Byla 2KT-115/2013
Dėl termino procesiniam veiksmui atlikti nustatymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Valstybinės įmonės registrų centro Kauno filialo prašymą dėl termino procesiniam veiksmui atlikti nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėjas prašo Kauno apygardos teismo Civilinio proceso kodekso 72 straipsnio reglamentuota tvarka nustatyti Kauno apylinkės teismui terminą atsiskaityti su VĮ Registrų centru už atliktą nekilnojamojo turto rinkos vertinimo ekspertizę Kauno rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-780-358/2009. Nurodo, jog vykdant 2009-09-09 teismo nutartį, buvo atlikta nekilnojamojo turto vidutinės rinkos vertės nustatymo ekspertizė, 20109-11-30 surašytas aktas Nr.K-09-1147 ir PVM sąskaita – faktūra, pagal kurią Kauno rajono apylinkės teismas turėjo sumokėti 1936,00 Lt, kurie šiam teismui išsiųsti 2009-11-30 lydraščiu Nr. S-K-787-2020/16. Kauno rajono apylinkės teismas 2011-06-30 mokėjimu per banką VĮ Registrų centro Kauno filialui yra sumokėjęs 968,00 Lt, 2013-07-04 – 34,94 Lt, tačiau 933,06 Lt liko skolingas. Pareiškėjas taip pat nurodo, jog 2011-09-02, 2011-12-14 išsiuntė apylinkės teismui priminimus apie skolą, tačiau įsipareigojimas VĮ Registrų centrui liko neįvykdytas, o teismas paaiškino, jog 2010-09-03 teismo sprendimu iš ieškovės E. J. priteista 968 Lt sumokėti į Kauno rajono apylinkės teismo specialiąją sąskaitą ir teismas 2011-06-21 pasiūlė E. J. iki 2011-07-18 apmokėti už nekilnojamojo turto vertinimą, 2011-08-08 Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai išsiųstas vykdomasis dokumentas dėl 968 Lt iešieškojimo iš E. J.. Išieškojus bylonėjimosi išlaidas iš skolininkės, jos bus nedelsiant pervestos į VĮ Registro centro Kauno filialui. Kadangi skola nebuvo sumokėta, pareiškėjas 2013 m. kreipėsi į Kauno apylinkės teismą, perėmusį Kauno rajono apylinkės teismo teises ir pareigas, tačiau 2013-07-26 gautas atsakymas Nr. R2-348, jog antstoliui išieškojus skolą iš E. J., ji nedelsiant bus pervesta pareiškėjui.

3Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 3 dalimi, prašo nustatyti Kauno apylinkės teismui terminą atsiskaityti su VĮ Registrų centru už atliktą nekilnojamojo turto vidutinės rinkos vertės nustatymo ekspertizę nurodant Kauno apylinkės teismui pervesti 933,66 Lt į vieną iš 2013-04-24 sąskaitoje apmokėti Nr. 1112327-4 nurodytų sąskaitų.

4Prašymas netenkinamas.

5CPK 72 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jeigu pirmosios instancijos teismas laiku neatlieka procesinių veiksmų, kuriuos pagal šį Kodeksą privalo atlikti, šių veiksmų atlikimu suinteresuotas proceso dalyvis turi teisę kreiptis į apeliacinės instancijos teismą su prašymu nustatyti terminą tokiems procesiniams veiksmams atlikti. Taigi, apeliacinės instancijos teismas nustato terminą procesiniams veiksmas atlikti esant dviem sąlygoms: 1) pirmosios instancijos teismas laiku neatlieka procesinių veiksmų, 2) neatlieka procesinių veiksmų, kuriuos pagal Civilinio proceso kodeksą privalo atlikti.

6Klausimų, susijusių su sumų liudytojams, vertėjams, ekspertams ir ekspertinėms įstaigoms išmokėjimu reglamentuoja Civilinio proceso kodekso 89 – 91 straipsniai, nes šio sumos priskiriamos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (CPK 88 str.). Todėl tokių klausimų sprendimas priskirtinas prie procesinių veiksmų, kuriuos teismas pagal Civilinio proceso kodeksą privalo atlikti. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo Kauno apygardos teismo ne tik nustatyti procesinį terminą procesiniam veiksmui atlikti, bet įpareigoti Kauno apylinkės teismą atlikti konkrečius veiksmus – sumokėti likusią sumą už teismo ekspertizės atlikimą. Visų pirma pažymėtina, jog įstatymai nenustato termino, per kurį turi būti tokio pobūdžio procesinis veiksmas, antra – suteikia teisės apeliacinės instancijos teismui, esant įstatymo nustatytoms sąlygoms, nustatyti terminą konkretiems procesiniais veiksmams atlikti, bet ne nurodyti, kaip būtent išspręsti prašymą ar konkretų procesinį klausimą.

7Kaip matyti iš civilinės bylos dokumentų, 2009-09-09 Kauno rajono apylinkės teismas paskyrė civilinėje byloje Nr. 2-780-358/2009 (2-501-258/2010) nekilnojamojo turto vidutinės rinkos vertės nustatymo ekspertizę, įpareigojo ieškovę E. J. ir A. J. sumokėti į teismo depozitinę sąskaitą po 2000 Lt už ekspertizės atlikimą, šalims to nepadarius iki bylos išnagrinėjimo, 2010-09-03 teismo sprendimu iš E. J. ir A. J. priteista ir šalys įpareigotos į teismo depozitinę sąsakaitą sumokėti po 968 Lt už nekilnojamojo turto vertinimą. Kauno rajono apylinkės bei Kauno apylinkės teismas pareiškėją, suinteresuotą aukščiau nurodyto procesinio veiksmo atlikimu, bet nedalyvaujantį civilinės byloje Nr. 2-501-358/2010 asmenį, raštais informavo apie atliktus procesinius veiksmus, susijusius likusios neišmokėtos sumos - iš ieškovės priteistos sumos, išieškojimu.

8Nagrinėjamu atveju įstatymas nenustato termino, per kurį Civilinio proceso kodekso 89 – 91 straipsniuose nurodytos sumos turi būti išmokėtos turintiems teisę jas gauti asmenims. Nesant įstatymuose nustatyto konkretaus termino, per kurį šis klausimas turi būti išnagrinėtas pirmosios instancijos teisme, nėra pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas laiku neatliko pareiškėjo nurodyto procesinio veiksmo bei nustatyti jo išnagrinėjimo terminą CPK 72 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-08-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-99/2013).

9Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, vadovaudamasis 72 straipsnio 3, 4 dalimis,

Nutarė

10Valstybinės įmonės Registrų centro Kauno filialo prašymą nustatyti Kauno apylinkės teismui terminą atsiskaityti su VĮ Registrų centru už atliktą nekilnojamojo turto vidutinės rinkos vertės nustatymo ekspertizę nurodant Kauno apylinkės teismui pervesti 933,06 Lt į Valstybinės įmonės registrų centro Kauno filialui atmesti.

11Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai