Byla 2A-2029-413/2015
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo E. R. apeliacinį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 2 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-56-418/2015 pagal ieškovo E. R. ieškinį atsakovei V. Ž. dėl neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas E. R. kreipėsi ieškiniu į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės V. Ž. 434,43 Eur neturtinės žalos atlyginimo.

4Ieškovo reikalavimas buvo grindžiamas tuo, kad 2013 m. gruodžio 4 d., po DNSB ,,Taika“ visuotinio narių susirinkimo, bendrijos patalpose, liudytojų akivaizdoje, bendrijos pirmininkė V. Ž., pavadindama ieškovą „durniumi“ ir „debilu“, pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, kadangi „debilas“ lingvistine prasme reiškia debilizmą, t. y. oligofrenijos (silpnaprotystės) stadiją, o ieškovas šia liga neserga. Anot ieškovo, atsakovė, paskleisdama tikrovės neatitinkančias žinias, ieškovą pažemino, įžeidė, dėl ko jis patyrė neigiamus išgyvenimus, emocinę depresiją, reputacijos pablogėjimą, bendravimo galimybių sumažėjimą, sveikatos būklės pablogėjimą. Dėl atsakovės neteisėtų veiksmų turi būti atlyginta neturtinė žala, kurią ieškovas vertina 434,43 Eur.

5Atsakovė V. Ž. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2013 m. gruodžio 4 d. vyko DNSB ,,Taika“, kurios pirmininkės pareigas nuo 2010 metų ėjo atsakovė, susirinkimas. Per savo pirmininkavimo bendrijai laikotarpį ji ne kartą buvo E. R. apšaukta, nuolat daromas moralinis spaudimas, todėl minėto bendrijos susirinkimo metu ieškovui ant atsakovės šaukiant, atsakovė paprašė jį nusiraminti, nešaukti ir „nesielgti taip, kaip elgiasi debilai“. Pasak atsakovės, ieškovo teiginiai, kad ji pavadino E. R. „durniumi“ ir/ar „debilu“ neatitinka tikrovės. Jos pasakyti žodžiai nebuvo tyčiniai, atsakovė nesiekė ieškovo nei įžeisti, nei pažeminti. Be to, ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių atsakovės kaltę, dėl kurios ieškovas patyrė sunkias pasekmes, sveikatos sutrikimus ir pan. Priešingai, E. R. yra išrinktas į DNSB ,,Taika“ valdybos sudėtį, aktyviai reiškiasi, kas paneigia ieškovo argumentus apie bendravimo galimybių sumažėjimą, reputacijos pablogėjimą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Druskininkų miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 2 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė atsakovei iš ieškovo 267 Eur bylinėjimosi išlaidų ir 4,37 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

8Teismas pažymėjo, kad ieškovas jo atžvilgiu atsakovės pavartotus įžeidžiančius žodžius „durnius“ ir „debilas“ grindė savo paaiškinimais ir liudytojų E. Č., N. M. bei I. Š. parodymais, kurie, teismo vertinimu, yra prieštaringi, nes minėti liudytojai skirtingai aiškino susirinkimo aplinkybes. Todėl teismas sprendė, kad bylos įrodymais nebuvo nustatyta atsakovės kaltė ir jos neteisėti veiksmai dėl ieškovo ieškinyje nurodytos informacijos paskleidimo, dėl ko sprendė, kad nagrinėjamu atveju nebuvo nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos ir pagrindai, kuriais remiantis ieškovui būtų galima priteisti jo reikalaujamą neturtinę žalą. Teismo vertinimu, ieškovas taip pat neįrodė prašomos priteisti neturtinės žalos dydžio ir pažymėjo, kad iš ieškovo pateikto pakartotinio Darbingumo lygio pažymos DL-1 Nr. 0727834 negalima spręsti apie ieškovo ligą, kad jo sveikatos sutrikimai atsirado būtent dėl atsakovės tariamai neteisėtų veiksmų, kurie, kaip nurodyta ieškinyje, buvo atlikti 2013 m. gruodžio 4 d. Kitų rašytinių įrodymų apie ieškovo sveikatos būklės pablogėjimą dėl atsakovės kaltės, kaip nurodė teismas, ieškovas nepateikė. Anot teismo, ieškovo sveikatos pablogėjimą natūraliai galėjo lemti būtent jo ligos, t. y. cukrinis diabetas ir aukštas spaudimas. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovo teiginius, kad po to, kai V. Ž. išvadino jį „durniumi“ ir „debilu“, pablogėjo jo reputacija, sumažėjo bendravimo galimybės, nes minėtą aplinkybę paneigia 2014 m. balandžio 16 d. DNSB ,,Taika“ susirinkimo protokolo Nr. 3 ir 2014 m. gegužės 14 d. LR juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo turinys, iš kurių matyti, kad ieškovas buvo išrinktas DNSB ,,Taika“ valdybos nariu.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Apeliaciniu skundu ieškovas E. R. prašo panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovės 434,43 Eur neturtinės žalos atlyginimą bei visas bylinėjimosi išlaidas.

11Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai nevertino liudytojų E. Č., V. M. ir J. Š. parodymų, kadangi jų parodymai yra nuoseklūs, liudytojai aiškiai matė ir girdėjo kaip buvo įžeistas ieškovas. Šie liudytojai nėra su ieškovu susiję artimais ryšiais, neturėjo jokių konfliktų ir su atsakove, todėl teismas neturėjo pagrindo kaltinti juos bylos suinteresuotumu ir jos baigtimi. Apelianto nuomone, teismas klaidingai vertino liudytojos D. M. parodymus „nesielgti taip, kaip elgiasi debilai”, kadangi teismo posėdžio metu ji teigė kitaip ir parodė, kad V. Ž. išvadino ieškovą „debilu“, ką patvirtina teismo posėdžio garso įrašas. Teismas neteisingai nurodė, kad liudytojai E. Č., N. M. ir I. Š. yra prieš namo renovaciją, kadangi teismo posėdžio metu liudytojai E. Č. ir N. M. tvirtino, kad jie yra už renovaciją, o Š. – už dalinę renovaciją. Anot apelianto, atsakovės kaltę patvirtina ir Druskininkų miesto apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-875-970/2014, DNSB „Taika” 2014 m. rugpjūčio 16 d. revizijos aktas ir SEB banko sąskaitos išrašas, iš kurių spręstina, kad atsakovė V. Ž., išvadindama ieškovą „debilu“ ir „durniumi“, turėjo motyvą jį įžeisti ir pažeminti kitų akivaizdoje. Dėl neteisėtų atsakovės veiksmų ieškovas buvo pažemintas ir įžeistas, patyrė neigiamus išgyvenimus, pasireiškusius prislėgta ir bloga nuotaika, nemiga. Emocinės depresijos metu ieškovui sulėtėjo mąstymas, judesiai, sutriko vidaus organų veikla. Ieškovas buvo atleistas iš bendrijos valdybos, kas įrodo, kad atsakovės neteisėti veiksmai paveikė ieškovo reputaciją, lėmė bendravimo galimybių sumažėjimą. Apelianto vertinimu, pirmosios instancijos teismas buvo šališkas, nes ne tik neįvertino liudytojų parodymų, bet skirdamas sekantį teismo posėdį, dėl posėdžio datos tarėsi tik su atsakovės atstove, o ieškovo nuomonės neklausė.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė V. Ž. prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovės nuomone, teismas tinkamai vertino bylos įrodymus bei faktines jos aplinkybes. Tuo tarpu apeliaciniame skunde ieškovas atkartojo ieškinio turinį ir nepateikė svarių argumentų, paneigiančių pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas. Nors, apelianto teigimu, teismas nepagrįstai nesivadovavo kai kurių liudytojų parodymais, atsakovės nuomone, teismas pasielgė teisėtai, kadangi liudytojų E. Č., V. M. ir J. Š. parodymai buvo prieštaringi, kas leido teismui daryti išvadą, kad liudytojų parodymai yra nepatikimi. Be to, nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad teismas elgėsi šališkai dėl sekančios posėdžio datos tardamasis išimtinai tik su atsakovės atstove. Atsakovės nuomone, minėtais veiksmais teismas derino sekančią posėdžio datą su atsakovės advokate, siekdamas išsiaiškinti advokatės užimtumą ir nevilkinti bylos nagrinėjimo. Todėl tokie teismo veiksmai negali būti laikomi šališkais.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas.

15Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas asmens garbės ir orumo pažeidimo, iš kurio pagal CK 2.24 straipsnio nuostatas kildinama ieškovo teisė į neturtinės žalos atlyginimą, klausimas.

16Asmens asmenines neturtines teises ir vertybes: teisę į vardą, gyvybę, sveikatą, kūno neliečiamybę, garbę ir orumą, žmogaus privatų gyvenimą ir t. t., gina įstatymas (CK 1.114 straipsnis). Todėl asmuo turi teisę reikalauti teismo tvarka paneigti paskleistus duomenis, žeminančius jo garbę ir orumą ir neatitinkančius tikrovės, taip pat atlyginti tokių duomenų paskleidimu jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą (CK 2.24 straipsnio 1 dalis).

17Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kt. (CK 6.250 straipsnio 1 dalis). Nustatydamas neturinės žalos dydį, teismas privalo atsižvelgti į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus (CK 6.250 straipsnio 2 dalis).

18Paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, jeigu faktai tikrovėje neegzistavo, įvykiai klostėsi ne taip, kaip nurodoma, asmens poelgiai vertinami neadekvačiai vykusiems faktams. Ar paskleisti tikrovės neatitinkantys duomenys žemina asmens garbę ir orumą, yra fakto klausimas. Kad buvo pažeista garbė ir orumas turi įrodyti ieškovas, o kad duomenys atitiko tikrovę – atsakovas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-488/2007, 2009 m. vasario 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-51/2009). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad asmens garbė ir orumas, taikant CK 2.24 straipsnį, ginami nustačius tokių faktų visetą: 1) žinių paskleidimo faktą; 2) faktą, kad žinios yra apie ieškovą; 3) faktą, kad žinios žemina ieškovo garbę ir orumą; 4) faktą, kad paskleistos žinios neatitinka tikrovės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2008; 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-97/2011; kt.).

19Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo teismo apginti garbę ir orumą dviem būdais – pripažinti garbės ir orumo pažeidimą, atsakovei paskleidus tikrovės neatitinkančią informaciją, ir tuo remiantis, priteisti neturtinės žalos atlyginimą. Reikalavimą pripažinti garbės ir orumo pažeidimą ieškovas grindžia tuo, kad 2013 m. gruodžio 4 d., po DNSB ,,Taika“ visuotinio susirinkimo, bendrijos patalpose, liudytojų akivaizdoje, atsakovė V. Ž. pavadino ieškovą „durniumi“ ir „debilu“, t. y. pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją. Pirmosios instancijos teismas, nenustatęs, kad atsakovė būtų paskleidusi ieškinyje nurodytą informaciją, sprendė, jog nėra pagrindo tenkinti ieškinį.

20Apeliaciniu skundu ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu, teigdamas, kad teismas netinkamai įvertino liudytojų E. Č., N. M. ir I. Š. parodymus ir nepagrįstai jais nesivadovavo.

21Aptariamam šio apeliacinio skundo argumento kontekste pažymėtina, kad CPK185 straipsnis nustato, jog teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad spręsdamas ginčą teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011). Pažymėtina, kad faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008); Teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013).

22Nagrinėjamo ginčo atveju atsakovė neneigė, kad siekdama sudrausminti ieškovą, paprašė jo nešaukti ir nesielgti taip, kaip elgiasi „debilas“, taip išreikšdama savo nuomonę dėl ieškovo netinkamo elgesio susirinkime, tačiau nesutiko su ieškovo nurodyta aplinkybe, kad ji kitų bendrijos susirinkimo dalyvių akivaizdoje ieškovą vadino „debilu“ ir „durniumi“. Šiuos atsakovės teiginius teismo posėdyje iš esmės patvirtino liudytoja D. M.. Nors apeliaciniame skunde ieškovas nurodo, kad teismas iškreipė šios liudytojos parodymus, nes „posėdžio metu ji pasakė visiškai kitaip, o būtent parodė, kad V. Ž. išvadino mane debilu“, tačiau išklausius teismo posėdžio garso įrašą akivaizdu, kad ne teismas, bet apeliantas iškreipia šios liudytojos parodymus ir stengiasi traktuoti juos sau palankesniu būdu (b. l. 44). Išklausius liudytojų E. Č. ir N. M. parodymų garso įrašą, sutiktina su teismo išvada, kad šių liudytojų parodymai nesutampa, pvz., liudytojas E. Č. tvirtino, kad atsakovė įžeidinėjo ieškovą pastarajam sėdint liudytojui už nugaros, žodžiais „tylėk durniau, tu debile“, tuo tarpu liudytojas N. M. tvirtino, kad šalių konfliktas įvyko prie išėjimo iš patalpos, kurioje vyko susirinkimas, atsakovei pasakius žodžius “esi durnas, debilas“ (b. l. 44). Atsižvelgiant į akivaizdžiai priešingą ne tik liudytojos D. M. ir ieškovo liudytojų E. Č., N. M. ir I. Š. parodymų turinį, bet ir ieškovo liudytojų tarpusavio parodymų neatitikimus, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrįstą pagrindą išvadai, kad laikyti vienos šalies liudytojų parodymus patikimesniais už kitos šalis liudytojų parodymus nėra teisino pagrindo, todėl pagrįstai jais nesivadovavo (CPK 185 straipsnis).

23Teismas atmeta kaip nepagrįstus ir teisiškai nereikšmingus apeliacinio skundo argumentus, kad atsakovės siekį įžeisti ieškovą, išvadinant jį „durniumi‘ ir „debilu“, pagrindžia Druskininkų miesto apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-875-970/2014, DNSB „Taika” 2014 m. rugpjūčio 16 d. revizijos aktas ir SEB banko sąskaitos išrašas. Pažymėtina, kad minėtomis aplinkybėmis ir naujai pateiktais įrodymais apeliantas nesivadovavo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Tuo tarpu apeliacinio skundo pagrindas gali būti tik tos faktinės bylos aplinkybės, kurios buvo nurodytos pirmosios instancijos teisme, nes dėl skundžiamo teismo sprendimo pagrįstumo gali būti sprendžiama tik vertinant tuos duomenis, kuriuos, priimdamas sprendimą, turėjo jį priėmęs teismas. Tokiu teisiniu reglamentavimu siekiama panaikinti galimybę piktnaudžiauti procesu, siekiama skatinti bylos dalyvius veikti už greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, bylinėtis sąžiningai, atskleidžiant bylai reikšmingus duomenis pirmosios instancijos teisme, o ne sukuriant netikėtumus po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo (CPK 306 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2012). Be to, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti, ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 straipsnis). Taigi, minėtų aplinkybių ieškovui nenurodžius bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme bei nepateikus argumentų, pagrindžiančių, kad naujų įrodymų pateikimo būtinybė iškilo tik dabar, ar kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti, apelianto nurodytos aplinkybės nevertintinos, o su apeliaciniu skundu pateiktus naujus įrodymus atsisakytina priimti.

24Nesant kitų objektyvių įrodymų, pagrindžiančių ieškovo ir atsakovės įrodinėjamas aplinkybes, tikėtina, kad tarp ieškovo ir atsakovės galėjo 2013 m. gruodžio 4 d. įvykti žodinis konfliktas, kurio metu ieškovė panaudojo žodį „debilas“, tačiau kitomis aplinkybėmis ir kitame kontekste, nei tai savo ieškinyje nurodė ieškovas. Todėl negalima pagrįstai teigti, kad atsakovė tokiu savo elgesiu siekė tyčia įžeisti ieškovą ir viešai apie jį paskleisti garbę ir orumą žeminančius teiginius (žinias), dėl ko nėra pagrindo išvadai, kad atsakovė yra kalta ir atliko veiksmus, kurie pažemino ieškovo garbę ir orumą.

25Pažymėtina, kad neturtinės žalos atlyginimas yra civilinės atsakomybės forma, todėl neturtinei žalai priteisti būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. ne tik neteisėtus veiksmus, tačiau ir žalą, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų bei atsiradusios žalos, o taip pat atsakovės kaltę (CK 6.245‑6.249 straipsniai). Neturtinės žalos padarymo faktą ir dydį turi įrodyti ieškovas (CPK 178 straipsnis). Reikalavimas atlyginti neturtinę žalą yra išvestinis ir paprastai kildinamas iš pagrindinio reikalavimo – pripažinti neatitinkančiais tikrovės ir žeminančiais asmens (ieškovo) garbę ir orumą paskleistus teiginius. Nenustačius bent vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų, tokia atsakomybė negalima.

26Aukščiau aptartais įrodymais konstatavus, kad nebuvo nustatyti neteisėti atsakovės veiksmai ir jos kaltė, atsakovės civilinė atsakomybė negalima. Be to, apeliantas, norėdamas įrodyti, priežastinį ryšį tarp atsakovės neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, teigė, kad būtent dėl atsakovės neteisėtų veiksmų jam pablogėjo sveikata, ką patvirtina pakartotinė darbingumo lygio pažyma Nr. 0727834, kurioje nuo 2014 m. liepos 14 d. iki 2015 m. liepos 13 d. ieškovui nustatytas tik 55 proc. darbingumo lygis. Paminėtam kontekste pažymėtina, kad minėtas dokumentas neįrodo, jog ieškovo darbingumo lygį sąlygojo būtent atsakovės veiksmai, o ne lėtinės ligos, kuriomis serga ieškovas (diabetas, aukštas kraujospūdis ir kt.). Pastebėtina, kad ieškovo sveikatos sutrikimo priežastys išsamiai yra aprašytos apeliacinės instancijos teismo 2015 m. spalio 14 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-1866-254/2015, kur buvo nagrinėjamas ieškovo E. R. apeliacinis skundas dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo panaikinimo iš nagrinėjamos bylos išskirtoje kitoje byloje Nr. 2-30-970/2015, kurioje apeliacinės instancijos teismas atmetė kaip nepagrįstą ieškovo argumentą, kad 2014 m. pakartotinis nedarbingumas jam buvo nustatytas dėl atsakovės neteisėtų veiksmų. Taigi, ieškovui nepateikus įrodymų, pagrindžiančių, kad jo sveikatos būklė iki atsakovei atliekant tariamai neteisėtus veiksmus buvo gera ir būtent po tokių veiksmų sveikata buvo sutrikdyta, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo konstatuoti, jog būtent atsakovės neteisėti veiksmai sąlygojo ieškovo sveikatos pablogėjimą (CK 6.247 straipsnis). Todėl laikytina, kad ieškovas neįrodė ir kitos civilinės atsakomybės sąlygos – priežastinio ryšio tarp atsakovės veiksmų ir sutrikusios ieškovo sveikatos.

27Atmestinas kaip nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas dėl teismo šališkumo. Pažymėtina, kad siekiant užtikrinti realų teisės į nešališką ir objektyvų teismą įgyvendinimą, CPK normose įtvirtintas nušalinimo institutas. Byloje dalyvaujantis asmuo, manantis, kad jo bylą nagrinėjantis teisėjas gali būti neobjektyvus ir šališkas, turi teisę, remiantis CPK 65-66 straipsniuose nurodytais pagrindais, teikti motyvuotą pareiškimą dėl teisėjo nušalinimo (CPK 68 straipsnis). Nagrinėjant bylą apylinkės teisme, apeliantas nereiškė nušalinimų bylą nagrinėjančiai teisėjai. Pagal kasacinio teismo praktiką, visais atvejais abejonės dėl teisėjo nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos ne tik asmenų samprotavimais, prielaidomis, bet ir konkrečiais įrodymais, paneigiančiais teisėjo nešališkumo prezumpciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1074/2000; 2003 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-279/2003; 2011 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-23/2011). Tokių įrodymų šioje civilinėje byloje nepateikta, todėl šis apelianto argumentas įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui neturi.

28Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino teisės normas, reguliuojančias ginčo teisinius santykius, jų kontekste teisingai vertino faktines bylai reikšmingas aplinkybes, ir pateiktus įrodymus, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

29Dėl bylinėjimosi išlaidų

30Kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą patyrė 200 Eur atstovavimo išlaidų. Atsakovės nurodytos išlaidos neviršija LR Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo nustatytų dydžių, todėl atmetus ieškovo apeliacinį skundą, atsakovės turėtos 200 Eur atstovavimo išlaidos priteistinos iš ieškovo (CPK 88 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

31Kauno apygardos teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

32Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

33Priteisti atsakovei V. Ž. (a. k. ( - ) iš ieškovo E. R. (a. k. ( - ) 200 Eur (du šimtus eurų) bylinėjimosi (atstovavimo) išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

34Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas E. R. kreipėsi ieškiniu į teismą, prašydamas priteisti iš... 4. Ieškovo reikalavimas buvo grindžiamas tuo, kad 2013 m. gruodžio 4 d., po... 5. Atsakovė V. Ž. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 2 d. sprendimu... 8. Teismas pažymėjo, kad ieškovas jo atžvilgiu atsakovės pavartotus... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Apeliaciniu skundu ieškovas E. R. prašo panaikinti Druskininkų miesto... 11. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai nevertino liudytojų E. Č., V. M. ir... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė V. Ž. prašo ieškovo apeliacinį... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 15. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas asmens garbės ir orumo pažeidimo, iš... 16. Asmens asmenines neturtines teises ir vertybes: teisę į vardą, gyvybę,... 17. Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai,... 18. Paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, jeigu faktai tikrovėje neegzistavo,... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo teismo apginti garbę ir orumą dviem... 20. Apeliaciniu skundu ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu... 21. Aptariamam šio apeliacinio skundo argumento kontekste pažymėtina, kad CPK185... 22. Nagrinėjamo ginčo atveju atsakovė neneigė, kad siekdama sudrausminti... 23. Teismas atmeta kaip nepagrįstus ir teisiškai nereikšmingus apeliacinio... 24. Nesant kitų objektyvių įrodymų, pagrindžiančių ieškovo ir atsakovės... 25. Pažymėtina, kad neturtinės žalos atlyginimas yra civilinės atsakomybės... 26. Aukščiau aptartais įrodymais konstatavus, kad nebuvo nustatyti neteisėti... 27. Atmestinas kaip nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas dėl teismo... 28. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 30. Kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė pateikė įrodymus,... 31. Kauno apygardos teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio... 32. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 2 d. sprendimą palikti... 33. Priteisti atsakovei V. Ž. (a. k. ( - ) iš ieškovo E. R. (a. k. ( - ) 200 Eur... 34. Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....