Byla eB2-4694-580/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nekilnojamojo turto valdymas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija Strumskienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „GJ baldai“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nekilnojamojo turto valdymas“.

3Teismas, išnagrinėjęs pareiškimą,

Nustatė

4Pareiškėjas UAB „GJ baldai“ prašo iškelti atsakovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovas nevykdo prievolės apmokėti 345 000 Eur už parduotus baldus. Atsakovas turi kitų skolininkų, atsakovo atžvilgiu įregistruota 16 areštų, kurių bendra suma 16 785 280,73 Eur. Atsakovo atžvilgiu 2017 m. iškeltos 27 bylos, kuriose jam pareikšti turtiniai reikalavimai. Atsakovo pateiktas 2016-12-29 skolų suderinimo aktas suklastotas.

5Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašo pareiškimą atmesti. Nurodė, kad pagal pareiškėjo ir atsakovo sudarytą tarpusavio atsiskaitymo aktą ne atsakovas yra skolingas pareiškėjui, o pareiškėjas skolingas atsakovui 10 250 Eur. Iš atsakovo 2016-12-31 balanso matyti, jog atsakovas turi turto už 77 450 187 Eur. Žemės bei statinių vertė sudaro 60 047 946 Eur. Atsakovo turimos per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, kurie nėra pradelsti, sudarė 3 005 276 Eur. Atsakovas 2016 m. gavo 19 126 Eur grynojo pelno. Atsakovo 2016-12-31 balansas buvo audituotas nepriklausomo auditoriaus UAB „Audata“, kuris nurodė, kad atsakovo finansinės ataskaitos teisingai pateikia atsakovo finansinę padėtį 2016-12-31 datai. Į atsakovo 2017-05-31 balansą įrašyto turto vertė sudaro 75 882 652 Eur, o per metus mokėtinos sumos sudaro 3 001 187 Eur. Atsakovas per laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-05-31 uždirbo 19 126 Eur grynojo pelno. Atsakovo turimi ilgalaikiai ir trumpalaikiai kreditoriniai įsipareigojimai sudaro 29 551,918 Eur, iš kurių per vienerius mokėtinos sumos sudaro 3 001 187 Eur, tuo tarpu gautinos sumos sudaro 7 423 985,57 Eur. Atsakovo atžvilgiu yra inicijuotos 3 civilinės bylos. Pareiškėjas turėjo žinoti, kad atsakovas su juo yra atsiskaitęs, tačiau vis tiek pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl toks elgesys laikytinas piktnaudžiavimu ir turėtų būti baudžiamas.

6Pareiškimas netenkintinas.

7Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktais, teismas iškelia įmonei bankroto bylą, kai nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis pateikia įmonės nemokumo terminą: įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Vadovaujantis ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalimi, įmonės (ne)mokumas nustatomas pagal įmonės balansinio turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų santykį. Tiek finansinės atskaitomybės duomenis (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą), tiek duomenis apie pradelstus įsipareigojimus ir kitus įmonės tikrajai turtinei – finansinei padėčiai įvertinti reikalingus duomenis teismui pateikia įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, vadovas (ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis).

8Pagal ĮBĮ normas bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos. Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties, o greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti, todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, kad bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui, išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-03-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-611/2014).

9Pareiškėjas atsakovo 345 000 Eur įsiskolinimą grindžia atsakovui išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis už laikotarpį nuo 2015-03-30 iki 2016-02-29 (El. b. t. 1, b. l. 34-45). Atsakovas nurodė, kad 2016-12-29 buvo pasirašytas tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas, pagal kurį ne atsakovas pareiškėjui, o pareiškėjas atsakovui yra skolingas 13 819,65 Eur (El. b. t. 2, b. l. 164). Pareiškėjas nurodė, kad 2016-12-29 skolų suderinimo aktas suklastotas. Atsižvelgęs į šalių pateiktus duomenis teismas sprendžia, jog tarp pareiškėjo ir atsakovo yra kilęs ginčas dėl 345 000 Eur sumos. Bankroto bylos inicijavimas negali būti taikomas kaip paslėptas ginčijamos skolos išieškojimo būdas, todėl esant ginčui dėl įsiskolinimo egzistavimo, asmuo, laikantis save kreditoriumi, turėtų siekti išspręsti ginčą individualioje civilinėje byloje, ir tik nepavykus išieškoti skolos inicijuoti bankroto bylą skolininkui. Tai atvejais, kai skola yra ginčijama, ginčijamos skolos neįtraukiamos į pradelstų įsipareigojimų visumą sprendžiant, ar įmonė moki (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-04-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-942/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2012-05-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1124/2012). Atsižvelgdamas į tai, jog dėl šalių ginčo dėl tarpusavio įsipareigojimų bei atsiskaitymo šios bylos stadijoje nėra galimybės pasisakyti, teismas pareiškimą vertina pagal kitus byloje esančius duomenis.

10Sprendžiant įmonės nemokumo klausimą teisinę reikšmę turi reali turto vertė ir pradelstos skolos, t. y. tos, kurių mokėjimo terminai suėję (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-06-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1229-330/2016). Atsakovas teismui pateikė debitorių sąrašą iš kurio matyti, jog debitoriai atsakovui 2017-05-31 dienai skolingi 7 423 985,57 Eur (El. b. t. 2, b. l. 176-178). Iš atsakovo pateikto sąrašo apie jo kreditorius matyti, jog atsakovas 2017-05-31 dienai kreditoriams skolingas 29 551 918 Eur (El. b. t. 2, b. l. 179-183). Atsakovas turi 106 registruotus nekilnojamojo turto objektus įvairiuose šalies miestuose: ( - ) (El. b. t. 2, b. l. 168-172). 2016 m. balanse nurodyta, kad atsakovo turimų žemės sklypų vertė 6 742 651 Eur, o statinių – 53 305 385 Eur, taigi atsakovas turi registruoto nekilnojamojo turto už 60 048 036 Eur (6 742 651 Eur + 53 305 385 Eur = 60 048 036 Eur) (El. b. t. 2, b. l. 165-166). Atsakovas teismui taip pat pateikė turto nekilnojamojo turto verčių sąrašą, kuriame nurodyta, jog atsakovas turi nekilnojamojo turto už 67 347 498,51 Eur: turimų žemės sklypų vertė – 6 742 561,57 Eur, statinių – 51 793 822,94 Eur, nebaigta statyba įvertinta 8 811 114 Eur. (El. b. t. 3, b. l. 17-23). Vertinant atsakovo pateiktus duomenis nemokumo sąvokos kontekste (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis), atsakovo įsipareigojimai (29 551 918 Eur) neviršija pusę į atsakovo registruoto turto vertės (60 048 036 Eur / 2 = 30 024 018 Eur). Atsakovo įsipareigojimai pusę atsakovo turto vertės neviršytų net ir pridėjus pareiškėjo 345 000 Eur reikalavimą (29 551 918 Eur + 345 000 Eur = 29 896 918 Eur). Teismas pažymi, jog atsakovas nurodė dar didesnę turto vertę – 67 347 498,51 Eur. Pastebėtina, jog 2017-05-31 balanse iš 29 551 918 Eur sumos tik 3 001 187 Eur mokėtina per vienerius metus. Didžioji skolos dalis 26 550 731 Eur mokėtina po vienerių metų. Duomenų, kad šios skolos mokėjimas yra pradelstas, byloje nėra.

11Atsakovas pateikė didelės apimties 2017-07-05 turto arešto aktų registro išsamų išrašą (El. b. t. 2, b. l. 185-226) bei hipotekos registro išsamų išrašą (El. b. t. 2, b. l. 5-73, 76-163, 227-412), iš kurių matyti, jog atsakovui priklausantis turtas arba įkeistas, arba areštuotas. Iš turto areštų registro matyti, jog atsakovui taikomas bendras 18 913 825,94 Eur areštas (72 247,85 Eur + 1 401,34 Eur + 813 014,50 Eur + 101 819,53 Eur + 5 747 407,59 Eur + 489 983,19 Eur + 1 311 659,78 Eur + 964 463,45 Eur + 1 242 463,82 Eur + 1 389 174,93 Eur + 1 375 843,86 Eur + 964 463,45 Eur + 992 943,58 Eur + 536 564,75 Eur + 2 739 236,14 Eur + 445,82 Eur + 170 692,36 Eur = 18 913 825,94 Eur), tačiau atsakovo 2016 m. balanse atsakovo turimo registruoto ilgalaikio turto vertė – 60 048 036 Eur, o 2017 m. balanse – 70 811 796 Eur. Teismo vertinimu, atsakovo registruotų nekilnojamojo turto objektų vertė daugiau nei 3 kartus didesnė už atsakovui pritaikytus areštus. Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovas deklaruoja tiek 19 126 Eur pelną, gautą 2016 m., tiek 15 622 Eur gautiną pelną 2017 m., atsakovas turi debitorių.

12Atsakovas pateikė turimų bylų teismuose sąrašą (El. b. t. 2, b. l. 184), tačiau teismo vertinimu, sąrašas nėra tikslus ir išsamus. Informacinės teismų sistemos „Liteko“ duomenų bazės pateikiama informacija 2016 m. – 2017 m. laikotarpiu atsakovas turėjo 31 bylą, kurioje buvo atsakovu. Viena vertus, iš „Liteko“ duomenų negalima tiksliai nustatyti, kokios sumos buvo priteistos ar yra siekiama prisiteisti iš atsakovo UAB „Nekilnojamojo turto vystymas“, tačiau kita vertus, pareiškėjas pateikė UAB „CreditInfo“ išrašą iš kurio matyti, jog atsakovo atžvilgiu nėra pradėta išieškojimų dėl didelių sumų (El. b. t. 1, b. l. 9-33). Teismas papildomai atkreipia dėmesį, jog viešai prieinamais duomenimis atsakovas neturi įsiskolinimui nei Valstybinio socialinio draudimo fondui, nei Valstybinei mokesčių inspekcijai.

13Iš atsakovo teismui pateikto balanso už 2017 m. 5 mėnesius matyti, jog atsakovas turi turto už 75 882 652 Eur, kurį sudaro: ilgalaikis turtas, t. y. materialusis turtas už 67 347 498 Eur, kitas ilgalaikis turtas už 3 464 298 Eur; trumpalaikis turtas, t. y. atsargos už 1 068 872 Eur, kitas trumpalaikis turtas už 4 001 984 Eur. Atsakovo mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai, pagal 2017 m. balansą, sudaro 29 551 918 Eur, iš kurių: 26 550 731 Eur po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai; 3 001 187 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Vertinant atsakovo balansinius duomenis nemokumo sąvokos kontekste (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis), atsakovo įsipareigojimai (29 551 918 Eur) neviršija pusę į balansą įrašyto atsakovo turto vertės (75 882 652 Eur / 2 = 37 941 326 Eur). Atsakovo įsipareigojimai pusę į balanso įrašytos atsakovo turto vertės neviršytų net ir pridėjus pareiškėjo 345 000 Eur reikalavimą. Teismas taip pat pažymi, jog iš esmės panašūs duomenys atsispindi ir atsakovo balanse, sudarytame už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 (El. b. t. 2, b. l. 165-166). Be to, atsakovo balansas už 2016 m. buvo audituotas UAB „Audata“, kuri pateikė teigiamą nuomonę (El. b. t. 2, b. l. 173-174). Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, atsakovas už 2017 m. deklaruoja 15 622 Eur grynąjį pelną (El. b. t. 2, b. l. 175). Teismo vertinimu, labiau tikėtina, jog juridinis asmuo, turintis didelį kiekį nekilnojamojo turto, yra mokus.

14Atsižvelgdamas į byloje pateiktus duomenis teismas sprendžia, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai yra mažesni už įmonės ilgalaikio turto – nekilnojamojo turto – vertę, kuri priešingai, nei trumpalaikio turto vertė, tiesiogiai nepriklauso nuo įmonės veiklos sėkmės ir turi didesnę vertę. Laikini įmonės sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio ir gali būti pašalinti imantis kitų priemonių, nei bankroto bylos iškėlimas. Teismų informacinės sistemos duomenys taip pat rodo, kad kiti įmonės kreditoriai nesiekia bankroto bylos iškėlimo, o kreipiasi į teismus dėl skolų priteisimo. Dėl pareiškėjo reikalavimo yra kilęs ginčas, kas taip pat kelia tam tikrų abejonių dėl reikalavimo.

15Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, t. y. prioritetas teikiamas reabilitaciniam tikslui, o ne greitam verslo subjekto pašalinimui iš rinkos. Nagrinėjamu atveju nustačius, kad atsakovo turtinė padėtis neatitinka nemokumo būklės, įmonė turi didelės vertės nekilnojamojo turto, į kurio dalį gali būti nukreiptas išieškojimas, kiti kreditoriai nesiekia bankroto bylos iškėlimo įmonei, įmonė pagal galimybes vykdo įsipareigojimus, tarp šalių kilęs ginčas dėl reikalavimo apimties, todėl kelti UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ bankroto bylą atsisakytina.

16Atsakovas nurodė, jog pareiškėjas piktnaudžiauja procesu ir turi būti baudžiamas CPK 95 straipsnio pagrindu, kadangi pareiškėjas žinojo, jog atsakovas yra atsiskaitęs su pareiškėju. Atsižvelgdamas į tai, jog tarp pareiškėjo ir atsakovo yra kilęs ginčas dėl 2016-12-29 skolų suderinimo akto, kiekviena šalis turi savo versijas, kurios nėra šios bylos nagrinėjimo objektas, teismas sprendžia, jog pareiškėjo elgesyje nėra piktnaudžiavimo procesu požymiu. Vien ta aplinkybė, jog pareiškėjas nesikreipė teisminės gynybos dėl 350 000 Eur priteisimo, o išsyk pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, savaime nereiškia piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.

17Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, CPK 290-291 straipsniais,

Nutarė

18Pareiškimo netenkinti.

19Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą pateikiant per Vilniaus apygardos teismą.

20Įsiteisėjus teismo nutarčiai specialiame interneto tinklalapyje paskelbti tokio turinio pranešimą:

21„Įsiteisėjo Vilniaus apygardos teismo 2017-08-16 nutartis, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, juridinio asmens kodas 300145575, pagal pareiškėjo UAB „GJ baldai“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“. Teismui atsisakius iškelti įmonei bankroto bylą, išieškojimas ir turto realizavimas atnaujinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos. Informacijos teirautis tel. 8(5) 268 80 89“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teismas, išnagrinėjęs pareiškimą,... 4. Pareiškėjas UAB „GJ baldai“ prašo iškelti atsakovui UAB... 5. Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašo pareiškimą atmesti.... 6. Pareiškimas netenkintinas. ... 7. Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktais, teismas iškelia... 8. Pagal ĮBĮ normas bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių... 9. Pareiškėjas atsakovo 345 000 Eur įsiskolinimą grindžia atsakovui... 10. Sprendžiant įmonės nemokumo klausimą teisinę reikšmę turi reali turto... 11. Atsakovas pateikė didelės apimties 2017-07-05 turto arešto aktų registro... 12. Atsakovas pateikė turimų bylų teismuose sąrašą (El. b. t. 2, b. l. 184),... 13. Iš atsakovo teismui pateikto balanso už 2017 m. 5 mėnesius matyti, jog... 14. Atsižvelgdamas į byloje pateiktus duomenis teismas sprendžia, kad įmonės... 15. Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios... 16. Atsakovas nurodė, jog pareiškėjas piktnaudžiauja procesu ir turi būti... 17. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, CPK 290-291 straipsniais,... 18. Pareiškimo netenkinti.... 19. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama... 20. Įsiteisėjus teismo nutarčiai specialiame interneto tinklalapyje paskelbti... 21. „Įsiteisėjo Vilniaus apygardos teismo 2017-08-16 nutartis, kuria atsisakyta...