Byla e2-5435-323/2016
Dėl žalos atlyginimo priteisimo, trečiasis asmuo BUAB „Būstas plius“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, sekretoriaujant Ingridai Jušenkienei, dalyvaujant vertėjai V. R., ieškovui V. G., atsakovo atstovei advokatei Gražinai Mauručaitienei, trečiojo asmens BUAB „Būstas plius“ atstovui bankroto administratoriaus UAB „Atenergo“ įgaliotam asmeniui A. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. G. ieškinį atsakovui V. S. dėl žalos atlyginimo priteisimo, trečiasis asmuo BUAB „Būstas plius“.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą, ir prašo teismo priteisti iš atsakovo 27.586,31 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2009 m. birželio mėn. sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį su UAB „Būstas plius“, pagal kurią nurodytai įmonei išnuomojo negyvenamąsias patalpas kartu su jose esančia įranga. Sutartį pasirašė ir turtą priėmė įmonės direktorius – atsakovas. Po kurio laiko apsilankęs nuosavybės teise priklausančiose ir UAB „Būstas plius“ išnuomotose patalpose, pastebėjo, kad trūksta dalies turto. Pasiteiravus apie tai atsakovo, jis paaiškino, jog turtas yra padėtas kitoje vietoje. Paprašius parodyti, kur yra padėtas priklausantis turtas, atsakovas ilgą laiką tai atidėliojo ir išsisukinėjo. 2010-07-02 įmonėje atlikus metinę inventorizaciją paaiškėjo, kad trūksta didelės vertės (27.586,31 Eur) nuomos sutarties pagrindu perduoto turto. 2010 m. liepos mėn. atsakovas pranešė, jog dėl dingusio turto įmonės vardu pateikė ieškinį vienam įmonės darbuotojų, tačiau jo ieškinys buvo atmestas. Dėl atsakovo veiksmų neatsakingai valdant perduotą turtą kreipėsi į policiją, tačiau pastaroji ikiteisminio tyrimo nepradėjo ir pasiūlė kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo civiline tvarka. Laiko, kad žala, pasireiškusi turto, kurio vertė 27.586,31 Eur, netekimu, atsirado dėl netinkamo atsakovo kaip UAB „Būstas plius“ direktoriaus pareigų vykdymo: jei atsakovas kaip įmonės direktorius būtų tinkamai vykdęs ir užtikrinęs kasdienę UAB „Būstas plius“ veiklą, žala nebūtų atsiradusi.

5Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad laikotarpiu nuo 2008 metų iki 2010 metų buvo UAB „Būstas plius“ direktoriumi. Pagrindiniu įmonės akcininku buvo ieškovas, kuris ir vadovavo visai įmonės veiklai: jis turėjo raktus nuo ofiso, jo žinioje buvo visi bendrovės buhalteriniai dokumentai. Pažymėjo, kad jokių sprendimų savarankiškai kaip įmonės vadovas priimti negalėjo, tik vykdė ieškovo nurodymus. 2010 metų pabaigoje su ieškovu kilo konfliktas, nes atsisakė vykdyti ieškovo nurodymus, ieškovas nebeįleido į bendrovės ofisą, nemokėjo atlyginimo. Tik vėliau iš bankroto administratoriaus sužinojo, kad įmonei iškelta bankroto byla. Taip pat laiko, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui, kadangi nuomos sutartis dėl patalpų, esančių ( - ) buvo sudaryta tarp ieškovo ir UAB „Būstas plius“, kuri ir turi atsakyti už ieškovo įmonei perduotą turtą. Kadangi UAB „Būstas plius“ iškelta bankroto byla, ieškovas turėtų kreiptis į bankroto administratorių dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bankroto byloje. Be to, kaip nurodo ieškovas, jis apie padarytą žalą sužinojo 2010-07-09 po inventorizacijos atlikimo, todėl paduoti ieškinį turėjo teisę iki 2013-07-09. Atsižvelgiant į tai, prašo taikyti sutrumpintą trejų metų ieškinio senaties terminą.

6Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti ieškinyje išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu. Nurodė, kad išnuomojo UAB „Būstas plius“ autoserviso patalpas su visa įrangą. 2010 metais pastebėjo, kad įrangos nebėra, tačiau atsakovas, įmonės vadovas, žadėjo iki nuomos sutarties pabaigos, t. y. 2015 metų, surasti įrangą, kadangi žino, kur ji randasi, arba atsiskaityti. Laiko, kad tokiais veiksmais atsakovas kryptingai siekė iššvaistyti ar pasisavinti turtą. Nurodė, kad 2015 metais kreipėsi dėl ikiteisminio tyrimo atsakovo atžvilgiu pradėjimo, tačiau ikiteisminį tyrimą atlikti atsisakyta, nurodant kreiptis į teismą civiline tvarka.

7Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė su ieškiniu nesutinka. Paaiškino, kad ieškinys pareikštas ne tam atsakovui: nuomos sutarties šalis yra UAB „Būstas plius“, tuo tarpu atsakovas kaip fizinis asmuo šiuo turtu nesinaudojo. Be to, ieškovas neturi kreipimosi į teismą teisės, kadangi ieškinį dėl žalos atlyginimo įmonės vadovui galėtų pareikšti tik bankroto administratorius. Taip pat prašo taikyti sutrumpintą trejų metų ieškinio senaties terminą, kadangi ieškinį ieškovas galėjo pareikšti iki 2013-07-09.

8Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas bankroto administratoriaus UAB „Atenergo“ įgaliotas asmuo paaiškino, kad negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis iki šiol nėra nutraukta, kadangi atsakovas iki šiol neperdavė įmonės dokumentų ir bankroto administratoriui nėra žinomos įmonės sudarytos sutartys. Be to, laiko, kad ieškinio senaties terminas nėra praleistas, kadangi nutartis įmonei iškelti bankroto bylą įsiteisėjo 2013 metų gruodžio mėn. pabaigoje.

9Ieškinys atmestinas.

10Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad ieškovui nuosavybės teise priklauso negyvenamoji patalpa – arkinis sandėlis, esanti adresu ( - ). 2009-06-01 tarp ieškovo ir UAB „Būstas plius“, atstovaujamos direktoriaus V. S., buvo sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 09/06.02, pagal kurią ieškovas terminuotai iki 2010-06-01 išnuomojo negyvenamąsias patalpas kartu su įranga, nurodyta Sutarties priede Nr. 1, esančias adresu ( - ). 2010-06-01 tarp ieškovo ir UAB „Būstas plius“, atstovaujamos direktoriaus V. S., buvo sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 10/06.01, kuri pakeista 2010-07-01, pagal kurią ieškovas terminuotai iki 2015-06-01 išnuomojo negyvenamąsias patalpas kartu su įranga, nurodyta Sutarties priede Nr. 1, esančias adresu ( - ). 2010-07-02 UAB „Būstas plius“ direktoriaus įsakymu dėl metinės inventorizacijos įsakyta atlikti UAB „Būstas plius“ ilgalaikio turto inventorizaciją 2010-07-02 duomenimis. 2010-07-09 Turto apyrašu nustatyta, kad nėra dalies pagal 2010-07-01 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį įmonei perduotų daiktų, kurių vertė 95250 Lt (27586,31 Eur). UAB „Būstas plius“, atstovaujama direktoriaus V. S., kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su 2010-07-26 ieškiniu G. B., buvusiam įmonės darbuotojui, dėl 138929 Lt žalos, iš kurios 95250 Lt autoserviso įrangos trūkumas, atlyginimo. Klaipėdos apygardos teismas 2010-12-28 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2249-513/2010 UAB „Būstas plius“ ieškinį atmetė. Klaipėdos apygardos teismas 2013-12-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1744-479/2013 iškėlė UAB „Būstas plius“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Atenergo“.

11Dėl ieškinio senaties taikymo

12Atsakovas prašo taikyti sutrumpintą trejų metų ieškinio senaties terminą ir šiuo pagrindu ieškinį atmesti.

13CK 1.125 straipsnio 8 dalis numato, kad sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo. Pažymėtina, kad bendroji ieškinio senaties termino pradžios nustatymo taisyklė yra ta, kad šio termino eiga prasideda nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą; šios taisyklės išimtis nustato CK bei kiti įstatymai (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Ieškinio senaties termino eigos pradžia įstatymo siejama ne su teisės pažeidimu (objektyviuoju momentu), bet su asmens sužinojimu ar turėjimu sužinoti apie savo teisės pažeidimą (subjektyviuoju momentu), nes asmuo gali įgyvendinti teisę ginti savo pažeistą teisę tik žinodamas, kad ši pažeista. Asmuo gali sužinoti apie savo teisės pažeidimą tą pačią dieną, kai ši buvo pažeista, tačiau apie tokį pažeidimą gali sužinoti ir vėliau, t. y. teisės pažeidimo momentas ir sužinojimo apie šios teisės pažeidimą diena gali nesutapti. Sužinojimo apie teisės pažeidimą momentu laikytina diena, kada asmuo faktiškai suvokia, kad jo teisė ar įstatymo saugomas interesas yra pažeisti. Kai asmuo nurodo, kad apie savo teisės pažeidimą sužinojo ne pažeidimo dieną, o vėliau, teismas turi įvertinti, ar šis apie savo pažeistą teisę sužinojo ne vėliau, negu analogiškoje situacijoje turėjo sužinoti apdairiai ir rūpestingai savo teisėmis besinaudojantis asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008; 2013 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-133/2013).

14Nagrinėjamu atveju ieškovas neginčija, jog aplinkybę, kad išnuomotose patalpose nėra dalies UAB „Būstas plius“ perduoto turto, sužinojo 2010 m. liepos mėn. Tačiau vien faktas dėl tam tikrų perduotų daiktų nebuvimo UAB „Būstas plius“ išnuomotose patalpose neleidžia daryti prielaidos, jog ieškovas, net ir sužinojęs apie įmonėje, su kuria sudaryta nuomos sutartis, nustatytą šių daiktų trūkumą, tuoj pat galėjo ar turėjo įžvelgti, kad ieškovui yra padaryta žala. Protingumo kriterijaus neatitiktų vertinimas, jog ieškovas, vien tik sužinojęs apie tai, kad perduotose patalpose nebėra dalies daiktų, bet neturėdamas jokių duomenų, pagrindžiančių abejones dėl šių daiktų laikino perkėlimo į kitą vietą ir pan., turėjo tuoj pat reikšti ieškinį dėl pažeistų teisių gynimo. Pagal 2010-06-01 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 10/06.01, kuri pakeista 2010-07-01, patalpas kartu su perduotu ilgalaikiu turtu (autoserviso įranga) UAB „Būstas plius“ ieškovui turėjo grąžinti 2015-06-01 (Sutarties 3.7 p.). Be to, nagrinėjamu atveju sprendžiamas ieškovo reikalavimo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl kaltų ir nesąžiningų atsakovo (įmonės vienasmenio vadovo) veiksmų jo atžvilgiu, tai yra dėl subsidiariosios atsakomybės. Atsakovas nepateikė įrodymų, jog ieškovas būtų kreipęsis į jį su pretenzijomis dėl nuostolių atlyginimo ar kitokiais veiksmais būtų išreiškęs, jog jam yra žinoma, kad nuostoliai patirti dėl galimai neteisėtų ir nesąžiningų įmonės vadovo veiksmų (CPK 178 straipsnis). Ieškovas tik 2015 metų pabaigoje kreipėsi į ikiteisminio tyrimo įstaigą dėl ikiteisminio tyrimo atsakovo atžvilgiu pradėjimo, todėl nurodytų aplinkybių kontekste teismas sprendžia, jog ieškovo ieškinys (teisme gautas 2016-03-17) buvo pareikštas nepraleidus trijų metų ieškinio senaties termino.

15Dėl ieškinio

16Ieškovas ieškiniu kelia atsakovo, kaip buvusio bankrutuojančios UAB „Būstas plius“ vadovo, atsakomybės pagal juridinio asmens prievoles klausimą.

17Nagrinėjamu atveju iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas iki bankroto bylos iškėlimo buvo UAB „Būstas plius“ vadovas. Šią aplinkybę patvirtina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažyma apie asmens įdarbinimus, iš kurios matyti, kad atsakovas UAB „Būstas plius“ dirbo nuo 2007-07-17 iki 2014-01-31, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys (CPK 179 straipsnio 3 dalis), pagal kuriuos atsakovui, kaip bankrutuojančios UAB „Būstas plius“ ankstesniam vadovui, Klaipėdos apygardos teismo 2014-08-21 nutartimi paskirta 5000 Lt bauda už teismo įpareigojimo perduoti bankroto administratoriui įmonės dokumentus bei turtą nevykdymą. Be to, iš ieškovo pateiktų duomenų matyti, kad atsakovas taip pat buvo įmonės dalyviu (akcininku): 2009-12-03 UAB „Būstas plius“ akcijų pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 1 atsakovas iš ieškovo ir jo sutuoktinės įsigijo 47 paprastąsias vardines akcijas (kas sudaro 47 procentus).

18Pažymėtina, kad akcininkui, kuris yra kartu ir bendrovės vadovas ir atliko neteisėtus veiksmus, priskirtus vadovo kompetencijai, atsakomybė taikytina pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį. Ieškovas nurodo, kad atsakovas netinkamai organizavo UAB „Būstas plius“ kasdienę veiklą, dėl ko dingo dalis ieškovo pagal nuomos sutartį kartu su patalpomis perduotų daiktų (įrangos).

19Vadovas yra bendrovės valdymo organas ir yra saistomas pareigų, reglamentuotų DK, CK, Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų bei įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatų, bendrovės įstatų, pareiginių nuostatų (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2013), todėl privalo derinti visų juridinio asmens interesų grupių (akcininkų, darbuotojų, o kai įmonei kyla nemokumo pavojus – ir kreditorių) interesus ir ši jo pareiga neperduodama (CK 2.87 straipsnis, Akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 2 dalis, 19 straipsnio 6 dalis). Juridinio asmens valdymo organo nariai turi fiduciarines pareigas juridiniam asmeniui, t. y. pareigas veikti išimtinai juridinio asmens interesais (CK 2.87 straipsnis), ir šių pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas lemia valdymo organo nario atsakomybę pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2008).

20Pagrindo taikyti bendrovės vadovui civilinę atsakomybę atsiradimą gali lemti tiek imperatyviai teisės aktuose nustatytų, tiek fiduciarinių pareigų įmonei, taip pat ir aptartais aspektais kreditoriams pažeidimas. Tam, kad būtų galima taikyti bendrovės vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti jo civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę. Nustačius, kad bendrovės vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją pareiga tenka bendrovės vadovui. Kartu pažymėtina, kad bendrovės vadovas atsako ne dėl bet kokių jam priskirtų pareigų pažeidimo, tačiau tik dėl jo didelės kaltės, t. y. tyčios siekiant pažeisti kreditorių interesus ar didelio neatsargumo, pasireiškiančio aiškiu ir nepateisinamu aplaidumu vykdant savo pareigas, todėl paprastas neatsargumas, susijęs su įmonės ūkinės komercinės veiklos rizika, neturėtų būti pagrindas atsirasti įmonės vadovo civilinei atsakomybei. Pažymėtina, kad įmonei veikiant įprastai, vadovai neturi fiduciarinių pareigų kreditoriams, o fiduciarinės pareigos atsiranda tik pablogėjus įmonės finansinei būklei, kas suponuoja, kad bendrovės vadovo civilinė atsakomybė atsiranda tik tada, kai bendrovė pati negali patenkinti kreditorių reikalavimų, t. y. bendrovės vadovo, kaip ir jos dalyvio, atsakomybė yra subsidiaraus pobūdžio (CK 6.245 straipsnio 5 dalis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012; 2013 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-581/2013).

21Pagal CK 6.245 straipsnio 5 dalį kreditorius iki pareikšdamas reikalavimus asmeniui, kuris pagal įstatymus ar sutartį atsako papildomai kartu su kitu asmeniu (subsidiarioji atsakomybė), turi pagrindiniam skolininkui pareikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo. Iš tokio teisinio reglamentavimo matyti, kad subsidiariosios civilinės atsakomybės prievolė yra papildoma: jos esminis bruožas tas, kad subsidiarusis skolininkas atsako kreditoriui papildomai greta pagrindinio skolininko, t. y. tada ir tiek, kiek prievolės neįvykdo (nepatenkina) pagrindinis skolininkas. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad CK 6.245 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas privalomas reikalavimų pareiškimo skolininkams subsidiariosios atsakomybės atveju eiliškumas.

22Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas nėra pareikalavęs, kad UAB „Būstas plius“ grąžintų išsinuomotas patalpas ir joje esančią (likusią) įrangą pagal priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 2.5., 3.7. punktai), todėl neaišku, ar daiktų trūkumas yra toks pats, kaip nustatyta 2010-07-09 turto apyraše, sudarytame po inventorizacijos įmonėje atlikimo, įvertinus tai, kad įmonė veiklą vykdė iki 2013 m. pabaigos. Be to, pagrindiniam skolininkui UAB „Būstas plius“ yra iškelta bankroto byla. Tai reiškia, kad kreditorius reikalavimą pagrindiniam skolininkui turi pareikšti laikydamasis Įmonių bankroto įstatyme nustatytos tvarkos. Byloje nustatyta, kad ieškovas nėra pareiškęs kreditorinio reikalavimo UAB „Būstas plius“ bankroto byloje, taigi, šios bendrovės bankroto byloje nėra patvirtintas ieškovo kaip kreditoriaus finansinis reikalavimas. Ieškovo teiginys, kad, nors jis neįtrauktas į BUAB „Būstas plius“ kreditorių sąrašą (t. y. nepareiškęs reikalavimo pagrindiniam skolininkui Įmonių bankroto įstatyme nustatyta tvarka), tačiau pagrįstai pareiškė ieškinį atsakovui, nes BUAB „Būstas plius“ žalos vis vien neatlygins, o atsakovo veiksmai, siekiant išvaistyti ar pasisavinti turtą, buvo kryptingi, atmestinas kaip nepagrįstas.

23Kadangi ieškovas BUAB „Būstas plius“ bankroto byloje kreditorinio reikalavimo nepareiškė, nėra galimybės nustatyti, kad juridinis asmuo privalo, tačiau negali, nes trečiojo asmens BUAB ,,Būstas plius“ turto tam nepakaktų, įvykdyti savo prievolių ieškovui, taigi nėra pagrindo ir subsidiariai atsakovo – buvusio įmonės vadovo – atsakomybei. Tik ieškovui reikalaujant, kad prievolę atlyginti žalą įvykdytų trečiasis asmuo BUAB „Būstas plius“, ieškovas įgys teisę reikalauti, kad žalą jam subsidiariai atlygintų ir šio juridinio asmens vadovas, jei prievolės nesugebės įvykdyti juridinis asmuo. Nepareiškus reikalavimų, kaip tą reglamentuoja CK 6.245 straipsnio 5 dalis, juridiniam asmeniui, vertintina, kad ieškovas pareiškė nepagrįstą ieškinį, kas sudaro faktinį ir teisinį pagrindą ieškinį atmesti.

24Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovas pateikė rašytinius įrodymus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 700,00 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, ginčo pobūdį, bylos nagrinėjimo laiką, atsakovo atstovės atliktus procesinius veiksmus – parengtus procesinius dokumentus (surašytas atsiliepimas į ieškinį), dalyvavimo teismo posėdžiuose laiką bei į aktualius nustatytus maksimalius atlygintinus advokato teisinei pagalbai apmokėti išlaidų dydžius, atsakovui iš ieškovo priteistina 700,00 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (CPK 88 str. 1 d. 1, 6 p., 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

25Panaikintinos byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 str. 2 d.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 – 270 straipsniais, teismas

Nutarė

27ieškinį atmesti.

28Priteisti iš ieškovo V. G. 700,00 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovo V. S. naudai.

29Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-03-22 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo V. S. turto areštą, teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą, ir prašo teismo priteisti iš... 5. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka,... 6. Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti... 7. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė su ieškiniu nesutinka. Paaiškino,... 8. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas bankroto administratoriaus UAB... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad ieškovui nuosavybės teise... 11. Dėl ieškinio senaties taikymo... 12. Atsakovas prašo taikyti sutrumpintą trejų metų ieškinio senaties terminą... 13. CK 1.125 straipsnio 8 dalis numato, kad sutrumpintas trejų metų ieškinio... 14. Nagrinėjamu atveju ieškovas neginčija, jog aplinkybę, kad išnuomotose... 15. Dėl ieškinio ... 16. Ieškovas ieškiniu kelia atsakovo, kaip buvusio bankrutuojančios UAB... 17. Nagrinėjamu atveju iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas iki... 18. Pažymėtina, kad akcininkui, kuris yra kartu ir bendrovės vadovas ir atliko... 19. Vadovas yra bendrovės valdymo organas ir yra saistomas pareigų,... 20. Pagrindo taikyti bendrovės vadovui civilinę atsakomybę atsiradimą gali... 21. Pagal CK 6.245 straipsnio 5 dalį kreditorius iki pareikšdamas reikalavimus... 22. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas nėra pareikalavęs, kad UAB... 23. Kadangi ieškovas BUAB „Būstas plius“ bankroto byloje kreditorinio... 24. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 25. Panaikintinos byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 str. 2... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 –... 27. ieškinį atmesti.... 28. Priteisti iš ieškovo V. G. 700,00 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovo V. S.... 29. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-03-22 nutartimi taikytas laikinąsias... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...