Byla 2-349-867/2014
Dėl daikto išreiklavimo iš svetimo neteisėto valdymo ir nuosavybės teisių pripažinimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja I.Sakalauskaitė, sekretoriaujant J.Skuodienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei O. K., atsakovei V. M., atsakovų atstovei advokatei I. B. – Gaižiūnienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovams R. S. ir V. M. dėl daikto išreiklavimo iš svetimo neteisėto valdymo ir nuosavybės teisių pripažinimo ir

Nustatė

2ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimą išreikalauti turtą iš svetimo neteisėto valdymo ir pripažinti jam nuosavybės teises į pastatus: 32,41m2 bendro ploto pastatą – sodo pastatą, vidutinės rinkos vertė 16900,00Lt, pastatą – sandėlį, vidutinė rinkos vertė 3,370 Lt ir kitą statinį (inžinerinį)-šulinį, vidutinės rinkos vertė 150,00Lt. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad jis gyvendamas JAV, mirus jo motinai R. M., negalėjo atvykti į Lietuvą, todėl atsakovei V. M. išdavė įgaliojimą tvarkyti po jo motinos mirties likusio nekilnojamojo turto – 0,069ha žemės sklypo, esančio ( - ) Klaipėdos r., paveldėjimo dokumentus bei ant žemės sklypo esančių statinių įteisinimo ir šio turto pardavimo klausimams. Nurodo, kad ( - ) buvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas Nr. ( - ), kurio pagrindu atsakovė V. M., jo vardu įregistravo nuosavybės teises į 0,069ha žemės sklypą, esantį ( - ) k., Klaipėdos r., tačiau 2011-03-28 atsakovė šį žemės sklypą neteisėtai pardavė savo sūnui atsakovui R. S.. 2013-06-04 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu nuo sudarymo momento žemės sklypo 2011-03-28 pirkimo – pardavimo sutartis Nr.M-1437 buvo pripažinta negaliojančia ir taikyta restitucija, o žemės sklypas grąžintas jo nuosavybėn. Atsakovei V. M. išduotu įgaliojimu jis buvo pavedęs sutvarkyti ne tik žemės sklypo paveldėjimo dokumentus, bet taip pat jo vardu užsakyti ir suderinti ant žemės sklypo, esančių neįteisintų statinių: pastato – sodo namo ir pastato – sandėlio bei šulinio, projektus ir šiuos statinius įteisinti ir įregistruoti jo vardu, tačiau atsakovė sudariusi neteisėta pirkimo – pardavimo sutartį dėl žemės pardavimo savo sūnui R. S., jo vardu įregistravo žemės sklype esančius statinius, tai yra pastatą - sodo namą, pastatą – sandėlį ir kitą statinį (inžinerinį)-šulinį. Mano, kad atsakovas R. S., yra neteisėtas pastatų valdytojas, nes minėti statiniai yra pastatyti 1983m., nes šiuos statinius pastatė ir valdė jo motina, tačiau iki pat motinos mirties pastatai nebuvo įteisinti, todėl paveldėjimo teisės liudijime pastatai ir nebuvo nurodyti. Apie tai, kad ant žemės sklypo buvo pastatai jam buvo žinoma, todėl jis atsakovei išduotu įgaliojimu ir įgaliojo ją įteisinti statinius, o vėliau juos įregistruoti jo vardu, todėl reiškia vindikacinį ieškinį dėl ant žemės sklypo pastatytų statinių išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo ir nuosavybės teisių į pastatą – sodo namą, pastatą – sandėlį ir kitą statinį (inžinerinį)-šulinį, pripažinimo jo nuosavybe.

3Atsakovė V. M. teismui pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti ir nepriklausomai nuo teismo sprendimo, netenkinti reikalavimo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nes ieškovas nebandė spręsti ginčo ne teismine tvarka ir priteisti iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad R. S. priklauso pastatas – sodo pastatas, pastatas – sandėlis bei šulinys, esantys ( - ) Klaipėdos r. Šie statiniai iki R. S. juos statant, niekada nebuvo ieškovo statyti, nei remontuoti, nei naudoti. Ieškovo tėvai į JAV emigravo dar 1996m, o žemės sklypas iki mirties nuosavybės teise priklausė ieškovo motinai, todėl jei kokie statiniai ir buvo sklype, tai per dvidešimt metų nuo emigravimo iki ieškinio pateikimo, neaišku kokios būklės ir kokios vertės šie pastatai buvo. Mano, kad statiniai teisėtai įregistruoti 2012-07-04 jų senus, menkaverčius, susidėvėjusius turbūt 100 procentų, be jokios priežiūros po dvidešimt metų likučius naujai pastačius, rekonstravus. Nurodo, kad šiuos statinius statė atsakovo R. S., jos ir jos sesers R. M. lėšomis, savo giminių bei draugų darbu. Statinių statyba prasidėjo 2011m., kai R. S. nusipirko žemės sklypą, o įregistravo 2012m. rugpjūtį. Mano, kad ieškovas neteisėtai nori užvaldyti ar pasipelnyti iš atsakovui priklausančių statinių, kai prie jų neprisidėjo nei darbu, nei lėšomis. Įgaliojime nurodyti punktai nėra įrodymas, kad žemės sklype buvo statiniai ir kokios būklės pastatai buvo, jeigu jie buvo. Nurodo, kad jos pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad statiniai teisėtai yra įregistruoti atsakovo vardu, nes yra pateiktas įrodymas, kad statinių statyba buvo teisėta. Atsakovė 2014-05-12 pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė spręsti ar ji yra tinkama proceso šalis, nes mano, kad ieškinys pareikštas ne tam asmeniu ir ji neturi pareigos atsakyti, nes ginčo statiniai yra registruoti atsakovo R. S. vardu ir ji niekada nesiekė įgyti nuosavybės teisių į šiuos statinius. (b.l. 51-52, 83).

4Atsakovas R. S. teismui pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė analogiškas aplinkybes kaip ir atsakovės V. M. atsiliepime (b.l 87-88).

5Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti visiškai ieškinyje nurodytais pagrindais. Papildomai paaiškino, kad ieškovas išduodamas įgaliojimą pasitikėjo V. M., nes ji buvo jo tėvo žmonos sesuo, be to, ji dirbo nekilnojamojo turto agentūroje ir žinojo, kad yra tie statiniai, ir žinojo kaip jie gali būti įteisinti bei parduoti. Atsakovei V. M. buvo išduotas paveldėjimo liudijimas į žemės sklypą ir atsakovė įregistravo žemės sklypą, tačiau neįteisino sklype esančių pastatų, o žemės sklypą pardavė savo sūnui ir sūnaus vardu pagal kitą įgaliojimą įteisino sklype buvusius statinius savo sūnaus vardu. Nurodė, kad sudarius neteisėtą žemės sklypo – pirkimo pardavimo sandorį, atsakovams abiem nebuvo jokių kliūčių įregistruoti senus statinius supaprastinta tvarka atsakovo R. S. vardu, nes neturint teisės į žemės sklypą, tie statiniai nebūtų buvę įregistruoti R. S. vardu, o panaikinus pirkimo – pardavimo sutartį, visiškai nepagrįstai yra įteisinti statiniai atsakovo R. S. vardu, kurie yra ieškovui priklausančiame žemės sklype. Nurodė, kad tai, kad statiniai buvo paveldint žemės sklypą patvirtina VĮ Registrų centro duomenys iš Nekilnojamojo turto registro, kur nurodyta, kad statiniai pastatyti 1983m., šie duomenys yra galiojantys, nes nenuginčyti. Be to, tas aplinkybes, kad buvo statiniai patvirtina ir pateiktos foto nuotraukos, kuriose matyti statiniai, kurie užfiksuoti antstolio faktinių aplinkybių ir ieškovo tėvų prieš išvykstant darytos 1996m. nuotraukos, kuriose matosi, kad pastatai net neperdažyti. Nurodė, kad atsakovas R. S. dirba ir gyvena užsienyje nuo 2005m., o nuo 2011m. nuolatinai gyvena užsienyje, nes tai yra nustatyta kitoje civilinėje byloje, pati atsakovė pripažino, kad ji tvarko ir valdo žemės sklypą, o, faktinių aplinkybių konstatavimo protokole atsakovės motina nurodė, kad sodo sklypą nupirko V. M., o tik įregistravo sūnaus vardu, taip pat patvirtino, kad viskas buvo taip kaip nupirko. Nors ieškovas statinių ir nestatė bei netvarkė ir neremontavo, tačiau jis paveldėjo žemės sklypą, o statiniai jau buvo, tik jie buvo neįteisinti, nes nebuvo atlikti kadastriniai matavimai ir neinventorizuoti ir tai turėjo atlikti atsakovė pagal įgaliojimą, tačiau to nepadarė. Mano, kad atsakovai neįrodė, kad jie pastatė ar rekonstravo pastatus, o byloje esantys rašytiniai įrodymai, patvirtina, kad ieškinys yra pagrįstas, nes pati ieškovė teismo posėdžio metu nurodė, kad ji pati nurodė statinių statybos pradžios ir pabaigos laiką. Mano, kad jei atsakovai ir atliko kažkokius darbus, tai yra dažė ar panašiai, tai jie gali reikšti reikalavimą dėl pagerinimų, kuris bus sprendžiamas atskirai.

6Atsakovė V. M. nurodė, kad ji su ieškiniu nesutinka. Paaiškino, kad 2007m. A. M. tėvas jos prašė sutvarkyti paveldėjimo dokumentus, jos sesuo taip pat jos prašė padėti sutvarkyti paveldėjimo dokumentus, todėl ji ir sutiko. Nurodė, kad ji sutvarkė paveldėjimą dėl A. M. motinos žemės sklypo ir jį įregistravo ieškovo vardu. Paaiškino, kad tarp jos ir A. M. buvo žodinis susitarimas, kad ji gali žemės sklypą parduoti savo sūnui, nes ji kaip teisininkė žinojo, kad ji negali parduoti žemės sklypo savo sūnui. Nurodė, kad už žemės sklypą jie su ieškovu pilnai yra atsiskaitę, tačiau raštiško patvirtinimo neturi, kaip neturi ir raštiško susitarimo, kad ji žemės sklypą gali parduoti savo sūnui. Pripažino, kad tvarkant dokumentus dėl paveldėjimo sodo sklype buvo pastatai, tačiau mano, kad jie buvo blogos būklės, nes medinis namas buvo sugriuvęs, langai buvo išdaužyti ir rėmai supuvę, pats sodas taip pat buvo apleistas. Paaiškino, kad ji dažė vidų, keitė duris, permūrijo kaminą, sutvarkė židinį ir laiptus į antrą aukštą. Pripažino, kad namo ploto nepadidino. Nurodė, kad norėtų reikšti priešieškinį šioje byloje dėl įdėtų lėšų į pastatus, tačiau iki šiol nepateikė, nes dėl sūnaus kraustymosi nebuvo radę sąmatos, pagal kurią namui sunaudojo 16000,00 Lt, be to, turėjo išlaidų už dokumentų tvarkymą. Nurodė, kad jos motina apie sodą nieko nežinojo, ji buvo į sodą atvežta tada, kai jau buvo sodas sutvarkytas. Pastatų rekonstrukcija pradėta buvo po mėnesio, kai jos sūnus nusipirko žemės sklypą, o tvarkė du metus, tačiau tvarkė ne ištisai, o tam tikrais periodais, nes neturėjo lėšų. Mano, kad ji neprivalėjo žemės sklypo parduoti su įregistruotais statiniais. Kadangi jos sūnus gyvena užsienyje, todėl jai paliko įgaliojimą ir ji pagal įgaliojimą įteisino statinius sūnaus vardu, tai yra pastatus ji įteisino po to, kai buvo užpildyta statybos baigimo deklaracija. Mano, kad jei ji nebūtų tvarkiusi pastatų, tai jie nebūtų buvę įregistruoti, nes jie buvo labai blogos būklės.

7Atsakovų atstovė prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Mano, kad ieškovas pats iš neteisės, nori daryti teisę. Nurodė, kad atsakovė norėjo pateikti priešieškinį šioje byloje, nes liudytoja patvirtino, kad buvo atlikti pastatų pagerinimo darbai, tačiau tai nepavyko. Nurodė, kad iš sąžiningo įgijėjo pastai negali būti atimti, nes teisinė registracija atsakovo vardu nėra panaikinta, be to atsakovai atliko pastatų pagerinimus, tačiau tai nebuvo išsiaiškinta šioje byloje. Mano, kad atsakovė yra netinkama šalis, nes ji niekada nedisponavo ir nėra savininkė statinių, o tik veikė pagal įgaliojimą.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, atsakovės V. M. paaiškinimų, nustatyta, kad ( - ) mirė ieškovo motina R. M.. Ieškovui gyvenant JAV ir negalint grįžti į Lietuvą jis 2010-03-25 tvirtinant LR Generalinio konsului Čikagoje išdavė atsakovei V. M. įgaliojimą penkerių metų laikotarpiui, kuris buvo patvirtintas apostile (b.l. 12-17). Iš pateikto įgaliojimo nustatyta, kad ieškovas įgaliojo neatlygintinai atsakovę V. M. atstovauti jo interesams tvarkant ne tik paveldėjimo dokumentus dėl palikimo priėmimo po jo motinos R. M., mirties (mirė ( - )). Įgaliojimu ieškovas taip pat įgaliojo atsakovę atstovauti jį VĮ Registrų centre ir atlikti visus veiksmus, susijusius su nuosavybės teisių į paveldėtus nekilnojamus daiktus įregistravimo ir t.t., bei atstovauti jo interesus visose valstybės, savivaldybės ir visose kitose įmonėse ir įstaigose ir organizacijose, be kita ko, Klaipėdos apskrities viršininko admisntracijoje, Klaipėdos rajono savivaldybės adminsitracijoje, VĮ Registrų centro Klaipėdos filiale, tvrakant visus pastatų ir (ar) kitų statinių (toliau -statiniai), esančių ieškovui nuosavybės teise priklausančiame – paveldėtame po jo motinos R. M., žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), ( - ), teritorijoje (adresas ( - ) Klaipėdos r.), įregistravimo LR nekilnojamojo turto registro ėstatymo nustatyta tvarka bei pripažinimo tinkamais naudoti reikalus. Ieškovo išduotas įgaliojimas atskovei V. M. buvo panaikintas 2013m. (b.l. 23). Nustatyta, kad atsakovei veikiant pagal ieškovo išduotą įgaliojimą, ( - ) buvo išduotas paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. ( - ), kurio pagrindu atsakovė V. M., ieškovo vardu įregistravo nuosavybės teisę į žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) Klaipėdos r. (b.l. 10-11, 28-32). Pateikta 2011-03-28 Klaipėdos miesto 4-ojo notarų biuro notarės I. M. patvirtinta pirkimo – pardavimo sutartis, notarinio registro Nr. ( - ), patvirtina, kad atsakovė V. M., veikdama pagal įgaliojimą ieškovo vardu, pardavė ieškovui priklausantį žemės sklypą, esantį ( - ) Klaipėdos r., už 3000,00Lt atsakovui R. S., tai yra savo sūnui (b.l. 18-22). VĮ Registrų centro 2011-04-12 išrašas iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko, patvirtina, kad nuo 2011-04-07, žemės sklypas, uniklaus Nr. ( - ), asmeninės nuosavybės teise, pagal 2011-03-28 pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ), buvo įregistruotas atsakovo R. S. vardu (b.l. 57). VĮ Registrų centro 2012-08-08 išrašas iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko, patvirtina, kad nuo 2012-08-08, atsakovo R. S. vardu, pagal 2012-07-26 deklaracijos apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą Nr.01, žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), yra įregistruoti statiniai, tai yra pastatas – sodo namas, unikalus Nr. ( - ), pažymėtas plane 1S1ž, statybos pradžia ir pabaiga 1983m., baigtumas 100 %, nusidėvėjimas 70%, pastatas – sandėlis, unikalus Nr. ( - ), statybos pradžia ir pabaiga 1983m., baigtumas 100%, nusidėvėjimas 48% ir kiti statiniai (inžineriniai)-šulinys, unikalus Nr. ( - ), statybos pradžia ir pabaiga 1983m., baigtumas 100 %, nusidėvėjimas 58%, (toliau tekste šie nekilnojamieji daiktai bus įvardinti, kaip – ginčo statiniai) (b.l. 54-56, 58-62). Byloje pateiktas 2013-06-04 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr.2-917-889/2013, patvirtina, kad 2011-03-28 pirkimo–pardavimo sutartis, notarinio registro Nr.M-1437, buvo pripažinta negaliojančia nuo jos sudarymo momento, tai yra nuo 2011-03-28 ir taikyta restitucija, tai yra ieškovui nuosavybės teise grąžintas 0,0609 ha žemės sklypas, esantis ( - ) k., Klaipėdos r. Minėtu teismo sprenidmu, kuris įsiteisėjo 2013-07-05, pripažinta, kad atsakovė veikdama pagal įgaliojimą viršijo tiek jai išduotame ieškovo 2010-03-25 įgaliojime, tiek įstatyme – LR CK 2.134str. 1d. – nustatytus asmens atstovo įgaliojimus (b.l. 28 -32). VĮ Registrų centro 2013-07-17 išrašas iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko, patvirtina, kad ieškovo vardu nuo 2013-07-17, pagal 2010-12-28 paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą Nr. ( - ) ir apylinkės teismo sprendimą, 2013-06-04,Nr.2-917-889/2013, yra įregistruotos nuosavybės teisės į žemės sklypą, esantį ( - ) Klaipėdos r., unikalus Nr. ( - ), o šiame žemės sklype, esantys ginčo pastatai yra nuo 2012-08-08 įregistruoti atsakovo R. S. vardu, pagal 2012-07-26 deklaracijos apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą Nr. 01 (b.l. 7-9).

10Tarp šalių yra kilęs ginčas dėl ginčo statinių, tai yra ar ieškovui priklausančiame žemės sklype, atsakovo R. S. vardu registruoti ginčo statiniai.

11Pagal LR CPK 12str. kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Iš esmės analogiška nuostata įtvirtinta ir LR CPK 178str. LR CPK 185str. nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Kartu akcentuotina, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad spręsdamas ginčą, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; kt.), o faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, kad labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; kt.). Teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; kt.); be to, teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014).

12Daiktinės teisės gynimo būdai skirti tiesiogiai ginti nuosavybę kaip absoliučią subjektinę teisę, nesusietą su prievole, ir turi tikslą arba atkurti disponavimą, naudojimą, valdymą savininkui jam priklausančiu daiktu, arba pašalina kliūtis ar abejones įgyvendinant šias teises. Vindikacinis ieškinys suprantamas kaip nesutartinis nevaldančiojo daikto savininko reikalavimas faktiniam valdytojui grąžinti daiktą natūra. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje ne kartą pabrėžta ir tai, kad vindikacinis ieškinys yra daiktinis savininko teisių gynimo būdas, t. y. jis reiškiamas asmeniui, su kuriuo savininko nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai, susiję su reikalaujamu grąžinti turtu. Šis reikalavimas pareiškiamas asmeniui, neteisėtai valdančiam svetimą turtą, t. y. tam asmeniui, pas kurį šis turtas yra. Sprendžiant vindikacinius reikalavimus vadovaujamasi prezumpcija, kad asmuo, valdantis turtą, yra teisėtas valdytojas, o ieškovas privalo paneigti šią prezumpciją, įrodydamas savo nuosavybės teisę, t. y. ieškovas privalo įrodyti, kad turi nuosavybės teisę į turtą reikalavimo pareiškimo momentu, bei kad tokią teisę turėjo iki turtą neteisėtai užvaldant asmeniui, iš kurio reikalaujama grąžinti turtą. Be to, savininkas privalo įrodyti įstatyme nustatytas sąlygas, kuriomis jis prarado daiktą, bei paneigti įstatyme įtvirtintą įgijėjo sąžiningumo prezumpciją, tada jis gali atgauti savo daiktą natūra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-06-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-229/2007; teisėjų kolegijos 2008-03-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2008; 2003-05-07 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-569/2003; 2002-06-11nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-551/2002). Taigi, reiškiant vindikacinį reikalavimą, ieškovas privalo įrodyti šias faktinį ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes: 1) ieškovas turėjo ir turi nuosavybės (valdymo) teisę į daiktą ieškinio pareiškimo momentu ir iki daiktą neteisėtai užvaldant atsakovui, iš kurio reikalaujama grąžinti daiktą; 2) savininkas daikto valdymo teisę prarado be savo valios; 3) daiktą valdo atsakovas; 4) daiktą atsakovas valdo neteisėtai; 6) daiktas yra natūra; 7) bylos šalių nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-02-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-44/2009).

13Pagrindas vindikaciniam ieškiniui reikšti yra juridiniai faktai, kuriuos savininkas sieja su reikalavimu atsakovui: turto praradimo aplinkybės; sąlygos, kaip turtas pateko faktiniam valdytojui; kad valdytojo su savininku nesieja prievolė; kad turtas išlikęs natūra. Išreikalauti daiktą iš trečiojo asmens galima konstatavus jo nesąžiningą daikto valdymą, ir tais atvejais, kai šis asmuo neturėjo jokio teisinio pagrindo daiktu disponuoti.

14Nagrinėjamu atveju neginčijamai nustatyta, kad atsakovei V. M. tvarkant pagal ieškovo išduotą įgaliojimą paveldėjimo dokumentus dėl ieškovo motinai R. M. priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ) k., Klaipėdos r., ginčo statiniai žemės sklype buvo. Tai, kad ginčo statiniai tvarkant paveldėjimo dokumentus buvo patvirtino ir pati atsakovė teismo posėdžio metu, nurodydama, kad statiniai buvo, tačiau jie buvo labia blogos būklės bei atsakovės iniciatyva iškviesta liudytoja E.S. J., kuri teismo posėdžio metu patvirtino, kad prieš tris metus ji buvo nuvykusi į sodo sklypą ir matė ūkinį pastatą, namuką ir šulinį, kurie buvo labai apleisti, todėl talkos būdu ji bei kiti asmenys V. M. padėjo tvarkyti sodą bei statinius. Tai, kad ginčo statiniai buvo patvirtina ir 2013-07-17 išrašas iš Nekilnojomaojo turto registro, kuriuose nurodyta, kad ginčo statiniai yra pastatyti 1983m., o šiuos duomenis Nekilnojoamojo turto registro tvarkytojui nurodė pati atsakovė V. M., veikdama pagal savo sūnaus R. S. jai išduotą įgaliojimą, kai įteisino ginčo statinius atsakovo R. S. vardu. Atsakovai tiek pateikdami atsiliepimus, tiek ir atsakovė teismo posėdžio metu nurodė, kad jie statinius rekonstravo, nes keitė dalį namo langų ir langų rėmus, tvarkė laiptus, dažė vidaus sienas ir lubas, permūrijo kaminą bei keitė duris, tačiau jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad buvo atlikta statinių rekonstrukcija teismui nepateikė, pati atsakovė teismo posėdžio metu pripažino, kad pastatų plotai nepakito. Kad pastatai iš lauko yra apleisti ir nebuvo rekonstruoti išskyrus gal perdažyti langų rėmai patvirtino ir teismo posėdžio metu apaklaustas liudytojas A. V., kuris nurodė, kad jis bendravo su ieškovo tėvais iki jiems išvykstant į užsienį ir yra buvęs Milių sode, kur buvo sodo namelis, ūkinis pastatas, šiltnamis ir šulinys. Liudytojas A. V. patvirtino, kad namelis buvo pritaikytas gyventi, buvo langai, stogas, o vidus įrengtas. Taip pat nurodė, kad jis yra buvęs pravažiavęs prieš porą metų ir matė statinius, o dabar buvo prieš porą dienų ir pastatai yra apleisti. Paaiškino, kad yra viskas kaip buvo prie Milių, gal tik langų rėmai yra perdažyti. Paaiškino, kad sodo pastatus pastatė Miliai. Pripažino, kad keliose nuotraukose pateiktose į bylą yra ir jis. Ieškovo pateiktos foto nuotraukos, kuriose užfiksuoti ginčo statiniai ir byloje esantis 2012m., antstolio faktinių aplinkybių konstatvimo protokolas iš esmės taip pat patvirtina, kad ginčo pastatai buvo ieškovo tėvams išvykstant į užsienį, todėl ieškovas turėjo teisę juos įregistruoti savo vardu, nes pastati kaip ir žemės sklypas nuosavybės teise priklausė jo motinai. Ginčo statiniai pagal galiojančius teisės aktus yra priskiriami prie nesudėtingų statinių, nes nei sodo namo, nei ūkio pastato plotas neviršija 80m2. Kadangi ginčo statiniai randasi kaimo vietovėje, tam, kad jie būtų įregistruoti nekilnojamojo turto kadastro duomenų banke pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 84-1.2.2.3 punktą kadastro duomenų tvarkytojui pakanka prie prašymo pateikti žemės sklypo savininko ar jo įgalioto asmens užpildytą deklaraciją apie statybos užbaigimą ir statiniai yra įregistruojami. Todėl atsakovė turėdama ieškovo įgaliojimą turėjo galimybę įstatymo nustatyta tvarka žemės sklype esančius statinius įregistruoti ieškovo vardu, tačiau to nepadarė, tai yra neįvykdė jai įgaliojime ieškovo pavestų funkcijų, tai yra veikė prieš ieškovo interesus, nors ieškovas įgaliojime aiškiai buvo nurodęs savo valią dėl po motinos mirties likusio nekilnojamojo turto paveldėjimo ir viso nekilnojmojo turto, tame tarpe ir neįregistruotų statinių, esančių sodo sklype, įregistravimo jo vardu. Atsakovė nurodė, kad jei ji nebūtų atlikusi statinių remonto ginčo statiniai nebūtų įregistruoti, tačiau tai patvirtinančių įrodymų teismui nepateikė, be to, atsakovė tik nurodė, kad pastati buvo visiškai nusidėvėję, o tai, kad statinių būklė ir šiuo metu nėra gera patvirtina ir tai, kad Nekilnojamojo turto registre yra nurodyta statinių nusidėvejimas, namo - 70 procentai, o pastato – sandėlio 48 procentai, kad tik patvirtina liudytojo A. V. parodymus, kad statiniai yra apleisti ir šiuo metu. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, atsakovės teismo posėdžio metu nurodytas aplinkybes, liudytojų A. V. ir E.S. J. duotus parodymus, darytina išvadą, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti, nes dėl atsakovės V. M. kaltės ginčo statiniai nebuvo įregistruoti ieškovo vardu, nors jie žemės sklype buvo tvarkant paveldėjimo dokumentus dėl žemės sklypo ir ieškovas įgalioju atsakovę buvo įgaliojęs statinius įregistruoti jo vardu, o tik po to parduoti. Tai, kad atsakovė ieškovo atžvilgiu elgėsi nesąžinigai ir veikė prieš jo valią patvirtina ir byloje esantis įsiteisėjęs Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-917-889. Nors ginčo statiniai ir yra įregistruoti atsakovo R. S. vardu, tačiau įvertinus tai, kad ieškovas atsakovei buvo išdavęs įgaliojimą, kurio pagrindu ji turėjo ginčo statinius įregistruoti jo vardu, tačiau to nepadarė, darytina išvada, kad V. M. yra pagrįstai laikytina atsakove šioje byloje.

15Dėl atsakovės teismo posėdžio metu pateiko prašymo suteikti galimybę pateikti byloje priešieškinį. Teismas atsisakė tenkinti atsakovės prašyšmą, nes tokį prašymą atsakovė pareiškė jau pradėjus bylą nagrinėti iš esmės, nors teisme civilinė byla nagrinėjama nuo 2013-12-18, be to, atsakovė tik nurodė, kad norėtų reikšti priešieškinį dėl pastatų pagerinimo, tačiau pačio priešieškinio teismui nepateikė. Įvertinus, tai, kad priešieškinys nebuvo pateiktas iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios, teismo nuomone nebuvo pagrindo tenkinti atsakovės prašymo ir leisti teikti priešieškinį, nes tai būtų užvilkinę bylos nagrinėjimą, be to atsakovai dėl pastatų pagerinimo gali kreiptis į teismą su atskiru ieškiniu, nes šio sprendimo priėmimas neužkerta kelio atsakovas kreiptis į teismą jeigu jie mano, kad turi teisę reikalauti iš ieškovo už pastatų pagerinimą.

16Atsakovai prašė nepriklausomai nuo teismo sprendimo nepriteisti iš jų bylinejimosi išlaidų, nes ieškovas nebandė spręsti ginčo ne teismine tvarka, tačiau šias aplinkybes paneigė ieškovo atstovė, be to, atsakovai bylą galėjo baigti taikos sutartimi ir pradėjus bylą nagrinėti teisme, nes teismas siūlė šalims išspręsti ginčą taikiai, tačiau šalys ginčo taikiai neišsprendė.

17Byloje eseantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas turėjo 3623,40 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 623,40Lt žyminis mokestis ir 3000,00Lt atstovavimo išlaidų. Ieškinį tenkinus iš atsakovų yra pagrindas lygiomis dalimis ieškovui priteisti jo turėtas bylinėjimosi išlaidos, tai yra po 1811,70 Lt (LR CPK 93str. 1d.).

18Byloje yra susidariusios 52,62 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Ieškinį tenkinus iš atsakovų priteistina po lygiai 26,31 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

19Sprendimui įsiteisėjus informuoti VĮ Registrų centras Klaipėdos filialą, kad yra išnagrinėta civilinė byla ir yra pagrindas panaikinti įrašą apie iškeltą bylą susijusią su daiktinėmis teisėmis, pagal 2013-12-19 Klaipėdos rajono apylinkės teismo raštą Nr.2-2635-867/2013.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, teismas

Nutarė

21ieškinį tenkinti visiškai.

22Pripažinti ieškovui A. M., a.k( - ) nuosavybės teises į pastatus: pastatą – sodo namą, unikalus Nr. ( - ), pastatą – sandėlį, unikalus Nr. ( - ) ir kitus statinius (inžinerinius)-šulinį, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) Klaipėdos r. ir išreikalauti šiuos statinius iš neteisėto atsakovo R. S., a.k.383042807796, valdymo.

23Priteisti iš atsakovų R. S. 1811,70Lt (524,00 EUR) ieškovui A. M. jo turėtų bylinėjimosi išlaidų.

24Priteisti iš atsakovės V. M. 1811,70Lt (524,00 EUR) ieškovui A. M. jo turėtų bylinėjimosi išlaidų.

25Priteisti iš atsakovų R. S. ir V. M. po 26,31Lt (7,00EUR) išlaidų, susijusių su proceisnių dokumentų įteikimu, valstybei.

26Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitą apie sumokėtas pašto išlaidas valstybei yra būtina pateikti teismui.

27Sprendimui įsiteisėjus informuoti VĮ Registrų centras Klaipėdos filialą, kad yra išnagrinėta civilinė byla ir yra pagrindas panaikinti įrašą apie iškeltą bylą susijusią su daiktinėmis teisėmis, pagal 2013-12-19 Klaipėdos rajono apylinkės teismo raštą Nr.2-2635-867/2013.

28Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja I.Sakalauskaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimą išreikalauti turtą iš svetimo... 3. Atsakovė V. M. teismui pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su... 4. Atsakovas R. S. teismui pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė analogiškas... 5. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinį palaiko ir... 6. Atsakovė V. M. nurodė, kad ji su ieškiniu nesutinka. Paaiškino, kad 2007m.... 7. Atsakovų atstovė prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Mano, kad... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, atsakovės V. M. paaiškinimų,... 10. Tarp šalių yra kilęs ginčas dėl ginčo statinių, tai yra ar ieškovui... 11. Pagal LR CPK 12str. kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis... 12. Daiktinės teisės gynimo būdai skirti tiesiogiai ginti nuosavybę kaip... 13. Pagrindas vindikaciniam ieškiniui reikšti yra juridiniai faktai, kuriuos... 14. Nagrinėjamu atveju neginčijamai nustatyta, kad atsakovei V. M. tvarkant pagal... 15. Dėl atsakovės teismo posėdžio metu pateiko prašymo suteikti galimybę... 16. Atsakovai prašė nepriklausomai nuo teismo sprendimo nepriteisti iš jų... 17. Byloje eseantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas turėjo 3623,40... 18. Byloje yra susidariusios 52,62 Lt išlaidų susijusių su procesinių... 19. Sprendimui įsiteisėjus informuoti VĮ Registrų centras Klaipėdos filialą,... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, teismas... 21. ieškinį tenkinti visiškai.... 22. Pripažinti ieškovui A. M., a.k( - ) nuosavybės teises į pastatus: pastatą... 23. Priteisti iš atsakovų R. S. 1811,70Lt (524,00 EUR) ieškovui A. M. jo... 24. Priteisti iš atsakovės V. M. 1811,70Lt (524,00 EUR) ieškovui A. M. jo... 25. Priteisti iš atsakovų R. S. ir V. M. po 26,31Lt (7,00EUR) išlaidų,... 26. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės... 27. Sprendimui įsiteisėjus informuoti VĮ Registrų centras Klaipėdos filialą,... 28. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...