Byla e2-993-450/2020
Dėl įpareigojimo įvykdyti sutartį natūra

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Žvalguva“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2020 m. balandžio 20 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Žvalguva“ ieškinį atsakovei restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei ,,Lietuvos cukrus“ dėl įpareigojimo įvykdyti sutartį natūra,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) ,,Žvalguva“ pateikė ieškinį atsakovei restruktūrizuojamai UAB ,,Lietuvos cukrus“ dėl įpareigojimo vykdyti sutartį natūra bei prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti UAB ,,Žvalguva“ nuosavybės teise priklausantį turtą, 13 070 500 kg cukraus, esantį sandėliuose, esančiuose ( - ) ir šio turto saugotoja iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo paskirti ieškovę, pavedant ieškovės pasirinktam antstoliui sudaryti areštuoto turto sąrašą ir specifikacijas, leidžiant ieškovei šiuo turtu (cukrumi) disponuoti vykdant sutartinius įsipareigojimus tretiesiems asmenims.

72.

8Ieškovė UAB ,,Žvalguva“ nurodė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas ir pareikštas dėl ieškovei nuosavybės teise priklausančios pagamintos produkcijos (cukraus) perdavimo (grąžinimo). Ieškovė taip pat nurodė, kad atsakovė yra nesąžininga jos atžvilgiu. Atsakovė savo finansines problemas siekia išspręsti jos žinioje esančio turto (saugomo cukraus), nuosavybės teise priklausančio ieškovei, realizavimu ir / ar slėpimu, ką patvirtina jos pačios pranešimas bei duomenys apie turto dalies perleidimą kitiems ūkio subjektams. Atsakovės finansinė padėtis yra prasta, todėl turtas bet kuriuo metu gali būti perleistas kitiems asmenims.

93.

10Atsakovė restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė (toliau – RUAB) ,,Lietuvos cukrus“ su prašymu nesutiko, nurodė, kad ieškovė pasirinko neleistiną ir aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą, todėl ieškinys yra prima facie (tikėtinai) nepagrįstas. Nurodė, kad cukrus (kaip turtas), nėra individualiais požymiais apibūdinamas daiktas, todėl ieškovė negali ginti savo teisių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.60 straipsnio 1 dalies pagrindu. Ieškovė gali reikalauti tik nuostolių atlyginimo, o ne įvykdyti prievolę natūra. Ieškovė yra viena iš atsakovės kreditorių iškeltoje restruktūrizavimo byloje. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovės sandėliuose esančiai produkcijai, su leidimu ieškovei ją iš karto pardavinėti, neatitiktų restruktūrizavimo proceso tikslų, žlugdytų įmonę, pažeistų daugumos jos kreditorių interesus bei teisėtus lūkesčius, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.

114.

12Taip pat nėra rizikos, kad ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo vykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas. Atsakovė yra veikiantis, cukrų gaminantis fabrikas, ką ieškinyje pripažįsta ir ieškovė. Cukrus yra rūšies požymiais apibrėžtas daiktas. Jei būtų priimtas ieškovei palankus sprendimas, atsakovė galėtų perduoti ieškovei atitinkamą kiekį analogiško naujai pagaminto cukraus ir nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Atsakovė yra ne pirmą dešimtmetį veikianti bendrovė, vykdanti gamybinę veiklą, turinti beveik pusantro šimto darbuotojų. Nors įmonė yra restruktūrizuojama, esant palankiam teismo sprendimui, įmonė turėtų galimybę sprendimą įvykdyti ir nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių.

135.

14Ieškovė nėra pareiškusi reikalavimo dėl atsakovės atlikto vienašalio sandorio – jo neginčija iš esmės. Jei ieškovė laiko, kad cukrus yra jos nuosavybė, prašymas jį areštuoti yra neracionalus. Jei pripažįsta esant ginčą dėl cukraus nuosavybės, tai laikinosios apsaugos priemonės sutampa su ieškinio dalyku ir todėl yra negalimos. Ieškovė dar iki ieškinio pateikimo ėmėsi savavališkų veiksmų, siekdama jėga perimti cukrų iš atsakovės valdomų sandėlių, dėl ko atsakovė yra pateikusi skundą prokuratūrai.

156.

16RUAB ,,Lietuvos cukrus‘‘ restruktūrizavimo administratorius A. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo palieka spręsti teismo nuožiūra.

17II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

187.

19Šiaulių apygardos teismas 2020 m. balandžio 20 d. nutartimi ieškovės UAB „Žvalguva“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintas.

208.

21Teismas nurodė, kad atsakovė UAB „Lietuvos cukrus“ yra restruktūrizuojama įmonė. Lietuvos apeliacinis teismas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo restruktūrizuojamos bendrovės atžvilgiu yra pasisakęs 2017 m. liepos 13 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-1023-943/2017, bei nurodęs, kad teismas gavęs pareiškimą iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, galiosiančias tik iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos. Įsiteisėjus nutarčiai dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų ir privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą, įskaityti reikalavimus, įkeisti, parduoti ar kitaip perduoti įmonės turtą, reikalingą įmonės veiklai tęsti (ĮRĮ 8 straipsnio 1 punktas), todėl netenka prasmės ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal finansinius reikalavimus, pareikštus kitose civilinėse bylose, nes iškėlus restruktūrizavimo bylą visiems egzistuojantiems restruktūrizuojamos įmonės kreditoriams, atsižvelgiant į pagrindinius restruktūrizavimo bylos principus, kreditorių lygiateisiškumą bei jų reikalavimų proporcingą patenkinimą, nepriklausomai nuo to ar kreditorinius reikalavimus jie pareiškė restruktūrizavimo byloje ar kitose civilinėse bylose, turi būti sudaromos vienodos galimybės reikalavimų užtikrinimui bei patenkinimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1294/2009, 2016 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-487-241/2016). Teismas pažymėjo, kad tokios pat teisinės pasekmės numatytos ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 28 straipsnyje, kuris įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d.

229.

23Kitaip tariant, nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, įmonės turtas valdomas bei juo disponuojama specialaus įstatymo nustatyta tvarka, kas savaime panaikina grėsmes, susijusias su turto perleidimu tretiesiems asmenims ar vengimu atsiskaityti su ieškove, siekiant išvengti ieškovės reikalavimo patenkinimo iš šio turto. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas sudarytų nevienodas galimybes visiems restruktūrizuojamos atsakovės kreditoriams ir suteiktų prioritetą vienos kreditorės reikalavimų užtikrinimui.

2410.

25Ieškovė yra pareiškusi ieškinį dėl prievolės įvykdymo natūra, kuris savo esme yra turtinis ginčas. Nagrinėjamu atveju leidus vienam iš restruktūrizuojamos įmonės kreditorių realizuoti turtą, būtų paneigta visa restruktūrizavimo proceso esmė ir pažeisti kitų įmonės kreditorių interesai. Nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymą lemia aplinkybė, kad atsakovė yra restruktūrizuojama įmonė, kurios turtas yra valdomas specialiuose teisės aktuose numatyta tvarka.

26III. Atskirojo skundo argumentai

2711. Ieškovė UAB „Žvalguva“ atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2020 m. balandžio 20 d. nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

2811.1. Lietuvos apeliacinio teismo praktika civilinėje byloje Nr. e2-1023-943/2017 nėra aktuali, kadangi taikytina tik piniginių prievolių, neįvykdytų iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, atžvilgiu. Šiuo atveju reiškiamas ieškinio reikalavimas ir prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ginčijant sandorius, sudarytus jau su restruktūrizuojama įmone, jai vykdant ūkinę komercinę veiklą. Tokių sandorių vykdymo užtikrinimui laikinųjų apsaugos priemonių taikymas įstatymais nedraudžiamas.

2911.2. Turto pardavimai pagal sutartis vykdomi kiekvieną dieną. Nuosavybės teisė į turtą ieškovei pereina nuo šio turto (cukraus) pagaminimo momento. Sutartys neginčijamos, kadangi jose aptarta, kad visas pagamintas cukrus nuo jo pagaminimo momento priklauso ieškovei. Atsakovė šį turtą įsipareigojo tik saugoti. Ieškovei priklausantis turtas negali būti sutapatinamas su restruktūrizuojamos įmonės turtu.

3011.3. Pasikeitus atsakovės įmonės vadovui, bendrovė nevykdo sutarčių ir atsisako perduoti turtą ieškovei. Ieškovė yra apmokėjusi už šią produkciją, todėl turto neperdavimas jo savininkei niekaip negali būti pateisinamas sunka atsakovės įmonės finansine padėtimi.

3111.4. Atsakovei restruktūrizavimo byla buvo iškelta dėl ieškovės suteiktų finansinių investicijų.

3211.5. Ieškovės pareikštas ieškinys yra preliminariai pagrįstas. Atsakovė ėmėsi veiksmų dėl ieškovei priklausančio turto realizavimo ir /ar slėpimo. Todėl yra reali grėsmė, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti iš esmės neįmanomu.

3311.6. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė ir nevertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinų pagrindų: ieškinio pagrįstumo preliminaraus įvertinimo ir grėsmės palankaus teismo sprendimo įvykdymui aplinkybių.

3411.7. Šalys pirkimo-pardavimo sutartimis yra susitarę ne dėl bet kokio cukraus kiekio pardavimo, o viso iš 2018-2019 ir 2019-2020 metų cukrinių runkelių derliaus pagaminto cukraus. Ieškovė siekia susigrąžinti jai nuosavybės teise priklausantį turtą apibrėžtą individualiais požymiais.

3511.8. Atsakovė akivaizdžiai nesąžininga, kadangi finansines problemas siekia išspręsti ieškovei nuosavybės teise priklausančio turto – cukraus realizavimu. 12. Atsakovė RUAB „Lietuvos cukrus“ atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

36Teismas

konstatuoja:

37IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3813. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai). Be to, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo peržengti atskirajame skunde bei atsiliepime į jį nustatytas bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas.

3912.

40Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl nutarties, kuria netaikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštas UAB ,,Žvalguva“ nuosavybės teise priklausančiam turtui, 13 070 500 kg cukraus, esančiam sandėliuose, esančiuose ( - ), šio turto saugotoja paskiriant ieškovę UAB „Žvalguva“, leidžiant ieškovei šiuo turtu (cukrumi) disponuoti, vykdant sutartinius įsipareigojimus tretiesiems asmenims, teisėtumo ir pagrįstumo. Dėl rašytinių paaiškinimų priėmimo

4113.

42Atsakovė RUAB „Lietuvos cukrus“ pateikė rašytinius paaiškinimus į apeliantės atskirąjį skundą, kuriuos prašo priimti į bylą.

4314.

44Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nesusiklostė įstatyme numatyta išimtinė situacija, leidžianti priimti atsakovės RUAB „Lietuvos cukrus“ teikiamus rašytinius paaiškinimus. Pirma, ji nepagrindė aplinkybių, neleidusių jai pateikti atsiliepimo į apeliantės UAB „Žvalguva“ atskirąjį skundą pirmosios instancijos teismo nustatytu terminu, antra, teikiamuose paaiškinimuose atsakovė pažymėjo, kad nori atkreipti dėmesį į jos ankstesnę poziciją byloje ir iš esmės prašo vadovautis į bylą pateiktame atsiliepime į ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodytais argumentais, nurodė, kad esminės ginčo aplinkybės nepasikeitė. Todėl apeliacinės instancijos teismas vertina, kad atsakovė RUAB „Lietuvos cukrus“ byloje yra pateikusi savo poziciją dėl ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl atsisakytina priimti į bylą teikiamus rašytinius paaiškinimus. Dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo

4515.

46Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos teisėtai, įstatymas numato dvi privalomas sąlygas: 1) ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai (prima facie) pagrįstas; 2) turi egzistuoti reali grėsmė, kad nesiėmus tokių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti / pasidaryti nebeįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti tokių apsaugos priemonių. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas kiekvienoje byloje yra sprendžiamas atsižvelgiant į tos bylos faktines aplinkybes, t. y. nustatant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų buvimą būtent konkrečioje byloje.

4716.

48Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai aiškinama, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės klausimo, netiria ir nevertina ieškinio faktinių bei teisinių argumentų, vėlesnėje civilinio proceso stadijoje nulemiančių ieškinio (jo dalies) patenkinimą arba nepatenkinimą, o tik preliminariai pagal prima facie doktriną nustato tikimybę, kad ieškovui palankus teismo sprendimas galėtų būti priimtas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-108-516/2015; 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1772-943/2016).

4917.

50Šiuo atveju sujungtos dvi civilinės bylos ir nagrinėjami du ieškovės UAB „Žvalguva“ ieškiniai, viename jų ieškovė reiškia ieškinio reikalavimą atsakovei RUAB „Lietuvos cukrus“, prašydama įpareigoti atsakovę vykdyti 2018 m. rugsėjo 21 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. LC-S-2018-09-21/1 ir 2019 m. rugsėjo 18 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. LC-S-2019-09-18/1 natūra – įpareigoti atsakovę perduoti ieškovei 13 070 500 kg cukraus, saugomo atsakovei priklausančiose patalpose, esančiose ( - ).

5118.

52Ieškovė reiškia ir kitą ieškinio reikalavimą, kuriuo prašo pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovės RUAB „Lietuvos cukrus“ 2020 m. kovo 19 d. vienašalį atsisakymą (nutraukimą) nuo 2018 m. rugsėjo 21 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. LC-S-2018-09-21/1 ir 2019 m. rugsėjo 18 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. LC-S-2019-09-18/1 bei sutartyse nurodytų daiktų – 2018-2019 ir 2019-2020 prekybos metų cukraus, pagaminto iš nurodyto laikotarpio cukrinių runkelių derliaus, išreikalavimą iš ieškovės.

5319.

54Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ieškovės procesinių dokumentų turinį bei prie jų pateiktus rašytinius įrodymus, sprendžia, kad nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovės pareikšti ieškininiai reikalavimai yra aiškiai nepagrįsti. Šiuo atveju ieškinys pareikštas dėl ieškovei nuosavybės teise priklausančios atsakovės pagamintos produkcijos (cukraus) perdavimo CK 6.60 straipsnio 1 dalies, CK 6.305 straipsnio, 1.138 straipsnio 4 punkto pagrindais. Kitu ieškinio reikalavimu ieškovė ginčija atsakovės 2020 m. kovo 19 d. vienašališką atsisakymą (nutraukimą) nuo pirkimo-pardavimo sutarčių tuo pagrindu, kad bendrovėje taikytina kiekybinio atstovavimo taisyklė, pagal kurią visus sandorius ir kitus dokumentus pasirašo bei kitus veiksmus bendrovės vardu atlieka generalinis direktorius su prokuristu. Ieškovė nurodo, kad ginčijamas atsisakymas nuo sutarčių nebuvo suderintas su prokuriste, todėl pripažintinas neteisėtu ir negaliojančiu. Ieškovė reikalavimą grindžia ir aplinkybe dėl netinkamo vienašališko sutarčių atsisakymo (nutraukimo) procedūrų pažeidimo bei teisėto pagrindo atsisakyti sutarčių bei išreikalauti turtą, nebuvimo.

5520.

56Kaip matyti iš ieškinio turinio, ieškovė nurodė ieškinių faktinį pagrindą ir pateikė reiškiamus materialinius reikalavimus pagrindžiančius įrodymus. Jeigu ieškiniuose nurodytos aplinkybės pasitvirtintų, jie galėtų būti tenkinami. Be to, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl tikėtino ieškinio nepagrįstumo tik tuomet, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, pavyzdžiui, kai ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą, arba kai prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015; 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-8-464/2017). Šiuo atveju tokių aplinkybių apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Dėl teisinio reglamentavimo

5721.

58Kaip nustatyta, atsakovei UAB „Lietuvos cukrus“ 2018 m. rugpjūčio 30 d. Kauno apygardos teismo nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla (nutartis įsiteisėjo 2018 m. rugsėjo 10 d.) (Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-1537-260/2020). Restruktūrizuojamai bendrovei atnaujintas terminas restruktūrizavimo planui pateikti ir nustatytas dviejų mėnesių (iki 2020 m. rugpjūčio 30 d.) terminas šiam planui pateikti.

5922.

60Pirmosios instancijos teismas vadovavosi Lietuvos apeliacinio teismo praktika ir vertino, kad nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, įmonės turtas valdomas bei juo disponuojama specialaus Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) nustatyta tvarka, kas savaime panaikina grėsmes, susijusias su turto perleidimu tretiesiems asmenims ar vengimu atsiskaityti su ieškove, siekiant išvengti ieškovės reikalavimo patenkinimo iš šio turto. Teismas nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas sudarytų nevienodas galimybes visiems restruktūrizuojamos atsakovės kreditoriams ir suteiktų prioritetą vienos kreditorės reikalavimų užtikrinimui. Teismas netenkino prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodęs, kad įsiteisėjus restruktūrizavimo bylai, draudžiama vykdyti visas pinigines prievoles, atlikti kitus įstatyme numatytus veiksmus, todėl netenka prasmės ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas (ĮRĮ 8 straipsnio 1 dalis). Teismas nurodė, kad tokios apimties teisinės pasekmės numatytos ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme (toliau – JANĮ).

6123.

62Kaip matyti iš bylos medžiagos, šalys 2018 m. rugsėjo 21 d. Pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. LC-S-2018-09-21/1 (toliau – Sutartis/1) ir 2019 m. rugsėjo 18 d. Pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. LC-S-2019-09-18/1 (toliau – Sutartis/2) susitarė dėl viso cukraus iš 2018-2019 metų ir 2019-2020 metų cukrinių rinkelių derliaus pagaminimo, sufasavimo ir saugojimo bei pardavimo ieškovei UAB „Žvalguva“, sutartyse numatytomis sąlygomis atsiskaičius už produkciją. Kaip teisingai nurodė apeliantė, pirkimo-pardavimo sutartys sudarytos su restruktūrizuojama UAB „Lietuvos cukrus“, šiai vykdant veiklą restruktūrizavimo procese. Sutarčių pagrindu šalys susitarė, kad visas per nurodytą cukrinių runkelių derliaus laikotarpį pagaminamas cukrus atitenka ieškovei nuosavybės teise nuo jo pagaminimo momento (Sutarties 1.4 punktas), ieškovė apmoka už produkciją sutartyje nustatyta tvarka (Sutarties 2 punktas). Ieškovė teigia, kad pagal pirkimo-pardavimo sutartis, kuriomis šalys susitarė dėl viso 2018-2019 ir 2019-2020 metų cukrinių rinkelių derliaus cukraus pagaminimo, sufasavimo, saugojimo ir pardavimo ieškovei numatytomis sąlygomis ir tvarka, toks turtas (cukrus) priklauso ieškovei nuosavybės teise, t. y. ginčo cukrus nėra restruktūrizuojamos bendrovės turtas, todėl šiam turtui netaikytini restruktūrizavimo procese numatyti ribojimai dėl jo disponavimo, bei suformuota praktika dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apimties (ĮRĮ 7 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

6324.

64Kita vertus, byloje pateikti duomenys – RUAB „Lietuvos cukrus“ 2020 m. kovo 19 d. pranešimas Dėl sutarčių atsisakymo ir daiktų išreikalavimo, kuriuo restruktūrizuojama įmonė pranešė UAB „Žvalguva“, kad vadovaujantis CK 6. 345 straipsnio 1 dalimi atsisako nuo pirkimo-pardavimo sutarčių (nesumokėta pagaminto cukraus kaina) ir išreikalauja iš UAB „Žvalguva“ sutartyse numatytą turtą – iš 2018-2019 ir 2019-2020 metų cukrinių runkelių derliaus pagamintą cukrų. Atsakovė taip pat nurodė, kad 2020 m. kovo 19 d. yra pateikusi ieškovei kreditinę sąskaitą, serija ACC12, numeris 005699, 2 794 417,86 Eur sumai, kurios ieškovė nepriėmė.

6525.

66Taigi, byloje tarp šalių kilo ginčas dėl tinkamo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymo, atsakovei teigiant, kad ieškovė neatsiskaitė už pagamintą ir jai perduotą pagal sutartis produkciją, bei pranešus, kad atsisako nuo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymo ir išreikalauja iš ieškovės UAB „Žvalguva“ 2018-2019 ir 2019-2020 metais pagamintą cukrų, t. y. ginčas dėl pagamintos produkcijos (cukraus) nuosavybės.

6726.

68Atsižvelgiant į tai, kad byloje kilo ginčas dėl ieškovei nuosavybės teise priklausančio turto apimties bei atsisakymo (nutraukimo) nuo pirkimo-pardavimo sutarčių ir turto (cukraus) išreikalavimo iš ieškovės, teisėtumo ir pagrįstumo, šiam ginčo teisniam santykiui neturi esminės reikšmės atsakovės vykdomas restruktūrizavimo procesas, todėl sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įstatymas nenumato draudimo restruktūrizuojamai įmonei taikyti turto areštą ar kitus apribojimus vien dėl jos kaip restruktūrizuojamos įmonės statuso (ĮRĮ 7 straipsnio 2 dalis, 8 straipsnio 3 punktas). Be to, kaip teisingai atkreipė dėmesį ieškovė, atsakovės finansiniai įsipareigojimai dėl tinkamo prievolių įvykdymo kreditoriams atsirado Kauno apygardos teismui 2018 m. rugpjūčio 30 d. priėmus nutartį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, todėl laikinosios apsaugos priemonės taikomos neatsižvelgiant į restruktūrizavimo procesą, o vertinant tai, ar egzistuoja civilinio proceso kodekse numatytos sąlygos taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Taigi, sutiktina su apeliante, kad šiuo atveju netaikytina restruktūrizavimo proceso apsauga, nes ieškinio reikalavimas kildinamas iš sutarčių, sudarytų jau su restruktūrizuojama bendrove. Esant ginčui dėl nuosavybės teisės turto (cukraus) saugomo atsakovei priklausančiuose sandėliuose, dėl šio turto (cukraus) negali pasisakyti ir / ar spręsti restruktūrizuojamos bendrovės kreditoriai, todėl sutiktina su apeliante, kad šiuo atveju nėra pagrindo remtis teismų praktika, suformuota dėl restruktūrizuojamai bendrovei priklausančio turto prievolių vykdymo draudimo ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių apimties. Dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui

6927.

70Antroji būtina sąlyga taikyti laikinąsias apsaugos priemones – turi egzistuoti reali grėsmė, kad nesiėmus tokių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti / pasidaryti nebeįmanomas.

7128.

72Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis – užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Taigi, laikinąsias apsaugos priemones teismas turi ir gali taikyti tik tuomet, kai yra pakankamas pagrindas manyti, kad teismo sprendimą įvykdyti bus sunku arba neįmanoma tuo atveju, jeigu pareikštas ieškinys būtų patenkintas. Teismas turi teisę taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios tiesiogiai susijusios su ieškinyje pareikštais reikalavimais, padeda užtikrinti šių reikalavimų įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės, kurios neužtikrina ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo, negali būti taikomos.

7329.

74Aktualioje teismų praktikoje išaiškinta, kad ne asmens, kuriam prašoma taikyti apribojimus, turtinė padėtis ir (ar) pareikšto ieškinio suma, o šio asmens elgesys, jo sąžiningumas ar nesąžiningumas turi esminę reikšmę sprendžiant dėl būtinybės užtikrinti pareikšto ieškinio reikalavimą (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-90-464/2019).

7530.

76Kaip jau nurodyta, šiuo atveju ieškovė prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, prašydama areštuoti jos vertinimu ne restruktūrizuojamai bendrovei priklausantį turtą, o ieškovei nuosavybės teise priklausantį turtą – cukrų, saugojamą atsakovei priklausančiose patalpose. Esant ginčui dėl tinkamo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymo bei atsisakymo nuo sutarčių ir šio turto išreikalavimo iš ieškovės valdymo atsakovės RUAB „Lietuvos cukrus“ naudai teisėtumo, ieškovė, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi įrodyti grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, t. y. atsakovės nesąžiningumą ketinant nuslėpti, perleisti ar kitaip suvaržyti jos žinioje esantį ginčo turtą. Šiuo atveju šalys ginčo pirkimo-pardavimo sutartimis susitarė, kad turtas (pagamintas cukrus) bus saugojamas atsakovei nuosavybės teise priklausančiose patalpose. Taigi, apeliantė turi procesinę pareigą įrodyti, kad atsakovė ėmėsi kokių nors veiksmų, kurie leistų daryti išvadą, jog atsakovė nesąžininga ir /ar ketina nuslėpti, perleisti ar kitaip suvaržyti savo žinioje esantį ginčo turtą.

7731.

78Grėsmė būsimo galbūt ieškovei palankaus sprendimo įvykdymui galėtų kilti tada, jei byloje būtų patikimų duomenų apie tai, kad atsakovė ketina perleisti, kitaip apsunkinti turimą turtą ar panašiais būdais siekti išvengti galimų prievolių įvykdymo. Atsakovės nesąžiningumą ieškovė įrodinėja ne tik neteisėtu pranešimo dėl sutarčių nutraukimo ir daiktų išreikalavimo faktu, bet ir iš RUAB „Lietuvos cukrus“ 2020 m. kovo 17 d. gautu pranešimu Nr. LC-2020/19, kuriame atsakovė nurodė, kad susiklosčius sudėtingai jos finansinei situacijai – trūkstant lėšų būtiniems darbams ir kitiems mokėjimams apmokėti, bei 2018 m. lapkričio 15 d. sudaryto papildomo susitarimo dėl kainodaros pakeitimo pagrindu, buvo pabloginta bendrovės finansinė padėtis, todėl atsižvelgiant į tai, kad ieškovei priklausantis cukrus yra atsakovei priklausančiuose sandėliuose, kuris nėra realizuotas ir užima sandėliavimo vietą, blogėja jo kokybė, todėl siekdama užtikrinti būtinus piniginius srautus RUAB „Lietuvos cukrus“ vadovybė nusprendė realizuoti 2018-2019 metų gamybos cukrų savarankiškai. Atsakovės nesąžiningumą ieškovė įrodinėja ir pateiktomis į bylą PVM sąskaitomis faktūromis, kurios patvirtina, kad dalis saugomos ginčo produkcijos (cukraus) buvo perleista tretiesiems asmenims.

7932.

80Ieškovė paaiškino, kad atsakovei RUAB „Lietuvos cukrus“ trūkstant apyvartinių lėšų, ieškovė, siekdama suteikti atsakovei finansines investicijas, sudarė ginčo pirkimo-pardavimo sutartis, taip siekdama nupirkti visą pagamintą nurodytu laikotarpiu produkciją – cukrų iš anksto sutarta kaina, saugomą pas atsakovę, ir šią produkciją (cukrų) perparduoti užsakovams – tretiesiems asmenims. Apeliantė paaiškino, kad atsakovė jos atžvilgiu aiškiai nesąžininga, kadangi savo finansines problemas siekia spręsti ieškovės sąskaita – jos žinioje esančio turto (cukraus) realizavimu.

8133.

82Įvertinus nurodytas aplinkybes, bei jas pagrindžiančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad apeliantė įrodė galimą atsakovės nesąžiningumą vykstant ginčui su ieškove dėl saugomos sandėliuose produkcijos (cukraus) grąžinimo natūra ir / ar turto (cukraus) nuosavybės apimties, jog atsakovė realizuoja (ketina realizuoti) jos sandėliuose saugojamą ginčo turtą, todėl yra nustatyta antroji įstatyme numatyta sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

8334.

84Ieškovė prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti UAB ,,Žvalguva“ nuosavybės teise priklausantį turtą, 13 070 500 kg cukraus, esantį sandėliuose, esančiuose ( - ) ir šio turto saugotoja iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo paskirti ieškovę, pavedant ieškovės pasirinktam antstoliui sudaryti areštuoto turto sąrašą ir specifikacijas, leidžiant ieškovei šiuo turtu (cukrumi) disponuoti vykdant sutartinius įsipareigojimus tretiesiems asmenims.

8535.

86Apeliantė prašomo areštuoti turto (cukraus) apimtį įrodinėja 2020 m. kovo 16 d. Inventorizacijos aktu Nr. INV23056, kuris patvirtina, kad atsakovei priklausančiuose sandėliuose saugomo cukraus kiekis yra 13 070 500 kg. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, atsižvelgęs į ieškinio dalyką, vertina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė įrodinėja, jog jai nuosavybės teise priklauso ginčo turtas (cukrus) ir jį siekia atgauti natūra, apeliantei įrodžius atsakovės galimus nesąžiningus veiksmus, siekiant realizuoti (realizuojant) jos nuosavybės teise priklausančiose patalpose saugojamą ginčo turtą – cukrų, prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinamas iš dalies ir areštuojamas atsakovės sandėliuose esantis turtas – 13 070 500 kg cukraus. Šio turto saugotoju pagal šalių sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis nurodyta atsakovė, todėl esant ginčui dėl tinkamo sutarčių vykdymo ir / ar atsisakymo nuo sutarčių ir turto išreikalavimo teisėtumo, paskirti šio turto saugotoja ieškovę nėra teisinio pagrindo, tuo labiau, kad ginčo turtas saugojamas atsakovei nuosavybės teise priklausančiose patalpose.

8736.

88Ieškovė taip pat prašo leisti disponuoti ginčo turtu (cukrumi), vykdant sutartinius įsipareigojimus tretiesiems asmenims. Atsižvelgiant į ginčo dalyką (iš esmės dėl nuosavybės teisės), laikinųjų apsaugos priemonių taikymas prašoma apimtimi, leidžiant ieškovei disponuoti ginčo turtu, būtų perteklinis, neatitinkantis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirties bei galimai pažeistų vienos iš šalių teises ir teisėtus interesus, todėl prašymas šioje dalyje netenkinamas. Dėl procesinės bylos baigties

8937.

90Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pirmiau nurodytus teisinius ir faktinius argumentus sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinamas iš dalies – areštuotinas atsakovei priklausančiuose sandėliuose esantis turtas 13 070 500 kg cukraus, pavedant ieškovės pasirinktam antstoliui sudaryti areštuojamo turto sąrašą ir specifikacijas. Kitoje dalyje ieškovės prašymas netenkinamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

9138.

92Apeliacinės instancijos teismas išaiškina šalims teisę teikti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių (arešto masto) pakeitimo ir / ar panaikinimo, paaiškėjus aplinkybėms bei pateikus duomenis dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo (apimties) pažeidimo vienos iš šalių atžvilgiu ir /ar nustačius, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neteisėtai varžo šalies teises ir pareigas.

93Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

94Šiaulių apygardos teismo 2020 m. balandžio 20 d. nutartį panaikinti.

95Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Žvalguva“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti iš dalies.

96Areštuoti 13 070 500 kg cukraus, kuris saugojamas atsakovei restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Lietuvos cukrus“ (juridinio asmens kodas 151004254) nuosavybės teise priklausančiuose sandėliuose, esančiuose ( - ), pavedant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Žvalguva“ pasirinktam antstoliui sudaryti areštuoto turto sąrašą ir specifikacijas.

97Kitoje dalyje ieškovės prašymą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) ,,Žvalguva“ pateikė... 7. 2.... 8. Ieškovė UAB ,,Žvalguva“ nurodė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas... 9. 3.... 10. Atsakovė restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė (toliau – RUAB)... 11. 4.... 12. Taip pat nėra rizikos, kad ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo... 13. 5.... 14. Ieškovė nėra pareiškusi reikalavimo dėl atsakovės atlikto vienašalio... 15. 6.... 16. RUAB ,,Lietuvos cukrus‘‘ restruktūrizavimo administratorius A. G.... 17. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 18. 7.... 19. Šiaulių apygardos teismas 2020 m. balandžio 20 d. nutartimi ieškovės UAB... 20. 8.... 21. Teismas nurodė, kad atsakovė UAB „Lietuvos cukrus“ yra... 22. 9.... 23. Kitaip tariant, nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo... 24. 10.... 25. Ieškovė yra pareiškusi ieškinį dėl prievolės įvykdymo natūra, kuris... 26. III. Atskirojo skundo argumentai... 27. 11. Ieškovė UAB „Žvalguva“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 28. 11.1. Lietuvos apeliacinio teismo praktika civilinėje byloje Nr.... 29. 11.2. Turto pardavimai pagal sutartis vykdomi kiekvieną dieną. Nuosavybės... 30. 11.3. Pasikeitus atsakovės įmonės vadovui, bendrovė nevykdo sutarčių ir... 31. 11.4. Atsakovei restruktūrizavimo byla buvo iškelta dėl ieškovės suteiktų... 32. 11.5. Ieškovės pareikštas ieškinys yra preliminariai pagrįstas. Atsakovė... 33. 11.6. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė ir nevertino laikinųjų... 34. 11.7. Šalys pirkimo-pardavimo sutartimis yra susitarę ne dėl bet kokio... 35. 11.8. Atsakovė akivaizdžiai nesąžininga, kadangi finansines problemas... 36. Teismas... 37. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 38. 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis... 39. 12.... 40. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl nutarties, kuria netaikytos laikinosios... 41. 13.... 42. Atsakovė RUAB „Lietuvos cukrus“ pateikė rašytinius paaiškinimus į... 43. 14.... 44. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju... 45. 15.... 46. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 47. 16.... 48. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai aiškinama, kad teismas,... 49. 17.... 50. Šiuo atveju sujungtos dvi civilinės bylos ir nagrinėjami du ieškovės UAB... 51. 18.... 52. Ieškovė reiškia ir kitą ieškinio reikalavimą, kuriuo prašo pripažinti... 53. 19.... 54. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ieškovės procesinių dokumentų... 55. 20.... 56. Kaip matyti iš ieškinio turinio, ieškovė nurodė ieškinių faktinį... 57. 21.... 58. Kaip nustatyta, atsakovei UAB „Lietuvos cukrus“ 2018 m. rugpjūčio 30 d.... 59. 22.... 60. Pirmosios instancijos teismas vadovavosi Lietuvos apeliacinio teismo praktika... 61. 23.... 62. Kaip matyti iš bylos medžiagos, šalys 2018 m. rugsėjo 21 d.... 63. 24.... 64. Kita vertus, byloje pateikti duomenys – RUAB „Lietuvos cukrus“ 2020 m.... 65. 25.... 66. Taigi, byloje tarp šalių kilo ginčas dėl tinkamo pirkimo-pardavimo... 67. 26.... 68. Atsižvelgiant į tai, kad byloje kilo ginčas dėl ieškovei nuosavybės teise... 69. 27.... 70. Antroji būtina sąlyga taikyti laikinąsias apsaugos priemones – turi... 71. 28.... 72. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis – užtikrinti būsimo... 73. 29.... 74. Aktualioje teismų praktikoje išaiškinta, kad ne asmens, kuriam prašoma... 75. 30.... 76. Kaip jau nurodyta, šiuo atveju ieškovė prašo taikyti laikinąsias apsaugos... 77. 31.... 78. Grėsmė būsimo galbūt ieškovei palankaus sprendimo įvykdymui galėtų... 79. 32.... 80. Ieškovė paaiškino, kad atsakovei RUAB „Lietuvos cukrus“ trūkstant... 81. 33.... 82. Įvertinus nurodytas aplinkybes, bei jas pagrindžiančius rašytinius... 83. 34.... 84. Ieškovė prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti UAB... 85. 35.... 86. Apeliantė prašomo areštuoti turto (cukraus) apimtį įrodinėja 2020 m. kovo... 87. 36.... 88. Ieškovė taip pat prašo leisti disponuoti ginčo turtu (cukrumi), vykdant... 89. 37.... 90. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pirmiau nurodytus teisinius ir... 91. 38.... 92. Apeliacinės instancijos teismas išaiškina šalims teisę teikti prašymą... 93. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 94. Šiaulių apygardos teismo 2020 m. balandžio 20 d. nutartį panaikinti.... 95. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Žvalguva“ prašymą taikyti... 96. Areštuoti 13 070 500 kg cukraus, kuris saugojamas atsakovei... 97. Kitoje dalyje ieškovės prašymą atmesti....