Byla 2-851/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d. nutarties, kuria iki ieškinio pateikimo taikytos laikinosios apsaugos priemonės

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo M. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d. nutarties, kuria iki ieškinio pateikimo taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4P. P. R. ir J. R. kreipėsi į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo. Pareiškime nurodė, kad 2011 m. vasario 4 d. mirė G. R.. Prieš mirtį G. R. ilgą laiką sirgo, naudojo medikamentus, todėl nesuvokė savo veiksmų esmės. Pareiškėjų teigimu, atsakovas A. R., pasinaudodamas motinos G. R. sveikatos būkle, sudarė savo naudai nekilnojamojo turto dovanojimo sandorius bei testamentą, kurių sudarymas neatitinka mirusiosios valios, dalį G. R. turto perleido savo sūnums N. R. ir M. R.. Nurodė, kad šiuo metu ruošiamas ieškinys dėl nurodytų sandorių nuginčijimo, renkami ieškinio pateikimui būtini dokumentai. Pareiškėjų manymu, iki ieškinio pateikimo būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones areštuojant mirusiajai priklausiusius nekilnojamuosius daiktus, kadangi nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas A. R. gali neteisėtu būdu gautą turtą perleisti, paslėpti, ko pasėkoje teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 14 d. nutartimi nutarė pareiškėjų P. R. ir J. R. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti, areštuoti N. R. ir M. R. nekilnojamąjį turtą: 0,1134 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 0101-0044-0101), esantį Filaretų g. 75, Vilnius – 232 000 Lt vidutinės rinkos vertės; gyvenamąjį namą (unikalus Nr. 1096-1007-6010), esantį Filaretų g. 75, Vilniuje – 939 000 Lt vidutinės rinkos vertės; 2 ha žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-0869-1558), esantį Šiupienių k., Giedraičių sen., Molėtų raj. – 2 854 Lt vidutinės rinkos vertės; 128750/736000 dalis žemės sklypo (unikalus Nr. 0101-0042-0106) – 72 906 Lt vidutinės rinkos vertės, 7/100 dalis gyvenamojo namo (unikalus Nr. 1094-0491-8018) – 19 810 Lt vidutinės rinkos vertės, 7/100 dalis kiemo statinių (unikalus Nr. 1094-0491-8072) – 201,60 Lt vidutinės rinkos vertės, esančių Žvirgždyno g. 7, Vilniuje, iki teismo sprendimo priėmimo dienos; areštuoti A. R., N. R. ir M. R. kitą nekilnojamąjį turtą, o jo nesant, pinigines lėšas banko sąskaitose ar kitą turtą, esantį pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, 75 210 Lt sumai, iki teismo sprendimo priėmimo dienos.

7Teismas, atsižvelgęs į tai, kad suinteresuoti asmenys, sužinoję apie ieškinio pareiškimą, gali savo turtą paslėpti arba perleisti, kad laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikius, iškils grėsmė, jog neliks ginčo objekto, nebus galima taikyti restitucijos natūra, kad būsimo ieškinio suma yra didelė, o tai padidina pareiškėjams galimai palankaus sprendimo neįvykdymo riziką, sprendė, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas ir areštuotinas prašomas N. R., M. R. priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, taip pat areštuotinas A. R., N. R. ir M. R. kitas nekilnojamasis turtas, o jo nesant, areštuotinos piniginės lėšos 75 210 Lt sumai, iki teismo sprendimo priėmimo dienos.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9A. M. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101) Pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neatsižvelgė į tai, kad iki pareiškėjų kreipimosi į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tarp šalių nebuvo ginčo dėl paveldėto turto, pareiškėjai iki paveldimo turto priėmimo negynė savo teisių ir interesų;

112) Pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neatsižvelgė į tai, kad pareiškėjai tikėtinai nepagrindė savo ieškinio reikalavimų, nepateikė įrodymų apie realią grėsmę jų turtiniams interesams;

123) Pirmosios instancijos teismas nevertino priežasčių, dėl kurių pareiškėjai pateikė pareiškimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pateikimo. Apelianto vertinimu, pareiškėjai praėjus trims metams po palikėjos mirties turėjo pakankamai laiko surinkti dokumentus, reikalingus kreipiantis į teismą su pareiškimu dėl sandorių nuginčijimo, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iki ieškinio yra nepagrįstas.

13P. P. R. ir J. R. atsiliepimu į M. R. atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog nagrinėjamu atveju grėsmė teismo sprendimo įvykdymui yra galima, todėl būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui pateikimo. Ieškovų teigimu, atskirojo skundo argumentai dėl ginčo, susijusio su paveldėtu turtu bei testatorės valia, yra nepagrįsti, nes apeliantas nebendravo su palikėja iki jos mirties, nedalyvavo sprendžiant klausimus dėl palikimo priėmimo. Ieškovų manymu, apeliantas teikdamas atskirąjį skundą dėl jo atžvilgiu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, nepaneigė teismo išvados, kad ieškinio suma jam yra didelė, tuo tarpu pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ekonomiškumo ir proporcingumo principus.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d. nutartis paliktina nepakeista.

16Dėl bylos nagrinėjimo ribų

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

18Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl apeliacinis teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d. nutarties, remiasi atskirojo skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdamas jo ribų.

19Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pateikimo, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

20Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo

21Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje CPK nustatyta tvarka. Vadovaujantis CPK 147 straipsnio 3 dalimi, teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Paduodamas šį prašymą, pareiškėjas turi nurodyti priežastis, dėl kurių ieškinys nebuvo pareikštas kartu su šiuo prašymu, pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo interesams, ir sumokėti pusės šio Kodekso 80 straipsnyje numatyto žyminio mokesčio dydžio užstatą.

22Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas būsimo ieškinio pagrįstumo klausimo nesprendžia. Teismų praktikoje yra nusistovėjusi nuostata, jog preliminarus (lot. prima facie) pareikštų reikalavimų ir pateiktų įrodymų įvertinimas reiškia, kad teismas iš ieškinio reikalavimo bei faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio sprendžia, ar jis nėra akivaizdžiai netenkintinas, tačiau netiria ir nevertina šio procesinio dokumento faktinių ir teisinių argumentų, juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011, 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2010/2011, etc.). Tais atvejais, kai laikinąsias apsaugos priemones prašoma taikyti nepareiškus ieškinio, teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi spręsti dar neturėdamas visų duomenų apie tai koks bus ieškinys, byloje dalyvaujantys asmenys, ieškinio reikalavimai, todėl šioje proceso stadijoje teismas turi iš esmės labai mažai duomenų apie kylantį ar jau kilusį teisinį ginčą. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo jam galbūt nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-839/2009; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-874/2012).

23Nagrinėjamu atveju, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui pateikimo, įvertinti būsimų reikalavimų tikėtiną pagrįstumą visa apimtimi nėra objektyvios galimybės, kadangi apie tai, ar būsimo ieškinio reikalavimai bus tikėtinai pagrįsti galima spręsti tik iš pareikšto prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones turinio. Apeliacinis teismas nesutinka su atskirajame skunde nurodytu argumentu, kad vertindamas būsimo ieškinio pagrįstumą, teismas nepakankamai įvertino ginčo aplinkybes, todėl padarė klaidingą išvadą dėl būsimo ieškinio pagrįstumo. Kaip matyti iš prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būsimu ieškiniu bus ginčijami sandoriai, kuriais buvo perleistas mirusiosios G. R. turtas, taip pat ginčijamas mirusiosios G. R. testamentas bei jo pagrindu išduotas paveldėjimo liudijimas. Prašyme nurodytos faktinės aplinkybės sąlygojusios, ieškovų nuomone, neteisėtą ginčo turto perleidimą bei nesąžiningus atsakovų veiksmus. Esant nurodytoms nustatytoms aplinkybėms, apeliacinis teismas, preliminariai įvertinęs būsimo ieškinio galimus reikalavimus bei juos pagrindžiančius argumentus, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad nagrinėjamu atveju yra pakankamas pagrindas išvadai, jog prašymas (ir būsimas ieškinys) yra tikėtinai pagrįstas.

24Kita būtinoji sąlyga laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti yra teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Pagal teismų praktiką didelė ieškinio suma preziumuoja būtinumą taikyti apsaugos priemones, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008; 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2008; etc.). Tačiau, kaip teisingai nurodo apeliantas, vėlesnėje teismų praktikoje formuojama pozicija, jog vien tik reikalavimų mastas nesudaro pagrindo išvadai, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1148/2013, 2010 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1626/2010, 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1454/2010 ir kt.).Taigi kiekvienu konkrečiu atveju būtina vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovų finansines galimybes, t. y. ar jiems ieškinio suma yra didelė, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto, turimų įsipareigojimų verte ir kt.

25Apeliantas atskirąjį skundą iš esmės grindžia tuo, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovas slėps, perleis ginčijamą turtą tretiesiems asmenims, tokiu būdu apsunkindamas galimai palankaus ieškovui sprendimo įvykdymą. Pažymėtina, kad civilinio proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onusprobandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK12,178 str.). Įrodinėjimo pareigą civiliniame procese turi proceso šalys, o ne teismas. Nagrinėjamu atveju atsakovui perleidus ginčo turtą kitiems asmenims, galimai palankaus ieškovams sprendimo byloje atveju jo įvykdymas, grąžinant turtą natūra, gali būti apsunkintas. Apeliantas, reikalaudamas panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones bei įrodinėdamas, kad būsimo ieškinio suma jam nėra didelė, kartu su atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui, kuris yra fakto teismas, nepateikė jokių duomenų, apibūdinančių jo finansinę padėtį, t. y. nepaneigė prezumpcijos, kad būsimo ieškinio suma jam yra didelė (CPK 314 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinis teismas konstatuoja, kad apeliantas nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvados, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas (CPK 144 str.).

26Apeliacinis teismas pažymi, kad atskirąjį skundą apeliantas iš esmės grindžia aplinkybėmis, kurios nesudaro atskirojo skundo nagrinėjimo dalyko bei bus įvertintos pateikus ieškinį bei nagrinėjant bylą iš esmės, todėl dėl šių aplinkybių pagrįstumo apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako.

27Apeliacinis teismas atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus, kad pareiškėjai piktnaudžiavo procesu ir bandė jį vilkinti pareikšdami prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui padavimo dienos. Apeliacinis teismas pažymi, kad pareiškėjai turi teisę pasirinkti, kokiu teisių gynimo būdu jiems naudotis, todėl nagrinėjamu atveju pasirinkę prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio teismui padavimo dienos padavimą, jie negali būti pripažinti kaip netinkamai besinaudojantys procesinėmis teisėmis ar vilkinantys procesą asmenys.

28Atskirajame skunde dėstomi nesutikimo su pareiškėjų nurodomomis faktinėmis aplinkybėmis dėl ginčo esmės argumentai nėra reikšmingi, kadangi jie yra svarbūs bylą nagrinėjant iš esmės, vertinant pareikšto reikalavimo pagrįstumą, bet ne dėl teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo.

29Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 263 str. 1 d.).

30Dėl atskirojo skundo ir pirmos instancijos teismo nutarties

31Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir netenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. P. P. R. ir J. R. kreipėsi į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 14 d. nutartimi nutarė... 7. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad suinteresuoti asmenys, sužinoję apie... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. A. M. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m.... 10. 1) Pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones,... 11. 2) Pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones,... 12. 3) Pirmosios instancijos teismas nevertino priežasčių, dėl kurių... 13. P. P. R. ir J. R. atsiliepimu į M. R. atskirąjį skundą su atskiruoju skundu... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 14... 16. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK... 19. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 20. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo... 21. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 22. Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas... 23. Nagrinėjamu atveju, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio... 24. Kita būtinoji sąlyga laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti yra teismo... 25. Apeliantas atskirąjį skundą iš esmės grindžia tuo, kad ieškovas... 26. Apeliacinis teismas pažymi, kad atskirąjį skundą apeliantas iš esmės... 27. Apeliacinis teismas atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus, kad... 28. Atskirajame skunde dėstomi nesutikimo su pareiškėjų nurodomomis faktinėmis... 29. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 30. Dėl atskirojo skundo ir pirmos instancijos teismo nutarties... 31. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 33. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d. nutartį palikti nepakeistą....