Byla eB2-3391-565/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB ,,Konis“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų K. Š. ir M. V. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB ,,Konis“,

Nustatė

21.

3pareiškėjos K. Š. ir M. V. prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB ,,Konis“.

42.

5Nurodė, jog 2017 m. – 2018 m. K. Š. ir M. V. (toliau – ir Kreditorės) dirbo UAB „Konis“ drabužių priėmėjomis. 2018 m. lapkričio mėn. Kreditorės nutraukė darbo sutartį su bendrove, tačiau bendrovė nesumokėjo joms priklausančio darbo užmokesčio bei kitų su darbo santykiais susijusių išmokų. Darbo ginčų komisijos 2018 m. lapkričio 28 d. sprendimu, priimtu darbo byloje Nr. DGKS – 6527, M. V. naudai nuspręsta išieškoti iš UAB „Konis“ 3 603,48 Eur, neatskaičius mokesčių. Darbo ginčų komisijos 2018 m. lapkričio 28 d. sprendimu, priimtu darbo byloje Nr. DGKS – 6528, K. Š. naudai nuspręsta išieškoti iš UAB „Konis“ 2 265,71 Eur, neatskaičius mokesčių. Nurodyti Darbo ginčų komisijos sprendimai nebuvo įvykdyti, todėl K. Š. ir M. V. kreipėsi į antstolį Rimantą Vižainiškį, kuris informavo, jog bendrovė jokio turto ir lėšų neturi bei nurodė, jog 2018 m. gruodžio 27 d. UAB „Konis“ vienintelio akcininko sprendimu buvo nuspręsta likviduoti šią įmonę ir visus tam reikalingus veiksmus atlikti buvo įgaliota likvidatorei I. J.. Kreditorės nebuvo informuotos dėl UAB „Konis“ likvidavimo, kaip tai numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.112 straipsnio 1 dalis ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 73 straipsnio 10 dalis. Bendrovė yra likviduojama nors yra neatsiskaičiusi su savo darbuotojais bei neįvykdžiusi Darbo ginčų komisijos sprendimų.

63.

7Atsakovė UAB ,,Konis“ atsiliepimo į pareiškimą teismui nepateikė. Teismo procesiniai dokumentai, siųsti UAB ,,Konis“ Juridinių asmenų registre nurodytu įmonės buveinės registracijos adresu, kuris sutampa su Juridinių asmenų registre nurodytu bendrovės likvidatorės adresu, grįžo neįteikti su pašto darbuotojų žyma ,,neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“.

8UAB ,,Konis“ keltina bankroto byla.

94.

10Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalis nustato, jog bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

115.

12Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-491-381/2018).

136.

14Be to, sprendžiant dėl bankroto bylos ĮBĮ nustatytais pagrindais įmonei iškėlimo, svarbu atsižvelgti į tikslus, kurių siekiama minėtu įstatymu. Bankroto įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1229-330/2016; 2017 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1881-798/2017).

157.

16Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2184-798/2016).

178.

18Nustatyta, jog UAB ,,Konis“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2016 m. kovo 9 d. Remiantis Juridinių asmenų registro duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), nuo 2018-12-27 bendrovė yra įgijusi statusą ,,Likviduojamas“, kuris Juridinių asmenų registre įregistruotas 2019-01-08, paskirta likvidatorė – I. J.. Nei atsakovė, nei likvidatorė (ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis) teismui nepateikė atsiliepimo į pareikštą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, nepateikė įmonės finansinės atskaitomybės, naujausių kreditorių ir debitorių sąrašų, (CPK 2, 178 straipsniai), todėl teismas apie bendrovės mokumą / nemokumą gali spręsti tik iš byloje surinktų bei viešai skelbiamų duomenų, nes išsamesnių į bylą nepateikta.

199.

20Iš Juridinių asmenų registro duomenų nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), jog atsakovė UAB ,,Konis“ registro tvarkytojui finansinės atskaitomybės dokumentų nėra pateikusi. Pagal teismų praktiką įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams formaliai net ir neviršijant pusės balansinės turto vertės, jeigu nustatoma, kad įmonė ilgą laiką nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1785-798/2017 ir joje nurodyta teismų praktika).

2110.

22Nagrinėjamu atveju pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismui pateikė buvusios bendrovės darbuotojos. ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintų normų, suteikiančių teisę kreditoriui (kreditoriams) inicijuoti bankroto bylos iškėlimą įmonei tuo atveju, kai įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų, tikslas – apsaugoti darbuotoją, kaip silpnesniąją darbo sutarties šalį, sustiprinti įmonėse finansinę drausmę, užkirsti kelią piktybiškam pajamas gaunančių įmonių vengimui laiku išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas bei sumažinti pavėluotų bankroto bylų iškėlimo atvejų skaičių, kai įmonėms neinicijuojamas bankroto bylų iškėlimas, nors realiai jos yra nemokios. Minėtose ĮBĮ normose įtvirtintas savarankiškas darbuotojo pažeistos teisės į darbo užmokestį gynybos būdas, kadangi tol, kol darbdavys neturi bankrutuojančios įmonės statuso, t. y. jam neiškelta bankroto byla, tol darbuotojas neturi galimybių pasinaudoti Garantinio fondo lėšomis, gaudamas įstatyme nustatyto dydžio išmokas, skirtas bankrutuojančios įmonės įsiskolinimams, susijusiems su darbo santykiais, padengti. Ši bankroto bylos iškėlimo sąlyga apima ne tik tuos atvejus, kai įmonė vėluoja išmokėti darbo užmokestį įmonėje dirbantiems darbuotojams, bet ir tuos atvejus, kai įmonė neatsiskaito su buvusiais darbuotojais, su kuriais darbo sutartys yra pasibaigusios, kadangi sutampa šių kreditorių reikalavimų atsiradimo teisinis pagrindas (reikalavimai, susiję su darbo santykiais) ir jų tenkinimo eilė bankroto proceso metu (ĮBĮ 35 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1785-798/2017; 2013 m. lapkričio 13 d. nutartis byloje Nr. 2-2520/2013).

2311.

24Nagrinėjamu atveju pareiškėjų reikalavimai atsakovei pripažinti įsiteisėjusiais Darbo ginčų komisijos procesiniais sprendimais bei kildinami iš darbo teisinių santykių. Pareiškėjos pateikė teismui įrodymus, jog į teismą kreipėsi išnaudojusios visus savo teisių gynimo būdus, kurie nedavė jokio teigiamo efekto. Pareiškėjų raginimai, siųsti bendrovei, rezultatų nedavė, į bylą pateikta 2019-05-09 antstolio Rimanto Vižainiškio pažyma, kurioje nurodyta, jog antstoliui nepavyko surasti UAB ,,Konis“ turto ar lėšų, o taip pat nepavyko susiekti su UAB ,,Konis“ likvidatore, todėl nėra galimybės įvykdyti Darbo ginčų komisijos sprendimų.

2512.

26Iš viešai prieinamų Sodros duomenų matyti, jog UAB ,,Konis“ apdraustųjų asmenų neturi, skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetui sudaro 1 409,69 Eur, kas taip pat sudaro pagrindą konstatuoti ir antrą ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrindą.

2713.

28Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 73 straipsnio 3 dalis draudžia įmonės akcininkų susirinkimui priimti sprendimą likviduoti nemokią bendrovę. Likvidavimo procedūra juridinio asmens dalyvių sprendimu gali būti pradedama ir vykdoma tik įmonei nesant nemokiai. Jeigu tuo metu, kai įmonė likviduojama juridinio asmens dalyvių sprendimo nutraukti juridinio asmens veiklą pagrindu, išaiškėja, kad ji negalės įvykdyti visų savo įsipareigojimų, įmonės likvidatorius privalo, vadovaujantis imperatyviomis ĮBĮ 5 straipsnio 2 dalies, 7 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kreiptis į apygardos teismą ir inicijuoti bankroto bylos iškėlimo įmonei procedūrą. ABĮ 73 straipsnis nustato mokios bendrovės savanoriško likvidavimo tvarką (73 – 74 straipsniai), būtiną įmonės likvidavimo procedūrą, t. y. atsiskaitymą su įmonės kreditoriais (jei įmonė tokių turi) pagal CK 2.113 straipsnyje nustatytą tvarką (73 straipsnio 13 dalis). Jeigu dėl bendrovės skolų mokėjimo kyla teisminių ginčų, bendrovės turtas negali būti dalijamas akcininkams tol, kol teismas neišspręs šių ginčų ir nebus atsiskaityta su kreditoriais (73 straipsnio 15 dalis).

2914.

30VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis UAB ,,Konis“ neturi registruoto kilnojamojo ar nekilnojamojo turto. VĮ Regitra duomenimis bendrovė nuosavybės teise taip pat neturi transporto priemonių. Teismas, remdamasis viešaisiais duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), nenustatė, jog UAB ,,Konis“ turėtų kokio nors turto iš kurio būtų galima padengti kreditorių reikalavimus.

3115.

32Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad nagrinėjamų bylų, kuriuose atsakovei būtų pareikšti turtiniai reikalavimai, Lietuvos teismuose nėra.

3316.

34Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Šiame kontekste pažymėtina, jog UAB ,,Konis“ nepagrindė savo mokumo, jokių įrodymų, kad yra pajėgi vykdyti savo įsipareigojimus į bylą neteikė (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis). Byloje esantys duomenys patvirtina, jog UAB ,,Konis“ nėra atsiskaičiusi su savo kreditoriais, kas yra būtina savarankiško įmonės likvidavimo procedūra. Nustatytos aplinkybės pagrindžia, jog UAB ,,Konis“ veiklos nevykdo, vėluoja atsiskaityti su savo buvusiais darbuotojais bei valstybės ir savivaldybės biudžetais, kas sudaro pagrindą teigti, jog bendrovė yra nemoki ir jai negali būti taikoma savarankiška likvidavimo tvarka. Tai iš esmės atitinka ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punkte nustatytas sąlygas, kurios sudaro savarankišką bankroto bylos iškėlimo pagrindą, todėl atsakovei keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punktas, 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

3517.

36ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮRBIS). Bankroto administratorių atrankos sistema bankroto administratoriumi atrinko MB ,,Bankroveta“ (sąrašo eilės Nr. B-JA389), kuri pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi, todėl atsakovės administratoriumi skiriama MB ,,Bankroveta“ (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis). Išaiškintina, jog teismo nutarties dalis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

37Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktais, 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 290-292 straipsniais,

Nutarė

38iškelti UAB ,,Konis“ (juridinio asmens kodas 304204099, registruotos buveinės adresas Žėručio g. 9-48, Vilnius) bankroto bylą.

39UAB ,,Konis“ bankroto administratore paskirti MB ,,Bankroveta“ bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA389).

40Nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pavesti bankroto administratoriui po termino pabaigos per vieną mėnesį pateikti teismui tvirtinti kreditorių sąrašą.

41Nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB ,,Konis“ valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui visus UAB ,,Konis“ dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

42Pavesti bankroto administratoriui:

431) atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

442) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

453) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

46Įpareigoti bankrutuojančios įmonės paskirtą administratorių ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 4 punkto pagrindu pranešti kitiems teismams apie bankrutuojančiai įmonei iškeltas bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš bankrutuojančios įmonės, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

47Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. 1.... 3. pareiškėjos K. Š. ir M. V. prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB... 4. 2.... 5. Nurodė, jog 2017 m. – 2018 m. K. Š. ir M. V. (toliau – ir Kreditorės)... 6. 3.... 7. Atsakovė UAB ,,Konis“ atsiliepimo į pareiškimą teismui nepateikė. Teismo... 8. UAB ,,Konis“ keltina bankroto byla.... 9. 4.... 10. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 11. 5.... 12. Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė... 13. 6.... 14. Be to, sprendžiant dėl bankroto bylos ĮBĮ nustatytais pagrindais įmonei... 15. 7.... 16. Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine... 17. 8.... 18. Nustatyta, jog UAB ,,Konis“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2016 m.... 19. 9.... 20. Iš Juridinių asmenų registro duomenų nustatyta (CPK 179 straipsnio 3... 21. 10.... 22. Nagrinėjamu atveju pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismui... 23. 11.... 24. Nagrinėjamu atveju pareiškėjų reikalavimai atsakovei pripažinti... 25. 12.... 26. Iš viešai prieinamų Sodros duomenų matyti, jog UAB ,,Konis“ apdraustųjų... 27. 13.... 28. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 73... 29. 14.... 30. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis UAB ,,Konis“... 31. 15.... 32. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad nagrinėjamų... 33. 16.... 34. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius... 35. 17.... 36. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad, priėmęs nutartį... 37. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių... 38. iškelti UAB ,,Konis“ (juridinio asmens kodas 304204099, registruotos... 39. UAB ,,Konis“ bankroto administratore paskirti MB ,,Bankroveta“ bankroto... 40. Nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti... 41. Nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo nutarties iškelti... 42. Pavesti bankroto administratoriui:... 43. 1) atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir ĮBĮ 10 straipsnio 7... 44. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 45. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 46. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės paskirtą administratorių ĮBĮ 10... 47. Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo...