Byla 3K-3-431/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė), Virgilijaus Grabinsko (pranešėjas) ir Vinco Versecko,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Sofritas“ kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 14 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Universali arena“ ieškinį atsakovui UAB „Sofritas“, dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB „Dekociti“, UADB „Ergo Lietuva“, UAB DK „PZU Lietuva“, dėl nuostolių atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Šioje byloje kilęs ginčas dėl rangovo atsakomybės už atliktų darbų kokybę pagal statybos rangos sutartį per garantinį laikotarpį. Ieškovas UAB „Universali arena“ (buvusi – UAB „Ozo Arena“) prašė teismo priteisti iš atsakovo UAB „Sofritas“ 39 065,91 Lt nuostolių atlyginimo; reikalavimo trečiajam asmeniui UAB DK „PZU Lietuva“ atsisakė, nes jis pripažino ieškovo reikalavimo pagrįstumą ir sumokėjo ieškovui 102 363,14 Lt (91 155Lt nuostolių atlyginimas, išlaidos advokato pagalbai apmokėti, žyminio mokesčio dalis ir 6 proc. palūkanų). 2004 m. balandžio 28 d. šalys sudarė Fasadų apdailos statybos darbų sutartį dėl statybos darbų ( - ). Ieškovo teigimu, atsakovas nekokybiškai atliko rangos darbus, įrengiant skardinius stogo parapetus, todėl lietui lyjant iš atskirų stogo dangos plotų į vidų tekėjo vanduo. Ieškovas savo sąskaita pašalino nustatytus darbų trūkumus, patirdamas 126 789 Lt nuostolių. UAB DK „PZU Lietuva“ atlyginus dalį nuostolių iš atsakovo išieškotina 35 634 Lt suma. Be to, iki parapetų rekonstrukcijos, siekdamas sumažinti nuostolius, ieškovas patyrė 3431,91 Lt tiesioginių išlaidų šalindamas lietaus padarinius.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

7Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 12 d. sprendimu tenkino dalį ieškinio ir priteisė ieškovui iš atsakovo 35 634 Lt nuostoliams atlyginti, kitą ieškinio dalį atmetė. Teismas priteisė iš ieškovo atsakovui 565 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, UAB „Dekociti“ 544 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 702 Lt už ekspertizės atlikimą, iš atsakovo ekspertui K. B. – 400 Lt už jo atvykimą į teismą.

8Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. gegužės 14 d. nutartimi pakeitė Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 12 d. sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, priteisė ieškovui iš atsakovo UAB „Sofritas“ 2000 Lt bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme. Teismas iš esmės sutiko su pirmosios instancijos teismo išvadomis, tačiau sprendė, kad teismas netinkamai paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

9Teismai nustatė, kad 2004 m. balandžio 28 d. buvo sudaryta Fasadų apdailos ir projektavimo darbų sutartis. 2005 m. rugpjūčio 9 d. per stogo dangą ir parapetus pratekėjo lietaus vanduo, iš atsakovo buvo reikalaujama pašalinti defektus. Pagal sutarties 7 punktą, kad užtikrintų kokybę, atsakovas įsipareigojo kontroliuoti savo ir subrangovų prižiūrėtojų darbų atlikimą ir atitinkamų reikalavimų laikymąsi, o pagal sutarties sąlygų 29 straipsnio 2 dalį rangovas atsako už savo darbų atlikimą per garantinį laikotarpį, kurio trukmė dveji metai; rangovas privalo savo sąskaita pašalinti darbų trūkumus, kurie atsiranda per garantinį laikotarpį, kai rangovas neįrodo, kad šie trūkumai atsirado dėl jo nekontroliuojamų priežasčių (sąlygų 29 straipsnio 2 dalis). CK 6.697 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą. Defektų faktą privalo įrodyti užsakovas, o jų susidarymo priežastis, šalinančias rangovo atsakomybę – rangovas. Statybos darbų atlikimas rangovui – statybos įmonei – yra verslas; jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų, kurie yra verslo dalis, nevykdymą taikoma pagal CK 6.256 straipsnio 4 dalį ir yra griežta, t. y. be kaltės. Ji taikoma atsižvelgiant į CK 6.667 straipsnio 3 dalies nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Panevėžio statybos trestas“ v. UAB AK „Aviabaltika“, bylos Nr. 3K-3-652/2004; 2005 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. M. v. UAB „ Mindija“, bylos Nr. 3K-3-371/2005). Pagal 2005 m. spalio 7 d. Statinio dalinės ekspertizės aktą atsakovo įrengtų stogo parapetų būklė netenkina aplinkos ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 21 patvirtinto Techninių reikalavimų statybos reglamento STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 64.3 reikalavimo, kad plokščiųjų neeksploatuojamų stogų parapetų viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,9o, nes atsakovas parapetus sumontavo plokščius, taip pat platiems parapetams rangovo sugalvotas sujungimo būdas – skarda montuojama sudūrimo (glaudaus prisilietimo) būdu – netinkamas. Tokio parapetų skardos elementų sujungimo ir tvirtinimo pasekmė – lietaus pratekėjimas į pastato vidų. Tai, kad ekspertas savo išvadose daro prielaidą, jog skardos lakštų sujungimas galėjo netekti sandarumo dėl atmosferos poveikio ir mechaninio poveikio, nepaneigia nustatytų atliktų darbų defektų, o tik patvirtina, kad parapetų montavimas ir skardų sujungimai buvo atlikti netinkamu rangovo pasirinktu būdu. Atliktų darbų defektai pastebėti ne darbų priėmimo metu, o praėjus tam tikram laikui, t. y. palijus stipriam lietui, tačiau ši aplinkybė nepaneigia atsakovo atsakomybės už netinkamos kokybės darbų atlikimą garantiniu laikotarpiu (CK 6.697 straipsnio 3 dalis). Byloje nepakanka duomenų, patvirtinančių, kad dėl atsiradusių nuostolių būtų ieškovo kaltės. Nepašalinęs darbo trūkumų per garantinį laiką, rangovas turi pareigą atlyginti užsakovo išlaidas, susijusias su trūkumu šalinimu, ir dėl to patirtus nuostolius CK 6.249 straipsnio 4 dalies 2 punkto, 6.665 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu.

10III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą argumentai

11Kasaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti bylą nagrinėjusių teismų sprendimus ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Nurodomi šie argumentai:

121. Dėl netinkamo CK 6.662, 6.697 straipsnių taikymo. Teismai neatsižvelgė į tai, kad ieškovas, šalindamas nustatytus darbų trūkumus, iš esmės pakeitė darbų projektinį sprendimą. Parapetų sujungimo būdas – tai akivaizdus, o ne paslėptas trūkumas. Taigi ieškovas, priimdamas darbus, privalėjo pastebėti ir nurodyti atliktų darbų trūkumus priėmimo-perdavimo aktuose, t. y. kad šis parapetų sujungimo būdas netinkamas. To nebuvo padaryta, todėl ieškovas negali remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2, 3 dalys; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Ekama“ v. UAB „Versena“, bylos Nr. 3K-3-413/2005; 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Š. tikroji ūkinė bendrija „Be priekaištų“ v. UAB „Modesta“, bylos Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Autokaustos statyba“ v. UAB „Aviacijos paslaugų centras“, bylos Nr. 3K-3-361/2007). Pažymėtina, kad atlikti darbai buvo priimti ieškovo samdyto darbų prižiūrėtojo, tai patvirtina, kad darbų priėmimo-perdavimo metu defektų nebuvo. Teismai neatsižvelgė į tai, kad užsakovas taip pat turi pareigas, nepagrįstai taikė CK 6.697 straipsnį.

132. Dėl CPK 185 straipsnio taikymo. Teismai nepagrįstai taikė aplinkos ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 21 patvirtinto Techninių reikalavimų statybos reglamento STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 92.25, 92.8 punktus, kuriuose įtvirtinti reikalavimai šlaitiniams, o ne sutapdintiems (plokštiesiems) stogams. Šio akto nuostatų pažeidimų buvo nustatyta teismo ekspertizės akte, todėl teismai neturėjo juo vadovautis. Be to, ieškovo pastatas buvo pripažintas tinkamu naudoti ir eksploatuojamas, taigi atitinka nustatytus reikalavimus (aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. 242 „Dėl statybos techninio reglamento 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“). Pagal kasacinio teismo praktiką darbų perdavimo-priėmimo aktas yra įrodymas apie tai, ar darbai pagal sutartį buvo atlikti, ar darbų atlikimas atitinka sutarties sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Autokaustos statyba“ v. UAB „Aviacijos paslaugų centras“, bylos Nr. 3K-3-361/2007).

143. Dėl CK 6.248 straipsnio 4 dalies, 6.259 straipsnio, CPK 331 straipsnio 4 dalies 3 punkto taikymo. Trečiasis asmuo UAB „Dekociti“ apeliaciniu skundu šioje byloje prašė taikyti CK 6.248 straipsnio 4 dalies, 6.259 straipsnio nuostatas tuo atveju, jeigu teismas pripažintų, kad atsakovas atsakingas už atsiradusius defektus, pripažįstant ir ieškovo kaltę, nurodė įrodymus, tačiau teismai nepasisakė dėl jų atmetimo. Specialistų išvadose ir ekspertizės akte yra akcentuojama, kad parapetai galėjo būti nesadarūs dėl mechaninio poveikio.

15Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas prašo kasacinį skundą atmesti, palikti nepakeistus bylą nagrinėjusių teismų procesinius sprendimus, priteisti bylinėjimosi kasaciniame teisme išlaidas. Nurodomi šie argumentai:

161. Dėl užsakovo pareigos pastebėti darbų trūkumus. Atsakovo atliktų darbų trūkumų buvo pastebėta tik po lietaus, ir jų negalima buvo pastebėti darbų priėmimo metu. Šių trūkumų nepastebėjo ir Valstybinė statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisija. Taigi šiuo atveju nėra pagrindo taikyti CK 6.662 straipsnio 2 dalies. Pažymėtina, kad pagal CK 6.662 straipsnio 3 dalį šalys gali sutarti dėl kitokių nei šiame straipsnyje sąlygų, o pagal statybos rangos sutartį rangovas prisiėmė atsakomybę už darbų kokybę per visą garantinį laikotarpį. Be to, atsakovo atliktų darbų trūkumai laikytini paslėptais, nes buvo pastebėti tik po lietaus. Byloje nenustatyta, kad defektų atsirado dėl normalaus susidėvėjimo, netinkamo naudojimo, netinkamai atlikto remonto ar kitokių ieškovo veiksmų, todėl teismai pagrįstai taikė CK 6.697 straipsnio 3 dalį.

172. Dėl įrodymų vertinimo. Kadangi plokščiųjų neeksploatuojamų stogų parapetų tvirtinimo ir sujungimo būdo nereguliuoja joks norminis aktas, tai teismo paskirtas ekspertas pagrįstai taikė aplinkos ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 21 patvirtinto Techninių reikalavimų statybos reglamento STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 92 punktą pagal analogiją. Be to, ekspertizės akte pateikta ir daugiau išvadų dėl darbų defektų, kaip ir specialistų išvadose. Teismai nepažeidė įrodinėjimą reglamentuojančių teisės normų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vidurdienio autotransportas“ v. UAB „Jusma ir Ko“, bylos Nr. 3K-3-656/2005; 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. draudimo UAB ,,Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; ir kt.).

183. Dėl CK 6.248 straipsnio 4 dalies, 6.259 straipsnio, CPK 331 straipsnio 4 dalies 3 punkto taikymo. Byloje nepateikta įrodymų, patvirtinančių ieškovo kaltę dėl patirtos žalos. Be to, tais atvejais, kai statybos darbų atlikimas yra rangovo verslas, jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra be kaltės (CK 6.256 straipsnio 4 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Polikopija“ v. J. B., bylos Nr. 3K-3-530/2007; 2008 m. liepos 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. v. A. S., bylos Nr. 3K-3-396/2008). Pažymėtina, kad defektų susidarymo priežastis, šalinančias rangovo atsakomybę, privalo įrodyti rangovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Panevėžio statybos trestas“ v. UAB AK „Aviabaltika“, bylos Nr. 3K-3-652/2004; 2005 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. M. v. UAB „Mindija“, bylos Nr. 3K-3-371/2005). CK 6.248 straipsnio 4 dalis ir 6.259 straipsnis taikytini tada, kai prie nuostolių padarymo prisideda ieškovas tiesiogiai, o ne per trečiuosius asmenis. Teismai, nustatydami defektų atsiradimo priežastį, tinkamai vertino įrodymus, pagrįstai vadovavosi tikimybių pusiausvyros principu (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnio 1 dalis).

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

21Dėl teisinio pagrindo pašalinti per garantinį terminą nustatytus darbų pagal rangos sutartį trūkumus

22Darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose normose (CK 6.662 straipsnis), tiek specialiosiose (CK 6.694 straipsnis). Pagal abiejų straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Ekama“ v. UAB „Versenta“, bylos Nr. 3K-3-413/2005; 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sigeta“ v. UAB „Kriautė“, bylos Nr. 3K-3-597/2005). CK 6.662 straipsnio 2, 3 dalyse dispozityvia forma suformuluota užsakovo teisinė elgsena atliekant pagal rangos sutartį atliktų darbų priėmimą ir atitinkamai aptartos užsakovo elgsenos teisinės pasekmės. Šių teisės normų taikymo pagrindu kasatorius akcentuoja, kad ieškovas, priimdamas pagal 2004 m. balandžio 28 d. rangos sutartį atliktus darbus, privalėjo pastebėti ir nurodyti atliktų darbų trūkumus priėmimo-perdavimo aktuose. Kadangi ieškovas to nepadarė, tai jis negali remtis trūkumų faktu. Tačiau kolegija konstatuoja, kad pagal kasacinio teismo praktiką, net ir tinkamo darbų priėmimo atveju nenurodžius trūkumų, užsakovas nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, jeigu trūkumai neakivaizdūs. Tokiais atvejais teismai turi analizuoti trūkumų pobūdį ir tik esant akivaizdžiam trūkumui taikyti CK 6.662 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje bankrutuojanti UAB „Atnava“ v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-235/2005; 2008 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Z. v. UAB „Pamario Andora“, bylos Nr. 3K-3-371/2008). Kita vertus, minėta, dispozityvus CK 6.662 straipsnio 3 dalies pobūdis lemia, kad pagal šią teisės normą užsakovo teisės reikšti pretenzijas dėl rangos darbų trūkumų ribojimas galimas tik tada, kai šalių sudaryta sutartis nenustato ko kita. Pagal šalių susitartas taikyti Bendrąsias statybos sutarčių sąlygas, konkrečiai – sąlygų 29 straipsnio 1, 2 dalis rangovas yra prisiėmęs atsakomybę už darbo atlikimą sutarties sąlygomis per garantinį dvejų metų periodą ir įsipareigojęs savo sąskaita pašalinti darbų trūkumus, kurie atsiranda per garantinį laikotarpį, jei jis nesugeba įrodyti, kad šie trūkumai atsirado dėl jo nekontroliuojamų priežasčių. Taigi, esant nurodytai kasacinio teismo praktikai ir šalių susitarimui dėl rangovo pareigos šalinti per garantinį laikotarpį atsiradusius darbų trūkumus, net ir tinkamo darbų priėmimo atveju užsakovui nenurodžius trūkumų, jis nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, jeigu trūkumai neakivaizdūs. Byloje nustatyta, kad pagal 2004 m. balandžio 28 d. rangos sutartį atliktų darbų trūkumai pastebėti 2005 m. rugpjūčio 9 d., t. y. per garantinį terminą, atsiradus atmosferinių kritulių poveikiui. Akivaizdu, kad rangos sutarties dalykas – stogo uždengimas, užtikrinant galimybę jį tinkamai naudoti pagal paskirtį – statinio apsaugai nuo atmosferinių kritulių poveikio, apsunkina galimybę fiksuoti galimus darbų trūkumus atliktų darbų priėmimo metu, todėl atmosferinių kritulių poveikyje paaiškėję darbų trūkumai pagrįstai gali būti vertinami kaip nebuvę akivaizdūs darbų atlikimo metu.

23CK 6.697 straipsnio 1 dalyje nustatyta įstatyminė rangovo darbų kokybės garantija, o 3 dalyje – kad rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą. Rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti, kad defektų atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Defektų faktą privalo įrodyti užsakovas, bet jų susidarymo priežastis, šalinančias rangovo atsakomybę, privalo įrodyti rangovas. Jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų, kurie yra verslo dalis, nevykdymą taikoma pagal CK 6.256 straipsnio 4 dalį ir yra griežta, t. y. be kaltės. Ji taikoma atsižvelgiant į CK 6.667 straipsnio 3 dalies nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Panevėžio statybos trestas v. UAB AK „Aviabaltika“, bylos Nr. 3K-3-652/2004, Teismų praktika 23, p. 95-102).

24Taigi byloje pagrįstai pripažinta užsakovo teisė pareikšti rangovui reikalavimą per garantinį laikotarpį dėl darbų, atliktų pagal rangos sutartį, trūkumų ir nuostolių atlyginimo, tinkamai paskirstyta šalių įrodinėjimo prievolė, nustačius darbų pagal rangos sutartį trūkumus.

25Byloje nustatytas pagal rangos sutartį atliktų darbų trūkumų nustatymo momentas ir konstatuotas trūkumų, kuriuos užsakovas įrodė, bet rangovas atsisakė pašalinti, pobūdis, kilmė, tai išanalizuota teismų procesiniuose sprendimuose. Nagrinėjamoje byloje teismai tinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą tarp bylos šalių ir, nepažeisdami CPK 185 straipsnio reikalavimų, pakankamai išsamiai, siekdami padaryti konkrečias išvadas dėl įrodinėjimo dalyko, išanalizavo byloje esančius įrodymus – byloje atliktos teismo ekspertizės išvadas, ją atlikusio eksperto išaiškinimus, taip pat kitų specialistų pateiktas išvadas ir kitus byloje esančius įrodymus – nurodydami, kuriuos įrodymus pripažįsta tinkamais, pagrindžiančiais ieškovo reikalavimus ir kasatoriaus atsikirtimus, o kuriuos atmeta. Dėl to kolegija konstatuoja, kad esminių pažeidimų įrodinėjimo procedūrose, nustatant rangos sutarties sąlygų pažeidimą, bylą nagrinėjusių teismų procesiniuose sprendimuose nėra. Teismų nustatytų darbų, atliktų pagal rangos sutartį, trūkumų bei jų atsiradimo priežasčių nustatinėjimas kasacinėje instancijoje būtų pripažįstamas bylos faktų nustatinėjimu, o tai nėra kasacinio teismo kompetencija (CPK 353 straipsnio 1 dalis).

26Konstatavus, kad rangovo atlikti darbai turėjo trūkumų, kurių rangovui nepašalinus, savo sąskaita pašalino užsakovas, pagrįstai buvo sprendžiamas jo patirtų nuostolių atlyginimo klausimas (CK 6.249 straipsnio 4 dalies 2 punktas, 6.665 straipsnio 1 dalis 3 punktas).

27Nurodytais motyvais kolegija konstatuoja, kad CPK 346 straipsnyje nurodytų, bylą nagrinėjusių teismų procesinių sprendimų panaikinimą lemiančių pagrindų nenustatyta.

28Atsižvelgdama į bylos sudėtingumą, atsiliepimui į kasacinį skundą parengti būtinas darbo ir laiko sąnaudas bei vadovaudamasi teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytais dydžiais, kolegija sprendžia priteisti ieškovui iš kasatoriaus 1000 Lt išlaidų advokato pagalbai, surašant atsiliepimą į kasacinį skundą, apmokėti (CPK 98 straipsnis).

29Iš kasatoriaus priteistina valstybei 57,10 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93 straipsniai).

30Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Priteisti ieškovui UAB „Universali arena“ iš kasatoriaus UAB „Sofritas“ 1000 (vienas tūkstantis) Lt išlaidų advokato pagalbai, surašant atsiliepimą į kasacinį skundą, apmokėti.

33Priteisti valstybei iš kasatoriaus UAB „Sofritas“ 57,10 Lt (penkiasdešimt septyni Lt 10 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme.

34Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Šioje byloje kilęs ginčas dėl rangovo atsakomybės už atliktų darbų... 6. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 12 d. sprendimu... 8. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m.... 9. Teismai nustatė, kad 2004 m. balandžio 28 d. buvo sudaryta Fasadų apdailos... 10. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą argumentai... 11. Kasaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti bylą nagrinėjusių teismų... 12. 1. Dėl netinkamo CK 6.662, 6.697 straipsnių taikymo. Teismai neatsižvelgė... 13. 2. Dėl CPK 185 straipsnio taikymo. Teismai nepagrįstai taikė aplinkos... 14. 3. Dėl CK 6.248 straipsnio 4 dalies, 6.259 straipsnio, CPK 331 straipsnio 4... 15. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas prašo kasacinį skundą atmesti,... 16. 1. Dėl užsakovo pareigos pastebėti darbų trūkumus. Atsakovo atliktų... 17. 2. Dėl įrodymų vertinimo. Kadangi plokščiųjų neeksploatuojamų stogų... 18. 3. Dėl CK 6.248 straipsnio 4 dalies, 6.259 straipsnio, CPK 331 straipsnio 4... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 21. Dėl teisinio pagrindo pašalinti per garantinį terminą nustatytus darbų... 22. Darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius... 23. CK 6.697 straipsnio 1 dalyje nustatyta įstatyminė rangovo darbų kokybės... 24. Taigi byloje pagrįstai pripažinta užsakovo teisė pareikšti rangovui... 25. Byloje nustatytas pagal rangos sutartį atliktų darbų trūkumų nustatymo... 26. Konstatavus, kad rangovo atlikti darbai turėjo trūkumų, kurių rangovui... 27. Nurodytais motyvais kolegija konstatuoja, kad CPK 346 straipsnyje nurodytų,... 28. Atsižvelgdama į bylos sudėtingumą, atsiliepimui į kasacinį skundą... 29. Iš kasatoriaus priteistina valstybei 57,10 Lt išlaidų, susijusių su... 30. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m.... 32. Priteisti ieškovui UAB „Universali arena“ iš kasatoriaus UAB... 33. Priteisti valstybei iš kasatoriaus UAB „Sofritas“ 57,10 Lt (penkiasdešimt... 34. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...