Byla 2-416/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Ekspo-Matec“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 18 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-2593-560/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos verslininkų namai“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ekspo-Matec“ dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovo UAB „Baltijos verslininkų namai“ atstovė 2009 m. vasario 11 d. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Ekspo-Matec“ 300 000 Lt nuostolių atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovo atstovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 300 000 Lt dydžio sumai atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, kilnojamuosius daiktus, lėšas ar turtines teises, priklausančias ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, pavedant atsakovo turtą surasti ir aprašyti ieškovo pasirinktam antstoliui. Ieškovo atstovė nurodė, kad ginčas kilęs dėl didelės sumos. Ieškovui nėra žinoma apie atsakovo prievolės įvykdymą užtikrinančių priemonių buvimą. Atsakovo veikla susijusi su statybų sektoriumi, kuriame šiuo metu sumažėjusios darbų apimtys, o tai sąlygoja galimai sunkią atsakovo finansinę būklę. Ieškovo atstovė prašė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėti nepranešus atsakovui, kadangi toks pranešimas gali sutrukdyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padaryti jį nebeįmanomu.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. vasario 18 d. nutartimi ieškovo UAB „Baltijos verslininkų namai“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino - areštavo atsakovui UAB „Ekspo-Matec“ priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą 300 000 Lt dydžio sumai, uždrausdamas jį perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę. Turto neužtenkant ir/ar esant nepakankamai – areštavo atsakovo lėšas ar turtines teises, esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, leisdamas iš areštuotų lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei ir privalomas socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovu.

6Nutartyje rašoma, kad aplinkybė, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, teismų praktikoje preziumuojama tuomet, kai pareikštas didelės sumos turtinis ginčas. Ieškovo nurodyta ieškinio suma - 300 000 Lt yra didelė. Tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Patenkinus ieškinį, ši suma būtų priteista iš atsakovo, tačiau atsakovui UAB „Ekspo-Matec“ perleidus turtą ar sudarius turto apsunkinimo sandorius, šią sumą būtų sudėtinga arba jos negalima išieškoti. Pagal ekonomiškumo principą pirmiausiai areštuotas atsakovo nekilnojamasis ir/ar kilnojamasis turtas, o jo nesant – lėšos. Teismo įsitikinimu, yra pagrindas teigti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, priimto ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręstas nepranešus atsakovui, nes yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą.

7Atsakovas UAB „Ekspo-Matec“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2009 m. vasario 18 d. nutartį ir ieškovo UAB „Baltijos verslininkų namai“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui atmesti. Skunde rašoma:

  1. Teismas rėmėsi tik ieškovo pateikta nepagrįsta informacija, taip pažeisdamas atsakovo teisėtus interesus. Teismas negali išimtinai ginti tik vienos šalies, o ignoruoti kitos šalies interesus. Teismas nenurodė pagrįstų nutarties priėmimo motyvų. Motyvas, kad atsakovo veikla susijusi su statybų sektoriumi, kuriame šiuo metu sumažėjo darbų apimtys, taip pat motyvas dėl ieškinio sumos nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas nepateikė įrodymų, kurie leistų pagrįstai manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, galimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Byloje nėra duomenų, kad UAB „Ekspo-Matec“ veiksmai kelia ar gali kelti abejonių, jog ateityje bendrovė imsis veiksmų siekdama nuslėpti turtą ar kitaip apsunkinti būsimo teismo sprendimo vykdymą.
  2. Turto ir lėšų areštas gali sukelti neproporcingai didelių nuostolių, kadangi apribojus galimybę valdyti turtą įmonė negali normaliai vykdyti veiklos. Tai neproporcingai pažeidžia UAB „Ekspo-Matec“ teisėtus interesus. Nėra pagrindo taikyti apsunkinimus ar ribojimus atsakovo turtui ir lėšoms.
  3. Teismas nepagrįstai ir neteisėtai išnagrinėjo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nepranešęs apie tai atsakovui. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad atsakovas ketina imtis konkrečių veiksmų, siekdamas paslėpti, perleisti, įkeisti ar kitaip apsunkinti turimą turtą bei taip kliudyti būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Vien dėl procesinės teisės normų pažeidimo yra pagrindas panaikinti skundžiamą teismo nutartį.

8Atsiliepimu į atsakovo UAB „Ekspo-Matec“ atskirąjį skundą ieškovo UAB „Baltijos verslininkų namai“ atstovė prašo atsakovo skundą atmesti ir skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Ieškovo atstovė pažymi, kad teismas tinkamai įvertino atsakovo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išdėstytus argumentus, kurie leido konstatuoti, kad 300 000 Lt dydžio suma yra didelė ir gali padidinti būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Atsakovas prie skundo nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie atsakovo galimai palankią ir stabilią finansinę padėtį bei daryti išvadą, kad 300 000 Lt reikalavimo suma jam nėra didelė ir būsimo ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui objektyviai nekyla grėsmė. Pateikti įrodymai leidžia pagrįstai teigti, kad netaikius atsakovui laikinųjų apsaugos priemonių egzistuoja reali grėsmė, jog būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria patenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Ekspo-Matec“, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis apelianto skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

11Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra grėsmė, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui gali lemti įvairios aplinkybės, tarp kurių paminėtina ir didelė ieškinio suma. Reikalavimų dydis objektyviai gali padidinti būsimo sprendimo neįvykdymo riziką, tačiau reikšminga laikytina ir ta aplinkybė, kad didelė reikalavimų suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tada, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, pajamas, turimus įsipareigojimus, nėra didelė, tai yra, kai jis paneigia objektyvios grėsmės būsimam sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Šių nuostatų laikomasi Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-336/2009; 2009 m. vasario 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-161/2009; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2006 m. vasario 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-105/2006 ir kt.). Teismų praktikoje taip pat suformuotos taisyklės, kad vien tik aplinkybė, jog įmonės turtinė būklė šiuo metu yra gera, nėra pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi bylos nagrinėjimo metu atsakovo turtinė būklė gali pasikeisti ir tenkinus ieškinį sprendimo įvykdymas nebūtų užtikrintas (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-250/2008; 2008 m. liepos 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-555/2008). Įstatymas įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 str.). Šia įrodymų vertinimo taisykle yra grindžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumas, įvertinant galimą grėsmę būsimo sprendimo įvykdymui ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams.

12Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovo reikalavimo atsakovui dydis yra 300 000 Lt (b. l. 1-4). Teismas skundžiama nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovui. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad tokia ieškinio suma laikytina pakankamai didele ir padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Atsakovas prie atskirojo skundo nepateikė jokių įrodymų (finansinių atskaitomybės dokumentų, balanso, pelno-nuostolių ataskaitos, duomenų apie turimą turtą ir pan.), kurie sudarytų pagrindą teigti, jog jis paneigė objektyvios grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos ir teismui nesą pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Tokiu atveju vien jau ieškovo piniginio reikalavimo suma sudaro pakankamai objektyvų pagrindą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Iš ieškovo UAB „Baltijos verslininkų namai“ prie atsiliepimo į skundą pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovui inicijuota ir daugiau teisminių bylų, o jose pareikštų reikalavimų užtikrinimui taip pat yra pritaikyti ribojimai atsakovo turtui (b. l. 23-41). Apeliantas nepaneigė teismo nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių tikslingumo. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad teismo motyvai, kurių pagrindu atsakovui taikytos laikinosios apsaugos priemonės, nepagrįsti. Ieškovas laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumą grindė ne tik didele ieškinio suma, bet ir tuo, kad atsakovo veikla susijusį su statybų sektoriumi, kuriame šiuo metu sumažėjo darbų apimtys, kad nėra žinoma apie atsakovo prievolių įvykdymą galinčių užtikrinti priemonių buvimą, tačiau šių aplinkybių apeliantas irgi nepaneigė.

13Skunde taip pat nurodoma, kad atsakovo turto ir lėšų areštas gali sukelti neproporcingai didelių nuostolių, kadangi, apribojus galimybę valdyti turtą, įmonė negalės normaliai vykdyti savo veiklos, kad neproporcingai pažeidžiami UAB „Ekspo-Matec“ teisėti interesai. Šioms aplinkybėms pagrįsti apeliantas nepateikė įrodymų. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia tam tikrus nepatogumus ar ribojimus proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų atsakovo teisių daugiau, negu būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti. Šiuo atveju laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos vadovaujantis ekonomiškumo principu – visų pirma areštuojant atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o tik jo nesant ar trūkstant – lėšas ar turtines teises. Be to, iš areštuotų lėšų leista išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei ir privalomas socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovu (b. l. 6-7). Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto motyvais, kad teismas rėmėsi tik ieškovo pateikta nepagrįsta informacija, taip pažeisdamas jo teisėtus interesus, nes apeliantas turėjo teisę kartu su atskiruoju skundu pateikti įrodymus, paneigiančius taikytų laikinųjų apsaugos priemonių tikslingumą, tačiau to nepadarė. Nutarties turinys ir bylos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog skundžiama nutartimi nebuvo pažeisti proporcingumo, ekonomiškumo, lygiateisiškumo principai, o klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo eiliškumo, masto ir apimties teismas išsprendė tinkamai.

14Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepagrįstumą ir neteisėtumą apeliantas ginčija ir tuo, kad jam nebuvo pranešta apie prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimą. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą (CPK 148 str. 1 d.). Tokia nuostata yra teisės būti išklausytam principo tam tikra išimtis. Kartais būtent dėl pranešimo apie ketinimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones teismo sprendimo įvykdymui gali iškilti grėsmė. Susiklosčius aplinkybėms, kai laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos netikėtai, pirmenybė teikiama ieškovo interesams, siekiant apsisaugoti nuo galimų nesąžiningų atsakovo veiksmų. Tokiu atveju atsakovui suteikiama teisė būti išklausytam vėliau, tai yra kreipiantis į teismą su skundu dėl priimtos nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu teisėtumo ir pagrįstumo. Skundžiama teismo nutartis buvo priimta nepranešus atsakovui apie jos priėmimą. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsižvelgiant į tai, jog buvo pakankamas teisinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, vien tik nepranešimas atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą šiuo atveju neturėjo įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui ir teisėtumui, todėl pats savaime nesudaro teisinio pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 148 str. 1 d., 329 str. 1 d.).

15Išdėstytos aplinkybės neleidžia sutikti su apelianto motyvais, kad esą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nebuvę pagrindo. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, remdamasi aukščiau nurodytais motyvais sprendžia, jog faktinės aplinkybės patvirtina teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovui UAB „Ekspo-Matec“, tikslingumą, pagrįstumą ir teisėtumą. Apelianto atskirojo skundo motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329, 338 str.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai