Byla e2-161-1120/2020
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Agnė Tikniūtė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „NBT“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų energetikos remontas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-2210-264/2019, kuria atmestas ieškovių prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovės uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „NBT“ ir UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ (toliau – ir ieškovės) 2019 m. spalio 18 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, prašydamos: 1) ieškovei UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ iš atsakovo A. Ž. (toliau – ir atsakovas) priteisti 1 650 001 Eur žalos atlyginimo bei 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; 2) ieškovei UAB „NBT“ iš atsakovo priteisti 685 065,10 Eur žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

82.

9Ieškovės ieškinyje taip pat prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 2 335 066,10 Eur sumai areštuoti atsakovo nekilnojamuosius ir (ar) kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis.

103.

11Ieškovės nurodė, kad reiškia itin didelės apimties piniginį reikalavimą, todėl reikalavimui ir būsimo, tikėtina, palankaus ieškovėms sprendimo įvykdymui užtikrinti būtina atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Viso atsakovo nekilnojamojo turto rinkos vertė siekia apie 91 000 Eur, o tai yra mažiau nei 4 proc. pareikšto reikalavimo. Ieškovės pastebėjo, kad teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką.

124.

13Ieškovės ieškinyje taip pat nurodė, kad ieškinyje įrodinėjamos aplinkybės leidžia daryti išvadą apie atsakovo nesąžiningumą ieškovių atžvilgiu – atsakovas, būdamas suvaržytas konfidencialumo pareigos, prisidengė kitais asmenimis įsteigdamas UAB „Remanas“ ir organizuodamas jos konkuruojančią veiklą. Atsakovui yra būdingas sistemingas nesąžiningas elgesys, veiksmų slėpimas, todėl tikėtina, jog sužinojęs apie pareikštus reikalavimus atsakovas paslėps, perleis ar apsunkins turtą, iš kurio galėtų būti patenkinta bent dalis ieškovių šioje byloje pareikšto reikalavimo.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

165.

17Kauno apygardos teismas 2019 m. spalio 23 d. nutartimi ieškovių prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

186.

19Preliminariai įvertinęs ieškinio turinį ir su ieškiniu pateiktus rašytinius įrodymus, teismas konstatavo, kad tikėtina, jog ieškovėms gali būti priimtas palankus teismo sprendimas.

207.

21Teismas konstatavo, kad faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovės įrodinėja grėsmę teismo sprendimo įvykdymui, yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas. Teismas nurodė, kad tokios aplinkybės bus tiriamos ir vertinamos būtent bylos nagrinėjimo iš esmės metu, o šioje proceso stadijoje ieškinyje nurodyti teiginiai negali būti pripažinti atsakovo nesąžiningumą įrodančiais faktais, lemiančiais jam tokių griežtų ribojimų iki ginčo galutinio išsprendimo taikymą.

228.

23Teismas darė išvadą, kad ieškovės nepateikė duomenų ar įrodymų, patvirtinančių atsakovo galimą nesąžiningą elgesį, jo veiksmus, siekiant ateityje nevykdyti teismo sprendimo, todėl sprendė, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškovių prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu.

24III.

25Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

269.

27Atskirajame skunde ieškovės prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 23 d. nutartį ir ieškovių prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti.

2810.

29Ieškovės pažymi, kad pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, disponavimo turtu ribojimų taikymo tikslas yra išsaugoti asmens turtą iki teisminio proceso pabaigos, jeigu kyla bent menkiausia grėsmė ar galimybė, kad turtas gali būti perleistas, įkeistas ar apsunkintas kitomis prievolėmis, siekiant ateityje išvengti atsiskaitymo su bylą inicijavusiu asmeniu (2018 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-350-464/2018).

3011.

31Ieškovės pastebi, kad atsakovui yra būdingas sistemingas bei nesąžiningas elgesys ieškovių atžvilgiu, o taip pat tokių savo nesąžiningų veiksmų slėpimas. Atsakovas, būdamas suvaržytas konfidencialumo pareigos, prisidengė kitais asmenimis įsteigdamas konkuruojančią bendrovę UAB „Remanas“ ir, nedirbdamas šioje bendrovėje, organizavo jos veiklą. Atsakovas minėtos bendrovės veikloje žinomai neteisėtai naudojo ieškovės UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ konfidencialią informaciją. Pasak ieškovių, atsakovo jau atliktų veiksmų visuma suponuoja galimą (tikėtiną) atsakovo nesąžiningumą. Reikalavimas ieškovėms detaliau pagrįsti atsakovo nesąžiningus ketinimus būtų perteklinis ir faktiškai neįgyvendinamas, t. y. faktiškai paneigtų galimybę pasinaudoti laikinųjų apsaugos priemonių institutu.

3212.

33Ieškovės taip pat pastebi, kad Vilniaus apygardos teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad pareiga pagrįsti asmens nesąžiningus ketinimus neturi būti suabsoliutinta; nesąžiningų ketinimų galimybei pagrįsti gali būti pakankami faktiniai duomenys, patvirtinantys asmens galimai nesąžiningą elgesį, pasireiškusį teisiniuose santykiuose, iš kurių yra kilęs atitinkamos bylos ginčas (2017 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-656-275/2017).

3413.

35Atsakovas A. Ž. atsiliepime prašė ieškovių atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 23 d. nutartį palikti galioti.

3614.

37Atsakovo nuomone, ieškovės net tikėtinai nepagrindė ieškinio reikalavimų. Atsakovas nėra pažeidęs jokių fiduciarinių pareigų, taip pat nėra pažeidęs jokios sutartinės normos. Atsakovas nebuvo sudaręs jokių konfidencialumo susitarimų. Be to, ieškovės UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ reikalavimai, kylantys iš Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo, jau yra išnagrinėti civilinėje byloje Nr. e2-1719-480/2018 ir atmesti.

3815.

39Byloje nėra nei vieno įrodymo apie tai, kad būtų kilusi grėsmė ieškovėms galimai palankaus teismo sprendimo vykdymui. Atsakovas apie galimus ieškovių reikalavimus žinojo kur kas anksčiau nei buvo priimtas ieškovių ieškinys šioje byloje, tačiau nesiėmė jokių veiksmų, galinčių apsunkinti ieškovėms galimai palankaus teismo sprendimo vykdymą.

40IV.

41Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

4210.

43Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas savo iniciatyva patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė pagrindų peržengti atskirojo skundo ribas ar absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, todėl apeliacinis procesas vyksta pagal atskirajame skunde nustatytas ribas.

4411.

45Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas ieškovių prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

4612.

47Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai įvykdomos abi šios sąlygos: pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, pagrindžiama, kad nesiėmus prevencinių priemonių galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-11-196/2018). Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nėra pagrindo.

48Dėl ieškinio reikalavimų tikėtino pagrįstumo

4913.

50Preliminariai įvertinęs ieškinio turinį ir su ieškiniu pateiktus rašytinius įrodymus, teismas konstatavo, kad tikėtina, jog ieškovėms gali būti priimtas palankus teismo sprendimas. Atsakovo nuomone, ieškovės nepagrindė tikėtino ieškinio reikalavimų pagrįstumo. Atsakovas nurodė, kad nėra pažeidęs jokių fiduciarinių pareigų, taip pat nėra pažeidęs jokios sutartinės normos, nes nebuvo sudaręs jokių konfidencialumo susitarimų.

5114.

52Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą ir vertinant, ar ieškinio reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti, atliekamas tik preliminarus ieškinio įvertinimas, kuris leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškinyje reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas (pavyzdžiui, kai ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą ir pan.). Ieškinio preliminaraus pagrįstumo vertinimas neturi ir negali virsti detalia ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analize (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015; 2016 m. lapkričio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1464-516/2016).

5315.

54Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į ieškinyje suformuotus reikalavimus atsakovui bei ieškovių pasirinktą teisių gynybos būdą, konstatuoja, kad reiškiami reikalavimai nėra akivaizdžiai nepagrįsti, todėl nagrinėjamu atveju egzistuoja pirmoji sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tikėtinai pagrįsti reikalavimai, nesant grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl apeliacinės instancijos teismas toliau vertina skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą šiuo aspektu (dėl antrosios sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui egzistavimo).

55Dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui

5616.

57Ieškovės prašė taikyti atsakovo turtui areštą ieškinyje reiškiamo 2 335 066,10 Eur reikalavimo apimtimi. Ieškovių nuomone, didžiulė ieškinio fiziniam asmeniui suma nagrinėjamu atveju padidina teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

5817.

59Pagal naujausią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, didelė ieškinio suma nelemia poreikio taikyti atsakovo turto areštą. Ši aplinkybė pati savaime nei palengvina, nei apsunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Vien tik ieškinio sumos dydis negali būti vertinamas kaip pakankamas pagrindas spręsti dėl tokios grėsmės buvimo. Tokio išimtinio ir itin atsakovo interesus varžančio procesinio instituto, kaip turto areštas, taikymas galimas tik tada, kai jo taikymo prašantis asmuo pateikia konkrečių duomenų ar įrodymų apie atsakovo nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus, atliekamus ar siekiamus atlikti veiksmus, kuriais jis bando išvengti to asmens naudai priimto teismo sprendimo įvykdymo (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-157-464/2018; 2018 m. lapkričio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1607-464/2018). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pats savaime nesukuria materialinių vertybių, o tik padeda išsaugoti antrosios ginčo šalies (atsakovo) turtą, kai esama duomenų apie galimai nesąžiningų veiksmų atlikimą, sąmoningą siekį pabloginti savo turtinę padėtį ir taip išvengti išieškojimo iš šio turto pagal teismo sprendimą (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1590-302/2018; 2019 m. sausio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-22-516/2019). Atsakovo nesąžiningumas nėra preziumuojamas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo siekiančiam subjektui (šiuo atveju – ieškovėms) kyla pareiga jį įrodyti.

6018.

61Spręsdamas dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės ieškovėms galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymui – egzistavimo, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovės nepaneigė teismų praktikoje įtvirtintos atsakovo sąžiningumo prezumpcijos. Su tokia teismo išvada ieškovės atskirajame skunde nesutinka, nurodydamos, kad atsakovas, būdamas suvaržytas konfidencialumo pareigos, prisidengė kitais asmenimis įsteigdamas konkuruojančią bendrovę ir, nedirbdamas šioje bendrovėje, organizavo jos veiklą. Pasak ieškovių, atsakovas neteisėtai naudojo ieškovės UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ konfidencialią informaciją. Ieškovių nuomone, visa tai suponuoja tikėtiną atsakovo nesąžiningumą. Apeliacinės instancijos teismas šiuo aspektu pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu iš esmės yra siekiama, kad galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas nepasunkėtų ir(ar) nepasidarytų nebeįmanomas, todėl šio instituto taikymo kontekste yra reikšmingi tik tokie galimai nesąžiningi atsakovo veiksmai, kuriais siekiama išvengti išieškojimo pagal būsimą teismo sprendimą. Nagrinėjamu atveju, ieškovės, kaip galimai nesąžiningus, nurodo tuos atsakovo veiksmus, kurie sudaro pareikšto ieškinio faktinį pagrindą, t. y. ieškovių argumentai dėl atsakovo nesąžiningumo yra susiję su bylos nagrinėjimu iš esmės, o sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byla nėra ir negali būti nagrinėjama iš esmės, nes tai prieštarautų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslui ir neproporcingai apsunkintų vienos iš ginčo šalių padėtį (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. lapkričio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1172-943/2019). Atsakovo veiksmų teisėtumas sudaro ginčo iš esmės nagrinėjimo dalyką, todėl sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą negali būti vertinamas kaip jau įrodytas ar pagrindžiantis atsakovo nesąžiningumą (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1250-196/2017).

6219.

63Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo spręsti, kad atsakovas imsis nesąžiningų veiksmų ieškovių atžvilgiu, siekdamas išvengti ieškovėms galimai palankaus teismo sprendimo šioje byloje įvykdymo. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas, sužinojęs apie ieškovių jam pareikštus reikalavimus, perleido ar siekė perleisti kitiems asmenims, įkeitė ar kitokiu būdu apsunkino savo turimą kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, siekė nuslėpti ar sumažinti gaunamas pajamas ir pan., todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovės nepaneigė teismų praktikoje įtvirtintos atsakovo sąžiningumo prezumpcijos.

64Dėl atskirajame skunde nurodytos Vilniaus apygardos teismo praktikos

6520.

66Ieškovės atskirajame skunde pastebėjo, kad Vilniaus apygardos teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad pareiga pagrįsti asmens nesąžiningus ketinimus neturi būti suabsoliutinta; nesąžiningų ketinimų galimybei pagrįsti gali būti pakankami duomenys, patvirtinantys asmens galimai nesąžiningą elgesį, pasireiškusį teisiniuose santykiuose, iš kurių yra kilęs atitinkamos bylos ginčas (2017 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-656-275/2017).

6721.

68Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Minėta įstatymo norma, be kita ko, įtvirtina, kad žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose.

6922.

70Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje taip pat ir nurodęs, kad teismai yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų – sprendimų analogiškose bylose; žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismai yra saistomi aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sprendimų – precedentų tų kategorijų bylose; aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismai, peržiūrėdami žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sprendimus, privalo tuos sprendimus vertinti vadovaudamiesi visuomet tais pačiais teisiniais kriterijais; esami aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sukurti precedentai atitinkamų kategorijų bylose susaisto ne tik žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismus, priimančius sprendimus analogiškose bylose, bet ir tuos precedentus sukūrusius aukštesnės instancijos teismus (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. ir 2007 m. spalio 24 d. nutarimai).

7123.

72Taigi, teismai privalo atsižvelgti ne tik į aukštesniosios instancijos teismų priimtus sprendimus (vertikalus precedentas), bet ir į savo sukurtus precedentus analogiškose bylose (horizontalus precedentas), t. y. turi atsižvelgti į savo paties teisės taikymo praktiką, tačiau aukštesnės instancijos teismų žemesnės instancijos teismų praktika nesaisto.

73Dėl procesinės bylos baigties

7424.

75Apibendrindamas išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas ieškovių prašymas pritaikyti laikinąsias apsaugos priemonės, nenustačius grėsmės ieškovėms galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymui, yra teisėta ir pagrįsta. Ieškovių atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti, todėl ieškovių atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

76Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

77Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Agnė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovės uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „NBT“ ir UAB... 8. 2.... 9. Ieškovės ieškinyje taip pat prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos... 10. 3.... 11. Ieškovės nurodė, kad reiškia itin didelės apimties piniginį reikalavimą,... 12. 4.... 13. Ieškovės ieškinyje taip pat nurodė, kad ieškinyje įrodinėjamos... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 5.... 17. Kauno apygardos teismas 2019 m. spalio 23 d. nutartimi ieškovių prašymo dėl... 18. 6.... 19. Preliminariai įvertinęs ieškinio turinį ir su ieškiniu pateiktus... 20. 7.... 21. Teismas konstatavo, kad faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovės įrodinėja... 22. 8.... 23. Teismas darė išvadą, kad ieškovės nepateikė duomenų ar įrodymų,... 24. III.... 25. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 26. 9.... 27. Atskirajame skunde ieškovės prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m.... 28. 10.... 29. Ieškovės pažymi, kad pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką,... 30. 11.... 31. Ieškovės pastebi, kad atsakovui yra būdingas sistemingas bei nesąžiningas... 32. 12.... 33. Ieškovės taip pat pastebi, kad Vilniaus apygardos teismas savo praktikoje yra... 34. 13.... 35. Atsakovas A. Ž. atsiliepime prašė ieškovių atskirąjį skundą atmesti, o... 36. 14.... 37. Atsakovo nuomone, ieškovės net tikėtinai nepagrindė ieškinio reikalavimų.... 38. 15.... 39. Byloje nėra nei vieno įrodymo apie tai, kad būtų kilusi grėsmė... 40. IV.... 41. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados... 42. 10.... 43. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 44. 11.... 45. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 46. 12.... 47. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 48. Dėl ieškinio reikalavimų tikėtino pagrįstumo... 49. 13.... 50. Preliminariai įvertinęs ieškinio turinį ir su ieškiniu pateiktus... 51. 14.... 52. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, sprendžiant laikinųjų... 53. 15.... 54. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į ieškinyje suformuotus... 55. Dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui... 56. 16.... 57. Ieškovės prašė taikyti atsakovo turtui areštą ieškinyje reiškiamo 2 335... 58. 17.... 59. Pagal naujausią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, didelė ieškinio suma... 60. 18.... 61. Spręsdamas dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos –... 62. 19.... 63. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo spręsti, kad atsakovas imsis nesąžiningų... 64. Dėl atskirajame skunde nurodytos Vilniaus apygardos teismo praktikos... 65. 20.... 66. Ieškovės atskirajame skunde pastebėjo, kad Vilniaus apygardos teismas savo... 67. 21.... 68. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad... 69. 22.... 70. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje taip pat ir... 71. 23.... 72. Taigi, teismai privalo atsižvelgti ne tik į aukštesniosios instancijos... 73. Dėl procesinės bylos baigties... 74. 24.... 75. Apibendrindamas išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro... 76. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 77. Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 23 d. nutartį palikti nepakeistą....