Byla 1A-105-165/2016
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. kovo 23 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Elenos Vainienės, teisėjų: Laimos Garnelienės, Reginos Gaudutienės, sekretoriaujant Živilei Vološinienei, Daliai Lukoševičienei, dalyvaujant prokurorui Arvydui Kuzminskui, gynėjams advokatams Natalijai Fočenkovai, Mariui Endzinui, Mariui Liatukui, išteisintiesiems A. O., S. K., M. K., vertėjai Alvyrai Klipčiuvienei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. kovo 23 d. nuosprendžio, kuriuo:

2- S. K. (S. K.) išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį, neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką;

3- A. O. (A. O.) išteisintas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 183 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką;

4- M. K. išteisinta pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį, neįrodžius, kad ji dalyvavo padarant nusikalstamą veiką.

5S. K. ir M. K. byla pagal BK 300 straipsnio 3 dalį nutraukta suėjus apkaltinamojo nuosprendžio senačiai.

6Klaipėdos AVMI civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtu.

7Teisėjų kolegija,

Nustatė

8S. K. buvo kaltinamas ir perduotas teismui:

9- pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, už tai, kad apgaule panaikino didelės vertės turtinę prievolę, tokiomis aplinkybėmis:

10S. K., būdamas faktiniu užsienio įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ vadovu, 2004–2006 metais, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, Klaipėdos mieste ir kitose nenustatytose vietose, veikdamas bendra tyčia bendrininkų grupe su UAB ,,K. M.“ direktoriumi A. O., M. K. (buvusi pavardė B.), turėdamas išankstinį tikslą sukčiauti pelno mokesčio sumokėjimo srityje, pasiūlė A. O. pateikti sąskaitas faktūras su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai UAB ,,K. M.“ parduotas paslaugas, kurias įtraukus į UAB ,,K. M.“ buhalterinę apskaitą būtų padidintos veiklos sąnaudos ir tokiu būdu mažinamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtinas pelno mokestis.

11S. K., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, organizavo įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių kitų dokumentų pagaminimą dėl tariamo paslaugų pardavimo UAB ,,K. M.“, tai yra kompiuterine technika pagamino netikras įmonės ,,B.G.“ sąskaitas faktūras: ( - ), kuriose buvo nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad įmonė ,,B.G. pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko laivų remonto paslaugų už 194 265 eurų, tai atitinka 666 556,13 Lt.

12Taip pat S. K. kompiuterine technika pagamino netikras įmonės ,,S.R.LTD“ sąskaitas faktūras: ( - ), kuriose buvo nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad įmonė ,,S.R.L.“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko laivų remonto paslaugų už 424 601 eurų, tai atitinka 1 466 062,33 Lt;

13S. K. tęsdamas nusikalstamą veiką įmonės ,,B.G.“ dokumentus pateikė pasirašyti M. K., kuri vykdydama prisiimtas užduotis pasirašė ,,B.G.“ dokumentuose – sąskaitose: ( - ) V. K. vardu;

14S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, ,,B.G.“ dokumentus – sąskaitas: ( - ) pateikė pasirašyti tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui. Įmonės ,,S. R.L.“ dokumentus pateikė pasirašyti atstovui L. F., kuris nesuprasdamas S. K. nusikalstamos veikos pobūdžio, nesuprasdamas dokumentuose nurodytos informacijos ir galvodamas, kad dokumentuose įrašyti tikri duomenys, pasirašė įmonės ,,S.R.L.“ sąskaitose faktūrose;

15S. K., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, perdavė A. O. netikras įmonės ,,B.G.“ sąskaitas faktūras: ( - ), taip pat S. K. perdavė A. O. netikras įmonės ,,S.R.LTD“ sąskaitas faktūras: ( - ), kuriuose buvo nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad įmonė ,,B.G.“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko laivų remonto paslaugų už 194 265 eurų, tai pagal oficialų euro kursą sudaro 666 556,13 Lt, bei tai, kad įmonė ,,S.R.LTD“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko laivų remonto paslaugų už 424 601 eurų, tai pagal oficialų euro kursą sudaro 1 466 062,33 Lt.

16A. O. nurodymu minėtas įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ sąskaitas faktūras įtraukus į UAB ,,K.M.“ buhalterinę apskaitą, jų duomenys buvo įtraukti ir į UAB ,,K. M.“ Metines pelno mokesčio deklaracijas:

17- Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2004 metus 89 langelyje nurodant 362226 Lt mažesnį apmokestinamąjį pelną bei 96 langelyje nurodant 54334 Lt mažesnį mokėtiną pelno mokestį;

18- Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2005 metus 89 langelyje nurodant 855197 Lt mažesnį apmokestinamąjį pelną bei 96 langelyje nurodant 128280 Lt mažesnį mokėtiną pelno mokestį;

19-Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2006 metus 56 langelyje nurodant 915196 Lt mažesnį apmokestinamąjį pelną bei 69 langelyje nurodant 137279 Lt mažesnį mokėtiną pelno mokestį.

20UAB ,,K. M.“ Metinės pelno mokesčio deklaracijos už 2004 m., 2005 m., 2006 metus 2005-05-05, 2006-09-18, 2007-09-20 elektroniniu būdu buvo pateiktos Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Klaipėdos AVMI) Klaipėdos skyriui, esančiam Taikos pr. 28, Klaipėdoje, ir tokiu būdu S. K. kartu su A. O. ir M. K. apgaule UAB ,,K. M.“ naudai panaikino turtinę prievolę – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą 319 893 Lt pelno mokesčio;

21- pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį, už tai, kad padėjo pasisavinti didelės vertės svetimą turtą, t. y. jis, būdamas faktiniu užsienio įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ vadovu, 2004– 2006 metais, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, Klaipėdos mieste ir kitose nenustatytose vietose, veikdamas bendra tyčia, padėjo UAB ,,K. M.“ direktoriui A. O. pasisavinti svetimą turtą – UAB ,,K. M.“ pinigines lėšas, tokiomis aplinkybėmis:

22S. K. pasiūlė A. O. pateikti sąskaitas faktūras su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai UAB ,,K. M.“ parduotas paslaugas, o atsiskaitymą imituoti pervedant pinigus iš UAB ,,K.M.“ banko sąskaitos į įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ banko sąskaitas Latvijos banke ( - ), vėliau pinigus iš banko sąskaitų paimti grynaisiais pinigais ir nesurašant apskaitos dokumentų atiduoti A. O..

23S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, organizavo įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių kitų dokumentų pagaminimą dėl tariamo paslaugų pardavimo UAB ,,K. M.“, tai yra kompiuterine technika pagamino netikras įmonės ,,B.G.“ sąskaitas faktūras: ( - ), kuriose buvo nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad įmonė ,,B.G.“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko laivų remonto paslaugų už 194 265 eurų, tai atitinka 666 556,13 Lt. Taip pat S. K. kompiuterine technika pagamino netikras įmonės ,,S.R.LTD“ sąskaitas faktūras: ( - ), kuriose buvo nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad įmonė ,,S.R.LTD“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko laivų remonto paslaugų už 424 601 eurų, tai atitinka 1466 062,33 Lt.

24S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, įmonės ,,B.G.“ dokumentus pateikė pasirašyti M. K. bei ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytam asmeniui, įmonės ,,S.R.L.“ atstovui L. F.. M. K., vykdydama prisiimtas užduotis, pasirašė ,,B.G.“ dokumentuose – sąskaitose: ( - ) V. K. vardu. ,,B.G.“ dokumentuose – sąskaitose: ( - ) pasirašė tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo. L.F. (L.F.), nesuprasdamas S.K. nusikalstamos veikos pobūdžio, nesuprasdamas dokumentuose nurodytos informacijos ir galvodamas, kad dokumentuose įrašyti tikri duomenys, pasirašė įmonės ,,S.R.LTD“ dokumentuose.

25S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, perdavė A. O. netikras įmonės ,,B.G.“ sąskaitas faktūras: ( - ) ir prie jų pridėtas sutartis, atliktų darbų priėmimo aktus, taip pat S.K. perdavė A. O. netikras įmonės ,,S.R.LTD“ sąskaitas faktūras: ( - ) ir prie jų pridėtas sutartis atliktų darbų priėmimo aktus, kuriose buvo nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad įmonė ,,B.G.“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko paslaugų už 194 265 eurų, tai atitinka 666 556,13 Lt bei tai, kad įmonė ,,S.R.LTD“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko paslaugų už 424 601 eurų, tai atitinka 1 466 062,33 Lt.

26A. O., tęsdamas nusikalstamą veiką, žinodamas, kad minėti dokumentai yra netikri ir faktiškai tarp įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ ir UAB ,,K. M.“ jokių sandorių nėra įvykę, duomenis iš minėtų netikrų dokumentų nurodė įtraukti į UAB ,,K. M.“ buhalterinę apskaitą, iš UAB ,,K. M.“ sąskaitos ( - ) banke AB ( - ) pervesti 194 265 eurų į įmonės ,,B.G.“ sąskaitą ( - ) Latvijos banke ( - ) bei pervesti 405 655 eurų į įmonės ,,S.R.LTD“ sąskaitą ( - ) Latvijos banke ( - ).

27S. K. faktiškai valdydamas įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ sąskaitas Latvijos banke ( - ), sudarė sąlygas A. O. pačiam iš įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ banko sąskaitų pasiimti grynuosius pinigus, o A. O. iš banko sąskaitų pasiėmė grynaisiais pinigais 57 3315 eurų, tai pagal oficialų euro kursą sudaro 1 979 542,03 Lt, kuriuos į įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ banko sąskaitas buvo pervedusi UAB ,,K. M.“. Kitus UAB ,,K. M.“ pervestus pinigus, iš viso 26605 eurų, tai pagal oficialų euro kursą sudaro 91861,74 Lt, iš įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ banko sąskaitų S. K. paėmė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu būdu.

28Tokiu būdu S. K. kartu su A. O. ir M. K., UAB ,,K. M.“ vardu imitavę paslaugų pirkimą iš įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ bei imitavę UAB ,,K. M.“ atsiskaitymą su įmonėmis ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“, padėjo A. O. pasisavinti A. O. žinioje buvusį UAB ,,K.M.“ turtą – banko sąskaitoje buvusius pinigus – 599 920 eurų, tai pagal oficialų euro kursą sudaro 2 071 403,78 Lt. Šiuos pinigus S. K. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytomis dalimis pasidalijo su A. O. ir M. K..

29A. O. buvo kaltinamas ir perduotas teismui:

30- pagal BK 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad apgaule panaikino didelės vertės turtinę prievolę, tokiomis aplinkybėmis:

31A. O., būdamas UAB ,,K. M.“, kodas ( - ), direktoriumi, 2004–2006 metais, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, Klaipėdos mieste ir kitose nenustatytose vietose, veikdamas bendra tyčia su S. K. ir M. K. (buvusi pavardė B.), turėdamas išankstinį tikslą sukčiauti pelno mokesčio sumokėjimo srityje, susitarė su S. K., kad šis jam pateiks užsienio įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ sąskaitų faktūrų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai UAB ,,K.M.“ parduotas paslaugas, kurias įtraukus į UAB ,,K. M.“ buhalterinę apskaitą būtų padidintos veiklos sąnaudos ir tokiu būdu mažinamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtinas pelno mokestis.

32S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, organizavo įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių kitų dokumentų surašymą dėl tariamo paslaugų pardavimo UAB ,,K. M.“, tai yra kompiuterine technika pagamino netikras įmonės ,,B.G.“ sąskaitas faktūras: ( - ), kuriose buvo nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad įmonė ,,B.G.“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko laivų remonto paslaugų už 194 265 eurų, tai atitinka 666 556,13 Lt. Taip pat S. K. kompiuterine technika pagamino netikras įmonės ,,S.R.LTD“ sąskaitas faktūras: ( - ), kuriose buvo nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad įmonė ,,S.R.LTD“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko laivų remonto paslaugų už 424 601 eurų, tai atitinka 1466 062,33 Lt.

33S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, įmonės ,,B.G.“ dokumentus pateikė pasirašyti M. K., kuri vykdydama prisiimtas užduotis pasirašė ,,B.G.“ dokumentuose – sąskaitose: ( - ) V. K. vardu.

34S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, ,,B.G.“ dokumentus – sąskaitas: ( - ) pateikė pasirašyti tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui. Įmonės ,,S.R.LTD“ dokumentus pateikė pasirašyti atstovui L. F., kuris nesuprasdamas S. K. nusikalstamos veikos pobūdžio, nesuprasdamas dokumentuose nurodytos informacijos ir galvodamas, kad dokumentuose įrašyti tikri duomenys, pasirašė įmonės ,,S.R.LTD“ sąskaitose faktūrose.

35S. K., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, perdavė A. O. netikras įmonės ,,B.G.“ sąskaitas faktūras: ( - ), taip pat S. K. perdavė A. O. netikras įmonės ,,S.R.LTD“ sąskaitas faktūras: ( - ), kuriuose buvo nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad įmonė ,,B.G.“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko laivų remonto paslaugų už 194 265 eurų, tai pagal oficialų euro kursą sudaro 666 556,13 Lt, bei tai, kad įmonė ,,S.R.LTD“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko laivų remonto paslaugų už 424 601 eurų, tai pagal oficialų euro kursą sudaro 1 466 062,33 Lt.

36A. O. nurodymu minėtas įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ sąskaitas faktūras įtraukus į UAB ,,K.M.“ buhalterinę apskaitą, jų duomenys buvo įtraukti ir į UAB ,,K. M.“ Metines pelno mokesčio deklaracijas:

37- Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2004 metus 89 langelyje nurodant 362226 Lt mažesnį apmokestinamąjį pelną bei 96 langelyje nurodant 54334 Lt mažesnį mokėtiną pelno mokestį;

38- Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2005 metus 89 langelyje nurodant 855197 Lt mažesnį apmokestinamąjį pelną bei 96 langelyje nurodant 128280 Lt mažesnį mokėtiną pelno mokestį;

39- Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2006 metus 56 langelyje nurodant 915196 Lt mažesnį apmokestinamąjį pelną bei 69 langelyje nurodant 137279 Lt mažesnį mokėtiną pelno mokestį.

40UAB ,,K. M.“ Metinės pelno mokesčio deklaracijos už 2004 m., 2005 m., 2006 metus 2005-05-05, 2006-09-18, 2007-09-20 elektroniniu būdu buvo pateiktos Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Klaipėdos skyriui, esančiam ( - ), ir tokiu būdu A. O. kartu su S. K. ir M. K. apgaule UAB ,,K. M.“ naudai panaikino didelės vertės turtinę prievolę – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą 319 893 Lt pelno mokesčio;

41- pagal BK 183 straipsnio 2 dalį už tai, kad pasisavino didelės vertės svetimą turtą tokiomis aplinkybėmis:

42A. O., būdamas UAB ,,K. M.“ direktoriumi, 2004–2006 metais, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, Klaipėdos mieste ir kitose nenustatytose vietose, veikdamas bendra tyčia bendrininku grupe su S. K. ir M. K., turėdamas išankstinį tikslą pasisavinti UAB ,,K. M.“ turtą, susitarė su S. K., kad šis jam pateiks užsienio įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ sąskaitas faktūras su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai UAB ,,K. M.“ parduotas paslaugas, o atsiskaitymą imituos pervedant pinigus iš UAB ,,K. M.“ banko sąskaitos į įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ banko sąskaitas Latvijos banke ( - ), kurias faktiškai kontroliuoja S. K., vėliau sudarys sąlygas pačiam A. O. pinigus iš banko sąskaitos paimti grynaisiais pinigais nesurašant apskaitos dokumentų.

43S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, organizavo įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių kitų dokumentų surašymą dėl tariamo paslaugų pardavimo UAB ,,K. M.“, tai yra kompiuterine technika pagamino netikras įmonės ,,B.G.“ sąskaitas faktūras: ( - ), kuriose buvo nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad įmonė ,,B.G.“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko laivų remonto paslaugų už 194 265 eurų, tai atitinka 666 556,13 Lt. Taip pat S. K. kompiuterine technika pagamino netikras įmonės ,,S.R.LTD“ sąskaitas faktūras: ( - ), kuriose buvo nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad įmonė ,,S.R.LTD“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko laivų remonto paslaugų už 424 601 eurų, tai atitinka 1466 062,33 Lt.

44S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, įmonės ,,B.G.“ dokumentus pateikė pasirašyti M. K., kuri vykdydama prisiimtas užduotis pasirašė ,,B.G.“ dokumentuose – sąskaitose: ( - ) V. K. vardu. S. K. tęsdamas nusikalstamą veiką ,,B.G.“ dokumentus – sąskaitas: ( - ) pateikė pasirašyti tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui. Įmonės ,,S.R.LTD“ dokumentus pateikė pasirašyti atstovui L. F., kuris nesuprasdamas S. K. nusikalstamos veikos pobūdžio, nesuprasdamas dokumentuose nurodytos informacijos ir galvodamas, kad dokumentuose įrašyti tikri duomenys, pasirašė įmonės ,,S.R.LTD“ sąskaitose faktūrose.

45S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, perdavė A. O. netikras įmonės ,,B.G.“ sąskaitas faktūras: ( - ) ir prie jų pridėtas sutartis, atliktų darbų priėmimo aktus, taip pat S. K. perdavė A. O. netikras įmonės ,,S.R.LTD“ sąskaitas faktūras: ( - ) ir prie jų pridėtas sutartis atliktų darbų priėmimo aktus, kuriuose buvo nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad įmonė ,,B.G.“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko paslaugų už 194 265 eurų, tai atitinka 666 556,13 Lt, bei tai, kad įmonė ,,S.R.LTD“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko paslaugų už 424 601 eurų, tai atitinka 1466 062,33 Lt.

46A. O., tęsdamas nusikalstamą veiką, žinodamas, kad minėti dokumentai yra netikri ir faktiškai tarp įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ ir UAB ,,K. M.“ jokių sandorių nėra įvykę, duomenis iš minėtų netikrų dokumentų nurodė įtraukti į UAB ,,K. M.“ buhalterinę apskaitą, iš UAB ,,K. M.“ sąskaitos ( - ) banke AB ( - ) pervesti 194 265 eurus į įmonės ,,B.G.“ sąskaitą ( - ) Latvijos banke ( - ) bei pervesti 405 655 eurus į įmonės ,,S.R.LTD“ sąskaitą ( - ) Latvijos banke ( - ).

47S. K. faktiškai valdydamas įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ sąskaitas Latvijos banke ( - ), sudarė sąlygas A. O. pačiam iš įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ banko sąskaitų pasiimti grynuosius pinigus, o A. O. iš banko sąskaitų pasiėmė grynaisiais pinigais 573 315 eurų, tai pagal oficialų euro kursą sudaro 1 979 542,03 Lt, kuriuos į įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ banko sąskaitas buvo pervedusi UAB ,,K. M.“. Kitus UAB ,,K. M.“ pervestus pinigus, iš viso 26605 eurus, tai pagal oficialų euro kursą sudaro 91 861,74 Lt, iš įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ banko sąskaitų S. K. paėmė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu būdu.

48Taigi A. O., padedant S. K. ir M. K., UAB ,,K. M.“ vardu imitavę paslaugų pirkimą iš įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ bei imitavę UAB ,,K. M.“ atsiskaitymą su įmonėmis ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“, pasisavino A. O. žinioje buvusį didelės vertės UAB ,,K. M.“ turtą – banko sąskaitoje buvusius pinigus – 599 920 eurų, tai pagal oficialų euro kursą sudaro 2 071 403,78 Lt. Šiuos pinigus A. O. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytomis dalimis pasidalijo su S. K. ir M. K.;

49- pagal BK 222 straipsnio 1 dalį už tai, kad apgaulingai tvarkė apskaitą tokiomis aplinkybėmis:

50A. O., būdamas UAB ,,K. M.“ direktoriumi, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 21 straipsnio 1 dalies nuostatą „Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, būdamas atsakingas už įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą, 2004–2006 metais tyčia, siekdamas iškreipti vidaus ir išorės informacijos vartotojams pateikiamą informaciją, pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2001-11-06 ,,Buhalterinės apskaitos įstatymo“ Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalį, kuri numato, kad ,,Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 13 straipsnio 3 dalį, kuri numato, kad ,,Įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus ...“, žinodamas, kad tarp UAB ,,K. M.“ ir įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ ūkinių finansinių sandorių faktiškai nebuvo, perdavė įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ atstovų surašytus dokumentus UAB ,,K. M.“ vyr. buhalterei A. G. bei UAB ,,K. M.“ buhalterinę apskaitą tvarkiusios UAB ,,D.“ darbuotojui V. K., kurie nesuprasdami A. O. nusikalstamos veikos pobūdžio, atvaizdavo ūkines finansines operacijas UAB ,,K. M.“ buhalterinėje apskaitoje ir tokiu būdu A. O. apgaulingai tvarkė UAB ,,K. M.“ buhalterinę apskaitą taip, kad buhalterinėje apskaitoje buvo parodytos faktiškai neįvykusios ūkinės operacijos, t.y.:

51- UAB ,,K. M.“ buhalterinėje apskaitoje panaudojo aiškiai netikras įmonės ,,B.G.“ sąskaitas faktūras: ( - ) ir prie jų pridėtas sutartis, atliktų darbų priėmimo aktus, duomenis apie iš UAB ,,K. M.“ sąskaitos ( - ) banke AB ( - ) pervestus iš viso 194 265 eurus į įmonės ,,B.G.“ sąskaitą ( - ) Latvijos banke ( - ) ir tokiu būdu buhalterinėje apskaitoje parodė paslaugų įsigijimą iš įmonės ,,B.G.“ iš viso už 194 265 eurų, tai atitinka 666 556,13 Lt, taip pat parodė pinigų – 194 265 eurų sumokėjimą įmonei ,,B.G.“, nors faktiškai įmonė ,,B.G.“ paslaugų pagal minėtus dokumentus nepardavė, o UAB ,,K. M.“ paslaugų iš įmonės ,,B.G.“ nepirko;

52- UAB ,,K. M.“ buhalterinėje apskaitoje panaudojo aiškiai netikras įmonės ,,S.R.LTD“ sąskaitas faktūras: ( - ) ir prie jų pridėtas sutartis atliktų darbų priėmimo aktus, duomenis apie iš UAB ,,K. M.“ sąskaitos ( - ) banke AB ( - ) pervestus iš viso 405 655 eurų į įmonės ,,S.R.LTD“ sąskaitą ( - ) Latvijos banke ( - ) ir tokiu būdu buhalterinėje apskaitoje parodė paslaugų įsigijimą iš įmonės ,,S.R.LTD“ iš viso už 424 601 eurų, tai atitinka 1 466 062,33 Lt, taip pat parodė pinigų – 405 655 eurų sumokėjimą įmonei ,,S.R.LTD“, nors faktiškai įmonė ,,S.R.LTD“ paslaugų pagal minėtus dokumentus nepardavė, o UAB ,,K. M.“ paslaugų iš įmonės ,,S.R.LTD“ nepirko.

53Dėl anksčiau išvardytų pažeidimų negalima iš dalies nustatyti laikotarpio nuo 2004-01-01 iki 2006-12-31 UAB ,,K. M.“ veiklos, turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

54M. K. buvo kaltinama ir perduota teismui:

55- pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad padėjo apgaule panaikinti didelės vertės turtinę prievolę, tokiomis aplinkybėmis:

56M. K. (buvusi pavardė B.), veikdama bendra tyčia bendrininkų grupe su UAB „K. M.“ direktoriumi A. O., faktiniu užsienio įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ vadovu S. K., 2004–2006 metais tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku Klaipėdos mieste ir kitose nenustatytose vietose, turėdama išankstinį tikslą padėti sukčiauti pelno mokesčio sumokėjimo srityje, pasirašė ,,B.G.“ dokumentuose – sąskaitose su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai UAB ,,K. M.“ parduotas paslaugas, kurias įtraukus į UAB ,,K. M.“ buhalterinę apskaitą buvo padidintos veiklos sąnaudos ir tokiu būdu mažinamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtinas pelno mokestis.

57Bendrininkų grupės narys S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, organizavo įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių kitų dokumentų pagaminimą dėl tariamo paslaugų pardavimo UAB ,,K. M.“, tai yra kompiuterine technika pagamino netikras įmonės ,,B.G.“ sąskaitas faktūras: ( - ), kuriose buvo nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad įmonė ,,B.G.“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko laivų remonto paslaugų už 194 265 eurų, tai atitinka 666 556,13 Lt. Taip pat S. K. kompiuterine technika pagamino netikras įmonės ,,S.R.LTD“ sąskaitas faktūras: ( - ), kuriose buvo nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad įmonė ,,S.R.LTD“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko laivų remonto paslaugų už 424 601 eurų, tai atitinka 1 466 062,33 Lt.

58S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, įmonės ,,B.G.“ dokumentus pateikė pasirašyti M. K., kuri vykdydama prisiimtas užduotis pasirašė ,,B.G.“ dokumentuose – sąskaitose: ( - ) V. K. vardu. S. K. tęsdamas nusikalstamą veiką ,,B.G.“ dokumentus – sąskaitas: ( - ) pateikė pasirašyti tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui. Įmonės ,,S.R.LTD“ dokumentus pateikė pasirašyti atstovui L. F., kuris nesuprasdamas S. K. nusikalstamos veikos pobūdžio, nesuprasdamas dokumentuose nurodytos informacijos ir galvodamas, kad dokumentuose įrašyti tikri duomenys, pasirašė įmonės ,,S.R.LTD“ sąskaitose faktūrose.

59S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, perdavė A. O. netikras įmonės ,,B.G.“ sąskaitas faktūras: ( - ), kuriose buvo nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad įmonė ,,B.G.“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko laivų remonto paslaugų už 194 265 eurus, tai pagal oficialų euro kursą sudaro 666 556,13 Lt, bei tai, kad įmonė ,,S.R.LTD“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko laivų remonto paslaugų už 424 601 eurų, tai pagal oficialų euro kursą sudaro 1466 062,33 Lt.

60A. O. nurodymu minėtas įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ sąskaitas faktūras įtraukus į UAB ,,K.M.“ buhalterinę apskaitą, jų duomenys buvo įtraukti ir į UAB ,,K. M.“ Metines pelno mokesčio deklaracijas:

61- Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2004 metus 89 langelyje nurodant 362226 Lt mažesnį apmokestinamąjį pelną bei 96 langelyje nurodant 54334 Lt mažesnį mokėtiną pelno mokestį;

62- Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2005 metus 89 langelyje nurodant 855197 Lt mažesnį apmokestinamąjį pelną bei 96 langelyje nurodant 128280 Lt mažesnį mokėtiną pelno mokestį;

63- Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2006 metus 56 langelyje nurodant 915196 Lt mažesnį apmokestinamąjį pelną bei 69 langelyje nurodant 137279 Lt mažesnį mokėtiną pelno mokestį.

64UAB ,,K. M.“ Metinės pelno mokesčio deklaracijos už 2004 m., 2005 m., 2006 metus 2005-05-05, 2006-09-18, 2007-09-20 elektroniniu būdu buvo pateiktos Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Klaipėdos skyriui, esančiam Taikos pr. 28, Klaipėdoje.

65Taigi M. K. padėjo S. K. ir A. O. apgaule UAB ,,K. M.“ naudai panaikinti turtinę prievolę – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą 319 893 Lt pelno mokesčio;

66- pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį už tai, kad padėjo pasisavinti didelės vertės svetimą turtą, tokiomis aplinkybėmis:

67M. K., veikdama bendra tyčia bendrininkų grupe su UAB „K. M.“ direktoriumi A. O., faktiniu užsienio įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ vadovu S. K., 2004–2006 metais, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, Klaipėdos mieste ir kitose nenustatytose vietose, veikdama bendra tyčia, padėjo UAB ,,K. M.“ direktoriui A. O. pasisavinti didelės vertės svetimą turtą – UAB ,,K.M.“ pinigines lėšas. Bendrininkų grupės narys S. K. pasiūlė A. O. pateikti sąskaitas faktūras su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai UAB ,,K. M.“ parduotas paslaugas, o atsiskaitymą imituoti pervedant pinigus iš UAB ,,K. M.“ banko sąskaitos į įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ banko sąskaitas Latvijos banke ( - ), vėliau pinigus iš banko sąskaitų paimti grynaisiais pinigais ir nesurašant apskaitos dokumentų atiduoti A. O..

68S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, organizavo įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių kitų dokumentų pagaminimą dėl tariamo paslaugų pardavimo UAB ,,K. M.“, tai yra kompiuterine technika pagamino netikras įmonės ,,B.G.“ sąskaitas faktūras: ( - ), kuriose buvo nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad įmonė ,,B.G.“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko laivų remonto paslaugų už 194 265 eurų, tai atitinka 666 556,13 Lt. Taip pat S. K. kompiuterine technika pagamino netikras įmonės ,,S.R.LTD“ sąskaitas faktūras: ( - ), kuriose buvo nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad įmonė ,,S.R.LTD“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko laivų remonto paslaugų už 424 601 eurų, tai atitinka 1466 062,33 Lt.

69S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, įmonės ,,B.G.“ dokumentus pateikė pasirašyti M. K. bei ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytam asmeniui, įmonės ,,S.R.LTD“ atstovui L. F.. M.K., vykdydama prisiimtas užduotis, pasirašė ,,B.G.“ dokumentuose – sąskaitose: ( - ) V. K. vardu. ,,B.G.“ dokumentuose – sąskaitose: ( - ) pasirašė tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo. L. F., nesuprasdamas S. K. nusikalstamos veikos pobūdžio, nesuprasdamas dokumentuose nurodytos informacijos ir galvodamas, kad dokumentuose įrašyti tikri duomenys, pasirašė įmonės ,,S.R.LTD“ dokumentuose.

70S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, perdavė A. O. netikras įmonės ,,B.G.“ sąskaitas faktūras: ( - ) ir prie jų pridėtas sutartis, atliktų darbų priėmimo aktus, taip pat S.K. perdavė A. O. netikras įmonės ,,S.R.LTD“ sąskaitas faktūras: ( - ) ir prie jų pridėtas sutartis atliktų darbų priėmimo aktus, kuriuose buvo nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad įmonė ,,B.G.“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko paslaugų už 194 265 eurus, tai atitinka 666 556,13 Lt, bei tai, kad įmonė ,,S.R.LTD“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko paslaugų už 424 601 eurą, tai atitinka 1466 062,33 Lt.

71A. O., tęsdamas nusikalstamą veiką, žinodamas, kad minėti dokumentai yra netikri ir faktiškai tarp įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ ir UAB ,,K. M.“ jokių sandorių nėra įvykę, duomenis iš minėtų netikrų dokumentų nurodė įtraukti į UAB ,,K. M.“ buhalterinę apskaitą, iš UAB ,,K. M.“ sąskaitos ( - ) banke AB ( - ) pervesti 194 265 eurus į įmonės ,,B.G.“ sąskaitą ( - ) Latvijos banke ( - ) bei pervesti 405 655 eurus į įmonės ,,S.R.LTD“ sąskaitą ( - ) Latvijos banke ( - ).

72S. K. faktiškai valdydamas įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ sąskaitas Latvijos banke ( - ), sudarė sąlygas A. O. pačiam iš įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ banko sąskaitų pasiimti grynuosius pinigus, o A. O. iš banko sąskaitų nusiėmė grynaisiais pinigais 573 315 eurų, tai pagal oficialų euro kursą sudaro 1 979 542,03 Lt, kuriuos į įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ banko sąskaitas buvo pervedusi UAB ,,K. M.“. Kitus UAB ,,K. M.“ pervestus pinigus, iš viso 26 605 eurų, tai pagal oficialų euro kursą sudaro 91 861,74 Lt, iš įmonių ,,B.G.“, ,,S.R. LTD“ banko sąskaitų S. K. paėmė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu būdu.

73Tokiu būdu M. K. kartu su S. K., UAB ,,K. M.“ vardu imitavę paslaugų pirkimą iš įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ bei imitavę UAB ,,K. M.“ atsiskaitymą su įmonėmis ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“, padėjo A. O. pasisavinti A. O. žinioje buvusį UAB ,,K. M.“ turtą – banko sąskaitoje buvusius pinigus – 599 920 eurų, tai pagal oficialų euro kursą sudaro 2 071 403,78 Lt, juos A. O., S. K. ir M.K. pasidalino tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis dalimis.

74Be to, S. K. ir M. K. buvo kaltinami ir perduoti teismui pagal BK 300 straipsnio 3 dalį už tai, kad veikdami bendra tyčia, bendrininkų grupe, pagamino netikras įmonių ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ sąskaitas faktūras, kuriose buvo nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad įmonė ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko laivų remonto paslaugas.

75Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. kovo 23 d. nuosprendžiu išteisino: S. K. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį; A. O. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 183 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį bei M. K. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį, neįrodžius, kad jie dalyvavo padarant nusikalstamą veiką (BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punktas). Klaipėdos AVMI civilinį ieškinį paliko nenagrinėtą. Bylą dėl kaltinimo S. K. ir M. K. pagal BK 300 straipsnio 3 dalį teismas nutraukė suėjus apkaltinamojo nuosprendžio senačiai (BK 95 straipsnis).

76Klaipėdos apygardos prokuratūros skyriaus prokurorė apeliaciniame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015-03-23 nuosprendžio dalį dėl S. K. išteisinimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 6 dalį, 183 straipsnio 2 dalį; A. O. išteisinimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį,183 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį bei M. K. išteisinimo pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį ir priimti naują apkaltinamąjį nuosprendį:

77S. K. pripažinti kaltu ir nuteisti:

78- pagal BK 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams;

79- pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 183 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 3 metams.

80Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu, ir S. K. paskirti bausmę - laisvės atėmimą 4 metams 6 mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

81A. O. pripažinti kaltu ir nuteisti:

82- pagal BK 222 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1 metams;

83- pagal BK 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 2 metams;

84- pagal BK 183 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 3 metams.

85Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu, ir A. O. paskirti bausmę - laisvės atėmimą 3 metams 6 mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

86M. K. pripažinti kalta ir nuteisti:

87- pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 1 metams;

88- pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 183 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 1 metams 6 mėnesiams.

89Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu, ir M. K. paskirti bausmę - laisvės atėmimą 2 metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

90T. K. AVMI pareikštą 319 893 Lt (92 647,42 eurų) civilinį ieškinį.

91Prokurorė, nesutikdama su skundžiamu teismo nuosprendžiu, teigia, kad nuosprendžio dalis dėl S. K., M. K. ir A. O. išteisinimo ir civilinio ieškinio palikimo nenagrinėtu, yra neteisėta ir nepagrįsta, nes teismas netinkamai įvertino byloje surinktus ir teisme ištirtus duomenis, byloje esančių duomenų nevertino kaip įrodymų visumos, byloje esančius faktinius duomenis, kuriais grindžiamas kaltinimas, nesusiejo tarpusavyje, nagrinėjo juos izoliuotai, todėl padarė nepagrįstas ir byloje nustatytų aplinkybių neatitinkančias išvadas.

92Apeliaciniame skunde teigiama, kad kaltinime nurodytų darbų neatliko kompanijos „B.G” ir „S.R.LTD” ir tai patvirtina bylos medžiaga, kurios teismas tinkamai neįvertino. Teismas savo išvadas grindė tik kaltinamųjų S. K. ir A. O. bei su jais susijusių liudytojų parodymais, todėl padarė faktinių bylos aplinkybių neatitinkančias išvadas.

93Skunde nurodoma, kad liudytojų Y. K., L. G., S. S., V. K. parodymai yra nepatikimi, nes šie liudytojai yra S. K. pažįstami ir jų parodymai akivaizdžiai priderinti prie kaltinamųjų parodymų. Be to, šie liudytojai patvirtino tik tai, kad užsienio kompanijų vadovas buvo I. J. ir kad jie dirbo užsienio kompanijose, tačiau jų parodymus patvirtinančių dokumentų nepateikė.

94Kaltinamiesiems pareikštų kaltinimų nepaneigia ir liudytojai D. D., A. G., V. A. M., I. N., V. V. ir A. D.. Liudytojai V. A. M., I. N., D. D., V. V. ir A. D. patvirtino tik faktą, kad žinojo apie tai, jog buvo samdomi subrangovai, dirbo užsieniečiai, tačiau kas realiai atliko darbus jie nežinojo. Liudytoja A. G. patvirtino, kad UAB „K. M.“ buhalterinėje apskaitoje buvo atvaizduotas laivų remonto paslaugų pirkimas iš užsienio įmonių „B.G.“, „S.R.LTD” ir su šiomis įmonėmis buvo atsiskaitoma. Ji, direktoriaus A. O. nurodymu, atlikinėjo bankinius pavedimus, tačiau su šių įmonių atstovais nebendravo ir nedalyvavo atliekant dokumentuose užfiksuotas ūkines operacijas.

95Apeliantės nuomone, išteisintųjų S. K. ir A. O. teisme pateikta versija, kad užsienio kompanijoms „B.G.” ir „S. R. LTD” vadovavo I. J., o jie tik vykdė jo nurodymus, neatitinka byloje nustatytiems faktams. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad įmonių „B.G.” ir „S.R.LTD” faktinis vadovas buvo S. K. ir paneigia S. K. versiją, kad jis padėjo I. J..

96Ikiteisminio tyrimo metu 2007-03-15 apklaustas įtariamuoju S. K. parodė, kad A. O. kreipėsi į jį ar tai jis pasiūlė pateikti fiktyvias užsienio kompanijų sąskaitas. A. O. paruošdavo „B.G.” ir „S.R.LTD” sąskaitas faktūras, darydavo pavedimus į „B.G.”, „S.R.LTD” banko sąskaitas Latvijoje, kur pats nuvykdavo ir išsigrynindavo pervestus pinigus. Prieš tai jis prisijungdavo prie Latvijos bankų elektroninių paslaugų sistemos, paruošdavo pinigus išgryninimui bei A. O. pateikdavo specialų kodą, kurį pasakęs Latvijos banke įgaudavo teisę išgryninti pinigus. Tokie ikiteisminio tyrimo metu duoti S. K. parodymai atitinka faktines bylos aplinkybes ir juos patvirtina kiti įrodymai: 2007-03-07 kratos S. K. darbo vietoje ir bute, P. B. L. ir A. Ž. bute protokolai, 2007-03-06 teisinės pagalbos prašymo Latvijos Respublikos teisėsaugos institucijoms medžiaga bei iš Latvijos gauti ir įmonių sąskaitų išrašai, sąskaitas atidariusių asmenų įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

97Ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu liudytojas P. B. L. parodė, kad jis, kaip pavaldinys, vykdė S. K. nurodymus ir Latvijoje Liepojos mieste esančiame banke ( - ) nuimdavo pinigus ir juos parveždavo į Lietuvą bei pagrinde atiduodavo S. K..

98Liudytojas L. F. ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad jis, S. K. pasiūlymu, sutiko būti įgaliotu asmeniu ir taip tapo užsienio įmonės „S.R.LTD” atstovu. Jo pagrindinė funkcija buvo pasirašinėti S. K. pateiktus dokumentus bei vykti į ( - ) banką Liepojoje nuimti pinigų. Jis, būdamas įmonės „S.R.LTD” atstovu, su UAB „K. M.“ darbuotojais nebendravo, jokių paslaugų atlikimo neorganizavo ir jų neatliko. Liudytojas patvirtino, kad įmonės „S.R.LTD” 2005-2006 metų dokumentuose prie jo pavardės yra jo parašai. Šiuos dokumentus jam davė pasirašyti S. K..

99Visi „B.G“ ir „S.R.LTD” įmonių dokumentai, spaudai ir schemą dėl Lietuvos įmonės kasos sumažinimo, pelno mokesčio sumažinimo, grynųjų pinigų, buvo rasti pas S. K., tai paneigia S. K. tvirtinimą, kad I. J. buvo šių įmonių direktorius.

100Byloje esantis Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-11-29 nuosprendis patvirtina, kad S. K. tuo pačiu laikotarpiu, pagal tokią pačią schemą, imituojant paslaugų atlikimą per tas pačias užsienio kompanijas įvykdė sukčiavimą. Nagrinėjant bylą Klaipėdos miesto apylinkės teisme S. K. patvirtino, kad jis buvo užsienio kompanijų vadovas, organizavo suklastotų dokumentų pagaminimą, paslaugos realiai iš nurodytų kompanijų gautos nebuvo, nes suklastotose faktūrose išvardintus darbus realiai atliko fiziniai asmenys, šie darbai ir atsiskaitymai buvo be dokumentų. Nei tyrimo metu, nei teisme S. K. apie I. J., kaip šių įmonių direktorių, neminėjo. Todėl šis nuosprendis patvirtina, kad S. K., kaip jis ir nurodė pirminėje savo apklausoje, buvo užsienio įmonių vadovas ir organizavo suklastotų dokumentų pagaminimą, siekiant apgaule panaikinti didelės vertės turtinę prievolę.

101Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos 2012-01-23 ir 2012-09-21 raštai, kuriuose nurodoma, kad UAB „S.R.LTD” įsteigta 2005-06-13, verslo pobūdis „laivų statyba ir remontas“, direktoriumi paskirtas R. V., gyv. ( - ), o bendrovė „B.G.“ (B.G.) nėra registruota A. įmonių registre, šios bendrovės adresas: ( - ), yra viešbučio „A. T. H. A.“ adresas, patvirtina, kad šios įmonės yra įsteigtos fiktyviai, jos buvo reikalingos pinigų pervedimui ir išgryninimui. Apeliantė pažymi, kad S. K. ir A. O. buvo bendrovių direktoriai, todėl žinojo, kad pagal Lietuvos įstatymus užsienio kompanijos turi įregistruoti filialus arba nuolatinę buveinę. Įregistravus kompanijų filialus ar nuolatinę buveinę, pagal Pelno mokesčio įstatymą turi būti tvarkoma buhalterinė apskaita, teikiamos ataskaitos ir t. t. Jokių duomenų apie šių kompanijų egzistavimą Lietuvoje nėra, o tai, kad „S.R.LTD” ir „B.G.“ (B.G.) sąskaitos buvo atidarytos ne Lietuvoje, patvirtina, kad tai buvo daroma, siekiant paslėpti neteisėtą veiklą, nemokėti mokesčių, netvarkyti jokių dokumentų.

1022010-12-23 Specialisto išvadoje Nr. 5-1/176 dėl UAB „K. M.“ ūkinės finansinės veiklos konstatuota, kad tyrimo metu pagal UAB „K. M.“ apskaitos dokumentus ir registrus nebuvo galima iš dalies nustatyti 2004-2006 metų UAB „K. M.“ veiklos, turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. UAB „K. M.“ buhalterinėje apskaitoje, pagal įmonių „B.G”, „S. R. LTD” vardu išrašytas sąskaitas faktūras, 2004-2006 metais nepagrįstai padidino sąnaudas 213 2619 Lt sumai, papildomai priskaičiuojama sumokėti į biudžetą 319 893 pelno mokesčio. Prieduose nurodyta, kada ir kokias sumas pervedė UAB „K. M.“ į užsienio kompanijas ir nuėmė A. O.. 2010-06-29 Latvijos Respublikos teisėsaugos institucijų pateikta medžiaga (grynųjų pinigų išmokėjimo orderiai, prašymai išduoti grynus pinigus iš koduotos sąskaitos) patvirtina, kad grynus pinigus iš įmonių „B. G.”, „S.R.LTD” sąskaitų Latvijos banke ( - ) nuimdavo A. O..

103Byloje esančių telefoninių pokalbių turinys ir Latvijos Respublikos teisėsaugos institucijų pateikta medžiaga patvirtina, kad A. O., veikdamas kartu su S. K., į UAB „K. M.“ buhalterinę apskaitą įtraukė suklastotus įmonės „S. R. LTD” dokumentus, UAB „K. M.“ pinigus mokėdavo į įmonės „S. R. LTD” banko sąskaitą Latvijos banke ( - ), vėliau A. O. pervestus pinigus išimdavo grynais pinigais iš „S.R.LTD” banko sąskaitos, o S. K. suklastodavo įmonės „S. R. LTD” buhalterinės apskaitos dokumentus, valdydavo įmonės „S. R. LTD” banko sąskaitą. Apeliantė pastebi, kad telefoniniuose pokalbiuose I. J. pavardė nefigūruoja ir pastarasis telefonu nei su S. K., nei su A. O. nebendrauja. Pokalbių metu įsijungia M. B. (K.), kuri, jos pačios teigimu, pavadavo I. J. kažkokią buhalterę, kurios pavardės nurodyti negalėjo. Byloje esantys stuomenis apie tai, kad I. J. 2006-06-09 iš banko nuėmė pinigus, kuriuos į kompanijos „S.R.LTD” sąskaitą pervedė UAB „L.“, patvirtina, kad I. J. buvo toks pat kurjeris, kaip ir B. L., L. F. ir kiti asmenys, bet ne užsienio kompanijų vadovas, kuris duodavo nurodymus S. K. ar A. O..

104Liudytoja apklausta I. J. žmona parodė, kad jos vyras I. J. mirė 2008-06-13, o iki to dirbo bendrovėse „S.“ ir „L.“, „B. G.“ kompanija jai negirdėta, vyras tokios kompanijos neminėjo.

105Lietuvos teismo ekspertizės centro Klaipėdos skyriaus 2013-07-22 Specialisto išvadoje Nr. 11K-364(12) konstatuota, kad tirti pateiktose UAB „K. M.“ sąskaitose: ( - ), spausdintų žodžių „V. K.“ kairėje, V. K. vardu pasirašė M. K..

106Apeliantės nuomone, aptartų bylos duomenų visuma paneigia išteisintųjų pateiktą versiją, jog darbai laivuose buvo atlikti, perduoti bei apmokėti. Byloje nustatyta, kad „B.G.“ ir „S. R.LTD” buvo realiai valdoma S. K. ir sandoriai tarp UAB „K. M.“ ir šių bendrovių buvo apsimestiniai, visi išteisintieji veikė vieninga tyčia bendrininkų grupe, nes žinojo, kad naudoja suklastotus dokumentus, kad juose įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija apie realiai neįvykusias ūkines operacijas, t. y. veikė jie taip, kad apgaule UAB K. M.“ išvengtų 319 893 Lt pelno mokesčio prievolės valstybei bei pasisavintų didelės vertės svetimą turtą.

107Kaltinimuose nurodytu laikotarpiu UAB „K. M.“ direktoriumi buvo A. O., todėl jis buvo atsakingas už įmonės apskaitos organizavimą ir tvarkymą. Aplinkybę, kad A. O. organizavo apgaulingą bendrovės buhalterinę apskaitą, patvirtina tai, jog į įmonės buhalterinę apskaitą buvo įtraukti S. K. ir M. K. pagaminti dokumentai, nors A. O. buvo žinoma, jog juose padaryti įrašai neatitinka tikrovės.

108Byloje surinktų įrodymų visuma patvirtina, kad S. K., A. O. ir M. K. nusikalstamais veiksmais buvo padaryta žala valstybei, todėl byloje pareikštas Klaipėdos AVMI – 319 893 Lt (92 647,42 eurų) civilinis ieškinys tenkintinas.

109Išteisintojo S. K. gynėjas advokatas Marius Liatukas atsikirtimuose į Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroro apeliacinį skundą prašo šį apeliacinį skundą atmesti.

110Gynėjo atsikirtimuose detaliai ir išsamiai dėstomi byloje surinkti įrodymai (liudytojų parodymai, rašytiniai bylos įrodymai), kurie, gynėjo teigimu, priešingai nei teigia prokurorė, patvirtina, kad subrangovai B.G. ir S.R. realiai atliko laivų remonto darbus UAB ,,K.M.“ užsakymu. Atsikirtimuose nurodoma, kad prokurorė, neginčydama darbų atlikimo fakto, tačiau teigdama, kad šių darbų neatliko B.G. ir S.R., turi pareigą įrodyti, kas tokius darbus atliko. Tačiau tokių įrodymų prokurorė nepateikė. Gynėjo teigimu, byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad laivų remonto darbus atliko subrangovai B.G. ir S.R. ir tarp subrangovų ir rangovo susiklostė realūs teisiniai santykiai. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir pagrįstai nustatė, kad nėra duomenų apie tai, kad S. K. būtų dalyvavęs jam inkriminuotose veikose.

111Išteisintosios M. K. gynėjas advokatas Marius Endzinas atsikirtimuose į Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroro apeliacinį skundą prašo šį apeliacinį skundą atmesti.

112Gynėjo atsikirtimuose nurodoma, kad M. K. negali būti nuteista pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 182 straipsnio 2 dalį; 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį, kadangi dėl šių veiklų suėjusi apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis. Be to, gynėjo teigimu, byloje surinkti duomenys įrodo, kad nei S. K., nei A. O. nepadarė jiems inkriminuojamų nusikalstamų veiksmų, todėl prokuroro apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad M. K. padėjo jiems atlikti nusikalstamas veikas. Gynėjo atsikirtimuose nurodomi byloje surinkti įrodymai, kurie, gynėjo teigimu, paneigia prokurorės apeliacinius skundus, kad užsienio kompanijos B.R. ir S.R. neatliko laivų remonto darbų, ir, priešingai, patvirtina, kad kompanijos B.R. ir S.R. realiai atliko laivų remonto darbus UAB ,,K. M.“ užsakymu.

113Išteisintojo A. O. gynėja advokatė Natalija Fočenkova atsikirtimuose į Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroro apeliacinį skundą prašo šį apeliacinį skundą atmesti.

114Gynėjos teigimu, prokurorės apeliaciniame skunde bandoma pakeisti įrodinėjimo dalyką, nes, priešingai nei kaltinamajame akte, kuriame visi kaltinimai buvo dėl darbų, kurie nebuvo atlikti, tačiau įrašyti į sąskaitas faktūras bei deklaruoti Valstybinei mokesčių inspekcijai, apeliaciniame skunde jau teigiama, kad ginčijamas ne darbų atlikimo faktas, o aplinkybė, kad šiuos darbus atliko kompanijos B.G. ir S.R.. Gynėja teigia, kad byloje įrodyta, kad kompanijos B.G. ir S.R. yra realiai veikiančios įmonės, šios bendrovės faktiškai atliko darbus, darbai priimti pagal priėmimo – perdavimo aktus ir UAB ,,K. M.“ pagrįstai minėtoms bendrovėms apmokėjo už jų atliktus darbus iš bendrovės lėšų, nes savo pajėgomis be subrangovų pagalbos tokio masto remonto darbų bendrovė atlikti neturėjo galimybės. Prokurorės apeliacinis skundas pagrįstas tik prielaidomis, o pateikti duomenys neturi įrodomosios reikšmės, nes nepatvirtina paties nusikaltimo buvimo fakto, todėl prokurorės apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

115Apeliacinės instancijos teismo posėdyje dalyvavęs prokuroras prašė tenkinti Klaipėdos apygardos prokuratūros skyriaus prokurorės apeliacinį skundą.

116Išteisintasis A. O. ir jo gynėja, išteisintųjų S. K. ir M. K. gynėjai prašė prokurorės apeliacinį skundą atmesti.

117Klaipėdos apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės apeliacinis skundas atmestinas.

118Nagrinėjamoje byloje A. O. ir S. K. buvo kaltinami ir perduoti teismui pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, o M. K. – pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį, už tai, kad A. O. ir S. K., padedant M. K., veikdami bendrininkų grupe, 2004–2006 metais, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, Klaipėdos mieste ir kitose nenustatytose vietose, apgaule UAB ,,K. M.“ naudai panaikino turtinę prievolę – sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą 319 893 Lt pelno mokesčio;

119taip pat A. O. buvo kaltinamas ir perduotas teismui pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, o S. K. ir M. K. buvo kaltinami ir perduoti teismui pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį, už tai, kad A. O., padedant S. K. ir M. K., UAB ,,K. M.“ vardu imitavęs paslaugų pirkimą iš įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ bei imitavęs UAB ,,K. M.“ atsiskaitymą su įmonėmis ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“, pasisavino A. O. žinioje buvusį didelės vertės UAB ,,K. M.“ turtą – banko sąskaitoje buvusius pinigus – 599 920 € (2 071 403,78 Lt) ir šiuos pinigus A. O. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytomis dalimis pasidalijo su S. K. ir M. K.;

120be to, A. O. buvo kaltinamas ir perduotas teismui pagal BK 222 straipsnio 1 dalį už tai, kad būdamas UAB ,,K. M.“ direktoriumi, 2004–2006 metais tyčia, siekdamas iškreipti vidaus ir išorės informacijos vartotojams pateikiamą informaciją, pažeisdamas kaltinime nurodytus Lietuvos Respublikos 2001-11-06 ,,Buhalterinės apskaitos įstatymo“ reikalavimus, apgaulingai tvarkė UAB ,,K. M.“ buhalterinę apskaitą taip, kad buhalterinėje apskaitoje buvo parodytos faktiškai neįvykusios ūkinės operacijos tarp UAB ,,K. M.“ ir įmonių ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“, ir dėl to iš dalies negalima nustatyti laikotarpio nuo 2004-01-01 iki 2006-12-31 UAB ,,K. M.“ veiklos, turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros;

121S. K. ir M. K. buvo kaltinami ir perduoti teismui dar ir pagal BK 300 straipsnio 3 dalį už tai, kad veikdami bendra tyčia, bendrininkų grupe, pagamino netikras įmonių ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ sąskaitas faktūras, kuriose buvo nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad įmonė ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko laivų remonto paslaugas.

122Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs ir įvertinęs byloje surinktus ir teisme ištirtus bei patikrintus įrodymus, padarė išvadą, kad A. O., S. K. ir M. K. pareikšti kaltinimai, kad S. K. ir A. O. apgaule panaikino didelės vertės turtinę prievolę, o M. K. padėjo apgaule panaikinti didelės vertės turtinę prievolę, taip pat kad A. O. pasisavino didelės vertės svetimą turtą ir apgaulingai tvarkė apskaitą, o S. K. ir M. K. padėjo A. O. pasisavinti didelės vertės svetimą turtą ir pagamino netikrus dokumentus, nepasitvirtino. Tokią išvadą teismas motyvavo tuo, kad byloje nepaneigta A. O. ir S. K. versija, jog darbai laivuose buvo atlikti, perduoti bei apmokėti, o S. K. padėjo I. J. (I. J.) jo ligos metu. Taip pat byloje nepaneigta kaltinamųjų versija, kad su darbuotojais iš Ukrainos buvo atsiskaitoma grynaisiais pinigais, kuriuos I. J. prašymu paimdavo ir atiduodavo A. O.. Todėl teismas A. O. dėl visų jam pateiktų kaltinimų, S. K. dėl kaltinimų pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį bei M. K. dėl kaltinimų pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį išteisino, neįrodžius, kad jie dalyvavo padarant jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas. Pirmosios instancijos teismas bylą S. K. ir M. K. pagal BK 300 straipsnio 3 dalį nutraukė suėjus apkaltinamojo nuosprendžio senačiai (BK 95 straipsnis).

123Klaipėdos apygardos teismo nuosprendį apskundė prokurorė. Prokurorė apeliaciniame skunde ginčija pirmosios instancijos teismo atliktą įrodymų vertinimą, nesutinka su teismo išvadomis dėl to, kad byloje neįrodyta, kad A. O., S. K. ir M. K. padarė sukčiavimą, svetimo turto pasisavinimą, o A. O. dar ir apgaulingai tvarkė apskaitą. Prokurorė apeliaciniame skunde jokių naujų išteisintųjų kaltumo įrodymų nenurodo, prokurorė tik pateikia savitą, kaltinimui palankų byloje surinktų įrodymų vertinimą, remiantis kuriuo prašo pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalį dėl A. O. išteisinimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 183 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, S. K. išteisinimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį ir M. K. išteisinimo pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį panaikinti ir šioje dalyje priimti naują, apkaltinamąjį nuosprendį, paskirti A. O., S. K. ir M. K. laisvės atėmimo bausmes ir patenkinti byloje pareikštą Klaipėdos AVMI civilinį ieškinį. Teismo nuosprendžio dalies dėl bylos nutraukimo S. K. ir M. K. pagal BK 300 straipsnio 3 dalį, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio senačiai (BK 95 straipsnis), prokurorė apeliacine tvarka neapskundė.

124Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu nei prokuroras, nei išteisintųjų S. K. ir M. K. gynėjai, remiantis pasikeitusia teismų praktika dėl BK 95 straipsnio taikymo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo T. B. bylų skyriaus plenarinės sesijos 2016-10-11 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-31-746/2016), nagrinėti S. K. ir M. K. pareikšto kaltinimo pagrįstumą pagal BK 300 straipsnio 3 dalį neprašė.

125Todėl teisėjų kolegija skundžiamą pirmosios instancijos teismo nuosprendį patikrina atsižvelgdama į byloje paduoto prokurorės apeliacinio skundo ribas (BPK 320 straipsnio 3 dalis).

126Minėta, kad šioje byloje prokurorė skundžia pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalį dėl A. O. išteisinimo pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, S. K. išteisinimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį ir M. K. išteisinimo pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį.

127Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Taigi objektyviai turto pasisavinimas reiškiasi neteisėtu, neatlygintinu, kaltininkui svetimo, jam patikėto ar jo žinioje buvusio turto (turtinės teisės) pavertimu savo turtu (turtine teise), pažeidžiant turto patikėjimo ar perdavimo jo žiniai sąlygas. Šiuo atveju kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą neteisėtai ir neatlygintinai paverčia savo turtu, t. y. ima elgtis su juo kaip su nuosavu ir taip padaro žalos turto savininkui. Subjektyvieji turto pasisavinimo požymiai yra tai, kad ši nusikalstama veika padaroma esant tiesioginei tyčiai. Tiesioginė tyčia turto pasisavinimo atveju reiškia, kad kaltininkas, kuriam yra patikėtas (buvęs jo žinioje) svetimas turtas, neteisėtai disponuodamas juo, nori paversti jį savo nuosavu turtu taip siekdamas naudos turto savininko sąskaita.). Kasacinės instancijos teismas yra pažymėjęs, kad turto pasisavinimu gali būti pripažinti ir tokie juridinio asmens (įmonės) vadovo veiksmai, kai šis jo vadovaujamos įmonės pinigus, pervestus į kitų įmonių sąskaitas pagal fiktyvius sandorius, paima ir panaudoja ne jo vadovaujamos įmonės reikmėms, o kitiems tikslams (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-84/2012, 2K-P-78/2012Nr. 2K-278-699/2016).

128Pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (įstatymo redakcija galiojusi veikos padarymo metu) atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės, arba ją panaikino. Nagrinėjamoje byloje aktuali teismų praktika susijusi su sukčiavimu mokesčių srityje. Teismų praktikoje išaiškinta, kad apgaulė neteisėtai pasisavinant ar išvengiant pelno mokesčio reiškiasi suklastotų dokumentų įtraukimu į ūkio subjektų buhalterinę apskaitą ir jų pagrindu sukurtos suklastotos (PVM, pelno) deklaracijos ar kitų dokumentų pateikimu mokesčių inspekcijai, taip ją suklaidinant, siekiant įgyti valstybės biudžeto lėšas ar panaikinti turtinę prievolę valstybės biudžetui tarpusavio užskaitų būdu arba jos išvengti ateityje (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-171/2010, 2K-34/2011, 2K-278-699/2016). Sukčiavimas padaromas tik esant kaltininko tiesioginiai tyčiai. Tiesioginė tyčia sukčiaujant yra tada, kai kaltininkas suvokia, kad apgaule suklaidinęs nukentėjusįjį jis neteisėtai ir neatlygintinai, savo ar kitų naudai įgyja turtą ar turtinę teisę, išvengia ar panaikina turtinę prievolę, numato, kad dėl jo veiksmų nukentėjusysis patirs turtinę žalą, ir to nori.

129BK 222 straipsnio 1 dalis numato baudžiamąją atsakomybę tam, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

130BK 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pagal baudžiamąjį įstatymą asmuo atsako tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką; tai reiškia, kad kaltininko kaltė baudžiamojoje teisėje nėra preziumuojama, o turi būti nustatoma dėl kiekvienos nusikalstamos veikos. Kasacinės instancijos teismas savo nutartyse ne kartą yra pasisakęs, kad kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Duomenų, kuriais remiantis galima tik manyti, kad nusikalstama veika galėjo būti padaryta, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir apkaltinamajam nuosprendžiui priimti (kasacinės nutartys baudžiamosiose byloje Nr. 2K-24/2014, 2K-455/2014). Pareiga įrodinėti byloje tenka valstybės institucijoms ir pareigūnams. Ikiteisminio tyrimo pareigūnai, prokuroras ir teismas privalo siekti, kad būtų išsiaiškintos visos reikšmingos aplinkybės byloje. Jeigu pareigą įrodinėti turintys valstybės pareigūnai ir institucijos nesurenka neabejotinų kaltinamojo kaltės įrodymų, byloje surinkti duomenys, kuriais grindžiamas kaltinimas, yra abejotini, neišsamūs, neleidžia daryti patikimų išvadų dėl svarbių bylos aplinkybių, kaltinamojo kaltumo, kaltinamasis teismo proceso metu turi būti išteisintas.

131BPK 20 straipsnio 2 dalies nuostata (ar byloje gauti duomenys laikytini įrodymais, nusprendžia teisėjas ar teismas, kurio žinioje yra byla) ir 5 dalies nuostata (įrodymus teismas vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu) įtvirtina išskirtinę teismo kompetenciją nuspręsti, kurie iš byloje esančių duomenų atitinka visus įstatymo reikalavimus ir turi įrodomąją vertę bei kokios išvados jais remiantis darytinos. Teismo proceso dalyvių pateiktų pasiūlymų dėl įrodymų vertinimo ar versijų atmetimas savaime Baudžiamojo proceso kodekso normų nepažeidžia, jeigu teismo sprendimas motyvuotas ir neprieštaringas, o išvados pagrįstos byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma (pvz., kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-89/2014).

132Priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, nagrinėjamos bylos medžiaga ir skundžiamo teismo nuosprendžio turinys rodo, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas bylos įrodymus, juos sugretino tarpusavyje, išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo tiek teisinančias, tiek kaltinančias aplinkybes ir padarė motyvuotas, byloje surinktų ir teisme ištirtų, patikrintų įrodymų visuma pagrįstas išvadas.

133Šioje byloje visi išteisintiesiems inkriminuoti kaltinimai (sukčiavimas, turto pasisavinimas, apgaulingas apskaitos tvarkymas, o taip pat ir dokumentų klastojimas) tarpusavyje susiję, nes visų jų faktinis pagrindas – paslaugų teikimo sandoriai tarp UAB ,,K. M.“ ir įmonių ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“, užfiksuoti kaltinime nurodytose sąskaitose faktūrose.

134Tiek kaltinamajame akte, tiek prokurorės apeliaciniame skunde nurodoma, kad įmonės ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ buvo įsteigtos fiktyviai ir jokių darbų realiai nevykdė, todėl kaltinime nurodytose sąskaitose faktūrose užfiksuoti darbai realiai atlikti nebuvo, sąskaitos faktūros suklastotos. Įmonių ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ faktiniu vadovu buvo S. K., kuris suorganizavo šių įmonių sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių kitų dokumentų, neva patvirtinančių įmonių ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ laivų remonto paslaugų pardavimą bendrovei ,,K. M.“, pagaminimą, dalį kurių pasirašė M. K., ir tokius netikrus dokumentus pateikė UAB ,,K. M.“ direktoriui A. O., kurio nurodymu suklastotos sąskaitos faktūros buvo įtrauktos į UAB ,,K. M.“ buhalterinę apskaitą, siekiant sukčiauti pelno mokesčio sumokėjimo srityje ir įgyti svetimą, UAB ,,K. M.“ priklausantį didelės vertės turtą, ir toks tikslas buvo pasiektas bendrais A. O., S. K. ir M. K. veiksmais. Tokie kaltinimai grindžiami ikiteisminio tyrimo metu duotais S. K. parodymais, kratos S. K. darbo vietoje ir bute bei P. B. L. ir A. Ž. butuose protokoluose užfiksuotais duomenimis, iš Latvijos Respublikos teisėsaugos institucijų gauta medžiaga, liudytojų P. B. L., L. F. ir iš dalies liudytojos A. J. parodymais, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-11-29 nuosprendžiu, Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos 2012-01-23 ir 2012-09-21 raštais, 2010-12-23 ir 2013-07-22 Specialisto išvadomis, procesinių prievartos priemonių taikymo, atliekant telefoninių pokalbių kontrolę ir fiksavimą, protokolo duomenimis.

135Išteisintieji A. O. ir S. K., gindamiesi nuo jiems pareikštų kaltinimų, tiek pirmosios instancijos teisme, tiek papildomai apklausti apeliacinės instancijos teisme parodė, kad 2004-2006 metais įmonės ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ buvo realiai veikiančios kompanijos ir jos atliko laivų remonto darbus pagal UAB ,,K.M.“ užsakymą, jie jokių dokumentų neskalstojo ir svetimo turto nepasisavino.

136Išteisintasis A. O. parodė, kad UAB ,,K. M.“ bendradarbiavo su įmonėmis ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ ir šios UAB ,,K. M.“ užsakymu, kaip subrangovai, atliko laivų remonto darbus ir tai patvirtina bylos medžiaga: UAB ,,K. M.“ dokumentai ir akcininkai, įmonėse ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ dirbę asmenys. UAB ,,K.M.“ už tokias paslaugas su įmonėmis ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ atsiskaitė ir tai įrodo UAB ,,K. M.“ buhalteriniai dokumentai. Jis UAB ,,K. M.“ turto nepasisavino, bendrovėje buhalterinė apskaita buvo vedama, mokesčiai apskaičiuoti ir mokami teisingai (t. 18, b. l. 112-114; t. 19 b. l. 143-144).

137I. S. K. parodė, kad jis nebuvo įmonių ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ vadovu ar jose nedirbo, jokių įmonių ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ dokumentų negamino, nepasirašinėjo ir A. O. surašyti fiktyvias sąskaitas faktūras nesiūlė. Jis daug metų užsiima laivų remontu, todėl ši sritis jam gerai žinoma. Jis žinojo šioje srityje dirbančias įmones ir asmenis, todėl padėdavo įmonės ,,B.G.“ faktiniam vadovui I. J. pasirinkti specialistus iš Ukrainos, nes jam buvo gerai žinoma darbo su ukrainiečiais specifika, be to, jis I. J. padėdavo sutvarkyti reikalus ( - ) banke, nes turėjo pažįstamų. Tačiau nei pinigų, nei jokio kito turto jis nei iš įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“, nei iš UAB ,,K. M.“ negavo ir nepasisavino (t. 18, b. l. 44-45; t. 19, b. l. 144-145).

138Išteisintoji M. K., pasinaudodama savo teise neduoti parodymų, teisme duoti parodymus atsisakė (t. 18, b. l. 112).

139Šios baudžiamosios bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas yra nustatyti, ar įmonės ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ realiai egzistuojančios ir ar paslaugų teikimo sandoriai tarp šių įmonių ir UAB ,,K. M.“ dėl laivų remonto paslaugų pardavimo, užfiksuoti kaltinime nurodytose sąskaitose faktūrose, realiai įvyko, ar UAB ,,K. M.“ iš įmonių ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ gavo kaltinime nurodytose sąskaitose faktūrose nurodytas paslaugas ir ar už jas atsikaitė, ar tokių paslaugų negavo, o sandoriai su šiomis įmonėmis buvo tariamieji (fiktyvūs).

140Tariamojo sandorio sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK) 1.86 straipsnyje, pagal kurį tariamasis sandoris yra sandoris sudarytas tik dėl akių, neketinant sukurti teisinių padarinių. Kasacinio teismo išaiškinta, kad sudarydamos tokį sandorį šalys paprastai siekia sukurti tik išorinį tam tikrų teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ar pabaigos vaizdą. Toks sandoris turi paslėptą (neviešą) šalių suderintą sąlygą – išlygą, jog toks sandoris neturi teisinių padarinių. Esminis tariamojo (fiktyvaus) sandorio požymis yra tai, kad jis realiai nevykdomas (kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-248-686/2015).

141Baudžiamojoje byloje visos faktinės aplinkybės nustatinėjamos remiantis byloje surinktais įrodymais, atitinkančiais BPK 20 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

142Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, byloje atlikusi dalinį įrodymų tyrimą, išanalizavusi ir įvertinusi byloje surinktų ir teisme ištirtų bei patikrintų įrodymų visumą, sprendžia, kad šioje byloje nesurinkta pakankamai neabejotinų įrodymų, kurie patvirtintų, kad paslaugų teikimo sandoriai tarp UAB ,,K. M.“ ir įmonių ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ dėl laivų remonto paslaugų teikimo, užfiksuoti kaltinime nurodytose sąskaitose faktūrose, realiai nebuvo atlikti, t.y. buvo tariamieji (fiktyvūs).

143Visų pirma, pažymėtina, kad šioje byloje išteisintiesiems pateikti kaltinimai siejami su 2004–2006 metų UAB ,,K. M.“ ūkine komercine veikla. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, kad ikiteisminis tyrimas dėl galimo A. O. ir S. K. sukčiavimo (pagal BK 182 straipsnio 2 dalis) buvo pradėtas 2006-11-21, 2010-01-28 toks tyrimas buvo išskirtas į atskirą (1 t. 1 b. l.). Vėliau A. O. ir S. K., o taip pat ir M. K., buvo pateikti nauji įtarimai (dėl turto pasisavinimo ir kt.). Ikiteisminis tyrimas šioje byloje baigtas ir kaltinamasis aktas surašytas 2013-12-19. 2014-01-16 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi byla perduota nagrinėti teisiajame posėdyje (17 t. 172 b. l.). Pakankamai ilgas, beveik 10 metų trunkantis bylos procesas yra objektyvi kliūtis byloje surinkti papildomus duomenis apie UAB ,,K. M.“ 2004–2006 metų darbų apimtis, bendrovės turėtą fizinį ir ekonominį pajėgumą vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ir jų realų įvykdymą. Todėl apie 2004–2006 metais UAB ,,K. M.“ ūkinę komercinę veiklą, bendrovės sutartinius teisinius santykius su kaltinimuose nurodytomis įmonėmis ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ teisėjų kolegija sprendžia pagal nagrinėjamoje byloje surinktus duomenis.

144Šioje byloje nustatyta, kad UAB ,,K. M.“ juridinių asmenų registre įregistruota 2002-12-06. Bendrovės įstatuose nurodytas bendrovės veiklos tikslas – gauti pelną vykdant įstatuose nurodytą įvairią komercinę – ūkinę veiklą, be kita ko, ir susijusią su laivų statyba ir remontu. 2004–2006 metais bendrovės akcininkai buvo A. O., D. D., O. G. V., V. A. M.; direktoriumi buvo A. O. (t. 8, b. l. 177-180; t. 9, b. l. 2-25).

145Iš bylos medžiagos matyti, kad įmonė B.G. užregistruota 2002 m. liepos 11 d. JAV Oregono valstijose kaip ribotos atsakomybės bendrovė (sutrumpintai ,,LLC“). Šios bendrovės įstatuose nurodyta verslo vieta: ( - ), bendrovės nariais ir vadovais įvardinti: ,,W.M.C.“ ir ,,I.C.S.“ (t. 2, b. l. 180, 183, 184, 185). Apeliacinės instancijos teismui išteisintojo S. K. gynėjas papildomai pateikė išrašą iš JAV Oregono valstijos registro apie kompaniją B.G., kuris liudija, kad tokia kompanija realiai 2004–2006 metais veikė ir teikė metinius pranešimus (t. 19, b. l. 114-122). Europolo pateikta informacija, kad kompanija ,,B.G.“ nėra registruota A. įmonių registre, o adresu - ( - ) yra viešbutis (t. 11, b. l. 44), nevertintina kaip ,,B.G.“ fiktyvų egzistavimą patvirtinantis įrodymas, nes byloje nustatyta: pirma, kad ,,BIREX LLC, GMBH“ registruota ne Austrijoje, o JAV O. V.; antra, JAV registruotoms LLC tipo įmonėms nedraudžiama veikti ofšoriniame versle, todėl tokio tipo įmonėms, veikiant už JAV ribų, realiai funkcionuojantis biuras nėra privalomas.

146Byloje esantys rašytiniai duomenys patvirtina, kad bendrovė ,,S.R.LTD“ įsteigta 2005-06-13 Anglijoje kaip uždara akcinė bendrovė (LTD atitinka lietuvišką UAB), bendrovės direktoriumi nurodomas R. V., o įgaliotoju asmeniu, turinčiu teisę atstovauti bendrovę, atlikti, vykdyti visuose pasaulio vietose visus arba kokius nors veiksmus arba tvarkyti įgaliojime nurodytus reikalaus, paskirtas L. F. (t. 1, b. l. 116-199). Prokurorės apeliaciniame skunde nurodoma iš Europolo gauta informacija apie kompaniją ,,S.R.LTD“ (t. 11, b. l. 39-43) taip pat patvirtina ,,S.R.LTD“ realų egzistavimą.

147Apeliacinio skundo argumentas, kad įmonių ,,S.R.LTD“ ir ,,B.G.“ fiktyvų egzistavimą patvirtina tai, kad šios įmonės pagal Lietuvos įstatymus nebuvo Lietuvoje įregistravusios filialų arba nuolatinių buveinių, nemokėjo mokesčių, atmestinas kaip nepagrįstas. Nagrinėjamos bylos dalykas nėra nustatyti, ar įmonės ,,S.R.LTD“ ir ,,B.G.“ Lietuvos Respublikoje vykdė teisėtą ūkinę komercinę veiklą, nes šioje byloje jokie kaltinimai juridiniams asmenims nepateikti. Nustatyti Lietuvoje veikiančias užsienio bendroves, kurios Lietuvoje turėtų registruoti nuolatinę buveinę ir mokėti Lietuvoje pelno mokestį, tačiau to nedaro, turi mokesčių administratorius (Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymas (toliau – MAĮ)). Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal MAĮ 551 straipsnio 5 dalies nuostatas, nuo 2016-01-01 Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją apie užsienio juridinių asmenų jiems suteiktas paslaugas Lietuvoje, jeigu pagal vieną sandorį arba pagal keletą per vienus kalendorinius metus su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių gautų paslaugų vertė yra ne mažesnė kaip 15000 eurų. Nagrinėjamai bylai aktualiu laikotarpiu (2004-2006 metais) tokia pareiga Lietuvos Respublikoje įregistruotiems juridiniams asmenims nustatyta nebuvo. Todėl UAB ,,K. M.“ neturėjo pareigos teikti mokesčių administratoriui duomenis apie bendrovės bendradarbiavimą su užsienio bendrovėmis.

148Taigi teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje surinkti duomenys apie įmones ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“, priešingai nei teigia prokurorė, nepaneigia išteisintųjų teiginių, kad šios įmonės 2004-2006 metais realiai egzistavo.

149Aplinkybę, kad įmonės ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ vykdė realią ūkinę veiklą ir 2004-2006 metais bendradarbiavo su UAB ,,K. M.“ patvirtina ne tik išteisintieji A. O. ir S. K., bet ir byloje apklausti liudytojai.

150Teisėjų kolegija neturi pagrindo kaip nepatikimus vertinti liudytojų Y. K., L. G., S. S., V. K. parodymus arba šios bylos kontekste iš viso nevertinti liudytojų D. D., A. G., V.A. M., I. N., V. V. ir A. D. parodymų.

151BPK 20 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad įrodymais gali būti tokie įrodymai, kurie patvirtina arba paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai. Pagal šią BPK nuostatą, tiek tiesioginiai, tiek netiesioginiai įrodymai turi įrodomąją vertę ir jais gali būti grindžiamas tiek išteisinamasis, tiek apkaltinamasis nuosprendis. Visų apeliaciniame skunde minimų liudytojų parodymai yra tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su šioje byloje nagrinėjamais įvykiais, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai jais vadovavosi, nustatinėdamas faktines bylos aplinkybes.

152Pagal teismų praktiką asmenų (kaltinamojo, nukentėjusiojo, liudytojo) parodymai pripažįstami įrodymais tuo atveju, kai jie gauti nepažeidžiant įstatyme nustatytos tvarkos ir yra duoti pirmosios ar apeliacinės instancijos teismo posėdyje arba ikiteisminio tyrimo teisėjui. Kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo pirmiau duoti parodymai ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui nėra savarankiškas įrodymų šaltinis, tačiau šiais duomenimis galima patikrinti kitus byloje surinktus įrodymus, be to, jie padeda formuoti teismo vidinį įsitikinimą (kasacinės nutartys Nr. 2K-592/2010, 2K-461/2011, 2K-545/2012, 2K-245-693/2016).

153Šioje byloje apklausti liudytojai V. V. ir A. D. patvirtino faktą, kad UAB „K. M.“ samdė subrangovus darbams atlikti, liudytojai D. D., V. A. M. ir I. N. (UAB „K. M.“ akcininkai) nurodė, kad 2004-2006 metais UAB „K. M.“ subrangovais buvo įmonės „B.G.“, „S.R.LTD”. Liudytoja A.G. patvirtino, kad UAB „K. M.“ buhalterinėje apskaitoje buvo atvaizduotas laivų remonto paslaugų pirkimas iš užsienio įmonių „B.G.“, „S.R.LTD” ir su šiomis įmonėmis buvo atsiskaitoma. Šios liudytojos parodymus pavirtina rašytiniai bylos įrodymai: sutartys, atliktų darbų priėmimo aktai, mokėjimo dokumentai.

154Liudytojai Y. K., L. G., V. K. paliudijo, kad jie dirbo įmonėje „B.G.“, o liudytojai S. S. ir L. F. parodė, kad jie turėjo dabinių santykių su įmone „S.R.LTD”. Prokurorė, šių liudytojų parodymus vertina kaip nepatikimus, nes liudytojai nepateikė jų darbą užsienio kompanijose patvirtinančių dokumentų. Šiame kontekste teisėjų kolegija pažymi, kad liudytojai, duodami parodymus, neturi pareigos pateikti jų parodymus patvirtinančius daiktinius ar rašytinius įrodymus. Pagal teismų praktiką išvada dėl asmenų (kaltinamųjų, nukentėjusiųjų, liudytojų) parodymų patikimumo daroma įvertinus jų gavimo šaltinį, gavimo būdą (ar jie duoti gera valia, be pašalinės įtakos sugebant būti pakankamai objektyviems dėl nagrinėjamos bylos aplinkybių), parodymų nuoseklumą, detalumą, išsamumą, logiškumą ir sulyginus juos su kitais byloje esančiais įrodymais gautais iš skirtingų šaltinių (kasacinė praktika 2K-589/2006, 2K-440/2010, 2K-309/2011 ir kitose bylose). Teisėjų kolegijos vertinimu, liudytojų Y. K., L. G., V. K. ir S. S., L. F. parodymai apie jų darbinius santykius su įmonėmis „B.G.“, „S.R.LTD” yra pakakamai išsamūs ir logiški, neprieštarauja tarpusavyje ir atitinka kitus byloje surinktus rašytinius įrodymus. Byloje nėra duomenų, kad paminėti liudytojai būtų suinteresuoti nagrinėjamos bylos baigtimi, todėl nėra pagrindo jų parodymus vertinti kaip nepatikimus.

155Nagrinėjamoje byloje yra rašytiniai dokumentai: sutartys tarp UAB „K. M.“ ir įmonių ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ dėl darbų atlikimo, kuriose numatyti darbai, darbų atlikimo terminai, kaina, atsiskaitymas, atliktų darbų priėmimo aktai, įmonių „B.G.“ bei „S.R.LTD“ sąskaitos faktūros, liudijančios, kad šios įmonės pagal UAB „K. M.“ užsakymą atliko darbus.

156Apeliaciniame skunde teigiama, kad byloje esančios ir kaltinime nurodomos ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ sąskaitos faktūros yra netikros, jas bendrai veikdami pagamino S. ir M. K..

157S. K. šioje byloje buvo kaltinamas, kad jis kompiuterine technika pagamino 18 kaltinime nurodytų netikrų įmonės ,,B.G.“ sąskaitų faktūrų, kuriose buvo nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad įmonė ,,B.G.“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko laivų remonto paslaugų už 194 265 eurų ( 666 556,13 Lt); taip pat kad jis kompiuterine technika pagamino kaltinime nurodytas 32 netikras įmonės ,,S.R.LTD“ sąskaitas faktūras, kuriose buvo nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad įmonė ,,S.R.LTD“ pardavė, o UAB ,,K. M.“ nupirko laivų remonto paslaugų už 424 601 eurų (1 466 062,33 Lt). Šiame kontekste pažymėtina, kad netikro dokumento pagaminimas suprantamas kaip pagaminimas visiškai naujo žinomai melagingo dokumento, t.y. tokio, kuris tikrovėje neegzistuoja. Kitaip tariant, kaltininkas neteisėtai visą dokumentą, kuriame įtvirtina tikrovės neatitinkanti informacija, surašo, atspausdina ar kitokiais būdais sukuria siekdamas išleisti tokį dokumentą į teisinę apyvartą kaip autentišką.

158Nagrinėjamoje byloje įmonių „B. G.“ bei „S. R.LTD“ neva fiktyvių sąskaitų faktūrų pagaminimo aplinkybės, t.y. kur, kada ir kokiu būdu galimai neteisėtai pagamino kaltinime nurodytas įmonių „B.G.“ bei „S.R.LTD“ sąskaitas faktūras, nenustatytos. Kaltinime nurodyta aplinkybė, kad tokias sąskaitas faktūras kompiuterine technika pagamino S. K., nepagrįsta šios bylos įrodymais. Prokurorės apeliaciniame skunde nurodomas S. K. atžvilgiu priimtas apkaltinamasis Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-11-29 nuosprendis neįrodo, kad šioje byloje kaltinime nurodytas konkrečias sąskaitas faktūras neteisėtai pagamino S. K.. Kiekvienoje byloje sprendžiant asmens kaltumo, nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo klausimus, teismas atitinkamas išvadas grindžia konkrečiais tos bylos duomenimis. Klaipėdos miesto apylinkės teismo apkaltinamasis 2010-11-29 nuosprendis buvo priimtas dėl S. K. ir kitų asmenų padarytų nusikalstamų veikų, kurių kaltės klausimas šioje byloje pakartotinai nesprendžiamas. Nagrinėjamoje byloje vertinami tik šioje byloje surinkti įrodymai ir pasisakoma tik dėl šioje byloje konkretiems asmenims inkriminuotų nusikalstamų veikų. Kaip jau buvo minėta, šioje byloje jokių įrodymų, patvirtinančių, kad S. K. pagamino įmonių „B.G.“ bei „S.R.LTD“ sąskaitas faktūras, nesurinkta.

159Sutiktina su prokurorės apeliacinio skundo argumentais, kad byloje yra objektyvus įrodymas – Lietuvos teismo ekspertizės centro Klaipėdos skyriaus 2013-07-22 Specialisto išvada Nr. 11K-364(12), kuria nustatyta, kad tirti pateiktose UAB „K. M.“ 7 sąskaitose, V. K. vardu pasirašė M. K.. Tačiau šiame kontekste teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinėje praktikoje ne kartą pabrėžta, kad ne bet kokie duomenų iškraipymai daro veiką pavojingą ir nusikalstamą. Jei dokumente įrašyti tikrovės neatitinkantys faktai negali pažeisti fizinių ar juridinių asmenų teisių arba sukelti minėtiems asmenims ar valstybei teisiškai reikšmingų padarinių, toks dokumento suklastojimas nėra pavojinga veika baudžiamųjų įstatymų požiūriu, nes negali padaryti žalos reikšmingoms asmeninėms ar visuomeninėms vertybėms, taigi neužtraukia baudžiamosios atsakomybės (kasacinė nutartis baudžiamoje byloje Nr. 2K–7–47–895/2016).

160Šioje byloje susiejus surinktus rašytinius įrodymus apie įmonių ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ įsteigimą ir jų veiklos pobūdį, liudytojų D. D., V.A. M., I. N., V. V. ir A. D., A. G., Y. K., L. G., S. S., V. K. parodymus, byloje esančias sutartis tarp UAB „K. M.“ ir įmonių ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ dėl darbų atlikimo, atliktų darbų priėmimo aktus ir sąskaitas faktūras, liudijančius tokių darbų atlikimą, į vientisą grandinę, įvertinus aplinkybę, kad byloje neįrodyta, kad įmonių „B.G.“ ir „S.R.LTD” sąskaitos faktūros yra netikros, teisėjų kolegija šios bylos kontekste daro išvadą, kad 2004-2006 m. laikotarpiu tarp UAB ,,K. M.“ ir įmonių „B.G.“ bei „S.R.LTD“ sandoriai buvo realūs ir ūkinės operacijos tarp minėtų įmonių, atvaizduotos kaltinime nurodytose sąskaitose faktūrose, buvo atliktos.

161Prokurorė apeliaciniame skunde teigia, kad įmonių ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ faktinis vadovas buvo S. K., o ne I. J., kaip nurodė išteisintieji. Šis apeliantės teiginys taip pat nėra pagrįstas neabejotinais bylos įrodymais.

162Tiek išteisintieji, tiek liudytojai V. A. M., I. N., Y. K., L. G., S. S., V. K. teisme nurodė, kad užsienio bendrovėms ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ vadovavo I. J.. I. J. šioje byloje apklaustas nebuvo (2008-06-13 mirė). Teisme kaip liudytoja apklausta I. J. žmona patvirtino, kad jos vyras ir S. K. buvo pažįstami ir šis lankė jos vyrą, kai pastarasis sirgo, ir jam padėjo. Liudytoja negalėjo nei patvirtinti, nei paneigti aplinkybės, kad jos vyras dirbo užsienio firmose (t. 14, b. l. 27-29). Iš bylos medžiagos matyti, kad kratos S. K. bute ir darbo vietoje metu buvo rasti ir paimti įvairūs ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ dokumentai, susiję su šių įmonių ir UAB „K. M.“ bendradarbiavimu. Tokie bylos duomenys ir byloje esančių telefoninių pokalbių tarp išteisintųjų S. K. ir A. O. išklotinės leidžia daryti išvadą, kad S. K. veikė įmonių ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ interesais, tačiau šie bylos duomenys nepaneigia išteisintųjų teiginių, kad tokiu būdu S. K. padėjo sergančiam I. J..

163Šioje byloje kaltinimas dėl sukčiavimo, turto pasisavinimo ir apgaulingos apskaitos vedimo buvo grindžiamas FNTT prie LR VRM 2010-12-23 specialisto išvada Nr. 5-1/176 dėl UAB ,,K.M.“ ūkinės finansinės veiklos, kurioje buvo konstatuota, kad pagal UAB ,,K. M.“ apskaitos dokumentus ir registrus nebuvo galima iš dalies nustatyti 2004–2006 metų UAB ,,K. M.“ veiklos, turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. UAB ,,K. M.“ buhalterinėje apskaitoje pagal įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ vardu išrašytas sąskaitas faktūras 2004–2006 metais nepagrįstai padidino sąnaudas 213 2619 Lt, papildomai priskaičiuojama sumokėti į biudžetą 319 893 pelno mokesčio (t. 8, b. l. 7–13).

164Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama bylą apeliacine tvarka nustatė, kad tokia specialisto išvada negali būti laikoma patikimu įrodymu, nes užduotyje atlikti objektų tyrimą a priori buvo nurodyta, kad sandoriai tarp UAB ,,K. M.“ ir ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ realiai nėra įvykę. Tai patvirtino ir teisme apklausta, tyrimą atlikusi ir išvadą pateikusi specialistė A. S..

165Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, siekdama nustatyti visas reikšmingas aplinkybes byloje ir pašalinti bet kokias abejones dėl UAB ,,K. M.“ sudarytų sandorių realumo, byloje paskyrė naują ,,K. M.“ buhalterinę finansinę ekspertizę. Lietuvos teismo ekspertizių centro ekspertė, ištyrusi UAB ,,K. M.“ dokumentus, 2016-03-29 Ekspertizės akte Nr. 11-391 (16) davė dvi sąlygines išvadas: viena išvada taikytina tuo atveju, jei byloje būtų nustatyta, kad sandoriai 2004-2006 m. laikotarpiu tarp UAB ,,K. M.“ ir įmonių „B.G.“ bei „S.R.LTD“ buvo realūs, ir kita išvada, tuo atveju, jeigu būtų nustatyta, kad tokie sandoriai tarp įmonių buvo fiktyvūs ir suklastoti (t. 19, b. l. 186-199).

166Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijai konstatavus, kad 2004-2006 m. laikotarpiu sandoriai tarp UAB ,,K. M.“ ir įmonių „B.G.“ bei „S.R.LTD“ buvo realūs ir ūkinės operacijos tarp UAB „K. M.“ ir kompanijų „B.G.“ bei „S.R.LTD“, atvaizduotos kaltinime nurodytose sąskaitose faktūrose, buvo atliktos, teisėjų kolegija vadovaujasi Ekspertizės akte Nr. 11-391 (16) nurodytomis išvadomis, nurodytomis pirmuoju, antruoju, trečiuoju, ketvirtuoju ir penktuoju klausimu, t.y., kad UAB „K. M.“ buhalterinė apskaita buvo tvarkoma laikantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr.574) reikalavimų. 2004-2006 m. laikotarpiu buhalterinių dokumentų duomenyse atsispindi UAB „K. M.“ sutarčių su kompanijomis „B.G.“ bei „S.R.LTD“ įvykdymas bendrai 2.132.618,48 Lt (617.649,00 EUR) sumai (smulkiau nurodyta 3 priede), pagal pateiktus dokumentus galima visiškai nustatyti UAB „K.M.“ veiklą, įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą. UAB „K.M.“ teisingai apskaičiavo ir sumokėjo Pelno mokestį. Pateiktose sąskaitose PVM tarifas nurodytas 0 %, todėl jo skaičiuoti ir mokėti nereikėjo. UAB „K.M.“ žalos valstybės biudžetui nepadarė (t. 19, b. l. 186-199).

167Įvertinus šiame teismo procesiniame sprendime aptartus įrodymus, teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje byloje surinkti įrodymai nepatvirtina A. O., S. K. ir M. K. pareikšto kaltinimo dėl sukčiavimo mokesčių srityje (BK 182 straipsnio 2 dalis) ir A. O. pareikšto kaltinimo dėl apgaulingos UAB „K. M.“ apskaitos tvarkymo (BK 222 straipsnio 1 dalis), todėl jie pagrįstai dėl paminėtų kaltinimų išteisinti.

168Taip pat byloje nėra surinkta pakankami neabejotinų įrodymų, kad A. O., padedant S. K. ir M. K., pasisavino AB „K. M.“ didelės vertės turtą. Šioje byloje nepaneigti išteisintųjų A. O. ir S. K. parodymai, kad jie padėjo „B.G.“ bei „S.R.LTD“ faktiniam vadovui I. J., t.y. pastarojo prašymu paimdavo pinigus iš „B.G.“ bei „S.R.LTD“ sąskaitų banke Latvijoje ir parvežęs juos atiduodavo I.J.. Šios reikšmingos bylai aplinkybės objektyviai patikrinti nėra galimybės, nes I. J. yra miręs. Todėl vadovaujantis in dubio pro reo principu, visos abejonės ir neaiškumai, kurių pašalinti nėra galimybės, vertinami išteisintųjų naudai.

169Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad AB „K.M.“ akcininkai dėl bendrovės atsiskaitymų su įmonėmis „B.G.“ bei „S.R.LTD“ direktoriui A. O. jokių pretenzijų nereiškia, priešingai, tvirtina, kad su įmonėmis „B.G.“ bei „S.R.LTD“ buvo atsiskaitoma už realiai šių įmonių UAB „K. M.“ užsakymu atliktus darbus, ekspertizės aktu nustatyta, kad 2004-2006 m. laikotarpiu buhalterinių dokumentų duomenyse atsispindi UAB „K. M.“ sutarčių su kompanijomis „B.G.“ bei „S.R.LTD“ įvykdymas bendrai 2 132 618,48 Lt (617 649,00 EUR) sumai, sprendžia, kad šioje byloje neįrodyta, kad A. O., kaip UAB „K. M.“ direktorius, savo veiksmais, padedant S. K. ir M. K., pasisavino svetimą, UAB „K. M.“ priklausantį turtą ir padarė šiai bendrovei turtinę žalą. Todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad A. O. pagrįstai išteisintas ir pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, o S. K. ir M. K. pagrįstai išteisinti pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį.

170Apibendrinant tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje byloje surinktų ir teisme išnagrinėtų įrodymų visetas nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados, kad byloje neįrodyta, kad A. O., S. K. ir M. K. padarė jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas, todėl tenkinti prokurorės apeliacinį skundą jame nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo. Apeliacinis skundas atmetamas.

171Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

172Klaipėdos apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės apeliacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. - S. K. (S. K.) išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 3. - A. O. (A. O.) išteisintas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 183 straipsnio 2... 4. - M. K. išteisinta pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, 24... 5. S. K. ir M. K. byla pagal BK 300 straipsnio 3 dalį nutraukta suėjus... 6. Klaipėdos AVMI civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtu.... 7. Teisėjų kolegija,... 8. S. K. buvo kaltinamas ir perduotas teismui:... 9. - pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, už tai, kad apgaule panaikino didelės... 10. S. K., būdamas faktiniu užsienio įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ vadovu,... 11. S. K., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, organizavo įmonių ,,B.G.“,... 12. Taip pat S. K. kompiuterine technika pagamino netikras įmonės ,,S.R.LTD“... 13. S. K. tęsdamas nusikalstamą veiką įmonės ,,B.G.“ dokumentus pateikė... 14. S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, ,,B.G.“ dokumentus – sąskaitas: ( -... 15. S. K., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, perdavė A. O. netikras įmonės... 16. A. O. nurodymu minėtas įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ sąskaitas faktūras... 17. - Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2004 metus 89 langelyje nurodant... 18. - Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2005 metus 89 langelyje nurodant... 19. -Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2006 metus 56 langelyje nurodant... 20. UAB ,,K. M.“ Metinės pelno mokesčio deklaracijos už 2004 m., 2005 m., 2006... 21. - pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį, už tai, kad... 22. S. K. pasiūlė A. O. pateikti sąskaitas faktūras su įrašytais melagingais... 23. S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, organizavo įmonių ,,B.G.“,... 24. S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, įmonės ,,B.G.“ dokumentus pateikė... 25. S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, perdavė A. O. netikras įmonės... 26. A. O., tęsdamas nusikalstamą veiką, žinodamas, kad minėti dokumentai yra... 27. S. K. faktiškai valdydamas įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ sąskaitas... 28. Tokiu būdu S. K. kartu su A. O. ir M. K., UAB ,,K. M.“ vardu imitavę... 29. A. O. buvo kaltinamas ir perduotas teismui:... 30. - pagal BK 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad apgaule panaikino didelės... 31. A. O., būdamas UAB ,,K. M.“, kodas ( - ), direktoriumi, 2004–2006 metais,... 32. S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, organizavo įmonių ,,B.G.“,... 33. S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, įmonės ,,B.G.“ dokumentus pateikė... 34. S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, ,,B.G.“ dokumentus – sąskaitas: ( -... 35. S. K., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, perdavė A. O. netikras įmonės... 36. A. O. nurodymu minėtas įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ sąskaitas faktūras... 37. - Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2004 metus 89 langelyje nurodant... 38. - Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2005 metus 89 langelyje nurodant... 39. - Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2006 metus 56 langelyje nurodant... 40. UAB ,,K. M.“ Metinės pelno mokesčio deklaracijos už 2004 m., 2005 m., 2006... 41. - pagal BK 183 straipsnio 2 dalį už tai, kad pasisavino didelės vertės... 42. A. O., būdamas UAB ,,K. M.“ direktoriumi, 2004–2006 metais, tiksliai... 43. S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, organizavo įmonių ,,B.G.“,... 44. S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, įmonės ,,B.G.“ dokumentus pateikė... 45. S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, perdavė A. O. netikras įmonės... 46. A. O., tęsdamas nusikalstamą veiką, žinodamas, kad minėti dokumentai yra... 47. S. K. faktiškai valdydamas įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ sąskaitas... 48. Taigi A. O., padedant S. K. ir M. K., UAB ,,K. M.“ vardu imitavę paslaugų... 49. - pagal BK 222 straipsnio 1 dalį už tai, kad apgaulingai tvarkė apskaitą... 50. A. O., būdamas UAB ,,K. M.“ direktoriumi, pagal 2001-11-06 Lietuvos... 51. - UAB ,,K. M.“ buhalterinėje apskaitoje panaudojo aiškiai netikras įmonės... 52. - UAB ,,K. M.“ buhalterinėje apskaitoje panaudojo aiškiai netikras įmonės... 53. Dėl anksčiau išvardytų pažeidimų negalima iš dalies nustatyti... 54. M. K. buvo kaltinama ir perduota teismui:... 55. - pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad padėjo... 56. M. K. (buvusi pavardė B.), veikdama bendra tyčia bendrininkų grupe su UAB... 57. Bendrininkų grupės narys S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, organizavo... 58. S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, įmonės ,,B.G.“ dokumentus pateikė... 59. S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, perdavė A. O. netikras įmonės... 60. A. O. nurodymu minėtas įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ sąskaitas faktūras... 61. - Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2004 metus 89 langelyje nurodant... 62. - Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2005 metus 89 langelyje nurodant... 63. - Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje už 2006 metus 56 langelyje nurodant... 64. UAB ,,K. M.“ Metinės pelno mokesčio deklaracijos už 2004 m., 2005 m., 2006... 65. Taigi M. K. padėjo S. K. ir A. O. apgaule UAB ,,K. M.“ naudai panaikinti... 66. - pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį už tai, kad padėjo... 67. M. K., veikdama bendra tyčia bendrininkų grupe su UAB „K. M.“... 68. S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, organizavo įmonių ,,B.G.“,... 69. S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, įmonės ,,B.G.“ dokumentus pateikė... 70. S. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, perdavė A. O. netikras įmonės... 71. A. O., tęsdamas nusikalstamą veiką, žinodamas, kad minėti dokumentai yra... 72. S. K. faktiškai valdydamas įmonių ,,B.G.“, ,,S.R.LTD“ sąskaitas... 73. Tokiu būdu M. K. kartu su S. K., UAB ,,K. M.“ vardu imitavę paslaugų... 74. Be to, S. K. ir M. K. buvo kaltinami ir perduoti teismui pagal BK 300... 75. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. kovo 23 d. nuosprendžiu išteisino: S. K.... 76. Klaipėdos apygardos prokuratūros skyriaus prokurorė apeliaciniame skunde... 77. S. K. pripažinti kaltu ir nuteisti:... 78. - pagal BK 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams;... 79. - pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 183 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 3... 80. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti... 81. A. O. pripažinti kaltu ir nuteisti:... 82. - pagal BK 222 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1 metams;... 83. - pagal BK 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 2 metams;... 84. - pagal BK 183 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 3 metams.... 85. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti... 86. M. K. pripažinti kalta ir nuteisti:... 87. - pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 1... 88. - pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 183 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 1... 89. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti... 90. T. K. AVMI pareikštą 319 893 Lt (92 647,42 eurų) civilinį ieškinį.... 91. Prokurorė, nesutikdama su skundžiamu teismo nuosprendžiu, teigia, kad... 92. Apeliaciniame skunde teigiama, kad kaltinime nurodytų darbų neatliko... 93. Skunde nurodoma, kad liudytojų Y. K., L. G., S. S., V. K. parodymai yra... 94. Kaltinamiesiems pareikštų kaltinimų nepaneigia ir liudytojai D. D., A. G.,... 95. Apeliantės nuomone, išteisintųjų S. K. ir A. O. teisme pateikta versija,... 96. Ikiteisminio tyrimo metu 2007-03-15 apklaustas įtariamuoju S. K. parodė, kad... 97. Ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu liudytojas P. B. L. parodė,... 98. Liudytojas L. F. ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu parodė,... 99. Visi „B.G“ ir „S.R.LTD” įmonių dokumentai, spaudai ir schemą dėl... 100. Byloje esantis Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-11-29 nuosprendis... 101. Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos... 102. 2010-12-23 Specialisto išvadoje Nr. 5-1/176 dėl UAB „K. M.“ ūkinės... 103. Byloje esančių telefoninių pokalbių turinys ir Latvijos Respublikos... 104. Liudytoja apklausta I. J. žmona parodė, kad jos vyras I. J. mirė 2008-06-13,... 105. Lietuvos teismo ekspertizės centro Klaipėdos skyriaus 2013-07-22 Specialisto... 106. Apeliantės nuomone, aptartų bylos duomenų visuma paneigia išteisintųjų... 107. Kaltinimuose nurodytu laikotarpiu UAB „K. M.“ direktoriumi buvo A. O.,... 108. Byloje surinktų įrodymų visuma patvirtina, kad S. K., A. O. ir M. K.... 109. Išteisintojo S. K. gynėjas advokatas Marius Liatukas atsikirtimuose į... 110. Gynėjo atsikirtimuose detaliai ir išsamiai dėstomi byloje surinkti įrodymai... 111. Išteisintosios M. K. gynėjas advokatas Marius Endzinas atsikirtimuose į... 112. Gynėjo atsikirtimuose nurodoma, kad M. K. negali būti nuteista pagal BK 24... 113. Išteisintojo A. O. gynėja advokatė Natalija Fočenkova atsikirtimuose į... 114. Gynėjos teigimu, prokurorės apeliaciniame skunde bandoma pakeisti... 115. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje dalyvavęs prokuroras prašė... 116. Išteisintasis A. O. ir jo gynėja, išteisintųjų S. K. ir M. K. gynėjai... 117. Klaipėdos apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus... 118. Nagrinėjamoje byloje A. O. ir S. K. buvo kaltinami ir perduoti teismui pagal... 119. taip pat A. O. buvo kaltinamas ir perduotas teismui pagal BK 183 straipsnio 2... 120. be to, A. O. buvo kaltinamas ir perduotas teismui pagal BK 222 straipsnio 1... 121. S. K. ir M. K. buvo kaltinami ir perduoti teismui dar ir pagal BK 300... 122. Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs ir įvertinęs byloje surinktus... 123. Klaipėdos apygardos teismo nuosprendį apskundė prokurorė. Prokurorė... 124. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu nei prokuroras, nei... 125. Todėl teisėjų kolegija skundžiamą pirmosios instancijos teismo nuosprendį... 126. Minėta, kad šioje byloje prokurorė skundžia pirmosios instancijos teismo... 127. Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo... 128. Pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (įstatymo redakcija galiojusi veikos padarymo... 129. BK 222 straipsnio 1 dalis numato baudžiamąją atsakomybę tam, kas... 130. BK 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pagal baudžiamąjį įstatymą asmuo... 131. BPK 20 straipsnio 2 dalies nuostata (ar byloje gauti duomenys laikytini... 132. Priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, nagrinėjamos bylos medžiaga ir... 133. Šioje byloje visi išteisintiesiems inkriminuoti kaltinimai (sukčiavimas,... 134. Tiek kaltinamajame akte, tiek prokurorės apeliaciniame skunde nurodoma, kad... 135. Išteisintieji A. O. ir S. K., gindamiesi nuo jiems pareikštų kaltinimų,... 136. Išteisintasis A. O. parodė, kad UAB ,,K. M.“ bendradarbiavo su įmonėmis... 137. I. S. K. parodė, kad jis nebuvo įmonių ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ vadovu ar... 138. Išteisintoji M. K., pasinaudodama savo teise neduoti parodymų, teisme duoti... 139. Šios baudžiamosios bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas yra... 140. Tariamojo sandorio sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso... 141. Baudžiamojoje byloje visos faktinės aplinkybės nustatinėjamos remiantis... 142. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, byloje atlikusi dalinį... 143. Visų pirma, pažymėtina, kad šioje byloje išteisintiesiems pateikti... 144. Šioje byloje nustatyta, kad UAB ,,K. M.“ juridinių asmenų registre... 145. Iš bylos medžiagos matyti, kad įmonė B.G. užregistruota 2002 m. liepos 11... 146. Byloje esantys rašytiniai duomenys patvirtina, kad bendrovė ,,S.R.LTD“... 147. Apeliacinio skundo argumentas, kad įmonių ,,S.R.LTD“ ir ,,B.G.“ fiktyvų... 148. Taigi teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje surinkti duomenys... 149. Aplinkybę, kad įmonės ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“ vykdė realią ūkinę... 150. Teisėjų kolegija neturi pagrindo kaip nepatikimus vertinti liudytojų Y. K.,... 151. BPK 20 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad įrodymais gali būti tokie įrodymai,... 152. Pagal teismų praktiką asmenų (kaltinamojo, nukentėjusiojo, liudytojo)... 153. Šioje byloje apklausti liudytojai V. V. ir A. D. patvirtino faktą, kad UAB... 154. Liudytojai Y. K., L. G., V. K. paliudijo, kad jie dirbo įmonėje „B.G.“, o... 155. Nagrinėjamoje byloje yra rašytiniai dokumentai: sutartys tarp UAB „K. M.“... 156. Apeliaciniame skunde teigiama, kad byloje esančios ir kaltinime nurodomos... 157. S. K. šioje byloje buvo kaltinamas, kad jis kompiuterine technika pagamino 18... 158. Nagrinėjamoje byloje įmonių „B. G.“ bei „S. R.LTD“ neva fiktyvių... 159. Sutiktina su prokurorės apeliacinio skundo argumentais, kad byloje yra... 160. Šioje byloje susiejus surinktus rašytinius įrodymus apie įmonių ,,B.G.“... 161. Prokurorė apeliaciniame skunde teigia, kad įmonių ,,B.G.“ ir ,,S.R.LTD“... 162. Tiek išteisintieji, tiek liudytojai V. A. M., I. N., Y. K., L. G., S. S., V.... 163. Šioje byloje kaltinimas dėl sukčiavimo, turto pasisavinimo ir apgaulingos... 164. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama bylą... 165. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, siekdama nustatyti visas... 166. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijai konstatavus, kad 2004-2006... 167. Įvertinus šiame teismo procesiniame sprendime aptartus įrodymus, teisėjų... 168. Taip pat byloje nėra surinkta pakankami neabejotinų įrodymų, kad A. O.,... 169. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad AB „K.M.“ akcininkai dėl... 170. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 171. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 172. Klaipėdos apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus...