Byla 1-483-913/2018

1Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teisėja Jolanta Gasparavičienė, sekretoriaujant Aleksandrai Gromadskai, dalyvaujant prokurorei Ritai Čepienei, nukentėjusiajam M. M., kaltinamajam K. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2KAROLIS VITKEVIČIUS, gim. ( - ), a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, bedarbis, registruotas darbo biržoje, gyvenamoji ir deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), teistas 2013-09-17 Anykščių rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 135 straipsnio 1 dalį, 284 straipsnio 1 dalį, 138 straipsnio 1 dalį, 284 straipsnį - laisvės apribojimu 2 m., 2014-09-11 Anykščių r. apylinkės teismo nutartimi laisvės apribojimo bausmė pakeista į 90 parų arešto bausmę; 2017-10-11 Anykščių rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 284 straipsnį bauda (20 MGL) 753,20 eurų, kaltinamas pagal BK 284 straipsnį ir BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4K. V., 2017 m. gruodžio 25 d., apie 22 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, viešoje vietoje - kavinėje „( - )“, esančioje ( - ), iš chuliganiškų paskatų, įžūliais veiksmais, du kartus kumščiu smogė M. M. į veidą, tuo padarydamas apatinio žandikaulio kairio kampo lūžį, bei tęsdamas nusikalstamą veiką, lauke prie kavinės „( - )“, vieną kartą ranka smūgiavo M. A. į nugarą, tuo sukeldamas jai fizinį skausmą, tokiais savo veiksmais nesunkiai sutrikdė nukentėjusiojo M. M. sveikatą, demonstravo nepagarbą aplinkai ir aplinkiniams, sutrikdė viešąją tvarką ir rimtį.

5Kaltinamasis K. V. savo kaltę dėl jam pareikšto kaltinimo pripažino visiškai ir paaiškino, kad buvo Kalėdos. Su draugais išgėrinėjo kavinėje „( - )“. Trumpam išėjo prie baro nupirkti alkoholio, kai grįžo pamatė nukentėjusiuosius sėdinčius už jų stalo. Pradėjo draugiškai bendrauti, nupirko dar alkoholio. Viskas buvo gerai iki tol, kol pradėjo kabinėtis prie jo M. Nekreipė dėmesio, bet paskui nesusivaldė ir taip išėjo, kad sudavė porą smūgių jam į veidą ir išėjo į kavinės kiemą. Į lauką išėjo M. su drauge. Draugė buvo pikta. Pradėjo vartoti necenzūrinius žodžius jo atžvilgiu, provokuoti. Ją pastūmė. M. trenkė jam, gindamas savo draugę. Norėjo susitaikyti su nukentėjusiaisiais. Jų atsiprašė. M. paprašė 10 000 Eur žalai atlyginti. Ieškojo iš kur gauti tiek pinigų, nes Lietuvoje tai padaryti nerealu. M. aplankė ligoninėje. Nurodė, kad dėl visko kaltas alkoholis, pasiduoda provokacijoms. Po šio įvykio, vengia vartoti alkoholį viešoje vietoje. Nurodė, kad apie du metus dirbo Norvegijoje. Nesimokė, Lietuvoje darbo patirties praktiškai neturi, taip pat neturi jokio turto. Su civilinio ieškinio prašoma suma nesutinka, nes yra per didelė. Su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus ir Panevėžio teritorinės ligonių kasos civiliniais ieškiniais – sutinka. Gailisi dėl padarytų nusikalstamų veikų.

6Nukentėjusysis M. M. parodė, kad buvo Kalėdos. Atvažiavo į Anykščius. Atėjo į kavinę „( - )“. Buvo stipriai išgėręs. Girtas nebūna agresyvus. Nupirko butelį alkoholio. Kaltinamasis prašė nupirkti dar butelį, atsisakė, nes pinigų neturėjo. Paklausė kaltinamojo apie jo lūžusią nosį. Jis smogė kumščiu į veidą, žandikaulis iššoko iš vietos. Kaltinamasis išėjo į kavinės kiemą, nuėjo iš paskos. Kaltinamasis vėl puolė. Draugė M. pradėjo šaukti. Kaltinamasis bandė suduoti jai, atstūmė kaltinamąjį ir pradėjo ją ginti. Paskui pribėgo draugai ir juos atitraukė. Iš karto nuvažiavo į Anykščių ligoninę, ten jam padėti negalėjo. Paskui nuvažiavo į Panevėžį. Ten pasakė, kad lūžo žandikaulis. Kitą dieną nuvažiavo į Kauną, ten pasakė, kad yra gan stiprus ir sudėtingas žandikaulio kairio kampo lūžis. Reikėjo daryti 3 operacijas. Dabar visam gyvenimui nejaučia kairės pusės lūpos. Gydymo laikotarpiu numetė apie 14 kg. Prieš įvykį svėrė 81 kg. Nieko negalėjo valgyti, daugiau nei du mėnesius. Ligoninėje dėjo varžtus, pjovė lūpą. Gydymas užtruko 4 sav. Dirbti galėjo tik po 2 mėnesių. Dirbo „( - )“. Turi dar savo įmonę. Jo darbas - tai yra bendravimas su žmonėmis. Negalėjo ne tik valgyti, bet ir kalbėti. Policijos pareigūnams savo parodymus davė rašydamas kompiuteryje. Nuo ilgo gulėjimo skaudėjo nugara, nes turi stuburo išvaržą. Mažai valgė, mažai judėjo, skaudėjo galva. Žandikaulis, kaip ne savas. Ankščiau daug sportuodavo, dabar nepavyksta į treniruotes nueiti, nejaučia kairės lūpos kampo. Mažiau motyvuotas gyvenimui, sportui. Kaltinamasis atsiprašė, kai buvo ligoninėje. Civilinio ieškinio sumos mažinti nenori.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 273 straipsniu, byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, todėl kiti bylos įrodymai, teismo posėdyje kaltinamajam ir kitiems proceso dalyviams pareiškus, kad jie susipažinę su bylos medžiaga ir nepageidauja, kad tai teisme būtų tiriama ir skelbiama, išvardinti BPK 291 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltė įrodyta šiais rašytiniais įrodymais:

8Iš 2018-01-03 pranešimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad 2017-12-26 į Panevėžio ligoninės skyrių su trauma kreipėsi M. M., gim. ( - ) gyv. ( - ), kuriam diagnozuotas apatinio žandikaulio lūžimas. M. M. nurodė, kad Anykščių mieste, kavinėje „( - )“ jį sumušė pažįstamas asmuo (tomas 1, b. l. 1-2).

9Iš nukentėjusiosios M. A. 2018-01-15 apklausos protokolo nustatyta, kad 2017-12-25, apie 22.30 val., kavinėje „( - )“ su K. K., T. T., M. M. švenčiant Šv. Kalėdas, kartu buvęs K. V. pradėjo kibti prie M. M.. Jam pasiteiravus K. V. dėl jo lūžusios nosies, šis supyko ir, sėdėdamas priešais M. M., stodamasis staiga kumščiu du kartus smogė jam į veidą. Po smūgio M. M. skaudėjo žandikaulį, jis negalėjo sukąsti dantų, jam kraujavo iš burnos. Išėjusi į lauką, ji ten buvusiam K. V. papriekaištavo dėl M. M. sumušimo, o jis, užsimojęs ranka, puolė prie jos ir sudavė į nugarą, dėl to jai buvo sukeltas fizini skausmas. Ar K. V. jai smogė ranka, ar spyrė, ji nematė, nes tuo metu buvo nusisukusi (tomas 1, b. l. 50-55).

10Iš liudytojos K. K. 2018-01-17 apklausos protokolo nustatyta, kad 2017-12-25, apie 22 val., su T. T., M. A. ir M. M. būnant kavinėje „( - )“, prie jų staliuko prisėdo jos pažįstamas K. V.. Visiems bendraujant ir vartojant alkoholį, K. V.atsistojo ir smogė kumščiu du kartus M. M. į veidą. Dėl kokių priežasčių kilo konfliktas, ji nežino. K. K. išvedus K. V. į lauką, tarp jo ir M. M. įvyko susistumdymas. Kaip buvo sužalota M. A. ji nematė, pastaroji jai sakė, kad K. V. trenkė jai į nugarą (tomas 1, b. l. 116-117).

11Iš liudytojo L. B. 2018-02-02 apklausos protokolo nustatyta, kad 2017 m. gruodžio 25 d. vakare, prie kavinės „( - )“, gatvėje tarp K. V. ir M. M. buvo kilęs konfliktas. Atitraukus K. V. į šalį, iš kavinės išėjusi mergina, kaip vėliau sužinojo, kad tai buvo M. A., įžeidinėdama K. V., ant jo šaukė. Supykęs K. V.bėgo link M. A.. Ji bėgo nuo jo, buvę jaunuoliai K. V. pastūmė į šalį, todėl pastarasis M. A. smūgių nesudavė (tomas 1, b. l. 134-136).

12Iš liudytojo M. V. 2018-02-07 apklausos protokolo nustatyta, kad 2017 m. gruodžio 25 d. vakare kavinėje „( - )“ su K. V., K. T., K. K., M. A., M. M. sėdėdami prie vieno staliuko bendravo ir vartojo alkoholį. Vienu metu K. V. su M. M. susiginčijo. K. V. smogė ranka du kartus sėdinčiam M. M. į veidą (tomas 1, b. l. 139-141).

13Iš liudytojos S. Š. 2018-01-19 apklausos protokolo nustatyta, kad 2017 m. gruodžio 25 d. ji dirbo kavinėje „( - )“, buvo daug lankytojų, viduje jokių konfliktų tarp lankytojų nebuvo. Vienu metu pastebėjo, kad nepažįstama mergina K. V. išsivedė į lauką. Ji įtarė, kad kažkas įvyko. Lankytojas, kurio pavardės ji nežino, sakė, kad buvo suduoti smūgiai į veidą, bet daugiau nieko nepasakojo. Po kurio laiko monitoriuje pastebėjo lauke filmuojamą vaizdą, kad tas pats K. V., pribėgęs prie merginos jai spyrė. Ar pataikė ir į kurią vietą tiksliai nematė (tomas 1, b. l. 126-128).

14Iš 2018-01-30 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Panevėžio skyriaus specialisto išvados Nr. ( - ) nustatyta, kad M. M. nustatytas apatinio žandikaulio kairio kampo lūžis. Dėl šio sužalojimų nesunkiai sutrikdyta jo sveikata (tomas 1, b. l. 35).

15Iš 2018-01-02 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo nustatyta, kad UAB „Šerifai“ pateikė lauke prie kavinės „( - )“, esančios ( - ), filmuotą vaizdo įrašą (tomas 1, b. l. 164), kuris 2018-02-01 buvo apžiūrėtas (tomas 1, b. l. 165-168).

16Nusikalstamų veikų kvalifikavimo motyvai ir išvados

17Pagal BK 284 straipsnį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką. Teismų praktikoje išaiškinta, kad viešoji vieta – tai tokia vieta, kurioje nusikalstamos veikos padarymo metu yra ar turi teisę lankytis kiti asmenys nepriklausomai nuo to, ar nusikaltimo padarymo metu toje vietoje kas nors buvo, ar ne. Visuomenės tvarkos ar rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį buvo pavartotas fizinis skausmas, aplinkiniai pasijuto šiurkščiai pažeminti, buvo nutrauktas žmonių poilsis ar darbas, padaryta žymi materialinė žala sutrikdyta normali įmonių ar įstaigų veikla, sukeltas didelis išgąstis ar kilo sumaištis.

18Pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą atsako tas, kas dėl savanaudiškų paskatų nesunkiai sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo BK 135 straipsnio 1 dalyje numatytų padarinių. Nesunkus sveikatos sutrikdymas yra padarytas apibrėžta tyčia, jei kaltininkas suprato, jog savo veika kėsinasi į kito žmogaus sveikatą, numatė, kad gali kitam žmogui nesunkiai sutrikdyti sveikatą ir norėjo jam tokį sveikatos sutrikdymą padaryti. Esant neapibrėžtai tyčiai kaltininkas irgi suvokia, kad jis savo veika kėsinasi į kito žmogaus sveikatą, tačiau šiuo atveju kaltininkas galimybę atsirasti įvairiems jo pavojingos veikos padariniams (nukentėjusiojo skirtingo masto (sunkaus, nesunkaus ar nežymaus) sveikatos sutrikdymui) numato bendrai, tų padarinių savo sąmonėje nedetalizuoja. Kai sveikatos sutrikdymas padaromas neapibrėžta tyčia, kaltininko veika kvalifikuojama pagal atsiradusius padarinius: kaip sunkus, nesunkus ar nežymus sveikatos sutrikdymas. Apie kaltininko tyčios turinį teismas sprendžia atsižvelgdamas į visas padaryto nusikaltimo aplinkybes: nusikaltimo padarymo įrankius, būdą, sužalojimų kiekį, jų vietą, nusikalstamų veiksmų intensyvumą, kaltininko ir nukentėjusiojo tarpusavio santykius, elgesį įvykio metu ir kt. (LAT 2014-11-18 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-484/2014).

19Teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus ir teisme ištirtus įrodymus, kurie papildo vienas kitą ir neprieštarauja tarpusavyje, pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, daro išvadą, kad kaltinamasis K. V. padarė jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas. Apklaustas teisme, taip pat ir ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis K. V. prisipažino padaręs jam inkriminuotas nusikalstamas veikas ir nurodė jų padarymo aplinkybes. Todėl teismas sprendžia, kad K. V. veiksmai teisingai kvalifikuoti, pagal BK 284 straipsnį ir BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, kadangi jis 2017 m. gruodžio 25 d., apie 22 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, viešoje vietoje - kavinėje „( - )“, esančioje ( - ), iš chuliganiškų paskatų, įžūliais veiksmais, du kartus kumščiu smogė M. M. į veidą, tuo padarydamas apatinio žandikaulio kairio kampo lūžį, bei tęsdamas nusikalstamą veiką, lauke prie kavinės „( - )“, vieną kartą ranka smūgiavo M. A. į nugarą, tuo sukeldamas jai fizinį skausmą, tokiais savo veiksmais nesunkiai sutrikdė nukentėjusiojo M. M. sveikatą, demonstravo nepagarbą aplinkai ir aplinkiniams, sutrikdė viešąją tvarką ir rimtį.

20Dėl bausmių skyrimo

21BK 41 straipsnyje nurodyta, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui. Jos paskirtis yra ne tik nubausti asmenį už atitinkamos nusikalstamos veikos padarymą, bet užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą ir taip paveikti asmenį, kad pastarasis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų.

22Skiriant bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi BK 54 straipsnyje numatytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais.

23Kaltinamojo K. V. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytas veikas, nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). K. V. atsakomybę sunkinanti aplinkybė, jog nusikalstamas veikas padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

24Taigi, teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį ir pavojingumą (padarytas vienas nesunkus nusikaltimas ir vienas apysunkis nusikaltimas), į jo atsakomybę lengvinančią bei sunkinančią aplinkybę, kaltinamojo asmenybę, t. y. tai, kad jis praeityje teistas už analogiškas veikas, teistumas neišnykęs (tomas 2, b.l. 22-44), baustas administracine tvarka (tomas 2, b.l. 18-21). Psichiatro ir priklausomybės ligų dispanserinėje įskaitoje neįrašytas ir nesigydė (tomas 2, b.l. 47).

25Byloje surinkti duomenys, apibūdinantys K. V. veiksmus ir jo asmenį, iš esmės rodo polinkį nusikalsti. Kaltinamasis niekur nedirba, naujas nusikalstamas veikas padarė turėdamas neišnykusį teistumą, yra teisiamas ketvirtą kartą.

26Įvertinus šias nustatytas aplinkybes, atsižvelgus į nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, į kaltės rūšį, į padarytų veikų motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybę, kaltinamajam skirtinos inkriminuojamų straipsnių sankcijose numatytos bausmės – terminuotas laisvės atėmimas, nustatant bausmės dydį pagal įstatymo nuostatas, paskirtos terminuotos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidedant.

27Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl BK 75 straipsnio taikymo yra išaiškinęs, kad „[...] BK 75 straipsnio nuostatų taikymas yra teismo teisė, bet ne pareiga. Be to, teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad taikant bausmės vykdymo atidėjimą humaniškumo principo reikalavimai turi būti derinami su teisingumo principu, pagal kurį kaltininko nubaudimas ar atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės negali paneigti baudžiamosios teisės esmės ir paskirties, formuoti nebaudžiamumo nuotaikų, nepagarbos įstatymui ar ignoruoti nukentėjusiųjų teisėtų interesų, kad iš baudžiamosios teisės kyla reikalavimas, jog kiekvienas apkaltinamasis nuosprendis turi sukurti teisines prielaidas tam, kad valstybės reakcija į kaltininko sukeltą konfliktą su baudžiamuoju įstatymu – paskirta bausmė ar kita baudžiamojo poveikio priemonė – užtikrintų ne tik specialiąją, bet ir bendrąją prevenciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 30 d. kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-303-511/2017).

28Taigi, priimdamas sprendimą atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, teismas vadovaujasi ne tik formaliais pagrindais, įtvirtintais BK 75 straipsnio 1 dalyje, bet ir bausmės tikslais, nustatytais BK 41 straipsnio 2 dalyje: sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo; nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį; atimti ir apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas; paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų; užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Spręsdamas klausimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo, teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes, susijusias tiek su padaryta veika, tiek su nuteistojo asmenybe, t. y. įvertinti nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdį, laipsnį, nuteistojo asmenybės teigiamas ir neigiamas savybes, polinkius, nusikalstamos veikos padarymo priežastis ir pan. Teismas, įvertindamas byloje esančius duomenis apie kaltininko asmenybę, ypatingą dėmesį turi kreipti į tai, kaip bausmės vykdymas paveiks kaltininko teigiamus socialinius ryšius (kaltininkas neteks nuolatinio darbo, galimybių baigti mokslą ar įgyti specialybę, nebus kam prižiūrėti sergančiųjų ar neįgaliųjų, nutrūks ryšys su šeima, ir pan.). Todėl kaltinamojo asmenybė ir kitos reikšmingos bylos aplinkybės turi būti įvertintos ne tik skiriant bausmę, bet ir nusprendus atidėti bausmės vykdymą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-61-895/2015, 2K-7-29-942/2016, 2K-449-942/2016, 2K-194-942/2017).

29Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 5 dalimis, paskirtos bausmės bendrintinos bausmių apėmimo būdu, kadangi nusikalstamos veikos padarytos esant idealiai nusikalstamų veikų sutapčiai, bausmės vykdymą atidedant, įpareigojant per šį laiką be bausmę vykdančios institucijos žinios neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, neišeiti iš namų nuo 22 val. vakaro iki 6 val. ryto, jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi, bei skiriant baudžiamojo poveikio priemonę – neatlygintinai dirbti 80 val. nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, nustatant įpareigojimo įvykdymo terminą (BK 67 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 5 punkto, 70 straipsnio pagrindu). Būtent tokios rūšies ir dydžio bausmė, atsižvelgus į bausmei individualizuoti reikšmingas aplinkybes, teismo požiūriu, padės pasiekti BK nustatytus bausmės tikslus ir bus adekvati bei neprieštaraujanti teisingumo principui.

30Vadovaujantis BK 641 straipsnio nuostatomis paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu, kadangi byla buvo išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą.

31Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 2 dalimis šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrintina su 2017 m. spalio 11 d. Anykščių rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta 20 MGL dydžio bauda, bausmes visiškai sudedant ir skirtina galutinė bausmė.

32Dėl civilinių ieškinių

33Vadovaujantis BPK 44 straipsnio 10 dalies, 109 straipsnio nuostatomis, kiekvienas asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę iš kalto asmens reikalauti jos atlyginimo.

34Baudžiamojoje byloje buvo pareikštas Panevėžio teritorinės ligonių kasos, kaip civilinio ieškovo, atstovaujančio valstybės interesus, civilinis ieškinys 920,13 Eur sumai valstybės turėtoms nukentėjusiojo M. M. gydymo išlaidoms, apmokėtoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, atlyginti (tomas 1, b.l. 69-76). Kadangi žala nukentėjusiojo sveikatai buvo padaryta tyčiniais nusikalstamais kaltinamojo K. V. veiksmais, Panevėžio teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys tenkintinas visiškai ir iš kaltinamojo K. V. priteistina PSDF biudžetui padaryta 920,13 Eur turtinė žala.

35Byloje pareikštas ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus civilinis ieškinys 479,09 Eur sumai dėl M. M. išmokėtos ligos pašalpos yra pagrįstas, įrodytas ir visiškai tenkintinas (tomas 1, b. l. 96-103). Žalą, padarytą asmeniui, jo turtui, privalo visiškai atlyginti už žalą atsakingas asmuo (CK 6.263 str.), tuo pagrindu kaltinamajam tenka pareiga atlyginti 479,09 Eur Valstybinio socialinio draudimo fondui.

36Baudžiamojoje byloje nukentėjusysis M. M. pareiškė civilinį ieškinį 10 117,54 Eur sumai nusikaltimu padarytai turtinei ir neturtinei žalai atlyginti (tomas 2, b.l. 93-114). Nukentėjusysis M. M. civiliniu ieškiniu prašo priteisti iš kaltinamojo K. V. 117,54 Eur turtinės žalos atlyginimui ir 10 000 Eur neturtinės žalos atlyginimui. Ieškinyje nurodė, kad dėl nagrinėjamo įvykio nukentėjusysis M. M. patyrė išlaidų medicininiams preparatams (vaistams, papildams, vitaminams ir kt.) bei automobilio kurio, nes reikėjo važiuoti pas gydytojus. Šias nukentėjusiojo patirtas išlaidas patvirtina pridedamos kvitų kopijos. Nukentėjusiajam dėl kaltinamojo K. V. padarytos veikos buvo padaryta neturtinė žala, kurią jis vertina 10 000 Eur suma. Byloje pateikti įrodymai (specialisto išvada, medicininiai dokumentai) patvirtina, kad M. M. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, kuris pasireiškė sulaužytu žandikauliu. Dėl to M. M. tyrė emocinį sukrėtimą, stresą, didelį skausmą, teko kentėti ne vieną operaciją, buvo išrautas dantis, ilgai negalėjo valgyti įprasto maisto, nukrito kūno svoris, nes negalėjo įprastai maitintis. Iš pridedamo 2018-01-05 medicinos dokumentų išrašo/siuntimo matyti, kad nukentėjusiajam buvo vykdytas šis gydymo planas: individualūs antdantiniai įtvarkai; medikamentinis gydymas, chirurginis gydymas pagal indikacijas. Nukentėjusiajam taikytas B grupės vitaminų kursas dėl išliekančios hipoestezijos smakre, lūpoje, analgetikai pagal reikalą, burnos skalavimų antiseptikas. Iš pridedamų medicininių dokumentų matyti, kad nukentėjusysis M. M. po gydymo stacionare (2018-01-05) lankėsi pas gydytoją. Buvo nustatyta, kad sunku kalbėti, žandikauliai sukabinti vielomis ir gumytėmis, kalba per sukastus dantis, valgo skystą maistą. Dokumentuose fiksuota, kad nukentėjusysis 2018-02-12 (daugiau kaip po mėnesio nuo gydymo stacionare) vis dar jaučia skausmą veide, nutirpusi apatinė lūpa. Taip pat 2018-04-30 fiksuota, jog nukentėjusysis vis dar kenčia nuo žandikaulio skausmo. Kadangi neigiami padariniai kilo būtent fundamentaliausiai ir vertingiausiai asmeninei neturtinei vertybei – žmogaus sveikatai, o žala sukelta iš esmės dėl chuliganiškų paskatų, sumenkinus kito asmens gyvybę ir sveikatą, tai patirta neturtinė žala vertinama 10 000 Eur suma.

37Nukentėjusiojo M. M. civilinis ieškinys tenkintinas iš dalies.

38Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos; žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalies nuostatas žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. CK 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai bei kitais įstatymų nustatytais atvejais, taip pat nurodyti kriterijai, kuriais remiantis sprendžiama dėl neturtinės žalos dydžio, t. y. teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

39Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad dėl kaltinamojo K. V. tyčinių nusikalstamų veiksmų atsirado žala nukentėjusiojo M. M. sveikatai, be to, kaip nurodo nukentėjusysis, jis patyrė ir kitas išlaidas – vaistams, papildams, automobilio kurui. Tarp kaltinamojo neteisėto veikimo ir atsiradusios žalos yra tiesioginis priežastinis ryšys, todėl yra visos būtinos sąlygos kilti kaltinamojo civilinei deliktinei atsakomybei. Teismas daro išvadą, jog civilinis ieškinys dalyje dėl turtinės žalos atlyginimo yra pagrįstas, įrodytas, ginčo dėl jo dydžio nėra, todėl nukentėjusiajam M. M. iš kaltinamojo K. V. priteistina 117,54 Eur sumai nukentėjusiojo patirtai turtinei žalai atlyginti.

40CK 6.250 straipsnyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija ir kita, teismo įvertinti pinigais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. CK 6.250 straipsnio 2 dalyje išvardyti neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijai, pagal kuriuos teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į nusikalstama veika sukeltas pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Neturtinės žalos apskaičiavimo kriterijų sąrašas nėra baigtinis, todėl teismas, nustatydamas konkretų neturtinės žalos dydį, privalo atsižvelgti ir į kitas reikšmingas bylos faktines aplinkybes, kurios mažina ar didina žalos atlyginimą, bei argumentuotai pagrįsti šių kriterijų taikymą nagrinėjamos bylos aplinkybėmis, vertinti jų visumą.

41Spręsdamas dėl neturtinės žalos, teismas įvertina tai, kad nukentėjusysis M. M. dėl sveikatos sužalojimo neabejotinai jautė fizinį skausmą, patyrė stresą, išgąstį, dvasinius išgyvenimus, neigiamas emocijas, nepilnavertiškumo jausmą, baimę dėl sveikatos, nepatogumus dėl pablogėjusios gyvenimo kokybės. Tačiau nukentėjusiojo nurodyta 10 000 Eur suma neturtinei žalai atlyginti, teismo vertinimu, nėra adekvati nusikaltimo pavojingumui ir atsiradusiems padariniams. Esminis neturtinės žalos atlyginimo kriterijus, sužalojus sveikatą, yra sužalojimo pasekmės ir dėl to patirti dvasiniai išgyvenimai. Vienas iš pagrindinių kriterijų, nustatant neturtinės žalos dydį, kai sužalojama sveikata, yra sužalojimo pasekmės ir jų įtaka tolesniam nukentėjusiojo gyvenimui. Nustatant neturtinės žalos atlyginimo dydį, būtina siekti ir nukentėjusiojo bei žalą padariusio asmens interesų pusiausvyros. Būtina pabrėžti ir tai, kad neturtinės žalos atlyginimas - ne nubaudimo funkcija, o kompensacija už patirtus išgyvenimus, atlygintinos žalos dydis žalą padariusiam asmeniui negali tapti nepateisinamai didele našta.

42Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad nukentėjusiajam M. M. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, byloje yra duomenų apie sužalojimo liekamuosius reiškinius (išliekanti hipoestezija smakre, lūpoje). Teismas atsižvelgia ir į kaltinamojo turtinę padėtį (bedarbis), taip pat į formuojamą teismų praktiką, nagrinėjant bylas, kuriose asmenys nuteisti už nesunkų sveikatos sutrikdymą, pagal kurią neturtinės žalos atlyginimo dydis nukentėjusiems asmenims nustatomas nuo 289 Eur iki 2606 Eur (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-300/2014, 2K-68/2014, 2K-258-699/2015, 2K-24-895/2017, 2K-36-895/2017 ir kt). Išdėstytų aplinkybių pagrindu ir vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, siekiant nukentėjusiojo bei žalą padariusio kaltinamojo interesų pusiausvyros, nustatytina 5000 Eur dydžio kompensacija neturtinei žalai atlyginti, kuri priteistina iš kaltinamojo K. V. nukentėjusiajam M. M. (CK 6.263 straipsnio 1 ir 2 dalys, 6.283 straipsnio 1 dalis, 6.250 straipsnio 1, 2 dalys, BPK 109 straipsnis, 115 straipsnio 1 dalis). Likusioje dalyje civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo atmestinas.

43Dėl atstovavimo išlaidų priteisimo

44Byloje nukentėjusysis M. M. turėjo 240 Eur išlaidų už civilinio ieškinio parengimą (tomas 2, b. l. 101-103), kurias prašo priteisti iš kaltinamojo.

45Pagal BPK 106 straipsnio 2 dalį pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Nukentėjusiojo patirtos išlaidos už advokato padėjėjo suteiktas teisines paslaugas įrodytos pateiktais dokumentais – pinigų priėmimo kvitu, sąskaita už teisines paslaugas, teisinių paslaugų teikimo sutartimi ir advokato orderiu, iš kurių matyti, kad nukentėjusysis už jam suteiktas teisines paslaugas sumokėjo 240 Eur. Nukentėjusiojo sumokėta suma už jam suteiktą teisinę pagalbą atstovaujant jo interesus pirmosios instancijos teisme atitinka darbo ir laiko sąnaudų bei protingumo, teisingumo kriterijus, todėl pripažintinos proceso išlaidomis ir priteistinos iš kaltinamojo.

46Dėl kitų klausimų

47Kaltinamajam K. V. 2018 m. sausio 31 d. Utenos apskrities VPK Anykščių r. PK nutarimu paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti (tomas 2, b. l. 13-14), paliktina galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, o nuosprendžiui įsiteisėjus - panaikintina.

48Nustatyta, kad 2018-07-24 Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų nutartimi laikinai (trims mėnesiams) buvo apribotos kaltinamojo K. V. nuosavybės teisės į 10 117,54 Eur vertės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą (tomas 2, b. l. 120-121), tačiau atsižvelgiant į tai, kad per keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos nebuvo pateikti antstolio išsamūs areštuotino turto aprašai, šis apribojimas 2018-08-13 nustojo galioti.

49Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nėra.

50Teismas, vadovaudamasis BPK 297 str., 301 – 303, 307 - 308 straipsniais,

Nutarė

51K. V. pripažinti kaltu, pagal BK 284 straipsnį ir skirti jam 10 (dešimt) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

52K. V. pripažinti kaltu, pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir skirti jam 2 (dvejų) metų 3 (trijų) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

53Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi ir 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir skirti K. V. galutinę subendrintą bausmę – 2 (dvejų) metų 3 (trijų) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

54Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalimi, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti K. V. 1 (vienerių) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

55Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 2 dalimis, paskirtą bausmę subendrinti su 2017 m. spalio 11 d. Anykščių rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta ir nesumokėta 20 MGL dydžio bauda, bausmes visiškai sudedant, ir K. V. paskirti galutinę subendrintą bausmę – 1 (vienerių) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę su 20 (dvidešimties) MGL dydžio bauda.

56Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 7, 8 punktu, paskirtos 1 (vienerių) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 3 (trejiems) metams, įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo laiką be bausmę vykdančios institucijos žinios neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, neišeiti iš namų nuo 22 val. vakaro iki 6 val. ryto, jeigu tai nesusiję su darbu ar mokymusi.

57Bausmės vykdymo atidėjimo terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

58Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 5 punktu ir 70 straipsniu, skirti baudžiamojo poveikio priemonę - neatlygintinai dirbti 80 val. nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, įpareigojant šį įpareigojimą įvykdyti per 6 (šešis) mėnesius nuo nutarties įsiteisėjimo dienos.

59K. V. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, o nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

60Civilinio ieškovo Panevėžio teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti ir iš kaltinamojo K. V. priteisti 920,13 Eur (devynis šimtus dvidešimt eurų 13 ct) Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos turtinei žalai atlyginti (Europos aikštė 1, 03505 Vilnius, įm. kodas 191351679, sąsk. Nr. LT217300010002484333 „Swedbankas“, AB, banko kodas 7300).

61Civilinio ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti iš kaltinamojo K. V. civilinio ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus naudai 479,09 Eur (keturis šimtus septyniasdešimt devynis eurus 09 ct) turtinei žalai atlyginti.

62Nukentėjusiojo M. M. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies.

63Priteisti iš kaltinamojo K. V. nukentėjusiojo M. M. naudai 117,54 Eur (vieną šimtą septyniolika eurų 54 ct) turtinei žalai atlyginti bei 5000 Eur (penkis tūkstančius eurų) neturtinei žalai atlyginti. Likusioje dalyje civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo atmesti.

64Vadovaujantis LR BPK 104 str. nukentėjusiojo M. M. turėtas išlaidas 240 Eur (du šimtus keturiasdešimt eurų) advokato padėjėjo teisinei pagalbai apmokėti pripažinti proceso išlaidomis ir priteisti iš kaltinamojo K. V. nukentėjusiojo M. M. naudai.

65Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teisėja Jolanta... 2. KAROLIS VITKEVIČIUS, gim. ( - ), a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. K. V., 2017 m. gruodžio 25 d., apie 22 val., būdamas apsvaigęs nuo... 5. Kaltinamasis K. V. savo kaltę dėl jam pareikšto kaltinimo pripažino... 6. Nukentėjusysis M. M. parodė, kad buvo Kalėdos. Atvažiavo į Anykščius.... 7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau –... 8. Iš 2018-01-03 pranešimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad... 9. Iš nukentėjusiosios M. A. 2018-01-15 apklausos protokolo nustatyta, kad... 10. Iš liudytojos K. K. 2018-01-17 apklausos protokolo nustatyta, kad 2017-12-25,... 11. Iš liudytojo L. B. 2018-02-02 apklausos protokolo nustatyta, kad 2017 m.... 12. Iš liudytojo M. V. 2018-02-07 apklausos protokolo nustatyta, kad 2017 m.... 13. Iš liudytojos S. Š. 2018-01-19 apklausos protokolo nustatyta, kad 2017 m.... 14. Iš 2018-01-30 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Panevėžio skyriaus... 15. Iš 2018-01-02 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo nustatyta,... 16. Nusikalstamų veikų kvalifikavimo motyvai ir išvados... 17. Pagal BK 284 straipsnį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas viešoje vietoje... 18. Pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą atsako tas, kas dėl savanaudiškų... 19. Teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus ir teisme ištirtus... 20. Dėl bausmių skyrimo... 21. BK 41 straipsnyje nurodyta, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė,... 22. Skiriant bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi BK 54 straipsnyje numatytais... 23. Kaltinamojo K. V. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad kaltininkas... 24. Taigi, teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytų nusikalstamų... 25. Byloje surinkti duomenys, apibūdinantys K. V. veiksmus ir jo asmenį, iš... 26. Įvertinus šias nustatytas aplinkybes, atsižvelgus į nusikalstamų veikų... 27. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl BK 75 straipsnio taikymo yra... 28. Taigi, priimdamas sprendimą atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės... 29. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 5 dalimis, paskirtos bausmės bendrintinos... 30. Vadovaujantis BK 641 straipsnio nuostatomis paskirta bausmė mažintina vienu... 31. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 2 dalimis šiuo nuosprendžiu paskirta... 32. Dėl civilinių ieškinių... 33. Vadovaujantis BPK 44 straipsnio 10 dalies, 109 straipsnio nuostatomis,... 34. Baudžiamojoje byloje buvo pareikštas Panevėžio teritorinės ligonių kasos,... 35. Byloje pareikštas ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės... 36. Baudžiamojoje byloje nukentėjusysis M. M. pareiškė civilinį ieškinį 10... 37. Nukentėjusiojo M. M. civilinis ieškinys tenkintinas iš dalies.... 38. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 1 ir 2... 39. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad dėl kaltinamojo K. V. tyčinių... 40. CK 6.250 straipsnyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis... 41. Spręsdamas dėl neturtinės žalos, teismas įvertina tai, kad nukentėjusysis... 42. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad nukentėjusiajam M. M. padarytas nesunkus... 43. Dėl atstovavimo išlaidų priteisimo ... 44. Byloje nukentėjusysis M. M. turėjo 240 Eur išlaidų už civilinio ieškinio... 45. Pagal BPK 106 straipsnio 2 dalį pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas,... 46. Dėl kitų klausimų ... 47. Kaltinamajam K. V. 2018 m. sausio 31 d. Utenos apskrities VPK Anykščių r. PK... 48. Nustatyta, kad 2018-07-24 Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų nutartimi... 49. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nėra.... 50. Teismas, vadovaudamasis BPK 297 str., 301 – 303, 307 - 308 straipsniais,... 51. K. V. pripažinti kaltu, pagal BK 284 straipsnį ir skirti jam 10 (dešimt)... 52. K. V. pripažinti kaltu, pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir skirti... 53. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi... 54. Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalimi, paskirtą bausmę sumažinti vienu... 55. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 2 dalimis, paskirtą bausmę subendrinti su... 56. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 7, 8 punktu, paskirtos 1... 57. Bausmės vykdymo atidėjimo terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio... 58. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 5 punktu ir 70 straipsniu, skirti... 59. K. V. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 60. Civilinio ieškovo Panevėžio teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį... 61. Civilinio ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės... 62. Nukentėjusiojo M. M. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies.... 63. Priteisti iš kaltinamojo K. V. nukentėjusiojo M. M. naudai 117,54 Eur (vieną... 64. Vadovaujantis LR BPK 104 str. nukentėjusiojo M. M. turėtas išlaidas 240 Eur... 65. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...