacijos buhalterinės apskaitos dokumentuose galima suprasti, kad S. M.- būdamas įmonės direktoriumi, nurodė apskaitos darbuotojams savo skolą pagal vykdomuosius raštus įkelti kaip įmonės skolą, todėl ši suma 52063.25 Lt atsidūrė sąskaitos 4712 kredite.

255Ši suma 52063.25 Lt nėra įmonės UAB „P. B.“ skola, tai vykdomo potvarkio nurodymas konkrečiam asmeniui S. M., todėl ji ir turėjo būti išskaitoma iš skolininko. Įmonės vadovas, vadovaujantis LR BAĮ 21 str. 1 dalis atsako už įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą, todėl dėl neteisingo direktoriaus elgesio, o taip pat ir skolininko pagal vykdomąjį raštą S. M., įmonė UAB „P. B.“ patyrė padidintus įsipareigojimus 52063.25 Lt sumai, nes ji įtraukta į įsipareigojimų 4712 sąskaitą, o tai prieštarauja LR BAĮ 6 str. 2 d.52 , kuriame teigiama , „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“. Dėl S. M. veiksmų UAB „P. B.“ padidinti įsipareigojimai 15078.56 euro sumai.

2561.3

257Dėl automobilio „Peugeot 607“pardavimo mažesne kaina

258UAB“ P. B. direktorius S. M. pardavė įmonei priklausantį automobilį „Peugeot 607“ savo žmonai R. M. už 500 litų sumą. Automobilis buvo įsigytas 2006-06-27 d. per banko Hansabankas lizingą ir jo vertė buvo 43 300 Lt. Bendra suma, kuri buvo sumokėta už automobilį 46 678.83 Lt. R. M. automobilio „Peugeot 607“ pirkimo -pardavimo sutartis Nr. 01.1017 2009-10-17 d. už 500 Lt. Automobilio pardavimo metu 2009 m. spalio mėn. balanse atvaizduota likutinė automobilio vertė buvo 25 257 Lt. (b.t. 9., 29 psl). Įmonei pardavus automobilį už 500 Lt, patirti nuostoliai 24 757 Lt sumai.

259Ilgalaikio turto apskaitoje turto perleidimas atvaizduojamas nurašant turto įsigijimo savikainą ar pasigaminimo savikaina, viso turto vertės pokyčių sumas, sukauptą to turto nusidėvėjimo suma. Įmonės pelno nuostolių ataskaitoje privalu parodyti perleidimo rezultatą, uždirbtą pelną ar nuostolį. Direktorius ir jo žmona yra susiję asmenys, o pelno mokesčio įstatymas reikalauja sandorius fiksuoti rinkos kaina. Susiję asmenys - asmenys laikomi susijusiais, jei bet kurią ataskaitinio mokestinio laikotarpio arba mokestinio laikotarpio, buvusio prieš ataskaitinį mokestinį laikotarpį dieną atitinka bent vieną šių kriterijų -jie yra: 1) vienetas ir jo dalyviai.

260Teismo ekspertui užsakius „Peugeot 607“ 2.2 WT39D4HX9204229 vertinimą 2016-01- 15 d. automobilis buvo įvertintas 3297.30 euro vertė arba 11384.92 Lt. (Priedas A5) Pardavus automobilį už 500 Lt sumą buvo neteisingai nustatyta automobilio kaina, nes turtas turėjo būti parduotas bent likutinė vertė atvaizduota balanse. Dėl įmonės vadovo netinkamos veiklos parduodant automobilį susijusiam asmeniui buvo negautos pajamos ir patirtas nuostolis - 24757 Lt. (eurais- 7170.12) sumai.

261Be to automobilis „Peugeot 607“, jį pardavus buvo neatliktos visos VAS-12 „Ilgalaikis materialus turtas“ išvardintos procedūros, tai yra, automobilis nebuvo nurašytas nuo įmonės ilgalaikio turto sąrašo. 2009 m buvo neteisingai atvaizduotas turtas finansinėje atskaitomybėje - formoje „Balansas“. Neteisingai turtas buvo atvaizduotas dėl šio įvykio ir 2010 m finansinėje atskaitomybė. Buvo suklaidinti -akcininkas, VMI, RC.

2621.4

263Dėl automobilio „Opel Astra“pardavimo mažesne nei rinkos kaina patirtų nuostolių

264Automobilis „Opel Astra“, priklausantis UAB „P. B.“ identifikavimo Nr.W0L000051T2787138 buvo parduotas 2010-05-06 pagal pirkimo pardavimo sutartį Nr. 01.1018 V. M. a/k ( - ) už l(vienas) litas (b.t. 9, 38 psl.). Kaip jau buvo minėta 1.3 dalyje dėl susijusių asmenų, automobilis „Opel Astra“ turėjo būti parduodamas rinkos kaina. Teismo ekspertui padarius užklausimą dėl parduodamo automobilio Opel Astra 1.6 1996metų, buvo gautas sartifikuotas vertinimas firmos autoDNA, kad automobilio vertė 2016-01-14 d. yra 392.33 euro, tai 1354.64 Lt (Priedas A6), dėl šio automobilio pardavimo susijusiam asmeniui, įmonė patyrė nuostolį, UAB“ P. B.“ negavo pajamų 1353.64 Lt sumai, arba (392.04 euro) sumai.

2651.5

266Dėl A. Č. priėmimo aktų ir padidintų įsipareigojimų UAB „P. B.“

267Išnagrinėjus ekspertui pateiktus dokumentus nustatyta, kad UAB „P. B.“ sąskaitų likučių 2011-01-01 d. sąskaitos 450 „Skolos tiekėjams“ 16691-šiuo numeriu identifikuota sklola „A. C. statybos rem. d.“ skolos suma 132663.09 Lt. Pirminiuose dokumentuose buvo aptikta 2005 metų 07-08 mėn. atliktų darbų priėmimo aktai sąmatinė vertė 16631.89 Lt; 2005 metų 08 mėn. atliktų darbų aktas aprašinėtas rašymo priemonėmis, sąmatinė vertė- 59172.18 litų. 2005 metų 10 mėn. atliktų darbų priėmimo aktas taip pat aprašinėtas rašymo priemonėmis ir sąmatinė vertė 67260.00 Lt sumai. Bendrai aptiktų atliktų darbų priėmimo aktai, kurie nepasirašyti nei A. Č. kaip rangovo, nei UAB „P. B.“ direktoriaus -kaip užsakovas 143 064.07 Lt. Teismo ekspertas neaptiko kitų dokumentų, kurie galėtų identifikuoti atliktus darbus. Kiekvienas apskaitoje įregistruotas dokumentas turi turėti juridinę galią turinčius rekvizitus LR BAĮ 13 str. Vienas iš pagrindinių reikalavimų- dokumento surašymo data ir darbus priėmusio ir atlikusių asmenų parašai, šiuose dokumentuose šių rekvizitų nėra (Priedas A8). Nesant rekvizitų kurie dokumentui suteikia juridinę galią (nėra parašų) dokumentas pripažįstamas niekiniu ir iš apskaitos registrų turi būti išbrauktas, todėl apskaitos dokumente (žiūr.Priedas A4) skolos suma neatitinka tikrovės, o A. C. už neatliktus darbus padarytas apmokėjimas, tai įmonės direktoriaus S. M. padidino įsipareigojimus UAB „P. B.“ 132663.09 Lt suma arba (eurais 38421.89).

2681.6. Dėl sumų sąskaitoje „Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos“ atvaizduotų įsipareigojimų padidintų įsipareigojimų UAB „P. B.“

269Teismo ekspertas, išnagrinėjęs UAB „P. B.“ sąskaitų likučius 2011-01-01 d. (Priedas A4) aptiko, kad sąskaitoje 490 „sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos“ užfiksuota 49 100.91 Lt suma. Šiai sumai nėra pateikti pirminiai dokumentai apskaitos registruose. Buvo kreiptasi į UAB „P. B.“ įgaliotą asmenį V. I. ir gautas atsakymas 2015-12-28 d. kuriame teigiama, 49100.91 Lt sumos turinys mums nežinomas, minėtos sąskaitos likutis 2011-01-01 d. atkeltas pagal UAB Proximum nexum perduotus dokumentus, patikslinančios informacijos, siekiant tinkamai apskaityti minėtas sumas ateinančiais laikotarpiais, iš UAB Provimum nexum gauti nepavyko“. (Priedas A10).

270Dėl įsipareigojimų apskaitymo be pateisinamųjų pirminių dokumentų sąskaitoje „490“ bendrai sumai 49100.91 Lt UAB „P. B.“ vadovas S. M. padidino įmonės įsipareigojimus 49100.91 Lt sumai (eurais 14220.61).

2711. 7. Dėl vagystės garažų masyve Oslo g. 2, Vilniuje ir dėl vagystės padarytų nuostolių UAB „P. B.“

272Teismo ekspertas nagrinėdamas jam pateiktą bylos medžiagą aptiko, kad (b.t. 7b.1. 59) „2010-11-14 Vilniaus aps. vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo valdybos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo skyriaus Operatyviniame poskyryje pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-1-01678-10 pagal LR BK 178 str. 3 d. dėl didelės vertės svetimo turto pagrobimo įsibraunant į patalpą pagal UAB „P. B.“ direktoriaus S. M. pareiškimą dėl to, kad laikotarpyje nuo 2010-11-07 14 vai. iki 2010-11-14 15.30 vai. iš garažo Nr. 48, esančio Oslo g. 2, Vilniuje, buvo pagrobtas UAB „P. B.“ turtas 60 250 litų sumai.“ Tos pačios bylos (b.t.7, psl. 60), kad „2010-11-14 apžiūrėjus garažas Nr.48, garažų masyve Oslo g., jokių įsilaužimo pėdsakų nenustatyta, įvykio vietą apžiūrėję pareigūnai ir specialistai protokole konstatavo, kad po įvykio, iki atvykstant pareigūnams, pareiškėjas vaikščiojo garažo viduje, kilnojo daiktus. Kaip sako jis pats garažą rado užrakintą, spyną pats nedaužė. 2010-12-30 gauta specialisto išvada Nr. 140-(8567)-ISI-9381., kurioje konstatuota, kad delno pėdsakas ant MELGA plastikinio maišo (kuriame buvo padangos), paimto 2010-11-14 iš garažo Nr.48, Oslo g., paliktas S.

273M. rankos delnu. Apklausti liudytojas A. L., V. K., garažų savininkai garažų masyve Oslo g. 2 parodė, kad apie vagystę iš garažų nieko negirdėjo.

274Vertinant UAB „P. B.“ direktoriaus darbą pagal įstatuose 2005-05-09 d. įregistruotuose juridinių asmenų registre nurodytą prievolę, kur teigiama, 9.1 str. nurodoma, kad „Bendrovės vadovas- Bendrovės direktorius-yra vienasmeninis valdymo organas“; 9.2 str. teigiama, jog „Vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą“ . Šių įstatų 9.7 str. išvardinama atliekamų vadovo darbų seka „Bendrovės vadovas renka, analizuoja ir vertina bei teikia Susirinkimui medžiagą apie ūkinės veiklos strategiją, gamybos ir valdymo organizavimą, finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimo būdus, Bendrovės sandorius, Bendrovės finansinę padėtį, ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis.“ Įmonės įstatų 9.8 str. dėstoma informacija apie vadovo atsakomybę, kur teigiama, jog „ Bendrovės vadovas atsako už Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, metinės finansinės atsakomybės sudarymą, >...< taip pat už sandorių sudarymą, viršijant savo kompetenciją“. Kaip žinia, S. M. UAB „P. B.“ direktoriumi dirbo ne vienerius metus, ir šią įstatų redakciją registravo pats, todėl žinojo/susipažino su įstatų tekstu ir patvirtino savo, kaip įstaigos vadovo, parašu. Atsižvelgiant į tai kas buvo išdėstyta įmonės įstatų 9.2;9.7;9.8 straipsniuose, S. M. nesivadovavo įstatuose surašytais nurodymais, nutraukė sutartį su apsaugos firma „G4S“, laikydamas savo asmeninius daiktus įmonei UAB „P. B.“ priklausančiame garaže masyve Nr. 48. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą 2011-12-08 (b.t. 7, b.l. 44) teigiama, kad apklausus liudytojus garažų masyve Oslo g. 2 parodė, kad apie vagystes iš garažų nieko negirdėjo.

275Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą 2012-07-12 (b.t. 7 b.l. 59) išvardintas pavogtų daiktų sąrašas: bendrai sumai 60250.00 Lt 1)

276Spausdintuvas „Lexmark“ vertė

2771200 Lt; 2)

278Vasarinių ratų komplektas 4 vnt. su lietais diskais: padangos „Falken“ 225.55, R16

2791200 Lt;

280

3) Ratlankiai 1200 Lt
4) Žieminių ratų komplektas 4 vnt su lietais diskais :padangos „Brigestone“ 225.55
R16   1200 Lt;
5) Ratlankiai 1200 Lt;
6) Dažymo įranga: elektrostatinių dažymo įranga gamintojo Ransburg
ITW „Vektor“ 17500 Lt;
7) Aukšto slėgio dažymo pompa „IBK“ 14000 Lt;
8) Aukšto slėgio dažymo pompa „VR Tiger“ 10500 Lt;
9) Elektrostatinis pulvelizatorius „Krempen“ 7000 Lt;
10) Dažymo žarna 350 Lt;
H) Pulvelizatorius „AG 350“ 500 Lt;
12) Pulvelizatoriai „Deviblis“ 5 vnt 2500 Lt
13) Kompresorius „Euro 200“ 1900 Lt
UAB „P. B.“ direktorius S. M. pateikęs dingusių iš garažų masyvo Nr. 48
materialinių vertybių sąrašą 60250 Lt sumai neužtikrino įmonei priklausančio turto saugumo.

281Vilniaus apygardos prokuratūros antras baudžiamojo persekiojimo skyriaus dokumente dėl kaltinamojo akto, bylos medžiagos perdavimo teismui 2013-12-20 Nr. 1.10-204- 78373 (b.t. 9, b.l. 42), teigiama, kad „dingusi aukšto slėgimo dažymo pompa VR Tiger 2011-02- 24 apžiūros protokole apžiūrėta Naujojoje Akmenėje UAB „E. B.“ būstinėje (b.t. 7 , b.l. 1-7), šis faktas, liudija, kad vienas iš dingusių daiktų atsirado ir buvo parduotas S. M. įkurtos įmonės „P.“ 2011-01-12 už 8473 Lt įmonei UAB „E. B.“ (b.t. 6 psl. 188) tai sąskaita faktūra PRO Nr.004 įformintas pardavimas ir sąskaitą faktūrą pasirašė UAB „Prototechnikas“ direktorius S. M..

282Jei atsiranda daiktai kurie buvo pavogti, tikėtina, kad vagystės iš garažo nebuvo visai. Visas turtas 60250 litų sumai kuris buvo užfiksuotas kaip dingęs, tai imituota vagystė. Dėl abejingo S. M. vadovavimo UAB „P. B.“ patyrė nuostolius 60250 Lt sumai arba 17449.61 euro.

2832.

284Ar, atsižvelgiant į 2005-08-04 UAB „OberHaus“ akte fiksuotą UAB „P. B.“ priklausančio gyvenamo namo, esančio adresu Kretingos r. sav. , Vydmantų k., Saulės Tako g. 14 statybos darbų baigtumą, materialinės vertybės, kurių įsigijimą patvirtina dokumentų sąraše Nr. 1 (T. 11,b.l. 130) nurodytos PVM sąskaitos -faktūros, buvo pagrįstai įsigytos ir reikalingos UAB „P. B.“ faktiškai vykdytai ekonominei veiklai? Jei buvo nepagrįstai UAB „P. B.“ įsigytų materialinių vertybių, ar dėl to buvo padaryta turtinė žala UAB „P. B.“? Jei taip, tai kokio dydžio?

285UAB „OberHaus“ 2005-08-04 d. akte fiksavo UAB „P. B.“ priklausančio gyvenamo namo, esančio adresu Kretingos r. sav., Vydmantų k., Saulės tako g. 14 statybos darbų baigtumą, materialinės vertybės, kurių įsigijimą patvirtina dokumentų sąraše Nr. l.(T.l l,b.l. 130) nurodytos PVM sąskaitose-faktūrose, buvo pagrįstai įsigytos ir reikalingos UAB „P. B.“ faktiškai vykdytai ekonominei veiklai? Teismo ekspertas, atsakydamas į šį klausimą naudojosi įmonės pirminiais dokumentais, ir atlikęs ekspertizę, iš pateiktų pirminių dokumentų,dokumentų sąraše Nr. 1 UAB „P. B.“ buhalterinės apskaitos dokumentuose užfiksavo materialinių vertybių įsigijimą patvirtinančius dokumentus pagal sekančias įmones bendrai sumai 36306.80 Lt

286UAB „OberHaus“ 2005-08-04 d. akte fiksavo UAB „P. B.“ priklausančio gyvenamo namo, esančio adresu Kretingos r. sav., Vydmantų k., Saulės tako g. 14 statybos darbų baigtumą, materialinės vertybės, kurių įsigijimą patvirtina dokumentų sąraše Nr. 1. (T. 11 ,b.l. 130) Teismo ekspertė, iš jai pateiktų buhalterinės apskaitos dokumentų gali atsakyti, kad 1-11; 13-15; 17-23 šio klausimo punktuose paminėtos įmonės, iš jų įsigytos prekės ir paslaugos dalyvauja įmonės buhalterinėje apskaitoje, (dokumentai įtraukti iš pirminių dokumentų į apskaitos registrus), bendra įsigytų prekių ir paslaugų vertė- 36306.80 Lt. Arba 10515.18 euro suma. Teismo ekspertas negali atsakyti į klausimo dalį ar prekės ir paslaugos buvo pagrįstai įsigytos UAB „P. B.“ faktiškai vykdytai ekonominei veiklai, manytume, kad į šio klausimo dalį turėtų atsakyti statybos ekspertas.

287UAB „SLV“ PVM s/f ( - ) 2005-12-30 d. buhalterinės apskaitos dokumentuose neaptikta. UAB „Rikuvos prekyba“ šiuo pavadinimu įsigijimai 2010-08-04 d. neaptikti. UAB „Invaida“ PVM s/f AID Nr. 000751 2006-05-09 d. buhalterinės apskaitos dokumentuose neaptikta.

2883.

289Ar materialinės vertybės, kurių įsigijimų patvirtinta dokumentų sąraše Nr. 1 (T.ll.b.l. 130) nurodytos PVM sąskaitos faktūros, 2010-12-31 dieną buvo UAB „P. B.“ buhalterinėje apskaitoje? Jei ne, ar yra tokių neapskaitomų materialinių vertybių nurašymo dokumentai? Jeigu nurašymo dokumentų nėra, ar dėl to buvo padaryta turtinė žala UAB „P. B.“ ir jei tai, tai kokio dydžio? Jei nurašymo dokumentai yra, ar jie pagrįsti? Jei nurašymo dokumentai nepagrįsti, ar dėl to buvo padaryta turtinė žala UAB „P. B.“ ir jei taip, tai kokio dydžio?

290Dėl materialinių vertybių, kurių įsigijimą patvirtina dokumentų sąraše Nr. 1 (T.ll,b.l.l30) nurodytos PVM sąskaitos-faktūros, 2010-12-31 dieną buvo UAB „P. B.“ buhalterinėje apskaitoje nustatyti nėra galimybės, nes teismo ekspertui nėra pateita informacija apie sandėlio apskaitą statybinėms medžiagoms apskaityti už ekspertuojamą laikotarpį. UAB „P. B.“ 2011-01-01 d. atsargos yra įvardinama 26797.63 Lt suma, bet tai sudaro prekės skirtos perparduoti (204 sąsk.). Tikėtina, kad jei nėra identifikuoto atsargų likučio apskaitos dokumentuose, tai nėra ir prekių kurios buvo įvardintos dokumentų sąraše Nr. 1 (T. 11 ,b.l. 130). Įmonės vadovas, būdamas atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą įsigydamas ir nurašydamas atsargas/medžiagas, privalėjo organizuoti sandėlio apskaitą taip, kad sunaudotoms atsargoms būtų surašomi nurašymo/pardavimo aktai. Vadovaujantis verslo apskaitos standartais Nr. 9 „Atsargos“ yra teigiama, jog „Šio standarto tikslas - nustatyti atsargų apskaitos ir pateikimo finansinėje atskaitomybėje tvarką. 2. Standartas nustato atsargų registravimo apskaitoje, jų įsigijimo savikainos nustatymo, sunaudotų (parduotų) atsargų ir jų likučių įkainojimo, atsargų apskaitos ir pateikimo finansinėje atskaitomybėje tvarką.

291Atliekant ekspertizę neteko aptikti gyvenamojo namo, esančio adresu Kretingos r. Sav., Vydmantų k., Saulės Tako g. 14 sąmatos statybos darbams, techninio projekto, numatomo biudžeto statybai.

292Atkreipiamas dėmesys į UAB „P. B.“ įstatus 2005-05-09 d. redakcija, kur 9.2 punkte yra teigiama, kad „Vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą“ bei 9.8 punktas byloja, jog „ Bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą“. Jei akcininkas, paskyręs vadovą, numatė vykdyti gyvenamojo statybos darbus, turėjo atsižvelgti į LR Statybos įstatymas 1996-03-19 d. Nr. 1-1240 reikalavimus, kuriame aptariamas 2str. 27 punkte „statinio projektas“, 2 str. 28 punkte „statinio projektavimas“, 12 str. 1 punktas aptaria „statytojo (užsakovo) pareigas ir teises“ Jei gyvenamasis namas buvo statomas ūkio būdu, vadovas privalėjo organizuoti statybos darbus taip, kad jie būtų apskaitoje atvaizduoti vadovaujantis verslo apskaitos standartu 9 „Atsargos“ ir LR Buhalterinės apskaitos įstatymas, kuriame atsakomybė už buhalterinės apskaitos organizavimą tinkamai, atsakingas įmonės vadovas. Teismo ekspertas neaptiko atsargų nurašymo aktų, kurie patvirtintu faktą apie sunaudotas materialines vertybes pastato statybai. Įmonės buhalterinės apskaitos „nebaigta statyba“ sąskaitoje Nr. 15 sąskaitų likučių suma 2011-01-01 d. fiksuojamas 805 196.96 Lt arba 233201.16 euro suma, šios sumos kaupiniams privalėjo būti nurašymo aktai, bet jų neaptikta. Įmonės buhalterinės apskaitos dokumentuose aptikta atskiroms sąskaitoms nurodyta buhalterinė korespondencija, kurios debete nurodyta „nebaigta statyba“ sąskaita Nr. 15.

2934.

294Ar UAB „P. B.“ buvo materialinių vertybių ir piniginių lėšų trūkumas už laikotarpį nuo 2005-04-19 iki 2010-12-31 ? Ar UAB „P. B.“ buvo slepiamas materialinių vertybių ir piniginių lėšų trūkumas, panaudojant apskaitos dokumentus? Ar dėl to buvo padaryta turtinė žala UAB „P. B.“ ? Jei taip, tai kokio dydžio?

295Atsakant į ketvirtą klausymą dėl materialinių vertybių ir piniginių lėšų trūkumus už laikotarpį nuo 2005-04-19 iki 2010-12-31 reikėtų vadovautis įmonės UAB „P. B.“ atliktų inventorizacijų duomenimis. Inventorizacija - turto ir įsipareigojimų patikrinimas ir faktiškai rastų jų likučių palyginimas su buhalterinės apskaitos duomenimis. Atsakingas asmuo - įmonės vadovo paskirtas įmonės darbuotojas, kuriam pavesta priimti, saugoti ir išmokėti grynuosius pinigus arba priimti, saugoti, naudoti, perdirbti, gaminti, išduoti (perduoti, parduoti, grąžinti) turtą. Vadovaujantis inventorizacijos taisyklėmis turėjome rasti inventorizavimo aprašus - inventorizavimo fakto patvirtinimo dokumentus, sutikrinimo žiniaraščius - apskaitos registrus, kuriame pateikiami inventorizacijos rezultatai - įrašomi inventorizacijos aprašuose įrašytų verčių (sumų) ir buhalterinės apskaitos duomenų neatitikimai, bei inventorizavimo aprašus-sutikrinimo žiniaraščius - inventorizavimo fakto patvirtinimo dokumentus, kuriuose būtų pateikiami inventorizacijos rezultatai.

296Teismo ekspertas, neaptikęs inventorizacijos aktų UAB “P. B.”, negali identifikuoti materialinių vertybių ir piniginių lėšų neatitikimus per laikotarpį nuo 2005-04-19 iki 2010-12-31.

2975.

298Ar, įvertinus UAB „P. B.“ atitinkamu laikotarpiu valdytus automobilius, paslaugos (darbai), nurodytos dokumentų sąraše Nr. 2 (T. 11, b.l. 131) pateiktose PVM sąskaitose- faktūrose, buvo pirktos pagrįstai ir reikalingos UAB „ P. B. “ faktiškai vykdytai ekonominei veiklai? Jei buvo nepagrįstai d UAB „P. B.“ pirktų paslaugų (darbų), ar dėl to buvo padaryta turtinė žala UAB „P. B.“? Jei taip, tai kokio dydžio?

299Atsakant į penktą klausymą apie UAB „P. B.“ atitinkamu laikotarpiu valdytus automobilius, paslaugos (darbus), nurodyti dokumentų sąraše Nr. 2 (Tll, b.l. 131) pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose, buvo pirktos pagrįstai ir reikalingai įmonės faktiškai vykdytai ekonominei veiklai, pateikiama informacija apie aptiktus dokumentus buhalterinės apskaitos registruose, pateikta informacija byloja, kad visi dokumentai aptikti buhalterinėje apskaitoje ūkinėje veikloje ir tai pripažįstama įmonės veiklos sąnaudomis bendrai sumai 6885.50 Lt, ar buvo pirkta pagrįstai ir reikalinga faktiškai vykdytai ekonominei veiklai, tai įmonės direktoriaus veiklos organizavimo trūkumas nes paslaugų bei prekių įsigijimo poreikio nustatymo dokumentai nebuvo aptikti. Dokumentų sąraše Nr.2 pažymėta UAB Krasta Auto PVM sąskaita faktūra SRS Nr.021171 2005-12-08 d. dokumentas nerastas, bet pirkimo skolon registre užregistruota sąskaita sumai 522.49 Lt, ši sąskaita apmokėta tą pačią dieną per banką 522.49 Lt, (apskaitos registre užfiksuota 442.79 Lt- atsargos (200 sąskaita ir PVM 79.70 Lt), šis faktas didina įmonės įsipareigojimų sumą 151.32 euro, nors pagrindinis įsigijimo dokumentas neišsaugotas.

3006.

301Ar paslaugos (darbai), nurodyti dokumentų sąraše Nr. 3 (T. 11, b.l 131) pateituose dokumentuose, buvo pirktos pagrįstai ir reikalingos UAB „P. B.“ faktiškai vykdytai ekonominei veiklai? Jei buvo nepagrįstai UAB „P. B.“ pirktų paslaugų (darbif), ar dėl to buvo padaryta turtinė žala UAB „P. B. " ? Jei taip, tai kokio dydžio?

302Atsakant į klausymą ar paslaugos (darbai), nurodyti dokumentų sąraše Nr. 3 (T. 11, b.l. 131) pateiktuose dokumentuose buvo pirktos pagrįstai ir reikalingos įmonės faktiškai vykdytai ekonominei veiklai, pateikiama buhalteriniuose dokumentuose aptikta informacija, kurią apibendrinat galima teigti, jog paslaugos (darbai), nurodyti sąraše Nr. 3 (T. 11 ,b.l. 131) pateiktuose dokumentuose, buvo pirktos pagrįstai ir reikalingos UAB „P. B.“ faktiškai vykdytai ekonominei veiklai:

3031) dėl Lietuvos AIDS centras bendra iš įmonės įsigytų paslaugų bendra vertė 30.00 Lt, visos sąskaitose išvardintos prekės ir paslaugos dalyvauja įmonės ūkinėje veikloje. Teismo ekspertas neaptiko dokumento, kuris bylotų, jog Lietuvos AIDS centro išduotas sartifikatas buvo reikalingas; 2) Dėl V. P., asmens kodas ( - ) išrašytų prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitai įsigytų paslaugų bendra vertė 31600.00 Lt, visos sąskaitose išvardintos paslaugos dalyvauja įmonės ūkinėje veikloje. V. P. sistemos aptarnavimo paslaugos vykdytos pagal verslo liudijimus ir prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvite nurodoma pagal sutartį, bet pateiktuose buhalterinės apskaitos dokumentuose sutarties teikti sistemos aptarnavimui pateikta nebuvo, todėl nėra galimybės nustatyti, kokios sistemos buvo aptarnaujamos ir kokie darbai sistemų aptarnavimo metu buvo atliekami. Darbų atlikimo aktai sistemų aptarnavimui nebuvo surašomi. Teismo ekspertas neaptiko dokumento, liudijančio būtinumą atlikti sistemos aptarnavimo būtinumą, nėra sutarties paslaugai teikti, o sąskaitose faktūrose nėra įvardinta kokios konkrečiai paslaugos teiktos. Šios paslaugos pripažintos tiesioginėmis UAB „P. B.“ sąnaudomis, šios sistemų aptarnavimo sąnaudos padidino įmonės įsipareigojimus 31600 Lt sumai, kurie buvo apmokėti. 31600 Lt arba 9151.99 euro suma padidinti įmonės įsipareigojimai, kuriems nėra pagrindžiančių dokumentų, paslaugų atlikimo aktų, kurie atsakytų į klausymą kokie darbai buvo atliekami;

3043)

305Dėl R. L. 2008-12-29 ir 2010-10-14 dienų kasos išlaidų orderiai Nr. PRB 08/002 ir PRB 10/001, kuriais buvo išmokėtos 8500 Lt ir 2040 Lt sumos R. L., asmens kodas ( - ) galima teigti, kad teismo ekspertas neaptiko pirminių dokumentų, kurie patvirtintų išmokėjimą, todėl 2008-12-29 kasos dokumentuose kasos knygos lapas Nr. 17 yra pagal kasos orderio Nr. 8/002 įvykdytas apmokėjimas 8500 Lt, bet nesant pridėto dokumento kam ir už ką įvykdytas apmokėjimas, ši suma turi būti eleminuojama iš kasos knygos 8500 Lt sumai ir fiksuojamas trūkumas kasoje 8500 Lt. Analogiškas atvejis ir su kasos knygoje 2010 m. spalio mėn. 14 d. lapo Nr. 3 kasos išlaidų orderiu Nr. 10 padarytu apmokėjimu 2040 Lt sumai, jei apmokėjimai atlikti be pirminių, apmokėjimą patvirtinančių dokumentų, tai ši suma turi būti eleminuojama iš kasos knygos 2040 Lt sumai ir fiksuojamas trūkumas kasoje 2040 Lt sumai. Dėl netinkamo kasos organizavimo įmonėje buvo padaryti apmokėjimai be pagrindo ir padidinti įmonės įsipareigojimai 3052.59 euro sumai. Bendra trūkstama lėšų suma kasoje 10540 Lt/ 3052.59 euro;

3064)

307dėl A. S., asmens kodas ( - ) prekių (paslaugų) pirkimo- pardavimo kvitai: 2005-11-10 Nr. 3065416 statybos ir remonto darbai 7390 Lt ir 2005-12-01 Nr. 3065418 statybos remonto darbai 19248.75 Lt. Šiems darbams atlikti buvo sudaryta sutartis Nr. PB-001 2005-10-12 d. darbai turėjo būti atlikti iki 2005-12-01 d. 2005-11-21 d. darbų pabaigos datai buvo sudarytas atliktų darbų aktas bendrai sumai 26638.75 Lt ir abi pusės sutarties dalyvių pasirašė. UAB „P. B.“ direktorius S. M. ir A. S.. Visi atliktų darbų dokumentai įtraukti buhalterinės apskaitos dokumentus kaip nebaigti statybos darbai (sąskaita 125);

3085)

309dėl A. S. apmokėjimo 2005-12-07 d. kasos išlaidų orderis Nr. 42, kuriuo išmokėtas 15000Lt suma A. S.. Išmokėta suma atvaizduota kasos knygoje 2005m gruodžio mėn. 1-31 d. lapo Nr. 6.

3107.

311Ar laikotarpiu nuo 2005-04-19 iki 2010-10-31 S. M. į UAB „P. B.“ buhalterinę apskaitą įtrauktais dokumentais sąrašuose Nr. 1-Nr. 3 (T.ll, b.1.130-131) nurodytais dokumentais įvykiai realiai vyko? Jeigu ne, ar dėl to buvo padaryta turtinė žala UAB „P. B.“ ? Jei taip, tai kokio dydžio?

312Atsakant į septintą klausymą, teismo ekspertas turėtų pažymėti, kad ekspertui pateiktuose klausimuose 2-3 ir 5-6 jau buvo pasisakyta, apie į UAB „P. B.“ buhalterinės apskaitos dokumentus įtrauktus sąrašuose Nr.lNr.3 (T.l 1,b.1.130-131).

3138.

314Ar UAB „P. B.“ kasa laikotarpiu nuo 2005-04-19 iki 2010-12-31 buvo tvarkoma laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų? Jei ne, ar dėl to buvo padaryta turtinė žala UAB „P. B." ? Jei taip, tai kokio dydžio?

315Atsakant į aštuntą klausimą dėl UAB „P. B.“ kasos tvarkymo teisingumo pagal galiojančius teisės aktus ir jų reikalavimus už laikotarpį nuo 2005-04-19 iki 2010-12-31 d. galima teigti, kad tvarkant įmonės kasą buvo vadovaujamasi 2000-02-17 d. LRV Nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės“, kurių 2 str. teigiama, kad „kasa- vieta, kurioje atliekamos ūkio subjekto kasos operacijos ir laikomi pinigai“, kad „kasos operacija- grynųjų pinigų priėmimas į ūkio subjekto kasą ir išmokėjimas iš jos“. UAB „P. B.“ vedant kasą buvo surašomi kasos pajamų ir išlaidų orderiai, išvedamas kasos likutis, bet nebuvo atliekamos kasos likučio inventorizavimas netikėtas ar metinės inventorizacijos metu, o tai reglamentuoja taisyklių 29 str. kuriame teigiama, jog „Pinigai inventorizuojami pagal Inventorizacijos taisykles patvirtintas LRV 1999-06-03 d. Nutarimas Nr.719“, taisyklėse 30 str. pažymėta, kad už apskaitos organizavimą pagal LR BAĮ ir šių taisyklių reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“. Taigi UAB „P. B. direktorius buvo atsakingas už įmonės apskaitos organizavimą, kasos likučio inventorizavimą už laikotarpį nuo 2005-04-19 iki 2010-12-31 d, jis šio darbo neatliko ir tai jo atsakomybė, be to kaip jau buvo minėta atsakant į 6 klausymo 3 dalį, R. L. 2008-12-19 ir 2010-10-14 d. buvo atlikti įrašai kasoje imituojant išmokėjimą iš kasos sumos atitinkamai 8500 Lt ir 2040 Lt be išmokėjimą patvirtinančių dokumentų ir dėl šio priežasties fiksuojamas trūkumas kasoje 10540 Lt/3052.59 euro sumai. Taip pat kasos išlaidų orderis Nr. PRB10/002 2010-12-31 d. pripažįstamas negaliojančiu (nėra nei vyr. buhalterio nei kasininko parašų, kurie patvirtintų lėšų išmokėjimą), nes neturi juridinę galią turinčių rekvizitų ir fiksuojamas 18121.99 Lt trūkumas kasoje 5248.49 euro sumai. UAB „P. B.“ buvo aptiktas kasos išlaidų orderis be numerio 2005-12-29 d., kad J. D. buvo išmokėta 8000 Lt suma ūkio išlaidoms be juridinę galią turinčių rekvizitų, nėra įmonės vadovo ir kasininko parašų, tačiau kasos knygoje 2005 gruodžio mėn. 1-31 d. kasos knygos lapas Nr. 6 išmokėta 8000 Lt suma įrašytas dokumentas be juridinę galią turinčių rekvizitų kaip tinkamą apskaitos dokumentą ir nuo įmonės kasos nurašyta 8000 Lt suma bei su šia suma išvedamas kasos knygos likutis 2005-12-31 d. 160.41 Lt. 2005-12-31 d. įmonės kasoje fiksuojamas 8000 litų trūkumas ir anuliuojamas kasos išlaidų orderis 2005-12-29 d. 8000 Lt arba 2316.96 eurų suma (Priedas A21). Už apskaitos tinkamą organizavimą atsakingas įmonės vadovas, todėl kasos trūkumai 8675.58 eurų sumai, tai S. M. netinkamas buhalterinės apskaitos organizavimo rezultatas.

3169.

317Atsižvelgiant į tai, kad 2010 m. rugpjūčio-gruodžio mėnesiais S. M. buvo vienintelis UAB „P. B.“ darbuotojas ir jo atlyginimas, nurodytas darbo užmokesčio žiniaraščiuose bei atvaizduotas UAB „Proximum nexum“ parengtoje sąskaitoje 471 „Mokėtini atlyginimai“, buvo 1093 Lt, ar pagrįstai nurodytu laikotarpiu į UAB „P. B.“ atsiskaitomąją sąskaitą (įmonės verslo kortelę) buvo pervestos ir vėliau išgrynintos sumos po 2500 Lt, kurios mokėjimo paskirtyje įvardintos kaip atlyginimas? Ar dėl to UAB „ P. B. “buvo padaryta turtinė žala? Jei taip, tai kokio dydžio?

318Atsakant į devintąjį klausymą dėl S. M. UAB „P. B.“ direktoriaus vienintelio darbuotojo 2010 m. rugpjūčio- gruodžio mėnesiais ir jo atlyginimas nurodytas darbo užmokesčio žiniaraščiuose buvo 1093 Lt. Atkreipsiu dėmesį pirmiausiai į tai , kad 2007-12-28 d. UAB „P. B.“ gavo patvarkymą, vykdyti vykdomąjį raštą dėl S. M. ieškotojas AB DnB Nord bankas 49000 Lt suma ir vykdymo išlaidos 4381 Lt, viso suma 53381 Lt. (T7. b.l. 74). S. M., gavęs patvarkymą sumažina sau, kaip įmonės direktoriui atlyginimą nuo 2008-01-02 d. iki 1041 Lt (Priedas Nr. 15) Už minėtą periodą nuo 2010 metų rugpjūčio mėn. iki gruodžio mėn. įmonės direktoriaus S. M. atlyginimas nesikeitė ir turėjo būti priskaityta tik 1041 Lt. Visos kitos išmokos didina įmonės įsipareigojimus ir tai neteisėtos išmokos. Nagrinėjant S. M. atlyginimo klausymą buvopastebėta, kad UAB „Proximum nexum“ elektroninio susirašinėjimo metu S. M. nurodo kokį atlyginimą jam turi skaičiuoti buhalterinė tarnyba, bet patvarkomojo dokumento nebuvo pridėta dėl didesnio vadovo kasmėnesinio darbo užmokesčio. Tiek 1093 Lt, tiek 1250 Lt ir visas kitas priemokas bei išmokas S. M., įmonės direktorius priskirdavo sau savavališkai be patvirtintų įmonės teisės aktų. Įvertinant tai, kad direktorius pats susimažino darbo užmokestį iki 1041 Lt nuo 2008-01-02 d. tai laikotarpyje nuo 2008-01-02 d. iki 2010-12-31 d. S. M. priskaičiuoto atlyginimo suma turėjo būti- (1041*12*3) 37 476 Lt visi papildomi priskaitymai be pagrindo/ patvirtinančio dokumento.

319Vadovaujantis UAB „Proximum nexum“ 2010 m. gruodžio mėn. darbo užmokesčio žiniaraščiu, priskaičiuotas pagrindinis S. M. darbo užmokestis sudaro 1572.60 Lt. Remiantis L AT 2012 m. lapkričio mėn. 30 d. nutartimi, Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 9 d. nutartimi, kompensacija už nepanaudotas atostogas atleidimo dienai 2010-12-31 sudarė 3940.65 Lt, UAB „Proximum nexum“ perduotais apskaitos dokumentais, per 2010 m gruodžio mėn. S. M. išmokėta darbo užmokesčio suma sudaro 19371.99 Lt, iš jų 1250 Lt per banką (2010-12-29 d. mokėjimo pavedimas Nr. 594), ir 18121.99 Lt per kasą (Kasos išlaidų orderis Nr. PRB10/002), kuris yra be juridinę galią turinčių rekvizitų. Permokėto S. M. darbo užmokesčio suma 2010-12-31 d. sudarė 15174.43 Lt ir dėl antstolės Vėliuvienės pakartotinai S. M. naudai išieškota 6780.61 Lt suma UAB „P. B.“ permokėjo S. M. naudai su darbo santykiais susijusių neteisėtų išmokų 21955.04 Lt arba 6358.62 euro suma. (Priedas Nr. A20).

32010.

321Ar pagrįstai 2010-12-31 iš UAB „P. B.“ kasos S. M. buvo išmokėtas 18121.99 Lt dydžio atlyginimas? Ar dėl to UAB „P. B.“ buvo padaryta turtinė žala? Jei taip, tai kokio dydžio?

322Atsakant į dešimtą klausymą dėl S. M. išmokėtos 18121.99 Lt dydžio atlyginimo sumos reikia pastebėti, kad vykdant susirašinėjimą UAB „P. B.“ ir UAB „Proximum nexum“ 2010-12-29 d. 12:19 S. M. prašo J. P. paskaičiuoti jo atleidimą iš darbo nuo 2010-12-31 d. ir nurodo, kad atlyginimas už gruodį 1250 Lt (Priedas A16).

323UAB „P. B.“ yra pateiktas dokumentas 2008-07-20 d. „Patvirtinimas“, kad S. M., gavo iš UAB P. B.“ akcininko C. K. 6900 Lt kaip atlyginimo priedą ir bonusą už 2005-2007 m. Su manimi pilnai atsiskaityta, jokių pretenzijų už laikotarpį iki 2008-07-20 d. neturiu. (Priedas A17). Iš pateiktų dokumentų galima daryti išvadą, kad S. M., išeinant iš UAB „P. B.“ direktoriaus pareigų priklausė 1041 Lt atlyginimas. Kasos išlaidų orderiu Nr. PRB 10/002 (Priedas Nr.A18) išmokėtas 18121.99 Lt atsiskaitymas S. M. neteisėtas, ši suma didina įmonės įsipareigojimų sumą, nes nuo 2008-01-02 d. direktoriaus mėnesinis darbo užmokestis nekito- 1041 Lt. Kasos išlaidų orderyje nėra nei vyriausiojo finansininko parašo nei kasininko, išdavusio 18121.99 Lt atsiskaitymą. Kasos knygoje už 2010-12-31 d. Lapas Nr. 4 (Priedas Nr. Al 8) nėra nei buhalterio nei kasininko parašų. Vadovaujantis 2000-02-17 d. LRV Nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės“, kurių 4 str. teigiama, jog „ Kasos pajamų ir išlaidų orderius pasirašo ūkio subjekto vadovo patvirtinti asmenys, turintys teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti kasos pajamų ir išlaidų orderius“ iš to seka , kad kasos išlaidų orderis Nr. PRB10/002 2010-12- 31 d. negaliojantis, nes neturi juridinę galią turinčių rekvizitų ir fiksuojamas 18121.99 Lt trūkumas kasoje 5248.49 euro sumai. UAB „P. B.“ direktorius S. M. atsakingas už apskaitos organizavimą, kasoje fiksuojamas trūkumas 5248.49 euro sumai.

32411.

325Ar, atsižvelgiant į Lietuvos A. T. 2012-11-30 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2012 ir joje konstatuotos aplinkybės, per laikotarpį nuo 2005-04-19 iki 2010-12- 31 S. M. nebuvo nepagrįstų ir neteisėtų darbo užmokesčio (atlyginimo) permokėjimo atvejų? Jei taip, ar dėl to buvo padaryta turtinė žala UAB „P. B.“? Jei taip, tai kokio dydžio?

326Atsakant į vienuoliktą klausymą galima pastebėti, kad 2007-12-28 d. UAB „P. B.“ gavo patvarkymą vykdyti vykdomąjį raštą dėl S. M. išieškotojas AB DnB Nord bankas, išieškoma suma 49000 Lt ir vykdymo išlaidos 4381 Lt, bendra išieškoma suma 53381 Lt (t 7. b.1.74). S. M., gavęs, DnB Nord banko vykdomąjį raštą, sumažino UAB „P. B.“ direktoriui atlyginimą iki 1041 Lt. UAB „P. B.“ yra pateiktas dokumentas 2008-07-20 d. „Patvirtinimas“, kad S. M., gavo iš UAB P. B.“ akcininko C. K. 6900 Lt kaip atlyginimo priedą ir bonusą už 2005-2007 m. kur minimas tekstas „Su manimi pilnai atsiskaityta, jokių pretenzijų už laikotarpį iki 2008-07-20 d. neturiu“ (Priedas Al7).

327Lietuvos A. T. 2012-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 528/2012 joje konstatuotos aplinkybės, kad per laikotarpį nuo 2005-04-19 iki 210-12-31 S. M. buvo neteisėtų išmokėjimų. S. M. 2010-12-31 d. priklausė 1572.60 Lt darbo užmokestis, tačiau direktorius, 2010-12-29 d. įsakymu „Dėl darbo užmokesčio“ nurodė, kad „už periodą 2008 m. sausio mėn.- 2009 m. rugpjūčio mėn. priskaičiuoti dalį, 2005- m. balandžio mėn. 19 d. darbo sutartyje Nr. 1 numatyto ir nepriskaičiuoto darbo užmokesčio, tai yra 85973.08 Lt.“

328Teisėjų kolegijos vertinimu darytina išvada, kad S. M. savo iniciatyva 2008 m. sausio mėn. 02 d. įsakymu susimažindamas mokėtiną darbo užmokestį ir jį mokėdamas, pakeitė darbo sutartyje nustatytas darbo apmokėjimo sąlygas, ir toks pakeitimas atitiko jo valią.

329S. M., būdamas bendrovės vadovas ir veikdamas jos interesais, ne tik galėjo, bet ir privalėjo nustatyti, apskaičiuoti ir išmokėti darbo užmokestį laikydamasis įstatymų nustatytos tvarkos, kad bendrovės veikla būtų teisėta ir ji nepatirtų nuostolių. S. M. teiginiai, kad jam nebuvo apskaičiuotas ir išmokėtas visas jam priklausantis darbo užmokestis reiškia jo paties netinkamą bendrovės reikalų tvarkymą.

330Teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėjantys teismai pagrįstai sprendė, jog S. M., priimdamas 2008-01-02 d. įsakymą, patvirtino, kad su darbo apmokėjimo pakeitimu ir DK 95 str. 3 dalies, 120 str. 3 dalies nuostatų nepažeidė. Lietuvos A. T. civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija pripažino neteisėtu 2010-12-29 d. įsakymą (Priedas Nr. A19), kuriame buvo nurodyta sau priskaičiuoti 2005 m. balandžio mėn. 19 d. darbo sutartyje nustatyto atlyginimą nepriskaičiuoto už 2008 m. sausio mėn. iki 2009 m. rugpjūčio mėn. laikotarpį t.y. 85973.08 Lt suma. Lietuvos A. T. civilinių bylų kolegija paliko tik kompensaciją už 45 darbo dienas S. M. palikdama 3940.65 Lt sumą, tuo konstatuodama, kad padaryta žala UAB „P. B.“ 82032.43 Lt arba 23758.23 euro sumai.

33112.

332Ar dėl UAB „P. B." buvusiems UAB „P. B.“ darbuotojams J. D., T. Ž., S. B. išmokėtų ir jų UAB „P. B.“ negrąžintų lėšų buvo padaryta turtinė žala UAB „P. B.“? Jei taip, tai kokio dydžio?

333Atsakant į pateiktą dvyliktą klausymą, galima teigti, kad UAB „P. B.“ sąskaitų likučiai 2011-01-01 d. (Priedas A4) buhalterinės apskaitos sąskaitos Nr. 256 „Atskaitingi asmenys J. D. įrašyta debete su minusu 117.20 Lt suma, tai reiškia, kad J. D. įmonė liko skolinga 117.20 Lt sumą. UAB P. B.“ analitinėje apskaitoje 2010-12-31 d. galutinis likutis sutampa su sąskaitų likučių suma 117.20 Lt, įmonė liko skolinga darbuotojai J. D., tačiau skolos inventorizavimo akto 2010-12-31 d. teismo ekspertas nerado.

334Atliekant dokumentų peržvalgą, buvo aptiktas UAB „P. B.“ kasos išlaidų orderis be numerio 2005-12-29 d., kad J. D. buvo išmokėta 8000 Lt suma ūkio išlaidoms be juridinę galią turinčių rekvizitų, nėra įmonės vadovo ir kasininko parašų, tačiau kasos knygoje 2005 gruodžio mėn. 1-31 d. kasos knygos lapas Nr. 6 išmokėta 8000 Lt suma įrašant dokumentą be juridinę galią turinčių rekvizitų kaip tinkamą apskaitos dokumentą ir nuo įmonės kasos nurašoma 8000 Lt suma bei su šia suma išvedamas kasos knygos likutis 2005-12-31 d. 160.41 Lt (Priedas A21). Vadovaujantis LR BAĮ Nr. IX-574 2001-11-06 d. aktualia redakcija 12 str. 1 dalis „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“, to paties įstatymo 13 str. teigia, kas dokumentui suteikia juridinę galią ir 6 dalyje yra akcentuojama, jog asmens, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (ai) pavardės, parašai ir pareigos“, to paties įstatymo 14 str. aptariamas apskaitos dokumentų pasirašymas, 1 dalis teigia, kad „ Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių dokumentų tinkamumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentą surašęs ir pasirašęs asmuo. Ūkio subjekto vadovas atsako už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą vyriausiam buhalteriui ar apskaitos paslaugas teikiančiam asmeniui“ pateikta teisės aktų informacija byloja, kad J. D. išrašytas 2005-12- 31 d. kasos išlaidų orderis be Nr. įmonės UAB „P. B.“ kasoje fiksuoja 8000 litų trūkumas ir turi būti anuliuojamas, nes dokumentas neturi rekvizitų, suteikiančių dokumentui juridinę galią. Įmonėje turi būti fiksuojamas 8000 Lt arba 2316.96 eurų sumos trūkumas ir atsakomybė tenka įmonės vadovui už netinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą .

335Dėl atskaitingo asmens T. Ž. buvusio darbuotojo, išmokėtos sumos. Sąskaitų likučiai 2011-01-01 d. (Priedas A4) buhalterinės apskaitos sąskaitoje Nr. 256 „atskaitingi asmenys“ T. Ž. išduotas avansas 921.15 Lt suma ir darbuotojas liko šia suma skolingas įmonei UAB „P. B.“ įmonėje sintetinės apskaitos duomenys sutampa su analitiniais duomenimis. T. Ž. skola nėra inventorizuota ir skolos patvirtinimas iš abiejų pusių neegzistuoja, paprastai, atleidžiant darbuotoją iš darbo ir išmokant paskutinį atsiskaitymą, uždengiami visi esami įsiskolinimai, bei atsiskaitoma likutine suma. Įmonės buhalterinės apskaitos analitikoje darbuotojo skola fiksuojama nuo 2008-01-01 d. Vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 179 2000-02-17 d. „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ šių taisyklių 9 punkte teigiama, kad „Įmonė gali išmokėti pinigus įmonės darbuotojams (atskaitingiems asmenims), kuriuos įmonės vadovas paskyrė atlikti šias operacijas: mokėti už žemės ūkio produkciją, suteiktas paslaugas, mokėti avansą, padengti kitas su įmonės veikla susijusias išlaidas. Išmokant pinigus iš kasos, išrašomas kasos išlaidų orderis. Atskaitingas asmuo, gautais pinigais atsiskaitęs su kitais ūkio subjektais, ūkininkais arba gyventojais, pateikia įmonės buhalterijai pinigų sumokėjimą įrodančius dokumentus, kuriuos surašo į avanso ataskaitą, - nurodo joje šių dokumentų pavadinimus, numerius, datas, išmokėtas sumas. Atskaitingas asmuo su buhalterija atsiskaito finansininko nustatyta ir įmonės vadovo patvirtinta tvarka bei terminais (biudžetinėse įstaigose - ne rečiau kaip kartą per mėnesį). Nepanaudotų pinigų grąžinimas įforminamas kasos pajamų orderiu“ kaip matyti iš pateiktos informacijos, kad įmonės vadovo nustatyta tvarka turi būti atsiskaitoma su atskaitingais asmenimis ir jei skola 921.15 Lt suma tęsiasi nuo 2008-01-01 dienos, tvarkos patvirtintos dėl atskaitingų asmenų nebuvo aptikta, informacijos buhalteris apie atsiskaitymą neturėjo ir susidariusi permoka 921.15 Lt arba 266.78 euro tai įmonės vadovo netinkamas buhalterinės apskaitos organizavimo rezultatas.

336Dėl atskaitingo asmens S. B. buvusiam darbuotojui, išmokėtų sumų. Sąskaitų likučiai 2011-01-01 d. (Priedas A4) buhalterinės apskaitos sąskaitoje Nr. 256 „atskaitingi asmenys“ S. B. išduotas avansas 1350.00 Lt suma ir darbuotojas liko šia suma skolingas įmonei UAB „P. B.“, įmonėje sintetinės apskaitos duomenys sutampa su analitiniais duomenimis. S. B. skola nėra inventorizuota ir skolos patvirtinimas iš abiejų pusių neegzistuoja, paprastai, atleidžiant darbuotoją iš darbo ir išmokant paskutinį atsiskaitymą, uždengiami visi esami įsiskolinimai, bei atsiskaitoma likutine suma. Įmonės buhalterinės apskaitos analitikoje darbuotojo skola fiksuojama nuo 2008-01-02 d.

337Vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 179 2000-02-17 d. „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ šių taisyklių 9 punkte teigiama, kad „Įmonė gali išmokėti pinigus įmonės darbuotojams (atskaitingiems asmenims), kuriuos įmonės vadovas paskyrė atlikti šias operacijas: mokėti už žemės ūkio produkciją, suteiktas paslaugas, mokėti avansą, padengti kitas su įmonės veikla susijusias išlaidas. Išmokant pinigus iš kasos, išrašomas kasos išlaidų orderis. Atskaitingas asmuo, gautais pinigais atsiskaitęs su kitais ūkio subjektais, ūkininkais arba gyventojais, pateikia įmonės buhalterijai pinigų sumokėjimą įrodančius dokumentus, kuriuos surašo į avanso ataskaitą, - nurodo joje šių dokumentų pavadinimus, numerius, datas, išmokėtas sumas. Atskaitingas asmuo su buhalterija atsiskaito finansininko nustatyta ir įmonės vadovo patvirtinta tvarka bei terminais (biudžetinėse įstaigose - ne rečiau kaip kartą per mėnesį). Nepanaudotų pinigų grąžinimas įforminamas kasos pajamų orderiu“ kaip matyti iš pateiktos informacijos, kad įmonės vadovo nustatyta tvarka turi būti atsiskaitoma su atskaitingais asmenimis ir jei skola tęsiasi nuo 2008-01-02 dienos, tvarkos patvirtinta nebuvo, informacijos buhalteris apie atsiskaitymą neturėjo ir susidariusi permoka atskaitingam asmeniui 1350 Lt arba 390.99 euro suma, tai įmonės vadovo netinkamas buhalterinės apskaitos organizavimas.

33813.

339Ar dėl buvusiems UAB „P. B." darbuotojams T. Ž. ir S. B. permokėtų darbo užmokesčio sumų buvo padaryta turtinė žala UAB „ P. B." ? jei taip, tai kokio dydžio?

340Atsakant į tryliktą klausymą dėl T. Ž. ir S. B. užmokesčio sumų galima teigti, kad sąskaitų likučiai 2011-01-01 d. (Priedas A4) buhalterinės apskaitos sąskaitoje Nr. 471 „mokėtinas atlyginimas“ T. Ž. 866.00 Lt darboužmokesčio permoka analitinės apskaitos dokumente atitinka 866.00 Lt arba 250.81 euro sumą ir likučio suma fiksuojama nuo 2008-01-01 d. S. B. skola įmonei už darbo užmokesčio išmokėjimą didesne nei priklausančia suma sąskaitų likučiai 2011-01-01 d. (Priedas A4) buhalterinės apskaitos sąskaitoje Nr. 471 „mokėtinas atlyginimas“ 591.82 Lt, ši suma sutinka su analitinės apskaitos registru, bei permokėto darbo užmokesčio liktis fiksuojamas nuo 2008-05- 31d. Tiek su T. Ž. 866.00 Lt/250.81 euro suma, tiek ir su S. B. 591.82 Lt 171.40 euro suma, išeinant darbuotojams iš darbo atsiskaitymą vykdo buhalterinės apskaitos tarnyba įmonės vadovo parengtu atleidimo iš darbo įsakymu. . Apibendrinant darbuotojų darbo užmokesčio permokas T. Ž. 866.00 Lt/250.81 euro suma ir S. B. 591.82 Lt/ 171.40 euro suma, galima teigti, darbuotojų priėmimą ir atleidimą iš darbo organizuoja įmonės vadovas, (įmonės įstatų 9.2 punktas teigia, kad „ vadovas organizuoja kasdienę Bendrovės veiklą“), kad darbuotojai liko skolingi įmonei, ir jų atleidimo iš darbo dieną išmokėti darbuotojams avansai nebuvo sudengti su atsiskaitymų suma išeinant iš darbo, tai įsipareigojimai, didinantis įmonės skolas už kurias atsakingas įmonės vadovas ( 12 t. b.l. 8-79).

3412017-07-18 byloje paskyrus teismo kompleksinę ūkinės komercinės veiklos tyrimo, ekonominę, turto vertės nustatymo ekspertizę, ekspertė pateikė išvadas:

342Kadangi UAB „P. B.“ automobilį Peugeot 607 (Vin: ( - )) 2009-10-17 pardavė asocijuotam asmeniui - direktoriaus S. M. žmonai R. M., tai jo kaina turėjo būti nustatoma laikantis ištiestosios rankos principu, panaudojant vieną iš kainodaros metodų, nurodytų LR Finansų ministro 2004-04-09 įsakymu Nr.K-123 patvirtintose „Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklėse“.

343Kadangi UAB „P. B.“ automobilį Opel Astra, indentifikavimo Nr. ( - ), 2010-05-06 pardavė asocijuotam asmeniui - direktoriaus S. M. motinai V. M., tai jo kaina turėjo būti nustatoma laikantis ištiestosios rankos principu, panaudojant vieną iš kainodaros metodų, nurodytų LR Finansų ministro 2004-04- 09 įsakymu Nr.K-123 patvirtintose ..Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventoj pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklėse“.

344Jeigu S. M. darbo užmokestis būtų apskaičiuotas pagal 2005-04-19 darbo sutartį Nr.l, tai jam per 2006 m. balandžio mėn. - 2007 m. gruodžio mėn. laikotarpį galėtų būti apskaičiuota 91.953,30 Lt (26.631,52 €) darbo užmokesčio ir, atskaičius mokesčius, išmokėtina suma sudarytų 65.536,57 Lt (18.980,70 €): Data

345Apskaičiuotina darbo užmokesčio suma Lt

346Išskaičiuotini mokesčiai Lt Išmokėtina suma Lt Pareiginis atlygini mas Ligos pašal pa Viso GPM (33%), 27% Sodra 3% Viso 2006 m. 04-12 mėn. 35.923,81 424,62 36.348,43 9.671,83 1.077,71 10.749,54 25.598,89 2007 m. 55.059,97 544,90 55.604,87 14.015,39 1.651,80 15.667,19 39.937,68 Viso: 90.983,78 969,52 91.953,30 23.687,22 2.729,51 26.416,73 65.536,57

347(pagal mėnesius žiūrėti 2 priedą).

348Pagal darbo užmokesčio žiniaraščių ir asmeninės sąskaitos duomenis bei darbo laiko apskaitos žiniaraščių duomenis, UAB „P. B. per 2006 m. balandžio mėn. - 2007 m. gruodžio mėn. laikotarpį direktoriui S. M. apskaičiavo 30.010,76 Lt ( 8.691,72 €) darbo užmokesčio ir, atskaičius mokesčius, išmokėjo 22.613,77 Lt (6.549.40 €) (pagal mėnesius žiūrėti 1 priedą): Data Apskaičiuota darbo užmokesčio suma Lt

349Pareiginis

350atlyginimas

351Liga Kompen sacija

352Premija

353Priedas Viso

3542006 m. 04-12 mėn. 6.095,39 180,36 4.285,00 10.516,00 21.076,75

3552007 m. 8.354,63 79,38 500,00 8.934,01

356Viso: 14.450,02 259,74 4.285,00 10.516,00 500,00 30.010,76

Data Išmokėta darbo užmokesčio suma Lt
Apskaičiuota d.užnt. suma Atskaityti mokesčiai Išmokėta suma
GPM 33% GPM 27% Sodra 3% Viso
2006 m. 04-12 mėn. 21.076,75 314,16 4.775,96 626,90 5.717,02 15.359,73
! 2007 m. 8.934,01   1.414,30 265,67 1.679,97 7.254,04
Viso: 30.010,76 314,16 6.190,26 892,57 7.396,99 22.613,77

357Ekspertė neatsakė į teismo nutartyje suformuluotus 3 ir 4 klausimus, susijusius su bendrovės perkamomis paslaugomis skirtomis automobilių ir kompiuterinių sistemų aptarnavimui, kadangi jie yra teisinio pobūdžio ir nepriklauso eksperto kompetencijai.

358Iš 2011-07-11 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas namas, adresu Saulės Tako g. 14, Vydmantai, Kretingos r. Apžiūros metu nustatyta, kad jis yra trijų aukštų, įrengtas iš išorės, taip pat įrengtas viduje. Pirties patalpoje yra krosnelė “Harvija” (t. 2, b. 1. 149-152).

359Iš 2011-06-14 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta pirtis, esanti Utenos r., Sėlių k Apžiūros metu nustatyta, kad pirtis vieno aukšto su palėpe, dalinai įrengta, sienoje yra įmūryta krosnelė, ant kurios metalinių durelių pritvirtinta lentelė su užrašu “Vienybė”, tualeto patalpoje išklijuota plytelėmis žydros spalvos, pirtyje yra kambarys su baldais: odine sofa, foteliu, staliuku sudėti statybiniai įrankiai “Ryobil”, “Rebir”, palėpėje guli katilas “Regent”, įrankių dėžė su užrašu “Makita” (b. t. 7, b. 1. 140-147).

3602013-02-28 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. ll-2749(12j nurodoma, kad 2008-09-30 prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvite, serija A Nr. 3310351, eilutėje “Parašas”, pasirašė ne R. L.. Nustatyti, ar 2008-09-30 prekių (paslaugų pirkimo-pardavimo kvite serija A Nr. 3310351, eilutėje “Gyventojo, įsigijusio”, rankraštinį įraše “R. LEKAVIČIUS” įrašė R. L. ar kitas asmuo, nebuvo galima (t. 6, b. 1. 125-128).

361Iš PVM sąskaitos faktūros serija PRB Nr.296 matyti, kad UAB “P. B.” aukšte slėgio dažymo pompą 40:110 su H.P. filtru pirkėjui UAB „SLV“ pardavė už 4640, 56 Lt (t. 6, b. 1 190).

362Iš PVM sąskaitos -faktūros serija SLV Nr.1621 matyti, kad UAB “SLV” 2011-01-12 pompą pardavė UAB “P” (kaina nenurodoma) (t. 6, b. 1. 189).

363Iš PVM sąskaitos -faktūros serija PRO Nr.004 matyti, kad UAB “P” 2011- 01-12 d. pardavė pompą už 8473 Lt UAB “E. B.” (t. 6, b. 1. 188).

364Iš 2011-02-24 apžiūros protokolo matyti, kad aukšto slėgio dažymo pompa “VR Tiger 40:110” SR Nr. 5585, apžiūrėta Naujojoje Akmenėje, UAB “E. B.” būstinėje (t. 7, b. 1. 1- 5).

365Iš 2011-06-14 kratos protokolo matyti, kad S. M. bute, adresu ( - ), Vilniuje, rasti ir paimti kavos aparatas „Nivona“, navigacija „Tomtom“, fotoaparatas „Pentax“ su objektyvais „Sigma“ ir „Pentax“, nešiojamas kompiuteris „HP“, dviratis „Colibree“ ( t. 7, b. 1. 97-98).

366Teismas pripažįsta, kad S. M. kaltinimai dėl turto pasisavinimo ir išvaistymo buvo pareikšti pagrįstai ir štai dėl ko:

367Dėl kaltinimo pagal BK 183 str. 1 d. (krosnelės „ Vienybė‘ vertės - 1570 Lt pasisavinimas)

368Kaltinamasis S. M. savo kaltę pripažino parodė, kad krosnelė buvo skirta kaip priedas prie atlyginimo. Krosnelę jis įsigijo kaip premiją už darbą ir ją naudojo asmeninėms reikmėms.

369Teismo posėdyje apklaustas C. K., parodė, kad S. M. atlyginimas buvo sumažintas iki 3000 Lt , tačiau atsižvelgiant į įmonės pelną turėjo būti mokamas priedas. Kadangi Įmonė pelno neturėjo, priedas nebuvo mokamas. Apie tai, kad vietoj priedo būtų galima įsigyti kokius nors daiktus kalbos niekada nebuvo .

370Liudytoja R. K., parodė, kad S. M. iš įmonės lėšų pirko pirties krosnelę, nors įmonė tuo metu dar pirties nestatė, pirtis namo rūsyje pastatyta 2009 lapkričio mėnesį, ten buvo nupirkta krosnelė, tačiau kitokia.

371Teismas konstatuoja, kad S. M. šis kaltinimas buvo pareikštas pagrįstai kaltė šiame epizode yra pilnai įrodyta. Jo versija, kad krosnelė buvo įsigyta kaip priedas paneigta liudytojų C. K. ir R. K. parodymais. Kadangi priedas prie atlyginimo S. M. priklausė tik esant įmonės pelnui, o pelno nebuvo, S. M. neteisėtai savo reikmėms už įmonės lėšas įgijo krosnelę „Vienybe PK-1“ ir tokiu būdu UAB „P. B.“ padarė 1570 (455 EUR) Lt žalą. Bendrovės turtas gali būti naudojamas tik bendrovės reikmėms, todėl S. M. negalėjo įsigyti krosnelės asmeninėms reikmėms už bendrovės lėšas. Jo veika pagal BK 183 straipsnio 1 dalyje buvo kvalifikuota teisingai.

372Dėl kaltinimo pagal BK 184 str. 1 d. ( automobilio „ Peugeot 607 pardavimas).

373Kaltinamasis patvirtino faktą, kad automobilis buvo parduotas žmonai už 500 Lt. Automobilio buhalterinė likutinė vertė buvo tokia, kokia parašyta kaltinime, bet jis su ja nesutinka, nes buhalterinė vertė nėra reali automobilio vertė.

374BK 184 straipsnyje numatyto nusikaltimo dalykas yra kaltininkui patikėtas ar jo žinioje buvęs svetimas turtas ar turtinė teisė. Pagal LAT praktiką svetimo turto iššvaistymas yra tuomet, kai kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje esantį turtą neteisėtai parduoda, dovanoja ar kitaip perleidžia (kasacinės nutartys Nr. 2K-78/2009, 2K-192/2011, 2K373/2011, 2K-7-88/2014), taigi turi būti nustatytas sandorio neteisėtumas. Nusikalstamos veikos požymiai gali būti konstatuojami tik tais atvejais, kai įmonės vadovas sudaro akivaizdžiai su įmonės interesais nesutampantį, pelningai įmonės veiklai iš esmės trukdantį, ekonomiškai nepagrįstą ir nelogišką sandorį (kasacinė nutartis Nr. 2K-7-262/2013). Turto iššvaistymo atveju kaltininkas jam patikėtu (buvusiu jo žinioje) turtu turtine teise disponuoja savo nuožiūra, pažeisdamas jam suteiktus įgaliojimus. Būtinasis turto iššvaistymopožymis – turtinės žalos padarymas.

375Akivaizdu, kad ta aplinkybė, jog tarp S. M. ir įmonės savininko buvo susitarimas, jog bendrovei išperkamosios nuomos sutarties pagrindu įgijus automobilį Peugeot, kuriuo faktiškai naudojosi M., atitinkamai bus sumažintas M atlyginimas t.y. sumažinto atlyginimo sąskaita jis faktiškai padengs automobilio kainą ir po to galės perimti šį automobilį savo nuosavybėn, nėra niekuo paremta, raštiško tokio susitarimo nėra.

376C. K. parodė, kad tik iš finansinių dokumentų sužinojo, kad S. M. mokėjo sau mažesnį atlyginimą. Oficialiai dokumentuose, kuriuos pateikė S. M., nuskaitymai iš jo atlyginimo buvo, tačiau ar realiai buvo nuskaityta neaišku.

377Liudytoja L. G. parodė, kad nepamena, kad būtų buvęs direktoriaus nurodymas išskaičiuoti iš jo atlyginimo kokias nors sumas, susijusias su automobilio „Peugeot 607“ įsigijimu. Kiek atsimena, direktorius atlyginimo nesimokėjo, todėl, ką jis pasiimdavo grynais, jie užskaitydavo kaip jo atlyginimą. Jokių dokumentų, kad jo atlyginimas būtų jam mokamas mažesnis, pateikta nebuvo.

378Specialistė atlikusi tyrimą nustatė, kad pardavus automobilį už 500 Lt sumą buvo neteisingai nustatyta automobilio kaina, nes turtas turėjo būti parduotas bent už likutinę vertę atvaizduotą balanse. Dėl įmonės vadovo netinkamos veiklos parduodant automobilį susijusiam asmeniui buvo negautos pajamos ir patirtas nuostolis 24757 Lt. (7170.12 Eur) sumai.

379Iš 2012-02-29 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos specialisto išvados Nr. 5-1/36 dėl UAB nustatyta, kad Bendrovė 2006-06-27 iš UAB Hansa Lizingas įsigijo naudotą automobilį ( - ) už 43 300 Lt. Sis automobilis apskaitoje registruotas kaip ilgalaikis turtas ir įvestas į eksploataciją 2006-06-30, nustatant 360,8 Lt nusidėvėjimą per mėnesį. Pateiktoje nusidėvėjimo ataskaitoje už laikotarpį 2006-10-01 - 2006-12-31, nusidėvėjimas pradėtas skaičiuoti nuo 2006 m. lapkričio mėn., įsigijimo data nurodyta 2006-10-27 (vietoj 2006-06-27), naudojimo laikas 9 metai, likvidacinė vertė 1 Lt. Pateiktų banko sąskaitų išrašų duomenimis per laikotarpį nuo 2006 m. birželio mėn. iki 2009 m. liepos mėn. Bendrovė už šį automobilį sumokėjo iš viso 48 530,38 Lt. Pagal bendrovėje tvarkomą apskaitą šis automobilis iki tiriamojo laikotarpio pabaigos buvo naudojamas bendrovėje, pardavimas apskaitoje neregistruotas. Iki tiriamojo laikotarpio pabaigos buvo jam buvo skaičiuojamas nusidėvėjimas, t.y. tyrimui pateiktose nusidėvėjimo ataskaitose 2010-12-31 likutinė automobilio vertė nurodyta 25 257 Lt, paskaičiuota nusidėvėjimo iš viso 18 043 Lt nusidėvėjimo.

380Iš 2016-03-29 ekspertizės akto Nr. 2016/03 nustatyta, kad UAB“ P. B. direktorius S. M. pardavė įmonei priklausantį automobilį „Peugeot 607“ savo žmonai R. M. už 500 litų sumą. Automobilis buvo įsigytas 2006-06-27 d. per banko Hansabankas lizingą ir jo vertė buvo 43 300 Lt. Bendra suma, kuri buvo sumokėta už automobilį 46 678.83 Lt. R. M. automobilio „Peugeot 607“ pirkimo -pardavimo sutartis Nr. 01.1017 2009-10-17 d. už 500 Lt. Automobilio pardavimo metu 2009 m. spalio mėn. balanse atvaizduota likutinė automobilio vertė buvo 25 257 Lt. (b.t. 9., 29 psl). Įmonei pardavus automobilį už 500 Lt, patirti nuostoliai 24 757 Lt sumai.

381Teismo ekspertui užsakius „Peugeot 607“ 2.2 WT39D4HX9204229 vertinimą 2016-01-15 d. automobilis buvo įvertintas 3297.30 euro vertė arba 11384.92 Lt. (Priedas A5) Pardavus automobilį už 500 Lt sumą buvo neteisingai nustatyta automobilio kaina, nes turtas turėjo būti parduotas bent likutinė vertė atvaizduota balanse. Dėl įmonės vadovo netinkamos veiklos parduodant automobilį susijusiam asmeniui buvo negautos pajamos ir patirtas nuostolis - 24757 Lt. (eurais- 7170.12) sumai.

382Taigi šis kaltinimas S. M. pareikštas pagrįstai, jo veiksmai kvalifikuoti teisingai.

383Dėl kaltinimo pagal BK 184 str. 1 d. ( automobilio „Opel Astra“ pardavimas).

384Kaltinamasis S. M. parodė, kad šis automobilis buvo pagamintas 1996 metais. Akcininkas pats jį nurodė parduoti už 1000 Eur sumą, vėliau kaina buvo sumažinti, nes automobilio niekas nepirko. Vėliau akcininkas pasakė, kad automobilį galima parduoti už bet kiek, todėl jis jį pardavė savo mamai. Kaltę pripažino tik dėl to, kad pardavimą netinkamai įformino buhalterijoje. Automobilio vertė buvo tikrai mažesnė nei nurodyta buhalterijoje.

385Civilinis ieškovas C. K. parodė, kad prašė S. M. parduoti automobilį Opel Astra. S. M. buvo įdėjęs skelbimą, kurioje nurodė 4500 Lt kainą. Vėliau jis sutiko, kad automobilis būtų parduotas už 1000 Lt. S. M. informavo, kad automobilis buvo parduotas, tačiau kam ir už kiek jis sužinojo tikk iš buhalterinių dokumentų.

386Liudytoja R. K. parodė, kad automobilis Opel Astra buvo nenaujas, tačiau tačiau buvo tinkamas naudoti, turėjo galiojančią techninę apžiūrą. Vyras jį sutiko parduoti už 1000 Eur.

3872018-02-07 specialisto išvada Nr.11-1525(17),11-107(18), kurioje į klausimą, ar UAB „P. B.“ vadovas S. M. automobilį privalėjo parduoti pagal likutinę šio turto objektų vertę, užfiksuotą balanse, ar turėjo parduoti pagal rinkos vertę, ar kokiu kitu būdu apskaičiuoti pardavimo kainą, specialistė nurodė, kad kadangi UAB „P. B.“ automobilį Opel Astra, 2010-05-06 pardavė asocijuotam asmeniui - direktoriaus S. M. motinai V. M., tai jo kaina turėjo būti nustatoma laikantis ištiestosios rankos principu, panaudojant vieną iš kainodaros metodų, nurodytų LR Finansų ministro 2004-04- 09 įsakymu Nr.K-123 patvirtintose „Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventoj pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklėse“. Pagal UAB „ P. B.“ nusidevėjimo ataskaitą šio automobilio likutinė vertė 2010 m. balandžio mėnesį buvo 4 431,81 Lt. Taigi akivaizdu, kad S. M. parduodamas automobilį už 1 Lt sudarė ekonomiškai nenaudingą sandėrį dėl ko UAB „P. B. patyrė nuostolius.

388Byloje esanti Pirkimo-pardavimo sutartis patvirtina, kad V. M. iš UAB „ P. B.“ įsigijo automobilį Opel Astra už 1 Lt ( t 6 b.l. 40).

389S. M. veika pagal BK 184 straipsnio 1 dalį kvalifikuota teisingai.

390Iš kaltinimo ir bylos duomenų matyti, kad S. M. šias nusikalstamas veikas padarė 2008-07-30, 2009-10-17 ir 2010-05-06. Nusikalstamos veikos, numatytos BK 183 straipsnio 1 dalyje ir 184 straipsnio 1 dalyje yra nesunkios. Nusikalstamų veikų padarymo metu galiojusi BK 95 str. redakcija ( galiojo iki 2010-06-29) numatė, kad už nesunkaus nusikaltimo padarymą numatyta 5 metų apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis. Taigi šiuose epizoduose apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis suėjo 2015-12-09, kadangi 2010-12-09 S. M. padarė naują veiką ir senatis turi būti skaičiuojama nuo naujos veikos padarymo momento. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 str. nurodytos aplinkybės dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas. Šio straipsnio pirmos dalies antrame punkte nurodyta, kad baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas jeigu suėjo baudžiamosios atsakomybės senaties terminai. Tokiu būdu , nustačius , kad S. M. kaltinimas pagal BK 183 straipsnio 1 dalį, 184 straispnio 1 dalį ir 184 straipsnio 1 dalį buvo pareikštas pagrįstai, šiuose epizoduose baudžiamoji byla S. M. atžvilgiu nutrauktina suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

391Dėl kitų pareikštų kaltinimų S. M. išteisintinas ir štai dėl ko:

392Dėl kaltinimo pagal BK 183 str. 1 d. (6800 Lt pasisavinimas)

393Kaltinamasis S. M. savo kaltės nepripažino, parodė, kad kadangi ne visur atsiskaitymai už prekes ir paslaugas buvo įmanomi pavedimu, reikėdavo grynųjų pinigų. Jis kaip įmonės vadovas grynus pinigus nuimdavo iš banko sąskaitos ir jie patekdavo į avansinę apyskaitą, kurią vedė buhalterinė įmonė.Byloje yra pateikti avansinės apyskaitos išrašai, iš kurių matyti, kad už 6800 Lt yra atlikti statybiniai darbai name Vydmantuose. Yra Darbų atlikimo aktas ir pinigų išdavimo čekis, tiesiog buvo padaryta techninė klaida ir pinigų išdavimo čekis buvo du kartus klaidingai įvestas į buhalteriją.

394Specialistė I. Š., parodė, kad 6800 Lt suma neteisėtai apskaityta buhalterijoje antrą kartą, kadangi S. M. avansinėje apyskaitoje įrašyta pagal vieną ir tą patį dokumentą ir jos niekaip negalima pateisinti. Avansinė apyskaita kiekvieno atsiskaitytino asmens reikalas, jis turi žinoti, kiek turėjo mėnesio pradžioje pinigų arba buvo per daug išleidęs, kiek gavo ir kiek išleido.

395Apklausta liudytoja kaltinimo laikotarpiu UAB „P. B.“ buhalterinę apskaitą tvarkiusi L. G. parodė, kad negali paaiškinti kodėl ūkinių operacijų žurnale 2007-02-28 yra įregistruotos dvi operacijos tai pačiai 6800 Lt sumai, grafoje „dokumento Nr.“ yra įvestas tas pats dokumento numeris, t.y. 8038755, grafoje „turinys, kontrahentas“ – tas pats tekstas „statybos darbai“. Gal tai techninė klaida, kuri vėliau turėjo būti pataisyta, nes darant metinį balansą sutikrinama ir pasitaikius tokiems atvejams klaidos ištaisomos. S. M. elgesys negalėjo turėti įtakos techninės klaidos padarymui

396Pagal BK 183 straipsnio 1 dalį atsako tas , kas pasisavino jam patiktą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę, tai yra kaltininkas tokį turtą ar turtinę teisę tyčia neatlygintinai neteisėtai paverčia savo turtu ir tokiu būdu padaro žalos savininkui. Baudžiamoji atsakomybė tokiu atveju galima tik esant tiesioginei tyčiai, kurią supnuoja tai, kad kaltininkas supranta, jog svetimą turtą ar turtinę teisę neteisėtai paverčia savo turtu ir numato, kad dėl to savininkas šio turto neteks ir to siekia (LAT byla Nr. 2K-171/2010, 2K-208/2008).

397Iš nustatytų aplinkybių matyti, kad S. M. šiuo atveju tokios tyčios neturėjo ir jokių neteisėtų veiksmų neatliko. Iš bylos duomenų nustatyta, kad už 6800 Lt sumą buvo atlikti darbai ir ši suma sumokėta R. S., tačiau ūkinių operacijų žurnale 2007-02-08 įvesti analogiški duomenys du kartus. Teismas tai vertina kaip akivaizdžią techninę klaidą, kadangi šiuos duomenis suvedė ne S. M., o L. G., kuri tuo metu veikė kaip vyr. buhalterė. Liudytoja patvirtino, kad neatmetama galimybė, kad tai techninė klaida ir S. M. to įtakoti negalėjo, kadangi duomenis suvesdavo ji pati, S. M. tame nedalyvaudavo ir niekada nėra prašęs įvesti neteisingus duomenis.

398Remiantis aukščiau nustatytomis aplinkybėmis S. M. pagal BK 183 straipsnio 1 dalį dėl 6800 Lt pasisavinimo kaltė nepasitvirtino, dėl šio kaltinimo jis turi būti išteisintas.

399Dėl kaltinimo pagal BK 183 str. 1 d. ( už bendrovės lėšas, 2147,93 Lt, įsigyti daiktai)

400Kaltinamasis S. M. parodė, kad visus daiktus, kurie buvo biure ir buvo reikalingi darbui, jis atsigabeno pas save, kai buvo atsisakyta biuro patalpų ir naudojo išimtinai darbo tikslais. Visus daiktus jis geranoriškai parodė policijai kratos metu. Kai kurie daiktai buvo iš jo paimti, kai kurie palikti jam saugoti.

4012010 m. gruodžio pabaigoje išeinant iš darbo jis turėtus daiktus nuvežė į Vydmantus ir atidavė akcininkui. Tai parodo daiktų priėmimo-perdavimo aktai, kurie yra byloje. Kaltinime išvardintų daiktų nespėjo perduoti, nes paskutinis jų susitikimas buvo 2011 m. sausio 11 d., kada vežė buhalterinius dokumentus ir šitie daiktai tiesiog nebetilpo. Vėliau jam nepavyko akcininkui prisiskambinti, į jo laiškus jis neatsakinėjo. Jei jam būtų buvus suteikta galimybę daiktus grąžinti, jis juos tikrai būtų grąžinęs. Taip pat nurodė jog televizoriumi jis apskritai nedisponavo, šis televizorius yra bendrovės patalpose Vydmantuose.

402Teisme apklaustas civilinis ieškovas C. K., parodė, kad nebuvo taip, kad S. M. negalėtų grąžinti kompanijai daiktų, kai su juo buvo nutrauktas kontraktas. Buvo išsiųstas sunkvežimis iš Vydmantų į Vilnių, kad S. M. galėtų perduoti visus daiktus, tą patį vakarą sunkvežimis grįžo į jo namus ir jie paėmė visus daiktus, ką S. M. buvo davęs, ir tame sunkvežimyje dar buvo likę vietos.Tiesiog jie nežinojo, kad tie daiktai egzistuoja, todėl jų ir neprašė, tačiau S. M. turėjo galimybę tuos daiktus atiduoti.

403Liudytoja R. K., parodė, kad peržiūrėdama jiems perduotą įmonės buhalteriją, ji rado labai daug sąskaitų ir čekių, iš kurių matyti, kad S. M. iš įmonės lėšų pirko daiktus, kurių įmonės patalpose niekada nebuvo ir tie daiktai nebuvo gražinti – tai gręžtuvas už 946,90 LT, metalines spintos, kavos aparatas, stalas, keturių dalių kopėčios 2 vienetai už 1,699,20 LT , plazminis televizorius, odinė sofa, fotokamera.

404Iš 2011-06-14 kratos protokolo nustatyta, kad S. M. bute, adresu ( - ), rasti ir paimti kavos aparatas „Nivona“, navigacija „Tomtom“, fotoaparatas „Pentax“ su objektyvais „Sigma“ ir „Pentax“, dviratis „Colibre“.

405Teismo manymu nepaneigta ta aplinkybė, kad daiktai buvo naudojami darbo reikmėms. Atleidus S. M. iš darbo dalį daiktų jis grąžino. Pažymėtina tai, kad kratos, atliktos pas S. M. metu, kaltinime minimas televizorius apskritai nerastas, nepaneigti ir jo parodymai, kad televizorius randasi Vydmantuose biure. Atleidus S. M. iš direktoriaus pareigų, jis be abejonės įgijo pareigą bendrovei priklausančius daiktus gražinti, tačiau savalaikis šios pareigos neįvykdymas neužtraukia baudžiamosios atsakomybės pagal BK 183 straipsnio 1 dalį. Taigi S. M. kaltė šiame epizode nepasitvirtino, todėl jis pagal BK 183 straipsnio 1 dalį išteisintinas.

406Dėl kaltinimo pagal BK 222 str. 1 d. ( dėl G. M. išmokėtos sumos)

407Kaltinamasis S. M. savo kaltės nepripažino, parodė, kad G. M. yra atlikęs statybinius darbus įmonės name Vydmantuose. 2005-08-09 buvo išrašytas darbų įmonei atlikimo aktas 3145 Lt sumai. 2005-08-26 remiantis prekių pasaugų pirkimo-pardavimo kvitu Nr. 5846901, pagal kasos išlaidų orderį Nr. 31 išmokėta suma 1700 Lt. 2005-08-31 pagal kasos išlaidų orderį Nr. KIO 33 išmokėta 500 Lt remiantis G. M. išrašytu kvitu Nr. 5846902. Yra G. M. patento šaknelės šioms sumoms, kurios patvirtina, kad jis gavo šiuos pinigus. Šie daiktai yra pateikti buhalterijai ir įtraukti į kasos knygą ir į pinigų mokėjimo žurnalą. G. M. ir UAB „P. B.“ pasirašytas atliktų statybinių darbų aktas patvirtina, kad yra atlikti darbai – sienų ir lubų glaistymas, kampukų ir plytelių klijavimas, nurodyti atlikti papildomi darbai ir nurodyta suma, už kurią jie atlikti. Suma darbų akte 3145 Lt, išmokėta pagal šias sąskaitas buvo mažiau - 2200 Lt.

408Liudytoja J. D. parodė, kad nuo 2003 m. UAB "P. B." buhaltere dirbo nuo 2003 m. iki 2006-11-15. Įmonė samdė darbuotojus atlikti Vydmantų name statybos darbus. Žmonės dirbo pagal individualią veiklą ir firmos buvo samdomos, buvo išrašomos kažkokios sąskaitos. Ji matė, kad buvo įrengiamas namas, perkami baldai, plytelės ir kita. S. M. atnešdavo sąskaitas ir ji įtraukdavo jas į buhalterinę apskaitą. Atvejų, kad S. M. prašytų neįtraukti į suvestinius dokumentus jo pateiktų pirminių dokumentų bei neišmokėtų pinigų, nebuvo G. M. atliko statybos darbus, klojo plyteles, lygino sienas. Viskas kas buvo jam sumokėta buvo įtraukta į sąnaudas, buvo darbų atlikimo aktai ir pinigai buvo išmokėti pagal tuos aktus. Visos buhalterinės knygos buvo sunumeruotos,tvarkingos ir visi dokumentai buvo perduoti. Kodėl tyrimą arlikusi ekspertė nerado dokumentų pasakyti negali.

4092012-02-09 Specialisto išvadoje Nr. 5-1/36 nurodoma, kad 2005 m. rugpjūčio mėn. pateiktais duomenimis per du kartus buvo išmokėta 2 200 Lt G. M.. Išmokėjimo pagrįstumui patvirtinti pateiktas ,,Atliktų statybinių darbų aktas“ 3 145 Lt sumai ir G. M., dirbančio pagal verslo liudijimą, vardu išrašyti du prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitai. Šių sumų išmokėjimas registruotas bendrovės tvarkomoje kasos knygoje, bet neregistruotas tvarkomuose suvestiniuose registruose. Suvestiniuose registruose neregistruota nei išmokėjimas, nei kokiai išlaidų sąskaitai jis priskiriamas, ši suma neapskaityta nei bendrovės sąnaudose, nei nebaigtos statybos buhalterinėje sąskaitoje. Tyrimui pateiktoje tvarkomoje apskaitoje neregistruotas 3145 Lt Bendrovės įsipareigojimas pagal ,,Atliktų statybinių darbų aktą“, todėl negalima nustatyti ar tai nebaigtos statybos (buh. sąskaita Nr.125) dalis ar bendrovės sąnaudos (buh. sąskaita Nr.600), todėl pagal patikrinimui pateiktą Bendrovėje tvarkomą buhalterinę apskaitą, iš dalies negalima nustatyti UAB ,,P. B.“ už 2005 m. turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

410Teisme Specialistė I. Š. nurodė, kad jai buvo pateikti G. M. išrašyti kvitai, kasoje jie įregistruoti , tačiau neįtraukti į registrą, kas galėjo būti buhalterės klaida.

411BK 222 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė asmeniui, kuris apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

412Remiantis teismų praktika nusikalstamos buhalterinės apskaitos dalykais laikomi trijų lygių dokumentai – pirminiai apskaitos dokumentai, registrai ir finansinė atskaitomybė (kasacinė nutartis Nr. 2K-7-29-942/2016).

413Pagal BK 222 straipsnį už šį nusikaltimą atsako asmuo, atsakingas už buhalterinės apskaitos tvarkymą. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 straipsnį – tai: 1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris) – tais atvejais, kai ūkio subjektas turi savarankišką buhalterinės apskaitos tarnybą. Šiuo atveju ūkio subjekto vadovas gali būti nusikaltimo bendrininkas; 2) konkretaus struktūrinio padalinio apskaitos tarnybos vadovas (buhalteris) – kai ūkio subjektas susideda iš kelių struktūrinių padalinių. Ūkio subjekto vyriausiasis buhalteris ir ūkio subjekto vadovas gali būti nusikaltimo bendrininkai; 3) apskaitos paslaugas teikiančios įmonės specialistai – tais atvejais, kai įmonės buhalterinė apskaita tvarkoma pagal sutartį su tokiomis įmonėmis; 4) už buhalterinės apskaitos dokumentų paslėpimą, sunaikinimą ar sugadinimą atsako veiką padaręs asmuo.

414Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsnius ir jų taikymo praktiką apgaulingo apskaitos tvarkymo subjektas yra specialusis, t. y. asmuo, atsakingas už buhalterinės apskaitos tvarkymą – vyriausiasis buhalteris, buhalteris, apskaitos paslaugas teikiančios įmonės specialistai, esant tam tikroms sąlygoms, įmonės vadovas. Buhalterinę apskaitą įmonėje vedė samdyta buhalterė, todėl ne S. M., buvo atsakingas už suvestinių buhalterinės apskaitos dokumentų rengimą ir už teisingumą. Suvestinis dokumentas, šiuo atveju, buvo kasos knyga , kuri surašyta teisingai. Bendrovės buhalteriniuose dokumentuose yra visi tiek pirminiai, tiek suvestiniai apskaitos dokumentai, susiję su M. suteiktomis paslaugomis ir jam išmokėtomis sumomis - 2005-08-26 kasos išlaidų orderis Nr. 31 1700 Lt sumai, 2005-08-31 kasos išlaidų orderis Nr. 33 500 Lt sumai, Atliktų statybos darbų aktas, 2005-08-31 Prekių (paslaugų) pirkimo- pardavimo kvitas, abu pinigų išmokėjimo atvejai yra įrašyti kasos už 2005 m. rugpjūčio 1-31 d. knygoje, lapas Nr. 2. Taigi S. M. kaip direktorius įvykdė jam tenkančią pareigą - jis buhalterei pateikė visus teisingus pirminius apskaitos dokumentus. Buhalterė šiuos duomenis surašė į suvestinius dokumentus - kasos knygą, kas ir yra reikalaujama įstatymuose. Jeigu yra pirminiai apskaitos dokumentai ir teisinga kasos knyga yra visos galimybės pilnai nustatyti bendrovės turtą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą.

415S. M. pareikštas kaltinimas nepasitvirtino, jis pagal šį kaltinimą išteisintinas.

416Dėl kaltinimo pagal BK 222 str. 1 d. ( dėl 6800 Lt sumos dvigubo į traukimo į ūkinių operacijų žurnalą. )

417Kaltinamasis S. M. savo kaltės nepripažino, parodė, kad byloje yra pateikti avansinės apyskaitos išrašai, iš kurių matyti, kad už 6800 Lt yra atlikti statybiniai darbai name Vydmantuose. Yra Darbų atlikimo aktas ir pinigų išdavimo čekis, tai, kad pinigų išdavimo čekis buvo du kartus įvestas į buhalteriją yra techninė buhalterės klaida.

418Specialistė I. Š., parodė, kad 6800 Lt suma neteisėtai apskaityta buhalterijoje antrą kartą, kadangi S. M. avansinėje apyskaitoje įrašyta pagal vieną ir tą patį dokumentą ir jos niekaip negalima pateisinti.

419Apklausta liudytoja L. G. parodė, kad negali paaiškinti kodėl ūkinių operacijų žurnale 2007-02-28 yra įregistruotos dvi operacijos tai pačiai 6800 Lt sumai, grafoje „dokumento Nr.“ yra įvestas tas pats dokumento numeris, t.y. 8038755, grafoje „turinys, kontrahentas“ – tas pats tekstas „statybos darbai“. Tai galėjo būti techninė klaida, S. M. elgesys negalėjo turėti įtakos techninės klaidos padarymui, visus duomenis ji suvesdavo pati, S. M. nedalyvaujant.

420Kaip jau minėta aukščiau, aptariant S. M. veiksmus dėl 6800 Lt pasisavinimo, tai yra kaltinant jį pagal BK 183 straipsni 1 dalį iš aplinkybių nustatyta, kad S. M. jokių neteisėtų veiksmų neatliko. Iš bylos duomenų nustatyta, kad už 6800 Lt sumą buvo atlikti darbai ir ši suma sumokėta R. S., o ūkinių operacijų žurnale 2007-02-08 įvesti analogiški duomenys teismo vertintini kaip techninė klaida, padaryta ne S. M. o buhalterės. Taigi S. M. šiame epizode pagal BK 222 straipsnio 1 dalį išteisintinas.

421Dėl kaltinimo pagal BK 222 str. 1 d. ( dėl krosnelės „Vienybė“ įsigijimo dokumentų nepateikimo).

422Kaltinamasis M. savo kaltės šiame epizode nepripažino, parodė, jog dokumentai už krosnelės įsigijimą buvo pateikti, kodėl jų nėra bendrovės buhalterinėje apskaitoje nežino.

423Specialistė I. Š. nurodė, jog S. M. 2008 m. liepos mėn. prie savo avanso apyskaitos pateikė pirkimą - krosnelė „Vienybė“ , bet dokumentas apskaitoje nepateiktas, todėl ji tą sumą išėmė iš avanso apyskaitos, nelaikė, kad krosnelė buvo nupirkta.

424L. G. parodė, kad jeigu ūkinių operacijų žurnale 2008-07-30 d., operacijos Nr. 2803, suma 1570 Lt, dokumento Nr. VIN1009083, grafoje „turinys, kontrahentas“ įrašyta - „krosnelė“, tai vadinasi buvo dokumentas, nes visi duomenys įrašyti. Sulyginusi duomenis ūkinių operacijų žurnale su byloje esančia 2008-07-30 PVM sąskaita - faktūra serija VIN1009083, išrašyta UAB „Vienybė“ matyti, kad būtent ši sąskaita įrašyta į ūkinių operacijų apskaitos žurnalą.

425Liudytoja G. P. parodė, kad visi paimti buhalteriniai dokumentai buvo sunumeruoti ir su apyrašu pateikti revizorei. Ji pati kaip teisininkė galėjo vertinti tik tuos epizodus, kurie susiję su kratos metu pas S. M. rastais daiktais. Ji pati paimtų buhalterinių dokumentų fiziškai neperžiūrėjo.

426Teismo posėdžio metu į bylą buvo pateiktas krosnelės įsigijimo dokumentas ( t 9, b.l. 106)

427Šis dokumentas , tai yra 2008-07-30 PVM sąskaita faktūra serija VIEN Nr. 1009083, išrašyta pardavėjo UAB „Vienybė“ pirkėjui UAB „P. B.“ 1570 Lt sumai, yra bendrovės finansinių dokumentų rinkinyje, ši operacija yra tinkamai užfiksuota ir ūkinių operacijų žurnale 2008-07-30 dienos įraše, operacijos Nr. 2803.

428Liudytoja L. G. patvirtino, kad pagal įrašytus duomenis ji gali spręsti, kad dokumentas jai buvo pateiktas.

429Teismas konstatuoja, kad S. M. kaltė nepasitvirtino, jis išteisintinas.

430Dėl kaltinimo pagal BK 222 str. 1 d. ( dokumentais nepagrystos išlaidos viešbučiui, vertimui ir kt.).

431Kaltinamasis S. M. parodė, kad kad susipažįstant su byla, tarp „P. B.“ pateiktos buhalterijos policijai, jis visus dokumentus pagrindžiančius išlaidas rado. Yra 2009-06-25 L. D. išrašytas paslaugų pirkimo kvitas Nr. 6617866 už vertimo paslaugas. Buhalterijoje yra dokumentas Nr. 2840241D 3405 Lt sumai ir yra Muitinės departamento kvitas Nr. 2840241, pagal kurį reikėjo mokėti pinigus. Yra pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas 2009-02-03 „Medicinos banko“ kvitas, kuriame pažymima, jog į banką buvo įnešta 3430 Lt, t.y. PVM suma ir banko aptarnavimo mokestis. Taip pat yra lenkiškas dokumentas faktūra Nr. 381/1/09 komandiruotės metu gyveno Lenkijos viešbutyje ir pristatė buhalterijai šitą dokumentą.

432Kas liečia 362,54 Lt sumą, tai jis jos paaiškinti negali, tačiau avansinės apyskaitos išraše už minėtą laikotarpį 2009 m. vasarį nurodytas dokumento numeris šiai sumai, kas rodo, kad dokumentas pateiktas buvo. Taip pat buhalterijoje buvo rasti 2009-08-31 dokumentas Nr. A4479174, 1200 Lt sumai ir 2009-09-30 dokumentas Nr. A4479175, 1200 Lt sumai. Visi šie dokumentai buvo rasti tarp dokumentų, kurie buvo pas ikiteisminio tyrimo pareigūną.

433Nepamena 2009-08-12 264,43 Lt grąžinimo, kuris yra įtrauktas į avansinę apyskaitą, bet jis yra įtrauktas į buhalterinę apyskaitą, vadinasi toks dokumentas buvo. Jam pareikštą kaltinimą jis vertina kaip ekspertizę atlikusio asmens klaidą.

434Specialisto išvadoje Nr, 5-2/125 nurodyta, jog 2009 m. suvestiniuose registruose „Sąskaita 256 Atskaitingi asmenys“ registruojant M. išlaidas nustatyti neatitikimai : 2009-02 (2012-02-29 specialisto išvados Nr.5-1/36 77 priedas, 22 lapai, 3-as lapas) dokumentais nepagrįsta 286,53 Lt išlaidų suma, nes registre nurodyta išlaidų suma 400,34 Lt, įvardijant ją kaip „viešbutis“ pagal sąskaitą 381/1/09, o pateikta sąskaita Nr.381/1/09 150 zl., arba 113,81 Lt sumai. Dokumentas skirtumui 286,53 Lt ( EUR 83) nepateiktas.

435Liudytoja L. G. parodė, kad Jeigu ūkinių operacijų žurnale 2009-02-13 d., operacijos Nr. 3961, suma 400,34 Lt, dokumento Nr. 381/1/09, grafoje „turinys, kontrahentas“ įrašyta - „viešbutis“, tai vadinasi buvo dokumentas, nes visi duomenys įrašyti. Sulyginusi duomenis ūkinių operacijų žurnale su byloje esančia lenkiška 2009-02-13 sąskaita – faktūra Nr. 381/1/09, išrašyta Hotel Hetmanski, patvirtino, kad būtent šis dokumentas yra įrašytas į ūkinių operacijų apskaitos žurnalą. Kadangi buhalterija vedama litais, tai sąskaitoje nurodyta sumai zlotais buvo pagal tos dienos galiojantį valiutos kursą paversta litais.

436Kadangi ūkinių operacijų žurnale 2009-06-25 d., operacijos Nr. 4550, suma 160 Lt, dokumento Nr. 6617866, grafoje „turinys, kontrahentas“ įrašyta - „vertimas“, surašyti visi duomenys, vadinasi dokumentas buvo pateiktas. Sulyginusi duomenis ūkinių operacijų žurnale su byloje esančiu 2009-06-25 kvitu Nr. 6617866, kuriame įrašyta paslauga „vertimas žodžiu“, patvirtino, kad būtent ši operacija įtraukta į apskaitą.

437Kadangi ūkinių operacijų žurnale 2009-08-31 d., operacijos Nr. 4918, suma 1200 Lt, dokumento Nr. A4479174, grafoje „turinys, kontrahentas“ įrašyta - „sistemos aptarnavimas“ ir ūkinių operacijų žurnale 2009-09-30 d., operacijos Nr. 4919, suma 1200 Lt, dokumento Nr. A4479175, grafoje „turinys, kontrahentas“ įrašyta - „sistemos aptarnavimas“, surašyti visi duomenys, vadinasi dokumentai buvo pateikti.

438Į bylą buvo pateikta sąskaita už viešbutį, kvitas už vertimo paslaugas, kvitai už sistemos aptarnavimą, Muitinės kvitai (t 9, b.l. 103-108). Liudytoja sulyginusi duomenis ūkinių operacijų žurnale su byloje esančiais 2009-08-31 ir 2009-09-30 kvitais, patvirtino, kad šie dokumentai buvo įtraukti į apskaitą.

439Taigi teismui nustačius, kad visi šie pirminiai dokumentai yra suvesti į suvestinius apskaitos dokumentus, teismas konstatuoja, kad S. M. kaltė nepasitvirtino, todėl jis išteisintinas.

440Dėl kaltinimo pagal BK 222 str. 1 d. ( automobilio „ Peugeot 607 pardavimas).

441Kaltinamasis S. M. kaltinimą pripažino iš dalies. Automobilis Peugeot 607 buvo pirktas susitarus su akcininku, kad to automobilio vertė bus išskaičiuota iš jo atlyginimo. Ji ir buvo išskaičiuota. Jis yra pilnai sumokėjęs už automobilį, tačiau parduodamas jį žmonai, neteisingai įformino ūkinę operaciją. Dėl neapsižiūrėjimo galbūt kažko nepateikė apskaitai. Automobilio buhalterinė likutinė vertė buvo tokia, kokia parašyta kaltinime, bet jis su ja nesutinka, nes buhalterinė vertė nėra reali automobilio vertė.

442Teisme apklaustas C. K. parodė, kad prieš ateinant dirbti S. M. įmonė turėjo automobilį „Ford Turneo“, kuris naudojamas iki šiol. S. M. paprašė nupirkti jam „Peugeot 607“. Jis sutiko su sąlygomis, kad jis pats turėjo užsimokėti visas išlaidas tai mašinai iš savo atlyginimo, t.y. ta suma turėtų būti sumažintas jo atlyginimas. Pradėjus tikrinti sąskaitas paaiškėjo, kad ta mašina vis dar buvo įregistruota įmonės vardu, o tai reiškė, kad įmonė mokėjo visas papildomas išlaidas už tą mašiną - už kurą, remontą ir t.t. S. M. mašina buvo tik jo asmeniškai naudojama, ji tikrai nebuvo naudojama įmonės reikmėms. Oficialiai dokumentuose, kuriuos pateikė S. M. nuskaitymai iš jo atlyginimo buvo, tačiau ar realiai buvo nuskaityta neaišku.

443Liudytoja L. G. parodė, kad nepamena, kad būtų buvęs direktoriaus nurodymas išskaičiuoti iš jo atlyginimo kokias nors sumas, susijusias su automobilio „Peugeot 607“ įsigijimu. Kiek atsimena direktorius atlyginimo nesimokėjo, todėl, ką jis pasiimdavo grynais, jie užskaitydavo kaip jo atlyginimą. Jokių dokumentų, kad jo atlyginimas būtų jam mokamas mažesnis, pateikta nebuvo.

444Kiek S. M. pristatydavo dokumentų dėl automobilio išlaidų, tiek ir įtraukdavo į apskaitą.

445Liudytoja R. K. parodė, kad Automobilis „Peugeot 607“ nebuvo naudojamas įmonės reikmėms, tai buvo S. M. asmeninis automobilis.

446Liudytoja V. I. parodė, kad ilgalaikio turto suvestinėje, kurią perdavė UAB „P“ buvo automobilis Peugeot 607, o turto apraše jo nebuvo. Užasakius VĮ Regitra duomenis paaiškėjo, kad šis automobilis parduotas 2009-10-17 M. už 500 Eur.

447Ikiteisminio tyrimo metu VĮ „Regitra“ 2011-03-05 pateiktais duomenimis automobilio ( - ) nėra tarp UAB „P. B.“ vardu registruotų automobilių.

448Pagal 2009-10-17 Pirkimo-pardavimo sutartį Nr.01.1017, direktorius S. M., atstovaudamas Bendrovę pardavė automobilį savo žmonai (S. M. apklausa) R. M.. Ši pardavimo operacija neregistruota tvarkomoje tyrimui pateiktoje buhalterinėje apskaitoje ir pagal tyrimui pateiktus duomenis neaišku ar automobilis buvo parduotas ir pardavimo operacija neregistruota tvarkomoje apskaitoje, ar automobilis neparduotas ir neįvykusiai ūkinei operacijai surašyta sutartis.

449Teismo manymu kyla daug abejonių dėl S. M. veiksmuose tyčios buvimo nepateikiant buhalterijai automobilio pirkimo-pardavimo sutarties. Kadangi teisminio nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad ekspertė atlikusi tyrimą nerado eilės dokumentų , kurie buvo, neatmetama galimybė, kad nerado ir šio dokumento. Dokumentai buvo paimti ne iš S. M.. Teismas nenustatė, kad S. M. tyčia nepateikė dokumento. Tvarkant buhalterinę apskaitą visuomet neatmetama netyčinių klaidų padarymo galimybė. Baudžiamoji atsakomybė negali kilti už netyčinį apskaitos taisyklių pažeidimą, todėl S. M. veiksmuose nenustačius pagrindinio BK 222 straipsnio 1 dalyje numatyto veikos požymio – tyčios, S. M. išteisintinas.

450Dėl kaltinimo pagal BK 184 str. 1 d. ( dažymo pompos pardavimas).

451Kaltinamasis S. M. parodė, kad dažymo įrenginys buvo nupirktas UAB „P. B.“ iš akcininko įmonės „P. L.“ iš Vokietijos už 5615,08 Lt sumą. Parduotas buvo 2010-12-09 įmonei UAB „SLV“, pagal sąskaitą-faktūrą ( - ), už lygiai tą pačią 5615,08 Lt kainą. , Šiuo sandoriu jokios žalos įmonei nebuvo padaryta. Įrenginys buvo nupirktas už realią kainą 5615,08 Lt ir parduota už tą pačią kainą. Sutinka, kad įmonė negavo pelno, tačiau įmonei tai dienai reikėjo piniginių lėšų. Tai buvo viena iš prekių, kuriai atsirado pirkėjas ir įrenginys buvo parduotas.

452Liudytojas V. P. apklaustas teisme patvirtino, kad iš S. M. pirko dažymo pompą, sumokėjo kelis tūkstančius litų, atsiskaitė pavedimu.

453Teisme apklaustas civ. ieškovas C. K. parodė, kad nutraukus bendravimą su M. rado užsakymą iš UAB „E. B.“ . Ši kompanija buvo pateikusi užsakymą akcininko bendrovei, bet S. M. užsakymo nepersiuntė, jis jį užblokavo, kad gautų pelną jo paties įsteigta kompanija. S. M. bandė užsakyti pompą iš jo bendrovės Vokietijoje, bet jis nutarė su S. M. nebendrauti nei kaip su dileriu, nei kaip su partneriu. Kaip suprato S. M. parduodamas pompą norėjo visą pelną pasiimti savo kompanijai.

454Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad neteisingai buvo nurodyta dažymo pompos vertė. UAB “P. B.“ pompą įsigijo iš Vokietijos motininės įmonės už 1344 eurus, tai patvirtina 2010-03-29 sąskaita (Invoice) Nr. 2377) ( t 9, b.l. 9). Pompa parduota už 5615,08 Lt (1627,5 EUR). Taigi S. M. pardavus pompą gavo 975 Lt (282,6 Eur) pelną. Pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir UAB „P. B.“ įstatus, už einamąją bendrovės veiklą atsako bendrovės direktorius. Baudžiamoji atsakomybė gali kilti tik tada, jei bendrovės turtas nepagrįstai ir nepateisinamai buvo parduotas pigiau nei jo savikaina ar likutinė vertė, ir taip bendrovei buvo padaryta ženkli ir akivaizdi žala. Pelno negavimas ar mažesnio pelno gavimas nėra baudžiamosios teisės nagrinėjimo dalykas. Šiuo atveju bendrovė iš pompos pardavimo gavo pelno, todėl S. M. veiksmuose nėra nusikaltimo sudėties. Civilinis ieškovas turi teisę kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka ir įrodinėti UAB „P. B.“padarytus nuostolius, jei mano, kad prekė nepagrįstai buvo parduota už tokią kainą.

455Taigi S. M. pagal BK 184 straipsnio 1 dalį išteisintinas.

456Dėl kaltinimo pagal BK 300 str. 1 d.

457Kaltinamasis S. M. parodė, kad R. L. namo statybose Vydmantuose atliko darbus už 18 500 Lt. Kvitą davė R. L. jau užpildytą, kurį perdavė buhalterijaiJokių abejonių dėl šio dokumento tikrumo jam nekilo. Statybininkai dažnai išgerdavo, todėl neatmeta galimybės, kad kvitas buvo pasirašytas R. L. esant neblaiviam.

458Liudytojas R. L. parodė, kad statomame name Vydmantuose jis atliko statybos darbus. Jam buvo sumokėta 18 500 Lt . Paslaugų pardavimo kvite yra jo parašas, dokumentą užpildė jis pats .

459Teismo manymu, šis kaltinimas R. M. nepasitvirtino. Byloje nebuvo atliktas R. L. rašysenos tyrimas. R. L. tvirtina, kad kvitą surašė ir pasirašė pats. Taigi nustatyta, kad nusikalstama veika šiuo atveju apskritai nepadaryta, todėl S. M. išteisintinas.

460Apibendrinant teismas pažymi, kad Kasacinis teismas ne kartą nurodė, kad ne bet kokia neteisėta veika turi būti vertinama kaip nusikalstama ir baudžiamoji atsakomybė turi būti taikoma kaip kraštutinė, paskutinė priemonė (ultima ratio), naudojama saugomų teisinių gėrių, vertybių apsaugai tais atvejais, kai švelnesnėmis priemonėmis tų tikslų negalima pasiekti (kasacinės nutartys Nr. 2K-396/2009, 2K-P-267/2011, 2K-262/2011, 2K-873/2012). Tiek baudžiamosios teisės paskirtis, tiek ir bendrieji teisės principai, įtvirtinti demokratinių teisinių valstybių jurisprudencijoje, suponuoja tai, kad negalimas tokios teisinės praktikos formavimas, kai sprendžiant civilinius ginčus taikomos baudžiamosios teisės normos ir asmens elgesys esant išimtinai civiliniams teisiniams santykiams vertinamas kaip atitinkamos nusikalstamos veikos padarymas. Nusikalstamos veikos – tai teisės pažeidimai, kuriais itin šiurkščiai pažeidžiamos žmonių teisės ir laisvės, kitos Konstitucijos saugomos ir ginamos vertybės. Taigi kiekvieną kartą, kai reikia spręsti, pripažinti veiką nusikaltimu ar kitokiu teisės pažeidimu, labai svarbu įvertinti, kokių rezultatų galima pasiekti kitomis- administracinėmis, drausminėmis, civilinėmis priemonėmis, nesusijusiomis su kriminalinių bausmių taikymu (kasacinės nutartys Nr. 2K-421/2007, 2K-396/2009, 2K-409/2011, Nr. 2K-383/2011, 2K-63/2014 ir kt.).

461Lietuvos Respublikos K. T., aiškindamas konstitucinį teisinės valstybės principą, ne kartą yra konstatavęs, kad nustatant teisinius apribojimus bei atsakomybę už teisės pažeidimus privalu paisyti protingumo reikalavimo, taip pat proporcingumo principo, pagal kurį nustatytos teisinės priemonės turi būti būtinos demokratinėje visuomenėje ir tinkamos siekiamiems teisėtiems bei visuotinai svarbiems tikslams (tarp tikslų ir priemonių turi būti pusiausvyra), jos neturi varžyti asmens teisių labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2004 m gruodžio 29 d., 2005 m. rugsėjo 29 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai). Baudžiamoji teisė nėra formali teisė, ji nustato atsakomybę tik už pavojingas veikas, o ne formalius pažeidimus (kasacinės nutartys Nr. 2K-263/2010, 2K-559/2011, 2K-161/2012 ir kt.).

462Kiti klausimai

463Kaltinamajam S. M. ikiteisminio tyrimo met paskirta kardomoji priemonė- rašytinis pasižadėjimas neišvykti naikintina.

464Daiktai, turintys reikšmės bylai tirti ir nagrinėti: nešiojamas kompiuteris „HP“, dviratis „Kellys Colibree“ ( t.7, b. 1. 102-107, 130-133) paliktini S. M., kavos aparatas „Nivona“, navigacija „Tomtom“ dėkle, fotoaparatas „Pentax“ su objektyvais „Sigma“ ir „Pentax“ krepšyje perduoti saugojimui į Vilniaus aps. VPK saugojimo kamerą (t. 7, b. 1. 109-116 ), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini UAB “ P. B.”.

4654 dėžes su UAB “P. B.” buhalteriniais dokumentais nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti UAB “ P. B.”.

466AB Swedbank dokumentus, pateiktus teismui, palikti saugoti prie bylos.

467Dėl civilinio ieškinio

468Byloje UAB „P. B.“ yra pareiškusi 329 195, 20 Lt ( 95 418.89 Eur) civilinį ieškinį (t. 7, b. 1. 72-82). 2013-08-03 nutarimu UAB „P. B.“pripažinta civiline ieškove 44341,81 Lt sumai. Teismo posėdyje UAB „P. B.“atstovas prašė tenkinti 12852.50 Eur ieškinį.

469Pagal ( - ) straipsnį civilinis ieškinys baudžiamajame procese – dėl nusikalstamos veikos turtinės ir (ar) neturtinės žalos patyrusio asmens baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka reiškiamas reikalavimas atlyginti patirtą žalą. Tačiau gali būti atlyginama tik ta žala, kuri yra nusikalstamos veikos pasekmė, tai yra tik tokiu atveju, jei teismo nuosprendžiu yra konstatuojama, kad asmuo kaltas dėl tam tikro nusikaltimo padarymo.

470LAT yra pažymėjęs, jog BPK nereglamentuoja klausimo, koks sprendimas dėl civilinio ieškinio turi būti priimamas, kai baudžiamoji byla yra nutraukiama. Tai laikytina teisinio reguliavimo spraga, nes teismas užbaigdamas procesą, negali „nutylėti“ civilinio ieškinio klausimo (LAT 2016 m. gruodžio 30 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-304-976/2016). Kasacinėje praktikoje, remiantis Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu, yra nurodyta, kad baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu nustačius teisinio reguliavimo spragą, ją galima užpildyti taikant teisę (be kita ko naudojant teisės analogiją, taikant bendruosius teisės principus, taip pat aukštesnės galios teisės aktus, pirmiausia Konstituciją (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-429/2007)). Civilinio ieškinio išsprendimo nutraukiant bylą dėl senaties atveju (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas) kasacinio teismo praktikoje bendra taisyklė yra ta, kad civilinis ieškinys yra paliekamas nenagrinėtas. Kasacinio teismo nutartyse pabrėžiama, kad pagal ( - ) straipsnį civilinis ieškinys baudžiamajame procese nagrinėjamas kartu su baudžiamąja byla. Vadinasi, žalos atlyginimo klausimas gali būti išspręstas tik iš esmės išnagrinėjus baudžiamąją bylą ir priėmus baigiamąjį aktą. BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu nutraukus baudžiamąjį procesą nutrūksta ir teisenos dalis dėl žalos atlyginimo, nes civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje yra jos sudėtinė dalis (( - )-115 straipsniai). Esant tokioms aplinkybėms teismas turi teisę palikti civilinį ieškinį nenagrinėtą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-21/2010, Nr. 2K–260/2006).

471Remiantis aukščiau išdėstytu, byloje nustačius, kad dėl dalies kaltinimų S. M. išteisintinas, dėl kitos dalies baudžiamoji byla jo atžvilgiu nutrauktina suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui, UAB „ P. B.“ civilinys ieškinys paliekamas nenagrinėtu.

472Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) 299, 301 -305, 307, 308, 3 str. 1 d. 2 p., teismas

Nutarė

473baudžiamąją bylą S. M. atžvilgiu dėl kaltinimo pagal BK 183 straipsnio 1 dalį (krosnelės „ Vienybė“ pasisavinimas), nutraukti suėjus BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunktyje (2003 m. balandžio 10 d. įstatymo Nr. IX-1495 redakcija) numatytam apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

474baudžiamąją bylą S. M. atžvilgiu dėl kaltinimo pagal BK 184 straipsnio 1 dalį (automobilio „Peugeot“ pardavimas), nutraukti suėjus BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunktyje (2003 m. balandžio 10 d. įstatymo Nr. IX-1495 redakcija) numatytam apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

475baudžiamąją bylą S. M. atžvilgiu dėl kaltinimo pagal BK 184 straipsnio 1 dalį (automobilio „Opel Astra“ pardavimas), nutraukti suėjus BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunktyje (2003 m. balandžio 10 d. įstatymo Nr. IX-1495 redakcija) numatytam apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

476Pagal BK 183 straipsnio 1 dalį ( dėl 6800 Lt pasisavinimo) S. M. išteisinti nepadarius nusikalstamos veikos;

477Pagal BK 183 straipsnio 1 dalį ( dėl už bendrovės lėšas įsigytų daiktų) S. M. išteisinti nepadarius nusikalstamos veikos;

478Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ( dėl G. M. išmokėtos sumos) S. M. išteisinti nepadarius nusikalstamos veikos;

479Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ( dėl 6800 Lt dvigubo įtraukimoį ūkinių operacijų žurnalą) S. M. išteisinti nepadarius nusikalstamos veikos;

480Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ( dėl krosnelės dokumentų nepateikimo) S. M. išteisinti nepadarius nusikalstamos veikos;

481Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ( dėl dokumentais nepagrįstų išlaidų) S. M. išteisinti nepadarius nusikalstamos veikos;

482Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ( dėl automobilio „Peugeot“ pardavimo) S. M. išteisinti nepadarius nusikalstamos veikos;

483Pagal BK 184 straipsnio 1 dalį ( dėl dažymo pompos pardavimo) S. M. išteisinti nepadarius nusikalstamos veikos;

484Pagal BK 300 straipsnio 1 dalį S. M. išteisinti nepadarius nusikalstamos veikos.

485Kaltinamajam S. M. paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti.

486Daiktus, turinčius reikšmės bylai tirti ir nagrinėti: nešiojamą kompiuterį „HP“, dviratį „Kellys Colibree palikti S. M., kavos aparatą „Nivona“, navigaciją „Tomtom“ dėkle, fotoaparatą „Pentax“ su objektyvais „Sigma“ ir „Pentax“ krepšyje perduotus saugojimui į Vilniaus aps. VPK saugojimo kamerą (t. 7, b. 1. 109-116 ), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti UAB “ P. B.”.

4874 dėžes su UAB “P. B.” buhalteriniais dokumentais nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti UAB “ P. B.”.

488AB Swedbank dokumentus, pateiktus teismui, palikti saugoti prie bylos.

489UAB „P. B.“ pareikštą civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.

490Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant Vilniaus miesto apylinkės teismui.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Olegas Zaicevas, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje S.... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau –BK) 183... 4. Teismas , išnagrinėjęs bylą,... 5. S. M. pasisavino jam patikėtą svetimą turtą, o būtent:... 6. jis, nuo 2005-04-19 iki 2010-12-31, būdamas UAB „P. B.“ (reg. ( - )),... 7. Šiais savo veiksmais S. M. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 183 str.... 8. Taip pat, jis iššvaistė jo žinioje buvusį svetimą turtą. Nuo 2005-04-19... 9. Šiais savo veiksmais S. M. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 184... 10. Taip pat iššvaistė jo žinioje buvusį svetimą turtą. Nuo 2005-04-19 iki... 11. Šiais savo veiksmais S. M. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 184... 12. S. M. taip pat buvo kaltinamas tuo, kad :... 13. pasisavino jam patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą turtą, o būtent:... 14. pasisavino jam patikėta svetimą turtą, o būtent: jis, nuo 2005-04-19 iki... 15. apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies negalima... 16. apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies negalima... 17. apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies negalima... 18. apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies negalima... 19. apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies negalima... 20. iššvaistė jo žinioje buvusį svetimą turtą, tai yra: jis, nuo 2005-04-19... 21. realizavo netikrą dokumentą, tai yra: jis, būdamas UAB „P. B.“... 22. Kaltinamasis S. M. apklaustas teismo posėdyje parodė, kad savo kaltę... 23. Apklausiamas 2014-01-30 teismo posėdyje jis parodė, kad bendrovės UAB „P.... 24. Įmonės buhalteriją tvarkė buhalterinė įmonė UAB ( - ) Jis kaip įmonės... 25. Su vieninteliu įmonės akcininku C. K. palaikė pastovų ryšį, nuolat... 26. 2006 m. apie birželį su akcininku prasidėjo kalba, kad reikalinga įsigyti... 27. 2010 m. liepos pabaigoje įmonėje buvo pati krizė. Tuomet su akcininku buvo... 28. 2010 m. lapkričio mėnesį jis įsteigė bendrovę UAB ( - )“. Pradžioje... 29. Dėl 6800 Lt pasisavinimo kaltinamasis parodė, kad kadangi ne visur... 30. Dažniausiai jis fiziškai pateikdavau dokumentus buhalterinei įmonei.... 31. Dėl sumokėtų lėšų už krosnelę „Vienybė“ pasisavinimo kaltinamasis... 32. Dėl už įmonės lėšas įsigytų daiktų kaltinamasis parodė, kad nuo 2009... 33. Dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo ir lėšų išmokėjimo G. M. kaltinamasis... 34. G. M. ir UAB „P. B.“ pasirašytas atliktų statybinių darbų aktas... 35. Dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo ir lėšų išmokėjimo R. S. kaltinamasis... 36. Dėl apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo susijusio su išlaidomis... 37. Įmonė importavo prekes ir jis grynais pinigais mokėjo importo PVM mokestį.... 38. Taip pat yra lenkiškas dokumentas faktūra Nr. 381/1/09, kuomet komandiruotės... 39. Kas liečia 362,54 Lt sumą, tai jis jos paaiškinti negali, tačiau avansinės... 40. Taip pat buhalterijoje buvo rasti 2009-08-31 dokumentas Nr. A4479174, 1200 Lt... 41. Nepamena 2009-08-12 264,43 Lt grąžinimo, kuris yra įtrauktas į avansinę... 42. Dėl kaltinimų susijusių su automobiliu „Peugeot 607“ valstybinis Nr. ( -... 43. Dėl turto išvaistymo, tai yra aukšto slėgio įrenginio pardavimo,... 44. Dėl turto išvaistymo, susijusio su automobiliu „Opel Astra“, kaltinamasis... 45. Dėl netikro dokumento realizavimo kaltinamasis parodė, kad kaip jau buvo... 46. Teisme apklaustas civilinis ieškovas C. K. parodė , kad įdarbino S. M. kaip... 47. S. M. funkcijos buvo pilnai valdyti bendrovę. BendrovėVokietijoje gamina... 48. Tarp jų su S. M. nebuvo susitarimo, kokiomis apimtimis ir kokiais kiekiais jis... 49. S. M. turėjo labai didelį atlyginimą, todėl kitas išlaidas jis aiškino... 50. Kompanija kiekvienais metais prarasdavo dalį lėšų ir negaudavo pelno. 2010... 51. Pradžioje buvo sutarta, kad S. M. atlyginimas bus 4000-5000 Lt, po kelių... 52. Jis nežino kokius daiktus įgijo S. M. įmonės poreikiams. Leidimo S. M.... 53. Prieš ateinant dirbti S. M. įmonė turėjo automobilį „Ford Turneo“.... 54. Apie tai, kad namui Vydmantuose buvo nupirkta krosnelė jam nežinoma.... 55. Nebuvo taip, kad S. M. negalėtų grąžinti kompanijai daiktų, kai su juo... 56. Įmonė paprastai siuntėsi prekes Europos viduje, S. M. turėjo pirktis prekes... 57. Apie vagystę iš garažo Vilniuje, S. M. jį informavo tik po 10 dienų, po... 58. S. M. buvo informuotas, kad yra įmonės mašina Vokietijoje, kurią jis (C.... 59. Kompanija UAB „P. B.“ turėjo 1 nešiojamą ir vieną stacionarų... 60. Namo apšiltinimas buvo padarytas vienos įmonės iš Kretingos, S. M.... 61. Dėl visko kas buvo susiję su namu, S. M. pareiga buvo siųsti pasiūlymus, o... 62. Jis neatsimena tokio atvejo, kad S. M. būtų sumokėjęs 6800 Lt sumą kaip... 63. Teisme apklaustas liudytojas R. L. parodė, kad su S. M. susipažino per... 64. Ant pinigų – paslaugų pardavimo kvito ( bl. 77, t. 2), kuriame išvardinti... 65. Neatsimena ar teko pirkti cemento, cemento reikėjo laiptų lyginimui, Jo... 66. Darbų priėmimo aktai buvo pasirašyti padarius darbus.... 67. Perskaičius liudytojo parodymus, duotus tyrimo metu (t. 2, bl. 41), liudytojas... 68. Teisme apklaustas liudytojas V. T. parodė, kad pažįsta C. K. ir S. M.. Su C.... 69. Teisme apklaustas liudytojas V. P. parodė, kad su S. M. turėjo reikalų... 70. Gali būti, kad išrašydavo S. M. kas mėnesį 1200 Lt sąskaitą pagal... 71. Teisme apklausta liudytoja L. G. parodė, kad tvarkė įmonės UAB „P. B.“... 72. Automobilis „Opel Astra“ buvo įmonės automobilis ir jis buvo parduotas,... 73. Kiek S. M. pristatydavo dokumentų dėl automobilio išlaidų, tiek ir... 74. UAB „P. B.“ paslaugas teikė iki kol buvo nutraukta sutartis. Sutartis buvo... 75. S. M. neprašė įvesti neteisingų duomenų į ūkinių operacijų žurnalą,... 76. S. M. paprašius jam pateikdavo ataskaitas ištrauktas iš buhalterinės... 77. Ji negali paaiškinti kodėl ūkinių operacijų žurnale 2007-02-28 yra... 78. Jeigu ūkinių operacijų žurnale 2008-07-30 d., operacijos Nr. 2803, suma... 79. Jeigu ūkinių operacijų žurnale 2009-02-03 d., operacijos Nr. 3766, suma... 80. Jeigu ūkinių operacijų žurnale 2009-02-13 d., operacijos Nr. 3961, suma... 81. Kadangi ūkinių operacijų žurnale 2009-06-25 d., operacijos Nr. 4550, suma... 82. Kadangi ūkinių operacijų žurnale 2009-08-31 d., operacijos Nr. 4918, suma... 83. Tvarkydama buhalterinę apskaitą, dokumentų turinio ji netikrindavo, kadangi... 84. Ji negali pasakyti, ar buvo atvejų, kai kartojosi paslaugos, o sąskaitų... 85. Jeigu sąskaitos numeris kartojasi, tai jis du kartus į apskaitą nebus... 86. Jeigu sąskaitoje nurodyta įmonėje nedirbančio asmens pavardė, tokios... 87. Jeigu matydavo, kad buvo pirkinys, bet dokumentas nebūdavo pateiktas, tai tas... 88. Nepamena, kad būtų buvęs direktoriaus nurodymas išskaičiuoti iš jo... 89. Į buhalterinės apskaitos programą buvo vedama tik tai, kas buvo pateikta,... 90. Visi buhalterijoje esantys dokumentai tyrimo metu buvo perduoti tyrimo... 91. Perskaičius liudytojos parodymus tyrimo metu (t. 2, b. l. 29-30), liudytoja... 92. Teismo posėdyje apklausta liudytoja R. K. parodė, kad su S. M. susipažino... 93. Automobilis „Peugeot 607“ nebuvo naudojamas įmonės reikmėms, tai buvo S.... 94. Automobilis „Opel Astra“ buvo atvežtas iš Vokietijos. Vyras norėjo... 95. Vyras S. M. nėra leidęs įsigyti daiktų iš įmonės sąskaitų.... 96. Name yra pirtelė, tačiau krosnelės „ Vienybė“ joje nėra. Jai žinoma,... 97. Jai žinoma, kad C. K. S. M. dovanojo kažkokį mažą kompiuterį ir... 98. Teismo posėdyje apklausta liudytoja AVPK NNTS vyr. tyrėj D. P. parodė, kad... 99. Teismo posėdyje apklausta liudytoja V. I. parodė, kad S. M. matė... 100. Iki jos buhalterinę apskaitą tvarkė UAB“P. N.“. Taip pat jai didelių... 101. Liudytojas A. S. apklausiamas teismo posėdyje patvirtino savo parodymus duotus... 102. Apklaustas papildomai liudytojas tyrimo metu parodė, kad pagal prekių... 103. Atsakydamas į klausimus teisiamojo posėdžio metu liudytojas parodė, kad už... 104. Teismo posėdyje apklausta liudytoja J. D. parodė, kad nuo 2003 m. UAB "P.... 105. Atvejų, kad S. M. prašytų neįtraukti į suvestinius dokumentus jo pateiktų... 106. Liudytoja patvirtino savo parodymus ikiteisminio tyrimo metu ( b.l. 35-37, 2... 107. Iš 2012-02-29 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos specialisto išvados... 108. 2005 m. vasario mėn. PVM deklaracijoje deklaruota 2792 Lt PVM... 109. 2005 m. kovo mėn. PVM deklaracijoje deklaruota 19 106 Lt PVM apmokestinamųjų... 110. 2005 m. buvo neregistruota 22 348,83 Lt pajamų suma, negalima nustatyti kam... 111. Bendrovė 2006-06-27 iš UAB Hansa Lizingas įsigijo naudotą automobilį ( - )... 112. Pagal 2009-10-17 Pirkimo-pardavimo sutartį Nr.01.1017, direktorius S. M.,... 113. Dėl UAB „P. B.“ tvarkomos apskaitos iš dalies negalima bendrovės... 114. Tyrimui Bendrovė pateikė suvestinį registrą „Sąnaudų iššifravimas“,... 115. Tolimesnio ikiteisminio tyrimo metu nustačius, kad dokumentai nebuvo surašyti... 116. Nustačius, kad dokumentai buvo surašyti, bet neišsaugoti būtų pažeista... 117. 2005 m. rugpjūčio mėn. pateiktais duomenimis per du kartus buvo išmokėta 2... 118. 2007 m. S. M. bendrovės reikmėms panaudojo 66 522,1 Lt. Ne visos išlaidos... 119. 2007 m. vasario mėn. registre „Atskaitingi asmenys4 S. M. išlaidose du... 120. 2008 m. bendrovėje buvo vienas atsiskaitytinas asmuo - S. M.. Metų pradžioje... 121. Pagal pateiktus dokumentus Bendrovės įsiskolinimas S. M. 2008-12-31 buvo ne... 122. Bendrovė 2006-06-27 iš UAB Hansa Lizingas įsigiję naudotą automobilį ( -... 123. Ikiteisminio tyrimo metu Vj „Regitra“ 2011-03-05 pateiktais duomenimis... 124. Pagal 2009-10-17 Pirkimo-pardavimo sutartį Nr.01.1017, direktorius S. M.,... 125. Tolimesnio ikiteisminio tyrimo metu nustačius, kad automobilis buvo parduotas... 126. Tolimesnio ikiteisminio tyrimo metu nustačius, kad automobilis neparduotas ir... 127. 2009 m. suvestiniuose registruose „Sąskaita 256 Atskaitingi asmenys“,... 128. 2009 m. vasario mėn. dokumentais nepagrįstos 4 167,88 Lt išlaidos, o... 129. 2009 m. birželio mėn. dokumentais nepagrįstos 160 Lt išlaidos... 130. 2009 m. rugpjūčio mėn. dokumentais nepagrįstos 1 464,43 Lt išlaidos, o... 131. 2009 m. rugsėjo mėn. (77 priedas, 22 lapai, 16-as lapas) dokumentais... 132. Iš viso 2009 m. dokumentais nepateisinta 6 992,31 Lt S. M. išlaidų suma.... 133. Tolimesnio ikiteisminio tyrimo metu nustačius, kad apmokėjimo dokumentų... 134. Tolimesnio ikiteisminio tyrimo metu nustačius, kad dokumentai buvo gauti, bet... 135. Tvarkant UAB „P“ buhalterinę apskaitą buvo atvejų, kai buvo nesilaikoma... 136. Už laikotarpį nuo 2005-01-01 iki 2005-08-01 tyrimui pateikti tik pirminiai... 137. Tolimesnio ikiteisminio tyrimo metu nustačius, kad registrai nebuvo tvarkomi... 138. Tolimesnio ikiteisminio tyrimo metu nustačius, kad registrai buvo tvarkomi,... 139. 2005... 140. m. rugpjūčio mėn. pateiktais duomenimis per du kartus buvo išmokėta 2 200... 141. 2007... 142. m. vasario mėn. registre „Atskaitingi asmenys“ S. M. išlaidose du kartus... 143. Ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis nustatyta, kad „S. M. savo... 144. 2 595 Lt išlaidos registre įvardintos „ABVN000015211 bilietai“, apmokėta... 145. LR pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 21 str. sakoma, kad Komandiruote... 146. 2008-12-31 Bendrovė, pagal tvarkomą registrą buvo skolinga S. M. (-22451,45... 147. Pagal tyrimui pateiktus dokumentus Bendrovė 2006-06-27 pagal PVM sąskaitą... 148. Tolimesnio ikiteisminio tyrimo metu nustačius, kad automobilis buvo parduotas... 149. Tolimesnio ikiteisminio tyrimo metu nustačius, kad automobilis neparduotas ir... 150. 2009 m. suvestiniuose registruose „Sąskaita 256 Atskaitingi asmenys“,... 151. Tolimesnio ikiteisminio tyrimo metu nustačius, kad apmokėjimo dokumentų... 152. Tolimesnio ikiteisminio tyrimo metu nustačius, kad dokumentai buvo gauti, bet... 153. Pagal tyrimui pateiktus dokumentus Bendrovė 2010-05-06 pagal PVM sąskaitą... 154. Automobilio pirkimas-pardavimas vyko tarp susijusių asmenų (S. M. apklausa),... 155. Bendrovės direktoriaus S. M. darbo sutartyje (10 priedas, 4 lapai) pagrindinio... 156. 2002-06-04 LR Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo... 157. Per 2005 m. S. M. bendrovės išlaidoms gavo iš kasos 18 733 Lt, turėjo 18... 158. 2006-01-01 pas atsiskaitytiną asmenį S. M. buvo 428,11 Lt Bendrovės lėšų.... 159. 2006... 160. m. iš SEB Vilniaus banko sąskaitos litais per 2007 metus buvo išmokėta 8... 161. m. 8 930 Lt pervesta į kortelės sąskaitą, 14 500 Lt išimta čekiu ir... 162. Iš AB Hansabank banko sąskaitos eurais per 2007 metus buvo išmokėta 4 557,7... 163. Iš AB Hansabank banko sąskaitos litais per 2007 metus buvo išmokėta 6 860... 164. Į kortelės sąskaitą, esančią AB Swedbank banke iš Bendrovės sąskaitų... 165. Atlikus išlaidų pirminių dokumentų tyrimą nustatyta, kad per 2007 m.,... 166. 2008... 167. m. iš AB Hansabank sąskaitos litais išmokėta 5 500 Lt S. M., kaip... 168. 2007... 169. m. iš AB SEB sąskaitos litais per 2008 metus 23 350 Lt pervesta į kortelės... 170. Per 2008 metus 15 994,35 Lt į kasą kaip nepanaudotą avansą įnešė S. M.... 171. Metų pradžioje Bendrovės įsiskolinimas S. M. buvo (-33 002,64 Lt). Pagal... 172. Atlikus išlaidų pirminių dokumentų tyrimą nustatyta, kad Bendrovės... 173. 2008... 174. metais iš AB Hansabank sąskaitos litais išmokėta 7 000 Lt S. M., kaip... 175. 2009... 176. metais iš AB SEB sąskaitos litais išmokėta 13 022,26 Lt atsiskaitytinam... 177. Metų pradžioje Bendrovės įsiskolinimas S. M. buvo (-22 451,45 Lt). Pagal... 178. Atlikus išlaidų pirminių dokumentų tyrimą nustatyta, kad 2009 m.... 179. Lt S. M. išlaidų suma (specialisto išvados 9.4.1. p.).... 180. 2010... 181. m. iš AB Swedbank sąskaitos eurais 500 EUR (1726,4 Lt) pervesta į Swedbank... 182. Iš AB Swedbank sąskaitos litais per 2010 metus išmokėta 1 500 Lt S. M.,... 183. Iš AB SEB banko sąskaitos eurais per 2010 m. išmokėta 1145,26 EUR (3 954,35... 184. Iš AB SEB sąskaitos litais per 2010 metus išmokėta 10 450 Lt... 185. Per 2010 metus į Bendrovės kasą 14 851,92 Lt kaip nepanaudotą avansą... 186. 2009... 187. metų pradžioje pas S. M. buvo 4 404,59 Lt Bendrovės pinigų. Pagal tyrimui... 188. Iš viso atlikus išlaidų pirminių dokumentų tyrimą nustatyta, kad... 189. Lt bendrovės lėšų (9 395 Lt + 6 992,31 Lt -226,2 Lt).... 190. Iš viso tiriamuoju laikotarpiu iš bendrovės sąskaitų į mokėjimo... 191. Teisminio nagrinėjimo metu S. M. pateikus papildomus dokumentus byloje,... 192. 8.4. Pagal tyrimui pateiktas avanso apyskaitas bendrovėje 2008 m. buvo vienas... 193. Metų pradžioje Bendrovės įsiskolinimas S. M. buvo (-33 002,64 Lt). Pagal... 194. 8.4.1. Pagal pateiktus dokumentus Bendrovės įsiskolinimas S. M. 2008-12-31... 195. 9.4.1. 2009 m. suvestiniuose registruose „Sąskaita 256 Atskaitingi... 196. 2009 m. vasario mėn. (2012-02-29 specialisto išvados Nr.5-1/36 77 priedas, 22... 197. Tuo bendrovėje pažeista 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LR Buhalterinės... 198. Specialistė išvadoje nurodė, kad atsakymus į 2011-11-09 užduotyje... 199. „4. Ar dėl UAB „P. B.“ tvarkomos apskaitos negalima visiškai ar iš... 200. Dėl UAB „P. B.“ tvarkomos apskaitos iš dalies negalima bendrovės... 201. 4.4.... 202. Pagal tyrimui pateiktas avanso apyskaitas bendrovėje 2008 m. buvo vienas... 203. Pagal pateiktus dokumentus Bendrovės įsiskolinimas S. M. 2008-12-31 buvo ne... 204. 4.6. 2009 m. suvestiniuose registruose „Sąskaita 256 Atskaitingi asmenys“,... 205. - 2009 m. vasario mėn. dokumentais nepagrįsta 286,53 Lt (400,34 Lt-113,81 Lt)... 206. Tuo bendrovėje pažeista 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LR Buhalterinės... 207. 5. Ar buvo laikomasi norminių aktų reikalavimų tvarkant UAB „P. B.“... 208. Tvarkant UAB „Proteus balticus“ buhalterinę apskaitą buvo atvejų, kai... 209. 5.5.... 210. 2008-12-31 Bendrovė, pagal tvarkomą registrą buvo skolinga S. M. (-22 451,45... 211. 5.7. 2009 m. suvestiniuose registruose „Sąskaita 256 Atskaitingi asmenys“,... 212. Tuo bendrovėje pažeista 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. LR Buhalterinės... 213. 9. Kokios sumos ir lėšos UAB „P. B.“ direktoriaus S.M. buvo panaudotos... 214. «...»... 215. 9.4. 2008 m. iš AB Hansabank sąskaitos litais išmokėta 5 500 Lt S. M., kaip... 216. 2008... 217. m. iš AB SEB sąskaitos litais per 2008 metus 23 350 Lt pervesta į kortelės... 218. Per 2008 metus 15 994,35 Lt į kasą kaip nepanaudotą avansą įnešė S. M.... 219. Metų pradžioje Bendrovės įsiskolinimas S. M. buvo (-33 002,64 Lt). Pagal... 220. Atlikus išlaidų pirminių dokumentų tyrimą nustatyta, kad Bendrovės... 221. 9.5.... 222. 2009 metais iš AB Hansabank sąskaitos litais išmokėta 7 000 Lt S. M., kaip... 223. 2009... 224. metais iš AB SEB sąskaitos litais išmokėta 13 022,26 Lt atsiskaitytinam... 225. Metų pradžioje Bendrovės įsiskolinimas S. M. buvo (-22 451,45 Lt). Pagal... 226. i... 227. Atlikus išlaidų pirminių dokumentų tyrimą nustatyta, kad 2009 m.... 228. 9.6.... 229. 2010 m. iš AB Swedbank sąskaitos eurais 500 EUR (1726,4 Lt) pervesta į... 230. Iš AB Swedbank sąskaitos litais per 2010 metus išmokėta 1 500 Lt S. M.,... 231. Iš AB SEB banko sąskaitos eurais per 2010 m. išmokėta 1145,26 EUR (3 954,35... 232. Iš AB SEB sąskaitos litais per 2010 metus išmokėta 10 450 Lt... 233. Per 2010 metus į Bendrovės kasą 14 851,92 Lt kaip nepanaudotą avansą... 234. 2010 metų pradžioje pas S. M. buvo 4 404,59 Lt Bendrovės pinigų. Pagal... 235. Iš viso atlikus išlaidų pirminių dokumentų tyrimą nustatyta, kad... 236. Į užduotyje pateiktus klausimus specialistė atsakė:... 237. 2009 m. dokumentais nepateisinta 286,53 Lt S. M. išlaidų, nes registre... 238. Bendrovės įsiskolinimas S. M. 2008-12-31 buvo ne registre „Sąskaita 256... 239. Teismo posėdyje apklausta ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialistė... 240. Apie darbo užmokestį ji pasisakė pirmoje išvadoje, kad S. M., be darbdavio... 241. Paskyrus byloje ekonominę ekspertizę 2016-03-29 buvo gautas ekspertizės... 242. 1. Ar S. M., kaip atskaitingo asmens, išlaidos, kurios UAB „P.... 243. 1.1... 244. Dėl AB Bankas Hansabankas kredito suteikiamo aplinkybių... 245. UAB “P. B.“ direktorius S. M. 2009-03-14 d. kreipėsi į Swedbank AB dėl... 246. Prie Swedbank AB dokumentų pateiktų teismo ekspertui nebuvo pridėta... 247. Iš pateiktos informacijos, kuri aukščiau buvo išdėstyta galima daryti... 248. Kaip paminėta lentelė Nr. F2 Ilgalaikio turto struktūra „nebaigta... 249. Bankas suteikė papildomą kreditą 80 557.00 eurų, kai tuo tarpu pats... 250. Dėl banko paskolos padidinimo iki 80 557.00 eurų suma be akcininko sutikimo,... 251. 1.2... 252. Dėl antstolės N. V. vykdomojo dokumento 2007-12-28 Nr.0073/07/01441 skolos S.... 253. Buvo kreiptasi į antstolę N. V. raštu Nr. 16/0114 2016-01-14 d. ir gautas... 254. Dėl S. M. vykdomo rašto skolos kreiptasi į UAB „P. B. įgaliotą asmenį... 255. Ši suma 52063.25 Lt nėra įmonės UAB „P. B.“ skola, tai vykdomo... 256. 1.3... 257. Dėl automobilio „Peugeot 607“pardavimo mažesne kaina... 258. UAB“ P. B. direktorius S. M. pardavė įmonei priklausantį automobilį... 259. Ilgalaikio turto apskaitoje turto perleidimas atvaizduojamas nurašant turto... 260. Teismo ekspertui užsakius „Peugeot 607“ 2.2 WT39D4HX9204229 vertinimą... 261. Be to automobilis „Peugeot 607“, jį pardavus buvo neatliktos visos VAS-12... 262. 1.4... 263. Dėl automobilio „Opel Astra“pardavimo mažesne nei rinkos kaina... 264. Automobilis „Opel Astra“, priklausantis UAB „P. B.“ identifikavimo... 265. 1.5... 266. Dėl A. Č. priėmimo aktų ir padidintų įsipareigojimų UAB „P. B.“... 267. Išnagrinėjus ekspertui pateiktus dokumentus nustatyta, kad UAB „P. B.“... 268. 1.6. Dėl sumų sąskaitoje „Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių... 269. Teismo ekspertas, išnagrinėjęs UAB „P. B.“ sąskaitų likučius... 270. Dėl įsipareigojimų apskaitymo be pateisinamųjų pirminių dokumentų... 271. 1. 7. Dėl vagystės garažų masyve Oslo g. 2, Vilniuje ir dėl vagystės... 272. Teismo ekspertas nagrinėdamas jam pateiktą bylos medžiagą aptiko, kad... 273. M. rankos delnu. Apklausti liudytojas A. L., V. K., garažų savininkai... 274. Vertinant UAB „P. B.“ direktoriaus darbą pagal įstatuose 2005-05-09 d.... 275. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros... 276. Spausdintuvas „Lexmark“ vertė... 277. 1200 Lt; 2)... 278. Vasarinių ratų komplektas 4 vnt. su lietais diskais: padangos „Falken“... 279. 1200 Lt;... 280.
3) Ratlankiai 1200 Lt
4)... 281. Vilniaus apygardos prokuratūros antras baudžiamojo persekiojimo skyriaus... 282. Jei atsiranda daiktai kurie buvo pavogti, tikėtina, kad vagystės iš garažo... 283. 2.... 284. Ar, atsižvelgiant į 2005-08-04 UAB „OberHaus“ akte fiksuotą UAB „P.... 285. UAB „OberHaus“ 2005-08-04 d. akte fiksavo UAB „P. B.“ priklausančio... 286. UAB „OberHaus“ 2005-08-04 d. akte fiksavo UAB „P. B.“ priklausančio... 287. UAB „SLV“ PVM s/f ( - ) 2005-12-30 d. buhalterinės apskaitos dokumentuose... 288. 3.... 289. Ar materialinės vertybės, kurių įsigijimų patvirtinta dokumentų sąraše... 290. Dėl materialinių vertybių, kurių įsigijimą patvirtina dokumentų sąraše... 291. Atliekant ekspertizę neteko aptikti gyvenamojo namo, esančio adresu Kretingos... 292. Atkreipiamas dėmesys į UAB „P. B.“ įstatus 2005-05-09 d. redakcija, kur... 293. 4.... 294. Ar UAB „P. B.“ buvo materialinių vertybių ir piniginių lėšų trūkumas... 295. Atsakant į ketvirtą klausymą dėl materialinių vertybių ir piniginių... 296. Teismo ekspertas, neaptikęs inventorizacijos aktų UAB “P. B.”, negali... 297. 5.... 298. Ar, įvertinus UAB „P. B.“ atitinkamu laikotarpiu valdytus automobilius,... 299. Atsakant į penktą klausymą apie UAB „P. B.“ atitinkamu laikotarpiu... 300. 6.... 301. Ar paslaugos (darbai), nurodyti dokumentų sąraše Nr. 3 (T. 11, b.l 131)... 302. Atsakant į klausymą ar paslaugos (darbai), nurodyti dokumentų sąraše Nr. 3... 303. 1) dėl Lietuvos AIDS centras bendra iš įmonės įsigytų paslaugų bendra... 304. 3)... 305. Dėl R. L. 2008-12-29 ir 2010-10-14 dienų kasos išlaidų orderiai Nr. PRB... 306. 4)... 307. dėl A. S., asmens kodas ( - ) prekių (paslaugų) pirkimo- pardavimo kvitai:... 308. 5)... 309. dėl A. S. apmokėjimo 2005-12-07 d. kasos išlaidų orderis Nr. 42, kuriuo... 310. 7.... 311. Ar laikotarpiu nuo 2005-04-19 iki 2010-10-31 S. M. į UAB „P. B.“... 312. Atsakant į septintą klausymą, teismo ekspertas turėtų pažymėti, kad... 313. 8.... 314. Ar UAB „P. B.“ kasa laikotarpiu nuo 2005-04-19 iki 2010-12-31 buvo tvarkoma... 315. Atsakant į aštuntą klausimą dėl UAB „P. B.“ kasos tvarkymo teisingumo... 316. 9.... 317. Atsižvelgiant į tai, kad 2010 m. rugpjūčio-gruodžio mėnesiais S. M. buvo... 318. Atsakant į devintąjį klausymą dėl S. M. UAB „P. B.“ direktoriaus... 319. Vadovaujantis UAB „Proximum nexum“ 2010 m. gruodžio mėn. darbo... 320. 10.... 321. Ar pagrįstai 2010-12-31 iš UAB „P. B.“ kasos S. M. buvo išmokėtas... 322. Atsakant į dešimtą klausymą dėl S. M. išmokėtos 18121.99 Lt dydžio... 323. UAB „P. B.“ yra pateiktas dokumentas 2008-07-20 d. „Patvirtinimas“, kad... 324. 11.... 325. Ar, atsižvelgiant į Lietuvos A. T. 2012-11-30 nutartį civilinėje byloje Nr.... 326. Atsakant į vienuoliktą klausymą galima pastebėti, kad 2007-12-28 d. UAB... 327. Lietuvos A. T. 2012-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 528/2012 joje... 328. Teisėjų kolegijos vertinimu darytina išvada, kad S. M. savo iniciatyva 2008... 329. S. M., būdamas bendrovės vadovas ir veikdamas jos interesais, ne tik galėjo,... 330. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėjantys teismai pagrįstai... 331. 12.... 332. Ar dėl UAB „P. B." buvusiems UAB „P. B.“ darbuotojams J. D., T. Ž., S.... 333. Atsakant į pateiktą dvyliktą klausymą, galima teigti, kad UAB „P. B.“... 334. Atliekant dokumentų peržvalgą, buvo aptiktas UAB „P. B.“ kasos išlaidų... 335. Dėl atskaitingo asmens T. Ž. buvusio darbuotojo, išmokėtos sumos.... 336. Dėl atskaitingo asmens S. B. buvusiam darbuotojui, išmokėtų sumų.... 337. Vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 179 2000-02-17 d. „Dėl kasos darbo... 338. 13.... 339. Ar dėl buvusiems UAB „P. B." darbuotojams T. Ž. ir S. B. permokėtų darbo... 340. Atsakant į tryliktą klausymą dėl T. Ž. ir S. B. užmokesčio sumų galima... 341. 2017-07-18 byloje paskyrus teismo kompleksinę ūkinės komercinės veiklos... 342. Kadangi UAB „P. B.“ automobilį Peugeot 607 (Vin: ( - )) 2009-10-17... 343. Kadangi UAB „P. B.“ automobilį Opel Astra, indentifikavimo Nr. ( - ),... 344. Jeigu S. M. darbo užmokestis būtų apskaičiuotas pagal 2005-04-19 darbo... 345. Apskaičiuotina darbo užmokesčio suma Lt... 346. Išskaičiuotini mokesčiai Lt Išmokėtina suma... 347. (pagal mėnesius žiūrėti 2 priedą).... 348. Pagal darbo užmokesčio žiniaraščių ir asmeninės sąskaitos duomenis bei... 349. Pareiginis... 350. atlyginimas... 351. Liga Kompen sacija... 352. Premija... 353. Priedas Viso... 354. 2006 m. 04-12 mėn. 6.095,39 180,36 4.285,00 10.516,00 21.076,75... 355. 2007 m. 8.354,63 79,38 500,00 8.934,01... 356. ... 357. Ekspertė neatsakė į teismo nutartyje suformuluotus 3 ir 4 klausimus,... 358. Iš 2011-07-11 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas namas,... 359. Iš 2011-06-14 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta pirtis, esanti... 360. 2013-02-28 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr.... 361. Iš PVM sąskaitos faktūros serija PRB Nr.296 matyti, kad UAB “P. B.”... 362. Iš PVM sąskaitos -faktūros serija SLV Nr.1621 matyti, kad UAB “SLV”... 363. Iš PVM sąskaitos -faktūros serija PRO Nr.004 matyti, kad UAB “P” 2011-... 364. Iš 2011-02-24 apžiūros protokolo matyti, kad aukšto slėgio dažymo pompa... 365. Iš 2011-06-14 kratos protokolo matyti, kad S. M. bute, adresu ( - ), Vilniuje,... 366. Teismas pripažįsta, kad S. M. kaltinimai dėl turto pasisavinimo ir... 367. Dėl kaltinimo pagal BK 183 str. 1 d. (krosnelės „ Vienybė‘ vertės -... 368. Kaltinamasis S. M. savo kaltę pripažino parodė, kad krosnelė buvo skirta... 369. Teismo posėdyje apklaustas C. K., parodė, kad S. M. atlyginimas buvo... 370. Liudytoja R. K., parodė, kad S. M. iš įmonės lėšų pirko pirties... 371. Teismas konstatuoja, kad S. M. šis kaltinimas buvo pareikštas pagrįstai... 372. Dėl kaltinimo pagal BK 184 str. 1 d. ( automobilio „ Peugeot 607... 373. Kaltinamasis patvirtino faktą, kad automobilis buvo parduotas žmonai už 500... 374. BK 184 straipsnyje numatyto nusikaltimo dalykas yra kaltininkui patikėtas ar... 375. Akivaizdu, kad ta aplinkybė, jog tarp S. M. ir įmonės savininko buvo... 376. C. K. parodė, kad tik iš finansinių dokumentų sužinojo, kad S. M. mokėjo... 377. Liudytoja L. G. parodė, kad nepamena, kad būtų buvęs direktoriaus nurodymas... 378. Specialistė atlikusi tyrimą nustatė, kad pardavus automobilį už 500 Lt... 379. Iš 2012-02-29 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos specialisto išvados... 380. Iš 2016-03-29 ekspertizės akto Nr. 2016/03 nustatyta, kad UAB“ P. B.... 381. Teismo ekspertui užsakius „Peugeot 607“ 2.2 WT39D4HX9204229 vertinimą... 382. Taigi šis kaltinimas S. M. pareikštas pagrįstai, jo veiksmai kvalifikuoti... 383. Dėl kaltinimo pagal BK 184 str. 1 d. ( automobilio „Opel Astra“... 384. Kaltinamasis S. M. parodė, kad šis automobilis buvo pagamintas 1996 metais.... 385. Civilinis ieškovas C. K. parodė, kad prašė S. M. parduoti automobilį Opel... 386. Liudytoja R. K. parodė, kad automobilis Opel Astra buvo nenaujas, tačiau... 387. 2018-02-07 specialisto išvada Nr.11-1525(17),11-107(18), kurioje į klausimą,... 388. Byloje esanti Pirkimo-pardavimo sutartis patvirtina, kad V. M. iš UAB „ P.... 389. S. M. veika pagal BK 184 straipsnio 1 dalį kvalifikuota teisingai.... 390. Iš kaltinimo ir bylos duomenų matyti, kad S. M. šias nusikalstamas veikas... 391. Dėl kitų pareikštų kaltinimų S. M. išteisintinas ir štai dėl ko:... 392. Dėl kaltinimo pagal BK 183 str. 1 d. (6800 Lt pasisavinimas)... 393. Kaltinamasis S. M. savo kaltės nepripažino, parodė, kad kadangi ne visur... 394. Specialistė I. Š., parodė, kad 6800 Lt suma neteisėtai apskaityta... 395. Apklausta liudytoja kaltinimo laikotarpiu UAB „P. B.“ buhalterinę... 396. Pagal BK 183 straipsnio 1 dalį atsako tas , kas pasisavino jam patiktą ar jo... 397. Iš nustatytų aplinkybių matyti, kad S. M. šiuo atveju tokios tyčios... 398. Remiantis aukščiau nustatytomis aplinkybėmis S. M. pagal BK 183 straipsnio 1... 399. Dėl kaltinimo pagal BK 183 str. 1 d. ( už bendrovės lėšas, 2147,93 Lt,... 400. Kaltinamasis S. M. parodė, kad visus daiktus, kurie buvo biure ir buvo... 401. 2010 m. gruodžio pabaigoje išeinant iš darbo jis turėtus daiktus nuvežė... 402. Teisme apklaustas civilinis ieškovas C. K., parodė, kad nebuvo taip, kad S.... 403. Liudytoja R. K., parodė, kad peržiūrėdama jiems perduotą įmonės... 404. Iš 2011-06-14 kratos protokolo nustatyta, kad S. M. bute, adresu ( - ), rasti... 405. Teismo manymu nepaneigta ta aplinkybė, kad daiktai buvo naudojami darbo... 406. Dėl kaltinimo pagal BK 222 str. 1 d. ( dėl G. M. išmokėtos sumos)... 407. Kaltinamasis S. M. savo kaltės nepripažino, parodė, kad G. M. yra atlikęs... 408. Liudytoja J. D. parodė, kad nuo 2003 m. UAB "P. B." buhaltere dirbo nuo 2003... 409. 2012-02-09 Specialisto išvadoje Nr. 5-1/36 nurodoma, kad 2005 m. rugpjūčio... 410. Teisme Specialistė I. Š. nurodė, kad jai buvo pateikti G. M. išrašyti... 411. BK 222 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė asmeniui, kuris... 412. Remiantis teismų praktika nusikalstamos buhalterinės apskaitos dalykais... 413. Pagal BK 222 straipsnį už šį nusikaltimą atsako asmuo, atsakingas už... 414. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsnius ir jų taikymo... 415. S. M. pareikštas kaltinimas nepasitvirtino, jis pagal šį kaltinimą... 416. Dėl kaltinimo pagal BK 222 str. 1 d. ( dėl 6800 Lt sumos dvigubo į traukimo... 417. Kaltinamasis S. M. savo kaltės nepripažino, parodė, kad byloje yra pateikti... 418. Specialistė I. Š., parodė, kad 6800 Lt suma neteisėtai apskaityta... 419. Apklausta liudytoja L. G. parodė, kad negali paaiškinti kodėl ūkinių... 420. Kaip jau minėta aukščiau, aptariant S. M. veiksmus dėl 6800 Lt... 421. Dėl kaltinimo pagal BK 222 str. 1 d. ( dėl krosnelės „Vienybė“... 422. Kaltinamasis M. savo kaltės šiame epizode nepripažino, parodė, jog... 423. Specialistė I. Š. nurodė, jog S. M. 2008 m. liepos mėn. prie savo avanso... 424. L. G. parodė, kad jeigu ūkinių operacijų žurnale 2008-07-30 d., operacijos... 425. Liudytoja G. P. parodė, kad visi paimti buhalteriniai dokumentai buvo... 426. Teismo posėdžio metu į bylą buvo pateiktas krosnelės įsigijimo... 427. Šis dokumentas , tai yra 2008-07-30 PVM sąskaita faktūra serija VIEN Nr.... 428. Liudytoja L. G. patvirtino, kad pagal įrašytus duomenis ji gali spręsti, kad... 429. Teismas konstatuoja, kad S. M. kaltė nepasitvirtino, jis išteisintinas.... 430. Dėl kaltinimo pagal BK 222 str. 1 d. ( dokumentais nepagrystos išlaidos... 431. Kaltinamasis S. M. parodė, kad kad susipažįstant su byla, tarp „P. B.“... 432. Kas liečia 362,54 Lt sumą, tai jis jos paaiškinti negali, tačiau avansinės... 433. Nepamena 2009-08-12 264,43 Lt grąžinimo, kuris yra įtrauktas į avansinę... 434. Specialisto išvadoje Nr, 5-2/125 nurodyta, jog 2009 m. suvestiniuose... 435. Liudytoja L. G. parodė, kad Jeigu ūkinių operacijų žurnale 2009-02-13 d.,... 436. Kadangi ūkinių operacijų žurnale 2009-06-25 d., operacijos Nr. 4550, suma... 437. Kadangi ūkinių operacijų žurnale 2009-08-31 d., operacijos Nr. 4918, suma... 438. Į bylą buvo pateikta sąskaita už viešbutį, kvitas už vertimo paslaugas,... 439. Taigi teismui nustačius, kad visi šie pirminiai dokumentai yra suvesti į... 440. Dėl kaltinimo pagal BK 222 str. 1 d. ( automobilio „ Peugeot 607... 441. Kaltinamasis S. M. kaltinimą pripažino iš dalies. Automobilis Peugeot 607... 442. Teisme apklaustas C. K. parodė, kad prieš ateinant dirbti S. M. įmonė... 443. Liudytoja L. G. parodė, kad nepamena, kad būtų buvęs direktoriaus nurodymas... 444. Kiek S. M. pristatydavo dokumentų dėl automobilio išlaidų, tiek ir... 445. Liudytoja R. K. parodė, kad Automobilis „Peugeot 607“ nebuvo naudojamas... 446. Liudytoja V. I. parodė, kad ilgalaikio turto suvestinėje, kurią perdavė UAB... 447. Ikiteisminio tyrimo metu VĮ „Regitra“ 2011-03-05 pateiktais duomenimis... 448. Pagal 2009-10-17 Pirkimo-pardavimo sutartį Nr.01.1017, direktorius S. M.,... 449. Teismo manymu kyla daug abejonių dėl S. M. veiksmuose tyčios buvimo... 450. Dėl kaltinimo pagal BK 184 str. 1 d. ( dažymo pompos pardavimas).... 451. Kaltinamasis S. M. parodė, kad dažymo įrenginys buvo nupirktas UAB „P.... 452. Liudytojas V. P. apklaustas teisme patvirtino, kad iš S. M. pirko dažymo... 453. Teisme apklaustas civ. ieškovas C. K. parodė, kad nutraukus bendravimą su M.... 454. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad neteisingai buvo nurodyta dažymo pompos... 455. Taigi S. M. pagal BK 184 straipsnio 1 dalį išteisintinas.... 456. Dėl kaltinimo pagal BK 300 str. 1 d. ... 457. Kaltinamasis S. M. parodė, kad R. L. namo statybose Vydmantuose atliko darbus... 458. Liudytojas R. L. parodė, kad statomame name Vydmantuose jis atliko statybos... 459. Teismo manymu, šis kaltinimas R. M. nepasitvirtino. Byloje nebuvo atliktas R.... 460. Apibendrinant teismas pažymi, kad Kasacinis teismas ne kartą nurodė, kad ne... 461. Lietuvos Respublikos K. T., aiškindamas konstitucinį teisinės valstybės... 462. Kiti klausimai... 463. Kaltinamajam S. M. ikiteisminio tyrimo met paskirta kardomoji priemonė-... 464. Daiktai, turintys reikšmės bylai tirti ir nagrinėti: nešiojamas kompiuteris... 465. 4 dėžes su UAB “P. B.” buhalteriniais dokumentais nuosprendžiui... 466. AB Swedbank dokumentus, pateiktus teismui, palikti saugoti prie bylos.... 467. Dėl civilinio ieškinio... 468. Byloje UAB „P. B.“ yra pareiškusi 329 195, 20 Lt ( 95 418.89 Eur)... 469. Pagal ( - ) straipsnį civilinis ieškinys baudžiamajame procese – dėl... 470. LAT yra pažymėjęs, jog BPK nereglamentuoja klausimo, koks sprendimas dėl... 471. Remiantis aukščiau išdėstytu, byloje nustačius, kad dėl dalies kaltinimų... 472. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) 299, 301... 473. baudžiamąją bylą S. M. atžvilgiu dėl kaltinimo pagal BK 183 straipsnio 1... 474. baudžiamąją bylą S. M. atžvilgiu dėl kaltinimo pagal BK 184 straipsnio 1... 475. baudžiamąją bylą S. M. atžvilgiu dėl kaltinimo pagal BK 184 straipsnio 1... 476. Pagal BK 183 straipsnio 1 dalį ( dėl 6800 Lt pasisavinimo) S. M. išteisinti... 477. Pagal BK 183 straipsnio 1 dalį ( dėl už bendrovės lėšas įsigytų... 478. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ( dėl G. M. išmokėtos sumos) S. M.... 479. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ( dėl 6800 Lt dvigubo įtraukimoį ūkinių... 480. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ( dėl krosnelės dokumentų nepateikimo) S. M.... 481. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ( dėl dokumentais nepagrįstų išlaidų) S.... 482. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ( dėl automobilio „Peugeot“ pardavimo) S.... 483. Pagal BK 184 straipsnio 1 dalį ( dėl dažymo pompos pardavimo) S. M.... 484. Pagal BK 300 straipsnio 1 dalį S. M. išteisinti nepadarius nusikalstamos... 485. Kaltinamajam S. M. paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą... 486. Daiktus, turinčius reikšmės bylai tirti ir nagrinėti: nešiojamą... 487. 4 dėžes su UAB “P. B.” buhalteriniais dokumentais nuosprendžiui... 488. AB Swedbank dokumentus, pateiktus teismui, palikti saugoti prie bylos.... 489. UAB „P. B.“ pareikštą civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.... 490. Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali būti...