Byla 2-965-433/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, sekretoriaujant Anai Usačiovai, dalyvaujant ieškovo atstovui D. R., atsakovo atstovui advokatui R. Č.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Konima“ ieškinį atsakovui UAB „Protingi sprendimai“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2018 m. kovo mėnesį UAB „BIOK laboratorija“ (toliau – ir pagrindinis užsakovas) užsakė plakatų spausdinimo paslaugą. Pagal susitarimą su pagrindiniu užsakovu UAB „BIOK laboratorija“ plakatų dizainą ruošė ir paruoštą failą ieškovui perdavė atsakovas UAB „Protingi sprendimai“. Ieškovui atspausdinus plakatus pagal atsiųstą maketą ir pristačius juos pagal susitarimą pagrindiniam užsakovui, paaiškėjo, jog plakatai yra su klaida (plakato fone matosi baltas stačiakampis). Ieškovas, siekdamas išlaikyti gerus verslo santykius tiek su pagrindiniu užsakovu, tiek su atsakovu, geranoriškai pasiūlė perspausdinti naujus plakatus už savikainą pagal tinkamai paruoštą failą. Ieškovas su atsakovu susitarė (tą patvirtina pridėtas šalių susirašinėjimas), kad ieškovui atspausdinus ir iki sutartos datos pristačius plakatus pagrindiniam užsakovui, atsakovas apmokės už atliktus darbus 370 Eur + PVM. Atsakovas įsipareigojo apmokėti už papildomai atliktus darbus ir 2018 m. kovo 13 d. :siuntė ieškovui garantinį raštą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalies nuostatas prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Ieškovas susitarimą įvykdė pilnai – pakartotinai atspausdino ir 2018 m. kovo 14 d. pristatė pagrindiniam užsakovui pagamintą produkciją. Pristačius pagamintą produkciją atsakovui buvo išrašyta 2018 m. kovo 13 d. PVM sąskaita faktūra serija KOM Nr. 1045 viso 448,67 Eur sumai. Atsakovas išrašytą PVM sąskaitą faktūrą priėmė, jokių pretenzijų dėl jos nesakė. Vėliau paraginus atsakovą apmokėti išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, atsakovas nesutiko jos apmokėti, motyvuodamas tuo, kad atsakovas neužsakė pas ieškovą jokių paslaugų, kad atsakovui nebuvo pranešta, kokiu formatu reikia paruošti failą bei kad ieškovo klaida yra, jog jis atspausdino plakatus su klaida. Ieškovas nesutinka su tokia atsakovo pozicija. Ieškovas privalėjo atlikti tik spausdinimo darbus. Kadangi ieškovas pats neruošė maketo, jis negalėjo ir neprivalėjo žinoti kaip turi atrodyti paruoštas gaminys. Ieškovas užsakymą atliko tinkamai. Kadangi atsakovas pats įsipareigojo išspręsti susiklosčiusią situaciją su ieškovu, o ne su pagrindiniu užsakovu (tą patvirtina atsakovo atstovės rašytas elektroninis laiškas pagrindiniam užsakovui), todėl ieškovas mano, jog atsakovas turi apmokėti išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, o ne pagrindinis užsakovas, kuris šiuo atveju yra įtrauktas trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, kadangi priimtas teismo sprendimas gali turėti įtakos šios asmens teisės ir pareigoms. Kadangi atsakovas delsia atsiskaityti su ieškovu, ieškovui iš atsakovo priteistinos materialiosios palūkanos, apskaičiuotos taikant 8 proc. dydžio metinę palūkanų normą (vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873 3 str. nuostatomis) ir paskaičiuotos už laikotarpį nuo 2018 m. kovo 17 d. iki 2018 m. liepos 3 d. (viso už 108 kalendorines dienas), kurios nagrinėjamu atveju sudaro 10,62 Eur. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2003 m. gruodžio 9 d. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873 7 straipsnio 1 dalies nuostatomis ieškovas taip pat prašo priteisti jam iš atsakovo 40 Eur sumą ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl už uždelstą atsiskaityti laiką ieškovas prašo priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos 2003 m. gruodžio 9 d. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme Nr. IX-1873 numatyto 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismo prašo priteisti ieškovui UAB „Konima“ iš atsakovo UAB „Protingi sprendimai“ 448,67 Eur skolą, 10,62 Eur materialiąsias palūkanas, 40 Eur sumą ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylinėjimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20 Eur žyminį mokestį bei kitas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. Pažymi, kad pareikštas ieškinys atmestinas tiek kaip nepagrįstas iš esmės, tiek kaip pareikštas netinkamam atsakovui, nes jeigu ir buvo koks nors ieškovo susitarimas dėl plakatų gamybos, tai jis buvo sudarytas tik su trečiuoju asmeniu ir jo naudai (plakatai buvo gaminami pagal trečiojo asmens užsakymą ir jo poreikiams, darbų rezultatai perduoti trečiajam asmeniui be atsakovo žinios ir sutikimo), o ne su atsakovu; be to, ieškovo nurodomas plakatų pakartotinis atspausdinimas (perspausdinimas) buvo vykdomas taisant trūkumus, kuriuos būtent ieškovas padarė, vykdydamas trečiojo asmens užsakymą. Ieškovas ieškiniu taip pat pripažįsta, kad jam užsakymą pateikė trečiasis asmuo, tačiau šiam faktui patvirtinti nepateikia jokio dokumento – ar tai užsakymo, ar tai sutarties, nors ieškiniu teigia, kad savo pareigas pilnai įvykdė. Nesant tokio susitarimo byloje, nėra galimybės identifikuoti susitarimo turinio ir tuo pačiu ieškovo kaip rangovo pareigų, jų įvykdymo aplinkybių, todėl tie dokumentai (ieškovo sutartis su trečiuoju asmeniu, trečiojo asmens užsakymas, pateiktas ieškovui, ieškovo PVM sąskaita-faktūra trečiajam asmeniui ir jos apmokėjimo dokumentas) išreikalautini iš ieškovo. Ieškinyje teisingai nurodoma, kad užsakovo naudai veikė atsakovas ir jo buvo užduotis parengti techninę dalį, kiek ji susijusi su norimo atspausdinti plakato maketavimu, dizainu ir šių sprendinių patalpinimu į skaitmeninę formą (failą), tačiau atsakovas niekada nedalyvavo santykiuose su ieškovu užsakymo pateikimo metu ar paties užsakymo rangovui rengime. Atsakovas, rengdamas trečiojo asmens užsakytą maketą (tą trečiasis asmuo pavedė padaryti atsakovui 2018-01-22 elektroniniu laišku), nežinojo nei kas tą užduotį vykdys, nei kada, nei kokiomis techninėmis sąlygomis, jam niekas nenurodė jokių specialių reikalavimų, pagal kuriuos turėtų būti parengtas maketas skaitmeniu formatu. Maketas buvo rengiamas pagal paprastai priimtiną formą (PDF formatu), jis buvo parengtas pagal visus reikalavimus ir perduotas trečiajam asmeniui naudoti jo nuožiūra, o pastarasis, kiek galima suprasti iš civilinės bylos medžiagos, tą maketą perdavė ieškovui, pateikdamas užsakymą. Atsakovas buvo suvestas su ieškovu tik tada, kai paaiškėjo plakato atspausdinimo klaidos (po ieškovo 2018-03-12 elektroninio laiško, kuriuo informavo apie atspausdintų plakatų kokybės trūkumą – atsiradusį stačiakampį). Prieš tai atsakovas neturėjo apskritai jokių darbinių santykių su ieškovu, niekada tarpusavyje neturėjo jokių ir verslo santykių, tad neturėjo galimybės žinoti, kokiomis sąlygomis ieškovas vykdo užsakymus. Ieškinyje dėstomos aplinkybės, taip pat pridedamas trečiojo asmens 2018-03-12 elektroninio pašto laiškas patvirtina, kad po paaiškėjusio darbų trūkumo trečiasis asmuo pavedė atsakovui išspręsti techninius klausimus dėl plakato spausdinimo, nes užsakovas neturėjo pakankamai kvalifikacijos juos spręsti, kai ieškovas pradėjo reikšti, kad kaltas ne jis, o neva netinkamai atsakovo paruoštas failas ir tas netinkamumas, ieškovo nuomone, pasireiškė tuo, kad jam pateiktas failas neatitinka jo turimos technikos programinės įrangos reikalavimų, nesiderina su ja. Taigi, šios aplinkybės patvirtina, kad buvo sprendžiami sutarties, kuri buvo ieškovo sudaryta su trečiuoju asmeniu, tinkamo įvykdymo klausimas ir sprendžiant šiuos klausimus, trečiojo asmens vardu ir naudai veikė atsakovas tos sudarytos sutarties rėmuose, o ne sudarė naują sutartį. Jei ieškovas turi kokių nors pretenzijų dėl sutarties vykdymo, jis jas turi reikšti sutarties šaliai – trečiajam asmeniui, o ne atsakovui, kuris nėra sudaręs su ieškovu jokios sutarties. Kad būtent taip susiklosčiusius santykius kvalifikavo ir ieškovas, patvirtina, ta aplinkybė, kad pakartotinai atspausdinti plakatai nebuvo perduoti atsakovui ir net nebuvo klausiama jo nuomonės, kam juos perduoti, ieškovo teigimu, faktiškai darbų rezultatai perduoti paties ieškovo pasirinktai bendrovei, galimai susijusi su trečiuoju asmeniu. Prie ieškinio pridėtas 2018-03-14 krovinio važtaraštis Nr. 180314 patvirtina, kad tie plakatai perduoti UAB „Kosmelita“ ir dėl to nepateikiami jokie ieškovo paaiškinimai, nors ieškiniu teigiama, kad pagaminta produkcija buvo pristatyta atsakovui ir tik po pristatymo išrašyta PVM sąskaita-faktūra. Ieškinyje nėra paaiškinama kaip tai gali būti, jeigu jos data (2018-03-13) yra ankstesnė negu krovinio pristatymo ieškovo pasirinktai bendrovei data (2018-03-14). Pagal CK 6.189 straipsnį, sutartis turi galią tik ją sudariusioms šalims, nebent įsakmiai įstatymų nurodytais atvejais sutartis pereina galioti ir kitiems asmenims, tretieji asmenys turi teisę įstoti į tam tikras sutartis (CK 6.190, 6.191 straipsniai). Ieškinyje tokių aplinkybių nėra nurodyta. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad UAB „Protingi sprendimai“ pareikšto ieškinio atžvilgiu yra netinkamas atsakovas. Ieškinys atmestinas ir dėl to, kad jis nepagrįstas iš esmės, nes jis užsakymą atliko netinkamai. Kaip jau minėta, ieškovas su ieškiniu nepateikė jokio susitarimo su trečiuoju asmeniu, jo vykdymo aplinkybių ir dėl to dabartinėje proceso stadijoje nėra galimybės patikrinti ieškovo teiginių dėl sutarties sąlygų turinio teisingumo (tie duomenys išreikalautini iš ieškovo), ieškinyje nurodomos aplinkybės leidžia teigti, kad ieškovą su tinkamu atsakovu siejo rangos teisiniai santykiai, nes buvo pateiktas užsakymas užsakovo sąskaita pagaminti materialius daiktus – plakatus. Būtent tokie esminiai požymiai teismų praktikoje pripažįstami rangos santykių įrodymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-253-469/2018). Rangos sutarties apibrėžimas ir turinys pateikiamas CK 6.644 straipsnio 1 dalyje – tai sutartis, kuria viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Pagal CK 6.663 straipsnį rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos, - įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus; darbų rezultatas jo perdavimo užsakovui momentu turi turėti rangos sutartyje nustatytas ar įprastai reikalaujamas savybes ir turi būti tinkamas naudoti pagal paskirų protingą terminą; jeigu įstatymas ar rangos sutartis nustato atliekamų darbų privalomus reikalavimus, rangovas, veikiantis kaip verslininkas, privalo tų reikalavimų laikytis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010, 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-289-1075/2018). Pagal CK 6.645 straipsnį rangovas iki sutarties sudarymo privalo suteikti užsakovui visą reikiamą informaciją, susijusią su darbų atlikimu, taip pat informaciją apie darbui atlikti būtinas medžiagas bei darbui atlikti reikalingą laiką. Jei rangovas to nepadaro, jam tenka visa su tuo susijusi sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo rizika. Ieškovas nepateikia įrodymų, kad pateiktas užsakymas buvo kažkuo blogas ar neatitiko ieškovo sudarytos sutarties su užsakovu (trečiuoju asmeniu) sąlygų, kad ieškovas buvo nurodęs užsakovui kokiu konkrečiai formatu turi būti pateikiamas norimo spausdinti plakato failas. Ieškovas užsakymą priėmė, kas reiškia patikrino ir pripažino jo tinkamumą, todėl visi vėliau paaiškėję ar atsiradę sutarties vykdymo trūkumai turi būti taisomi ieškovo kaip rangovo sąskaita. Atsakovas tiek 2018-03-12, tiek 2018-03-23 elektroninio pašto laiškais nurodė, kad patikrino sukurto plakato maketo failą PDF formate ir jis atsidaro tinkamai, jame matomas vaizdas yra būtent toks, kurio ir pageidavo užsakovas, be tų trūkumų, kurie atsirado spausdinant plakatus. Atsakovas šiuos savo teiginius pasitikrino ir pas kitus spaustuvininkus, kurie patvirtino, kad tiek vaizdas programinės įrangos ekrane, tiek jį atspausdinus, identiškas ir be jokių trūkumų (2018-03-12 raštai nuo UAB „Vilniaus skaitmeninė spauda“ ir UAB „Riprosetas“). Kad tikroji blogo atspausdinimo priežastis yra ne blogas maketo failas, o ieškovo spaustuvės įrangos neprognozuojamas nesuderinamumas su kai kuriais formatais, atskleidžia ieškovo 2018-03-12 elektroninis laiškas trečiajam asmeniui. Jame ieškovo vadovas D. R. iš elektroninio pašto info@doall.lt trečiojo asmens atstovei K. Č. į elektroninio pašto adresu ( - )@biok.lt rašo: „Susiklostė labai nesmagi situacija. Labai sunku, kuomet visi bando atsikratyti atsakomybes. Siunčiu video kuriame aiškiai matosi kuomet keliant I corel programa failą, atsiranda baltas stačiakampis. Musu spaudos masinu riperiai yra jautrus visiems failu defektams, kurie matosi siuo atveju.“ Minėtas video nėra ir nebuvo prieinamas atsakovui. Šie ieškovo teiginiai patvirtina, kad ieškovui buvo žinomas jo turimos technikos neprognozuojamas nesuderinamumas (ieškovo įvardijamas kaip jo įrangos jautrumas) su kitų įrengimų programine įranga, failų formatais, duomenų skaitmeninėmis formomis, todėl jis turėjo arba iš anksto įspėti apie tai užsakovą, arba imtis papildomų atsargumo priemonių patikrinti kaip jo įranga priima užsakovo pateiktus skaitmeninius plakato formatus (failus). To ieškovas nedarė ir tokios pareigos nepripažįsta. Ieškiniu teigiama, kad ieškovas privalėjo atlikti tik spausdinimo darbus, tačiau tokiems teiginiams pagrįsti nepateikiamas joks įrodymas, nors kaip minėta aukščiau, CK 6.645, 6.659 straipsniai reikalauja iš rangovo įspėti apie bet kokias specialias sąlygas užsakymui atlikti ir užsakymo vykdymo metu tikrinti visas aplinkybes, galinčias trukdyti tinkamai įvykdyti užsakymą, apie tai įspėti užsakovą. Kad toks patikrinimas nėra sudėtingas ir nereikalauja papildomų išlaidų, didelių rangovo pastangų pripažįsta ir pats ieškovas aukščiau minėtame elektroninio pašto laiške, nes jame teigiama, jog tas „trūkumas“ (baltas stačiakampis) atsiranda ir matosi iš karto po užsakovo pateikto failo įkėlimo į spaudos įrengimo Corel programą. Taigi, šių patikrino veiksmų neatlikimas vertintinas kaip netinkamas ieškovo kaip rangovo pareigų vykdymas, nes jis nesiėmė priemonių palyginti plakato vaizdo, kuris matosi pagal atsiųstą formatą (failą), su vaizdu, kurį suformuoja ieškovo spausdinimo įranga po to formato (failo) patalpinimo į spausdinimo įrangos programinę įrangą. Dėl to atsiradusios pasekmės turi būti šalinamos atsakovo sąskaita. Be to, aplinkybę, kad užsakymo failas buvo tinkamos kokybės, tačiau nesiderino su ieškovo spaudos įrangos programine įranga, patvirtina ne tik minėti kitų spausdinimo paslaugas teikiančių bendrovių patikrinimai ir patvirtinimai, bet ir aplinkybės kaip po atsakovo įsikišimo pavyko atspausdinti ir užsakovui (trečiajam asmeniui) perduoti tinkamos kokybės plakatus. Atsakovas niekaip netaisė ieškovui su užsakymo pateikto plakato failo PDF formatu, ieškovas ir nereikalavo jo pataisyti, nes ten nebuvo ką taisyti – atsakovas ieškovo prašymu plakato maketą paprasčiausiai perdarė ir pateikė kitu „tif“ formatu (tą ieškovas nurodė 2018-03-13 elektroniniame laiške, siųstame ieškovo vadovo D. R. iš elektroninio pašto info@doall.lt trečiojo asmens atstovei K. Č. elektroninio pašto adresu ( - )@biok.lt ir atsakovo atstovei A. M. elektroninio pašto adresu ( - )@smarts.lt). Taigi, išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad ieškovas atliko ne kokius nors atsakovo užsakymus dėl ieškiniu įvardijamų „papildomų darbų“, o vykdė sutartį su trečiuoju asmeniu – neatlygintinai ištaisė savo rangos darbų trūkumus kaip to reikalauja CK 6.665 straipsnis. Atsakovas niekada nepripažino jokios ieškovo pretenzijos ar sąskaitos ir tai aiškiai išdėstė 2018-03-23 elektroniniame laiške, nes jo darbas nuo pat pradžių buvo atliktas tinkamai, tą jis nuolatos pabrėždavo (elektroniniai laiškai) ir niekas nepateikė jokių įrodymų, kad yra priešingai. Pažymėtina, kad atsakovui niekas nepateikė net paties blogai atspausdinto plakato ir duomenų, pagal kuriuos tas plakatas buvo spausdintas, nesudarė jokių galimybių įsitikinti, kokia to darbo trūkumo tikroji priežastis. Atsakovas turėjo galimybę tą plakatą su trūkumais matyti tik per socialiniame tinkle Facebook vykusi to blogai atspausdinto plakato aptarimą. Ieškinio teiginiai, kad atsakovas ieškovo 2018-03-13 PVM sąskaitą-faktūra priėmė ir pripažino neatitinka faktinių aplinkybių. Atsakovas su ieškovu tik bandė rasti atsiskaitymo sprendimą kaip sutarties šalių (ieškovo ir trečiojo asmens) tarpininkas. Būtent dėl minėtos ieškovo 2018-03-13 PVM sąskaitos-faktūros nepripažinimo ir užtikrinimo, kad bus apmokėta trečiojo asmens vardu išrašyta ieškovo PVM sąskaita-faktūra už tinkamai atliktus darbus, kuriuos ieškovas turėjo atlikti pagal pirminį užsakymą, buvo išrašytas 2018-03-13 garantinis raštas, pabrėžiant, kad „bus atsiskaityta už kokybišką ir laiku pristatytą produkciją“. Pasitikslinus su trečiuoju asmeniu, kad PVM sąskaita-faktūra išrašyta jo vardu, jokia papildoma PVM sąskaita-faktūra nebuvo galima kaip perteklinė, atsakovas jokios papildomos PVM sąskaitos-faktūros nepatvirtino. Teismo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, pareikštą netinkamam atsakovui.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti. Iš esmės pakartojo ieškinyje išdėstytas aplinkybes.

7Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Iš esmės pakartojo atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus.

8Ieškinys atmestinas.

9Šalių paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2018 m. kovo mėnesį trečiasis asmuo UAB „BIOK laboratorija“ (toliau – ir pagrindinis užsakovas) užsakė plakatų spausdinimo paslaugą. Šias aplinkybes patvirtino ir trečiasis asmuo, pateikęs teismui paaiškinimą, kad užsakymo dėl plakatų spausdinimo pateikti negali, nes maketai buvo siunčiami per WeTransfer, jie yra pritaikyti spaudai; trečiasis asmuo neturi tam skirtos programos peržiūrėti spaudos failų (b. l. 88-89). Trečiasis asmuo taip pat pateikė ieškovo UAB „Konima“ 2018 m. vasario 22 d. išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. 1036, kurioje, be kita ko, nurodyta, jog ji išrašyta už B0 „Margarita“ plakatus 105 vnt. ir B1 „Margarita“ plakatus 75 vnt. (iš viso 180 vnt. plakatų), bei 2018 m. kovo 8 d. banko operacijos išrašą, patvirtinantį, jog ši sąskaita faktūra yra apmokėta (b. l. 91-92). Iš teismui pateikto šalių susirašinėjimo elektroniniu paštu, nustatyta, kad pagal susitarimą su pagrindiniu užsakovu – trečiuoju asmeniu UAB „BIOK laboratorija“ plakatų dizainą ruošė ir paruoštą failą „Pdf“ formatu ieškovui perdavė atsakovas UAB „Protingi sprendimai“.

10Ieškovo tvirtinimu, kai jis atspausdino plakatus pagal atsiųstą maketą ir pristatė juos pagal susitarimą pagrindiniam užsakovui, paaiškėjo, jog plakatai yra su klaida (plakato fone matosi baltas stačiakampis), todėl jis pats pasiūlė perspausdinti naujus plakatus už savikainą pagal tinkamai paruoštą failą. Ieškovas teigia, kad su atsakovu susitarė, jog ieškovui atspausdinus ir iki sutartos datos pristačius plakatus pagrindiniam užsakovui, atsakovas apmokės už atliktus darbus 370 Eur + PVM, tačiau po to, kai ieškovas susitarimą įvykdė pilnai, t. y. pakartotinai atspausdino ir 2018 m. kovo 14 d. pristatė pagrindiniam užsakovui pagamintą produkciją (180 vnt. plakatų) ir išrašė 2018 m. kovo 13 d. PVM sąskaitą faktūrą serija KOM Nr. 1045, iš viso 448,67 Eur sumai, atsakovas jos neapmokėjo, nors ją priėmė ir jokių pretenzijų dėl jos nekėlė.

11Atsakovo tvirtinimu, ieškovas ieškinį reiškia netinkamam atsakovui, nes ieškovas dėl plakatų gamybos susitarė su trečiuoju asmeniu, bet ne su atsakovu. Byloje esantis šalių susirašinėjimas ir 2018 m. vasario 22 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. 1036 būtent tai ir patvirtina – plakatai buvo gaminami pagal trečiojo asmens užsakymą ir jo poreikiams, darbų rezultatai perduoti trečiajam asmeniui be atsakovo žinios ir sutikimo. Be to, ieškovo nurodomas plakatų pakartotinis atspausdinimas (perspausdinimas) buvo vykdomas taisant trūkumus, kuriuos būtent ieškovas padarė, vykdydamas trečiojo asmens užsakymą. Tarp ieškovo ir atsakovo niekada nebuvo jokio susitarimo ar sutarčių, todėl atsakovui negali kilti prievolė mokėti už ieškovo perspausdintus plakatus.

12Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl atsakovo prievolės apmokėti ieškovo 2018 m. kovo 13 d. išrašytą PVM sąskaitą faktūrą serija KOM Nr. 1045 už perspausdintus B0 ir B1 plakatus (180 vnt.). Taigi, teismas sprendžia, kad šiuo atveju ieškovui tvirtinant, jog jis perspausdino plakatus, už kuriuos pareigą sumokėti turi atsakovas, – bylos aplinkybės atitinka CK 6.644 straipsnio 1 dalyje numatytus požymius, todėl šioje byloje bus aiškinamasi ar tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai ir todėl taikytinos normos, nustatančios atsakomybę už tokios sutarties pažeidimą (CK 6.644 – 6.671 straipsniai).

13Pirmiausia pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinio teismo praktika dėl šių įrodinėjimą reglamentuojančių teisės normų taikymo yra nuosekli ir išsami. Šis teismas savo nutartyse ne kartą yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; etc.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš jų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; etc.).Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus.

14Antra, pažymėtina, kad pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalį rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Taigi rangos sutarties dalykas yra tam tikro darbo rezultatas, turintis materialią išraišką. Tai gali būti naujo daikto sukūrimas arba naujų savybių jau esančiam daiktui suteikimas. Kadangi rangos sutartimi įsipareigojama sukurti tam tikrą darbo rezultatą, tai rangos santykius reglamentuojančiose CK normose nustatytas medžiagų ir darbų rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas šalims (CK 6.649 straipsnis), šalių pareigos, susijusios su atliktų darbų priėmimu (CK 6.662 straipsnis), darbų kokybės garantija (CK 6.663–6.666 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013).

15Trečia, taip pat svarbu pažymėti, kad CK 6.156 straipsnyje nustatyta šalių teisė nepažeidžiant imperatyviųjų teisės normų sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, kitas sąlygas, taip pat sudaryti Civiliniame kodekse nenumatytas sutartis. Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Šioje teisės normoje įtvirtintas sutarties privalomumo ir vykdytinumo principas, kuriuo vadovaudamasis kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis), priešingu atveju atsiranda sutartinė civilinė atsakomybė už netinkamą prievolės įvykdymą (CK 256 straipsnio 2 dalis). Sutarčių vykdymo principai įtvirtinti CK 6.200 straipsnyje: šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai; vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis; sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu; jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo. Prievolė laikoma įvykdyta netinkamai ją įvykdžius tik iš dalies, praleidus įvykdymo terminą, pažeidus kitas sutartas jos vykdymo sąlygas, bendradarbiavimo pareigą, imperatyviąsias teisės normas ar bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Bendradarbiavimo principas (CK 6.38 straipsnio 3 dalis, 6.200 straipsnio 2 dalis) reikalauja, kad šalys sudarytų tinkamas sąlygas įvykdyti prievolę, prireikus keistųsi informacija, reikšminga prievolei įvykdyti, laiku praneštų apie kylančias prievolės įvykdymo kliūtis. Bendradarbiavimo pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims, o šalis, nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę ir nepriimti atliktų darbų bei nemokėti rangovui už faktiškai atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-685/2004; 2005 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005; 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-599/2012; etc.).

16Ketvirta, šioje byloje taip pat aktualu yra tai, kad sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 3 dalis).

17Taigi, nagrinėjamoje byloje ieškovas teigia, kad su atsakovu susitarė, jog ieškovui atspausdinus ir iki sutartos datos pristačius plakatus pagrindiniam užsakovui – trečiajam asmeniui UAB „BIOK laboratorija“, atsakovas apmokės už atliktus darbus 370 Eur + PVM, netgi pasirašė garantinį raštą, kuriame nurodė, jog už kokybišką ir laiku pristatytą produkciją bus atsiskaityta (b. l. 32). Tačiau teismas šį garantinį raštą vertina kritiškai, nes iš jo turinio negalima kategoriškai daryti išvados, kad atsakovas įsipareigojo apmokėti būtent tą sąskaitą, kuri bus pateikta už B0 ir B1 perspausdintus plakatus (CPK 185 straipsnis). Byloje nėra pateikta jokių susitarimų ar sutarčių, iš kurių būtų galima spręsti apie šalių įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu (CPK 177, 178 straipsniai), todėl teismas apie susitarimo tarp ieškovo ir atsakovo (ne)buvimą sprendžia iš kitų, byloje esančių tiek rašytinių įrodymų, tiek šalių atstovų paaiškinimų (CPK 185 straipsnis).

18Iš byloje esančio įrodymų viseto, teismas sprendžia, kad šalių nesiejo jokie sutartiniai teisiniai santykiai. Kaip jau minėta aukščiau, tokias aplinkybes patvirtina ir trečiojo asmens pateikti: 1) paaiškinimas, kad užsakymo dėl plakatų spausdinimo pateikti negali, nes maketai buvo siunčiami per WeTransfer, jie yra pritaikyti spaudai; trečiasis asmuo neturi tam skirtos programos peržiūrėti spaudos failų (b. l. 88-89); 2) ieškovo trečiajam asmeniui 2018 m. vasario 22 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. 1036, kurioje, be kita ko, nurodyta, jog ji išrašyta už B0 „Margarita“ plakatus 105 vnt. ir B1 „Margarita“ plakatus 75 vnt. (b. l. 92); 3) 2018 m. kovo 8 d. banko operacijos išrašas, iš kurio matyti, jog trečiasis asmuo apmokėjo 2018 m. vasario 22 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 1036 (b. l. 91). Iš teismui pateikto šalių susirašinėjimo elektroniniu paštu, nustatyta, kad ieškovas dėl plakatų spausdinimo tarėsi su trečiuoju asmeniu, o atsakovas tik paruošė ir paruoštą failą perdavė ieškovui (b. l. 53-58). Be to, atsakovas tiek 2018 m. kovo 12 d. (b. l. 56-58), tiek 2018 m. kovo 23 d. (b. l. 53-55) elektroninio pašto laiškais nurodė, kad patikrino sukurto plakato maketo failą „Pdf“ formate ir jis atsidaro tinkamai, jame matomas vaizdas yra būtent toks, kurio ir pageidavo užsakovas, be tų trūkumų, kurie atsirado spausdinant plakatus. Atsakovas šiems teiginiams pagrįsti pateikė 2018 m. kovo 12 d. raštus nuo UAB „Vilniaus skaitmeninė spauda“ ir UAB „Riprosetas“ (b. l. 64, 65). Be to, aplinkybę, jog tikroji blogo atspausdinimo priežastis yra ne blogas maketo failas, o paties ieškovo spaustuvės įrangos neprognozuojamas nesuderinamumas su kai kuriais formatais, – patvirtina ieškovo 2018 m. kovo 12 d. elektroninis laiškas trečiajam asmeniui, kuriame ieškovo vadovas D. R. iš elektroninio pašto info@doall.lt trečiojo asmens atstovei K. Č. į elektroninio pašto adresu ( - )@biok.lt rašo: „Susiklostė labai nesmagi situacija. Labai sunku, kuomet visi bando atsikratyti atsakomybes. Siunčiu video kuriame aiškiai matosi kuomet keliant I corel programa failą, atsiranda baltas stačiakampis. Musu spaudos masinu riperiai yra jautrus visiems failu defektams, kurie matosi siuo atveju.“ (b. l. 58). Atsakovas patvirtino, jog šis minimas vaizdo įrašas („video“) nėra ir nebuvo prieinamas jam. Taigi, darytina išvada, jog paties ieškovo pirmiau išdėstyti teiginiai patvirtina, kad ieškovui buvo žinomas jo turimos technikos neprognozuojamas nesuderinamumas (ieškovo įvardijamas kaip jo įrangos jautrumas) su kitų įrengimų programine įranga, failų formatais, duomenų skaitmeninėmis formomis, todėl teismas laiko pagrįstais atsakovo atsikirtimus, jog ieškovas turėjo arba iš anksto įspėti apie tai užsakovą (trečiąjį asmenį), arba imtis papildomų atsargumo priemonių patikrinti kaip jo įranga priima užsakovo pateiktus skaitmeninius plakato formatus (failus) (CK 6.645, 6.659 straipsniai). Ir, todėl šių patikrinimo veiksmų neatlikimas vertintinas kaip netinkamas ieškovo kaip rangovo pareigų vykdymas, o dėl to atsiradusios pasekmės šalintinos jo paties sąskaita (CK 6.665 straipsnis).

19Teismas taip pat sutinka su atsakovo argumentu, jog aplinkybę, kad užsakymo failas buvo tinkamos kokybės, tačiau nesiderino su ieškovo spaudos įrangos programine įranga, patvirtina ne tik pirmiau minėti kitų spausdinimo paslaugas teikiančių bendrovių patikrinimai ir patvirtinimai (b. l. 64, 65), bet ir ta aplinkybė, jog atsakovas, ieškovo prašymu, plakato maketą, niekaip netaisydamas, perdarė iš „Pdf“ formato ir pateikė jį „tif“ formatu, po ko plakatai buvo atspausdinti tinkamos kokybės. Nurodytas aplinkybes patvirtina ieškovo 2018 m. kovo 13 d. elektroninis laiškas, siųstas ieškovo vadovo D. R. iš elektroninio pašto info@doall.lt trečiojo asmens atstovei K. Č. elektroninio pašto adresu ( - )@biok.lt ir atsakovo atstovei A. M. elektroninio pašto adresu ( - )@smarts.lt (b. l. 56, 57).

20Taigi, visos aukščiau išdėstytos šioje byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad ieškovas atliko ne kokius nors atsakovo užsakymus dėl ieškiniu įvardijamų „papildomų darbų“, o vykdė susitarimą su trečiuoju asmeniu – ištaisė savo rangos darbų trūkumus (CK 6.665 straipsnis). Todėl visi ieškovo argumentai, susiję su atsakovo skola jam, yra atmestini kaip nepagrįsti ir todėl ieškinys yra netenkinamas.

21Atmetus pagrindinį reikalavimą dėl 448,67 Eur skolos priteisimo, reikalavimai dėl 10,62 Eur materialiųjų palūkanų, 40,00 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų bei 8 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų nuo bylinėjimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo – taip pat atmestini.

22Remiantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Atsakovas UAB „Protingi sprendimai“ šioje byloje advokatui už teisinę pagalbą sumokėjo 907,50 Eur (b. l. 78, 79). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestas, nurodytos bylinėjimosi išlaidos priteistinos atsakovui iš ieškovo (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnis, 98 straipsnis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2015-03-19, Nr. 2015-03968)).

23Valstybė patyrė 14,07 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). CPK 96 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad jeigu iš šalies į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo” (įsigaliojo 2011 m. lapkričio 11 d.) nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur, todėl atsižvelgiant į išdėstytą aukščiau bei ieškinį atmetus, minėtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos priteisiamos valstybei iš ieškovo.

24Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010; etc.). Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 265 straipsniu, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

26ieškinį atmesti.

27Priteisti iš ieškovo UAB „Konima“, juridinio asmens kodas 304585636, atsakovui UAB „Protingi sprendimai“, juridinio asmens kodas 126327871, 907,50 Eur (devyni šimtai septyni eurai 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

28Priteisti iš ieškovo UAB „Konima“, juridinio asmens kodas 304585636, į valstybės biudžetą 14,07 Eur (keturiolika eurų 7 ct) bylinėjimosi išlaidų. Išaiškinti, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi išlaidas privaloma sumokėti pavedimu į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (kodas 188728721) pajamų surenkamąsias sąskaitas: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000 arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, įmokos kodas 5660, ir mokėjimo kvitą pateikti teismui (raštinei).

29Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teismas... 4. ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2018 m. kovo mėnesį UAB „BIOK... 5. Atsakovas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti. Iš esmės... 7. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti kaip... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Šalių paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2018 m. kovo... 10. Ieškovo tvirtinimu, kai jis atspausdino plakatus pagal atsiųstą maketą ir... 11. Atsakovo tvirtinimu, ieškovas ieškinį reiškia netinkamam atsakovui, nes... 12. Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl atsakovo prievolės... 13. Pirmiausia pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi... 14. Antra, pažymėtina, kad pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalį rangos sutartimi... 15. Trečia, taip pat svarbu pažymėti, kad CK 6.156 straipsnyje nustatyta... 16. Ketvirta, šioje byloje taip pat aktualu yra tai, kad sutartinė civilinė... 17. Taigi, nagrinėjamoje byloje ieškovas teigia, kad su atsakovu susitarė, jog... 18. Iš byloje esančio įrodymų viseto, teismas sprendžia, kad šalių nesiejo... 19. Teismas taip pat sutinka su atsakovo argumentu, jog aplinkybę, kad užsakymo... 20. Taigi, visos aukščiau išdėstytos šioje byloje nustatytos faktinės... 21. Atmetus pagrindinį reikalavimą dėl 448,67 Eur skolos priteisimo,... 22. Remiantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai priimtas... 23. Valstybė patyrė 14,07 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 24. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 26. ieškinį atmesti.... 27. Priteisti iš ieškovo UAB „Konima“, juridinio asmens kodas 304585636,... 28. Priteisti iš ieškovo UAB „Konima“, juridinio asmens kodas 304585636, į... 29. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...