Byla 2-161/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės, Kazio Kailiūno ir Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Andova“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 19 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-437-258/2009 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Andovos statyba“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administravimo paslaugos“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Andova“ dėl sutarčių, priešpriešinių reikalavimų įskaitymo aktų pripažinimo negaliojančiais ir skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Andovos statyba“ administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ atstovė 2008 m. gruodžio 16 d. ieškiniu prašė: 1) pripažinti negaliojančiomis ieškovo BUAB „Andovos statyba“ ir atsakovo UAB „Andova“ sudarytas statybos sutartis Nr. 12/Bs 08/03/31-161, 12/ Bs 08/03/31-162, 12/ Bs 08/03/31-163, 12/Bs 08/03/31-164, 12/Bs 08/03/31-165, 12/Bs 08/03/31-166 ir 12/ Bs 08/03/31-169; 2) pripažinti negaliojančiais ieškovo ir atsakovo pasirašytus 2008 m. balandžio 7 d., 2008 m. balandžio 30 d. ir 2008 m. birželio 25 d. Tarpusavio užskaitos aktus; 3) taikyti restituciją ir pripažinti, kad ieškovas BUAB „Andovos statyba“ turi 4 911 264,09 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą atsakovui UAB „Andova“; 4) priteisti ieškovui BUAB „Andovos statyba“ 4 911 264,09 Lt skolą už atliktus statybos darbus bei paslaugas pagal 2005 m. gruodžio 29 d. sudarytą statybos rangos sutartį Nr. 11/R163 iš atsakovo UAB „Andova“; 5) priteisti ieškovui BUAB „Andovos statyba“ 11,84 procentų dydžio metines procesines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos, už laikotarpį nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo UAB „Andova“.

4Ieškovo bankroto administratoriaus atstovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui UAB „Andova“ priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises ne mažesnei kaip 4 911 264,09 Lt dydžio sumai. Ieškovo bankroto administratoriaus atstovė nurodė, kad ieškinio suma laikytina labai didele, o tai sudaro pagrindą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tikėtina, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju atsakovas jo geranoriškai neįvykdys ir galimai sieks perleisti savo turtą arba jį apsunkinti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Atsižvelgiant į atsakovo nesąžiningumą, didelę ieškinio sumą bei būtinybę bankroto procedūrų vykdymo metu užtikrinti viešojo intereso apsaugą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas nagrinėtinas nepranešus atsakovui, kadangi priešingu atveju atsakovas gali sutrukdyti jų taikymui – turimą turtą perleisti arba apsunkinti dar iki laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo.

5Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 19 d. nutartimi ieškovo BUAB „Andovos statyba“ reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones: 4 911 264,09 Lt dydžio sumai areštavo atsakovui UAB „Andova“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą. Nesant ar nepakankant reikalavimų užtikrinimui atsakovo UAB „Andova“ nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto, areštavo atsakovo turtines teises, neviršydamas 4 911 264,09 Lt sumos. Teismas nurodė, kad areštuotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą draudžiama parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti tretiesiems asmenims, o areštuotas lėšas ar turtines teises draudžiama perleisti tretiesiems asmenims.

6Nutartyje rašoma, jog atsižvelgiant į tai, kad prašoma išieškoti iš atsakovo 4 911 264,09 Lt suma yra labai didelė ir gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, kad atsakovo prievolių ieškovui įvykdymas nėra užtikrintas, o atsakovas vengia vykdyti savo įsipareigojimus, yra pagrindas teigti, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui priimto palankaus teismo sprendimo atveju, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas, atsižvelgdamas į šalių interesų pusiausvyrą bei į atsakovo teisėtus interesus, pirmiausiai areštavo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą ieškinio sumai užtikrinti, o tik jo nesant – turtines teises.

7Atsakovas UAB „Andova“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 19 d. nutartį. Skunde rašoma, kad teismas, prašomos išieškoti sumos dydį vertindamas kaip labai didelį ir galintį padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, netinkamai vertino atsakovo ūkinę-finansinę būklę. Atsakovui priklausantis ilgalaikis turtas, kurį sudaro pastatai, transporto priemonės, įrengimai, siekia 44 106 015,05 Lt. Pagal 2008 m. gruodžio 29 d. pinigų srautų ataskaitą, atsakovas 2009 metais taip pat planuoja gauti 81 000 000 Lt iš numatytų vystyti projektų. Atsakovo pateiktų dokumentų pagrindu darytina išvada, kad jo ūkinė-finansinė būklė yra stabili, atsakovas turi pakankamai nuosavybės teise priklausančio turto, taip pat planuojamos gauti pajamos už kitais metais vystomus projektus paneigia galimą padidintą būsimo sprendimo neįvykdymo riziką. Atsakovas yra pajėgus atsakyti už savo prievoles, todėl laikinosios apsaugos priemonės jam taikytos nepagrįstai.

8Atsiliepimu į atsakovo UAB „Andova“ atskirąjį skundą ieškovo BUAB „Andovos statyba“ administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ atstovė prašo atsakovo skundą atmesti ir teismo 2008 m. gruodžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime rašoma, kad šiuo metu gera atsakovo turtinė padėtis nepaneigia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės, kadangi vykstant teismo procesui jo turtinė padėtis gali pablogėti. Atsakovo duomenys, kurie tariamai pagrindžia gerą jo turtinę padėtį, savaime nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo nutartį. Atsakovo pateikti ilgalaikio turto žiniaraščiai, pagal kuriuos atsakovas tariamai turi turto 44 106 015,05 Lt dydžio sumai, neįrodo geros atsakovo turtinės padėties. Neaišku, ar juose nurodyta turto vertė atitinka šio turto rinkos (likvidacinę) vertę, ar turtas esamomis ekonominės krizės sąlygomis yra likvidus. Atsakovas nepateikė teismui įmonės balanso, kuris atspindi įmonės turtinę padėtį, todėl neatmetama galimybė, jog atsakovo turimi įsipareigojimai yra lygūs ar viršija atsakovo turimo turto vertę. Atsakovo pateikta pinigų srautų ataskaita objektyviai negali patvirtinti, kad jis 2009 metais tikrai gaus 81 000 000 Lt pajamų iš numatytų vystyti projektų. Ji tik patvirtina planuojamas gauti pajamas, tačiau realiai gautinų pajamų dydis dėl įvairių aplinkybių gali skirtis.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Andova“, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis apelianto skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

11Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo sprendimo įvykdymą. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra grėsmė, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Grėsmę būsimo sprendimo įvykdymui gali lemti įvairios aplinkybės, tarp kurių paminėtina ir didelė ieškinio (reikalavimų) suma. Reikalavimų dydis objektyviai gali padidinti būsimo sprendimo neįvykdymo riziką, tačiau reikšminga laikytina ir ta aplinkybė, kad didelė reikalavimo suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tada, kai yra įrodymų, jog galima reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turimo turto vertę, gaunamas pajamas, turimus įsipareigojimus, nėra didelė, tai yra, kai jis paneigia objektyvios grėsmės būsimam sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Šių nuostatų laikomasi Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005, Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006, Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007 ir kt.). Be to, teismų praktikoje taip pat yra suformuotos taisyklės, kad vien tik aplinkybė, jog įmonės turtinė būklė šiuo metu yra gera, nėra pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi bylos nagrinėjimo metu atsakovo turtinė būklė gali pasikeisti ir tenkinus ieškinį sprendimo įvykdymas nebūtų užtikrintas (žr., pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-250/2008; 2008 m. liepos 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-555/2008). Įstatymas įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 str.). Šia įrodymų vertinimo taisykle yra grindžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumas, įvertinant galimą grėsmę būsimo sprendimo įvykdymui ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams.

12Ieškovo pareikštų reikalavimų suma atsakovui sudaro 4 911 264,09 Lt (b. l. 1-12). Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi ieškovo reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones: 4 911 264,09 Lt dydžio sumai areštavo atsakovui UAB „Andova“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, o nesant ar nepakankant reikalavimų užtikrinimui nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto, areštavo atsakovo turtines teises (b. l. 14-15).

13Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto motyvais, kad teismas, prašomos išieškoti sumos dydį vertindamas kaip labai didelį ir galintį padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, netinkamai vertino atsakovo ūkinę-finansinę būklę. Iš apelianto pateiktų ilgalaikio turto žiniaraščių 2008 m. gruodžio 1 d. – 2008 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui matyti, kad jo transporto priemonių vertė – 1 743 661,06 Lt (likutinė vertė – 1 026 132,31 Lt) (b. l. 20-21), įrengimų vertė – 1 176 662,75 Lt (likutinė vertė – 357 188,54 Lt) (b. l. 22-24), pastatų vertė – 46 677 517,03 Lt (likutinė vertė – 42 722 694,20 Lt) (b. l. 25-26), tačiau apeliantas prie skundo nepateikė įrodymų (finansinės atskaitomybės duomenų), kurių pagrindu būtų galima spręsti apie jo turimus įsipareigojimus. Turimo turto ir finansinių įsipareigojimų santykis leidžia daryti objektyvią išvadą apie atsakovo turtinę padėtį (finansines galimybes). Teisėjų kolegijai neturint duomenų apie apelianto turimus finansinius įsipareigojimus, pateikti ilgalaikio turto žiniaraščiai už 2008 m. gruodžio 1 d. – 2008 m. gruodžio 31 d. laikotarpį neleidžia daryti objektyvios išvados apie gerą jo turtinę padėtį (finansines galimybes) bei šiuo atveju nepaneigia pirmosios instancijos teismo nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių tikslingumo.

14Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės taikytinos vadovaujantis proporcingumo, ekonomiškumo, lygiateisiškumo principais. Pagal apelianto pateiktus žiniaraščius jo ilgalaikis turtas (pastatai, transporto priemones, įrengimai) siekia daugiau kaip 44 000 000 Lt, todėl atsakovo turto areštas teismo nustatytai 4 911 264,09 Lt dydžio sumai negali iš esmės suvaržyti apelianto teisių ir interesų, nepažeidžia šalių interesų pusiausvyros. Šiuo atveju likęs apelianto turtas bus nesuvaržytas, be to, esant apelianto nurodytam tokios didelės vertės turtui (pastatams, transporto priemonėms, įrengimams) nebus teisinio pagrindo areštuoti apelianto turtines teises ir lėšas.

15Apelianto skunde nurodytos aplinkybės bei teiginiai, kad jis pagal 2008 m. gruodžio 29 d. pinigų srautų ataskaitą 2009 metais planuoja gauti 81 000 000 Lt iš numatytų vystyti projektų (b. l. 27), nesudaro pakankamo pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, 2008 m. gruodžio 29 d. pinigų srautų ataskaita objektyviai negali patvirtinti, kad apeliantas 2009 metais tikrai gaus 81 000 000 Lt pajamų iš numatytų vystyti projektų. Planuojamos gauti pajamos nėra esamą turtinę–finansinę padėtį objektyvai atspindinti faktinė aplinkybė. Minėta ataskaita tik fiksuoja planuojamas gauti pajamas, tačiau realiai gautinų pajamų dydis dėl įvairių aplinkybių gali skirtis arba jų apskritai gali būti negauta. Siekimas grįsti dabartinę ekonominę ir finansinę padėtį planuojamais rodikliais dėl ateityje galimų gauti veiklos pajamų, įrodymų pakankamumo, patikimumo ir reikšmingumo prasme nepriimtinas.

16Nutarties turinys ir bylos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog skundžiama nutartimi nebuvo pažeisti proporcingumo, ekonomiškumo, lygiateisiškumo principai, o klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo eiliškumo, masto ir apimties teismas išsprendė tinkamai.

17Išdėstytos aplinkybės neleidžia sutikti su apelianto motyvais, kad jis tikrai esąs ir bus pajėgus atsakyti už savo prievoles, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nebuvę pagrindo. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, remdamasi aukščiau nurodytais motyvais sprendžia, jog bylos aplinkybės patvirtina teismo nutarties, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovui UAB „Andova“, tikslingumą, pagrįstumą ir teisėtumą. Apelianto atskirojo skundo motyvais ir prie skundo pateiktais duomenimis skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329, 338 str.).

18Atsakovui UAB „Andova“ išaiškintina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstu prašymu gali pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, UAB „Andova“ taip pat gali prašyti panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu įmokama reikiamo dydžio suma į teismo specialiąją sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama (CPK 146 str. 1, 2 d. nuostatos).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB)... 4. Ieškovo bankroto administratoriaus atstovė taip pat prašė taikyti... 5. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 19 d. nutartimi ieškovo BUAB... 6. Nutartyje rašoma, jog atsižvelgiant į tai, kad prašoma išieškoti iš... 7. Atsakovas UAB „Andova“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 8. Atsiliepimu į atsakovo UAB „Andova“ atskirąjį skundą ieškovo BUAB... 9. Atskirasis skundas atmestinas.... 10. Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar nutartis, kuria pirmosios... 11. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 12. Ieškovo pareikštų reikalavimų suma atsakovui sudaro 4 911 264,09 Lt (b. l.... 13. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto motyvais, kad teismas, prašomos... 14. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės... 15. Apelianto skunde nurodytos aplinkybės bei teiginiai, kad jis pagal 2008 m.... 16. Nutarties turinys ir bylos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog... 17. Išdėstytos aplinkybės neleidžia sutikti su apelianto motyvais, kad jis... 18. Atsakovui UAB „Andova“ išaiškintina, jog pirmosios instancijos teismas... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą....