Byla e2A-472-302/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ bei trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Gensera“ apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gruodžio 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-937-883/2016 pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės LitCon“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ ieškinius atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Raseinių vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Gensera“, uždaroji akcinė bendrovė „Gargždų rangos darbai“, uždaroji akcinė bendrovė „Ademo grupė“, uždaroji akcinė bendrovė „Inti“, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

 1. Ieškovė UAB „LitCon“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės UAB „Raseinių vandenys“ (toliau – perkančioji organizacija) 2016-09-08 sprendimą Nr. (9.3)-113 dėl viešųjų pirkimų atviro konkurso „Projektavimo ir darbų pirkimas – Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajone: Nemakščių, Šiluvos miesteliuose, Ramonų, Gruzdiškės, Kaulakių, Pramedžiavos ir Ražaitėlių kaimuose“ (toliau – Pirkimas, Konkursas) dalyvių pasiūlymų eilės nustatymo ir pirkimą laimėjusio tiekėjo paskelbimo, įpareigoti atsakovę UAB „Raseinių vandenys“ atmesti ūkio subjektų grupės UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ pasiūlymą ir nustatyti naują pasiūlymų eilę, priteisti bylinėjimosi išlaidas (c.b. Nr. e2- 937-883/2016).
 2. Ieškovė UAB „Irdaiva“ ieškiniu taip pat prašė panaikinti atsakovės UAB „Raseinių vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos 2016-09-08 rašte Nr. (9.3) – 113 „Dėl pirkimo konkurso rezultatų“ nurodytus sprendimus dėl viešųjų pirkimų atviro konkurso „Projektavimo ir darbų pirkimas – Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajone: Nemakščių, Šiluvos miesteliuose, Ramonų, Gruzdiškės, Kaulakių, Pramedžiavos ir Ražaitėlių kaimuose“ dalyvių pasiūlymų eilės sudarymo ir dėl tiekėjo UAB „Gensera“, veikiančiojo jungtinės veiklos pagrindu su UAB „Gargždų rangos darbai“, pripažinimo viešųjų pirkimų atviro konkurso „Projektavimo ir darbų pirkimas – Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajone: Nemakščių, Šiluvos miesteliuose, Ramonų, Gruzdiškės, Kaulakių, Pramedžiavos ir Ražaitėlių kaimuose“ laimėtoju (c.b. Nr. e2-968-372/2016).
 3. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 17 d. nutartimi bylos buvo sujungtos į vieną bylą, paliekant civilinės bylos Nr. e2-937-883/2016.
 4. Ieškovė UAB „LitCon“ tvirtino, kad UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ pasiūlymo kaina yra akivaizdžiai per maža tam, kad UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ galėtų tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį visa apimtimi, o atsakovė UAB „Raseinių vandenys“ tinkamai neįsitikino pasiūlymo kainos pagrįstumu.
 5. Ieškovė UAB „LitCon“ taip pat teigė, kad nei ūkio subjektų grupė UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“, nei jos pasitelkti subrangovai UAB „GeoFirma“, UAB „Ademo grupė“ bei UAB „Automatizavimo darbai“ neturi teisės atlikti kadastrinių ir geodezinių matavimų, archeologinių žvalgymų, sudaryti topografinės nuotraukos, t. y. ūkio subjektų grupė objektyviai nėra pajėgi ir kompetentinga atlikti Pirkimo objektą sudarančius darbus. Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija, nurodydama, kad praleistas pretenzijos pateikimo terminas, nepagrįstai atsisakė nagrinėti jos Pretenziją Nr. 2. Ieškovė tvirtino, kad terminas pateikti pretenziją dėl UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ kvalifikacijos neatitikties imperatyvių teisės aktų reikalavimams prasidėjo 2016 m. rugsėjo 16 d., o ne 2016 m. rugsėjo 2 d., kai tiekėjams buvo išsiųstas perkančiosios organizacijos sprendimas pripažinti UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ ir kitų tiekėjų atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kadangi būtent 2016 m. rugsėjo 16 d., susipažinusi su ūkio subjektų grupės pasiūlymo dalimi, UAB „LitCon“ turėjo galimybę įvertinti, ar UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ atitinka imperatyviuosius kvalifikacijos reikalavimus.
 6. Be to, ieškovės UAB „LitCon“ ir UAB „Irdaiva“ tvirtino, kad UAB „Gensera“ subrangovė UAB „Ademo grupė“ turėjo skolų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (toliau – VSDF biudžetui) tiek paskutinę pasiūlymų Konkursui pateikimo dieną (2016-08-17), tiek vėliau (2016-09-16), todėl ūkio subjektų grupė UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ pasiūlymas neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų, numatytų Konkurso sąlygų 4.2.4, 4.4 ir 5.5 punktuose.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gruodžio 12 d. sprendimu ieškovės UAB „LitCon“ ieškinį tenkino iš dalies (nors sprendimo rezoliucinėje dalyje yra nurodyta, kad UAB „LitCon“ ieškinys yra tenkintas, tačiau iš sprendimo turinio matyti, kad ieškinys buvo tenkintas ne visa apimtimi, o tik iš dalies), o ieškovės UAB „Irdaiva“ ieškinį atmetė. Teismas pripažino neteisėtu ir panaikino atsakovės UAB „Raseinių vandenys“ 2016-09-08 sprendimą Nr. (9.3)-113 dėl viešųjų pirkimų atviro konkurso „Projektavimo ir darbų pirkimas – Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajone: Nemakščių, Šiluvos miesteliuose, Ramonų, Gruzdiškės, Kaulakių, Pramedžiavos ir Ražaitėlių kaimuose“ dalyvių pasiūlymų eilės sudarymo ir tiekėjo UAB „Gensera“, veikiančiojo jungtinės veiklos pagrindu su UAB „Gargždų rangos darbai“, pripažinimo viešųjų pirkimų atviro konkurso laimėtoju; priteisė ieškovei UAB „LitCon“ iš atsakovės UAB „Raseinių vandenys“ 3 482,65 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 2. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovė UAB „Raseinių vandenys“ tinkamai neįsitikino trečiųjų asmenų UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ pasiūlymo kainos pagrįstumu ir pažeidė VPĮ 40 straipsnio nuostatas.
 3. Teismas nustatė, kad atsakovė, kilus abejonių dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos, laikydamasi įstatyme nustatytos neįprastai mažos kainos pagrindimo procedūros, 2016-09-02 raštu Nr. (9.3) – 113, kreipėsi į ūkio subjektų grupę UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“. Atsakydama į šį prašymą, UAB „Gensera“ pasiūlytą neįprastai mažą kainą grindė pateikdama tiekėjo deklaraciją, kurioje nurodė, kad kokybiškai bei laiku atliks visus darbus, numatytus Pirkime už pasiūlyme nurodytą kainą, patvirtino, kad yra įvertinti visi Pirkimo sąlygose nurodyti reikalavimai. Įvertinęs minėtą deklaraciją ir paaiškinimus, pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad tai deklaratyvūs teiginiai, iš kurių nėra aišku nei kokias išskirtinai palankias sąlygas turi tiekėjas, nei kad apskritai jis jas turi. Taip pat teismas atkreipė dėmesį, kad perkančioji organizacija buvo pasyvi, kadangi papildomai nesikreipė į tiekėją, jog šis pagrįstų tiekėjo deklaracijoje nurodytą informaciją, pateikdamas papildomus duomenis, pagal kuriuos būtų galimą įsitikinti, jog tiekėjas realiai sugebės įvykdyti viešojo pirkimo sutartį jo pasiūlyme nurodyta kaina.
 4. Teismas nustatė, kad ieškovė UAB „LitCon“ pateikė dvi pretenzijas: vieną - 2016-09-09, kurios pagrindu nurodė neįprastai mažą pasiūlymo kainą, antrą - 2016-09-20, kurios pagrindu nurodė tiekėjų kvalifikacijos neatitikimą minimaliems kvalifikaciniams Pirkimo sąlygų reikalavimams. 2016-09-20 pretenzija ieškovė ginčijo būtent 2016-09-02 perkančiosios organizacijos sprendimą dėl Pirkimo dalyvių atitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, dėl kurio pretenzijos pateikimo terminas suėjo 2016-09-17. Įvertinęs minėtas aplinkybes, teismas konstatavo kad ieškovė UAB „LitCon“ nesilaikė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 1 dalyje nustatytos privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, nepateikė laiku pretenzijos dėl tiekėjų kvalifikacijos neatitikimo kvalifikaciniams Pirkimo sąlygų reikalavimams, be to, nebuvo pateiktas ir prašymas atnaujinti praleistą terminą pretenzijai pateikti, todėl darė išvadą, kad ieškovė UAB „LitCon“ neteko teisės teisme ginčyti atsakovės priimtų sprendimų tuo pagrindu, kad tiekėjų kvalifikacija neatitiko Pirkimo sąlygų reikalavimų.
 5. Vertindamas ieškovių argumentą, kad trečiųjų asmenų UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ pasiūlymas, kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacinių reikalavimų, numatytų Konkurso sąlygų 4.2.4, 4.4 ir 5.5 punktuose, turėjo būti atmestas, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad svarbiausiu kriterijumi įvertinti, ar tiekėjo pajėgumas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, laikytinos pirkimo sąlygos, pagal kurias nustatoma, kokia ūkio subjekto kompetencija atitinkamo pirkimo atveju yra tinkama, o kokia – ne. Nagrinėjamu atveju Konkurso sąlygų 4.2.4 punkte nurodyta, kad perkančioji organizacija duomenis apie įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokomis, tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną. Atsakovė tiekėjų ir jų pasitelktų asmenų (subrangovų) atitiktį Pirkimo sąlygų 4.2.4 punkto reikalavimams tikrino 2016-08-17, tačiau datą, kuriai buvo tikrinamas įsiskolinimas nurodė 2016-08-12, o šiai datai trečiasis asmuo UAB „Ademo grupė“ jokios skolos VSDF biudžetui neturėjo. Teismo nuomone, tokiu būdu atsakovė formaliai pažeidė Pirkimo sąlygų 4.2.4 punkto reikalavimus. Nors VSDFV Vilniaus skyriaus 2016-10-04 pažyma patvirtina, jog trečiasis asmuo UAB „Ademo grupė“ 2016-08-17, t. y. pasiūlymų pateikimo termino dieną buvo neįvykdęs įsipareigojimų VSDF biudžetui (užfiksuota 21 738,80 Eur skola), tačiau įvertinęs mokesčių mokėjimo specifiką, teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr.2A-1465/2014; 2015 m. spalio 27 d. sprendimą civilinėje byloje Nr.e2A-1116-302/2015).bei į bylą pateiktus įrodymus, kurie patvirtina, jog trečiasis asmuo UAB „Ademo grupė“ 2017-08-17 pervedė į VSDFV sąskaitą 21 744 Eur sumą, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad trečiojo asmens įsiskolinimas VSDF biudžetui paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, neturi esminės reikšmės, vertinant trečiojo asmens atitiktį Pirkimo sąlygų 4.2.4 punkte įtvirtintam kvalifikacijos reikalavimui.
 1. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai
 1. Ieškovė UAB „LitCon“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gruodžio 12 d. sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovės UAB „LitCon“ ieškinys dėl ūkio subjektų grupės UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ kvalifikacijos neatitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams: 1) dalyje dėl UAB „LitCon“ reikalavimo pripažinti ūkio subjektų grupės kvalifikacijos neatitiktį Pirkimo sąlygų reikalavimams, kuris buvo neišnagrinėtas pirmosios instancijos teisme, išskirsti į atskirą civilinę bylą ir grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui; 2) UAB „LitCon“ reikalavimą pripažinti UAB „Ademo grupė“ kvalifikaciją prieštaraujančią VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktui tenkinti. Kitoje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas ir prie bylos prijungti naujus rašytinius įrodymus, susijusius su atsakovės nesąžiningumu, nepaskelbiant apie sudarytą preliminarią ir galimai pagrindinę Pirkimo sutartis. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Bylos medžiaga patvirtina, kad ūkio subjektų grupės kvalifikacija neatitinka Pirkimo sąlygų, tačiau pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad UAB „LitCon“ praleido VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą 15 dienų terminą pateikti pretenziją, todėl šio ieškinio reikalavimo apskritai nenagrinėjo. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad apie ūkio subjektų grupės neatitiktį Pirkimo sąlygų reikalavimams ieškovė turėjo sužinoti 2016-09-02, tačiau realiai apie ūkio subjektų grupės subrangovų neatitiktį Pirkimo sąlygoms buvo sužinota tik 2016-09-16, kai atsakovė sudarė galimybę ieškovei susipažinti su dalimi ūkio subjektų grupės pasiūlymo. Susipažinusi su pateikta ūkio subjektų grupės pasiūlymo dalimi, ieškovė nedelsdama, t. y. 2016-09-20, pateikė pretenziją dėl ūkio subjektų grupės kvalifikacijos neatitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams. Konstatuodamas, kad ieškovė UAB „LitCon“ nesilaikė VPĮ 93 straipsnio 1 dalyje nustatytos privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 30 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-177-916/2016, suformuluotų teisės aiškinimo ir taikymo taisyklių. Jeigu vis dėlto būtų laikoma, kad terminas buvo praleistas, tai pirmosios instancijos teismas, nenustatęs nesąžiningo atsakovės elgesio, nepagrįstai šio termino neatnaujino.
  2. Skundžiamame sprendime pripažinęs, kad ūkio subjektų grupės subrangovas UAB „Ademo grupė“ pasiūlymo pateikimo dieną VSDF biudžetui turėjo beveik 22 000 Eur skolą, o atsakovė dėl šios priežasties sąmoningai įsiskolinimo duomenis tikrino 5 dienom anksčiau nei numatyta Pirkimo sąlygų 4.2.4 punkte, teismas tokią situaciją turėjo vertinti kaip šiurkštų VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimą. Teismas visiškai nepasisakė dėl ieškovių argumentų, kad UAB „Ademo grupė“ įsiskolinimas VSDF biudžetui buvo ne tik pasiūlymų pateikimo dieną, bet ir po jos. Be to, teismas ignoravo Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą, kurioje nurodyta, kad UAB „Ademo grupė“ turėtų pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad skola buvo sumokėta iki 2016-08-17 9.00 val. Iš UAB „Ademo grupė“ pateikto mokėjimo pavedimo matyti tik tai, kad pavedimas atliktas 2016-08-17, tačiau nėra galimybės nustatyti, ar pavedimas atliktas iki 9.00 val. ryto. Taip pat abejonių kelia ir paties mokėjimo pavedimo autentiškumas, kadangi jame nėra mokėtojo ir kredito įstaigos parašų, banko mokėjimų apsaugos ženklų, jis atspausdintas ant paprasto popieriaus.
  3. Atsakovė pasielgė nesąžiningai ir neteisėtai, kadangi pirmosios instancijos teismo neinformavo apie 2016-10-24 su ūkio subjektų grupe sudarytą preliminarią Pirkimo sutartį. Be to, apie sudarytą preliminarią Pirkimo sutartį Pirkimo sąlygose numatyta tvarka (Pirkimo sąlygų 33.3 p.) nebuvo informuoti ir kiti tiekėjai taip pat ši sutartis nebuvo paskelbta VPĮ nustatyta tvarka, todėl pirmosios instancijos teismas negalėjo išspręsti preliminariosios sutarties negaliojimo klausimo. Atsakovės ir ūkio subjektų grupės sudaryta preliminarioji Pirkimo sutartis prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, todėl laikytina negaliojančia nuo jos sudarymo momento.
 2. Ieškovė UAB „Irdaiva“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gruodžio 12 d. sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovės UAB „Irdaiva“ ieškinys, ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, priteisti bylinėjimosi išlaidas ir įpareigoti trečiąjį asmenį UAB „Gensera“ pateikti į bylą mokėjimo nurodymo Nr. 257 originalą bei įrodymus, pagrindžiančius minėtame mokėjimo nurodyme nurodytos sumos faktinio apmokėjimo datą ir tikslų laiką. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su ginčijama pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi argumentus:
  1. Tiek pasiūlymo pateikimo metu, tiek iki preliminariosios Pirkimo sutarties pasirašymo momento UAB „Gensera“ pasiūlyme nurodytas subrangovas UAB „Ademo grupė“ neatitiko Konkurso sąlygų 4.2.4 punkte nustatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo, todėl perkančioji organizacija, vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 29.12 punktu, privalėjo UAB „Gensera“ pasiūlymą atmesti. UAB „Ademo grupė“ neatitiktį kvalifikacijos reikalavimams akivaizdžiai patvirtina oficialūs rašytiniai įrodymai – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pažymos apie įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui vykdymą Nr. KA_PZ1- 238963 ir Nr. KA_PZ1- 238964.
  2. Atsakovė atsakyme į pretenziją, nurodydama, kad esą perkančioji organizacija neturi pareigos tikrinti tiekėjo įsiskolinimų kiekvieną dieną iki tol, kol bus sudaryta preliminarioji sutartis, neteisėtai atsisako laikytis iš anksto paskelbtų Pirkimo sąlygų 5.5 punkto, kuriame nurodyta, kad: „Kvalifikacinius konkurso sąlygų reikalavimus dalyvis privalo atitikti pasiūlymo pateikimo momentui kaip ir iki preliminariosios sutarties pasirašymo bei preliminariosios sutarties pasirašymo momentui.“, nuostatų. Iki šiol Lietuvos teismų praktikoje nebuvo nė vieno precedento, kad pirkimo sąlygose būtų numatyta tokia sąlyga, kuri yra numatyta ginčo Pirkimo sąlygų 5.5 punkte, todėl nagrinėjamu atveju negalima vadovautis Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 13 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1120-302/2016, kadangi minėtos ir nagrinėjamos bylos ratio decidendi nesutampa. Pirmosios instancijos teismas Pirkimo sąlygų 5.5 punkto apskritai nevertino.
  3. Trečiojo asmens UAB „Gensera“ į bylą pateiktas mokėjimo nurodymas Nr. 257 yra galimai suklastotas. Pateikto mokėjimo nurodymo blankas yra be jokių Swedbank mokėjimų apsaugos ženklų, atspausdintas ant paprasto popieriaus be mokėtojo ir kredito įstaigos darbuotojų parašų. Be to, iš pateikto mokėjimo negalima nustatyti tikslaus mokėjimo pateikimo bankui laiko.
 3. Trečiasis asmuo UAB „Gensera“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gruodžio 12 d. sprendimą ir ieškovių UAB „LitCon“ ir UAB „Irdaiva“ ieškinius atmesti. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo sprendimu argumentus:
  1. Formaliai įvertinęs trečiojo asmens pateiktą informaciją, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad tokia informacija nepagrindžia pasiūlytos neįprastai mažos kainos, tačiau teismas net nesistengė išsiaiškinti, ar trečiasis asmuo iš tiesų negali pagrįsti savo pasiūlymą, juolab, kad net atsakovė neprašė detalizuoti pateiktos informacijos.
  2. Atsižvelgiant į turimą įrangą (įmonei nuosavybės teise priklauso trys modernios amerikiečių gamintojo WERMEER netranšėjinės vamzdynų klojimo įrangos komplektai) ir patirtį (įmonė savo jėgomis nuo 2010 metų sėkmingai vykdo įvairaus sudėtingumo bei apimties vandentiekio ir nuotekų vamzdynų objektų statybos bei renovavimo darbus), visus projekte numatytus skirstomuosius vandentiekio ir nuotekų vamzdynų įrengimo darbus planuojama atlikti ekonomišku metodu – netranšėjiniu būdu, naudojant nuosavą įrangą ir taip sumažinant vamzdyno įrengimo sąnaudas. Darbus atliekant šiuo būdu yra ženkliai taupomos naudojamų mechanizmų bei darbo jėgos sąnaudos, be to, darbus vykdant netranšėjiniu būdu, vamzdžių paklojimui nėra kasamos tranšėjos, tokiu būdu yra išvengiama dangų ir kitų paviršių ardymo. Darbus atliekant minėtu būdu galima juos atlikti iki 4 kartų pigiau nei analogiškus darbus atliekant naudojant įprastines technologijas. Taip pat trečiasis asmuo turi ilgalaikes medžiagų ir gaminių tiekimo sutartis su keliasdešimt skirtingų tiekėjų, medžiagų tiekimo pasiūlymus gauna tiesiogiai iš medžiagų gamintojų, kas leidžia išvengti tarpininkų taikomų papildomų mokesčių. Visa tai leidžia pasiūlymo kainą sumažinti iki 30 procentų. Nors formaliai trečiojo asmens pasiūlymas ir atitinka neįprastai mažos kainos kriterijų, tačiau trečiojo asmens pasiūlyta kaina atitinka ir viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių ir pirkimus laiminčių tiekėjų siūlomas kainas vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbams. Pats trečiasis asmuo sėkmingai įgyvendino ir šiuo metu įgyvendina ne vieną objektą už panašią arba mažesnę darbų kainą.
 4. Atsakovė UAB „Raseinių vandenys“ atsiliepime į ieškovės UAB „LitCon“ apeliacinį skundą nurodo:
  1. Įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, vykdymas, priešingai nei kvalifikacijos reikalavimas dėl profesinio ar ekonominio pajėgumo, yra reguliarus, nustatytas įstatymų. Tai, kad pakitimus, kai mokesčių mokėtojas vieną dieną skolos neturi, o kitą dieną jau yra biudžetui skolingas, sąlygoja įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, nuolatinė kaita dėl vis atsinaujinančios pareigos vykdyti mokestinę prievolę, yra ne kartą akcentavęs ir Lietuvos apeliacinis teismas. Periodinių įmokų įsiskolinimų kaita turi būti vertinama kitaip nei profesinis pajėgumas. Trumpalaikis įsiskolinimas, susidaręs po tos dienos, kai turėjo būti sumokėta periodinė įmoka, negali paneigti dalyvio kompetencijos ir kvalifikacijos.
  2. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovė UAB „LitCon“ nesilaikė VPĮ 93 straipsnio 1 dalyje nustatytos privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, t. y. nepateikė laiku pretenzijos dėl tiekėjų kvalifikacijos neatitikimo Pirkimo sąlygose įtvirtintiems kvalifikacijos reikalavimams, ir pagrįstai šio termino neatnaujino. Pretenzijos padavimo terminų skaičiavimas negali būti siejamas su tiekėjų prašymais susipažinti su konkurentų pasiūlymais, kadangi tai galimai leistų tiekėjams piktnaudžiauti savo procesinėmis teisėmis.
  3. Ieškovės UAB „LitCon“ apeliaciniame skunde nurodoma aplinkybė, kad perkančioji organizacija galimai nesilaikė VPĮ reikalavimų dėl Pirkimo atitinkamos informacijos paviešinimo, neturi jokios įtakos sprendžiamam ginčui ir Pirkimo procedūrų rezultatams.
 5. Atsakovė UAB „Raseinių vandenys“ atsiliepime į UAB „Gensera“ apeliacinį skundą nurodo, kad trečiojo asmens UAB „Gensera“ pateikta informacija dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo ir dėl UAB „Gensera“ gebėjimų įvykdyti sutartį, nebuvo pateikta 2016-09-07 pateiktoje deklaracijoje dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo, todėl perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija negalėjo jos įvertinti. 2016-09-08 perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija, susipažinusi su UAB „Gensera“ pateikta deklaracija dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, sprendė, kad UAB „Gensera“ siūloma kaina yra pagrįsta. Apeliantės UAB „Gensera“ apeliaciniame skunde pateiktų naujų duomenų vertinimas reikalauja specialių žinių, todėl perkančioji organizacija be eksperto pagalbos negali įvertinti naujos informacijos.
 6. Ieškovė UAB „LitCon“ atsiliepime į ieškovės UAB „Irdaiva“ ir trečiojo asmens UAB „Gensera“ apeliacinius skundus prašo apeliantės UAB „Gensera“ apeliacinį skundą atmesti, o apeliančių UAB „Irdaiva“ ir UAB „LitCon“ apeliacinius skundus tenkinti visiškai bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pateikia šiuos esminius argumentus:
  1. Apeliantė UAB „Gensera“ su apeliaciniu skundu teikia naujus rašytinius įrodymus, kurie ne tik kad nebuvo pateikti bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, tačiau nebuvo pateikti ir perkančiajai organizacijai, kai buvo vertinama neįprastai maža pasiūlymo kaina, be to, apeliantė net neformuluoja motyvuoto prašymo dėl šių įrodymų prijungimo prie bylos ir nenurodo jokių svarbių priežasčių, kodėl šie dokumentai nebuvo pateikti laiku. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs dėl to, ar perkančioji organizacija ūkio subjektų grupės siūlomos kainos pagrįstumu įsitikinimo pasiūlymo vertinimo metu, tačiau pati UAB „Gensera“ pripažįsta, kad šie rašytiniai įrodymai, kurie neva pagrindžia jos pasiūlytą kainą, perkančiajai organizacijai niekada nebuvo pateikti. UAB „Gensera“ su apeliaciniu skundu teikiami UAB „Gairana“ ir UAB „Perdanga“ komerciniai pasiūlymai dėl Pirkimo objektui reikalingų medžiagų ir įrengimų kelia abejonių dėl jų autentiškumo. Pateikiami komerciniai pasiūlymai datuojami 2016-09-02, tačiau apeliantė nepateikia jokių įrodymų, kad šie komerciniai pasiūlymai iš tikrųjų buvo pateikti nurodytu laiku.
  2. Apeliantė UAB „Gensera“ nepagrįstai kaltina pirmosios instancijos teismą, kad jis neįsigilino į faktinę situaciją, tačiau akivaizdu, kad teismas ir neturėjo į ką gilintis (teismas negalėjo remtis įrodymais, kurių byloje net nebuvo). Nors atsakovė ir nereikalavo pateikti daugiau paaiškinimų, UAB „Gensera“, būdama profesionali viešųjų pirkimų dalyvė, turėjo žinoti savo pareigą pasiūlymo kainą pagrįsti ne paviršutiniškai, o realiai. Ūkio subjektų grupė pasiūlymo kainos nepagrindė ne tik Pirkimo procedūrų metu, bet ir bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Taigi nei atsakovė, nei pati ūkio subjektų grupė pasiūlymų vertinimo metu neveikė tinkamai. Nors apeliantė UAB „Gensera“ apeliaciniame skunde pateikia argumentus dėl ūkio subjektų grupės pasiūlymo kainos pagrįstumo, tačiau šie argumentai ir toliau išlieka deklaratyvūs ir netgi prieštaringi bei nelogiški.
  3. Atsižvelgiant į tai, kad tiek UAB „LitCon“, tiek UAB „Irdaiva“ ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kurioje nurodyta, jog ūkio subjektų grupės subrangovas UAB „Ademo grupė“ pasiūlymų pateikimo dieną atitiko imperatyvius VPĮ ir Pirkimo sąlygų reikalavimus dėl tinkamo atsiskaitymo su VSDF biudžetu, UAB „LitCon“ sutinka su UAB „Irdaiva“ apeliacinio skundo argumentais.
  4. Atsakovė pasielgė nesąžiningai, kadangi pirmosios instancijos teismo neinformavo apie 2016-10-24 sudarytą preliminariąją Pirkimo sutartį, todėl apeliacinės instancijos teismas ex officio turėtų pripažinti preliminarią ir galimai sudarytą pagrindinę Pirkimo sutartis negaliojančiomis.
 7. Trečiasis asmuo UAB „Gensera“ atsiliepime į ieškovių UAB „Irdaiva“ ir UAB „LitCon“ apeliacinius skundus prašo atmesti ieškovių apeliaciniu skundus, o jo apeliacinį skundą tenkinti. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su ieškovių apeliaciniais skundais argumentus:
  1. Sprendžiant klausimą, ar buvo laikytasi termino pretenzijai pateikti, svarbiausia yra tinkamai įvertinti ne pretenzijos padavimo terminus ir tai, ar tas terminas buvo praleistas ar ne, o pačios pretenzijos pagrįstumą. Byloje esantys duomenys pirmosios instancijos teismui leido spręsti, kad ieškovės UAB „LitCon“ pretenzija yra nepagrįsta. Kadangi ieškovės pretenzija yra iš esmės nepagrįsta, tai jos pateikimo termino praleidimo klausimas yra tik išvestinis.
  2. Tvirtindamos, kad subrangovas UAB „Ademo grupė“ neatitiko Pirkimo sąlygų 4.2.4, 4.4 ir 5.5 punktų reikalavimų, ieškovės pasirinko formalų Pirkimo sąlygų vertinimo būdą, kuris prasilenkia su logika, viešųjų pirkimų principais ir tikslais. Reikalavimas tiekėjams nebūti skolingiems VSDF biudžetui yra svarbus ne dėl to, kad būtų galima nustatyti, ar konkrečią dieną vienas ar kitas tiekėjas yra skolingas VSDF biudžetui, bet dėl to, kad būtų galima įvertinti, ar tam tikras tiekėjas yra patikimas ir pajėgus sudaryti viešojo pirkimo sutartį. 2014-02-26 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, apskritai nebelieka formalaus požiūrio į turimą skolą pasiūlymo pateiktimo metu, kadangi ji gali būti sumokėta jau kitą dieną. Kadangi Pirkimas buvo vykdomas atviru būdu, o tai reiškia, kad jame galėjo dalyvauti ir užsienio tiekėjai, ši direktyva nagrinėjamam ginčui turi būti taikoma tiesiogiai. Vien dėl to, kad kažkurią dieną tiekėjas yra skolingas VSDF biudžetui, negali patvirtinti tiekėjo nepatikimumo ar nesąžiningumo. Minėtų argumentų ir pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą patvirtina ir teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 13 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-1120-302/2016; 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1465/2014, 2015 m. spalio 27 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-1116-302/2015, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013).
  3. Apeliantės UAB „Irdaiva“ apeliaciniame skunde pateiktas teiginys, jog trečiasis asmuo pateikė suklastotą dokumentą, neva patvirtinantį, kad subrangovas UAB „Ademo grupė“ 2016-08-17 sumokėjo skolą Sodrai, yra niekuo nepagrįstas. Apeliantė prašo teismo įpareigoti trečiąjį asmenį pateikti teismui mokėjimo nurodymo originalą, tačiau joks kitas orginalas neegzistuoja, kadangi mokėjimas buvo atliktas ne banko padalinyje, o naudojantis elektronine bankininkyste.
  4. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė ir trečiasis asmuo teisėtai sudarė preliminarią Pirkimo sutartį, vien ta aplinkybė, kad atsakovė VPĮ nustatyta tvarka nepranešė apie minėtos sutarties sudarymą, negali sąlygoti sutarties neteisėtumo. Atkreiptinas dėmesys, kad po ginčijamo teismo sprendimo buvo priimta nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, todėl šiuo metu sutarties vykdymas yra sustabdytas.

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

6IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

7

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovės apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

8Dėl naujų rašytinių įrodymų

 1. Ieškovė UAB „LitCon“ su apeliaciniu skundu pateikė 2016-12-14 paklausimą, adresuotą atsakovei UAB „Raseinių vandenys“; 2016-12-15 UAB „Raseinių vandenys“ atsakymą dėl sudarytos preliminariosios Pirkimo sutarties; UAB „Raseinių vandenys“ ir UAB „LitCon“ susirašinėjimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau ir – CVP IS) priemonėmis išrašą; UAB „Raseinių vandenys“ internetinės svetainės išrašą. Be to, prieš teismo posėdį ieškovė UAB „LitCon“ teismui pateikė 2016-10-24 Preliminariąją sutartį Nr. 2016/10/24 ir 2016-11-21 pagrindinę Pirkimo sutartį Nr. 2016/11/21-1. Tuo tarpu trečiasis asmuo UAB „Gensera“ su apeliaciniu skundu pateikė techninkos ir įrengimų sąrašą bei pasiūlymus medžiagoms, o su atsiliepimu į ieškovių apeliacinius skundus pateikė 2016-11-21 Rangos sutartį Nr. 2016/11/21-1, Techninius projektus gatvių dalims, ištraukas iš Statybos darbų žurnalo bei 2016-12-28 suvestinį (supaprastintiną) atliktų darbų aktą Nr. 1, kurie, trečiojo asmens teigimu, patvirtina, kad 2016-11-21 Rangos sutartis Nr. 2016/11/21-1 yra pradėta realiai vykdyti.
 2. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Naujų įrodymų priėmimas yra apeliacinės instancijos teismo diskrecija (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-9-684/2017, 40 punktas).
 3. Naujų įrodymų pateikimo apeliacinės instancijos teismui draudimas, atsižvelgiant į teisingo bylos išnagrinėjimo prioritetinį tikslą, nėra absoliutus, tačiau nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo UAB „Gensera“ nors ir nurodė, kokius jo teiginius galimai pagrindžia su apeliaciniu skundu teikiami rašytiniai įrodymai (techninkos ir įrengimų sąrašas bei pasiūlymai medžiagoms), tačiau jokių procesinių prašymų dėl šių dokumentų prijungimo prie bylos medžiagos apeliacinės instancijos teismui nesuformulavo bei neįvardijo, kas jam sukliudė šiuos rašytinius įrodymys pateikti pirmosios instancijos teisme, todėl išimties, numatytos CPK 314 straipsnyje, taikymas nagrinėjamu atveju dėl minėtų rašytinių įrodymų nesvarstytinas. Tuo tarpu rašytiniai įrodymai, kurie buvo pateikti su atsiliepimu į ieškovių apeliacinius skundus ir išsiųsti kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims susipažinti (2016-11-21 Rangos sutartis Nr. 2016/11/21-1, Techniniai projektai gatvių dalims, ištraukos iš Statybos darbų žurnalo bei 2016-12-28 suvestinis (supaprastintinas) atliktų darbų aktas Nr. 1), įvertinus, tai kad šiuo procesiniu sprendimu bus sprendžiamas klausimas 2016-11-21 Rangos sutarties Nr. 2016/11/21-1 teisėtumo, prijungtini prie bylos.
 4. Kaip matyti iš ieškovės UAB „LitCon“ apeliacinio skundo turinio, ieškovė pateiktais įrodymais siekia įrodyti atsakovės UAB „Raseinių vandenys“ nesąžiningumą, pasireiškiantį tuo, kad atsakovė VPĮ ir Pirkimo sąlygose nustatyta tvarka nepaskelbė apie preliminariosios ir pagrindinės pirkimo sutarčių sudarymą. Įvertinus tai, kad šie įrodymai (2016-12-14 paklausimas, adresuotas atsakovei UAB „Raseinių vandenys“; 2016-12-15 UAB „Raseinių vandenys“ atsakymas dėl sudarytos preliminariosios Pirkimo sutarties; UAB „Raseinių vandenys“ ir UAB „LitCon“ susirašinėjimo CVP IS priemonėmis išrašas; UAB „Raseinių vandenys“ internetinės svetainės išrašas) nėra tiesiogiai susiję su bylos nagrinėjimo dalyką sudarančiomis aplinkybėmis, juos atsisakytina prijungti prie bylos. Prijungus prie bylos trečiojo asmens pateiktą 2016-11-21 Rangos sutartį Nr. 2016/11/21-1, darytina išvada, kad prie bylos pagrįsta būtų prijungti ieškovės pateiktą 2016-10-24 Preliminariąją sutartį Nr. 2016/10/24, kadangi šiame procesiniame sprendime bus sprendžiama ir dėl jos teisėtumo.

9Dėl faktinių bylos aplinkybių

 1. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė UAB „Raseinių vandenys“ vykdė atvirą projektavimo ir statybos darbų viešąjį pirkimą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajone: Nemakščių, Šiluvos miesteliuose, Ramonų, Gruzdiškės, Kaulakių, Pramedžiavos ir Ražaitėlių kaimuose“ (Pirkimo Nr. 176094), apie kurį 2016-06-28 buvo skelbta CVP IS. Pasiūlymus pateikė keturiolika tiekėjų: 1) UAB „Gensera“ jungtinėje veikloje su UAB „Gargždų rangos darbai“ – 3 083 471 Eur; 2) UAB „LitCon“ – 4 104 665,85 Eur; UAB „Šiaulių plentas“ jungtinėje veikloje su UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ – 4 634 248,56 Eur; 4) UAB „Statovita“ – 5 049 570,05 Eur; 5) UAB „KRS“ – 5 251 100 Eur; UAB „Sumeda“ – 5 315 171,25 Eur; 7) UAB „Kauno dujotiekio statyba“ – 5 397 656,77 Eur; 8) UAB „Plungės lagūna“ – 5 401 852,03 Eur; 9) UAB „Kvėdarsta“ – 5 518 353,40 Eur; 10) UAB „Inti“ – 5 650 911 Eur; 11) UAB „Norus“ jungtinėje veikloje su UAB „Eigesa“ – 5 994 000 Eur; 12) „Žilinskio ir ko“ UAB – 6 077 700 Eur; 13) AB „Požeminiai darbai“ – 7 501 873,78 Eur; 14) UAB „Irdaiva“ – 8 000 048,20 Eur. 2016-09-02 perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis informavo Pirkimo dalyvius apie priimtą sprendimą dėl tiekėjų kvalifikacijos atitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams. Perkančioji organizacija, vykdydama Pirkimo procedūras, nustačiusi, kad dalyvės UAB „Gensera“, veikiančios jungtinėje veikloje su UAB „Gargždų rangos darbai“, pasiūlymas atitinka neįprastai mažos kainos požymius, 2016-09-02 raštu Nr. (9.3) – 113 kreipėsi į UAB „Gensera“ dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo. UAB „Gensera“ 2016-09-07 perkančiajai organizacijai pateikė tiekėjo deklaraciją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, kurioje nurodė, kad UAB „Gensera“ tinkamai paskaičiavo pasiūlymo kainą Pirkimui ir kokybiškai bei laiku atliks visus darbus, numatytus Pirkime už pasiūlyme nurodytą kainą, taip pat patvirtino, kad įvertinti visi Pirkimo sąlygose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija 2016-09-08 sudarė pasiūlymų eilę ir Pirkimo laimėtoju paskelbė UAB „Gensera“, veikiančios jungtinėje veikloje su UAB „Gargždų rangos darbai“, pasiūlymą.
 2. 2016-09-09 ieškovė UAB „LitCon“ pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją dėl 2016-09-08 perkančiosios organizacijos sprendimo, kuriuo Konkurso laimėtoja buvo pripažinta UAB „Gensera“, veikianti kartu su UAB „Gargždų rangos darbai“, panaikinimo. Pretenzija iš esmės buvo grindžiama tuo, kad Pirkimo laimėtoju pripažinta tiekėja, kurios siūloma kaina yra neįprastai maža ir objektyviai negali būti pagrindžiama. Išnagrinėjusi pretenziją, perkančioji organizacija 2016-09-13 raštu Nr. (9.3)N2-114 atmetė UAB „LitCon“ pretenziją. 2016-09-16 susipažinus su Pirkimo laimėtojo pasiūlymu, ieškovė nustatė, kad Pirkimą laimėjęs tiekėjas neatitinka ir iš imperatyviųjų teisės normų kylančių reikalavimų, t. y. neturi reikiamos kvalifikacijos, todėl 2016-09-20 pateikė perkančiajai organizacijai dar vieną pretenziją, kuri 2016-09-21 raštu Nr. (9.3)N(2)-118 buvo palikta nenagrinėta kaip pateikta praleidus ikiteisminei ginčų procedūrai nustatytus terminus. 2016-09-26 ieškovė UAB „LitCon“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo panaikinti atsakovės UAB „Raseinių vandenys“ 2016-09-08 sprendimą Nr. (9.3)-113 dėl viešųjų pirkimų atviro konkurso „Projektavimo ir darbų pirkimas – Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajone: Nemakščių, Šiluvos miesteliuose, Ramonų, Gruzdiškės, Kaulakių, Pramedžiavos ir Ražaitėlių kaimuose“ dalyvių pasiūlymų eilės nustatymo ir pirkimą laimėjusio tiekėjo paskelbimo, įpareigoti atsakovę UAB „Raseinių vandenys“ atmesti ūkio subjektų grupės, kurią sudaro UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“, pasiūlymą bei nustatyti naują pasiūlymų eilę. Patikslinusi ieškinį, ieškovė nurodė, kad ginčijami atsakovės sprendimai turi būti panaikinti ir dėl to, kad ūkio subjektų grupės subrangovas UAB „Ademo grupė“ neatitiko Pirkimo sąlygų 4.2.4 punkte įtvirtinto kvalifikacijos reikalavimo.
 3. Nustačiusi, kad trečiojo asmens UAB „Gensera“ kvalifikacija neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, ieškovė UAB „Irdaiva“ 2016-09-23 pateikė pretenziją Nr. SR 00094/2016 „Dėl neteisėtai sudarytos pasiūlymų eilės, laimėtojo neteisėto paskelbimo ir VPĮ 6 str. 1 d. pažeidimo“, kurią grindė tuo, jog UAB „Gensera“ subrangovė UAB „Ademo grupė“ buvo skolinga VSDF biudžetui. 2016-09-29 ieškovės UAB „Irdaiva“ pretenzija buvo atmesta. 2016-10-17 ieškovė UAB „Irdaiva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės UAB „Raseinių vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos 2016-09-08 rašte Nr. (9.3) – 113 „Dėl pirkimo konkurso rezultatų“ nurodytus sprendimus.
 4. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gruodžio 12 d. sprendimu ieškovės UAB „LitCon“ ieškinį tenkino iš dalies (nors sprendimo rezoliucinėje dalyje yra nurodyta, kad UAB „LitCon“ ieškinys yra tenkintas, tačiau iš sprendimo turinio matyti, kad ieškinys buvo tenkintas ne visa apimtimi, o tik iš dalies), o ieškovės UAB „Irdaiva“ ieškinį atmetė. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovė UAB „Raseinių vandenys“ tinkamai neįsitikino trečiųjų asmenų UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ pasiūlymo kainos pagrįstumu ir tokiu būdu pažeidė VPĮ 40 straipsnio nuostatas, todėl pripažino neteisėtu ir panaikino atsakovės UAB „Raseinių vandenys“ 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimą Nr. (9.3)-113. Tuo tarpu ieškovių argumentus, susijusius su UAB „Ademo grupė“ skola VSDF biudžetui, teismas atmetė, nurodydamas, kad trečiojo asmens įsiskolinimas VSDF biudžetui paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, neturi esminės reikšmės vertinant trečiojo asmens atitiktį Pirkimo sąlygų 4.2.4 punkte įtvirtintam kvalifikacijos reikalavimui. Pasisakydamas dėl ieškovės UAB „LitCon“ 2016-09-20 pretenzijos, teismas nurodė, kad 2016-09-20 pretenzija, kuria ieškovė ginčijo būtent 2016-09-02 perkančiosios organizacijos sprendimą dėl Pirkimo dalyvių atitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, buvo pateikta praleidus terminą, todėl sprendė, jog ieškovė neteko teisės ginčyti atsakovės priimtų sprendimų tuo pagrindu, kad tiekėjų kvalifikacija neatitiko Pirkimo sąlygų reikalavimų, ir šio ieškovės reikalavimo netenkino.
 5. Tiek ieškovė UAB „LitCon“, tiek ieškovė UAB „Irdaiva“, tiek trečiasis asmuo UAB „Gensera“ nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu.

10Dėl trečiojo asmens UAB „Gensera“ apeliacinio skundo

 1. Trečiasis asmuo UAB „Gensera“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gruodžio 12 d. sprendimą ir ieškovių UAB „LitCon“ ir UAB „Irdaiva“ ieškinius atmesti. Visi apeliacinio skundo argumentai iš esmės yra susiję su tuo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino trečiojo asmens pateiktą informaciją, pagrindžią neįprastai mažą pasiūlytą kainą.

11Dėl neįprastai mažos kainos

 1. Kaip matyti iš šalių procesinių dokumentų turinio, nagrinėjamu atveju tarp šalių nėra ginčo dėl neįprastai mažos UAB „Gensera“, veikiančios jungtinėje veikloje su UAB „Gargždų rangos darbai“, pasiūlymo kainos fakto, ginčas tarp šalių kilo iš esmės dėl šios kainos pagrindimo. Ieškovė UAB „LitCon“, ginčydama perkančiosios organizacijos 2016-09-08 priimtą sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoju pripažinti UAB „Gensera“, veikiančios jungtinėje veikloje su UAB „Gargždų rangos darbai“, pasiūlymą, teigia, jog atsakovė UAB „Raseinių vandenys“ neįsitikino UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ pasiūlymo, kurio kaina yra ženkliai per maža, kad tretieji asmenys galėtų tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį visa apimtimi, kainos pagrįstumu. Tuo tarpu atsakovė nurodo, kad visos būtinos procedūros tam, jog būtų įsitikinta, kad Pirkimo laimėtojas už jo pasiūlyme nurodytą kainą atliks visus darbus Pirkimo objekte, buvo atliktos ir Pirkimo laimėtojas pagrindė neįprastai mažą kainą.
 2. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teisės taikymo ir aiškinimo jurisprudenciją dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos ir jos pagrindimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktikos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2012 m. balandžio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2012; 2013 m. birželio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013), laikosi nuoseklios praktikos, kad perkančioji organizacija, įvertinusi viešajam pirkimui pateiktus tiekėjų pasiūlymus ir nustačiusi, kad juose nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, vadovaudamasi VPĮ 40 straipsnio 1 dalimi, privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti.
 3. Toks reikalavimas įstatyme įtvirtintas, siekiant užtikrinti tiek perkančiosios organizacijos, kuri gali įsitikinti pasiūlymo pagrįstumu, realumu ir tiekėjo pasirengimu įvykdyti pirkimo sutartį, tiek tiekėjo, kuriam suteikiama galimybė pateikti paaiškinimus ir taip įrodyti savo pasiūlymo pagrįstumą, teises.
 4. Kasacinis teismas yra taip pat yra pažymėjęs, kad rungtyniškumo principas ir tiekėjo apsaugai nuo neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų nustatytos neįprastai mažos kainos procedūros suponuoja ne tik perkančiosios organizacijos pareigą prašyti ir vėliau objektyviai vertinti tiekėjo pateiktus neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo dokumentus, tačiau, tikintis pasiūlymo pripažinimo pagrįstu, įpareigoja ir tiekėją aktyviai bendradarbiauti su perkančiąja organizacija, vykdyti jos reikalavimus, pateikti visus prašomus paaiškinimus ar dokumentus. Tiekėjas ir perkančioji organizacija turi bendradarbiauti, siekti išsiaiškinti pasiūlymo kainos realumą. Šio reikalavimo neatitinka ir rungimosi principą pažeidžia vien formalus šalių susirašinėjimas, neturint tikslo nustatyti kainos pagrįstumą ar įrodyti pasirengimą tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. (žr., pvz., pirmiau nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-122-690/2015).
 5. Nagrinėjamo ginčo kontekste atkreiptinas dėmesys ir į kasacinio teismo praktiką, kurioje ne kartą pasisakyta, kad perkančiajai organizacijai nesuteikta neribotos diskrecijos teisės konstatuoti pasiūlymo atitikties įrodymo ar neįrodymo, t. y. įrodymų pakankamumo fakto. Tam tikras aplinkybes įrodančiais tiekėjo dokumentais gali būti pripažįstami tokie dokumentai, kurių turinys dėl įrodinėjamų aplinkybių yra pagrįstas objektyviais, patikrinamais duomenimis, jei šio turinio pagrindu bet kuris nešališkas, protingas asmuo gali objektyviai padaryti išvadą, kad dokumentas įrodinėjamas aplinkybes patikimai patvirtina (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2011).
 6. Kai dokumento, kurį perkančioji organizacija laikė įrodančiu atitiktį pirkimo sąlygoms, šaltinis yra tiekėjas – suinteresuotas pirkimo procedūrų baigtimi jo dalyvis, šiame dokumente pateiktas tiekėjo teiginys, jog jis atitinka suformuluotus reikalavimus (nagrinėjamu atveju – jo kaina pagrįsta), negrindžiamas jokiais patikrinamais duomenimis, kurių objektyvumu, patikimumu būtų galima neabejoti, susidaro tautologinė situacija (idem per idem), pažeidžianti peržiūros procedūros veiksmingumo principą, ji kito tiekėjo galimybę efektyviai kvestionuoti perkančiosios organizacijos veiksmus daro formalius (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011).
 7. Atsižvelgdama į minėtą kasacinio teismo praktiką, teisėjų kolegija daro išvadą, kad, kilus ginčui, atsakovė turėjo įvertinti ir nustatyti, ar perkančioji organizacija turėjo realią galimybę, remiantis faktiniais duomenimis, įsitikinti, kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina yra pagrįsta ir reali, o trečiasis asmuo pateikė pakankamus ir realius duomenis, jog tokia kaina iš tiesų egzistuoja. Taigi perkančiosios organizacijos sprendimas laikyti, kad tiekėjas pagrindė neįprastai mažą kainą, turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis ir nepalikti pagrįstų abejonių dėl tiekėjo galimybės įvykdyti viešojo pirkimo sutartį.
 8. Bylos medžiaga patvirtina, kad perkančioji organizacija, kilus abejonių dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos, laikydamasi įstatyme nustatytos neįprastai mažos kainos pagrindimo procedūros, 2016-09-02 raštu Nr. (9.3)–113 kreipėsi į trečiąjį asmenį, pasiūliusį neįprastai mažą kainą, prašydama pateikti konkrečius duomenis: 1) išskirtinai palankių sąlygų atlikti darbus aprašymus; 2) išskirtinai palankių sąlygų tiekti (gauti) prekes, teikti (gauti) paslaugas aprašymus; 3) informaciją apie galimybę gauti pagalbą; 4) subrangovų pasitelkimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymus; 5) naudojimosi technine įranga (turima ar galima pasitelkti) sąlygų aprašymus. UAB „Gensera“ savo pasiūlytą neįprastai mažą kainą grindė pateikdama tiekėjo deklaraciją, kurioje nurodė, kad kokybiškai bei laiku atliks visus darbus, numatytus Pirkime, už pasiūlyme nurodytą kainą bei patvirtino, jog yra įvertinti visi Pirkimo sąlygose nurodyti reikalavimai. Taip pat nurodė, kad specializuojasi vandentvarkos projektuose, yra pakankamai patyręs savo srities darbo profesionalas, turintis ilgalaikes tiekimo sutartis su keliasdešimt tiekėjų, palankias medžiagų bei gaminių tiekimo, transporto nuomos sąlygas, jog tiekėjo pasitelkti subrangovai turi sukaupę ilgametę patirtį rengiant vandentvarkos projektus, vykdant geologinius tyrinėjimus ar atliekant darbus vandentvarkos objektuose, jog tiekėjo darbai atliekami su nuosavą įmonės įranga. Įvertinusi minėtą bendro pobūdžio informaciją, perkančioji organizacija sprendė, kad tai yra pakankamas ir aiškus neįprastai mažos kainos pagrindimas.
 9. Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo perkančiajai organizacijai pateikė bendro pobūdžio, niekuo nepagrįstą informaciją apie įmonės veiklą, kuri negalėjo būti pakankama perkančiajai organizacijai įsitikinti, kad paslaugos galės būti realiai suteiktos Pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis. Atkreiptinas dėmesys, kad ūkio subjektų grupė pasiūlymo kainos tinkamai nepagrindė ne tik Pirkimo procedūrų metu, bet ir bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.
 10. Kaip jau buvo minėta, Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2015 m. kovo 4 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-122-690/2015, yra akcentavęs, kad neįprastai mažos kainos pagrindimo procedūros rungtyniškumas suponuoja ne tik tiekėjo, bet ir perkančiosios organizacijos aktyvumą. VPĮ perkančiajai organizacijai nedraudžia į tiekėją kreiptis kelis kartus, kad šis pateiktų papildomus duomenis, patvirtinančius jo siūlomos kainos pagrįstumą. Atsižvelgiant į nurodytus kasacinio teismo išaiškinimus, pritartina pirmosios instancijos teismui, kad nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija buvo nepagrįstai pasyvi, kadangi, gavusi tik bendro pobūdžio informaciją, papildomai nesikreipė į trečiąjį asmenį, kad šis pagrįstų tiekėjo deklaracijoje nurodytą informaciją, pateikdamas papildomus duomenis, kuriais remiantis būtų galim realiai įsitikinti, jog tiekėjas tikrai sugebės įvykdyti Pirkimo sutartį jo pasiūlyme nurodyta kaina.
 11. Vadovaujantis tuo, kad išdėstyta, spręstina, kad nagrinėjamu atveju tiek perkančiosios organizacijos (atsakovės), tiek trečiojo asmens formalūs veiksmai, kuriais realiai nebuvo siekiama patikrinti/pagrįsti tiekėjo siūlomos kainos realumą, negali būti vertinami kaip atitinkantys VPĮ 40 straipsnio nuostatas dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, kas sudaro pagrindą pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės UAB „Raseinių vandenys“ 2016-09-08 sprendimą Nr. (9.3)-113 dėl viešųjų pirkimų atviro konkurso „Projektavimo ir darbų pirkimas – Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajone: Nemakščių, Šiluvos miesteliuose, Ramonų, Gruzdiškės, Kaulakių, Pramedžiavos ir Ražaitėlių kaimuose“ dalyvių pasiūlymų eilės sudarymo ir tiekėjo UAB „Gensera“, veikiančiojo jungtinės veiklos pagrindu su UAB „Gargždų rangos darbai“, pripažinimo Konkurso laimėtoju.
 12. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal teismų praktiką pirmosios instancijos teismas, žinodamas, kad nebuvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – pirkimo procedūrų stabdymas, nepagrįstai nesiaiškino dėl tolesnės Pirkimo procedūrų eigos (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-295-180/2017). Be to, pripažinęs neteisėtu perkančiosios organizacijos sprendimą dėl dalyvių pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ex officio nesprendė klausimo dėl sutarčių galiojimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013 ir kt.). Pažymėtina, kad teismas pripažįsta sandorį niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus tokį reikalavimą, tiek jo nepareiškus, ir kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių padarinių, nes, tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių, užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika.
 13. Panaikinus atsakovės UAB „Raseinių vandenys“ 2016-09-08 sprendimą Nr. (9.3)-113, spręstina dėl 2016-10-24 preliminariosios sutarties ir 2016-11-21 Rangos sutarties galiojimo.
 14. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, byloje nustatytos ir įvertintos aplinkybės sudaro pagrindą 2016-10-24 preliminariąją sutartį ir 2016-11-21 Rangos sutartį, sudarytas tarp UAB „Raseinių vandenys“ ir ūkio subjektų grupės, susidedančios iš UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“, pripažinti neteisėtomis ab initio.
 15. Pagal VPĮ 952 straipsnio 2 dalį teismas gali nepripažinti viešojo pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas, nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų padarinių, būtina išsaugoti šios sutarties padarinius. Teisėjų kolegija, įvertinusi pažeidimo rimtumą, perkančiosios organizacijos elgesį bei tai, kad Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gruodžio 29 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės - sustabdytas su Pirkimo sutarties vykdymas iki sprendimo visiško įsiteisėjimo, neįžvelgia pagrindo nagrinėjamoje byloje taikyti VPĮ 952 straipsnio nuostatas – išsaugoti neteisėtai sudarytą sandorį ir perkančiajai organizacijai skirti vieną iš galimų alternatyvių sankcijų.

12Dėl ieškovės UAB „Irdaiva“ apeliacinio skundo

 1. Ieškovė UAB „Irdaiva“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gruodžio 12 d. sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovės UAB „Irdaiva“ ieškinys, ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, priteisti bylinėjimosi išlaidas ir įpareigoti trečiąjį asmenį UAB „Gensera“ pateikti į bylą mokėjimo nurodymo Nr. 257 originalą bei įrodymus, pagrindžiančius minėtame mokėjimo nurodyme nurodytos sumos faktinio apmokėjimo datą ir tikslų laiką. Apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas argumentais, susijusiais tik su ūkio subjektų grupės UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ pasiūlyme nurodyto subrangovo UAB „Ademo grupė“ atitiktimi Pirkimo sąlygų 4.2.4 punkte nustatytam minimaliam kvalifikacijos reikalavimui.

13Dėl UAB „Ademo grupės“ atitikties Pirkimo sąlygų 4.2.4 punkte nustatytam minimaliam kvalifikacijos reikalavimui

 1. Ieškovė UAB „Irdaiva“ tvirtina, kad atsakovė UAB „Raseinių vandenys“ turėjo atmesti ūkio subjektų grupės UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ pasiūlymą kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacinių reikalavimų, numatytų Konkurso sąlygų 4.2.4, 4.4 ir 5.5 punktuose, kadangi ūkio subjektų grupės pasitelktas subrangovas UAB „Ademo grupė“ pasiūlymų pateikimo termino dieną buvo neįvykdęs įsipareigojimų VSDF biudžetui.
 2. Dėl tiekėjų teisės pasitelkti subtiekėjus viešojo pirkimo sutarčiai vykdyti kasacinio teismo praktika aiški ir nuosekli (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2014, ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). Remiantis viešųjų pirkimų teisiniu reguliavimu (VPĮ 24 str. 5 d.) ir jį aiškinančia teismų praktika, kai dėl darbų ar paslaugų pobūdžio rangovui reikia pasitelkti subrangovą ir šis jų teisinis ryšys pagal specialiųjų teisės aktų nuostatas yra leistinas, pagal tiekėjo (rangovo) užsakymą tam tikrą darbą ar paslaugą perkančiosios organizacijos naudai atliksiantis subjektas pasiūlyme turi būti išviešintas kaip subrangovas tam, kad pirkėjas galėtų įvertinti Konkurso dalyvio kvalifikaciją ir įsitikinti tinkamu būsimos sutarties įvykdymu.
 3. VPĮ 32 straipsnio ,,Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas“ 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. VPĮ 32–38 straipsniuose įtvirtinti tiekėjų kompetencijos, pajėgumo ir patikimumo kriterijai (reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai ir sąlygos, draudžiančios ar ribojančios tiekėjų dalyvavimą konkurse), jų nustatymo bei vertinimo taisyklės. Tai – kokybinės atrankos kriterijai (žr. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45–50 straipsnius), reiškiantys, kad juos atitinkantiems tiekėjams leidžiama toliau dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose varžantis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Tik pagal šiuos kriterijus atrinkti tiekėjai (dalyviai) konkuruoja tarpusavyje dėl geriausio pasiūlymo įvertinimo.
 4. VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta, kad perkančioji organizacija atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jeigu tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 Eur.
 5. Atsakovė UAB „Raseinių vandenys“ VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas atitinkantį reikalavimą nagrinėjamu atveju įtvirtino Pirkimo sąlygų 4.2.4 punkte, kuris numato, kad pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvio kiekvienas partneris turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus; tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 Eur; dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis, perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymo pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie Pirkimą, t. y. 2016-08-17, duomenis. Pagal Pirkimo sąlygų 4.4 punktą, dalyvio siūlomi subrangovai Konkurso sąlygų 4.2.2 – 4.2.7 punktuose nustatytus reikalavimus turi atitikti visa apimtimi, o Pirkimų sąlygų 5.5 punkte numatyta, kad kvalifikacinius Konkurso sąlygų reikalavimus dalyvis privalo atitikti pasiūlymo pateikimo momentui kaip ir iki preliminariosios sutarties pasirašymo bei preliminariosios sutarties pasirašymo momentui.
 6. Svarbiausiu kriterijumi įvertinti, ar tiekėjo pajėgumas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, laikytinos pirkimo sąlygos, pagal kurias nustatoma, kokia ūkio subjekto kompetencija atitinkamo pirkimo atveju yra tinkama, o kokia – ne. Konkurso sąlygose yra aiškiai ir konkrečiai nustatytas kvalifikacijos duomenų apie mokesčius VSDF biudžetui tikrinimo laikas, t. y. perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymo pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis (Pirkimo sąlygų 4.2.4 p.).
 7. Nagrinėjamu atveju atsakovė tiekėjų ir jų pasitelktų asmenų (subrangovų) atitiktį Pirkimo sąlygų 4.2.4 punkto reikalavimams tikrino 2016-08-17, tačiau datą, kuriai buvo tikrinamas įsiskolinimas nurodė 2016-08-12, o šiai datai, kaip matyti iš atsakovės pateiktų pažymų, gautų iš VSDFV Vilniaus skyriaus, trečiasis asmuo UAB „Ademo grupė“ jokios skolos biudžetui neturėjo. Nustatytų aplinkybių pagrindu sutiktina su ieškovėmis, kad atsakovė, patikrinusi ankestesnius duomenis apie UAB „Ademo grupė“ įsipareigojimus VSDF biudžetui, formaliai pažeidė Pirkimo sąlygų 4.2.4 punkto reikalavimus.
 8. VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams nustatyti ne siekiant atlikti formalias procedūras tam, kad perkančiosios organizacijos ir tiekėjų veiksmai atitiktų teisės normas, o tam, jog šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų turiningieji tikslai. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal teismų praktiką grynai formalus nukrypimas nuo konkrečios procedūros, kuris iš esmės neturėjo įtakos dalyvių ir kitų tiekėjų teisių apimčiai, negali lemti viešųjų pirkimų principų pažeidimo. Kiekvienu atveju reikia tirti perkančiosios organizacijos veiksmų pobūdį bei padarinius, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos veiksmų ar sprendimų realiai sukeliamus padarinius tiekėjams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; 2012 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-132/2012 ir kt.).
 9. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2016-08-17, t. y. paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną, UAB „Ademo grupė“ įsipareigojimai VSDFV biudžetui sudarė 21 738,8 Eur (VSDFV Vilniaus skyriaus 2016-10-04 pažyma Nr. KA_PZ1-23893), o 2016-09-16 UAB „Ademo grupė“ įsipareigojimai VSDF biudžetui buvo 19 847,06 Eur (VSDFV Vilniaus skyriaus 2016-10-04 pažyma Nr. KA_PZ1-23894).
 10. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, vykdymas, priešingai nei kvalifikacijos reikalavimas dėl profesinio ar ekonominio pajėgumo, yra reguliarus (besikartojantis kas mėnesį), nustatytas įstatymų. Priešingai nei tam tikro kvalifikacinio pajėgumo įgijimo atveju, tiekėjo padėtis dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, gali nuolatos (periodiškai) kisti dėl atsinaujinančios jo pareigos vykdyti mokestinę prievolę, todėl tokių įsipareigojimų vykdymo fiksavimas pasiūlymo pateikimo momentu neturi tokio tikslo, kurio siekiama tiekėjų kvalifikacijos vertinimo atveju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013). Taigi periodinių mokesčių vertinimas turi tam tikrą specifiką, kurią privalo įvertinti tiek perkančioji organizacija, tiek ir patys tiekėjai.
 11. Pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalį priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas turi pareigą sumokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus. Nėra ginčo dėl to, kad UAB „Ademo grupė“ didesnį nei 50 Eur įsiskolinimą turėjo 2016-08-17 ir 2016-09-16 (e. bylos t. 4, b.l. 136-138; 143-144), kuris tikėtina, jog susiformavo po tos dienos, kai turėjo būti sumokėta periodinė įmoka. Atkreiptinas dėmesys, kad į bylą pateikti duomenys apie UAB „Ademo grupė“ skolas patvirtina, kad UAB „Ademo grupė“ nei 2016-08-16, nei laikotarpiu nuo 2016-08-18 iki 2016-08-19 nebuvo skolinga VSDF biudžetui, be to, ir 2016-09-15 ir laikotarpiu nuo 2016-09-19 iki 2016-09-26 jokie socialinio draudimo įmokų įsiskolinimai taip pat nebuvo užfiksuoti (e. bylos t. 1, b.l. 112; t. 4, b.l. 178-186). Tai, kad pakitimus, kai mokesčių mokėtojas vieną dieną skolos neturi, o kitą dieną jau biudžetui yra skolingas, apsprendžia įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, nuolatinė (periodiška) kaita dėl vis atsinaujinančios jo pareigos vykdyti mokestinę prievolę, ne kartą yra akcentavęs ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1465/2014; 2015 m. spalio 27 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-1116-302/2015; 2016 m. spalio 13 d. nutartis Nr. 2A-1120-302/2016). Nors minėtų bylų faktinės aplinkybės ir nėra identiškos, tačiau yra pateikti bendro pobūdžio išaiškinimai, kurie, teisėjų kolegijos vertinimu, yra aktualūs bei taikytini ir šioje nagrinėjamoje byloje.
 12. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, reikalavimas tiekėjams nebūti skolingiems VSDF biudžetui yra svarbus ne dėl to, kad būtų galima nustatyti, ar konkrečią dieną vienas ar kitas tiekėjas yra skolingas VSDF biudžetui, bet dėl to, kad būtų galima įvertinti, ar tam tikras tiekėjas yra patikimas ir pajėgus sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Trumpalaikiai įsiskolinimai, susidarantys po tos dienos, kai turi būti sumokėta periodinė įmoka, negali paneigti dalyvio kompetencijos ir kvalifikacijos.
 13. Įvertinęs tai, kad atsiskaitymai su socialinio draudimo biudžetu, įmokų mokėjimas ir jų administravimas yra specifinis dinaminis procesas, susijęs su nuolatiniu mokestinių prievolių atsiradimu ir jų vykdymu, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad į bylą pateikti įrodymai, patvirtinantys UAB „Ademo grupė“ skolas VSDF biudžetui tam tikromis dienomis, nesuteikia pagrindo išvadai, jog pasiūlymo pateikimo metu ir pasiūlymų vertinimo metu perkančioji organizacija būtų turėjusi objektyvų pagrindą UAB „Ademo grupė“ vertinti kaip nepatikimą ūkio subjektą ir abejoti jo finansiniais pajėgumais.
 14. Konstatavus, kad trumpalaikiai UAB „Ademo grupė“ įsiskolinimai, egzistavę pasiūlymo pateikimo metu ir laikotarpiu iki preliminariosios sutarties pasirašymo, negali paneigti dalyvio kompetencijos ir kvalifikacijos, aplinkybė, ar UAB „Ademo grupė“ įsiskolinimą, buvusį 2016-08-17, apmokėjo iki 2016-08-17 9 val., neturi esminės reikšmės, todėl apeliantės prašymas išreikalauti iš trečiojo asmens UAB „Gensera“ Mokėjimo nurodymo Nr. 257 originalą ir įrodymus, pagrindžiančius minėtame Mokėjimo nurodyme nurodytos sumos faktinio apmokėjimo datą ir tikslų laiką, atmestinas, pažymint, kad būtinumas pateikti naujus įrodymus negali būti siejamas su visapusišku ginčo šalių santykių visų aspektų detaliu tyrinėjimu. Dėl tos pačios priežasties apskritai plačiau nepasisakytina ir dėl iekovių argumentų, susjusių su Mokėjimo nurodymo Nr. 257 autentiškumu.

14Dėl ieškovės UAB „LitCon“ apeliacinio skundo

 1. Ieškovė UAB „Litcon“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gruodžio 12 d. sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovės UAB „LitCon“ ieškinys dėl ūkio subjektų grupės UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ kvalifikacijos neatitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams: 1) dalyje dėl UAB „LitCon“ reikalavimo pripažinti ūkio subjektų grupės kvalifikacijos neatitiktį Pirkimo sąlygų reikalavimams, kuris buvo neišnagrinėtas pirmosios instancijos teisme, išskirsti į atskirą civilinę bylą ir grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui; 2) UAB „LitCon“ reikalavimą pripažinti UAB „Ademo grupė“ kvalifikaciją prieštaraujančią VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktui tenkinti. Kitoje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas ir prie bylos prijungti naujus rašytinius įrodymus.

15Dėl termino pretenzijai pateikti

 1. Ieškovės UAB „LitCon“ teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai, nurodęs, kad 2016-09-20 pretenzija buvo pateikta praleidus terminą, nenagrinėjo ieškinio reikalavimo pripažinti, kad ūkio subjektų grupė ir jos apsitelkti subrangovai neturi teisės atlikti Pirkimo sąlygose numatytų darbų.
 2. Iš bylos medžiagos matyti, kad perkančioji organizacija sprendimą dėl Pirkimo dalyvių atitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams priėmė 2016-09-02 ir tą pačią dieną CVP IS priemonėmis apie priimtą sprendimą informavo tiekėjus. Ieškovė UAB „LitCon“ perkančiajai organizacijai per CVP IS sistemą pateikė dvi pretenzijas: vieną 2016-09-09, kurią grindė tuo, kad Pirkimo laimėjęs tiekėjas nurodė neįprastai mažą ir objektyviai nepagrindžiamą kainą, antrą 2016-09-20, kurią argumentavo tuo, kad Pirkimą laimėjęs tiekėjas neatitiko kvalifikacijos minimaliems kvalifikaciniams Pirkimo sąlygų reikalavimams. Pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad 2016-09-20 pretenzija ieškovė ginčijo būtent 2016-09-02 perkančiosios organizacijos sprendimą dėl Pirkimo dalyvių atitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, dėl kurio pretenzijos pateikimo terminas suėjo 2016-09-17, todėl sprendė, kad pretenzija buvo pateikta nesilaikant ikiteisminės ginčo tvarkos.
 3. Lietuvos Aukščiausias Teismas 2016 m. kovo 30 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-177-916/2016, yra aiškiai suformulavęs tokią teisės aiškinimo ir taikymo taisyklę - tiekėjai prašymą susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais perkančiajai organizacijai gali pateikti per sutarties sudarymo atidėjimo terminą (VPĮ 2 str. 22 d.); jei nepasibaigus šiam terminui ar dar nesant sudarytai sutarčiai tiekėjai iš perkančiosios organizacijos gauna prašomą informaciją, pretenzijos pateikimo termino skaičiavimas (VPĮ 94 str. 1 d.) atnaujinamas nuo šio sužinojimo momento.
 4. Nagrinėjamu atveju ieškovė, 2016-09-16 susipažinusi su dalimi ūkio subjektų grupės pasiūlymo informacijos, 2016-09-20 pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kurioje išdėstė argumentus, patvirtinančius, kad UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ neatitinka privalomų kvalifikacijos reikalavimų. Ginčo dėl tos aplinkybės, kad perkančioji organizacija tik 2016-09-16 sudarė UAB „LitCon“ galimybę susipažinti su dalimi ūkio subjektų grupės pasiūlymu, nėra. Taigi akivaizdu, kad ieškovė informaciją apie ūkio subjektų grupės kvalifikaciją, kaip aplinkybę, leidžiančią kvestionuoti konkurentų kvalifikacijos vertinimo teisėtumą, sužinojo ne 2016-09-02, kai perkančioji organizacija informavo Pirkimo dalyvius apie priimtą sprendimą dėl tiekėjų kvalifikacijos atitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams, o 2016-09-16, kai atsakovė šią informaciją pateikė, atsakydama į pakartotinį ieškovės prašymą sudaryti galimybę susipažindinti su ūkio subjektų grupės pasiūlymu. Atsižvelgiant į tai, kad prašymas susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais buvo pateiktas nepažeidžiant terminų, 15 dienų pretenzijos pateikimo terminas (VPĮ 94 str. 1 d. 1 p.) turėjo būti pradedamas skaičiuoti nuo 2016-09-16.
 5. Nurodytų argumentų pagrindu sutiktina su apeliante UAB „LitCon“, kad, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos suteiktos informacijos momentą, tiek atsakovė, tiek pirmosios instancijos teismas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos bei netinkamai vertino pretenzijos pateikimo termino skaičiavimą ir padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovės UAB „LitCon“ 2016-09-20 pretenzija buvo pateikta praleidus terminą.
 6. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste pastebėtina ir tai, kad jeigu pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovė pretenziją pateikė pavėluotai, ir būtų pagrįsta, tuo atveju teismas turėtų ieškovės UAB „LitCon“ reikalavimą panaikinti ginčijamus sprendimus dėl tiekėjų kvalifikacijos neatitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams ne atmesti, o toje dalyje bylą nutraukti (CPK 293 str. 2 p.).
 7. Pažymėtina, kad apeliacijos dalykas – neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo sprendimas (CPK 301 str. 1 d.). Šio proceso metu patikrinamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, nagrinėjant tiek teisės, tiek fakto klausimus, tačiau tai nėra bylos nagrinėjimas iš naujo. Dėl apeliacinės instancijos teismo teisės perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui įgyvendinimo sąlygų Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą nurodęs, kad CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas taikytinas, kai dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų masto ir pobūdžio būtų yra pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, t. y. bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-409/2013).
 8. Konstatavus, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai apskritai nenagrinėjo ir nepasisakė dėl ieškinio argumentų, susijusių su tuo, jog ūkio subjektų grupė neturi teisės atlikti kadastrinių ir geodezinių matavimų, archeologinių žvalgymų bei sudaryti topografinę nuotrauką, t. y. neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, bei atsižvelgiant į tai, kad šis reikalavimas yra savarankiškas ir gali būti nagrinėjamas atskirai, ir jo išnagrinėjimo rezultatas šiuo atveju neturi teisinės reikšmės kitų reikalavimų išnagrinėjimo rezultatui, darytina išvada, kad yra pagrindas toje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
 9. Apeliacinio skundo argumentai dėl termino atnaujinimo tampa teisiškai nereikšmingi, todėl jie nevertintini.

16Dėl UAB „Ademo grupė“ kvalifikacijos prieštaravimo VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktui

 1. Ieškovė UAB „LitCon“ apeliaciniame skunde, taip pat kaip ir ieškovė UAB „Irdaiva“, kelia klausimą dėl ūkio subjektų grupės subrangovo UAB „Ademo grupė“ atitikties Pirkimo sąlygų 4.2.4 punkte įtvirtinam minimaliam kvalifikacijos reikalavimui. Kadangi apeliacinės instancijos teismas šiuo aspektu jau pasisakė, vertindamas ieškovės UAB „Irdaiva“ apeliacinio skundo argumentus, kurie praktiškai sutampa su ieškovės UAB „LitCon“ argumentais, dėl UAB „LitCon“ apeliacinio skundo argumentų, susijusių su UAB „Ademo grupė“ kvalifikacija, plačiau nepasisakytina.

17Dėl bylos procesinės baigties

 1. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad trečiojo asmens UAB „Gensera“ ir ieškovės UAB „Irdaiva“ apeliacinių skundų argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo, todėl šie apeliaciniai skundai atmetami kaip nepagrįsti. Tuo tarpu ieškovės UAB „LitCon“ apeliacinio skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog ieškovės UAB „LitCon“ 2016-09-20 pretenzija buvo pateikta praleidus terminą, vertintinas kaip pagrįstas, todėl toje dalyje, kuria teismas ieškovės UAB „LitCon“ reikalavimo panaikinti ginčijamus sprendimus dėl tiekėjų kvalifikacijos neatitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams (imperatyviesiems teisės aktų reikalavimams turėti teisę atlikti kadastrinius ir geodezinius matavimus, archeologinius žvalgymus bei sudaryti topografines nuotraukas) netenkino, Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gruodžio 12 d. sprendimas naikintinas ir byla toje dalyje grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kitoje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, papildomai nurodant, kad 2016-10-24 preliminarioji sutartis ir 2016-11-21 Rangos sutartis, sudarytos tarp UAB „Raseinių vandenys“ ir ūkio subjektų grupės, susidedančios iš UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“, pripažįstamos negaliojančiomis ab initio.

18Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

 1. Dalį bylos grąžinus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, dėl šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo kolegija nepasisako. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas paliktina spręsti pirmosios instancijos teismui kartu su kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymu (CPK 93, 96 straipsniai).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

20Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gruodžio 12 d. sprendimo dalį, kuria ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Litcon“ reikalavimas panaikinti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių vandenys“ 2016-09-08 sprendimą Nr. (9.3)-113 dėl viešųjų pirkimų atviro konkurso „Projektavimo ir darbų pirkimas – Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajone: Nemakščių, Šiluvos miesteliuose, Ramonų, Gruzdiškės, Kaulakių, Pramedžiavos ir Ražaitėlių kaimuose“ dalyvių pasiūlymų eilės nustatymo ir pirkimą laimėjusio tiekėjo paskelbimo dėl ūkio subjektų grupės uždarosios akcinės bendrovės „Gensera“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Gargždų rangos darbai“ kvalifikacijos neatitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams buvo atmestas, panaikinti ir bylą toje dalyje grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

21Pripažinti negaliojančiomis ab initio 2016-10-24 preliminariąją sutartį ir 2016-11-21 Rangos sutartį, sudarytas tarp uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių vandenys“ ir ūkio subjektų grupės, susidedančios iš uždarosios akcinės bendrovės „Gensera“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Gargždų rangos darbai“.

22Kitoje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai