Byla e2S-671-258/2019
Dėl skolos priteisimo pagal sutartį, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, T. P., Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Žemvysta“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. O. atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. vasario 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo VĮ Valstybinės žemės fondo ieškinį atsakovui A. O. dėl skolos priteisimo pagal sutartį, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, T. P., Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Žemvysta“,

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Atsakovas (apeliantas) A. O. pateikė skundą dėl Vilniaus regiono 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimo, kartu su apeliaciniu skundu pateikdamas prašymą atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Nurodė, kad apelianto sunki turtinė padėtis, kadangi jis gauna tik minimalią algą, išlaiko dukrą, o jo turtui taikomas areštas.

72.

8Teismas 2019 m. sausio 17 d. nutartimi konstatavo, kad pateikti įrodymai neparodo realios apelianto turtinės padėties, todėl nustatė jam terminą prašymo dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo trūkumams pašalinti ir pateikti įrodymus, iš kurių teismas galėtų spręsti apie realią asmens finansinę padėtį, t. y. duomenis apie gaunamas pajamas iš ūkininko ar kitos individualios veiklos, informaciją apie banko sąskaitose turimą lėšų dydį, turimas transporto priemones (jų vertę).

93.

10Apeliantas 2019 m. vasario 6 d. pateikė patikslintą apeliacinį skundą.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. vasario 12 d. nutartimi netenkino atsakovo (apelianto) A. O. prašymo dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir įpareigojo apeliantą iki 2019 m. vasario 25 d. sumokėti žyminį mokestį už pateiktą apeliacinį skundą.

155.

16Teismas nurodė, kad apeliantas pateikė pažymą apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, iš kurios matyti, kad apeliantas gauna minimalias su darbo santykiais susijusias pajamas, antstolės B. Č. 2018 m. gruodžio 10 d. patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir 2018 m. gruodžio 12 d. nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas, kurie patvirtina aplinkybę apie vykdomą išieškojimą iš apelianto pagal vykdomąjį raštą Nr. e2-13-424/2017 (priverstinai nurašomų lėšų suma sudaro 13 994,67 Eur), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus, iš kurių matyti, kad apeliantui nuosavybės teise priklauso 1/2 žemės sklypo su statiniais, adresu ( - ), Trakuose; dalis žemės sklypo, ( - ), Radviliškio r. (šis turtas areštuotas); dalis žemės sklypo, esančio ( - ), Radviliškio r. (šis turtas areštuotas), banko sąskaitos duomenis, iš kurių matyti, kad sąskaitos likutis 2019 m. sausio 13 d. yra 49,42 Eur; taip pat VĮ Regitra pažymą, kurios teismas nevertino dėl jos prastos kokybės (pateikta pažyma yra neryški, jos dalis visiškai neįskaitoma).

176.

18Teismas nurodė, kad apeliantas yra ūkininkas, sudarinėjęs didelės vertės piniginius sandorius, tačiau asmuo vis tiek nepateikė teismui duomenų apie jo gaunamas pajamas iš ūkininko veiklos ar kitos individualios veikos. Todėl teismas sprendė, kad apeliantas neatskleidė tikrosios savo finansinės padėties ir neįrodė, kad žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimas apeliantui būtų nepakeliama našta.

19III.

20Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

217.

22Atskiruoju skundu apeliantas prašo panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019-02-12 nutartį ir priimti naują nutartį – atleisti atsakovą nuo 331 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą. Atskirąjį skundą grindžia argumentais:

237.1.

24Apelianto atžvilgiu yra taikytas areštas tiek turtui, tiek piniginėms lėšoms. Tai yra esminis įrodymas, kuris detalizuoja, jog laisvai disponuoti turimu turtu ar piniginėmis lėšomis atsakovas yra praradęs galimybę. Apeliantas pateikė antstolės B. Č. 2018 m. gruodžio 10 d. patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir 2018 m. gruodžio 12 d. nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas, kurie patvirtina aplinkybę apie vykdomą išieškojimą iš apelianto pagal vykdomąjį raštą Nr. e2-13-424/2017 (priverstinai nurašomų lėšų suma sudaro 13 994,67 Eur).

257.2.

26Nesutinka su teismo išvada, kurioje nurodoma, esą teismui yra žinoma, kad apeliantas yra ir ūkininkas, sudarinėjęs ir didelės vertės piniginius sandorius, tačiau asmuo vis tiek nepateikė teismui duomenų apie jo gaunamas pajamas iš ūkininko veiklos ar kitos individualios veikos. Tokia išvada yra kildinama iš teisinių santykių išnagrinėto ginčo kontekste, kurie yra vykę dar 2013-2016 m. Nuo to laiko atsakovo turtinė padėtis yra ženkliai pakitusi.

277.3.

28Tai, kad 2013-2016 m. atsakovas yra sudaręs nemažos vertės sandorius, o šiandien šių sandorių pasėkoje tapo nemokus matoma ne tik iš pateiktų antstolės dokumentų, bet ir iš kitos informacijos, kuri yra prieinama teismui. Be to, jei jis gautų pajamų iš kokios nors kitos veiklos, visos jo gaunamos lėšos būtų areštuotos antstolės B. Č. patvarkymu.

297.4.

30Atsakovas teismui dar nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme nurodė, jog iš žemės ūkio veiklos nėra gavęs pajamų jau daugiau nei 3 metai, o visas savo santaupas bei paskolintas lėšas yra įmokėjęs į Nacionalinės žemės tarnybos sąskaitą, bei trečiųjų asmenų lėšomis dengęs įsipareigojimus VĮ Valstybės žemės fondas. Tad teismui jokių deklaracijų pateikti atsakovas negali, nes negauna pajamų iš žemės ūkio veiklos, pajamų nedeklaravo.

318.

32Atsiliepimu į apelianto atskirąjį skundą ieškovas prašo atskirojo skundo netenkinti. Atsiliepime nurodo tokius argumentus:

338.1.

34Apeliantas, nesutikdamas su nutartimi apsiribojo ankstesniuose procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais ir teismui pateikė prastos kokybės, neįskaitomas pažymas, nepateikė teismui duomenų apie gaunamas pajamas iš ūkinės ar kitos individualios veiklos. Apelianto prašymas dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagrįstas deklaratyviais teiginiais, pateikti rašytiniai įrodymai nepakankami ir neįrodo itin sunkios apelianto turtinės padėties, kuri sudarytų objektyvią būtinybę atleisti apeliantą nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo.

358.2.

36Atskirajame skunde nepateikiami duomenys, kokia apelianto šeimyninė padėtis, kiek jis išlaiko nepilnamečių asmenų, kaip ir nepateikia įrodymų dėl kokių priežasčių jis neužsiima ūkine veikla iš valstybės išsinuomotose žemės sklypuose ir savo asmeninės nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose. Tai, kad, kaip nurodo apeliantas, jog jam nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai yra areštuoti, įstatymai nedraudžia juose, kaip ir iš valstybės išsinuomotose žemės sklypuose (vien Valstybės žemės fondas pagal 2016-11-18 Paslaugų teikimo sutartį Nr.SR-5520 Trakų rajone, Šalčininkų rajone, Kupiškio rajone apeliantui pamatavo ilgalaikei nuomai 59 žemės sklypus, apie 272 ha), vykdyti ūkinę veiklą ir gauti iš tos veiklos pajamas.

378.3.

38Tai, kad apeliantas sąmoningai, vengdamas atsiskaityti ir su kitais kreditoriais nevykdo jokios ūkinės veiklos įrodo ir apelianto atskirajame skunde nurodyta tokio neveikimo priežastis: „jei jis gautų pajamų iš kokios nors kitos veiklos, visos jo gaunamos pajamos būtų areštuotos antstolės B. Č. patvarkymu“. Tokie apelianto argumentai tik patvirtina tą aplinkybę, kad apeliantas siekia išvengti jam nepalankių teisinių pasekmių. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

39Atskirasis skundas netenkinamas.

409.

41Atskirajam skundui paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) (338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

4210.

43Teisė kreiptis į teismą, kad būtų apgintos pažeistos teisės negali būti suprantama kaip galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Siekiant įgyvendinti visų asmenų vienodą teisę naudotis teismine gynyba, proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principus, įstatymai nustato konkrečią teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo tvarką ir sąlygas.

4411.

45Viena iš teisės į teisminę gynybą tinkamo įgyvendinimo sąlygų yra žyminio mokesčio sumokėjimas už teismo atliekamus procesinius veiksmus (CPK 80 straipsnis).

4612.

47Teismų praktikoje nuosekliai pasisakoma, kad žyminio mokesčio sumokėjimo teisiniu reguliavimu siekiama kelių viešajam interesui svarbių tikslų: įpareigoti asmenis, paduodančius teismui pareiškimus, kuriais siekiama jiems palankaus procesinio rezultato byloje, pateikti piniginį užtikrinimą ir taip apsaugoti kitus asmenis nuo aiškiai nepagrįstų pareiškimų (ieškinių, skundų); padengti tam tikrą valstybės išlaidų, skirtų teisingumo įgyvendinimo sistemai finansuoti, dalį; skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1165-241/2015; 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-35-464/2016; 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-603-943/2017).

4813.

49Asmuo gali būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, jeigu pateikiami jo sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, dėl ko jis negali sumokėti nustatyto dydžio žyminio mokesčio. Įstatymų leidėjas nėra pateikęs baigtinio sąrašo aplinkybių, į kurias, vertinant asmens galimybę sumokėti žyminį mokestį, turėtų būti atsižvelgiama, todėl kiekvienu konkrečiu atveju būtent pats teismas sprendžia, ar pateikti argumentai bei juo pagrindžiantys įrodymai yra pakankami tokio prašymo patenkinimui.

5014.

51Teismų praktikoje pripažįstama, kad apie fizinio asmens turtinę padėtį galima spręsti iš jo ir jo sutuoktinio turimo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, lėšų, esančių kredito įstaigų sąskaitose, kitimo, taip pat darbo užmokesčių, dividendų ir kitokio pobūdžio pajamų, gautų per pastaruosius kelerius metus. Turtinę asmens padėtį atskleidžia Nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo, VĮ „Regitra“ pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-679/2009; 2010 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010; 2012 m. kovo 1 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-201/2012 ir kt.). Pažymėtina, kad pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą tenka jį pateikusiam asmeniui.

5215.

53Nagrinėjamu atveju apeliantas, siekdamas pagrįsti sunkią savo finansinę padėtį, teismui pateikė šiuos rašytinius įrodymus: pažymą apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, iš kurios matyti, kad apeliantas gauna apie 400 Eur dydžio pajamas atskaičius mokesčius, antstolės B. Č. patvarkymus apie apelianto atžvilgiu vykdomų sumų išieškojimą, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus, kurie patvirtina, kad apeliantui nuosavybės teise priklauso 1/2 žemės sklypo su statiniais, adresu ( - ), Trakuose; dalis žemės sklypo, esančio ( - )., Radviliškio r. (šis turtas areštuotas); dalis žemės sklypo, esančio ( - ), Radviliškio r. (šis turtas areštuotas). Apeliantas taip pat pateikė teismui savo banko sąskaitos duomenis, iš kurių matyti, kad sąskaitos likutis 2019 m. sausio 13 d. yra 49,42 Eur, VĮ „Regitra“ pažymą apie turimas transporto priemones, kuri nėra įskaitoma. Teismų informacinės LITEKO duomenimis atsakovui nuosavybės teise priklauso automobilis Audi ALLROAD, kuriam dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas.

5416.

55Apeliantas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė duomenų apie visose mokėjimo įstaigų (bankų) sąskaitose esamus (arba nesamus) piniginių lėšų likučius, šių lėšų srautus ir jų naudojimą, o apelianto pateiktas banko sąskaitos už 13 dienų išrašas nėra informatyvus. Be to, nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantas nepateikė duomenų, patvirtinančių apie gaunamas pajamas iš ūkininko veiklos. Apeliantas nurodo, kad jis senai jau nevykdo šios veiklos. Tačiau jokių duomenų apie nutraukto jo kaip ūkininko veiklą apeliantas nepateikė. Priešingai, apelianto atstovas VŠĮ „Resocializacijos ir teisinių paslaugų centras“ pateikė rašytinius įrodymus, patvirtinančius, kad jis atstovauja dalyvio apelianto interesus, kurie susiję su jo, kaip ūkininko interesais. Taip pat sutiktina su ieškovo atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, kad nors atsakovui priklausantis žemės sklypas yra areštuotas, tačiau įstatymai nedraudžia juose vykdyti ūkinę veiklą ir gauti iš tos veiklos pajamas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas išsamių duomenų apie savo turtinę padėtį nepateikė, o iš pateiktų duomenų negalima daryti išvados, kad apelianto turtinė padėtis yra tokia sunki, kad jis negalėtų sumokėti šioje byloje žyminį mokestį už paduotą apeliacinį skundą.

5617.

57Šioje byloje mokėtinas žyminis mokestis sudaro 331 EUR, savo prašyme atleisti nuo žyminio mokesčio apeliantas nurodė, kad antstolė patvarkymu jam leido naudotis 400 EUR suma. Apeliantas nurodo, kad šios sumos dalis tenka dukros išlaikymui apmokėti, tačiau kokią dalį apeliantas moka dukros išlaikymui ir ar iš viso yra mokamos toks išlaikymas, teismui nėra pateikta.

5818.

59Šiuo atveju atsižvelgtina ir į tai, kad nuo prašymo atleisti apeliantą nuo žyminio mokesčio sumokėjimo surašymo (2019-01-11) iki nutarties dėl atskirojo skundo nagrinėjimo priėmimo (2019-04-11) praėjo 3 mėnesiai ir per šį laiką apeliantas, galėjo sukaupti reikalingą žyminiam mokesčiui sumokėti sumą.

6019.

61Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai nutarčiai panaikinti, apeliantas nenurodė ir teismas nenustatė, todėl ji paliekama galioti nepakeista (CPK 320, 338 str.).

6220.

63Atsižvelgiant į tai, kad apeliantui pirmosios instancijos teismo nustatytas terminas žyminiam mokesčiui už apeliacinį skundą sumokėti yra pasibaigęs, nustatytinas naujas terminas žyminiam mokesčiui sumokėti ir jo sumokėjimą patvirtinantiems įrodymams pirmosios instancijos teismui pateikti, t. y. terminas nustatytinas iki 2019-04-26 (įskaitytinai).

64Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

65Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. vasario 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

66Nustatyti atsakovui A. O. terminą iki 2019 m. balandžio 26 d. (įskaitytinai) sumokėti žyminį mokestį už pateiktą apeliacinį skundą ir pateikti pirmosios instancijos teismui jo sumokėjimą patvirtinančius įrodymus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Atsakovas (apeliantas) A. O. pateikė skundą dėl Vilniaus regiono 2018 m.... 7. 2.... 8. Teismas 2019 m. sausio 17 d. nutartimi konstatavo, kad pateikti įrodymai... 9. 3.... 10. Apeliantas 2019 m. vasario 6 d. pateikė patikslintą apeliacinį skundą.... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. vasario 12 d. nutartimi netenkino... 15. 5.... 16. Teismas nurodė, kad apeliantas pateikė pažymą apie priskaičiuotą ir... 17. 6.... 18. Teismas nurodė, kad apeliantas yra ūkininkas, sudarinėjęs didelės vertės... 19. III.... 20. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 21. 7.... 22. Atskiruoju skundu apeliantas prašo panaikinti Vilniaus regiono apylinkės... 23. 7.1.... 24. Apelianto atžvilgiu yra taikytas areštas tiek turtui, tiek piniginėms... 25. 7.2.... 26. Nesutinka su teismo išvada, kurioje nurodoma, esą teismui yra žinoma, kad... 27. 7.3.... 28. Tai, kad 2013-2016 m. atsakovas yra sudaręs nemažos vertės sandorius, o... 29. 7.4.... 30. Atsakovas teismui dar nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme nurodė,... 31. 8.... 32. Atsiliepimu į apelianto atskirąjį skundą ieškovas prašo atskirojo skundo... 33. 8.1.... 34. Apeliantas, nesutikdamas su nutartimi apsiribojo ankstesniuose procesiniuose... 35. 8.2.... 36. Atskirajame skunde nepateikiami duomenys, kokia apelianto šeimyninė padėtis,... 37. 8.3.... 38. Tai, kad apeliantas sąmoningai, vengdamas atsiskaityti ir su kitais... 39. Atskirasis skundas netenkinamas.... 40. 9.... 41. Atskirajam skundui paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės,... 42. 10.... 43. Teisė kreiptis į teismą, kad būtų apgintos pažeistos teisės negali būti... 44. 11.... 45. Viena iš teisės į teisminę gynybą tinkamo įgyvendinimo sąlygų yra... 46. 12.... 47. Teismų praktikoje nuosekliai pasisakoma, kad žyminio mokesčio sumokėjimo... 48. 13.... 49. Asmuo gali būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, jeigu... 50. 14.... 51. Teismų praktikoje pripažįstama, kad apie fizinio asmens turtinę padėtį... 52. 15.... 53. Nagrinėjamu atveju apeliantas, siekdamas pagrįsti sunkią savo finansinę... 54. 16.... 55. Apeliantas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė... 56. 17.... 57. Šioje byloje mokėtinas žyminis mokestis sudaro 331 EUR, savo prašyme... 58. 18.... 59. Šiuo atveju atsižvelgtina ir į tai, kad nuo prašymo atleisti apeliantą nuo... 60. 19.... 61. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 62. 20.... 63. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantui pirmosios instancijos teismo nustatytas... 64. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 65. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. vasario 12 d. nutartį palikti... 66. Nustatyti atsakovui A. O. terminą iki 2019 m. balandžio 26 d. (įskaitytinai)...