Byla 2-1165-241/2015
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės G. Ž. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. balandžio 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės G. Ž. ieškinį atsakovei M. K., tretiesiems asmenims Z. V. Ž., D. Č., R. Č. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Šiaulių apygardos teismas 2015 m. kovo 2 d. sprendimu atmetė ieškovės G. Ž. ieškinį atsakovei M. K. dėl trečiojo asmens, ieškovės sutuoktinio Z. V. Ž. su atsakove 2010 m. sausio 19 d. sudarytos 132 gyvulių pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo ir patirtos 2 321 807,80 Lt turtinės ir 1 000 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

6Ieškovė pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Ieškovė už apeliacinį skundą sumokėjo 42 Eur žyminio mokesčio ir prašė atleisti ją nuo likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimo dėl sunkios finansinės padėties.

7Šiaulių apygardos teismas 2015 m. balandžio 8 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino iš dalies – atleido ją nuo 10 513 Eur žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinį skundą ir nustatė terminą iki 2015 m. balandžio 23 d. sumokėti 2 000 Eur dydžio žyminį mokestį bei pateikti jo sumokėjimą patvirtinantį dokumentą teismui.

8Ieškovė 2015 m. balandžio 22 d. pateikė teismui papildomus dokumentus ir paaiškinimus, prašydama atleisti ją nuo dalies žyminio mokesčio, nurodydama, kad jos finansinė padėtis yra sunki ir ji negali sumokėti 2 000 Eur žyminio mokesčio.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Šiaulių apygardos teismas 2015 m. balandžio 24 d. nutartimi ieškovės apeliacinį skundą nutarė laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

11Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo klausimas jau išspręstas 2015 m. balandžio 8 d. nutartimi ir ieškovė šios nutarties apeliacine tvarka neskundė, konstatavo, kad ieškovė nustatytu terminu nepašalino apeliacinio skundo trūkumų, t. y. nesumokėjo likusios dalies žyminio mokesčio.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Ieškovė G. Ž. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. balandžio 24 d. nutartį, atleisti ją nuo 2 000 Eur žyminio mokesčio sumokėjimo ir priimti pateiktą apeliacinį skundą.

14Atskirajame skunde nurodo, kad ieškovė turi rimtų finansinių įsipareigojimų ir jos turtinė padėtis itin sunki. Ieškovė šiuo metu niekur nedirba, yra neįgali, gyvena tik iš sutuoktinio senatvės pensijos ir gaunamų socialinių išmokų, kurių vos užtenka minimaliems poreikiams patenkinti. Visas jos sutuoktinio turtas yra areštuotas ir nei ieškovė, nei jos sutuoktinis negali juo disponuoti bei jokių pajamų iš turimo turto negauna. Nekilnojamojo turto, kurį ieškovė galėtų parduoti, įkeisti ar pan. neturi. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovė yra dalinai darbinga, gyvena kaimo vietovėje, todėl yra ribotos galimybės įsidarbinti ar gauti kitas pajamas. Iš pateiktų dokumentų akivaizdu, kad ieškovė ir jos sutuoktinis nedisponuoja piniginėmis santaupomis, todėl nustatyto dydžio žyminis mokestis užkerta jai kelią į teisminę gynybą. Teisė kreiptis į teismą yra absoliuti. Šios teisės negalima apriboti ar paneigti. Teismas gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą nustatęs, kad asmens turtinė padėtis yra sunki, tačiau šis sunkumas yra laikinas, t. y. jog pareigą sumokėti žyminį mokestį turinčio asmens turtinė padėtis gali pagerėti per ilgesnį laikotarpį.

15Lietuvos apeliaciniame teisme gauta atsakovės M. K. rašytinė nuomonė dėl ieškovės atskirojo skundo. Atsakovė mano, kad ieškovės atskirasis skundas yra grindžiamas melagingais teiginiais. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 2 321 807,80 Lt, t. y. 672 442,02 Eur turtinės žalos atlyginimo dėl neva neteisėtai parduotų 138 veršiukų. Bylos nagrinėjimo eigoje išaiškėjo, kad ieškovė dar 2011 m. gruodžio 31 d. susigrąžino 48 veršiukus iš visų parduotų 138 veršiukų. Proporcingai įvertinus susigrąžintų veršiukų piniginę vertę pagal ieškinio reikalavimo sumą gauname, kad ieškovė susigrąžino turto už 233 875,33 Eur. Ieškovė, siekdama nuslėpti faktą, kad ji susigrąžino dalį veršiukų, 2012 m. kovo 26 d. juos perrašė savo sūnui M. Ž., tačiau realiai ir toliau disponavo šiuo turtu. Ieškovei byloje atstovauja net dvi samdomos atstovės, o jos sutuoktiniui beveik visą procesą atstovavo dar vienas, t. y. jau trečias atstovas. Tokie ieškovės veiksmai, kuriais siekiama išvengti žyminio mokesčio sumokėjimo, turėtų būti vertinami kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nutarta ieškovės apeliacinį skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui dėl nustatytu terminu nepašalintų trūkumų, t. y. nesumokėtos dalies žyminio mokesčio, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

18Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Tačiau ši teisė negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminio mokesčio sumokėjimą kaip vieną iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: įpareigoti asmenis, paduodančius teismui pareiškimus, kuriais siekiama jiems palankaus teismo sprendimo priėmimo, pateikti užtikrinimą, siekiant apsaugoti kitus asmenis nuo aiškiai nepagrįstų pareiškimų (ieškinių); padengti tam tikrą valstybės išlaidų, skirtų teisingumo įgyvendinimo sistemai finansuoti dalį; skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2010).

19Atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo institutas yra skirtas užtikrinti konstitucinės teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą asmenims, kurių materialinė padėtis yra sunki. Asmens motyvuotu prašymu, teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo; prie tokio prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys šio prašymo pagrįstumą (CPK 83 str. 3 d.).

20Nagrinėjamu atveju apeliantė už pateiktą apeliacinį skundą, atsižvelgiant į ginčijamą sumą (962 062,04 Eur), turėjo sumokėti įstatyme numatyto maksimalaus dydžio žyminį mokestį – 12 555 Eur (CPK 80 str. 4 d.). Pagal pateiktus duomenis apeliantė sumokėjo tik 42 Eur žyminio mokesčio, o nuo likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimo prašė ją atleisti dėl sunkios finansinės padėties. Pirmosios instancijos teismui iš dalies tenkinus šį prašymą, t. y. 2015 m. balandžio 8 d. nutartimi atleidus apeliantę nuo 10 513 Eur žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinį skundą ir įpareigojus ją sumokėti 2 000 Eur dydžio žyminį mokestį, apeliantė šios nutarties neskundė, tačiau pateikė teismui pakartotinį prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo.

21Skundžiamoje nutartyje teismas pagrįstai konstatavo, kad klausimas dėl apeliantės atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo jau išspręstas 2015 m. balandžio 8 d. nutartimi. Pažymėtina, kad apeliantė pakartotiniame prašyme iš esmės nenurodė jokių naujų aplinkybių, sudarančių pagrindą atleisti ją nuo dar didesnės dalies žyminio mokesčio sumokėjimo. Apeliantės pateikti papildomi įrodymai (pažymos apie gaunamas pajamas, sąskaitų išrašai, duomenys apie registruotino turto neturėjimą) patvirtina tas pačias aplinkybes, kurias apeliantė įrodinėjo ir ieškinio pateikimo stadijoje, prašydama atleisti ją nuo dalies žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimo. Byloje pateikti duomenys nesudaro pagrindo manyti, kad dabartinė apeliantės turtinė padėtis, lyginant ją su ta, kuri buvo bylos iškėlimo metu, yra pablogėjusi. Pirmosios instancijos teismas, atleisdamas apeliantę nuo dalies žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo, įvertino ne tik byloje esančius įrodymus apie sunkią jos turtinę padėtį, bet ir atsižvelgė į tai, kad bylos nagrinėjimo metu jai atstovavo privačiai pasamdyta advokatė, ieškovė yra ūkininkė. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo kitaip vertinti šias aplinkybes ir nesutikti su teismo išvada, kad šios aplinkybės kelia pagrįstų abejonių dėl apeliantės nurodomos tikrosios jos turtinės padėties (CPK 185 str.). Juolab, kad apeliantė už pareikštą ieškinį primokėjo teismo nustatytą 6 900 Lt (1 998,37 Eur) žyminio mokesčio dalį, nors kaip minėta, įrodinėjo, kad tokių lėšų neturi.

22Apeliantės argumentas, kad teismas gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą nustatęs, jog asmens turtinė padėtis laikinai yra sunki, neturi teisinės reikšmės vertinant skundžiamos nutarties pagrįstumą. Visų pirma, apeliantė tokio alternatyvaus prašymo teismui nesuformulavo, todėl teismas jo negalėjo spręsti. Remiantis proceso dispozityvumo principu, užtikrinančiu teisę dalyvaujančiam byloje asmeniui laisvai disponuoti jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis, teismas privataus intereso bylose turi apsiriboti dalyvaujančio byloje prašymo išsprendimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2010). Antra, apeliantė neįrodinėja, kad jos turtinė padėtis ateityje turėtų pagerėti (CPK 178 str.). Kaip minėta, apeliantė viso proceso metu laikėsi ir dabar laikosi pozicijos, kad jos turtinė padėtis yra sunki.

23Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, įpareigojęs apeliantę primokėti 2 000 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, t. y. iš esmės tokio paties dydžio žyminį mokestį, kokį apeliantė turėjo sumokėti už ieškinį, ir atsisakydamas atleisti ją nuo šios žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, nepaneigė ieškovės teisės į apeliaciją. Kadangi apeliantė per nustatytą terminą trūkstamos žyminio mokesčio dalies nesumokėjo, teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį laikyti jos apeliacinį skundą nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui (CPK 316 str. 2 d.). Dėl išdėstytų motyvų naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra pagrindo, todėl skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

24Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Šiaulių apygardos teismo 2015 m. balandžio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. kovo 2 d. sprendimu atmetė ieškovės G.... 6. Ieškovė pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti Šiaulių... 7. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. balandžio 8 d. nutartimi ieškovės... 8. Ieškovė 2015 m. balandžio 22 d. pateikė teismui papildomus dokumentus ir... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. balandžio 24 d. nutartimi ieškovės... 11. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Ieškovė G. Ž. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m.... 14. Atskirajame skunde nurodo, kad ieškovė turi rimtų finansinių... 15. Lietuvos apeliaciniame teisme gauta atsakovės M. K. rašytinė nuomonė dėl... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 18. Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės... 19. Atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo institutas yra skirtas... 20. Nagrinėjamu atveju apeliantė už pateiktą apeliacinį skundą,... 21. Skundžiamoje nutartyje teismas pagrįstai konstatavo, kad klausimas dėl... 22. Apeliantės argumentas, kad teismas gali atidėti žyminio mokesčio... 23. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 24. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 25. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. balandžio 24 d. nutartį palikti...