Byla e2-1297-241/2019
Dėl atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Arimetras“ bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Arimetras“ atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. liepos 11 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-563-883/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ pareiškimą dėl atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Arimetras“ bankroto bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ kreipėsi į teismą, prašydama atsakovei UAB „Arimetras“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovė UAB „Arimetras“ turi 34 980,97 Eur skolinį įsipareigojimą UAB „Budinks“. 2019 m. balandžio 10 d. reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „Budinks“ visas reikalavimo teises į atsakovę perleido UAB „Teises ir kreditų valdymo departamentas“, todėl ieškovė tapo naująja atsakovės kreditore. UAB „Arimetras“ nevykdant savo įsipareigojimo per nustatytą terminą, atsakovei kilo pareiga mokėti palūkanas už termino įvykdyti savo įsipareigojimus praleidimą. Atsakovė turi finansinių sunkumų, neturi galimybių laiku atsiskaityti su kreditoriais, todėl jai keltina bankroto byla.

82.

9Atsakovė su bankroto bylos iškėlimo nesutiko. Nurodė, kad įmonė yra moki, darbuotojams darbo užmokestis yra mokamas laiku. UAB „Arimetras” dalyvauja viešuosiuose konkursuose, atlieka remonto, rekonstrukcijos, metalo konstrukcijų montavimo darbus, gamina metalo konstrukcijas ir jų dalis. Bendrovėje šiuo metu dirba daugiau kaip 70 darbuotojų. UAB „Arimetras” yra visiškai atsiskaičiusi su UAB „Budinks” pagal 2016 m. birželio 1 d. tarp šalių sudarytą sutartį dėl statybos darbų atlikimo, todėl UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas” negalėjo įgyti reikalavimo teisės į UAB „Arimetras”. Be to, UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo nenagrinėtinas Lietuvos teismuose, nes UAB „Arimetras“ ir UAB „Budinks“ 2016 m. birželio 1 d. sutartimi susitarė perduoti visus iš sutarties kylančius ginčus spręsti arbitražui Stokholme, Švedijoje.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Šiaulių apygardos teismas 2019 m. liepos 11 d. nutartimi ieškovės pareiškimo netenkino – atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Arimetras“, priteisė iš ieškovės UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ atsakovei UAB „Arimetras“ 2 020 Eur bylinėjimosi išlaidų.

144.

15Teismas nurodė, kad potenciali kreditorė UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas” turi teisėtą pagrindą inicijuoti bankroto bylą atsakovei, tačiau bankroto bylos iškėlimo stadijoje pareiškėjos 39 358,69 Eur finansinio reikalavimo pagrįstumas ir teisėtumas nenustatinėjamas.

165.

17Teismas sprendė, kad arbitražinės išlygos buvimas UAB „Arimetras“ ir UAB „Budinks“ 2016 m. birželio 1 d. sudarytoje sutartyje neužkerta kelio kreditorei kreiptis į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo, esant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 4 straipsnyje nurodytoms sąlygoms, o viešojo intereso buvimas įpareigoja bankroto bylą nagrinėjantį teismą būti aktyviu ir vertinti bankroto bylos iškėlimui reikšmingas aplinkybes.

186.

19Iš UAB „Arimetras“ balanso už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 13 d. teismas nustatė, kad įmonės turtą sudaro 3 160 235 Eur, iš kurių ilgalaikis turtas – 1 184 907 Eur, trumpalaikis turtas – 1 961 692 Eur. Įmonės mokėtinas sumas ir įsipareigojimus sudaro 582 524 Eur, visa nurodyta suma yra mokėtina per vienerius metus. Atsakovės pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. jos grynasis pelnas sudarė (duomenys neskelbtini), o 2017 m. atsakovė baigė patyrusi (duomenys neskelbtini) nuostolį.

207.

21Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikoje atsakovė nuosavybės teise turi nekilnojamojo turto – žemės sklypus, sandėlius, dirbtuves, administracinius pastatus, garažą, operatorinę su prekybos sale, suskystintų dujų modulinę degalinę, kiemo statinius. Atsakovė UAB „Arimetras” taip pat turi nekilnojamojo turto Latvijos Respublikoje. UAB „Arimetras” nuosavybės teise turi įrangos, 16 transporto priemonių, kurioms visoms dalyvavimas viešajame eisme yra leidžiamas.

228.

23Teismas nustatė, kad įmonėje dirba 73 darbuotojai, skolų Valstybinio socialinio draudimo fondui ir valstybės biudžetui atsakovė neturi. 2019 m. birželio 13 d. įmonės skolų, pelno mokesčio įsipareigojimų ir kitų mokėtinų sumų inventorizacijos aprašuose nurodyti atsiskaitymo su kreditoriais terminai nėra pradelsti. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis atsakovei iškeltos bylos dėl skolos ir žalos priteisimo yra nutrauktos.

249.

25Teismas pažymėjo, kad atsakovės trumpalaikį turtą (1 962 692 Eur) sudaro atsargos, per vienus metus gautinos sumos, pinigai ir pinigų ekvivalentai. Atsakovės pateiktuose įmonės skolų (debitorių) inventorizacijos aprašuose, keturi tiekėjai turi pradelstus įsipareigojimus atsakovei, kurie iš viso sudaro 50 182,69 Eur. Byloje nesant įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, teismas sprendė, kad tokių skolų suma neįskaitoma į bendrovės turto realią vertę, todėl UAB „Arimetras” trumpalaikį turtą sudaro 1 911 509,31 Eur.

2610.

27Teismas sprendė, kad atsakovė UAB „Arimetras” neatitinka nemokios įmonės kriterijų. Įmonė vykdo ūkinę veiklą, neturi pradelstų įsipareigojimų, turi kilnojamojo ir nekilnojamojo turto.

2811.

29Teismas atmetė atsakovės prašymą skirti ieškovei UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nesąžiningai pateikus nepagrįstą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas nurodė, kad pareiškimo dėl bankroto bylos padavimas teismui pats savaime nesudaro pagrindo konstatuoti piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Tai, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl įsiskolinimo fakto, taip pat savaime nepatvirtina šalies nesąžiningumo, todėl nėra pagrindo taikyti procesinę sankciją.

30III.

31Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

3212.

33Atskirajame skunde ieškovė UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2019 m. liepos 11 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovei UAB „Arimetras” iškelti bankroto bylą ir netenkinti atsakovės prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

3412.1.

35Teismas netinkamai ištyrė byloje esančius įrodymus ir nepagrįstai pasisakė, kad atsakovė neturi pradelstų įsipareigojimų. Vieno iš pradelstų įsipareigojimo nevykdant ir nereaguojant į raginimus, ieškovė ir kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovės nemokumą rodo ir kitos aplinkybės, t. y. nuo 2019 m. vasario 19 d. iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės darbuotojų skaičius tendencingai mažėjo.

3612.2.

37Teismas nepakankamai įvertino atsakovės procesinį elgesį, todėl iš ieškovės priteisė nepagrįstai didelę bylinėjimosi išlaidų sumą. Iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovė išnaudojo visas ikiteisminio išieškojimo priemones. Atsakovė į pranešimus nereagavo, skolos nepadengė ir nenurodė ieškovei nebendradarbiavimo priežasčių. Atitinkamai, atsakovei nebendradarbiaujant, neatsakant į laiškus, ieškovei iškilo pagrįstų abejonių dėl atsakovės veiklos tęstinumo ir galimybės vykdyti finansinius įsipareigojimus, todėl buvo priimtas sprendimas pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovė, gavusi ieškovės laiškus, turėjo imtis veiksmų, kurie būtų užkirtę kelią bankroto procedūrų inicijavimui ir teisminių išlaidų patyrimui. Atsakovė savo neveikimu prisiėmė neigiamų padarinių, šiuo atveju bylinėjimosi išlaidų patyrimo, riziką.

3812.3.

39Teismas, priteisdamas bylinėjimosi išlaidas turėjo pasisakyti dėl šių išlaidų atitikimo teisės aktų reikalavimams, tačiau to nepadarė ir šis pažeidimas lėmė, kad bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas buvo išspręstas iš esmės neteisingai. Įvertinus procesinių dokumentų apimtį, taip pat bylos nesudėtingumą, advokato darbo laiko sąnaudas, aplinkybę, kad į paslaugų apimtį įtrauktas ir netenkintas prašymas dėl baudos ieškovei skyrimo, nėra pagrindo teigti, jog priteista bylinėjimosi išlaidų suma yra pagrįsta.

4013.

41Atskirajame skunde atsakovė UAB „Arimetras” prašo pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. liepos 11 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta pripažinti ieškovę UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ piktnaudžiavus procesinėmis teisėmis, ir skirti ieškovei 5 000 baudą, pusę sumos priteisiant atsakovei UAB „Arimetras”. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

4213.1.

43Ieškovės neteisėtais veiksmais yra eikvojami atsakovės ir teismo resursai, atsakovei buvo padaryta žala – nesąžiningai inicijuota byla dėl bankroto iškėlimo smarkiai pakenkė atsakovės reputacijai ir sutrikdė jos įprastą veiklą. Atsakovė tapo nepatraukli rinkos dalyvė galimiems ir esamiems užsakovams, jai užkertamas kelias dalyvauti viešuose konkursuose, nėra suteikiamos įprastos kredito linijos verslui. Atsakovė buvo priversta naudoti didelius administracinius resursus – rengti ataskaitinio laikotarpio (tarpinius) buhalterinius dokumentus, kurių atsakovė neprivalo turėti kasdieninėje veikloje. Atsakovės administracijos darbuotojai buvo priverstinai atitraukti nuo savo įprastų darbo funkcijų atlikimo, be to atsakovė patyrė išlaidas teisinėms konsultacijoms ir paslaugoms.

4413.2.

45Ieškovė siekė pakenkti atsakovės, kaip verslo subjekto, dalykinei reputacijai, trikdyti jos normalią veiklą ir tokiu būdu priversti atsakovę patenkinti ieškovės tariamai turimą reikalavimą. Teismas turėjo įvertinti tai, kad ieškovė yra juridinis asmuo, profesionaliai teikiantis skolų administravimo ir teisines paslaugas, kurios apima ir kreditorinių reikalavimų išieškojimą teisminiu keliu, todėl jai keliami didesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai. Nurodyta aplinkybė leidžia preziumuoti ir tai, kad ieškovei yra gerai žinomos materialiosios teisės ir procesinės teisės normos, nustatančios pagrindus įmonės bankroto bylai inicijuoti ir tokios iniciatyvos įgyvendinimo tvarką.

4613.3.

47Aplinkybę, kad ieškovei iš anksto buvo žinoma, jog ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei yra aiškiai nepagrįstas, patvirtina faktas, kad ieškovė pareiškime pateikė deklaratyvius ir absoliučiai tikrovei prieštaraujančius, šmeižto pobūdžio teiginius neva atsakovė turi rimtų finansinių sunkumų ir šiuo metu negali atsiskaityti ne tik su ieškove, bet ir su kitais kreditoriais, tačiau nepateikė nei vieno įrodymo, pagrindžiančio tokias kategoriškas išvadas. Ieškovė, prieš kreipdamasi į teismą, turėjo pareigą įsitikinti atsakovės finansine padėtimi, iš viešai skelbiamų duomenų galėjo ir privalėjo būti žinoma, kad atsakovė yra moki ir pelningą veiklą vykdantis ūkio subjektas.

4813.4.

49Ieškovė nėra atsakovės kreditorė ir subjektas, galintis inicijuoti bankroto bylos iškėlimą atsakovei ir apie tai ieškovė buvo informuota dar 2019 m. balandžio 30 d. atsakymu į ieškovės pranešimą dėl reikalavimo teisės perleidimo. Dėl šios priežasties ieškovė nepateikė teismui jokių jos reikalavimo teisę ir kreditoriaus statusą pagrindžiančių dokumentų, nes tokių duomenų nėra. Be to, Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2019 m. birželio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eL2-2937-715/2019 panaikino teismo įsakymą, priimtą pagal ieškovės pareiškimą išduoti teismo įsakymą dėl tariamos skolos ir palūkanų priteisimo iš atsakovės, nes ieškovė per nurodytą terminą nepateikė ieškinio. Taigi ieškovė, nelaukdama kol baigsis vienas jos pačios inicijuotas teismo procesas bei apskritai atsisakydama tokį procesą tęsti, inicijavo kitą teisminį procesą, siekdama to paties tikslo, t. y. savo tariamo kreditorinio reikalavimo patenkinimo.

5014.

51Atsakovė UAB „Arimetras” prašo atmesti ieškovės UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ atskirąjį skundą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

5214.1.

53Ieškovės įsivaizduojamas 34 980,97 Eur reikalavimas nėra patvirtintas, todėl jis negali būti laikomas atsakovės pradelstu įsipareigojimu. Atsakovė dėl UAB „Budinks“ kaltės patyrė nuostolius, kuriuos įskaitė į pagal sutartį UAB „Budinks“ mokėtinas sumas. Dėl šios priežasties atsakovės prievolė sumokėti UAB „Budinks“ pasibaigė. UAB „Budinks“ neginčijo atsakovės atlikto įskaitymo pagrįstumo teisme, nesiėmė kitų teisių gynimo priemonių, patvirtindama, kad atsakovės atliktas įskaitymas yra teisėtas ir pagrįstas. Atsakovei nesant skolingai UAB „Budinks“, ieškovė UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ negalėjo iš UAB „Budinks“ įgyti reikalavimo teisės į UAB „Arimetras”.

5414.2.

55Atsakovė ne tik neturi pradelstų įsipareigojimų, bet ir demonstruoja puikius komercinės veiklos rezultatus – laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. atsakovės grynasis pelnas sudarė (duomenys neskelbtini). Atsakovė turi daugiau kaip 70 darbuotojų. Atsakovės darbuotojų skaičius dėl veiklos specifikos yra dinamiškas ir nuolat kintantis, tačiau jokiais duomenimis nepatvirtinti ieškovės teiginiai, kad atsakovės UAB „Arimetras” darbuotojų skaičius neva nuo 2019 m. vasario 19 d. tendencingai mažėjo.

5614.3.

57Jeigu atsakovei UAB „Arimetras” nagrinėjamu atveju nebūtų priteistos bylinėjimosi išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti, susidarytų terpė piktnaudžiauti teisinėje valstybėje netoleruotina situacija, kuomet bylą laimėjusi šalis patirtų neatlygintinus nuostolius išimtinai dėl kitos šalies nesąžiningų veiksmų ir nepagrįsto ieškinio pateikimo.

5814.4.

59Ieškovė klaidina apeliacinės instancijos teismą dėl atsakovės bendravimo ir bendradarbiavimo. Atsakovė nuo pat pirmo ieškovės kreipimosi į atsakovę pranešimo dėl perleisto reikalavimo, reikalavimo įvykdymo ir bankroto bylos iškėlimo aktyviai gynė savo teises – pateikė 2019 m. balandžio 30 d. atsakymą, kuriame nurodė, kad atsakovė nėra skolinga pradiniam kreditoriui, todėl ieškovė įsigijo neegzistuojančią reikalavimo teisę. Be to, atsakovė pateikė prieštaravimus dėl ieškovės pareiškimo išduoti teismo įsakymą dėl skolos ir palūkanų priteisimo civilinėje byloje Nr. eL2-2937-715/2019.

6014.5.

61Teisinės gynybos realizavimas byloje pareikalavo didelių atsakovės advokatės darbo laiko sąnaudų ir kompleksinių teisinių paslaugų teikimo. Į bylą buvo pateikti išsamūs procesiniai dokumentai ir įvairūs prašymai, atsakovei nutartimi priteistos ne visos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos, o tik jų dalis (2 020 Eur). Atsakovei už byloje suteiktas teisines paslaugas maksimaliai galėjo būti priteista 3 000 Eur, todėl netgi atsakovės bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme visa patirtų bylinėjimosi išlaidų suma (2 887,36 Eur) neviršijo maksimalaus, pagal rekomendacijas priteistino tokių išlaidų dydžio.

62Teismas

konstatuoja:

63IV.

64Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6515.

66Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo peržengti atskirųjų skundų ribas.

67Dėl naujų įrodymų priėmimo

6816.

69Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagristai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 straipsnis).

7017.

71Kartu su atskiruoju skundu ieškovė UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ teismui pateikė šiuos dokumentus – 2019 m. balandžio 10 d. pranešimą dėl perleisto reikalavimo, reikalavimo įvykdymo ir bankroto bylos iškėlimo, 2019 m. gegužės 29 d. pažymą apie registruotosios korespondencijos siuntos įteikimą, 2019 m. gegužės 31 d. įteikimo pranešimą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nurodyti dokumentai jau yra pateikti į bylą, t. y. kartu su ieškovės pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo. Pirmosios instancijos teismas šiuos rašytinius įrodymus priėmė, todėl pakartotinai jų priėmimo klausimas nesprendžiamas.

72Dėl bankroto bylos iškėlimo

7318.

74Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

7519.

76Atkreiptinas dėmesys, kad pagal ĮBĮ normas bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kuriuo siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos. Įstatymas nustato griežtas bankroto bylos iškėlimo sąlygas bei įpareigoja teismą nuodugniai ištirti įmonės, kuriai siekiama iškelti bankroto bylą, finansinę padėtį. Įstatymas nenustato galimybės spręsti apie įmonės nemokumą remiantis vien prielaidomis apie įmonės finansines perspektyvas artimiausiu metu. Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-611/2014).

7720.

78Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės (ne)mokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai ir jų santykis su įmonės turto verte. Sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą, turi būti vadovaujamasi realia į balansą įrašyto turto verte. Be to, sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Taigi tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę. Klausimas dėl bankroto bylos įmonei (ne)iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1441-823/2018).

7921.

80Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovė UAB „Arimetras” neatitinka nemokios įmonės kriterijų. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, UAB „Arimetras” turtą sudaro 3 096 416,31 Eur (1 184 907 Eur ilgalaikis ir 1 911 509,31 Eur trumpalaikis turtas). Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas į atsakovės trumpalaikio turto sudėtį gautinų sumų (debitorinių reikalavimų), nesant duomenų apie galimybes jas realiai išsiieškoti, pagrįstai neįtraukė. Be to, teismas vertino ne tik atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentus, tačiau ir kitus įrodymus, kurie patvirtino atsakovės turto realumą, t. y. transporto priemonių registro išrašą, nekilnojamojo turto registro išrašus, ilgalaikio turto pagal buhalterijos duomenis sąrašą, kt. Nagrinėjamu atveju ieškovė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nenurodė jokių aplinkybių ir nepateikė įrodymų, kurie leistų abejoti UAB „Arimetras” turimo turto verte.

8122.

82Iš dalies sutiktina su ieškovės atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas neapagrįstai konstatavo aplinkybę, jos atsakovė UAB „Arimetras” neturi pradelstų įsipareigojimų kreditoriams. Iš atsakovės tarpinio balanso už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 13 d. matyti, kad atsakovės įsipareigojimus sudaro 582 524 Eur, iš jų visa suma mokėtina per vienerius metus. Į bylą atsakovė pateikė kreditorių sąrašus – įmonės skolų, su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų, pelno mokesčio įsipareigojimų, kitų mokėtinų sumų inventorizacijos aprašus. Pagal nurodytus aprašus, bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo metu (2019 m. liepos 11 d.) atsakovės UAB „Arimetras” pradelstus mokėjimus tiekėjams sudarė 322 343,43 Eur. Pirmosios instancijos teismo argumentas, kad įmonės kreditorių sąrašai sudaryti anksčiau (2019 m. birželio 19 d.) nei sueina įsipareigojimų vykdymo terminai (2019 m. birželio 30 d.) ir todėl šios sumos laikytinos nepradelstomis, nėra pagrįstas. Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, nustato atsakovo finansinę būklę bankroto bylos iškėlimo dienai (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2458/2013; 2014 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-349/2014, kt.). Į bylą atsakovė nepateikė duomenų, kad pirmosios instancijos teismui svarstant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo (ar šiuo metu) buvo atsiskaityta su nurodytais tiekėjais. Be to, pagal minėtą kreditorių sąrašą, ne visų įsipareigojimų vykdymo terminai suėjo 2019 m. birželio 30 d., dalies mokėjimų terminai buvo suėję anksčiau (2019 m. sausio ir vasario mėn.).

8323.

84Iš atsakovės pateiktų pelno mokesčio įsipareigojimų, su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų ir kitų mokėtinų sumų inventorizacijos aprašų matyti, kad UAB „Arimetras” prašymo dėl bankroto bylos iškėlimo dienai taip pat turėjo vykdytinus įsipareigojimus Lietuvos Respublikos biudžetui (138 062 Eur pelno mokestis, 6 594,76 Eur pridėtinės vertės mokestis, 208 Eur aplinkos teršimo mokestis, 15 933,22 Eur gyventojų pajamų mokestis, 18 190,63 Eur Valstybino socialinio draudimo fondo įmokos), vykdytiną 50 Eur pelno mokesčio mokėjimą Latvijos Respublikos iždui, (duomenys neskelbtini) mokėjimus darbuotojams (atlyginimai už 2019 m. gegužės mėn. ir komandiruotpinigiai). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodytų sumų pirmosios instancijos teismas pagrįstai nelaikė pradelstais įsipareigojimais. Nors atsakovė į bylą nepateikė duomenų, kad bylos nagrinėjimo metu ji buvo atlikusi nurodytus mokėjimus, tačiau, kaip teisingai nurodė teismas, pagal viešai prieinamus duomenis UAB „Arimetras” valstybės ar savivaldybių biudžetams ir fondams skolų (nepriemokų) neturi, t. y. vykdo einamuosius mokėjimus valstybei, duomenų apie besikaupiančius mokėjimus darbuotojams taip pat nėra. Taigi nurodytos sumos neįtrauktinos į UAB „Arimetras” bendrą pradelstų mokėjimų masę.

8524.

86Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įmonės bankroto bylos iškėlimo stadijoje teismas kreditoriaus reikalavimo pagrįstumą vertina tik preliminariai, pirmiausia siekdamas nustatyti ne kreditoriaus reikalavimo dydį, o kreditoriaus statusą. Jei kreditorius pateikia pakankamų jo reikalavimo pagrįstumo įrodymų, iš kurių teismas gali susidaryti nuomonę, jog yra labiau tikėtina, kad kreditorius reikalavimo teisę į skolininką turi, tokio kreditoriaus pareiškimas dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo turi būti nagrinėjamas iš esmės. Jei skolininkas ginčija kreditoriaus statusą ir pateikia tai patvirtinančius įrodymus, teismas situaciją turėtų vertinti vadovaudamasis civiliniame procese galiojančiu tikimybių pusiausvyros principu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Nepripažinti kreditoriaus statuso ir jo teisės prašyti skolininkui iškelti bankroto bylą teismas turėtų tik tada, kai yra didelė tikimybė, jog atsakovas nėra skolingas ieškovui. Todėl teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai gali inicijuoti įmonei restruktūrizavimo arba bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1760-381/2017). Nepaisant to, kai atsakovas ginčija ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą skolą, ši skola neįskaičiuojama į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę, o apie įmonės (ne)mokumą sprendžiama pagal kitus bylos duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-502/2013).

8725.

88Taigi nors ĮBĮ nėra įpareigojimo prieš kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo būtinai inicijuoti skolos priteisimo procesą, tačiau tol, kol įstatyme nustatyta tvarka nėra išspręstas tarp atsakovės ir ieškovės (potencialios kreditorės) iškilęs ginčas dėl atsakovei UAB „Arimetras“ reiškiamo kreditorinio reikalavimo pagrįstumo (nepagrįstumo) ir nėra priimtas įsiteisėjęs teismo (arbitražo) procesinis sprendimas dėl tokio ginčo, negalima UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ reiškiamo reikalavimo laikyti neabejotinai pagrįstu ir jį įskaityti į atsakovės UAB „Arimetras“ pradelstų įsipareigojimų sudėtį. Dėl šių priežasčių atmetami atskirajame skunde išdėstyti argumentai, kad teismas nepagrįstai į atsakovės pradelstų įsipareigojimų sudėtį (apimtį) neįtraukė ieškovės pareikšto 39 358,69 Eur dydžio reikalavimo.

8926.

90Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad juridinio asmens nemokumo būsena reiškia, kad juridinis asmuo yra susidūręs su ilgalaikiais rimtais finansiniais sunkumais, užkertančiais kelią vykdyti įprastą ūkinę komercinę ar kitą įstatuose apibrėžtą veiklą ir reikalaujančiais kraštutinių priemonių taikymo priverstinai nutraukiant tokio asmens veiklą ir likviduojant jį per bankroto procedūrų vykdymą. Juridinio asmens finansiniai sunkumai bendriausia prasme reiškia prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, t. y. negalėjimą nustatytais ar pateisinamai uždelstais terminais vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams. Būtinasis negalėjimo vykdyti įsipareigojimų, kaip nemokumo būsenos požymio, elementas – sistemiškumas. Pažymėtina, kad rimtiems finansiniams sunkumams, kaip nemokumo būsenos pagrindui, konstatuoti nepakanka nustatyti pavienių ir (ar) atsitiktinių įsipareigojimų kreditoriams nevykdymo atvejų – turi būti nustatytas tokių atvejų pakartotinumas, tęstinumas ir pastovumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-684/2019 47 punktas).

9127.

92Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad juridinio asmens nemokumas sietinas su rimtais finansiniais sunkumais, kuriuos atspindi tokie požymiai: 1) juridinis asmuo nebevykdo įstatuose apibrėžtos veiklos arba vykdoma veikla ilguoju periodu kuria tik nuostolius ir nėra perspektyvų atkurti įprastos veiklos vykdymą ir stabilizuoti padėtį; 2) juridinis asmuo sistemiškai nevykdo savo įsipareigojimų kreditoriams; 3) juridinis asmuo neturi turto, kuris būtų pakankamas kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-684/2019 50 punktas).

9328.

94Bylos faktinės aplinkybės leidžia spręsti, kad nagrinėjimu atveju atsakovė neatitinka nurodytų nemokios įmonės požymių, kuriems esant, juridiniam asmeniui turėtų būti keliama bankroto byla. Kaip nustatyta, UAB „Arimetras“ savo veiklą vykdo nuo 1993 m., šiuo metu įmonėje dirba apie 70 darbuotojų, pagal 2018 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitą atsakovė laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. turėjo (duomenys neskelbtini) pelno. Byloje nėra duomenų, kad UAB „Arimetras“ sistemiškai nevykdytų savo įsipareigojimų kreditoriams. Priešingai, įmonė atlieka einamuosius mokėjimus valstybei, byloje nustatyti tik neženkliai pradelsti reikalavimai tiekėjams (322 343,43 Eur), kuriems padengti pakanka įmonės turimo turto (3 096 416,31 Eur). Ieškovės atskirojo skundo argumentai apie tendencingai mažėjantį darbuotojų skaičių nėra pagrįsti, juolab vien iš jų negalima spręsti apie juridinio asmens finansinę padėtį. Pagal viešus duomenis, įmonės darbuotojų skaičius nuolatos kinta (neženkliai mažėja arba didėja) ir kaip paaiškino atsakovė, tai priklauso nuo įmonės veiklos specifiškumo.

95Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

9629.

97Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 000 eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 straipsnio 2 dalis). Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį numatyta galimybė asmeniui taikyti teisinę atsakomybę.

9830.

99Bylos nagrinėjimo metu atsakovė pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą skirti ieškovei 5 000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę šios sumos priteisiant atsakovei. Teismas atsakovės prašymą atmetė ir nurodė, kad pareiškimo dėl bankroto bylos padavimas teismui pats savaime nesudaro pagrindo konstatuoti piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės nevertino atsakovės prašyme nurodytų aplinkybių ir į bylą pateiktų įrodymų, kuriais buvo grindžiamas ieškovės piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, todėl buvo nepagrįstai atsisakyta tenkinti atsakovės prašymą dėl baudos skyrimo.

10031.

101Įstatyme įtvirtinta kiekvieno asmens, manančio, kad jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos šioms teisėms ar interesams apginti (CPK 5 straipsnis). Pažymėtina, kad piktnaudžiavimu teise kreiptis į teismą laikytini tie atvejai, kai į teismą kreipiamasi siekiant ne apginti savo pažeistą teisę ar įstatymų saugomą interesą, o kitų tikslų – sukelti nepatogumų atsakovui, pakenkti jo reputacijai, vykdyti neteisėtą „spaudimą“ kitai prievolės šaliai ir pan., t. y. tais atvejais, kai teise kreiptis į teismą sąmoningai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-236-823/2018, 2019 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-497-943/2019).

10232.

103Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad kreditoriaus kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikytinas ultima ratio (paskutine, kraštutine) gynybos priemone, kai išnaudoti visi pažeistų teisių gynimo būdai ir jie nedavė jokio teigiamo efekto, nes bankroto bylos iškėlimas susijęs su neigiamais teisiniais padariniais įmonei – skolininkei, t. y. apribojama jos veikla (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2010). Pagal teismų formuojamą praktiką, bankroto bylos inicijavimas negali būti taikomas kaip paslėptas ginčijamos skolos išieškojimo būdas. Esant ginčui dėl įsiskolinimo egzistavimo, asmuo, laikantis save kreditoriumi, turėtų siekti išspręsti ginčą individualioje civilinėje byloje, ir tik nepavykus išieškoti skolos, inicijuoti bankroto bylą savo skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-356/2013).

10433.

105Iš bylos duomenų matyti, kad 2019 m. balandžio 10 d. ieškovė UAB „Teises ir kreditų valdymo departamentas“ ir UAB „Budinks“ sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, kuria UAB „Teises ir kreditų valdymo departamentas“ iš UAB „Budinks“ įgijo reikalavimo teises į atsakovę UAB „Arimetras“. 2019 m. balandžio 10 d. pranešimu atsakovei buvo pranešta apie perleistą reikalavimą ir pareikalauta nedelsiant sumokėti 39 358,69 Eur skolą, priešingu atveju bus pareikštas ieškinys arba per 31 dieną nuo pranešimo gavimo dienos bus iškelta bankroto byla. 2019 m. balandžio 30 d. raštu atsakovė UAB „Arimetras“ informavo ieškovę, kad nesutinka su pareikšta pretenzija, kadangi nėra skolinga pradinei kreditorei UAB „Budinks“, nurodė ieškovei susilaikyti nuo bankroto bylos inicijavimo, nes priešingu atveju UAB „Arimetras“ bus privesta kreiptis į kompetentingas institucijas dėl žalos atlyginimo.

10634.

1072019 m. balandžio 29 d. ieškovė UAB „Teises ir kreditų valdymo departamentas“ pateikė Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmams pareiškimą dėl teismo įsakymo išieškoti iš atsakovės UAB „Arimetras“ 39 358,69 Eur skolą išdavimo. 2019 m. balandžio 30 d. ieškovei buvo išduotas teismo įsakymas, dėl kurio atsakovė 2019 m. gegužės 16 d. pateikė prieštaravimus. Prieštaravimuose atsakovė UAB „Arimetras“ nurodė, kad nėra skolinga pradinei kreditorei UAB „Budinks“, todėl UAB „Teises ir kreditų valdymo departamentas“ įgijo neegzistuojančią reikalavimo teisę. Be to, ginčas dėl skolos priteisimo turėtų būti sprendžiamas arbitraže, kadangi UAB „Arimetras“ ir UAB „Budinks“ sudarytoje 2016 m. birželio 1 d. statybos sutartyje, kurios pagrindu ieškovė grindžia savo reikalavimą, yra numatyta arbitražinė išlyga. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2019 m. gegužės 16 d. nutartimi atsakovės UAB „Arimetras“ prieštaravimus priėmė ir nustatė ieškovei 14 dienų terminą pareikšti ieškinį atsakovei. 2019 m. birželio 13 d. ieškovė Šiaulių apygardos teismui pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2019 m. birželio 26 d. nutartimi, ieškovei per nustatytą terminą nepadavus ieškinio, pastarajai išduotą teismo įsakymą panaikino.

10835.

109Įvertinęs nurodytas faktines aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovė pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo pateikė ne tik nebandžiusi išsiieškoti iš atsakovės tariamos skolos, bet ir neįsitikinusi šios skolos egzistavimu ir nesulaukusi savo pačios šiuo tikslu inicijuoto teismo proceso pabaigos. Toks ieškovės procesinis elgesys nepagrįstai pirmosios instancijos teismo nebuvo įvertintas kaip piktnaudžiavimas bankroto institutu ir teisminės gynybos teise. Atkreiptinas dėmesys, kad Šiaulių apygardos teismui pateiktame ieškovės pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo iš esmės nebuvo nurodyti jokie duomenys, kurie bent preliminariai patvirtintų egzistuojančias bankroto bylos atsakovei iškėlimo sąlygas (įmonės nemokumą). Ieškovė pareiškime tik deklaratyviai nurodė, kad jos turimomis žiniomis atsakovė turi finansinių sunkumų, negali atsiskaityti ne tik su ja, bet ir kitais kreditoriais. Į bylą ieškovė nepateikė ir jokių įrodymų, kurie pagrįstų atsakovės finansinę padėtį, t. y. viešai prieinamų duomenų iš VĮ Registrų centro, „Creditinfo“, kt. Tai leidžia pagrįstai spręsti, kad bankroto institutas ieškovės buvo sąmoningai naudojamas ne pagal įstatyme nustatytą paskirtį.

11036.

111Nors atsakovė nurodė, kad dėl ieškovės nesąžiningo elgesio patyrė žalą (tapo nepatrauklia rinkos dalyve užsakovams, jai nebuvo suteiktos kredito linijos verslui, kt.), tačiau šioms aplinkybėms pagrįsti konkrečių įrodymų nepateikė. Be to, nėra duomenų, kad ieškovė anksčiau buvo bausta už panašų nesąžiningą procesinį elgesį. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo ieškovei taikyti CPK 95 straipsnio 2 dalyje numatytą griežčiausią sankciją (didžiausią baudą), todėl jai skirtina 1 000 Eur bauda, pusę jos priteisiant atsakovei.

112Dėl bylos procesinės baigties

11337.

114Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino bankroto bylos iškėlimo klausimui reikšmingas faktines aplinkybes, teisingai aiškino bei taikė ĮBĮ normas, todėl pagrįstai atmetė ieškovės pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo. Tačiau teismas neįvertino visų faktinių aplinkybių, pagrindžiančių ieškovės piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, dėl to nepagrįstai atsisakė tenkinti atsakovės prašymą taikyti ieškovei sankcijas, todėl yra pagrindas skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį pakeisti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

115Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

11638.

117Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Pagrindinis principas, kuriuo paremtas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, yra tas, kad „pralaimėjęs moka“. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės pirmiausia yra orientuotos į šalies, laimėjusios bylą, teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą užtikrinimą (CPK 93 straipsnio 1–2 dalys). Tas yra būdinga visų instancijų teisminiams procesams (CPK 93 straipsnio 3 dalis).

11839.

119Pirmosios instancijos teismui pagrįstai atmetus pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, ieškovei kilo pareiga atlyginti atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atskirojo skundo argumentai, kuriais iš esmės prašoma pakeisti bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarką, nėra pagrįsti. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje nustatytas ne atsakovės, o ieškovės nesąžiningas procesinis elgesys, todėl pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai laikėsi įprastos bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarkos ir iš ieškovės priteisė bylinėjimosi išlaidas.

12040.

121Pirmosios instancijos teisme atsakovė patyrė 2 887,36 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas sprendė, kad nurodyta bylinėjimosi išlaidų suma viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu patvirtintas rekomendacijas „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio“, todėl mažintina iki 2 020 Eur (maksimalus dydis už 21 teisinių paslaugų valandą).

12241.

123Atskirajame skunde ieškovė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas turėjo išsamiau pasisakyti dėl bylinėjimosi išlaidų atitikimo rekomendacijoms, tačiau to nepadarė ir šis pažeidimas lėmė tai, kad bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas buvo išspręstas neteisingai.

12442.

125Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo, o spręsdamas dėl išlaidų dydžio turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas. Kiekvienos šalies turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas yra sprendžiamas individualiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011; 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2014).

12643.

127Atsakovės prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nurodyta, kad 2 887,36 Eur bylinėjimosi išlaidas sudaro procesinių dokumentų rengimas ir atstovavimas civilinėje byloje – konsultacijos, prašymo dėl dokumentų pateikimas ir dalies jų pripažinimo nevieša informacija parengimas, atsiliepimo į pareiškimą parengimas, prašymo dėl baudos skyrimo ieškovei parengimas, pranešimo dėl pateiktų dokumentų parengimas, techninė pagalba (skambučiai, dokumentų spausdinimo ir siuntimo išlaidos). Prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų nurodytas bendras advokato suteiktų teisinių paslaugų valandų skaičius, tačiau nėra išskirta kiek konkreti paslauga ar dokumento parengimas užtruko ir / ar kainavo, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo galimybės tiksliai įvertinti ar atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neviršija rekomendacijų.

12844.

129Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nesant išsamios atsakovei suteiktų teisinių paslaugų detalizacijos, atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų atitikimas rekomendacijoms turėjo būti vertinamas pagal objektyvius duomenis – į bylą pateiktų procesinių dokumentų skaičių ir pobūdį. Atsižvelgus į šiuos duomenis, konstatuotina, kad tiek atsakovės prašyta priteisti, tiek pirmosios instancijos teismo priteista suma iš esmės viršija minėtas rekomendacijas, todėl ji mažintina iki 1 641,51 Eur, t. y. iki prašymo dėl dokumentų pateikimo ir dalies jų pripažinimo nevieša informacija, atsiliepimo į pareiškimo, prašymo dėl baudos skyrimo ieškovei ir pranešimo dėl pateiktų dokumentų parengimo maksimalių dydžių. Esant bylai nesudėtingai, nėra pagrindo viršyti rekomendacijose nurodytus išlaidų dydžius (CPK 98 straipsnio 1, 2 dalys).

130Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

13145.

132Atsakovė apeliacinės instancijos teisme patyrė 1 669 Eur bylinėjimosi išlaidų. Prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nurodyta, kad atsakovės išlaidas sudaro advokato teisinės konsultacijos, atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimas (iš viso 20 val.).

13346.

134Atsakovei apeliacinės instancijos teismui taip pat nepateikus išsamios atsakovei suteiktų teisinių paslaugų detalizacijos, bylinėjimosi išlaidų atitikimo rekomendacijoms klausimas sprendžiamas pagal į bylą pateiktų procesinių dokumentų kiekį ir pobūdį. Įvertinus nurodytus duomenis, spręstina, kad atsakovės prašoma priteisti suma viršija rekomendacijas, todėl mažintina iki

1351 010,16 Eur, t. y. iki atskirojo skundo ir atsiliepimo parengimo maksimalių dydžių.

136Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

137Šiaulių apygardos teismo 2019 m. liepos 11 d. nutartį pakeisti ir jos rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

138„Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Arimetras“ atmesti.

139Skirti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“, j. a. k. 304861942, 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 (penkiasdešimt) procentų baudos, t. y. 500 Eur (penkis šimtus eurų) priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Arimetras“, j. a. k. 166693887.

140Išaiškinti, kad likusi baudos dalis (500 Eur (penki šimtai eurų)), turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 6800, o dokumentas, patvirtinantis baudos sumokėjimą, turi būti pristatytas į Šiaulių apygardos teismą. Nesumokėta bauda gali būti išieškoma priverstinai.

141Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Arimetras“ iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“, 1 641,51 Eur (vieno tūkstančio šešių šimtų keturiasdešimt vieno euro 51 ct) bylinėjimosi išlaidas, patirtas pirmosios instancijos teisme.“

142Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Arimetras“ iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“, 1 010,16 Eur (vieno tūkstančio dešimties eurų 16 ct) bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ kreipėsi į... 8. 2.... 9. Atsakovė su bankroto bylos iškėlimo nesutiko. Nurodė, kad įmonė yra moki,... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. liepos 11 d. nutartimi ieškovės... 14. 4.... 15. Teismas nurodė, kad potenciali kreditorė UAB „Teisės ir kreditų valdymo... 16. 5.... 17. Teismas sprendė, kad arbitražinės išlygos buvimas UAB „Arimetras“ ir... 18. 6.... 19. Iš UAB „Arimetras“ balanso už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki... 20. 7.... 21. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikoje atsakovė nuosavybės teise turi... 22. 8.... 23. Teismas nustatė, kad įmonėje dirba 73 darbuotojai, skolų Valstybinio... 24. 9.... 25. Teismas pažymėjo, kad atsakovės trumpalaikį turtą (1 962 692 Eur) sudaro... 26. 10.... 27. Teismas sprendė, kad atsakovė UAB „Arimetras” neatitinka nemokios... 28. 11.... 29. Teismas atmetė atsakovės prašymą skirti ieškovei UAB „Teisės ir... 30. III.... 31. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 32. 12.... 33. Atskirajame skunde ieškovė UAB „Teisės ir kreditų valdymo... 34. 12.1.... 35. Teismas netinkamai ištyrė byloje esančius įrodymus ir nepagrįstai... 36. 12.2.... 37. Teismas nepakankamai įvertino atsakovės procesinį elgesį, todėl iš... 38. 12.3.... 39. Teismas, priteisdamas bylinėjimosi išlaidas turėjo pasisakyti dėl šių... 40. 13.... 41. Atskirajame skunde atsakovė UAB „Arimetras” prašo pakeisti Šiaulių... 42. 13.1.... 43. Ieškovės neteisėtais veiksmais yra eikvojami atsakovės ir teismo resursai,... 44. 13.2.... 45. Ieškovė siekė pakenkti atsakovės, kaip verslo subjekto, dalykinei... 46. 13.3.... 47. Aplinkybę, kad ieškovei iš anksto buvo žinoma, jog ieškinys dėl bankroto... 48. 13.4.... 49. Ieškovė nėra atsakovės kreditorė ir subjektas, galintis inicijuoti... 50. 14.... 51. Atsakovė UAB „Arimetras” prašo atmesti ieškovės UAB „Teisės ir... 52. 14.1.... 53. Ieškovės įsivaizduojamas 34 980,97 Eur reikalavimas nėra patvirtintas,... 54. 14.2.... 55. Atsakovė ne tik neturi pradelstų įsipareigojimų, bet ir demonstruoja... 56. 14.3.... 57. Jeigu atsakovei UAB „Arimetras” nagrinėjamu atveju nebūtų priteistos... 58. 14.4.... 59. Ieškovė klaidina apeliacinės instancijos teismą dėl atsakovės bendravimo... 60. 14.5.... 61. Teisinės gynybos realizavimas byloje pareikalavo didelių atsakovės... 62. Teismas... 63. IV.... 64. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 65. 15.... 66. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 67. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 68. 16.... 69. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie... 70. 17.... 71. Kartu su atskiruoju skundu ieškovė UAB „Teisės ir kreditų valdymo... 72. Dėl bankroto bylos iškėlimo... 73. 18.... 74. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 75. 19.... 76. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal ĮBĮ normas bankrotas yra vienas iš rinkos... 77. 20.... 78. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena,... 79. 21.... 80. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovė UAB „Arimetras”... 81. 22.... 82. Iš dalies sutiktina su ieškovės atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios... 83. 23.... 84. Iš atsakovės pateiktų pelno mokesčio įsipareigojimų, su darbo santykiais... 85. 24.... 86. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įmonės bankroto... 87. 25.... 88. Taigi nors ĮBĮ nėra įpareigojimo prieš kreipiantis į teismą dėl... 89. 26.... 90. Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad juridinio asmens nemokumo... 91. 27.... 92. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad juridinio asmens... 93. 28.... 94. Bylos faktinės aplinkybės leidžia spręsti, kad nagrinėjimu atveju... 95. Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 96. 29.... 97. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 98. 30.... 99. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė pirmosios instancijos teismui pateikė... 100. 31.... 101. Įstatyme įtvirtinta kiekvieno asmens, manančio, kad jo teisės ar įstatymų... 102. 32.... 103. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad kreditoriaus kreipimasis į... 104. 33.... 105. Iš bylos duomenų matyti, kad 2019 m. balandžio 10 d. ieškovė UAB „Teises... 106. 34.... 107. 2019 m. balandžio 29 d. ieškovė UAB „Teises ir kreditų valdymo... 108. 35.... 109. Įvertinęs nurodytas faktines aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 110. 36.... 111. Nors atsakovė nurodė, kad dėl ieškovės nesąžiningo elgesio patyrė... 112. Dėl bylos procesinės baigties... 113. 37.... 114. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 115. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme... 116. 38.... 117. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 118. 39.... 119. Pirmosios instancijos teismui pagrįstai atmetus pareiškimą dėl bankroto... 120. 40.... 121. Pirmosios instancijos teisme atsakovė patyrė 2 887,36 Eur bylinėjimosi... 122. 41.... 123. Atskirajame skunde ieškovė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas turėjo... 124. 42.... 125. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad ne visos faktiškai šalių... 126. 43.... 127. Atsakovės prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nurodyta, kad 2... 128. 44.... 129. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nesant išsamios atsakovei suteiktų... 130. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 131. 45.... 132. Atsakovė apeliacinės instancijos teisme patyrė 1 669 Eur bylinėjimosi... 133. 46.... 134. Atsakovei apeliacinės instancijos teismui taip pat nepateikus išsamios... 135. 1 010,16 Eur, t. y. iki atskirojo skundo ir atsiliepimo parengimo maksimalių... 136. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 137. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. liepos 11 d. nutartį pakeisti ir jos... 138. „Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Teisės ir kreditų valdymo... 139. Skirti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Teisės ir kreditų valdymo... 140. Išaiškinti, kad likusi baudos dalis (500 Eur (penki šimtai eurų)), turi... 141. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Arimetras“ iš ieškovės... 142. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Arimetras“ iš ieškovės...