Byla eB2-2204-567/2017
Dėl 2016-09-16 UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ kreditorių susirinkimo sprendimo pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Robertai Valkauskienei, dalyvaujant ieškovo P. M. atstovui advokatui J. B., atsakovo BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ atstovui advokatui K. Ž., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų P. M. ir UAB „Binsera“ skundus atsakovui BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“, trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, dėl 2016-09-16 UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ kreditorių susirinkimo sprendimo pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Ieškovas P. M. kreipėsi į teismą su skundu (1 t., b.l. 1-6), prašydamas:

  1. pripažinti negaliojančiu 2016-09-16 UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ kreditorių susirinkimo sprendimą dėl bankroto procedūrų vykdymo ne teismo tvarka;
  2. priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2016-11-07 UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ generalinis direktorius, ieškovas P. M. gavo bankroto administratoriaus M. T. įsakymą Nr. 1-B/2016, kuriame buvo nurodyta, kad 2016-09-16 įvyko UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ kreditorių susirinkimas, kuriame buvo nuspręsta vykdyti bendrovei bankroto procedūras ne teismo tvarka, o bankroto administratoriumi paskirti M. T.. Įsakyme bankroto administratorius nustatė ieškovui, kaip UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ generaliniam direktoriui, 15 dienų terminą perduoti administratoriui bendrovės turtą ir dokumentus (daiktus), taip pat pranešė, kad ieškovas nuo 2016 m. lapkričio 11 d. bus atleistas iš darbo pagal Darbo kodekso 137 str. ir Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 2 p. Ieškovas nebuvo informuotas nei apie 2016-09-16 vykusį bendrovės kreditorių susirinkimą, nei apie šiame susirinkime priimtus sprendimus. Bankroto administratorius prie šio siunčiamo įsakymo nepridėjo jokios informacijos apie vykusį kreditorių susirinkimą bei jo metu priimtus sprendimus, todėl ieškovas administratoriui pateikė prašymą dėl informacijos pateikimo. Šiame prašyme ieškovas nurodė, kad jam nėra žinomas gautame įsakyme Nr. 1-B/2016 nurodyto 2016-09-16 priimto sprendimo dėl bankroto procedūrų pradėjimo turinys, subjektai, dalyvavę šį sprendimą, taip pat su bankroto administratoriaus paskyrimu susijusi informacija. Siekdamas gauti ir susipažinti su visa informacija, susijusia su vykdomomis bankroto procedūromis, taip pat norėdamas įsitikinti bendrovei pradėtų procedūrų teisėtumu bei jas vykdančių subjektų teisėmis ir suteiktais įgaliojimais, ieškovas paprašė pateikti jam susipažinimui 2016-09-16 sprendimą dėl bankroto procedūrų ne teismo tvarka vykdymo bei visą kitą su šio sprendimo priėmimu susijusią informaciją. Ieškovas kreditorių susirinkimo protokolą gavo iš viešojo registro. Susipažinus su bendrovės kreditorių 2016-09-16 susirinkimo protokolu, paaiškėjo, kad bendrovės akcininkas Giammoro Limited išsiuntė bendrovės kreditoriams pasiūlymą vykdyti bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka. Šiame kreditorių susirinkime sprendimą vykdyti bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka priėmė tik vienas bendrovės kreditorius – KASSAPAN INC., kurio finansinių reikalavimų suma siekia 1023660 EUR sumą, sudarančią 92,78619301 % visų finansinių reikalavimų, nurodytų prie protokolo pridėtame kreditorių sąraše. Pažymėjo, kad ieškovas P. M. taip pat yra BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ kreditorius, kurio finansinis reikalavimas šio skundo pateikimo metu sudaro 32525,02 EUR sumą, tačiau ieškovas į kreditorių sąrašą įtrauktas nebuvo ir apie kreditorių susirinkimo sušaukimą informacijos negavo. Dėl šios priežasties ieškovas negalėjo išreikšti savo nuomonės dėl bendrovės bankroto proceso ne teismo tvarka vykdymo. Tai reiškia ieškovo, kaip kreditoriaus, teisių pažeidimą bei neteisėtą kreditorių susirinkimo sprendimo priėmimą. Ieškovas pažymėjo, kad apie šaukiamą kreditorių susirinkimą nebuvo informuotas nei žodžiu, nei elektroniniu paštu, nei registruotu laišku. Nors protokole yra nurodyta, kad bendrovės akcininkas Giammoro Limited išsiuntė bendrovės kreditoriams pasiūlymą vykdyti bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka, tačiau jokių pranešimų išsiuntimo ir įteikimo kreditoriams duomenų ieškovas nėra nei gavęs, nei kitaip su jais susipažinęs. Informacija apie siekį vykdyti bendrovei neteismines bankroto procedūras, ieškovui, esančiam tiek bendrovės kreditoriumi, tiek ir bendrovės generaliniu direktoriumi, galėjo būti nepateikiama sąmoningai. Ieškovo finansinis reikalavimas, šiai dienai sudarantis 32525,02 EUR sumą, yra bendrovės skola ieškovui dėl neišmokėtų su darbo santykiais susijusių sumų. Taigi ieškovas yra kreditorius, kurio reikalavimas turėtų būti tenkinamas pirmąja eile (Įmonių bankroto įstatymo 35 str. 2 d.). Tačiau ieškovas į kreditorių sąrašą apskritai nėra įtrauktas. Tai reiškia, kad kreditorių sąrašas nebuvo sudarytas tinkamai. Kreditorių sąrašas yra nepasirašytas, todėl visiškai nėra aišku, kas buvo atsakingas už šio dokumento sudarymą bei jame pateikiamų duomenų teisingumą ir išsamumą. Ieškovas pažymėjo, kad, susipažinus su kreditorių sąrašu, paaiškėjo, kad į šį sąrašą nėra įtrauktas ne tik ieškovas, tačiau taip pat ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. 2016-09-16 bendrovė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo skolinga 441,18 EUR sumą, skundo pateikimo dieną skola vis dar yra ir sudaro 245,86 EUR, tačiau į kreditorių sąrašą ši valstybės institucija nebuvo įtraukta, jos turimų finansinių reikalavimų procentinė išraiška neapskaičiuota ir pozicija susirinkime priimtais klausimais negauta. Ieškovas nurodė, kad vienintelio sprendimą priėmusio kreditoriaus finansinis reikalavimas sudaro 92,78619301% visų finansinių reikalavimų, tikėtina, kad byloje gali būti teigiama, jog ieškovo bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos dalyvavimas 2016-09-16 kreditorių susirinkime iš esmės nieko nepakeistų, kadangi jų finansiniai reikalavimai sudaro nežymias sumas, lyginant su kreditoriaus KASSAPAN INC. finansinių reikalavimų suma (Įmonių bankroto įstatymo 12 str.).

3Ieškovas UAB „Binsera“ kreipėsi į teismą su skundu (1 t., b.l. 42-44), prašydamas pripažinti negaliojančiu 2016-09-16 UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ kreditorių susirinkimo sprendimą dėl bankroto procedūrų vykdymo ne teismo tvarka. Nurodė, kad 2016-11-18 ieškovas UAB „Binsera“ gavo bankroto administratoriaus M. T. 2016-10-27 pranešimą dėl kreditorinio reikalavimo pateikimo UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ bankroto byloje. Bankroto administratorius nurodė, kad UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ kreditorių susirinkimas priėmė sprendimą vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka bei įmonės administratoriumi paskyrė M. T.. Ieškovui, kaip atsakovo UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ kreditoriui, nurodyta, kad kreditorinis reikalavimas bankroto administratoriui gali būti pateikiamas iki 2016-12-11, o jį teikiant, reikia nurodyti kreditorinio reikalavimo sumą, pateikti visus kreditorinį reikalavimą pagrindžiančius dokumentus ir pateikti atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus mokėjimams atlikti. Pažymėjo, kad ieškovas UAB „Binsera“, būdamas atsakovo kreditoriumi, 2016-09-16 vykusiame atsakovo kreditorių susirinkime nedalyvavo ir jokios informacijos apie šio susirinkimo sušaukimą negavo, todėl buvo pažeistos ieškovo, kaip atsakovo kreditoriaus, teisės. Tik gavus 2016-10-27 bankroto administratoriaus pranešimą dėl kreditorinio reikalavimo pateikimo, ieškovui tapo žinoma, kad atsakovui pradėtos bankroto procedūros ne teismo tvarka. Neturėdamas jokios informacijos apie 2016-09-16 vykusį atsakovo kreditorių susirinkimą, ieškovas neturėjo galimybės pareikšti savo nuomonės dėl siūlymo vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka. Ieškovas iš bankroto administratoriaus negavo 2016-09-16 kreditorių susirinkimo sprendimo, taip pat ir kreditorių sąrašo, į kurį ieškovas buvo įtrauktas. Ieškovui, iš VĮ Registrų centras gavus 2016-09-16 kreditorių susirinkimo sprendimą, paaiškėjo, kad atsakovo akcininkas Giammoro Limited išsiuntė bendrovės kreditoriams pasiūlymą vykdyti bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka. Ieškovas pažymėjo, kad nei tokio pasiūlymo, nei informacijos apie vyksiančio atsakovo kreditorių susirinkimo datą ieškovas negavo. Taigi sprendime nurodyta informacija yra klaidinga, o tai, kad ieškovas nedalyvavo atsakovo kreditorių susirinkime, lėmė ne ieškovo sprendimas jame nedalyvauti, o būtent jokios informacijos negavimas. Nagrinėjamu atveju ieškovas apie šaukiamą kreditorių susirinkimą nebuvo informuotas ir jokios savo nuomonės pareikšti negalėjo. Tai, kad ieškovas apie atsakovo bankroto procedūras buvo informuotas tik išsiuntus pranešimą apie kreditorinio reikalavimo pateikimo galimybę, iš esmės reiškia, kad ieškovas iš paties proceso, kurio metu buvo sprendžiama vykdyti ar ne atsakovui bankroto procedūras ne teismo tvarka, buvo akivaizdžiai eliminuotas. Neinformavimas apie kreditorių susirinkimą ir sprendimų priėmimas ieškovui nežinant, leidžia kilti pagrįstoms abejonėms, ar šiuo atveju bankroto procedūra ne teismo tvarka gali būti vykdoma teisėtai, be tolimesnių procedūrinių pažeidimų ir ieškovo teisių pažeidimo. Nors ieškovo finansinis reikalavimas 2016-09-16 vykusio atsakovo kreditorių susirinkimo metu sudarė 5527,16 EUR sumą ir lyginant su pagrindinio atsakovo kreditoriaus KASSAPAN INC 1023660 EUR finansinio reikalavimo suma, yra nežymus, tačiau vien tuo pagrindu ieškovo teisės negali būti pažeidžiamos. Ieškovas teigė, jog nagrinėjamoje situacijoje įvykdyti tokie procedūriniai pažeidimai, kaip pasiūlymo vykdyti bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka ir informacijos apie vyksiantį atsakovo kreditorių susirinkimą nepateikimas, turėtų būti pripažįstami esminiais, o neteisėtai priimtas 2016-09-16 kreditorių susirinkimo sprendimas – naikinamas (Įmonių bankroto įstatymo 12 str.).

4Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius pateikė atsiliepimą į skundą (1 t., b.l. 110-111), prašydamas sprendimą priimti teismo nuožiūra pagal byloje esančius dokumentus. Nurodė, kad UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2006-12-06, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriuje įmonė draudėju įregistruota 2006-12-13. UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ veikla – statybų plėtra. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus duomenimis UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016-09-16 buvo 443,17 EUR. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis kreditorių susirinkimo sušaukimo dieną bendrovėje buvo du apdraustieji. Nagrinėjamu atveju Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius apie šaukiamą kreditorių susirinkimą nebuvo informuotas, o apie tai, kad 2016-09-16 UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ kreditorių susirinkime buvo nuspręsta vykdyti bendrovei bankroto procedūras ne teismo tvarka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius sužinojo, 2016-11-18 gavęs Vilniaus apygardos teismo pranešimą į kreditorių sąrašą nebuvo įtrauktas (Įmonių bankroto įstatymo 12 str.).

5Atsakovas BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ pateikė atsiliepimą į skundą (1 t., b.l. 115-121), prašydamas:

  1. ieškovo P. M. skundo dėl BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ 2016-09-16 kreditorių susirinkimo sprendimo vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka pripažinimo negaliojančiu netenkinti;
  2. priteisti atsakovui BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ iš ieškovo P. M. bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ faktiškai nemokiu tapo 2009 m., t. y. 2009 m. BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ įsipareigojimai buvo gerokai didesni nei bendrovės valdomo turto vertė. 2010 m. BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ mokumas dar labiau sumažėjo, bendrovės įsipareigojimai daugiau nei 5 kartus viršijo bendrovės balansinio turto vertę. 2011 m. BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ turėjo skolų 4029576 Lt sumai, o turto tik 724451 Lt sumai. 2012 m. bendrovės įsipareigojimai sudarė 4088406 Lt, o turto turėjo už 713746 Lt sumą. BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ skolos 2013 m. dar labiau išaugo, o turtas nedidėjo. Nors 2014 m. bendrovės turtas šiek tiek padidėjo, tačiau įsipareigojimų suma taip pat atitinkamai didėjo. Pagal 2015 m. balansą, BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ turtas sudarė tik 32524 EUR sumą, o įsipareigojimai kreditoriams siekia net 1118970 EUR sumą. Nors bendrovės finansinė padėtis nuolat blogėjo, ieškovas nesiėmė jokių veiksmų, neįgyvendino Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme numatytos pareigos inicijuoti atsakovui bankroto procesą. Dėl to atsakovo akcininkas Giammoro Limited BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ kreditoriams išsiuntė pasiūlymą vykdyti bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka. Bendrovės bankroto proceso ne teismo tvarka vykdymui pritarė ir bendrovės akcininkas A. K., turintis 84,75 procentų atsakovo akcijų. 2016-09-16 įvykusio kreditorių susirinkimo metu atsakovo kreditoriai nutarė vykdyti BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ bankroto procedūras ne teismo tvarka. Bankroto administratoriumi paskirtas M. T.. Atsakovo bankroto administratoriui iš viešai prieinamų šaltinių surinkus duomenis apie BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ veiklą, buvo nustatyta, kad 2010 m. ir 2014 m. BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ perleido jai nuosavybės teise priklausančius didelės vertės žemės sklypus (761235,34 EUR), už tai įgydama bevertes reikalavimo teises į glaudžiai susijusią ir taip pat faktiškai nemokią UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“. Glaudų UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turtas“ ir BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ ryšį patvirtina panašus pavadinimas ir tai, kad nuo 2006-01-17 iki 2016-02-05 UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turtas“ taip pat vadovavo ieškovas P. M.. Kadangi minėtomis sutartimis perleidus BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ nekilnojamąjį turtą buvo ženkliai pabloginta bendrovės finansinė padėtis, o kartu buvo iš esmės pabloginta kreditorių galimybė gauti savo kreditorinių reikalavimų patenkinimą, atsakovo bankroto administratorius, gindamas BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ kreditorių interesus, kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl sandorių, kuriais buvo neteisėtai perleistas turtas už bevertes reikalavimo teises, pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo. Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-6321-653/2016 (dabar Nr. e2-72-653/2017).

6Atsakovas nurodė, kad bankroto procesas buvo inicijuotas teisėtai ir pagrįstai, kadangi bendrovės finansinė padėtis nuo 2009 m. tik blogėjo, įmonė nepajėgė atsiskaityti su savo kreditoriais. Vadovo pareigas ėjęs ieškovas P. M. nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kad pagerintų bendrovės finansinę būklę, atvirkščiai – 2010 m. ir 2014 m. perleido bendrovei nuosavybės teise priklausantį didelės vertės nekilnojamąjį turtą už bevertes reikalavimo teises į susijusią bendrovę, iš kurios faktiškai nėra jokių galimybių atgauti kokias nors sumas. Ieškovas P. M. visus šiuos metus neįgyvendino pagal Įmonių bankroto įstatymo 5 str. 1 d. 2 p. jam kylančios pareigos pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos jo valdomai bendrovei iškėlimo. Ieškovo nurodyta aplinkybė, kad jo kreditorinis reikalavimas 32525,02 EUR susidarė iš nesumokėto darbo užmokesčio, tik patvirtina, kad turėjo būti inicijuotas įmonės bankroto procesas. Ieškovas P. M. bankroto bylos atsakovui neinicijavo, sąmoningai leido bendrovės finansinei padėčiai blogėti, tokiu būdu pažeisdamas kreditorių interesus ir šiuo skundu toliau bando trukdyti nemokaus atsakovo bankroto procesui. Ieškovas siekia apginti savo, kaip bendrovės kreditoriaus teises, nors ilgą laiką nevykdė savo, kaip bendrovės vadovo pareigų. BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ jau daugiau nei metus nevykdo jokios realios ūkinės veiklos. Bendrovė neturi turto, iš kurio būtų galima tenkinti kreditorių reikalavimus ir nėra realių perspektyvų, kad ateityje jo turėtų. BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ akcininkas Giammoro Limited kreipėsi į BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ kreditorius su pasiūlymu vykdyti bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka. Bendrovės kreditoriai 2016-09-16 vykusiame kreditorių susirinkime nusprendė pradėti atsakovo bankroto procesą ne teismo tvarka. Bankroto procedūros ne teismo tvarka tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimų būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės kreditorių ir jos kreditorių ginčo bei neįtraukiant į šią procedūrą teismo. Bendrovės atžvilgiu jau seniai turėjo būti pradėtas bankroto procesas, todėl nemokios bendrovės bankroto procedūrų nutraukimas būtų žalingas atsakovui ir jo kreditoriams, nes panaikinus ginčijamą sprendimą, būtų atkurtas palūkanų ir delspinigių skaičiavimas, kurie, skaičiuojant nuo įsipareigojimų kreditoriams sumos, sudarytų didžiules sumas ir toliau blogintų įmonės padėtį, kartu mažintų kreditorių galimybes gauti kreditorinių reikalavimų patenkinimą. Atsakovas nurodė, jog, šaukiant 2016-09-16 BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ kreditorių susirinkimą galimai padaryti procesiniai pažeidimai nesudaro absoliutaus pagrindo susirinkimo metu priimtų sprendimų anuliavimui. Tačiau jeigu teismas nuspręstų, kad toks pagrindas egzistuoja, atsakovas pažymėjo, jog kreditorių susirinkimo sprendimų panaikinimas būtų neproporcingas padarytam procesiniam pažeidimui, sukeltų daugiau žalos kreditoriams nei duotų naudos, o tokiu būdu būtų pažeistas viešasis interesas. Atsakovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-6321-653/2016 pagal atsakovo bankroto administratoriaus ieškinį dėl neteisėtai sudarytų sandorių nuginčijimo. Teismui tenkinus ieškinį, būtų patvirtintas faktas, kad ieškovas P. M. iššvaistė didelės vertės BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ turtą. Ieškovas šį skundą pateikė, siekdamas ne tik neva neteisėto BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ bankroto procedūrų nutraukimo ir jos interesų apsaugos, o turėdamas tikslą nutraukti civilinės bylos Nr. e2-6321-653/2016 nagrinėjimą, t. y. kad teismas nenagrinėtų atsakovo sudarytų sandorių dėl didelės vertės nekilnojamojo turto neteisėto perleidimo susijusiems asmenims už bevertes reikalavimo teises klausimo.

7Ieškovas P. M. pateikė dubliką (1 t., b.l. 178-183), prašydamas:

  1. tenkinti skundą visa apimtimi dėl 2016-09-16 UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ kreditorių susirinkimo sprendimo dėl bankroto procedūrų vykdymo ne teismo tvarka pripažinimo negaliojančiu;
  2. įtraukti į civilinę bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovo kreditorių KASSAPAN INC., registracijos adresas Humboldt Building, 2nd Floor, East 53rd street, Marbella, Panamos miestas, Panamos Respublika (atstovaujama advokato J. Z., advokatų profesinė bendrija Avocad, Lvovo g. 25, Vilnius). Nurodė, kad atsakovo BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ atsiliepimas į skundą iš esmės yra grindžiamas tuo, kad atsakovas yra nemokus, todėl bankroto procedūrų taikymas buvo neišvengiamas, o nagrinėjamoje situacijoje įvykdytas toks procedūrinis pažeidimas, kaip dviejų kreditorių neinformavimas apie kreditorių susirinkimą bei jų neįtraukimas į kreditorių sąrašą, nėra esminis procedūrinis pažeidimas. Ieškovas nurodė, kad atsakovo atsiliepime dėstoma pozicija yra visiškai priešinga atliktiems veiksmams. Atsakovas atsiliepime į skundą nurodė, kad siekė užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimų būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės ir jos kreditorių ginčo bei neįtraukiant į šią procedūrą teismo, tačiau net tame etape, kai dar tik buvo sprendžiamas klausimas, ar pradėti įmonei bankroto procedūrų ne teismo tvarka vykdymą, jau buvo įvykdyta esminių procedūrinių pažeidimų. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas, UAB „Binsera“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba nebuvo informuoti apie kreditorių susirinkimą, ieškovo kreditorinis reikalavimas, sudarantis 32525,02 EUR, ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba kreditorinis reikalavimas, sudarantis 245,86 EUR, nebuvo įtraukti į kreditorių reikalavimų sąrašą, o kreditorių susirinkimo metu sprendimai buvo priimami vienintelio kreditoriaus KASSAPAN INC. balsų dauguma, yra akivaizdu, kad šiuo atveju atsakovas ir jo akcininkas, inicijavęs kreditorių susirinkimo sušaukimą, nesiekė jokio bendro sutarimo, o būtent dėl procedūrinių pažeidimų ir kilo šis ginčas tarp įmonės ir jos kreditorių. Skunde ieškovas nurodė, kad jokios informacijos apie šaukiamą kreditorių susirinkimą negavo nei kaip atsakovo generalinis direktorius, nei kaip atsakovo kreditorius ir susirinkime nedalyvavo. Ieškovas nedisponuoja ir negali perduoti bankroto administratoriui jokios informacijos, kuri būtų susijusi su kreditorių susirinkimo sušaukimu ar jo sprendimais, nes ieškovas iš šio proceso buvo eliminuotas. Kita vertus, tokie atsakovo teiginiai, kad bankroto administratorius iš kreditorių susirinkimą inicijavusio akcininko nėra gavęs jokios informacijos, kokie bendrovės kreditoriai buvo informuoti apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, nei koks yra baigtinis įmonės kreditorių sąrašas, tik patvirtino faktą, kad kreditorių susirinkimas buvo šaukiamas, nesilaikant jokių taisyklių bei nuo kitų kreditorių informaciją tiesiog nuslepiant. Ieškovas skunde buvo nurodęs, jog atsakovas byloje laikysis tokios pozicijos, kad nagrinėjamoje situacijoje vienintelio sprendimą priėmusio kreditoriaus finansiniam reikalavimui sudarant 92,78619301 % visų finansinių reikalavimų, ieškovo bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos dalyvavimas 2016-09-16 kreditorių susirinkime iš esmės nieko nepakeistų, kadangi jų finansiniai reikalavimai sudaro nežymias sumas, lyginant su kreditoriaus KASSAPAN INC. finansinių reikalavimų suma. Atsakovas atsiliepime į skundą būtent tokios pozicijos ir laikosi, t. y. nurodydamas, kad susirinkime nedalyvavusių ir į kreditorių sąrašą neįtrauktų kreditorių balsai vis tiek nebūtų pakeitę kreditorių sprendimo dėl bankroto ne teismo tvarka pradėjimo, tokį pažeidimą laiko mažareikšmiu ir nesudarančiu absoliutaus pagrindo šio susirinkimo metu priimtų sprendimų anuliavimui. Atsakovas, pabrėždamas kreditorių nedalyvavimo susirinkime mažareikšmiškumą bei neišvengiamai atsakovui turėtas vykdyti bankroto procedūras, siekė, kad bankroto proceso ne teismo tvarka esminiai inicijavimo teisės pažeidimai liktų nepakankamai įvertinti, todėl atsiliepime yra dėstoma daug su byla nesusijusių aplinkybių. Tuo tarpu dėl pagrindinių bylos aspektų – kreditorių informavimo ir kreditorių sąrašo sudarymo, atsakovo atstovai iš esmės nieko nepasisako ir jokiais įrodymais negrindė, kad, priimant sprendimą dėl bankroto procedūrų vykdymo ne teismo tvarka, jokių pažeidimų nebuvo. Ieškovas nesutiko su atsakovo teiginiais, kad bendrovės atžvilgiu jau seniai turėjo būti pradėtas bankroto procesas, todėl akivaizdžiai nemokios bendrovės bankroto procedūrų nutraukimas būtų žalingas atsakovui ir jo kreditoriams, būtų neproporcingas padarytam procesiniam pažeidimui, pažeistų viešąjį interesą, taip pat, kad šiuo skundu ieškovas tik trukdo nemokaus atsakovo bankroto procesui. Pažymėjo, kad nors atsakovas apie kreditorius kalba naudodamas daugiskaitą, tačiau viską nusprendė vienintelis kreditorius KASSAPAN INC., daugiau nė vienas kreditorius susirinkime nedalyvavo ir neaišku, ar apie susirinkimą apskritai buvo gavęs kokią nors informaciją.

8Atsakovas atsiliepime analizavo ieškovo ir kitų trečiųjų asmenų ryšius, kaip turinčius įtakos šios bylos iškėlimui, todėl ieškovas P. M. paaiškino bendrovės akcininko A. K. ryšius su kitu bendrovės akcininku Giammoro Limited ir kreditoriumi KASSAPAN INC. bei kitas su šiuo ginču susijusias aplinkybes, nurodydamas, kad atsakovo akcininką lengvatinėse mokesčių zonose registruotą Giammoro Limited pagal įgaliojimą atstovauja Rusijos Federacijos pilietis A. K.. Pagal Giammoro Limited išduoto įgaliojimo kopiją A. K. yra suteikti plačiausiai įmanomi įgaliojimai veikti minėtos įmonės vardu, suteikiantys teisę valdyti Giammoro Limited priklausančių bendrovių akcijas ir priiminėti sprendimus akcininko vardu. Šios bendrovės galutinis naudos gavėjas yra A. K.. Atsižvelgiant į tai, kad Giammoro Limited išsiuntė bendrovės kreditoriams pasiūlymą vykdyti bendrovės bankroto procedūrą ne teismo tvarka, akivaizdu, kad būtent A. K. priėmė tokį sprendimą, naudodamasis įgaliotais asmenimis, Giammoro Limited vardu inicijavo bendrovės kreditorių susirinkimo sušaukimą. Atsakovas UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ nuo 2009 m. bendradarbiavo su lengvatinėje zonoje Britų Mergelių salose registruota ofšorine įmone Aberdeen Investments Trading Limited, kurios vardu pagal išduotą įgaliojimą taip pat veikia A. K., esantis faktiniu šios įmonės savininku ir naudos gavėju. Aberdeen Investments Trading Limited buvo atsakovo kreditoriumi pagal 2009-08-31 reikalavimo teisių perleidimo sutartį, 2010-02-19 reikalavimo teisių perleidimo sutartį, 2010-02-24 reikalavimo teisių perleidimo sutartį, 2010-12-20 reikalavimo teisių perleidimo sutartį. 2014-09-05 atsakovo kreditorius Aberdeen Investments Trading Limited visas savo reikalavimo teises į atsakovą perleido ofšorinei Panamoje įsteigtai bendrovei KASSAPAN INC., kuri irgi yra susijusi su A. K.. Tai patvirtina faktas, kad kreditorių KASSAPAN INC. atsakovo kreditorių susirinkime atstovavo advokatas J. Z., kuris laikotarpiu nuo 2008-06-03 iki 2012-12-13 dirbo bendrovei Aberdeen Investments Trading Limited nuolat teisines paslaugas teikiančioje advokato L. J. ir R. K. profesinėje bendrijoje „Adlex“, o taip pat visada santykiuose su ieškovu veikia A. K. vardu. Ieškovas nurodė, kad atsakovo bankroto procedūras buvo nuspręsta vykdyti ir byloje ginčijamas kreditorių susirinkimo sprendimas buvo priimtas be bendro suinteresuotų šalių susitarimo, vienašališkai nusprendus per ofšorines įmones veikiančiam A. K., kuris per ofšorinių bendrovių priedangą yra ir UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ akcininkas, ir didžiausias kreditorius bei siekia sudaryti spaudimą ieškovui. Atsakovas atsiliepime nurodė, jog ieškovas sudarė kreditorių teises pažeidžiančius sandorius, įgydamas atsakovui reikalavimo teises į UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“. Ieškovas pažymėjo, kad tai nėra šios bylos dalykas, o UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ akcininkas ir pagrindinis kreditorius per kitų bendrovių priedangą yra tas pats A. K..

9Ieškovas pareikštu skundu siekia apginti savo pažeistas teises dėl nesudarytos galimybės nei dalyvauti atsakovo kreditorių susirinkime, nei jame pareikšti savo nuomonę svarstomais klausimais. Nagrinėjamu atveju ieškovas mano, kad bankroto procedūras ne teismo tvarka iš pat pradžių pradėjus vykdyti neteisėtai ir nuslepiant informaciją, pažeidimai gali tęstis ir toliau, ieškovas gali net nebūti įtrauktas į kreditorių sąrašą bei neinformuojamas apie jokias vykdomas bankroto procedūras. Atsižvelgiant į esančius atsakovo akcininko A. K. ir ieškovo nesutarimus, šių asmenų ginčas tokiame kontekste, kai visi suinteresuoti asmenys turi bendrai sutarti dėl įmonės finansinių problemų sprendimo būdų ir terminų, dėl įmonės veiklos užbaigimo ir kreditorių reikalavimų patenkinimo, neinicijuojant įmonės ir jos kreditorių ginčo, paneigia bankroto ne teismo tvarka perspektyvas bei galimybę jį vykdyti ir užbaigti taikiai.

10Atsakovas BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ pateikė tripliką (2 t., b.l. 7-13), prašydamas:

  1. netenkinti ieškovo P. M. skundo dėl BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ 2016-09-16 kreditorių susirinkimo sprendimo vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka pripažinimo negaliojančiu;
  2. priteisti atsakovui BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ iš ieškovo P. M. bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad bankroto administratorius UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ 2016-09-16 kreditorių susirinkime nedalyvavo, o buvęs bendrovės direktorius P. M. iki šiol jam nėra perdavęs jokių dokumentų. Ieškovas, turėdamas išimtinį priėjimą prie bendrovės dokumentų ir galimybę jais disponuoti, selektyviai teikė teismui tik tuos dokumentus, kurie yra palankūs jam. Atsakovo vertinimu, ieškovo pateikiami įrodymai yra abejotino patikimumo ir selektyvūs, todėl su jo išdėstyta pozicija ir situacijos vertinimu negalima sutikti. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ bankroto procesas buvo inicijuotas teisėtai, laikantis įstatyme reglamentuojamų sąlygų, kurių egzistavimo nepaneigė ieškovas, o galimai padaryti procesiniai pažeidimai neturi jokios įtakos 2016-09-16 kreditorių susirinkimo nutarimų turiniui ir apimčiai, nes ieškovo reikalavimai yra nepagrįsti ir negali būti tenkinami. Priešingai nei nurodė ieškovas, aplinkybė, jog Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-6321-653/2016, kuri buvo inicijuota bankroto administratoriaus, siekiant apginti galimai pažeistas bendrovės kreditorių teises, yra reikšminga ir svarbi šios bylos nagrinėjimo kontekste. Minėta civilinė byla indikuoja apie tai, jog UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ kreditorių teisės galimai buvo šiurkščiai pažeistos dėl neteisėtai sudarytų ir įvykdytų sandorių, kuriais perleistas didelės vertės bendrovės nekilnojamasis turtas už tai neįgyjant praktiškai jokio turto. Tokiu būdu buvo iš esmės sumažintos bendrovės kreditorių galimybės atgauti savo finansinius reikalavimus. Ieškovo P. M. veiksmai patvirtina, kad šiuo skundu siekiama tik įgaliojimų atėmimo iš bankroto administratoriaus ir kartu actio Pauliana ieškinio nenagrinėjimo teisme. Pažymėjo, jog UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ bankroto proceso ne teismo tvarka nutraukimas būtų naudingas ieškovui P. M., kuris jau bandė nutraukti civilinės bylos Nr. e2-6321-653/2016 nagrinėjimą vos tik buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės šioje byloje. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas vėl nedelsdamas kreipsis dėl civilinės bylos Nr. e2-6321-653/2016 nutraukimo, jeigu teismas pripažins UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ 2016-09-16 kreditorių susirinkimo nutarimus neteisėtais. Nutraukus bendrovės bankroto procedūras ne teismo tvarka, bendrovės procesas nusitęstų nežinia kuriam laikui, o actio Pauliana ieškinys būtų paliktas nenagrinėtas arba net būtų nutrauktas bylos nagrinėjimas. Ieškovas neįrodė ir net nebandė įrodinėti, jog nėra pagrindo vykdyti bendrovės bankroto procesą, ir kad jokia žala jį nutraukus nebus padaryta, o siekia bankroto proceso nutraukimo, turėdamas savanaudišką tikslą. Atsakovas nurodė, kad prieštarauja, kad į bylą būtų įtrauktas kreditorius KASSAPAN INC, kaip trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų.

11Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius pateikė tripliką (2 t., b.l. 14-15), prašydamas sprendimą priimti teismo nuožiūra pagal byloje esančius dokumentus. Nurodė, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus duomenimis UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ įsiskolinimas sudaro 2399,79 EUR. Pažymėjo, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, siekdamas iš UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ išieškoti susidariusį įsiskolinimą, įmonei taikė priverstinio poveikio priemonę, tai yra priėmė sprendimą dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka ir 2016-09-20 pateikė mokėjimo nurodymą vykdyti kredito įstaigai, kurioje UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ turi atsiskaitomąją sąskaitą. Mokėjimo nurodymas nėra įvykdytas. Nagrinėjamu atveju Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius apie šaukiamą kreditorių susirinkimą nebuvo informuotas, apie tai, kad 2016-09-16 UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ kreditorių susirinkime buvo nuspręsta vykdyti bendrovei bankroto procedūras ne teismo tvarka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius sužinojo 2016-11-18 gavęs Vilniaus apygardos teismo pranešimą ir į kreditorių sąrašą nebuvo įtrauktas (Įmonių bankroto įstatymo 12 str.).

12Skundai tenkintini. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti aplinkybės:

132016-09-16 akcininko A. K. sutikimas vykdyti UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ bankroto procesą ne teismo tvarka (1 t., b.l. 166).

142016-09-16 UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ susirinkime (protokolas) nutarta UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka (1 t., b.l. 12-28).

152016-09-16 sudarytas UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ kreditorių susirinkimo kreditorių registracijos sąrašas (1 t., b.l. 30-31).

162016-09-16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacija apie UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ įsiskolinimą 2016 m. rugsėjo mėnesį (1 t., b.l. 32).

172016-10-27 sudarytas bankroto administratoriaus M. T. įsakymas Nr. 1-B/2016 dėl turto ir dokumentų perdavimo bei P. M. atleidimo iš darbo (1 t., b.l. 7-10, 164-165).

182016-10-27 sudarytas bankroto administratoriaus M. T. pranešimas Nr. S-8021 dėl kreditorinio reikalavimo pateikimo UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ bankroto byloje (1 t., b.l. 45).

192016-11-07 ieškovo P. M. prašymas dėl informacijos apie bankroto procedūras pateikimo (1 t., b.l. 11).

202016-11-09 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacija apie UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ įsiskolinimą 2016 m. lapkričio mėnesį (1 t., b.l. 33).

212016-11-14 ieškovo UAB „Binsera“ informacija apie kreditorinio reikalavimo dydį (1 t., b.l. 46).

22Pagal Įmonių bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalį tuo atveju, jeigu įmonė negali/negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), įmonės vadovas, savininkas (savininkai), numatę siekti kreditorių sutikimo, kad bankroto procesas vyktų ne teismo tvarka, apie siūlymą bankroto procedūras vykdyti tokia tvarka privalo pranešti raštu kiekvienam kreditoriui, kartu nurodydami kreditorių susirinkimo datą ir vietą. Kreditorių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo minėtame straipsnyje nurodyto siūlymo išsiuntimo kreditoriams dienos. Nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka gali priimti kreditorių susirinkimas, jeigu šiam nutarimui atviru balsavimu pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų įmonės turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, pagal kuriuos mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną (Įmonių bankroto įstatymo 12 straipsnio 4 dalis). Ne teismo tvarka bankroto procedūros vykdomos, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymu. Teismo kompetencijai skirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas (Įmonių bankroto įstatymo 13 straipsnio 1 dalis).

23Teismų praktikoje nagrinėjamu klausimu ne kartą yra išaiškinta, kad neteisminių bankroto procedūrų pagrindinis bruožas yra tas, kad visus teismo kompetencijai skirtus klausimus sprendžia ne teismas, o kreditorių susirinkimas. Tokios bankroto procedūros tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu tiek dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimo būdų, tiek ir dėl terminų, neinicijuojant įmonės ir jos kreditorių ginčo ir neįtraukiant į šią procedūrą teismo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1707/2012).

24Teismai taip pat yra išaiškinę, kad neteisminės bankroto procedūros ypatumams ypač svarbus kreditorių informavimas apie siūlymą ją pradėti, nes, vykdant bankroto procesą ne teismo ir teismine tvarka, iš esmės skiriasi kreditorių teisių ir pareigų mastas, pastarojo proceso metu bankroto procedūrų teisėtumo kontrolę tiesiogiai vykdo teismas, o neteisminiame bankroto procese teismo kompetencijai skirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-721-381/2016).

25Įmonių bankroto įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje imperatyviai nėra numatyta, prieš kiek laiko iki planuojamo kreditorių susirinkimo turi būti informuoti įmonės kreditoriai, tačiau reikalavimas pranešti raštu kiekvienam kreditoriui apie siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka neturėtų būti vertinamas vien tik formaliai – laikotarpis nuo tokio pranešimo gavimo iki kreditorių susirinkimo turėtų būti vertinamas, atsižvelgiant į tai, ar konkrečioje situacijoje buvo užtikrinta kiekvieno kreditoriaus teisė tinkamai pasiruošti kreditorių susirinkimui ir jame dalyvauti, tai yra ar suteikto termino trukmė buvo protinga ir pakankama (CK 1.5 straipsnio 4 dalis; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1432-823/2016).

26Byloje dalyvaujantys asmenys neginčijo aplinkybės, kad apie 2016-09-16 UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ kreditorių susirinkimą nebuvo tinkamai pranešta ieškovams P. M. ir UAB „Binsera“, trečiajam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui, kurie yra atsakovo kreditoriai.

27Tai, kad UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“, nepranešęs atsakovo kreditoriams P. M. ir UAB „Binsera“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui, apie 2016-09-16 kreditorių susirinkimą, pravedė 2016-09-16 kreditorių susirinkimą, patvirtina, kad UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“, žinodamas apie šias aplinkybes, trukdančias pradėti neteisminį bankrotą, nėra sąžiningas teisinių santykių dalyvis ir jam negali būti taikoma bankroto procedūra ne teismo tvarka, nes šiai įmonei dėl galimo bankroto proceso pradėjimo ir vykdymo reikalinga teisminė kontrolė.

28Atsižvelgiant į tai, kad bankroto procesas ne teismo tvarka neturi pradinio teisminio patikrinimo ir yra galimas tik esant Įmonių bankroto įstatymo 12 straipsnyje įtvirtintoms sąlygoms, teismas daro išvadą, kad asmuo, kuris pagrindžia suinteresuotumą ne teismo tvarka pradėtoje bankroto byloje, turi teisę ginčyti kreditorių nutarimą dėl ne teisminio bankroto proceso pradėjimo teisėtumo.

29Sprendžiant dėl teisės skųsti kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta pradėti neteisminę juridinio asmens bankroto procedūrą, turi būti aiškinama ir taikoma sistemiškai su kitomis Įmonių bankroto įstatymo ir Civilinio proceso kodekso nuostatomis, įvertinus bankroto proceso ne teismo tvarka tikslus ir ypatumus. Asmuo, kuris pagrindžia savo teisinį suinteresuotumą minėtoje byloje, yra tinkamas subjektas ginčyti ne teismo tvarka pradėto bankroto proceso teisėtumą.

30Teismas konstatuoja, kad atsakovas Įmonių bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą pareigą įgyvendino netinkamai. Byloje nustatyta teisiškai reikšminga faktinė aplinkybė, kad atsakovo kreditoriams P. M. ir UAB „Binsera“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui atsakovas UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ nepranešė apie 2016-09-16 kreditorių susirinkimą dėl neteisminio UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ bankroto proceso pradėjimo. Sprendžiant, ar šis procedūrinis pažeidimas gali būti laikomas esminiu, turi būti atsižvelgiama į svarstomo klausimo pobūdį, jo sukeliamas teisines pasekmes ir tai, ar konkretus pažeidimas galėjo pažeisti kitų suinteresuotų asmenų teises. Nagrinėjamu atveju nurodyti procedūriniai pažeidimai negali būti pripažinti neesminiais, kadangi jais paneigta įmonės ir ieškovų P. M. ir UAB „Binsera“, trečiojo asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus, kaip turinčių teisinį suinteresuotumą dalyvauti neteisminio bankroto iniciavimo procese, teisė įvertinti įmonės perspektyvas su kreditoriais prieš pradedant bankroto procedūrą, bei galimybė prieštarauti neteisminės bankroto procedūros taikymui, teikti savo argumentus ir įrodymus, taip pat ir dėl įmonės (ne)mokumo, siekti savo teisių gynimo. Teismų praktikoje pažymima, kad bankroto bylose esantis ryškus viešasis interesas negali pasireikšti tik vieno jo aspekto – kreditorių (ar vieno jų) teisių suabsoliutinimu ignoruojant kitą jo aspektą – procedūros teisėtumą. Panaikinus neteisėtai pradėtą ir vykdomą procesą dėl bankroto procedūros ne teismo tvarka, Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje išvardyti asmenys gali pateikti ieškinį teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl įmonės kreditorių interesai yra užtikrinami (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-632-178/2015).

31Teismas, nustatęs Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintų bankroto proceso ne teismo tvarka procedūrų pažeidimus, nevertina UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ nemokumo ir sandorių, bei ieškovų P. M. ir UAB „Binsera“, trečiojo asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus kreditorinių reikalavimų dydžių, kadangi vien nustatyti procedūrų pažeidimai sudaro pagrindą skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimui negaliojančiu nuo jo priėmimo momento.

32Tai, kad, nutraukiama neteisminė UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ bankroto procedūra, neužkerta kelio Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje išvardytiems asmenims inicijuoti bankroto bylos iškėlimą teismine tvarka. Aplinkybės, kad atsakovo kreditoriams P. M. ir UAB „Binsera“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui atsakovas UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ nepranešė apie šaukiamą 2016-09-16 kreditorių susirinkimą dėl neteisminio UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ bankroto proceso pradėjimo, patvirtina, kad atsakovas UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ nėra sąžiningas teisinių santykių dalyvis ir jam negali būti taikoma bankroto procedūra ne teismo tvarka, nes šiai įmonei dėl galimo bankroto proceso pradėjimo ir vykdymo reikalinga teisminė kontrolė.

33Tai, kad yra tenkinamas ieškovo P. M. skundas, savaime nereiškia, kad ieškovui priteisiamos bylinėjimosi išlaidos. Teismas atmeta ieškovo P. M. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nes byloje nėra pateikti įrodymai dėl ieškovo bylinėjimosi išlaidų dydžio. Atsakovui BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ nėra priteisiamos iš ieškovo P. M. bylinėjimosi išlaidos, nes ieškovo P. M. skundas yra tenkinamas (LR CPK 93 str., 88 str., 98 str., 179 str.).

34Teismas konstatuoja, kad nėra teisinio pagrindo įtraukti į šios bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovo kreditorių KASSAPAN INC., nes byloje nėra sprendžiamas klausimas dėl kreditoriaus KASSAPAN INC. materialiųjų teisių ir pareigų, atsižvelgiant į tai, kad, nutraukus neteisminę UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ bankroto procedūrą, neužkertamas kelias kreditoriams inicijuoti bankroto bylos iškėlimą teismine tvarka. Teismas netenkina ieškovo P. M. atstovo advokato J. B. prašymo apklausti liudytoju A. K., nes šioje byloje nėra ginčijami UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ sandoriai ar UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ kreditorių kreditorinių reikalavimų dydis. Teismas nevertina kitų argumentų ir rašytinių įrodymų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-10-13 nutartis Nr. e2-1656-157/2016; LR Įmonių bankroto įstatymas, CPK 1 str. - 3 str., 5 str., 7 str., 13 str., 177 str. -179 str., 185 str.).

35Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 12 – 13 straipsniais, Civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais,

Nutarė

36Patenkinti ieškovų P. M. ir UAB „Binsera“ skundus ir pripažinti negaliojančiu 2016-09-16 UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ kreditorių susirinkimo sprendimą dėl bankroto procedūrų vykdymo ne teismo tvarka nuo jo priėmimo momento ir nutraukti neteisminį UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ bankroto procesą.

37Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas P. M. kreipėsi į teismą su skundu (1 t., b.l.... 3. Ieškovas UAB „Binsera“ kreipėsi į teismą su skundu (1 t., b.l. 42-44),... 4. Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 5. Atsakovas BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ pateikė... 6. Atsakovas nurodė, kad bankroto procesas buvo inicijuotas teisėtai ir... 7. Ieškovas P. M. pateikė dubliką (1 t., b.l. 178-183),... 8. Atsakovas atsiliepime analizavo ieškovo ir kitų trečiųjų asmenų ryšius,... 9. Ieškovas pareikštu skundu siekia apginti savo pažeistas teises dėl... 10. Atsakovas BUAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ pateikė... 11. Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 12. Skundai tenkintini. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti... 13. 2016-09-16 akcininko A. K. sutikimas vykdyti UAB... 14. 2016-09-16 UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“ susirinkime... 15. 2016-09-16 sudarytas UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“... 16. 2016-09-16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacija apie UAB... 17. 2016-10-27 sudarytas bankroto administratoriaus M. T.... 18. 2016-10-27 sudarytas bankroto administratoriaus M. T.... 19. 2016-11-07 ieškovo P. M. prašymas dėl informacijos apie... 20. 2016-11-09 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacija apie UAB... 21. 2016-11-14 ieškovo UAB „Binsera“ informacija apie kreditorinio reikalavimo... 22. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalį tuo atveju, jeigu... 23. Teismų praktikoje nagrinėjamu klausimu ne kartą yra išaiškinta, kad... 24. Teismai taip pat yra išaiškinę, kad neteisminės bankroto procedūros... 25. Įmonių bankroto įstatymo 26. Byloje dalyvaujantys asmenys neginčijo aplinkybės, kad apie 2016-09-16 UAB... 27. Tai, kad UAB „Vilniaus Nekilnojamojo Turto Investicija“, nepranešęs... 28. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto procesas ne teismo tvarka neturi pradinio... 29. Sprendžiant dėl teisės skųsti kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo... 30. Teismas konstatuoja, kad atsakovas Įmonių bankroto įstatymo 12 straipsnio 2... 31. Teismas, nustatęs Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintų bankroto proceso ne... 32. Tai, kad, nutraukiama neteisminė UAB „Vilniaus... 33. Tai, kad yra tenkinamas ieškovo P. M. skundas, savaime... 34. Teismas konstatuoja, kad nėra teisinio pagrindo įtraukti į šios bylos... 35. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 12 – 13 straipsniais,... 36. Patenkinti ieškovų P. M. ir UAB „Binsera“ skundus ir... 37. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta apeliacine...