Byla e2-1596-790/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo UAB „Filter“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Termolink“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 26 d. nutarties, kuria netaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Termolink“ ieškinį atsakovei UAB „Nemėžio komunalininkas“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo UAB „Filter“.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Termolink“ kreipėsi į teismą prašydama panaikinti atsakovės UAB „Nemėžio komunalininkas“ 2018 m. birželio 29 d. protokolinį sprendimą Nr. 2/VP346 dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo ir 2018 m. birželio 29 d. protokolinį sprendimą Nr. 3/VP346 dėl naujos pasiūlymų eilės, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Vilniaus r. Pagirių kaimo katilinės remonto darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 386988:1) viešojo pirkimo procedūras, ir įpareigoti atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties dėl Vilniaus r. Pagirių kaimo katilinės remonto darbų. Nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla grėsmė teismo sprendimo vykdymui, kadangi būtų užkirstas kelias ieškovės efektyviam ir veiksmingam interesų gynimui, tiekėjų sąžiningai konkurencijai pirkime. Nesustabdžius pirkimo procedūrų atsakovė sudarys pirkimo sutartį su UAB „Filter“, ieškovės interesų gynyba bus apsunkinta ir teismo sprendimas taps tik formalus, bet ne realus ieškovės teisių gynimas viešojo pirkimo procese. Be to, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra efektyvus, proporcingas ir atitinka viešąjį interesą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešojo pirkimo procedūros nusikeltų neilgam laikui, o jų netaikymo atveju ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo atveju teismas ex officio turėtų spręsti dėl sandorio pripažinimo niekiniu ir taikyti jo negaliojimo padarinius, jo įvykdymas būtų apsunkintas, pirkimo sutarties įvykdymo atveju sprendimo įgyvendinimas taptų ir nuostolingas.

103.

11Atsakovė UAB „Nemėžio komunalininkas“ prašė ieškovės prašymo netenkinti. Pažymėjo, kad ieškovės pozicija, jog nesustabdžius pirkimo procedūrų ir sudarius darbų pirkimo sutartį būtų neįmanoma apginti pažeistų teisių, yra nepagrįsta bei prieštarauja teismų praktikai, kadangi laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas nepaneigia ieškovo teisės į teisminę gynybą ir teisės į žalos, atsiradusios dėl tokių pažeidimų, atlyginimą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų neproporcinga siekiamiems tikslams tiekėjo teisių gynimo priemonė. Pagirių katilinėje yra sumontuoti du vandens šildymo katilai, iš kurių vienas 2010 m. dėl gedimo buvo pripažintas netinkamu naudoti ir buvo remontuojamas; šiuo metu yra skilusi antro vandens šildymo katilo siena, dėl ko jis tapo nesandarus ir negali gaminti šilumos. Sustabdžius pirkimo procedūras, darbai negalės būti įgyvendinti, o atsakovė patirs papildomų išlaidų remontuodama senus įrenginius ir juos ruošdama ateinančiam šildymo sezonui. Be to, nebus užtikrintas patikimas ir nepertraukiamas šilumos tiekimas gyventojams, dėl ko kyla grėsmė jų sveikatai ir turtui.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

144.

15Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 26 d. nutartimi netenkino ieškovės UAB „Termolink“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

165.

17Teismas nustatė, kad atsakovė paskelbė viešąjį pirkimą dėl Vilniaus r. Pagirių kaimo katilinės remonto darbų pirkimo Nr. 386988:1, pirkimas į dalis neskaidomas, pirkimo objektas – naujų dujinių vandens šildymo katilų su kondensaciniais dūmų ekonomaizeriais įrengimas; technologinių procesų kontrolės matavimo prietaisų įrengimas; automatikos įrenginių įrengimas; elektros įrenginių įrengimas; duomenų iš katilinės surinkimas; statybos darbų įrengimas; įrenginių tiekimas; montavimo, paleidimo ir derinimo darbai, personalo apmokymas; objekto pridavimas ir katilinės aplinkos sutvarkymas; pirkimo vertė 400 000 Eur be PVM, sutarties terminas 2018 m. spalio 1 d., galimas termino pratęsimas – vienas pratęsimas 1 mėn.

186.

19Teismo vertinimu, tenkinus ieškovės prašymą ir pritaikius prašomas laikinąsias apsaugos priemones nebūtų užtikrintas viešą interesą turinčių, visuomenei aktualių ir svarbių poreikių tenkinimas, galimai sutriktų nepertraukiamas šilumos tiekimas gyventojams, dėl ko kiltų grėsmė jų sveikatai ar turtui. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu būtų padaryta didesnė žala nei netaikymu, būtų pažeistas viešasis interesas, ekonomiškumo ir proporcingumo principai.

207.

21Teismas sprendė, kad atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones nebus suvaržyti ieškovės interesai bei apribotos galimybės apginti savo teises, nes, kaip teisingai pažymėjo atsakovė, jai palankaus teismo sprendimo atveju pastaroji įgytų teisę reikalauti žalos, atsiradusios (jeigu ji atsirastų) dėl padarytų pažeidimų, atlyginimo.

22III.

23Atskirojo skundo argumentai

248.

25Ieškovė UAB „Termolink“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 26 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo dienos taikyti laikinąsias apsaugos priemones: sustabdyti supaprastintojo atviro konkurso „Vilniaus r. Pagirių kaimo katilinės remonto darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 386988:1) viešojo pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovę UAB „Nemėžio komunalininkas“ nesudaryti viešojo pirkimo sutarties dėl Vilniaus r. Pagirių kaimo katilinės remonto darbų, o jei tokia jau bus sudaryta nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dieną – sustabdyti jos vykdymą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

268.1.

27Teismo argumentas, kad ieškovės prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas ir būtų žalingas, nes galimai sutriktų nepertraukiamas šilumos tiekimas gyventojams, yra nepagrįstas jokiais motyvais, teisės aktų nuostatomis ar įrodymais, kurie tokią grėsmę numatytų ar patvirtintų. Katilinėje yra du katilai ir kiekvienas iš jų gali savarankiškai gaminti reikiamą šilumos kiekį; nėra jokių įrodymų, kad abu katilai būtų avarinės būklės ir netinkami naudoti, įrodymų, patvirtinančių būtinybę netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių dėl viešo intereso katilus įgyti kuo skubiau, neužtikrinant pirkimo skaidrumo. Todėl neteisėtas viešasis pirkimas privalo būti stabdomas, o katilų įsigijimas vykdomas skaidriai ir siekiant geriausio ir mažiausios kainos pasiūlymo gyventojams.

288.2.

29Laikinosios apsaugos priemonės yra būtinos tolesniam sąžiningam, teisėtam, teisingam ir viešą interesą užtikrinančiam viešojo pirkimo procedūros vykdymui; byloje pareikštu ieškiniu ieškovė prašo panaikinti atsakovės neteisėtus sprendimus ir visus pirkimo dalyvius grąžinti į pirminę, prieš pažeidimą buvusią padėtį, kad būtų pakartotinai bei teisėtai atliktos visos pirkimo procedūros iki pažeidimo. Viešas interesas yra užtikrinti visos viešo pirkimo procedūros sąžiningą, teisingą vykdymą pagal imperatyvius viešųjų pirkimų principus.

308.3.

31Tik taikius laikinąsias apsaugos priemones bus efektyviai užtikrintas viešojo pirkimo operatyvumas ir teisėtumas, apsauga nuo niekinės sutarties padarinių taikymo, sustabdytas neteisėto pirkimo procedūrų tolesnis vykdymas ir ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įgyvendinimas bei racionalus ir efektyvus tiek tiekėjų, tiek gyventojų interesų gynimas.

329.

33Atsakovė UAB „Nemėžio komunalininkas“ atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

34Teismas

konstatuoja:

35IV.

36Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3710.

38Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas netenkino ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

3911.

40CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės užtikrina, kad būsimas teismo sprendimas bus realiai įgyvendintas ir suteikta teisminė gynyba iš tikrųjų bus veiksminga. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą.

4112.

42CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

4313.

44Pirmosios instancijos teismas netaikė laikinųjų apsaugos priemonių nurodęs, kad pritaikius prašomas laikinąsias apsaugos priemones nebūtų užtikrintas viešąjį interesą turinčių, visuomenei aktualių ir svarbių poreikių tenkinimas, galimai sutriktų nepertraukiamas šilumos tiekimas gyventojams, dėl ko kiltų grėsmė jų sveikatai ar turtui. Apeliacinės instancijos teismo vertimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones šiuo pagrindu.

4514.

46Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Taigi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų reikalingų visuomenei įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014). Taip pat viešųjų pirkimų bylose laikinosios apsaugos priemonės taikomos, vadovaujantis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgiant į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos. Taigi, jei konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalos visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4715.

48Ieškovė dalyvavo atsakovės UAB „Nemėžio komunalininkas“ paskelbtame viešajame pirkime dėl Vilniaus r. Pagirių kaimo katilinės remonto darbų pirkimo Nr. 386988:1. Ieškovė ieškiniu prašo panaikinti atsakovės 2018 m. birželio 29 d. protokolinį sprendimą Nr. 2/VP346 dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo ir 2018 m. birželio 29 d. protokolinį sprendimą Nr. 3/VP346 dėl naujos pasiūlymų eilės. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Vilniaus r. Pagirių kaimo katilinės remonto darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 386988:1) viešojo pirkimo procedūras, ir įpareigoti atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties dėl Vilniaus r. Pagirių kaimo katilinės remonto darbų. Atsakovė nesutikimą su ieškovės prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindžia tuo, kad Pagirių katilinėje yra sumontuoti du vandens šildymo katilai, iš kurių vienas 2010 m. dėl gedimo buvo pripažintas netinkamu naudoti ir buvo remontuojamas; šiuo metu yra skilusi antro vandens šildymo katilo siena, dėl ko jis tapo nesandarus ir negali gaminti šilumos. Sustabdžius pirkimo procedūras, nebus užtikrintas patikimas ir nepertraukiamas šilumos tiekimas gyventojams, dėl ko kyla grėsmė jų sveikatai ir turtui.

4916.

50Tačiau apeliantė teisi, kad atsakovė nėra pateikusi į bylą jokių įrodymų, kad abu Pagirių katilinėje esantys katilai būtų avarinės būklės ir netinkami naudoti, įrodymų, patvirtinančių būtinybę netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių dėl viešo intereso naujus katilus įgyti kuo skubiau, galimai neužtikrinant pirkimo skaidrumo. Atsakovė kartu su atsiliepimu į ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikė 2010 m. gruodžio 30 d. techninės būklės tikrinimo ataskaitą Nr. 10/15/007, 2010 m. rugsėjo 10 d. techninio patikrinimo ataskaitą Nr. 04-48-340A, 2010 m. birželio 5 d. techninio patikrinimo ataskaitą Nr. 04-48-225, patvirtinančius, kad 2010 m. birželio 5 d. katilas Nr. KA-02-00408 buvo pripažintas netinkamu naudoti, tačiau vėlesniais aktais – tinkamu naudoti. Duomenų apie šio katilo būklės pasikeitimus bei apie kito katilo būklę atsakovė nepateikė. Kitų duomenų, kad viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas reikštų viešojo intereso pažeidimą atsakovė taip pat nepateikė, o pirmosios instancijos teismas nenustatė. Kaip minėta, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jei konkrečioje byloje taikytinos priemonės gali daryti žalos visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, tačiau nagrinėjamu atveju tokių duomenų byloje nėra.

5117.

52Pirmosios instancijos teismas, netenkindamas ieškovės prašymo, taip pat rėmėsi argumentu, kad, atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nebus suvaržyti ieškovės interesai bei apribotos galimybės apginti savo teises, nes jai palankaus teismo sprendimo atveju ji įgytų teisę reikalauti žalos, atsiradusios (jeigu ji atsirastų) dėl padarytų pažeidimų, atlyginimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, toks pirmosios instancijos teismo argumentas taip pat nėra pakankamas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5318.

54Kaip matyti, ieškovės ieškinio reikalavimai nukreipti į galimo teisės pažeidimo pašalinimą, kuris reikštų visų pirkimo dalyvių grąžinimą į pirminę, prieš pažeidimą buvusią padėtį, o laikinosios apsaugos priemonės užtikrintų viešojo pirkimo operatyvumą ir teisėtumą, apsaugą nuo niekinės sutarties padarinių taikymo, sustabdytų neteisėto pirkimo procedūrų tolesnį vykdymą, taip pat užtikrintų ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įgyvendinimą bei racionalų ir efektyvų tiek tiekėjų, tiek gyventojų interesų gynimą. Nagrinėjamu atveju, įvertinus pirkimo objekto pobūdį, sutiktina su apeliante, kad viešojo pirkimo procedūrų tęsimas, pirkimo sutarties sudarymas su kitu tiekėju ir jos vykdymas neabejotinai apsunkina galimybes ieškinio tenkinimo atveju grąžinti buvusią iki galimo teisės pažeidimo padėtį. Pirkimu siekiama įsigyti rangos (remonto) darbus. Nuosekliai formuojamoje kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuomonės, kad tais atvejais, kai viešojo pirkimo sutarties dalykas yra paslaugų ar darbų atlikimas, restitucija paprastai netaikoma, nes šalių grąžinimas į iki sutarties vykdymo buvusią padėtį paprastai neįmanomas arba susijęs su neprotingomis išlaidomis ir ekonominiais nuostoliais. Tokiu atveju iki teismo sprendimo, kuriuo konstatuojamas sutarties neteisėtumas, atsiradę sutarties vykdymo padariniai ir jos šalių tarpusavio teisės ir pareigos išsaugomos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2011).

5519.

56Vis dėlto, nors pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo remdamasis nepagrįstais argumentais, tačiau apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs šiuo metu susiklosčiusią faktinę ir teisinę situaciją, neturi pagrindo konstatuoti, kad egzistuoja visos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos.

5720.

58Spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas visų pirma atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo prima facie (liet. preliminarų) vertinimą. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tada, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-312-407/2016; 2017 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-74-943/2017).

5921.

60Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teisme civilinė byla pagal ieškovės ieškinį yra išnagrinėta, 2018 m. rugsėjo 18 d. teismo sprendimu ieškinio reikalavimas dėl atsakovės UAB „Nemėžio komunalininkas“ Pirkime Nr. 386988:1 priimto sprendimo atmesti ieškovės UAB „Termolink“ pasiūlymą panaikinimo nebuvo patenkintas. Šio atskirojo skundo nagrinėjimo metu teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, tačiau nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tai suteikia pakankamą pagrindą preliminariai konstatuoti esant ieškovės ieškinio reikalavimų tikėtinam nepagrįstumui.

6122.

62Be to, kita būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – nustatymas, kad nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

6323.

64Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. rugsėjo 21 d. nutartimi įpareigojo atsakovę UAB „Nemėžio komunalininkas“ pateikti teismui duomenis apie supaprastinto atviro konkurso „Vilniaus r. Pagirių kaimo katilinės remonto darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 386988:1) viešojo pirkimo procedūrų eigą, duomenis, ar su UAB „Filter“ yra sudaryta pirkimo sutartis, kokia jos vykdymo eiga, kaip yra/bus užtikrintas šilumos tiekimas vartotojams iš Vilniaus rajono Pagirių kaimo katilinės. Vykdydama įpareigojimą, atsakovė UAB „Nemėžio komunalininkas“ Lietuvos apeliaciniam teismui nurodė, kad iki 2018 m. rugsėjo 25 d. nesudarė pirkimo sutarties su UAB „Filter“ ir atsižvelgiant į Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. sprendimą pirkimo procedūros bus nutrauktos. Dėl užsitęsusių teisminių procesų naujas viešasis konkursas nebus skelbiamas ir rangos sutartys dėl Pagirių kaimo katilinės remonto darbų pirkimo 2018 m. nebus sudaromos.

6524.

66Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovei pateikus duomenis, kad ji neketina tęsti pirkimo procedūrų ir nesiekia sudaryti pirkimo sutarties, šiuo metu jokios grėsmės ieškovei galbūt palankaus sprendimo įvykdymui nesiėmus ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių faktiškai nebėra. Todėl taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti supaprastintojo atviro konkurso „Vilniaus r. Pagirių kaimo katilinės remonto darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 386988:1) viešojo pirkimo procedūras bei įpareigoti atsakovę UAB „Nemėžio komunalininkas“ nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jei tokia jau bus sudaryta – sustabdyti jos vykdymą, dėl aptartos susiklosčiusios padėties nėra pagrindo.

6725.

68Apeliacinės instancijos teismas, apibendrindamas išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad nors pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstas išvadas, jog taikius laikinąsias apsaugos priemones bus pažeistas viešasis interesas, o jų nesiėmus nebus suvaržyti ieškovės interesai, tačiau esant priimtam pirmosios instancijos teismo sprendimui dėl šalių ginčo esmės ir atsakovei nurodžius, kad ji neketina tęsti pirkimo procedūrų ir nesiekia sudaryti pirkimo sutarties, tokios aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, kad šiuo metu nėra visų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, nors ir kitais argumentais (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

69Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

70Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Termolink“... 8. 2.... 9. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 10. 3.... 11. Atsakovė UAB „Nemėžio komunalininkas“ prašė ieškovės prašymo... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 4.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 26 d. nutartimi netenkino ieškovės... 16. 5.... 17. Teismas nustatė, kad atsakovė paskelbė viešąjį pirkimą dėl Vilniaus r.... 18. 6.... 19. Teismo vertinimu, tenkinus ieškovės prašymą ir pritaikius prašomas... 20. 7.... 21. Teismas sprendė, kad atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones nebus... 22. III.... 23. Atskirojo skundo argumentai... 24. 8.... 25. Ieškovė UAB „Termolink“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos... 26. 8.1.... 27. Teismo argumentas, kad ieškovės prašomų taikyti laikinųjų apsaugos... 28. 8.2.... 29. Laikinosios apsaugos priemonės yra būtinos tolesniam sąžiningam, teisėtam,... 30. 8.3.... 31. Tik taikius laikinąsias apsaugos priemones bus efektyviai užtikrintas... 32. 9.... 33. Atsakovė UAB „Nemėžio komunalininkas“ atsiliepimo į atskirąjį skundą... 34. Teismas... 35. IV.... 36. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 37. 10.... 38. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 39. 11.... 40. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 41. 12.... 42. CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas priima motyvuotą... 43. 13.... 44. Pirmosios instancijos teismas netaikė laikinųjų apsaugos priemonių... 45. 14.... 46. Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų... 47. 15.... 48. Ieškovė dalyvavo atsakovės UAB „Nemėžio komunalininkas“ paskelbtame... 49. 16.... 50. Tačiau apeliantė teisi, kad atsakovė nėra pateikusi į bylą jokių... 51. 17.... 52. Pirmosios instancijos teismas, netenkindamas ieškovės prašymo, taip pat... 53. 18.... 54. Kaip matyti, ieškovės ieškinio reikalavimai nukreipti į galimo teisės... 55. 19.... 56. Vis dėlto, nors pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovės prašymo... 57. 20.... 58. Spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones,... 59. 21.... 60. Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis nustatyta, kad... 61. 22.... 62. Be to, kita būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui –... 63. 23.... 64. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. rugsėjo 21 d. nutartimi įpareigojo... 65. 24.... 66. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovei pateikus duomenis,... 67. 25.... 68. Apeliacinės instancijos teismas, apibendrindamas išdėstytus argumentus,... 69. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 70. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 26 d. nutartį palikti nepakeistą....