Byla e2-1683-798/2017
Dėl patalpų gražinimo, pareikštus atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Būstas plius“ bankroto byloje Nr. eB2-120-479/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijos Tamošiūnienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Būstas plius“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. G. prašymus dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo ir dėl patalpų gražinimo, pareikštus atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Būstas plius“ bankroto byloje Nr. eB2-120-479/2017.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Bylos esmė
 1. Pareiškėjas V. G. kreipėsi į teismą su prašymais, kuriuos patikslinęs prašė teismo patvirtinti iš viso 60 023,75 Eur dydžio finansinį reikalavimą, kurį grindė patalpų nuomos sutartimis (dėl nesumokėto nuomos mokesčio) bei perduotos įrangos bei detalių trūkumo aktu (dėl nesugrąžintų daiktų nuostolių) bei prašė įpareigoti atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) ,,Būstas plius“ bankroto administratorę perduoti pareiškėjui priklausančias atsakovei išnuomotas patalpas.
 2. Atsakovės bankroto administratorė atsiliepimu su pareiškėjo prašymu nesutiko, kadangi prašymas nebuvo pateiktas per Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nustatytą terminą ir bankroto administratoriui neperduoti atsakovės buhalterinės apskaitos dokumentai, todėl nėra galimybės patikrinti patalpų nuomos sutarčių teisėtumą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi pareiškėjo V. G. prašymą tenkino iš dalies – patvirtino kreditoriaus V. G. 49 597,31 Eur dydžio finansinį reikalavimą atsakovės BUAB „Būstas plius“ bankroto byloje bei nustatė atsakovės bankroto administratorei 1 mėnesio terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos grąžinti pareiškėjui patalpas, esančias ( - ).
 2. Teismas nustatė, kad prašymas dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo bei įpareigojimo perduoti pareiškėjui priklausančias patalpas pareikštas 2016 m. gruodžio 27 d., todėl pareiškėjas praleido terminą reikalavimui pareikšti, kuris buvo nustatytas Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 23 d. nutartimi. Įvertinęs tai, kad pateiktos patalpų nuomos sutartys nėra ginčijamos ir jos yra galiojančios, teismas konstatavo, jog pareiškėjas dėl svarbios priežasties praleido terminą finansiniam reikalavimui pareikšti, todėl yra pagrindas terminą atnaujinti.

7Dėl nuomos mokesčio įsiskolinimo už laikotarpį nuo 2010-11-01 iki 2015-06-01

 1. Teismas nustatė, jog patalpų nuomos sutartys nebuvo įregistruotos viešajame registre ir bankroto administratorius negalėjo žinoti, kad atsakovės įmonė yra sudariusi patalpų nuomos sutartis su pareiškėju. Pareiškėjas, būdamas patalpų savininku, nuo bankroto bylos iškėlimo nesikreipė į bankroto administratorių dėl patalpų grąžinimo bei tolimesnio nuomos sutarties vykdymo, nuomos mokesčio skolos patvirtinimo bankroto byloje. Teismo vertinimu, pareiškėjas nuomos sutarties vykdymo laikotarpiu nebendradarbiavo nei su ankstesniu atsakovės vadovu V. S., nei su bankroto administratoriumi. Pareiškėjas, būdamas patalpų savininku, negalėjo nežinoti, kad atsakovei yra iškelta bankroto byla. Bankroto administratorius 2016 m. lapkričio 4 d. pranešime teismui nurodė, jog ikiteisminio tyrimo metu ankstesnis atsakovės vadovas V. S. pripažino, jog atsakovės dokumentai ir turtas yra pas pareiškėją V. G.. Byloje yra pateiktas bankroto administratorės 2016 m. balandžio 8 d. prašymas, siųstas pareiškėjui, kuriuo bankroto administratorius pranešė dėl būtinumo perduoti turtą bei dokumentus. Teismas padarė išvadą, jog bankroto administratorius negalėjo pranešti pareiškėjui apie patalpų nuomos sutarties vykdymą, nes administratoriui nebuvo perduoti patalpų nuomos sutartį patvirtinantys dokumentai. Pareiškėjui nuo bankroto bylos iškėlimo buvo žinoma, kad atsakovė nuomos sutarties nevykdys ir nuomos mokestis po bankroto bylos iškėlimo jam nebus mokamas, todėl pareiškėjas turi teisę į nuomos mokesčio skolos patvirtinimą bankroto byloje nuo pareiškėjo nurodyto termino pradžios, t. y. nuo 2010-11-01 iki 2014-01-01 (įsiteisėjo nutartis iškelti atsakovei bankroto bylą). Kadangi nurodytas laikotarpis sudaro 38 mėnesius, atsakovės skola dėl nuomos sutarties netinkamo vykdymo sudaro 22 011,00 Eur (579,24 Eur × 38 mėn.).

8Dėl pareiškėjui padarytų nuostolių negrąžinus jam priklausančios įrangos, detalių

 1. Teismas nustatė, kad pareiškėjas reikalavimą dėl įrengimų bei detalių trūkumo grindžia 2010 m. liepos 9 d. trūkumo aktu. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 23 d. sprendime konstatuota, jog 2010 m. UAB „Būstas plius“ kreipėsi į teismą dėl žalos atlyginimo priteisimo iš buvusio darbuotojo G. B.. Teismo vertinimu, įsiteisėjusiais teismų sprendimais nebuvo priteistas žalos atlyginimas, todėl pareiškėjas pagrįstai reiškia finansinį reikalavimą atsakovei BUAB „Būstas plius“. Dėl to teismas padarė išvadą, jog pareiškėjas terminą reikalavimui pareikšti praleido dėl svarbios priežasties ir yra pagrindas praleistą terminą atnaujinti.
 2. Taip pat teismas nustatė, kad byloje yra pateiktos nuomos sutartys, sudarytos tarp pareiškėjo ir atsakovės. Sutartyse yra nurodyta, jog atsakovei buvo išnuomotos patalpos su jose esančia įranga. Atsakovės ilgalaikio turto apyraše, t. y. nuomos sutarties priede Nr. 1, pasirašytame V. S. ir V. G., yra nurodytas atsakovei pareiškėjo perduotas turtas. Byloje taip pat yra pateiktas atsakovės vadovo V. S. pasirašytas 2010 m. liepos 2 d. įsakymas dėl inventorizacijos atlikimo. Liudytojas G. B. teismui parodė, jog turto inventorizacija buvo atliekama. 2010 m. liepos 9 d. trūkumų nustatymo aktu ankstesnis atsakovės vadovas V. S. patvirtino, jog pareiškėjui priklausančiose patalpose trūksta įrangos už 95 250,00 Lt (27 586,31 Eur). Aplinkybė, kad teisme buvo nagrinėjama civilinė byla dėl darbuotojo padarytos žalos atlyginimo, patvirtina, jog dalis atsakovei perduoto turto buvo prarasta. Teismas padarė išvadą, jog pareiškėjas įrodė aplinkybes dėl perduoto ir pareiškėjui nesugrąžinto turto, todėl šį reikalavimą tenkino.

9Dėl grąžinimo pareiškėjui priklausančių patalpų

 1. Nors administratorius nurodė aplinkybes dėl dokumentų trūkumo patalpoms grąžinti, tačiau bylos nagrinėjimo metu teismas nenustatė, kad egzistuoja realios kliūtys ginčo patalpas sugrąžinti pareiškėjui. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2017 m. liepos 27 d. pažymoje nurodyta, kad bankroto administratorius turi perimti pareiškėjui priklausančiose patalpose esantį turtą. Teismo vertinimu, ginčo patalpos gali būti grąžinamos pareiškėjui. Kadangi bankroto administratorius sutiko, jog patalpoms sugrąžinti reikalingas 1 mėnesio terminas, teismas nustatė šį terminą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11

 1. Atskirajame skunde atsakovė BUAB „Būstas plius“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „ATENERGO“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 8 d. nutartį ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo arba panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti pareiškėjo V. G. prašymo.

12Dėl finansinių reikalavimų

 1. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 2017 m. vasario 2 d. specialisto išvadoje Nr. 5-3/6 nurodyta, kad ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 01-1-28859-16 bus skiriamas papildomas ūkinės finansinės veiklos patikrinimas. UAB „Būstas plius“ (direktorius V. S.) apskaitos dokumentais pagrindė 4 482,44 Lt piniginių lėšų panaudojimą, tačiau nepagrindė apskaitos dokumentais avanso apyskaitoje užregistruotų išlaidų „2010-04-12 Gamybinės patalpos bei įranga įvairi Nr. 58 558825,13 Lt“ (15,21 priedai). Taigi, atlikus papildomą ūkinės finansinės veiklos patikrinimą, bus nustatyta kur buvo panaudotos minėtos lėšos.
 2. Administratoriaus nuomone, V. G. neteisėtai gavo 168 000,00 Lt (48 656,16 Eur) už negyvenamųjų patalpų nuomą. Nagrinėjamojoje byloje liudytojai G. B. ir S. S. parodė, jog UAB „Būstas plius“ veiklą vykdė ne pastate, plane pažymėtame 7F1p, o kitame pastate; įmonė naudotų automobilių detalių neturėjo ir jomis neprekiavo, o tik pirkdavo naujas atsargines detales ir remontuodavo automobilius. Pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino aplinkybės, ar patalpose aprašytas turtas priklausė V. G.. Pažymi, kad ginčo patalpose veiklą vykdė UAB „LENESTA“, kuri prekiavo automobilių atsarginėmis detalėmis; su šia įmone buvo sudaryta sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr. SJ08-Š298, tačiau pirmosios instancijos teismas šios aplinkybės netyrė. Taigi, pirmosios instancijos teismo posėdžio metu paaiškėjo aplinkybės, kad UAB „Būstas plius“ vykdė veiklą visai kitose patalpose, todėl neaišku kokias patalpas reikia grąžinti.
 3. Pirmosios instancijos teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad nėra jokių dokumentų ir neįpareigojo pareiškėją pateikti rašytinius įrodymus, patvirtinančius, jog įrengimai priklauso V. G.. Administratoriui nesuprantama kaip galima skaičiuoti nuostolius, jei UAB „Būstas plius“ veiklos patalpos ir įrengimai priklausė A. L..
 4. Pažymi, kad teismas, gindamas viešąjį interesą, privalo būti aktyvus bei ištirti visas aplinkybes. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino bankroto administratoriaus prašymo dėl liudytojų apklausos, nepagrįstai pripažino finansinį reikalavimą dėl V. G. prarasto turto pagrįstu. Teismo posėdžio metu apklausti liudytojai nurodė, kad ant akto tik pasirašė ir nieko daugiau nežino, įrengimų nematė, neskaičiavo ir apie jokius nuostolius nieko nežino; G. B. tik surašė inventorizacijos lapą pagal V. G. nurodymą, o kiti liudytojai nebuvo apklausti. Sudarant nekilnojamojo turto nuomos sutartis turtas buvo perduotas vienetais ir be nurodytų kainų, o inventorizacijos akte nurodyti vienetai ir trūkumai piniginiu vienetu. Taigi, negalima nustatyti trūkstamo turto kainos, nes pagal nuomos sutartį perduodant turtą nebuvo nurodytos kainos.

13Dėl termino finansiniams reikalavimams pareikšti

 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad terminas finansiniam reikalavimui pareikšti nebuvo praleistas. Šiuo atveju pareiškėjas buvo pateikęs civilinį ieškinį buvusiam atsakovės direktoriui V. S., todėl turėjo žinoti, kad privalo pateikti prašymą bankroto administratoriui. Šiai dienai teismui yra pateiktas ieškinys dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir skolos priteisimo.
 2. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas V. G. prašo skundą atmesti ir palikti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 8 d. nutartį nepakeistą bei skirti 1 000,00 Eur baudą atsakovės administratoriaus UAB „ATENERGO“ įgaliotam asmeniui A. M. už nepagrįstą skundo padavimą, melagingų duomenų pateikimą teismui bei piktnaudžiavimą savo procesinėmis teisėmis, pusę baudos priteisiant V. G. naudai.
 3. Pažymi, jog Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko ikiteisminį tyrimą ir baudžiamojoje byloje Nr.1-149-158/2013 yra priimtas nuosprendis pripažinti V. S. kaltu padarius nusikalstamas veikas. Bankroto administratoriui šios aplinkybės, buvo žinomos nuo 2014 m., tačiau nuo pirmosios instancijos teismo nuslėptos.
 4. Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad administratorius iškraipė liudytojų parodymus. Liudytojai, davė parodymus tik apie savo darbo vietas bei patvirtino, kad pastatuose, kuriuose dirbo BUAB „Būstas plius“, patalpas nuomojosi pagal nuomos sutartį. G. B. ir S. S., parodė, kad dirbo ne kitoje patalpoje, o kitose patalpose. G. B. parodė, jog dirbo viename iš trijų angarų, o S. S. – viename iš garažų (boksų). UAB „Būstas plius“ nuomojosi ne vieną arkinį sandėlį, o aikštelę su pastatų kompleksu. Ginčo dėl kitų pastatų nuomos nėra. Didžioji dalis BUAB „Būstas plius“ turto pasiliko būtent pastate, pažymėtame plane 7F1p. Visiškai nėra suprantama, kuo remiantis bankroto administratorius padarė išvadą, kad V. G. buvo sumokėta 168 000,00 Lt (48 656,16 Eur), kadangi dokumentų, patvirtinančių šį jo teiginį, nėra, o liudytojai teismo posėdžio metu šios administratoriaus padarytos išvados nepatvirtino.
 5. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-545-265/2015 konstatavo, jog atsakovas A. L., būdamas ieškovės direktoriumi, sudarė nuomos sutartį su ieškove dėl patalpų, esančių ( - ) (patalpų Nr. 8F1g), kurią vėliau pratęsė. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-318-236/2016, nurodyta, jog patalpų apeliantė niekada nevaldė ir jomis nesinaudojo, faktiškai apeliantės nuomojamą daiktą valdė ir juo naudojosi UAB „LENESTA“, o šios įmonės vadovu buvo A. L. brolis. Visos šios aplinkybės administratoriui žinomos. Be to 2010-03-02 įsiteisėjo teismo nutartis, kuria UAB „LENESTA“ pripažinta bankrutuojančia, o 2011-09-26 minėta įmonė išregistruota iš Juridinių asmenų registro.
 6. BUAB „Būstas plius“ buhalterinę apskaitą vedė UAB „Redesa“ ir vėliau UAB „Saulės takas“. Iš pradžių Valstybinė mokesčių inspekcija atliko patikrinimą, todėl UAB „Būstas plius“ dokumentai buvo perduoti Inspekcijai; vėliau Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko ikiteisminį tyrimą, todėl įmonės buhalteriniai dokumentai buvo perduoti Tarnybai, iš kurios dokumentus pasiėmė V. S. ir perdavė antstoliams. Dėl to įmonės dokumentų pareiškėjas neturi ir jų administratoriui perduoti apskritai negali. Bankroto administratorius tyčia vilkina bankroto procesą bei piktnaudžiauja savo tarnybine padėtimi, kadangi žino aplinkybę, jog BUAB „Būstas plius“ direktorius V. S. dokumentus atidavė antstolei, nes nepasitiki bankroto administratoriumi. Administratorius ilgą laiką dėl neaiškių priežasčių nesikreipė į buhalterines įmones, kurios vedė BUAB „Būstas plius“ buhalterinę apskaitą, jog gautų skaitmeninius buhalterinės apskaitos duomenis, taip pat nepadarė įmonės veiklos analizės, neatsiėmė minėtų dokumentų iš antstolės. Šiuo metu, įmonės dokumentai yra pas ikiteisminio tyrimo pareigūnus.
 7. Bankroto administratorius gavo iš ikiteisminį tyrimą atliekančios tyrėjos nurodymą atlaisvinti V. G., priklausančias patalpas. Iki šiol patalpos nėra atlaisvintos.

14Dėl baudos skyrimo

 1. Iš atskirojo skundo argumentų neaišku būtent su kokiais pirmosios instancijos teismo argumentais administratorius kategoriškai nesutinka ir kokiais įrodymais savo nesutikimą grindžia. Mano, jog atskiruoju skundu siekiama užvilkinti bankroto procesą, kuris tęsiasi nuo 2013 m. bei siekia suklaidinti Lietuvos apeliacinį teismą, nes administratorius turėjo būti susipažinęs su seniai įsiteisėjusiais teismo nutartimis, sprendimais ir nuosprendžiais. Be to bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo A. M. teismo nutartimis yra atstatydintas iš daugelio įmonių bankroto administratoriaus pareigų ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba jam yra skyrusi nuobaudas – viešuosius įspėjimus už padarytus ĮBĮ pažeidimus.

15Teismas

konstatuoja:

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Dėl naujų įrodymų

 1. Lietuvos apeliacinis teismas priėmė atsakovės bankroto administratoriaus prašymą prijungti prie bylos naujus įrodymus, kuriais administratorius grindžia aplinkybes, jog pareiškėjas V. G. buvo nesąžiningas, pateikė nepagrįstus finansinius reikalavimus, atlikęs neteisėtus veiksmus (sudaręs patalpų nuomos sutartis) BUAB „Būstas plius“ padarė didelę žalą.
 2. Pareiškėjas V. G. pateikė atsiliepimą į naujai pateiktus įrodymus, kuriame paaiškino, jog 2009 m. gruodžio 3 d. V. G. pardavė 47 procentus UAB „Būstas plius“ paprastųjų akcijų, kurias įsigijo V. S.; likusius 3 procentus paprastųjų akcijų 2010 m,. rugpjūčio 5 d. pardavė E. Ž.. L. K. 2009 m. gruodžio 3 d. pardavė 47 procentus UAB „Būstas plius“ paprastųjų akcijų, kurias įsigijo V. S.; likusius 3 procentus paprastųjų akcijų 2010 m. rugpjūčio 5 d. pardavė E. Ž.. Perleisdami akcijas jokių neteisėtų veiksmų V. G. ir L. K. nepadarė. Prašyme dėl BUAB „Būstas plius“ bankroto pripažinimo tyčiniu administratoriaus įgaliotas asmuo A. M. teigia, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai ženkliai viršijo 50 procentų turimo įmonės turto, todėl įmonė yra nemoki, tačiau nenurodė aplinkybės, jog UAB „Būstas plius“ niekam nebuvo skolinga, išskyrus akcininkams. Be to bankroto byla UAB „Būstas plius“ buvo iškelta 2013 m. gruodžio 23 d. , t. y. po trijų su puse metų, kai V. G. nebuvo įmonės akcininkas ir joje nebedirbo. Klaipėdos miesto apylinkės teismui pateiktas ieškinys dėl nuostolių priteisimo ir negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių bei priedo prie sutarčių pripažinimo negaliojančiomis yra visiškai nepagrįstas ir bankroto administratorius piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Atkreipia dėmesį į tai, jog 2017 m. sausio 9 d. atsiliepime į V. G. reikalavimą, administratorius pripažino, kad BUAB „Būstas plius“ V. G. skolinga nuomos mokestį pagal negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį už 37 mėnesius, t. y. 21 431,88 Eur (579,24 x 37 mėn.). Klaipėdos apygardos prokuratūros 2017 m. balandžio 6 d. atsakymas dėl pareiškimo tenkinimo jau buvo pateiktas į bylą Nr. eB2-120-479/2017 2017 m. balandžio 14 d. Taip pat informacija iš pateiktų 2013 m. liepos 10 d. nutarimo atsisakyti pradėti ikiteismini tyrimą ir 2016 m. gegužės 16 d. pareiškimas Klaipėdos apygardos prokuratūrai, buvo nurodyti atsakovės 2017 m. kovo 7 d. pranešime dėl BUAB „Būstas plius“ bankroto proceso eigos ir 2017 m. kovo 15 d. prašyme dėl termino likvidavimo procedūrai atlikti pratęsimo byloje Nr. eB2-120-479/2017.
 3. Nagrinėjamojoje byloje nėra sprendžiamas klausimai, susiję su atsakovės BUAB „Būstas plius“ nemokumo momento nustatymu ir V. G. civiline deliktine atsakomybe. Taip pat nagrinėjamojoje byloje pirmosios instancijos teisme nebuvo keliamas klausimas dėl akcijų perleidimo pagrįstumo ir teisėtumo. Spręsdama klausimą dėl pareiškėjo V. G. finansinio reikalavimo pagrįstumo, teisėjų kolegija atsižvelgs šalių pateiktus įrodymus bei nuomonę kitų byloje surinktų įrodymų kontekste pagal bendrąsias įrodymų vertinimo taisykles.

18Dėl faktinių aplinkybių

 1. UAB „Būstas plius“ Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 23 d. nutartimi iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „ATENERGO“; 2014 m. vasario 26 d. nutartimi taikyta BUAB „Būstas plius“ supaprastinta bankroto procedūra; 2016 m. gruodžio 30 d. nutartimi nutrauktas BUAB „Būstas plius“ supaprastinto bankroto proceso vykdymas ir įmonės bankroto procedūras nuspręsta vykdyti bendra ĮBĮ nustatyta tvarka; 2017-03-17 teisėjo rezoliucija BUAB „Būstas plius“ likvidavimo terminas pratęstas iki ikiteisminių tyrimų baigties.
 2. Civilinėje byloje Nr. eB2-120-479/2017 2017 m. birželio 9 d. pareikštas prašymas dėl BUAB „Būstas plius“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

19Dėl termino finansiniam reikalavimui pareikšti

 1. Atsakovės administratoriaus nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad terminas finansiniam reikalavimui pareikšti nebuvo praleistas. Teisėjų kolegija su šiuo teiginiu nesutinka. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad V. G. finansinį reikalavimą pareiškė 2016 m. gruodžio 27 d., t. y. praleidęs terminą reikalavimui pareikšti, tačiau, atsižvelgęs į aplinkybes, jog nuomos sutartys, iš kurių kildinamas finansinis reikalavimas nebuvo ginčijamos nagrinėjamojoje byloje bei žala, susijusi su dingusiais pareiškėjo daiktais, iš BUAB „Būstas plius“ nepriteista, pripažino termino praleidimo priežastis svarbiomis bei praleistą terminą atnaujino. ĮBĮ numato, kad teismas turi teisę priimti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus terminus, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis (ĮBĮ 10 str. 9 d.). Atsakovės administratorės nurodytas teiginys, kad šiai dienai teismui yra pareikštas ieškinys dėl patalpų nuomos sutarčių, sudarytų su V. G., pripažinimo negaliojančiomis ir nuostolių priteisimo, nepaneigia pirmosios instancijos teismo teisės priimti V. G. reikalavimą, kuris nors ir buvo pateiktas pažeidus terminus, tačiau konstatavus, jog termino praleidimo priežastys buvo svarbios.

20Dėl finansinio reikalavimo pagrįstumo

 1. Nagrinėjamojoje byloje pareiškėjas V. G. prašė patvirtinti 60 023,75 Eur dydžio finansinį reikalavimą BUAB „Būstas plius“ bankroto byloje. Atsakovės bankroto administratorius su V. G. pareikštu finansiniu reikalavimu nesutiko. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas, kuris kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai; ar reikalavimas pagrįstas, teismas sprendžia, įvertinęs tokio reikalavimo pagrindą – sandorius, ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus esančius įrodymus, kuriais grindžiamas kreditoriaus nurodyto dydžio reikalavimas į bankrutuojančią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012).
 2. Nustatyta, jog V. G. ir UAB „Būstas plius“ sudarė 2009 m. birželio 1 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 09/06.02, pagal kurią V. G. išnuomojo ginčo patalpas kartu su jose esančia įranga laikotarpiui nuo 2009-06-01 iki 2010-06-01 už 24 000,00 Lt nuomos mokestį. V. G. ir UAB „Būstas plius“ sudarė 2010 m. birželio 1 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 09/06.02, pagal kurią V. G. išnuomojo ginčo patalpas kartu su jose esančia įranga laikotarpiui nuo 2010-06-01 iki 2011-06-01 už 24 000,00 Lt nuomos mokestį. V. G. ir UAB „Būstas plius“ sudarė 2010 m. liepos 1 d. Negyvenamųjų patalpų sutarties Nr. 10/06.01 pakeitimą, dėl minėtų ginčo patalpų bei jose esančios įrangos nuomos laikotarpiui nuo 2010-06-01 iki 2015-06-01.
 3. Atskirajame skunde atsakovės administratorius teigia, jog BUAB „Būstas plius“ realiai veiklą vykdė ne ginčo pastate su įranga, pažymėtame plane 7F1p, o kitame pastate, kuris priklauso ne pareiškėjui V. G., o A. L., todėl 2009 m. birželio 1 d., 2010 m. birželio 1 d. nuomos sutartys bei 2010 m. liepos 1 d. nuomos sutarties pakeitimas buvo sudaryti su tikslu pasisavinti įmonės pinigines lėšas. Administratorius nenurodo pastato numerio pažymėjimo plane, kuriame, jo nuomone, realiai veiklą vykdė BUAB „Būstas plius“, tačiau nurodo, kad V. G. išnuomotose UAB „Būstas plius“ patalpose iš tikrųjų veiklą vykdė UAB „LENESTA“, kuri prekiavo automobilių atsarginėmis detalėmis. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas nurodo, kad UAB „Būstas plius“ veiklai vykdyti nuomojosi ne vieną patalpą – arkinį sandėlį, o aikštelę su pastatų kompleksu.
 4. Iš viešai skelbiamų VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro duomenų nustatyta, jog: 1) pastatas – arkinis sandėlis, esantis ( - ) (buvusi duomenys neskelbtini), unikalus Nr. duomenys neskelbtini, pažymėtas plane Nr. 7F1p, nuo 2009-01-06 nuosavybės teise priklauso V. G. (toliau – ir ginčo pastatas, ginčo įranga), 2) pastatas – arkinis sandėlis, esantis duomenys neskelbtini, unikalus Nr. duomenys neskelbtini, pažymėtas plane Nr. 8F1g, laikotarpiu nuo 2003-01-15 iki 2009-03-03 nuosavybės teise priklausė A. L. bei 3) patalpos – arkinis sandėlis, esantis duomenys neskelbtini, unikalus Nr. duomenys neskelbtini, pažymėtas plane Nr. 9F1g, laikotarpiu nuo 2005-12-07 iki 2016-08-09 taip pat priklausė A. L.. VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „LENESTA“ vadovas laikotarpiu nuo 2006-02-06 iki 2010-03-08 buvo J. L.. UAB „Aftalitana“ vadovas laikotarpiu nuo 2003-12-08 iki 2013-03-05 buvo A. L.. Bylos duomenimis, nuomos sutarčių sudarymo metu V. G. buvo BUAB „Būstas plius“ akcininkas.
 5. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. liepos 7 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. B2-498-159/2011 BUAB „LENESTA“ veikla pripažinta pasibaigusia; ši nutartis įsiteisėjo 2011 m. rugpjūčio 9 d. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutartimi civilinėje byloje B2-57-513/2017 iškelta bankroto byla UAB „Aftalitana“, administratore paskirta UAB „ATENERGO“. Taigi, UAB „Aftalitana“ ir UAB „Būstas plius“ yra bankrutavusios, o BUAB „LENESTA“ – pasibaigusi ir išregistruota.
 6. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-545-265/2015 konstatavo, jog atsakovas A. L., būdamas ieškovės UAB „Aftalitana“ direktoriumi, sudarė nuomos sutartį su ieškove dėl patalpų, esančių Cintjoniškių g. 13, Šilutėje, (patalpų Nr. 8F1g), kurią vėliau pratęsė; šiomis patalpomis ieškovė nesinaudojo, jomis naudojosi UAB „LENESTA“, tačiau nuomos mokestį atsakovas A. L. iš ieškovės gavo; liudytoja Petruškienė parodė, kad UAB „Aftalitana“ realiai naudojosi kitu tuo pačiu adresu esančiu angaru. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. gegužės 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-318-236/2016 Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendimą paliko nepakeistą. Šioje byloje teismas spręsdamas dėl pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių (Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje nurodytomis patalpomis faktiškai UAB „Aftalitana“ nesinaudojo, Sutarties objektas faktiškai nebuvo perduotas, tačiau nuomos mokestis buvo mokamas) konstatavo, jog įmonei, besiverčiančiai automobilių prekyba, buvo būtinos ir reikalingos transporto priemonių sandėliavimo patalpos; įrodymų, kad įmonės turtas būtų laikomas kitose, o ne patalpose, esančiose ( - ), t. y. kad Sutartis nebuvo realiai vykdoma, jog įmonei nuosavybės teise priklausė ir galėjo būti naudojamos šiam tikslui kitos patalpos ar, kad ieškovė buvo sudariusi Sutartis su kitais subjektais) teismui nepateikta. Taigi, teismų įsiteisėjusiuose procesiniuose sprendimuose yra pasisakyta dėl faktinių aplinkybių, jog UAB „Aftalitana“ realiai naudojosi kitu tuo pačiu adresu esančiu angaru, o UAB „Aftalitana“ išsinuomotu angaru naudojosi UAB „LENESTA“. Nagrinėjamojoje byloje pirmosios instancijos teismo posėdžio metu apklausti liudytojas G. B. parodė, jog dirbo viename iš trijų angarų, o liudytojas S. S. parodė, kad dirbo viename iš garažų (boksų).
 7. Iš nustatytų aplinkybių visumos konstatuotina, jog BUAB „LENESTA“, BUAB „Būstas plius“ ir BUAB „Aftalitana“ iki bankroto bylų iškėlimo vykdė automobilių prekybos, remonto ir autodetalių pardavimo veiklą patalpų komplekse, kurį sudaro trys pastatai, iš kurių du nuosavybės teise priklausė A. L. (pažymėtų plane 8F1g bei 9F1g), vienas priklauso V. G. (pažymėto plane 7F1p). A. L., būdamas UAB „Aftalitana“ direktoriumi, buvo sudaręs sutartis su UAB „Aftalitana“ dėl jam nuosavybės teise priklausančio pastato – arkinio sandėlio, pažymėto plane Nr. 8F1g, nuomos; pareiškėjas V. G., kaip UAB „Būstas plius“ akcininkas, buvo sudaręs sutartis su UAB „Būstas plius“ dėl jam nuosavybės teise priklausančio pastato – arkinio sandėlio, pažymėto plane Nr. 7F1p. Byloje nėra duomenų bei nenustatyta, ar J. L. (A. L. brolis), būdamas UAB „LENESTA“ direktoriumi, buvo sudaręs sutartis su A. L. ir / ar su V. G. dėl šiems nuosavybės teisėmis priklausančių pastatų – arkinių sandėlių nuomos. Nagrinėjamojoje byloje nėra sprendžiami klausimai dėl šių įmonių veiklos bei valdymo organų sąsajų, tačiau reikšminga aplinkybė, jog šios įmonės veiklą vykdė patalpų komplekse.
 8. Civilinio proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą yra įtvirtintas onus probandi principas, t.y. kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Šiuo atveju pareiškėjas savo reikalavimą grindžia nuomos sutartimis bei nuomos sutarties priedu (perduoto turto apyrašu), kurie patvirtina jog nuomos sutartimis atsakovei išnuomotos patalpos su įranga, esančios pastate, pažymėtame plane Nr. F71p, kurios nuosavybės teise priklauso V. G..
 9. Atskirajame skunde nėra kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo apskaičiuotas skolos už pareiškėjo atsakovei išnuomotas patalpas dydis (22 011,00 Eur dydžio finansinis reikalavimas).
 10. Nuomos sutarčių pagrindu ginčo pastate esančios patalpos buvo išnuomotos kartu su įranga, nurodyta Sutarties priede Nr. 1 Turto apyraše, į kurį įtrauktas 131 punktas turto, perduoto naudotis atsakovei kartu su patalpomis (pastatu), pažymėtomis plane 7F1p. UAB „Būstas plius“ direktoriaus V. S. 2010 m. liepos 2 d. įsakymu „Dėl metinės inventorizacijos“ įsakyta atlikti UAB „Būstas plius“ ilgalaikio turto inventorizaciją 2010 m. liepos 2 d. duomenimis. 2010 m. liepos 9 d. Turto apyraše nustatytas perduoto pagal 2010 m. liepos 1 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, ginčo turto, pažymėto plane Nr. 7F1p trūkumas. Į trūkstamo turto apyrašą įtrauktas 71 punktas (284 vnt.) turto už 95 250,00 Lt (27 586,31 Eur) sumą. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 13 d. sprendimu civilinėje byloje e2-5435-323/2016 atmetė ieškovo V. G. ieškinį atsakovui V. S. dėl žalos atlyginimo priteisimo. Pareiškėjas V. G. pareiškė BUAB „Būstas plius“ administratorei 27 586,31 Eur dydžio finansinį reikalavimą dėl atsakovei išnuomotos ir dingusios išnuomotos įrangos nuostolių. Atsakovės administratorius, teigdamas, kad patalpos išnuomotos be įrangos ir / arba išnuomota įranga priklauso ne V. G., o A. L., šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų nepateikė nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos pasekmės, t. y. tokios aplinkybės pripažintinos neįrodytomis ir šalies reikalavimai (atsikirtimai) atmetami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 ml birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-878/2002 ir kt.).
 11. Po skundžiamosios nutarties priėmimo BUAB „Būstas plius“ administratorius kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su ieškiniu atsakovui V. G. dėl nuostolių priteisimo, dėl negyvenamųjų patalpų, pažymėtų plane Nr. 7F1p, nuomos sutarčių bei priedo prie sutarčių pripažinimo negaliojančiomis (niekinėmis). Minėtas ieškinys civilinėje byloje Nr. e2-14649-980/2017 priimtas 2017 m. rugsėjo 18 d. Taigi, apeliacinės instancijos teisme paaiškėjo nauja aplinkybė, kad atsakovės administratorius ginčija nuomos sutartis, kurių pagrindu yra patvirtintas pareiškėjo V. G. 49 597,31 Eur dydžio finansinis reikalavimas UAB „Būstas plius“ bankroto byloje.
 12. Kasacinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija yra išaiškinusi, jog kreditorių reikalavimų patvirtinimo procesas, nors pagal savo teisinę prigimtį ir yra panašus į pareikšto ieškinio nagrinėjimą, tačiau procesiniu požiūriu reikalavimų tvirtinimui netaikomos tos pačios taisyklės kaip nagrinėjant civilinę bylą ginčo teisena. Nutartimi dėl finansinių reikalavimų patvirtino / nepatvirtinimo sprendžiami ne tik procesinio pobūdžio klausimai, bet ir materialiosios teisės klausimai, tačiau kartu ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta kreditoriaus reikalavimo tikslinimo galimybė, kuri išlieka iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Šio straipsnio 5 dalyje nustatyta teisė tokią nutartį skųsti administratoriui, kreditoriams, kuriems jos priimtos ir kitiems kreditoriams, tenkinantiems šioje dalyje įtvirtintas sąlygas. Taigi, šio bankroto byloje tarpinio proceso specifika lemia tai, kad nutartis, kuria patvirtinti kreditorių reikalavimai, negali būti prilyginama teismo sprendimui, priimamam išnagrinėjus bylą iš esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012).
 13. Atsižvelgiant į kasacinio teismo išaiškinimą, konstatuotina, jog iki teismas priims nutartį nutraukti BUAB „Būstas plius“ bankroto bylą arba sprendimą dėl BUAB „Būstas plius“ pabaigos, išlieka galimybė tikslinti (padidinti, sumažinti, išbraukti iš kreditorių sąrašo ir kt.) pareiškėjo V. G. finansinį reikalavimą, patvirtintą skundžiama nutartimi BUAB „Būstas plius“ bankroto byloje, kuri nėra prilyginama teismo sprendimui, priimtam išnagrinėjus bylą iš esmės (šiuo atveju ginčas, dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių teisėtumo ir pagrįstumo bei nuostolių, susijusių su dingusia įranga priteisimo, bus išspręstas iš esmės civilinėje byloje Nr. e2-14649-980/2017). Dėl to vien aplinkybė, kad BUAB „Būstas plius“ administratorius po skundžiamos nutarties priėmimo kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo ginčija V. G. ir UAB „Būstas plius“ sudarytas nuomos sutartis, nėra pagrindas atskirajame skunde nurodytais teiginiais naikinti pagrįstą ir teisėtą Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 8 d. nutartį (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).
 14. Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje suformuluotus principas pareiga motyvuoti teismo sprendimą negali būti suprantama kaip reikalavimas pateikti išsamų atsakymą į kiekvieną argumentą; vis dėlto teismų sprendimų motyvai turi būti pakankami atsakyti į esminius šalies pateiktų faktinių ir teisinių (materialinių ar procesinių) argumentų aspektus (žr., pvz., Ruiz Torija v. Spain, no. 18390/91, 9 December 1994, par. 29–30). Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų skundo argumentų teisėjų kolegija plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

21Dėl patalpų grąžinimo

 1. Kadangi ginčo patalpos BUAB „Būstas plius“ išnuomotos bei nesugrąžintos savininkui V. G., teisėjų kolegija sprendžia patikslinti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties rezoliucinės dalies antrą pastraipą, nurodant nustatyti atsakovės BUAB „Būstas plius“ bankroto administratorei UAB „ATENERGO“ 1 mėnesio terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos grąžinti pareiškėjui V. G. pastatą – arkinį sandėlį, esantį Cintjoniškių g. 13A, Šilutė, unikalus Nr. 8898-60001-0056, pažymėtą plane Nr. 7F1p.

22Dėl baudos skyrimo

 1. Teismas, nustatęs CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Kai pareiškiamas šio straipsnio 1 dalyje numatytas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, dalyvaujančio byloje asmens naudai paskirta baudos dalis įskaitoma į priteistiną nuostolių sumą (CPK 95 str. 2 d.). Ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, numatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu. Tam tikrais atvejais tai gali būti įvertintas tik kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas. Piktnaudžiavimas procesine teise pasireiškia konkrečios subjektinės teisės įgyvendinimo sąlygų pažeidimu. Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005; 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-94/2010; 2013 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013).
 2. Pareiškėjas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skirti 1 000,00 Eur baudą, pusę skirtos baudos priteisiant V. G. naudai atsakovės administratoriaus įgaliotam asmeniui A. M. už nepagrįstą skundo padavimą bei jame nurodytų melagingų duomenų pateikimą ir vilkinamą atsakovės bankroto procesą.
 3. Nustatyta, jog 2017 m. kovo 17 d. pirmosios instancijos teisėjo rezoliucija BUAB „Būstas plius“ likvidavimo terminas pratęstas iki ikiteisminių tyrimų baigties. Byloje nėra duomenų, jog bankroto administratorius nuo likvidavimo termino pratęsimo (2017-03-17) piktnaudžiauja savo teisėmis bei inicijuoja naujus ikiteisminius tyrimus, tokiu būdu užkirsdamas kelią kiek galima racionaliau pasiekti bankroto proceso tikslą – likviduoti bankrutavusią įmonę ir išregistruoti ją iš įmonių registro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka.
 4. Bankroto administratoriaus ir kreditoriaus teisė ginčyti kito kreditoriaus reikalavimą, kuris yra patvirtintas teismo nutartimi, įgyvendinama ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka, t. y. paduodant atskirąjį skundą dėl tokios nutarties peržiūrėjimo apeliacine tvarka. Asmens teisių gynyba, naudojant įstatymo leidžiamas procesines priemones, visiškai atitinka sąžiningo proceso principus. Įstatyme nustatytos teisės pareikšti ieškinį ar paduoti apeliacinį (atskirąjį) skundą, įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2014).
 5. Sutiktina su pareiškėju, jog atskirajame skunde nurodytos faktinės aplinkybės reikalauja papildomos kontrolės. Šiuo atveju administratoriaus nurodytas teiginys, jog išnuomotos patalpos pagal nuomos sutartis V. G. nepriklauso yra paneigtos VĮ „Registrų centras“ viešai skelbiamais duomenimis (CK 4.262 str.). Administratoriaus teiginys, kad V. G. priklausančiose patalpose veiklą vykdė UAB „LENESTA“, kuri prekiavo automobilių detalėmis nėra nepagrįstas jokiais įrodymais, todėl teismo iniciatyva buvo vertinamos aplinkybės, susijusios su patalpomis, kuriose veikė ne tik atsakovė, bet ir kitos įmonės, taip pat ir UAB „LENESTA“.
 6. Nesutiktina su pareiškėju, jog administratorius nepagrįstai remiasi aplinkybe, kad ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 01-1-28859-16 bus skirtas papildomas atsakovės ūkinės finansinės veiklos patikrinimas, nes baudžiamoji byla Nr.1-149-158/2013 jau išnagrinėta ir išvada pateikta. Nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 21 d. nuosprendyje, baudžiamojoje byloje Nr.1-149-158/2013, remiamasi 2012 m. birželio 22 d. Finansinių tyrimų tarnybos Klaipėdos apygardos valdybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialisto išvada Nr. 5-3/59, kurioje konstatuota, jog laikotarpiu nuo 2010-04-01 iki 2010-12-31 negalima iš dalies nustatyti BUAB „Būstas plius“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Bankroto administratorius remiasi Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų valdybos 2017 m. vasario 2 d. specialisto išvada, kurioje nurodoma aplinkybė dėl papildomos ūkinės finansinės veiklos patikrinimo.
 7. Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybės, kad bankroto administratorius pateikė atskirąjį skundą, kuriame nurodė duomenis, kuriuos teismas revizavo, nagrinėjamojoje byloje nepagrindžia tyčinio nesąžiningo administratoriaus elgesio, kurį būtų galima pripažinti piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Išdėstytų argumentų pagrindu, teisėjų kolegija pareiškėjo prašymo dėl baudos skyrimo netenkina ir UAB „ATENERGO“ įgaliotam asmeniui A. M. netaikomos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmės, numatytos CPK 95 straipsnyje.

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Nustatyti atsakovės BUAB „Būstas plius“ bankroto administratorei UAB „ATENERGO“ 1 mėnesio terminą nuo šios nutarties priėmimo dienos grąžinti pareiškėjui V. G. pastatą – arkinį sandėlį, esantį ( - ), unikalus ( - ), pažymėtą plane Nr. 7F1p.

26Netenkinti pareiškėjo V. G. prašymo dėl baudos skyrimo atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Būstas plius“ bankroto administratoriaus UAB „ATENERGO“ įgaliotam asmeniui A. M..

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teisėjų kolegija... 4.
 1. Bylos esmė
 1. Pareiškėjas V. G.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6.
  1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 8... 7. Dėl nuomos mokesčio įsiskolinimo už laikotarpį nuo 2010-11-01 iki... 8. Dėl pareiškėjui padarytų nuostolių negrąžinus jam priklausančios... 9. Dėl grąžinimo pareiškėjui priklausančių patalpų
    10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11.
    1. Atskirajame skunde atsakovė BUAB „Būstas... 12. Dėl finansinių reikalavimų
     1. Klaipėdos... 13. Dėl termino finansiniams reikalavimams pareikšti
       14. Dėl baudos skyrimo
       1. Iš atskirojo skundo... 15. Teismas... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Dėl naujų įrodymų
        1. Lietuvos apeliacinis... 18. Dėl faktinių aplinkybių
         1. UAB „Būstas... 19. Dėl termino finansiniam reikalavimui pareikšti
           20. Dėl finansinio reikalavimo pagrįstumo
            21. Dėl patalpų grąžinimo
            1. Kadangi ginčo patalpos... 22. Dėl baudos skyrimo
             1. Teismas, nustatęs CPK 95... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, vadovaudamasi... 24. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 8 d. nutartį palikti... 25. Nustatyti atsakovės BUAB „Būstas plius“ bankroto administratorei UAB... 26. Netenkinti pareiškėjo V. G. prašymo dėl baudos skyrimo atsakovės...