Byla e2-35-464/2016
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Endemik“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 24 d. nutarties, kuria nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, civilinėje byloje Nr. e2-4483-431/2015 pagal ieškovo AG Baxter ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Endemik“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AG Baxter 2015-03-30 pateikė ieškinį, kurį 2015-04-21 patikslinęs prašė priteisti iš atsakovo UAB „Endemik“ 134 264,22 Eur skolos, 1 688,20 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

5Vilniaus apygardos teismas 2015-06-18 sprendimu priėmė ieškovo AG Baxter atsisakymą nuo 23 920,76 Eur ieškinio sumos ir bylą šioje dalyje nutraukė, o kitą ieškinio dalį patenkino ir priteisė ieškovui AG Baxter iš atsakovo UAB „Endemik“ 110 343,46 Eur skolos pagal sutartį, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-02-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2 926 Eur bylinėjimosi išlaidų, taip pat grąžino ieškovui 12 Eur žyminio mokesčio.

6Atsakovas UAB „Endemik“ 2015-07-17 pateikė teismui apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-06-18 sprendimo dalį dėl 110 343,46 Eur skolos, 6 proc. metinių palūkanų ir 2 926 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti arba perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, priteisti atsakovui bylinėjimosi išlaidas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015-07-24 nutartimi nustatė atsakovui 7 dienų procesinį terminą nuo nutarties nuorašo gavimo dienos sumokėti 2 262 Eur žyminį mokestį ir pateikti teismui sumokėjimą patvirtinančio dokumento originalą. Teismas nurodė, kad atsakovas, ginčijantis teismo sprendimu priteistą 110 343,46 Eur sumą, už paduodamą apeliacinį skundą turi sumokėti 2 262 Eur dydžio žyminį mokestį. Prie apeliacinio skundo žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumentas nepridėrtas, todėl teismas nustatė terminą šiam apeliacinio skundo trūkumo pašalinimui.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas UAB „Endemik“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-07-24 nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Atsakovas UAB „Endemik“ be atskirojo skundo teismui teikia ir motyvuotą prašymą dėl žyminio mokesčio atidėjimo, kurį patenkinus, nebeliktų teisinio pagrindo atsakovą įpareigoti sumokėti nurodytą žyminį mokestį.
  2. Pirmosios instancijos teismas 2015-06-11 posėdyje išnagrinėjo bylą iš esmės nors 2015-06-08 atsakovas buvo pateikęs prašymą atidėti bylos nagrinėjimą. Todėl buvo pažeisti esminiai CPK principai - kooperacijos (bendradarbiavimo) (CPK 8 str.), lygiateisiškumo (CPK 17 str.), rungimosi (CPK 12 str.). Paliekant galioti teismo įpareigojimą sumokėti žyminį mokestį, kuomet atsakovui UAB „Endemik“ susiklostė sudėtinga situacijai su apyvartinėmis lėšomis, dar kartą nebūtų užtikrinta atsakovo teisė būti išklausytam teisme ir pažeisti pagrindiniai civilinio proceso tikslai. Tokią praktiką šiuo klausimu formuoja ir Lietuvos apeliacinis teismas 2009-01-08 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-35/2009.

11Ieškovas AG Baxter atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2015-07-24 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

  1. Atsakovo argumentai dėl būtinybės atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą yra nepagrįsti ir nesudaro pagrindo tenkinti jo reikalavimo. Vilniaus apygardos teismas 2015-08-12 nutartimi jau atmetė atsakovo nurodytą prašymą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą kaip nepagrįstą įrodymais, patvirtinančiais žyminio mokesčio atidėjimo būtinybę. Atsakovas pateikė tik 2015-06-30 bendrovės preliminarų balansą, savo veikloje jis nuostolių nepatiria, ir nors turi finansinių įsipareigojimų, tačiau, balanso duomenimis, atsakovas taip pat disponuoja ir 111 581 Eur dydžio piniginėmis lėšomis.
  2. Atsakovas, reikšdamas nepagrįstus reikalavimus, piktnaudžiauja teise į teisminę gynybą. Nors atsakovas byloje savo įsipareigojimų ieškovui neginčijo, pateikė apeliacinį skundą nesumokėjęs žyminio mokesčio, vėliau teikė atskirąjį skundą ir prašymą dėl žyminio mokesčio atidėjimo. Šiomis procesinėmis priemonėmis atsakovas tik siekia atitolinti teismo sprendimo vykdymą.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Apeliacinės instancijos teismas įvertina trūkumų šalinimo instituto nagrinėjamoje byloje taikymo pagrįstumą, pirmosios instancijos teismui įpareigojus apeliantą apmokėti jo paduodamą apeliacinį skundą žyminiu mokesčiu ir sumokėjimą patvirtinantį dokumentą pateikti teismui.

15Kaip ir kiekviena procesinė teisė, apeliacijos teisė įgyvendinama CPK nustatyta tvarka. Įstatymas pirmosios instancijos teismą įpareigoja spręsti apeliacinio skundo priėmimo klausimą (CPK 315 str. 1 d.), todėl pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis įstatymu ir esant įstatyminiam pagrindui, gali, o kartu turi pareigą nustatyti terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, o jų nepašalinus - taikyti įstatymo nustatytas pasekmes (CPK 316 str.). Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra sumokėjimas žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią būtina sumokėti už įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus (CPK 80 str.). Teismų praktikoje buvo pasisakyta, kad įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminio mokesčio sumokėjimą kaip vieną iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: įpareigoti asmenis, paduodančius teismui pareiškimus, kuriais siekiama jiems palankaus teismo sprendimo priėmimo, pateikti užtikrinimą, siekiant apsaugoti kitus asmenis nuo aiškiai nepagrįstų pareiškimų (ieškinių); padengti tam tikrą valstybės išlaidų, skirtų teisingumo įgyvendinimo sistemai finansuoti dalį; skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-11-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2015-09-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1165-241/2015).

16CPK 80 straipsnio 4 dalis nustato, kad už apeliacinį skundą mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas pareiškiant ieškinį; turtiniuose ginčuose už apeliacinį skundą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti žyminio mokesčio dydžiai skaičiuojami nuo ginčijamos sumos. Pagal CPK 306 straipsnio 3 dalį, kartu su apeliaciniu skundu turi būti pateikiami duomenys apie tai, kad už skundą sumokėtas žyminis mokestis (arba kad apeliantas atleistas nuo žyminio mokesčio, arba kad žyminio mokesčio sumokėjimas atidėtas). Jeigu paduotas apeliacinis skundas ar jo priedai neatitinka CPK 306 straipsnyje nurodytų reikalavimų, teismas, kaip buvo minėta, privalo nutartimi nustatyti apeliantui terminą pašalinti trūkumams (CPK 316 str.).

17Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai sprendė, kad apeliantas nesumokėjo mokėtino nuo jo ginčijamos sumos žyminio mokesčio. Bylos bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys teikia pagrindo išvadai, kad, priešingai nei nurodoma pačiame apeliaciniame skunde, tarp šio skundo priedų nėra dokumento, patvirtinančio žyminio mokesčio sumokėjimą (apelianto įvardintas priedas Nr. 2) (CPK 179 str. 3 d.). Apeliantas tokios aplinkybės ir neginčija, taip pat nekvestionuoja pirmosios instancijos teismo nurodyto sumokėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą dydžio (2 262 Eur) (CPK 80 str. 4 d.). Atskiruoju skundu apeliantas iš esmės įrodinėja tik tai, kad toks įpareigojimas sumokėti žyminį mokestį jam dėl sudėtingos finansinės situacijos neleidžia tinkamai pasinaudoti pažeistų teisių gynyba. Tačiau skundžiama nutartimi apelianto bendrovės turtinė padėtis CPK 84 straipsnio taikymo aspektu apskritai nebuvo vertinama. Pažymėtina, kad apeliacinis procesas nėra skirtas kurio nors procesinio veiksmo pakartojimui, jo paskirtis - pirmosios instancijos teismo padarytų teisės ir (ar) fakto klaidų, atliekant tą veiksmą, ištaisymas. Dar daugiau, įstatymas neleidžia grįsti skundo aplinkybėmis, kurios net nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme (CPK 306 str. 2 d., 338 str.). Aptariamo įstatyminio reglamentavimo kontekste atskirojo skundo argumentai teisiškai neaktualūs ir nepatvirtina skundžiamos nutarties neteisėtumo ar jos nepagrįstumo, nes sprendusiam apeliacinio skundo priėmimo klausimą teismui apeliantas atitinkamo prašymo neteikė (CPK 13 str., 84 str.), nurodęs teikiantis teismui žyminio mokesčio sumokėjimo dokumentą.

18Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismui pateiktame atskirajame skunde taip pat nėra pareikštas prašymas atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, kurį būtų galima vertinti kaip alternatyvųjį atskirojo skundo reikalavimą, adresuotą būtent apeliacinės instancijos teismui ir kartu sudarantį pagrindą spręsti žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo klausimą, vertinti apelianto turtinę padėtį, jos pagerėjimo perspektyvas, reikalingumą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą ir pan. (CPK 84 str.). Tuo tarpu apelianto 2015-08-04 per EPP sistemą pateiktas ir Vilniaus apygardos teismui adresuotas prašymas atididėti žyminio mokesčio su mokėjimą šio teismo išspręstas 2015-08-12 nutartimi, atsisakant jį patenkinti. Pastarosios nutarties apeliantas apeliacine tvarka neskundė. Tokioje faktinėje situacijoje apelianto cituojama Lietuvos apeliacinio teismo 2009-01-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-35/2009, kurioje buvo sprendžiamas žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo juridiniam asmeniui klausimas, šioje byloje precedento galios neturi.

19Apibendrindamas argumentus apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias reikalavimus apeliaciniam skundui ir jo trūkumų ištaisymą, todėl nutartis paliktina nepakeista. Apeliantui nustatytas terminas sumokėti žyminį mokestį už apeliacinio skundo pateikimą yra pasibaigęs, todėl, siekiant užtikrinti proceso koncentraciją, nustatytinas naujas terminas žyminiam mokesčiui sumokėti. Nesumokėjus žyminio mokesčio už apeliacinio skundo nagrinėjimą, apeliacinis skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas apeliantui (CPK 316 str. 2 d.).

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Nustatyti apeliantui uždarajai akcinei bendrovei „Endemik“ terminą iki 2016 m. sausio 18 d. (įskaitytinai) apeliacinio skundo trūkumui pašalinti - sumokėti 2 262 Eur dydžio žyminį mokestį ir pateikti pirmosios instancijos teismui tai patvirtinančius įrodymus.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AG Baxter 2015-03-30 pateikė ieškinį, kurį 2015-04-21... 5. Vilniaus apygardos teismas 2015-06-18 sprendimu priėmė ieškovo AG Baxter... 6. Atsakovas UAB „Endemik“ 2015-07-17 pateikė teismui apeliacinį skundą,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015-07-24 nutartimi nustatė atsakovui 7 dienų... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovas UAB „Endemik“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 11. Ieškovas AG Baxter atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Apeliacinės instancijos teismas įvertina trūkumų šalinimo instituto... 15. Kaip ir kiekviena procesinė teisė, apeliacijos teisė įgyvendinama CPK... 16. CPK 80 straipsnio 4 dalis nustato, kad už apeliacinį skundą mokamas tokio... 17. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi... 18. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismui pateiktame atskirajame... 19. Apibendrindamas argumentus apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 21. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 24 d. nutartį palikti nepakeistą.... 22. Nustatyti apeliantui uždarajai akcinei bendrovei „Endemik“ terminą iki...