Byla e2S-659-924/2020
Dėl vedybų sutarties dalies pripažinimo niekine ir negaliojančia, turto padalijimo ir priverstinės hipotekos nustatymo, trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Edvardas Paliokas,

apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės V. S. – G. atskirąjį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. sausio 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-1164-570/2020 pagal ieškovės D. G. ieškinį atsakovams A. G. ir V. S. – G. dėl vedybų sutarties dalies pripažinimo niekine ir negaliojančia, turto padalijimo ir priverstinės hipotekos nustatymo, trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė D. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti niekinėmis ir negaliojančiomis tarp atsakovų A. G. ir V. S. – G. sudarytos 2018-05-16 vedybų (ikivedybinės) sutarties nuostatas - 2.1 p. nuostatą, kad visas registruotinas ir neregistruotinas nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, kurį jie įgis kiekvienas savo vardu po šios sutarties įsigaliojimo, bus kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė, ir 2.12 p. nuostatą, kad visas turtas bus laikomas atitinkamos šalies asmenine nuosavybe, nepriklausomai nuo to, ar santuokos metu jis buvo pagerintas, ir nepriklausomai nuo to, kiek dėl tokių pagerinimų padidėjo turto vertė - ta apimtimi, kiek jos nustato ½ dalies atsakovės vardu registruoto gyvenamojo namo teisinį režimą (statusą); padalinti tarp atsakovų jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančią ½ dalį gyvenamojo namo, šį turtą priteisiant atsakovui A. G. asmeninės nuosavybės teise; nustatyti priverstinę hipoteką nekilnojamajam turtui - ½ daliai gyvenamojo namo, kurios vertė 25 000 Eur, asmeninės nuosavybės teise priklausančią skolininkui A. G., siekiant užtikrinti jo prievoles kreditoriams – nepilnamečiams vaikams U. G., gim. ( - )-15, ir E. G., gim. ( - ), atstovaujamiems įstatyminės atstovės (motinos) D. G., pagal Marijampolės apylinkės teismo 2018-02-23 sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-1155-985/2018, kuriuo iš skolininko A. G. nepilnamečių vaikų išlaikymui iki jų pilnametystės kas mėnesį priteista po 200 Eur periodinių išmokų kiekvienam vaikui išlaikyti. Taip pat ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovės V. S. – G. vardu registruotą ½ dalį gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ).

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

82.

9Marijampolės apylinkės teismas 2020 m. sausio 27 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies; taikė laikinąsias apsaugos priemones – nuo ieškinio pateikimo teisme dienos 2020 m. sausio 22 d. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos viešame registre nurodė įrašyti draudimą perleisti nuosavybės teisę į atsakovės V. S. – G. vardu registruotą ½ dalį gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ).

103.

11Teismas, atsižvelgdamas į laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtį – preliminariomis priemonėmis pašalinti arba sumažinti galimos žalos ateityje kilimą, sprendė, kad nagrinėjamu atveju įrašas viešame registre dėl gyvenamojo namo nuosavybės teisės perleidimo draudimo yra proporcinga priemonė laikinųjų apsaugos priemonių tikslui pasiekti, todėl nėra būtina taikyti nekilnojamojo daikto areštą. Kadangi byloje sprendžiami klausimai susiję ir su nepilnamečių vaikų interesais, teismas sprendė, kad yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes gali kilti reali grėsmė, jog galimas palankus ieškovei teismo sprendimas bus neįvykdytas, nes ½ gyvenamojo namo gali būti perleista trečiajam asmeniui ir taip gali būti padaryta reali žala įstatymo saugomiems nepilnamečių asmenų interesams.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

134.

14Atskiruoju skundu atsakovė V. S. – G. prašo panaikinti pirmosios instancijos nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

154.1.

16Teismas nutartį priėmė atsižvelgdamas tik į ieškovės argumentus, nenagrinėdamas jų pagrįstumo ir ieškinio patenkinimo užtikrinimo apimties, taip pat neišsiaiškinęs visų faktinių aplinkybių. Jokio atsakovo faktinio įsiskolinimo ieškovės vaikų išlaikymui nėra. Teismo pagalba atsakovė yra ieškovės verčiama sudaryti dubliuojančias jau priimtus teismų sprendimus, diskriminuojančias atsakovę taikos sutartis, tokiu būdu galimai prievartaujant turtą. Santuoka su A. G. įregistruota ( - ), sklypas namo statybai įsigytas 2017 m. kovo mėn. 2 d. ir namo statyba buvo vykdoma iš atsakovės ir jos skolintų pinigų dar iki santuokos sudarymo. Taigi, laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos statiniui, kuris buvo atsakovės asmeninė nuosavybė iki santuokos sudarymo. Atsakovė iš tiesų pardavinėja statomą namą, kadangi jį užbaigti nebeturi lėšų.

174.2.

18Teismas nepagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, nes ieškovė nepateikė įrodymų, reikalingų nustatyti grėsmę teismo sprendimo įvykdymui, jos dydžiui, todėl padarė klaidingą išvadą dėl grėsmių ieškovei. Atsakovas išlaikymą vaikams teikė savo noru ir laisva valia, jei ne pats, tai padedant šeimos nariams, ir tai planavo daryti ateityje.

194.3.

20Teismo nutartis priimta neatsižvelgus į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus bei suformuotą teismų praktiką.

214.4.

22Teismas pažeidė proceso rungimosi principą, nes svarstydamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepranešė apie tai atsakovui ir nesudarė galimybės jam pateikti įrodymus. Teismas nemotyvavo būtinybės ieškovo prašymą nagrinėti nepranešus atsakovui.

235.

24Ieškovė D. G. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. sausio 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

255.1.

26Ieškovės ieškinys yra preliminariai pagrįstas, kas atitinka pirmąją laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą. Kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytą kreditoriaus teises pažeidžiančią vedybų sutartį, reikalauti padalinti skolininkui bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą ir nustatyti skolininko turtui priverstinę hipoteką.

275.2.

28Ieškovė įrodė, kad netaikant laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizika yra didelė. Kadangi dabartinis gyvenamojo namo statusas yra atsakovės asmeninė nuosavybė, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir šį gyvenamąjį namą pardavus visos už jį gautos piniginės lėšos atitektų atsakovei asmeninės nuosavybės teise. Atsakovas savo gaunamas pajamas slepia, oficialiai niekur nedirba, be atsakovės vardu statomo gyvenamojo namo kito turto, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas, neturi.

295.3.

30Atsakovės nurodytos aplinkybės, kad gyvenamasis namas jai asmeninės nuosavybės teise priklauso ne tik pagal ginčijamą vedybų sutartį, bet ir jos nesant, šis namas būtų jos asmenine nuosavybe, nes pastatytas iš jos asmeninių lėšų, todėl iš jo negalėtų būti išieškomas atsakovo įsiskolinimas, nepaneigia pareikšto ieškinio preliminaraus pagrįstumo. Atsakovė, nurodydama, kad 2017 metais į Lietuvą iš Kaliningrado parsivežė 17000 Eur, nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų. Ieškovė mano, kad atsakovės pateikti paskolos rašteliai buvo suklastoti, turint tikslą juos pateikti teismui ir tokiu būdu atsakovo naudai išvengti vaikų išlaikymo prievolės vykdymo. Atsakovė net preliminariai neįrodė, kad gyvenamąjį namą statė iš asmeninių lėšų.

315.4.

32Kadangi atsakovė atskirajame skunde kelia klausimus ne tik dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, bet pasisako plačiau dėl paties ieškinio pagrįstumo, teikia įrodymus, ieškovei rengiant atsiliepimą į atskirąjį skundą taip pat iškilo būtinybė pateikti bent dalį įrodymų, kad preliminariai atsikirsti į atsakovės nurodomus argumentus, todėl prašo pridedamus įrodymus priimti.

336.

34Atsakovas A. G. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo panaikinti pirmosios instancijos nutartį ir išspręsti klausimą - prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti. Atsakovas atsiliepime nurodo iš esmės analogiškus argumentus, kaip ir atsakovė V. S. – G. atskirajame skunde.

35Teismas

konstatuoja:

36IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados

377.

38Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

398.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas – pirmosios instancijos teismo 2020 m. sausio 27 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

41Dėl naujų įrodymų

429.

43Atsakovė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus – santuokos liudijimą, dukros gimimo liudijimą, pavedimų kopijas D. G., išrašus iš Sodros ir VĮ Registrų centro, metinę pajamų deklaraciją, skelbimus dėl namo pardavimo, Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą, paskolų sutartis, sklypo pirkimo sutartį, skolos raštelius, taikos sutarties tarp šalių kitoje byloje projektą.

4410.

45Ieškovė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat pateikė naujus įrodymus – atsakovo prašymą antstoliui, atsakovo sąskaitos išrašą, teismo įsakymą su prašymu vykdymui, atsakovės skelbimą „Facebook“ ir automobilio nuotrauką, atsakovų susirašinėjimą „Facebook“, atsakovo žinutes. Ieškovė nurodo, kad kadangi atsakovė atskirajame skunde pasisako plačiau dėl paties ieškinio pagrįstumo, teikia įrodymus, ieškovei taip pat iškilo būtinybė pateikti bent dalį įrodymų, kad preliminariai atsikirsti į atsakovės nurodomus argumentus, todėl prašo pridedamus įrodymus priimti.

4611.

47Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliantė pateiktų naujų įrodymų neprašo prijungti prie bylos, nenurodo jų pateikimo apeliacinės instancijos teismui būtinybės. Ieškovės pateikiami nauji įrodymai galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, be to, tiek apeliantės (atsakovės), tiek ieškovės pateikti nauji įrodymai yra susiję su byloje ieškiniu pareikštų reikalavimų pagrįstumu, dėl kurio bus sprendžiama bylą išnagrinėjus iš esmės, tačiau jie neturi reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teismas šalių pateiktus naujus įrodymus atsisako priimti.

48Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų

4912.

50Civilinio proceso kodekso (CPK) 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie galimai bus patenkinti galutiniu teismo sprendimu, įvykdymą. Taigi, įstatymas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nustato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nėra pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162-241/2015, 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-63-516/2017 ir kt.).

5113.

52Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas priėmė nepagrįstą nutartį atsižvelgdamas tik į ieškovės argumentus, nenagrinėdamas jų pagrįstumo, taip pat neišsiaiškinęs visų faktinių aplinkybių. Apeliacinės instancijos teismas su apeliantės šiais argumentais nesutinka.

5314.

54Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra nurodoma, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014, 2015 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-699-943/2015 ir kt.).

5515.

56Teismo atliekamas prima facie (iš pirmo žvilgsnio) ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl tikėtino ieškinio nepagrįstumo tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015; 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-8-464/2017).

5716.

58Taigi, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas atlieka tik preliminarų ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimą, kuris nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Nagrinėjamu atveju apeliantė neginčija to fakto, kad pateikto ieškinio forma ir turinys atitiko įstatyme keliamus reikalavimus, t. y. ne tik suformuluotas ieškinio reikalavimas ir jo faktinis bei teisinis pagrindai, bet ir pateikti įrodymai, kurie, ieškovės įsitikinimu, patvirtina jos nurodytas aplinkybes ir reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovės būtų pasirinkusi aiškiai neleistiną ar objektyviai neįmanomą jos teisių gynybos būdą, todėl laikytina, jog ieškinys yra preliminariai pagrįstas ir pateiktų įrodymų pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas. Tai, kad teismo nutartyje nėra nurodytos aplinkybės, jog teismas įvertino ieškinio preliminarų pagrįstumą, nereiškia, kad toks vertinimas nebuvo atliktas.

5917.

60Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantės atskirajame skunde nurodyti argumentai dėl ieškovės ieškiniu pareikštų reikalavimų pagrįstumo, t. y. dėl atsakovo įsiskolinimo vaikų išlaikymui dydžio, dėl ginčo gyvenamojo namo teisinio režimo, dėl ieškinyje nurodytų aplinkybių, įrodymų nepakankamumo faktiškai yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, kuris negali būti visapusiškai vertinamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje, o bus įvertintas išnagrinėjus bylą.

6118.

62Apeliacinės instancijos teismas kaip nepagrįstus atmeta ir apeliantės atskirojo skundo argumentus, kad ieškovė nepateikė įrodymų, reikalingų nustatyti grėsmę teismo sprendimo įvykdymui. Civiliniame procese vyraujantys rungimosi (CPK 12 straipsnis) ir proceso šalių lygiateisiškumo (CPK 17 straipsnis) principai lemia tai, kad pareiga įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą/poreikį tenka prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikusiam proceso dalyviui, o priešinga proceso šalis, kurios atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdama išvengti tokių priemonių taikymo, turėtų teikti įrodymus, kurie paneigtų deklaruojamą pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. grėsmę, kad ieškovui palankus teismo sprendimas gali būti neįvykdytas ar jo vykdymas apsunkintas. Tokį įrodinėjimo naštos paskirstymą lemia ir bendroji įrodinėjimo taisyklė, kad kiekviena šalis turi pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis).

6319.

64Nagrinėjamu atveju ieškovė pareikštu ieškiniu prašo pripažinti niekine ir negaliojančia atsakovų sudarytos vedybų sutarties dalį, padalinti atsakovų turtą, nustatyti priverstinę hipoteką, siekiant užtikrinti atsakovo prievoles kreditoriams - nepilnamečiams atsakovo ir ieškovės vaikams. Ieškovė nurodė, kad atsakovas neteikia teismo sprendimu nepilnamečiams vaikams priteisto išlaikymo, neturi kito turto, į kurį galima būtų nukreipti išieškojimą vaikų išlaikymui, neturi nuolatinių apskaitytų pajamų, iš kurių galima būtų išieškoti įsiskolinimą, be to, siekdamas išvengti vaikų išlaikymo, elgdamasis nesąžiningai ir priešingai moralės normoms sudarė vedybų sutartį, pagal kurią sudarė teisines sąlygas iš esmės visam atsakovų santuokoje įgytam turtui nustatyti tokį režimą, pagal kurį jis priklausytų atsakovei asmeninės nuosavybės teise. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nepritaikius ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, kyla rizika, jog apeliantė ginčo turtą gali perleisti tretiesiems asmenims ir tokiu atveju būsimo galimai ieškovei (jos nepilnamečiams vaikams) palankaus teismo sprendimo įvykdymas iš esmės pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Apeliantė pati skunde pripažįsta, kad ji pardavinėja statomą namą, o jokių kitų įrodymų, kurie paneigtų pirmosios instancijos teismo nutartyje nustatytą pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepateikė (CPK 178 straipsnis).

6520.

66Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šioje byloje pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė – įrašas viešame registre, kuriuo apeliantei iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos uždrausta perleisti nuosavybės teisę į ½ dalį ginčo turto, t. y. laikinai apribota viena iš nuosavybės teisės sudedamųjų dalių – disponavimas ginčo turtu. Pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neuždraudė atsakovams ginčo turtą valdyti ar naudoti, skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nevaržo apeliantės teisių daugiau, nei yra būtina šios civilinės bylos proceso tikslams pasiekti bei priešingai, nei nurodo apeliantė, nepažeidžia laikinųjų apsaugos priemonių ekonomiškumo ir proporcingumo principų.

6721.

68Apeliacinės instancijos teismas taip pat kaip nepagrįstus atmeta apeliantės argumentus, kad teismas pažeidė rungimosi principą, nes, svarstydamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepranešė apie tai atsakovui ir nesudarė galimybės jam pateikti įrodymus.

6922.

70Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas išsprendžia rašytinio proceso tvarka nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos; kai teismas mano, kad tai būtina, apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovui (CPK 147 straipsnio 1 dalis). Taigi, CPK nenumato teismui pareigos apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą pranešti kitai šaliai, todėl CPK normų pirmosios instancijos teismas nepažeidė, o apeliantė pasinaudojo savo procesine teise būti išklausytai pateikdama atskirąjį skundą ir jame išdėstant savo argumentus dėl teismo nutarties neteisėtumo ar nepagrįstumo.

23.

71Apeliacinės instancijos teismo aukščiau nurodytais motyvais atsakyta į esminius atskirojo skundo argumentus. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes nagrinėjamu atveju šie argumentai nesusiję su nagrinėjamu klausimu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nėra teisiškai reikšmingi ir nedaro įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui.

7224.

73Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Atskirasis skundas atmestinas, o Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. sausio 27 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

74Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

75Atskirąjį skundą atmesti.

76Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. sausio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

77Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Edvardas... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė D. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. 2.... 9. Marijampolės apylinkės teismas 2020 m. sausio 27 d. nutartimi prašymą... 10. 3.... 11. Teismas, atsižvelgdamas į laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtį... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. 4.... 14. Atskiruoju skundu atsakovė V. S. – G. prašo panaikinti pirmosios... 15. 4.1.... 16. Teismas nutartį priėmė atsižvelgdamas tik į ieškovės argumentus,... 17. 4.2.... 18. Teismas nepagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, nes ieškovė... 19. 4.3.... 20. Teismo nutartis priimta neatsižvelgus į sąžiningumo, teisingumo ir... 21. 4.4.... 22. Teismas pažeidė proceso rungimosi principą, nes svarstydamas klausimą dėl... 23. 5.... 24. Ieškovė D. G. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą... 25. 5.1.... 26. Ieškovės ieškinys yra preliminariai pagrįstas, kas atitinka pirmąją... 27. 5.2.... 28. Ieškovė įrodė, kad netaikant laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo... 29. 5.3.... 30. Atsakovės nurodytos aplinkybės, kad gyvenamasis namas jai asmeninės... 31. 5.4.... 32. Kadangi atsakovė atskirajame skunde kelia klausimus ne tik dėl laikinųjų... 33. 6.... 34. Atsakovas A. G. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo panaikinti pirmosios... 35. Teismas... 36. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados... 37. 7.... 38. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 39. 8.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas – pirmosios instancijos teismo... 41. Dėl naujų įrodymų... 42. 9.... 43. Atsakovė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus – santuokos... 44. 10.... 45. Ieškovė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat pateikė naujus... 46. 11.... 47. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 48. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų... 49. 12.... 50. Civilinio proceso kodekso (CPK) 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas... 51. 13.... 52. Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 53. 14.... 54. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra nurodoma, kad taikydamas... 55. 15.... 56. Teismo atliekamas prima facie (iš pirmo žvilgsnio) ieškinio įvertinimas... 57. 16.... 58. Taigi, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas... 59. 17.... 60. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantės atskirajame skunde... 61. 18.... 62. Apeliacinės instancijos teismas kaip nepagrįstus atmeta ir apeliantės... 63. 19.... 64. Nagrinėjamu atveju ieškovė pareikštu ieškiniu prašo pripažinti niekine... 65. 20.... 66. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šioje byloje pritaikyta... 67. 21.... 68. Apeliacinės instancijos teismas taip pat kaip nepagrįstus atmeta apeliantės... 69. 22.... 70. Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas išsprendžia... 71. Apeliacinės instancijos teismo aukščiau nurodytais motyvais atsakyta į... 72. 24.... 73. Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines... 74. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 75. Atskirąjį skundą atmesti.... 76. Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. sausio 27 d. nutartį palikti... 77. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....